Konspirasjonen bak svineinfluensa

11.4K visninger
34 minutter lesetid
95

Hvis man under en samtale om verdensbegivenhetene antyder at det kan være «andre motiver som ligger bak», er det enkelte som bemerker med et overbærende smil: «konspirasjonsteorier». Denne klisjeen er tidenes mest forgnålte og drøvtygde platthet som avslører vedkommendes mangel på kunnskap om hvordan verden blir styrt. Og at verden blir styrt bak kulissene har en rekke prominente statsledere antydet fra tid til annen). Verden blir nemlig ikke styrt på den måten mediene innbiller oss.

Dette er ikke «konspirasjonsteorier», men dokumenterbare konspirasjonsfakta. Det er Satan selv som er mesterhjernen bak det hele, og han opererer i det skjulte. Konspirasjon bak kulissene har alltid vært Satans modus operandi (arbeidsmetode). Dette kan vi finne gjenneom hele Bibelen og ned gjennom verdenshistorien. Ting skjer ikke tilfeldig; de skjer fordi noen planlegger det slik og ønsker at det skal skje. Som den tidligere amerikanske president Franklin D. Roosevelt engang skal ha uttalt: «I politikken skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, kan du være trygg for at det ble planlagt nettopp slik».
Flåseriene fra enkelte hold om «konspirasjonsteorier» tjener ingen annen hensikt enn å latterliggjøre Satans arbeidsmetoder, og de som avslører dem.

Hva er svineinfluensa?

Svineinfluensa, eller H1N1, som den også kalles, er kort og godt en influensavariant som er vanlig blant svin over hele verden — og har vært det i en årrekke — uten at den har vært noen risikofaktor for mennesker, og den er også sjelden dødelig blant svin. Den spres ikke så lett fra svin til mennesker, og en eventuell smitte i den retning fører ofte kun til dannelse av antistoffer i blodet hos den smittede person. Hvis den likevel fører til influensa hos et menneske, kalles den en zoonotisk svineinfluensa. Denne direkte smitten fra svin til menneske er meget sjelden. Det er bare meldt om 50 slike tilfeller de siste 50 årene, og de har kun ført til seks dødsfall — disse seks personer led av forskjellige andre sykdommer på forhånd (K.P. Myers, C.W. Olsen og G.C. Gray: Cases of swine influenza in humans: a review of the literature. Clin. Infect. Dis. 44 (8): 1084–8, april 2007).
Symptomene på svineinfluensa hos et menneske er stort sett de samme som ved en vanlig influensa: hoste, feber, smerter i leddene eller kroppen, sår hals, kuldegysninger, hodepine og matthet. Under 2009-tilfellene, er det også meldt om oppkast og diaré.
Det virker som om svineinfluensaen stort sett infiserer massemediene og derfra «smitter» befolkningen med overdreven propaganda som propaganderer for massevaksinasjon.

Farlighetsgrad

Når svineinfluensaen H1N1 sammenlignes med vanlig influensa i farlighetsgrad, må man stille spørsmål om hvorfor Verdens Helseorganisasjon WHO erklærer global pandemi og vil gjennomføre tvungen massevaksinasjon mht. svineinfluensa, men aldri har foreslått lignende tiltak overfor vanlig influensa, som etter statistikken faktisk er farligere enn svineinfluensaen!
Eksempelvis forekommer det i USA på årsbasis 30 millioner tilfeller av vanlig influensa (10% av befolkningen). Av disse 30 millioner blir rundt 200 000 smittede personer (0,6%) innlagt på sykehus, og mellom 30–40 000 mennesker (0,1%) dør hvert år pga. komplikasjoner i forbindelse med influensaen — hovedsakelig blant den eldre del av befolkningen.
På verdensbasis dør ca. 300 000–500 000 mennesker hvert år pga. komplikasjoner i forbindelse med vanlig influensa — hovedsakelig eldre mennesker.
Tallene viser at det er langt flere mennesker som på verdensbasis dør hvert år pga. vanlig influensa enn av svineinfluensa. Vanlig årviss influensa er med andre ord langt farligere. Så hvorfor hysterien fra WHO mht svineinfluensa, og ikke vanlig influensa?
Det skal likevel ikke legges skjul på at mange mennesker hittil er døde av «svineinfluensa». Men det er ikke vanlig svineinfluensa H1N1 de er døde av. Det er blitt foretatt obduksjon av mennesker som er døde av den nye «svineinfluensaen», og patologene uttaler at lungene til ofrene er sterkt skadet. De uttaler videre at skadene minner mer om skadene etter fugleinfluensa H5N1 enn av skader etter vanlig influensa. Skadene skyldes sekundær infeksjon med bakterier. «Skadene på lungevevet samsvarer med skadene etter ARDS [en akutt sykdom i luftveiene], uttaler Dr. Sherif Zaki til Canadian Press» (ctv.ca, 3. sept. 2009).
Dr. Zaki uttaler videre at når det gjelder sykdomsbildet, så er H1N1 ganske annerledes enn vanlig, årviss influensa, og at patologien er påfallende lik fugleinfluensa H5N1. Ut fra Dr. Zakis oppfatning, er ikke dette vanlig influensa. «Det dreier seg om et helt nytt virus. Det forårsaker en helt annen sykdom enn vi er vant til», uttaler han (ctv.ca, 3. sept. 2009).
Dette er påfallende, og det tyder på at det er andre motiver som ligger bak. Det skal vi komme tilbake til.

Farlig vaksine

WHO, godt støttet av mediene, skjuler for publikum den virkelige faren: vaksinen de prøver å sprøyte inn i befolkningen. De skjuler også for befolkningen skadevirkningene og innholdet av disse vaksinene. Folk flest aner ingen ting om disse farene, og svever i den tro at vaksinen forebygger eller helbreder den «truende svineinfluensa-pandemien», mens vaksineprodusentene sender ut på market millioner av doser med vaksiner som inneholder livsfarlige tungmetaller (kvikksølv), levende virus, den farlige squalen-adjuvanten, formalin og andre farlige stoffer som har til hensikt å bryte ned kroppen og påføre alvorlige autoimmune og nevrologiske lidelser — og død.
Stephen Lendman sier det slik: «Det er avgjørende å forstå at disse vaksinene er på eksperimentstadiet; de er uprøvd, giftige og ekstremt farlige for kroppens immunforsvar. De inneholder squalen-baserte adjuvanter, og forårsaker en hærskare med plagsomme, og sågar livstruende autoimmune lidelser. Selv om de blir påbudt, må de unngås. Jeg er også klar over at vaksiner ikke beskytter mot de sykdommer de angivelig skal forebygge, og de er ofte en årsak til dem. De burde være bannlyst, men florerer likevel fordi de er så pengeinnbringende» (globalresearch.ca, 14. juli 2009).
Planen er å gi hver person to injeksjoner med vaksinen. Disse setter kroppens immunforsvar ut av drift, og fører inn i kroppen et farlig virus.
Det såkalte Strecker-Memorandum avslører at WHO har forsket på metoder til å svekke eller bryte ned kroppens immunforsvar (globalresearch.ca, 21. juli 2009).
Den danske legen Dr. Anders Bruun Laursen henvendte seg til Det danske medisinalråd om Pandemrix-vaksinen som de nordiske landene har bestilt. Medisinalrådet innrømmet at Pandemrix-vaksinen fra GlaxoSmithKline inneholdt både squalen-adjuvant og kvikksølvpreparatet thiomersal. (Dr. Anders Bruun Laursen: What’s the Danger of Swine Flu Vaccinations? Globalresearch.ca, 20. august 2009).
Næringsoppløsningen til vaksinen fra legemiddelkonsernet Novartis inneholder kreftceller fra døde dyr. Dette opplyste den tyske lege og lungespesialist Dr. Wolfgang Wodarg til det tyske nyhetsstedet Bild.de (21. august 2009). Dr. Wodarg er også politiker, og formann for sunnhetskomiteen i Det tyske parlament og i Europarådet. Han har sterke reservasjoner mot legemiddelprodusenten Novartis som også produserer svineinfluensavaksine og bl.a. utprøver den i Tyskland.
Dr. Wodarg karakteriserer pandemifrykten som mediene skremmer folk med, som en «orkestrering», en innbringende business for legemiddelprodusentene. Dr. Wodarg uttalte videre at symptomene fra svineinfluensaen er meget milde i forhold til vanlig influensa.
Johannes Löwer, som er sjef for det prestisjetunge Paul Ehrlich-instituttet, hevder at svineinfluensavaksinen kan forårsake verre bivirkninger enn selve sykdommen (Bild.de, 21. august 2009).

