22. juli, Serco og det okkulte

16.6K visninger
17 minutter lesetid
37

I Norge er den offisielle versjonen at 22. juli-terroren ble gjort av én mann. Fra utlandet kommer det informasjon om at det i virkeligheten var Serco som stod bak.

På samme tid har et aspekt blitt borte, det okkulte. Den dømte i saken kalte seg da vitterlig for en tempelridder, og våpnene var utstyrt med norrøne navn. Hvordan henger dette egentlig sammen?

Det er tre år siden terroranslaget mot Norge fant sted, og det skjedde konkret i Oslo-sentrum og på Utøya i Hole kommune. Åtte personer døde som følge av bomben, mens 69 døde i øy-massakren. Anders Behring Breivik fra Oslo ble i 2012 dømt for å stå bak, og sitter dermed bak lås og slå i mange år framover.

Den alternative informasjonen fra utlandet går ganske enkelt ut på at bak de spesielle terroraksjonene som plager verden, lik de i London 7.7.2005, massakren i Aurora 20.7.2012 og Sandy Hook 14.12.2012, er det et nettverk ledet av selskapet Serco. Det har sin hovedbase i England, men med fangarmer som strekker seg til USA, representert ved Pentagon, etterretningsvesenet, Department of Homeland Security og en rekke ulike sammenslutninger. Dette selskapet, Serco, har ulike programmer for potensielle drapsmann og terrorister. [1]

Logoen til Serco, med en blodrød flekk "på gulvet" under o-en
Logoen til Serco har en blodrød flekk “på gulvet” under o-en. Hva symboliserer det?

Anders Behring Breivik var sannsynligvis tilknyttet et slik program/nettverk, a la Foreign Fugitive Files, og det var derfor han hadde anledning til å reise verden over. [2]

Serco er dypt inne i NATOS infrastruktur. Tross alt har Serco ansvar for atomvåpen, og kan sannsynligvis når som helst gå inn og overstyre NATO eller NATO-landenes militære og politistyrker. En rekke av de som jobber for Serco er rekruttert fra det militære- eller etterretningstjenester.

Dette britiske selskapet beskyldes av noen for å være knyttet til dødsskvadroner som reiser rundt i ulike land ved hjelp av falske pass. Disse arrangerer ulykker eller terroraksjoner. Som alt etter hvordan de er satt opp kan utløse store utbetalinger, blant annet via katastrofefond. Veddemål kommer i tillegg, White’s Club i City of London nevnes i den forbindelse. [3]

VG hadde faktisk 22. juli 2011 på side fem en stor annonse med påskriften ”Salg 77”. En indikasjon på at et veddemål var satt i gang?

Vi står overfor en struktur som er skjult for allmennheten

Et eksempel på noe tilsvarende ble avslørt i Norge i 2010 av TV2. Det handlet om SIMAS – eller Security Incident Management Analysis System. En struktur, en amerikansk terrordatabase, der tidligere norske etterretningsoffiserer deltok. Forklaringen var at SIMAS ble dannet for å avdekke farer rettet mot den amerikanske ambassaden. Men det kan godt være at dette systemet i tillegg hadde en operativ  funksjon. [4]
Det som er hemmelig eller skjult kaller vi det okkulte, ”kunnskap om det skjulte” eller ”som skyldes ukjente krefter”. Siden dette per definisjon ligger i det mørke, er det vanskelig å bevise. Vi gjør likevel et forsøk.

Teorien vi reiser er som følger: I vestlige land finnes det hemmelige grupperinger med stor makt. Disse er knyttet til bankvesenet, finans, militære, forsikringsbransjen, konsulentfirmaer og superrike familier. For å påvirke politikere og beslutningstakere drives det påvirkning og utpresning med forskjellige metoder. De som står bak har behov for å samles. Dette skjer i mer åpne grupperinger som Council of Foreign Relations, Trilateral Commision, The Royal Institute of International Affairs (RIIA), Bilderberg-gruppen, Order of the Garter, men det skjer også i lukkede sammenhenger. Vi snakker om det okkulte, religiøse sekter, klaner, O.T.O. og diverse frimurerorganisasjoner – og en haug andre. [5] [6]

I ulike sammenhenger eller på spesielle datoer har disse behov for å vise fram sin makt og sine ritualer. Dette gjøres for å styrke det indre samholdet, gi økonomisk gevinst og for å skremme befolkningen til å gi fra seg sine rettigheter. Dette utføres bak kulissene av noen svært få utvalgte.

 1. juli 2011 har en rekke okkulte trekk over seg. Ingen nevner dem lenger i Norge. Arbeiderpartiet er sikre på at den dømte gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, hatet partiet og var fascist. Andre sier at han var en konspirasjonsteoretiker som trodde muslimer samarbeidet for å overta Europa, noen sier til og med at all dataspillingen han bedrev gjorde ham gal. Vi forsøker å holde fokus og leter fram flere av de okkulte tingene som ligger i denne terroraksjonen.

Anders Behring Breivik var medlem av frimurerlosjen St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler. Han hadde tredje grad og ble med i losjen i 2006. I manifestet som ble sendt rundt 22. juli hadde han latt seg avbilde i frimurerantrekk. Det heter seg at når frimurerne i denne losjen når en viss grad, så kaller de seg tempelriddere. [7] [8]

Anders Behring Breivik avbildet i frimurerantrekk
Anders Behring Breivik avbildet i frimurerantrekk

Tempelridderne var opprinnelig en religiøs militær orden som offisielt ble dannet på 1100-tallet og oppløst på 1300-tallet. Det er hevdet at denne ordenen har levd videre helt fram til vår tid. Flere grupper kaller seg i dag Knights Templar eller tempelriddere. I London finnes det for eksempel en slik organisasjon. Det var her Breivik ble rekruttert i 2002, ifølge ham selv.

Utøya i Hole kommune er omtalt som Norges hjerte, og flere statsministre har fått sine først politiske leksjoner her. Utøyas historie går tilbake til omkring år 1000 da blant annet munker fra Storøya litt lenger nord benyttet den. Rett ved grensen mellom Israel og Libanon virker det underlig nok å være en øy lik Utøya, nemlig Tyre-øya. I dag er dette en halvøy, men flere tegninger viser at den originale øya hadde den samme fasong som Utøya. Tyre ligner dessuten på Tyri, og Utøya er å finne i Tyrifjorden. [9]

Til v. Tyre-øya utenfor kysten av det sydlige Libanon. Til h. Utøya i Tyrifjorden.
Til v. Tyre-øya utenfor kysten av det sydlige Libanon. Til h. Utøya i Tyrifjorden.

På Tyre finnes et fort fra korsfarertida. Og øya skal utgjøre det opprinnelige området for det lovede land, kjent fra Bibelen. Hiram var kongen på Tyre og før fønikerne, han hjalp kong David i Israel med å bygge sitt slott, og han samarbeidet med Davids sønn, kong Salomo. Den første kolonien kong Hiram dannet var Utila, et ord ikke ulikt Utøya. Det er gode sjanser for at Hiram bidro til at Salomo fikk bygge sitt tempel. Etter det vi vet om frimurerne er dette kjernen i deres forestillinger: gjenreise Salomos tempel. Kongen av Tyre ble drept av prester som dyrket gudinnen Astarte. Hun er gift med Moloch/Baal of Tyre, guden kong Salomo begynte å dyrke på slutten av sitt liv. Moloch er guden som forlanger menneskeoffer.

Spørsmålet som følger av dette: Var 22. juli 2011 en moderne utgave av en rituell seremoni med ofring av mennesker?

Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol.

Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol
Arbeiderpartiet, som var målet under angrepet, har en rose som symbol

 

AUF har et symbol i form av en ildtunge eller en A formet lik en pyramide. I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket.

rosslyn_chapel

I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket
I tempelridderkirken Rosslyn Chapel i Skottland finnes roser som symboler murt inn i taket

Under mønene på hovedbygningen på Utøya og på stabburet ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors.

