/

Bitcoins – den finansielle redningen eller nytt svindelsystem?

4.2K visninger
8 minutter lesetid
21

I det stille har en ny valuta seget frem. Den er kun digital, den går utenom banksystemet og du kan selv «grave» etter bitcoins på nett. Hva er egentlig bitcoins, og vil det gagne deg og meg?

Innledning

Den 3. januar 2009 la Satoshi Nakamoto ut en kunngjøring på nett, der han fortalt at han hadde skapt en ny valuta. Han skrev i kunngjøringen om sin forargelse til dagens styresett og spesielt banksystemet, som han mente forårsaket de økonomiske krisene, for så å få sentralbankene til å trykke mer penger. Nakamoto mente at dagens valuta var tillitsbasert, men historien viste at tilliten ble brutt med jevne mellomrom. Med i kunngjøringen lå det en lenke til et dataprogram han hadde laget; en ny digital valuta. Programmet var på 31.000 linjer og en åpen kildekode, altså et dataprogram alle kan bruke gratis, og det er tilpasset både Windows, Mac og Linux. Alle kan se transaksjonene, men ingen kan se hvem de involverte er.

Det programmet i praksis gjør er å hente opp rester av informasjon (kryptografier, jfr tall og tegn), som på forhånd er distribuert på nett (i mikrobites). Disse samles opp, og til slutt skapes bites, som omgjøres til «penger», altså bitcoins. En annen måte å se det på er at man fanger opp ubrukt energi. Hvert tiende minutt genererer systemet en «blokk» med 50 bitcoins. De som da har et «mining-program» kjørende kan grave etter disse kryptografiene i konkurranse med andre, en form for automatisk kodeknekking. Når en graver treffer en korrekt kode blir bitcoins lastet ned på kontoen i henhold til kodens verdi. På den måten blir «blokken» gradvis tømt, og det er ingen som får mye, fordi kryptografiene er spredd på en mengde servere. Etterhvert som det vil bli flere gravere, vil det også bli mindre funn på den enkelte. Dette har resultert i at folk har investert i kraftigere hard- og software, for å kunne generere mer bitcoins. Eller sagt på en annen måte: din computer må stå lengre på og dermed bruke mer energi for å finne bitcoins. Inkludert i denne «blokken» av informasjon følger en transaksjonslogg, som registrerer at bitcoins blir brukt og hindrer at samme «blokk» blir tappet igjen. Som en del av opplegget hadde Nakamoto lagt innen begrensninger i programmet. Blant annet kan det ikke genereres mer enn 21 millioner bitcoins, der en bitcoin har 8 desimaler. Dessuten halverer systemet «blokken» hvert fjerde år, noe som vil skje første gang om et snaut år. Du kan laste ned ulik software for «mimingen» (graving), opprette konto og få gratis bitcoins. Det er også mulig å kjøpe diverse kretskort for økt effekt for graving. Bitcoins har også kommet i enkelte on-line-spill, som en del av skattejakt, og disse kan da overføres til egen konto/e-wallet. Da dette kun er elektronisk, må man bruke enten mobiltelefon eller internett ved betaling.

Betaling skjer uten mellomledd, altså bankene. To parter kan utføre en transaksjon i full anonymitet, uten å betale en bank for overføringen, og transaksjonen går på under 30 minutter – uansett sted. Verken sender eller mottaker kan spores opp, ingen myndigheter har kontroll over bruken, og sentralbankene kan ikke styre dens verdi.

Mange føler dagens gjelds- og pengesystem som et fengsel

Den første transaksjonen med bitcoins skjedde 25. april 2010, nesten 16 måneder etter Nakamotos kunngjøring. Da ble 1000 solgt for 0,3 amerikanske cent stykket. Senere samme år dukket den først bitcoinbørsen opp, en virtuell markedsplass, der bitcoins kan veksles i dollar eller euro. På sitt høyeste måtte man betale 30 dollar for en bitcoin. I dag går en bitcoin for omtrent en dollar. De næringer som har akseptert bitcoins som betalingsmiddel befinner seg (så langt) stort sett innen bransjer som software, bloggere, hotell og restaurant.