Farlig innhold

Hva inneholder influensavaksinen Pandemrix, som de skandinaviske landene har kjøpt inn landsdekkende doser av, og som de planlegger å massevaksinere befolkningen med?
Den inneholder en rekke farlige stoffer som —
• Thiomersal (etylkvikksølv), 5 :g (mikrogram) pr. dose. Dette er et kvikksølvpreparat som brukes som antiseptikum i mange vaksiner. Kvikksølv er et av de giftigste metaller som finnes, bare overgått av Plutonium og evt. Beryllium. Dette kvikksølvpreparatet (og kvikksølv for øvrig) er blitt satt i forbindelse med bl.a. autisme, multippel sklerose, ADD og en hærskare andre lidelser. Det skader både hjerne- og nervevev, og er kumulativ, dvs. kvikksølvet hoper seg opp i vevene.
Både Baxter og Novartis har utviklet kvikksølvfrie vaksiner, så det er en ren forbrytelse mot menneskeheten å slippe ut kvikksølvholdige pandemivaksiner som Pandemrix, som produseres av GlaxoSmithKline, og det er en enda større forbrytelse av myndighetene å planlegge massevaksinasjon av befolkningen med en vaksine som inneholder dette farlige stoffet.
• Polysorbat 80, 4,86 :g (mikrogram) pr. dose. Dette stoffet benyttes bl.a som emulgeringsmiddel i kosmetiske preparater. Det inngår også i den farlige HPV-vaksinen Gardasil. Det er bl.a. påvist at Polysorbat 80 kan forårsake spontane aborter, epileptiske anfall, livstruende anafylaktiske sjokk og sterilitet.
• Octoxynol 10 (Triton X-100). Dette stoffet er et rensemiddel, en emulgator, og skal hindre skumdannelse. Stoffet kan bl.a skade cellemembranene og svekke celleaktiviteten.
• H5N1 fugleinfluensavirus av Vietnam-stammen, 3,75 :g (mikrogram). Dette er den farligste av alle fugleinfluensatyper.
• Squalen, (AS03), 10,69 :g (mikrogram) pr. dose. Dette er en naturlig forekommende olje som bl.a finnes i hailever. Det forekommer også i kroppens sentralnervesystem. Squalen er en såkalt adjuvant som skal «booste» (fremskynde) autoimmuniteten ved å forbigå kroppens naturlige immunforsvar og «sparke» det i høygear som respons på vaksinen.
Naturlig forekommende Squalen er i seg selv ikke så farlig i sitt rette miljø. Man kan faktisk konsumere stoffet i bl.a olivenolje uten skadevirkninger. Det er måten det kommer inn i kroppen på, som er farlig, og en injeksjon er en abnormal inngangsport. Squalen i vaksinen vil pirre immunforsvaret til å gå til angrep på all naturlig forekommende squalen i kroppen. Det gjelder i særlig grad sentralnervesystemet, der squalen forekommer naturlig, og er viktig for sentralnervesystemets sunnhet. Dermed begynner elendigheten, med en rekke nervelidelser som multippel sklerose, samt autoimmune lidelser som leddgikt og lupus.
Forsøksrotter som fikk injeksjoner med squalen, utviklet rheumatoid arthritt, en form for leddgikt. Ved et annet forsøk ble 14 marsvin injisert med squalen, og bare ett dyr overlevde. En dobbeltest viste samme resultat.

Under Gulfkrigen i 1991 ble amerikanske soldater vaksinert mot Anthrax (miltbrann). Denne vaksinen inneholdt squalen i en konsentrasjon på 34,2 :g (mikrogram) pr. milliard mikrogram vann. Det er påvist at squalen i denne konsentrasjonen i miltbrannvaksinen var årsak til at 25% av 697 000 amerikanske soldater ble rammet av det såkalte «Gulfsyndromet». Disse verdiene ble stadfestet av professor R.F. Garry for Representatenes Hus i USA. Det var professor Garry som oppdaget linken mellom squalen og Gulfsyndromet.

Ifølge dokumentasjonen fra Det europeiske helsedirektorat EMEA, inneholder pandemivaksinen Pandremix, 10,69 mg squalen pr. 0,5 ml, noe som tilsvarer en squalenkonsentrasjon som er en million ganger høyere enn i miltbrannvaksinene fra Gulfkrigen! (Dr. Anders Bruun Laursen: What’s the Danger of Swine Flu Vaccinations, Rense.com, 25. august 2009).
Miltbrannvaksinen førte også til at soldatene under Gulfkrigen i 1991 fikk 200% høyere risiko for å utvikle ALS (Lou Gehrigs sykdom), og de utviklet også en rekke lidelser som multippel sklerose, polyarteritis nodosa, lupus, myelitis transversalis (ryggmargsbetennelse), endokarditt (hjertebetennelse), optisk neuritis (synsnervebetennelse) og glomerulonenephritis (nyrebetennelse).
Det viser seg også at glykoproteinet gp 120, som er en hovedkomponent i MF-59/AS03 adjuvanten (squalen), er det samme proteinfragmentet som er isolert fra HIV, som medfører AIDS (Dr. Russell Blaylock: The Vaccine May Be More Dangerous Than Swine Flu, sitert av Dr. Anders Bruun Laursen, Rense.com, 25. august 2009).

Det er blitt foretatt en rekke undersøkelser rundt MF-59/AS03-adjuvanten (squalen/gp 120), som alle viser en klar tilknytning mellom squalen og en rekke autoimmune sykdommer.
Det er også blitt foretatt kontraundersøkelser rundt squalen som viser at stoffet er en meget trygg adjuvant. Karakteristisk nok er det legemiddelprodusenten Novartis, som produserer både adjuvanten og vaksinen, som står for den type «undersøkelser» og lar dem publisere i «prestisjetunge» legetidsskrifter. Dette er ingen overraskelse. For dem er det snakk om milliardbusiness, og da gjelder det jesuittiske prinsipp om at hensikten helliger midlet. Legemiddelindustrien er big business i milliardklassen, og de tenker kun i penger. Det er ikke første gang legemiddelprodusentene forfalsker data.
Det britiske helsetilsynet frykter at svineinfluensavaksinen kan påføre folk en farlig, og i verste fall dødelig nervesykdom: Guillain-Barrés syndrom. Helsetilsynet er bekymret for at svineinfluensavaksinen kan gi bivirkninger som er langt farligere enn selve vaksinen, og har bedt nevrologene om å være på vakt.
Vi skal merke oss at britiske helsemyndigheter har uttalt at Pandemrix-vaksinen i første rekke skal gis til svangre kvinner, eldre mennesker, samt mennesker med et på forhånd lavt immunforsvar (The Guardian, 3. sept. 2009). Og det er nettopp disse som vaksinen er spesielt farlig for.
Innholdsdeklarasjonen for Pandemrix kan man selv lese ved å gå inn på websiden til Det europeiske helsedirektorat (EMEA): http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832en.pdf.

Pandemrix

Pandemrix, som også markedsføres under varemerket Prepandrix, er en «forebyggende» vaksine til bruk ved fugleinfluensa-pandemier (H5N1). Vaksinen ble utviklet av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline, og inneholder en adjuvant [squalen] og et deaktivert virus av H5N1-viruset (fugleinfluensa) som ble funnet i Vietnam i 2004. Vaksinen er godkjent av Europarådet etter anbefaling av Det europeiske medisinalråd EMEA. Vaksinen er bare godkjent til bruk når en H5N1-pandemi [fugleinfluensa] blir erklært offisielt av WHO eller EU (fra Wikipedia, art. Pandemrix).
Pandemrix er med andre ord en vaksine mot fugleinfluensa, H5N1, av den ekstremt farlige Vietnam-typen, og inneholder deaktivert virus av denne. Men Pandemrix skal også brukes mot den utbasunerte «svineinfluensa», H1N1. Fugleinfluensaviruset H5N1 spres ikke så lett i luften, men når det blir kombinert med H1N1-viruset, blir det plutselig langt farligere. Den offisielle forklaringen er at Pandemrix foreløpig er en «skinnvaksine», som inneholder H5N1, men at dette (deaktiverte) viruset vil bli erstattet av H1N1 når man får kartlagt dette viruset skikkelig. Men har man noen garanti for at GlaxoSmithKline lar dette skje?
Vi har ingen tillit til disse legemiddelfirmaene som gang på gang er blitt grepet i skandaler, og som gjentatte ganger har lansert «medisiner» som ikke er blitt skikkelig utprøvd, og med katastrofale konsekvenser: Vioxx, Thalidomid, Bextra.
Når det gjelder sitnevnte «smertestillende medisin», så ble den trukket tilbake fra markedet på grunn av alvorlige bivirkninger — hjerteanfall, slag, angina, dødelige hudreaksjoner. . . . Legemiddelfirmaet Pfizer, som produserte Bextra, har av den amerikanske regjering fått en bot på 12 milliarder kroner for ulovlig å ha promotert og distribuert den farlige medisinen. I tillegg har Pfizer fått en bot på ytterligere en milliard dollar for å ha promotert og distribuert en rekke andre farlige medisiner (Jyllandspostens nettutgave, 2. sept. 2009)
Gang på gang hører vi om «medisiner» som blir trukket tilbake fra markedet fordi det blir registrert alvorlige bivirkninger.
Vi har definitivt ingen tillit til disse legemiddelfirmaene som spiller hasard og russisk roulette med menneskeliv i mammons navn.
Det er Mammon som er deres gud, og menneskeliv spiller ingen rolle for disse mammondyrkere.

Tamiflu

Tamiflu (oseltamivir) er en «forebyggende» influensamedisin som markedsføres av Roche-konsernet. Det inntas oralt i form av kapsler på 75 mg.
Tamiflu er den senere tiden kommet i søkelyset på grunn av til dels alvorlige bivirkninger av psykisk og nevrologisk art. Rapporter om den slags bivirkninger er spesielt kommet fra Japan, som forbruker 60% av verdens Tamiflu-produksjon. Det dreier seg om nedsatt bevissthet, unormal atferd, hallusinasjoner, delirium, selvmordstendenser og lignende bivirkninger. Forsøk har vist at barn som tar Tamiflu har 54% større risiko for å vise unormal atferd enn barn som ikke tar preparatet. Når det gjelder psykiske bivirkninger som kan føre til selvmord eller skader, viste forsøkene at barn som tok Tamiflu hadde 25% større risiko for slike alvorlige bivirkninger. I 2007 advarte det japanske helseministerium mot at Tamiflu ble administrert til barn mellom 10–19 år (Wikipedia, art. Oseltamivir, Timesonline.co.uk, 5. mai 2009).
En nylig undersøkelse i England viste at mellom 51–53% av barn som ble administrert Tamiflu mot svineinfluensa fikk bivirkninger, særlig kvalme og nevropsykiatriske symptomer som mareritt, problemer med å tenke, merkelig oppførsel etc. (Timesonline.co.uk, 31. juli 2009).
Legemidelfirmaet Roche forsøker selvsagt å bortforklare disse funnene. For dem dreier det seg om store penger.