Under mønene på hovedbygningen på Utøya (og på stabburet) ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors
Under mønene på hovedbygningen på Utøya (og på stabburet) ses klart og tydelig et solkors eller et keltisk kors

Tempelridderne hadde et kors som sitt hovedsymbol, denne type kors finnes hos konger i Assyria og Babylon. Disse dyrket solen. Solkorset er i Norge koblet til Nasjonal Samling som på sin side kalte det opp etter Norges evige konge, Olav den hellige. Denne kongen skal være født i Hole kommune. Flere andre norrøne konger er knyttet til stedet. [10] [11]
Breivik kalte seg, før 22. juli, for Sigurd Jorsalfare. I sin tid, omkring 1100-tallet, var den norske kongen i Sidon, rett ved Tyre-øya. Faktisk er målet til Breivik, hvis vi tror på at det er han som har skrevet manifestet, å bli regent i Norge under tittelen Sigurd Korsfareren den II. [12]

I manuset som er tillagt Breivik heter det at han er Knights Templar, tempelridder, og et tempelridderkors pryder framsiden.

Et tempelridderkors pryder framsiden av Breiviks manifest
Et tempelridderkors pryder framsiden av Breiviks manifest

På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen, to riddere på hest var gravert inn, og han hadde en medaljong på seg med dette karakteristiske røde korset. [13]

På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen
På Utøya ble Breivik arrestert med tempelriddermynter i lommen

Men det er ikke bare Breivik som er frimurer i dette. Nyhetsspeilet har tidligere publisert en artikkel om at fire frimurere hadde viktige posisjoner i forbindelse med 22. juli. Foruten Breivik var det Torgeir Hagen, tidligere sjef for E-tjenesten i Norge, han var medlem av 22. juli-kommisjonen; E-tjenesten har for øvrig Odins ravner i sin logo. Olav Sønderland, som ledet politiets evalueringsrapport om 22. juli, er frimurer. Og mannen som både var vitne til bombingen i Oslo og massakren på Utøya er Norges øverste frimurer, hans navn er Ivar Anstein Skar og han er medlem av Johannes-losjen ”Søilene”. [14]

E-tjenesten har Odins ravner i sin logo
E-tjenesten har Odins ravner i sin logo

Tilfeldig? Ja, det er mulig. Det er omkring 20 000 frimurere i Norge, og mange av disse befinner seg i juridiske systemet eller jobber i politiet.

Men det er flere momenter i dette. På 1100- og 1200-tallet ble det bygd fem kirker rett ved Tyrifjorden der Utøya ligger. Minst en av disse kirkene ble bygget på et hov, en offerplass til de gamle gudene i Norge. En av disse gudene var Odin, og til Odin ble det ofret mennesker. Bønsnes kirke ble bygget i 1170, lenge trodde man Olav den hellige bygde denne kirken. En gravstein for den hellige kongen befinner seg her. Den har et kors. Dette korset ligner forbausende mye på tempelridderkorset. Er det en sammenheng? [15]

Ser en på formasjon rett ved Bønsnes kirke, ligner faktisk den lille fjorden i seg selv et kors. Rundt denne ligger de fem hellige steder, inkludert en tidligere religiøs plass på Storøya. Det er enkelt å tegne opp et pentagram med Storøya i sentrum, over det naturlige korset, et pentagram som peker på Utøya. Tilfeldig? Ja, det er ikke umulig. Men at konger i førkristen tid og i overgangen til kristendommen er knyttet til området er det ingen tvil om. Heller ikke at området har en unik historie. Det foreligger til og med informasjon om at en gallisk stamme har slått seg ned i området for over 1000 år siden. [16]

Det er verdt å ta med at noen kilometer nord for Utøya befinner Sentralanlegget seg, stedet der den norske kongen og regjeringen skal ta dekning om det blir atomkrig. Greit å ha i bakhodet at Serco faktisk kontrollerer atomvåpen og kanskje gir Norge en hjelpende militær hånd av og til. Sentralanlegget ble aktivisert rett før skytingen på Utøya fant sted. Hvis et selskap som Serco står bak, ville Sentralanlegget være et nyttig sted å styre operasjonen i fra. Øvelsen som foregikk fra 18. juli til 22. juli klokken 15.00 ville være det perfekte dekke. [17]

På bygningen i Oslo sentrum som huset statsministerens kontor og Justisdepartementet er det kunstverk laget av Picasso. Ser man nærmere på disse sees motiver som sol og kors.

Denne bygningen som ser ut til å være plassert på en sirkel i en portal, på et slags gulv med svarte og hvite trekanter – noe som går igjen i frimurertempler. Det samme gjør roser. I dagene etter terrorangrepet badet Norge i roser. Og rosen er et symbol tilbake til oldtiden, og er kjent fra Rosenkransordenen. Romerne forstod rosen som ”blomsten til Venus”. Et annet utrykk er å ”være under rosen”. Tre dager etter angrepet gikk hele Norge ”under rosen”, vi gikk i rosetog. Tre dager etter korsfestelsen, ifølge Bibelen, stod Jesus opp fra de døde. Var rosetoget en gjenfødelseremoni? [18]

Rosen symboliserer dessuten dekkoperasjoner.

Mange av de mest profilerte terroraksjonene finner sted på karakteristiske datoer. Den vanlige forklaringen er at dette er helt tilfeldig. Som det står i boken til Stian Bromark: ”22. juli er også dagen for feiringen av moderen over alle mødre, Maria Magdalena, men skjebnens ironi er neppe så lunefull. Dagen er valgt av mer prosaiske grunner. Det er nå bomben er ferdig”. [19]

Her er det to ting å merke seg. 22. juli er valgt til terroristdag fordi bomben nettopp da er ferdig, og det er dagen til Maria Magdalena. Ville det ikke være mer nærliggende å anta at aksjonen skjer nettopp på 22. juli av en eller flere grunner? For det første at Maria Magdalena er beskytteren til tempelridderne. At angrepet skjer på hennes dag og at mannen som dømmes for å stå bak mener han er rekruttert av organisasjonen er da mer enn en tilfeldighet? 22. juli er dagen da den franske ridderen Godfred av Bouillon i 1099 blir utnevnt til kongen av Jerusalem på Tempelhøyden, hendelsen som er starten på tempelriddernes mytologi.

Jerusalem regnes i et slikt system som verdens sentrum.

I 2011 stod den norske regjeringen, anført av Arbeiderpartiet, i spissen internasjonalt for å anerkjenne Palestina som stat. AUF snakket varmt om boikott av Israel. Hvis de hemmelige samfunn ikke satte pris på det, kan det hende at de tenkte ut represalier. Vi merker oss i tillegg at Serco ble sparket ut av det norske oljefondet i 2008. Rent omdømmemessig og økonomisk var det ikke av det gode. [20]

Et manifest ble sendt ut 22. juli fra Breiviks datamaskin. Det er på omtrent 1500 sider og framstår svært forvirrende. Blant annet er det hentet mye fra skrivet til den såkalte Una-bomberen. Det virker som en tåkelegging av den virkelige årsaken.

Og Una-bomberen var koblet til MK-ultra, et mind control-prosjekt. Var Breivik koblet til et slikt, på lik linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakeren og Sandy Hook? [21]

Var Breivik koblet til et mind control-prosjekt, på linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakren og Sandy Hook?
Var Breivik koblet til et mind control-prosjekt, på linje med de forvirrede unge menn som stod bak Aurora-massakren og Sandy Hook?

Selve datoen 22.7.2011 er interessant nok i seg selv. Det er mange måter å bruke disse tallene på, et eksempel er å legge sammen: 22+7+2+1+1 = 33. Eller om man vil: 2+2+7 = 11 + 2×11 og vi har 11 tre ganger som igjen er 33.

