Anthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

3.9K visninger
18 minutter lesetid
17

Det er nå 9 år siden USAs store terrorhøst i 2001. Først falt World Trade Center-tårnene den 11. september og ikke lenge etter ble USA på ny satt i terror-skrekk da brev som inneholdt dødelige anthrax (miltbrann)-bakterier ble sendt til media og til utvalgte politikere i Kongressen. Nyhetsspeilet går her gjennom fakta-bitene i denne merkelige saken, som stiller USAs mektige føderale “antiterror”-politi FBI i et  mer enn tvilsomt lys.

I februar 2010 henla FBI  etterforskningen av anthrax-terroren, etter å ha konkludert med å påstå at det hadde vært en  avdød  mikrobiolog ved USAs biovåpenlaboratorium Fort Detrick som hadde sendt de dødelige anthrax-brevene helt på egenhånd.

1.  11. september-terroren

11. september 2001 skrev seg inn i verdenshistorien som den store terror-dagen. Som kjent falt tre  høybygg i New York City fullstendig sammen denne dagen, etter å ha blitt pulverisert til fint støv i løpet av sekunder.
11. september-terroren  ble i stor grad regissert og utført av Malteserordenen,
som har mange av USAs viktigste maktmenn som medlemmer. 911-terroren var mao. en inside job, slik det nå hevdes fra stadig flere hold.

Til tross for massive løgner i vestlige media og fra USAs myndigheter var det intet passasjerfly som traff Pentagon (Google f.eks. ”hunt the Boeing” eller klikk her ).  

Etter smellet i Pentagon var FBI raskt på pletten med å demontere de omkring 60 overvåkingskameraene som nøyaktig hadde registrert hva som hadde truffet ”verdens best bevoktede bygg” Pentagon og utløst eksplosjonsbrannen som drepte 185 mennesker. Videoinnholdet fra overvåkingskameraene er aldri blitt offentliggjort av “terroristenes beste venn” FBI.

2. The Patriot Act

USAs kryp-fascistiske lovverk ved navn The Patriot Act  var blitt  utarbeidet i det stille av jesuitten Viet Dinh, assisterende riksadvokat og professor ved jesuitt universitetet Georgetown i Washington DC, allerede før 11. september.

Lovforslaget med det ulogiske navnet ”Patriot Act” ble fremlagt under påskudd av å ”bekjempe og forebygge terror”, mens det i realiteten fratar borgerne konstitusjonelle rettigheter og legitimerer økt maktmisbruk fra myndighetenes side, inkludert vilkårlig fengsling uten lov og dom.

The Patriot Act undergraver viktige borgerrettigheter og gir myndighetene store muligheter for å begå overgrep mot enkeltmennesker

The Patriot Act er et rammeverk for å etablere USA som en fascistisk politistat, noe a la det gamle Sovjetunionen.

3. Muslimer får skylden for terroren via media

Før WTC-tårnene hadde falt var ”muslimske terrorister fra Al-Qaida” blitt utpekt som de skyldige for 11. september-terroren. På rekordtid ble navn og bilder av 19 navngitte personer fra land som Saudi-Arabia, Egypt og Jemen kringkastet av villige vestlige media verden rundt sammen med forhistorier om hvorfor hver enkelt av dem hadde endt opp som USA-hatende terrorist.

At den nylig tiltrådte FBI-sjefen Robert Mueller hadde innrømmet på CNN både 20. og 27. september 2001 at FBI overhodet ikke hadde noen bevis for identitetene til personene som hadde vært ombord i flyene fikk lite eller ingen  oppmerksomhet.

Muslimer har fått skylden for det som skjedde av terror i USA høsten 2001. Pr. dags dato har intet vestlig presseorgan, heller ikke Aftenposten, Morgenbladet eller VG, formidlet den virkelige sannheten om det som skjedde terrorhøsten 2001.

4. Det første anthrax-angrepet

18. september, bare en uke etter det store terror-sjokket “911”, ble det postlagt to brev som inneholdt den farlige miltbrann-bakterien anthrax (bacillus anthracis). Brevene var adressert til hhv.  Tom Brokaw, reporter i TV-selskapet NBC og til redaktøren i avisen New York Post.

Flere personer som hadde vært i berøring med anthrax-brevene ble syke, uten at dette i første omgang ble omtalt i media, ikke engang på NBC News eller i New York Post som selv var blitt direkte berørt og var de første som hadde fått kjennskap til at brevene inneholdt reell anthrax.

Innholdet i de to likelydende brevene var i skolegutt-terrorist stil, og lød:

09-11-01
THIS IS NEXT
TAKE PENACILIN NOW
DEATH TO AMERICA
DEATH TO ISRAEL
ALLAH IS GREAT

"Vart dokk skræmt no ?" Teksten som fulgte anthrax-brevene var skoleguttaktig: "Death to Israel - Allah is great". Skulle man le eller gråte ?

5. ”Varselbrevet” om mulig bioterror

I slutten av september 2001 mottok marinebasen Quantico i Virginia et anonymt brev som beskyldte en tidligere ansatt av muslimsk opphav ved USAs biovåpenlaboratorium Fort Detrick  for å planlegge et bioterrorangrep mot USA. Brevet var poststemplet 26. september, mao. etter at de første anthrax-brevene var sendt, men før anthrax-brevene var blitt kjent via  media…

6. FBI tier om anthrax-brevene og varselbrevet

Som USAs primære anti-terrorpoliti ble FBI umiddelbart informert om anthrax-brevene og varselbrevet, uten at det ble slått offentlig alarm. 

7. The Patriot Act presenteres som lovforslag i Kongressen

Etterdønningene etter 11. september-terroren hadde redet grunnen for å iverksette radikale tiltak ”rettet mot terror”. Da lovutkastet til The Patriot Act ble fremlagt for Kongressen 2. oktober, var klimaet for å vedta lover som fremmet ”sikkerhet” på bekostning av frihet og borgerlige rettigheter, som ville bli sterkt beskåret om loven ble vedtatt, blitt vesentlig gunstigere enn før 11. september.

