Bla i tag

messias

Fantastisk bibelkode avdekker sannheten

Åndsvitenskapen beskjeftiger seg med de skjulte betydninger og åndens hensikter for mennesker i form, i verden, for å søke avdekke universet dets hemmeligheter, ikke så ulikt naturvitenskapen.

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

Judeo-kristendom finnes ikke. Det er veldig viktig for kristne å vite at det er ingen som helst felles likhet mellom deres messiaser. Jesus fra Nasaret, Kristus i ånd, er de kristnes Messias. Ingen over, ingen ved siden.

Aliens i UFO’er som verdens frelsere

Kan en være sikker på at de nye Messiaser er bedre enn den kristne?