Judeo-kristendom finnes ikke. Det er veldig viktig for kristne å vite at det er ingen som helst felles likhet mellom deres messiaser. Jesus fra Nasaret, Kristus i ånd, er de kristnes Messias. Ingen over, ingen ved siden.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  19.01.2012 11:12   (Oppdatert 08.02.2013 15:12)

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

«Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Det vil si han ønsket et åndelig rike hvor åndskvaliteter som kjærlighet, nåde, toleranse, etc, skulle råde, ikke stammekrig om makt, land og penger.

Jesus visjon var alle verdens mennesker forent i kjærlighet, i Oneness, i ENhet. Kjærlighetens Messias. Ikke forent -One- ved politiske doktriner innført med vold, terror, usigelige myrderier, av demagogers opphissing av massene, og derav ved politisk konsensus om disse morderiske doktriner. De har blitt anti-krist i tilfelle.

Jesus’ samtidige lederskap (kabbalistiske fariseere) ville heller ha en som Barrabas som kunne hjelpe dem i krigen mot sine fiender, for sine våte drømmer om et Verdensrike. Når religion blir brukt til å utbre politiske ideologier, da har vi med en ‘skjøgekirke’ å gjøre, med Satans Synagoge (kabbalistisk mysteriereligion fra Babylon, ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard.

«Vi skulle skape Det Nye Jerusalem». – Håkon Lie, Arbeiderpartiet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Med ABB’s terrordåder så har det jo blitt nesten politisk ukorrrekt å tale imot marxismen, og det var jo svært fordelaktig for marxister og ateistiske sosialister. Enkelte har en historie for å ofre sine sønner for en ‘god’ sak.  Jesus ble ofret for samme sak. Kollektivets beste er bedre enn hva som er best for ett enkelt individ.

For G-d er individet ukrenkelig og verdifull, og staten er ment å tjene deres interesser. Staten er til for individet og ikke motsatt, er prinsippet. G-d’s uforanderlige Lov, trampet på og syndet mot av ateistene og sosialistene, – igjen.

Vi får vel likevel teste ut grensene for det politiske demokratiet vårt.  «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Karl Marx

Karl Marx, levde fra 1818 til 1883. Hans bestefars navn var Rabbi Marc Levy. Hans virkelige navn er Moses Mordecai Marx Levy.

Marx Levy er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, liberalisme og sionisme, som ALLE våre norske partiers representanter har sverget troskapsed til ser det ut som, med følge at 60-70 % av norges befolkning mangler demokratisk representasjon, idet folkevalgte har valgt å representere Partiet (de forskjellige partier er bare fraksjoner av Partiet), og ikke folket lenger.

Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands».
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Oppløsning av andre raser

Ethvert annet land i verden er utsatt for sionist-sosialistenes mulitkulturalisme, raseblanding. Ødelegge homogene kulturer ved marxistisk ideologi. Splitt og hersk. Kun i Israel er dette en vederstyggelighet, og sosialt sett forbudt. Der er alt snakket om multikulturelle imperativer non-existent, ikke engang for semittiske broderfolk; Palestinerne.

Oppløsning av grenser

Under dekke av globalisering og internasjonalisering, ser vi den fatale oppløsning av grenser som utbrer seg.  Nasjonalstatene oppløses, blir ‘umoderne’. Det er det nye Babylon er under utvikling i form av EU, og etter hvert vil denne modell bli for hele verden.

Privilegiet med dobbelt statsborgerskap

USSA under sterk innflytelse av sionist-sosialistiske lobby grupper, som Wiersheimer og Walt har påvist (ADL kaller dem anti-jødiske for å påvise det selvfølgelig), med en stor andel israelere med dobbelt statsborgerskap i sin statsadministrasjon.

Ingen andre land kan en gjøre dette. Det gjelder kun for israelere ser det ut som.

Oppløsning av monarkiet

Slå ring rundt Kong Harald
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

Lederskap uten motstand

USA har nå med Patriotic Act, NDAA – ‘National Defense Authorization Act‘, Stop Online Piracy Act (SOPA), og Enemy Expatriation Act ( Would Strip Americans of Citizenship For “Hostilities Against the United States”), blitt det moderne USSR, devis under innflytelse av Det Tredje Rikets ideologier. Om en tid kommer modellen til å være for hele verden. Norge er fremst i verden å følge etter USA’s modell for samfunnet sitt.

De har ikke noe samfunn, annet enn for de ‘rett-troende’.

Sitatet av Sovjet President Nikita Khrushchev fra 1959, sier oversatt: «Vi kan ikke forvente at Amerikanerne hopper fra kapitalisme til Kommunisme, men vi kan assistere dem og deres valgte ledere i å gi Amerikanerne små doser av sosialisme inntil de plutselig våkner opp og finner at de har Kommunisme».

Sosialistisk lederskap anmasse
Sønnen til en jødisk marxist fra Polen skal lede Tony Blair’s britiske Arbeiderparti, sier overskriftene

http://aangirfan.blogspot.com/2010/09/son-of-jewish-marxist-from-poland-to.html

Hvor mange land i verden er det med ledere som ikke taler sionismens og verdenssosialismens sak?

Anti-Krist’s rike

Det verdslige riket med evig krig og kiv, splitt og hersk, og ikke det åndelige av fred, kjærlighet, toleranse, nåde og tilgivelse.

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

Fra trellekår til frie menn, og tilbake til trellekår, helt frivillig fra massens side.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin franske regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

«Opplysningstiden» førte til en sekulariseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Vi som elsket Amerika

Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden. Vi må bare ta tapet, overvinne sorgen, og komme oss videre. Tapet av Norge vil falle likeledes. Hvordan kunne dette gå så galt, for landene som en gang ‘fløt av melk og honning» – hvordan ble denne ‘melk og honning’ til i utgangspunktet for dets gudfryktige folk? Hvordan ble statusen mistet? Svaret gir seg selv.

Donna Fargo – United States Of America

Jeg tror også på rødt, hvitt og blått, «Born out of it’s Faith in G-d».

Det Verdslige Verdensrike

De politiske ideologiers og det keiserlige Verdensrike etter Fører-prinsippet, er i sin diamentrale motsetning til hva slags rike G-d og Jesus som utsendte medarbeider, G-d inkarnert, kjærligheten i kropp, så for seg for vår jord.

«Skje din vilje, i himmelen som på jorden».

AskTheRabbi sier

«Vi vet at nummer 6 representerer den fysiske verden. [] «Mosad Hayesod» siterer Vilna Gaon’s kommentarer i Zohar at «nummer 666 inneholder skjult inni seg det opphøyde og luftige messainske potensialet».

«We do know that the number six represents the physical world. [] «Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.»

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ representerer altså den fysiske verden, og alle dens verdslige messianske gleder, som mammon og makt. Den verden står i motstrid med alt som er fra det åndelige rike; av G-d’s Kingdom of Love

«666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator».

