Du leser nå
Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

24 minutter lesetidMoses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

Judeo-kristendom finnes ikke. Det er veldig viktig for kristne å vite at det er ingen som helst felles likhet mellom deres messiaser. Jesus fra Nasaret, Kristus i ånd, er de kristnes Messias. Ingen over, ingen ved siden.

«Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Det vil si han ønsket et åndelig rike hvor åndskvaliteter som kjærlighet, nåde, toleranse, etc, skulle råde, ikke stammekrig om makt, land og penger.

Jesus visjon var alle verdens mennesker forent i kjærlighet, i Oneness, i ENhet. Kjærlighetens Messias. Ikke forent -One- ved politiske doktriner innført med vold, terror, usigelige myrderier, av demagogers opphissing av massene, og derav ved politisk konsensus om disse morderiske doktriner. De har blitt anti-krist i tilfelle.

Jesus’ samtidige lederskap (kabbalistiske fariseere) ville heller ha en som Barrabas som kunne hjelpe dem i krigen mot sine fiender, for sine våte drømmer om et Verdensrike. Når religion blir brukt til å utbre politiske ideologier, da har vi med en ‘skjøgekirke’ å gjøre, med Satans Synagoge (kabbalistisk mysteriereligion fra Babylon, ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard.

«Vi skulle skape Det Nye Jerusalem». – Håkon Lie, Arbeiderpartiet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Med ABB’s terrordåder så har det jo blitt nesten politisk ukorrrekt å tale imot marxismen, og det var jo svært fordelaktig for marxister og ateistiske sosialister. Enkelte har en historie for å ofre sine sønner for en ‘god’ sak.  Jesus ble ofret for samme sak. Kollektivets beste er bedre enn hva som er best for ett enkelt individ.

For G-d er individet ukrenkelig og verdifull, og staten er ment å tjene deres interesser. Staten er til for individet og ikke motsatt, er prinsippet. G-d’s uforanderlige Lov, trampet på og syndet mot av ateistene og sosialistene, – igjen.

Vi får vel likevel teste ut grensene for det politiske demokratiet vårt.  «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Karl Marx

Karl Marx, levde fra 1818 til 1883. Hans bestefars navn var Rabbi Marc Levy. Hans virkelige navn er Moses Mordecai Marx Levy.

Marx Levy er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, liberalisme og sionisme, som ALLE våre norske partiers representanter har sverget troskapsed til ser det ut som, med følge at 60-70 % av norges befolkning mangler demokratisk representasjon, idet folkevalgte har valgt å representere Partiet (de forskjellige partier er bare fraksjoner av Partiet), og ikke folket lenger.

Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands».
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Oppløsning av andre raser

Ethvert annet land i verden er utsatt for sionist-sosialistenes mulitkulturalisme, raseblanding. Ødelegge homogene kulturer ved marxistisk ideologi. Splitt og hersk. Kun i Israel er dette en vederstyggelighet, og sosialt sett forbudt. Der er alt snakket om multikulturelle imperativer non-existent, ikke engang for semittiske broderfolk; Palestinerne.

Oppløsning av grenser

Under dekke av globalisering og internasjonalisering, ser vi den fatale oppløsning av grenser som utbrer seg.  Nasjonalstatene oppløses, blir ‘umoderne’. Det er det nye Babylon er under utvikling i form av EU, og etter hvert vil denne modell bli for hele verden.

Privilegiet med dobbelt statsborgerskap

USSA under sterk innflytelse av sionist-sosialistiske lobby grupper, som Wiersheimer og Walt har påvist (ADL kaller dem anti-jødiske for å påvise det selvfølgelig), med en stor andel israelere med dobbelt statsborgerskap i sin statsadministrasjon.

Ingen andre land kan en gjøre dette. Det gjelder kun for israelere ser det ut som.

Oppløsning av monarkiet

Slå ring rundt Kong Harald
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

Lederskap uten motstand

USA har nå med Patriotic Act, NDAA – ‘National Defense Authorization Act‘, Stop Online Piracy Act (SOPA), og Enemy Expatriation Act ( Would Strip Americans of Citizenship For “Hostilities Against the United States”), blitt det moderne USSR, devis under innflytelse av Det Tredje Rikets ideologier. Om en tid kommer modellen til å være for hele verden. Norge er fremst i verden å følge etter USA’s modell for samfunnet sitt.

De har ikke noe samfunn, annet enn for de ‘rett-troende’.

Sitatet av Sovjet President Nikita Khrushchev fra 1959, sier oversatt: «Vi kan ikke forvente at Amerikanerne hopper fra kapitalisme til Kommunisme, men vi kan assistere dem og deres valgte ledere i å gi Amerikanerne små doser av sosialisme inntil de plutselig våkner opp og finner at de har Kommunisme».

Sosialistisk lederskap anmasse
Sønnen til en jødisk marxist fra Polen skal lede Tony Blair’s britiske Arbeiderparti, sier overskriftene

http://aangirfan.blogspot.com/2010/09/son-of-jewish-marxist-from-poland-to.html

Hvor mange land i verden er det med ledere som ikke taler sionismens og verdenssosialismens sak?

Anti-Krist’s rike

Det verdslige riket med evig krig og kiv, splitt og hersk, og ikke det åndelige av fred, kjærlighet, toleranse, nåde og tilgivelse.

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

Fra trellekår til frie menn, og tilbake til trellekår, helt frivillig fra massens side.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin franske regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

«Opplysningstiden» førte til en sekulariseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Vi som elsket Amerika

Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden. Vi må bare ta tapet, overvinne sorgen, og komme oss videre. Tapet av Norge vil falle likeledes. Hvordan kunne dette gå så galt, for landene som en gang ‘fløt av melk og honning» – hvordan ble denne ‘melk og honning’ til i utgangspunktet for dets gudfryktige folk? Hvordan ble statusen mistet? Svaret gir seg selv.

Donna Fargo – United States Of America

http://www.youtube.com/watch?v=cGiJFEdY66Q&feature=player_embedded#!

Jeg tror også på rødt, hvitt og blått, «Born out of it’s Faith in G-d».

Det Verdslige Verdensrike

De politiske ideologiers og det keiserlige Verdensrike etter Fører-prinsippet, er i sin diamentrale motsetning til hva slags rike G-d og Jesus som utsendte medarbeider, G-d inkarnert, kjærligheten i kropp, så for seg for vår jord.

«Skje din vilje, i himmelen som på jorden».

AskTheRabbi sier

«Vi vet at nummer 6 representerer den fysiske verden. [] «Mosad Hayesod» siterer Vilna Gaon’s kommentarer i Zohar at «nummer 666 inneholder skjult inni seg det opphøyde og luftige messainske potensialet».

«We do know that the number six represents the physical world. [] «Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.»

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ representerer altså den fysiske verden, og alle dens verdslige messianske gleder, som mammon og makt. Den verden står i motstrid med alt som er fra det åndelige rike; av G-d’s Kingdom of Love

«666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator».

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Repetert tre ganger affirmasjonsmessig, betyr at det legges ekstra energi og styrke i affirmasjonen (bønnen), når ens ønsker og drømmer har blitt oppfylt, hvor de skapte erfarer Skaperens vilje, at de får hva Skaperen har lovt dem; Det messianske løftes oppfylles.

Dette er ikke annet enn Law of Thelema; «Do what Thou Whilst, That is All of the Law» Crowley (666).

