Glimt fra SELLOUT-landet Norge

12.9K visninger
15 minutter lesetid
25

En gang var Norge et fattig men selvstendig land med politikere som stort sett stod opp for sitt eget folk og sine velgere, ved å skjøtte sine tillitsverv i politikken etter beste evne og slik vise seg velgernes tillit verdig.

Så begynte den norske partilederen Vidkun Quisling å lefle med krigsforbryteren Adolf Hitler, både før og etter nazi-Tysklands krigsforbrytelser mot norges land og folk. De fleste nordmenn reagerte sterkt mot dette, og ord som LANDSSVIKER og QUISLING satt løst på folkemunne, særlig under og like etter okkupasjonsårene.

Quisling var den første i en rekke av norske toppolitikere som har yndet å smiske med mektige utenlandske krigsforbrytere mens de har bedrevet ulike former for SELLOUT av Norge, det være seg ved misbruk av offentlige ressurser eller ved å legge det selvstendige og uavhengige Kongeriket Norge under FREMMED MAKT.

Noen ganger kan et fotografi si mer enn tusen ord.

Nyhetsspeilet presenterer her en fotokavalkade av et utvalg norske nøkkelpolitikere i SELLOUT-positurer, ofte smiskende  med en nåtidig krigsforbryterversting mens de bedriver ulike former for SELLOUT av Norges land og folk…

Hva betyr SELLOUT?

Hva betyr SELLOUT?

1. Vidkun Quisling og nazi-Tyskland før og under krigen

Norges første SELLOUT (quisling) i moderne tid var Vidkun Quisling. I desember 1939 møtte Quisling  Tysklands nazi-leder Adolf Hitler. Samtalene dreide seg blant annet om Hitler-Tyskland ville støtte et statskupp i Norge, slik at Quisling og hans parti Nasjonal Samling kunne overta regjeringsmakten i Norge.

Den norske partilederen Vidkun Quisling i møte med den tyske diktatoren Adolf Hitler i desember 1939, 3 måneder etter at nazi-Tyskland hadde gjennomført en grusom militær invasjon av Polen, som Quisling må ha kjent til.

I april 1940, 4 måneder etter Quislings møte med Hitler, invaderte Hitler-Tyskland Norge uten at Quisling kjente til invasjonsplanene på forhånd. Nazistene hadde opprinnelig ingen planer om å gi Quisling noen ledende rolle i det okkuperte Norge. Quisling bedrev omfattende lefling med tyske nazister i det okkuperte Norge, og møtte toppnazister som Josef Terboven, som bestyrte Norge på Hitlers kommando, og SS-kommandanten Heinrich Himmler.

Begrepet QUISLING betyr idag landsforræder på mange av verdens språk

2. Trygve Lie og Storbritannia under og etter krigen

Under krigen operererte den norske eksilregjeringen fra London. Det foreligger ulike indikasjoner på at London-regjeringen bedrev lyssky virksomhet av SELLOUT-karakter under og like etter krigen.

Den 28. mai 1941 underskrev eksilregjeringens ferske utenriksminister Trygve Lie (til h.) en avtale mellom Norge og Storbritannia med den britiske utenriksministeren Anthony Eden. INNHOLDET I DENNE AVTALEN HOLDES ENNÅ HEMMELIG…!

Den norske juristen og historikeren Synnøve Fjellbakk Taftø har påpekt at Norge de facto var okkupert av Storbritannia fra mai 1945 til desember 1945, et historisk faktum som også forties. Dette må ha vært kjent av nøkkelpersoner i Norge, særlig Jens Chr. Hauge, som også besøkte London mens krigen pågikk selv om han var sjef for gutta på skauen.

I februar 1946 ble Trygve Lie utnevnt til  generalsekretær i FN. FN var blitt opprettet 24. oktober 1945, samme dag som Nasjonal Samling-lederen Vidkun Quisling ble henrettet på norsk jord etter å ha blitt dømt til døden for landssvik.

Fra innsidehold er det kommet frem at viktige verv i FN gis som belønning. Hvis Trygve Lie ble belønnet for sin ennå ukjente SELLOUT av Norge i 1941 – hva gikk dette isåfall ut på?

3. Jens Chr. Hauge og Storbritannia, Stay behind og Bilderberg

I 1944-1945 – mens krigen ennå pågikk, ledet MILORG-lederen Jens Chr. Hauge en juristkomité som samarbeidet med britiske eksperter om det lovmessige grunnlaget for EN NYORDNING av Norge etter den tyske okkupasjonen.  Hvorfor en “nyordning” så lenge Norge hadde sin egen GRUNNLOV?

Og hvorfor ble nettopp BRITISKE eksperter trukket inn…? Det er fullt mulig – for ikke å si sannsynlig – at det forelå en direkte sammenheng mellom innholdet i den hemmelige SELLOUT-avtalen som Trygve Lie underskrev i 1941 og Hauges kokelimonke med mektige briter – hvorav noen kom til Norge etter krigen for å organisere NYORDNINGEN av Norge fra det skjulte i departementskontorene mens nordmenn var opptatt med å juble over kongens hjemkomst og sjikanere tyskertøser og menige medlemmer av Nasjonal Samling…

Litt etter krigen grunnla Jens Chr Hauge det norske Stay behind-nettverket, et utspekulert påfunn for å bringe Norge under fremmed makt. Stay behind (Gladio) påfunnet kom ikke fra Hauge, men fra utlandet. Hauge ble også Norges viktigste deltager i det topphemmelige og supermektige SELLOUT-forumet Bilderberg kort tid etter etableringen i 1954.

4. Gro Harlem Brundtland og EU
Gro Harlem Brundtland deltok på SELLOUT-konferansen Bilderberg allerede tidlig på 1980-tallet. Til tross for at Bilderberg i sin natur er grunnleggende udemokratisk har norske toppolitikere valfartet til de topphemmelige konferansene Bilderberg siden 1954. EU-prosjektet ble diskutert allerede på Bilderbergs første konferanse i 1954. Siden dengang har praktisk talt alle bilderbergere vært ihuga EU-tilhengere, helt uavhengig av folkemeningen i deres respektive hjemland.

(En bilderberger er en person som har deltatt på en 4-dagers Bilderberg-konferanse i største hemmelighet og med komplett munnkurv etterpå; en gang bilderberger alltid bilderberger)

Som norsk bilderberger-statsminister var det viktig for Gro Harlem Brundtland å få Norge inn i EU. Det norske folket hadde sagt NEI til EU i en folkeavstemning i 1972. En ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap var berammet i november 1994.

Det var ikke bare Norge som var EU-kandidat i 1994. Også Sverige, Finland og Østerrike hadde søkt om EU-medlemskap.

24. juni 1994 fant det sted et EU-toppmøte i største hemmelighet på den greske øya Korfu. Ingen fra  pressen var tilstede, men det var mange bilderbergere tilstede under den høytidelige seremonien; Carl Bildt fra Sverige, Helmut Kohl fra Tyskland, Felipe Gonzalez fra Spania, Gro Harlem Brundtland fra Norge og andre.

Som norsk statsminister signerte Gro Harlem Brundtland Norges medlemskapsavtale med EU.
Datoen var 24. juni 1994, dagen etter at det norske fotballandslaget Drillos hadde spilt sin andre kamp i fotball-VM i USA.

I den selsomme seansen som vises i dette videoklippet underskriver Gro Harlem Brundtland norges medlemskapsavtale med EU – 5 måneder FØR det norske folket sa NEI til EU den 28 november det samme året!

Mannen til høyre for Gro Harlem Brundtland da hun underskrev norges medlemskapsavtale med EU – uten påholden penn – heter Bjørn Tore Godal. I dette lydklippet forteller Godal om det viktige dokumentet som ble underskrevet av norges statsminister Gro Harlem Brundtland i møtet på Korfu i juni 1994.