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Repetert tre ganger affirmasjonsmessig, betyr at det legges ekstra energi og styrke i affirmasjonen (bønnen), når ens ønsker og drømmer har blitt oppfylt, hvor de skapte erfarer Skaperens vilje, at de får hva Skaperen har lovt dem; Det messianske løftes oppfylles.

Dette er ikke annet enn Law of Thelema; «Do what Thou Whilst, That is All of the Law» Crowley (666).

Angiversamfunnet

Sladre på naboen din til myndighetene for $1000
http://www.youtube.com/watch?v=Mhk2oPvT_EQ&feature=share

Dette er i tråd med Statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i sin nyttårstale om å aktivisere de ‘digitale nabokjerringer‘.

Angiversamfunnet. Big Sister er her.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Kollektivisering av privat eiendom

Med President Obama’s nylige utstedelse av Executive Order 13575, har bolsjevikiseringen av de amerikanske gårder begynt. Skapelsen av kommunestyrer til å bestyre gårdsdrift og lede farmerne i hele landet signaliserer ved ‘konsesjonslover’, er begynnelsen for at myndighetenes overtagelse av gårdene også i USA har begynt. Kollektivistisk gårdsdrift i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta kontroll.

«Kamerater, Spis Deres Daglige Rasjoner og Vær Lykkelig«—Obama’s Kommunistyrer og den Bolshevikske Kollektivisering av Verdens Gårdsbruk.

De vil altså i våre land, i det ‘frie’ Vesten, innføre de systemer som viste seg så håpløst ineffektiv og udugelig i Sovejetsamveldet (USSR).

“De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”. Filmen “Enemy of The State” (1998). Brinn (Gene Hackman), ex. NSA.

Urettferdige lover

Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Politikere frykter ny grunnlov kan flytte makten fra dem til jurister
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politikere-frykter-ny-grunnlov-kan-flytte-makten-fra-dem-til-jurister-6740375.html#.TxDVH2_j7Vo
«SVs Hallgeir Langeland advarer mot at Norges lover skal diskuteres mer av Advokatforeningen enn av Stortinget. Også Ap, Sp og Frp er skeptiske til nytt grunnlovsforslag.»

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, hvor makten overføres fra folkevalgte til illuminerte kloke eldre. Dette er ikke etter den kristne standard.

Den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Slik går alt i oppfyllelse som står i Baruch Levy’s brev til Karl Marx.

Slik går den vestlige kultur og sivilisasjon mot sin selvpåførte undergang.

Vår sivilisasjons fall

Hvor de intellektuelle, kunstnerne og til og med presteskapet svikter i samfunnet, da går samfunnet mot sin endelige deprivasjon og undergang, av sin egen selvpåførte karma. Hvor de troende svikter i å opprettholde de uforanderlige åndelige lover, G-d’s lover for organisering av verden og samfunnene våre, kristne, jøder og muslimer, så leder dette til vår sivilisasjons ‘fall fra nåden’.

«For så elsket G-d verden at han gav sin Sønn, den ENbårne, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv».

En slik kjærlighet er vanskelig å få øye blant verdens makthavere. Ergo er deres styre ikke av og for G-d, men det motsatte, i opposisjon til G-d’s Orden for verden og samfunnene våre. Alt er opp/ned; hat er kjærlighet, og kjærlighet til nesten/medmennesket er blitt til hat (?).

Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som aspirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.

G-d’s Orden er nasjonalstatene, hver for seg, i henhold til sitt lynne og sin kultur, alt det andre som den politisk sionist sosialistiske Nye Verdensorden driver med er i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere verden og samfunnene; også de skapte folkevandringene for å skape kaos, utav hvilken deres Orden skal oppstå som fugl fønix. Deres Nye Babylon. Sosialistiske åndsfraværende utopier.

Dette er jeg i min fulle rett å informere om.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

De får tidsnok erfare at dette er den største tabbe, idet de er historisk blind for konsekvensene i sine prosjekter. Åndelig blind. I det dypeste åndelige mørke.

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet».
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Nevn med navn EN, kun EN eneste politiker i Norge som ikke jobber for det som Kristin Halvorsen arbeider for. De er UNISONT i den samme ideologiske tankefelle, for ikke å si sjelsfelle.

IT IS NOT THE DEED WE DO

«It is not the deed we do,
Though the deed be ever so fair,
But the Love that the dear Lord looketh for,
Hidden with holy care
In the heart of the deed so fair.

«The Love is the priceless thing,
The treasure our treasure must hold;
Or ever the Lord will take the gift,
Or tell the worth of the gold
By the Love that cannot be told.»

«Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their Father.»– Matt. 13:43.

Sannheten setter fri

Undertrykkingen av sannheten om hva Marx Levy var og hvilken innflytelse på samfunnet han har idag, har bevirket at enhver kritikk av sionisme, sosialisme (nasjonal som internasjonal sosialisme, begge ektefødte barn av Marx’ venstreekstremisme) og kommunisme idag blir forsøkt tiet med å kategorisere gode mennesker som antisemitter, bare et ledd i karakterdrap, slik at de ikke skal bli lyttet til; Som fredsprofessor Johan Galtung. Det er alt et ledd i Statsministerens oppfordring i sin nyttårstale til å mobilisere de «digitale nabokjerringer». Israel har innrømmet i media at de har ansatt ‘kommunikasjonspersonell’ i andre land for å bedre sionismens og landets rykte.

Påstandene om anti-semittisme stemmer ikke. De som sier noe stygt om deres messias, får føle deres vrede, og gjør blasfemi mot deres gud, deres verdslige messias. Det er oftest ideologien, og politikken derav som kritiseres og enkeltpersoner innvolvert. Selv mener jeg at Mordecai Levy var ravende gal, burde vært på institusjon, kjøpt og betalt av ideologiske krefter hvis innflytelser vi ikke trenger i samfunnet vårt. Hans finansiere bør avdekkes og straffes for delaktighet i rød terror, og utgjør en enorm fare for rikets sikkerhet (ethvert lands sikkerhet og stabilitet) og bør forbys og kriminaliseres, for dødstallene bare i USSR (66 million her alene) beviser riktigheten i påstanden.

Alle som kritiserer sosialismen, ‘humanismen’ og den røde hordes ateisme, er per definisjon anti-semitter heretter. Hatlover vil ramme kun dem, ikke dem som rammer de som lyder en annen Herre Min G-d, enn Mordechai Levy’s utsendte profeter og bødler på jord, for utbredelsen av hans Verdensrike; Den Nye Verdensorden.

Bedrageren Cyrys Scofield re-definerte de kristne dogmer, til det judeo-kristne. Katolske Kirke følger opp den praksis, at kristne ikke lenger skal følge opp samfunnene sine, men bare sitte passiv og vente på Jesus andre komme. Da mistet kristendommen sitt salt. Sin samfunnsorganiserende åndelige kraft. For de kristne, har Jesus kommet første gang, og ble avrettet, og andre gang, og blitt værende i den sjel; den åndelige dåpens omskjærelse av hjertet.