Angiversamfunnet

Sladre på naboen din til myndighetene for $1000
http://www.youtube.com/watch?v=Mhk2oPvT_EQ&feature=share

Dette er i tråd med Statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i sin nyttårstale om å aktivisere de ‘digitale nabokjerringer‘.

Angiversamfunnet. Big Sister er her.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Kollektivisering av privat eiendom

Med President Obama’s nylige utstedelse av Executive Order 13575, har bolsjevikiseringen av de amerikanske gårder begynt. Skapelsen av kommunestyrer til å bestyre gårdsdrift og lede farmerne i hele landet signaliserer ved ‘konsesjonslover’, er begynnelsen for at myndighetenes overtagelse av gårdene også i USA har begynt. Kollektivistisk gårdsdrift i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta kontroll.

«Kamerater, Spis Deres Daglige Rasjoner og Vær Lykkelig«—Obama’s Kommunistyrer og den Bolshevikske Kollektivisering av Verdens Gårdsbruk.

De vil altså i våre land, i det ‘frie’ Vesten, innføre de systemer som viste seg så håpløst ineffektiv og udugelig i Sovejetsamveldet (USSR).

“De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”. Filmen “Enemy of The State” (1998). Brinn (Gene Hackman), ex. NSA.

Urettferdige lover

Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Politikere frykter ny grunnlov kan flytte makten fra dem til jurister
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politikere-frykter-ny-grunnlov-kan-flytte-makten-fra-dem-til-jurister-6740375.html#.TxDVH2_j7Vo
«SVs Hallgeir Langeland advarer mot at Norges lover skal diskuteres mer av Advokatforeningen enn av Stortinget. Også Ap, Sp og Frp er skeptiske til nytt grunnlovsforslag.»

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, hvor makten overføres fra folkevalgte til illuminerte kloke eldre. Dette er ikke etter den kristne standard.

Den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Slik går alt i oppfyllelse som står i Baruch Levy’s brev til Karl Marx.

Slik går den vestlige kultur og sivilisasjon mot sin selvpåførte undergang.

Vår sivilisasjons fall

Hvor de intellektuelle, kunstnerne og til og med presteskapet svikter i samfunnet, da går samfunnet mot sin endelige deprivasjon og undergang, av sin egen selvpåførte karma. Hvor de troende svikter i å opprettholde de uforanderlige åndelige lover, G-d’s lover for organisering av verden og samfunnene våre, kristne, jøder og muslimer, så leder dette til vår sivilisasjons ‘fall fra nåden’.

«For så elsket G-d verden at han gav sin Sønn, den ENbårne, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv».

En slik kjærlighet er vanskelig å få øye blant verdens makthavere. Ergo er deres styre ikke av og for G-d, men det motsatte, i opposisjon til G-d’s Orden for verden og samfunnene våre. Alt er opp/ned; hat er kjærlighet, og kjærlighet til nesten/medmennesket er blitt til hat (?).

Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som aspirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.

G-d’s Orden er nasjonalstatene, hver for seg, i henhold til sitt lynne og sin kultur, alt det andre som den politisk sionist sosialistiske Nye Verdensorden driver med er i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere verden og samfunnene; også de skapte folkevandringene for å skape kaos, utav hvilken deres Orden skal oppstå som fugl fønix. Deres Nye Babylon. Sosialistiske åndsfraværende utopier.

Dette er jeg i min fulle rett å informere om.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

De får tidsnok erfare at dette er den største tabbe, idet de er historisk blind for konsekvensene i sine prosjekter. Åndelig blind. I det dypeste åndelige mørke.

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet».
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Nevn med navn EN, kun EN eneste politiker i Norge som ikke jobber for det som Kristin Halvorsen arbeider for. De er UNISONT i den samme ideologiske tankefelle, for ikke å si sjelsfelle.

IT IS NOT THE DEED WE DO

«It is not the deed we do,
Though the deed be ever so fair,
But the Love that the dear Lord looketh for,
Hidden with holy care
In the heart of the deed so fair.

«The Love is the priceless thing,
The treasure our treasure must hold;
Or ever the Lord will take the gift,
Or tell the worth of the gold
By the Love that cannot be told.»

«Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their Father.»– Matt. 13:43.

Sannheten setter fri

Undertrykkingen av sannheten om hva Marx Levy var og hvilken innflytelse på samfunnet han har idag, har bevirket at enhver kritikk av sionisme, sosialisme (nasjonal som internasjonal sosialisme, begge ektefødte barn av Marx’ venstreekstremisme) og kommunisme idag blir forsøkt tiet med å kategorisere gode mennesker som antisemitter, bare et ledd i karakterdrap, slik at de ikke skal bli lyttet til; Som fredsprofessor Johan Galtung. Det er alt et ledd i Statsministerens oppfordring i sin nyttårstale til å mobilisere de «digitale nabokjerringer». Israel har innrømmet i media at de har ansatt ‘kommunikasjonspersonell’ i andre land for å bedre sionismens og landets rykte.

Påstandene om anti-semittisme stemmer ikke. De som sier noe stygt om deres messias, får føle deres vrede, og gjør blasfemi mot deres gud, deres verdslige messias. Det er oftest ideologien, og politikken derav som kritiseres og enkeltpersoner innvolvert. Selv mener jeg at Mordecai Levy var ravende gal, burde vært på institusjon, kjøpt og betalt av ideologiske krefter hvis innflytelser vi ikke trenger i samfunnet vårt. Hans finansiere bør avdekkes og straffes for delaktighet i rød terror, og utgjør en enorm fare for rikets sikkerhet (ethvert lands sikkerhet og stabilitet) og bør forbys og kriminaliseres, for dødstallene bare i USSR (66 million her alene) beviser riktigheten i påstanden.

Alle som kritiserer sosialismen, ‘humanismen’ og den røde hordes ateisme, er per definisjon anti-semitter heretter. Hatlover vil ramme kun dem, ikke dem som rammer de som lyder en annen Herre Min G-d, enn Mordechai Levy’s utsendte profeter og bødler på jord, for utbredelsen av hans Verdensrike; Den Nye Verdensorden.

Bedrageren Cyrys Scofield re-definerte de kristne dogmer, til det judeo-kristne. Katolske Kirke følger opp den praksis, at kristne ikke lenger skal følge opp samfunnene sine, men bare sitte passiv og vente på Jesus andre komme. Da mistet kristendommen sitt salt. Sin samfunnsorganiserende åndelige kraft. For de kristne, har Jesus kommet første gang, og ble avrettet, og andre gang, og blitt værende i den sjel; den åndelige dåpens omskjærelse av hjertet.

De er på dette grunnlag vi må se ateistenes voldsomme fokus på ant-semittisme, hatlover o.l. den siste tiden. De har til og med opprettet et eget ‘institutt’ nå etter modell av amerikanske ADL og Abe Foxman; Vepsen.no.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.»
http://bible.cc/ephesians/5-11.htm

Ateistiske korsfarere

Ateismen var kommunismens religion. De tror ikke på noen trancendentale guder, bare på mennesket som guder for seg selv. Vi så hvordan det gikk. Jeg tror vi godt kan fastslå på bakgrunn av prima facie bevis at enkelte mennesketyper rett og slett ikke har de rette egenskapene i seg til å skape noe paradis på jord. Ateister er en fare for menneskeheten, som Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin avdekket.

