Håvard Rem og humanetikernes hatreligion

4.6K visninger
14 minutter lesetid
36

Humanetikerne (HEF) oppfordrer til hat i sin borgerlige konfirmasjon. Debatten går livlig i mainstream media. Håvard Rem har delvis rett i sin religionskritikk, og kan nok ha blitt misforstått.

Hat til religionen (“av kjærlighet?”), gjør seg før eller siden utslag til hat mot religionens mennesker, det viser jødenes historie til fulle. Tviler på at noen vil fornekte det faktum (?).

Vi kan gjerne angripe institusjonene og de organiserte maktsentrene med dets ofte korrupte ledelser innen alle de religiøse bevegelser, være det seg kristendom, islam eller jødedommen, og i de anti-teistiske (ateistiske) religioner som HEF. Lokallederen i HEF Notodden sier at Rem’s vinkling var nettopp slik hun ønsket det, “religionskritisk”. Sentralledelsen i HEF kritiserer oppfordringen til å hate annerledestenkende religiøse.

Denne artikkel vil søke å få respekt for de åndelige erfaringer mennesker gjør seg, og tale imot de hedonistiske og verdslige krefter som påstår at mennesker bare er avanserte dyr, av denne verden alene, uten ånd.

Hva er religion?

Religion kan være mer enn organisert maktbegjær for sin sak. Religion er også en terminologi, et ordforråd og en systematisk beskrivelse og tilnærming av menneskets forhold til sin personlige Skaper, til hvordan leve et mest mulig godt liv, til evigheten, til karmakontoen (“du høster som du sår“). Religion kan være personlig, og den kan være kollektiv. Aldri har vel noe positivt kommet utav kollektivismen.

Folk har og høster åndelige opplevelser og erfaringer om andre liker det eller ikke. Uforklarlige ting skjer. Mange mennesker kan for eksempel i krig eller fred opplevd ting som har satt dem på grensen mellom liv og død, sett døden i hvitøyet, gjerne sett rett inn i en munning til en AK-47. I slike øyeblikk er det ofte merkelige ting som skjer, når skillet mellom denne verden og andre verdener ser ut som de forsvinner, og mange skriver om hvordan de plutselig er utenfor tid og rom, og opplever og erfarer hvordan de finner fred og ro i situasjonen av en slags høyere styring, og et glimt inn i andre bevissthetsstadier, eller verdener.

Slike opplevelser gir ofte øyeblikkets klarhet. I noen tilfeller forteller litteraturen om hvordan mennesker aldri har følt seg så ett med Skaperen/G-d/Allah/Elohim som i slike tilfeller.

Det er en genuin forrakt for alle disse menneskenes personlige erfaringer å avfeie som tøv hva de har opplevd og erfart, slik som humanetikere, ateister og skeptikere har som hovedbeskjeftigelse i dagens samfunn. Ingen vitenskapelig tilnærming til å forske på slike opplevelser, bare lettsindige mottoer og slagord, av tillært hat og antipati. Religiøs er bare et ord, men religionen er et ordforråd som oftest brukes for å sette ord på slikt. Så når menneskene er religiøse mener de selv at de er åndelige, mens bakstrevere og maktpersoner gjør dem del av en politisk og/eller ideologisk bevegelse.

“Et religiøst menneske bekjenner hva dets Kirke forfekter, et åndelig menneske hva dets Hjerte forfekter”

Fordi forskjellen ikke er så kjent, vil hat mot religion også være hat mot åndelighet; mot G-d, foruten G-d er der ingen ånd, ingen andre verdener, ingenting magisk, ingen undring, ingen lengsler, ikke noe håp. Bare denne zoologiske hage kalt Tellus, med dyriske ekvivalenter som slåss om det største beinet å gnage på.

Håvard Rem og human etisk forbund tar feil i kritikken og forrakten av de første, men kan gjerne stå på med kritikken av den andre, – for min del. Jeg reagerer når deres institusjonskritikk, har blitt ondsinnede personforfølgelser.

“Han er lik eit papirstykke som skal prentas mykje på.”
A. O. Vinje (om en nyfødt)

Den sosialdemokratiske anti-teistiske humanismen (moderne kommunisme) og ateismen vil gjerne prente sin versjon, som de mener religionen har hatt monopol på. En tillært antipati og hat som altså nå begynner ikke bare i statens barnehager, den nye verdensordens utvidede familiebegrep, men også fortsetter i konfirmasjonsundervisningen av 15-åringer.

Det er lenge, lenge siden at humanismens ideologier ble en del av de sosialdemokratiske utopier, om religionen som opium for folket, nå gir samfunnet dem skikkelig opium og/eller metadon istedenfor som en fattig erstatning for det tapte Atlantis. En god grunn til å beskytte opiumsindustrien i Afghanistan forøvrig, som var utryddet under Taliban.

Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i nesten et helt århundre :

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De gjorde et tappert forsøk i hele Europa fra 1917 – 1989. De mislyktes. Men de gir nok ikke opp. Humanistene gjør sitt beste for å opprettholde bildet av mennesket som et avansert dyr.

Der er ekstremister innen alle disse troendes organiseringer, som det er ekstremister innen de ikke-troendes anti-teistiske organisasjoner som Human Etisk Forbund og lignende. Vi kan bare minne om dens forløper, den ateistiske kommunisme, hvilken goder den bragte menneskeheten; 120 millioner drepte mennesker. Et blodbad uten sammenligning med noe annet.

Hat derimot er ingen fornuftig vei å hengi seg til. Selv om hateren beviselig skaper mer problemer for sitt eget følelsesliv, langt mer enn for de han/hun hater, så kan samfunnet ha et visst behov for å behjelpe å beskytte slike underutviklede sjeler mot seg selv, – som å beskytte andre mot dem. Menneskene går gjennom en åndelig utvikling, også i følelseskroppen, fra de laveste følelser til de høyeste og edleste. Ikke alle er kommet like langt. De som henger igjen i den dyriske psykologi, survival of the fittest – på kort sikt, den darwinitsiske evolusjonslære, og manglende impulskontroll, taler Bibelen om som de som har tatt Dyrets Merke, idet de ikke makter å se den åndelige dimensjon i tilværelsen, idet om de hadde klart dette, ville de forstått at der er åndelige lover som taler imot denne kortsiktige survival-of-the-fittest ideologi.

“Når vi hater noen, gir vi dem makt over vår søvn,
vår appetitt, vår lykke i livet.
De ville danse av glede om de visste hvor mye
vi ergret oss over dem.
Vårt hat skader dem overhode ikke – men gjør
våre dager og
netter til litt av et helvete.”
Dale Carnegie

De har rett og slett erstattet en teistisk religion med en anti-teistisk, hvor verdens lederskap skal æres og tilbes, istedenfor den teistiske Allmakt som verdens makthavere står til ansvar for. De som kjørte langs landeveiene i gamle Sovjetsamveldet og så de prangende og kvalmende plakatene av Lenin og Stalin, og Mao like så, ala den tilbedelsen som blir Obama til dels idag, vil forstå hva jeg mener. Det skal ikke være andre guder enn disse patetiske politiske sprellemenn i verden.

Hat som sjelsegenskap

Det er lov å hate, lærer humanistene i sin konfirmasjon. Spørsmålet er om det er noen vits i å dyrke disse laverestående primitive følelser i mennesket, eller om en tvertimot burde stimulere til andre og bedre følelser å dyrke frem i unge og gamle.