Til tross for at den tykke dokumentbunken var og er av stor betydning for Norges land og folk, er det få som vet hvor dokumentet og teksten nå er tilgjengelig. I Utenriksdepartementets traktatarkiv, der det etter norsk lov og forvaltningspraksis skulle ha vært, er dokumentet IKKE.

Norges tiltredelsesavtale med EU bør finleses for å få brakt på det rene ett viktig forhold: Står det et sted med liten skrift et forbehold om at hele dokumentet inklusive Gro Harlem Brundtlands signatur er ugyldig, kansellert og maktesløst dersom Norge har sagt NEI til EU i folkeavstemningen i november i 1994?

Det er svært mye som tyder på at så IKKE er tilfelle, mao. at Norge har vært fullt EU-medlem siden juni 1994 UTEN at det norske folket er blitt informert om dette. Norges quisling-avtale med EU – som i jesuittisk stil er kamuflert bak et fikenblad ved navn EØS – gir dessuten IKKE norges borgere de rettigheter som tilkommer borgere i EU-land ifølge UD-juristen Synnøve Fjellbakk Taftø.

Det er mange indikasjoner på at Norge er fullt EU-medlem og har vært dette siden før folkeavstemningen som resulterte i NEI til EU i 1994…

Her er et utvalg beviser for Norges fordekte EU-medlemskap:

A. Etter at det norske Stortinget lot som de av egen fri vilje stemte for  EUs datalagringsdirektiv (noe Norge i realiteten var tvunget til pga. norges slave-avtale med EU) skjedde det en overraskende vri: I 2014 fastslo EU-domstolen at datalagringsdirektivet (DLD) er ugyldig, fordi det innebærer for alvorlige inngrep i privatlivet.

Hvis Norge – som en selvstendig nasjon – av egen fri vilje hadde innført DLD, kunne “annerledeslandet” Norge ha fortsatt å praktisere det drakoniske overvåkingstyranniet DLD mot sine egne borgere. MEN så skjedde ikke… Datalagringsdirektivet ble i det stille kansellert i Norge, åpenbart fordi Norge ifølge norges hemmelige medlemskapsavtale som  Gro Harlem Brundtland underskrev på Korfu i juni 1994 er forpliktet til å følge EU-lover og praksis i ett og alt…

B. Det som  tidligere het EØS-kontroll av kjøretøyer er nå fullstendig omdøpt til EU-KONTROLL…

C. Sverige har unntaksbestemmelser – nasjonal reservasjonsrett mot å innføre enkelte EU-bestemmelser –  i sin medlemskapsavtale med EU. Dette er noe som åpenbart mangler i Norges EU-medlemskapsavtale som åpenbart ikke tåler dagens lys.  Dette fremgår for eksempel av et nytt EU-krav som vil berøre titusenvis eller hundretusenvis av nordmenn i løpet av de kommende 12 månedene:

SVENSK NEI TIL EU-KRAV – Denne dekk-dingsen koster deg 4.000 kr. Svenskene slipper.

Gro Harlem Brundtlands snik-innmelding av Norge i EU før folkeavstemningen er forøvrig beskrevet og dokumentert i denne artikkelen.

I 1994 som i 1941; Gro Harlem Brundtland og Trygve Lie signerer hemmelige avtaler som forplikter Norges land og folk.
4 år senere kunne de innta toppverv i FN, Lie som generalsekretær og Harlem Brundtland som WHO-direktør.

 5. Jonas Gahr Støre EØS og EU
Den nåværende Ap-lederen Jonas Gahr Støre  var en viktig arkitekt og bidragsyter til den utspekulerete SELLOUT av Norge til EU.

Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet i 1980- og tidlig i 1990-årene beskriver noe av det som skjedde slik:

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen.

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU.

Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg  fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen.

Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

For mer informasjon om Jonas Gahr Støres medvirkning til SELLOUT av norges land og folk via EØS/EU, se denne artikkelen.

Jonas Gahr Støre har gitt full ryggdekning til Gro Harlem Brundtlands snik-bestrebelser for å få Norge inn i EU bakveien – uten at det skulle bli kjent. De har begge sluppet unna med sin EU-SELLOUT – enn så lenge…

6. Gro Harlem Brundtlands bruk av norske militære til skarpe NATO-oppdrag langt fra Norge

Norge har tradisjonelt vært en liten fredsnasjon som har nytt høy respekt verden rundt. Eksponenter for dette har vært internasjonalt anerkjente fredspersoner som Fridtjof Nansen, Johan Galtung og Knut Frydenlund.

Et element i dette har vært at Norge ikke har sendt sine militærstyrker til skarpe oppdrag som ikke har vært relatert til forsvar av Norge eller andre NATO-land. Fredsbevarende norske styrker under FN-kommando har vært frivillige som ikke er blitt sendt på oppdrag via den norske regjeringens militære kommandomyndighet.

Det var bilderberger Gro Harlem Brundtland som først kommanderte patriotiske og profesjonelle norske militære til skarpe utenlandsoppdrag med helt andre formål enn forsvar av Norge eller NATO-land. Det skjedde under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia, der bilderbergerne Peter Carrington, David Owen, Carl Bildt og Thorvald Stoltenberg hadde nøkkelroller i gjennomføringen av en skjult agenda.

Srebrenica-massakren i juli 1995 som var påskuddet for å komme igang med NATO-bombing i det tidligere Jugoslavia med ryggdekning fra det internasjonale samfunnet var et setup av den klassiske typen problem-reaksjon-løsning. Thorvald Stoltenberg deltok på Bilderbergmøte med spesialansvar for Jugoslavia i måneden før massakren skjedde. I forkant av og under selve massakren hadde Stoltenberg sørget for å gjøre seg helt utilgjengelig – ikke engang på telefon. Dette var et element i at FN sviktet sitt ansvar totalt med å beskytte beboere og flyktninger i Srebrenica-området som var blitt erklært som “en sikker sone” av FN selv…

I 1995 og 1996 deltok mer enn 1.000 norske militære under NATO-kommando i kriminelle og grumsete angrep på norges broderfolk serbere som befant seg i Kroatia og Bosnia.

NATO har i dag et HQ (Headquarter) i Sarajevo i Bosnia. Et varig og godt synlig resultat av at påskuddet med såkalt humanitære bomber på midten av 1990-tallet ble benyttet for å skjulte at de reelle motivene bak bombingen – som er nå blitt synlige – ikke tålte offentliggjøring…
Gro Harlem Brundtland med den mangeårige krigsforbryteren Henry Kissinger under en sammenkomst i Oslo i regi av den norske Nobelkomitéen i desember 2016. Mer enn 40 år etter Vietnamkrigens slutt protesterte eksilvietnamesere mot Henry Kissinger på universitetsplassen mens bilderbergerne Gro HB og Henry K kosepratet på innsiden av Universitetsbygget. Bildet til høyre viser krigsofre i Vietnam fra Henry Kissingers tid som krigsarkitekt for Sørøst-Asia.

7. Kjell Magne Bondevik og krigsforbryteren Bill Clinton

Etter det tyske militære overfallet på Norge i 1940 ble det sagt ALDRI MER 9. APRIL. Dette innebar en sterk nasjonal vilje til å trene opp og utruste et velfungerende militært forsvar med oppgave å forsvare norges folk og land mot eventuelle fremtidige militære invasjoner.

Et lands forsvar har som oppgave å forsvare sitt land. Punktum.

