Samfunn
Du leser nå
FEMA camps: Fare for Holocaust
Skrevet av
Armin Bahrami09. 09. 2009
WTO_protests_in_Seattle_November_30_1999
22131 15561 112

FEMA camps: Fare for Holocaust

Av Armin Bahrami09. 09. 2009
Oliver North var på tiltalebenken for ulovlig våpenhandel med Iran under "hostage crisis". Dommeren var rask til å tie damen som var nysgjerrig på hvorfor North var delaktig i å tegne opp en plan om å avsette konstitusjonen ved nasjonale kriser, atomkrig, intern dissident oppblomstring eller en nasjonal opposisjon mot en amerikansk millitærinvansjon i utlandet.

Det finnes over 800 FEMA leire i USA, milltær bemmannet 24 timer i døgnet og klare til å motta politiske fanger eller motstridende pasienter. Klokken tikker for den nye verdensorden og en siste store verdensbegivenhet trengs desperat for å stoppe den demokratiske utviklingen i landet, som finner sted over internettet.

Hitler overvåket sine borgere som Obama gjør idag under patriot act, de frykter den andre amerikanske revolusjonen, de frykter at svaret til deres orwellianske 1984 er 1776!  nwo-puppet Bill Clinton etterlot en rekke kontroversielle lovendringer, som gir Obama fullmakt til å overstyre kongressen og iverksette untakstilstand på ubestemt tid. Alt som skal til er en nasjonal krise og Obama’s underskrift.

Et av president Obama’s mange valgkampanje løfter, var at han skulle hente hjem soldatene fra Irak innen 6 måneder.

Han fornyet patriot-act, etter hans løfte om å avslutte den ulovlig sivilovervåkningen. Han snakket også om en nedleggelse av torturleirene og en slutt på lobbyvirksomheten i kongressen, men hva skjedde? Det er konstant nye torturavsløringer og Obama kabinett grotte, består av tidligere direktører fra finansverden,big pharma og big millitary industrial complex. Hele plattformen han stilte til valg på, er basert på løgner.En liten prosentandel av befolkningen har våknet opp, og er det store muligheter for at amerikanere igjen, etter snart 100 år med undertrykkelse, vil rope «Give me Liberty or give me Death» idag er det debt.

Et spørsmål ble stilt den amerikanske stat fra den privat-eide sentralbanken Federal reserve i 1933:

«Hva skal dere betale oss i pant, for gjelden dere skylder oss»  Det samme året ble «social welfarenumbers» introdusert, og alle amerikanere og etterkommere ble stilt som ansvarlig pant for rentene på lånet.

Amerikanere er derved slaver ved fødselen, kun ment for å konsumere og leve et happy-depressivt liv, de spiser når de er ulykkelige, og er ulykkelige når de spiser, ser i gjennomsnitt 3-4timer TV hverdag, uten egne tanker, uten en smule tvil til sine autoriteter, i et gjeldsbasert samfunn, er de statens eindom og ikke noe annet enn verdiløs kveg som bare går rundt og puster. USA er i ferd med å kvitte seg med middel-klassen, det er nok best å flytte så langt mulig vekk fra hele det amerikanske kontinentet, eller skaffe seg våpen og blir forberedt på og beskytte deg selv, først og fremst fra staten.

«Chance favours the prepared minds»

Et ordtak som beskriver amerikansk holdning:  «I’ll cross that bridge when i get to it». Det er muligens best å ta noen forhåndstiltak, for broene vil fort bli overbelastet when you get to it. De fleste lever med en holdning om at alt går bra, «Det jeg ikke vet kan ikke skade meg» tenker de fleste av oss, men det kan faktisk det. Når du først kommer til broen, vil det være mange andre panikkfylte mennesker som desperat prøver å komme seg ut av byene samtidig, og broene vil være overbelastet. mitt råd:  Cross that bridge while you still can!

Noen har gradvis misbrukt den amerikanske grunnlov

Operation «Cabel Splicer» og «Garden Plot» er to sub programmer som skal gjennomføres når Rex 84 programmet er igangsatt. «Garden Plot» er programmet for å kontrollere befolkningen. «Cabel Splicer» er programmet for en ryddig overtakelse av statlige og lokale myndigheter av den føderale regjeringen. FEMA er den utøvende armen til den kommende politistaten, som dermed vil lede alle landsdekkende operasjoner.

Workers brigade

Det finnes flere slike store depositer med FEMA bobiler spredt over Usa. Den offentlige hensikten er et nødhjem for amerikanske borgere i en krisesituasjon.Men det er fare for facisme, og det kan fort vise seg at det er bosted for den store millitærpoliti beredskapen som skal tvinge amerikanere inn i konsentrasjonsleirene.

Avtalen om en parrarell regjering som iverksettes ved en udefinert nasjonal krise, var igangsatt av Reagen administrasjonen, og ble først signert til live av Bill Clinton i 1994. Selve avtalen om å innføre millitært diktaturskap i Amerika, ble først avslørt i en rettsakshøring av Iran-Contra skandalen. Under live tv sendinger av høringen, begynte en komitemedlem,  helt ut av det blå,  å etterspørre en artikkel om en hemmelig white house plan om å avløse konstitusjonen. 

Oliver North var på tiltalebenken for ulovlig våpenhandel med Iran under «hostage crisis». Dommeren var rask til å tie damen som var nysgjerrig på hvorfor North var delaktig i å tegne opp en plan om å avsette konstitusjonen ved nasjonale kriser,  atomkrig,  intern dissident oppblomstring eller en nasjonal opposisjon mot en amerikansk millitærinvansjon i utlandet.

The Presidential Executive Orders som allerede er notert på Federal Register, er også en del av den juridiske rammen for denne operasjonen. Før dette kan tre ikraft, kreves det en rekke lovendringer, la oss se på lovligjøringen av de kommende handlingene. Dette vil gi Fema enorm myndighet over enkelt individene. Menneskerettighetserklæringen og den Amerikanske grunnlov vil bli satt til side på ubestemt tid, og eventuelt bli dypt savnet.

«A govenment that is big enough to give you everything you want is big enough to take away everything you have.» – John Adams

EXECUTIVE ORDER 10990
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle mulige
transportmidler og kontroll av motorveier og sjøhavner.

fema_train

Slike 2etasjers FEMA-deathtrains er kilometerlange tog som står klare over hele landet. Dissidenter vil bli satt på første tog til konsentrasjonsleirene.

EXECUTIVE ORDER 10995
Gjør det mulig for regjeringen å gripe inn
og kontrollere mediene.

EXECUTIVE ORDER 10997
Gjør det mulig for regjeringen å ta over all
elektrisk kraft, gass, petroleum, brensel og mineraler.

EXECUTIVE ORDER 10998
Gjør det mulig for regjeringen å gripe alle transportmidler,inkludert personlig biler, lastebiler eller kjøretøyer av enhver art og total kontroll
over alle motorveiene, havner og vassdrag.

Oversikt over Fema leire

Det finnes 800 slike leire i Usa, majoriteten av disse har kapasitet til å huse 30.000 fanger. Den største befinner seg i Fairbanks, Alaska og kan huse opptil 2.000.000 fanger.

EXECUTIVE ORDER 10999
Gjør det mulig for regjeringen å ta over all mat og gårder.

EXECUTIVE ORDER 11000
Gjør det mulig for regjeringen å mobilisere
sivile i arbeidsbrigader under myndighetenes tilsyn.

EXECUTIVE ORDER 11001
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle helse,
utdanning og velferd funksjoner.

EXECUTIVE ORDER 11002
Angir postmaster General å drive en
nasjonal registrering av alle personer.

EXECUTIVE ORDER 11003
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle
flyplasser og fly, inkludert kommersielle fly.

EXECUTIVE ORDER 11004
Gir bolig og finans myndighetene til å omplassere samfunn,
bygge nye boliger med offentlige midler, utpeke områder til å bli forlatt,
og etablere nye steder for bestander.

FEMA politiet

Økt millitærisering av politi er en klar advarsel om en kommende politistat. I Usa er Politivold statestikken skyhøy og moralen er lav.

EXECUTIVE ORDER 11005
Gjør det mulig for regjeringen å ta over jernbaner,
innlands vannveier og offentlige lagringsanlegg.

EXECUTIVE ORDER 11051
Angir ansvar av beredskapskontoret, og gir fullmakt til å legge alle
Executive Orders i kraft i perioder med økte
internasjonale spenninger og økonomisk kriser.

EXECUTIVE ORDER 11310
Gir myndighet til justisdepartementet til å håndheve planer fastsatt
i Executive orders til å initiere industriell støtte,
for å etablere dømmende og lovgivende kjærlighetsaffære,
for å kontrollere alle «aliens», å operere straffeloven og fengsels institusjonene, og gi råd og hjelpe presidenten.

EXECUTIVE ORDER 11921
Tillater FEPA å utvikle planer for å etablere kontroll over mekanismer for produksjon og distribusjon av energi, lønn, kreditt-og flyten av penger i finansielle institusjoner, under udefinerte nasjonal kriser. Når «state of emergency» blir erklært av presidententen, kan ikke Kongressen lese handlingen i seks måneder.