Håvard Rem’s tale til de humanistiske konfirmantene på Notodden den 7. Mai 2011.

“Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre.

Dere kommer til å møte voksne som vil stigmatisere kampen mot overtro. Politikere og prester som vil forby religionskritikk og religionskarikaturer. Som vil stemple det som rasisme, som noe kriminelt, som noe umoralsk og upassende. Da skal dere svare med en like upassende håndbevegelse. Vis dem fingeren.”

“Når Schweitzer takket disse, innrømmet han at noen av dem var drevet av hat. Hat til religion. Hat til kristendommen.

Hat lyder stygt. Men det er lov å hate overtro. Hate religion. Hat til religion kan være drevet av kjærlighet til enkeltmennesker.

Den enes hat kan bli den andres frihet.”

Det er lov å hate
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4114361.ece

“Kulturrevolusjon”: Som å høre mottoene og slagordene i bolsjevik USSR, med sin ateistiske ‘humanisme’.

Merkelig er det at det er bare hat til kristendommen Levi Fragell, Håvard Rem og humanismen gjør seg til talsmann for. Ikke til jødedommen. Ikke så mye til islam. Hva ligger bak?

En bør vel rette spørsmålet spesielt til Levi Fragell som har vært en av de sentrale premissleverandører innen humanismen i Norge; Hva ligger bak?

Humanisme; er det en ukultur av hat, kvalme, selvhat, umoral, og menneskeforrakt?

Det er mange som i tilfelle som Levi Fragell, som også var pinsevenn, som trenger å rettferdiggjøre sitt frafall fra nåden. De har gått motsatt vei av Paulus (Saul) som gikk fra å være inkvisisator og forfølger til å bli en G-d’s tjener

“Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?”.

Slutningen drar jeg fordi deres åndelige leder, ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier det samme, alltid bare den kristne guden :
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at der er ingen bevis for eksistensen av noen gud (er). Videre, djevler, demoner, engler og helgener er myter, og det er ikke noe liv etter døden, ingen himmel eller helvete, paven er en farlig, hyklersk, middelalderske dinosaur, og Den hellige ånd er en tegneserie-bok karakter verdig latter og latterliggjøring. Jeg anklager den kristne gud for mord ved å tillate Holocaust til å finne sted-for ikke å snakke om “etnisk rensing” i dag blir utført av kristne i vår verden – og jeg fordømmer og bakvasker denne mytiske guddom for å oppmuntre rasistiske fordommer og stå bak fornedrelsen av kvinner. “- fra Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 s.11)

Og fordi jeg aldri ser noen humanister og ateister som mener at Moses nok var delerisk og i et anfall av galskap når han så G-d i en brennende busk, – heller aldri kritiserer at noen tror de er “guds utvalgte folk” med rett til å drepe så mange Palestinere de vil. Hvorfor denne inkonsistens? Er ikke all religion like mye overtro? Hvorfor kjempes det for religiøs frihet fra bare en religion, og ikke alle?

Jesus hater urett

Håvard Rem har helt rett i at vår felles personlige helt Jesus hater urett. Problemet er at urett oftest ikke begås av enkeltpersoner, vanlige menige personer innen religionene, men av organiserte religiøse bevegelser om det er kristne, jødiske, islamske eller ateistiske som human etisk forbund, ved deres oftest korrupte lederskap. De som har makthaverne i sin fold (som humanistene har Gro Harlem Brundtland til å innføre sine dogmer i lovverket), har oftest makten og retten til å definere lover og regler i samfunnet. Disse lover og regler er det som skaper de fleste overgrep, ikke enkeltpersoner innen noen som helst religion eller bevegelse.

Håvard Rem: Min personlige helt Jesus «hatet urett»
http://www.vl.no/forsiden/article129290.zrm

Jesus sparket aldri nedover eller horisontalt. Han var den argeste åndsrevolusjonære mot klandestine maktpersoner innen religion og politikk. Han så klart hvor overgrepene for en stor del ble begått. Men humanistene er fri for kritikk mot makthaverne. De har vansker med å bite den hånden som mater dem selvfølgelig om det er organisasjoners livssynsbidrag til HEF eller forfatterstipend eller innkjøpsordning går ut på ett. Når åndelige bevegelser og religion blir brukt til politiske ideologiske formål er de nok allerede åndelig korrumpert. Kunstnere er de heller ikke lenger, bare maktens sprellemenn.

Noen hater urett
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4119834.ece

Så er det å anbefale at en vender fokuset mot der den den største uretten begås. Makthavernes agendaer.

Frihet fra religiøse tvangstrøyer?

Jeg er helt enig Rem at alle de religiøse organiserte ekstremistiske sammenslutninger innen både kristenhet, jødedom og islam gjerne kan falle, de er unødvendig i den nye tid. Men menneskets forhold til det oversanselige og de andre verdener i de eteriske og åndelige bevissthetslag, de kan gjerne få lov å eksistere. Ikke noe lurt å kaste ut barnet, G-d, med badevannet. G-d er en personlig G-d, ikke noe som noen institusjoner eller spesielle religioner har monopol på, om de skulle tro de er guds utvalgte folk aldri så mye, så er det ikke i henhold til Jesus og kristendommens lære ihvertfall.

For kristendommens G-d er alle like, med samme mulighet til å erfare G-ds Rike. “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus“. Gal. 3.28.

Når sionister skal ha rett til et land som de ble jaget bort fra p.g.a. sine synder 2000 år siden, og dreper og raner de palestinere som besitter landet idag, så er det sionismens urett. Om sionismens lederskap skal innføre en ny verdensorden med Israels system for hele verden, som vil gjøre oss alle til palestinere, så er det bevegelsen som må avdekkes og nøytraliseres med det, ikke personene. Deres verdslige Sion. Det sionist-sosialistiske utopia.

Jihad kan like gjerne være en hellig krig med ord og ideer, som med kanoner og krutt.

Kristendommen i seng med den ideologiske politiske bevegelse sionismen er god grunn til å ta avstand fra og arbeide imot, men hate dens agenter? Nei, tror ikke det er lurt. Fordi hat har en lei tendens til å infisere vertens sjeleliv mer enn å ha noen synderlig betydning for de han/hun hater.

Kristendommen er vel ofte den minst ekstremistiske i slike sammenhenger, selv om den har sine svin på skogen, men blir ofte den som blir største kritikk til del av Levi Fragell, humanetikere, ateister og Håvard Rem. Det avslører hykleriet.

Selv de ikke-troendes dogmer leder til den felle de går i, nettopp den de beskylder kristne for å gå i. Det mistenkes av mange samfunnskommentatorer at enkelte med fordel kunne ha leget sine egne personlige sjelesår, påført av såkalt kristne nidkjære fariseere og eventuelle dårlige foreldre (sjekk om de ikke var sionister de som stod for det), før de går for hardt ut på banen. For objektivitetens del. Tilgivelse er første stadie i å bli kvitt sjelesår, ikke inkvisisasjon av alle som en forbinder med de som påførte en sjelesåret.