De er på dette grunnlag vi må se ateistenes voldsomme fokus på ant-semittisme, hatlover o.l. den siste tiden. De har til og med opprettet et eget ‘institutt’ nå etter modell av amerikanske ADL og Abe Foxman; Vepsen.no.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.»
http://bible.cc/ephesians/5-11.htm

Ateistiske korsfarere

Ateismen var kommunismens religion. De tror ikke på noen trancendentale guder, bare på mennesket som guder for seg selv. Vi så hvordan det gikk. Jeg tror vi godt kan fastslå på bakgrunn av prima facie bevis at enkelte mennesketyper rett og slett ikke har de rette egenskapene i seg til å skape noe paradis på jord. Ateister er en fare for menneskeheten, som Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin avdekket.

«Vepsen» har nylig utgitt en rapport som de kaller «Hatgrupper 2011″. Etter modell av sionistiske ADL som nylig har innført hatlover i USA. Disse hatlovene innvolverer ALLTID, kun uttalelser og utrykk som går imot deres ideologi, den verdslige messias sin ideologi. Og jeg sier ikke ‘merkelig nok’. Det er ikke merkelig i det hele tatt. Kanskje ville jeg gjort det samme om jeg satt med makten, og ville beskytte min ideologi, min politikk, min makt i samfunnet, min neve ned i landenes pengebinger. Etterforskes de som står bak dette prosjekt, vil en nok enkelt kunne finne ut av deres politiske tilhørighet.

Men riktig er det vel ikke, om det hadde vært jeg eller andre som gjør det.

De sitter i gode akademiske posisjoner på sine velfødde brede rumper, og utsteder falske dommer og eder galle over det folk som betaler dem. De skulle vært sendt på Finnmarksvidda og laget veier manuelt istedenfor.

Vepsen rapport om ‘hat’-grupper er orwellsk nytale.

Politiet advarer mot konspirasjonsteoretikere

http://www.vl.no/samfunn/politiet-advarer-mot-konspirasjonsteoretikere/
http://vepsen.org/2012/01/politiet-advarer-mot-konspirasjonsmiljoer/

Hva slags sionist sosialistiske (nasjonal sosialisme – Hitler, som internasjonal sosialisme – Lenin) konspirasjoner er Vårt Land redd skal avsløres da?

Jeg trenger ikke spørre. Jeg vet det; Jeg avslørte dem og ble kastet ut fra ‘Verdi’-debatt. Jeg er uestengt på livstid p.g.a. dette bare; at sionismen springer sosialismens og kommunismens og marxismens ærend, og dette vil de helst ikke ha lys på. De trives best med det i bevissthetens kollektive mørke.

Jeg er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt Ord’, men kristne vil de ikke ha (?). De har alle i redaksjonen vært i seng med sionismen i sin levetid, så noen avsløringer (‘apokalypse’ betyr profetisk åpenbaring; avsløring, disclosure) av betydning vil ikke Vårt Land ha. ‘Apokalypsen’ kommer om de vil eller ikke, med eller uten min hjelp. ‘Katten’ er allerede ute av sekken.

Den ateist-sosialistiske konspirasjon

De ateistiske sionist-sosialistene sitter med makten, vi har ikke noe borgerlig parti i Norge idag. Heller ingen borgerlige folkevalgte. Ingen bourgeoisie, som Lenin hatet slik, selv om han fikk sin finansiering til sin revolusjon fra de verste krefter innen den ‘klassen’. Den patriotiske kapitalistiske klasse, er en beskyttet klasse i kommunismen, representert med en stjerne i Kina’s flagg. Den stjernen og klassebeskyttelse fikk nok Marx Levy godt betalt for fra sine oppdragsgivere.

Politikerne våre er ALLE ‘sosialdemokrater’ idag, det vil si det er bare kosmetiske forskjeller og bagateller som skiller dem, ingen ideologiske foskjeller i de store trekk. Og som under Hitler og Lenin/Stalin har de som har den politiske makten makt over politiet, betaler deres lønn, så politiet (PST) gjør som makten sier de skal gjøre, så da har vi det gående.

Fra PSTs åpne trusselvurdering for 2012
http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____957.aspx

John Færseth – Protokollene hos Galtung
http://vepsen.org/2011/11/protokollene-hos-galtung/

Galtung leker med ilden
http://vepsen.org/2011/10/galtung-leker-med-ilden/

Løgnens protokoller
http://vepsen.org/2011/05/lognens-protokoller/

Marta Steinsvik. Talte makta midt imot – Klassekampen
http://klassekampen.no/59741/article/item/null

Og så lenge hun talte makta midt imot, så må de selvfølgelig få frem at hun var anti-semittisk (?). Mener de at makta er semittisk da?

Til forsvar for Johan Galtung så kan vel ‘Sions vises Protokoller’ like gjerne være skrevet av Karl Marx på linje med Det Kommunistiske Manifest, for alt hva jeg vet. – Også en plan for hvordan erobre verden med vold, terror og deception.

Hva er det egentlig de er redd for av mer som skal bli avslørt siden de er så aktiv?

En tjener Kristus på jord ved å tjene Kristus sin sak, ikke ved å tjene det kaballistiske presteskap sin sak; fariseernes. Dette til informasjon. Din sjels frelse er avhengig av valget en gjør.

Det synest meg uomtvistelig bevist at der finnes en sosialistisk-ateistisk konspirasjon som degenerer våre samfunn, og det er enhver kristens fordømmande plikt å søke å forhindre slik samfunnskadelig og undergravende virksomhet. Til fellesskapets beste, og for bevaring av de demokratiske tradisjoner vi har i vårt land.

‘Human Etisk’ Forbund har startet et korstog mot og kaller enkelte for «ekstremkonspirasjonsteoretikere». De skriver artikler, sender brev til politikere som nok aldri blir karakterisert som ‘truende’ idet de sender brev til sine åndsfrender, og mobiliserer sine venner i massemedia til å tale deres sak. Alle andre ‘lobbyister’ i demokratiet må herved innstille sin sak, og ikke plage de høyverdige folkevalgte med sine bekymringer og frustrasjoner, ofte rettferdige krav (?).

Det synest meg at Forbund stemmer bra, forbund av mektige personer innen vårt politiske system, som støtter dem med penger og moralsk forargelse. Disse er oftest ansatt i systemet, men at de er så veldig etisk og humane, det er det delte meninger om.

Jeg ser de aspirer i sine skriverier om å også få politiets hjelp til å ta ut sine åndelige, ideologiske og politiske fiender. OM de lykkest med dette, da er vårt demokrati og land ferdig. Da har uretten og ondskapsfullheten tatt overhånd, som de historiske fakta viser følger i deres fotspor.

Konspiranoia og popkultur
http://humanist.no/konspiranoia_og_popkultur.html

«Frykt derfor ikke for dem! For intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene». Matt. 10.26-27

Slike forhold blir dermed en samvittighetssak for kristne, som har fått hjertets omskjærelse og kan kalle seg rettelig arvinger til løftene til Abraham; Den Rettferdige.

