Bibelen om multikulturalisme

8.6K visninger
28 minutter lesetid
85

Det er jo vanskelig å alltid må være den som banner i den politisk korrekte kirke, men noen er jo nødt til å gjøre det, så…… Husk at det er aldri immigranter og vanlige folk en må rette noe sinne mot. De som står bak ødeleggelsen av Norge som nasjon med sin egen kultur, de er hvite, de snakker norsk, de har levd her i generasjoner, og de er norsk så god som noen, vi snakker om norske politikere. Det er hvor folk skal addressere sine antipatier, og for å plassere ansvaret for forholdene i Norge og verden idag.

De har med sin politikk, sin imperialisme, sine kriger i fremmede land, sine planlagte folkevandringer, drive gode mennesker på flukt fra sine hjemland til andres land, de står bak hva som har skapt de babylonske tilstander, noen kaller det balkanisering av vestens nasjoner.

«Gud har satt landegrenser mellom folkeslagene for at de skal søke Gud.» Apostlenes Gjerninger kap. 17.26-27

Nå må Stoltenberg & Co og Trilateralist Grete Faremo slutte og bombe og krige i andres land, slik at alle dets folk blir nødt til å flykte hit. Alle har det best i sine respektive hjemland, under den sol og i den kultur deres gener er mest behagelig i.

Sannheten om flyktningepolitikken som er blitt praktisert i flere tiår er beskrevet slik av juristen Synnøve Fjellbakk Taftø, som lærte om dette fra sitt arbeid på innsiden av systemet som diplomat og jurist i Utenriksdepartementet, om Thorvald Stoltenbergs eskapader som Høykommisær for Flyktninger:

”Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram, det mest menneskerettsfiendtlige av alle FNs menneskerettstsridige programmer… I min tid i diplomatiet fungerte (kvoteflyktnings-)programmet slik: Først fikk de store innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme flyktningeleirene og velge ut de innvanderne de ville ha. Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge.
Til vårt land sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville ha , så som psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i Stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilgning til dette programmet ble satt opp i i UDs budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.”

”Nornens beretning” av Synnøve Fjellbakk Taftø, s. 15.

Dette Jurist Synnøve Taftø her sier, bekreftes av andre insidere:
” Norge tar imot en del flyktninger som ingen andre land ønsker, sier en høyt plassert UDI-kilde som uttaler seg “uoffisielt” til Aftenposten:”
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article219465.ece

Dette forklarer til fulle hvorfor Norge har så store problemer med sine innvandrere, som ikke vil integreres og oppta våre kristne (ikke skrik opp ateister og ‘humanister’; Se Grunnlovens § 2 m.flg) og sekulære skikker og tradisjoner, men helst leve slik de har hatt det i de nasjonene de ‘flyktet’ fra (75% av innvandrere er ‘flyttere’, ikke flyktninger).

Ny jobb for Stoltenberg
[Nazisten] Kurt Waldheim hadde sittet to perioder som FNs generalsekretær og kunne etter reglene ikke gjenvelges, men han nektet å trekke seg og spilte på at han skulle klare å hindre andre kandidater i å nå opp.

Da jeg var ferdig til å gå hjem, kom Arne Treholt. Han spurte om hva som hadde hendt i løpet av vakten, og jeg svarte som sant var og viste ham min svartelex som ennå ikke var sendt. Treholt ville vite hvem jeg hadde rådført meg med og svaret var naturligvis «ingen», ettersom dette var noe jeg selv hadde rede på etter praksisen i 5. komité. Nei, det var for dårlig, mente Treholt, jeg måtte i det minste ringe min forgjenger i stillingen, som nå feiret jul hos svigerforeldrene i New Orleans. Jeg så gjorde. Etter at de behørige høfligheter var utvekslet kom jeg til saken. Det kunne vel ikke være noen grunn til at vi fra norsk side skulle motsette oss at den nye generalsekretæren fikk utnevne Jean Ripert til generaldirektør og nestkommanderende. «Bare hvis vi har en norsk kandidat», sa Erik Leikvang. «Og det har vi jo ikke», sa jeg. «Vi har jo Thorvald Stoltenberg», sa min kollega. Jeg lo. Leikvang hadde selv underholdt meg med historier om Stoltenbergs formannskapsperiode i Nord-Sørkomitéen, flauser som burde få selv garvede norske diplomater til å rødme av skam (men som i parentes bemerket nå er glemt etter samme persons meritter som FNs høykommisær for flyktninger).

Innholdet av telefonsamtalen ble ordrett om enn lattermildt referert for Arne Treholt som kunngjorde at jeg rolig kunne gå hjem. Dette skulle han ta seg av. Da jeg kom på jobb igjen etter nyttårsfeiringen, var Arbeiderbladet det første jeg fikk øye på. Overskriften grinte mot meg: «Stoltenberg ny nestsjef i FN?».

Så begynte et hodeløst norsk diplomati å gjøre fremstøt i alle verdens hovedsteder for å støtte Thorvald Stoltenbergs «kandidatur». I FN-huset var man ytterst brydd. Det var ikke så lett å fortelle representanter for FNs mest gavmilde medlemsland at de burde lese FNs forretningsorden før de la i vei med valgkamp for en stilling der generalsekretæren har rett til å ansette den han vil ha. For den nyvalgte generalsekretæren ble Arne Treholts køpenickade antagelig en traumatisk opplevelse. Men for Thorvald Stoltenberg ga vennetjenesten et publisitetsløft både i norsk og utenlandsk presse. Sannsynligvis hadde Treholts idiotiske initiativ overveiende positive virkninger. Slik jeg vurderte situasjonen var initiativet på nippet til å lykkes. Jeg var fascinert over hvor utrolig lett både norsk UD og det tungrodde FN-systemet kunne manipuleres. Var det virkelig så enkelt?
Boken ‘Skjoldmøysagaen’, av Synnøve Taftø Fjeldbakk

Jurist Synnøve Fjeldbakk Taftø ble forøvrig besørget tvanginnlagt for sine avløringer, og tvangsmedisinert til hun mistet forstanden slik at hun ikke skulle kunne avsløre mer. Ingen norske mediar har noensinne stilt spørsmål ved dette inngrep i den personlige frihet, for å stanse varslere.

Slik har forholdene i Oslo blitt nå, for norske barn. Hva synest vi om at små innvandrerbarn kaller denne lille Oslo-gutten som heter Elias masse stygge navn fordi han spiser gris o.l.?

Muslimsk Rasisme i Norge

http://vimeo.com/25643572

http://vimeo.com/25643814

Elias fikk vanskelig for å få venner på en muslimsk skole på Grønland. Han var veldig ensom, og ble slått og mobbet. Like barn leker best, lærte foreldrene til Elias. Hvordan kan voksne multikulturer lære å leke sammen, når ikke engang barn greier det? Multikulturalismen er dødfødt. Hvert folk, hver sin nasjon. La enhver få være seg selv i sine egne land og kulturer. Slik som disse forhold i Oslo-ghettoer vil vi rett og slett ikke ha det her folkens.

Og om små barn i Islam ikke læres at slik oppførsel er forbudt etter Koranen, ovenfor en liten gutt som ikke har gjort dem noe, så er de blant ‘the wicked’, og ikke blant Abraham’s Rettferdige (G-d’s Utvalgte) avkom og etter Profeten Mohammed.

Sionister i Norge har alltid preket nasjonalisme for Israel, og multikulturalisme for resten av verden. Fra Arbeiderpartiets Håkon Lie (“Vi skulle bygge det Nye Jerusalem”), til dumme kristne sionister som har forlatt Jesus og Bibelen sin linje for å følge verdens herskeres linje; Baron Rothschild et al (et verdslig Israel, terrorstaten, mer enn et åndelig Israel).

Jfr. min artikkel;

‘Israel; Verden har skapt sin demise’
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/

‘Hvem sitt lovede land? ‘
http://lende.no/landet/

Stephen Sizer: Christian Zionism – Road map to Armageddon
http://www.sizers.org/

Jøder og sosialistisk multikulturalisme

Jeg har i andre artikler vist at sionister, både av jødisk og kristen tro, er er sterkt identifisert med sosialismen.

Også jøder må ta sin del av ansvaret for å ødelegge Europa.

Jøders bidrag til Europas babylonisering (multikulturalisme)
http://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg

Men selv vil de gjerne ha Israel helt for seg selv, basert på rasistiske religiøse overbevisninger om seg selv som ‘guds utvalgte folk’. Hva slags gud? Jøder kan ikke forvente at vi skal hjelpe dem å beholde sitt land Israel, som de har fått ved politisk dekret av FN og dermed er legitimt, men ikke ved G-d’s forordning, så lenge de gjør alt de kan for å ødelegge våre land med sin multikulturalisme. Respekt må gå begge veier, jøder for kristne, som kristne for jøder.

Paideia er gresk og betyr “å oppdra barn”. Hos grekerne ble paideia utført av den aristokratiske klassen, som hadde intellektualisert sin kultur og sine ideer for så å støpe ungdom etter disse ideene. Kjærlighet spilte en viktig rolle i denne prosessen, og voksne aristorkrater ble oppmuntret til å forelske seg i de ungdommene de lærte opp.

En talmudisk kabballastisk forståelse av nestekjærlighetsprinsippet og toleranse fra sionisters side gjør at de ødelegger G-d’s orden til fordel for Baron Rothschild’s og Henry Kissingers Nye Verdensorden.

Politikeres oppvåkning

Den sviktende assimilasjon av innvandrere førte til populariseringen av multikulturalismens fremme. Målet var at etnisk ulike grupper skulle bo hos hverandre mens de kulturelt opprettholdt sine ulike tradisjoner, skikker og tenkemåter.  Dette ble fremmet av og med Gro Harlem Brundtland i Regjering i Stortingsmelding No. 74 (1979-80)  (der finnes en opprinnelig, og en offisiell. Den opprinnelige finnes kun i Nasjonalbiblioteket).  Konseptet har videre blitt fremmet i den lydige autoritetstro massemedia i alt fra Sesam barneTV til MTV, men det fører ikke til samfunnsmessige union, men til fragmentering. Machielvellis splitt og hersk.

Australias nye statsminister Julia Gillard signaliserte søndag at innvandrings inntaket vil avta under ledelse av henne ettersom bekymringene tiltar om landets raske befolkningsvekst. Gillard sa hun var uenig med sin forgjenger Kevin Rudd, som ble fortrengt av det herskende Arbeiderpartiet i forrige uke, som måtte gå på den “major issue” innvandrinngspolitikk.
Rudd har nylig holdt en tale for vedta et «Stor Australia,” og siterer offentlig statistikk at på dagens innvandrings trender, ville Australias befolkning vokse fra 22 millioner i dag til 35 millioner innen 2050.
“Jeg tror ikke på noe Stor Australia,” sier Gillard til Nine Network fjernsyn. “Jeg tror ikke på å bare rushe ned en vei til 36 millioner eller 40 millioner innbyggere.”
Det australske Conservation Foundation, landets ledende miljø-gruppe, har advart om at befolknings vekstanslagene kan true biologisk mangfold.
Lovgiveren Kelvin Thomson, en av Gillards Arbeiderpartikolleger, har argumentert for at Australia må holde sin befolkning på 26 millioner hvis det tar på alvor sine målsetting om å redusere sine klimagassutslipp.

http://asiancorrespondent.com/34387/australian-prime-minister-flags-immigration-curbs/

En fersk kontroversiell tale av den britiske statsminister David Cameron følger lignende taler fra andre vestlige ledere som opppfordrer til nytenkning på konseptet multikulturalisme. En rekke av verdens ledere har i likhet med Cameron de siste månedene gått ut mot multikulturalisme, som Tysklands kansler Angela Merkel,  Australias tidligere statsminister John Howard, Spanias tidligere statsminister Jose Maria Aznar og Frankrikes president Nicolas Sarkozy har uttrykt bekymring for å integrere innvandrere gjennom multikulturalistiske politikk (Agence France-Presse, 10 februar 2011).

Cameron holdt sin tale den 5 februar 2011 i München, Tyskland, i nærvær av den tyske kansler Angela Merkel. Ingen tale har fått så mye oppmerksomhet i media siden Neville Chamberlain besøk te Hitler for å prøve å oppnå “fred i vår tid.”

En bør huske den historiske konflikten mellom muslimer og hinduer i India som førte til delingen i 1947 til Pakistan/India, eller den pågående israelsk-palestinske konflikten som har vært årsaken til hyppige kriger i Midtøsten, eller de hyppige stamme konfliktene i Afrika, eller de uopphørlig etniske konflikter på Balkan, noe som utløste første verdenskrig, bidro til andre verdenskrig og eksploderte igjen i 1990-årene. Gitt disse, kan man spørre hvorfor Vesten tenkte at på en eller annen måte skulle sluttresultatet av mingling mellom ulike etniske og religiøse grupper vise seg å være annerledes nå, når det så nært som mulig har skapt den tredje verdenkrig, denne intoleranse og hat mot andre land, deres kultur og deres tradisjoner (?), jfr. Libanon, Egypt, Tunisia, Libya, Syria og endelig den kommende krigen mot Iran, for å trygge sioniststaten Israel.