“Barn elsker sine foreldre så lenge de er barn.
Deretter kritiserer de dem.
Og endelig, men ikke alltid, tilgir de dem.”
Oscar Wilde

G-d er død“, sa Nietzche. G-d var død for Nietzche, ikke nødvendigvis for alle andre.  Hans sjelesår av denne sjelens mørke natt og depresjonen han gikk inn i med dette statement tok livet av ham.

Noen av human etisk forbunds fremste skriveføre er bekreftet tilhengere av og medlemmer av OTO. Alistair Crowley’s religion for åndelig frigjøring. Frigjøring til like mye frihet for negative følelser som positive. Frihet er å få lov å være mest mulig dyrisk og umenneskelig. Med perverse innvielsesritualer. Spesielt det for 11 grad. Ikke verdt å nevne hva det går ut på, men like barneuvennlig som å lære barn å hate kan jeg love at det er.

Jeg mener alle religioner har sin likeverdige del av overtro, ekstremisme og falske dogmer, og det innkluderer den humanistiske religionen. Fint er det å få bekreftet at humanismens ateistiske ekstremister ikke er noe bedre enn alle andres ekstremister.

Når nå ateister og humanister innrømmer sin rett til å hate, så har vi da avdekket også at gode og onde åndskrefter og mentale føringer er en del av alle menneskers åndsliv, også humanistenes. Når nå valgene til humanismen er lik med de som gjelder for alle andre mennesker, idet vi er enig om at alle mennesker inneholder muligheter for både godt og ondt, hat og kjærlighet, så står en ovenfor valget.

Kristendommen sier at en må velge mellom dem, det gode eller de onde. Humanistene bør velge seg hatet ifølge Randi, og Rem?

Jødehat fra humanistene

Hat til religionen (“av kjærlighet?”), gjør seg før eller siden utslag til hat mot religionens mennesker, det viser jødenes historie til fulle. Tviler på at noen vil fornekte det faktum (?). Fortsetter humanistene denne praksis så vil det føre til nye jødeforfølgelser, muslimforfølgelser og kristenforfølgelser. Inkvisisjoner. Holocaust. Om alt åndelig skal være en vederstyggelighet for disse menneskene blir dette resultatet. Verden vil ikke ha plass til åndelige mennesker under deres domene og styre.

Litt vanskelig å både hate og elske samtidig. Disse to åndskrefter trives sjelden sammen i en sjel, de co-eksisterer veldig sjelden. Enten er den ene der, eller så er den andre der. Får ikke både i pose og sekk, “ja takk begge deler” liksom.

Dette budskap til humanistene blir altså motsatt av kristendommens, og det bør kristne og alle andre åndelige sjeler registrere og ta innover seg. De hyller de laverestående følelser og impulser i mennesket aka Dyrets Merke med sitt darwinistiske utsyn og tilbøyeligheter, og tar avstand fra de høyere nivåer av menneskelig åndsutvikling. Dem om det.

“Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre”, sier Rem.

“Kulturrevolusjonen”. Som å høre slagordene og mottoene til bolsjevikenes USSR. Vi som har levd gjennom mye av kulturrevolusjonen som har skjedd i Norge kjenner lusa på gangen, i sammenligningen med den ateistiske bolsjevismen, som har fått ny purpurskrud; humanisme.

“4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu”. Joh. Åpenbaring 18.4-5.

Schrödingers katt: liv etter livet?
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/736611/

Dette er god vitenskap. Åndsvitenskap. Naturvitenskapens ensidighet er avlegs.

De kan nok fjerne religionene fra menneskenes hjerter og sinn, ved lov, mobbererier, trakasseringer, men G-d og menneskenes åndelige erfaringer vil de som alltid aldri kunne utradere på noen annen måte enn de velkjente verktøy de ofte tyr til; folkemord og holocaust. Selv det vil aldri kunne gi dem den endelige løsningen, for nye mennesker blir født, som får sine egne åndelige erfaringer. G-d kan aldri renskes fra menneskenes liv, fordi G-d er en del av menneskenes natur, dets åndsbasis.

De åndssvake mennesker vil aldri vinne, fordi det vil være naturstridig. Det er helt sikkert.

Tro, Håp og Kjærlighet. Og størst av dem er Kjærligheten“, sier Jesus

Jeg mener at kristendommen i dette valget av åndsbasis er langt moralsk, etisk og åndelig overlegen humanismen, og det bør jeg få lov å mene, eller?

“Ljoset frem or mørkret stiger, som på fyste skapningsdag.
Sol og dag er fødd til siger, mørkret dømt til nederlag.”
E. Blix

Beslektet på Nyhetsspeilet

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Døddsstraff for anti-semittisme fra humanistene
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/d%c3%b8dsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/prinsesse-martha-norges-andelige-dronning/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Ny forfatter fra Nyhetsspeilet under angrep
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/ny-forfatter-fra-nyhetsspeilet-under-angrep/

Påskemorgen slukker sorgen
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskemorgen-slukker-sorgen/

Moderne mennesker på søk etter sjelen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

NTNU til krig mot Nyhetsspeilet
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ntnu-til-krig-mot-nyhetsspeilet-2/

Sjelens sang for fred og kjærlighet
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sjelens-sang-for-fred-og-kj%C3%A6rlighet/

Vinner satanistene åndskrigen?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Påskeoverture; Bortenfor Armageddon
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskeoverture-bortenfor-armageddon/

Hemmeligheten bak Davidstjernen

https://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/hemmeligheten-bak-davidstjernen/

 

 

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

36 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
El Chino
El Chino
Abonnent
13 år siden

Da det er en tradisjon på NS å argumentere vha. YouTube, gjør jeg det også her:

https://www.youtube.com/watch?v=fw246z0o880

There ain’t no heaven and there ain’t no hell.
Except the one we’re in, and you know to well
There’s no-one waiting on,
Waiting on a higher high.
Don’t let the only world you’re ever gonna live in pass you by.

——————-

En av mine favorittlåter. Lytt til låta; trenger vel ikke å skrive mer om hva jeg mener om den saken.

Nordic Eagle
Abonnent
13 år siden

Her er en interessant side om “Organic Portals”(et stykke ned på siden).

http://veilofreality.wordpress.com/

The Organic Portal in his role of scientists is bound to come to a materialistic explanation for the workings of the universe because that is all they know and are able to see.

It becomes clearer then why most “top scientists”, in their theories, do not consider the spiritual dimension, or quickly write off any “unconventional” theories. The OP scientist (and just how many OP scientists there are is discussed further below) has no notion whatsoever of “spirit” or of the existence of higher centres. They are incapable of experiencing these higher centres, and therefore their descriptions of the world are lacking them. And because they cannot experience them, they deny their existence for everyone, including for those who are capable of “seeing” what the OP is incapable of seeing. In a materialistic world, where Organic Portals are in their Natural Element, and Souled Beings are NOT, with Organic Portal science drawing the boundary between what is true and what is false, there is no place for the Higher realms. It is “false” compared with the self-evident “truth” of materialism as experienced at all levels by the OP.

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

Fra “The Naked Communist,” skrevet av ex- FBI agenten Cleon Skousen, urgitt 1958)

CURRENT COMMUNIST GOALS

1. U.S. acceptance of coexistence as the only alternative to atomic war.

2. U.S. willingness to capitulate in preference to engaging in atomic war.

3. Develop the illusion that total disarmament [by] the United States would be a demonstration of moral strength.

4. Permit free trade between all nations regardless of Communist affiliation and regardless of whether or not items could be used for war.