Dette tallet er viktig i det okkulte system. Det er også 66 og 77. Så da kan en jo se på denne melding fra det norske politiet i en norsk avis: ”77 døde, 66 skadde på Utøya, 33 skadde i Oslo”. Ikke verst å få en slik kombinasjon av det som skjedde på datoen 22 i et årstall som slutter på 11. Ja, faktisk har vi denne okkulte linje: 11, 22, 33, 66, 77. [22]

Det mangler 44 i denne rekken. Men på manifestet står det 2083: A European Declaration Of Independence” datelined “London, 2011. Det kan enkelt utledes slik 8+3 =11 x 2 = 22. Og 22 + 2 x 11 = 44.

Vi legger dog ikke skjul på at Bromark, norske skribenter og terroreksperter slår fast at alt dette ikke betyr noe som helst. Serco er det ingen som nevner i vårt kongerike.

Maria Magdalena er nevnt. En del artikler vektlegger at Maria Magdalena er en hellig kvinne. En gudinne. Hun har dermed samme funksjon som sine medsøstre i andre religioner og trossystemer. Vi vet at tempelridderne dyrket Astarte som kan være i slekt med eller identisk med Astoreth eller Isthar eller Inanna. Dette var ikke damer av bare kjærlighet, det handlet om sex, krig og død – og offergaver. Levende mennesker ble i noen tilfeller ofret til dem. Slik levende mennesker ble ofret til Odin – på Utøya hadde gjerningspersonen med seg to skytevåpen. På det ene stod det ”Mjöllnir”, Odins spyd. [23]

Astarte er hustruen til Moloch/Baal som i sin tid krevde levende offer i de gamle samfunnene i Midtøsten. Moloch er dessuten ugle-guden som amerikanske presidenter og elitepersoner tilber i Californias skoger omkring 22. juli. Organisasjonen heter Bohemian Grove. En nettside forteller at de 21. og 22. juli ofrer Jesus og Maria Magdalena til Moloch (Molek). [24]

Er dette indikasjoner på en dypere sammenheng omkring det som fant sted i Norge 22. juli 2011?

To andre terroristhandlinger som virker ha en rituell årsak, i tillegg til politiske, er Waco-stormingen 19. april 1993 og Oklahoma City-bombingen 19. april 1995, begge i USA. En rekke barn og unge ble drept i disse handlingene. 19. april er en viktig dato for de okkulte. [25]

Breivik var frimurer. Kong Salomo er en viktig mann for frimurerne, spesielt hans byggmester, Hiram Abiff. Byggmester Hiram Abiff kom fra Tyre-øya på lik linje med kongen Hiriam.

Kong Salomo er omtalt i Bibelen. Han dyrket vår kristne gud, Jahve, men da han ble eldre forteller Bibelen at han begynte å dyrke andre guder: ”Og Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom…” Og denne: ”På den tiden bygget Salomo en offerhaug for Kamos, Moabs vederstyggelighet, på det fjell som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barn vederstyggelighet”. [26]

Breivik brukte tempelridderkorset. Dette korset er funnet på babylonske guder. I tempelridderkirken i Skottland finnes det i taket roser og en femkantet stjerne, kjent fra sosialismen og kommunismen. Rosen er som nevnt Arbeiderpartiets symbol. Hvis du ser nærmere på roselogoen til Arbeiderpartiet, ser du tydelig et øye i sentrum. Odins øye eller en gud fra Egypt – eller en designertilfeldighet?

Den britiske etterretningstjeneste MI5 har forresten ett øye i sin logo og den amerikanske 1-dollarseddelen har det samme symbolet.

Astarte og Molech er koblet til dyrking av solen som gud. Solkors sees på Utøya som tidlig framkommet. [27]
Det religøse har sin plass i 22. juli-dramaet, påpekte psykiater Torgeir Husby. Han eksaminerte Breivik og fikk fram at manifestet framstod som en fødselsskrift, der Breivik selv framstår som en frelser. Husby utdypte: – Kompendiet som konsept leder tanken hen mot hvordan tidligere frelsere er blitt beskrevet i forskjellige bøker og gir assosiasjoner til religiøst pregede storhetsforestillinger. [28]

Det er en påstand at britiske og amerikanske frimurere tror de bærer arven av en tapt stamme fra Midtøsten, kristendommens vugge. Disse skal gjenbygge Jerusalems tempel. [29]

Står vi overfor rituelle mord, er ikke dette noe nytt. Her er noen utdrag fra Michael Hoffman’s bok “Secret Societies and Psychological Warfare“:

“The Cryptogracy has a much more refined inducement for attendance at their masonic ritual: Spectacular optical.
Many “serial” murders are nothing more than the work of a single individual acting out a graphic horror movie he saw, or responding to powerful “psychotic” impulses for aggression and predation. But others are ritual murders involving a cult protected by the US Government and the corporate media, with strong ties to the police.

Such killings are actually intricately choreographed ceremonies; performed first on a very intimate and secret scale, among the initiates themselves in order to program them, then on a grand scale, amplified incalculably by the electronic media.
In the end what we have is a highly symbolic ritual working broadcast to millions of people, a Satanic inversion; a Black mass, where the “pews” are filled by the entire nation and through which humanity is brutalized and debased in this, the “Nigredo” phase of the alchemical process (This is the alchemical psychodrama for the transformation of humanity.)

Vi tar dessuten med at krigsgudinnen Inanna, i slekt med Astarte eller identisk, drakk renset vann fra Ulaya-elva. Ulaya er ikke ulikt Utøya – altså i Tyrifjorden som går på tyri som er dødt furutre. Pine er det engelske ordet for furu, og pinealkjertelen i tradisjonell okkultisme er hovedsetet for synskhet og kontakt med andre verdener og dimensjoner. Den er koblet til det tredje øyet. [29]

Vi kan likevel ikke her slå fast at 22. juli-angrepet med sikkerhet ble gjennomført med okkulte hensikter. Heller ikke at vi står overfor en villet menneskeofring utført av en elite som programmerte Breivik som hadde et større apparat rundt seg. Men det er påfallende at alle elementer av noe dypere og noe mer skjult er fjernet fra den norske offentligheten. Til og med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre undrer seg, slik han ga uttrykk for i august da han lanserte sin nye bok: ”Vi har ikke trengt inn i det aller vondeste; hva er det som rører seg som gjør ekstrem vold mulig? Jeg har ikke et eksakt svar…” [31]

Og lurer du på hvilken okkult forbindelse det er mellom det private selskapet Serco og 22. juli-angrepet på Norge, kan vi ta med at utenfor hovedkvarteret i England er det plassert et omfangsrikt symbol. Det er en åttekantet stjerne. Dette er symbolet til Astarte/Inanna. Gudinnen tempelridderne dyrket. Gudinnen kong Salomo ba til. Gudinnen som var gift med Moloch/Baal, guden for menneskeofring…[32]

Kilder:
1. Terror i kinoanlegget i Aurora 20.7.2012, fra Wikipedia, James Holmes ble arrestert: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Aurora_shooting

Terror i London 7.7.2005: http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepet_i_London_7._juli_2005
Terror Sandy Hook, 14.12.2014:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Hook_Elementary_School_shooting_conspiracy_theories