«Vepsen» har nylig utgitt en rapport som de kaller «Hatgrupper 2011». Etter modell av sionistiske ADL som nylig har innført hatlover i USA. Disse hatlovene innvolverer ALLTID, kun uttalelser og utrykk som går imot deres ideologi, den verdslige messias sin ideologi. Og jeg sier ikke ‘merkelig nok’. Det er ikke merkelig i det hele tatt. Kanskje ville jeg gjort det samme om jeg satt med makten, og ville beskytte min ideologi, min politikk, min makt i samfunnet, min neve ned i landenes pengebinger. Etterforskes de som står bak dette prosjekt, vil en nok enkelt kunne finne ut av deres politiske tilhørighet.

Men riktig er det vel ikke, om det hadde vært jeg eller andre som gjør det.

De sitter i gode akademiske posisjoner på sine velfødde brede rumper, og utsteder falske dommer og eder galle over det folk som betaler dem. De skulle vært sendt på Finnmarksvidda og laget veier manuelt istedenfor.

Vepsen rapport om ‘hat’-grupper er orwellsk nytale.

Politiet advarer mot konspirasjonsteoretikere

http://www.vl.no/samfunn/politiet-advarer-mot-konspirasjonsteoretikere/
http://vepsen.org/2012/01/politiet-advarer-mot-konspirasjonsmiljoer/

Hva slags sionist sosialistiske (nasjonal sosialisme – Hitler, som internasjonal sosialisme – Lenin) konspirasjoner er Vårt Land redd skal avsløres da?

Jeg trenger ikke spørre. Jeg vet det; Jeg avslørte dem og ble kastet ut fra ‘Verdi’-debatt. Jeg er uestengt på livstid p.g.a. dette bare; at sionismen springer sosialismens og kommunismens og marxismens ærend, og dette vil de helst ikke ha lys på. De trives best med det i bevissthetens kollektive mørke.

Jeg er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt Ord’, men kristne vil de ikke ha (?). De har alle i redaksjonen vært i seng med sionismen i sin levetid, så noen avsløringer (‘apokalypse’ betyr profetisk åpenbaring; avsløring, disclosure) av betydning vil ikke Vårt Land ha. ‘Apokalypsen’ kommer om de vil eller ikke, med eller uten min hjelp. ‘Katten’ er allerede ute av sekken.

Den ateist-sosialistiske konspirasjon

De ateistiske sionist-sosialistene sitter med makten, vi har ikke noe borgerlig parti i Norge idag. Heller ingen borgerlige folkevalgte. Ingen bourgeoisie, som Lenin hatet slik, selv om han fikk sin finansiering til sin revolusjon fra de verste krefter innen den ‘klassen’. Den patriotiske kapitalistiske klasse, er en beskyttet klasse i kommunismen, representert med en stjerne i Kina’s flagg. Den stjernen og klassebeskyttelse fikk nok Marx Levy godt betalt for fra sine oppdragsgivere.

Politikerne våre er ALLE ‘sosialdemokrater’ idag, det vil si det er bare kosmetiske forskjeller og bagateller som skiller dem, ingen ideologiske foskjeller i de store trekk. Og som under Hitler og Lenin/Stalin har de som har den politiske makten makt over politiet, betaler deres lønn, så politiet (PST) gjør som makten sier de skal gjøre, så da har vi det gående.

Fra PSTs åpne trusselvurdering for 2012
http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____957.aspx

John Færseth – Protokollene hos Galtung
http://vepsen.org/2011/11/protokollene-hos-galtung/

Galtung leker med ilden
http://vepsen.org/2011/10/galtung-leker-med-ilden/

Løgnens protokoller
http://vepsen.org/2011/05/lognens-protokoller/

Marta Steinsvik. Talte makta midt imot – Klassekampen
http://klassekampen.no/59741/article/item/null

Og så lenge hun talte makta midt imot, så må de selvfølgelig få frem at hun var anti-semittisk (?). Mener de at makta er semittisk da?

Til forsvar for Johan Galtung så kan vel ‘Sions vises Protokoller’ like gjerne være skrevet av Karl Marx på linje med Det Kommunistiske Manifest, for alt hva jeg vet. – Også en plan for hvordan erobre verden med vold, terror og deception.

Hva er det egentlig de er redd for av mer som skal bli avslørt siden de er så aktiv?

En tjener Kristus på jord ved å tjene Kristus sin sak, ikke ved å tjene det kaballistiske presteskap sin sak; fariseernes. Dette til informasjon. Din sjels frelse er avhengig av valget en gjør.

Det synest meg uomtvistelig bevist at der finnes en sosialistisk-ateistisk konspirasjon som degenerer våre samfunn, og det er enhver kristens fordømmande plikt å søke å forhindre slik samfunnskadelig og undergravende virksomhet. Til fellesskapets beste, og for bevaring av de demokratiske tradisjoner vi har i vårt land.

‘Human Etisk’ Forbund har startet et korstog mot og kaller enkelte for «ekstremkonspirasjonsteoretikere». De skriver artikler, sender brev til politikere som nok aldri blir karakterisert som ‘truende’ idet de sender brev til sine åndsfrender, og mobiliserer sine venner i massemedia til å tale deres sak. Alle andre ‘lobbyister’ i demokratiet må herved innstille sin sak, og ikke plage de høyverdige folkevalgte med sine bekymringer og frustrasjoner, ofte rettferdige krav (?).

Det synest meg at Forbund stemmer bra, forbund av mektige personer innen vårt politiske system, som støtter dem med penger og moralsk forargelse. Disse er oftest ansatt i systemet, men at de er så veldig etisk og humane, det er det delte meninger om.

Jeg ser de aspirer i sine skriverier om å også få politiets hjelp til å ta ut sine åndelige, ideologiske og politiske fiender. OM de lykkest med dette, da er vårt demokrati og land ferdig. Da har uretten og ondskapsfullheten tatt overhånd, som de historiske fakta viser følger i deres fotspor.

Konspiranoia og popkultur
http://humanist.no/konspiranoia_og_popkultur.html

«Frykt derfor ikke for dem! For intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene». Matt. 10.26-27

Slike forhold blir dermed en samvittighetssak for kristne, som har fått hjertets omskjærelse og kan kalle seg rettelig arvinger til løftene til Abraham; Den Rettferdige.

Må G-d’s velsignelse, og Jesus Kristus fred være med oss alle, og må der være NOEN blant landenes og verdens lederskap som lyder en ‘annen tune’, som er istand til å bli inspirert av de gode åndskrefter, før dette går for langt.

Lykke til.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
50%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

155
Kommentarer

avatar
35 Comment threads
120 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
FalconThundergudfridSolskinnBelzeBob Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
maranata
Abonnent
maranata

Du skriver mye om mangt, og det er mye jeg gjerne skulle ha kommentert, men jeg skal nøye meg med å kommentere følgende utsagn, siden det absolutt ikke kan få stå uimotsagt:

«Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som apsirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden», sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.»

Jesus ble inkarnert til menneske fordi dette var den eneste måten han kunne frelse kronjuvelen i sitt skaperverk på – menneskeheten. Etter syndefallet og arvesynden var alle mennesker dømt til død og fortapelse. Med sin stedfortredende død, til tross for sitt syndefrie liv som menneske overtok han som Bibelen sier nøklene til dødsriket.