5. Extension of long-term loans to Russia and Soviet satellites.

6. Provide American aid to all nations regardless of Communist domination.

7. Grant recognition of Red China. Admission of Red China to the U.N.

8. Set up East and West Germany as separate states in spite of Khrushchev’s promise in 1955 to settle the German question by free elections under supervision of the U.N.

9. Prolong the conferences to ban atomic tests because the United States has agreed to suspend tests as long as negotiations are in progress.

10. Allow all Soviet satellites individual representation in the U.N.

11. Promote the U.N. as the only hope for mankind. If its charter is rewritten, demand that it be set up as a one-world government with its own independent armed forces. (Some Communist leaders believe the world can be taken over as easily by the U.N. as by Moscow. Sometimes these two centers compete with each other as they are now doing in the Congo.)

12. Resist any attempt to outlaw the Communist Party.

13. Do away with all loyalty oaths.

14. Continue giving Russia access to the U.S. Patent Office.

15. Capture one or both of the political parties in the United States.

16. Use technical decisions of the courts to weaken basic American institutions by claiming their activities violate civil rights.

17. Get control of the schools. Use them as transmission belts for socialism and current Communist propaganda. Soften the curriculum. Get control of teachers’ associations. Put the party line in textbooks.

18. Gain control of all student newspapers.

19. Use student riots to foment public protests against programs or organizations which are under Communist attack.

20. Infiltrate the press. Get control of book-review assignments, editorial writing, policy making positions.

21. Gain control of key positions in radio, TV, and motion pictures.

22. Continue discrediting American culture by degrading all forms of artistic expression. An American Communist cell was told to “eliminate all good sculpture from parks and buildings, substitute shapeless, awkward and meaningless forms.”

23. Control art critics and directors of art museums. “Our plan is to promote ugliness, repulsive, meaningless art.”

24. Eliminate all laws governing obscenity by calling them “censorship” and a violation of free speech and free press.

25. Break down cultural standards of morality by promoting pornography and obscenity in books, magazines, motion pictures, radio, and TV.

26. Present homosexuality, degeneracy and promiscuity as “normal, natural, healthy.”

27. Infiltrate the churches and replace revealed religion with “social” religion. Discredit the Bible and emphasize the need for intellectual maturity which does not need a “religious crutch.”

28. Eliminate prayer or any phase of religious expression in the schools on the ground that it violates the principle of “separation of church and state.”

29. Discredit the American Constitution by calling it inadequate, old-fashioned, out of step with modern needs, a hindrance to cooperation between nations on a worldwide basis.

30. Discredit the American Founding Fathers. Present them as selfish aristocrats who had no concern for the “common man.”

31. Belittle all forms of American culture and discourage the teaching of American history on the ground that it was only a minor part of the “big picture.” Give more emphasis to Russian history since the Communists took over.

32. Support any socialist movement to give centralized control over any part of the culture–education, social agencies, welfare programs, mental health clinics, etc.

33. Eliminate all laws or procedures which interfere with the operation of the Communist apparatus.

34. Eliminate the House Committee on Un-American Activities.

35. Discredit and eventually dismantle the FBI.

36. Infiltrate and gain control of more unions.

37. Infiltrate and gain control of big business.

38. Transfer some of the powers of arrest from the police to social agencies. Treat all behavioral problems as psychiatric disorders which no one but psychiatrists can understand [or treat].

39. Dominate the psychiatric profession and use mental health laws as a means of gaining coercive control over those who oppose Communist goals.

40. Discredit the family as an institution. Encourage promiscuity and easy divorce.

41. Emphasize the need to raise children away from the negative influence of parents. Attribute prejudices, mental blocks and retarding of children to suppressive influence of parents.

42. Create the impression that violence and insurrection are legitimate aspects of the American tradition; that students and special-interest groups should rise up and use [“]united force[“] to solve economic, political or social problems.

43. Overthrow all colonial governments before native populations are ready for self-government.

44. Internationalize the Panama Canal.

45. Repeal the Connolly reservation so the United States cannot prevent the World Court from seizing jurisdiction [over domestic problems. Give the World Court jurisdiction] over nations and individuals alike.

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

Fra “The Soviet Art of Brainwashing” av Kenneth Goff:

“Proposals may be made by large and powerful groups in the country to return the insane to the care of those who have handled mental healing for tribes and populace for centuries–the priest. Any movement to place clergymen in charge of institutions should be fought on the grounds of incompetence and the insanity brought about by religion. The most destructive thing which could happen to a psycho-political program would be the investment of the ministry with the care of the nation’s insane.

If mental hospitals operated by religious groups are in existence, they must be discredited and closed, no matter what the cost, for it might occur that the actual figures of recovery in such institutions would become known, and that the lack of recovery in general institutions might be compared to them, and this might lead to a movement to place the clergy in charge of the insane. Every argument must be advanced early, to overcome any possibility of this ever occurring.” (Beria)

ArneLo
Abonnent
13 år siden

The God Within documentary – exposing the false philosophy of modern science
“This mini-documentary by Mike Adams the Health Ranger exposes the false philosophy underpinning most of modern science. It explains why science is rooted in evil and destruction while harming life on our planet: GMOs, vaccines, psychiatric drugs, nuclear weapons — they’ve all been pursued and promoted under the brand of “science.” And yet, shockingly, modern scientists do not believe human beings are conscious beings. They claim we are all just “biological robots” which provides the philosophical pretext for genocide.”

MODadd:

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

“And yet, shockingly, modern scientists do not believe human beings are conscious beings. ”
Nei, men de anerkjenner at mennesker som andre “dyr” er sosiale vesner som “må” kontrolleres etter makthavernes ønsker:
“Scientists have shown they can change people’s moral judgements by disrupting a specific area of the brain with magnetic pulses.

Lead researcher Dr Liane Young said: “You think of morality as being a really high-level behaviour.

To be able to apply a magnetic field to a specific brain region and change people’s moral judgments is really astonishing.

What is interesting is that this is a region that is very late developing – into adolescence and beyond right into the 20s.

The next step would be to look at how or whether moral development changes through childhood into adulthood.”
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8593748.stm

Disse “forskerne” klarte å vise det som Project MKUltra aldri klarte de siste 50 årene. Altså nå har disse psykopatene som i forkleding kaller seg for “uskyldige” forskere, enda en våpen mot befolkningen, der de bare kan bombere gamle og nye mennesker med ønsket magnetisk stråling og oppnå selvsagt: ønsket resultat! :D At moralen kan endres via sosiopatiske opplevelser lærte man i MKUltra, men at den kan endres mye effektiv permenant via barndommen og ut i voksenalderen via strålevåpen mot hjerneceller, er relativt ny viten. Kanskje de dogmatiske hateistene bruke strålevåpen til å forme fremtidens barn i “sitt” bilde? Gi dem daglig med stråledosen, og de “glemmer” om de hadde helt naturlige men et ikke-villdyr moral i tidligere generasjoner ;)