Våren 1999 gjennomførte NATO på kommando fra USAs president Bill Clinton massive bombeangrep på det tidligere jugoslaviske landet Serbia, som Kosovo var en del av. Dette var et stygt militært overfall på en forsvarsløs sivilbefolkning. Begrunnelsen som ble gitt for NATO-angrepene var blank løgn. Det foregikk ingen form for forsøk på folkemord mot kosovoalbanere. Det hadde vært spenninger og enkelte trefninger mellom serbiske spesialstyrker og kosovoalbansk gerilja. Det var det hele, og dette ble bevist i en grundig tysk granskning som ble gjennomført få år etter at NATO bombet Kosovo ut av Serbia.

NATO slapp clusterbomber (et krigsforbrytervåpen rettet mot sivilbefolkningen som nå er forbudt) i Serbia og benyttet bomber som inneholdt utarmet uran i Kosovo, noe som blant annet har ført til en merkbar økning i forekomst av leukemi blant Kosovos befolkning.

Statsminister Bondevik utkommanderte 191 norske militære til å delta i NATOs krigsforbryteroperasjon mot Serbia. Blant oppgavene som de norske militære utførte var å identifisere sivile serberes bosteder i Kosovo som deretter ble bombet av NATO-fly.

Den norske statsministeren Kjell Magne Bondevik i møte med krigsforbryteren Bill Clinton i det hvite hus høsten 1999, mindre enn et halvt år etter president Clintons militæroperasjon mot Serbia, som Bondevik villig hadde stilt norske militære til disposisjon for gjennomføringen av. Bildet til høyre viser kosovoalbanere som leter i ruinene av en sønderbombet bygning i Kosovo-byen Pristina. Offisielt var NATOs begrunnelse for bombeangrepene “å hjelpe kosovoalbanerne”…

NATOs bombeangrep mot det tidligere Jugoslavia i 1990-årene resulterte i to permanente militærbaser på ex-jugoslavisk territorium, en NATO-base i Bosnia og en amerikansk militærbase i Kosovo.

Et synlig varig resultat av NATOs militæraksjoner mot Kosovo i 1999 var at USA etablerte en stor permanent militærbase i Kosovo ved navn Camp Bondsteel. Arbeidene med bygging av Bondsteel-basen ble påbegynt av president Clinton allerede i 1999, samme år som bombeangrepene mot Serbia inkl. Kosovo fant sted. På bildet er USAs ferske president George W. Bush på besøk hos amerikanske militære i Kosovo med base i Camp Bondsteel.

8. Kjell Magne Bondevik og krigsforbryteren George W. Bush 

I år 2000 forbød Taliban-regimet i Afghanistan produksjon av opium, noe som førte til at verdens totale produksjon av opium – og dermed heroin – ble mer enn halvert.

Den 11. september 2001 ble USAs Forsvarsdepartement Pentagon – verdens best bevoktede bygning – bevislig truffet av en krysserrakett i lav høyde, noe som bl.a. er godt synlig i denne videoen fra et av Pentagons overvåkingskameraer:
https://www.youtube.com/watch?v=i0lEa1BpPYg

Det var ikke CIA-agenten Osama bin Laden som organiserte avfyringen av den militære raketten som traff USAs militære kommandosentral. Forøvrig kom raketten ikke fra Afghanistan.

I kjølvannet av disse to hendelsene iverksatte USAs ferske president George W. Bush en storstilt krigsforbryteroperasjon mot det karrige fjellandet Afghanistan i det sentrale Asia, det som kalles å rette baker for smed eller skjult agenda.

Til tross for at NATO ikke deltok i den store Afghanistan-okkupasjonen før i 2003, så sendte statsminister Kjell Magne Bondevik norske militære for å delta i USAs krigsforbryteroperasjon i Afghanistan så tidlig som høsten 2001. Deretter fant det sted en økning av antall norske militære i Afghanistan i hvert av de påfølgende år, også etter at Bondevik hadde gått av i 2005.

I 2003 iverksatte USAs krigsforbryterpresident George W. Bush en svært blodig invasjon og okkupasjon av Irak. Påskuddet for invasjonen var både løgnaktig og ulogisk, ettersom USA selv var i besittelse av et betydelig antall masseødeleggelsesvåpen…

Norges statsminister Kjell Magne Bondevik med USAs krigsforbryterpresident George W. Bush i det hvite hus i mai 2003, få uker etter at Bush hadde gjennomført en svært blodig militær invasjon av den selvstendige nasjonen Irak. Bildet til høyre viser en skadet iraker som bringes i sikkerhet etter et av USAs mange bombeangrep mot mål i Irak i mars-april 2003.

I forbindelse med statsminister Bondevik sitt besøk i Det Hvite Hus i mai 2003 gikk Bondevik med på å sende norske militære til å delta i okkupasjonen av Irak. Dette er bl.a. beskrevet i denne artikkelen.

9. Kristin Krohn Devold og krigsforbryteren Donald Rumsfeld  7. juni 2005

Norge ble en selvstendig nasjon den 7. juni 1905.

100-årsdagen for Norges uavhengighet som nasjon markerte daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold med en båttur på Lysefjorden sammen med USAs daværende forsvarsminister, krigsforbryteren Donald Rumsfeld.

Det ligger en ikke ubetydelig symbolikk i dette. Ifølge Norges Grunnlov skal nasjonen Norge ikke legges under fremmed makt, og norske militære styrker skal utelukkende benyttes til forsvar av Norge.

2 år etter USAs stygge Irak-invasjon og -okkupasjon, som hadde krevd hundretusenvis av liv og ødelagt livene for millioner av irakere var det slått fast at Irak ikke hadde hatt noen masseødeleggelsesvåpen, som hadde vært USAs påskudd for å invadere Irak og styrte Saddam Husseins regime. Dette faktum forstyrret neppe cocktail-idyllen i Lysefjorden for Kristin Krohn Devold og Donald Rumsfeld. Bildet til høyre viser amerikanske okkupasjonssoldater på oppdrag i Irak.

Krohn Devolds oppsiktsvekkende form for markering av 100-årsdagen for Norges uavhengighet kan tolkes som en symbolsk sementering av norsk militær underdanighet overfor USA. Dette innbefatter også en villighet til å stille norske yrkesmilitære under kommando av krigsforbryternasjonen USA for diverse grumsete oppdrag i fjerne land – samt å forsømme forsvaret av selve Norge. Begge deler har skjedd etter den 7. juni 2005.

De to forsvarsministrene underskrev en avtale som tillater USA forhåndslagring av militært og annet utstyr på norsk jord.

10. Krigsforbryteren Jonas Gahr Støre og Norges Libya-bombing  i 2011

For Jonas Gahr Støre var det tilsynelatende naturlig å gå rett fra stillingen som toppleder i Norges Røde Kors til å bli Norges første utenriksminister-krigsforbryter.
Ettersom bombefly fra USA også deltok i det svært blodige bombeangrepet på den selvstendige afrikanske fredsnasjonen Libya kunne Støre stolt få frem at norske jagerbombeflypiloter fungerte som enda dugeligere krigsforbrytere enn USAs egne jagerflypiloter under den stygge krigsforbryteroperasjonen mot Libya i 2011… Ikke alle nordmenn syntes det var særlig mye å være stolt av som Støre…
Likeverdige krigsforbrytere i Libya: Utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Hillary Clinton.
At norske militærfly bombet blant annet boligområder i Libya er kommet frem i ettertid.

11. Krigsforbryteren Jens Stoltenberg og Norges Libya-bombing  i 2011

Statsminister Jens Stoltenberg fikk møte USAs president Barack Obama i Det Hvite Hus etter at Afrikas mest velstående land Libya var blitt lagt i ruiner. Stoltenberg var tydelig stolt over å få ros for Norges Libya-innsats av USAs krigsforbryterpresident Obama.