Må G-d’s velsignelse, og Jesus Kristus fred være med oss alle, og må der være NOEN blant landenes og verdens lederskap som lyder en ‘annen tune’, som er istand til å bli inspirert av de gode åndskrefter, før dette går for langt.

Lykke til.

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

155 kommentarer

 1. maranata sier:

  Du skriver mye om mangt, og det er mye jeg gjerne skulle ha kommentert, men jeg skal nøye meg med å kommentere følgende utsagn, siden det absolutt ikke kan få stå uimotsagt:

  «Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som apsirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden», sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.»

  Jesus ble inkarnert til menneske fordi dette var den eneste måten han kunne frelse kronjuvelen i sitt skaperverk på – menneskeheten. Etter syndefallet og arvesynden var alle mennesker dømt til død og fortapelse. Med sin stedfortredende død, til tross for sitt syndefrie liv som menneske overtok han som Bibelen sier nøklene til dødsriket.

  Jeg er som kjent grunnleggende uenig i din måte å filtrere og åndeliggjøre Bibelen på. Jeg gjentar gjerne at Bibelens Gud – den eneste Gud – var og er fremdeles den største sionist. Dette er klart vist gjennom hans utvelgelse av jødene, de tredoble løfter til Abraham, som videreføres til Isak og Jakob og som går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet. Løftene til Abraham var faktisk betingelsesløse, og ingen mennesker har hverken makt eller myndighet til å sette dem ut av kraft.

  Etter Jesus Kristus gjenkomst til Sinai berg vil verden gå inn i et 1000 årig fredsrike, og dette er ikke noe åndelig rike, det går klart fram av beskrivelsen.

  Skjøgen og alle hennes døtre, slik Åpenbaringen skriver om, representerer en erstatningsteologi som blandt annet påberoper seg å ha overtatt Guds løfter til jødene. For at man skal få dette til har man åndeliggjort mye av innholdet i Bibelen.

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Takk for det maranata. Ja her er nok mye å ta for seg for den som er åpen og villig.

   Hvorfor tror du at sionistisk, sosialistisk, ateistisk, ‘humanistisk’ massemedia eksisterer i så stort monn maranta (Vårt Land, Norge Idag, Dagen, VG. Aftenposten, TV2, NRK, etc). Hvorfor er alle så enig på Animal Farm?

   Sionister, ateister, ‘humanister’ (Jesus var den fremste humanist), satanister og all annet slags lugubert åndelig søppel og innflytelser får gjøre seg gjeldende i den statsautoriserte massemedia.

   Human etisk forbund og ateistene med sin ranting om all slags anti-semitter, har villige mikrofonstativ samme hva slags degenererende ‘tankegods’ de måtte finne for godt å ville spre, masse penger til å lage imponerende websider og rapporter, men ikke de som «åndeliggjør Bibelen» som du sier.

   De som ‘åndeliggjør Bibelen» har ikke noe mikrofonstativ, bare spott og spe i deres vei, akkurat som deres Frelser måtte oppleve? Har du sett noen oppslag om det i det siste?

   Hvorfor har ingen av dem tatt seg bryet på over 100 år å ta opp Karl Marx Levy’s lære for en nærmere scrutiny?

   Er er ikke dette mistenkelig?
   Tror du virkelig at G-d kan gjøre seg nytte av det statsautoriserte apparat?
   Skal vi tro mer på julenissen enn Jesus Kristus også?

   Bør ikke såkalte ‘kristne’ begynne å lukte lunta når de oppdager at de har vært i seng med ‘fienden’, Jesus Kristus’ fiender, ganske lenge?

   GD Star Rating
   loading...
 2. J.Johansen sier:

  Sammenligne dette land i denne sang med sosialistenes utopier, og spør oss selv om vi tror at Marx Levy’s efterfølgere og trofaste disipler er istand å skape dette Rike på jord (husk historiens dom):

  Uansett hva disse samfunns undergravende krefter foretar seg, så er det EN eneste ting de ikke kan gjøre noe med:

  GD Star Rating
  loading...
  • lovecompassiontruth sier:

   (:Lesson learned, gratitude:)

   A messsage from the heart:

   From one heart to another, a true pleasure to meet you
   This moment I am thankful, this moment I am,
   I am you and you are me, we are all one together
   creating this one great eternal moment

   I love you all forever, all that I am
   This is my endeavour, all that I can
   A whisper in the vastness

   Truth will truth eternal
   Love Kindness Strength
   Compassion Imagination
   Freedom Truth for all always

   Imagine us all being true with
   eachother, imagine what we
   can do. The unimaginable possible
   because we know that it is so

   God is all around us, truth is all inside us
   the very essense of our soul unconditional
   love for all

   I thank my brother and fellow man Jesus Christ
   A true son of God, a light in the darkness
   Your are true, love, courage and compassion
   Your sacrifice was great

   I thank you and every other true soul living love

   I thank this moment

   You find you.

   GD Star Rating
   loading...
 3. maranata sier:

  Jeg er ikke så veldig opptatt av å være enig med noen som helst, jeg er mer opptatt av hva Bibelen forteller meg. Det rene klare ord er nok for meg.

  Å kjemme alle med samme kam virker som kjent ikke, således også med å sette sionisme i bås med andre obskure ideologier.

  Karl Marx og Human Etisk Forbund har jeg ikke noe forhold til whatsoever.

  Åndeligjøring av Bibelen er akkuratt det det er: Åndeliggjøring for å endre mening med det som faktisk står skrevet, som oftest fordi man ikke liker det som faktisk står der. Man liker ikke ordene jøde, Israel, sion, guds utvalgte folk osv. Da blir det jo ganske lettvindt å bytte det ut med sine egne preferanser – men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?

  Gud kan gjøre seg nytte av alt slik historien vitterlig viser. Hvis man tror eller påstår noe annet har man sett bort fra Guds allmakt og diskreditert ham til denne verdens lover.

  Når du snakker om at «kristne» har vært til sengs med fienden lenge, ja da tenker at du insinuerer noe om den delen av kristenheten du ikke tilhører – gjerne de som støtter Israel. Kan du forklare hvem «fienden» er???

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Anti-kristene
   :)
   Les artikkelen.
   Marx var ikke bare kommunist, ateist (satanist, sier Richard Wurmbrand i boken «Marx and Satan») og sosialist, han var også sionist.

   GD Star Rating
   loading...
   • maranata sier:

    Putter du alle «sionister» i samme bås?

    Gud har sett fremtiden, men han har ikke vist oss alt sammen. Gud vil handle med Israel og med hedningene. Akkuratt nå handler det om hedningenes frelse, og ETTERPÅ skal hele Israel blir frelst, slik Paulus skriver i Romerbrevet kap 11. Hvis du åndeliggjør Israel blir dette utsagnet fullstendig meningsløst, og din åndeliggjøring har spilt fallitt. Fokus på jøder/Israel er enormt sett i forhold til dette lille landets utbredelse og betydning. Hvis man er opptatt av lidelse finnes det en mengde andre geografiske områder å ta tak i.