Menneskeskapt

I årene 1918–1920 brøt det ut en nærmest global influensa som fikk navnet «Spanskesyken» — ikke fordi den herjet mer i Spania enn andre steder, men fordi Spania var nøytral under 2. Verdenskrig, og følgelig sendte ut de mest pålitelige nyheter om epidemien.
Forskere ved Det amerikanske senter for sykdomsforebyggelse og sykdomskontroll (CDC, Center for Disease Control and Prevention) har med hell rekonstruert viruset som forårsaket den såkalte «Spanskesyken», en influensaepidemi i årene 1918–19 som krevde mer enn 50 millioner menneskeliv over hele verden. Dette kan man konstatere ved å gå inn på CDCs egen webside: http://www.cdc.gov/FLU/ABOUT/QA/1918flupandemic.htm. Det ghår fram at forskerne med hell har rekonstruert influensa A-viruset (H1N1) som var ansvarlig for Spanskesyken.
Man må med god grunn spørre seg selv om hvorfor forskere befatter seg med slike djevelske og farlige eksperimenter. Den offisielle forklaring er at det vil gi forskerne muligheter til å utvikle metoder (les: vaksiner) som kan tas i bruk hvis en lignende pandemi skulle utvikle seg i vår tid.
I 2004 søkte legemiddelfirmaet Novartis patent på «splittet influensavaksine med adjuvant», og patenten ble innvilget den 19. februar 2009 (US patent 20090047353A1). Dermed lå veien åpen for å produsere en ny influensavaksine ved behov når en ny «pandemi» med den rette virustypen dukket opp. Dvs. et «splittet» virus — en ny virustype som er «skapt» ved å rekombinere flere andre virustyper. «Svineinfluensa»-virus er et slikt virus, en rekombinant av Fugleinfluensa A (H5N1), svineinfluensa (H1N1) og vanlig influensa (H3N2).
Novartis har innrømmet at den vaksinen de «oppfant» i sin patent vil være «effektiv» på grunn av forhåndskunnskap om opphavet til det pandemiske influensaviruset som var blitt laget. Følgelig er ikke dette rekombinante H1N1-viruset («svineinfluensa») av naturlig opphav.
Denne galskapen ble sanksjonert av FN-organet WHO (Verdens Helseorganisasjon) i Gèneve den 13. juli 2009: «Med tanke på en begrenset tilgang på vaksine på verdensbasis, og et potensielt behov for å beskytte mot ‘omstreifende’ virustyper, anbefalte SAGE det som viktig å promotere produksjonen og bruken av vaksiner av en type som inneholder olje i vann-adjuvant [squalen] og levende, forsterket influensavirus» (http://www.who.int./csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090713/en/index.html). (Dr. A. True Ott, PhD: Startling New Evidence that the Swine Flu Pandemic is Man-Made. Rense.com, 26. juli 2009.)
Novartis International AG, med sitt hovedkvarter i Basel, Sveits, er for øvrig verdens største legemiddelprodusent med en avkastning i 2008 på over 300 milliarder kroner. Logoen til Novartis viser «Den evige flammen» til Illuminati. Novartis eier også legemiddelfirmaet Sandoz, som oppfant hallusinogen-rusmidlet LSD (lyserginsyre) og andre tilsvarende rusmidler, og som forsynte det amerikanske etterretningsorganet CIA med LSD til de beryktede MK-ULTRA-eksperimentene med mind-kontroll.
Novartis har også nære forbindelser med den såkalte Romaklubben (Dr. A. True Ott, PhD: Evidence of the Actual Origins of the 2009 Pandemic Influenza).
Det er mye som tyder på at det nye, rekombinante svineinfluensaviruset for 2009 ble laget ved laboratoriene til Fort Detrick i Maryland, USA, der også HIV-viruset trolig ble laget.
Under en høring i Representantenes Hus i USA i 1969 anmodet Fort Detrick den amerikanske regjering om midler til å utvikle en «ny» sykdom som hadde evnen til både å motstå ofrets immunforsvar, samt bryte ned dette. Så dukket HIV (AIDS) opp på arenaen (Dr. A. True Ott, PhD: Startling New Evidence that the Swine Flu Pandemic is Man-Made. Rense.com, 26. juli 2009).
Den «nye» typen trippelvirus — svine/fugle/vanlig influensa — manglet totalt i alle prøver fra svin og mennesker i årene 1930–1998. Så dukket dette trippelviruset nærmest plutselig ut av løse luften, og spørsmålet lyder: Hvorfor, og hvordan?
Som nevnt tidligere, uttalte den kanadiske legen Dr. Sherif Zaki, at dette var et helt nytt virus som forårsaket en helt annen sykdom enn vi var vant til.
I lys av alle tilgjengelige opplysninger, er svaret nærliggende: Dette «nye» trippelviruset er menneskeskapt — et produkt av genetisk manipulasjon ved Fort Detrick-laboratoriene i Maryland, USA.

Verdens helseorganisasjon

Den 11. juli 2009, kort tid etter de første utbruddene av svineinfluensa i Mexico og Syd-California, hevet WHO (Verdens Helseorganisasjon), som i dag ledes av den kinesiske lege Dr. Margaret Chan, sin pandemi-alarm til høyeste beredskap — nivå 6. Dette nivået har ikke gjøre med farlighetsgraden, men med den hastighet pandemien sprer seg. WHO kunngjorde at det «nye» svineinfluensaviruset var et trippelvirus bestående av svineinfluensa (H1N1), fugleinfluensa (H5N1) og vanlig influensa (H3N2).
Den 30. april 2009 opplyste WHO-organet Infosan at svineinfluensa vanligvis ikke smitter mennesker. Rapporten påpeker at for at mennesker skal bli smittet av svineinfluensa, må et menneske faktisk utveksle kroppsvæsker med et infisert svin. Derimot kan svin lett bli smittet av influensasyke mennesker.
WHO opplyser også at den «nye» svineinfluensaen har en meget lav dødsprosent sammenlignet med vanlig influensa. Pr. 26. mai 2009 viste en WHO-oversikt at 46 land hadde meldt om til sammen 12 954 tilfeller av svineinfluensa, og av disse var kun 92 personer døde — en dødsprosent på kun 0,7%. (http://www.who.int/csr/don/2009_05_26/en/index.html). De som døde, var stort sett mennesker som på forhånd var fysisk svekket, særlig eldre mennesker.
Denne dødsprosenten er ekstremt lav sammenlignet med dødsprosenten for vanlig, årviss influensa, der tallene typisk ligger på 5–10%. Pr. 26. mai 2009 var kun 92 mennesker døde av svineinfluensa på verdensbasis, men det i samme tidsrom (4 måneder) døde over 13 000 mennesker av vanlig influensa bare i USA alene! Hvert år dør mellom 250 000–300 000 mennesker på verdensbasis på grunn av komplikasjoner av vanlig, årviss influensa. Ni av ti døde er eldre mennesker som på forhånd er fysisk svekket (CNN.com, 28. april 2009). Under pandemier av vanlig influensa ligger dødstallene mellom 25–50%.
Når denne «nye» typen svineinfluensa har så ekstremt lav dødelighetsprosent sammenlignet med den årvisse, vanlige influensaen, må det være tillatt å spørre hvorfor Verdens Helseorganisasjon med Dr. Margaret Chan i spissen, blåser denne influensaen opp til høyeste alarmberedskap og begynner å snakke om tvungen massevaksinasjon — med en vaksine som er langt farligere enn sykdommen.
WHO driver regelrett skremselspropaganda med denne såkalte pandemien:

Fryktspillet - hvordan skremme folk til å gjøre som makten sier
Fryktspillet – hvordan skremme folk til å gjøre som makten sier

— «2 milliarder mennesker kan bli smittet», «dyster svineinfluensa-advarsel», «H1N1-pandemien kan eksplodere», «H1N1-viruset er kommet ut av kontroll», «dødsviruset kan ikke stoppes!» (ABC News, 7. mai 2007; Bild.de, 16. juli; 7. august; 24. august 2009).
Sannheten er at «Dødsviruset» befinner seg i selve vaksinen!

WHO har også innrømmet at det er vanlig prosedyre å slippe pandemiske virus ut i befolkningen for å «komme pandemien i forkjøpet» (www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_safety-vaccines-20090805/en/index.html).
I Europa pleier enkelte vaksineprodusenter, bl.a. GlaxoSmithKline, å sende ut «skinnvaksiner», dvs. vaksiner som inneholder et aktivt influensavirus som ikke har sirkulert tidligere i befolkningen. Dette viruset skal «etterligne» det nye, pandemiske viruset.
Ifølge deklarasjonen fra EMEA, inneholder Pandemrix-vaksinen fugleinfluensavirus H5N1 av den meget farlige Vietnam-typen. Det er tydeligvis dette viruset som «skinnvaksinen» inneholder.
«Når slike skinnvaksiner blir testet, er det fullt ut mulig å slippe et farlig virus ut i befolkningen» (mercola.com, 3. sept. 2009).
Så når mediene blåser opp alvorlige virkninger og dødsfall etter «svineinfluensa», så er ikke årsaken vanlig svineinfluensa i seg selv, men det «nye virus», eller en skinnvaksine-test. Som nevnt tidligere, uttalte Dr. Sherif Zaki, at lungeskadene på dødofre etter «svineinfluensa» minnet sterkt om skadene etter fugleinfluensa H5N1.
Mediene driver bevisst disinfo overfor befolkningen, øyensynlig i den hensikt å skremme folk til å ta en farlig vaksine.
Men nå har britiske helseeksperter fastslått at H1N1-epidemien er mindre farlig enn først antatt. De har nedgradert farlighetsgraden betraktelig (The Guardian, 3. sept. 2009).