Statsminister Jens Stoltenberg med sin nihilisme vil nok være den siste av statslederne som ser den multikulturelle fare for Norge. Det er ikke fordi han er dum, men fordi Synnøve Taftø sier at dette er en villet og bevisst politikk godkjent av hans far Thorvald Stoltenberg mens han var ved FN’s Høykommisær for Flyktninger, og som nedfelt i Stortingsmelding Nr. 74 (1979-80).

Når alle andre stenger sine grenser, så vil nok Stoltenbergerne sørge for å ødelegge Norge så mye som mulig før folket krever dette stoppet, om det noengang skulle skje at et bevisstløst folk skulle våkne og makte dette. For vi kunne levd i fred med all verdens nasjoner og folk, men disse politikere av alle land har satt alle folk og nasjoner opp mot hverandre ved sin bevisstløse politikk, og tunellsyn, ikke å se på lang sikt konsekvenser av sine handlinger. De mangler rett og slett sunn fornuft.

Genocide involves the attempt to achieve the disappearance of a group by whatever means. It does not have to be violent, it could be a combination of policies that would lead to a certain group dying out.
~ Prime Minister of Australia 1975-1983 – Malcolm Fraser.

Den Bibelske visjon for det fysiske Jerusalem, er at kristne, jøder og muslimer kan dele byen og ha sine helligdommer i fred der. Hvor Løven og Lammet kan sove sammen i den byen. Før dette skjer, hvor fred og sameksistens har grodd organisk utav deres hjerter og sjeler, og ikke gjennom politiske vedtak, kan en aldri klare å leve ilag i andre land, og det er heller ikke meningen med G-d’s gamle Verdens Orden, men satanistene som står i opposisjon til G-d’s Gamle Verdens Orden, de vil ha det annerledes med sin Nye Verdensorden.

De Bibelske perspektiver

Det er jo i utgangspunktet samme politikeres politiske partier som har innført mulitikulturalismen, som de som nå har fått reservasjoner, men virkningene er jo nå blitt så åpenbare, at de nok må gi inntrykk av å gjøre noe, om ikke det skal bli deres politiske død, og de finner seg selv uten en jobb som de elsker; få herske og bestemme over andre folks liv og lagnader.

Sionistene vil gjerne ha et land for jødene, problemet er bare at dette er et land hvor der var noen først.  De tilber et ‘guds folk’ mer enn G-d’s Sønn.

Extra-Biblical traditions associating him with the Tower of Babel led to his reputation as a king who was rebellious against YHWH.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

Hyklerne og sionistene i KrF for eksempel som yter KUN Israel’s khazarer denne rettighet, selv om Bibelen sier “hvert folk”, ikke bare judea stammen, men alle tolv stammer. KrF stemmer ALLTID for enhver innvandringslov som skal hjelpe ødelegge VÅRT land, mens de hjelper med alle midler judea stamme til SITT land. Et land som Bibelens G-d lot ødelegge for deres barbari og synder, og spredte folket i disporaen (landflyktighet) for de samme synder, de vil sionist ‘kristne’ hjelpe hjem, men alle andre folk og riker, de hjelper de sionist-sosialismens verdensomspennende Nye Verdenrorden å ødelegge, for at Baron Rothschild’s representant skal få lov å sitte på sin trone i det fysiske Jerusalem (Anti-Krist), mer enn at de jobber for at Jesus Kristus skal inneha denne tronen i det åndelige Jerusalem.

Det er et interessant vers i Det Nye Testamente i Bibelen som står i direkte motstrid med den flerkulturelle ideen. Mens “Gud gjør ikke forskjell” (Apg 10:34), leser vi i samme bok at “Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss” (Apg 17:26).

Det er også interessant å merke seg at Jesus Kristus, når de blir spurt, “Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?” (Matteus 24:3   ), Advarte om at “Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder” (vers 7).

Et rike er en politisk enhet. Men ordet “nasjon” er her oversatt fra det greske ordet ethnos, hvorfra vi får ordene etnisk og etnisitet. Med andre ord hva Jesus sa at rett før han kommer til å etablere Guds Rike på jorden, ville det være en tid med stor etnisk konflikt – det uunngåelige resultatet av mingling ulike folkegrupper isammen.

David Cameron advarsel, sammen med tidligere advarsel fra Angela Merkel, viser en økende bekymring for den uunngåelige konflikten som vil oppstå i Vesten – en konflikt som vil true selve enheten og stabiliteten til alle vestlige nasjoner. Heldigvis er sann harmoni mellom folkeslag mulig gjennom Ham som ga sitt liv for oss alle. Snarere enn å opprettholde vår gamle måte, må vi utvikle Jesu Kristi måter å tenke og leve på.

http://www.ucg.org/news-and-prophecy/multiculturalism-under-attack/

Jordskjelv og hungersnød kan altså være en G-d’s straff over en frafallen menneskehet.

Babylonisering og balkanisering har sine åpenbare svakheter, sett av alle andre enn hovmodige politikere som tror seg så svær og stor og kunnskapsrik at de kan bygge dette Babels Tårn like inn i himmelen for å true G-d’s makt over sin Skapelse, hvor folk skulle avsverge G-d og tilbe de verdslige lederne istedenfor.

«Se, dette er min pakt med deg:  Du skal bli far til en mengde folkeslag.” 1. Mos. 17.4

Abraham skulle ikke bli far bare til Juda stamme (der var 12 stammer av Israel). Der var ingen andre av Abrahams barn, som overlevde syndefloden enn Noah:

“Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk sønner etter storflommen.  2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag. – 1. Mos. 10.1-5.

Der er altså ingen annen slektslinje til Abraham enn via Noahs slektslinje. Alle andre ble utslettet for sine synder under syndefloden.

Og med Jesus sitt komme i år 0, innevarslet det en åndelig slektslinje mer enn enn blodets slektslinje. Heretter er det Kristus sitt blod som gjelder, og ingen utvalgte raser sitt blod; “blitt ETT i Kristus“, i Jesus Kristus blod, i fredens og kjærlighetens ånd (Ref. Esaus Children. Mullins; “The Curse of Canaan“.

Tro og innordnelse under Loven. G-d’s Sønner: “For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.”  – Galaterne 3. 26-29. 

Multikulturalisme,under motto om falsk toleranse, har blitt normen i den vestlige verden. I mye av resten av verden er dette ikke tilfelle. Heri ligger et problem for mange i vesten. Når folk innvandrer fra disse landene, deler de ikke nødvendigvis den samme flerkulturelle og tolerante mentalitet, selv om de gjerne vil dra nytte av den. Heri ligger demoklessverdet. På grunn av forførelsene som Satan har lagt over menneskene i de siste dager, arbeider altså sionister og ugudelige imot Skaperens planer, jøder som kristne, fordi de har glemt G-d’s Lov om hva som skal være Verdens Orden.

Det Babylonske riket (Sumer) som var svært multikulturelt, hvor den Babylonske Talmud ble til som er jøders mest hellige bok idag, hvor et jødisk mørkt presteskap herjet med folk med sine okkulte teknikker og besvergelser å førte jødene bort fra G-d og i disse forførelsers makt, lagt helt i grus i år  500 f.Kr. G-d’s straff over det syndige rike innhentet dem.

“Og det skal skje: Som et jaget rådyr, likesom får som ingen samler, skal de vende sig, hver til sitt folk, og fly hver til sitt land”. – Esaias 13:14

Budet om å elske hverandre, er ikke dermed sagt at en kan bruke dette bud i Bibelen for å bryte et annet av budene. En trenger ikke bo i samme norske hus for å elske sin neste. ALLE budene og lovene må holdes, ikke bare velge hvem som passer ens politiske agenda som KrF og mange sionistiske politiske partier gjør, inklusivt historisk Arbeiderpartiet (untatt AUF, som ble så forferdelig angrepet den 22/7).

Israels eksistens er således sikret ved en politisk vedtak i FN av 1948, ikke av noe som helst gudommelig løfte til ‘det utvalgte folket’, for det utvalgte folket er de som er av og i Kristus.

Multikulturalismen kommer fra Babylon

For mange jøder var deres opphold i landflyktighet i Babylon med sin mulitikulturalisme så forlokkende at mange av dem valgte å bli der, når Nimrod lot Israels folk dra. Babylon falt på grunn av sin avgudsdyrkelse, og det mørke presteskaps okkultisme, og handel med alt mulig.

Kvinner til salgs på markedet i Babylon

Jesus var en Rabbi, og etter alle solemerker var han ingen vanlig en som fra Fariseernes leir. Jesus var i alle henseender en religiøs og kulturell revolusjonær. Han lærte at selv om Gud hadde åpenbart seg unikt til jødene (Joh 4:22), så var jødiskhet alene ingen garanti for nåde hos Gud (Matt 8:10-12). Han forkynte at tempelet ville bli ødelagt (Matt. 24, Mark 13), og at tilbedelse av Gud ville være sentrert i hjertene til folk, ikke i Jerusalem (Joh 4:21-24). Han forkynte at en slags samaritan eller en angrende skatte-innkrever var bedre enn et fromt, enn en stolt eller hjerteløs fariseer (Luk 10:29-37; 18:9-14). Han inviterte kvinner til å være hans disipler (Luk 10:38-42). Han gav healing til hedningene (Mat 15:21-28) og spiste i hjemmene til utstøtte (Luk 19:1-10).

Han snakket på en måte som utfordret de fraksjonene i jødedommen i de dager, og som idag kan beskrives som den “fundamentalistene” og “liberalere” i denne kulturen. Hans egen posisjon var nært til fariseernes, men hans undervisning trosset enkelte av dets kategoriseringer.

Kristus forsoner kulturer

Ved både sitt liv og sin død tilbød Jesus forsoning for alle kulturer. Ved sin lære kalte Kristus både jøder og hedninger til samhold, hvor fariseerne splittet, ble alle ble tilbudt en plass i Guds Rike, hvor jødenes etnisitet ikke gav den lenger noen fordel ‘utvalgt’ overhodet.

Kristus bragte en ennå sterkere og avgjørende budskap om forsoning mellom jøder og hedninger gjennom sins død. Både jøder og romere fant seg selv innblandet i Kristi død, men også tilgitt gjennom Kristi død. Ens forhold til Gud var nå basert på opplevelsen av Guds kjærlighet i Kristus som vist uomtviselig ved hans død, ikke basert på ens jødiske identitet. Hedningekristne kom til oppvåkning og kunne få se at Israels Gud, jødenes Gud, var den sanne Gud. Jødiske troende innså at deres Gud var å bli gjort kjent for alle mennesker.

http://bible.org/seriespage/christ-and-cultures-multiculturalism-and-gospel-christ

Med denne forsoning menes ikke at en skal bryte de foregående bud og mikse folkeslagene som i Babylon. En utsletter ikke seg selv, for andre, for Kristus døde for alles synder. Martyrdom og helgener er ikke lenger nødvendig.

“Der er ikke jøde eller greker, dere er alle ETT i Jesus Kristus”.

Menneskenes syndefall

En del av svaret på enkelte menneskers ‘rebellion’ mot G-d’s Gamle Verdens Orden, finnes i 1. Mosebok Kap. 11, hvor hele menneskeheten snakket ett språk. Genesis 11:2 sier at menneskene flyttet vestover i håp om å organisere og urbanisere seg i byer, for felles beskyttelse.

Vers 4 gir oss grunnen til denne urbanisering. Man ønsket å «lage et navn for seg selv». For egenreklamens og selvforherligelsens del, bygde mennesket den første byen med et tårn, noe G-d ikke likte. Det var hva dette tårnet symboliserte som plaget G-d. G-d var misfornøyd med at mennesket skapte seg et navn for seg selv og bli sentrum av Guds verden. I realiteten at mennesket ble guder for seg selv. I 1. Mos. 11:6 sier G-d: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.»

Mennesket hadde herved i kraft av sin frie vilje være istand til å utrydde seg selv, sin art, alle andre arter, miljøet, faktisk hele sin verden; jorden.  Vi er ikke langt unna den, når idag ‘mad scientists’ styrer verden, med sin ‘naturvitenskap’, komplett uten noen som helst forstand og forståelse for åndsvitenskap.

Det var G-ds vilje i å forvirre våre språk, som bidro til dannelsen av distinkte kulturelle homogene fellesskap.  Gud visste at vi var i stand til å gjøre nesten hva som helst etter at menneskene i Eden falt for satans snare hvor de falt fra den barnlige bevissthetstilstand hvor de ikke skammet seg og kun var gode, visste ikke om noe annet enn godhet og uskyld, til å bli fri til også å lære om det onde, som enkelte gjerne brukte og bruker ustanselig for å nå sine mål idag også. De fikk dermed etter dette den frie vilje, til å gjøre godt og ondt etter sitt eget forgodtbefinnende.

