Den nordiske modellen for verden?

5.4K visninger
15 minutter lesetid
45

Demokrati-bevegelser gjør sin entre i verden; Egypt, Tunisia, Algerie. Hva slags demokrati vil de få? Kommer demokrati-bevegelsen til Norge også? Vil sosialismen falle i den nye tidsalder? Vil sosialismen muligens overleve mot alle odds, og bli det nye verdensomspennende etablerte system for Den Nye Verdensorden? Som også vil danne modell for USA?

For å finne ut om modellen er bra for USA og andre, kan vi jo bare analysere vårt eget samfunn, som har hatt det som Obama skaper siden andre verdenskrig….Det som Solheim og Jens Stoltenberg drar rundt i verden, sist på økonomi konferanse i Davos nylig, og snakker varmt om på vekkelsesmøter om den nordiske modellen.

Vi har det bra, vi må innrømme det, mest sannsynligvis best av alle i verden også, materiellt sett. Jeg sier ikke våre politiske ledere drar rundt og lyver, men vi må likevel analysere utsagnene; Har alle det bra i vårt land?  Vi har det materielt godt, men har vi det åndelig bra? Kan sykestatistikken si noe om dette?

HVORFOR overser politikere de elendige i vårt land, de som ikke har det så bra, blant annet de som er offer for barnevern, som tatt opp i denne artikkel, de som lider under elendige helsetjenester, på slik måte at de nærmest lurer på om helsevesenet haler det ut som et ledd i eugenisme (?), de som er vaksineskadet, de som er psykisk syke av et for stort prestasjons- og suksessfaktor press i dagens materielle samfunn, abortlov, kvinnens frigjøring til å bli like mye ufri proletar som mannen alltid har vært; arbeidsslaver av et system og noen oligarker, etc, etc, etc,

HAR VI DET BRA?

Ja, OG nei. Dette er et veldig godt tegn på at politikerne og folk flest lever i hver sine verdener. Politikere slipper å stå i helsekø blant annet, rett inn på Riksen med dem, med professorer til å ivareta dem. Hvordan kan disse skjønne vanlige menneskers behov, så lenge de er så elevert bevissthetsmessig og praktisk?

Demokratiets fortrinn

Jeg synest det er virkelig fantastisk med demokrati, hvor vi kan fritt dele våre syn på politikeres gjøren og laden, om ikke andre steder så ihvertfall på Nyhetsspeilet og Riksavisen, og vi kan analysere resultatene av den politikken de fører åpent og fredelig. I et virkelig demokrati kunne vi blitt tillatt å stemme på hvem som helst selvsagt, men vi henger oss ikke opp i slike uvesentligheter og bagateller her.

Demokrati er en fantastisk ting, men for at det skal funke betinger det at der er ingen som styrer demokratiets basale prinsipper, og bestemmer bak lukkede dører hvem en kan stemme på for å representere seg eller ikke, eller bestemmer hva mennesker og media skal kunne si og mene i den offentlige diskursen. Det blir i tilfelle partikratur demokratiet. En korrumpert form for demokrati.

Har en ikke den tverrpolitiske partiboka i orden, vil en få problemer? Kritiserer en myndighetene og politikerne i et tyrannisk system, så får det konsekvenser. Om du gjør det vil du ikke motta noen av systemets goder. Derfor holder de fleste klokelig kjeft. Dette å holde kjeft om elendighet gjør derimot på den annen side at det går utover deres åndelige og psykiske helse til slutt, de går på akkord med sin egen samvittighet, i slik grad at de nasjonale helsebudsjettene blir aldri høye nok, – de må på lykkepillen. Dette er åndelig sykdom. Alt har sin pris. Folk som ikke kan si hva de mener og tror, av frykt for represalier, de er slaver av et terror og diktatorisk system som hater deres frie ånd og uttrykk.

Av denne årsak homogeniseres ikke bare menneskers mentale prosesser, men også diskursen i samfunnet. Den konsentreres og fokuseres rundt uvesentligheter, istedenfor å dra de store linjer.

HAR VI DET BRA?

Korrumperende system

Hva skal amerikanerne med et offentlig helsevesen med fullmakt til å ekspedere folk flest til de evige jaktmarker fortest mulig, mens eliter som Gro Harlem Brundtland og hennes politiske kolleger av alle partier alene gis tilgang til topp kompetanse og behandling på timen på Rikshospitalet, selv etter at de har meldt seg ut av dette samfunnet og flyttet utenlands?  Ute av noen som helst kø som vanlige folk må stå i, kalt ‘helsekø’. Kanskje var det bedre for både oss og amerikanerne å fremdeles ha mulighet til å bestemme selv hvem vi vil kjøpe helsetjenester av (?), og ikke bare av et helsesystem som er  i stor fare for å bli kurrumpert av farmasøytisk industri og politiske agendaer?

Vil vi ha denne elitære sosialismen, eller vil vi at folk ikke skulle vært i politikken mer enn en eller to perioder, uten spesielle pensjonssystemer enn andre folk, for å hindre at noen svake sjeler i det politiske system ikke skal bli korrumpert av systemet? God pensjon og amisjonstilfredstillelse, er jo en godt incentiv for korrumpering av svake sjeler, som Lenin sier under……

Norge startet som real-demokrati, personlige valg, men endte opp som partikratur hvor vi får lov å velge mellom pest eller kolera, hva gikk galt?

USA var landet av frie mennesker, på mange måter ‘det lovede landet’. Hva gikk galt når også de idag opplever politikernes totale forrakt for deres konstitusjon og grunnlov, og innskrenkninger av borger rettigheter, som DLD, den altoverskyggende dominerende stat på bekostning av borgernes individuelle friheter, her i Europa og vårt land?

Hvis dere ikke forstå dette, så vil dere ikke forstå hva som har foregått i det hele tatt slik som samfunnet har blitt ved hjelp av skolevesen, psykiatri, barnevern, abort, kvinne’frigjøring’, etc. Og klarer en ikke å gi slipp på inndoktrinerte politiske og ideologiske føringer, så vil en ikke få bukt med problemet hverken med eugenisme, ‘barnevern’, myrdede spedbarn i mors mage eller psykiatri. Dere må se på hvem som stod bak innføringen av systemene i Norge..en MÅ ha kunnskap om kommunismen og marxismen, hvis ikke vil alle veier i søket ende i en blindvei, og alle bestrebelser bortkastet til slutt…

«Several studies have found Sweden to be one of the most atheist countries in the world. According to Davie (1999), 80% of Swedes do not believe in God»
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

Her er forklaringen på at ALLE politiske partier faller i samme felle, og hvorfor det er tverrpolitisk enighet om de store linjer i politikken i Norge, og for ‘den nordiske modellen’:

Da Lenin konsoliderte den ateistiske bolsjevikske revolusjonen, skrev han om hvordan han skulle skape det kommunistiske byråkratiet uten hardcore marxist troende i fremtrende stillinger for å skjule agedaen. Mens eliten i hans indre sirkel skulle forstå strukturen han bygget, sa Lenin at han ville utnytte de naturlige forfengeligheter og ambisjoner til mennesker til å bidra til sin agenda uten at de vet hva de egentlig gjør. Ivrig etter å få hans gunst for å forbedre sin politiske karriere, vil de springe over hverandre for å få lov til å hjelpe til å fremme hans agenda; Den marxistiske 1ste Internasjonalen >  Lenins 2dre Internasjonalen (1923) som gjenopppstod som den 3dje Internasjonalen, som jeg vanligvis kaller den Sosialist-sionistiske Internasjonalen, med Arbeiderpartiet som medlem siden 1923 (Mot Dag tiden).