Tvungen massevaksinasjon

Verdens Helseorganisasjon WHO har avslått å offentliggjøre referatene fra et møte organisasjonen hadde med legemiddelfirmaene Baxter, Novartis og Sanofi, der det ble anbefalt tvungen massevaksinasjon denne høsten i USA, Europa og andre land mot den såkalte «svineinfluensa-pandemien» (globalresearch.ca, 21. juli 2009). Hvorfor vil WHO skjule referatene for det brede publikum? Det er jo nettopp dem det gjelder!
WHO, som er en gren av FN, har ifølge 2005-direktivet fastslått at organisasjonen, under pandemi-situasjoner, kan overta et lands infrastruktur og oppløse de nasjonale regjeringer: «Under spesielle pandemiske planer som blir gjort gjeldende på verdensbasis, USA innbefattet, vil nasjonale styresmakter bli oppløst i tilfelle av en pandemisk krisesituasjon, og bli erstattet av spesielle krisekomiteer. Disse vil overta ansvaret for helse- og sikkerhetsvesenet i de respektive nasjoner [— Norge innbefattet —] og står bare ansvarlige overfor WHO og EU i Europa, samt FN i Nordamerika» (David J. Smith: Newswatch, 15. august 2009).
Direktivet fastslår også at «krisekomiteene» som overtar landets styre, kan pålegge borgerne medisinske undersøkelser, få innsyn i borgernes personlige medisinske opplysninger, pålegge borgerne å la seg vaksinere, sette i karantene eller la seg behandle for pandemiske sykdommer, samt ilegge bøter eller fengselsstraff for de som nekter å gå med på disse tiltakene, og de vil bli behandlet som kriminelle personer.
Med andre ord: FN-organet WHO har autoritet til å pålegge enhver borger i de 194 medlemslandene til å la seg vaksinere. Bak røykteppene og all svadaen og propagandaen, arbeider WHO, EU og FN i samsvar med sitt globale agenda, som er verdensherredømmet — verdensregjeringen. Det foreligger nok av beviser for at legemiddelfirmaene, støttet og beskyttet av WHO/FN, med vitende og vilje vil distribuere et dødelig, pandemisk virus. Dette vil gi legemiddelfirmaene astronomiske summer i pengekistene, og FN/EU/WHO full kontroll over medlemsnasjonene som gradvis har viklet seg inn i deres snedige garn ved å undertegne utallige direktiver, resolusjoner, traktater og avtaler. I tillegg vil disse djevelske planene være et viktig middel til avfolkningsprogrammet for å redusere jordens befolkning. Det er de «unyttige forbrukere» som skal til livs, og det er også disse (vesentlig eldre og fysisk svekkede personer) som i særlig grad blir rammet av den diabolske planen.
Den 1. mai 2009 kunngjorde WHO at de dropper betegnelsen «svineinfluensa». «Pandemien» skal nå betegnes H1N1. Dette er kort og godt et røykteppe for å skjule «pandemiens» virkelige opphav.
Det dreier seg et diabolsk, internasjonalt forbrytersyndikat som legger brikkene på plass for å implementere den etterlengtede verdensregjeringen.

Ikke skikkelig utprøvd

Den «nye» vaksinen får en testperiode på seks uker. Dette blir fra sakkyndig hold karakterisert som altfor lite. De alvorlige bivirkningene fra eksempelvis squalen utvikler seg over måneder og år, og kan ikke evalueres etter seks uker. Selv Det europeiske medisinalråd EMEA innrømmer at bivirkningene bare kan evalueres etter utstrakte vaksinekampanjer, og det tyske nyhetsmagasin Der Spiegel karakteriserer massevaksineringen av den europeiske befolkning som et gigantisk, gratis, eksperiment som skal skaffe det amerikanske helsedirektoratet FDA litt erfaring før vaksinen slippes løs på det amerikanske markedet! (Dr. Anders Bruun Laursen: What’s the Danger of Swine Flu Vaccinations? Globalresearch.ca, 20. august 2009).
Det kan ikke karakteriseres som annet enn biologisk krigføring/terror mot befolkningen med farlige og uprøvde vaksiner mot menneskeskapte «pandemier».
GlaxoSmithKline, som lager Pandemrix-vaksinen, uttaler selv om denne vaksinen: «Kliniske tester vil være begrenset på grunn av behovet for å skaffe vaksinen til veie for styresmaktene så hurtig som mulig. Det vil derfor være påkrevd med etterfølgende tester etter at vaksinen er tilveiebrakt» (mercola.com, 3. sept. 2009).
GlaxoSmithKline innrømmer med andre ord at de slipper en uprøvd vaksine med et «nytt virus» ut på markedet før vaksinen er skikkelig utprøvd. Og under en pandemi er «etterfølgende tester» så kortvarige at de på ingen måte kartlegger langtidsskadene etter vaksinen.
Så prøver bl.a. EU med sin «Codex Alimentarius» å gjøre slutt på helsekostforretningene ved å delegere alle kosttilskudd til apotekene. Det er ikke annet enn et forsøk på å bryte ned borgernes helse ved å hindre folk i å kunne kjøpe naturprodukter uten restriksjoner som kan bygge opp den enkeltes helse og immunforsvar. Slike lovforslag fra EU-blekkspruten er et alvorlig overgrep mot borgernes frihet til selv å velge hva de ønsker å bygge opp sin kropp med, og fritt kunne kjøpe slike produkter.
Men EU, WHO og andre har ingen skrupler med å påtvinge befolkningen farlige medisiner og vaksiner som bryter ned både helse og immunforsvar.
Men så har de et bestemt agenda som de arbeider etter: Avfolkning og verdensherredømmet.

Forurenset vaksine

I 1987 gikk Dr. Maurice R. Hilleman offentlig ut med opplysninger om poliovaksine-kampanjene i 1950- og 1960-årene. Dr. Hilleman, som på den tiden var sjef for vaksineproduksjonen ved legemiddelfirmaet Merck Pharmaceuticals, opplyste overfor et lamslått publikum at disse vaksinene trolig hadde ført til flere tusen dødsfall hvert år — hovedsakelig av kreft. Årsaken var at de første poliovaksinene (Salk-vaksinen) var forurenset med et kreftfrembringende virus, SV40, som stammet fra nyrene til døde aper. Disse nyrene ble brukt til å kultivere de første vaksinene. Flere titalls millioner mennesker fikk denne forurensede vaksinen før den ble stoppet i 1963. Det er anslått at de som fikk denne vaksinen, og som var født mellom 1941–1965, hadde 300% større sjanse for å utvikle kreft. Det som var skremmende, er at Dr. Hilleman opplyste at Merck var klar over at vaksinen var forurenset med SV40, men likevel slapp den ut på markedet! I tillegg ble det oppdaget at en del av vaksinene også inneholdt levende poliovirus, og dermed fremkalte polio på titusenvis av mennesker i 1950-årene (Dr. A. True Ott, PhD: Startling New Evidence that the Swine Flu Pandemic is Man-Made. Rense.com, 26. juli 2009.)
I 2006 ble det oppdaget at en vaksine det store Bayer-konsernet produserer mot bløderfaktorer, var forurenset med HIV-virus. Interne dokumenter viste at Bayer var klar over at vaksinen var forurensenet med HIV-virus. Da saken ble kjent, trakk Bayer vaksinen tilbake fra det amerikanske markedet, men dumpet den over til Europa, Asia og Latinamerika, selv om de visste at de utsatte tusener av mennesker, de fleste barn, for smitte av levende HIV-virus. Dokumentene viste også at det amerikanske helsedirektoratet FDA konspirerte med Bayer for å skjule skandalen og tillate at vaksinen ble dumpet til andre deler av verden. Skandalen fikk ingen ettervirkninger for noen av toppsjefene i Bayer (prisonplanet.com, 5. mars 2009).
I begynnelsen av 2009 ble legemiddelfirmaet Baxter tatt på fersk gjerning med en influensavaksine firmaet hadde sendt til 18 land. Det dreide seg om en vaksine mot vanlig influensa (H3N2) som var forurenset med fugleinfluensavaksine (H1N1) av den farlige Vietnam-typen, som har en gjennomsnittsdødelighet på 60%. I Syd-Vietnam var dødelighetsprosenten oppe i 83%, i Thailand 71% og i Kambodsja var dødelighetsprosenten for denne fugleinfluensatypen oppe i 100%.
Skandalen ble oppdaget ved en tilfeldighet fordi rutinetester av vaksinen som ble utført i Tsjekkia, avslørte forurensningen, og det ble slått alarm. Hvis vaksinen var blitt sluppet ut på markedet, kunne det medført en storpandemi av den farlige fugleinfluensatypen — med enorme profitter for legemiddelkonsernet. Baxter innrømmet senere at vaksinen var forurenset, men tillot likevel at vaksinen ble distribuert. Både Baxter og andre vaksineprodusenter er pålagt å følge biosikkerhetsreglene på nivå 3 (BSL3), dvs. at det skal være teknisk umulig at en vaksineforurensning med andre virustyper skal kunne skje ved et uhell (avisen Toronto Sun, 27. februar 2009; prisonplanet.com, 5. mars 2009).
Den eneste forklaringen er at Baxter på forhånd spekulerte i å fremkalle en storpandemi. Dette ville på sin side skape stor etterspørsel etter vaksine, og legemiddelprodusenten kunne rake inn astronomiske summer — i kjølvannet av døde og syke mennesker.
Umulig, sier du? Nei, slett ikke! Der storkapitalen og Mammon hersker, kjenner kynismen ingen grenser. Det har historien lært oss.