Kulturelle forskjeller var ment å hindre oss fra å gjøre noe vi kunne tenke oss i gjøre i selvforherligelsens navn. Vi lærer et par ting her.

Ved G-ds egen innrømmelse, og frie vilje gitt i kjærlighet til menneskene (G-d lovte aldri mer å ødelegge verden etter syndefloden, heretter fikk de klare dette selv, om de igjen utstøtte seg selv fra G-d’s Rike), er mennesket i stand til å gjøre det ganske bra i enkelte ting. Vi har kommet et langt stykke siden Babel. Humanistiske ambisjoner som motiverte oss til å bygge Babels Tårn plaget G-d for lenge siden, og det plager fredeles G-d i dag, for ikke en eneste tøddel av Loven (skriften) skal forgå, etc..

Helt siden Babel, har menneskene søkt å gjøre motsatt enn hva G-d gjorde da han delte oss inn i forskjellige kulturelle miljøer og nasjoner. Tekniske fremskritt med datamaskiner, kommunikasjon, reiser over hele verden, og mer, har bidratt til å motvirke Loven nedlagt i 1. Mosebok Kap. 11.

Ifølge futuristers syn og profeters visjoner, vil mennesket lykkes i å ødelegge den Verdens Orden som 1. Mosebok Kap. 11 tilskriver, for en kort tid på slutten av denne tidsalderen.

Hvis vi ærer Kristus som hersker over kulturer via tro, håp og kjærlighet i deres hjerter og sjeler, vil vi gjøre som Kristus lærte og sette vår lit til G-d som Skaper, Høyeste Forsyn, åndelige Far, og åndelig Hersker over alle kulturer. Vi vil når den ånd er vekket i mennesket, elske og respektere mennesker av alle kulturer. Vi vil kritisk undersøke tro og praksis av vår egen kultur for å se om de samsvarer med Bibelens og Kristus’ sin lære. Vi vil søke å bedre alle områder av livet, herunder kultur, samfunn og politikk, nærmere til den G-d’s som åpenbarte for oss gjennom Jesus Kristus. Denne G-d, ifølge Jesus Kristus selv, har åpenbart sin vilje definitivt i Bibelen (Matt 5:17-18).

Og slik er det på grunnlag av undervisning i og om Jesus Kristus, herskeren og Fredsfyrsten av alle kulturer, at vi oppfordrer alle kulturer – inkludert vår egen – å vende seg selv og sin nasjons politikk til G-ds vilje som er åpenbart i Bibelen og Ordet som ble kjød og tok bolig blant menneskene (DHÅ), eventuelt i henhold til den rettferds religion som de har blitt gitt i sin kultur. Er det ikke rettferd, fred og ærlighet/sannhet i religionens dogmer, er den ikke av G-d/Allah/YHWE/JEHOVA. Da må den forkastes som menneskers åndelige rettesnor.

Bibelen om endetidens forhold

Visjonen ble presentert av apostelen Johannes i Åpenbaringsboken (kap. 5 og 7) er ikke en Babylonsk flerkulturell mingling, men at en mangfoldig gruppe av troende fra hver stamme, språk, folk og nasjon, finner sin enhet i sin tilbedelse av den ene og eneste hjertenes konge av Konger og herrenes Herre, Lammet på tronen, Jesus Kristus.

Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.” Åpenbaringen 17:15.

Hvilket betyr at de mange vann er de flerkulturelle samfunn i verden, kanskje ‘forent’ i en slags bastard religion, ‘skjøgen’ (Katolske Kirke som forener alle religion, og tilber Vicar of Christ?), men også dermed forent mot den virkelige Messias; jesus Kristus og Bibelens G-d. De har dermed skapt en gud som skal passe for alle, det blir et manmade gudebilde, istedenfor det gudebilde som passer hver enkelt lynne og karakter best, og som hver nasjon på jorden har fått sin egen av gjennom tusener av års åndsutvikling, som passer akkurat dette folk mest og best.

Dette vil føre til fall for menneskeheten, for slutten på alle tidsaldre og føre nasjonene til å være åndelig underutviklede og svake, og trekke oss inn i kristen forfølgelse av alle de Israels Folk som holder G-d’s Lover og Bud mer enn menneskepåbud.

“Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. 2 Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen.” – Åpenbaringen 9:1-2.

Hva var stjernen som falt fra himmelen?

“Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.” – Åpenbaringen 09:11.

Abaddon / Apollyon = den som brakte død og ødeleggelse … … skaperen av kaos på jorden (Ordo Ad Chao ).

Det er guddommen til de som blander seg ” they shall mingle themselves with the seed of men“. – Daniel 2.43.

Apostelgjerningenes kapittel 10 vers 34 og 35 og Romerne 3:29, gir Guds syn for hvordan han tar imot folk fra alle kulturer eller nasjoner.

34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk,35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

29 Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem.

Det er de som gjør rett, å skaper G-d’s Rike på jord, og ikke Lenin, Marx eller Hitler sine riker basert på deres fantasterier.

Adultery

Du skal ikke begjære din nestes hustru, og du skal ikke ‘commit adultery’ (Exodus 20.14, Deutronomy 5:18, Matt. 19:18, Matt. 5:27, Romerne 13.19, Jer 13:27).

a·dulter·ator n.

Synonyms: adulterate, debase, doctor, load

Disse verb menes å lage uren eller mindreverdig ved å legge fremmede stoffer til noe.

Det er mye bedre å leve i en diversifisert verden hvor alle er hvit / brun / farget / rød.  Det er alt det varierte og vakre på hver sin egen måte og i sitt individuelle løp og genetiske linjer som er del av G-d’s mosaikk, som vi bør være takknemlig for at Skaperen har gitt oss på denne jorden. Dessverre er det en gruppe mennesker som hater alle andre raser så mye, at de gjør hva som helst for å ødelegge alle andres raser enn sin egen; de med ‘blått blod’, utvalgt, tror de.

Under følger FN’s konvensjon for å forhindre folkemord, slik den er gjengitt på Wikipedia:
Konvensjonens artikkel 2 definerer folkemord som, sitat “en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:
a) å drepe medlemmer av gruppen;

b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Artikkel 3 definerer de forbrytelsene som kan straffes med grunnlag i konvensjonen, nemlig:

a) folkemord;

b) sammensvergelse om å begå folkemord;

c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;

d) forsøk på å begå folkemord;

e) medvirkning til folkemord

Konvensjonen hadde til hensikt å forby handlinger som de Det tredje riket utførte mot jødene under andre verdenskrig. I det første utkastet til konvensjonen inneholdt definisjonen av folkemord også politiske drap, men Sovjetunionen og noen andre land motsatte seg at handlinger mot grupper med en felles politisk oppfatning eller sosial status skulle innlemmes.

http://no.wikipedia.org/wiki/Folkemordkonvensjonen

De bør ikke lykkes med sitt hat, drap og bevisst og planmessig utradering av alle andre verdens raser, ved de bastarder de søker skape av oss alle med alle midler. Deres hat for alle som er ulik dem er grenseløst, som de hater Kristus og de som er tro mot Kristus i disse hatefulle tider like grenseløst for sin illuminering av verden i disse spørsmål.

Amerika er falt

Amerika er falt fra nåden og velsignelsene, fra manna fra himmelen, som følge av sitt opprør mot G-d’s URgamle Verdens Orden. Blir Norge det neste, med sine frafalne ateistiske politikere, med Stoltenberg familien i spissen, og hvilken sosialistiske dogmer ingen andre norske politikere tør å utfordre, p.g.a. denne families gode internasjonale nettverk og backup fra utlandet for sin agenda?

Metodene er de samme for alle lands planmessige og villede de-stabilisering. Her er den som er beskrevet for Amerika. Den passer like godt for Norge, fordi det er samme metode:

Colorado guvernør Dick Lamm, på en konferanse i Washington DC i mai 2010, om innvandring og overbefolkning beskrev flere metoder som historisk er testet, “for å ødelegge Amerika”, eller faktisk begå selvmord som en nasjon. Denne metode blir enda mer skremmende når vi ser at disse tingene faktisk forekommer i det amerikanske samfunnet i dag. Her er guvernør Lamms viktigste punkter for å ødelegge Amerika:

  • Gjør Amerika til et flerspråklig og flerkulturell land, fordi ingen nasjon kan overleve motsetningen av to eller flere konkurrerende språk og kulturer. Historien lærer oss at slike samfunn som ikke assimileres vil resultere i indre spenning, uro og tragedie.
  •  Oppfinne multikulturalisme ved å oppmuntre innvandrere til å opprettholde sin kultur. Undervise i våre skoler at alle kulturer er likeverdige, uten kulturelle forskjeller. Lærer at frafallet blant svarte og spansktalende skyldes utelukkende rasismen til flertallet. Diskreditere enhver annen synsvinkel.
  • Prise mangfoldet snarere enn enhet. Inkluder dobbelt statsborgerskap, og fremme delte lojaliteter. Oppfordre alle innvandrere til å beholde sitt eget språk og kultur. Håndheve forskjeller i kulturelle undergrupper, i stedet for å leve som andre amerikanere som understreker deres likheter.
  • Gjøre den raskest voksende demografisk gruppe minst utdannede, med et 50% frafall fra videregående skole. Legg denne gruppen som andre underklasser, en som ikke er assimilert og antagonistisk til befolkningen vår.
  • Finansiere disse bestrebelsene gjennom store stiftelser og bedrifter, å investere i etnisk identitet og ideen om offermentalitet. Få alle mislykkede minoriteter til å tro at deres mangel på suksess var ikke deres feil,  men flertallets feil.
  • Gjør alle slike emner ukritiserbare, spesielt “mangfolds kultusen.” La ord som “rasist” stanse enhver debatt, og gjør det umulig å håndheve våre immigrasjonslover.

I 1. Mosebok 11:1-9 leser vi om Babels Tårn, hvor Gud “forvirret språket” til folkene. I vers 1, ser vi at alle mennesker i verden hadde et felles språk, slik at de kunne alle kommunisere med hverandre. I vers 4, planla de å bygge “et tårn som når til himmelen, slik at vi kan gjøre et navn for oss selv og ikke være spredt over hele jordens overflate” [jødenes diaspora].

Så i vers 6 til 8, mislikte Gud ordningen deres og sa: «Hvis du som ett folk snakker det samme språket de har begynt å gjøre dette, så ingenting de har tenkt å gjøre vil være umulig for dem. Kom, la oss gå ned og forvirre deres språk så de ikke vil forstå hverandre. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de stoppet å bygge byen. ”

I denne passasjen, skapte Gud nasjonalismen som institusjon. Det var hans vilje å dele folkene på jorden til nasjoner, hver med sitt eget språk. Nå, selvfølgelig, betyr ikke dette at det vil være noen blanding av språk eller kulturer innenfor en nasjon. Som folk begynte å flytte rundt, lærte de noen ganger andre språk, og dette var ikke en dårlig ting. Imidlertid kan dette gjøres på en måte som bryter Guds intensjon med nasjonene.

For eksempel under det 17. århundre, begynte USA å bli bebodd, hovedsakelig av folk fra de europeiske nasjoner. En massemigrasjon fortsatte i 300 år, med folk fra mange nasjoner som skapte seg sitt nye hjem i Amerika. USA ble en egen nasjon, og som består av et rikt mangfold av mennesker. Det ble kjent som “the melting pot», der folk fra mange nasjoner kom sammen, blandet sine kulturer, og vedtok en felles språk (som mange måtte lære). De blandet sammen som flere typer metaller, smelter sammen i en smeltedigel, og dannet en ny legering.

De ble et homogent samfunn med felles mål som sin dyrebare frihet som ett av dem, ved hjelp av sine ulikheter for å styrke sin enhet.

Men hva guvernør Lamm sier, og hva som er bekreftet av Bibelen, er at Amerika nå blir et land som inneholder mange separate samfunn innenfor samfunnet, og diversifiserte samfunn forblir ikke historisk fredelig og stabile lenge. Folk undervurderer enhetsfølelsen som er nødvendig for å holde en nasjon sammen. De ulike autonome grupper resultere i divisjonene i språk, kulturer, politikk og mål, der hver gruppe forblir patriotiske til sin egen arv.
Vi er ikke lenger en smeltedigel, og glir inn en ny og sterkere legering. Nå er vi en salat bolle, hvor hver ingrediens i salaten separat opprettholder sine egne kjennetegn. Historien tilsier at en nasjon ikke vil stå for lenge i denne tilstanden.

http://www.christiandataresources.com/multiculturalism.htm

Vi har altså å gjøre med en kraft i verden som oppmuntrer til denne smeltedigel, denne sosialistiske for alltid destruktive revolusjonære ånd, eller mer en slags åndsløshet. Som skal planmessig og villet bryte ned vår konservative og gode kultur, for å erstatte den med sin destruktive og i de aller fleste tilfeller dødelige revolusjonære sosialistiske utopier, som de ALLTID har mislyktes med tidligere i historien. Enkelte er rett og slett for dum til å lære av historien, og historiske realiteter.