Bitcoins er for bankvesenet det e-post var for postvesenet, sier Falkvinge i artikkelen  «For en neve bitcoins» i Dagens Næringsliv lørdag 7. januar i år.

Avisen dekket i artikkelen tidens første bitcoin-konferanse. Et hundretalls deltakere kunne høre foredrag som «Next generation money», «Bitcoin mining for beginners» og «How entrepreneurs can beat the banking system».

Hvem er denne Satoshi Nakamoto? Det er det ingen som visstnok vet, og de som eventuelt vet beskytter ham. Hans anonymitet er uansett forståelig, for skaperne av nye teknologier som går utenom de offisielle maktstrukturer møter ofte trøbbel. Nakamoto er uansett japansk, hvor «naka» betyr sentrum og «moto» grunnmur/base. På bakgrunn av språkføring og alder på kodene Nakamoto benyttet i programmet, tror folk i miljøet at han i virkeligheten er engelsk, trolig matematiker og antagelig over 40 år.

 

Analyse

Er dette en lur valuta eller en lurevaluta? Er bitcoin til samfunnets beste eller er det nok en svindel?

La oss først ta utgangspunkt i uttalelsen til Nakamoto, om at valuta gjennom banksystemet er basert på tillit, og at denne tilliten blir brutt med jevne mellomrom. På generelt grunnlag er alle byttemidler basert på tillit, uansett om det er stein, konkylier, kaffebønner, tulipaner, gullmynter eller papirsedler. Tilliten består hovedsak i to ting. Det ene er at også andre enn de to som benytter byttemidlet aksepterer det, slik at byttemiddelet kan byttes videre. Når man da blander inn også andre byttemidler (andre valutaer) vil verdien på disse variere, blant annet basert på tillit og mengde. Det andre er at verdien ikke kan manipuleres, ergo at valutaen er stabil og ingen kan kunne redusere/øke dens verdi for egen vinning. Denne tillitsmekanismen gjelder selvfølgelig også bitcoins, for her er tilliten til matematikken og elektronikken som avgjør.  For øvrig har tilliten til myntenheten ingenting med tilliten mellom selger/kjøper å gjøre.

Så blir spørsmålet om denne tilliten vil bli brutt også i dette tilfellet. Det er ingenting som er så vanskelig som å spå fremtiden. Men ved å kikke i historien kan vi finne svar, da historien har en lei tendens til å gjenta seg. Selv om jeg synes ideen er besnærende, er det skjær i sjøen.  Ikke minst kan problemene bli av teknisk karakter. Det er slett ikke gitt at tilgangen til strøm er like stabil i fremtiden som i dag.  Det er, i følge eksperter, ikke mulig å gjøre om på dataprogrammet, for da vil det kollapse, men man skal ikke utelukke muligheten for at noen ønsker akkurat det. Det er også rapportert om «bankran», der bitcoinkonto/e-wallets har blitt tappet. Alt dette er noe bitcoin-systemet ikke kan klanders for, så det kan vi la ligge.

I og med at systemet posisjonerer ut bitcoin, er det lettere for sent ankomne å finne «penger». Likevel er det, som i alle pengesystemer, fordel å være først. Det er for eksempel ikke utenkelig at Nakamoto var første kjøper av bitcoins. 1000 bitcions for 0,3 cent er uansett en god deal. Da det ligger en begrensing på valutamengde i programmet, og da det krever stadig kraftigere datamaskiner, bedre kretskort og avansert software for graving, er ikke dette noe for amatører med lap top.