Rettsvern

I 1976 ble én person ved Fort Dix i USA syk. Dagen etter døde han, og to uker senere ble det fastslått at det var svineinfluensa som var årsaken. Det ble slått alarm, og satt igang massevaksinasjon fordi myndighetene fryktet en større svineinfluensa-pandemi. Rundt 48 millioner amerikanere (22%) ble vaksinert.
Den fryktede pandemien uteble. Bare én person døde av svineinfluensa, nemlig den smittede person ved Fort Dix. Det ble derimot meldt om 500 tilfeller av Guillain-Barré syndromet (GBS). Dette syndromet, en lammende nevromuskulær lidelse som kan være dødelig, førte til 25 dødsfall.
Status: Én person døde av sykdommen, mens 25 døde av alvorlige sidevirkninger av selve vaksinen. Med andre ord: Det var flere som døde av vaksinen enn selve sykdommen (BBC: The World, 28. april 2009).
Etterspillet etter 1976-pandemien, som også har fått navnet «Svineinfluensa-fiaskoen», førte til at en rekke personer som ble skadet av vaksinen, anla rettsak mot amerikanske myndigheter, som måtte punge ut til sammen 1,3 milliarder dollar i skadeserstatning til ofrene.
Klok av skade har legemiddelprodusentene (GlaxoSmithKline, Novartis, Baxter etc.) denne gangen helgardert seg ved at myndighetene har gitt dem full immunitet — ikke mot pandemien, men mot eventuelle søksmål pga bivirkninger og død etter selve vaksinen. Med andre ord: Legemiddelprodusentene kan ikke rettsforfølges etter skadevirkninger av vaksinene deres.
Den jevne befolkning er legemiddelindustriens forsøkskaniner. Milliardbusinessen bekymrer seg ikke om hvor mange som dør eller blir skadet av deres produkter. For dem er den enes død den annens brød.
Dagsavisen.no (5. august 2009) melder at svineinfluensaen er i ferd med å bli en gullgruve av format for en mektig legemiddelindustri. Når mediene skremmer folk, øker profitten for legemiddelgigantene. Legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline, som leverer Pandemrix til bl.a. England og de nordiske land, gir gigantselskapet et overskudd på 20 milliarder kroner! Til sammen gir «svineinfluensa-pandemien» legemiddelselskapene rundt 300 milliarder kroner i kassen!

Norge

Den nå uselvstendige «nasjonalstat» Norge er forlengst, og i strid med Den norske grunnlov, lagt inn under fremmed herredømme. Det norske helsedirektorat opplyser at landet har kjøpt inn 9,4 millioner doser med influensavaksinen Pandemrix. Dette er nok til to doser for hver av Norges innbyggere. Vaksinen har kostet den norske stat 640 millioner kroner. I tillegg har Norge også et beredskapslager med influensamiddelet Tamiflu (kapsler), som er nok til 1,4 millioner av landets innbyggere.
Det er flere ansvarlige personer i norsk helsevesen som mener dette er en grov overreaksjon og misbruk av penger. Det blir påpekt fra faglig hold at dette innkjøpet er fullstendig overdrevent i forhold til farene ved en influensa som er både mild og harmløs for de fleste (Aftenposten.no, 19. august 2009).
Det norske folkehelseinstituttet advarer mot overdreven influensahysteri, og påpeker at vanlig vann og personlige, enkle hygieneråd er like bra fordi mange av tiltakene mot svineinfluensaen har liten eller ingen virkning for å hindre smitte. De enkle rådene er de samme som ved vanlig influensa: Jevnlig håndvask, ikke nys eller host på andre, og hold deg hjemme hvis du føler deg syk (nrk.no, 6. august 2009).
Også fra Stortingets talerstol har enkelte røster påpekt at vaksineprogrammet mot svineinfluensa er sløsing med tid og ressurser, og at en uprøvd vaksine av denne typen kan gi alvorlige bivirkninger hos store deler av den norske befolkning (nrk.no, 8. august 2009).
En spørreundersøkelse viste at hele 59% av Norges befolkning ikke vil ta imot tilbudet om gratis vaksine mot svineinfluensa (aftenbladet.no, 12. august 2009).
Danmark har bare kjøpt vaksiner til en tredjedel av befolkningen, mens Sverige har kjøpt inn 18 millioner doser av Pandemrix fra legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline, som i sin avtale med den svenske staten fraskriver seg ethvert ansvar mht eventuelle skadevirkninger etter vaksinen! Ironisk nok følger dette store innkjøpet med den kvikksølvholdige vaksinen etter at Sverige den 1. juni 2009 nedla forbud mot kvikksølvamalgam i tennene, samt forbud mot en rekke andre kvikksølvholdige preparater (amalgamskadefonden.se, innsamlingsbrev for august 2009).
Pandemrix inneholder 5 :g (mikrogram) thiomersal. Det er anslått at selv 1 :g thiomersal er en risiko. Kvikksølv er et av de giftigste og farligste metaller som finnes på denne jord. Thiomersal er en dødelig gift som er 50 ganger mer giftig enn rent kvikksølv (Dr. Ilya Sandra Perlingieri: Danger In the Shots — Components of the H1N1 Vaccine. Rense.com, 4. august 2009).

Masseprotester

En spørreundersøkelse i England avslørte at over 30% av britiske sykepleiere ikke vil ta svineinfluensavaksinen på grunn av manglende sikkerhet rundt vaksinen, og mange mener at pandemihysteriet er sterkt overdrevet og rett og slett dreier seg om propaganda fra myndighetenes side (globalresearch.ca, 18. august 2009).
Når det gjelder britiske leger, går det frem at rundt halvparten av britiske familieleger ikke vil la seg vaksinere mot svineinfluensa (dailymail, 25. august 2009).
Engelske myndigheter og medier har blåst opp svineinfluensahysteriet til enorme proporsjoner. Det blir antydet at 750 000 engelskmenn vil dø av pandemien; det blir foreslått å grave store massegraver og sette opp midlertidige likhus. Det hele går ut på å skremme det britiske publikum og skape en atmosfære av panikk. «Alle påstandene er totale fabrikasjoner. Det foreligger absolutt ingen vitenskapelige beviser som støtter disse påstandene. Virkeligheten blir snudd på hodet. Den britiske regjering villeder med hensikt det britiske publikum. . . .WHO [Verdens Helseorganisasjon] har ikke fremlagt noen beviser, det har heller ikke den britiske regjering. Men det foreligger rikelig med beviser som er dokumentert i en rekke rapporter, at WHOs pandemialarm på nivå 6 er basert på fabrikerte ‘beviser’ og manipulasjon av dødstallene. . . .WHO påsto uten de ringeste beviser at ‘et globalt utbrudd av sykdommen er overhengende’. Dødstallene fra Mexico mht til svineinfluensa-pandemien ble fordreid. I følge WHO sjefen Dr. Margaret Chan var 176 mennesker døde i Mexico. Men av hva? Hvor fikk hun disse tallene fra? I følge Mexicos helseministerium døde 159 mennesker av influensa [vanlig], mens bare syv døde av H1N1-typen, i følge laboratorieanalyser. . . .
På den annen side foreligger det rikelig dokumentasjon på at den foreslåtte vaksinen kan føre til flere dødsfall enn av H1N1-influensaen. Dette blir imidlertid benektet av vestlige styresmakter» (globalresearch.ca, 19. august 2009).
Den 25. august 2009 uttalte den tyske helseminister Ulla Schmidt på tysk TV at svineinfluensa-kampanjen var en stor svindel, og det største vaksineeksperimentet i historien (Stephen Lendman: Early and Current Fears About Vaccine Dangers. rense.com, 28. august 2009).
Dette eksperimentet med en uprøvd og farlig vaksine ønsker vi ikke å være med på. Vi vil ikke være forsøkskaniner for en maktelite som arbeider for verdensherredømmet og tar sikte på en avfolkning av verden. Vi nekter konsekvent å la oss tvangsvaksinere med en uprøvd og farlig vaksine som kan få alvorlige konsekvenser for vår helse.
I lys av en truende, påbudt massevaksinasjon, holdt Motstandsbevegelsen mot vaksine i Canada en landsdekkende protestmarsj den 28., 29. og 30. august 2009 under mottoet «Vi vil ikke ta den!» «Vi vil sikre våre rettigheter som frie mennesker, og selv bestemme om vi skal vaksineres eller ikke. Vi vil ikke på noen som helst måte tåle at disse rettighetene blir trampet på. . . .Dine rettigheter, din frihet og din helse står på spill» (Educate-yourself.org, 28. august 2009).
Det grunnleggende spørsmål må bli: Hvorfor villeder myndighetene publikum? Hvorfor villeder WHO publikum? Hvorfor villeder legemiddelprodusentene publikum?
Kan man ha tillit til myndigheter som fører publikum bak lyset mht en så viktig sak? Kan man ha tillit til en verdensorganisasjon som fører publikum bak lyset og sprer villedende propaganda i en så viktig sak som anrører millioner, for ikke å si milliarder av mennesker? Kan man ha tillit til legemiddelprodusenter som bevisst sprer farlige vaksiner og flere ganger er blitt grepet i forsøk på å sette i gang pandemier for pengers skyld?
Vi lever på Satans slagmark, bedragenes og løgnenes verden. Virkeligheten er ikke hva vi tror den er.