 1. Foreign Fugitive Files:
  http://www.rowancountync.gov/Portals/0/Government/Departments/Telecommunications/intranet/ncic/ForeignFugitive.htm
 2. Serco
  Offisiell side:
  http://www.serco.com/
  Serco på Wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Serco_Group
  Serco kontrakt NATO:
  http://www.serco.com/media/pressreleases/2009/contractnewsupdate8.asp
  Serco – det største selskapet du aldri har hørt om:
  https://www.youtube.com/watch?v=7yoaLhZ2xBo
  Om Serco i ulike sammenhenger:
  www.abeldanger.net
 3. SIMAS og TV2-avsløringen i 2010:
  http://www.tv2.no/a/3335941
 4. The Royal Institute of International Affairs [5]
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chatham_House
 5. O.T.O.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
 6. Anders Behring Breivik, generell informasjon på Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik
 7. Frimurere er tempelriddere:
  http://paradigmeskiftei2012.blogg.no/1312244483_utbryter_frimurere_er.html
  Dagbladets og Breiviks tempelridderforbindelse: http://www.dagbladet.no/2011/07/26/nyheter/utenriks/innenriks/terrorangrep_i_oslo/anders_behring_breivik/17456029/
  Fakta om tempelriddere og historie og gudinner:
  http://www.womanthouartgod.com/wmbondfreemasonry.php
  http://www.masoniclibrary.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=59:venus-a-freemasonry&catid=23:lecture&Itemid=30
  http://www.themystica.org/mythical-folk/articles/astarte.html
  http://www.probertencyclopaedia.com/cgi-bin/res.pl?keyword=Astarte
  http://no.wikipedia.org/wiki/Astarte
  http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/781/Astarte.htm
 8. Tyre-øya i Midtøsten:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon
 9. Tempelridderkirken i Skottland:
  http://www.rosslyntemplars.org.uk/
 10. Olav den hellige, Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige
 11. Breivik brukte navnet Sigurd Jorsalfare:
  http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/anders-breivik-told-english-defence-144097
  Sigurd Jorsalfare på Wikipedia:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Jorsalfare
 12. Breivik med templeridder-mynter på Utøya:
  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/breivik/21435869/
 13. Frimurere sentrale i forbindelse med 22. juli:
  https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/fire-frimureres-posisjoner-i-22-juli-terroren/
 14. Bønsnes kirke, Tyrifjorden og Olav den hellige:
  http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2628&Category.ID=1310
 15. Teori og gallisk/keltisk stamme på Ringerike:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ringerike
 16. Øvelse 18. juli til 22. juli 2011:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Trente-pa-Utoya-scenario-22-juli-6285004.html
 17. Hele Norge i rosetog 25. juli 2011:
  http://www.aktivioslo.no/artikkel/rosetog-i-oslo-sentrum/
 18. Fra bokutgivelsen ”Selv om sola aldri skinner. Et portrett av 22. juli” på Cappelen Damm, skrevet av Stian Bromark.
 19. Regjeringen ved Jonas Gahr Støre undertegnet en avtale med den palestinske presidenten 18. juli 2011:
  http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2011/palestinerne-far-ambassador-i-norge.html?id=651665
  AUF-leder på Utøya vil ha ensidig økonomisk boikott av Israel den 20. juli 2011:
  http://auf.no/-/bulletin/show/671596_bare-dialog-fungerer-ikke?ref=checkpoint
 20. UNA-bomber:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski
  Breivik plagierte UNA-bomber:
  http://nymag.com/daily/intelligencer/2011/07/anders_breivik_unabomber.html
  UNA-bomber og MK-ultra:
  https://archive.org/details/dkazinmkult
  http://nymag.com/news/features/conspiracy-theories/cia-mind-control/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
  Alex Jones: Anders Behring Breivik was a mason’s patsy:
  https://www.youtube.com/watch?v=t94gpoOgIOQ
 21. Norsk avis 1. august 2011, melding om 77 døde, 66 skadde på Utøya og 33 skadde i Oslo:
  http://www.ha-halden.no/nyheter/article5687522.ece
 22. Tempelridder-kors og medaljong i Breiviks lommer 22. juli 2011 og risset inn ”Gungnir” (Odins spyd) på riflen:
  http://www.dagbladet.no/2012/04/19/nyheter/innenriks/breivik/dataspill/21192943/
  http://www.dagbladet.no/2012/05/03/nyheter/breivik/kripos/vapen/terrorangrepet/21419774/
  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/breivik/21435869/
 23. Bohemian Grove, Moloch, Jesus og Maria Magdalena:
  http://www.henrymakow.com/bohemian_grove_illuminati_meet.html
  http://www.examiner.com/article/bohemian-grove-owl-who-or-what-is-it-on-moloch-and-lilith-part-1-of-4
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove
 24. Terroraksjonene i Oklahoma og Waco som ritualer:

  The End of April: A Time of Human Sacrifice


  http://truedemocracyparty.net/2012/04/april-19th-date-ofdeath/

 25. Kong Salomo, Astarte og Molock i Bibelen 1. Kongebok, kapittel 11:
  http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=wCepIR76KuSAXqAVccn2lYwaWt0P0S0q0t9pBReyEK8vAYVLMiIDAogK366h+Uth
 26. Astarte og Moloch og solen:
  http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/781/Astarte.htm
 27. Psykiater Husby, Breivik som frelser:
  http://www.tv2.no/a/3806891
 28. Frimurere og Israels stammer:
  http://www.themasonictrowel.com/Articles/Symbolism/general_files/tribes_of_israel/tribes_of_israel.htm
  http://www.rense.com/general28/brit.htm
  http://freemasonrywatch.org/templemount_studies.html
 29. Inanna, Ulaya, Jomfru Maria, steinutskjæringer i Skandinvia med mer:
  http://freemasonrywatch.org/templemount_studies.html
 30. Jonas Gahr Støre under boklansering i august 2014 om 22. juli:
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/stoere-vi-har-ikke-trengt-inn-i-det-aller-vondeste/a/23281749/
 31. Serco og hovedkvarter på Google og satellittfoto:
  https://www.google.no/maps/place/Serco+Defence/@51.2784758,-0.9511624,165m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x48742618190b5d63:0x33a92dc0bdfa09e0
0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

37 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
8 år siden

Helikopterulykken. Fant sted fredag 29.4.2016.

Det gir 2+9+=11 x 4 = 44.

Håper det ikke, ,men gir det en okkult sammenheng? Var det sabotasje?

13 døde. 13 er hellig for det svarte okkultistene.

Noen i Norge som vil ofre?

Vi satser på at det er tilfeldig, men en må begynne å lure.

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

All around the globe, our governments are busy outsourcing public-sector services like health, education, police, prisons, money delivery and military – to the esteemed private sector. It’s sold to the public as a solution to avoiding higher taxes, while retaining better services. But it’s simply an accountancy shell game, where the government kicks the can down the road by spreading the bill to the taxpayer over a longer period of time, in order to avoid any large upfront payments – all the while, allowing a private corporation to extend its influence over society. This, by definition, is fascism.

They are called SERCO, and they run countries… google { “they are called serco” https://www.google.com/search?q=“they+are+called+serco” }

In facebook

#2425: Serco Shaking Hands With The Devil’s Clocks – Hedging Wills By Delay To Di – Marine Corps’ Spot in 8(a) Suites http://www.abeldanger.net/2015/08/2425-serco-shaking-hands-with-devils.html

Google { serco site:abeldanger net https://www.google.com/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

Photo http://postimg.org/image/vt9409b7l/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Syntax analysator i Nyhetsspeilet plukket fra hverandre google søkestrengen, her en indirekte som går gjennom overalt uten surr, They are called SERCO, and they run countries… google { “they are called serco” http://tinyurl.com/q68nyop }

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Det globale gigantfirmaet Serco – som ikke blir omtalt av media – ser ut til å være en klassisk Illuminati-front. Bak en fasade som vektlegger “sykehusdrift” o.l. ser det ut til å befinne seg en enorm global infrastruktur for utførelse av bl.a. lyssky etterretnings-operasjoner.

Det siste fremkommer bl.a. gjennom headhunting i regi av Serco; der det etterspørres personell med spisskompetanse innen IT, etterretning og militærvesen :
IT Jobs, Intelligence and Defense Careers at – Serco Inc.
http://jobs.serco-na.com

Forøvrig blir hospitals-fasaden stadig mer hul og lett gjennomskuelig. I Australia er det nå en stor offentlig skandale at 230 Serco-ansatte går på jobb daglig og får lønn på et sykehus, selv om sykehuset er helt tomt og ikke rommer så mye som en eneste pasient:

Serco, the private company that manages the hospital for the Barnett Government, told The Sunday Times 230 workers were already based at the facility.