Har vi virkelig åndsfrihet, så lenge så mange er forført av ideologisk crap og propaganda, og tror på alt som vi blir foret med av akedemia og media? Er de mennesker som tror på all propaganda så fri som de tror?

Menneskeguder. Illuminatet trengte Hitler fra Thule Samfunnet sin hjelp til å ødelegge det kristne Tyskland. En bedre kandidat kunne vel knapt nok ha funnes innen den sosialistiske revolusjonære bevegelse. Lenin tok seg ansvarsfullt av oppgaven i USSR for den samme sosialistiske revolusjon. Så hvilken blir det vi skal hilse til hatten hver gang vi går forbi statuene og plaktatene av i fremtiden da?

Når Lenin døde mens han satt på verandaen og gaulet, som en ulv mot månen, var det klandestine krefter som i det skjulte befordret videre hans politiske agendaer, og som er THEY politikere er «ivrig etter å få deres [hans] gunst for å forbedre sin politiske karriere«, hvilket skaper den livsfjerne homogene egeninteresse sentrerte politiske eliten. En for alle, alle for en.

Sosialismens credoer

Internasjonal Sosialisme (kommunisme) og nasjonal sosialismens (nazisme) credoer, visjonene som disse politikere må leve opp til, for i det hele tatt å komme i betraktning i nominasjonskomiteene:

Gro Harlem Brundtlands, datter av Mot Dagist (kommunist celle i Norge) Gudmund Harlem, sin tidligere kollega som leder av WHO sa:

«For å oppnå en verdensregjering er det nødvendig å fjerne fra sinnet til menneskene deres individualisme, deres lojalitet til familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer …. Vi har svelget all slags giftige skråsikkerheter matet oss av våre foreldre, våre søndagskolelærere og skolelærere, våre politikere, våre prester …. Den nytolkning og eventuell utrydding av begreper som rett og galt, som har vært grunnlaget for barnets opplæring, erstatter troen og skråsikkerheten til gamle menensker med en intelligent og rasjonell tenkning, dette er de forsinkede mål … for å skape endringer i den menneskelig atferd».
Brock Chisholm i 1959. Årets Humanist og tidligere leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO), i februar 1946 utgaven av Psychiatry

—————–

«For å effektuere en rask endring, må man iversette et energisk angrep på familien om ikke vil tradisjonene til den nåværende generasjon bli bevart.»
“In order to effect rapid change, one must mount a vigorous attack on the family lest the traditions of present generations be preserved.”

Socio-psychologist Warren Bennis in his book, ‘The Temporary Society’.

—————–

«Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring …. For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»

Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (Det Midlertidige Samfunn) (1968)

Socio-psychologists Edgar Schien og Warren Bennis studerte hvordan kommunistene hjernevasket krigsfanger så de kunne bruke deres metoder på samfunnet “humant” i skolens klasserom.

En jeg kjenner gikk på skole sammen med Gro Harlem Brundtlands sønn Jørgen, som begikk selvmord i ung alder. Det sies at han gikk for lut og kaldt vann som nøkkelbarn hele livet, mens Gro Harlem Brundland var opptatt med sin karriere og sin agenda. – Og slike folk skal definere alle våre andres sin ‘suksessfulle» familiepolitikk, er det ikke noe til chutzpah?

Brundland må tåle å høre dette, instant karma,  siden hun har ødelagt så mange familiers og barns liv med sin familiefiendtlige politikk. Demokrati er også å stille våre politikere til ansvar for deres misgjerninger, ikke bare ukritisk hylle deres status. «Øye for øye, tann for tann, gjør hele verden blind«, sa Gandhi. Ord har aldri hverken blindet eller drept noen, tvertimot, men politiske agendaer har.

Hvor mange andre sine barn skal ødelegges i denne krig mot familien som institusjon, men som etter deres agenda skal erstattes av statsinstitusjonen (?).

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/

—————–

Om Gro Harlem Brundlands religions samfunn; Human Etikerne, sier:

«Jeg er overbevist om at kampen for menneskehetens fremtid må føres og vinnes i den offentlige skolen, i klasserommet av lærere som korrekt ser sin rolle som sjelefangere for en ny tro … Klasserommet må og vil bli en arena for konflikt mellom det gamle og det nye, det råtnende liket av kristendommen, sammen med alle dens tilstøtende ulykker og elendighet, og den nye tro Humanisme …».

The Official Journal of the American Humanist Association (1983)

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

—————–

Martin Luther advarte mot utviklingen allerede på 1500-tallet:

«Jeg er veldig redd for at skolene vil vise seg å være de største porter til helvete med mindre de gjør et flittig arbeid med å forklare de hellige Skrifter, graverer dem i hjertene til ungdommen. Jeg anbefaler ingen å plassere barnet sitt der Skriften ikke styrer det viktigste. Hver institusjon der menneskene ikke er i økende grad opptatt av Guds ord er nødt til å bli korrupt.»

Martin Luther, Protestantismens Far

—————–

«Alle barn i Amerika som kommer inn skolen i en alder av fem år er gal fordi de kommer til skolen med visse sympatier mot våre grunnleggere, mot våre valgte politikere, med sine foreldre, med troen på et overnaturlig vesen, med suverenitet over denne nasjonen som en separat enhet. Det er opp til deg som lærer å gjøre alle disse syke barna godt, ved å skape de internasjonale barn for fremtiden».

Dr. C.M. Pierce av Harvard University i en tale til lærerne (1973)

—————–

«Når en motstander sier, «jeg vil ikke komme over på din side», vil jeg rolig si, «Barnet ditt tilhører oss allerede … Hvem er du? Du vil forgå. Dine etterkommere derimot, står nå i den nye leiren. På kort tid vil de ikke vite om noe annet enn dette nye samfunnet».

Adolf Hitler i en tale gitt den 6. november 1933, «The Rise og Fall of the Third Reich», av William Shirer

Vel, Hitler fikk ikke rett i dette. Så lenge det står til meg, skal alle få vite om det.

Hva de gjør med kunnskapen har jeg liten innflytelse på. De fleste vil vel bare overse den, fordi det ikke passer med den politiske programmeringen.

—————–

Kanskje skulle eller burde Gro Harlem Brundtland gitt avkall på sin fars Gudmund Harlems politiske ideologier og sympatier, som anbefalt av dem selv, jfr. Chisholm over (?). Var det ikke et av credoene at en ikke skulle høre på sine foreldre da? «Ikke gjør som mora di sier Jens, ikke gjør som mora di sier!«.  De skulle visst høre på Landsmoderen og nabokjerringa ‘som bryr seg’ istedenfor (?).

En del som mener at både Landsmoder og nabokjerringer bryr seg litt for mye nå, til at det kan kalles noe sunnere samfunn enn DDR noengang var.

«… den første betingelsen for frigjøringen av husmoren er å bringe hele det kvinnelige sexliv tilbake til den offentlig industri, og dette i sin tur krever avskaffelsen av den monogame familien som økonomisk enhet i samfunnet …. Med overføringen av produksjonsmidlene til felles eierskap, opphører den enkelt familie å være økonomisk enhet i samfunnet. Privat renhold er forvandlet til en sosial bransje. Omsorg og opplæring av barn blir et offentlig anliggende, samfunnet ivaretar alle barn likt, enten de er lovlige eller ikke. Dette fjerner all angst om «konsekvenser», som i dag er det mest essensielle sosiale – moralske så vel som den økonomiske – faktoren som hindrer en jente fra å gi seg helt til mannen hun elsker. Vil ikke dette være nok til å få en gradvis vekst av ubegrenset seksuell omgang, og med det et mer tolerant opinionen i forhold til en jomfruelig ære og en kvinnes skam? «

Friedrich Engels, kollega av Karl Marx, skrev i sitt verk «The Origin of the Family» (Familiens Opprinnelse), (slutten av 1800-tallet)

—————–

Gro Harlem Brundland’s ideologiske leder Margaret Sanger i ‘kvinnefrigjøringen» og eugenikken sa:

«Det mest barmhjertige ting en stor familie kan gjøre for et av sine medlemmer som er spedbarn er å drepe det.