12.Wannabe KRIGSFORBRYTER Erna Solberg

Under innspurten av stortingsvalgkampen 2013 presterte Erna Solberg som opposisjonsleder noe så nytt og uhørt i norsk politikk som å benytte valgkampinnspurten til å kaste frem en JEG VIL BLI KRIGSFORBRYTER-erklæring: Et klart uttrykt ønske om å bli krigsforbryter ved å misbruke norske militære til å delta i å styrte Assad-regimet i den selvstendige fredsnasjonen Syria. (Bildet til v.)
I bildet til høyre lefler wannabe krigsforbryter Erna Solberg med sin Bilderberg-nestor, krigsforbryter-verstingen Henry Kissinger under et arrangement i Oslo i desember 2016.

13.Wannabe SELLOUT Børge Brende

Norske SELLOUT- politikere i SELLOUT-positurer er noe norges folk og land har måttet betale en svært høy pris for – både før og nå…

14. I høst er det valg i SELLOUT-landet Norge. 

Høsten 2017 er det stortingsvalg i SELLOUT-landet Norge.
Vil det bli statsminister Erna Solberg eller Arbeiderpartiet-lederen Jonas Gahr Støre som vil komme tll å føre den norske SELLOUT-tradisjonen videre…?

 

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

25 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mimir
Mimir
Anonym
4 år siden

Vidkun reddet trolig tusener av liv med det valget han tok. Åpnet jo også Kong Salomos tempel i Oslo for allmennheten i 1940, noe som skvises ut av historien. Ikke skjult men bare ikke tatt med..

sunhunter61
sunhunter61
Anonym
4 år siden

Quisling var den første i en rekke av norske toppolitikere som har yndet å smiske med mektige utenlandske krigsforbryter
Quisling den første????
Jaja – så historieløs går det an å bli.

Mimir
Mimir
Anonym
Svar til  sunhunter61
4 år siden

De som skriver historien er dem som har hengt heltene. Kan godt være det største justismordet i Norges historien. når det kommer til Quisling.

Bjø
Bjø
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

Det jeg finner mest uakseptabelt ved hele den politiske virkelighet vi lever under i Norge, er at ingen av dem som har styrt “vårt land” politisk på “vårt folks” vegne noen gang er blitt håndplukket av oss – folket – til å representere oss.

Historisk sett var det vel de rike og mest ressurssterke personligheter innen adel, næringsliv, svensk-norsk forvaltning, geistlige ledere, storbønder, leger, og andre sterke. lærde krefter i samfunnet som etablerte det politiske Norge tidlig på 1800-tallet.

Dette var stort sett lærde mennesker som både kunne lese og skrive, med stor erfaring i å drive sine næringslivsgrener eller som mestret deres yrker til økonomisk suksess. Og den som satt godt i det med penger, var også dem som ble sett mest opp til, beundret, respektert eller misunnet og hatet av det brede laget av folket – hvorav store deler av befolkningen hverken kunne lese eller skrive norsk – eller i det hele tatt forstå betydningen av finurlig utformede setningers ordlyd, og derved heller ikke konsekvensene ved å gi en gruppe samarbeidende adelsfolk. geistlige, næringslivsfamilier, storbønder og skriftlærde kontroll over utformingen av et grunnlovsverk – Konstitusjon – slik at disse kunne tilrettelegge grunnlovens ordlyd til fordel for dem selv, samt gi disse få tillatelse til å foreslå og vedta landets lover som skulle bestemme over et helt lands befolkning!

Dette var jo fra første dag en fullstendig maktpolitisk overkjøring av hele vårt langstrakte lands befolkning! Husk at dette var på en tid uten telefon, telegraf, internett eller et godtfungerende, landsdekkende postverk, så hvordan i all verden kunne disse få ressurssterke mennesker som samlet seg på Eidsvoll og komponerte Konstitusjonen tro at de hadde rett til å gjøre dette uten først å innhente hele det norske folks forhåndsgitte skriftlige samtykke til det, basert på at samtlige voksne borgere i landet både forstod behovet for politisk styring og aksepterte hva en slik lokalpolitisk maktovertakelse som skulle gjelde for hele Norge og hver eneste borger i landet ville medføre og innebære for landets borgere – når disse “politikerne” ikke hadde noen mulighet til å kunne nå ut til hele det norske folk for å opplyse dem og innhente deres tillatelse.

Det sier seg selv at det samarbeidende, storborgerlige fellesskap som forfattet Konstitusjonen og dannet det første norske folketing, og som deretter tok den politiske makten i Norge, hovedsakelig tilrettela landets lover og regler og byråkratiske retningslinjer og forordninger til fordel for dem selv.

Det er etterlevningene av denne politiske fortids virkelighet som fremdeles råder den næringslivspolitiske virkelighet i Norge i dag. Den eneste forskjell mellom den gang og nå er at Norge etter andre verdenskrig er blitt langsomt internasjonalisert (til dels lagt innunder FN, EU, NATO, IMF, Verdensbanken og Federal Reserve), samt at hele vår forvaltning nå i moderne tid er blitt stjålet av norges landssvikende næringslivspolitiske elite, som gradvis har privatisert (omgjort forvaltningens mange forgreninger og landets styringsmodell (stortinget, regjeringen, domstolene, politiet, fylkene, kommunene og storbyene med mer) til lukrative aksjeselskaper som norske og internasjonale næringslivspolitiske interesser eier, kontrollerer og styrer til inntekt og fordel for seg via Bilderberggruppens frimureri) bak et fullstendig rundlurt, intetanende, norsk folk, som fremdeles lever i troen om at Grunnloven er i bruk, fordi det sovende, uvitende folket ikke evner å undre seg over og spørre seg hvorfor norges maritime flagg vaier fra Stortingets (den norske lovgivende skutas) mast i Oslo – og hvilke enorme negative konsekvenser dette har for vårt folk og Norge som selvstendig LAND i dag.

Det har aldri eksistert ekte folkevalg i Norge eller i resten av verdens land. Uansett hvor en ser, sitter det enten en innsatt tyrann ved makten, eller næringslivspolitiske nikkedokker i tjeneste for the New World Orders samarbeidsforum – Bilderberggruppens – bakenforliggende eiere.

Av denne grunn anbefaler jeg alle norske patrioter å aldri mer stemme for noe politisk partialternativ i Norge – enten disse er nye, private initiativ eller etablerte partier. Årsaken til at vi ALDRI MER MÅ stemme på noe politisk parti eller deres representanter, er at DU med DIN avgitte stemme gir DEM DIN skriftlige, bindende tillatelse til å gjøre mot DEG, og OSS og VÅRT LAND NORGE akkurat som det passer DEM – til fordel for DEM – og derved også til fordel for deres bakenforliggende “EIERE” – med OSS – FOLKET I NORGE som de store TAPERNE!

Alle kjente historiske fakta og detaljer som har utspilt seg i Norge siden før 1814 har vært medvirkende årsaker til det internasjonale, næringslivspolitiske “stjålne” NORGES norske samfunns virkelighet vi nå lever i. Dette er ikke et samfunn til fordel for enkelmennesket eller familiene. Dagens Norge er et politikerskapt samfunn tilrettelagt for at internasjonale næringslivsinteresser skal kunne stjele og berike seg på våre felleseide verdiressursers inntekter – samt deler av alt vi innbetaler (frastjeles) i form av skatter, moms, avgifter, toll, egenandeler, bøter og bompenger med mer.

Dagens næringslivspolitiske maktelite har privatisert hele norges forvaltning, kommunene, fylkene, og byene og byråkratiets departementer helt opp til AS Regjeringen og AS Statsministerens Kontor – til inntekt for DEM!