Jeg er som kjent grunnleggende uenig i din måte å filtrere og åndeliggjøre Bibelen på. Jeg gjentar gjerne at Bibelens Gud – den eneste Gud – var og er fremdeles den største sionist. Dette er klart vist gjennom hans utvelgelse av jødene, de tredoble løfter til Abraham, som videreføres til Isak og Jakob og som går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet. Løftene til Abraham var faktisk betingelsesløse, og ingen mennesker har hverken makt eller myndighet til å sette dem ut av kraft.

Etter Jesus Kristus gjenkomst til Sinai berg vil verden gå inn i et 1000 årig fredsrike, og dette er ikke noe åndelig rike, det går klart fram av beskrivelsen.

Skjøgen og alle hennes døtre, slik Åpenbaringen skriver om, representerer en erstatningsteologi som blandt annet påberoper seg å ha overtatt Guds løfter til jødene. For at man skal få dette til har man åndeliggjort mye av innholdet i Bibelen.

maranata
Abonnent
maranata

Jeg er ikke så veldig opptatt av å være enig med noen som helst, jeg er mer opptatt av hva Bibelen forteller meg. Det rene klare ord er nok for meg.

Å kjemme alle med samme kam virker som kjent ikke, således også med å sette sionisme i bås med andre obskure ideologier.

Karl Marx og Human Etisk Forbund har jeg ikke noe forhold til whatsoever.

Åndeligjøring av Bibelen er akkuratt det det er: Åndeliggjøring for å endre mening med det som faktisk står skrevet, som oftest fordi man ikke liker det som faktisk står der. Man liker ikke ordene jøde, Israel, sion, guds utvalgte folk osv. Da blir det jo ganske lettvindt å bytte det ut med sine egne preferanser – men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?

Gud kan gjøre seg nytte av alt slik historien vitterlig viser. Hvis man tror eller påstår noe annet har man sett bort fra Guds allmakt og diskreditert ham til denne verdens lover.

Når du snakker om at «kristne» har vært til sengs med fienden lenge, ja da tenker at du insinuerer noe om den delen av kristenheten du ikke tilhører – gjerne de som støtter Israel. Kan du forklare hvem «fienden» er???

Mole
Abonnent
Mole

Det er jesus som åndeliggjør maranata, det er det`lite du får gjort med!
Han åndeliggjør den pakten gud hadde med jødene i rundt 4000 år.
Fra jesu oppstandelse i år ca, 33 skulle gud legge pakten i hjertene på menneskene,
jeg skjønner du absolutt vil tro at jerusalem skal oppstå fra guds side her på jorden, it ain`t gonna happen.
Det åndelig jerusalem er ikke jordisk som jesus sa og som JJ nevnte lengre opp.

maranata
Abonnent
maranata

Du blander nok kortene her Mole

Jesus snakker om og til sine samtidige brødre – jødene. Pakten er aldri opphevet eller åndeliggjort. Når Menigheten er kommet inn i fullt tall slik Paulus skriver, skal Gud igjen bygge opp Davids falne hytte, sløret blir tatt fra jødenes øyne og hele Israel skal bli frelst slik det står skrevet. Da, og bare da er det tid for at deres hjerter skal bli omskåret.

Fordi du ikke forstår Guds utvelgelse, og hva den innebærer vil du heller ikke forstå hva Jesus mener. Du begynner i feil ende, for du begynner med å utelukke jødene som basis for din Bibelforståelse, og da har du lagt umulige premisser for en riktig forståelse av Guds ord.

Mole
Abonnent
Mole

At noen blander kortene er nok en kjensgjerning, men at gud skal sitte med 2 forskjellige «folk» er nok ikke aktuelt, kristne og jøder.
Jøder er de som er blitt omskkåret i hjertet, åndelige jøder/kristne.
Gud har alltid hat

Mole
Abonnent
Mole

t ett «folk». Slik vil det alltid være.

maranata
Abonnent
maranata

Gud har flere tidshusholdninger, alt til sin tid, slik Paulus skriver. Men om man ikke vil, evner eller klarer å lese hva Paulus skriver om dette, så kan jeg selvfølgelig ikke hjelpe og det har ikke noen hensikt å ta denne diskusjonen gang etter gang med samme person.

Les nå Paulus brev til Romerene kapitel 11, og hvis du ikke forstår hva han skriver – så les en gang til osv………….

Paulus oppleve på sin egen tid de påstandene som til stadighet blir fremsagt her:
Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?

Mole
Abonnent
Mole

Romerne 10
11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker.
Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Galaterne 1
. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.

13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.

15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus.

maranata
Abonnent
maranata

Mole:
Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer – du prøver den komplett umulige øvelsen å slå ihjel et bibelord med et annet. Du kan ikke bruke din egen preferanse til korrigere Bibelens ord. Hvis Bibelen synes å være i strid med seg selv, slik du fremlegger det her, så er det ikke Bibelen som tar feil.

maranata
Abonnent
maranata

JJ:
Forkastet eller ikke – les her og lær – det er ikke så vanskelig. Jødene er ikke forkastet, men de er blitt forherdet – BLITT FORHERDET – skjønner???

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.

Mole
Abonnent
Mole

maranata skrev.
Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer –

Mole.
PAULUS`brev til romerne
28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

maranata
Abonnent
maranata

RETT JØDE er DEN JØDE……….
Det er hele tiden snakk om jøder her. Les hele kapitlet under ett – ikke plukk ut enkeltstående setninger

Jeg, JJ og Mole blir aldri jøder, og det er heller ikke meningen. Når Paulus snakker om jøder, så snakker han om jøder – ikke grekere eller hedninger.

MEN – her kommer kanskje den åndelige tåke vandrende og ut av tåken kommer «kirken» som har tatt jødenes plass???

Mole
Abonnent
Mole

PAULUS brev til kolloserne 3
For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Etter så mange runder vi har hatt om dette temaet maranata/useless så er PROPAGANDA for israel og jødene det jeg får inntrykk av deg.

Uffda
Abonnent
Uffda

Det vil kort og godt si at en jøde ikke er en person av kjøtt og blod, men noe spesielt som finnes i alle menneskers sinn.
I tillegg bekrefter Bibelen her at historien om jødene er mytologisk: Rom 2.29 But he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart, in the spirit , not in the letter.
Vi ser nå at dette er et spørsmål om bevissthet og dens struktur, og det bringer oss tilbake til hvordan stammene(kranienerver) slo leir rundt Jordan(elven som flyter nedover).
«Numb 2.3 On the east side toward the rising of the sun shall they of the camp of Judah pitch» Altså på den åndelige side, på lysets side, på høyre side(høyre hjernehalvdel). Dette er videre bekreftet av… «2 King 8.19 Yet the Lord would not destroy Judah for David his servant’s sake, as he promised him to give him always a light.
En jøde er den som venter i meditasjon i øst el. (høyre hjernehalvdel) ved tempelet og Guds tilholdsted. Tempelet som ikke er laget av hender. :-)

maranata
Abonnent
maranata

Alle er like for Kristus – det er ikke det som er poenget her. Når det snakkes om jøder så snakkes det om jøde – rett jøde er den jøde som…..

Jeg skjønner jo at noen av dere har aversjon mot jøder, men når jeg siterer Bibelen så er ikke dette propaganda, men Bibelens ord.

Med dette avslutter jeg denne diskusjonen for min del.