According to Serco, the 150 “operational staff’ and an 80-person “pre-operational project team” are earning their wages by doing things like cleaning, conducting safety checks, maintaining the gardens, moving furniture and identifying hospital defects.

Others perform a “welcoming service” that includes providing directions and managing site events.

http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/more-than-200-serco-workers-at-empty-fiona-stanley-hospital/story-fnhocxo3-1226815709156

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

22. juli 2011.

Nyhetsspeilet vs. VG

Breivik var ikke alene – Nyhetsspeilet
Breivik var alene – VG

22/7 har okkulte forbindelser – VG og Nyhetsspeilet

Breivik var mulig MK-ultra eller “mind-controlled patsy” – Nyhetsspeilet
Breivik satt på gutterommet og ble rar av seg selv – VG

Mossad eller Serco organiserte 22/7 – Nyhetsspeilet
Breivik var helt alene – VG

Breivik skjøt som en profesjonell skytter og dermed var det ikke han som skjøt = byttet ut med en annen (gammel dobbeltgjengertriks fra en e-tjeneste) – Nyhetsspeilet.
Breivik hadde fire kvelder på skytterklubb i Oslo – og dermed ble han profesjonell skytter – VG

Breivik reiste verden over fordi han var i med et program for terroristsyndebukker (britisk etterretning har kjørt slike siden 1800-tallet) – sannsynligvis styrt av Serco
Breivik reiste verden omkring fordi han var drev litt business med bloddiamanter – og fordi han ville motvirke kulturmarxister – VG

Konklusjon: Større sjanse for at Nyhetsspeilet har rett enn VG.

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

Serco med på flykrasj i Alpene?

Lag en aksjon for å bytte ut flygerne generelt. Skrem folket med ustabil pilot. Aviser i Europa kjøper propaganda. De fjernstyrer flyene. Serco kontrollerer deler av flytrafikken. Syndebukken er klar på forhånd (som 22/7)?

Sjekk dette gjerne videre.

http://21stcenturywire.com/2015/04/05/scapegoat-is-germanwings-co-pilot-andreas-lubitz-being-framed-for-french-alps-crash/

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

Etterretning, okkultisme og hjernevask. Er Norge styrt av en slik gruppering via etterretningsvesenet, Justisdepartementet, Serco og NATO og Mossad – og private vaktselskaper?

http://mindcontrolfordummies.50megs.com/whats_new_20.html

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

Okkultisme i MI6 og etterretning. De sverger eder til hverandre på de frykteligste måter. Tar det opp på film, låst for alltid og symboler osv:

http://www.whale.to/b/mi6.html

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  P. Dahlgren
9 år siden

I omtalen av MI6 (i P. Dahlgrens lenke over) er Tavistock Institute i London nevnt som “avd. for Mind Control”.

Under rettssaken mot Behring Breivik kom det frem at ABB ved en anledning hadde kommet til London fra Afrika. Han hevdet at han hadde møtt andre deltagere i “undergrunnsbevegelsen” (jfr. “fire svette mannfolk i en kjeller” el lignende beskrivelse ABB kom med).

Men et slikt opphold i London som varte i flere dager samsvarte ikke med de tekniske bevisene som ble lagt frem i retten: Utskrifter fra ABBs kredittkort. Dette viste kun et par små kjøp i en kafe på flyplassen.

Dette indikerer at ABB ble plukket opp av noen som var ressurssterke, type et statlig organ. En mulighet er at ABB ble plukket opp av MI6 og brakt til Tavistock Institute for Mind Control programmering (ABB viste klare tegn på å være under Mind Control i rettssaken).

Tavistock Institute holder til nettopp i London…

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

Mer om VGs sak om terrorbeskytter i Norge og Justisdepartementets tempelridder – merk NATO-elev!!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/religion/departementets-terrorsjef-ledet-gammel-tempelridderorden/a/23433912/
Han har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, og han fikk deretter førstenivåkompetanse innen krisehåndtering og psykologisk forsvar. Han har også høyere militær utdanning. Knudsen har gjennomgått stabskurs og sjefskurs ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste.

Han gjennomførte NATO Defense College i Roma i 2010.[3]
Karriere

Han har arbeidet operativt med prehospital akuttmedisin og som offiser i ulike deler av Forsvaret. Han var fagsjef for mastergradsprogrammet i helserettet katastrofehåndtering ved Høgskolen i Buskerud og Kontoret for katastrofepsykiatri ved Universitetet i Oslo, før han i 2004 ble tilsatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), først som avdelingsleder for analyse og utredning og deretter som avdelingsdirektør for utredning og nasjonal beredskap.
I perioden 2008–2012 var han direktør for Krisestøtteenheten (KSE). I etterkant av terrorangrepet 22. juli 2011 opprettet Justis- og beredskapsdepartementet en ny avdeling for krisehåndtering og sikkerhet, og Han ble utnevnt til avdelingens første ekspedisjonssjef.[1]
Han har publisert vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler på sitt fagområde og har skrevet flere bøker. Han har ledet og deltatt i råd og utvalg nasjonalt og internasjonalt.

Han ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef for den nyopprettede Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet.
Han har tatt embetsstudiet i sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og har sivilakademisk kompetanse på doktorgradsnivå fra samme sted. Han har gått stabskurset og sjefskurset ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. I 2010 gjennomførte han NATO Defense College i Roma.
Siden 2008 har han vært ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet som direktør for Krisestøtteenheten.
Han har arbeidet innen prehospital akuttmedisin og vært sanitetsoffiser. Han har jobbet som høgskolelærer, høgskolelektor og fagsjef ved Høgskolen i Buskerud. Han har også vært ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som avdelingsleder for Enhet for analyse og utredning og senere som avdelingsdirektør i Avdeling for Utredning og nasjonal beredskap.
 

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
9 år siden

VG avslører at han som ledet Justisdepartementets kamp mot terror, har vært sjef for en gammel tempelridderorden:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/religion/departementets-terrorsjef-ledet-gammel-tempelridderorden/a/23433912/

Les denne artikkelen nøye. I denne er det mange bindinger. Mot muslimer, hovedkvarter i Israel. Jerusalem og en rekke klassiske bindinger.

Israel styres av vestlige krefter. Etterretningstjenesten er Mossad som samarbeider med dansk og norsk etterretning. Er det folk som tror de er tempelriddere som påvirker Mossad?

Var Breivik med på Mossad-aksjon i Sverige i 2010?

Hvorfor fikk Brevik reise verden over? Som agent for Serco eller Mossad eller begge?

Hvorfor sviktet det norske politiet 22. juli 2011 mens forsvaret sov?

Hermis
Hermis
Abonnent
9 år siden

Departementets terrorsjef ledet gammel tempelridderorden. Øistein Knudsen jr. ble i 2013 utnevnt til ekspedisjonssjef for avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet.