Det var likevel flere ledende politikere i Kongressen som manet til besinnelse og gjorde det klart at det ikke forelå noen bråhast med å behandle det komplekse og ikke-konstitusjonelle lovforslaget. 3. oktober gjorde Senatets flertallsleder Tom Daschle det klart at han tvilte på at Senatet kom til å benytte kun en uke på behandlingen, slik Bush-administrasjonen hadde gått  inn for. 4. oktober ga Patrick Leahy, formannen i Senatets Justiskomite, uttrykk for sitt mishag over at Bush-administrasjonen presset på for å få vedtatt The Patriot Act i uendret form.

Viktige årsaker til senatorene Daschle og Leahys markerte motvilje mot lovforslaget var at Patriot-loven ville tilsidesette etablerte rettssikkerhetsnormer, bl.a. habeas corpus – som forhindrer at personer kan bli fengslet uten lov og dom.

8. FBI avhører ”den mulige bioterroristen” som er omtalt i varselbrevet

Umiddelbart etter at FBI ble overlatt varselbrevet hvor det ble hevdet at den egyptisk-fødte mikrobiologen dr. Ayaad Assaad planla bioterrorisme, ble Assaad innkalt til forhør og konfrontert med opplysningene i brevet. Dette forhøret fant sted 3. oktober. Assaad hadde vært ansatt ved USAMRIID
(United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) i Fort Detrick, Maryland frem til 1997.

Det viste seg at brevskriveren satt inne med så mye detaljert informasjon om Dr. Assaad personlig at Assaad trakk den slutning, som han meddelte FBI, at det måtte ha vært en tidligere kollega av ham fra USAMRIID som hadde skrevet varselbrevet.

På basis av informasjon som fremkom under forhøret ble Assaad sjekket ut av saken.

9. FBI unnlot å etterforske hvem som hadde sendt varselbrevet

FBI har aldri offentliggjort det anonyme varselbrevet som ble sendt til Quantico-basen. I oktober 2001 gikk FBI endog til det oppsiktsvekkende skritt å kunngjøre at FBI ikke hadde til hensikt å bringe på det rene hvem avsenderen av varselbrevet var:

While FBI spokesman Chris Murray confirmed that Assaad was not under suspicion, he also stated to reporters that the FBI is not trying to find out who sent the anonymous hate-letter.” Se

10. Begivenheter i sekvens i oktober 2001

2. oktober: Patriot Act legges frem i Kongressen

3. oktober: Tom Daschle tar avstand fra lovforslaget om The Patriot Act

3.oktober: Ayaad Assaad forhøres om varselbrevet

4. oktober: Patrick Leahy tar avstand fra lovforslaget om The Patriot Act

4. oktober: FBI offentliggjør info om anthrax-brevene, (som var blitt sendt til NBC TV og New York Post), og det blir slått stort opp i media.

6. oktober: Justisminister John Ashcroft beskylder Kongressen for å forsinke behandlingen av Patriot Act (4 dager etter at det grunnlovsstridige lovutkastet var blitt fremlagt…)

7. oktober: USA starter krig mot Afghanistan.

11.  Anthrax-angrepet mot kongress-politikere

9. oktober ble to anthrax-brev sendt til de fremstående Patriot Act-skeptikerne Tom Daschle og Patrick Leahy. Brevene inneholdt en sterkere form for anthrax, som var så kraftig at tre personer døde av anthrax-angrep en uke etter å ha vært i kontakt med brevene. Blant de drepte var to postfunksjonærer. Hverken senator Daschle eller senator Leahy ble helsemessig berørt av brevene.

I brevet til Daschle var skolegutt-terrorist stilen beholdt og videreutviklet (bl.a. ved at avsender var oppført som ”4TH GRADE GREENDALE SCHOOL” – 4. klasse ved Greendale skole)

Brevteksten til Daschle lød:   

Brevet til senator Tom Daschle som inneholdt anthrax som drepte to personer

09-11-01
YOU CAN NOT STOP US.
WE HAVE THIS ANTHRAX.
YOU DIE NOW.
ARE YOU AFRAID ?
DEATH TO AMERICA
DEATH TO ISRAEL
ALLAH IS GREAT

12. Anthraxen viser seg å være amerithrax – anthrax made in the USA

Det viktigste smoking gun beviset etter angrepet var anthrax-rester fra brevene som ble beslaglagt og sendt til laboratorium for grundig analyse. Allerede i oktober ble det slått fast at anthraxen var av typen ”Ames strain”. Dette er samme type anthrax som utvikles og oppbevares i USAs egne militære biovåpenlaboratorier !

Både New York Times, Washington Post, vitenskapstidsskriftet New Scientist og andre  konkluderte med at den benyttede anthraxen pekte rett til  USAMRIIDs laboratorium Fort Detrick, ormebolet som utgjør kjernen blant USAs heksegryter for brygging av biologisk gift.

The enemy within: Fort Detrick - USAs fremste militære laboratorium for utvikling av biologiske våpen

USAMRIID i Fort Detrick, Maryland, befinner seg like utenfor Washington DC og drives i regi av det obskure black-ops departementet DOD (Department of Defence).

The Washington Post skrev i sitt hovedoppslag 16. desember 2001:
Genetic fingerprinting studies indicate that the anthrax spores mailed to Capitol Hill are identical to stocks of the deadly bacteria maintained by the US Army since 1980.” At least one of the scientists told the Post that “the original source” of the anthrax in the Daschle and Leahy letters “had to have been USAMRIID,” i.e., Fort Detrick.”