Mole
Abonnent
Mole

Jeg har overhodet ikke noe imot jøder, men jøder som jordisk bibelsk folk er forbi, dette er bibelen klar på. Jerusalems jordiske virke er forbi, bygningsmannen forkastet forkastet hjørnesteienen som profetert.
Du velger å tro annerledes, det er du i din full rett til.

Uffda
Abonnent
Uffda

Ok maranata. Noen trøstens ord i all denne uroen :-)
1 Corint 3.16 You are the temple of God. For the temple of God is holy, which temple you are.
Hele historien om Judah er histrorien om ditt/vårt hode, der er også Guds tilholdsted som er åpent for alle.
Exo 15.8 Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
Exo 25.9 According to all that I show you after the pattern of the tabernacle.

Uffda
Abonnent
Uffda

Tja slik har vi blitt villedet opp gjennom tiden av religiøse ledere som aldri har forstått hvordan Bibelen er skrevet. Bibelen skriver om den underlig og bizarre kvanteverden kalt for ånd eller engler, men denne usynlige kraft er ikke religiøs – den er virkelig og det er deg og meg – det er photoner og elektroner.

Exodus forteller om konfrontasjonen vi alle må ha med oss selv, om kampen at the back of the desert som er ryggraden. Der man stiger opp de 7 nivåer til den brennende busk(pinealkjertelen) og får instruksjoner fra Gud.

Videre i Exodus må den førstefødde dø, for å få slutt på landeplagene. Den førstefødde er vårt fysiske, og venstre hjernehalvdel. Denne førstefødde blir erstattet/drept når man i meditasjon adskiller seg fra tanker. Når man adskiller seg fra tanker i meditasjon, kan exodus til høyre hjernehalvdel finne sted. I oss er også den førstefødde protein(først), men vårt protein kan ikke reparere det muterte DNA, som er blitt skadet pga misbruk gjennom flere tusen år.
Det jordiske protein må dø for å gi plass til kosmisk protein, når det skjer vil alle mennesker bli satt fri. Sett fri fra sinnets tanker og alle negative effekter, og man krysser the red sea(rødehavet) til høyre hjernehalvdel. Fri fra det syke og muterte DNA, fra frykt og hat, krig og vold.
Likeså Jesus som er den førstefødde må dø, slik at Kristus kan komme frem.
De syv landeplager representerer forskjellige deler av kroppen og dens nervesystem. Det er altså mytologi og ikke en historie om en djevelsk Gud. :-)

Uffda
Abonnent
Uffda

Det litt morsomme opp i det hele er at uten problemer ville vi holde oss borte fra Gud og til syvende og sist forsvinne totalt. Problemer som herder våre hjerter får oss til slutt til å gi opp og lete etter lyset på høyre side.
Exo11.5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sits upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
Det som sies her er at dersom de problemer vi møter ikke er nok for at vi skal vende oss til Gud og høyre side. Vil en ytre photon kraft komme fra solen eller andre stjerner/kilder og direkte endre hjernens frekvens, og en masse exodus til høyre side bort fra matrialismen vil finne sted. Galskapen har altså en ende om man vil eller ikke – takk og lov. :-)

maranata
Abonnent
maranata

Det dramatiske profetiske bildet av Russland siste forsøk på et verdensherredømme, beskrevet i Esekiel 38:1 – 39:24 plasseres i en profetisk sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esek 37:1-28 beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de døde i tiden før det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben, de som vekkes til live,

Israels gjenopprettelse er naturlig nok en torn i øyet for skjøgekirken, som har hevet seg til dommere over jødene og fortalt oss at Gud aldri mer skal gi dem deres land tilbake – dette til tross for profetiene i Esekiel der nevnte krig vitterlig ikke har funnet sted ennå. Omfanget av denne krigen, Guds inngripen og resultatet der man bruker måneder på å begrave de døde og har brensel i 7 år av krigsmateriell har ikke funnet sted ennå. Den som frekt påstår at denne profetien er fullbyrdet har ikke forstått eller nekter å godta.

Brandulph
Skribent

Fikk du ned deg, maranata, at pastor Johansen fjernet alle innlegg i forbindelse med hans latterlige teori om at Hitler er Israels grunnlegger? Jeg la inn et par kommentarer til deg, hvor jeg bl.a. påpekte det absurde med å hevde at «uten Hitler, ingen Balfour erklæring». Hitler var som kjent en ganske enkel korporal i hæren i 1917. Pastoren vil med sikkerhet også fjerne dette innlegg! ;-)

pyramiden
Abonnent
pyramiden

Jesuides. Er de redd for å dø?

maranata
Abonnent
maranata

JJ skriver:

Hva tenker du om at du er på lag med ateister og humanister i sionismens sak, og ikke ‘de åndeliggjorte’ kristne maranata?

Jeg svarer:
Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

Du sier jeg har tapt debatten. Dette viser at du har fullstendig feil fokus. Her er det ikke snakk om å vinne debatter, men å formidle Guds ord slik det vitterlig står skrevet. Du lyver og prøver å stjele på samme tid. Du og dine «åndelige» brødre har aldri overtatt noen av Guds løfter og utvelgelse.

Den erstatningsteologien du representerer er ikke fra Gud, så hvem er den så fra? Paulus skriver følgende om kristne som tenker slik du gjør, og mener jødene ikke lenger har Guds løfter i behold;

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.

Les og lær, og ikke la ditt hat skygge for Guds tydelige ord. Guds plan kan du gjøre fint lite med. Gud lar seg ikke spotte. Tar du bort Abrahamsløftene, kaller du samtidig Gud for en løgner. Da er vår debatt her på NyS helt uvesentlig.

Takk for meg!

Mole
Abonnent
Mole

maranata skrev.
Jeg svarer:
Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

Mole.
Å du setter ikke andre i bår maranata???

Thunder
Abonnent
Thunder

Man kan ihvertfall lese ut i fra bibelen at man ikke trenger være levitt, fariseer eller skriftlærd for å finne veien til Gud.

Det som går igjen gjennom hele historien er RETTFERDIGHET og selvfølgelig KJÆRLIGHET. Som Noas bud eller Moses bud eller Jesus som eksempel, viser oss enkle regler å levemåte for å holde oss på veien Gud har lagt for oss.

Alle i Abrahams hus, de som var kjøpt for penger, venner, hustruer, slekt var velsignet.
Isak fant sin kone gjennom rettferd og nestekjærlighet.

I dag, da jeg kom til kilden, sa jeg: « Herre, du som er Gud for min herre Abraham, la denne reisen min lykkes! 43 Se, her står jeg ved vannkilden. La det gå slik at når det kommer en ung jente ut for å dra opp vann, og jeg sier til henne: La meg få drikke litt vann av krukken din! 44 og hun svarer: Bare drikk, du, og jeg skal dra opp vann til kamelene dine også, da er hun den kvinnen som Herren har valgt ut til min herres sønn.» 45 Og se, før jeg var ferdig med å be i mitt hjerte, kom Rebekka med krukken på skulderen. Hun gikk ned til kilden og dro opp vann. Da sa jeg til henne: «La meg få drikke!» 46 Straks løftet hun krukken ned og sa: «Bare drikk, du, og kamelene dine vil jeg også gi å drikke.»
De rettferdige seiret i Sodoma & Gomorra.
Jesus som en bauta og som en Sions oase i det hatske ørkenlandskapet viste vei med nestekjærlighet på kryss og tvers av skriften og slekten.
Guds folk er de som følger hans(m. flere) eksempel og ikke noe politisk Israel eller slektsgener. Det er for meg ganske så tydelig skrevet i bibelen.
Man trenger engang ikke å ha vært i nærheten av en bibel for å leve i pakt med Gud.