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

Den som føler seg høyt utviklet på et område har et ansvar med å lære bort til de som ikke har utviklet seg så mye.
De fleste som leser nyhetspeilet er enten nerds innenfor et felt, eller folk som ikke har lest en eneste bok i hele sitt liv.
Da har vel nerdene et ansvar for å lære bort til de uvitende? Men de uvitende må være her fordi de har et ønske om å lære.
Det går ann å skrive noe genialt på en litt enkel måte, slik at alle kan forstå det?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Fine lenker takk. Jeg har sett at skepnissene og andre avgudsdyrkere konstant beskylder organisert religion som roten til alt vondt i verden idag. De har noe rett i det mft. det som har skjedd i muslimske land siste 500 årene og kristendommens “mørke hundreårene” i middelalderen. Men at de velger å angripe religion som åndløs ideologi basert på sine materialistiske “ny-oppdagete” vitenskapelige påfunn, er bare propaganda med en klar agenda: Diskrediter alle verdens religioner som tullball, og på den måter overvinn alle fremtidige spirituelle / åndelige opplevelser som “et produkt av sinnsyk hjerne” :D
I flere tusen år har ideer om ateisme og teisme eksistert side om side, så vel som åndelig og materialistisk verdisyn. Men det er bare idag at disse skepnissene og humansatanistene ønsker å “konvertere” de troende til ikke-troende, alt under merkelappen: Kjærlighet til medmennesker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atheism#History

Men igjen, dette handler ikke om “tro” men “viten” og anerkjennelse av en spirituell / åndelig virkelighet som eksisterer bak den fysiske virkeligheten, noe som vi idag kaller for bevissthet. Det var “søken” etter denne bevissthetens “kilde” som gav oss kjente historiske figurer som Moses, Jesus, Mohammad, Buddha, Krishna osv. At masse folk gjennom historien ble “inspirert” av disse skikkelsene var ikke pga mangel på kritisk tenkning på den tiden, men heller fordi primitive mennesker godtok deres lære om moral og etikk som rettferdig og meningsfylt i tråd med den menneskelige naturen.
Hadde disse humansatanistene rett i at ateisme er den eneste veien å gå (i samsvær med menneskenatur), ville oldtidens mennesker forlengst ha akseptert ateisme, fordi det ville gitt dem mer trygghet og kontroll på sine egne evner og ressurser enn hva en organisert religion hadde gitt. I tillegg er det sjokkerende å vite at særlig i europa, kom ateistiske ideer først, men som senere ble “spist opp” av forskjellige former av teisme i romertiden. Folk gikk altså feil vei, ifølge HEF :)

Hateistene klarer kanskje å fjerne alle former av organisert religion i hele verden, men de klarer aldri å fjerne eksistensen og anerkjennelsen av en “bevisst” virkelighet utover vår egen hjerneceller. De får drive med så mye drap og mord i vitenskapen og fredens navn som de vil, men tilslutt vil den kollektive bevisstheten til alle “levende” organismer på denne jorden beseire den lille ondskapen til enkelte av våre menneskelige brøde. ;) Jeg er optimist!

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

Ok, nå har jeg et veldig bra eksempel:

John Lennon var opplyst og klarte å formidle til folket at hvis du forestiller deg, Imagine, en nydelig verden uten all dritten..vil vi alle bli som ett..

De som skjøt han var de samme som ville ha oss til å tro at dersom du spilte platene baklengs, kunne du høre satan og derfor måtte vi for all del ikke gjøre som det ble sagt i tekstene.

På hvilken måte tror dere at vi vil få en bedre verden?

1. Forestille seg verden, slik en opplyst mester har anbefalt.
2. Fortelle alle om de jævlene som skjøt John Lennon.

Jeg tror seff på nr 1 :-)

Michelle
Skribent
Svar til  gurid
13 år siden

Kjære Gurid, jeg tror det var motsatt, at John Lennon var den som villa avsløre at andre snek inn subliminal messenges og at de vill styre ham (akkurat som Michael Jackson?).

Ryktene sier at oppdraget ble utført av hemmelig militær teknologi som fikk Mark David Chapman til å gjøre det.

http://www.john-lennon.com/whokilled.htm

gurid
gurid
Anonym
Svar til  Michelle
13 år siden

Er ikke så intr i detaljene, bare i om det er lurere å fokusere på Lennons budskap, enn å spekulere i hvordan han ble drept. Vi er jo enig i at det var illuminatet som ville hindre hans budskap i å bli mer kjent?

All you need is love :-)

Gaute Borgerud
Skribent
13 år siden

Angående hat tror jeg vi må fokusere mer på individet. Det å forakte eller hate bunder vel egentlig i en forakt eller et hat overfor en selv, ens ytringer og atferd er svært ofte et speilbilde av en selv. Jeg tror alle må være ekstremt på vakt mot dette. Et forhold som leder frem til manglende selvrespekt, forakt og hat er menneskets mangel på sann kunnskap om og forståelse av seg selv. og blant annet mangelen på forståelsen av rett og galt.
Den personen som til nå har oppdaget, utvikliet og forsket frem mest kunnskap om Mennesket og da primært Mennesket som et åndsvesen er L. Ron Hubbard. Han oppdaget eller gjenoppdaget at Mennesket er et udødelig åndelig vesen med et sinn som skjult bærer med seg individets mangesidige historie fra milliarder av år tilbake og som sterkt preger det i dag. Videre har det en dårlig temmet dyrekropp som verktøy for dets aktiviterer her i det fysiske univers. Nå er det kanskje ikke dyrekroppen som primært er problemet, men en uvitende og sterkt forvirret dyretemmer.

Hubbard var genuint interessert i å hjelpe Mennesket og utviklet kunnskap og teknologi med tilhørende begrepsapparat som vi fullstendig mangler i vår materialistiske kultur, slik at Mennekset nå kan hjelpe seg selv ut av den håpløse situasjonen det er i. Hubbard uttalte seg entydig om hat i “Hva er storhet” fra 1966:

“DEN VANSKELIGSTE OPPGAVEN man kan ha, er å fortsette å elske sine medmennesker til tross for alle grunnene til ikke å gjøre det.

Og det sanne tegnet på mental sunnhet og storhet er å fortsette å gjøre det.

For den som kan oppnå dette, finnes det håp i overflod. For dem som ikke kan, finnes det kun sorg, hat og fortvilelse. Og dette er ikke tingene som storhet, mental sunnhet eller lykke er lagd av.

En grunnleggende felle er å gi etter for invitasjoner til å hate. Det finnes dem som utvelger en til sin bøddel. Av hensyn til andres sikkerhet er det av og til nødvendig å handle. Men det er ikke nødvendig å hate dem i tillegg.

Å gjøre ens oppgave uten å bli rasende på andre som søker å hindre en, er et tegn på storhet – og mental sunnhet. Og bare da kan man være lykkelig.

Søken etter å oppnå enhver enkelt ønskelig kvalitet i livet er en edel ting. Den vanskeligste og mest nødvendige å oppnå, er å elske sine medmennesker til tross for alle invitasjoner til å gjøre noe annet.

Hvis det finnes noen helgenaktig kvalitet, så er det ikke å tilgi. «Tilgivelse» bekrefter handlingens dårlighet. Det finnes ingen grunn til å akseptere den. Videre er man nødt til å stemple handlingen som dårlig for å tilgi den. «Tilgivelse» er en handling på et mye lavere nivå, og er temmelig dømmesykt.

Sann storhet bare nekter å forandre seg når den stilles overfor dårlige handlinger mot en – og en virkelig stor person elsker sine medmennesker fordi han forstår dem.