13. FBI foretar ikke forhør av Fort Detricks anthrax-ansatte

Det var mange som hadde vært ansatt i Fort Detrick på anthrax-tidspunktet i 2001 og tidligere som hadde hatt befatning med anthrax gjennom sitt arbeid i USAMRIIDs Pathology Division i Fort Detrick. Aktuelle personer var bl.a. Philip Zack, Marion Rippy, Steven Hatfill og Bruce E. Ivins i tillegg til Ayaad Assaad som var blitt sjekket ut av saken etter å ha blitt forhørt:

The strain of weaponised anthrax used in the attacks narrows the search for the perpetrator(s) down to a few US labs: but law enforcement agencies have yet to issue a single subpoena for employee records at the four labs with a history of working with this strain.” Se

Til tross for at kilden for anthraxen må ha vært et av et fåtall amerikanske biolaboratorier sendte ikke FBI ut så mye som en forespørsel om oversikter over ansatte med anthrax-tilgang etter at dette var blitt klart, knapt nok et forhør utover forhøret av Assaad ble gjennomført:

Neither Assaad nor any other scientist named in the court documents has been linked to the attacks, and most say they have not even been questioned by the FBI. ” Se

Fort Detrick-ansatte som ikke ble forhørt av FBI: Philip Zack til v., Bruce Ivins til h. Assaad i midten ble fritatt for mistanke etter å ha vært i forhør hos FBI.

Uten å ha bedt om det mottok en høytstående FBI-ansatt innenfor terror og anti-terror ved navn Marion Bowman en komplett liste med navn på forskere, kontraktører og laboratoriepersonell som hadde bedrevet anthrax-arbeid fra Francis A. Boyle, som hadde arbeidet som biovåpen-rådgiver for president George H. W. Bush i 1980-årene.

14. Patriot Act vedtas rekordraskt og med overveldende flertall

Allerede 24. oktober 2001 fant avstemningen sted i Kongressen. Alle unntatt en senator stemte for The Patriot Act (bare Russell D. Feingold fra Wisconsin stemte imot). Mao. stemte Anthrax-mottagerne Dascle og Leahy også for loven de hadde vært imot inntil anthrax-brevene skremte vettet av dem.  Samme dag vedtok også  Representantenes Hus The Patriot Act, med klart flertall, mot 75 nei-stemmer og avholdende.

USAs daværende president George W. Bush signerer The Patriot Act 26. oktober 2001.

Etter at president George W. Bush skrev under den 26. oktober var The Patriot Act blitt gjeldende amerikansk lov, kun 11 dager etter at de dødelige anthrax-brevene ankom Kongressen, adressert til noen av de mektigste motstanderne av fascist-lovgivningen som var kamuflert bak ”patriot”-merkelappen.

15. FBI ødelegger viktige antrax-bevis

Kort tid etter at biovåpen-eksperten Boyle hadde gjort det klart overfor FBIs Bowman at han anså det som mest sannsynlig at anthrax-terroren var blitt utført av amerikanere på innsiden, beordret FBI at Anthrax ames databasen, som var en oversikt over alle forekomster og transporter av anthrax i og imellom USAs biovåpenlaboratorier gjennom en årrekke, ble ødelagt (!)

FBI, som hadde ansvaret for terror-etterforskningen, ødela mao. med fullt overlegg  informasjon som kunne ha sporet opphavet til den benyttede anthraxen og dermed ha løst terrormysteriet.

16. Den forsvunne anthraxen

Det offentlige fokuset på USAs biovåpenlaboratorier brakte for dagen at tidlig på 1990-tallet hadde en rekke farlige mikrobe-substanser forsvunnet sporløst fra patologi-avdelingen i Fort Detrick. Det dreide seg om ebola, hantavirus og antrax av ames-typen, noe som bl.a. ble omtalt i New York Times
som også berettet om lemfeldige sikkerhetsrutiner og manglende mikrobe-kontroll.

Etter en vareopptelling i laboratoriet i Fort Detrick i 1992 ble det konstatert at 27 sett med dødelige mikrobekulturer hadde forsvunnet

17. Zionisten Zack kommer i søkelyset

Oberstløytnant Philip Zack hadde vært ansatt ved Fort Detricks avdeling for eksperimentell patologi frem til han ble tvunget til å slutte i 1991. Fra et etterforskningsmessig synspunkt var Zack interessant, ettersom han hadde to ulike berøringspunkter med anthraxbrevene. Det ene var at han var mistenkt for å ha skrevet hat-brevet som impliserte Assaad som mulig bioterrorist. Det andre var at han hadde vært ulovlig tilstede i Fort Detrick-laben på et tidspunkt da anthrax og andre biovåpen-kulturer hadde forsvunnet.

Dette var basert på at han var en tidligere kollega av Assaad i Fort Detricks patologiske laboratorium og at den jødiske zionisten Zack hadde fremprovosert fiendskap med araberen Assaad ved bl.a. å utarbeide ondskapsfulle vers som ble sirkulert i den sykelige patologi-avdelingen i Fort Detrick. Et utdrag lyder slik:

“Ayaad Assaad was the start,
with a reputation for not having heart
A ‘skimmer’ without equal
We hope there’s no sequel
In his honor we created this beast
It represents life lower than yeast
Whoever is voted this sucker,
you can’t duck her, You must accept blame,
And bear all the shame Unlike Assaad,
that first motherfucker”
(Hentet fra)

Etter at Assaad hadde klaget over den systematiske trakasseringen han var offer for til sine overordnede endte det med en intern oppvask som var medvirkende til at Zack ble oppsagt.

Zack ble tvunget til å slutte i Fort Detrick høsten 1991, men den 23. januar 1992 kl. 08.40 p.m.,  et tidspunkt da Zack ikke lenger hadde lovlig adgang til Fort Detrick, ble han fanget opp av overvåkingskameraene på Fort Detrick og identifisert som en snikende inntrenger.