Verden kan falle eller reise seg

Kristus sin visjon er at alle skal leve i fred og fordragelighet med hverandre i hver sine land og nasjoner som innstiftet av G-d’s Verdens Orden. Hver med sine ulikheter og diversifiserte egenskaper. Alle like god, alle like verdifull som mennesker, med rett til å beholde sin egenart, i det land som G-d gav dem for dette.

I pakt med de kontroverser og konflikter ‘det mørke okkulte presteskap’ har skapt og innfluert landenes politikere med, så vil Tredje Verdenskrig komme til sin fullbyrdelse, også som planlagt, om ikke politikere flest vender om til G-d’s gode Gamle Verdens Orden, og ikke planlegger for at det utav denne 3. Verdenskrig skal det reise seg som fughl fønix fra asken, fra kaos skapt med hensikt og vilje,  deres  ‘Nye Sionist-Sosialistiske Verdens Orden’, fremdeles deres verdensorden; ikke G-d’s gode Gamle Verdens Orden.

I Norge har vi vår egenart. En kan like det eller ikke, men slik er det, og slik forblir det. Vi var skapt slik. Skaperens vilje kan ikke bli bypasset av sosialistiske menneskers små viljer og utopier, fantasifostre fra åndelig underutviklede mennesker som Lenin Blank (Vladimir Ilyitch Ulynov)(Lenin’s jødiske aner er diskutert i detalj i Oxford Universitets historiker Robert Service’s biografi Lenin (Harvard University Press, 2000). Se også: “Lenin: Jewish roots of a revolutionary,” av Zev Ben-Shlomo, Jewish Chronicle, London, April 21, 1995) og Moses Mordecai Marx Levy.

Å bare prøve, er å garantere enhvers sivilisasjons fulle og endelige destruksjon. Det viser historien oss.

Lykke til.

http://youtu.be/HqpB1BuSnn4

Relatert lesing

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Venner og positive lesere, borgere av den nye verden, kan gjerne også hooke opp med meg på Facebook og drøfte artikkelen der.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

85 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
11 år siden
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 år siden

Jarle skriver ”Multikulturalismen kommer fra Babylon”, med henvisning til Det babylonske fangenskap på begynnelsen av 500-tallet f.Kr., som endte med at Judea ble en babylonsk provins.

Det var imidlertid kongedømmet Israel under Omri-dynastiet (880-841 f.Kr.) som sto for en vellykket etnisk og religiøs multikulturalisme. Det var denne religiøse multikulturalismen som var så forferdelig for Aron/Kohen-presteskapet i kongedømmet Judea på 600 f.Kr., og som resulterte i at den historiske versjonen av de to kongedømmene som gis i GT er uhyre partisk vinklet, til fordel for kongedømmet Judea og på bekostning av kongedømmet Israel.

Kongedømmet Israel gikk under (assyrisk invasjon) nettopp pga. kongedømmets politiske og økonomiske suksess, dets undergang hadde intet med multikulturalismen å gjøre. Kongedømmet Judea ble babylonsk provins, ”til tross for” all deres monoteistiske Yahweh-dyrkning.

Det er verdt å nevne at historiens kanskje største religiøse multikulturalist, Kyros den Store, var han som faktisk frigjorde judeerne fra det babylonske fangenskap, og som tillot judeerne å dra tilbake til Judea der de kunne fortsette i fred med sin lokale Yahweh-religion. Men da var ikke Yahweh i ROLLEN som den aktive nasjonalguddom lenger en SAMTIDSopplevelse, men noe som tilhørte fortiden.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_Unearthed
http://www.rolfkenneth.no/Sit-15.html

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Hmm.

“The Khazars were a potent military force in eastern Europe till about
the middle of the 11th century, their last power base being the
Crimean peninsula.”

” Are Ashkenazi Jews descended from the Khazars? Some believe that they
are, at least to a certain extent. An important Khazar community
remained in Kiev, and family oral traditions indicate the persistence
of Khazar Jewish communities in Hungary, Transylvania, Lithuania, and
central Ukraine. Some Jews have features that might be considered
almost Mongolian or Oriental. However, there is no remnant of Khazar
custom among Ashkenazi Jews, and there are only a few Ashkenazi
surnames (e.g., Balaban) that derive from Turkic. It is sometimes
suggested that the surname Kogan derives from Khaqan, but the more
likely derivation is from Kohen (meaning “Israelite priest”); the
Ukrainians and Belarusians use the letter h, but in Russian h becomes
g, as may be seen in such examples as Grodno-Hrodna and Girsch- Hirsch.”

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Thunder

Jeg tror det er veldig mye som er usikkert i forbindelse med GT. Men jeg går med på at Jesus sa at de 10 budene “fremdeles gjelder” og de 10 budene er jo helt greie.

Men i GT, er det snakk om kun 1 gud, eller flere forskjellige som vi feilaktig tror er den ene og samme? Jeg tviler sterkt på at den sanne guden ville at folk skulle bedrive massakrer, for eksempel, slik “gud” sier flere steder i GT.

Selv utelukker jeg ikke at det er en og annen alien med i bildet. En eller flere “alien-guder.” Personlig tror jeg også at kristendommen egentlig kom fra Egypt. Vi vet ikke hva Jesus gjorde fra han var i de tidlige tenårene og fram til han var voksen mann (25? 30?). Kanskje han var i Egypt og studerte den samme læren han senere formidlet til disiplene. Vet ikke.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BB
Men det var i GTs eldre historier også tolkninger fra oss mennesker. Derfor også en ny pakt. Moses og israelittene tok også til sverd i guds navn. Det er jo helt håpløst! Da kom budene og de skal ikke kunne misforstås. Gud har vært den samme hele tiden, tolkningen har endret seg og Moses og Jesus ber oss om å ikke lete utenfor oss selv. Det er også hva frelsen sier. Det handler at menneskene finner gudommen inni seg selv og kan se verden med nye øyne. Ligner mye på new age, men er kristendom.

Man kan ikke stole på historien som er skrevet. Noen hevder Jesus kom fra India, andre at han var budhist og iflg “svarte” var Jesus, David, Salomo, Moses og jødene svarte afrikanere. Hvite/røde stammer fra Jakobs bror Esau som var omtalt som en rød hårball. Edom var deres land og de ble jaget ut av jødene og ønsker tydeligvis hevn til evig tid. At egypterne hadde svarte slaver er ikke vanskelig å finne bevis for, så hvorfor ikke svart exodus? Det høres riktig ut. Visstnok uttaler sudanesere sitt land som juda. Hvite israelske jøder erkjenner at bl.a etiopiske jøder er etterkommere av Salomo, men historien(etiopiske) deres forteller at Salomo var svart. Man får vel bare prøve å elske sin neste som seg selv uansett. Det er forskjell på hvite jøder også. Ashkenazi er germanske og ble nektet innpass til Norge, mens spanske jøder slapp inn. Ashkenazi er ikke av judah-stammen, men styrer alt i Israel.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Thunder

Jeg ser du har masse kunnskap. Storveis! Og visdom også:

“Man får vel bare prøve å elske sin neste som seg selv uansett.”

Helt enig. Det var vel det viktigste vi kunne trekke ut av *alle* religioner som er verdt noe.

“Det er forskjell på hvite jøder også. Ashkenazi er germanske og ble nektet innpass til Norge, mens spanske jøder slapp inn. Ashkenazi er ikke av judah-stammen, men styrer alt i Israel.”

Noe uenig. Ashkenazi tror svært mange forskere kommer fra det glemte Khazarfolket som holdt til øst for Tyrkia noe sted. Disse er lyse i huden, ja. Og så har vi sefard-jødene som er mørkere. Om dem vet jeg enda mindre. At disse spanske jødene fikk komme inn i riket visste jeg ikke. Ja, ikke mye jeg vet om disse mørke jødene.

————————–

Min åndelige og ideologiske nære kollega Gasse-Geir intervjues her av SSU om sitt syn på rasisme, antisemittisme og hat-tale: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/ssu-intervjuer-gasse-geir-om-rasisme.html

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Ashkenaz skal være et gammelt hebraisk ord for Tyskland eller et tysk område som jødedommen hadde fått fotfeste. Sefard er navnet på spania. Kunnskapen finnes rundt omkring, det er bare å lete. Om det er sant er en annen ting :-)

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Dette har ingen politisk slagside, så det burde være trygt å lese for de fleste …

http://www.bandoli.no/norsk/islam_tapernesreligion.html

http://www.bandoli.no/images/womanstoning.gif

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

bardun

Du propagerer for en religion som er den mest rasistiske i menneskehetens historie: jødedommen.

Har du lest Talmud? Gamle Testamentet? Islamistene er speidergutter med stjerner i forhold.

En kort og grei artikkel om den ekstreme jødiske mentaliteten her: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/media-og-jdisk-mentalitet-del-2-det.html

Selvsagt har islamistene også svin på skogen, akkurat som de “kristne” i middelalderen, men ingenting kan sammenlignes med jødedommen og dens dens globale destruktivitet. Jødene har utryddet flere hundre millioner mennesker. Helt i tråd med sin rasistiske religion. Du har ikke lest om det i massemedia? Nei, ikke rart, for media er styrt av jøder.

Bare be meg om dokumentasjon. Her er dokumentasjon på at jødene (de “evige ofrene”) styrte Sovjet (som utryddet 65 millioner ikke-jøder), forresten: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/sovjet-var-styrt-av-jder.html

Rekker ikke den dokumentasjonen er jeg beredd å gi deg enda mer dokumentasjon. jeg kan også fortelle deg om gode ting Islam har bragt med seg.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Because others have neglected or do neglect or mistreat or take advantage, know that if ye rail on them ye are creating poison within thine own system. But if ye do not rail on them, it turns upon THEM! But BLESS them, rather.
Edgar Cayce

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

For det første tviler jeg på at du har lest det jeg linket til.

For det andre tviler jeg på at den som har skrevet dette, propaganderer for noe som helst – og i hvert fall ikke for noen religioner.

Når det gjelder GT, så ble vel den greia til etter «manus» av Gud … var det ikke? Og der ser det ut for at Han ikke la fingrene i mellom når det gjaldt vold og drap og merkverdigheter … Og 400 år senere kom NT.

«”Guds ord” er gjennomsyret med politisk propaganda og inneholder lite historiske fakta.»

Her er mer lektyre som bør leses.

http://www.bandoli.no/norsk/nyforskningomGT.htm

Ellers var det lite nytt fra deg … :)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

bardun

Kristendommen er basert på Nye Testamentet mens jødedommen er basert på Gamle Testamentet + Talmud + gud-vet-hva. Den kristne guden er ikke den samme som jødenes gud. Den kristne guden sier ikke vi skal massakrere andre folkeslag osv.

Jo, du propagerer for jødedommen gjennom å gi inntrykk av at det er *muslimene* som er så gærne. Nedenfor er noen godbiter fra Talmud:

Some Teachings of the Jewish Talmud

Where a Jew Should Do Evil

Moed Kattan 17a: If a Jew is tempted to do evil he should go to a city where he is not known and do the evil there.

Penalty for Disobeying Rabbis

Erubin 21b. Whosoever disobeys the rabbis deserves death and will be punished by being boiled in hot excrement in hell.

Hitting a Jew is the same as hitting God

Sanhedrin 58b. If a heathen (gentile) hits a Jew, the gentile must be killed.

O.K. to Cheat Non-Jews

Sanhedrin 57a . A Jew need not pay a gentile (“Cuthean”) the wages owed him for work.

Jews Have Superior Legal Status

Baba Kamma 37b. “If an ox of an Israelite gores an ox of a Canaanite there is no liability; but if an ox of a Canaanite gores an ox of an Israelite…the payment is to be in full.”

Jews May Steal from Non-Jews

Baba Mezia 24a . If a Jew finds an object lost by a gentile (“heathen”) it does not have to be returned. (Affirmed also in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who “marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean…”

Jews May Rob and Kill Non-Jews

Sanhedrin 57a . When a Jew murders a gentile (“Cuthean”), there will be no death penalty. What a Jew steals from a gentile he may keep.

Baba Kamma 37b. The gentiles are outside the protection of the law and God has “exposed their money to Israel.”

Jews May Lie to Non-Jews

Baba Kamma 113a. Jews may use lies (“subterfuges”) to circumvent a Gentile.

Non-Jewish Children are Sub-Human

Yebamoth 98a. All gentile children are animals.

Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in a state of niddah (filth) from birth.

Abodah Zarah 22a-22b . Gentiles prefer sex with cows.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

For øvrig mener jeg at hva mennesker har gjort før, i fortid og i oldtid, er nå én ting, om det nå gjelder den ene eller den andre. Alle feil kan rettes opp.