Der var det enda en tempelridderorden. Denne var skikkelig gammel, fra 1098.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/religion/departementets-terrorsjef-ledet-gammel-tempelridderorden/a/23433912/

vaken
vaken
Abonnent
Svar til  Hermis
9 år siden

Noen tilleggsfakta:

“Templar moll exposed in Oslo”

http://ivarfjeld.com/2015/04/14/templar-moll-exposed-in-oslo/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  vaken
9 år siden

Vann på den negative norske mølla, sitat Ivar Fjeld:
Why is it not possible for the Norwegians to expose and break up this system?
Because the present President of the Norwegian Parliament him self is one of the highest Templar knighted. Sitat slutt.
Er norske ledere norske?
olemicserbicdacic
http://postimg.org/image/ebkb9a9wp/
olemicserbicivicadacicEU
http://postimg.org/image/bavk16ocv/

“Husk Serbia-sporet i Årdal- og Sigrid saken, i tillegg til 22.juli, serbiavenn Thorvald = Jacob Rothschild, alt er kommentert i artikler her på Nyhetsspeilet. Det meste av eliten i Norge hører, i tillegg til andre slektstrær, også inn her:
http://www1.rothschildarchive.org/genealogy/
Norge er med andre ord et rottereir for Rothschildene. Sviket er enormt, nordmenn er de bare i skallet. ”
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/01/aardalsdrapene-og-hathviskerne-2/comment-page-2/#comment-107431

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
9 år siden

Nå har han trukket seg fra Tempelridderordenen – som om det utgjør noen forskjell siden han selvfølgelig har lovet evig og blind troskap til ordenen. Han burde heller ha trukket seg fra stillingen som Departementssjef.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hermis
9 år siden

Kort oversettelse, alle lands terrorsjefer administrerer terror, intet nytt fra massemedia

To så og si 100% tabuer i Norge

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

ADGPIA http://abeldanger.net

Tabuene som snart alle kjenner til men få skriver om

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Abel Danger Drives a Silver Stake Through Serco’s Corporate Heart – Serco’s Shares Plunge – Tagging Scandal – Have a Nice Day, Rupert Soames – Building Serco’s Future? http://www.abeldanger.net/2014/11/abel-danger-drives-silver-stake-through.html

Quote: Source: The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/supportservices/11220207/Serco-issues-profit-warning-and-plans-550m-rights-issue.html Serco issues profit warning and plans £550m rights issue. Serco shares plunge as the troubled outsourcer caught up in the tagging scandal warns on profits and announces plans for rights issue to shore up finances. Rupert Soames, who took over as chief executive of the FTSE250 outsourcer, earlier this year. More than half a billion pounds was wiped off the market value of Serco this morning after the support services group announced its fourth profit warning of the year and said it would launch a rights issue. Shares in the outsourcer plunged more than 30pc to 220p as investors took flight following the latest update from the embattled FTSE 250 company. Serco – which was last year caught up in a tagging scandal where it charged the government for monitoring criminals who were back in prison, had left the country or were even dead – said it was cutting its forecast for adjusted operating profit for this year by £20m to between £130m and 140m. It also warned that it was downgrading its outlook for 2015. A review of the group’s contracts and balance sheets has also revealed impairments and further provisions are likely to total about £1.5bn, about half of which is related to goodwill and intangible assets. ..

Google { serco site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

Abel Danger Global Private Intel on livestream, Fri Nov, 7 2014 8:00 PM — Fri Nov, 7 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3559841 Quote: Obama’s mid-term erection failure; Virgin Feathers Murder. Field McConnell has linked HSBC – Serco’s dirty banker – to terrorists acts enabled through Serco operatives at the Airbus Telemetry and Command Station, Oakhanger, UK, and Virgin Feather images, allegedly backhauled into the Sidley Austin snuff-film archives at 1 Canada Square to show how the Virgin Galactic SpaceShipTwo’s co-pilot died after “feathers” were deployed during ASCENT. McConnell believes HSBC paid Serco’s Gary Butcher and Bob Coulling to transmit an “unlock feathers” voice command that Michael Alsbury, co-pilot,, could be filmed obeying the command and generating a money shot. McConnell alleges that HSBC structured Airbus Telemetry and Command Station, Oakhanger, as a PFI and hired Serco to populate Sidley’s snuff film archive at Canada Square with content so HSBC could extort its terrorized clients into handing over command of [ redacted ]. McConnell invites Virgin CEO Sir Richard to [ redacted until 7 December, 2014 ] as per their 25 April, 2010 correspondence.

Serco Group PLC (SRP.L) – LSE Ticker: 797379/ISIN: GB0007973794 https://uk.finance.yahoo.com/echarts?s=SRP.L#symbol=SRP.L;range=5y

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Serco’s 12 Sins of Christmas http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/3669431

Quote: 12 Sins of Serco. On the 12 day of Christmas Serco gave to me 12 whistleblowers, abel danger drummers, 10 banker’s leaping, 9 11 planners, 8 marcy cronies, 7 lesbos leaking, 6 gooses cooking, 5 crisis actors, 4 drsns, 3 Feinstein asses, 2 Ukrainian corpses and a Boeing that’s not in the sea.

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Fri Dec, 19 2014 8:00 PM — Fri Dec, 19 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3668999 Quote: Camp Unbroken Cross 25 May, 2015. Field McConnell has linked the ransom note which stopped JonBenét Ramsey’s father from exposing alleged thefts of National Command Authority identities by former Lockheed Martin directors Lynne Cheney and Norman Mineta, to Serco foreign-faction crime groups embedded in the National Visa Center and Barry Soetoro’s – a.k.a. Barack Obama – override frauds on the Defense Red Switch Network. McConnell claims that Serco agents realized John Bennett Ramsey had discovered the identity thefts while installing Sun identity-management systems for the National Command Authority’s Red Switch Network in the White House and the Pentagon and they therefore instructed Cheney and Mineta to award Ramsey a bonus of $118,000 – the sum requested as ransom – so he would recognize the source of the foreign-faction threat to decapitate his daughter if he exposed them. McConnell claims that Serco recruited Barry Soetoro through its foreign-faction National Visa Center; built a Barack Obama legendary turd

John Fogerty: Green River Live (HQ)

God jul alle sammen

Dealazer
Dealazer
Abonnent
9 år siden

Det var ikke noe blod på jakken hans da han ble stoppet, kanskje han byttet om med den illusjonelle karen som faktisk kan være istand til å ha vært på stedet før breivik kom til stedet, og deretter switcha over og gjemte seg inn i en buskas, han var ikke mentalt preget av drapene under rettsaken så ville være rart å tro at Breivik sto bak dette, kanskje de byttet med hverandre for deretter å tro at slik handling vil kunne oppstå igjen i vårt samfunn, tynget av en dyp uforståelse på denne forståelsen. At Breivik måtte tilfinnes forvaring var en betydningsfull gjerning fordi han kunne ha lekket ut informasjon som faktisk ville være av uforståelige forståelser etter en viss tid i anti-psykotiske midler som først ville fått han snakkesalig i det han følte en viss atypisk behandling som til gjengjeld gjorde han gal til tider. At han ikke får behandling nå for sine følelser er bundet i at han faktisk ikke føler en viss grad av følelse for hvordan drapene ble gjennomført, at han viste en form for informasjon og forståelse på kaldhet under rettsaken viser faktisk at noe mystisk må kanskje ha skjedd. Isåfall bør han avhøres på nytt og gjennfortelle avhøret som han sist fortalte avhør vil kunne faktisk avklare om han faktisk var gjerningspersonen.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Serco – the biggest company you’ve never heard of:

2Q11
2Q11
Abonnent
9 år siden

Hvorfor er det slik at vi lever i en slags virkelighet der medisinen legger helse øde uten grenser, advokater ødelegger rettsvesenet, universitetene knuser kunnskap, regjeringer fratar oss frihet, pressen presser rett informasjon ut av rommet, religionene kremerer moral og bankene sørger for økonomisk bankerott?
Svaret er infiltrasjon i alle ledd. DobbeltxXagenter og skuespillere. Og chutzpah..
(-The Merriam-Webster dictionary defines ‘chutz-pah’ (n) as “a personal confidence or courage that allows someone to do or say things that may seem shocking to others.”)
Kan hun være så frekk at hun er en og samme, men også både bukken og havresekken? Klassisk spill for galleriet er det uansett:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/14/209775/likestillingsombudet-kritiserer-likestillingsministeren

Så søkte jeg etter fellende bevis i en lignende, men om mulig mye frekkere chutzpah.
Her er noe av det som er lagt ut tidligere om tema:
http://s21.postimg.org/couj5l5iv/abbowles.jpg
http://s21.postimg.org/5cokt4tvb/ringnesbowles.jpg
http://s22.postimg.org/xow9v0sw1/r_erothparkerbowles.jpg
fra: ( http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-7/#comment-105269 )
og http://postimg.org/image/hj38h34h3/ (http://www.nyhetsspeilet.no/2014/09/22-juli-serco-og-det-okkulte/comment-page-1/#comment-111391 )
her er et nytt funn som i mine øyne beviser at jeg ikke har vært på villspor:
http://postimg.org/image/69ci24xnj/

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

For mye gåtefull tungetaling her på kommentarene nå.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
9 år siden

Og mens alle mediekanaler fulgte rettsaken mot ABB, spratt musene rundt på stortinget, og gjorde den største grunnlovsforandringen som har skjedd i historien. Norge gikk fra å være protestantisk til å bli katolsk….. Og det har vært helt tyst fra alle hold.