Internet, sivil uro og folkedemonstrasjoner vil føre til Revolusjon

Massemedia har alltid vært i hendende på makten, men etter internet kom i 1996, ble isolerte individer på kryss og tvers av kontinentene momentant sammenkoblet i et halleluja, hvor usensurert informasjon ble tilgjengelig for alle verdensborgere å dele med hverandre. Frigjøringen av denne teknologien var et kraftig verktøy, noe som gjør vår verden veldig mye mindre,  og muligheten for å komme sammen, er plutselig bare et tastetrykk unna. Dette var nok ikke Bilderbergernes hensikt når de først lanserte internettet.

Se video: Jay Rockefeller: «Internet should have never existed»

For å statuere hvor mektig internettet er; etter 3 år med world wide web mobiliserte 50.000 demonstranter over «nettet» og deltok i en 2 uker lang demonstrasjon mot verdens handel organisasjon(WTO) og verdensbanken, i Seattle, USA. 1999.

Dette er en glemt begivenhet som ikke fikk mye verdensoppmerksomhet somdet fortjente. Det fredlige og riktige budskapet ble fullstendig overskygget med voldlige bilder i media, siden WTO forhandlingene var iferd med å falle sammen.

Forhåndsplanlagte strategier og taktikker fra demonstrantenes side som «sit-ned-lenk-fast-til-hverandre» og blokkeringen av ingangspartier, store parader og vennelige smil,  gjorde at media hadde bare fredelig innhold og sende på luften, noe som ville knust WTO. Derfor trengte de en typisk problem-reaksjon-løsning.

Se video: WTO-Protests from Seattle 1999, obs: (sterke udemokratiske scener)

WTO_protests_in_Seattle_November_30_1999

Her får Wto-demonstranter smake på medesin etter at de brukte sin demokratiske rett til å demonstrere fredlig.

En gruppe politimenn, rundt 30stk ble beordret til å kle seg ut som anarkister,
begynte de å  knuse vinduer og smadre butikker rundt om i byen. Dette gav byrådsleder, etter sterk press fra WTO-delegatene, en falsk grunn til å erklære byen for «unntakstilstand», etter at Bill Clinton undertegnet papirene. Om du befant deg i sentrum av byen, befant du deg i en krigssone uten noen form for rettigheter,  under millitærlov. Flere tusen uskyldige mennesker ble skadet, 600 demonstranter sang «The whole world is watching» hele veien til FEMA konsentrasjonsleirene, og hele verden fikk se hvordan et demokrati ser ut!

WTO forhandlingene stoppet opp i seattle 1999, demonstrantene lykkes. De var ikke alene, verden over demonstrerte flere hundre tusner av mennesker iforskjellige storbyer. Nok en gang må jeg illustrere hvor kraftig dette internettet er; Hele verden demonstrerte
sammen mot WTO, nei til den rike manns krig og den fattige manns blod!

Se dokumentarfilm: This is what democracy looks like.

Verden hadde forstått at globaliseringen skal være et pent ord for nykolonialisme, dette har ført til underslag av store verdier, siden de infiltrerer land og politiske ledere med bestikkelser som fører til korrupsjon, og en billig utnyttelse fra de store multinasjonale selskapene er i virkleligheten WTO i et skalkeskjul. Dette er makten bak den nasjonale makten, ofte byttes demokratiske presidenter ut ved hjelp av CIA og proxykrigføring, de erstattes med mer vestligvennlige diktatorer.

IMF, Verdensbanken og WTO låner ut store summer til fattige utviklingsland, med en ubetjenelig høy rente. De må ofte låne mer og mer, hvis et lån ikke kan betjenes, så har økonomiske leiemordere på forhånd undertegnet papirene med presidenten i landet, slik at naturressursene kan stjeles, og selges til utlandet for en storindustriell lavpriskostnad. Deres makt er dødlig og ustoppelig, det er ingen hemmelighet at nyvalgte presidenter ofte dør i en «flystyrt» et sted ute i jungelen. Da har de som regel tenkt på sin egen befolknings beste, og ikke som Gro Harlem Brundtlandt som lever i beste omstendigheter, er du med på planene, så får du også feite villaer flere steder i verden.

Angrepet på World trade center 11. september 2001 kom som bestilt

Demonstrantene vant det berømte slaget i Seattle, men ikke krigen mot WTO.

WTO,Verdensbanken, IMF er representanter for ‘the New World Order’. Vi er nødt til utdanne oss i de fundementale problemene, det som tillater den destruktive og livsfiendtlige NWO modellen vi er ufrivillig fanget i; helt til vi velger å gjøre noe med det ved å endre strukturproblemene, som er representert ved Superklassen og deres lakeier: De multinasjonale korporasjoner, korrupte politikere & byråkrater som sammen med en fullstendig fraværende presse, er iferd med å stikke ned i under. Dette er den eneste veien å slå NWO på.

NWO er ikke reptiler, aliens, illuminati, frimurere, satanister, jøder, osv. De er representert gjennom faktiske organisasjoner som opererer åpent (G8, WTO, IMF, Verdensbanken, Trileratkomitteen, Bilderberger, CFR, WEC, osv) Sammen med skjult (diverse offentlige millitær-, kontroll- og etteretningsorgansiasjoner eksempler samt de skjulte «black-operation» gruppene som finnes både i privat sektor og som undercover grupper i millitær- politi- og etteretningsorgansiasjoner) klarte NWO å orkestrerte tidenes største konspirasjonsteori om 19 arabere med tapetkniver.

Et pass som tilfeldigvis fløy ut av terroristens lomme og ut av det flyvende infernoet og landet uskadet ned på bakken hvor en FBI agent tilfeldigvis plukket det opp. Bevisene for å backe opp den offisielle historien henger i en tynn tråd, det er dette som vil bli det neste problemet for den vågale og dumdristige makten.

1av3 Amerikanere svarte JA på en spørreundersøkelse på CNN, hvor spørsmålet var tror du «9-11 was an inside job?» Senere ble video fjernet fra Youtube. Jeg var selv vitne til dette og en rekke andre videor som forsvinner, brukerkontoer blir stengt og ytringsfriheten på internettet blir sensurert.

I 8 år har allmennbefolkningen i Norge gått rundt og trodd det var 2 byggninger som kollapset 11september i New York. NRK viste nylig en tvilsom dokumentar om WTC 7, det tredje bygget som kollapset, men media viste det aldri.

Et 42-etasjers stålkonstruert bygning, som pannekollapset på samme måte som WTC 1 og WTC 2. Det var minimale brann i 2 etasjer, med sprinklersystemet på,  klarte det likevell å fritt-fall kollapse.

Massemedia er masseødleggelsesvåpen

For hundre år siden var det ca. 100 medieselskap rundt om i verden. Idag er det bare seks store selskap som har eierskap over menneskenes kollektive bevisthet, som formes etter hvordan de som eier media ønsker at verden skal tenke.

Det er et mektig apparat som kan avkaste presidenter med løgner, vise forfalskede bilder og kalle det en krigsprovokasjon, gå til angrep på et fremmed land, med uviten-støtte fra hele sin Tv-tittende befolkning som godtroende patrioter er klare til å dø for demokrati og ekte verdier. Media har en enorm påvirkningskraft på menneskene, selv mistenker jeg TV-FAKERY var brukt 11september. Det vil faktisk innebære en enorm risiko ved å bruke ekte fly, og kjøre dem inn i 2 tårn som inneholdt flere tonn nano-thermite og andre eksplosiver, hva om hele tårnet eksploderte ved kollisjon?, det ville sett veldig mistenklig ut.

Dette kommer det mer om i en annen artikkel som vil bli presentert her på Nyhetsspeilet.no.

Youtube var siste forsøk på fri flyt av informasjon. Internettilgangen vil i framtiden bli veldig begrenset.

FRP kommer mest sannsynlig å vinne valget i høst. De har gjort det klart at de er ja for EU, men de vil ikke snakke om det nå før valget, men forslaget om å gjøre det enklere å få et JA til EU medlemskap ved folkeavstemmninger, kom fra ingen andre enn FRP. Datalagringslovene vil da bli øyeblikkelig implementert, og vi alle vil være mistenkte intill motsatte er bevist.

Media i Norge er musestille rundt Bilderberg gruppen, hvorfor har ingen journalister i Norge tørt å spørre henne om Bilderberg gruppen? Å avsløre landsvik skal jo gi hederspris, men de får nok ikke lov av redaktørene.

Med profesjonelle løgnere i politikken som sprer ubeskyttet propaganda gjennom en samvittighetsløs media , så må man stille seg selv et spørsmål;  jobber dem for staten eller for folket? Er de i det hele tatt kritiske journalister? De bare videreformidler det som myndighetene ønsker at samfunnet skal inrette seg etter. Agurknytt invansjonen i Norsk media de siste årene har skapt en stor arbeidsstyrke, vi svelger agurker som aldri før. Vedsiden av en finanskrise og nedbemmaningsprosess, står Jobber og karriere, hus og familie på spill, så det blir fort gjort skriv som du blir fortalt og ikke som du vil.