    Den levende Guds tempel
    14 Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
    Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
    jeg skal være deres Gud,
    og de skal være mitt folk.
    17 Derfor sier Herren:
    Dra bort fra dem
    og skill dere fra dem.
    Rør ikke noe urent!
    Da vil jeg ta imot dere,

    18 jeg vil være deres far,
    og dere skal være mine sønner og døtre,
    sier Herren, Den allmektig

    GD Star Rating
    loading...
  • J.Johansen sier:

   Maranata sier: «men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?»

   Godt spørsmål maranata, og mitt svar er nei. Det er ikke det dette går på.

   Men ingen skal heller prøve å korrumpere og hindre den kristne læres (spesielt den fra de som «åndeliggjør Bibelen») utbredelse (som også sionistiske Vårt Land søker å gjøre) og lovlige rett til å komme til uttrykk i i samfunnet…… Da får de bare forvente motsvar.

   GD Star Rating
   loading...
   • maranata sier:

    Bibelen rette lære er ordene som står der, og ETT ord er slett ikke gitt til egen tydning. Man skal være svært forsiktige med å åndeliggjøre Bibelord. Først og fremst må man ha et sterkt fokus på HVORFOR de enkelte ord skal åndeliggjøres – hva skal hensikten være. Hvis hensikten er å få det til å passe med sine egne tolkninger blir det feil. Dessuten – og dette er viktig: En åndeliggjøring åpner muligheten for alle til å lage sitt helt personlige evangelium, – Det finnes kun ett!

    I dag finner man alle mulige retninger av «kristne» som påberoper seg å inneha «den rette lære». Guds Menighet er det kun Gud som kjenner, liksom han kjenner hjertene våre – Jesus Kristi legeme eller menigheten finnes som enkeltpersoner overalt – det burde være av mindre interesse for å å utpeke dem som er villfarne, og av aller største interesse for oss å bestrebe oss på å fokusere på kjærligheten til menneskene omkring oss.

    GD Star Rating
    loading...
   • J.Johansen sier:

    Uten åndeliggjøring -DHÅ- kan en ikke forstå Bibelen i det hele tatt tror jeg.
    – Da får en en verdsliggjøring og en pervertering av det glade evangeluim. En får fariseerisme som pukker på dens bokstav, men forstår ikke dens ånd.
    «Menneskene er ikke til for sabattens del, men sabatten til for menneskene». En stor forskjell.

    Og alle som «åndeliggjør Bibelen», uansett menighet eller kirke, er for det meste veldig enig om tolkningen om hjertets omskjærelse, gjenfødelsen, bli ny i Kristus, som gjør en til arvinger av Abraham; Den Rettferdige……. de som har forkastet muligheten, har forkastet den. Det er ikke G-d som har forkastet noen som helst, det er de frafalne som har forkastet G-d, og G-d’s plan med sitt skaperverk, som vi ser; sosialistene gjør sitt beste for å pervertere, og skape sitt alternative; Babels Tårn.

    Uten dette har ikke hverken hedning eller jøde noen som helst deltagelse i G-d’s Rike, men det motsatte……. jfr. de messianske jøder, jfr også de messianske aspirasjoner nevnt i artikkelen. INGENTING i Torah’en tilsier en slik innfallsvinkel til teologien nedfelt i Torahen, som Levy tolker den; den pakt er null and void.

    GD Star Rating
    loading...
    • maranata sier:

     Bibelen er full av profetier, i motsetning til Koranen som ikke har noenting av dette – noe å tenke på.

     Jeg skriver ikke om en åndeliggjøring av det Bibelen forteller oss er av åndelig art. Det jeg snakker om er Guds løfter til jødene, og en hel rekke profetiske budskap til jødene. Eksempelvis profeten Esekiels profetier om at jødene skulle få tilbake sitt land, og at de skal komme tilbake fra alle verdens hjørner, noen av fri vilje, noen lokket, noen jaget osv. Dette har skjedd/skjer. Hvordan og/eller hvorfor skal dette åndeligjøres? Fordi den kirken som åndeliggjør disse profetier anser seg for å ha overtatt løftene?

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     Esekiel’s hjemvendelse er for lenge siden oppfylt maranata.

     Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».

     Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være?

     «Esekiel er en person i Det gamle testamente. Han var prest og regnes med blant de senere profetene. Esekielboken har et sterkt ekstatisk-visjonært preg. Han deportert til Babylon i 597 f.Kr., og virket fra ca. 593 til 571.
     Esekiel var av presteætt. Det fortelles at han ble bortført sammen med flere personer før ødeleggelsen av Jerusalem. Han profeterte om rikets fall. Hans profetgjerning fortsatte inn i den tiden da fangenskapet varte.»

     http://no.wikipedia.org/wiki/Esekiel

     «Etter at den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon i 539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea. Det var imidlertid bare en del som benyttet seg av dette, etter nesten 50 års opphold var mange etablert i Babylon. Ifølge profeten skulle fangenskapet ha vart i 70 år, men dette synes ikke å stemme med de historiske fakta.»
     http://no.wikipedia.org/wiki/Babylonske_fangenskap

     Det viste seg at mange fariseere hade begynt å like seg i babylon, og dens hedendskap og avgudsdyrkelser, jfr. Babylonske Talmud.

     «Byen hadde store templer for Babylonias guder, som Marduk, byens skytsgud og Ishtar, fruktbarhetsgudinnen. Den var antagelig den største byen i verden på den tiden da den var på sitt mektigste.»
     http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

     Diaspora som er/var virksom før 1948, ble til i år 70, når romerne jaget dem på dør, som jeg nevner i denne artikkel, som karma for sine synder.

     Alle skal med, – i den karmiske dom
     http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

     OG, når det gjøres, når de velger å ta ut en helt uskyldig, selv om det er via betalte mellommenn, av noen som ikke har gjort dem noe, ingen karma skyldig dem, DA kommer de i en utrolig stor åndelig gjeld, og et enormt raseri fra himmelens krefter; Husk hva som skjedde når de korsfestet Jesus, han var uskyldig i sine Accusers beskyldninger mot ham.

     Det lynet, det tordnet, forhenget og tempelmurene revnet, og de ble kastet ut i diasporaen 70 år etter av romerne, mistet sitt land. Det samme skjedde i USSR, et land som ble sionistenes maktparadis ved Bronstein (Trotsky et al), når folket tillot at de fikk drepe den kristne Tsaren og hele hans familie. Selv om Tsaren var en av verdens rikeste folk på den tiden, så prøvde han å gjøre det beste for sitt folk, og andre – innvandrere også, men innvandrerene gikk imot ham til slutt, de ble hans bane. Han var som Khadaffi kanskje.