Fødselskontroll appellerer til den avanserte radikale fordi det er beregnet å undergrave autoriteten til kristne kirker. Jeg ser frem til å se menneskeheten fri en dag fra kristendommens tyranni like mye som kapitalismen.

Massene av negre … særlig i sør, fortsatter å formere seg uforsiktig og farlig, med det resultat at økningen blant negrene, enda mer enn hos hvite, er fra den delen av befolkningen som er minst intelligente og tilpasset …

Den mest vellykkede pedagogiske tilnærmingen til Negeren er gjennom en religiøs appell. Vi ønsker ikke at det blir kjent at vi ønsker å utrydde Neger befolkningen, og statsråden er personen som kan rette ut at ideen om det noen gang skjer til noen av deres mer opprørske medlemmer».

Uttalelser av Margaret Sanger, grunnleggeren av ‘Planned Parenthood’ fra hennes skrifter i ‘The Woman Rebel’, Woman and The New Race, og ‘Negro Project’ som sitert i ‘Killer Angel’ av George Grant

Ja, det er noe til forbilder de omgir seg med i politikken. Gro Harlem Brundtland virker jo selv å være svært så tilfreds med kapitalismen, med 350.000 NOK for en halvtimes foredrag hos Pepsi.

Det er beklagelig at slike metoder ofte brukes som gjenjenester politikerne har gjort store selskaper tidligere i karrieren. En avansert form for korrupsjon.

—————–

[Margaret Sanger oppmuntret til] eliminering av «menneskelig ugress», for «opphør av kjærlighet» fordi det forlenget livet til den uegnede, for segregering av «idioter, misfits, og dårlig tilpassede», og for sterilisering av genetisk underlegne raser.

George Grant, ibid.

—————–

Problemet er bare dette, at systemet skapt gjør at vi alle i større eller mindre grad blir ansett for ‘genetisk underlegne raser’ i dag, i 2011, jfr. barnevern, abortlov, psykiatri. Programmet deres går sin gang. Neste person som kanskje blir rammet kan være oss selv.

Det Fjerde Riket er under implementering. Den 4de Sosialistiske Internasjonalen er snart en gjennomført realitet……

Velkommen til The Brave New World og Animal Farm av Henry Kissingers  ‘useless eaters‘ og kanonføde, kombinert.

» (Soldiers are) dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy«. – Henry Kissinger

«The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer». – Henry Kissinger.

Fluor og vaksiner fordummende

Dr. Russell Blaylock, pensjonert nevrokirurg og forfatter, sier om fluor og vaksiner

http://www.youtube.com/watch?v=OiV45l4SBC4

Dr. Russell Blaylock er en pensjonert nevrokirurg og forfatter som med banebrytende forskning har utrettelig dokumentert at det er en epidemi av nevrologiske lidelser i den vestlige verden som er direkte knyttet til giftstoffer i miljøet vårt, og hvordan dette forholder seg til det større globale rasehygiene programmet for befolkningsreduksjon. I dette fascinerende intervjuet, avslører Blaylock hvordan de-populasjons programmer smidd av Rockefeller Foundation i samarbeid med nazistene var grunnlaget for moderne inkarnasjoner av eugenikk med hjelp av fluor forgiftninger og vaksinasjoner.

Blaylock forklarer hvordan rasehygiene bevegelsen begynte i Amerika gjennom Rockefeller, Ford og Carnegie finansiering og det oppsto som ‘The Science of Man-prosjektet’, som var et forsøk på å sosialt skape menneskeheten ved å luke ut de som anses «uønskede» av eliten. Rockefeller finansiering gjennom store universiteter rullet deretter ut eugenikk programmer og i de følgende år ble informasjonen utvekslet med nazistene i Hitler’s Tyskland. Når eugenikk bevegelsen hadde tiltrukket seg negative konnotasjoner av rasemessig overlegenhet og folkemord, ble pseudo-vitenskapen gjenfødt under paraplyen molekylærbiologi og DNA.

Målet er å endre atferd ved kjemisk å endre måtene hjernen fungerer på. En av de primære metodene gjennom dette er oppnådd ved å fluoridere vann og mat. Blaylock forklarer hvordan fluor opportunistene brukte hull i tennene som motiv, som forekommer naturlig som følge av økt inntak av kalsium og bedre kosthold i vest, ved å hevde at masse-fluorisering var svaret, samtidig som de begravde en mengde studier som viste seg å blande fluor i vann ikke reduserte hull i tenene i det hele tatt og faktisk i flere tilfeller økte graden av hull i tennene.

Blaylock understreker hvordan studie etter studie har vist at fluor øker kreft raten, fører til økte skjelett sykdommer, som Blaylock påpeker er en god måte å øke dødeligheten blant eldre, og også til alvorlige nevrologiske lidelser. Et av Blaylock’s høydepunkt, er å vise til forskningen av Phyllis Mullenix, Ph.D, som under hennes tid ved Harvard University gjennomførte en av de største studier av fluor og effekter på hjernen hos dyr. Mullenix fant at avkom av dyr som hadde blitt matet med fluorid ble hyperaktive (ADHD) og at om du ga et dyr fluor etter fødselen ble de veldig sløv og apatisk. Mullenix oppdaget også at fluor har en tendens til å hope seg opp i den delen av hjernen som styrer atferd. Etter å ha avslørt sannheten om fluor, var Mullenix senere utstøtt og angrepet av det medisinske etablissement hun en gang hadde vært en del av.

Blaylock går også inn på farene ved vaksiner, og hvordan de er en del av eugenikk overgrepene mot mennesker, og peker på at USAs barnedødelighet er håpløst høyt for en nasjon som er ment å være en global leder i helsevesenet. Blaylock setter andelen relatert til det faktum at amerikanske barn er nå gitt flere vaksiner enn noen gang før, korrelerer helt nøyaktig med det stigende antall og nivåe av barnedødelighet. «Når du over-vaksinerer, griper det inn i utviklingen av hjernen og barnet har problemer med å lære, de har atferdsvansker, og hjernen kan ikke utvikle seg normalt«, sier Blaylock.

Dette er et viktig intervju for å se om du ønsker å få en god forståelse av hvordan vi er under angrep fra moderne eugenikk. Blaylock gir informasjonen i klart og lett forståelig språk slik at alle kan få en helhetlig forståelse av hvordan vi blir målrettet rammet, og hva vi kan gjøre for å forsvare oss mot denne kjemiske og atferdsmessige angrep på menneskeheten.

De som ikke lærer fra historien er dømt til repetere den ”. – George Santayan

Både Adolf Hitler og nazismen og kommunismen, brukte fluor for å dumme ned befolkningen og passifisere folk. Våkne opp folkens.

Demokratiet er fantastisk. Vi kan påvise at det finnes både ‘Death Doctors’ blant oss, og at det finnes gode doktorer blant oss.

Hva gjør Norge forøvrig i Afghanistan? Vi kan bare drømme…….