Se videoene EU aldri vil du skal se

Det vises ikke ofte på norsk tv, men EU-Parlimentet viser sitt sanne ansikt om dagen. Lisbontraktaten skal gjennomføres uansett hvor mange ganger det har vært referendum. Hvorfor har vi ikke fått se disse to viktige nyhetsbegivenhetene i Norge?

Se video:  Folkelig opprør i EU parlimentet

Se video: Slutten på alle suverene nasjoner

We are Change Norway (skriver mer om den facistiske utviklingen i EU.)

eu-parliament-404_680221c

Lisbon traktaten presses fortsatt på selvom Irland sa nei. Eu's felles grunnlov er undergraving av nasjonalstatene.

2.7 millioner demonstranter stod samlet mot Berlusconi i Roma 2007. De krevde avgang for hans dårlige håndtering av finanskrisen, og en rekke andre korrupsjonstiltaler, men han nekter fortsatt og  gå av i beste mafia stil bader han i et playboy harem, mens italienske mafiaen i samarbeid med Berlusconi, bruker italienske selskap til å utføre ulovlig miljøgiftdumping utenfor Somalias livsviktige og livfulle kystlinje.

Hellas opprøret varte lenge nok til å kalle det et forsøk på revolusjon. G-20demonstrasjonene, Wto-demoene, og Gaza demonstrasjonene er også verdt å nevne.Folk flest har insett at de lever i en politistat med profesjonelle løgnere  i politikken som sprer ubeskyttet propaganda gjennom en samvittighetsløs media.  Journalistene skriver for staten og ikke folket, men  Det vises ikke ofte på norsk tv, men EU-Parlimentet viser sitt sanne ansikt om dagen.Lisbontraktaten skal gjennomføres uansett hvor mange ganger det har vært referendum.
EU er ikke demokrati, EU er på vei mot facisme.

Amerika står på kanten av stupet

Noen få eksempler:

 • Ron Paul «a revolution a manifesto» bestselger bok i Usa. Dr.Ron Paul er en republikaner som har vært en motstander av det nåværende politiske systemet i Usa i flere tiår. Han fikk enorm oppsluttning på internet i 2008, og var publikums favoritt under Tv-debattene og ble ofte holdt kjeft av debattlederen, selvom han var den som svarte best og fikk mest applaus.  Det skulle se ut som han ville vinne, men som Stalin advarte; «Man skal ikke være redd for de som stemmer, men de som teller stemmene. Ron Paul er Amerikas mest grunnlovsvennelige politker og har jobbet lenge for å fjerne IMF, IRS, Krigen mot terror og den nye verdensorden generelt. Var valgsystemet fritt og selvstendig, ville vi helt klart sett han som President idag.
 • En sannhetsbevegelse begynte å spre seg etter 11. september. «9-11 truthers», «scholars, engineers, scientists and academcis for 9-11 truth», er en organisasjon som har bekreftet utsagnene om at «9-11 was an inside job». Dette er old news i amerika idag,  men massene er i ferd med å eksplodere og det er først da vi kan se store demonstrasjoner.
 • Alex Jones driver www.infowars.com, også kjent som «fear-mongorer». Det er noen som mener at han vil føre til voldlige revolusjon, og at han driver skremselspropaganda for å gi staten en grunn til å iverksette «martial law».
  Mengden av informasjon og dokumentarfilmer som avslører den grådige makteliten, er overvelmende nok til å gi han en status som folkeopplyser, han har opplyst millioner og har flest tilhengere i USA.
 • Students school rebbelion. En god del ungdomskoler og videregående skoler i Usa har startet opprøret mot skolelærern og autoritetene. Historiebøkene må omskrives og 9-11 kreves inn i pensum. Idag lærer de barn om New World order.
  Barna trenger en karismatisk leder, de er energiske, opplyste og vet ofte mer enn eldregenerasjoen siden de sitter på internet hvor verden ser helt annerledes ut. T-skjorter med politisk motiverte budskap er forbudt på enkelte skoler,
  men vi alle vet hvordan det går når du sier nei, nei, nei, nei, nei til ungdommen, nei betyr ja og den naturlige trengselen for frihet er størst hos ungdommer, de vil nok gjøre opprør før eller senere.
 • Våpensalget i Usa har eksplodert i det siste, det er tomt for kuler i butikkene. Denne gruppen er de som vil være forberedt, med å beskytte seg selv og sin familie mot de som ønsker dem uvell. Sosial uro er forventet da arbeidsledigheten vil øke drastisk og de uheldige i samfunnet vil stjele fra de som er forberedt. Bill of rights gir dem lov å være i besittelse av våpen, folket skal være rustet til å avsette et demokrati når det ikke lenger adlyder sitt folk.
  Når staten gir våpenamnesti og vil kreve inn alle våpenene, så er det en sterk advarsel om at landet er på vei mot tyrrani, og Obama har allerede forsøkt å forby våpen i en kontroversiell lovendring.

«When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.»~ Thomas Jefferson –

.

Den globale makteliten vil ikke gi fra seg makten uten kamp

Det er daglige konfrontasjoner i kongressen. Modige politikere som Ron Paul(video) og Alan Grayson(video) konfronterer Federal Reserve og krever en auditering, altså innsyn i regnskapene, slik at folket kan få se hvor skattepengene deres forsvinner. Hadde WTO forhandlingene kollapset  fullstendig i 1999, ville ikke verden hatt så mange dagsaktuelle problemer, med WTO som en stor trussel for menneskeheten.  De måtte overleve slik at de kan snikinnføre FN agenda 21: Et globalt dikaturskap med en nedbefolkningsreduksjonsplan, hvor kun 500.000 millioner utvalgte og kvalifiserte mennesker skal overleve og opprettholde jorden på et bærekraftig nivå, hvor moder jord blir felles relgion.  WTO står også bak Codex Alimentarius, også kjent som Codex Eliminate all of us. Hva har verdens handels organisasjon og gjøre med mat koder og matsikkerhet? Det er noe prinsipielt feil her, store selskaper med egeninteresser vil etter planen, implementere et globalt matdiktatur, hvor mineraler og vitaminer, blir erstattet med aspartam og msg. Jo sykere befolkningen er, jo lettere er de å kontrollere samtidig som WHO og deres multinasjonale pharmasøytiske selskaper vil få et større marked.

WTo står også for enda en menneskeskapt krise: svinefluensa pandemien.

Det ventes flere avsløringer fra motstridene politikere som vil true det nåværende politiske systemet. Denne senatoren lurer på hvorfor de folkevalgte skal stemme på lovforslag som delvis er «classified»  Altså de blir tvunget til å stemme på saker som de ikke vet hva er; Se Video:  2009. Martial Law Coming?.

FEMA Coffins

Det er meldt om flere millioner kremeringskister, observert i flere delstater, og det skremmer lokalbefolknigene. Kistene er levert av http://www.polyguardvaults.com/ og er betalt av amerikanske skattepenger. De klarer å oppbevare opptil 2-3 personer pr kiste.Pattentet på kremeringskistene finner du her.

Se video: Fema coffins for millions of Americans

Det er også rapportert om enorme områder med fema trailere(bobiler). Lignende bolig ble utlånt til kriserammede «hurricane katrina» offere. Det er en veldig god tanke i sin opprinnelse, men de er sett over store deler av Usa og ikke bare områder med høy risiko for katastrofer, hvorfor er de plassert over hele landet?

Executive order 11004 gir tillatelse til omplassering av samfunn. Dette kan være nødvendig å gjøre om det kommer en atomeksplosjon i en amerikansk storby. Det kan være en mulig scenario for beboere av nye områder, eller så er bobilene skapt for å gi husly til de nye opprettholderne av lov og orden; New world order Police. Denne massive styrken som kan slakte 27.000 amerikanere pr. dag,  må ha husly. Og det er nettop dette de er for, amerikanere vet hvor de vil bo, og det er i konsentrasjonsleirene, om jeg tør å kalle det for det de er.

Free speech zones & Crowd Control

I 2004 ble ytringsfriheten i Usa drept og det ble opprettet «Free-Speech-Zones«. Jeg tok feil når jeg trodde hele Usa hadde free speech, at amerikanere var frie til å ytre sine meninger når som helst i alle offentlige rom, gjennom Bill of rights og konstitusjonen. Grunnen til dette var at Bush ikke ønsket noe annet enn pro-Bush tilhengere, demonstranter med anti-bush plakater ble tvunget til freespech zones, langt unna media og langt unna presidenten. Et par plakater var altså så farlige at konstitusjonen måtte endres.

Revolusjonen vil før eller senere komme, slike tiltak heller kun bensin på bålet til motstandsbevegelsen. Men Staten har en plan for det også. Ikke-dødlige, men svært skadelige våpen, skal settes inn mot store folkedemonstrasjoner hvor de vil sende varmebølgestråler, som kan drepe deg om du ikke kommer deg unna i tide.