I dag finnes innen bitcoin-bank, og jeg kan vanskelig se for meg det skjer i fremtiden, med mindre noen forsøker med svindel. Resonnementet mitt for det er som følger: det er først når det skulle dukke opp et behov for å låne bitcoins en bank vil etablere seg. Banken må etablere seg med bitcoin på konto, så innskudd må skje først – den kan ikke bare ta bitcoins fra løse luften eller online. I så tilfelle ville det vært svindel, a la fraksjonssystemet der man kan låne ut bitcoins man egentlig ikke har. Så la oss si at en gruppe bitcoinere samler alle sine bitcoins og danner et slags samvirke, som kan låne ut bitcoin. Med dette lånet ville det fulgt en avgift. Da det er så vanskelig å generere flere bitcoins, vil dette tilbudet kun gjelde bedrifter, og ikke private, for mislighold er meget sannsynlig. Uansett anser jeg bank- og kredittvirksomhet i bitcoinsystemet som ganske usannsynlig.

Med det i mente kan vi temmelig sikkert utelukke mulighetene for at dette er et nytt svindelopplegg fra Rothschild-systemet. Selv om det ikke skal utelukkes, tviler jeg sterkt på det. Introduksjonen og markedsføringen av bitcoins har vært ikke-eksisterende. Folk som selv regner seg som oppegående og aktive i IT-miljøer har ikke hørt om bitcoins. Dessuten er det ikke mulig å ta renter og produsere fiat-bitcoins, og dermed ingen penger å tjene med mindre man er kraftleverandør. Jeg tar da forbehold om at noen med matematisk kompetanse kan manipulere systemet.

Da det koster energi å lete etter bitcoins, og prisen på energi vil stige, ikke minst fordi verdien på dollar vil synke, vil prisen på bitcoins øke. For mekanismen vil bli som hvis pengemengden kan reguleres, mens mengden gull er konstant: prisen på gull vil stige.

Det avgjørende momentet – da bitcoin forseglet sin skjebne – var da det kom på børs og kunne veksles mot tradisjonell valuta. Da fikk den sin binding til det systemet Nakamoto ville knuse. Det ødela for en reel uavhengig valuta-konkurrent. Da vi har behov for å sammenlikne har jeg forståelsen for hvorfor det skjedde, men jeg tror likevel det var uklokt. Man burde heller hatt en tradebørs, hvor man sammenliknet hva man fikk av varer og tjenester for en viss sum bitcoins.

Denne bloggen, om penger, sentralbanker og fraksjonssystemet, kan være et godt supplement til problemstillingen:

 

Konklusjon

Etter å ha satt meg inn i dette har jeg et ambivalent forhold til bitcoins. Hadde man holdt bitcoins kun som en digital, intern valuta, uavhengig av andre, kunne dette gått bra. Da ville man kunne bygd opp sin interne verdi, basert på konseptet med kun 31,00000000 millioner bitcoin i et eget dynamisk system. Nettverket av bitcoin-brukere hadde kanskje ikke slått an blant massene, men det hadde vært stabilt og myndighetene hadde trolig holdt seg unna. Men i det øyeblikket det ble mulig å veksle bitcoin med regulær valuta, så jeg tipper at det heller ikke blir noen unntak denne gangen. Myndighetene ser ikke bitcoin-systemet bare som en mulighet til å lure unna skatt og moms, men også et godt system for kriminell betalingsformidling. Akkurat det vil de uttalt om samtlige systemer som de ikke har kontroll over. Som vi vet er det en ting Staten vil ha: det er pengene dine, uansett om det heter kroner eller bitcoins. Så vi kan med sikkerhet slå fast at Staten vil blande seg inn om ikke lang tid.