Og nå i vår informasjonsrike tidsalder, hvor fler og fler norske borgere snur de etablerte jugemediene ryggen og isteden følger ærlige alternative medier eller facebookgrupper som våger å legge virkelighet og sannhet om de mange politiske svik og utilgivelige urett som begås mot oss i Norge og verden på bordet fordi vi nå personlig opplever på kroppen hva tvangsinnføring av livstruende teknologier som 5G og smartteknologi, LED-lyspærer og bevæpnede vaksiner gjør mot oss.

Norges internasjonale maktpolitiske næringslivselites totale forakt for og overkjøring av våre rettigheter og åpne plyndring av våre private og landets penger, sammen med det voksende antall helseødeleggende og dødelige konsekvenser overnevnte teknologiske våpensystemer påfører oss som følge av slik næringslivspolitisk overkjøring av oss, er nå i ferd med å vekke den sovende norske bjørn til motstand mot denne ikke-folkevalgte, landssvikende, undertrykkende okkupasjonsmakt, som hver eneste dag rettmessig opplever å se deres navn omtalt som svikere, tyver, mordere med mer på de sosiale mediene, og derfor har det travelt med å innføre massedrapsvåpenet 5G over hele landet nå.

Jeg er selvsagt like interessert i å få kjennskap til de mange bakenforliggende historiske faktas detaljer gjennom tidene som har ført til det uutholdelige politiske mareritt vi i Norge opplever på kroppen og pungen i dag som dere andre i denne tråden.

Mitt innspill denne gang er ment som et forsøk på å belyse vår tids faktiske virkelighet i kortversjon frem til det moderne, uhyggelige mareritt vi i Norge opplever i dag – med et sterkt ønske om at vi fremover fokuserer vår tid på å samarbeide om å finne gode løsninger som kan fri oss fra det næringslivspolitiske halsbånd vi gjennom tiden er blitt påtvunget av utro norske svikere.

anders pedersen
Skribent
Svar til  Bjø
5 år siden

Enestående Bjørn! Ber om din tillatelse til å kringkaste dette innlegget til mine ca.5000 -post adresser i inn – og utland.

Bjø
Bjø
Abonnent
Svar til  anders pedersen
5 år siden

Del så mye du ønsker, Anders. Viktig at folk i Norge får og deler informasjon som denne. Det samme gjelder alle som følger denne tråden i Nyhetsspeilet og ønsker å dele dette med venner og kjente.

ken
ken
Anonym
Svar til  Bjø
5 år siden

Supplement til «Det har aldri eksistert ekte folkevalg i Norge. Det “politiske systemet” er utenfor folkets kontroll…

(NB! Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg… https://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/)

Ved valg rulles partienes deilige strategier ut foran oss: Det viktige er å vinne valget for etterpå kan man gjøre det som passer i den politiske situasjon. Befolkningen er blitt stemmekveg som mobiliseres til å stemme. Etter valget er folket “tynn luft” for partiene. Da begynner maktkamp og hestehandel.

“Stemmekveg” brukes om godtroende personer som står i kø og så ledes inn i båsene for å avgi sin stemme uten å ane hva de egentlig er med på. Begrepet er mer aktuelt enn noen gang før. Hopp av det hele så fort du kan, for det er alltid snart et meningsløst valg å ikke delta i.

Stemmerettens betydning skrumper inn…
Grunnleggende for det vi har innbilt oss er et demokrati der innbyggerne kan påvirke beslutninger, og at man blir hørt i lokale og sentrale valg. Det har man trodd man har hatt gjennom stemmeretten i en kort periode siden 1885 for de fleste menn og fra 1913 for kvinner. Vi tror at myndighetene bare og helt uten unntak er folkets representanter. Vi tror at de er oss, eller vår forlengede arm, og at vi kan påvirke dem gjennom valg. Men slik er ikke virkeligheten. Demokratiet er satt ut av funksjon, og det spiller ingen rolle hva man stemmer. Alt går etter planene til de som vil styre hele verden, og demokratiet er for alle praktiske formål satt ut av funksjon. Det lille vi hadde av demokrati er nå helt borte, og vi styres utenfra.
Ved å bruke stemmeretten sin kan man i teorien mene noe, og bli en del av det man mener skal kunne skje. Men dette er en drøm og innbilning, og det har aldri vært slik. De sterke gjør som de vil nå som før, og det spiller ingen rolle om man stemmer eller ikke. Illusjonen er sprengt i filler midt foran ansiktene våre – vi er ikke med på å bestemme noe som helst, for det er lagt planer for oss.

Systemet er lukket og låst, og man er uten kraft og vilje……
Det “politiske systemet” i Norge er en del av et større internasjonalt system for utveksling og forvaltning av menneskeressurser. Kombinert med det økonomiske systemet, som de tvinger en til å delta i, og media for tankekontroll, er dette bokstavelig talt et avansert slavesystem designet for å kontrollere befolkningen.
Politikerne, som er dette systemets ansikt utad i Norge, er selv tjenere. De er der for å se til at de som har makten kommer til å fortsette å ha makten, og for å lure befolkningen til å gi fra seg selvbestemmelse. All makt ligger utenfor vårt eget område, her hos oss er det lille som er igjen sentralisert i staten, og lokale myndigheter i kommunene er fratatt all reell innflytelse selv for eget lokalsamfunn. Vi er overstyrt utenfra av internasjonale organisasjoner gjennom FN, IMF Pengefondet og handelsavtaler. NATO der vi er med på militær aktivitet i fjerne deler av verden bekrefter dette ytterligere. Når disse organisasjonene sier hopp, så hopper vi. De vet ingenting om at vi har valg, og de bryr seg ikke heller.

“Demokratiet” er et magisk triks…
Se på valgene som en et show eller en happening. De konstruerer med hjelp av informasjonsbyråer og media først en rekke saker du skal ta stilling til, som f.eks. barnehage, sykehus, generasjonskonflikter, innvandring, “skatt”, ting som ikke har noe å si. Alt er tatt ut av sin sammenheng. Det hele krydres med personlige motsetninger som Gro og Kåre, Erna og Jonas. Mediene pusher agendaen så svetten siler, men banker inn budskapet i månedsvis.
Så arrangerer de et “valg” der man kan “velge” mellom “partier” som alle sammen er dønn like. Slik sørger de for at folket tilsynelatende har litt makt, og samtidig at de kontrollerer utfallet uansett hva vi velger. Husk at alt er allerede bestemt utenfor vårt område, ofte på bekostning av folkets frihet og velferd. Den politiske aktivitet internt i landet drukner i støy og distraksjoner, men mange tror fortsatt det er viktig. Det er ikke det for vi er styrt utenfra.

Å nekte deltakelse er veien ut av uføret…
Valgdeltakelsen ved kommunevalget var 64% i 2011, gikk i 2015 under 60%, men den har vært omtrent 80% og nede i 55%. Ofte er det over 40% av befolkningen som ikke deltar i valgene, men årsaken til frafallet er ikke kjent. I siste presidentvalg i USA var deltakelsen under 30% i flere stater, og årsak er misnøye med prosesser og pengebruk.
Vi møtes nå alltid av politikere med steinansikter som ikke svarer på noe, som er blitt “de” og ikke lenger sier “vi”. De er rekruttert fra egne organisasjoner uten alminnelig adgang, og systemet er fullstendig lukket og profesjonalisert. Det er yrket deres å være politiker, og det er en lukrativ karriere. Karrierer går alltid foran alt annet. Vi går likevel til valg som lydige sauer i en prosess som er helt uten praktisk betydning. Kampen om stemmene og hvilke personer som velges er jo isolert sett litt interessant og kanskje pikant, men det har faktisk ingen betydning.
Misnøyen med det hele er stor, men hjernevaskingen vi er utsatt for sitter godt i, så vi deltar ennå. Kritikken er bredere og sterkere nå, og ved å stemme støtter man denne skakk-kjørte og ikke-representative måten å ta del på.

