Bla i tag

dollarkollaps

Hvordan unngå fremtidig finanskrise

Børsene verden over er i ferd med å knekke sammen. Det samme gjelder pengesystemet. Men med relativt enkle grep kan neste finanskrise unngås. Dessverre er nok ikke alle like interessert i det.

Republikkens fall: Presidentskapet til Barack H. Obama

'Republikkens Fall' dokumenterer hvordan et offshore corporate kartell fører den amerikanske økonomien til kokursens rand, og dollarens kollaps, med hensikt.