Jeg ser for meg at det blir for få brukere, ikke minst fordi utvinningsprosessen er vanskelig, markedsføring manglende og «mer data-greier-hodningen». Det at «gravingen» er forbeholdt de få vil trolig det føre til at mange føler seg stengt ute, selv om «gravingen» kun er en liten del konseptet. Den totale mengde bitcoins på nett kan sammenliknes med den totale mengde gull på jordkloden, det er bare to helt ulike måter å utvinne verdi på. Derfor er det ikke urettferdig at de som bruker energi på å finne bitcoins blir belønnet, på like linje med gullgraverne. Jeg kan derfor se for meg egne bedrifter som kun driver med bitcoin-graving i fremtiden, slik som skjedde i regulær gruvedrift. Det vil få prisen på bitcoins ytterligere opp.

Kanskje man i fremtiden kan vinne bitcoins på TV?

Jeg anser bitcoins som første (kjente) forsøk på en «organisk» digital valuta. Så jeg tror flere vil komme i fremtiden, og at de kan være bedre. Men enn så lenge er dette det beste systemet utenfor sentralbankene og pengemaktens kontroll, og hvis bitcoins skulle vise seg å bli opprørsvalutaen vil jeg påstå at Nakamoto har lykkes. Det er opptil folket å bestemme om dette skal skje eller ikke.

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

21 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Roger Kjøde
Roger Kjøde
Anonym
2 år siden

Bitcoins er tøys, ikkje vertd mer ein røys. Idiotisk system, vanskelig problem.
God Jul. Guds fred.

Roger Kjøde

ye
ye
Abonnent
8 år siden

Dr.Craig Wright bekrefter nå at han er mannen bak Bitcoin.
En talsperson for Dr Wright sa:
“Dr Wright will be signing messages on his blog … they will be signed with the key associated with Block 9, the only key definitively known to be associated with the Satoshi pseudonym, that used to send Bitcoin to Hal Finney, one of its earliest pioneers and its first identified developer after Satoshi Nakamoto, in 2009.”
http://www.drcraigwright.net/about/
http://www.gq-magazine.co.uk/article/bitcoin-creator-satoshi-nakamoto-craig-wright

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
8 år siden

(B) IT-Coin = velorganisert test av digitalt pengesystem?
Kanskje Bitcoin aldri har vært en idé som skulle “opponere”, som noen har trodd, mot det bestående pengesystem, men var rett og slett et nytt system ute i feltet på prøve? Er også identiteten til mannen som nå blir presentert som skaperen av Bitcoin en velregissert presentasjon mens det egentlig er et helt team bak prosjektet?

Wall Street elite secretly field-test digital dollar replacement

“Bloomberg reported that representatives from private sector behemoths such as Citigroup Inc., Visa Inc., Fidelity, Fiserv Inc., and Pfizer Inc. were part of the historic meeting at Nasdaq’s Time Square office.
Kilde:” http://www.trunews.com/wall-street-elite-secretly-field-test-digital-dollar-replacement/#rpGiSMEiiElGodCY.99

Kommentar under artikkelen:
“Michael • 8 hours ago
OK, Satoshi Nakamoto, creator of Bitcoin, is an alias for CIA/NSA team. He is one of the most mysterious characters on Earth, because for a guy who is just depicted as a coder and an average citizen, his real identity has been well hidden and no investigator has figured out anything about his past, WHICH MEANS CIA. He is used as a figure head, but he truly isn’t the only one behind Bitcoin. Bitcoin was a TEST for a cashless society. NO cash means, you can’t with draw money anywhere, and everything you do financially is TRACKED like your an animal.”

Er det noen andre lesere som vet mer om Bitcoins bakgrunn og utvikling?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ye
8 år siden

Jeff Berwick og hans TheDollarVigilante kom ut med denne her i dag, den kan nok gi deg noen av svarene du søker Ye :)

Bitcoin to End Government and Change the World… Get Out Of The Banking System Now

https://www.youtube.com/watch?v=8CKkR_8UFNM

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Bitcoin CEO found dead in Singapore, suicide suspected

http://rt.com/business/radtke-bitcoin-death-singapore-134/

Var det virkelig suicide, eller kan det ha vært “suiciding” som det heter på fagspråket (drap kamuflert som selvmord)?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Ja er det ikke beleilig, i norske medier sto det at politiet ikke mistenker noe kriminelt!