Se Video: Future Weapons: The Active Denial System (ADS)

Blue and red lists

Alle er på en eller annen liste. Usa har lenge overvåket sine borgere og vet hvor de fleste står, gjennom konstant avlytting av telefon,sms, epost, og hvilken hjemmesider du besøker ofte. Dette vil kreve enorme mange ansatte tenker du? Det hele styres av superdatamaskiner, en av dem heter «the beast» og er sterk nok til å avlytte alle samtaler i usa. Dette er kollosalt. Den fungerer slik at enkelte forhåndsvalgte «hotwords» som:  «obama, new world order, federal reserve, terror, bush, attack, alex jones, bohemian grove, revolution, resistance, 9-11 inside job, osv,  vil føre til lagring av samtaler for videre etterforskning.

Om flere av nøkkelordene nevnes i en samtale, er risikoen for at du er en terrorist høyere og du vil bli overvåket nøyere.

Den røde listen består av fiender av den nye verdensorden. Høylytte profilerte personer, de er lederne for patriotene, utspekulerte ministre, høystående senatorer,  talkshow-verter, skuespillere, samfunnsledere, og ledere for motsatandsbevegelsen på internetet. Dette er personer som vil bli dratt ut av sine leiligheter 4på morningen, og tatt med til konsentrasjonsleirene hvor de vil bli henrettet. Dette vil skje ca. 2-3uker før «unntakstilstand» blir erklært.

Den blå listen er også en fiende av NWO, de er tilhengere av den røde listen. Denne gruppen vil bli samlet opp etter at «unntakstilstand» er erklært. De vil bli tatt til konsentrasjonsleirene for «omprogrammering» lik den vi så i George Orwells 1984, hvis staten sier to pluss to er lik 5, bør du være enig. De fleste vil ikke overleve omprogrammeringen, her vil CIA’s mange årlange studier på mindcontrol bli iverksatt. Det er ikke sikkert hvor mange som er på listen og hvem, men det er personer som kansje er ofte innom www.infowars.com eller tilhører fredelige organisasjoner som vil bli erklært som terrorister. Et eksempel på hvor lett dette stemplet kan bli tatt i bruk; er når ATTAC Frankerike ble satt på terrorliste for å ha hengt en stor banner fra et viktig regjeringsbygg, og for å ha planlagt den fredelige demonstrasjonen i Seattle 1999.

Den gule listen består av personer som vet ingen ting om NWO, antaglivis vil de ikke vite om det heller, «den sovende middelklassen» Det er personer som vil følge instruktser for hvordan de skal oppføre seg, og mest sannsynelig vil de det.

Problemet er at dette er den største gruppen, de vil bli satt inn i arbeidsbrigader, eller etterlatt for å sulte ihjel.

En rødlistet journalist ved navnet Glenn Beck, jobber Fox news. Han har gått ut i mainstream media, og utrykket stor bekymring for hva som skjer i Usa og hvorfor Fema camps aktiviteten holdes skjult. Se Video: Fox running wild?

En atomkrig eller tvangsvaksinasjon vil være starten på slutten.

Slutten for eliten, eller menneskeheten. For at det skal bli bedre må det først bli værre.
Det er da de risikerer mye og kan tape alt, og det er nok det som vil skje.

Etter 9-11 gjennomførte George Bush en rekke kontroversielle lovendringer som holder alle amerikanske borgere som mistenkte terrorister under patriot acts.  Frihet ble ofret for sikkerhet da hele Usa var i sjokk og sorg under en sky av frykt og avsky, vettskremte for mulige nye terrorangrep, og en stor søken etter hevn, Amerika var for første gang siden pearl harbor blitt angrepet.

Nå er det Obama sin tur, og the «war on terror» er nå ikke lenger i bruk. «Yes we can» og «terror» kledde ikke Obama profilen. «Overseas Contingency Operation» ble det nye ordet,  uforutsette eventer på norsk. USA trenger igjen en ny fiende som vil samle folket i USA, og stå bak Obama og denne verdens full av ugjerninger.

Obama fikk en stor oppgave etter at Bush misbrukte folkets tillit ved å invandere Irak. USA’s virkelige intensjoner kom klart frem i lyset, og landet ble splittet som følge. USA har ingen ting å tilby verden bortsett fra millitærindustri og superavansert teknologi. Også var det legemiddelindustrien (millitærmedesin). I 2007 var de de 10 mest profitable selskapene på forbes topp-500 listen farmasøytiske selskaper. Totalt tjente de mer enn de 490 andre selskapene sammenlagt.

De fleste arbeidsplassene gikk tapt som følge av utflaggingen, en boligbloom kom, boblen sprakk og 1 million amerikanere bor nå i teltbyer pga. tap av bolig, bil, og eiendeler som følge av finanskrisen. Amerikanere får alt de trenger fra Wallmart, og alle produktene og varene kommer fra Kina. De konsumerer 25% av all olje på verdensmarkedet og produserer 3%,  økonomien er i ruiner, høy inflasjon og dollaren er i ferd med å kollapse, Usa er en fattig supermakt med andre ord.

Det samme skjedde etter børskrakket i 1933, andre verdenskrig fikk fart på økonomien. Krig er profitt, og Usa eier verdens største millitærindustri. War is big buisness og Usa trenger en ny «false-flag 9.11» av større kaliber, en atomeksplosjon i en amerikansk storby, menneskeoffringer er kun en teaterforestilling for denne «bohemian grove politiker-pakket» og haukene i Washington mener alvor.

Kriger på vei mot den nye verdensorden – Iran kan bli utpekt som den store synderen

Etter 9-11 var reformvennlige presidenten Khatamei, raskt ute og kondolerte angrepene på world trade center.Det var store minnemarkeringer i Teheran hvor flere titusner tente lys for offerene, og Iran sendte store styrker til grensen til Afghanistan for å hindre Taliban eller Osama fra og flykte.

I 2003 kom et uprovosert angrep mot Iran. Bush var på krigsstien og det er her han klargjorde det vi alle viste, det gjaldt ikke bare 9-11. Wtc angrepene var bare et påskudd for å starte det hans far Bush senior sa i en tale til kongressen, 11 september, 1991. En ny Verdensorden. Mens haukene i washington forberedte seg på å invandrere Irak, fikk Iran en midt i fleisen og ble plassert i «Ondskapens Akse» sammen med Libya og Nord-Korea, helt uprovosert.

Iran annonserer etablering av egen oljebørs i 2005

Det har lenge vært omsatt olje i en fastbestemt valutta som kun tjener sentralbanken i Usa.
FED printer penger ut av tynn luft og tvinger alle nasjoner til å handle denne mest omsatte komoditeten i verden i deres valutta. Alle oljeproduserende land har lenge solgt sin olje i dollar gjennom 3 børser på markedet, en i London og to i Usa.

Dette endret seg i 2008, og vil totalkollapse den amerikanske dollar. Flere andre OPEC medlemsland har nå gjort det samme som den Iranske oljebørsen, de har byttet til EURO, noe som vil medføre at dollaren vil forsvinne.

Kinas statseide Zhuhai Zhenrong Corp, Irans største rå-olje kjøper, begynte i 2007 og kjøpe all sin olje i Euro. Iran ønsker å tømme sine reserver for dollar og Japan har også gått med på å handle i Euro, og noe i Yen. Sjefen for den iranske sentralbank sjef meldte i 2008 om 20% mindre amerikansk valutta i sine reserve.

Iran har 11% av oljereservene i verden. Det er nok Olje under bakken i iran til å dekke verdens energibehov i 90år. Har denne nye krigen mot Iran, som mange andre kriger ordet «olje» som fellesnevner?

Eller skal vi tro på Lindsey Williams, en prest som har snublet over noe stort noe i Alaska’s oljeindustri. Det finnes nok olje i Alaska til å drive Usa i 300 år, og Russland har borret nye superdype brønner som har funnet enorme mengder med råolje.?  Eller er det virkelig Peak oil? Noe Norsk media snakker om de siste dagene om at oljedrømmen er nå over? og at oljen vil ta slutt om 8 år. Hvis dette er sant betyr det at olje ikke er en «fellesnevner» for disse krigene.
Det handler om at noen ønsker at verdensmakten skal bli sentralisert i hendende på et fåtallspersoner.

Rotchild-dynastiet har siden 1600tallet ønsket kontroll over alle lands pengetilførsler. Idag kontrollerer Rothchild alle sentralbanker på kloden. I 1999-2000 erklærte Saddam Hussein at de ville etablere sin egen oljebørs, 2003 ble saddam invandert og deres sentralbank er nå i hendende på Rotchild. Det er kun 5 land i verden som ikke er under deres kontroll:
Sudan, Cuba, Nord Korea, Lybia og Iran.

«Give me the control over a nations moneysupply, and i care not who writes its laws» Major Rotchild
.

Iran og atombomben en overdrevet skremmselspropaganda

Iran med sine 80millioner innbyggere får sin elektrisitet fra olje og gass. Tehran har 14 millioner innbyggere, og en infrastruktur lignende en hvilken som helst storby i verden. Det finnes noe vannkraft, men det er snakk om få prosenter.

Dette forurenser utrolig mye og er en økonomisk byrde for folket i Iran da behovet for ren og effektiv energi har vært et alvorlig problem siden 1963. Iran var i ferd med å bygge 3 atomkraftverk, noe som ville gitt iran en mulighet til å selge all deres olje på markedet. Iran etablerte OPEC, og kongen sin maktdemonstrasjon på 60tallet var et eksempel på at Iran ville etablere seg som en stormakt i området.