Hva mennesker gjør nå, i nåtid i samtiden blant oss levende, kontinuerlig uten å forandre eller rette opp noe som helst, syns jeg utgjør en forskjell og er noe annet!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Noen veldig få elite-jøder følger Talmud.
Her er hva Rense sier:
http://rense.com/general69/notz.htm

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

BB, hvorfor putter du alltid zionister i jøde-båsen??

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Problemet her Belzebob er at The Jews Talmud beskriver den indre verden, og har altså ingenting å gjøre med djevelskap rundtomkring i verdens byer. Tolkes tekstene bokstavlig som de ulike fraksjoner innen religioner gjør, er tekstene selvødeleggende.
Sannheten er tilgjengelig i disse tekster for alle som gir slipp på den indoktrinering man tror er livsnødvendig.

Eks:
The City Is Open

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Belzebob sier:
Kristendommen er basert på Nye Testamentet mens jødedommen er basert på Gamle Testamentet + Talmud + gud-vet-hva. Den kristne guden er ikke den samme som jødenes gud. Den kristne guden sier ikke vi skal massakrere andre folkeslag osv.

Det er Abrahams gud de har til felles.
Det viktigste er den nye pakten som kom via Moses. Den er evig og hugget i stein. Hvis noe kommer frem i læren om bibelen, koranen, talmud eller torah eller annet vil det bryte pakten med gud. Jesus sa det ganske tydelig for jøder og ikke-jøder. 2. bud gjelder fortsatt selv om paven fjernet det fra kristendommen. Man skal ikke dyrke bilder av hverken kors, Jesus, Maria eller andre helgener. Dette er å bryte pakten med gud. Jødedommen, Islam og kristendommens tolkninger og vanskeligjøring av guds simple bud bryter alle denne pakten. Det er en viderefrøring av israelittenes dans rundt gullkalven, der islam og kristendom er vokst ut som horn ut av tyren, men menighetene kan vel neppe dømmes etter prestenes tolkninger og skrifter. Levitter har opphøyd seg selv til guds eget folk. Er ikke det litt rart at levitter tolker og lager våre religioner?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Vår egen religion er nå også et konsept hentet fra samme kilder som islam og andre dominerende mytologiske tradisjoner. Det viktige her er hvordan man tolker og forstår dette matrialet.
Om mytologien tolkes med kristne eller islamske øyne blir resultatet det samme, en fiksering på denne verden og fysiske behov. Alle religioner styres av en mobbekultur, med små variasjoner… :-)

Christianity From Ancient Cults
http://www.youtube.com/watch?v=pnR1xJoA5Fc&feature=relmfu

Christianity From A Fortune Teller & The Man From Iran

Revelation Three 7’s Chakras,Seals,Churches
http://www.youtube.com/watch?v=FYgThvcmm5M&feature=plcp

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Uffda

Nei, Talmud dreier seg ikke bare om den indre verden, men er proppfull av alle slags regler for hvordan jøder skal oppføre seg ute i verden. Det er f.eks. greit å kaste steiner på ikke-jøder, lure de, la være å betale penger man skylder dem, lyge til dem, osv.

http://talmudical.blogspot.no/2010/09/truth-about-talmud.html

De siste årene har jødene skyndet seg å “forbedre” sine engelske tekster, men det er alt for sent. Folk har hatt usensurerte kopier av Talmud og andre skrifter i minst 100 år.

gudfrid

Det stemmer at ikke alle jøder er sionister og at ikke alle sionister er jøder – i den forstand at de er kristensionister/sionist-sympatisører eller hjelpere. Men en ikke-jøde kan aldri bli en fullverdig sionist – for sionismen handler om en nasjonalstat *for jødene* og ikke for hvem som helst.

Denne lenken er kanskje enda mer interessant. Den jødiske professoren Dr. Shahak kommer med masse kritikk av jødedommen: http://www.biblebelievers.org.au/jewhis.htm

Utdrag:

The Talmud’s overriding concern with matters of money and property mirror that of the Jews, and Professor Shahak offers a number of hair-splitting examples of Jewish beliefs on the subject and the way in which distinctions are made between the property of Jews and Gentiles, and between Jewish dealings with another Jew and with a Gentile. Two of these examples will suffice here:

“If a Jew finds property whose probable owner is Jewish, the finder is strictly enjoined to make a positive effort to return his find by advertising it publicly. In contrast, the Talmud and all the early rabbinical authorities not only allow a Jewish finder to appropriate an article lost by a Gentile, but actually forbid him or her to return it…

“It is forbidden to defraud a Jew by selling or buying at an unreasonable price. However, “Fraud does not apply to Gentiles, for it is written: ‘Do not defraud each man his brother’…””

————-

Her ser vi at det Uffda sier om Talmud er 100% feil. Vi kan ikke ..fornekte.. noe bare fordi vi ikke liker det.

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Tror ikke problemet er at folk ikke innser av dem bor på samme klode. Tror nesten tvert i mot. At det er at vi nettopp bor på den samme kloden, som er problemet.

Hadde alle hatt sin egen ball å bo på – alle med samme religiøse tro sin egen, og alle med inngrodde politiske oppfatninger en annen, og de midt i mellom – eller utenom alt, sin egen kule så kanskje … Så hver gang noen falt for fristelsen for en annen oppfatning, ble de bare sendt dit det passet best. Bak månen, Nibiru, Den Nye Jord eller Channie West sitt andre bosted; planeten Oktra … eller hvor det nå måtte være …

Kanskje det hadde nyttet i noen grad, men neppe helt og fult. Naturen har visst plassert i hjernen vår et program som styrer oss til forsvar av eget revir … om vi har noen … Ikke fordi vi har noe i mot andre, men motstand mot ytre forhold vi føler truer vårt lands integritet, og personlig helhet og ukrenkelighet setter i gang noen mekanismer.

Naturstridig og kunstig tror jeg – å bli så tolerant og dumsnill at man blir helt uinteressert og nesten selvdestruktiv hvor egen ydmykhet – inntil det naive – blir misbrukt og utnyttet for andres vinning, er vanskelig, for ikke å si helt umulig å forstå. Eller skal man bare være så til de grader passiv at man på alle måter skal la seg overkjøre? Kanskje tanken er at om man lukker øynene eller kommer langt nok unna problemene, så forsvinner de?

En annen slags misjonering er å predikere for det norske folk viktigheten av medgjørlighet, veloppdragenhet, lojalitet, underdanighet, lydighet, fred og fordragelighet og respekt og toleranse … Men tror kanskje ikke Norge er det rette stedet å starte på …

Er det noe nasjonen og det norske folk alltid har plaget seg selv med, er det akkurat dette. Vi har drevet det så langt at vi har for lengst havnet midtveis inn i naivitetens idiotiske drømmeverden. Derfor går fremdeles noen rundt og tror på en marxistsosialistisk utopia: EN VERDEN, ETT FOLK! Derfor driver noen ustanselig på – i sin egen ørske – og forsøker ikke engang å se forskjell på realisme og rasisme. Rasisme – et yndet segl å sette på «annerledestenkende» i forsøket på å kneble motstand. Hos disse finnes bare rasister, ingen realister – om de ikke bifaller agendaen da …

Det har alltid vært forskjell på oss mennesker. Stor forskjell. I tanker og tro og tvil. Allerede fra vi ble plantet her. Stor forskjell – som alt annet i naturen. Et stort mangfold. En tro på at dette kan utlignes, vil bli et stort tapsprosjekt.

Så lenge det finnes ideér om politiske systemer, maktmenneskers ønske om å herske, om ulike religiøse forestillinger og deres rettferdige kamper for de himmelske vesener, vil illusjonistenes drømmer alltid mislykkes. Det er EN verden, men selv om det bor mennesker i verden, betyr det ikke at det bare er å knipse med fingrene, så er det også ETT folk. Ikke enda … Hadde det vært så enkelt, hadde alt for lengst sett helt annerledes ut.

Multikulturalisme skaper problemer overalt. Det vil det også gjøre i steinrøysa …

Og et av de største problemene er den religiøs politiske ideologien, islam.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

“Og et av de største problemene er den religiøs politiske ideologien, islam.”

Akkurat ja. Islamistene har jo så veldig mye makt i verden og styrer både politikerne og media samt det internasjonale finanssystemet. Islamistene står også bak Europas innvandringspolitikk og flere topper i den amerikanske regjeringen er islamister. Fæle disse islamistene.

Men det er endelig godt det går an å kritisere dem uten å bli kalt “hater” eller noe ord som begynner med “anti.”

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Multikulturalismens eneste negative aspekt er å skape et falsk problem slik at vi mister fokus på det som utvikler oss som menneske… aktivere pinealkjertelen gjennom meditasjon.
BB, du liker Gurdjieff og hans lære kommer fra Nord-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia, vi kan kanskje kalle hans lære multikulturell?
Internett gir oss venner over hele verden, venner vi lærer av.
Jeg kommer ikke på en eneste norsk ting som er viktig.. siden meditasjon ikke er typisk norsk.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

gudfrid skriver “.. mister fokus på det som utvikler oss som menneske… aktivere pinealkjertelen gjennom meditasjon ..”

Hallo, forsøk å meditere umiddelbare og varige problemløsninger samt akutt og permanent hjelp, inklusive new age vibrasjoner, til eksempelvis Syria, Libya, Nato, nrk, skepsis.no, humanetisk forbund, Storting, Regjering ~ Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114 Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7897 NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7812 False propaganda from the norwegian state broadcasting corporation, norsk rikskringkasting, pure nazi-marx deceitful lies http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8339 The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Direkte rerferanser,
Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 +

Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All http://www.youtube.com/watch?v=MQNitCNycKQ&list=PLECBE16FCD24F38DF&feature=plpp_play_all False propaganda from the norwegian state broadcasting corporation, norsk rikskringkasting, pure nazi-marx deceitful lies http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8339 The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Cyberstalking, organiserte angrep på ytringsfriheten, kriminalitet i offentlig og privat regi & Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/farlige-konspirasjonsteorier-hos-skepsis-gruppen/comment-page-5/#comment-87872

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Det er gjennom meditasjonen at vi gradvis blir i stand til å tilegne oss Guds åpenbaring. Satanistene ønsker å flytte vårt fokus til krig og sex for å hindre oss i nettopp dette.
Joda, meditasjon skal være bevist virkningsfult mot agressive handlinger også utenfor oss selv. Dette er ikke passivt, det er en handling, du kan kalle det en bønn om fred.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
11 år siden

Hvor langt er dere villig til å gå for å hindre multikulturalisme, de av dere som er imot? Hvor går grensa for hvor krenket den nasjonale identitet kan bli før dere innfører tiltak? Hvor truet tåler dere å føle dere? Hvor mye (fremmed) frykt tolereres? Er det ikke slitsomt å bruke det korte livet sitt på å være redd for å miste sin identitet fordi naboen lever anderledes? *sukk* at dere gidder….

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Hallvard

Hvem er “dere”? Jeg kan bare svare for meg selv. Jeg representerer ingen organisasjon, og heller ingen definert ideologi.

Multikulturalisme er et bedrag. For i praksis betyr det *ingen kultur’*, eller monokultur.

Jeg er dog fint lite opptatt av rase. Det jeg er opptatt av er at det må være autonomi for nasjoner og folkeslag og frihet for enkeltindividet. Uansett hvem det gjelder, uansett om det er i Europa eller i Asia. Jeg er for en *global* multikultur – på det viset at alle kulturer har lov å eksistere og ha sine egne, uavhengige nasjoner som i sin tur utmerket godt kan sameksistere og samarbeide med andre nasjoner.

Om globalistene får det slik de vil vil all kultur utslettes. Slik det foregikk i Sovjet, Kambodsja og andre steder. All kultur, all religion (bortsett fra makthavernes egne okkulte religion som er forbeholdt dem selv), alle etniske særpreg, alle tradisjoner – alt må utryddes for at Planen kan forvirkliges.

For Norge og Europa er en fasett av dette at man pumper inn millioner av fremmedkulturelle. Men det er kun én blant flere fasetter. Det man må forstå er at planen er slik de synger i “Internasjonalen”: Alt det gamle skal jevnes med jorden. ALT – som ikke kommer fra globalistene selv.

Innvandringen er ikke problemet. Kun et symptom. Problemet er at Norge og alle andre land i Europa er styrt av den globale makteliten og ikke av menneskene som bor i disse landene.

Ta gjerne en titt på de multikulturelle soldatene som kjempet for Det tredje riket, om du vil. Kanskje du blir en smule forbauset: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/de-multikulturelle-nazistene.html

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Det er presisert i første setning ;) “Dere” som er imot multikulturalisme…

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
Svar til  BelzeBob
11 år siden

La oss nå si at du hadde fått en makt-possisjon i den Norsk nasjonalstat BB… Kan du beskrive litt hva du ville fremmet av kultur i Norge, hva du ville at jeg skulle forholdt meg til om jeg ville bo og leve i Norge… Hva er “Norskt”? Hva gjør meg til Nordmann?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Hei Hallvard

BB som president for den uavhengige, autonome republikken Norge… OK, jeg hadde gjort følgende:

1. Om det ikke allerede var gjort, altså: Melde Norge ut av absolutt alle internasjonale organisasjoner og avtaler og innføre et helt nytt finans/økonomisk system. Selvstyrt politikk, økonomi og industri, selvstyrt media, selvstyrt skolevesen og akademia og et selvstyrt militærvesen som ikke opererer utenfor landets grenser i fredstid. Total selvstendighet.

