Bla i tag

Osama Bin laden

Osama bin Laden – litt fiksjon og mye fakta

Osama bin Laden omtales ennå mye i media. Men hva er fakta og hva er fiksjon? Nyhetsspeilet gjennomgår her en del fakta om bin Laden som forties av vestlige media. Hovedårsaken til dette er at media er styrt av vestlig etterretning, i likhet med moderne terroraksjoner og bin Laden. Det er ikke bevist at bin

Osama bin Laden har vært død lenge

Norske nyhetsmedier melder at Osama bin Laden nettopp er blitt drept i et amerikansk kommando-angrep utført på pakistansk territorium. Dette er åpenbart løgn.

Osama bin Laden erkjente aldri 11. september

Osama fra 2001 likner ikke særlig på Osama 2002.

NATO-toppmøte i satanisk tempel

Forsvarsministre fra hvert Natoland står samlet mellom 2 satanistiske skulpturer - er vi virkelig så blinde?