Det er ingen tvil om at Irans behov for atomenergi er legitim.  Ifølge FN’s konvensjoner har alle land like rettigheter når det kommer til atomkraft, og Iran har signert «ikke-spredningsavtalen»,  i motsettning til Usa og Israel.

Det er mange andre land i området som har atomvåpen, det var fks ikke mye «tryggere» å gi atomvåpen til pakistan og india når de var i knottene på hverandre.  Bare fordi Iran har atomvåpen, betyr det ikke at de vil bruke den. Hele verden må nedruste sine atomvåpenarsenal eller så er det like greit å gi atomvåpen til alle. Usa og Hirsoshima er et eksempel på hva som kan skje når et land blir millitært overlegen og monopoliserer masseødellegelsesvåpen. Når alle har, er det ingen som tørr å bruke dem.

Iran vil begå selvmord om de skulle bruke atomvåpen, de har heller ingen grunn til å bruke atomvåpen.

Er det noen som har grunn til å føle seg truet om dagen så er det Iran som har blitt omringet av amerikansk og Israelsk millitærnærver og ukentlige millitærangrep-øvelser mot Iran.  Et angrep mot atomkraftverkene er et angrep på Iransk jord.  Iran har ikke sagt de vil bruke atomvåpen eller gå til angrep på Israel eller USA, de sier kun at de vil bruke sin rettighet til å beskytte sin nasjon fra sine fiender.  Vi må ikke godta enda et forskjøpsrettet angrep med falsk manipulert media bilder og historiervi kan ikke la USA og Israel fortsette sitt korstog mot uskyldige mennesker.

Jeg har fulgt med og kritikken han har fått i media den siste tiden som «wipe israel of the map» er feiloversatt og misbrukt som et kort for Israel og Usa. Vi må alltid huske at vi får informasjonen fra Usa og Israel, da det er kun 6 store medier i verden, og de er eid av de samme som prøver å provosere en krig mot iran for både relgiøse og geopolitiske grunner, og det er de som har massepropagandert løgnen til oss.

Et historisk innblikk på dagens konflikt

Da kommunismen var den store verdensfienden,ville Usa skape et grønt belte rundt Sovjet.
På 1950tallet fikk Kommunistpartiet (Tudeh) i Iran størst oppsluttning og Mossadeqh ble statsminister.

Politikken stammet fra Karl Marx sine samfunsmodeller. Mossadeqh var kommunistvennlig og veldig nasjonalistisk, folk flest støttet han i parlimentet, en slags Iransk Arnulf Øverland, som stod opp mot imperialisme og kongemonarkiene.

Faren til Rezah Shah, kuppet demokratiet på tidlig 1900tallet og var siden alliert med det britiske monarkiet.

Statsminister Mossadeqh ville nasjonalisere oljen til Iran på femtitallet, noe Winston Churchill mislikte sterkt. Fordi oljen skulle gå britene tilgode. CIA og MI6 gjorde et coupe’ de etat og insatte Shahen, som styrte landet etter vestlig modell og ble en marionette for sionistene. Shahen sendte Khomeini til utlandet etter at han først var advart om å ikke snakke om 3 ting;

«Ikke snakke stygt om kongen, ikke kritisere Israel og ikke si at Islam er truet.»

Khomeini ble sendt i eksil i 63 fordi han konstanterte at; Shahen ikke var en muslim når han støttet jødene og ignorerte de 900.000 uskyldige palestinerne som måtte svi for Hitler og Tyskernes påførte lidelser.

Rockefeller puddlene Kissinger og Zbrenszki var ofte i Tehran for å bistå Shahen, men de var der ofte på eget agenda. Shahen skjønte fort hva som var i ferd med å skje mot han og landet sitt, han fikk kreft og i et av de siste intervjuene hans før han døde, var med Mike wallace fra 60minutes. Shahen fryktet ikke lenger for sitt liv og sa det rett ut: «Sionistene eide bankene, finansverden, media og hele verden var i deres hender». Se (video) Kort tid etter, døde han av kreft.

Prescott Bush finansierte både Hitler og Sovjet unionen, og han var medlem av «skulls& bones»  en hemmelig orden under frimurerne. Om du har lest sionistene’s protokoller, vil du se at de stemmer godt overens med verdensbildet vi ser idag.De skapte ismer som endte i konflikter, brukte media til å manipulere, finansierte begge sider av kriger, alt dette for å kontrollere verden.  Etter Sovjetunionen falt, trengte de en ny verdensfiende, og Khomeini inntok scenen i Iran. Når han ankom Teheran i 1979 med Air France, spurte en utenlandsk reporter om hva han følte, Khomeni svarte kaldt og følelsesløst «Ingen ting».  De som satte igang de revolusjonære bølgene i Iran var ikke khomeini tilhengere, de fleste var kommunister, nasjonalister og sosialdemokrater, hvor kom Khomeni fra? Hans oppdrag var å skape en Islamsk stat som senere ville skape problemer og ustabilitet.

En ny verdensfiende ble født og «hatet mot vest» satte sionistene enda et steg nærmere globalt verdensherredømme.De er ingen dumme mennesker, de er ondskapsfulle og svært inteligente, de planlegger ting 100år i forveien og har siden 1600tallet eid pengevaluttaen i Europa, gjennom Rotchchild-dynastiet. Deres makt er ikke til å undervurdere. En ting er hva som skjer og hva som blir skrevet i historie bøkene, sannheten får du ikke servert , den må du søke.

Den store stygge Islamfobien

Ble skapt som et ledd mot en tredje og siste verdenskrig. Det er bare å se på hvordan Hollywood de siste 30-40årene har forberedt verden på og se ned på  arabere og muslimer. Gjennom Tell-a-vision drømmeland boksen, tegnet  de et bilde av arabere som skittne, ubarberte barbarer, terrorister, flykaprere, ali baba og de førte røverne og alt det andre islamkritiske propagandaen vi blir servert.

Det er skapt for å demonisere et helt folkeslag, slik at når du ser dem på hver gang de er på Tv, en nyhetssak, eller en terroraksjon så assosierer du dem ofte ubevist i din underbevisthet med vanlige muslimer, grunnet gjenntatte gjennfortellinger og repetering av løgner som tilslutt blir akseptert som sannhet. Denne indoktrineringen har fått oss til å miste vår menneskelige medfølelse og empati. Når du ser Israel fks bombe uskyldige palestinere med fosfor, eller en trigger happy israeler skyter en steinkastende ung palestinsk gutt, så bryr du deg ikke, de er jo terrorister alle sammen.

På denne måten blir det lettere for terrorstaten Israel og utføre sine ugjerninger.

Arabere og muslimer er terrorister og må utryddes sies det ganske ofte om dagen, og «bombe hele midtøsten til en parkeringsplass» er en veldig populær kommentar på debattfeltene til dagbladet, bare for å nevne et eksempel. Det er utrolig hvor mektig media’s påvirkning på oss er, vi har gradvis mistet vår sympati til de virkelige offerene i verden idag, stakkars  muslimene.

Religion og dommedagsprofetier

Religion spiller en stor rolle her, for den kom før oljen. Men før oljen var det Gull, og vi vet hvem som eide det meste gullet på den tiden? Det var kirkene. Religion i seg selv er ikke problemet. Problemet idag er at vi lar oss styre av «ikke-praktiserende religiøse ledere». Vatikanets prester er ikke kristne, når de ligger med smågutter. Rabbier er ikke troende jøder, når de stod nettop bak den største mennskeorgansmugglingen i New York. Ahmedinedjad og den øverste lederen er ikke praktikanter, når de slår og dreper demonstranter.

Se på lederne våres, McCain sang ‘Bomb bomb bomb , bomb bomb Iran’ under valgkampanjene. I USA sitter det flere millioner evangelister, mormonere, og kristne som sitter og venter på at Jesus skal komme tilbake. Men først må DE skape Armageddon, slik at de får en selvoppfyllende profeti. Det er stor forskjell på Jesus, og de som tolker budskapet etter ham. Det er stor forskjell på lederskapets manipulering av dette budskap, og det budskap og de bilder vanlige folk har i hodet av dette budskap.Men tror du virkelig Jesus er så kald at han venter til hele verden er ødelagt før han skal redde oss? Hva slags Jesus er det?

Den ‘kristne’ sionistiske sektoren i USA har en sterk tilknyttning til Israel og det hellige landet, og bombe Iran kampanjen har fått stor oppslutning hos de religiøse. Det finnes religiøse fanatikere overalt.