Kan jeg foreslå at vi bruker Hep Stars modell som den Nordiske Modellen?

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

45 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uenur
Uenur
Abonnent
12 år siden

Fantastisk artikkel J.J!! For første gang føler jeg ikke for tilføyelser eller endringer. Full tilslutning Jarle!

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
12 år siden

Skal vi se, Russel Blaylock er han som protesterte vilt mot svineinfluensavaksinen i USA pga skvalen det, var det ikke? Uten å vite at den amerikanske vaksinen ikke innehold skvalen. Oops.

La oss så gjøre testen, fins det en alternativ ledestjerne som bare er idealist, altså at han ikke vil selge oss noe?

Ikke Russel Blaylock i alle fall.
http://www.newportnutritionals.com/
http://w3.newsmax.com/blaylock/5a.cfm

Skap panikk, og selg så kuren fra egen nettside. God gammel måte å tjene penger på. Hvorfor er det så tvers gjennom konsekvent at disse frontfigurene er så opptatte av butikk og salg? Og hvorfor protesterer dere så mot Big Pharma,(som ikke er engler) uten å se den enorme motsetningen i at Big Placebo er akkurat likedan, bare at de trenger ikke å orientere om bivirkninger, og de trenger ikke å vise til 10 år med forskning og kartlegging før de selges til det store publikum?

Hvorfor den inkonsekvensen? Hvorfor ikke et kritisk blikk?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Nå fikk du en plus tommel av meg for å diskutere saklig sak relatert til artikkel, bra huskarlahvot :)

Liten tvil om at du har rett når det gjelder at vi har svin på begge sider som kun er ute etter profitt tjent på folks dumskap

Det er nok av sjarlataner som har tjent seg rike på døende folk i den alternative medisinen noe som er svært ødleggende for de seriøse innen helsekost og den alternativ medisin

De jeg mener blir feil er at Pharmaindustrien består av super mektige globale giganter som kun har til hensikt å tjene mest mulig penger, forskingen du henviser til blir utført av dem selv, store hærer av lobbyister som påvirker de styrende organer, svært ofte ved bruk av korrupsjon, Simens er et godt eksempel blandt annet, leger får sine seminarer og kurser dekket av Pharmagigantene for å påvirke dem til å pushe sine medikamenter, folkehelse institutter blir ofte finasiert av pharmagigantene, lærematriell til utdanning blir ofte påvirket av pharmagigantene, astronomisk beløp bruker på markedsføring og reklame og sånn forsetter profittjaget, styre, eiere og aksjonærer legger enormt press på ansatte for å tilfredstille stadig økte krav om inntjening

Forskning utført av dem som selv tjener på resultatene dem kommer frem til er ikke annet en rene bestillingsverk og kjøpe rapporter

Når man samtidig ser tilbake på skandaler etter skandaler så blir folk skremt, poliovaksinen smittet 600 000 nordmenn med apeviruset SV40, hjernehinnevaksinen fra staten har ødlagt livet til tusner av unge, ikke nok med det så når ingen frem i et korupt retsvensen der de må bruke sine liv og sine få trygdekroner på og kjempe mot en stat uten empati for sine ofrer

Listen videre er veldig lang

Som min kloke bestemor alltid sa: Når noen vil selge deg en vare dem selv tjener på så vær svært skeptisk

Når man samtidig ser hvem hemmelige selskaper med syke agendaer nesten samtlige av dem jeg refererer til over er medlemmer av så blir det bare skremmende

Nei tenke selv og gjøre opp sine egne meninger om hva som er best for en selv og sin familie mener jeg er best :)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Huskarlahvot:
«Og hvorfor protesterer dere så mot Big Pharma,(som ikke er engler) uten å se den enorme motsetningen i at Big Placebo er akkurat likedan, bare at de trenger ikke å orientere om bivirkninger, og de trenger ikke å vise til 10 år med forskning og kartlegging før de selges til det store publikum?»

Min observasjon (og grunnen til at jeg selger alternative helsetjenester):
Big Pharma er i USA 3. største folkedreper ut fra de offisielle tallene. De tallene er gjengitt her: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2003/11/26/death-by-medicine-part-one.aspx

Så kan du justere de tallene for underrapportering om avvik og bivirkninger, som noen av de som har sett på statistikk for slikt annslår kan være så mye som opp til 95% underrapportering. Som om antallet menneskeskjebner ikke var hårreisende nok i fra før.

Dertil kan du ta spørsmålet om den forskningen som ligger til grunn. Jeg ser den er deffekt og i mange sammenhenger kun kan forstås som ren svindel. For å ta ett konkret eksempel. Kolesterol. Jeg anbefaler på det sterkeste boka til Malcolm Kendrick der han tar for seg kolesterolmyten og plukker forskningen i fillebiter. Der får du klart og tydelig se hvor mye den «vitenskapelige metode» er verd i farmasøytisk forskning. Boka heter på engelsk «The great Cholesterol Con, og finnes på norsk som «det store kolesterolbedraget». Boka finner du her:
http://www.haugenbok.no/resultat.cfm?st=simple&isbn=9788292605608

Med relevant eksisterende kunnskap kunne de fleste hjerte/kar-lidelser vært unngått. Jeg mener det samme er tilfellet for kreft. Hjerte/kar og kreft er de to største dødsårsakene i dag. Det er dermed tenkelig at svært store deler av de dødstallene for begge disse to farmasøytiske pengemaskinene kan legges på farmasiens alter. Jeg ser det slik. Vi snakker om så store tall på verdensbasis at det er vanskelig å fatte. Det hjelper ikke at leger gjør så godt de kan. De er lurt.

Når det så gjelder din famøse sidestilling av «Big Pharma» med «Big Placebo» er det to ting å si. Det ene er at det finnes svindlere overalt der det finnes penger. Men når det er sagt, så skal det sies at du sliter med å finne ett eneste dødsfall som faktisk er forårsaket av alternativ medisin, og finner du ett eller to som er slått stort opp, ofte vrengt i propagandaøyemed av DFK sine påvirkere – så er det fortsatt lysår frem til de tallene som Big Pharma har, selv om du sammenligner år mot minutt. Du etterlyste et kritisk blikk? Mer kritisk blikk: Alternativ medisin blir debunket av de samme som kjemper for det forskningsrælet nevnt over. Eller i det minste av mennesker som er utdannet i de samme tvilsomme (eller mer presist ”høyt hyllet og lite anvendte”) vitenskapelige metodene – som de sikkert oppriktig tror blir brukt. Hva med å rette det kritiske blikket innover. Det trengs sårt.

Den andre innkonsekvensen du peker på er blanding av salg og informasjon. Granater i glasshus. Mer kritisk blikk. Det finnes ikke en eneste lege, ikke en eneste forsker, ikke en eneste rådgiver i det offentlige – som ikke har sin private økonomi og sin faglige prestisje knyttet opp til apparatet rundt helsevesenet og Det Farmasøytiske Kartellet. Ikke en eneste. Alle er utdannet til å forvalte kunnskap tuftet på premissene til DFK, utdypet som «kunnskap» gjennom deres ofte kriminelle forskningspraksis. Les Corporate Crime in the Pharmeseutical Industry av John Braithwaite: http://warisacrime.org/node/51677

Dette til informasjon.