Et slikt uautorisert besøk kan bare ha vært mulig ved at en person på innsiden hadde medvirket til å slippe Zack inn. Dette var trolig Marian Rippy, en av Zacks gode venner fra mobbe-klubben ”The Camel Club”. Senere i 1992 ble det konstatert at 27 kulturer med dødsmikrober var forsvunnet fra Fort Detrick.
FBI ble gjort kjent med Zacks ulovlige besøk i Fort Detrick på tidspunktet for anthrax-tyveriet men foretok seg likevel ikke noe i forhold til Zack, hverken forhør, arrestasjon eller uthengning i pressen som bioterror-mistenkt…

Assaad var forundret over at han ikke ble benyttet som vitne etter at han var blitt renvasket for mistanke av FBI. Tross alt kjente Assaad godt til forholdene internt i anthrax-laben på Fort Detrick. Assaad uttrykte det som at ”alle andre enn FBI ønsket å snakke med ham”:

The FBI showed no interest in talking with him about his days at Fort Detrick. ‘The whole world wants to talk to me, except the FBI,’ he said, as his lawyer’s phones rang nonstop this week, with media organizations seeking interviews with him. ‘Something’s wrong here’.”  Se

18. Steven Hatfill trekkes opp av hatten

Sommeren 2002 var den økende mediefokusering på Philip Zack i ferd med å bli så sterk at selv FBI vurderte å måtte foreta seg noe – for syns skyld. Dermed ble en ny syndebukk fra Fort Detrick-miljøet trukket opp av hatten og vist frem via pressen: Mikrobiologen Dr. Steven Hatfill.

Den første som navnga Hatfill som anthrax-mistenkt var Barbara Hatch Rosenberg, som var leder for en uavhengig etterforskning av anthrax-terroren som ble utført av The Federation of American Scientists. Hatch Rosenberg hevdet at noen på innsiden, mao. en eller flere personer med høy sikkerhetsklarering innenfor USAs biovåpenprogram, måtte ha stått bak anthrax-terroren, se.

Hatfill hadde bl.a. utført et oppdrag i samarbeid med doldis-firmaet SAIC, som er en del av USAs militær-industrielle kompleks.

Det plutselige fokuset på Hatfill, som slo ned som lyn fra klar himmel, bidro til at trykket mot Philip Zack fordunstet som dugg for solen nærmest over natten.

I samarbeid med SAICs nestkommanderende Joseph Soukup hadde Steven Hatfill utarbeidet en rapport vedrørende mulighetene for anthrax-angrep via brev på amerikansk jord. Utredningen hadde bl.a. konkludert med at 2,5 gram anthrax var den maksimale dosen som kunne benyttes uten at konvolutten begynte å bule ut på en mistenkelig måte. Som en kuriositet kan det nevnes at  anthrax-brevet til senator Leahy, som drepte en person, inneholdt 0,871 gram anthrax. Hatfills rapport fra februar 1999 ble av noen ansett som en blueprint, mao. en oppskrift på anthrax-terroren slik den ble gjennomført.

FBI fulgte opp fokuset som ble rettet mot Hatfill som ny hovedmistenkt for anthrax-angrepet  ved på dramaturgisk vis å la en TV-stasjon vise en ransaking av Steven Hatfills hjem, som ble utført av FBI-agenter iført beskyttelsesdrakter (”hazmat suits”), som om de antok at Hatfill hadde stuet vekk livsfarlige anthrax-, ebola- eller hantavirus et eller annet sted mellom gullfiskbollen og bokhylla i sin egen stue, som lå like ved Fort Detrick-laboratoriet.

FBI kunngjør at Hatfill er blitt ny hovedmistenkt for anthrax-terroren, ved å la TV-team direkteoverføre en ransaking i Hatfills hjem, utført av FBI-agenter i beskyttelsesdrakter (hazmat suits)

FBIs bevisste lekkasjer til media ble fulgt opp av USAs justisminister John Ashcroft, som på en TV-overført pressekonferanse i august 2002 navnga Steven Hatfill som mistenkt i anthrax-saken. Justisministerens utpeking av Hatfill ble ikke fulgt opp av noen tiltale mot ham.

19. Hatfill slår hardt tilbake

Biovåpeneksperten Hatfill la seg ikke ned etter med ett å ha blitt USAs nye hat-objekt. Samme måned som justisministerens uthengning av ham avholdt han sin egen pressekonferanse, hvor han gråtkvalt slo tilbake mot de urettmessige beskyldningene mot ham ved å fastholde at han ikke hadde hatt noe med anthrax-brevene å gjøre og at den uansvarlige mediadekningen hadde ødelagt hans gode navn og rykte.

"Dere skal få se - hvem dere ypper dere med": Steven Hatfill tar til motmæle mot anklagene om anthrax-terror ved å avholde en pressekonferanse utenfor sitt hjem kort tid etter FBIs TV-overførte husransaking

I 2003 saksøkte Steven Hatfill FBI og Justisdepartementet for å ha lekket informasjon om ham til media, et brudd på loven om privatlivets fred (The Privacy Act).

Hatfills søksmål mot myndighetene endte med at han i juni 2008 inngikk et forlik med myndighetene som han hadde saksøkt. Forliket innebar at Hatfill ble tilkjent 4,6 millioner dollar i erstatning for urettmessig å ha blitt uthengt som mistenkt bioterrorist.

20. Mikrobiologen Bruce E. Ivins dør i 2008 og blir stemplet som den bioterrorskyldige av FBI og media

Som nevnt var et illevarslende særpreg ved FBIs tidlige etterforskning av saken at Fort Detrick-ansatte med anthrax-arbeid ikke ble innkalt til rutinemessige forhør. Dette har ikke forhindret at FBI senere, både i 2002 og i 2008, har trukket frem og navngitt Fort Detrick-ansatte som hovedmistenkte for anthrax-angrepene. Dette kan anses som tidenes skivebom-etterforskning i regi av FBI, medmindre det ligger noe bak.

Steven Hatfill viste seg å være en langt fra ideell syndebukk, ettersom han ikke godtok anklagene som ble rettet mot ham, og viste seg i stand til å gå til motangrep mot den store stygge statsmakt; representert ved maktutøverne i FBI og Justisdepartementet som ble tvunget til det nevnte forliket, som også innebar at FBI ikke lenger hadde noen skyldig syndebukk i saken.

Bruce Ivins: Funnet skyldig av FBI i å ha skrevet og sendt anthrax-brevene - noe som ble kunngjort like før og like etter hans død

Etter det for FBI så ydmykende nederlaget mot Hatfill sommeren 2008 ble det handlet raskt for å finne frem til en ny syndebukk i saken.

Valget falt på Bruce E. Ivins, som var en hobbymusiker, familiefar og Røde Kors-frivillig som hadde vært en kompetent og trofast medarbeider i Fort Detrick-laboratoriet i mer enn 30 år.