Ahmedinedjad har sagt at han fikk en «åpenbaring» under en tale i FN, han så et lys blomstre rundt han, dette har han selv sagt. Sunnier og Shiaer har to forskjellige trosettninger, ene tror på en kommende profet ( El-mahdi) og sunniene mener det er ingen profet etter Mohammed. De fleste arabiske land har kritisert og ikke akseptert Ahmedinedjad som rettferdig leder av landet etter valgkuppet. Whahabiene i Saudi Arabia er det mest undertrykkede muslimske landet, og er langt værre enn Iran. De er onkelen til Taliban for å undertrykke ekstremismen. Hvorfor leier  Bush familien hender og kysser kinn med oljesjeikene? Hvorfor fordømmer de valgfusk i Iran, når Guvenør i Florida 2000 var broren til George Bush og guvenør i samme delstat som fusket Bush inn i presidentsetet for å fullføre det faren hans startet, en ny verdensorden?

Religion i seg selv er ikke problemet her. I sin naturlige opprinnelse har alle et fredelig budskap, elsk dine naboer, elsk dine fiender, elsk dem for det er mye sterkere enn hat. Hvilken av disse religiøse skrullingene vil gå den lengste veien til å hente hjem sin lovende profet, som vil redde dem fra alt ondt i verden og bringe fred. Sånn verden har vært i utvikling de siste 500-600årene, så vil jeg si kristendommen har stått for mye av elendigheten.Indianerne døde, Hiroshima og Nagasaki, De spanske inkvisisjonene, Slavehandelen i Afrika. Alt dette skjedde i guds navn med bibelen i venstre hånd og sverdet i høyre.

Oppfølger til Fema Camps: Fare for holocaust  kommer snart! Da tar vi en titt på den kommende tvangsvaksinasjons scenarioet, som etter min oppfattning virker mer sannsynelig, da staten har gitt tillatelse til hæren og massekarantene folk.
Det er også meldt om 1000dollar i bøter pr dag sivile borgere nekter å ta svineinfluensa-vaksinen. Det beste vi kan håpe på er at millitæret i Usa er våkne. Pentagon inførte nylig en lov om at soldater i utlandet ikke får tilgang til internet lenger. Grunnen er at de kommer over informasjon lignende den du leser om her på nyhetsspeilet.no.

Under valgkampanjen til Ron Paul, fikk han innsamlet 8millioner dollar på veldig kort tid. Mer enn alle de andre republikanerne sammenlagt. Den største bidragsgruppen kom fra soldater som er stasjonært i Irak og Afghanistan, og krigsveteraner. Det betyr en ting; hæren vil gjøre sin jobb, og beskytte det amerikanske folk og den amerikanske konstitusjon!

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
100%
Om forfatteren
Profilbildet til Armin Bahrami

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte; "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"
112 Kommentarer
1 2 3 4 5
 • Profilbildet til Singoalla
  09. 09. 2009 klokken 23:47

  Takk for denne viktige og skremmende artikkel Armin.
  Har ikke fått lest alt, men jeg vet en del om leirene, at de er svære og har stått tomme der, i årevis. Det er utrolig skremmende..
  Skal lese alt så fort jeg får tid.

  Lurer på hva det amerikanske folk vet, om dette, eller hvor mange som vet?

  Lurer også veldig på om det finnes tilsvarende i Norge..
  Jeg har spurt, og noen sier nei, andre henviser til de bunkersene som har vært belyst, av Frank.. også her inne, men de var jo for eliten.. og ikke omvendt.. Det er slike som oss da, som skal i leirene, Armin, eller?
  Om du eller andre kan svare på mine spørsmål, er jeg takknemlig..
  Først og fremst.. har vi noe lignende i Norge?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Armin Bahrami
   09. 09. 2009 klokken 23:55

   Hei Singoalla :)

   Det amerikanske folk vet om dette. Jeg motar meldinger på youtube-nettverket jeg har opparbeidet. Det er mye snakk om det, utenlandske øvelser på amerikansk jord, FN soldater som skal konfiskere våpen, dør til dør, mange millitær-eskortasjer på motorveier, jeg har blitt tilsendt en haug av videoer aktivister har tatt selv. Disse togene er jo til biler, men med omfanget av dem nå, med den nedgående salget av biler så passer det ikke helt. Folk er redde i usa nå, men de oppfordrer til å ikke skyte mot fremmede soldater for det vil gjøre det værre. Så har du jo store millitsgrupper som er tungt bevepnet.
   Jeg bare håper og ber for det amerikanske folk, det er ikke gøy å skrive om dårlige nyheter hele tiden :( Blir nesten litt deprimert av det her.

   Om det er slike leire i Norge er jeg usikker på, men det kan godt hende det står en gammel fabrikk som flagget ut , et eller annet sted som venter på oss. Jeg vet at jeg blir tatt med dit itilfelle, kansje 2-3 uker før alle andre?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Singoalla
    10. 09. 2009 klokken 00:22

    Om du blir tatt med dit, Armin, så blir nok jeg det også..
    Det er fint at du ber for det Amerikanske folk, vi trenger sikkert å be for det Norske folk også, for hverandre og for alle folk, for dette er skremmende..
    Ja, man kan lett bli deppa og skikkelig fortvilet av slik info..

    Det er noe som heter speiling.. og om noen anklager noen for å ha gjort noe, så kan det være fordi de selv gjør det eller planlegger å gjøre det..
    disse leirene kan være bevis på noe slikt.. ser du nevner.. ordet holocaust..

    Det er rart om det Amerikanske folk vet.. jeg tror NOEN vet, at noen følger med og vet disse tingene, men neppe alle.. underholdning og annet er til for å avlede oppmerksomheten. jeg tror vi ville visst om det var noe stort, av denne type i Norge, men man vet aldri..
    Det er mye åpenhet i USA også, men om de snakker om det, hva SVARER da disse som har laget leirene og de ansvarlige politikere? vet du det?
    Det er et firma, som heter Fema, forstår jeg, hva sier de dette er da?

    USA ligger som regel litt foran oss, slik at de har kanskje ikke laget dette her ennå.. men de bygger svære og sikre fengsler, også i Norge, bl a et nytt nå i Halden, som skal bli det sikreste.. og så har man Ila og Ringerike fengsel.. hvem vet.. hvem de kan putte inn der..

    Vil etterlyse her, om noen der ute vet om noe slikt i Norge eller Europa..

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Realdemokratiet
  10. 09. 2009 klokken 00:02

  Meget meget bra skrevet Armin

  Leserne skal da vite at dette vil de aldri kunne lese i en norsk papir avis – ALDRI ALDRI ALDRI !

  Lars Rønbeck

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til White Rose
   10. 09. 2009 klokken 01:59

   Jeg kan bekrefte at alt dette er basert på en sann historie. :)
   «Humor er åndens solskinn» eller nokke sånt…

   White Rose

   «Spør ikke ka du kan gjøre for verden, men ka du kan gjøre i ditt lille hjørne av verden.
   Det er ikke mangel på folk i de andre hjørnene…»-White Rose

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Armin Bahrami
   10. 09. 2009 klokken 17:44

   Takk Lars! Det er umulig at noen aviser skriver om det her, selvom alle tegn peker mot at Usa går under snart. Millitæret gjorde undersøkelser på sine soldater i 1994, et av spørsmålene var om de ville skyte på sine egne borgere hvis de nektet å gi fra seg sine våpen, selvom det var lovlig våpen med lisens. En stor andel svarte ja.

   Det er ingen vits å sitte å håpe på at dagbladet skriver om det her, det eneste vi kan gjøre er å få flest mulig lesere over hit. Takket være mange av dere og jungeltelegrafen så har nyhetsspeilet hatt en sterk vekst i antall lesere siden vi startet, og mer vil det bli også, men tiden er knapp og derfor er det kansje best å gjøre mediastunts, henge storbannere, lenke seg fast til stortingsdøra, ha kampanjer på gata, og andre verktøy for å break the media spell.. Hadde vi hatt penger kunne vi også nådd ut til fler mennesker på kortere tid en word of mouth. Kansje vi skulle hatt en donasjons knapp som kunne gått til en god sak ?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til TH
    10. 09. 2009 klokken 18:01

    «Det er ingen vits å sitte å håpe på at dagbladet skriver om det her, det eneste vi kan gjøre er å få flest mulig lesere over hit. Takket være mange av dere og jungeltelegrafen så har nyhetsspeilet hatt en sterk vekst i antall lesere siden vi startet, og mer vil det bli også, men tiden er knapp og derfor er det kansje best å gjøre mediastunts, henge storbannere, lenke seg fast til stortingsdøra, ha kampanjer på gata, og andre verktøy for å break the media spell.. Hadde vi hatt penger kunne vi også nådd ut til fler mennesker på kortere tid en word of mouth. Kansje vi skulle hatt en donasjons knapp som kunne gått til en god sak ? »

    Det du skriver her er veldig essensielt for at dere skal ta et enda større steg frem i lyset. Kanskje dere skal samle et «nyhetsspeilet-seminar» eller lignende, ene og alene for å ha en think-thank på hvilke aktiviteter man kan gjøre for å bli bedre kjent og opplyse om viktige saker. Samle folk, gi folk noen ansikter å bli kjent med, mobilisere og skape nettverk. Nyhetsspeilet er absolutt en ressurs som kan få til noe sånt, spesielt mtp. at dere vokser såpass som dere gjør.
    For å finansiere dette så vil ihvertfall jeg akseptere å betale en inngangsbillett e.l.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til SMQ
     10. 09. 2009 klokken 19:30

     donasjoner er alltid en dårlig ide, da bør dere heller ha en bidra knapp som frister litt mer, list opp hva dere trenger (printere, papir, datamaskiner, ressurspersoner gode i web/foto/korrektur osv osv) Da vil nok folk sende hva de har, men spør dere om penger…

     Nuvel, du får prøve. Hehe. Men vær forsiktig så dere ikke blir stemplet på som altfor ekstrem. Og av vært altfor korte møte mener jeg å huske en meget talefør ung mann… Mulig jeg husker feil her?