Stortinget vedtok mandag 21. mai 2012 endringer i Grunnloven § 2, § 4, § 12, § 16, § 21, § 22 og § 27 om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke, det såkalte «kirkeforliket». http://lovdata.no/artikkel/grunnlovsbestemmelse_21__mai_2012_(kirkeforliket)/138

Snik-katoliseringen
Evangelisk-luthersk hegemoni er på vikende front i Norge. Det er ikke islam og de gudløse som vokser mest i vårt sekulære samfunn, men det romersk-katolske.
http://www.dagbladet.no/2014/07/29/kultur/meninger/kommentar/katolisisme/religion/34545281/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Eddvin
9 år siden

Her er du inne på noe viktig.

Paven blir en samlende leder for all falsk religion. Han er faktisk den falske profet som støtter AntiKrist. Initiativet er allerede tatt for å samle falske “kristne”, muslimer og jøder til 1 ny religion. De vil ønske AntiKrist velkommen som “Messias”.

http://wp.me/p3uvTQ-3F

Hørte nylig fra en bekjennende norsk jesuitt. Han hadde vært i Polen på våpenteknisk trening. Pavetronen skal beskyttes med alle midler.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Eddvin
9 år siden

Må også nevne slangen Ulf Ekman. Han har jobbet som hemmelig agent for den Katolske Kirke i 10 år. Først i 2014 står han og familien åpent fram som katolikker.

http://aletheia.se/2014/07/03/hur-var-det-nu-igen-med-ulf-ekman/

Og:

http://aletheia.se/2014/04/28/ekman-erkanner-katolska-inslag-pa-livets-ord/

vaken
vaken
Abonnent
Svar til  Eddvin
9 år siden

Er det slik at Den Norske Kirke i dag ikke er en Luthersk Evangelisk kirke?

Er protestantismen borte?

2Q11
2Q11
Abonnent
9 år siden

Illuminatis Lysglimt, Haarp og ljos i los i ljusdal, forvarsel som Åsta 21/7-11?
http://postimg.org/image/h479q21af/
Ulver og løver (løfven) og Hed(ning)man djevler og gavler (Gävle)
http://postimg.org/image/pglszvi43/
http://dragonage.wikia.com/wiki/Anders

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Det er de samme puppetmasterne som står bak, 22.7, Sigrid-saken, Vågåsaken, Årdalsaken og i Sverige altså Herculesulykken.
Planlagt ulykke. Tilfeldig at det foran omtalte gjævelskjelvet skjedde så og si på timen 30måneder (2,5 år) etter denne hendelsen som var spekket med symbolikk?
Her er avsløringen av hendelsen, legg merke til at satelittbildet som er lagt ut offentlig kompromitterer hele banden:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-85354
satelittbilde:
http://gfx.nrk.no//uXRtHtyhzkkjvs7yrAlLIgZLvvSg4rmEl2z8FIrFe1Vg
http://www.nrk.no/nordland/hercules-rapporten-legges-fram-1.11303136
1.updraft:
http://postimg.org/image/aezwc92qb/
2. celler
http://postimg.org/image/nc6uyoptx/
3. helix
http://postimg.org/image/8p7iirt3v/
4. stående bølger
http://postimg.org/image/nu2ilhyo7/

Førerløst eller fallskjermhopping? Her er bonobanden:
Offiserene Ståle Garberg, Truls Ørpen, Bjørn Yngvar Haug, Siw Robertsen og Steinar Utne omkom i flystyrten over Kebnekaise i Nord-Sverige.
http://m.yr.no/nyheter/norge/1.8037426
Ståle Garberg:
http://postimg.org/image/flaz02eyp/
Truls Ørpen:
http://postimg.org/image/i4u1iyq4l/
Bjørn Yngvar Haug:
http://postimg.org/image/fp221q4vz/
Siw Robertsen:
http://postimg.org/image/5r4zepc8v/
Steinar Utne:
http://postimg.org/image/s0m2pdvir/
Men her er det flere okkulte forbindelser, som til det sataniske miljøet i Ski/Follo/Ås til Årdal..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Hypotese: Irske VIP-er (inkl british royals)har infiltrert det norske forsvaret (?) / angrepet (Libya m.fl.) og departement
Et ikke tilfeldig utvalg (tilknyttet) irske VIP-er (husk de engelske/serbiske VIP-ene knyttet til 22.7: Adel, underholdning/pop, nyhets”ankere”, sportsprofiler m.m. )
Gjør deg litt kjent med dem først:
Denis O’Brien and ‘Irish Water’- JPG (dagsaktuell)
Sjekk ut innblanding i bl.a luftfart og jordskjelv..
http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_O%27Brien
Denis O’Brien and ‘Irish Water’
http://postimg.org/image/67xq9s4sz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Lauer
Matthew Todd Lauer JPG
http://postimg.org/image/v3um469nx/
Annette Roque Lauer-jpg
http://postimg.org/image/6nth08jd1/
http://en.wikipedia.org/wiki/Olivia_Mitchell
http://en.wikipedia.org/wiki/Liz_O%27Donnell

FUNN:
http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Sunde_%28offiser%29
sundeO’Brienussr – JPG
http://postimg.org/image/amvqg6ebp/
http://no.wikipedia.org/wiki/Haakon_Bruun-Hanssen
sundeHaakonBruun-Hanssen-JPG
http://postimg.org/image/roy8n7ih3/
Forsvarssjefmattlauer-jpg
http://postimg.org/image/5t7ereec9/
http://no.wikipedia.org/wiki/Ine_Marie_Eriksen_S%C3%B8reide
Ine Marie Eriksen Søreide-JPG
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Eriksen_S%C3%B8reide
Øystein Eriksen Søreide.jpg
http://postimg.org/image/6k50209rh/
http://no.wikipedia.org/wiki/Anne-Grete_Str%C3%B8m-Erichsen
Forsvarsministermitchell-jpg
http://postimg.org/image/bp46ydc8x/
Ericsenstrømmitchell jpg
http://postimg.org/image/ucl45n1w3/
Lundesgaardodonnel-jpg
http://postimg.org/image/pe7of4nv3/
garbergdonneljpg
http://postimg.org/image/c5w7c3d3t/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Flyselskapet Norwegian sin chemtrail-spraying tyder på kort avstand mellom eier/ledelse og roten til det onde.
Michael Rockefeller
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rockefeller
Parents:
Nelson Aldrich Rockefeller
Mary Todhunter Rockefeller
Rockefeller family Ethnicity: German, English, Scotch-Irish
http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Kjos
MichaelRockefeller-jpg
http://postimg.org/image/n0adz8jcv/
Kjosrocheroquefeller-jpg
http://postimg.org/image/unglzj9fn/
Lynghallan-jpg
http://postimg.org/image/uka36kgub/
GerdKjos-jpg
http://postimg.org/image/76gziul03/
Siwrochekjos-jpg
http://postimg.org/image/rc93i70cn/
Hallo jeg leker ikke, 100 % match:
rochekjos100%-jpg
http://postimg.org/image/v27985m8j/
Tro det eller ei, Shapeshift:
Kristin Krohn Devold
http://www.youtube.com/watch?v=EECrYZXIAas
vs / =
Moya Doherty

