Bla i tag

nye verdensorden

Den nordiske modellen for verden?

Menneskerettigheter og borgerrettigheter står ovenfor et formidabelt backlash i vår tid. Hvorfor?

FN 'Peacekeepers' - Krig er Fred, og Fred er Krig.
FN 'Peacekeepers' - Krig er Fred, og Fred er Krig.

Haiti – en øvelse i menneskeskapte katastrofer?

Masseødeleggelsesvåpen i bruk mot menneskeheten enten som ledd i depoluasjon, terrorbalanse, eller fryktskaping for å få menneskene med på klandestine agendaer?

Uniform for Konge eller Fedreland?

Enhver bør for sin egen del være bevisst på hva og hvem en tjener i uniform

Flere tusen fugler faller døde fra himmelen

Statens naturoppsyn: ”fuglenes dårlige rykte kan være en mulig årsak til den akutte døden.”