Jeg ser ingen grunn til å fortsette en diskusjon med deg, Huskarlahvot, så dette får stå som mitt standpunkt til andre som måtte fare forbi. Det later til at informasjon som dette ikke når inn uansett hvor mange ganger de vises til mennesker som er så sikker på at de har rett at de knapt har stilt et eneste genuint kritisk spørsmål ved sine egne forestillinger eller hvor disse forestillingene har sin rot.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

«Jeg ser ingen grunn til å fortsette en diskusjon med deg, Huskarlahvot»

Det er helt greit, siden det ikke har lov til å kommentere kommentarene uansett.

jfr
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/akiane-vidunderbarn-kunstner-poet-og-indigobarn/comment-page-1/#comment-56123

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Heller Big pacebo enn Big life-changing side effect!

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Takk for nok en gjennomtenkt refleksjon J.J.

Huskarlahvot: Til dels enig, men det ligger en kraftig inkonsekvens i at «Big» Placebo ikke har mulighet (mer eller mindre grad) å ta patent på sine placeboprodukter. Profitten blir derfor mye mindre pr. solgte enhet.
I tillegg tar Big Pharma og snapper opp og trykker til eget bryst (middelet) hvis Minor Placebo tør å sette av penger til å bevise fortreffeligheten til for eksempel et planteprodukt.

Det har skjedd med blant annet te-treolje og Purpursolhatt (kan kun bestilles på apoteket i terapeutiske doser). Ved å bevise effekten kommer nasjonale legemiddelkontroll inn og sier: «Det virker – jaha, da er det nok et legemiddel er jeg redd, og kommer inn under VÅR juridiksjon».
Takk og ha det bra til effektive, rimelige og lett tilgjengelige urtemedisiner brukt i årtusener.

Thunder
Thunder
Abonnent
12 år siden

«Vi har det bra, vi må innrømme det, mest sannsynligvis best av alle i verden også, materiellt sett.»

I verdens beste land å bo i, burde ihvertfall vært en menneskerett å få lett tilgang til bolig. Hvis det er bra å forlate barn ifra 1-års alderen og gå ut i jobb for å betjene gjeld på 3-4 millioner. Sette barna foran tv mens du lager mat sende de til sengs for å legge opp til en ny tidlig morgen. Ettersom tiden går finner man ut at barnet ligner mer og mer på Paris Hilton og sporer en tristhet i barnet som helst skulle være som barna i sweet sixteen på MTV. Selv om de ikke sier noe.
Ja, vi er lykkelig, men kunne vi vært lykkeligere?
Jeg husker godt en dame fra en reportasje som handlet om et oppdrettsanlegg på vestlandet som ble spurt om hvorfor de ikke ekspanderte og ble større? Nei, hvorfor det? Vi kan ikke bli noe mettere enn vi er, var svaret. Akkurat som historien om fiskeren og foretningsmannen.
Hva er det gode liv?

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Takk for nok en glimrende artikkel Jarle :)

Det som er mest skremmende kanskje er hvordan systemet utdanner (hjernevasker ) sin lakeier til å bli perfekte pushere for giften sin gjennom utdanningssystemet

Da jeg var liten så husket jeg hvordan tannleger og tannlegesøstrer tvang på oss fluortabletter, det var ikke så viktig om vi ikke hadde penger til mat men fluortabletter MÅTTE alle barn spise

Ingenting er forandret, sist jeg var til tannlegesøster med minstemann så fikk jeg formaninger 4-5 ganger at jeg MÅTTE gi gutten fluortabletter

Er det ikke lov å tenke selv for de med utdanning ? tror de selv at dem gjør noe godt med å pushe rene gift og zombietabletter på små barn ?

Reklamene roper mot oss at folk får i seg alt for lite fluor, kjøp fluor max, kjøp det nye munnvannet med ekstra tilsatt fluor, norske tannleger anbefaler Extra med tilsatt MSG og Aspartam

Dette er seff alt for lite så derfor heller man i tusenvis av tonn med fluor i drikkevannet vårt
Armin testet Maridalsvannet for Fluor for en tid tilbake der det var 4 ganger høyere fluornivå i vannet etter at det hadde pasert vannbehandlingsannlegget mener jeg å huske

I USA blir offisielt 60% av drikkevannet tilsatt Fluor, i EU er det hele 98%

Jeg legger merke til at mange barn har store gule flekker på tennene sine, noe som kommer av store mengder Fluor

Fluor er også virkestoffet i Rottegift

Det jeg lurer på er hva mer faenskap med motsatt hensikt ( falske gaver ) de pusher på oss og barna våre ?

Her er en glimrende opplysende avsløring om Fluor av Dr Bill Osmundson

Professional Perspectives: Fluoride in Tap Water

DLD er foresten en tapt sak etter Janne Pannekakes tordentale i i høringen under Stortingets transportkomité i går, nå er alle for
Fikk deltagerene servert store mengder fluor før høringen og hva har DLD med transport og gjøre ?

TØR DERE LA VÆRE OG GI OSS MULIGHETEN TIL Å UNNGÅ AT TERRORISTENE FÅR ET FORSPRANG PÅ OSS ?

PST-sjef Janne Kristiansen

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4022222.ece

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Her er litt mer fra Kissingers brorskap :)

Hadde folk flest sett hva som skjuler seg i logoen til Zion OL i 2012 så ville det skremt vannet av dem

UFO INVASION PLANNED FOR 2012 OLYMPIC GAMES?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Nok en bra artikel fra deg, Jarle. Materialistisk har vi det bra i Norge, med en offentlig økonomisk sikkerhetsnett få andre har. Vi har også langt mindre korrupsjon blant politikerne (tror jeg) enn de fleste andre land. Om demokrati er så fantastisk begynner jeg å få mine tvil om. At 51 % kan betstemme over 49 % synes jeg egentlig ikke er riktig, det være seg på Tinget eller i direkte valg. Og hvis befolkningen er imot noe, så begrunnes beslutninger med å beskytte minoriteter eller mindretallet. Det er heller ikke riktig at jeg skal overlate viktige beslutninger til noen jeg ikke kjenner, og som har blitt utsilt på forhånd av noen jeg heller ikke kjenner, og disse har igjen blitt utvalgt av noen jeg ikke kjenner. Dessuten har vi kun gitt politikerne mandat til å forvalte skattepengene på best mulig måte, ikke gitt dem mandat til å drive samfunnsutvikling og ideologi. Ideelt sett burde det vært 100 % enighet på Stortinget før noe kunne gjennomføres. Det er nok utopisk å få politikkere med på noe slikt, men 80 % enighet burde vært mulig. Det ville gjort avgjørelser og lover langt mer gjennomtenkte og langsiktige. Dessuten hadde tempoet på Stortinget gått kraftig ned, noe som hadde medført at samfunnet endringer i langt større grad hadde kommet fra befolkningen.