Kort tid etter anthrax-angrepene i 2001 var Ivins blitt bedt om å bistå i etterforskningen, da han ble ansett som en svært kompetent mikrobiolog. Ivins hadde også bistått FBI med å analysere de innsamlede anthrax-prøvene som var blitt benyttet i brevangrepene, bl.a. i brevene til Kongress-politikerne Daschle og Leahy.

I mars 2003, snaue halvannet år etter anthrax-angrepene og uten noensinne å ha vært mistenkt for delaktighet i bioterroren, ble Ivins tilkjent DODs høyeste utmerkelse til en sivil tjenestemann, The Decoration for Exceptional Civilian Service. Denne høythengende hedersbevisningen hadde Ivins mottatt for sin innsats i arbeidet med å løse enkelte tekniske problemer knyttet til produksjonen av anthraxvaksinen.

I juli 2008 gjorde FBI gjorde det klart at det ville bli tatt ut tiltale mot Ivins for anthrax-angrepene, nesten 7 år etter at anthrax-brevene var blitt sendt. I alle årene som var gått var Ivins hverken blitt forhørt eller meddelt at han var ansett som mistenkt på noen måte.

Få uker etter at media brakte nyheten om at ”nå hadde FBI funnet den anthrax-skyldige” ble Ivins plutselig funnet død. Dødsårsaken skal ha vært selvmord ved forgiftning, et “selvmord” som media berettet svært åpent og konkluderende om, samtidig med at FBI konkluderte med at “Ivins hadde vært anthrax-terroristen“. Media nevnte gjerne begge forholdene i samme åndedrag.

Det verserer visse spekulasjoner om at Ivins ble ”suicided”, mao. at ”noen” hadde funnet det betimelig å myrde Ivins for deretter å kamuflere drapet som selvmord. At Ivins død kom svært beleilig for FBI og FBIs oppdragsgivere i anthrax-saken ble avspeilet i den grelle svertekampanjen som ble iverksatt mot Ivins straks han var død og ikke lenger i stand til å forsvare seg.

Umiddelbart etter Ivins død 29. juli 2008 ble mediabildet i USA pepret med informasjon om at Ivins var bioterroristen som hadde forårsaket 5 personers død gjennom å sende brev til ulike adressater fylt med anthrax. Som anthrax-ekspert må Ivins ha visst at bakteriene ville være dødelige for dem som kom i berøring med dem. Ivins ble med ett fremstilt som ”den ensomme og gale forskeren” etter knapt nok å ha vært mistenkt i saken i de 7 årene som var gått siden terrorhøsten 2001.

Her er et utvalg presseoppslag i kjølvannet av Ivins død:

Wall Street Journal, 1. august  2008:
The Justice Department hasn’t yet decided whether to close the investigation, officials said, meaning it’s still not certain whether Dr. Ivins acted alone or had help. One official close to the case said that decision was expected within days. If the case is closed soon, one official said, that will indicate that Dr. Ivins was the lone suspect.”

Boston Globe 2. august 2008:
”Scientist in anthrax case had darker side”

Ivins begravelse fant sted 5. august.

Offentlig henrettet etter sin død: Bruce Ivins

New York Post, 7. august 2008:
“Spore loser – Dr. Dooms descent into madness”

Minnegudstjenesten for Ivins fant sted 9 august.

8. august 2008, dagen før minnegudstjenesten for Ivins,  arrangerte USAs myndigheter en slags rituell karakterofring av Ivins, med den doble hensikt å begrave anthrax-saken for godt sammen med Ivins selv:

Dobbel begravelse: FBI og Justisdepartementet avholder pressekonferanse 08.08.08 – 3 dager etter Ivins begravelse, og dagen før minnestunden for Ivins. Det påstås at Bruce Ivins var alene om å begå anthrax-terroren, som kostet fem mennesker livet.

 

21.  Anthrax-saken var en falsk flagg farse

Det anses som bevist at antraxen som ble benyttet i brev-angrepene hadde sitt opphav i et av USAs biovåpenlaboratorier, trolig Fort Detrick.

Hvilken rolle spiller det egentlig hvem som til syvende og sist utførte udådene ? Det oser lang vei av at den eller de som stod bak anthrax-brevene høyst sannsynlig handlet etter ordre fra høyere hold, og at FBI var blitt instruert om å bidra til at etterforskningen ikke kom til bunns i saken – på samme måte som FBI saboterte etterforskningen etter 11. september-terroren.

USAs mangeårige regjeringsinnsider og biovåpen-ekspert Francis Boyle får det siste ordet i saken her på Nyhetsspeilet. Boyle har vært så lenge innenfor USAs biovåpen-etablissement at han kjenner lusa godt på gangen:

Is it possible that the anthrax attacks were launched from within our own government? A former Bush 1 advisor thinks it is.

Francis A. Boyle, an international law expert who worked under the first Bush Administration as a bioweapons advisor in the 1980s, has said that he is convinced the October 2001 anthrax attacks that killed five people were perpetrated and covered up by criminal elements of the U.S. government. The motive: to foment a police state by killing off and intimidating opposition to post-9/11 legislation such as the USA PATRIOT Act and the later Military Commissions Act.

Boyle’s assessment was based on his years of expertise regarding America’s bioweapons programs. He was responsible for drafting the Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989 that was passed unanimously by both houses of Congress and signed into law by President George H.W. Bush.” Se

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Displaying outbreaks, cases and deaths from viral and bacterial diseases which have the potential to indicate biological terrorism http://outbreaks.globalincidentmap.com/home.php

Obama Administration Seeks Approval to Test Anthrax Vaccine on Children http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-3/#comment-94009

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Noen i USA vil vaksinere barn med anthrax som et eksperiment!