     Straffen ble hard for dette landet også for dets folks unnfallenhet, 66 million drepte, sult, nød og elendighet i årtier. Men som Daniel sier; De har en tendens å svikte når de får makten, tenke mer på seg selv enn de evige verdier og holde de lover som G-d har gitt en gang for alle fra Abraham & Moses. Også 70 års straff for de likgyldige masser i USSR som tillot dette å skje; at de godtok blodrusen til den ravgale Lenin.

     Som jeg sier i artikkelen; Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

     Der er ingen løfter om å sende jødene hjem etter disporaen de ble sendt i som straff for sine synder i år 70. Den straff G-d utmåler, kan ikke mennesker gjøre om, før deres messias kommer, jfr. de ortodokse jøder. Baron Rothschild er ikke jødenes gud.

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     JJ;
     Du prøver å fortelle oss at det ikke er noen løfter om at jødene skal komme hjem?
     Du må være aldeles forstokket for å kaste alle profetiene om dette i søpla. Ditt syn på jøder stenger for din egenutsikt, og du legger premisser i bunnen av din tro som er et hån mot Gud.

     Din påstand er blank løgn, og i denne saken er du en løgner. Jødene er tilbake i sitt eget land, dette er et faktum. Den eneste som skal kunne overvinne dem er Antikrist, etter en fredsavtale som han bryter i samme øyeblikk som han forlanger gudstilbedelse. Les og lær, du har en svært lang vei å gå hvis du fortsetter i samme spor.

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     ‘Jødene’ skal komme hjem maranata, helt klart, men hva er en jøde?

     PAULUS`brev til romerne

     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud

     .
     :)

     Din troskap og lojalitet til Moses Mordecai Marx Levy og Baron Rorthschild, samt deres messias og sion er eksemplarisk maranata. Jeg må beundre din lojalitet til falske dogmer, og falske lærer, men gi ikke inntrykk av troskapen og lojaliteten ligger hos Jesus Kristus. «De ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg»

     Vær ærlige og sannferdige, elske sannheten, over alt, advare ‘flokken’ (er hermed gjort):

     2 Tess 2:8 Sedan skall “den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

     Hes 33:7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogud-aktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     PS: Det er ingen vits i å bli aggressiv og sint for at du taper debatten hver eneste gang i denne sak maranata. Du taper fordi du tar feil, som vises ved at argumentene og bibelhenvisningene ikke henger ihop. Og det er ingen annen sin feil at du tar feil. Så enkelt er det.

     Sannheten setter virkelig fri, fra de mentale og åndelige fengsel mange befinner seg i.

     Jeg har forøvrig veldig lang erfaring i å få sionister sint. Så sint at de mister beherskelsen og mister masken, så sint at de begynner nedsettende utskjelling av andre folk, eller kaster dem ut (som Vårt Land gjorde med meg fra Verdidebatt). Viser sin sjel da, sitt virkelige jeg.

     Husker en gang en av dem i barndommen også tok meg i håret og nakken og pælma meg på ræva og hodet utav klassrommet fordi jeg spurte han litt for vanskelige spørsmål (han glemte å telle til ti, som han fortalte han pleide når han ble sint). :)

     Var mye Sion der, men lite av Kristus kjærlighet for barna.
     :)
     Og hvordan er der plass til alt dette sinne i den sjel om der er Jesus Kristus kjærlighet i dem? Har de ikke blitt ny i Kristus? Bare ny i en politisk ideologi? Marx’ Levy sin? Ny og gjenfødt i Marx Levy’s ånd? Hva gjør den lære de preker med dem, hvorfor er alle så sint? Hvorfor var sionisten ABB så sint?

     Hvorfor har de ingen kjærlighet til sannheten, søker den heller ikke? Hvorfor sa Jesus de ikke har kjærlighet til sannheten?

     Idag er det bare morsomt å tenke på. En god erfaring å ha, å kunne kunsten å avsløre hykleri og i sitt vesen; anti-krister.

     Les hva det står om de som forfører noen av disse sine minste; kvernstein rundt halsen etc.
     Sinte sionister kan jeg alt om. :)

     Hva tenker du om at du er på lag med ateister og humanister i sionismens sak, og ikke ‘de åndeliggjorte’ kristne maranata?

     GD Star Rating
     loading...
  • Mole sier:

   Det er jesus som åndeliggjør maranata, det er det`lite du får gjort med!
   Han åndeliggjør den pakten gud hadde med jødene i rundt 4000 år.
   Fra jesu oppstandelse i år ca, 33 skulle gud legge pakten i hjertene på menneskene,
   jeg skjønner du absolutt vil tro at jerusalem skal oppstå fra guds side her på jorden, it ain`t gonna happen.
   Det åndelig jerusalem er ikke jordisk som jesus sa og som JJ nevnte lengre opp.

   GD Star Rating
   loading...
   • maranata sier:

    Du blander nok kortene her Mole

    Jesus snakker om og til sine samtidige brødre – jødene. Pakten er aldri opphevet eller åndeliggjort. Når Menigheten er kommet inn i fullt tall slik Paulus skriver, skal Gud igjen bygge opp Davids falne hytte, sløret blir tatt fra jødenes øyne og hele Israel skal bli frelst slik det står skrevet. Da, og bare da er det tid for at deres hjerter skal bli omskåret.

    Fordi du ikke forstår Guds utvelgelse, og hva den innebærer vil du heller ikke forstå hva Jesus mener. Du begynner i feil ende, for du begynner med å utelukke jødene som basis for din Bibelforståelse, og da har du lagt umulige premisser for en riktig forståelse av Guds ord.

    GD Star Rating
    loading...
    • Mole sier:

     At noen blander kortene er nok en kjensgjerning, men at gud skal sitte med 2 forskjellige «folk» er nok ikke aktuelt, kristne og jøder.
     Jøder er de som er blitt omskkåret i hjertet, åndelige jøder/kristne.
     Gud har alltid hat

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     t ett «folk». Slik vil det alltid være.

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     Gud har flere tidshusholdninger, alt til sin tid, slik Paulus skriver. Men om man ikke vil, evner eller klarer å lese hva Paulus skriver om dette, så kan jeg selvfølgelig ikke hjelpe og det har ikke noen hensikt å ta denne diskusjonen gang etter gang med samme person.

     Les nå Paulus brev til Romerene kapitel 11, og hvis du ikke forstår hva han skriver – så les en gang til osv………….

     Paulus oppleve på sin egen tid de påstandene som til stadighet blir fremsagt her:
     Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     Romerne 10
     11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker.
     Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

     Galaterne 1
     . 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.

     13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.

     15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus.

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     Helt enig med Paulus, men ikke med din forståelse av Paulus maranata.

     Det er ikke G-d som har forkastet noen som helst, det er de frafalne som har forkastet G-d, og G-d’s plan med sitt skaperverk, som vi ser; sosialistene gjør sitt beste for å pervertere, og skape sitt alternative; Babels Tårn.