2. Stoppe masseinnvandringen. Først og fremst gjennom å fjerne behovet for å emigrere/flykte hit fra andre land – ved å hjelpe til å forbedre forholdene i de landene folk i dag emigrerer/flykter fra. Dette innebærer at den systematiske utnyttingen av fattige land opphører og man setter opp nye og rettferdige handelsavtaler m.m. med disse landene.

3. Kultur. Jeg setter i gang en kampanje for å reparere de store skadene globalist/jøde/frimurer-propagandaen har gjort på landets befolkning de siste 150 årene – og på dette viset vil jeg gjenopprette kulturell og åndelig sunnhet. Når det først er gjort klarer folk seg uten min hjelp – for de følger sitt eget vett og sine egne verdier – noe som makthaverne i dag med stor innsatsvilje prøver å amputere og maltraktere.

Det “hvite selvhatet”, Holocaust/jøde-propagandaen og muslimhatet stoppes. Likeså propagandaen om homofili, “likestilling”, globalisme og ateisme. Vi vender tilbake til et noenlunde normalt og fornuftig syn på ting. Til det som egentlig er det universelle synet som flertallet av menneskene alltid har hatt.

Det eneste som trenger gjøres egentlig – er at den massive propagandaen og indoktrineringen globalistgjengen utsetter oss for i dag stoppes. I tillegg til dette med politisk, økonomisk og militær uavhengighet, altså.

Hele mitt poeng går ut på uavhengighet – og ikke å pålegge folk noe som helst. Det jeg vil ha (i mine drømmer, det er ikke stort jeg kan gjøre i realiteten) er et genuint folkestyre.

Spør du meg nå “hva Norge og norsk egentlig betyr” så tror jeg ikke jeg kan si noe mer. De fleste *vet* instinktivt hva Norge og norsk er. Fremdeles, ihvertfall.

Hva mener du om Tibet? Eller indianerstammer i Peru? Skal de få lov til å være selvstyrte og ha sin egen kultur? Tipper du svarer JA på dette. Det samme bør vel også gjelde for oss her oppe?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Bra utgangpunkt men vi trenger hjelp på områder som vi ikke eller delvis ikke rår over, “Vi mennesker er ikke skapt til å klare å styre denne verdenen uten hjelp ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/enden-er-naer/comment-page-2/#comment-87156

Månedens og «Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Skal ikke bli med på å diskutere ideologier. De fungerer ikke helt i praksis. De som har fått makten vil bruke de metodene som trengs for å beholde makten. Gjennom mafia, KGB, frimurere, Taliban o.l. som jeg har nevnt tidligere.

Vi hadde fokus fra ihvertfall tidlig på 90-tallet om hvordan vi skulle beholde vår lokalkultur og ikke norsk kultur. Prøve å unngå sentralisering. Storkapitalen ville samle lokalkultur og gjøre den norsk og deretter selge den. Vi har knapt lokalkultur igjen. Lokale varianter av landbruksprodukter er blitt borte sammen med den lokale butikken. Lokalbryggeriene og lokale produkter er borte. Slakterier, bakerier, kraftverk, sykehus, og alt annet blir sentralisert. Makta er blitt mer sentralisert og lokale myndigheter blir overstyrt. Selv om mange kommuner står sammen for å fremme saker, vil staten kjøre over de. Vi må tenke lokalt og globalt på samme tid. Få makta tilbake til lokalsamfunnet og bort fra Oslo. Få lokalsamfunnet oppegående og selvforsynt og få et alternativ til de store monopolselskapene gjennom smart samarbeid blant de små.

Norge er et samarbeid mellom en rekke særegne lokalsamfunn med store kulturelle forskjeller. Språket vårt sier det meste.

Så må vi sørge for at presidenten gjør det folket ønsker og ikke hva president Belzebob ønsker.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Multikulturalisme hadde fungert helt uten problemer hvis mennesket som art hadde RESPEKTERT hverandre å sett på hverandre som brødre og søstre uten sjalusi, misunnelse, skepsis og frykt, noe som ikke komme til å fungere på denne jord uten “guddommelig” inngripen!

Snakk gjerne om holdningskampanje, det nytter ikke, mennesker har kriget i godt over 5000 år.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole

Jeg tror ikke majoriteten av verdens befolkning egentlig har noe problem med å komme overens, men at problemet er at de aller mest korrupte blant oss alltid (eller nesten alltid) kommer i maktposisjoner som de misbruker. Og da blir det krig og elendighet. Kommer på det sitatet fra Ghandi: “Ja, det fins nok ressurser til alle, men ikke nok til å tilfredsstille alles grådighet.” Noe sånt.

Vi kan merke oss hvordan myndighetene alltid vil innbille oss at det er “matmangel”, “energikrise”, “mangel på …”, osv. Ren løgn. Sannheten er at om vi mangler noe er det pga. av at den bitte lille makteliten ikke vil dele det de har med alle oss andre.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Er forsåvidt enig i det BelzeBob, da blir det som bibelen sier, det/de onde må fjernes.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
11 år siden

“Marxistenes ord om et globalt grenseløst paradis hørtes jo koselige ut, men se hvordan det ble i praktikken.”

Tja, Hitlers Tyskland var vel ikke akkurat noe “kardemommeby” det heller? Heller ikke Libya og Irak?

For all del, fortsett å kjemp for konseptene… Jeg nøyer meg med å være snill og grei i de situasjoner som virkelig konstituerer det viktige i verdenen vi lever i, nemlig de “små møter” mellom mennesker… Det er i disse situasjonene det virkelig kan skapes fred, og hvis man da møter sine medmennesker med en godt etablert fordom om hvordan verden skal se ut, går man glipp av mennesket som står rett fremfor en, til fordel for et illusorisk konsept!

Selvsagt er jeg enig i at “globalistene” som du kaller dem ikke kan tvinge frem noe som helst… Fred må integreres i individet før det blir kollektivt. Løsningen ligger ihvert individ, ingen kan tvinge noen som helst… “Gjør hva du vil så lenge du ikke skader eller tvinger andre”!

Hva legger du i din definisjon: “Globalist”? Terminologi og semantikk er ytterst viktig for god kommunikasjon!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Hei Hallvard

Jeg kommenterer på litt forskjellige ting. Slik jeg ofte gjør – punktvis:

1. Hva er Norge? Norge er følgende:

En nasjonalstat som eksisterer innenfor definerte geografiske grenser og har en regjering, eller snarere burde ha en regjering, som er valgt for å styre og koordinere aktiviteten innenfor disse grensene og samtidig representere interessene til de som bor der og kommer der i fra.

Dette *burde* også tilsi at Norge har en økonomisk, industriell, kulturell og militær politikk, også handelspolitikk, som gagner nasjonen og de som skal leve i den. Akkurat samme prinsipp for alle andre nasjonalstater, ideelt sett.

Alternativet (slik det i høy grad er i dag): Norge er bare en *sektor* i en internasjonal verdensorden og har kun til oppgave å tjene den 0.001% med mest penger og makt i verden. Da hører det også til at den opprinnelige norske kulturen og folke-identiteten må utslettes slik at begrepet om et folk, en nasjon og uavhengighet og selvstyre forsvinner.

Dette (denne utslettelsen) er noe et våkent øye kan observere på daglig basis. Det skjer i midt-østen, det skjer i Tibet, det skjer i USA og Europa, det skjer overalt. I tråd med frimuernes plan for totalt verdensherredømme.

2. Hvem er globalistene?

Globalistene er de nye kommunistene. De er frimurere og elitejøder som later som de er idealister og velgjørere. Ordet “globalisme” høres fint ut, men i praksis betyr det global frihet for bankierer, multinasjonale mega-bedrifter og tyranner i dress og slips – og et globalt fengsel for alle vanlige mennesker, eller “useless eaters” som Kissinger engang kalte dem/oss.

3. Var Nazi-Tyskland Kademummeby?

Nei. Men det var et mirakel når man tenker på hvilke ekstremt vanskelige omstendigheter Nazi-Tyskland oppstod under, og sikkert det beste noen kunne klare å få til på så kort tid og med så store utfordringer. Hadde ikke krigen kommet så vet vel ingen hvor bra det nye Tyskland *kunne* ha blitt. 12 år er ikke lang tid.

Den store hemmeligheten bak Nazi-Tysklands suksess er den samme hemmeligheten som var årsaken til krigen: Hitlers økonomiske reformer som sørget for 100% nasjonal autonomi og gjorde mulig den enorme utviklingen nasjonen opplevde på så veldig kort tid. Churchill medgav dette i et intervju etter krigen og mange har skrevet om det. Men for de fleste av oss har det forblitt en hemmelighet.

4. Var Irak og Libya Kardemummeby?

Nei. men i dag er Irak redusert til et stykke radioaktiv ørken som er styrt av globalistene. Et forferdelig sted å leve. Og Libya er et anarki der alle som kan plyndrer til seg nøyaktig hva de vil. Frankrike tok f.eks. 1/3 av Libyas olje. Begge landene er plaget av terrorisme og utrygghet. Det var ihvertfall mer Kardemummeby før “de gode” globalistene invaderte.

5. Kan vi ikke alle bare være venner og være ålreite og la hele planeten være vårt hjem, slutte å bry oss med nasjoner og grenser og raser, osv?

Joda. I en verden som allerede er perfekt. Men vi lever dessverre i en verden der denne 0.001% av planetens befolkning sitter på 90% av makten og pengene/ressursene og de vil helst ha 100% og oppnå et totalt tyranni der menneskerettigheter ikke eksisterer. Og det er her nasjonalisme/nasjonalsosialisme osv. kommer inn: nasjoner, om de har autonomi, kan nemlig si NEI til et slikt globalt diktatur. Melde seg ut og kjøre sitt eget opplegg.

Et *enkeltmenneske* kan ikke gjøre dette på samme måten. Det enkelte mennesket er alltid underlagt lovene som gjelder for fellesskapet man er med i – enten man vil eller ei. Og da får man velge: vil man være underlagt et lokalt styre man selv har vært med å velge, et styre som tar vare på ens interesser lokalt – eller vil man styres av en internasjonal orden der en enkel nasjon ikke er noe mer enn en brikke i et spill – og menneskene i den nasjonen ikke er noe mer enn tjenere/slaver for denne internasjonale ordenen?

Skal et lands media være styrt av folkene som bor der og ta vare på deres interesser – eller skal den være styrt av en fremmed makt/et internasjonalt broderskap man selv aldri får bli med i (med mindre man er styrtrik/har spesielle forbindelser)?

Hva med bankvesenet? Militæret? Hva med læreplanen på skolene? Hva med kulturen?

Forestill deg en boligblokk der du og din familie bor i én av blokkleilighetene. Vil *du* selv bestemme hvordan du vil innrede leiligheten, hva du vil gjøre der, hva slags mat du vil lage der osv. – eller vil du ha et blokkdiktatur der blokk-broderskapet bestemmer hver eneste detalj i forbindelse med leiligheten der du og din familie bor?

Mitt poeng: Det nytter ikke å bare tenke positivt, være tolerant, osv. Politisk/økonomisk makt og styresett er fundamentalt avgjørende for våre liv.

Forestill deg Sovjet for 50 år siden: Tror du alt ble bra dengang bare man tenkte positivt, var tolerant og så på seg selv som en verdensborger? NWO-gjengen sin plan er et globalt Sovjet. Joda, alle grenser viskes ut, men du får neppe reise hva du vil. Kanskje får du ikke engang forlate ditt bo/jobbe-komplekt uten spesiell tillatelse. En kule fra den internasjonale globalisthæren stopper deg. Blir ikke rapportert noe sted i den globale sentralstyrte globalistmediaen.

Nå har jeg skrevet langt.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
11 år siden

Og her fortsetter konsept-krigen skjønner jeg ;)… Noen identifiserer seg med ene alene sitt eget ego, andre med bygda-kulturen, eller kanskje inkluderer fylket sitt i identiteten, så har vi det mest vanlige i dag: Nasjonal identitet, en identitet så kraftfull og utvidet at kriger utspilles over illusjonen…. INGEN kan nekte for sannheten om at vi bor på samme planet! Det er et faktum!Ikke et konsept! Alle de andre formene for identifisering innebærer et intellektuelt menneske-skapt og dermed illusorisk konsept ut ifra eiendomsfølelse!!! Ta steget ut av konseptet og innse at vi alle bor på samme jordklode…og alle er mennesker. Toleranse, aksept og ydmykhet!!!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Jojo. Men disse krigene du nevner utspilles jo nettopp fordi de som vil lage et globalt diktatur prøver å utslette all motstand, all nasjonal, etnisk og kulturell identitet. Marxistenes ord om et globalt grenseløst paradis hørtes jo koselige ut, men se hvordan det ble i praktikken.