Valgdata er overvåkingsdata…
Ved innføring av valg via datasystemer vil man lett kunne følge stemmegivingen i detalj, og alle kan kartlegges. Koblet mot andre overvåkningsdata får man en profil på hver enkelt person som er grunnlag for tiltak. I første omgang blir det mer masse-propaganda, siden kan det bli mer personlige tiltak. Ikke si at dette ikke vil skje, for alle data som finnes vil før eller senere bli brukt mot deg.

Over 80% blankt gir resultater…
Kan man øke ikke-deltakelsen via blanke stemmer eller null fremmøte til 60% eller enda bedre over 80% vil ting kunne skje. Dersom partiene i valg får 5% eller 8% for de store partiene og 1% eller 2% for de små partiene, la oss si en samlet oppslutning på 17%, vil oppmerksomheten bli rettet mot at noe fundamentalt er feil. Det blir en aksjon med innhold som man må ta stilling til, en vekker og muligens en renessanse for nasjonale og lokale valg. Kanskje alle partiene kommer under sperregrensen?

Valg er allerede uten betydning for kommunene så la være…
Mer enn 90% av alle beslutninger vedrørende kommunale regler og øremerkede budsjetter foretas i Oslo, av noen kalt Norge. Det er herfra kommunen får sine beskjeder og tilbakeføringer av penger som tidligere er tatt fra de som bor der.
Det kan være at valgdeltakelsen snart blir så lav som 20% eller lavere, og det er fordi man ser at det ikke spiller noen rolle hva man stemmer, om man stemmer eller stemmer blankt. Alt er låst i sentrale systemer, den reelle makten er flyttet ut av landet, ut av staten, ut av kommunene og bort fra den enkelte. Vi er nullet ut. Det er på tide å ta konsekvensen av det.

Resten er overstyring utenifra uten avtale med folket…
Folkets suverenitet er skuslet bort gjennom bisarre og uforståelige avtaler med noe som kalles det internasjonale samfunn. Begrepet internasjonale lover forsøkes introdusert, selv om det er helt klart at noe slikt ikke skal finnes for da blir vi bare enda kraftigere styrt utenfra.

Konsekvensen er at vi har bestemmelser om skole, helse, jordbruk, handel, klima, etc. som er såkalt globale og bestemt av andre som for eksempel EU og FN, organer der vår innflytelse er uten betydning.
Vi liksom-kriger på fremmed jord ut fra luftige og konstruerte farer og problemer, og våre sønner, snart også døtre, dør der. Vi støtter korrupte regimer, kjøper våpen vi ikke trenger for store penger, støtter skumle vaksineprogrammer i fjerne land med milliardbeløp, og deltar i mange typer operasjoner i land som ligger 5-10.000 kilometer herfra. Andre lands militærutstyr for aggressive formål lagres i store mengder her hos oss.

Alt dette skjer uten at det er til vårt beste, nødvendig eller mulig å reservere seg mot å betale for. Det blir mer og mer av alt dette, tanker om fred og øket frihet er glemt, for vi er dradd inn i en prosess vi ikke styrer selv. De som vil styre hele verden styrer oss allerede langt på vei.

Beslutningene er til skade for oss…
Vi ser bruk av makt som er grove misbruk, og vedtak som ingen skal kunne bestemme at andre skal være med på. Vi er alle sløve som har et system der dette kan skje.

Det er derfor ingen saklig grunn til å være med på det tomme ritualet kalt valg som finner sted i båser over hele landet. Det er bedre å konsentrere seg om sine egne ting, og det man selv har tenkt å gjøre. Husk alltid å følge naturretten – gjør mot alt det skapte det du vil de skal gjøre mot deg – uansett hva du holder på med.

Hold deg unna…
Å delta i valgene er en godkjenning av det som foregår. Å nekte å delta er en måte å stemme imot på. Gi klar beskjed, ikke delta og ting kan bli bedre.
Når alle gjør det, kan det bli riktig bra etterpå… http://www.nyttnorge.com/ikke-stem-ved-noe-valg-demokratiet-styrt-skuespill.html

Les mer: Krigen i Afghanistan foregår midt i verdens store opium marker. Bøndene i Afghanistan dyrker poppies for opium… http://www.nyttnorge.com/krigen-i-afghanistan-midt-i-verdens-store-opium-marker.html

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

BRAVO! Stemmerett burde brukes til BOIKOTT av billig spill for galleriet som legitimerer fandens makt.
P.S. Bønder i Afghanistan dyrker poppies under amerikanske soldatters beskyttelse.
og her er et eksempel på en selvstendig tenking:
https://www.msn.com/nb-no/underholdning/nyheter/miley-cyrus-vil-ikke-ha-barn-%e2%80%93-jorden-er-utslitt/ar-AAEg9Bh?li=BBr5CAo

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
Abonnent
5 år siden

Jeg undres, siden det korrupte styret i Norge, mainstream media og internasjonal konsensus hevder at Quisling var landssviker, var han egentlig det? Jeg leste endel av Norulv Øvrebotten i temaet, og det fikk meg til å undre. Norulv påpekte at man allerede før krigen hadde forlatt konstitusjonen, Stortinget hadde besluttet forlenge sin periode fra tre til fire år, og når deres periode gikk ut i 1939, så var ikke stortinget noe som utgikk i fra hverken folket eller loven, men ut i fra seg selv. Norge og grunnloven var således blitt kuppet ut. Hva skulle en konstitusjonstro partileder gjøre?

Situasjonen var jo at det brygget opp til krig, og saken var jo å ivareta det norske folk og søke gjenopprette staten innen konstitusjonen, som den hadde forlatt. Hvem ville komme til å krenke norsk suverenitet i den nær forestående krigen? England eller Tyskland? Historien forteller at Quisling inngikk allianseavtale med begge parter om at de skulle komme å hjelpe Norge dersom den annen part krenket norsk suverenitet. Forunderlig nok inngikk både England og Tyskland slik avtale, forunderlig, for Quisling hadde jo ikke noen legal plattform å forhandle slik avtale dengang? Avtalen må vel slik sett, ut i fra samtlige lands konstitusjoner, være en nullitet?

Dager før den, i følge historien, utløsende begivenhet; engelske angrepet på det tyske skibet i nødhavn i Jøssingfjord, hadde England allerede begynt minelegge norske havner, hvilket må hevdes være krenkelse av Norsk suverenitet. Slik sett var altså trigger for allianseavtalen egentlig allerede inntruffet, men det var altså først ved britenes angrep på tysk suverenitet, båten i Jøssingfjord, at Tyskland ble tvunget til å ta stilling, og kom til at siden Norge ikke kunne hevde sin egen suverenitet / værne tysk båt mot britisk kapring, så må Tyskland ta militær kontroll over Norge.

Når så Tyskerne kom seilende inn Oslofjorden, og Norges konge og regjering, begge parter utenfor konstitusjonen etter at de hadde statskuppet Norge vekk fra konstitusjonens rammer, og derfor ingen av dem legale, på det tidspunkt var Norge uten noen legal ledelse. Folket var ikke representert på Stortinget, Stortinget hadde følgelig ikke legalitet.

De eneste som hadde noen som helst form for legalitet, ville da være embedsmenn innsatt før konge, regjering og Storting mistet sin legalitet. Dernest ville enhver norsk borger ha slik legalitet til å håndtere situasjon. Det var kaos!

Quisling fortetok under disse omstendigheter, iflg historien, statskupp på radio. Hvordan skulle han kunne statskuppe en stat som allerede var kuppet vekk ifra konstitusjonen?

Jeg får det bare ikke til å stemme at Quisling på bakgrunn av de fakta vi alle kjenner, på noen som helst måte skal kunne kalles landssviker. Forklar værsåsnill, Hans Garder?

landssvikere
landssvikere
Abonnent
Svar til  Kjell Erik Midtgård
5 år siden

Hei!