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS BEHIND BITCOIN
http://earthlinggb.wordpress.com/2013/12/28/council-on-foreign-relations-behind-bitcoin/

JOHN WOLFE CRISIS BY DESIGN=EXPOSES GLOBAL FINANCIAL COUP!=MASSIVE RAPE= FED IMF WORLD BANK!

IT IS NOW CLEAR THAT THE GOVERNMENT AND A HANDFUL OF LARGE CORPORATIONS HAVE STOLEN THE COUNTRY FROM ITS PEOPLE

THE COUNTRY BELONGS TO US –
WE, THE PEOPLE NEED TO TAKE IT BACK

SIGN UP FOR THIS IMPORTANT NEW MOVEMENT AND LET THE PEOPLE GOVERN – NOT POLITICIANS AND CORPORATIONS
BRING UBUNTU BACK INTO OUR COMMUNITIES

http://www.ubuntuparty.org.za/p/home.html

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Michael Tellinger’s presentation of the annunaki and more! MUST WATCH!
https://www.youtube.com/watch?v=-ge7Xm-CfTY

Michael kan bli SørAfrikas neste president.
I denne video presenterer han bla “The Birthplace of the Sun/Son” samt en rekke interessante oppdagelser. Han avslører også hvordan penger slavebinder oss, og skisserer en vei bort fra pengesamfunnet.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Max Keiser mener Bitcoin vil ødelegge Federal Reserve: http://www.youtube.com/watch?v=wmfLTKRphxU

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Why cyber currency Bitcoin is trading at an all-time high

Bitcoin sounds like something from science fiction: A purely digital currency, created by an anonymous hacker, that operates outside the world’s traditional banking systems.

The four-year-old currency is very real, though, and it’s trading an all-time high, tripling in value in the last two months alone.
http://money.cnn.com/2013/03/06/technology/innovation/bitcoin/index.html

Ja vi kan alle TRO at dette er det en ANONYM HACKER som har funnet opp denne “valutaen”,
men velger alle å tro det?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Betaler for drap, hacking og tyverier uten at noen finner ut hvem de er
Med internettvalutaen «bitcoin» blir transaksjonene mer eller mindre umulige å spore.

http://www.dagbladet.no/2013/08/03/nyheter/pluss/innenriks/utenriks/bitcoin/28498418/

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Amerikanere hamstrer gullmynter I november steg amerikaneres gullmynt-kjøp med 131 prosent. President Barack Obama får skylden.
Usikkerhet rundt den amerikanske økonomien gjør at mange amerikanere hamstrer gullmynter. Etterspørselen etter gullmynter har spesielt skutt i været etter at Barack Obama vant president-valget. Salget av American Eagle-mynter som er en av de mest populære gullmyntene steg 131 prosent i november til det høyeste volumet på over to år, skriver Financial Times på sine nettsider.

Mens det ble solgt 59.000 unser gull eller 90.000 gullmynter i oktober, steg handelen til 136.500 unser i november eller 173.500 mynter, viser tall fra US Mint.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2525270.ece

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

Vil ikke legge skylden på Obama, men Federal Reserve. Gull prises i dollar, og når Fed trykker dollar som galninger, mens mengden gull i verden er stabil i forhold, må prisen på gull øke. Når folk vet at dollar mister sin verdi, så blir beste måte å spare på å kjøpe av gull og sølv.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Kanskje greit å bli kjent med folket bak Obama:
Dette mye som ikke sies i NRK….TV2..
The Obama Deception HQ Full length version sett over 12 millioner ganger

fimp
fimp
Abonnent
12 år siden

Bitcoins kan nu købes med kreditkort på http://www.bitcoinnordic.com

Oxford
Oxford
Anonym
12 år siden

På veien til et kontantløst samfunn.
http://www.h-avis.no/nyheter/krever-raske-tiltak-for-kontantfrie-busser-1.6839236