RawKuz
Abonnent
RawKuz

Hvorfor diskutere forskjellene mellom de forskjellige utspringene fra religion, når alt egentlig er bygget på falsk sannhet og brukes som kontrollorgan?

«hvis du ikke gjør slik, kommer du til helvete» , «gi oss alle dine penger og du skal slippe skjærsilden» , «hvis du ikke tar imot <> så går du til evig fortapelse. For å ta kristendommen først, så ble den innført med makt på 1000tallet. «Enten konverterer dere til kristendommen, ellers blir dere drept» høres virkelig ut som en sann guddom.

Det at kristendommen fikk krigsmakt, gjennom kristningen av Konstantin, intensiverte forfølgelsen av «kjettere» Gnostiske skrifter ble forbudt, alt annet enn den Ortodokse («den sanne») kristendommen ble godtatt. Hellige Skrifter som ikke passet inn i kristendommen ble ødelagt, og de som trodde noe annet ble enten drept, eller «tvangs-omvendt»

Det at de 3 største har sitt utspring fra eksakt samme plass, vitner også på store misforståelser, der personene som observerte dette ikke visste hva de skulle tro.

En av de vanligste grunnene for krigshandlinger, skjer på grunn av religion. Holder personer fanget i et tankemønster, og nytter ikke ha en saklig diskusjon, ettersom uansett part vil ikke innrømme feil, da hele livsgrunnlaget ofte er bygget rundt løgnen -religion.

Du vet hadde JJ vært født i Iran, hadde han vært muslim, og vært like fanatisk til denne religionen, er trist å se at religion kan være så altoppslukende, og fjerne alt av rasjonell tankegang.

Hva er logikken i at guden i bibelen, er den sanne Gud? Det finnes utallige hellige skrifter som opererer med flertallige guder, hva gjør at Bibelen er den eneste rette? Hvor er Gud nå, han var jo jevnlig nedom jorden og snakket med menneskene? Det står dessuten at gud er ufeilbarlig, det finnes flere beviser at gud både angrer seg, og vet ikke hvor menneskene er, (allerede i skapelsen står det at gud ikke kunne finne adam og eva) Det står også at gud sendte gudesønnene til jorden, var det ikke Jesus som var guds enbårne sønn?

Brandulph
Skribent

JJ: Marx sier jo , «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning»

Hmmm?… og hvor har du den fra, Johansen? Jeg har lest mye Marx, men den du slang ut der fortoner seg som et rølp som rammes av din egen «…., enn å åpne munnen og levne enhver tvil.» ;-)

Terje
Abonnent
Terje

«Ateister er en fare for menneskeheten» Jeg må le, hehe….

bardun
Abonnent
bardun

JJ sier i et innlegg til maranata:

”De som ‘åndeliggjør Bibelen» har ikke noe mikrofonstativ, bare spott og spe i deres vei, akkurat som deres Frelser måtte oppleve? Har du sett noen oppslag om det i det siste?”

Selv om dette var til maranata, er vel innholdets skjulte forbannelse ment for alle … Og om jeg bare må få si det; det er ei guds lykke at de tider for lengst er forbi hvor alle skal bli holdt nede og kvalt av denne forpinte redsel for guds straffedom over alle og spesielt for dem som ikke deler en eller annen forvirret forkynners tro …

At JJ, ikke har oppdaget mikrofonstativene for Bibelens åndeliggjørere, må være at han representere en gud og en åndelighet som han er temmelig alene om … Men kanskje det er slik han ønsker det?

Hvorfor JJ er så sykelig opptatt av Marxismen og sosialismen og at en allmektig og allvitende, en straffende og morderisk Gud skal dømme til helvetes pine alle disse som ikke faller på kne for J Johansen’s helt uspesifiserte form for tro … Det er det bare JJ som kan svare på!

Denne helt spesielle guden som kommer for å straffe alle som Johansen ikke liker, finnes ikke …

JJ burde vrenge sitt skinn og finne en gud som er for alle mennesker og ikke bare for Jarle Johansen …

Og jeg må bare undres over hvordan denne guds supermann, JJ, kan vite at Jesus hadde bart … Det er vel kanskje det vi tror at det var vanlig på den tiden (fra utallige framstillinger) at der hadde dem langt hår, skjegg og bart…

Men det er jo ikke sikkert at Jesus hadde det – han var jo ikke et ordentlig menneske …?

bardun
Abonnent
bardun

til dem som ikke vil si noe men bare gi tomler, skal vite at jeg hver dag snakker med Gud … og at det trekkes på smilebåndet og ristes på hodet hver gang navnet til forkynneren – NS-profeten blir nevnt …

… tro det eller ei …

Mole
Abonnent
Mole

Jeg tror deg jeg Bardun
1. Korinter 8
Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

At du snakker med èn av dem er utvilsomt.

smurfen
Moderator

Mens noen av dere sitter her å diskuterer om Jesus hadde bart eller ikke så bruker andre tiden på å starte krig og WW3 :)

WW3 Begins – Military Equipment Movement near Santa Cruz 19/1/12

http://www.youtube.com/watch?v=hk3Bbyx-mxg&feature=channel_video_title

Boiling Frogs er en fin side som tar for seg fakta og serverer nyhetene du ikke får lest i propaganda mediene

Dagens nyheter

International Newsworthy
New U.S. Commando Team Operating Near IranIran Scientist’s Killer May have Used U.N. InfoIran: The Murder of Ahmadi Roshan Elicits 1000 VocationsIran’s Press TV Loses UK LicenseArab League considers Extension of Syria MissionPakistan: Parliament to Decide on NATO Supply ResumptionFrance Suspends Afghan Operations after Four More Soldiers KilledIraq: Maliki Accused of Detaining & Torturing 100s of Political OpponentsBahraini Regime Attacks Protesters, Kills a ChildSaudi Arabia Pivots toward AsiaTurkey: 1000s Protest Dink MurderRights Groups Report: NATO Committed War Crimes in LibyaBritish Troops Were on the Ground During Libya CrisisChina, Vietnam Drift in South China SeaUS actions make China-Russia alliance appealing

Russia: Hands Off Iran & Syria, China & Bric Countries Behind Russian InitiativeMoscow Slams Hacker’s Extradition to USObama Commends Azerbaijan for NATO War & Energy War SupportTurkey to Boost Military Aid to KyrgyzstanFreedom Survey: Central Asia Still Home to “Worst of the Worst”Power Shifts in South ThailandAustralia Appoints First Ambassador to NATO

National Newsworthy
Pentagon Outsources War on Drugs to BlackwaterUN Asked to Probe US Efforts to Squelch Torture ProbeRon Paul Introduces Bill to Repeal Indefinite Detention of AmericansHouse Approves Resolution Opposing Obama’s Debt Limit HikeFed Probes Shuttered GE LenderGovernment Lawsuit Says Bank of America Mortgage Fraud even Worse than CountrywideSouth Carolina Governor Got $65,000 from Romney-Affiliated PACFlorida Consider Bills to Privatize Government Functions … SecretlyPIPA Postponed IndefinitelyFBI Hacked in RetaliationDronology: America’s Flying Eye Pries on Americans