Ny Verdensorden

Tidspunktet for «svineinfluensa-pandemien» er perfekt timet med den kommende økonomiske kollaps. Det kan neppe være tilfeldig. H1N1-«pandemien» er kort og godt orkestrert med god hjelp av mediene. Den tjener flere hensikter:
1) Å overta kontrollen over nasjonen
2) Å skape frykt i befolkningen
3) Å redusere jordens befolkning

Det er en rekke prominente personer som tar til orde for en drastisk reduksjon av jorden befolkning: Jaques Cousteau (avdød), Englands prins Philip, Henry Kissinger, Maurice Strong, David Rockefeller m.fl.
I 1974 forfattet den daværende amerikanske utenriksminister Henry Kissinger den beryktede NSSM-200-rapporten, der fredsprisvinneren gikk sterkt inn for en umiddelbar reduksjon av jordens befolkning, bl.a. ved å bruke matvareforsyningen som våpen. Det var Den tredje verden, og da spesielt Afrika, som var siktemålet. (http://wlym.com/txt/NSSM200.htm).
Det beryktede Georgia-monumentet i USA hevder at målet burde være å bringe jordens folketall ned til 500 millioner — en reduksjon på over 80%.
Under en internasjonal svineinfluensa-konferanse som nylig ble avholdt, viste en av slide-presentasjonene «ordo ab chao»-prinsippet (orden ut av kaos) til Den nye verdensorden. Dette var tankevekkende, og antyder at det er langt dypereliggende motiver som ligger bak den menneskeskapte «svineinfluensa-pandemien».
Ut av det kaos som en global, økonomisk kollaps og en planlagt og timet «storpandemi» fører til, vil «orden» oppstå av kaos, slik at Den nye verdensorden — verdensregjeringen — kan utkrystallisere seg.
Den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli uttalte i sin tid (i boken Coningsby, 1844) at verden blir styrt av helt andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissene, tror. Dvs. det er en skjult maktelite som arbeider sakte, men sikkert bak kulissene for å implementere Den nye verdensorden. De er de som er de virkelige verdens herskere. De har den fulle og hele kontroll over de to viktige hovedaspektene for å kunne styre verden: Økonomien og massemediene. De er medlemmer av okkulte, hemmelige organisasjoner, og de mediekåte «statsledere» som fremtrer offentlig, er deres trofaste lakeier.

Under en tale i FN den 14. september 1994, uttalte Ny verdensorden-pådriveren og en av toppene i Bilderbergerne, David Rockefeller, at:

«Anledningens vindu, der en virkelig fredelig verdensorden der alle er avhengige av hverandre kan bli bygd, vil ikke stå åpent alt for lenge. Vi står på randen av en global forvandling. Alt vi trenger er den riktige storkrisen, og nasjonene vil godta Den nye verdensorden.»

Så er det meget påfallende, for å si det mildt, at Verdensorganisasjonen FN/WHO utbasunerer en global storpandemi, samtidig som det varsles om en global, økonomisk kollaps. Alt ser ut til å være planlagt og nøyaktig timet. Dette kan være den «riktige storkrisen» David Rockefeller uttalte ville bringe nasjonene inn i Den nye verdensorden, eller Verdensregjeringen. Tiden vil vise, og tiden er kort — langt kortere enn vi aner!
Onde mennesker kan nok legge sine planer, men det er ikke alltid planene deres lykkes. Det er en Gud i himmelen som sitter med kontrollen over historiens gang, og han tillater aldri Satan og hans undersåtter å krysse den grense han har satt: Hit, og ikke lenger!

Dr. Leonard Horowitz

"The 'King David of Natural Healing' vs. The Goliath of 'Slash, Burn and Poison Medicine'"
“The ‘King David of Natural Healing’ vs. The Goliath of ‘Slash, Burn and Poison Medicine'”

I sin artikkel «Dangerous, Deadly H1N1 Vaccine Scam» (rense.com, 6. sept. 2009) uttaler legen, Dr. Leonard Horowitz:
• Verdens Helseorganisasjon (WHO) sprer propaganda om «svineinfluensaen» for å overbevise folk om at det nye, genmanipulerte, levende «skinn»-influensaviruset i vaksiner er helt ufarlig.
• Den 6. august 2009 ble det opplyst at minst 50% av verdens leger og helsepersonell nekter å ta denne vaksinen.
• Amerikanske mediablitz slår stort opp president Barack Obama som oppfordrer det amerikanske folk til å la seg vaksinere, og TV-kanalene sverter vaksinemotstanderne.
• Millioner av mennesker kan bli syke av injeksjoner med kjemikalier som forgifter og skader immunforsvaret, tungmetaller, virusproteiner og fremmed genmateriale.
• For alt vi vet, kan disse «skinnvaksinene» inneholde både dødelig fugleinfluensa og virus fra Spanskesyken som vaksineprodusentene har brakt for dagen.
• Rockefellerfamiliens aktiva, som analytikerne kaller «legemiddelindustrien», har sveivet i gang Rupert Murdochs medieimperium for å få folk vaksinert, forgiftet og utryddet.
• FN-organet WHO (Verdens Helseorganisasjon) ble grunnlagt av Rockefellerfamilen i 1948 — året etter at Rockefeller grunnla det amerikanske etterretningsorganet CIA. To år senere grunnla Rockefellerstiftelsen flere andre «helseorganisasjoner» i USA, som alle har incestuøse forbindelser med legemiddelindustrien for å nedtone og benekte farene ved kvikksølv, nedtone farene ved vaksiner, og promotere vaksinasjonspolitikk.
• WHO oppfordrer nå befolkningen i de forskjellige land til å la seg vaksinere med «skinnvirus» — levende, nye stammer av H1N1, samt andre laboratorieskapte biologiske våpen. Alt dette skjer under dekke av «offentlig helseprogram» og «pandemi-forebyggelse» (rense.com, 6. september 2009).

«Solitudinem faciunt, pacem apellant» — de skaper en ødemark og kaller det fred.

Summa summarum

Alle indisier peker på at det nye «svineinfluensaviruset» H1N1 er menneskeskapt, trolig ved Fort Detrick-laboratoriene i Maryland, USA. Det er altfor mange forhold ved det nye trippelviruset som ikke kan forklares ut fra en naturlig forekomst/mutasjon. Det er en hybrid som bare kan være menneskeskapt. Og selvsagt i én bestemt hensikt.
Journalisten Jane Bürgermeister hevder (trolig med rette) at hele svineinfluensa-oppstyret er basert på massive løgner og disinformasjon.
Den kanadiske legen Ghislaine Lanctôt sier i sin bok Medical Mafia (2002) at den globale makteliten og deres lakeier har planer om å lansere en tvungen vaksine. Den vil inneholde et dødelig virus, og hensikten er å bruke den som et biologisk våpen for å avfolke verden. Sluttmålet vil være innføringen av Den nye verdensorden.
Dette er en bevisst konspirasjon, til tross for ytterst uvitende mennesker som trekker på skuldrene med en flåsete bemerkning om «konspirasjonsteorier». Hele opplegget, eller konspirasjonen er iscenesatt av FN og dens «helseorgan» WHO (Verdens Helseorganisasjon), finansiert av det internasjonale bankvesenet, med Rockefeller og Rothschild i spissen. WHO er et organ som ikke er opprettet for å tjene verdensbefolkningens interesser, men har langt større interesser på den industrielle, militære og politiske arena. Av industrielle interesser står de mektige legemiddelfirmaene øverst på listen. Det dreier seg kort og godt om et internasjonalt forbrytersyndikat som har verdensherredømmet som mål, og som ikke skyr noen midler for å nå disse målene. Avfolkning av verden er et viktig agenda for denne mafiaen som hvert år møtes på sine Bilderberger-konferenser på fasjonable hoteller rundt om i Vesten.
Svineinfluensa av den vanlige typen er ufarlig for mennesker, faktisk mer ufarlig enn vanlig influensa, så det gigantiske vaksinasjonsprogrammet som nå blir planlagt er ikke annet enn et storstilt forsøk på masseforgiftning av befolkningen.
Vaksinen som skal brukes i de nordiske landene er som nevnt Pandemrix, som inneholder både kvikksølvpreparatet thiomersal og adjuvanten squalen. Begge disse er farlige for menneskekroppen, til tross for all propagandaen om det motsatte fra helsemyndighetene.
Det er ikke svineinfluensaen som er farlig; det er vaksinen som er selve masseødeleggelsesvåpnet. Myndighetene prøver å innbille folk at ødeleggelsesvåpnet er selve livredderen!
En foreslått, påbudt massevaksinasjon av hele befolkninger med en meget farlig og uprøvd vaksine, er et grovt brudd på menneskerettighetene. Friske mennesker skal ikke hentes av politi, med trussel om store bøter og fengselsstraff hvis de nekter å utsette sin kropp for denne djevelske vaksinen.
Dette overtrampet på vår personlige frihet sier vi et avgjort nei til!
Hele opplegget er en gigantisk bløff som via mediene blir tredd ned over hodet på befolkningen. Hensikten er å skape frykt i befolkningen slik at de villig selger seg til Den nye verdensorden. Det er kort og godt en realisering av Ny Verdensorden-pådriveren David Rockefellers ord: «Alt vi trenger er den riktige storkrisen, og nasjonene vil godta Den nye verdensorden».
Den såkalte svineinfluensa-pandemien med massevaksinasjon av befolkningen med en farlig og uprøvd vaksine, i forbindelse med et globalt, økonomisk sammenbrudd vil bli en storkrise av format. Og det hele er iscenesatt av det internasjonale forbrytersyndikatet som David Rockefeller omtaler som «vi».
Det beryktede skriftet Sions Vises Protokoller skisserer opp planene for en verdensregjering, anført av en «verdenskeiser», og nevner at iscenesatte epidemier vil være et av midlene til å oppnå målet:

«Vår enehersker kan muligens komme til å bli anerkjent før alle regjeringer er avskaffet, nemlig på den måten at anerkjennelsen av vårt styre vil begynne i det samme øyeblikk da folkene, sønderrevet av uenighet, og bitre under udugeligheten til sine herskere (som vi har sørget for), hyler til oss: ‘Avsett dem! Gi oss en verdenshersker som kan forene oss og fjerne all årsak til uenighet, nemlig grenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld og så videre. . . .en hersker som kan gi oss fred og ro, de vi ikke finner under vårt nåværende styre.
Men dere vet så altfor godt at for å få mengden til å rope ut en slik anmodning, er det absolutt påkrevet at forholdet mellom styresmaktene og folket i alle land blir forstyrret — fiendtligheter, kriger, hat, ja sågar prøvelser med hungersnød og annen nød, og med utbredelse av sykdommer, i en slik grad at de fremmede ikke ser annen utvei på sine vanskeligheter enn å be om beskyttelse ved våre penger og vår totale suverenitet»

(Sions Vises Protokoller, Protokoll nr. 10/10. møte)

Utbredelse av sykdommer?
«Man kan si hva man vil om Protokollene, men de passer utmerket med hva som skjer i tiden» (Industrimagnaten Henry Ford Sr). Dette var i 1920-årene, men passer enda bedre i dag med hva som skjer i tiden og på verdensarenaen.
Men det er en Gud i himmelen som har styringen over verdensbegivenhetene, og menneskene, under ledelse av Satan, kan ikke overskride den grensen Gud har satt.

Kaspersen

Utgiver og redaktør av bladet Innsyn. Innsyn er et kristent magasin som tar for seg tidsaktuelle emner. Bladet ble lansert i 2001. Det har ingen tilhørighet til noe bestemt trossamfunn, og utkommer 4-5 ganger i året. Det er ingen løsnummer- eller abonnementspris på innsyn. Utgivelsen er i sin helhet basert på frivillige gaver. Den som ønsker et gratis prøveeksemplar kan sende en email til meg.. Jeg står også bak nettstedet http://www.innsyn.com

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

95 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Per-Bjarne Mikalsen
Per-Bjarne Mikalsen
Anonym
4 år siden

Kreft finnes ikke! Helt friske får diagnose kreftspredning, deretter får de cellegift, blir svært syke av cellegiften, og dør etter et år. Mao, om de friske ikke hadde fått cellegift så ville de dødd etter et halvt år da eller?

ken
ken
Anonym
Svar til  Per-Bjarne Mikalsen
4 år siden

Definer litt bedre, er du grei! Garanterer deg fullgodt svar!

Illusions
Illusions
Abonnent
11 år siden

Det britiske medisinske tidsskiftet, British Medical Journal, hevder at det ikke finnes noe bevis for at Tamiflu kan stanse influensaen, og ber Roche gi ut alle data på vaksinen. En av forskerne som er linket til BMJ ba mandag om at EU måtte saksøke Roche. http://www.mail.com/int/news/uk/1694442-british-medical-journal-slams-roche-tamiflu.html#.2400-stage-set1-3

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Vaksiner er en kun en form for krigføring

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS” https://www.youtube.com/watch?v=c8o_AWOx3QU&list=PLqQQFOVUZBLjAoacbvtFpHVCdZJ5n47K3&feature=plpp_play_all * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=201#M8512

Quote: http://www.youtube.com/watch?v=c8o_AWOx3QU&list=PLF374C8BB5BECF54D FULL PLAYLIST http://www.hir.nu/ Ghislaine Saint-Pierre Lanctot, author of the book “The Medical Mafia” was a doctor specializing in venous medical science, founded numorous clinics in Canada and had a perfect reputation as a medical doctor until she published her book “The medical mafia” in 2004. In her book and this video she offers a bleak outlook on the consequences of the “sheep mentality” which allows the corporative- medical- and pharmaceutical industry to push through their agenda of permantently attacking our health with their products with the ultimate goal being to drastically reduce the population. At the same time she offers solutions how humanity can escape this demonic plan by becoming aware of its true power as infinite, harmonic and devine beings which first of all requires the abandomnet of the sheep mentality. http://www.youtube.com/watch?v=FwO7QA4_4YM Deutsche Übersetzungsversion

Google { dr lanctot https://www.google.no/search?q=dr+lanctot } , youtube { dr lanctot https://www.youtube.com/results?search_query=dr+lanctot }

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Woow, en ny “bølge” med svineinfluensa er på vei. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinering. Har ikke vi hørt den der før?

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/advarer-mot-ny-boelge-med-svineinfluensa-3377694.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hermis
13 år siden

Sa det allerede for 4 dager siden at nå er en ny bølge griseviru$ på vei

Formiddagen for 4 dager siden kom en rekke chemtrailfly og la ut det rutenettet på himmlen over østlandet her på kort tid, har ikke sett en stripe hverken før eller senere siste mnd

Historien gjentar seg

Det er jo også nyaktig det som skjedde den dagen vaksinen var utplasert for snart 1.5 år siden, først store mengder chemtrail og så 800 000 syke i følge VG

Denne gangen er den okulte vaksinen blandet ut med sesongiften som en 2 komponent serum

Skal sovegrisene også denne gangen stille seg i lange køer på vei til “gasskameret”

Hva får Jensemann i bytte for og lukke øynene sine for det som skjer ?
Flott toppjobb i NWO hirakiet ?

Jeg tipper han blir belønnet med slag eller kreft den dagen han forlanger toppjobben han er lovet :)

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) finner ikke ut hvem som tok avgjørelsen om å vaksinere hele den norske befolkningen mot svineinfluensa. I evalueringsrapporten vises det til hva som ble sagt for et år siden: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) viste til Helsedirektoratet, Helsedirektoratet viste til Folkehelseinstituttet, og Folkehelseinstituttet pekte på Helse- og omsorgsdepartementet.

Ingen har altså baller nok til å ta ansvaret for galskapen. Hva skal man egentlig med slike fjernstyrte, udugelige og muligens korrupte feiginger, egentlig? Er det ingen av dem som vet hvem som har det egentlige ansvaret? Da burde de virkelig finne seg noe annet å gjøre.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3869933.ece

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Mange BLE jo syke rett etter,eller noen dager etter vaksinen,men kvalme,oppkast og generell influensalignende symtom,som strakte seg over 1-5 dager,i de tilfeller jeg kjenner til,skulle faktisk ikke rapporteres inn.
-Tror det er trygt å si at for en stor del,så ble sprøyta ikke så veldig mye bedre enn om de hadde fått svineinfluensaen.Dette var nok svært individuellt,og hva pandersvineriet gjør på lengre sikt gjenstår å se,men uansett hva den kommer til å gjøre,så kan vi føle oss 100% sikre på at det aldri kommer til å bli satt i noen som helst forbindelse med Pandermrix.Selv om alle som vil, ser at det er ett eller annet som kun rammer de som tok vaksinen for x antall år siden.Det vil aldri bli innrømt.Ikke denne gangen!

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Helsemyndighetene bidro til å overdrive farene ved svineinfluensaen da sykdommen rammet Norge i fjor vår. Det er blant konklusjonene i en ny evalueringsrapport etter pandemien.

DSB finner verken grunn til å kritisere valget av massevaksinasjon som metode eller bruken av vaksinen Pandemrix, men slår fast at «farene ved pandemien innledningsvis ble noe overdimensjonert».
http://dt.no/nyheter/faren-ved-svineinfluensa-ble-overdrevet-1.5713452

Nei sier du det, ganske pussig at de som avslørte hysteriet mens det pågikk ikke ble hørt da, men istedet kalt uforstandige, konspirarsjonsteoretikere og jeg vet ikke hva.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Så nå har Norge fått sitt svar på USAs 911-rapport: Svineinfluensa-rapporten !

Her har tydeligvis det viktigste vært å unngå å tråkke alle de ansvarlige på tærne, inkludert Folkehelseinstituttet, familien Stoltenberg og de imbesilt uopplyste media.

“Kjøttbeinet” til de mange kritikerne av hele svine-suppa som har fått rett i etterhånd (dvs. at de hadde rett hele tiden, men ble konsekvent neglisjert og ikke lyttet til) er at “Helsemyndighetene bidro til å overdrive farene ved svineinfluensaen”. Det skal være sikkert og visst: Hvor ble det av de 13.000 dødsofrene som helseminister Bjarne Håkon Hanssen ropte i skogen om ?
Med tanke på at under halvparten av Norges befolkning lot seg presse eller lure til å ta sprøyta, så skulle vel noe sånt som 7.000 av oss nå ha ligget under torva for å ha skippet sprøyta.