De patetiske grunnene. De blir som med terror.
Da må jo butikkene ble kontantløse. DE KAN JO RANES

Vejvad
Vejvad
Abonnent
12 år siden

Bitcoins er måske en god leg at øve sig med, men at have levet helt uden penge, og oplevet at man ikke engang tænkte på dem, er rette måde at sætte begrebet på plads.
FORSLAG:
Mon ikke redaktionen også er opmærksom på Wilcock. Jeg synes hans arbejde kan danne basis for en frisk artikel. – David Wilcock har researched og i går færdiggjort og publiceret:

FINANCIAL TYRANNY: Defeating the Greatest Cover-Up of All Time

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny

Giver et frisk indspark i ‘den hemmelige panik’, hvor han viser årsag – fænomen – situation. Meget detaljeret, og endda med human og spirituel aspekt.

Uenur
Uenur
Abonnent
12 år siden

Likevel er det dessverre slik,at alt du ikke kan spise deg mett av; mao direkte kjøpe melk og brød for,er null verd for den jevne kvinne og mann. Og det går ikke,om dette aldri skal knyttes opp i mot en gangbar valuta,for innveksling..Joda.Greit nok som isolert kuriositet for de få som greier å omsette dette i reelle verdier til å leve av.Kollapser kapitalismen som system,da vil dette heller ikke bli stort bedre enn det er parallelt med kapitalismen.Det vil også da bli forbeholdt de veldig få,som enda har ressurser til å være på et nett (som kanskje ikke er der lenger) med en PC (som det kanskje ikke er mulig å få kjøpt lenger). Resten av oss må uansett ut i skogen for å skyte,eller plukke maten vår da..-Muligens bytte,men folk har en stygg tendens til å ikke bli særlig vennlige når pengene og verdiene forsvinner-så..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Først: Jeg kunne ikke noe om Bitcoins, så dette er kanskje den første artikkelen på NyS som gir meg totalt nye impulser. Det er kult og jeg håper på flere “nyvinninger” i fremtiden.

Dette er en veldig, veldig viktig artikkel. Ikke fordi den kommer med en løsning på “pengeproblemet”, men definerer selve essensen i pengeproblemet/byttemiddelproblemet – noen vil generere penger på penger. Men det er å foretrekke at de som utvinner “verdiene” tjener på det kontra at de som trykker/taster gjør det med påslag av kunstige renter.

Jeg har nå brukt 4-5 timer på å dykke i Bitcoins-verdenen, og må si meg enig med Kvam, at dette sannsynligvis er første forsøk på å skape en valuta utenfor det etablerte system – og at flere vil dukke opp i fremtiden. Likevel er det viktig, for de som er i mot dagens system, å støtte om alternativene. Bitcoins er en av dem.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Fin artikkel, men personlig er jeg veldig skeptisk til alle “penge- og valutasystemer” basert på tillit. Altså da opererer man utenfor det vitenskapelige fysiske bevisbare verden og innenfor menneskepsykologi som er subjektiv og uforenelig med objektivitet.
Den første handelsloven sier at lufta kan ikke selges fordi det har vi overflod av (foreløpig). Dermed kan all nåværende økonomisk aktivitet forklares med et enkelt ord: knapphet. Jacque Fresco fra Venus Project må trolig være den første mannen i verden som skjønte denne enkle økonomiske regelen. Med andre ord, har vi overflod av alt vi trenger for å overleve og å trives, ja da trenger vi ingen “pengesystem” i første omgang :D
De første menneskene hadde ingen pengesystem. De hadde byttehandel og overlevde fint i pakt med naturen. Penge- og banksystem ble bevisst “oppfunnet” for å lure folkemasser inn i endeløs gjeld, ågerrenter mot det økonomiske slaveriet.
Ethvert barn født inn en fattig familie har veldig stor mulighet til å forbli fattig gjennom barneårene også, med mindre foreldrene ender opp som middelklasse i den tiden. Med andre ord er fattigdomen “medfødt” hos de aller fattigste familiene. Religiøse tullinger svarer denne sosiale problematikken med: “Guds vilje” svadaet mens ateister ser på dette som “naturlig seleksjon” dogma. Der begge glemmer bevisst at det nye livet selv er ikke “årsaken” til de sosial-økonomiske probleme det blir tvunget til å oppleve etter fødselen. Over hele denne økonomiske galskapen kommer “lovens lange arm” som straffer de fattigste hvis de går kriminelle veier for å skaffe det foreldrene eller samfunnet deres ikke kunne tilby dem :D
Dette er komplett galskap satt i system, og slik har det vært siden første fattiglus så dagens lys! :D
Ressursbasert økonomi eller andre alternative pengeløse samfunnssystemer er eneste redningen fra dagens kaotiske økonomiske tilstander. Det er ikke rike eller fattige som er “problemet”. Det er den kollektive menneskeidiotien som er :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
12 år siden