Spørsmålet om vi har det bra kunne dog blitt svart på noen få linjer. De siste 30-40 årene har vi et økt antall fengslede, økt antall selvmord, økt antall tvangsinnlagte, økt antall på illegale og legale medikamenter (både dyr og mennesker), økt antall skillsmisser og aleneforsørgere, økt antall gjeldsslaver og fattige, økt antall personlige konkurser, økt antall allergikere, autister og astmatikere, økt antall feilernærte, økt frafall i skolen, økt antall henlagte kriminalsaker, økt antall trygdede, økt antall barnevernsbarn, økt antall soldater i krig, økt antall krigsprofittører, økt antall hemmeligstemplede «offentlige» dokumenter, økt overvåkning og kontroll, og stadig mer sentralisering. Dessuten har den offentlig servicen gått ned mens byråkratiet har vokst:. Alt dette er symptomer på et sykt samfunn. Mao så skrur vi oss ned og får det stadig værre. Spørsmålene blir da hvorfor og hvordan snu utviklingen? Her vil vi sikkert finne to leire. den ene som sier dette beviser at individet ikke kan ta vare på seg selv, så løsningen må bli mer av det samme, hvor dette kan medisineres bort, helst ved hjelp av offentlig finansierte midler gjennom økte skatter. Så vil andre si at det er systemets feil, hvor alt fra skole til økonomisk system er ødeleggende for individet og selvutvikling, og løsningen må bli en løsrivelse fra dagens etablert sannheter og tilbake til nærhet og lokalt selvstyre, med individetet i sentrum og ikke fellesskapet. Men dette er en balansegang: individet er avhengig av felleskapet og vice versa. Hvor stort og sentralisert må det felleskapet være for individet? Det er sikkert indivduelt :-)

Som påfyll til artikkelen bør dokumentaren MAAFA 21 sees. Den tar opp historien om rasehygiene i Amerika, hvor Margaret Sanger var sentral. Den er ganske sterke og lite hyggelig å reflektere over: http://www.youtube.com/watch?v=ASrFufnMNDg

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
12 år siden

Som en ren kommentar til artikkelen, og på ingen måte en kommentar til noe annet; så må det nevnes at Big Placebo definitivt har sine lik i lasten.

Man trenger ikke å streve for å finne ett eller flere tusen tilfeller av død og lemlestelse som skyldes alternativ medisin.

http://www.whatstheharm.net har kartlagt nesten 400 tusen dødsfall knyttet til alternativ medisin og annen mangel på kritisk tenking.

Hvis man ikke har fått med seg at alternativ medisin tar liv, så har man ikke fulgt med, ev. ikke stilt ett kritisk spørsmål ved sine egne forestillinger.

At jeg ellers er mer kritisk til personer som Blaylock(som artikkelen tar for seg) kontra vanlig medisinsk personell er at sistnevnte ikke har noen personlig økonomisk gevinst utover sin egen lønn, og lønn må nesten folk få lov til å ha. Hvis en lege foreskriver penicillin til en pasient, så får ikke legen mer eller mindre penger. Legen(med noen snuskete unntak) har ingen økonomiske motiv bak å skrive ut resepten. Legen kan derfor fritt la være å anbefale antibiotika for å dempe mengden antibiotikaresistente bakterier, eller f.eks. når hysteriske foreldre vil ha antibiotika mot virussykdommer hos ungene sine.

Derimot går salget av Blaylocks Brain Repair Formula rett i hans egen lomme.
Det utgjør en stor forskjell når man skal bruke vedkommende som kilde.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

MODERERT OG SISTE ADVARSEL. Hele kommentar gikk ikke på sak, eller gikk på person. Nyhetsspeilets redaksjonelle linje er ikke tema i denne artikkel. Vi minner om våre regler.

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Gjentatte brudd på reglene fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet.

GRENSEN ER NÅ NÅDD, OM EN IKKE FORSTÅR REGLENE AT DET ER ARTIKKELEN SOM I HOVEDSAK SKAL KOMMENTERES, OG IKKE ANDRE KOMMENTARER ELLER KOMMENTATORER, SÅ HAR EN IKKE NOE Å BIDRA MED PÅ NYHETSSPEILET, OG KAN LIKE GJERNE FINNE SEG ET ANNET ONLINE-FORUM ELLER CHATTE-FORUM.
—————–

Er det lov å kommentere disse videoene?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg tar sjansen, siden jeg ser på dette som et addendum til artikkelen, lagt ut av J. Johansen selv.

Den siste delen av videoen med Bill Gates fra TED har blitt en klassiker innen konspirasjonsmiljøene siden de tolker det som om han går inn for å ta livet av 10-15% av jordas befolkning.

Hvis man lytter med åpne ører, så kan man høre hva han egentlig sier. Temaet hans er å senke CO2-utslipp, og noe som påvirker dette er befolkningstall.

«First we got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent, but there we see an increase of about 1.3»

Videoen over slår da fast at Bill Gates vil bedrive massemord. Poenget hele tiden er at Gates snakker om de fremtidige 9 milliardene. Han gjør det helt tydelig. Vaksiner og bedre helsetjenester vil bety at fattige ikke trenger å ha så mange unger for å være sikre på at noen vokser opp, og de kan dermed få færre.

Å hevde at Gates går inn for eugenikk eller massemord er å bevisst misforstå. Det er som å mene at en kondomfabrikant er massemorder, siden de hindrer fremtidige, potensielle mennesker å bli født. Det kan ikke være negativt om vi reduserer FREMTIDIG befolkning noe. Mange her mener jo at mennesker er roten til alt vondt på planeten uansett.

Jeg er ikke noen seriemorder fordi jeg bestemmer meg for å ha 2 barn, og ikke 7.

Ingen som hører hva han faktisk sier kan fortsatt mene at Gates går inn for massemord i denne talen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Det første du kan gjøre huskarlahvot er å forklare meg hvorfor jordkloden ikke klarer å brødfø 9000 000 000 mennesker.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
12 år siden

MODERERT, Reglene er utrolig enkle:

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Redaksjonens praksis og regler er ikke tema i denne artikkel……

—————

Det er ikke tillatt å kommentere kommentarene, så det går desverre ikke.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg ser det?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
12 år siden

SISTE ADVARSEL FØR UTESTENGELSE!
Svaret til deg huskarlarlot er at hverken Johansen eller noen andre kommentatorer eller artikkel forfattere, er skyldig deg noe som helst. Ikke noe svar på dine mange spørsmål heller. Om du ikke klarer å finne svarene på dine spørsmål selv, så er det ditt problem og ditt alene. Enhver skal kommentere artikkelen og det som fremkommer der, pro- eller kontra.

Slutt med spørsmål til andres oppfatninger, begynn å bidra om du vil delta. Din neste usaklige kommentar vil føre til at du blir utestengt fra Nyhetsspeilet.

——————-

«MODERERT, Reglene er utrolig enkle:»

Kan dere da vær så snill og forklare meg hvorfor mitt spørsmå til Johansen i vidunderbarntråden ble moderert? Johansen skrev at vår verden er kjedelig uten det åndelige elementet, og jeg spurte svært relevant om hva som er kjedelig med denne verden.

Dette ble moderert, og det ble sagt svart på hvitt at «kommentarer til kommentarer» var ikke velkomne. Hvordan skal jeg tolke det da? Spørsmålet mitt var jo minst like relevant som noen andre spørsmål. Hvorfor har man en trådstruktur som dette om det ikke er lov til å kommentere kommentarene?

Jeg er klar over at dette ikke er plassen for diskusjon om redaksjonens politikk, men det hadde vært svært greit med en klarlegging om «kommentarer til kommentarer» er uvelkomne, punktum, slik det sto i Akianetråden, eller om det er kun irrelevante kommentarer som blir moderert. Ev. pek meg til en tråd hvor dette kan klargjøres.

Dette er slett ikke klart eller enkelt akkurat nå.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

huskarlahvot sier: «Han gjør det helt tydelig. Vaksiner og bedre helsetjenester vil bety at fattige ikke trenger å ha så mange unger for å være sikre på at noen vokser opp, og de kan dermed få færre.»

Hvor sier Bill Gates det?
Hvilke studier er denne påstanden bygget på?

Jeg minner på at under ekstrem fattigdom er det vann og matmangel som er hovedårsaken til tidlig død, da næringsmangel også fører til sykdom. Så din påstand er at de fattige er så irrasjonell i hodet sitt at de formerer seg mest mulig så de er helt sikre på at alle skal sulte ihjel?