Når alt kommer til alt, er de alle i den samme fellen. Noen er fullstendig ubevisste om den, noen er blitt gale av den, noen handler som dem som forrådte dem. Men alle, alle er i den samme fellen – generalene, gatefeierne, presidentene, de sinnssyke. De handler på den måten de gjør fordi de alle er gjenstand for det samme grusomme presset fra dette universet.

Noen av oss er gjenstand for det presset og fortsetter likevel å gjøre jobbene våre. Andre har forlengst bukket under, og raser og torturerer og spankulerer omkring som de forrykte sjeler de er. Å redde dem igjen er et farefullt foretagende.

Vi kan i det minste forstå det ene faktumet at storhet ikke stammer fra brutale kriger eller det å være kjent. Den stammer fra å være tro mot sin egen anstendighet, fra å fortsette å hjelpe andre uansett hva de gjør eller tenker eller sier, og til tross for alle brutale handlinger mot en, å være standhaftig uten å forandre sin grunnleggende holdning overfor Mennesket. I denne grad avhenger virkelig storhet av total visdom.

De handler som de gjør fordi de er hva de er, fangede vesener knust under en uutholdelig byrde. Og hvis de er blitt gale på grunn av det og beordrer ødeleggelsen av hele nasjoner på grunn av feil i forklaringer, så kan man fortsatt forstå hvorfor, og også forstå omfanget av deres galskap. Hvorfor skulle man forandre seg og begynne å hate bare fordi andre har mistet seg selv, og deres egne skjebner er for grusomme til at de kan se dem i øynene?

Rettferdighet, barmhjertighet, tilgivelse, alt er uvesentlig sammenlignet med evnen til ikke å forandre seg på grunn av provokasjon eller krav om å gjøre det. Man må handle, man må bevare orden og anstendighet. Men man trenger ikke å hate eller søke hevn.

Det er sant at individer er skrøpelige og begår urett. Mennesket er grunnleggende sett godt, men Mennesket kan handle dårlig. Det handler kun dårlig når de handlingene det gjør, for å skape orden og for andres sikkerhet, blir gjort med hat. Eller når dets disiplinærtiltak kun er basert på trygghet for det selv uten hensyn til alle andre, eller verre, når det kun handler ut fra en smak for grusomhet.

Det er en sinnssyk handling ikke å bevare noen orden. Man trenger bare å se på eiendelene og omgivelsene til en sinnssyk for å innse dette. De dyktige holder god orden.

Når grusomhet i disiplinens navn dominerer en rase, har denne rasen blitt opplært til å hate. Og denne rasen er fortapt.

Den virkelige leksen er å lære å elske. Den som vil vandre uskadd gjennom sine dager, må lære dette – bruk aldri hva som er gjort mot en som grunnlag for hat. Ønsk aldri hevn.

Det krever ekte styrke å elske Mennesket. Og å elske det til tross for alle invitasjoner til å gjøre noe annet, alle provokasjoner og alle grunner til at man ikke skulle gjøre det.

Lykke og styrke varer kun i fravær av hat. Bare det å hate er veien til katastrofe. Å elske er veien til styrke. Å elske til tross for alt er storhetens hemmelighet.

Og det kan meget vel være den største hemmeligheten i dette universet.”

L. Ron Hubbard
Mars 1966

http://www.lronhubbard.no/home.html

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Gaute Borgerud
13 år siden

Hehe, Hubbard og hat vet man jo nok om. De er jo ikke kjent for å være snille med sine motstandere:
http://www.newyorker.com/reporting/2011/02/14/110214fa_fact_wright

http://www.xenu.net/

Strengt tatt er det (minst) like mye hat og frykt her som andre steder…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Slik skal systemtro lovlydige “sekulære mennesker” skapes ut av den offentlige skole:
“Hat

Når Schweitzer takket disse, innrømmet han at noen av dem var drevet av hat. Hat til religion. Hat til kristendommen.

Hat lyder stygt. Men det er lov å hate overtro. Hate religion. Hat til religion kan være drevet av kjærlighet til enkeltmennesker.

Den enes hat kan bli den andres frihet.
Vær stolte

Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre.

Dere kommer til å møte voksne som vil stigmatisere kampen mot overtro. Politikere og prester som vil forby religionskritikk og religionskarikaturer. Som vil stemple det som rasisme, som noe kriminelt, som noe umoralsk og upassende.

Da skal dere svare med en like upassende håndbevegelse. Vis dem fingeren. ”
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4114361.ece

Skepnissene, ateistene, og humansatanistenes moral er derfor: Hat mot religion = Kjærlighet for enkeltmennesker. :D

Jeg bare undrer om disse menneskene har satt seg inn i historien til Jesus og Mohammad? De første disiplene til disse profetene var nettopp samfunnets svakeste mennesker: fattlige, slaver, undertrykkede mennesker som ble fri, takket være religionsbevegelse. Kan FN ledet (sionistisk) verdensorden ta over eldgamle religionsverdier mennesket har hatt i tusenvis av år? Neppe!

Religionshat i tidligere sovjetunion skapte bare mord og mytteri, dermed er humansatanistene avslørt historisk igjen! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Merkelig at skepnissene og humansatanistene ønsker å “sosialesere” ateisme = menneskesyn basert på demokratisk galskap, men samtidig hater de kommunisme så inderlig og elsker korporativisme / plutokrati med hele sitt hjertet? Selvmotsigelse? :D
“However, the evolutionary biologist and outspoken advocate of atheism, Richard Dawkins argues that Stalin and Mao’s atrocities were influenced not by atheism but by their dogmatic Marxism, saying that while Stalin and Mao were atheists and antitheists, they did not do their deeds in the name of atheism.[2][3] In response to this, Christian Evangelical author and noted critic of atheism Dinesh D’Souza argued that communism was an explicitly atheist ideology.[22] Sam Harris argued that such atrocities are not examples of what happens when humans reject religious dogma, rather they are what happens when political dogma run amok.[23]”
http://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism#Religion_in_Communist_countries

Skeptikere og ateistene “trodde” at ved debunke alle verdens religioner som woo-woo og ved å introdusere materialistisk verdenssyn, klarer de å lure store deler av befolkningen til avgudsdyrkelse. Dette klarte de slett ikke, siden da makta til religion falt i vesten etter ww2, gikk folk dessverre over til New-Age retninger. :D Troen på spiritualisme falt jo ikke. Derfor driver de nå med kampanjer som “Ingen liker å bli lurt”, uten engang å tenke at kanskje de selv er blitt lurt :)

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

Tenker på Raga rockers “er det ikke deilig å ha noen å hate”. Den er til oss alle, så vi kan finne ut selv hvorfor vi hater og hvordan vi kan frigjøre oss fra det.

Husk, det er bare et drama….når vi nå går hjem fra filmen, finnes ingen religion, ingen som styrer og ingen økonomi, og vi er alle venner…

Sanninga
Sanninga
Abonnent
13 år siden

Unnskyld.. men jeg trodde da alle visste at det var omvendt..?!

Oppigjennom alle århundre har kristnes hat og mangel på respekt for alt og alle som trodde noe annet, ført til kriger, henrettelser, blodbad etter blodbad.

