Viser tag

Velikovsky

37713

Ny integrert forståelse av menneskets historie

Ved å integrere Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk skapes en ny forståelse av menneskets opprinnelse og historie.

Egypt i kaos for 3638 år siden

Skjedde eksodusen under en jordskorpeforskyvning ca. 1628 fvt.?

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre

Bør Egypts 18. - 20. dynasti flyttes 250 år frem i tid?

Boken “Cataclysm!” av Allan og Delair (1997)

I boken ”Cataclysm!” (1997) dokumenteres at en global kataklysme rammet Jorden ca. 9.500 f.Kr., utløst av et annet himmellegeme. Var dette et engangstilfelle? Dokumentarfilmen ”Zeta Movie Part I” (2010) hevder at det andre himmellegemet var planeten Nibiru, som også utløste globale kataklysmer ca. 5200 f.Kr. og 1628 f.Kr.