     Hvis ikke og du vil spre med word of mouth ta med deg en kompis med litt baller og ta et t-bane raid i Oslo. Øv dere på en dialog/diskusjon på 2-3 minutter. Vær svært engasjert, snakk høyt, og vær skikkelig frampå. Ha argumentasjonen planlagt på forhånd. Gjør dette i fulle t-bane vogner, bytt på hver stasjon og ikke bruk for mye tid samme vogn.

     Seff huske å nevne nyhetsspeilet noenganger, dere diskuterer jo artikkelen. Det er riktignok ikke word of mouth i sin rette form, men i dagens manipulerte mediasamfunn må dette være en stunt de fleste kan gjennomføre.

     Savner endel linker i artikkelen din forresten, spess til alle EO. Jeg vet de stemmer, men folk som bare leser det nedover vil det bli påstander…

     Good luck

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til ubu
    01. 06. 2011 klokken 21:11

    De fleste leserne som kommer hit snur nok i døra, når de blir møtt med Holocaust, livet etter døden, illuminatis infiltrasjon av musikkbransjen ol. -Det er slikt som assosieres med nyhetsspeilet, ikke artikler om virkeligheten som den her.
    Grunnen til Alex Jones sin suksess, er at han ikke rører borti annet enn det han kan bevise. (dog også han har jeg funnet ut hender gaper over for mye. -Al Gore hevder IKKE å ha funnet opp internettet)
    Poenget er at hvis man vil drive folkeopplysning, så kan det ikke gjøres i et sammensurium av ufoer, poltergeist osv. -Denne artiklen beskriver politikk, politikk er noe alle folk kan ha et forhold til, og forstå. -Ikke alle folk kan forstå ufoer ol.

    Jeg har mer tro på at sider som folkets-info.no vil nå lengre på kortere tid i folkeopplysning. -De holder seg til politikk og vitenskap, og man trenger ikke forkaste et fullstendig verdensbilde for å være interesert.

    …det er nå min mening

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til smurfen
  10. 09. 2009 klokken 02:06

  Du er bare konge når det gjelder og samle info og lage supre artikler av det Armin :)
  Du glemte at USA er blitt nedynga i Fluor i en årekke nå for og ha kontroll på innbyggerene.
  En kinesisk studie i 2003 indikerte at et fluorinntak som samsvarer med den mengden fluor en person får i seg fra drikkevann i USA, senket IQ’en til personene som var med i studiet.

  Fluor ble brukt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig, ettersom det ble hevdet at fangene ble lettere å kontrollere ved fluortilsetning i drikkevannet.

  Har studert WW 1 og WW 2 en del og alle beviser tyder på at eliten gjennoførte en stor og planlagt og vellyka befolkningsreduksjon.

  Alt tyder på at det er akkurat det samme om er på gang nå, starter med Vaksine.
  Vær sikker på at dem har planene klare for hvordan dem skal fortsette til dem er nede i 500 mill…..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mike Cechanowicz
  10. 09. 2009 klokken 08:01

  Fema leierne er virkelig en skremmende forvarsel på det som ser ut til å være en del av fremtiden i USA. Det som samtidig er viktig å poengtere er borgernes evne til å slå tilbake når de, en gang i fremtiden, oppdager at nok er nok. Det finnes ikke nok militære krefter og heller ikke politi for å hamle opp med en forbannet og bevepnet borgermasse. Se bare på hvor lite de er i stand til å skape ro og orden i Bagdad.

  Fint at denne artikkelen kom på trykk. Den burde vekke sovende nordmenn som tror fortsatt at alt er som det skal være her i verdenen. Det er ikke tiden nå å skalke lukene og stenge seg inne. Det er tiden å stå frem og si i fra at vi er lei av å bli behandlet som dyr. Vi vil være fri av deres tyrrani! Om de ikke vil forlate sine poster fredelig, så får det bli med makt. Jeg for min del vil helst se bevissthets evolusjon før revolusjon.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Aslak
   11. 09. 2009 klokken 05:34

   Helt enig. Jeg kan tenke meg at det skjer en bevissthets evolusjon før 2012. (håper hvertfall på det).

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Trinity
  10. 09. 2009 klokken 15:01

  Var glad for denne artikkelen, selv om det er veldig skremmendes.
  Skremmende nok til at det bør kunne få mange til å bråvåkne, men man finner ikke slike artikler i main-stream media..

  Så hvordan geleide flest mulig inn hit? Og gjøre Nyhetsspeilet kjent blant enda fler, slik at oppvåkningen kommer før det er for sent..?

  Lurer også veldig på om det finnes noe slikt i nærheten av oss..
  Eller om dette finnes bare i USA?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til tim osman
  10. 09. 2009 klokken 17:54

  ja, slike leire finnes så klart også her i norge. i følge en representant fra oslo kommune, så er de i stand til å evakuere hele oslos befolkning i løpet av en ettermiddag, da både logistikk og område for relokalisering har vært klart i mange år. denne informasjonen gikk på nrk p1 for en del år sidenog temaet var alarmberedskap i tilfelle en katastrofe og i selve programmet dramatiserte de en katastrofe hvor kjemikalietanker begynte å brenne nede på havna.

  kommune-mannen vil ikke avsløre hvor folk ville bli sendt av hennsyn til rikets sikkerhet, mne kunne bekrefte at det dreide seg om mange plasser med meget stor kapasitet.

  for de litt mindre paranoide er vel dette en betryggelse, at staten faktisk tar ansvar og er forberedt dersom en uforutsett katastrofe skulle oppstå.

  mere informasjon er helt sikkert å finne på statens hjemmesider ang. beredskap, ellers er vel sendingen arkivert hos nrk, men da kreves mere detaljer om den spesifikke sendingen som jeg ikke husker.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Armin Bahrami
   10. 09. 2009 klokken 18:14

   Norge har hatt 2-3 Våpenamnestier etter 2003. Siste var fra mai 08 til september 08. Staten gjør faktisk noe ulovlig, hvorfor bryter de sine egne lover? Våpenamnesti er tegn på at staten vil ha alle våpene, og folket skal være nakne. Dette har skjedd i Sovjet og Tyskland og andre land tidligere i historien. I Norge ble 50.000 våpen innlevert. Ideen og tanken er god tenker de fleste, men tror du noen kriminelle leverte inn sine våpen? De fleste som ble levert inn var bestefars rifler og hagler fra andre verdenskrig, jaktrifler, ammunisjon, sprengstoff, granater og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som elektrosjokkvåpen, kniver og slåsshansker.

   Dette er våpen som en dag kunne beskytte oss fra en kommende facist stat.
   Nå har FRP tilogmed foreslått bevepning av politi..Grunnloven har gitt oss en demokratisk rett til å avsette et demokrati som har beveget seg mot tyranni, men når de har alle våpene, skal vi slå tilbake med spretterter og smørkniver?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til SMQ
    10. 09. 2009 klokken 19:37

    Ved å bruke hodet.. Ved å bruke hodet…..

    We are many, they are few.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til White Rose
     10. 09. 2009 klokken 21:04

     Eg hadde tenkt å henge opp noen bannere, men trangt om penger.
     Derfor lurte eg på om du kunne betalt gjelden din, SMQ. Du er langt på overtid. Lei av å purre. Du svarer ikke på email, så jeg prøver her.
     Beklager resten. All korrupsjon skal jo frem i lyset:) lol
     Chris S og Renate.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Burre
  10. 09. 2009 klokken 21:38

  Her har du virket samlet trådene Armin. Jeg mener denne artikkelen kanskje er den viktigste som er presentert på Nyhetsspeilet til nå fordi den er så aktuell. Ting skjer så fort nå og hva er det egentlig som er på gang? Jeg blir nesten motløs og deprimert av dette, og føler at et eller annet forferdelig kommer til å skje snart. Det er akkurat som om de har klart å forberede dette i hemmelighet og at vi kommer til å bli tatt på senga snart. Jeg ønsker ikke å bidra til mer pessimisme, men her taler fakta for seg.

  Jeg har postet en youtubelink før som er relatert til artikkelen, spesielt mot slutten. Helt tydelig at noe er i gjære:
  http://www.youtube.com/watch?v=1L2FiaHMvzc&feature=channel_page

  Hva kan gjøres? Det sies at den som ønsker å forandre verden bør begynne med seg selv. Kanskje på høy tid å ta et standpunkt selv. Jeg tenker på at de viktigste verktøyene makthaverne har er militæret og politiet. Kanskje på tide å erklære nå at man ikke vil ta del i dette. At man nå tydelig melder fra at man ikke er tilgjengelig som soldat eller kanonføde for elitens planer. Noen kjenner kanskje folk i politiet eller militæret. Hva med å konfrontere dem med hva de vil gjøre hvis de blir kalt ut til «å ta hånd om» sine egne. Det holder ikke å si at «jeg gjør bare jobben min, eller jeg følger bare ordre». Hva med samvittighet, etikk og moral?