Kloke ord Arif :)

Mammon eller dagens pengesystem om du vil ble skapt av satanister, Tempelridderene som fant opp dagens pengesystem, renter, gjeld og kreditt ble så grådige etter sin iver med å låne ut penger til hele nasjoner i kampen mot verdensherredømme at da den Franske Kongen Philp den fjerde ikke klarte å betale tilbake så så hadde han ikke annet valg en å arrestere dem han fikk tak i og lyse resten i bann fredag den 13 i okt 1307

Bare i Frankrike satt Tempelridder losjen der på en større formue en hele UK til sammen, noen mener at noe av formuen stammer fra Salamons skatt som de skal ha funnet 72 m under Salamons Tempel under korstogene

Vi ser nesten det samme skjer i dag men nå er det Rotschilds private sentralbanker med rett til å trykke penger ut av luft ( fiatpenger ) som låner luftpenger ut til nasjoner, folk og fe der lånene må betales tilbake med ekte verdier

Rotschilds er også Tempelridder/frimurere topp av 34 grad med en gjeng i hans blodlinje på 33 grad og en noe større blodslinje og andre utvalgte på 32 grad

I 1823 overtok Rothschilds alle finansielle operasjoner for den katolske kirke over hele verden.

I 2008 ble Libya ovartalt til å oprette et oljefond som Norge der Rotschildsbanken Goldman Sucks klarte å redusere fondet med fantastiske 98% på under 1 år

http://www.peterwarren.no/2011/06/bankenes-innsats-i-krigen-mot-libya/

De eneste landene i verden som ikke er underlagt Rotschilds banksystem er Libya, Nord Korea, Sudan, Cuba, Irak…. ææææ ….Irak og Libya er ikke lenger på listen, Russland og Iran vil ikke omsette olje i Petro Dollar lenger men det ordner seg nok nå som Zbigniew Brzezhinski skal overføre Sibir over til USA og Iran skal bort fra kartet

http://english.pravda.ru/russia/politics/28-12-2011/120104-siberia_russia_usa-0/

http://www.pakalertpress.com/2010/07/19/house-of-rothschild-no-one-can-understand-what-has-happened-to-the-planet-without-reading-this/

Ifølge Martinus kosmologi så har de aller fleste andre planeter et pengesystem basert på tid

Med et pengesystem basert på tid så er det umulig å grabbe til seg mer en andre, du kjøper og selger av din egen tid der 10 kr er det samme som 10 minutter av din private tid

Hele den fantastiske løsningen kan en lese her :)

DEN ENDELIGE LØSNING

alle problemers opphør – pengesystemets avskaffelse

http://www.galactic-server.com/rune/avskafpeng.html

« Forrige artikkel

Internett i streik

Neste artikkel »

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

21
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x