     For sine synder ble de fordrevet fra sit land i år 70. Sionistene med Marx i spissen opphever G-d’s dom over de frafalne,, jfr de ortokse jøder som sier dette, ikke jeg.

     Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     Mole:
     Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer – du prøver den komplett umulige øvelsen å slå ihjel et bibelord med et annet. Du kan ikke bruke din egen preferanse til korrigere Bibelens ord. Hvis Bibelen synes å være i strid med seg selv, slik du fremlegger det her, så er det ikke Bibelen som tar feil.

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     JJ:
     Forkastet eller ikke – les her og lær – det er ikke så vanskelig. Jødene er ikke forkastet, men de er blitt forherdet – BLITT FORHERDET – skjønner???

     Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
     Fra Sion skal redningsmannen komme,
     han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)

     27 Dette er min pakt med dem
     når jeg tar bort syndene deres.

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     maranata skrev.
     Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer –

     Mole.
     PAULUS`brev til romerne
     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

     GD Star Rating
     loading...
    • J.Johansen sier:

     Jepp Mole,
     med det håper jeg at Paulus ettertrykkelig for denne gang har punktert den debatten, at det dermed kan være unison enighet om at dette er G-d’s Ord:

     PAULUS`brev til romerne
     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

     Hvordan dette konsise statement kan bortforklares, skjønner ikke jeg.

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     RETT JØDE er DEN JØDE……….
     Det er hele tiden snakk om jøder her. Les hele kapitlet under ett – ikke plukk ut enkeltstående setninger

     Jeg, JJ og Mole blir aldri jøder, og det er heller ikke meningen. Når Paulus snakker om jøder, så snakker han om jøder – ikke grekere eller hedninger.

     MEN – her kommer kanskje den åndelige tåke vandrende og ut av tåken kommer «kirken» som har tatt jødenes plass???

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     PAULUS brev til kolloserne 3
     For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

     Etter så mange runder vi har hatt om dette temaet maranata/useless så er PROPAGANDA for israel og jødene det jeg får inntrykk av deg.

     GD Star Rating
     loading...
    • Uffda sier:

     Det vil kort og godt si at en jøde ikke er en person av kjøtt og blod, men noe spesielt som finnes i alle menneskers sinn.
     I tillegg bekrefter Bibelen her at historien om jødene er mytologisk: Rom 2.29 But he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart, in the spirit , not in the letter.
     Vi ser nå at dette er et spørsmål om bevissthet og dens struktur, og det bringer oss tilbake til hvordan stammene(kranienerver) slo leir rundt Jordan(elven som flyter nedover).
     «Numb 2.3 On the east side toward the rising of the sun shall they of the camp of Judah pitch» Altså på den åndelige side, på lysets side, på høyre side(høyre hjernehalvdel). Dette er videre bekreftet av… «2 King 8.19 Yet the Lord would not destroy Judah for David his servant’s sake, as he promised him to give him always a light.
     En jøde er den som venter i meditasjon i øst el. (høyre hjernehalvdel) ved tempelet og Guds tilholdsted. Tempelet som ikke er laget av hender. :-)

     GD Star Rating
     loading...
    • maranata sier:

     Alle er like for Kristus – det er ikke det som er poenget her. Når det snakkes om jøder så snakkes det om jøde – rett jøde er den jøde som…..

     Jeg skjønner jo at noen av dere har aversjon mot jøder, men når jeg siterer Bibelen så er ikke dette propaganda, men Bibelens ord.

     Med dette avslutter jeg denne diskusjonen for min del.

     GD Star Rating
     loading...
    • Mole sier:

     Jeg har overhodet ikke noe imot jøder, men jøder som jordisk bibelsk folk er forbi, dette er bibelen klar på. Jerusalems jordiske virke er forbi, bygningsmannen forkastet forkastet hjørnesteienen som profetert.
     Du velger å tro annerledes, det er du i din full rett til.

     GD Star Rating
     loading...
    • Uffda sier:

     Ok maranata. Noen trøstens ord i all denne uroen :-)
     1 Corint 3.16 You are the temple of God. For the temple of God is holy, which temple you are.
     Hele historien om Judah er histrorien om ditt/vårt hode, der er også Guds tilholdsted som er åpent for alle.
     Exo 15.8 Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
     Exo 25.9 According to all that I show you after the pattern of the tabernacle.

     GD Star Rating
     loading...
    • Uffda sier:

     Tja slik har vi blitt villedet opp gjennom tiden av religiøse ledere som aldri har forstått hvordan Bibelen er skrevet. Bibelen skriver om den underlig og bizarre kvanteverden kalt for ånd eller engler, men denne usynlige kraft er ikke religiøs – den er virkelig og det er deg og meg – det er photoner og elektroner.

     Exodus forteller om konfrontasjonen vi alle må ha med oss selv, om kampen at the back of the desert som er ryggraden. Der man stiger opp de 7 nivåer til den brennende busk(pinealkjertelen) og får instruksjoner fra Gud.

     Videre i Exodus må den førstefødde dø, for å få slutt på landeplagene. Den førstefødde er vårt fysiske, og venstre hjernehalvdel. Denne førstefødde blir erstattet/drept når man i meditasjon adskiller seg fra tanker. Når man adskiller seg fra tanker i meditasjon, kan exodus til høyre hjernehalvdel finne sted. I oss er også den førstefødde protein(først), men vårt protein kan ikke reparere det muterte DNA, som er blitt skadet pga misbruk gjennom flere tusen år.
     Det jordiske protein må dø for å gi plass til kosmisk protein, når det skjer vil alle mennesker bli satt fri. Sett fri fra sinnets tanker og alle negative effekter, og man krysser the red sea(rødehavet) til høyre hjernehalvdel. Fri fra det syke og muterte DNA, fra frykt og hat, krig og vold.
     Likeså Jesus som er den førstefødde må dø, slik at Kristus kan komme frem.
     De syv landeplager representerer forskjellige deler av kroppen og dens nervesystem. Det er altså mytologi og ikke en historie om en djevelsk Gud. :-)

     GD Star Rating
     loading...
    • Uffda sier:

     Det litt morsomme opp i det hele er at uten problemer ville vi holde oss borte fra Gud og til syvende og sist forsvinne totalt. Problemer som herder våre hjerter får oss til slutt til å gi opp og lete etter lyset på høyre side.
     Exo11.5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sits upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
     Det som sies her er at dersom de problemer vi møter ikke er nok for at vi skal vende oss til Gud og høyre side. Vil en ytre photon kraft komme fra solen eller andre stjerner/kilder og direkte endre hjernens frekvens, og en masse exodus til høyre side bort fra matrialismen vil finne sted. Galskapen har altså en ende om man vil eller ikke – takk og lov. :-)

     GD Star Rating
     loading...
 4. J.Johansen sier:

  Her er en skikkelig Maranata. Vi bryr oss ikke så mye med konvensjonene og de politiske ideologiene Åge og jeg, vi gir oss faktisk «F»:

  Leif Juster og Aage Samuelsen
  (når Åge havnet på fylla i København)

  GD Star Rating
  loading...
 5. J.Johansen sier:

  Får jeg noen gang noe svar på hvor mange ganger Esekiel’s hjemvendelse skal skje maranata?

  Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».

  Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være? Er det HVER gang de synder, eller er det bare EN gang?

  Esekiel’s hjemvendelse er for lenge siden oppfylt maranata.

  Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».
  Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være?

  «Esekiel er en person i Det gamle testamente. Han var prest og regnes med blant de senere profetene. Esekielboken har et sterkt ekstatisk-visjonært preg. Han deportert til Babylon i 597 f.Kr., og virket fra ca. 593 til 571.
  Esekiel var av presteætt. Det fortelles at han ble bortført sammen med flere personer før ødeleggelsen av Jerusalem. Han profeterte om rikets fall. Hans profetgjerning fortsatte inn i den tiden da fangenskapet varte.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Esekiel

  «Etter at den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon i 539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea. Det var imidlertid bare en del som benyttet seg av dette, etter nesten 50 års opphold var mange etablert i Babylon. Ifølge profeten skulle fangenskapet ha vart i 70 år, men dette synes ikke å stemme med de historiske fakta.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Babylonske_fangenskap

  Det viste seg at mange fariseere hade begynt å like seg i babylon, og dens hedendskap og avgudsdyrkelser, jfr. Babylonske Talmud.

  «Byen hadde store templer for Babylonias guder, som Marduk, byens skytsgud og Ishtar, fruktbarhetsgudinnen. Den var antagelig den største byen i verden på den tiden da den var på sitt mektigste.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

  Diaspora som er/var virksom før 1948, ble til i år 70, når romerne jaget dem på dør, som jeg nevner i denne artikkel, som karma for sine synder.

  Alle skal med, – i den karmiske dom
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

  OG, når det gjøres, når de velger å ta ut en helt uskyldig, selv om det er via betalte mellommenn, av noen som ikke har gjort dem noe, ingen karma skyldig dem, DA kommer de i en utrolig stor åndelig gjeld, og et enormt raseri fra himmelens krefter; Husk hva som skjedde når de korsfestet Jesus, han var uskyldig i sine Accusers beskyldninger mot ham.

  Det lynet, det tordnet, forhenget og tempelmurene revnet, og de ble kastet ut i diasporaen 70 år etter av romerne, mistet sitt land. Det samme skjedde i USSR, et land som ble sionistenes maktparadis ved Bronstein (Trotsky et al), når folket tillot at de fikk drepe den kristne Tsaren og hele hans familie. Selv om Tsaren var en av verdens rikeste folk på den tiden, så prøvde han å gjøre det beste for sitt folk, og andre – innvandrere også, men innvandrerene gikk imot ham til slutt, de ble hans bane. Han var som Khadaffi kanskje.

  Straffen ble hard for dette landet også for dets folks unnfallenhet, 66 million drepte, sult, nød og elendighet i årtier. Men som Daniel sier; De har en tendens å svikte når de får makten, tenke mer på seg selv enn de evige verdier og holde de lover som G-d har gitt en gang for alle fra Abraham & Moses. Også 70 års straff for de likgyldige masser i USSR som tillot dette å skje; at de godtok blodrusen til den ravgale Lenin.

  Som jeg sier i artikkelen; Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

  Der er ingen løfter om å sende jødene hjem etter disporaen de ble sendt i som straff for sine synder i år 70. Den straff G-d utmåler, kan ikke mennesker gjøre om, før deres messias kommer, jfr. de ortodokse jøder. Baron Rothschild er ikke jødenes gud.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/comment-page-1/#comment-81009

  GD Star Rating
  loading...
 6. J.Johansen sier:

  Maranata sier:
  «Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)»

  Fra hvilket Sion? Fra Moses Mordecai Marx Levy og Baron Rothschilds Sion? Mener du alvorlig at redningsmannen skal komme fra disse kretser?

  GD Star Rating
  loading...
  • maranata sier:

   Jesus skal komme tilbake til et Jerusalem til sions (Jerusalems) fjell. Det skal komme et stort jordskjelv i Jerusalem som skal skake opp hele verden og alt dette er opplagt ikke noe som kan åndeliggjøres.

   GD Star Rating
   loading...
   • smurfen sier:

    Hvist man ser på Esekiel 38 og hvordan den forholder seg til Jesaja 17 så skal Damaskus fjernes fra kartet innen kort tid og ende opp som en ruinhaug

    Det er vel få som betviler at Syria og Assad vil bli angrepet ganske så snart selv om Russerene advarer samtidig som de pøser inn store mengder våpen til Syria

    Hva tror du Maranata ?

    Vil Damskaus bli fjernet fra kartet med Israelske nøytonbomber eller ett US HAARP jordskjelv eller kanskje Star Wars Directed-Energy Weapons (DEW)
    ) ?

    Jeriko ble jo som sagt lagt i ruiner av HAARP teknologi ( Basuner i rette Tesla frekvenzer )

    Iran ble angrepet av satanistene i dag med det kraftigeste skjelvet siden HAARP skjelvet i Bam som tok livet av 48 000 uskyldige Iranere den andre juledag 2003

    http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=56&lat=34

    Satanistene har startet siste fase nå, De siste ukene har en rekke styrke 6.6 monsterskjelv med 10 km dybde rammet Sydpolen, Russland, Indonesia, Mellom Amerika mm, Sildemasakren ved EISCAT og en rekke andre massedøder har fått mange til å stille spørsmål hva som egenlig er på gang

    En ting er 120% sikkert: Angels Still Don’t Play This HAARP

    http://www.youtube.com/watch?v=mLZcaItj70U

    The destruction of Damascus, Strange Weaponry

    http://www.youtube.com/watch?v=0rUuH4A1oWs&feature=player_embedded

    Hva tror du om denne da Maranata ?

    Mystiska ljud över hela världen – förebådar det Antikrists framträdande?

    http://www.truereformation.net/2012/01/18/mystiska-ljud-over-hela-varlden-forebadar-det-antikrists-framtradande/

    GD Star Rating
    loading...
    • Sleggemannen sier:

     Ære være Smurfen, som stadig kommer med velformulerte og godt gjennomtenkte kommentarer.
     At du legger ved linker til dine kilder er kjempe bra.
     Ofte får jeg mer utbytte av kommentarene til Smurfen enn selve artikkelen som blir kommentert.

     GD Star Rating
     loading...
    • Falcon sier:

     Smurfen, hav tror du om denne kommentaren fra http://www.youtube.com/user/Psy0psAgent ?:

     Hi. Im just sayin. March 23 is a big aries wannabe occult lover date for attacking. April 20th is taurus the bull blow up something blood sacrifice day. Im just sayin, possible pattern. Many other matches. Im suggesting set up and attack Iran on March 23, but that would be toooo easy. Im close to their charts. So close Im stupid, and dont really know anything. Just sayin

     GD Star Rating
     loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?