Noteworthy Editorials
Stop the Madness: Iran’s Nuclear Program has yet to Violate International Law!Another Letter from America for IranPower, Propaganda & Purpose in American DemocracyAlan Greenspan’s Ship of FoolsThe Road to Iran Goes Through DamascusFrom Guantanamo to Palau: Exchanging One Prison for AnotherOccupy Wall Street at a Crossroads

http://www.boilingfrogspost.com/

Men slike sider vil bli sperret nå som ACTA trer i kraft

Say NO to ACTA

http://www.youtube.com/watch?v=citzRjwk-sQ

Angående om Jesus hadde bart eller så føler jeg med inkompetent og lite kvalifisert til å delta i den debatten men siden illuminatiselskapet Gilette ikke var startet da så vil jeg anta at han hadde bart :)

Brandulph
Skribent

– Jeg leste din post først etter at jeg postet min sleiv, Smurfen, og finner det (b)artig at du også fant ansiktshåret (b)artig. Boilingfrogs var ny for meg. Bra side! Takk for den!
– Hva kommende sensur angår, så er ikke til å unngå, min venn. Dette media er skapt og eiet av det sionistiske makt apparat, og hva vi har fått være med på er, å bygge nettet ut til det som Orwell beskriver. Alt funker idag perfekt. Big Brother har full tlgang til alt hva du har på din maskin, uansett hvilke platform du anvender. Alle anti virus systemer er jo også program som vi allerede i flere år har betalt for å ha full tilgang til hver enest byte vi har lagret eller spyttet ut. Men det har jo vært gøy så lenge det har vart, og det halter nok videre noen måneder til, før vi må gripe til brevduer… før det også blir straffbart å ha et dueslag på veggen. Selv er jeg en førkrigsmodell, Smurfen, og det har vært en utrolig ferd som desverre synes å få en bedriten slutt. ;-)

smurfen
Moderator

Helt klart Brandulph :)

Helt siden datamaskinen ble almanseie så har den militære etteretningen og de paramilitære Stay Behind gruppene hatt full tilgang til alle PCer, både gjennom bakdører i software og hardware
Det nye nå er at at politi, skattevesen og nav osv får full tilgang til alt vi foretar oss gjennom datalagringsdirektivet osv og ikke minst så er det vi som nå må betale selv for å blir overvåket og kontrolert gjennom regningene fra internettleverandørene våre

Allerede i 1958 hadde svina enorme registrer og mapper på alle nordmenn i NATO basen på Kolsås i Bærum, dette ble seff mye lettere når alle kan overvåkes, registres og kontroleres via noen tastetrykk

Nå kan rottene også stenge ned forum med loven i hånd gjennom ACTA

Ser at KRF nå sier at Israel sto bak 22/7 og Alexander Kjelland terroraksjonen samt at det er guds verk, konspirasjonsterorien til KRF er ikke så helt fjern fra fakta, bytter man ut Gud og Israel med Stay Behind så har man fakta, Stay Behind er først og fremst kontrolert av CIA og MI6 men også ett tett samarbeid med Mossad og Templar brorskappene dem alle er med i, vi så det under den Israelske Terroraksjonen på Lillehammer 21 juli 1973 hvordan Stay Behind hjelp terroristene ut av landet

De paramilitære Stay Behind terrorist Rottene sitter bare og ler mens de driver ap, håner, latterliggjør og ser på hvor zombifiserte dem har klart å gjøre oss :)

Her kan du se hvordan morroklumpene skryter til hverandre mens vi andre zombier tror vi seer på en komedie og ler sammen med dem
I komedien Kommandør Treholt & Ninjatroppen som handler om Stay Behind så forteller dem åpenlyst om alle sine Gladio terroropprasjoner i vesten, alt er fakta som er godt dukumentert, Stay Behind skryter også over hvordan dem sprengte D4 staget på Alexander Kjelland som en falsk flagg opprasjon for så å gå til forsvarsdepartamentet og legge frem «beviser på at Russerene sto bak terroraksjonen, dette måtte ikke folket få vite siden de ville det bety at vi måtte ærklære krig med Russland men vi måtte akseptere at Amerikanerne oprettet militærbaser i Norge for vår egen sikkerhet som Norske myndigheter da var i mot men plutslig aksepterte etter Alexander Kjelland sprengningen den 27. mars 1980 der 123 uskyldige personer ble drept( 212 mennesker ombord )

Alle beviser ble ødlagt og forsøk på etterforskning ble sabotert på samme måte som 22/7 opprasjonen
FBI bekreftet at det ikke var en ulykke men terroraksjon men ble nektet å komme til Norge og etterforske videre

Ole Østlaund og Falk har brukt hele livet på å etterforske terroraksjonen der han har lagt frem en mengde beviser på nett som en kan lese mer om her

http://www.multinet.no/~falk/

Filmen er kjempe bra den enten man vil tro det er en vanlig komedie sånn som Illuminatifilmene fra Hollywood eller ikke ;)

Her kan den sees

http://thepiratebay.org/search/Kommendør%20Treholt/0/99/0

http://thepiratebay.org/torrent/6114223/KommandA_r_Treholt__amp__Ninjatroppen.2010.Norsk.mkv.Saga

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/23/holdt-kontroversielt-foredrag-i-krf-regi

Solskinn
Abonnent
Solskinn

Utøya helt meningsløs, sier Hareide?
Er han dum? Ingenting er vel meningsløst. Brevik hadde jo mening med det han gjorde. og de som står bak ham også sikkert.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/23/holdt-kontroversielt-foredrag-i-krf-regi

Mono Montana
Abonnent
Mono Montana

I avsnittet Karl Marx, tenkte jeg agenda 21, som nå mer eller mindre er ferdig snekret. Og husker jeg ikke helt feil, oppsto Sionismen i tiden rundt Marx død, og pre sionismen under hans levetid.
Agenda 21 en Sionistisk plan, beskyttet under FN sin paraply? for min del NEI TAKK!
Snik innføringen av agenda 21 er i full gang, lovendringer skjer raskt i mange land!

Les dette som JJ skriver:
«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

Les også hele dokumentet til agenda 21, som er forferdelig langt, og som kan virke tiltalende ved første øyekast, noe det ikke er om man leser mellom linjene.
Man finner blant annet ikke ordet «demokrati» en eneste gang!

maranata
Abonnent
maranata

JJ skriver:
Hitler er faktisk Israels grunnlegger. Uten Hitler, intet Israel

Hvor hjernevasket er det mulig å bli? Uansett hvilket tankespinn og hvilke uhyrligheter du fremsetter her – Israel og jødene er Guds produkt. Deres vei gjennom historien var/er tornefull, men poenget har din forvridde kristendomsforståelse ennå ikke skjønt. Mange ville samarbeide med jødene, men fikk en kald skulder og resultatet var hat. De største eksemplene er Muhammed og Luther. Siden du er tilhenger av begge disse og deler deres syn blir dine utsagn deretter.