  Jeg tror hvis de blir gjort kjent med hva som ser ut til å foregå, som i denne artikkelen vil forhåpentligvis noen av dem selv ta avstand og bestemme seg for å nekte å utføre ordre dersom en situasjon skulle oppstå.

  Tenk over det uansett hvor utopisk mitt forslag høres ut. Det er ikke noe de kan gjøre oss uten politi og soldater, hverken her eller andre steder. Det er redskapet deres. Hva annet kan effektivt gjøres? Jeg er åpen for konstruktive forslag.

  Jeg fikk nylig en mail fra en chilener bosatt i Norge. Det er tydelig at også i Latinamerika forberedes det noe, eller man venter seg et eller annet:

  What is going on in Latin-America:
  The last years (especially 2006-today) governments in the Latin-American region are spending high amounts of money to by guns, or war-artefacts. But is very interesting to see the differences in what they are buying. Chile has opted for high technology, in fact technology that was not present in the region, they are buying planes, ships, submarines, all high technology-stuff. Very different from Venezuela, that is buying transport planes and trucks, together with rifles, openly a strategic move to arm the civil people for a more unpredictable war (guerrillas). Brasil, Bolivia, Argentina, others are doing just the same. Brasil is getting ready for a guerrilla in the Amazonas region doing something similar to Venezuela and so on…

  Experts say the amount of armament does not correspond to the actual relationships between the countries in the region (that have been, historically, very good).

  At the same time EEUU is consolidating his power in Latin-America. Recently Colombia approved a new contract with the EEUU, of a establishment of a military base in the country.

  I don’t know, but to me, they are preparing for war.

  Som sagt, det er kanskje nå man bør finne ut hvor man står, og søke å finne forhåpentligvis ikkevoldelige men intelligente og realistiske løsninger for mottiltak.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Realdemokratiet
   10. 09. 2009 klokken 22:59

   Det blir ikke bygget et hus av bare å sitte ved tegnebrettet å planlegge.
   Man må også ha materialer og verktøy og dyktige håndtverkere.

   Et solid hus krever også en solid Grunnmur.
   Selv om «Det norske hus» ble lansert av AP så kan det brukes likevel.
   Det AP bevisst ikke fokuserte på var Grunnmuren til «Det norske hus», nemlig vår Grunnlov.

   Norges Grunnlov som vi feirer hver 17. mai er Grunnmuren under vår konstitusjon, under «Det norske hus»

   Denne Grunnmuren står nå for fall gjennom alle angrep i Stortinget på Norges Grunnlov. Og klarer de å rive Grunnmuren så faller også hele huset. Det er hva det arbeides med i Svikertinget i dag. Grunnloven er deres siste hinder nå for å få lagt landet vårt under fremmed makt. På Løvebakken satser de på en slags sedvanerett for å kunne kjøre Grunnloven ut over sidelinjen.

   Erna Solberg sier rett ut at det er viktigere for henne å få Norge inn i EU enn å komme i regjering. Det forteller hvilken ånd som svever rundt i Stortingskorridorene.

   Norge trenger nå et folk som som slår ring om Norges Grunnlov – Vårt Frihetsbrev – før det er for sent.

   Jeg oppfordrer dere alle til å lese Norges Grunnlovs alle 112 paragrafer og forstå at alt dette henger sammen med Grunnlovens ånd og prinsipper.

   Verktøyet vi behøver for å restaurere «Det norske hus» er Grunnlovslydige norske kvinner og menn som kan ta sete i Det norske Storting ved neste Stortingsvalg.
   Og verktøyet for å få de dit er «Det troverdige Grunnlovsparti» – Norgespartiet.

   Les Hammerfestmannen Jarl Hellesvik sin artikkel – Den norske grunnloven og EU – http://www.norgespartiet.no/forside/95-den-norske-grunnloven-og-eu.html
   Det er en meget god begynnelese til forståelse av Grunnlovens betydning for Norge som en Fri, Selvstendig og Uavhendelig nasjon.

   Ellers vil jeg oppfordre Nyhetsspeilet il å ta kontakt med jusprofessor Ørbech ved universitetet i Tromsø og be ham om å skrive en kronikk om Grunnloven. Eller gjør et skikkelig videoopptak med Ørebech. Han er en ekte Grunnlovs Venn.

   Som sagt, Grunnloven er maktelitens absolutt siste hinder nå nå for å gjort om Norge til en global landsby. Og folk må våkne opp og forstå at friheten er på vei utfor stupet om vi ikke NÅ våkner opp og fillerister hele Svikertinget.

   Lars Rønbeck

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til TH
   11. 09. 2009 klokken 07:27

   Det som skjer i Latin-Amerika er ganske spennende. Jeg hørte om ei som var over i sommer for å gifte seg. I nyhetene og blant folk så snakket alle om at det snart ikke skulle være noen landegrenser, at alt skulle slås sammen og bli en nasjon(likt det vi ser over hele verden). Det eneste motsatte er at de faktisk forberedte seg på å fjerne alle landegrensene – og at dette var en positiv ting.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Wunjo
  10. 09. 2009 klokken 22:23

  Vet ikke om dette er relevant, men Sivilforsvaret har en mengde tilfluktsrom med plass til ca. 2,6 mill mennesker på landsbasis (2005). I tillegg finnes det private tilfluktsrom.

  Google Sivilforsvaret +tilfluktsrom, så finner dere en del info.

  Så vidt jeg husker, er disse tilfluktsrommene relativt små, og kan ikke kalles undergrunnsbaser (som i en annen artikkel her), og de er sikkert ikke egnet til å oppholde seg i over lengre tid. Men de finnes i hvert fall.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til arifkarim
  10. 09. 2009 klokken 23:11

  Så flott artikkel du har skrevet Armin! Jeg finner ikke ord som kan rose deg :)
  Her har du åpnet mange løgn-bokser og erstattet dem med «fakta» papirer. Det ser ut som om makt-eliten setter ting på plass i tilfelle et masse opprør oppstår grunnet «oppvåkningen». Jeg frykter at solstormer rundt 2012 kommer til å bli en «unnskyldning» for all netttrafikk-stans senere :(. Håper at folk er forberedt på dette at det eneste friheten de har igjen ikke blir knekt av eliten i «noens» navn…

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til smurfen
   11. 09. 2009 klokken 03:05

   Beklager og måtte skuffe deg men superflearene i 2011/2012 kommer til og utradere all teknologi, biler,fly båter kraftledninger og abselutt alt som innehar ledninger og kretskort.
   Alt som ikke ligger noen hundre meter under bakken.
   Du får se det posetive i det :)
   Er det rart makteliten begynner og få panikk nå.
   Makt eliten kommer til og miste alle maktmidler over folket og vi kan leve av det vi produser selv :)

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til arifkarim
    11. 09. 2009 klokken 14:42

    Solstormer får sin maks impuls som er periodisk med en sinuskurve. Hvis de får sin maks i 2012, har de helt sikkert hatt flere «maksimum» tidligere også, uten å slå alle elektriske systemer i hjel. Noen nevner året 1859 da vi sist gang hadde absolutte maksimum… Men da hadde man ikke så mye strømnettet heller da :)

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til smurfen
     12. 09. 2009 klokken 00:23

     Nei man hadde ikke det men av det lille man hadde så var det ikke bare småledninger men kobber kabler helt opp til 5 toms tykkelse bare smelta arifkarim 😉
     Fintfølende elektronik hadde dem ikke og det skal dem jo være glad for :)
     Sist i 1989 i Cannada så ble dem ramma av en bittelien flear, men den ødla jo kun for noen hundre milliarder da ……
     Nå må du våkne arifkarim 😉

     http://www.nettavisen.no/utenriks/article2588989.ece

     Siden den forrige superstormen i 1859, har samfunnet vårt blitt mer avhengig av teknologi, og mye er satellittbasert. Jo lettere vi gjør det for oss selv å leve, desto mer sårbare er vi for solstormer som før ikke var så farlige, sier solfysiker Pål Brekke ved Norsk Romsenter til VG Nett

     http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=561263

     Dette er bare den snille versionen for og ikke skape panikk 😉

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til smurfen
     12. 09. 2009 klokken 00:45

     Den superstormen i 1859 var heller liten i forhold til det vi kan vente oss i 2012.
     MEN det som ikke er tatt med i kalkulasjonene er at vi står ovenfor et kraftig svekka magnetfelt på jorda som beskytter oss mot solstormer og som nåe er i ferd med og snu og kan snu i løpet av uker…..
     Dette var det mye prat om for 10-20 år siden men som det har vert veldigt stilt om fra media siste år, sannsynligvis for og ikke skape masse panikk og anarki.

     http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=520043

     GD Star Rating
     loading...
112 Kommentarer
1 2 3 4 5

Legg inn dine tanker