Her på Nyhetsspeilet ser vi den samme mørke mentalitet utfolde seg fritt anno 2011. Om man i dag ikke utgyter blod fysisk utføres fordømmelsene vha artikler, kommentarer og uthengning av alle som ikke deler akkurat samme tro og syn på tinga. La oss se om desse ord får stå!

Humanetisk forbund, ateisme og endog satanisme, er rett og slett motreaksjoner på hvordan kristne har oppfører seg mot sine medmenneske. Tilbakevendende karma for alle blodsutgytelser må en dag vel og komme?

Har dere ikke fulgt med på dokumentarserien vist på Nrk 2? Tror en reprise kommer både i kveld og i morgen kveld, ta en titt der.. samme mentalitet.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Sanninga
13 år siden

Ja, fks de kristne katolikkene som måtte betale eiendeler de hadde til prestene for å komme til himmelen var noen skikkelig slemme jævler.

Makt korrumperer.

Husk at de som sitter med mye makt har et helt annet synspunkt på verden og folk enn vanlige mennesker. Og at det er mye lettere utføre ting og få ut budskap til massene når man har mye makt. Religioner er perfekte verktøy å kapre.
Men selvfølgelig er det mange farlige ekstrem religiøse, men jeg tror heller de bruker en ødelagt religion som unnskyldning.

Hva heter den serien?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ola
13 år siden

Det handler nok bare om infiltrering, som Jesuittene sier så handler det om tre ting, infiltrer, infiltrer og infiltrer

50% av alle prester og samtlige biskoper er med i Baphomet sekten Frimurerene, de gir seg ut for å være kristne men dyrker satan sånn som de sier selv i dokumentaren her :)

Frimurerne i Danmark og Norge – De hemmelige ritualene 1

http://www.youtube.com/watch?v=quJ5hFD-05o

Da er det kanskje ikke så rart at mange begynner å hate de kristne for deres grusomheter opp gjennom historien som egentlig er skapt av det motsatte

Det er ingen som liker å bli lurt :)

kajak
kajak
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

smurfen sier:

”50% av alle prester og samtlige biskoper er med i Baphomet sekten Frimurerene, de gir seg ut for å være kristne men dyrker satan sånn som de sier selv i dokumentaren her”

Interessant smurfen, interssant. Og da har du sikkert andre referanser også som du kan vise til.

Ettersom jeg har nok har gått glipp av noe så kan du sikkert si hvor hen i den såkalte dokumenttaren det sies at frimurere dyrker satan.

Satan har sikkert noe med de menneskelige grusomheter å gjøre. Er det ikke da mange ekstreme bibeltro kristne som i historisk sammenheng også har mye til felles med satanisme og gjøre?

Vis meg andre som har vært mer grusomme mot sine medmennesker enn dem såkalte kristne og den kristne kirke. Og da nytter det ikke med forsøk av rettferdiggjøring av jødehat for en slags legalisering av ekstrem vold utført av dem med den rette tro.

Enda merkelig er det at noen her ser seg utvalgt til å utpeke noen som satanister , men som selv stiller seg som frontkjempere for Satan i sin iver etter å finne syndere.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Nå er det ikke jeg som sier det men dem selv som du ser av dokumentaren jeg linker til kajak :)

Det er forsåvig ikke noe nytt heller for dem som har studert kaninhullet en stund

Det er jo ikke så avansert da Kajak, det handler bare om yin yang, noen dyrket det okulte og noen det motsatte
De tre første gradene av losjebrørne er bare nyttige idioter, de utfører alle ordrer blindt og rykker aldri lenger opp i sine grader i sine liv

Skjønner godt at du og andre debunkere reagerer som dere gjør
I time etter time, mnd etter mnd, år ut og år inn er dere blittt matet med info fra dem som ønsker å misbruke dere til sin agenda, seff blir det da et kjempe sjokk når dere kommer inn på NS og ser at alt er snudd på hodet

Kanskje er det ikke sånn at US og NATO som reiser ut i verden og bruker UD og brannbomber fra superfly og droner som utsletter uskyldige kvinner og barn som er dem gode og kanskje er det ikke sånn at folkene i landene som blir innvadert som bruker det kjæreste og eneste dem har som forsvarsvåpen, nemlig seg selv som våpen i forsvar av landene sine som er grusomme terrorister ?

Personlig mener jeg at det er svært viktig å møte debunkerene og andre med et åpent sinn, vise dem respekt, forståelse og velvilje, i motsatt tilfelle så bygger man bare opp en mur mellom to ytteligheter som ikke tjener noen av sidene

Som de fleste har skjønt så nærmer det seg den siste kampen mellom det onde og det gode
Det onde har i årtider prøvd å få flest mulig av massene over på sin side med å få folket til å snu ryggen til det spirituelle og åndlige, med å trekke folk over mot det kalde egoistiske sjelløse matrialismen og kapitalismen, med å tro at når man dør så dør man, at alt er telfeldig og alt er meningsløst, ingen betyr noe og ingenting har en mening

Alt jeg ønsker er at enkelte bare kunne åpne seg bittelitt for det fantatiske og magiske universet vi er en del av :)

Vi er som parasitter og kreftsvulster som dreper planeten vi skal leve av, klarer vi ikke å ta vare på det vi ble gitt så vil vi bli “fjernet” bort herfra

La oss alle prøve å heale jorden før det er for sent

Har jeg utrykt meg på en eller annen måte som kan såre dine eller andres følelser så beklager jeg det på det aller sterkest kajak :(

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

The Final Battle – Darth Vader VS. Obi-Wan

http://www.youtube.com/watch?v=pSwy412nttI

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Sanninga
13 år siden

“Humanetisk forbund, ateisme og endog satanisme, er rett og slett motreaksjoner på hvordan kristne har oppfører seg mot sine medmenneske.”
Er det alt Asbaphomet Dyrendal lærte deg på skepsis angående HEF, at det er “bare” en motreaksjon på hvordan de kristne oppførte seg he he? Den vestlige kulturen har hatt kristendommen i årtusener, og selv etter opplysningstiden og modernetidens inntog, forsvant den ikke automatisk, som dere hateistene hadde håpet på. Defor måtte dere materialdyrkere innføre et “fri-menneskesyn” basert på FN og demokratisk verdisyn, uten tilknyttelse til noe organisert religion. Her var dere nemlig naive, for både HEF og FN er jævla menneskapte “organisasjoner” som “dikterer” hvilke lover man skal følge i hele verden. Før FN-tiden hadde man den frihet å leve hvordan man ville uten at den store broren så på deg. Etter FN er det ikke lenger mulig, for da bryter man med selvproklamerte “menneskerettighetene” som noen sionistene har bestemt i New York :D

Hvorfor lager ikke FN og HEF menneskerettigheter som:
1) Det er ikke lov å være fattig
2) Det er påbudt å ha nok med mat, helse, husly for alle mennesker på jorden.
2) Det er ikke lov å produsere våpen og drive krig
3) Det er ikke lov å drive bankbasert svindel

Men nei, de er jo bare interesert i “småting” som kvinnerettingheter og rettigheter for homofile og pedofile :D

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Kvinnerettigheter? Er ikke vi mennesker og gjelder ikke alle rettigheter for oss kvinner som for menn? Menneskerettighetene? Er halvparten av menneskene på kloden ekskludert?

