Kaspersen

Utgiver og redaktør av bladet Innsyn. Innsyn er et kristent magasin som tar for seg tidsaktuelle emner. Bladet ble lansert i 2001. Det har ingen tilhørighet til noe bestemt trossamfunn, og utkommer 4-5 ganger i året. Det er ingen løsnummer- eller abonnementspris på innsyn. Utgivelsen er i sin helhet basert på frivillige gaver. Den som ønsker et gratis prøveeksemplar kan sende en email til meg.. Jeg står også bak nettstedet http://www.innsyn.com

Konspirasjonen bak svineinfluensa

Dagens nyheter preges av den såkalte svineinfluensa og all mediejippoen rundt denne. Er en global pandemi på gang, eller er det andre motiver som ligger bak mediaoppstyret?