Nicole Lurie, assistant secretary for preparedness and response, ved DHHS (Department of Health and Human Services), ba nylig National Biodefense Science Board om å fremlegge en vurdering av sikkerhetsmessige forhold knyttet til testing av miltbrann vaksinen på barn.

http://www.naturalnews.com/032500_anthrax_vaccine_medical_experiments.html

Så sent som i 1990, ga CDC (The US Centers for Disease Control and Prevention) og Kaiser Pharmaceuticals 1500 sorte og latinamerikanske 6-måneder gamle spedbarn en ulisensiert meslinge vaksine uten godkjenning og samtykke fra foreldre.

For flere detaljer i disse historiene og andre sanne medisinske eksperimenter skrekk historier 1845 – 2007, se:

http://www.naturalnews.com/022383.html

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Påstanden om motgift en uke før anthraxen dukket opp,
er hentet her fra:
http://winterpatriot.blogspot.com/2007/02/meet-jerome-hauer-911-suspect-awaiting.html

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Veldig god artikkel av Hans Gaarder.

En tilleggsopplysning som jeg ikke kan se at noen andre har nevnt:

En uke før anthrax-angrepet utføres blir hele staben i Det Hvite Hus satt på Cipro, som er en motgift mot anthrax, etter en anbefaling fra Jerome Hauer, en jødisk ekspert på bioterrorisme. Jerome Hauer er tydeligvis enten synsk eller usedvanlig godt informert ettersom han klarte å foruse anthrax-angrepet en uke før det skjer.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Kaja
13 år siden

Og dette kan du selvfølgelig enkelt dokumentere?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Mer om 11. sept og “tilfeldigheter”

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Michelle: Nå har jeg forsøkt og jeg la inn en kommentar nå på disclosure projekt, som du ser, har ikke forsøkt den andre ennå. Du har forstått en god del om mk, men jeg forstår ikke hvorfor du mener at noen skulle fjernstyre Mike med mk, om han nå har blokkert deg for å kommentere.Uansett om man er under mk eller ei, er man alltid alltid ansvarlig for sine tanker ord og gjerninger. Og om noen har blokkert noen er jeg temmelig sikker på at det er en bevisst handling, altså sensur. I så fall likte han vel ikke det du skrev..

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Darling, jeg tror mind-control har alle ulike grader og alle mulige former det brukes i: kanliseringer, bøker, tv, stråling, haarp, mobilsignaler, satelitter, undergrunnsbølger, bilder osv – gradene og omfanget er så stort at mange får i dag deler eller hele sitt vesen med tenke og væremåte endret i følge militærets-agenda, påvirket og styrt bevisst og ubevisst. Noen vil la seg styre en grad, noen blir lurt, andre er styrt uten at de vet det, noen er så styrt at de tror det er deres egne tanker og ideer og bilder, men så er det bare mk. Hypnose har eksistert i alle tider, men det er bare en form for mind-control, men den virker i alle mulige former den også, den ene formen kalt hypnose altså, vi bøker, via symboler osv.

Michelle
Skribent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Vi må også huske, at uansett om folk gjør ting av egen fri vilje, eller om det skyldes mk, (jeg tror selv at all ondskap uansett skyldes bare mk), så må vi alltid uansett, vi som vil jobbe i kjærligheten, huske ALLTiD 100% TiLGiVELSE UANSETT!!!!
♡LOVE4ALL♡

Michelle
Skribent
13 år siden

Takk for artikkelen! Myndighetene kalles jo govern-ment(ality).. Det jeg alltid elsker med dine artikler Hans, er at du så fantastsik oppsummerer ryddig og oversiktlig, med bilder og linker, FANTASTiSKT, viser at du virkelig har jobbe grundig med tingene og gjør det så lettere for oss andre å forstå, du har en perfekt måte å skrive arikler på, du er SUVEREN!!!!!!!

PS: jeg prøver å legge ut kommentarer mot Mike’s siste innlegg om RA-øyet-kanaliseringen og Disclosure Project som jeg er 100% sikker på er mind-control fra illuminati, men jeg får ikke lagt inn noen kommentarer noe sted der lengre nå, har prøvd masse i hele natt, noen av dere engler som vet hvorfor? Har jeg blit sperret der kanskje, er det mulig? Ble sannheten for drøy å svelge der tror dere? LOL

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
13 år siden

jeg får fortsatt ikke lagt inn noen som helt kommentarer på Mike sine siste 2 artikler, dette irriterer meg, jeg prøver jo bare å hjelpe han selv også, er det riktig å utestenge folk fra å kommentere når man er uenig? Dette beviser iallefall for meg at Mike er under Mind-Control!!!!

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Jensemann var på “terror-besøk” hos FBI i sommer !

“Stoltenberg på terrormøte hos FBI i New York
NEW YORK/OSLO (TV 2 Nyhetene): Statsministeren ble oppdatert om trusler og metoder av FBIs beste terroretterforskere i New York i natt.

Etter terrorpågripelsene i Norge sist torsdag ble det på rekordtid ordnet et møte med FBIs fremste etterforskere. Stoltenberg ønsket å få vite mer om metodene amerikanske FBI bruker i etterforskningen av terrorsaker.

Toppmøtet tirsdag ettermiddag lokal tid, fant sted i forbindelse med at Stoltenberg var i New York for å lede klimamøter i FN.

– Vi har hatt et langt samarbeid med den norske regjeringen.

– Det er et viktig og omfattende samarbeid. Det er nyttig å få førstehåndsinformasjon fra FBI fordi de er en organisasjon som bekjemper organisert kriminalitet og terrorisme, sier Stoltenberg.”

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/stoltenberg-paa-terrormoete-hos-fbi-i-new-york-3248931.html

Det gir en litt uggen smak å vite at de norske pudlene logrer for FBI i tide og utide, for det meste i det skjulte. Hvilke persondata om norske borgere gir Storberget & Stoltenberg uten å nøle til amerikanske myndigheter ? Dette er liksom ikke noe vi har krav på å vite fordi det er kamuflert som “hemmelig av sikkerhetshensyn”.

Hva vet vi egentlig om FBI’s terror-record ?

– De unnlot å forhindre 11. september, noe de med letthet kunne ha gjort.

– Deltok FBI aktivt i 11. september-terroren (noe vi vet at CIA gjorde) ?