Du har 100 % rett i det du skriver Kjell Erik Midtgaard.

Mvh.

Øyvind Aarsnes
Øyvind Aarsnes
Anonym
Svar til  landssvikere
5 år siden

Feiringen av 17 mai er det sterkeste verktøyet / våpenet Illuminati har for å holde folket i uvitenhet og fangenskap.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
Abonnent
Svar til  Kjell Erik Midtgård
5 år siden

Vi forstår at ting ikke er som de skal være i Norge. Folket er forrådt, og underbyggelse for den påstanden gir den tidligere statsråden og professor i økonomi Victor Norman som berettet i pressen under overskriften “Vi må ta deler av skylden for Trump” at kongens regjering fører globalisme politikk, og at denne utarmer de som arbeider og er lavt til moderat lønnet, og overfører gevinsten av arbeidet fra de som gjør arbeidet, til de høytlønnede og høyt utdannede.

https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2016/12/07/195261932/victor-d.-norman-vi-ma-ta-deler-av-skylden-for-trump

Norman er tilmed så klar at han beretter at globalismen er noe de aller fleste taper på. Hvem har forrådt folket? Hvem svek folket? Kongen og regjeringen hans.

I samme artikkel beretter Norman at økonomifaget vet utmerket godt om konsekvensene av globalismen, men har valgt holde det skjult for offentligheten og heller løyet oss huden full om at vi alle tjener på globalismen, mens vi i realiteten faktisk de aller fleste av oss taper på den. Altså, Norman beretter at det er en overenskomst i økonomifaget om å føre folket bak lyset til fordel for en agenda folket ikke er tjent med. Hvem er svikeren? Quisling? Nei, kongen som fører politikken og øknomifagbanden som konspirerte i mot oss, helt klart!

-Er det korrekt å laste kongen? “Makt er evnen å få til det du vil, og styrken til å avslå det du ikke vil.” Vi borgere har kun vår egen stemme, og når den er avgitt blir den i regel brukt i mot oss, fordi den fungerer som en inblanco fullmakt for den koallisjonen politikere som vinner valget, selv om man stemte i mot dem. Kongen derimot, han har lovfestet makt til å si “nei” og stoppe omtrent hva og hvem han vil. Kongen kan avsette en embedsmann på øyeblikket. Kongen kan gripe inn og stoppe galskapen når politikerne går til ulovlig krig, kongen har makt hele folket til sammen IKKE har. Er det rett å kritisere kongen for å ikke nytte, til godt, og for å hindre ondt, den makten han er gitt?

Det bringer neste tema, kongens fullmakter, gitt ved grunnloven og andre lover. Grunnloven sa opprinnelig “kongens person er hellig, han kan ikke lastes.” Nå har man revidert bort frasen “hellig” men han kan fortsatt ikke lastes. Det betyr at kongen er hevet over loven, og logisk, dersom utøvende makt er hevet over loven, ikke kan lastes, ikke kan trekkes til justis for det den gjør galt eller unnlater gjøre av rett, da har jo vi andre som er underkastet loven ikke noen rettsvern mot den utøvende makten, vi er rettsløse! I sum er staten Norge en geskjeft utenfor legalitet og lov!

Det er en grunn til at rettsprinsippet heter “Likhet for loven” for dersom vi ikke er ansvarlige for loven, så har ikke loven noen virkekraft!

Forskning.no forteller at “sjørøverdommere skrev grunnloven” og det er en røverlov, det skal være visst! VG tok seg bryderiet med å titte grunnlovsforfatterne litt nærmere i kortene, og fakta er at forfatterskapet var et flere uker langt fylleorgie, og loven ble signert i fylla. Den kan da umulig ha noen som helst rettskraft? Kan vi få en jurist på banen i temaet? Herman Berge?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dXl8w/saa-mye-drakk-eidsvollsmennene?fbclid=IwAR3rW4qqdZ9MlbwEB8RtCoJW9JTkgogi1XWJLr00pfmKnsSK2I56AcN_Us0

Mimir
Mimir
Anonym
Svar til  Kjell Erik Midtgård
4 år siden

Helt enig med Kjell Erik her.

Øyvind Aarsnes
Øyvind Aarsnes
Abonnent
6 år siden

Meget godt dokumentert og opplysende artikkel.

anders
Skribent
7 år siden

Denne artikkel må spres så godt som mulig, gjerne også som flygeblad over det ganske land pluss Hopen og Bjørnøya. Vår Regjering fungerer under psionic hjernekontroll av fremmed makt og kun en nasjonal – og verdens masseoppvåkning vil gjøre at vi makter å kaste av oss åket. Kun de med skjerpet bevisshet vil unngå å bli feiet bort i disse tider.

Carla
Carla
Anonym
7 år siden

Jeg tenker…..hvor går vi hen som land / nasjon?
Hvis det virkelig er tilfelle at vi faktisk har vært medlem av EU siden 1994,
da blir jeg virkelig redd!
Alt dette andre Gaarder skriver om her, viser jo at våre politikere er like korupte
som i mange land i verden.
De får påskjønnelser og løfter om bedre jobber, mer makt og prestisje.
Våre politikere ” dilter” med de som har størst makt.
Hver og en er mest opptatt av sin egen ” karriere.”
Det er løgner,fortielser og hemmelighold fra A til Å.
Dette er virkelig trist og hvordan kan vi som folk få frem de gode kreftene?
Ærlighet,rettferdighet, god moral og dra i samme retning?
Til det beste for hele nasjonen, for oss alle og en god fremtid for våre barn?