undertenner =100% match:
dohertydevold-jpg
http://postimg.org/image/t6z169307/
devolddoherty-jpg
http://postimg.org/image/duaddgbu5/
https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110129080652AAG4er7
Donalddevildoherty-jpg
http://postimg.org/image/dljs7kucl/
dohertydevoldhusbands-jpg
http://postimg.org/image/qg3dnpcd5/
rochebono-jpg
http://postimg.org/image/tffc7smzx/
Sitat artikkel:
Teorien vi reiser er som følger: I vestlige land finnes det hemmelige grupperinger med stor makt. Disse er knyttet til bankvesenet, finans, militære, forsikringsbransjen, konsulentfirmaer og superrike familier. For å påvirke politikere og beslutningstakere drives det påvirkning og utpresning med forskjellige metoder. De som står bak har behov for å samles. Dette skjer i mer åpne grupperinger som Council of Foreign Relations, Trilateral Commision, The Royal Institute of International Affairs (RIIA), Bilderberg-gruppen, Order of the Garter, men det skjer også i lukkede sammenhenger. Vi snakker om det okkulte, religiøse sekter, klaner, O.T.O. og diverse frimurerorganisasjoner – og en haug andre.
Sitat slutt. Skal jeg gjette, så er Kjos / Rockefeller sitt gigantkjøp av det okkulte antallet 122 / 222 fly muliggjort blant annet gjennom forbindelser som her:
http://delano.lu/AdiRoche14
http://1.6millionerklubben.no/bristol-2012/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Alle alternative mediekanaler og konspirasjonssider som ikke har identitetsjuks som ett viktig tema, er i mine øyne suspekte. Det er her de STORE avsløringene kommer, og det er ved personlige avsløringer og konfrontasjoner verden kan forandres i riktig retning ved at de negative personene (som oftest framstår som gode (filantroper)) ser seg tjent med å forlate scenen.
Fra 1.6millionerklubben til
http://xdisciple.blogspot.no/2012/07/steve-jobs-and-john-lennon-were-same.html

1.6millionerklubben-jpg http://postimg.org/image/kn6p2ahe9/
Rothrockodonnell-jpg
http://postimg.org/image/7yyw2yk21/
Her viser de den gode siden
http://socialdublin.blogspot.no/2013/01/lizs-lunch.html
og noen ganger settes det opp falske konflikter mellom venner (venner bak scenen):
http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/stella-mccartney-in-nude-battle-with-u2-412194
Kjosdaughterelisaroche
http://postimg.org/image/sjwenx16z/
garbergonthedgeMcCartney-jpg
http://postimg.org/image/7aq1k0lc9/
GarbergShevellMcCartney
http://postimg.org/image/t0lzee8h3/
FonneMcCartney-jpg
http://postimg.org/image/5xemyp4kj/
McCartneyWillisBerg
http://postimg.org/image/v7rjv0gt1/
Norwirian
http://postimg.org/image/n1t0io32b/
Steiro
http://postimg.org/image/q46j3rfix/
Rochevince
http://postimg.org/image/vtvoif56r/
RockeAntoNysethSeylerSeanDunne
http://postimg.org/image/p3avsdnx5/
lennonjohnorwegian
http://postimg.org/image/wy17ouznz/
Det er ikke jeg som er sprø. Sprøtt og sprøe er det og de som blir avslørt.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

JFK var myrdet 22/11

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
9 år siden

Media glemte fort at ABB var frimurer. Men at han hadde en kort periode i FrpU ble slått stort opp over mange uker. Det lukter av iIIuminatet her:

http://wp.me/p3uvTQ-9L

“Og man forstår at de tre gradene som en frimurer til nå har tatt, dreier seg om Kong Salomons betrodde arkitekt og murer-arbeider Hiram Abif og hans arbeider Adoniram og hans død. Jakin og Boas var søylene i Salomons tempel. Her fikk lærlingene sin lønn”.

http://worl4me.blogspot.no/

Vigelandsparken må være tegnet av en frimurer.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

La oss se på noe annet som også er knyttet til den mulig politisk-ritualistiske sammenhengen: Drapet på en kjent norsk svømmer. Ja han ble nok tatt livet av:

1: Svømmeren Alexander Dale Oen døde på rom 227 på svømmernes hotell, hjertestans. Han vant gull på datoen 22/7…. Han uttrykket sterk sorg offentlig over ofrene.
Svømming er en stor idrett internasjonalt.

La oss ta en titt på noe som gjør sammenhengen ennå mer interessant:

2: Dale Oen døde natt til 1.mai. 1.mai er opprettelsesdatoen for Illuminati (stikkord: Weishaupt). Han døde av hjertesvikt men i en periode med avslappet puls, noe som er svært merkelig for en godt trent utøver.

De fleste unge som dør på idrettsarenaen har medfødte hjerteskader og dør da mens det foregår en belastning, altså under konkurranse, kamp eller trening.

Man vet allerede at våpen som på avstand kan stanse hjertet, er utviklet i USA.

3: http://www.svomming.no/getfile.php/469/NS3-04.pdf

Les side 6: Hvis to svømmere skulle kvalifisere seg sammen med ADO, måtte de iflg treneren “ned på tiden 22,7″… (!)

4: Hva kan det bety at to viktige utenomjordiske beskjeder/signaler har ankommet på kalenderårets 227. dag?

http://www.numerologensverden.no/del-ii-den-universelle-pi-227-i-kornsirkler-og-i-andre-budskap-fra-universet-crabwood-kornsirkelen-registrert-pa-arets-227-dag-hvorfor-kommer-disse-meldingene-pa-arets-227-dag-skjuler-datoen-ka/

Pi er tradisjonelt brøkvist som 22/7. Pi er som vi vet viktig knyttet til sirkelformen, som igjen representerer helhet. Illuminatis formål er som kjent globalisme, hele vår “runde” planet underlagt en totalitær verdensregjering.

http://www.numerologensverden.no/navnet-alexander-den-harmoniske-pi/

“NAVNET ALEXANDER OG DEN HARMONISKE PI. Alexander Skarsgård skal spille Tarzan, og den 20.7, på Aleksander den store sin fødselsdag vant 27. årige Alexander Kristoff sin 2. etappeseier fordi han fikk superkrefter i følge han selv”.

5: Frimurertoppen Skar ble intervjuet om hvor de var et cetera: “Som beskrevet i VG lørdag 3. september 2011”

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/fire-frimureres-posisjoner-i-22-juli-terroren/comment-page-2/

“Selv var Ivar Skar og ektefellen Kari og ektefellen Kari i Oslo da bomben smalt i regjeringskvartalet.

– 22. juli var det meldt dårlig vær. Vi var i byen. Jeg husker at jeg skulle hente henne i Parkveien – i Marialosjen, hvor hun hadde vært på jobb. Jeg hentet henne klokken 15.20, like før bomben sprang. På vei til hytta like ved Utvika, lyttet de til de dramatiske nyhetssendingene på radioen. Ekteparet var fremme mellom klokken 17.30 og 18.

– Min kone sa: Det smeller så rart på Utøya”

Skar peker nese av intervjueren og leserne. 17.30 og 18. Slå sammen 1+7+3+0 = 11. 1+8 i 18 er lik 9…. Ringer det noen bjeller? 11/9…

Vi kunne tatt med mye mer.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  99prsnt_FalskeProfeter
9 år siden

Lars Gule avslørt:
Gule was in 1977 a member of Al-Jabhah al-Dimuqratiyah Li-Tahrir Filastin, a communist Palestinian terrorist organization, that worked for the destruction of Israel.

Lars Gule tried to smuggle explosives into Israel, and planned to trigger a bomb explosion in Tel Aviv. The Norwegian terrorist desired to kill Jews to mark that 10 years had passed since the 1967 war.

http://ivarfjeld.com/2014/09/30/left-wing-bomb-plotter-invited-to-enlighten-lutheran-youth/

Lars Gule was leader of the National Humanist association from 2000 to 2005.

« Forrige artikkel

Økonomisk advarsel

Neste artikkel »

Fem former for fri energi

37
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x