– Har FBI deltatt aktivt i cover-up av 11. september ?

– Hvorfor har ikke FBI så mye som forhørt noen av de virkelige skyldige i 911 ? (“Forhøret” av Bush/Cheney hvor de to fikk diktere betingelsene, inkludert at de ikke behøvde å avlegge ed, samt at de begge skulle være tilstede samtidig samt at det ikke skulle lages skriftlig referat var en komplett skandale; signert FBI; som alltid er på maktens side…)

– FBI saboterte antrax-etterforskningen.

– FBI hadde – slik det oser av denne artikkelen – en tydelig medskyldig coverup-rolle i anthrax-etterforskningen.

– Hvorfor motsatte president Bush seg et forslag fra Kongressen om å iverksette terror-etterforskning etter 11. sept. utenfor FBI’s kontroll ?

Kan noen gi meg én god grunn for at Norge skal ha kontakt med FBI i terrorsammenheng ?

FBI blir etter mange solemerker overstyrt av verdens verste terrorister – inkludert de som utførte 11. september-terroren og anthrax-terroren.

Kan noen gi meg én god grunn for at norsk politikere eller “hysj hysj myndigheter” skal ha kontakt med FBI eller CIA ? Slik bildet ser ut vil det vel kunne øke risikoen for false flag-aksjoner på norsk grunn…

Å leve med topplua trukket langt ned over øynene – det er typisk norsk det. Og det er typisk norsk å være naiv. Hvorfor er INFORMASJONSMANGEL det mest fremtredende kjennetegn på norske myndigheter og politikere (og media) ?

Er Norge bare dummest i Europa siden vi ikke klarer å rydde opp i eget hus og kvitte oss med politikere og myndighetspersoner som er til de grader inkompetente og snøblindet av alt som har med AMERIKANSK MAKT å gjøre ?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Hadde nesten glemt denne saken. Fint med påminnelser. Det er rart FBI ikke etterforsket dette. Ikke minst når det var sp lett å finne ut hvor stoffet kom fra. Og det ble jo ganske tidlig klart.

Men FBI er en rar greie. Her står tidligere FBI-agent Adams frem og forteller om mordet på JFK. http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/6/jrCLXnZoXO0

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Føderasjonen USA er forlengst et realt skalkeskjul for private elitister med verdensherredømme som eneste formål.Staten i USA er privatisert for snart 100 år siden,og har i virkeligheten vært under privat kontroll i 150,nøktert anslått.
Når siste fase skal innledes,med nedgraderingen av menneskerettigheter,og generell undergravning av USA`s grunnlov som fremste virkemiddel,så vil også innbyggerne i dette tilsynelatende perfekte landet,får merke endringene på kroppen,bokstavelig talt. Det verste er at de langt fleste er allerede så hjernevasket at de antar at staten gjør de noenlunde rette valg,og dermed går rett i baret/undergangen.Middelklassen skal vekk,og verden skal bestå av rike og direkte fattige!/ Kan skjønne at dette er en enklere verden for de som higer etter enda mer makt/.De er jo stort sett enkle mennesker,men med mye penger og makt..
Norge? Joda-mer eller mindre det samme,men vi HAR faktisk hatt et bedre demokrati enn USA har hatt likevel.Vi ser derimot ganske godt at det i de siste år har gått kraftig nedover,og at de idelogiske grensene mellom partiene har blitt visket ut.Det må nå snart bli klart for alle at politisk ideologi kun er ekte for de som er spesiellt interesserte,og at det er ett mål som er felles for også det norske politiske landskap; GLOBALT MEDLEMSKAP,hvilket betyr at vi i virkeligheten skal bestyres av private aktører uten fnugg av demokratiske intensjoner.Norge er,og vil forbli USA og de styrende privatistene der-sine lydige slaver! Noe vi alltid i nyere tid har vært.EU,dvs.nesten resten av Europa er i nøyaktig samme båt!
Det er bortkaste å snakke om reptiler og bioroboter når det kommer til våre svikere.Det er en alt for lettvint unnskyldning for dem.Forresten; er det så fordømt underlig at noen bare vil ha makt da?? Det finner menneske som har derpt for makt i årtusener,og ganske sikkert uten å ha vært hverken reptiler,bioroboter eller av alien-slekt! De ER bare slik,fordi mange mennesker bare er slik. Det er opp til oss å avsløre de for det de er! Det er mer enn galt nok i utgangspunktet,og langt mer troverdig. Mennesker har aldri behøvd nevneverdig ytre påvirkning for å handle galt,så hvorfor skal det være så veldig mye mer anderledes nå-enn før? Hva som ev.utgjør at noen av oss “bare er slik” er derimot noe vi kan diskutere,men jeg går enda ikke for reptilteorien,for den savner fullstendig beviser enda.Haarp el da? Njaei..fordi det bestandig har vært slike mennesker,og det årtusener før det fantes slike jordiske våpen. samme med bioroboter.
-Og til alle som hevder at det fantes slik teknologi for mange tusen år siden også (hvilket jeg faktisk kan tro på),så synes jeg at det da er litt merkelig at de måtte vente med å innføre globalt verdensstyre til nesten alle hadde internett,og “alle” da hadde muligheten til å bli vekt opp til hva de hadde i tankene.
Den NWO konspirasjonen jeg personlig tror på består av : Makt,grådighet og mindreverdighetskompleks.Noe alle sanne konspirasjoner består av. Det enkleste er vanligvis det rette.
Det betyr ikke at jeg avviser alt annet,men når det gjelder det menneskelige sinn,trengs ikke mer før handling oppstår.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

De slår seg på brystet i vest og taler om overvåkingen av folk under Sovjet-tiden. De trekker fram Sekuritate, Stazi og KGB! Den massive overvåkingen som kom for dagen etter jernteppets fall, sjokkerte mennesker i øst pga sitt omfang. Det er ingen vesensforskjell på den planlagte overvåkingen av mennesker i vest og det som skjedde da!
Den eneste forskjellen, er at i vest ser vi ut til å være så lette å lure (hjernevaske) at det er slik folk vil ha det !!. DATALAGRINGSDIREKTIVET=FASCISME! Hverken mere eller mindre.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

For en hårreisende historie. Det er jo noe komisk over hele greia, men så er det det at saken er så ytterst alvorlig.