Virkeligheten er nok noe annet. I ekstrem fattigdom produserer man ikke barn, men man spiser dem.

The inscription is found in the tomb of Ankhtifi, a Nomarch of the 3rd Nome of Upper Egypt during the FIP (8th Dynasty).

It reads: … «the sky was clouded and the earth […] of hunger on this sandbank of Apophis. The south came with its people and the north with its children; they brought the finest oil in exchange for the barley which was given them. My barley went upstream until it reached lower Nubia and downstream until it reached the Abydene nome. All of Upper Egypt was dying of hunger and people were eating their children, but I did not allow anyone to die of hunger in this nome. …The whole country has become like locusts going upstream and downstream (…); but never did I allow anybody in need to go from this nome to another. I am the hero without equal. »
http://www.glyphdoctors.com/mod/forum/discuss.php?d=1294

Vi har også flere eksempler:

Våren 1097 dro det første korstoget fra Europa for å befri det hellige land. Men på veien måtte korstogshæren krysse den tyrkiske sletten i Anatolia og kjempe mot lokalkjente, veltrente muslimske styrker. Korsfarerne måtte spise tistler, oppbløtte lærsaler og insekter. Verre ble det da drikkevannet slapp opp. I desperasjon begynte noen av korsfarerne å spise av falne muslimer.

Kannibalisme forekom i organiserte former på Ny-Guinea under andre verdenskrig, forteller den japanske historikeren professor Yuki Tanaka, etter at han i 1990-årene fikk frigitt hemmeligstemplede rapporter fra den australske hæren. Her fant han historien til Hatam Ali, en indisk soldat som kjempet i den britiske hær og ble tatt til fange i begynnelsen av 1942. Han bevitnet hvordan de japanske soldatene, etter at forsyningene slapp opp, valgte ut én fange daglig som ble drept og spist. Det var sendt 160.000 japanske soldater til Ny-Guinea; 93 prosent av dem døde. Etterhvert som matmangelen forverret seg, skar de også kjøtt av levende fanger og slengte resten av liket i en grøft

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Multiculturalism will fail: Tarek Fatah

A prominent voice in Canada’s Muslim community said British Prime Minister David Cameron was “spot on” when he insisted British multiculturalism has failed.

While speaking at a security conference in Germany, Cameron called for an end to Britain’s “passive tolerance” of divided ethnic communities. He also said beefing up was needed in the prevention of extremism.

Multiculturalism in Canada hasn’t failed, countered Bernie Farber of the Canadian Jewish Congress. But pockets of younger immigrants — particularly Muslims — have been slow to integrate into a Canadian way of life.
http://www.torontosun.com/news/torontoandgta/2011/02/07/17188881.html

kj
kj
Abonnent
12 år siden

MODERERT OG ADVARSEL. Hele kommentar gikk ikke på sak, eller gikk på person. Nyhetsspeilets redaksjonelle linje er ikke tema i denne artikkel. Vi minner om våre regler.

“MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.”

Gjentatte brudd på reglene fører til permanent utestengelse fra Nyhetsspeilet.

HVA HAR DENNE KOMMENTAR NEDENFOR MED ARTIKKEL Å GJØRE?

—————————

huskarlahvot sier:
09. 02. 2011 klokken 01:10
«Skulle gjerne svart på direkte spørsmål, men da det ikke er lov å kommentere kommentarer, så går det desverre ikke.»

Hehe…

Kanskje vi skulle få J Johansen til å forstille oss det ideelle samfunn? – der JJ er den ultimate leder.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Virker utrolig – men men …
Global currency restructuring is happening now . .. link and NOTES ??

The notes are only shared for the sakes of those who do not have the time to listen to the video . . although, the video is highly recommended.

Reporting:
R.E. Sutherland, M.Ed./ sciences
Freelance Investigative Reporter

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Video of a G.E.T. Phone conference with “Contact 2″ who is a former intelligence Air Force officer. Takes 2 hours.

[audio src="http://files.hoza.me/Information-on-Iraqi-Dinar-etc-2Feb2011.mp3" /]

NOTES – (DRAFT ONLY)

1. Disclosure is given about the global currency shift that is happening today . . NOW . . and we don’t see it. We are not being told what is happening.

FACT: The Chinese took away the processing authority of delivering the Global Settlements and the Prosperity Packages , and are making the deliveries at this time. Americans were dragging their feet on the promised deliveries, and the Chinese did not put u p with it.

There was an Emergency Meeting over the weekend with the Secretary of the Treasury in Washington on Saturday and Sunday.

A meeting with the Chinese Dragons and the Pentagon occurred this weekend.

Monday, today, Secretary of State Hillary Clinton recalled all of the US Ambassadors and Consulates for a 2 Day Meeting in Washington, DC. The reason for the meeting was to prevent interference on other levels as they continue this process.

Once the Program Packages and Global Settlements are delivered, there will be a new currency distributed with new treasury dollars.

The Iraqi DINAR will be devalued

There will be a new level global playing field with the new currency.

The sequential events will happen very quickly; all of this should be over by Wednesday.

The Chinese New Year is on Thursday, and they want it done by then.

By next Monday, there should be a new banking system.

The Iraqi DINAR will be used for oil purchases – globally.
the Chinese Yuan will be used for exchanges.

Currencies are recognized as sovereign-based, and will be continued .. just reformed.

Q&A — BRIEF EXCERPTS OF ANSWERS ONLY (Go to the video for the details)

1. By revaluating the DINAR, the price of USA gasoline will rise to the same as other nations. It has been artificially and fraudulently suppressed.

2. The Federal Reserve has kept the USA in a perpetual state of DEBT and used the Americans as the slaves to pay it. This is going to end. The transition to new POSITIVE valued currencies will be based in Gold, Silver or Oil.

3. The Federal Reserve is fighting this global action. The Chinese circumvented it.China is dismantling the OPEC Cartel, that was created by the Rockefeller elitists.

4. The situation in Greece is different. People were burning the banks that were under Rockefellers. At this time, S pain and Portugal will be okay.

5. The elitists all over the globe are going down.

6. At the end of WW-II, there were 152,000 NAZI iffucers infiltrated into the US Intelligence community, and they began rebuilding the regime in the USA. The American CIA was patterned after the SS.

7. The National Security Act with its Black Projects forced Americans to sign away their rights in the name of national security.

8. The NAZI plan for seizing power was disclosed by a Professor in his Ph.D. Thesis, which was later a book entitled, How the Nazi’s Seized Power.

9. To gain control of the USA, the hidden NAZI regime had to seize control over:
(a) Intelligence community,
(b) Media,
(c) Banking, and
(d) the Military Industrial Complex.

10. In order to gain control over the Media, the re had to be a willing Religious group .. the Fundamental Christians were the perfect tool because they had Dogma and Patriotism. TRAP: Everyone wants to love their country.

11. After a lot of research, the United STates military minds agreed — THERE IS NO HAPPY ENDING TO A NUCLEAR WAR. So, they started using the debasement of currency to entrap their enemies and suppress them.

12. The military plan to debase currencies as a military strategy went to Howard Hughes who shelved it; however, President Reagan brought it out, funded it, and used it to gut the Soviet Union. It worked.

13. A total of $43,7 Trillion was made during Reagan’s exploitation of Russia. It was high-jacked by President Bush, and never returned. This is the reason for the Settlement Programs today.

14. The CIA is running the global Drug Cartels. It is going to be defunded when the new currency is in place.

15. An even playing field will have transparency. It will eliminate the reasons for (a) war, (b) Drug cartels, (c) Oil manipulations, and (d) Chainless slaves to pay taxes.