Svært mange ble sykmeldt (i dager, uker og måneder) etter å ha fått i seg giftsprøyta Pandemrix. Hvor mange tusen unødige sykefraværsdager som ble forårsaket av den komplett unødvendige (og snik-skumle) svine-sprøyta antar jeg at “DSB” (kan dette organet være utpekt til å være Norges svar på FEMA) og nå har de måttet utarbeide dette bestillings-makkverket av en rapport for å vise at de er flink bisk ?

Maken til uetterrettelig galehus som landet Norge nå er blitt.

Hører du Vandalf ? Noen av oss lever ikke bare av brød (og fint hus, fin bil og god kreditt) alene.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Mole og Ulven: Gode poenger dere har.
Slike rapporter og komiteer osv er til for å tåkelegge, bortforklare og benekte..
De kan gjøre noen innrømmelser og kritikk, men gir ingen ansvar for noe.
Nå snakker jeg generelt.. utrolig hvor ofte det er slik..

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

– Vaksinen gir ikke 100 prosent beskyttelse mot influensa, men sjansen for å bli syk er betydelig mindre. Man kan få influensalignende sykdom selv om man er vaksinert, opplyser Schebesta.
http://dt.no/nyheter/stikk-av-influensa-1.5718207

Dagens sitat!

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Influensasesongen 2009/2010 var atypisk og preget av det nye pandemiske influensaviruset 2009 A(H1N1)-virus. Siden det kan forventes sykdom forårsaket av 2009 A(H1N1)-virus i Norge kommende høst og vinter, utvides anbefalingene for sesonginfluensavaksine noe.

Siden det kan forventes sykdom forårsaket av 2009 A(H1N1)-virus i Norge i sesongen 2010/2011, utvides anbefalingene for sesonginfluensavaksine noe. Dette for å dekke risikogrupper som var særlig utsatt ved 2009-pandemien og som tidligere ikke har vært inkludert i norske anbefalinger for sesongvaksine. Dette gjelder:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1214:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:86173::1:5569:1:::0:0

I fjor ble det avslørt endel saker angående denne “pandemien”, la oss håpe menneskene glemmer det som da skjedde, ja, la oss utvide risikogruppene slik at vi kan få tømt lagrene. ………Pussig tanke, eller ikke?

Er det ikke fantastisk at de hvert år VET at influensatyper vil bryte ut, spytter folk mer på hverandre om høsten?!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Minner om intervjuet med Dr Wolfgang Wodarg på Alex Jones

http://www.youtube.com/watch?v=j3R6WfBsD8o

Otto
Abonnent
13 år siden

Using Fear & Prejudice to Attack Vaccine Exemptions

Quote:
+{

By Barbara Loe Fisher

This summer, inaccurate and misleading information about B. pertussis whooping cough and the pertussis vaccine is being put out there by medical doctors, who should know better.

Media campaigns designed to create fear about infectious disease are nothing new. This one appears to have three goals: first, to emphasize pertussis risks while ignoring vaccine risks; second, to place blame for whooping cough cases and deaths on the unvaccinated; and, third, to attack religious and conscientious belief exemptions, which serve as informed consent protections in U.S. vaccine laws.

Tools of the Trade: Fear, Intimidation, and ‘Soft’ Facts

..

}+
.
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine

Kjetil S
Skribent
13 år siden

Og her kommer det frem: http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252809

Moro moro

Jonny
Jonny
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen må dømmast, dette er korrupsjon.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Jonny
13 år siden

Jeg er sikker på at de har sitt på det tørre, sånn juridisk sett. Noe som betyr at hele systemet må røskes opp med roten og erstattet av et system der kjemikalier, giftstoffer og spesialavfall mister sin status som “medisin”.

Man trenger ikke 6 år på “medisin”studiet for å skjønne at å injisere giftig spesialavfall inn i blodbanen ikke er bra for menneskekroppen.

Otto
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Det er ganske mye som må røskes opp med roten, permanent storeslem, med grundighet på alle aktuelle fronter, Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

Jonny
Jonny
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Eg veit Kjell. Men detta er ein tydelig og grei sak som gjelder alle. Dette treffer absolutt alle. Men vist det er gått so langt at “vi” vil finne oss i dette, (ein handling som utsetter ditt barn, far, mor for eit uaktsomt drapsforsøk ) er det små sjansar almenheiten vil gjere noko for bipolare eller andre “sjukdommar”. Sitter i saksa i systemet sjøl. Dette er ikkje ein pille og svelge for meg, det er ein vannmelon. Med andre ord umulig.

Ann
Ann
Abonnent
13 år siden
Otto
Abonnent
Svar til  Ann
13 år siden

Svineinfluensaen var aldri reell, en global svindel, den gang som nå, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine

* Jeg gratulerte forleden dag en ung mann som unnlot å la sine barn bli vaksinert mot den såkalte svineinfluensaen, fordi han lykkeligvis allerede da øynet svindelen. Imens vi slo av en prat, lekte barna, friske og gode, på ei stor trampoline på plena, en trivelig og lærerik opplevelse :)

Ann
Ann
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Oooh so right :) (jeg har ett motto: tro ingenting av hva du hører, halvparten av hva du ser, og en brøkdel av det du leser, spesielt hvis det kommer fra bygdas lokale ryktemølle eller myndighetene!) ;)
Jeg sliter med å forstå de som hopper på alle krisemaksimerings tiltakene til ledere lokalt, nasjonalt og globalt. Alt for å holde massene nede og i samlet flokk.
Flott å lese at unge med barn “tenker sjæl” :)

o
o
Abonnent
14 år siden
J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Svineinfluensavaksine kan ha tatt livet av 14 fostre. 14 aborter og dødsfødsler kan ha blitt forårsaket av svineinfluensavaksine.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/svineinfluensavaksine-kan-ha-tatt-livet-av-14-fostre-3139153.html

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Verden er abnormt korrupt, men ting kommer frem. Den tidligere direktør for SDC (det amerikanske ‘folkehelseinstitutt’ aka norske ‘FHI’) er nå blitt direktør for gigantselskapet Merck, som blant annet produserer svineinfluensavaksine. Dette er så opplagt korrupt at man egentlig bare blir stående å måpe. Snakk om bukken og havresekken! Den råtne agenda som dikterer verden smøres rett opp i trynet på oss, likevel er det mange som nekter å tro at myndighetene lyver og vill-leder folket.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE5BK2K520091221

De samme folka bak legemiddelfirma slik som Merck, Glaxosmith etc var også de som fikk WHO til å endre pandemi-definisjonen, slik at massevaksinasjon mot en relativt harmløs influensa ble mulig.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1246370/Drug-firms-drove-swine-flu-pandemic-warning-recoup-billions-spent-research.html#ixzz0dvVxI0Kd

(se også kommentarene på sistnevnte, folk har fått nok, og begynner nå å se konturene av NWO. Ser denne oppvåkninga mer og mer på ‘vanlige nettsteder’ (men ikke i Norge virker det som, her er de aller fleste i dyp søvn for det meste).

Når skal folk i Norge innrømme at vi også styres av en gjeng nikkedukker som dikteres av en kraftfull ‘lobby-enhet’ som absolutt ikke har folkets beste i tankene?!! De sies jo for tiden rett ut av politikerne selv.

Kristin Halvorsen beskrev denne realitet (om enn noe ufrivillig) i siste ‘nyttpånytt’, der hun ‘på fleip’ forklarte at norge hadde 2 timer på seg til å bestemme om man skulle gjennomføre massevaksinasjon av folket eller ikke. Og hvem spør de da? Jo, sine ‘rådgivere’ som er lydige lakeier for big bisninss. Det er til å spy av. Et stort spørsmål er imidlertid om en slik korrupsjon representerer en virkelig ond agenda eller om målet er kun å tjene mest mulig gryn. Tror dessverre at førstnevnte er tilfelle, det er ikke bare penger dette dreier seg om.

Otto
Abonnent
14 år siden
Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Ja-naturligvis.Det måtte jo bare komme det.EU er ofte sett på som djvelens håndtlanger på jord,og som NWO`s ypperste talerør,men selv om det riktig nok er et viktig ledd i NWO`s plan så har de aldeles ikke full kontroll over absolutt alle medlemmer enda,selv om vi gjerne tror det.
En annen ting er jo det da,at folk innenfor systemet som pleier å komme med slike “hårreisende”påstander,gjerne har det med å ikke bli gjenvalgt,eller ganske enkelt bare forsvinne.Nå tror jeg nok at den tid er forbi,for det er nok ingen tilfeldighet at dette endelig kommer opp.
Motstandsbevegelsen i mot NWO er på sterk frammarsj,og de kloke innenfor systemet,har forstått at noen innrømmelser må gjøres,om ikke alt skal falle.
Vær derfor på vakt! Det betyr bare,med all sannsynlighet at noe nytt er på gang,som gjerne er “enda mer troverdig” enn svineinfluensasvindelen var.
Med stor sannsynlighet så vil vel også det involvere innbetalinger fra vanlige borgere til et formål vi enda ikke vet om,men bare vent litt,så får vi vel høre om det-tenke jeg..
Mrk: Ingen sannhet dette.Bare spekulasjon basert på tidligere hendelser!!

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Noe er galt i WHO
Svineinfluensa-pandemien er «en av århundrets største medisinalskandaler hevder lederen av Europarådets helsekomité, Wolfgang Wodarg.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100122/noe-er-galt-i-who

« Forrige artikkel

CIAs narkotikahandel for USAs skjulte oligarker

Neste artikkel »

En bølge av forakt sprer seg blant folket

95
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x