Hvordan få vedtatt diktatur i et demokrati ? Send litt anthrax i posten til de mest ihuga tilhengerne av demokrati og vips så er motstanden mot diktatur ryddet av veien. Kan det være så enkelt ?

Jeg husker godt anthrax-saken, den ble jo slått hesblesende opp også av norsk presse.

Kan denne historien fra USA eller “United Stupids”, som bin Laden her på Speilet sier ha noen betydning for Norge ? Kanskje, eller kanskje heller TROLIG. Her er i hvert fall noen momenter:

– Norske media er – i likhet med sine american stupids kolleger – den myndighetsskapte false flag-terrorens beste beskyttere. (Jeg har til dags dato ikke kommet over en eneste flik av sannhet om de skyldige bak 911-terror, 7/7-terror, Madrid-terror, Bali-terror i norske aviser).

Er dette betryggende ? Niks – det betyr at dersom Jensemann & co skulle få ordre av sine overordnede blant de globale psykopatene om å iverksette litt stille krig mot det norske folk, så vil Agendaposten og de andre “avisene” (dvs. spin-propagandister med løgn-tilskudd fra staten) i kor hyle om at “en ytre fiende” står bak, mens den politiske terrorens bakmenn vil bli hyllet som folkets beskyttere.

– Norge har en historisk praksis med å importere det verste fra USA, ikke minst fra de svinske amerikanske myndigheter. Noen eksempler:
CHEMTRAILS (oppstart i USA 1998, oppstart i Norge 2006 eller før)
HAARP (oppstart i USA 1995, oppstart i Norge EISCAT 2003 el. deromkring)

USA har NSA – “National Security Agency” som et topphemmelig hemmelighetskremmeri-organ. Sannelig har ikke Norge fått sitt NSM : “Nasjonal Sikkerhets Myndighet” – https://www.nsm.stat.no/

Hva er det egentlig NSM bedriver ? På nettstedet står det “internettsikkerhet”. Kan det bety at NSM har som oppgave å beskytte oss mot ulovlig nettovervåking, slik NSA/echelon/Telenor nå har bedrevet i ett tiår ? Eller er det mer naturlig å anta at NSM har som oppgave å sørge for at “hindre mot fortsatt echelon-overvåking” ryddes av veien, mao. at NSM går NSAs ærend ? Jeg heller mest til det siste, kan noen gi meg litt nøktern og sannferdig info om hva NSM bedriver sånn helt i det skjulte ?

Hvordan står det så til med Norge og den politisk styrte terror ?
– Norge fører en krig i Afghanistan som er basert på en terror-løgn, mao. angrepskrigføring basert på politisk styrt false flag terror, og media-backede løgner. Dette er ytterst alvorlig, og vil alltid være en skamplett i Norges historie.

– Norge har nå en en pågående “terrorsak”, hvor en utlending som kjøpte hydrogenperoksid for å utbedre rust på bilen sin ble pågrepet og beskyldt for “terror”. Her er litt “presseutklipp” fra “Norges egen (nøtte)terrorsak”:

“PST: – En meget alvorlig sak.
Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget holder en egen pressekonferanse kl. 13.30, i forbindelse med terrorpågripelsene. Følg utviklingen i saken på ap.no.

PST har samarbeidet med flere andre lands etterretningstjenester.

Statsadvokat Glent vil ikke gi noen nærmere opplysninger om detaljene i det planlagte terrorangrepet, av såkalte «taktiske hensyn»

PST vil ikke opplyse om hvor terrorangrepet skal ha vært planlagt å bli utført: – Dette ønsker vi ikke å si noe om, sier statsadvokat Jan Glent.

PST-sjefen vil ikke avsløre hva siktelsen går ut på i detalj… ”

Her skimtes et felles modus operandi for politisk styrt terror, som er blitt benyttet i andre land. Legg særlig merke til at det slås stort opp at det foreligger en “terrorsak”, mens detaljene i “terrorsaken” er så hemmelige at knapt nok et ord blitt sagt om hva selve komplottet går ut på. Dette er vel det som i norsk folkekultur kalles å koke suppe på en spiker: Mao. SPIKERSUPPE-TERROR i regi av Storberget og Stoltenberg.

Skal vi le eller gråte, eller skal vi gremmes over norske journalister som ikke er i stand til å legge to og to sammen ? (Eller får de trekk i lønn eller fyken dersom de prøver å gi sine lesere litt bakgrunnsinfo om politisk false flag terror ?)

I USA ble antrax-pulver brukt for å skremme gjennom den ikke-patriotiske patriot-loven.

Vi kan vel ikke se helt bort fra at spikersuppe-terror arrestasjonene i Norge har skjedd som en del av et opplegg som PST-Janne og biorobot-Jens har mottatt fra sine overordnede i utlandet. Hensikten ? Å benytte TERRORSPØKELSET som en brekkstang å bryte ned den sterke folkelige motstanden mot DATALAGRINGSDIREKTIVET !

Det er vel snart bare journalist Harald Stanghelle i Aftenposten som ikke lukter lunta. Stanghelle hyllet spikersuppeterror-arrestasjonene som at PST bare gjør jobben sin. Men så var det det med rettssikkerheten da som Norges befolkning ønsker å beholde, men som Stanghelle mer enn gjerne skyller ut med badevannet. Så var det journalistenes rolle som de politiske terrorforestillingenes aller nyttigste idioter… Vil de noengang våkne opp til den virkelige verden – mens vi ennå har demokrati ?

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Ulven: Se bare her, ingenting er ditt, det nye internasjonale regelverket for patent- og opphavsrettigheter får Datalagringsdirektivet til å fortone seg som kardemommeloven.
http://ibiubu.wordpress.com/2010/06/07/ingenting-er-ditt/

« Forrige artikkel

Hank om det norske statshelvete

Neste artikkel »

Tre klarsynte norske forfattere

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x