Brandulph
Skribent

:-) Jatta-jatta, maranata, han har mange skrudde idèer og teser, hvor «uten Hitler, intet Israel» er en av de helskrudde. Men det er nå en gang slik, at med innsamlede data kan du framlegge et vilket som helst ønsket resultat, avhengig av de kriterier som legges til grunn. Og, i Johansens verden, hvor ateister er idioter og en alvorlig fare for vår ganske eksistens, så framstår slike underlige konklusjoner. Sliker det bare.
Når det er sagt, så må jeg imidlertid hastig legge til, at du også huser en del skrudde idèer… slik tilfellet er med de aller fleste av oss. ;-)

Brandulph
Skribent

En liten kjapp en til, maramata, som du rappe til med. Johansen slenger jo også ut den her: » Uten Hilter, ingen avtale mellom Balfour og Baron Rothschild… » Minn skribenten om, at «Balfour Deklarasjonen» er datert 2. nov.1917. Adolf Hitler var på det tidspunkt 28. år gammel og fortsatt korporal i hæren.;-)

Solskinn
Abonnent
Solskinn

Adolf Hitler – Founder of Israel: Israel in War With Jews
http://www.amazon.com/Adolf-Hitler-Founder-Israel-Jews/dp/0965752305

German Jew Dietrich Bronder, a high school teacher. Its title is: “Before Hitler Came”. It was printed in 1964 and is about who was who in the Hitler’s apparatus: “Of Jewish descent, or being related to Jewish families were:

Adolf Hitler the Co-Founder of Israel
http://wakeupfromyourslumber.com/node/2756

Kardel
http://ellhn.e-e-e.gr/books/assets/founder_of_Israel.pdf

maranata
Abonnent
maranata

Gud bruker hvem han vil til hva han vil.

Jødenes hjemvandring til deres fedres land og Jerusalem er profetert og deres hjemvendelse har faktisk skjedd slik Bibelen forteller og, og deres hjembvendelse er vitterlig blitt slik det er blitt profetert. Vær snill å ikke bland inn verdslige mennesker i dette, de er kun Guds redskap.

Det er i Djevelens ønske å utrydde både jøder og Israel for at profetiene skal ugyldiggjøres. De som kjemper mot Israels eksistens er rett Djevelens nyttige idioter. I denne sammenheng blir Marx og Rotschild bare en liten fjert. Det blir mer og mer sant som Bibelen sier: «Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»

JJ: Føles det godt å stille blandt disse som motarbeider Gud?

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=24&verse=9

Mole
Abonnent
Mole

maranata skrev.
«Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»

Mole.
Det var vel jesus som sa dette om sine var det ikke?

maranata
Abonnent
maranata

Ja – Jesus sa dette til sitt «publikum» og de var jøder, kun jøder.

Mole
Abonnent
Mole

Sløret foran øynene begynner å bli ganske tykt ser jeg, mener du virkelig at jesus forkynte kun for jøder?

Jesus`etrkommere skulle hates for hans navn skyld, kristne, eller har du en bibel jeg ikke har tilgang til??

maranata
Abonnent
maranata

Mole:

Her kan du bytte ut jødene med xxx for meg.

Jeg er kommet i min Fars navn, og dere (jødene) tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere (jødene) imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?
45 Tro ikke at jeg vil anklage dere (jødene) hos Far. Den som anklager dere (jødene), er Moses, han som dere setter deres håp til. 46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere(jødene) ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere (jødene) da tro mine ord?»

Og hvem er det Jesus taler til her:

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50 Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»

Jeg utfordrer deg til å vise meg et sted der Jesus ikke taler til jødene, med unntak av dette:

Kvinnen fra Fønikia
24 Så brøt han opp derfra og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. 26 Denne kvinnen var gresktalende, av syrisk-fønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren. 27 Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 28 «Herre», svarte kvinnen, «selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» 29 Han sa til henne: «Fordi du sa dette, sier jeg deg: Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.» 30 Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne.

Uttrykket: Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» forklarer det meste.

Mole
Abonnent
Mole

Lukas 16
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Apostlenes gjerninger 10
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Galaterne 3
8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Mole
Abonnent
Mole

Apostlene gjerninger 10
34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

maranata
Abonnent
maranata

Apostlenes gjerninger og Paulus er ETTER Jesus Kristus soningsdød – overgangen fra lovens til nådens tidsalder.

Forstår du ikke forskjellen, eller skjønner du ikke hva det innebærer? Jeg er ikke vant med å diskutere med mennesker som ikke er godt inne i Bibelske sannheter.

Uffda
Abonnent
Uffda

Dere fortsetter å hakke i samme kjedelige sporet som om ingenting har skjedd på tusenvis av år.
I Thora blir Moses gitt 49 porter, den 50’ende porten er tildelt Gud. Den 50’ende port er evnen til å sanse og forstå, og det stedet man blir opplyst gjennom meditasjon. En port slipper kun gjennom signal av en bestemt karakter, og disse porter finnes i hjernen. Bibelen sier det slik… Matth 7.14 strait is the gate and narrow is the way that leads to life and few there be that find it.
Lignelsen om Moses er en vandring/kartlegging av vår bevissthet, det er det han vil fortelle til alle som ser, ikke bare jøder. («46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om»)

Mole
Abonnent
Mole

maranata mener altså at jesus kun talte til jøder.
Markus 1
Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.

Matteus 24
14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Matteus 13
10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Lukas 21
17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.

Matteus 24
9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Som maranata skrev er PAULUS og apostlenes gjerninger er ETTER jesus soningsdød??

maranata
Abonnent
maranata

Mole;
Du er ikke sann.
Les da hele kapitlet og ikke bare ett vers. Jesus sbakker da til jødene, selv om han sier at EVENGELIET OM RIKET SKAL FORKYNNES TIL ALLE FOLKESLAG – og så skal enden komme.

Mole
Abonnent
Mole

Apostlene fortsatte å forkynne det budskap jesus startet, eller mener du jesus hadde et budskap til jødene og et annet til de som ble kristne, niks.

Thunder
Abonnent
Thunder

Skjønner ikke mye av diskusjonen her…
Mener man jøder som innbyggere i Judea?
Israel er etterkommere av Jakob, de omtalte seg selv som Abrahams barn på den tiden. Eller etterkommere av David om man var så heldig..
Det er vel riktig at det er jødene blir hatet for å ha vært skyld i Jesus død. Jesus brøt jo deres lover som skal straffes med døden.
Men han forkynte jo til alle folkeslag, men ikke jødedom:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Thunder
Abonnent
Thunder

Her kan man lese om jødedom og dens lover.
http://www.jewfaq.org/israel.htm

lovecompassiontruth
Abonnent
lovecompassiontruth

Once upon a time…

Love was walking in a beautiful, kind and perfect forest.

All the trees and everything in the forest were friends, best friends of Love.

Everything was perfect, or so it seemed. You see Love never had a home, it had always thought the forest was its home.

But one day something happened, something that had never happened before.

Love was by the lake of hope and compassion in the forest and suddenly a heart appeared. It was beautiful, Love suddenly awoke and realised what had been missing, Love needed a home.

The heart was shining red and glowing. It had a big beautiful wooden door, Love aproached and the door opened. Love had found its first human heart and it had a home for the first time.

The first time Love entered a heart it had a vision, it saw what was to come. Love saw the day when it would be home in every human heart.

Love could speak when it went from the heart to visit the mind. And so we are here, and Love wants to share with you that anything is possible, true imagination is true freedom and when you Love, Love unconditionally so that Love has a home forever.

(A heart appears with a door that Love can open when one human heart Loves another because then a seed is sown and from it is unconditional Love for all always. It is:)