Bjørn Till
Bjørn Till
Abonnent
7 år siden

En viktig, spennende oversikt over de mange politiske svik og svikere vårt land har vært utsatt for siden før 2. verdenskrig fram til i dag, med mange kapitler som hver for seg fortjener en mye dypere presentasjon. Jeg tror at, for at det norske folk i dag helt skal kunne forstå bakgrunnen for alt dette, må en gå lenger tilbake i tid enn 2. verdenskrig. Den amerikanske research-journalisten og forfatteren Jim Marrs skriver i sin bok “The Rise of the Fourth Reich” – The New World Order – hvor han skriver at mektige Bank-, finans- og næringslivsfamilier med Rothschild, Rockefeller, Warburg og mange flere politikere og næringslivstopper og Sentral-Europeiske kongehus, med det britiske kongehus i spissen, faktisk eide så store andeler i viktige tyske selskaper som kjemigiganten I.G. Farben (i dag Bayer) og Siemens og andre at de åpent gikk ut i mediene og støttet Nazisme og reklamerte stort til fordel for Nazisme i USA og Storbritannia og Sentral-Europa, og faktisk finansierte og sørget for å innsette Adolf Alois Hitler som Reichskansler i Tyskland, og forsynte dn tyske våpenindustrien og krigføring med penger, teknologi og drivstoffselementer og annet som gjorde det mulig for Hitler å angripe Europa for å gjenoppbygge og dermed skape et nytt samlet europeisk Romerrike. Men hva sterke og mektige og inflytelsesrike kongehus, Vatikanet, bankfamilier og næringslivsfamiler og kjøpte og betalte politiske landssvikere i USA og Europa ønsket i forsøket på å skape det første EU under eierskap, kontroll og diktat av disse rike og mektige menneskene, som brukte Hitler og andre nyttige idioter til å okkupere og styre verden til fordel for dem selv, var ikke hva den vanlige mann i gata ønsket etter 2. verdenskrigs slutt. Men the New World Order-familienes drømmer om totalt verdenherredømme og kontroll over menneskeheten gikk ufortrødent videre med opprettelsen av Bilderbergergruppen og FN under DERES kontroll. Deretter ble den europeiske drømmen om EU iverksatt og etablert med langsomme skritt, igjen med Tyskland og Storbritannias “herskere” som primus motor. Og som Hans Gaarder har beskrevet over, var Vidkunn Quisling den norske politiker som i første omgang forsøkte å få til en samarbeidsavtale med Hitler. Men Quisling var egentlig ikke nødvendig i andres øyne enn hans egne, fordi Hitler-Tysklands næringslivselite for lengst hadde kontakt med toppene i Storbritannia, og antakelig høyst sannsynlig også med det norske kongehus og “myndigheter” i eksil “over there.” Jeg finner det meget mulig at regjeringen Nygårdsvold forlengst visste om den kommende invasjonen av Norge. Hvorfor ellers ble Stortingsvalget i 1939 droppet? Kan det være fordi den norske regjeringsledelsen allerede da visste om det forestående tyske angrepet på Norge – Weserübung – og derfor droppet dette Stortingsvalget med vilje. Men så kom ikke angrepene på Danmark og Norge som planlagt. skulle iverksettes. Invasjonen av Danmark og Norge ble høyst sannsynlig satt på vent fram til avtalen med mektige Russlands Stalin var i havn i forbindelse med tysk angrep på og okkupasjon og fordeling partene imellom av Polens landområder, og “liksomkrigen” i 1939-40 i Nederland, Belgia og Frankrike mer eller mindre unnagjort. Det lukter veldig vondt av hele greia, og det faktum av Trygve Lie ble utnevnt til generalsekretær i globalistenes FN som beskrevet over av Gaarder, forteller vel sitt om hvor våre virkelige landsforrædere egentlig var og hvilke globalistiske særinteresser de egentlig representerte før, under og etter krigen. Henrettelsen av Quisling var nok nødvendig for at sannheten om den norske regjerings svik mot eget folk aldri skulle komme ut til folket. Isteden ble det Quislings navn som i offentlige ordelag omtales som landsforræder i historiebøkene. Men det globalistvennlige, politiske ettermælet her i Norge, viser vel klart og tydelig at det flyktende krigsregimet i 1940, som ikke skrev ut nyvalg etter tilbakekomsten fra Storbritannia i 1945 for å få alt det politisk korrekte og formelle på plass igjen, ved ikke å avholde nyvalg, egentlig gjennomførte et statskupp her i Norge, et statskupp som siden den gang har satt the New World Order ved makten i Norge, symboliisert ved såkalte “folkevalgte” norske “svikerpuppets” sittende ved maktroret i Norge i dag – hvilket også er grunnen til at Norge i virkeligheten har vært fullt medlem av EU siden 1994, da Gro Harlem Brundtland undertegnet avtalen på Korfu – mot eget folkeflertalls NEI etter 2 folkeavstemminger om norsk EU-medlemskap. Hvis denne politiske forakten for eget folks avgjørelser i EU-spørsmålet ikke er et politisk svik og forræderi mot eget folk – begått av dem som skal beskytte, representere og ivareta folkets interesser i og utenfor Norge, samtidig som de også skal være tilretteleggere og leverandører av alle folkeflertallets ønsker, behov og livsnødvendigheter i Norge – velger å snu ryggen til eget folk ved å arbeide til fordel for norske og utenlandske bank-, finans-, næringslivs- og organisasjonsfamilier – ja, da vet ikke jeg hva som må til for å beskrive det svik som det politiske Norge har gjort og fremdeles begår i Norge som et SVIK. Jeg påstår ikke at det er slik, men jo dypere en graver i denne materien, og ser hva som virkelig skjer innad og utad i det politiske Norge i dag, tror jeg ikke “eplet” jeg har beskrevet over faller veldig langt fra stammen.

anders
Skribent
Svar til  Bjørn Till
7 år siden

Bravo! For et klarsyn!. Imponerende. Du utelot kun en ting. Nemlig den svøpe som ligger over landet idag gjennom infiltreringen av de Jødisk-Jesuittiske Frimurer-satanistene. Det er disse som nå staker ut rettningslinjene til den ‘virkelige’ FN’s AGENDA21 fra 1992 i “The New World Order” for destruksjon av menneskeheten. De er nå inne i samtlige nøkkelposisjoner land og strand rundt, også innenfor Fylket og kommunen. Samtlige sykehusadministrasjoner og universiteter er blitt infiltrert. For ikke å snakke om Domstolene.

Det er tilstekkelig å ta en helgetur ute på Tjuvholmen ved Aker Brygge så håner satanist-symbolikken mitt i åsynet på snille og gode nordmenn. For ikke å snakke om monumentet av en skrekkinngytende amfibie-reptil rase fra Draco; er dette Oslos neste Ordfører?

Gå deretter til Oslo Sentralebanestasjon og iaktta gjennom et par minutter den skiftende reklame som ruller hele tiden. Legg merke til at ikke i et eneste innslag mangler satanisk symbolikk.
Hvem så sist lørdag nasjonale Grand Prix? Av de ti innslagene var det kanskje kun et som ikke var ispedd satanisk symbolikk.

Er vi nordmenn gått fra sans og samling når vi kan godta dette?, eller er våre følelsesmessige instinkter og reflekser frarøvet oss for godt?

Bjorn Till
Bjorn Till
Abonnent
Svar til  anders
7 år siden

For å være ærlig, hadde jeg helt glemt den jødisk-jesuittiske faktoren, som etter den opprinnelige Grunnnloven forbyr jøder deltakelse i norsk politikk, og nå sitter disse “forbudte elementene” i nøkkelposisjoner både her og der i vårt politiske samfunn med de mange kostbare konsekvenser det får for oss. Kameratklubben frimureriet er kanskje det aller verste og største samfunnsproblemet vi har i et så lite og oversiktlig land som Norge, hvor disse tar vare på hverandre, beskytter hverandre, samarbeider juridisk og politisk og nærinslivsmessig til fordel for dem selv, ved blant annet å gi hverandre de beste jobbene og beste mulighetene til å tjene stort på noe, og til å fatte vedtak som senere omsettes i lovsform av “Stortingskameratene” til fordel for dem selv – hvor VI vanlige dødelige må betale prisen i form av høyere priser og avgifter og utgifter og mindre velferd og reduserte pensjoner med mer. Dette vet jo du det aller meste om allerede, så dette er bare litt til for andre øyne å bli bevisstgjort om. Skolesystemet og mediene sørger dessverre for at folket ikke får vite ting som disse, og det en ikke vet noe om, ser en heller aldri etter. Derfor er behovet for alternativ folkeoplysning skrikende nødvendig i landet vårt! Så takk for verdifull tilbakemelding og viktige påminnelser, Anders.

Øyvind Aarsnes
Øyvind Aarsnes
Abonnent
Svar til  anders
6 år siden

Du har helt rett

anders
Skribent
7 år siden

Hans! Kjempe!!! En sterk artikkel. Her gjenspeiles alle de svake personene i lederposisjoner som landet har vært tynget med igjennom så mange år. Lyspunktene Synnøve Fjellbakk og Norulv Øvrebotten er noen av flere som vet at det nyttet. Hvilke senskader fikk f.eks. disse to senere i livet p.g.a. å ha gjort sin samfunnsplikt? Vil vi se de skyldige bli straffet? Eller skal vi overlate det hele til Universal-lovene?

Anne-Grethe Christensen
Anne-Grethe Christensen
Anonym
Svar til  anders
6 år siden

Jeg vil gjerne se de skyldige straffet med tap av pensjon og tiltaka verdier under sitt forbryterske virke!

« Forrige artikkel

Er vi egentlig på the road to hell?

Neste artikkel »

Hvorfor publiserer media FakeNews om terror?

25
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x