Globalistene fortsetter der Lenin og Mao slapp og knuser all motstand mot deres plan: Irak, Libya + ethvert annet land som vil styre seg selv. Ingenting positivt med dette. Totalt verdenstyranni som ingen kan slippe unna.

Hitlers Tyskland ble knust fordi den nasjonen motsatte seg tyranniet. Japan ble tatt av mer eller mindre samme grunn. Internasjonalistene forsøkte ta Spania også, men ble heldigvis stoppet av Franco og aksemakten.

Norge i dag… Norge er i dag så og si 100% styrt utenfra. Et nasjonalsosialistisk styre ville si at landet styres av vi som bor her.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Kommentar under skulle selvsagt stått her! Hvem/hva er forresten “Norge” Belzebob… er JEG, Hallvard Volden, Norge…eller er Norge regjeringa, slottet…definer Norge! Kan ikke si at jeg føler meg 100% styrt utenifra…da er jeg vel ikke Norge jeg da kanskje… styres du? Er du Norge? Kan jeg ta på Norge? Kanskje det er noen som har indoktrinert en ide om at Norge finnes…i blant annet hodet ditt? Når jeg ser ut av vinduet mitt her…ser jeg ikke Norge, men planter, trær, mennesker og dyr som er født på planeten Jorden, som ingen andre enn universet har eiendomsrett på…kall det gjerne Gud! Krev eiendomsrett som menneske, og du har første steg til krig!

ola
ola
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Vi bor alle på samme planet ja, det kan ingen nekte på, og ingen gjøre noe med, men det er veldig variert klima, natur, dyreliv osv over hele planeten, slik har det vært i mange tusen år, og det har bodd mennesker over hele planeten i mange tusen år, derfor har vi utviklet oss forskjellige og liker forskjellige ting, ingen er helt like, men visse grunnlegende prinsipper er som regel like innenfor visse områder/folkegrupper/land osv. Og det er veldig bra, såfremt vi klarer å respektere hverandre og tenke over det at vi er søsken alle sammen, så kan de som vil bo i et Norskt type samfunn komme hit, men da må de komme hit fordi de vil bo slik vi bor her, ikke fordi de vil forandre det, samme gjelder oss i andre land. Tenk så flott vis alle respekterte at vi var forskjellige istedenfor å tvinge alle til å bli like? Tenk så flott vis det kun var turisme eller nysgjerrighet som flyttet folk rundt, ikke kriger og naturødeleggelser.

Hallvard, du spør hvem/hva Norge er? Det er oss som har bodd i Norge i tusener av år og formet dette landet, eller blitt formet av landet om du vil. Vi har ikke stjålet Norge fra noen, eller slaktet de som bodde her før oss slik som endel andre land.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Finnes ingen ide om “Norge” i mitt sinn…men jeg observerer at vi bor på Jorden. Finner ingen “røde linjer” i skogen, bare på kart som er skapt av eiendoms-konseptet i hodet på mennesker…

Men for all del, kjør på og kjemp videre for konseptene… Jeg foretrekker å bruke kreftene mine på å surfe gjennom livet HER og NÅ, uten behov for å plassere meg selv og andre innenfor et ideal, konsept eller fordom. Møte mennesker der de er i de små møter… Være interessert og nysgjerrig på alle de unike måtene å leve på…!

Eneste som vekker motstand i meg er hvis noen forsøker å tvinge meg eller andre til å leve etter deres rettningslinjer… Da blir jeg en SATAN i ordets rette forstand, en MOTSTANDER!!! “Gjør hva du vil…så lenge du respekterer andres rettighet til å gjøre hva de vil”! Respekten, toleransen og aksepten må utøves på individnivå…individet er byggesteinen for samfunnet, hva individet gjør konstituerer samfunnet…egentlig så fantastisk konkret og logisk! At NOEN skal sette rettningslinjene for hvordan MANGE skal leve er det samme som å be om konflikt!

Og du kjære UFO… Det var vel litt “slakting” for 1000år siden i Norge også? Har vel vært en del slakting etter det også…av samer f.eks. Gjort hyklersk nok i Jesu navn. HVor langt tilbake i historien er vi villige til å gå når vi skal danne identitet? Går du langt nok tilbake vil du oppdage at du hører hjemme i Irak(Babylon), den hvite manns fødestue… Jorden og luften er for alle!!!

ola
ola
Abonnent
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Hallvard, jeg er helt enig i at vi må respektere hverandre, og at ingen kan tvinge andre til å leve etter dems retningslinjer og det meste du skriver. Men om du mener det ikke er forskjell på kulturer uavhengig hvor de kommer fra så tar du jo feil, for det er forskjeller, men det gjør ikke noe, så lenge folk ikke utnytter hverandre eller planeten.

Det var ingen mennesker her i Norge som ble slaktet av de første nordmennene her. Det har vært borgerkriger her i landet, og mange slag, men det er nordmenn i mellom. Vi har også blitt invadert flere ganger, det er ikke på Norges kappe. Så det har ikke vært noe slakting og erobring av land av det Norske folk.

Våre forfedre Vikingene hadde byttehandel med veldig mange andre folk i andre land, og det ble noe plyndring og slakting innimellom, men det er ikke det det var mest av, og det var heller aldri noe innvadering.

Samene har ikke fått noe god behandling nei, det er jeg helt enig i, og syntes det er en skam, men ingenting jeg får gjort noe med, men jeg har ikke tenkt til å la det skje med Nordmenn heller.

Hva er så morsomt vis alle er like? Jorden og luften er for alle? desverre, den er ikke det, men jeg skulle ønske det.

Hallvard Volden
Hallvard Volden
Anonym
Svar til  Hallvard Volden
11 år siden

Men hjelpe meg, jeg har vel aldri fremmet at vi skal være like …tvert imot. Mitt ønske og drøm er at hvert enkelt individ skal få uttrykke sitt unike. Den enste moralske egenskap for at dette skal gå an, er toleranse for at alle andre individer rundt meg er unike også ;) Samt at man prøver så godt man kan å være individ uten at det går på bekostning av andres frihet…

Jeg elsker forskjeller jeg, syns det er kjempeflott at vi lever på forskjellige måter…rett og slett mye personlig vekst og utvikling i å oppleve andre leve-måter nært innpå :) Føler ikke frykt om jeg hører noen rope i et bønnetårn, om kirkeklokkene ringer…om jeg ser en annen hudfarge…eller for den del nazirop og hitlerhilsner. Så lenge de holder på med sitt uten å forsøke å tvinge meg til å gjøre det samme. Jeg er interessert i mennesket…ikke muslimen, den kristne, nazisten eller den mørkhudete…MENNESKET!!!

Dette vil være kul umulig det, så lenge NOEN har en ide om at ALLE innenfor et geografisk område skal leve sånn og sånn!!! Dette gjelder SELVFØLGELIG også det verste, om noen skal begynne å styre hele kloden…

Det handler vel om å annerkjenne forskjellene…og da helt nedpå individnivå!!! Slipp taket på identiteten og være hvem man ønsker å være i øyeblikket!Berik hverandre! Nasjonalisme er gammeldags og ferdigprøvd…har aldri fungert!!! Prøv noe nytt…være seg selv fult ut, og ikke fremmedfrykten fult ut!

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Nei, det kan stemme. Jeg skjønner egentlig ikke hva du prøver å si.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Forstår det.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Tror det er så enkelt som at du er nordmann og jeg ser på meg selv som verdensborger. Jeg har hatt nærmere og bedre venner utenfor grensene enn her hjemme, naturligvis. Så å tenke nasjonalistisk blir et steg tilbake for meg. Nå med den raske kommunikasjonen er vi nærmere hverandre enn noen gang og forskjellen blir mindre. Så mitt fokus er mer rettet mot en mer rettferdig global handel og å utjevne forskjellene globalt. Jeg ser ingen grunn til å krige nå som vi kan kommunisere med hverandre og ser igjennom propagandaen som har splittet oss. Det vil gå seg til. Uten krig og fattigdom vil folk helst være der de har røttene sine. Turismen fungerer jo utrolig godt, da er vi venner.

En siste gang: Jeg tar hensyn til folk som viser gjensidig respekt. Jeg jatter ikke med rasister og nazister. Så ønsker du å kverulere rundt nazisme om at det ikke nødvendigvis er rasisme og det er litt gøy for jeg liker å kverulere iblant. Tror ikke jeg er psykopat, har du en link? Vi må begynne å tenke galaktisk nå. nasjonalgalaktisk kanskje.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Nasjonalsosialisme betyr først og fremst nasjonal autonomi. Det er ikke noe hinder for at man kan kommunisere på tvers av landegrenser og det tilsier ikke at man er trangsynt eller rasist. Vel, slik forstår jeg det. Visste du at en svart afrikaner gikk fritt omkring i Berlin i nazi-tiden og solgte bananer fra Kamerun, forresten? Problemet med nazismen er at vår forståelse av den er basert på anti-nazistisk propaganda og ikke på fakta. Nasjonalgalaktisme høres postivt ut.

Thunder
Thunder
Abonnent
11 år siden

Vet ikke.
Er det noe som heter det da?
Vi hadde nazismen da…etnisk tysk nasjonalisme blandet med trylleordet sosialisme som beveger de store massene. Det betyr jo i praksis ingenting, tror det er et annet ord for illusjon. Det er litt rart i forhold til tyske jøder som kalles ashkenazi. De er jo etnisk tyske. De konverterte til jødedommen, men yiddish er jo tysk. Allerede fra 1800 tallet prøvde tyskerne å kolonisere Palestina. De som roper om antisemitisme er jo ashkenazi som er tyske og ikke semitter. Det er de som er øverste klasse og styrer Israel. Man skulle tro at Israel var en nasjonalsosialistisk jødisk stat, nasjonalzionisme, men etnisk er den tysk ikke semittisk. Askenazi, ortodokse kan vel ikke kalles jøder på noe vis egentlig. Så Israel er vel mer en Nazi-tysk stat med etniske jøder som slaver. Så det er vel egentlig det Hitler prøvde å bygge, et arisk overklasseeuropa med slaver som ikke var ansett som mennesker. Mange kaller det verdens største konsentrasjonsleir, men der får de nok kamp. USA slår alle i nasjonalisme, men de benekter sosialisme selv om de kanskje er nærmest. Lever ikke alle snart på matkuponger der borte? Det må være sosialisme! Alle lever på staten mens noen heldige utvalgte får jobbe for eliten. Ligner litt på Iran og deres regimevennlige også eller taliban eller frimurerstater eller Kina, eller Japan eller diktatoriske american/african cowboy states som Liberia, eller Cuba, eller Norge, eller Kuwait, eller Saudi arabia. I etnisitet er skandinaver svært nære tyske jøder. Det dreier seg om et knippe mennesker som konverterte til religionen jødedom. Ashkenazi stammer fra Noahs sønner, men hvem gjør vel ikke det. Verdens overklasse med de kongelige(tyske og andre utyske) stammer kanskje fra Miriam, Aron og levittene. De er muligens guds utvalgte.
Jeg er jo bare født inn i dette, jeg vet ingenting :-)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Vel, Thunder. Du fordømte jo nettopp “nazister,” gjorde du ikke? Viktig å vite hva man fordømmer.

“Jeg er hensynsløs mot rasister, Vigrid, Nazister. Jeg bryr meg ikke om de rett og slett.”

Denne kan være bra å lese. NSDAPs partiprogram står også der: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/vi-definerer-nasjonalsosialismen.html

Selv definerer jeg meg ikke som nazist, men jeg ser samtidig veldig mye bra i nazismen/nasjonalsosialismen.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Dessverre BB, jeg er ikke interessert. Det er det jeg mener med å i kke bry meg. Jeg tar ikke hensyn til dere, men kan høflig be dere om å flytte dere ut av min veg. Langt ifra å fordømme. Jeg ofrer deg ikke en tanke bare. Jeg bruker å si ifra om rasistiske ytringer kommer fram uansett hvor jeg er.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Thunder

Du kan ikke fordømme noe du ikke vet hva er. Vet du ikke hva nasjonalsosialisme er, så kan du ikke fordømme nasjonalsosialister. Vel, du kan, men det blir en smule dumt.

Jeg er forøvrig ikke “dere.” Jeg er et selvstendig individ. Og jeg er anti-rasist.

Jeg tror du, i likhet med de såkalte skeptikerne, bør tenke deg litt om før du begynner å sette folk i bås og fordømme i hytt og pine.