16. China is not interested in expansion .. never was and never will be. It is focused on making life better for the country. China’s wealthy leaders only used communism to reunite the very divided country. Americans do not need to fear China, and try to understand that it thinks very differently.

17. China allowed the USA to borrow $43 Trillion to restart the US economy in 1933.

In 1978 – the 75 year loan came due.

Congress wanted to ignore it. President Bush, Sr. gave NWO speeches. He was arrogant, and believed that the Chinese
Dynasty had all died; therefore, he did not have to pay back the debt. During the Clinton administration, the Chinese presented the heir to that Dynasty, and the mon ey was due.

18. The Gold located in the bottom of the Twin Trade Towers was quietly removed at 11:00 pm at night by 4 garbage trucks, and taken to the Russian vessels 50 miles North of the Hudson River. It was off-loaded onto 2 airplanes and then taken to the Mahauve Air Field. Once all of the gold was removed, the towers were imploded – September 11, 2001.

PURPOSE OF 911 WAS TO HIDE THE THEFT OF $43 TRILLION IN GOLD.

19. The «HOMERUN» software was developed to take control over 757 and 767 airplanes from the ground, in case of problems in the cockpit. There were only 3 planes in the 911 event. The Pentagon was hit by a smaller craft.

20. The purpose of Basel I and II is to stop unbacked currency and produce International regulations for accounts.

21. All debts are in the process of being «PAID in FULL». via the Global Settlements. Berneke recently siad that CDOs are worthl ess. He was telling us that «all debts are gone.»

22. Mortgages that do not have a Promissory Note are technically and legally gone, according to recent Court decisions.

23. The MER is trying to play a game with old property. (listen to the video)

24. It is predicted that the IRS is not going to be around much longer. Federal Reserve is definitely going away.

25. When American people learn about the atrocities created by their own government, they will be as horrified as the little German towns that were within 1 kilometer of the concentration camps, but did not know what was happening. There will be people prosecuted for US War Crimes in the near future.

26. There are very, very wealthy powerful Chinese families who are working behind the scenes on these coming changes. They choose to have no losers. They want «Two winners» and long term stability. Communism was a tool, just like Socialism, Democracy, and other politi cal choices. They are not absolutists.

27. The USA recently parted 2 nuclear carriers within the 200 mile Exclusive Economic Zone of China. The USA was told to move them. The USA refused. An undetected Chinese submarine exploded an IMP weapon behind the Reagan aircraft carrier, which accidentally fried all of the electrical equipment in the Princess Cruise ship. the message sent to the USA was that the Chinese are capable of blowing up the two carriers, and offered the USA the opportunity to comply. This occurred 35 miles South of San Diego.

28. The speaker said to be prudent and take your time with decisions. Let things settle and understand them before making a move.

«A huge Operation has gone on right before your eyes, and Americans did not see it. Changing in a way never seen before. The charade is being disrobed.» END NOTES

bowlsk8
bowlsk8
Abonnent
12 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=gla2IgD52eU

bombardment

<3 leve fra hjertet <3
:)

Nobody
Nobody
Abonnent
12 år siden

First, realize that you are surrounded by prison walls, that your mind has gone to sleep. It does not even occur to most people to see this, so they live and die as prison inmates.

Most people end up being conformists; they adapt to prison life. A few become reformers; they fight for better living conditions in the prison, better lighting, better ventilation.

Hardly anyone becomes a rebel, a revolutionary who breaks down the prison walls. You can only be a revolutionary when you see the prison walls in the first place.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Instead of cutting schools, hospitals and police on the streets, why not cut benefits for bankers??

http://www.onegoodcut.org/

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

«søket-etter-sannhet» forteller at ran og bestialsk genocid av indianere ble startet og fullført av judar under kryptojude Columbus` ledelse (bilde under jewropa-kartet http://poiskpravdy.com/otkrytie-ameriki/#more-3625)
Hans egentlige navn var Cristobal Kolon.
Han brukte vikingers gamle kart til det amerikanske kontinentet for å «oppdage» det, noe som bekreftes av rettlinjet rute han seilte på, den samme rettlinjen fly mellom amerika og jewropa flyr i dag.
Judar brukte utprøvde taktikken sin igjen i denne saken: legg skyld for sine ugjerninger på andre og få dem til å holde kjeft.
Vikinger har oppdaget amerika, har tegnet kart, men de utryddet ikke indianere til forsjell fra senere bølge av jewropeere inspirert av judar.

Jewropeere kaller afghanere for «barbarer», men fattige afghanere nektet å ta imot andres jord sovjetere hadde tatt med makt fra store afghanske bønder for 20 år siden. Fordi de respekterte andres eiendom.

Judar har smittet dem de var i kontakt med, med sin grådighet og skjendig mentalitet: «mitt er mitt og ditt er også mitt»
denne videoen http://www.youtube.com/watch?v=5C8zQRAmsfM&feature=related (engelsk tekst fra 0:40) forteller at rent vann på jordkloden blir privat som alle andre naturressurser i 2025,
til og med regnvann, slik det ble innført av jewropeere i Bolivia.
Folk har ikke lov til å samle opp vann som faller fra himmelen.
Det er IMF og verdens-bankens sitt.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Afroamerikansk farao redder verden fra undergangen.
http://www.dagbladet.no/2011/06/06/kultur/litteratur/anmeldelser/litteraturanmeldelser/bok/16800748/

En kan jo lure på hvor disse forfatterne henter sin inspirasjon fra, ikke minst Hollywood.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Afroamerikansk farao? Det må peke på Barack Obama. Ifølge stemmer i skogen er Obama en kloning av faraoen Akhenaton.

(Utenomjordiske på jorda har behersket klonings-teknologi fra før-faraosk tid…)

Det jeg ikke skjønner er at Obama kan redde verden fra undergangen. Såvidt jeg kan se er Obama en av dem som leder verden mot undergangen… Er det noe jeg ikke har fått med meg?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
12 år siden

Ingen vet hvem som er besatt av Set står det i DB artiklen…….
Det er vel bare å lese NS så får dem svar på hvem som er besatt av Set og Anubis
Den røde Pyramiden er dekket med den bevingede Niburu og like over er reptil septeret i Norsk luftambulanse…grøss

http://www.dagbladet.no/2011/06/06/kultur/litteratur/anmeldelser/litteraturanmeldelser/bok/16800748/

Får se om Akhenaton klonen Obama klarer og skape like mye kaos som orginalen ..

Her kan en se de egyptiske klonene på resten av Obama familien og hvordan de ble skapt

Obama Cloning & the Coming Space War 4/4

http://www.dailymotion.com/video/xe5ze8_obama-cloning-the-coming-space-war_news

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Ja, tror også det er samme sjel. Faraoen Akhnatons 17 årige regjering 1300 år f. Kr var en tid full av ulykker, store begivenheter, motsetninger, blomstring og undergang. Monoteisten styrte den gamle gud Amon og ville innføre kjærlighetens evangelium. Hans eneste feil var at han ble født 1000 år for tidlig.

Obama har ikke helt kvittet seg med egne interesser enda, men han kommer seg etterhvert.. Undergangen kommer uansett, 3d er ferdig, og vi må redde oss selv.
Det er bare tanken på å være den som redder verden som er så herlig at alle vil skrive bøker og lage film om det.

« Forrige artikkel

Bekjennelser fra en black ops etterretningsagent

Neste artikkel »

Tilblivelsen av GTs historiske bøker (850-450)

45
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x