Hvis ikke det hadde vært for at dere menn insisterte på en forskjell, hadde ikke ordet kvinnerettigheter eksistert. Aldri, for vi er alle mennesker og har like rettigheter, ikke sant?

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Jeg har hørt om en fyr som skulle ha het Jesus. Heh.. :) grunnet denne typen så har jeg begrenseninger på når jeg kan kjøpe øl ! Jeg er for likestilling og derfor vil jeg at det sklal være en dag der ingen får kjøpt øl. grunnet meg.
2 tusen år efter min død. basta.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Er det en kvinnerettighet å ha seg en jobb som prostituert, barnehageplass mens mamma er på “jobb”, ha sex med hvem som helst for å tjene “lønn”?
:D :
“Another big “why” question, is why did the CIA want to infiltrate and guide the women’s liberation movement? Nicholas Rockefeller, of the powerful Rockefeller family, had befriended filmmaker Aaron Russo, during the 1990’s. According to Russo, Rockefeller had told him that the Rockefeller Foundation had helped to fund the feminist movement. There were several reasons for this. One, it got women into the work force. This provided more income for taxation.

Second, it got kids in government funded schools at an earlier age for indoctrination. The intent was to break up the traditional family and the acceptance of the government as the primary family”
http://rockthetruth.blogspot.com/2007/11/how-feminists-destroyed-american-family.html

At dagens AP-katt regjering oppfordrer begge foreldre til å være i jobb mest mulig, samtidig som de “retter til legge” for barnehageplasser i landet rundt er ingen “tilfeldighet” som dere skeptiske tullebukker aksepterer som en realitet idag:
“Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.”
http://rockthetruth.blogspot.com/2007/11/how-feminists-destroyed-american-family.html

Hva skal staten med barna våre i en sosial “institusjon” i så lav alder som ett år, 8 timer i døgnet hele året (med unntak av feriedager)?:
“I den første 7-årsperioden i barnets liv gjelder det å utvikle det fysiske grunnlaget optimalt, som skal hjelpe den videre utviklingen av barnets vilje, følelse- og -tankevirksomhet.
Atmosfæren rundt barnet skal gi det en følelse av at ”Verden er god”, slik at livsgleden, livsviljen og pågangsmotet styrkes.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Barnehage

Legg merke til selvmotsigelser i den offisielle læreplanen til norske barnehagebarn: staten ønsker å “kontrollere” vilje, følelse- og -tankevirksomhet til nøytrale småbarn med falske ideologier som: “Verden er god” :)

Dermed unnlater staten “bevisst” å lære barna sannheten at store deler verdens befolkning er blitt styrt med en slik vannstyre, at selveste julenissen hadde blitt skutt og robbet for sine gaver, om han fløy over et “feil sted” :D

Jeg bare spør: Hva er vitsen med å konstruere et feilaktig og direkte falskt bilde av verden / samfunnet helt siden barneårene, for så å “sjokkere” eller konfrontere dem som voksne med arbeidslivets galskap?

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
13 år siden

Hva er det du babler i vei om Arif? Jeg er like mye verdt som menneske som deg, vi har like rettigheter som mennesker og også overfor Gud om du vil. Utover de rent fysiske forskjellene er det ingen forskjell på oss og vi skal bli behandlet likt.
Jeg skal ikke fortelle deg hvordan du skal gå kledd og hva du skal gjøre like lite som du skal fortelle en kvinne hvordan hun skal gå kledd eller hva hun skal gjøre.

Vi er alle frie mennesker og har rett til å gjøre hva vi vil så lenge det ikke skader andre mennesker.

At vi skal samarbeide er en annen sak, men ingen skal undertrykke den andre på grunn av sine egne behov eller av religiøse grunner. Først da kan man leve lykkelig sammen som likeverdige mennesker.

Anhelina Darko
Anhelina Darko
Anonym
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hvordan kan du si at FN hevder rettigheter til pedofile?

Michelle
Skribent
Svar til  Anhelina Darko
13 år siden

FN hevder rettigheter for at de selv kan krige og forurense iallefall..

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Anhelina Darko
13 år siden

Michelle: FN (dvs medlemslandene) kan nok bestemme en del om hva de skal gjøre, men hva dette har med pedofile å gjøre er helt på viddene.

Michelle
Skribent
Svar til  Anhelina Darko
13 år siden

Er det ikke rart at praktisk talt alle land er medlem i FN, men likevel er det mere våpenproduksjon, krig, hemmelig etterretninger, hierarkier og forurensning enn noen gang?..

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Anhelina Darko
13 år siden

Det har fortsatt ingenting med pedofili å gjøre, men det du med FN og våpenproduksjon kan jo heller vise at organisasjonen er svak, og uten makt til å løse problemer. Det er jo ikke lett når landene som har veto-rett er blant de verste skurkene.

Anhelina Darko
Anhelina Darko
Anonym
Svar til  Anhelina Darko
13 år siden

Jeg skjønner at det er mye internt her, for dette forstår jeg ikke.

Hva har krig med pedofili å gjøre?

HVorfor svarer du krig og forurensning når spørsmålet er pedofili?

Eller er det noe jeg ikke har fått med meg her?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

“Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre.

Dere kommer til å møte voksne som vil stigmatisere kampen mot overtro. Politikere og prester som vil forby religionskritikk og religionskarikaturer. Som vil stemple det som rasisme, som noe kriminelt, som noe umoralsk og upassende. Da skal dere svare med en like upassende håndbevegelse. Vis dem fingeren.”

“Når Schweitzer takket disse, innrømmet han at noen av dem var drevet av hat. Hat til religion. Hat til kristendommen.

Hat lyder stygt. Men det er lov å hate overtro. Hate religion. Hat til religion kan være drevet av kjærlighet til enkeltmennesker.

Den enes hat kan bli den andres frihet.”
————————————————————————-

Ojsann. Kulturrevolusjon – var det ikke det Lenin, Trotsky og Mao holdt på med? Alt det gamle skal jevnes med jorden og det gjør ingenting om man utrydder hundre millioner menneskeliv mens man holder på?

Denne fyren høres farlig ut. Og han oppfordrer til hat. Dette må vel være det som på engelsk kalles “hate speech.”

Kristendommens alle bud, og egentlig alle religioner, kan reduseres til ett bud: ikke gjør mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg. Og vi kan ta med: elsk din neste som deg selv. Er dette noe unge mennesker skal læres opp til å hate?

ola
ola
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Det er vel en del av den polariseringen som pågår nå da, det blir jo tydligere og tydligere.

Jeg er enig i at det er veldig mye krig, drap og rasisme i religion, men det virker ikke som de i HEF skjønner at det er mektige, maktsyke mennesker som har tatt over religioner og bruker det for å kontrollere menneskemasser og sette de opp mot hverandre, det er jo ikke noe nytt heller, men alikevell ignorerer de det.
Kunne de ikke heller oppfordret til riktig tolkning av religioner da?
Hat avler hat, hat avler vold, vold avler vold, vold avler krig, krig avler krig og krig avler hat og sånn har vi det gående, og med oppfordringer til mer hat vil de bli flere med i denne sirkelen.

Når og hvordan skal det ende?

« Forrige artikkel

Helsepersonell: Stopp Libya-bombingen nå!

Neste artikkel »

Osama bin Laden – litt fiksjon og mye fakta

36
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x