Du tar ikke hensyn? Hensyn er viktig. Selvfølgelig må vi ta hensyn. Tar vi ikke hensyn er vi psykopater. Eller bøller/barbarer.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Man må huske utvandringen fra Norge var stort sett var resultat av fattigdom og et håp om Guds forjettede land. Jeg som elsker andre kulurer kan kalles globalist, men det klinger ikke like bra lengre. Hvis man tenker sosialisme globalt, så er jeg med. Ikke under noe verdensregjering, men jeg har stor tro på endringer fremover. Litt vanskelig å se for seg i dagens boks kanskje. Jeg har kontakt med mange, mange invandrere og vet hvorfor de er her og at de ikke er forskjellige fra meg. Vakre er de også.

Jeg har som nordmann erfart å være i minoritet blant rasister, Dag etter dag har de stått ansikt til ansikt med meg og yppet til bråk. En svær svart mann med skikkelig lange gorillaarmer kom bestandig til unnsetning. Han var min helt. En dag gikk strømmen i fabrikken og lyset ble noe dempet, men ikke helt mørkt. Den vakreste negressen i byen jobbet ved siden av meg og uttalte etterpå at når strømmen var borte var jeg helt lik dem. Da ble jeg utrolig stolt, hehe! Jeg følte det var sant, for jeg prøvde fra dag 1 å passe inn. Jeg forstår deres rasisme, men jeg har ikke gjort noe galt mot dem. Jeg er jo litt hvit da :-) Det hender jo at det skjer kulturkræsj her hjemme også og hvis man ikke har respekt for hverandre så er det lov å si fra. Jeg tar ikke hensyn til hudfarge eller religion, kun gjensidig respekt. Så opplever man så godt som aldri store problemer om man har rette holdning selv. Vet ikke om det er skrikende invandrere på bussen eller inneslutta etniske nordmenn som er mest irriterende.Bra jeg ikke ser meg selv ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg skjønte med en gang hvor du ville med spørsmålet ditt Belz. Ikke prøv deg, jeg har ikke fordømt noen og du har ikke fått med deg noe fra det jeg har skrevet.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Thunder

Hva er nasjonalsosialsime?

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Det er vel mange enda – både her i landet men også i vesten forøvrig – som tviholder på den kristne tro og som har kristendommen som sin trygge plattform. Dette vil nok fortsette enda i lang tid framover – får vi håpe.

“WIPE CHRISTIANITY FROM FACE OF EARTH”

“Christianity should be destroyed and wiped from the face of the earth,”

http://www.wnd.com/2012/07/muslim-group-wipe-christianity-from-face-of-earth/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Den artikkelen minner sterkt om usedvanlig vanlig falsk propaganda for å skape en illusjon av at det er stor fiendtlighet mellom islam og kristendom, muslimer og kristne, kun løgn og svindel. Apropos, så langt er ingen muslimer funnet blant de skyldige bak 9/11 falskflagg terroraksjonene og relaterte hendelser, 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

En særdeles stygg og alvorlig falsk propaganda sak av samme sort på hjemmebane, **** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/bilderberger-siv-jensen-tar-nyhetsspeilet-i-forsvar/comment-page-2/#comment-87838

Månedens og «Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Whitney Houston – I Look To You (Full Album) [Japan Bonus Edition] http://www.youtube.com/watch?v=vUGiNaKgK3o&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Bra Falcon, du får nok ei stjerne og en halvmåne i søndagsskoleboken din.

ISLAMS BIDRAG TIL FRED :

“Muhammed er Guds apostel. De som følger ham er hensynsløse
til de vantro, men nådig mot hverandre ” Koranen 48:29

http://www.thereligionofpeace.com/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Som sagt så langt ingen muslimer funnet å stå bak 9/11 falskflagg terroraksjonene og relaterte hendelser. Nazister og marxister, som i realiteten er det samme, satanister, avskum, idioter, feiginger, mordere, tyver, skulle vært i fengsel forlengst de som sto bak den løgna med tilhørende fandenskap. De vil få dødsstraff i land som avvikler slikt, men personlig er jeg som kristen selvfølgelig imot dødsstraff

“.. I det følgende inklusive videoer med propaganda som bl.a. frps Karl I Hagen og Siv Jensen deltar i, vises hvem som egentlig håner det norske folk og Norge, fremskrittspartiets ledere og derfor partiet ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/bilderberger-siv-jensen-tar-nyhetsspeilet-i-forsvar/comment-page-2/#comment-87838

“Tre tomler opp og to ned er stoda i skrivende stund, ikke rart at bl.a. ungdommene og barna våre blir myrdet og sykeliggjort, veldig få som ser ut til å gidde å løfte en finger for å forbedre forholdene, noen er sogar imot å forbedre sikkerheten og velstanden her i landet og internasjonalt, skuffende, mildt sagt, etter mine, våre, absolutte mål pur idioti og uansvarlighet, trenger de reality tv? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87842

Whitney Houston-Welcome Home Heroes-Live In Concert-1991 http://www.youtube.com/watch?v=-sM0YWyIJYw&feature=autoplay&list=PLDF9D0E4FA313F315&playnext=2 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Ref. http://www.thereligionofpeace.com/ Se bildet av bl.a. Osama bin Laden, CIA-agent Tim Osman, øverst til venstre http://i47.tinypic.com/auw8jq.gif

Er det fornuftig å basere et inntrykk av islam på grunnlag av CIA- og Mossad-relatert løgn og svindel? Absolutt nei, selvfølgelig ikke. Den typen falsk og simpel propaganda burde alle nå kjenne til til tross for at våre svikefulle massemedia og myndigheter med så alt for mange fler har servert samme løgnene og sviket til dags dato og fremdeles gjør det

Google in site abeldanger.net { osama bin laden https://www.google.no/#hl=no&q=osama+bin+laden+site:abeldanger.net , tim osman https://www.google.no/#hl=no&q=tim+osman+site:abeldanger.net , al-qaida https://www.google.no/#hl=no&q=al-qaida+site:abeldanger.net , al-qaeda https://www.google.no/#hl=no&q=al-qaeda+site:abeldanger.net } , { muslim brotherhood cia mossad https://www.google.no/#hl=no&q=muslim+brotherhood+cia+mossad }

“Den artikkelen minner sterkt om usedvanlig vanlig falsk propaganda for å skape en illusjon av at det er stor fiendtlighet mellom islam og kristendom, muslimer og kristne, kun løgn og svindel. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/comment-page-2/#comment-87841
.
Hebrews 10:16 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+10%3A16&version=NIV 16 “This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds.”

2 Corinthians 11:14-15 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+11%3A14-15&version=NIV 14 And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. 15 It is not surprising, then, if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve.

Matthew 5:3-11 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+5%3A3-11&version=NIV 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 5 Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. 7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 8 Blessed are the pure in heart, for they will see God. 9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. 10 Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11 “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.

Jeremiah 4:5-8 (New International Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+4%3A5-8&version=NIV 5 “Announce in Judah and proclaim in Jerusalem and say: ‘Sound the trumpet throughout the land!’ Cry aloud and say: ‘Gather together! Let us flee to the fortified cities!’ 6 Raise the signal to go to Zion! Flee for safety without delay! For I am bringing disaster from the north, even terrible destruction.” 7 A lion has come out of his lair; a destroyer of nations has set out. He has left his place to lay waste your land. Your towns will lie in ruins without inhabitant. 8 So put on sackcloth, lament and wail, for the fierce anger of the Lord has not turned away from us.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Selvfølgelig er de hensynsløse mot de vantro.
Slik som Vigrid er hensynsløs mot de vantro.
Din kommentar er hensynsløs mot Falcon.
Jeg er hensynsløs mot rasister, Vigrid, Nazister. Jeg bryr meg ikke om de rett og slett. De fleste snur når de blir litt gamlere, men jeg syr ikke akkurat puter for de. Jeg går heller ikke omveier for å ta hensyn til de. Hvis jeg er i kirka viser jeg hensyn til kristne, hvis jeg er i moskeen tar jeg hensyn til muslimene osv. Ellers tar jeg ikke hensyn om de er prest eller mulla. Kun på bakgrunn av at de er folk og helst ved gjensidig respekt.
Vigridtulliball gidder jeg ikke.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Vigrid vet jeg lite om bortsett fra at de synes å bære preg av å være en satanistisk anglolamerikansk, med modifikasjoner, illuminati, elitisk, front kreasjon på lik linje med nazismen, marxismen, Jehovas vitner og hells angels, for å nevne noen kjente, alle som ledd i de etter hvert velkjente mafia regimer bygd på hegelian dialectic strategi. Mulig jeg tar feil, kun hørt litt om vigrid for mange år siden, hvis noen vet mer, informer gjerne om det her, på forhånd takk

“Satanism always operates through fronts.” – Fritz Springmeier. World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175 * Directe referanse http://video.google.com/videoplay?docid=5116490853613068216

No More Victims: Working for Peace, One Child at a Time http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=326#M7794 * Direkte referanse http://www.youtube.com/watch?v=Mb6ocX1Up2Y

Månedens og «Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Det er bra Krekar bor her i Norge, han gir ikke bare Islam et ansikt men han gir også religioner ansikt. Det bor Krekarer i alle Norske kommuner og bygder, formet av religonens galskap.
Det virker som forfatteren setter likhetstegn mellom Guds urgamle verdensorden og kristendommens konservative kultur.
Er kristendommens kultur i harmoni med Guds orden?

Har Amerika noen gang under vestlig påvirkning hatt noen virkelig særstilling, annet enn som en illusjon hos utslitte og sultne emmigranter?
“Revelation Babylon Has Fallen”
http://tinyurl.com/cuhgmjm

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

Det er alt fra vanskelig til umulig å finne en ekte religiøs idag, f.eks. de tusener jeg har sendt dette til innen bl.a. massemedia og politiske administrasjoner har såvidt jeg vet ikke løfta en finger selv om det bryter x antall av Gud’s Lover, dvs jeg har ikke fått tilbakemeldinger og heller ikke sett noen reaksjon verken i sensurert massemedia eller knapt sett i usensurerte kilder på internettet: Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114 * Advarsel: Ekstreme bilder og lyd

Sendte også dette til fler adresser i den norske kirke for uttalelse og aksjon, men ingen tilbakemelding mottatt og ingenting sett av likelydene annensteds

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Ifølge stemmer i skogen er 1 av 3 norske prester frimurere, og 1 av 3 er medlem av et annet grumsete hemmelig selskap (rosikruxianerne eller noe mer ukjent). Så kirkens menn har solgt ut til Satan og Lucifer i hopetall.

Den russiske forfatteren Dostojevskij hevdet at de største gudsfornekterne var de geistlige (kirkens egne).

Den norske kirken frontes av klovneprester som John Gelius, som heier på Våleranga og synes det er pikant interessant at han har funnet noe om seksuell aktivitet i Bibelen. Nok til noen forsider i D-bladet.

Nå skal NRK begynne å vise humorserien GOOD CHRISTIAN BITCHES:
http://wap.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=18052262

“Bitch” er et negativt ladet ord, uansett i hvilken sammenheng det benyttes.

Så Illuminatets krefter som bekjemper ekte gudstro i Norge har lett spill.

Det er nesten så det kan stilles spørsmål ved om CHEMTRAILS og Utøya-massakrer er noe nordmenn har bedt om uten å være klar over det. Trekker du ut Gud (God – Good) – mao. det gode – fra et samfunn – hva blir igjen: Ondskap – type CHEMTRAILS og Utøya-skyttere… Bare noen strøtanker.

Den norske tidens gud = Mammon; idiotiske penger opp og tvilsomme penger i mente. Det er bare å lese avisene for å få det bekreftet.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

Det forklarer mye om Krekar er en CIA/MOSSAD agent. Han ble satt i fengsel for å beskytte ham for drapstrusler, mot ham selv, tror jeg. At Krekar er en agent forklarer hvorfor han femdeles er ikke returnert til Irak. Jeg synes synd på norsk politi, som må oppføre seg som en mann med lua i hånden overfor Krekars oppdragsgivere. Krekars rop om trusler mot norske mydigheter er bare en kode; det er han selv som har fått drapstrusler, sannsynligvis fra Irak. Justisminister Grete Faremo mumlet noe om henrettelsen av Krekar på Dagsrevyen i kveld.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10064831
” Ikke skyld på islam “, ropte Krekar ved pågripelsen. Javel ja. Selvfølgelig skal vi ikke skylde på islam hvis Krekar er en CIA/MOSSAD agent.

Norsk politi i paradeuniform med svart slips, dok bevæpnet, pågrep en Krekar som skjulte hendene sine under en jakke slik at man kunne ikke se om han hadde håndjern på seg. Mystisk.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

**** Cirkus mullah Krekar & co ****
۞
Idag er det sirkus i alle kanaler og vel så det * Gladnyhet: Gratis billetter til alle. Ikke gå glipp av denne unike sjansen, løp og .. få :) http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/krigen-mot-persia-iran-kan-starte-7-mars/comment-page-6/#comment-83899

« Forrige artikkel

Norske og amerikanske soldater dreper for spenningens skyld i Afghanistan

Neste artikkel »

‘Humanetisk’ Forbunds moderne bokbrenning

85
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x