Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier

6007 visninger
5 minutter lesetid
113

Søkelyset på den norske regjeringens aggressive krigføring mot andre lands sivilbefolkninger i Afghanistan og Libya krever noe som tar proppen utav den offentlige oppmerksomhet rundt det faktum.

I dagens aviser ser vi hvordan Illuminatets modus operandi er for å få fokus bort fra dette ubehagelige faktum.  Nå skal opinionens fokus dreies til å bli for eller imot heder for de som Illuminatet sender på sine mordoppdrag, når bomber fra Norge faller over sivile kvinners og barns hoder. Slik tvinges fokus bort fra ‘veteranenes’ aktiviteter, til hvem som skal hedre dem. Og da blir det mistet ut hva som er debatten i det hele tatt, idet hele folket blir opptatt av hvem som skal hedre dem, og dermed tiltre og gi sin aksept til deres aktiviteter til ‘fredsbyggende’ arbeid i utlandet, SAMME hvem de får lov å mene skal hedre dem.

Ingen spør seg om de trenger noen heder i det hele tatt. Fordi de fleste klarer ikke å fokusere mer enn på en ting om gangen av hva media forer dem med. Tjener disse ‘veteraner’ Norges interesser? Hvor mye hat kan ikke bli skapt mot Norge som følge av deres bombing? Vil der komme gjengjeldelsesaksjoner mot Norge? Har da disse ‘veteraner’ tjent norske interesser, eller bare en internasjonal elite som Stoltenberg og Grete Faremo er en del av sine interesser?

At det er ‘Forsvarsdepartementet’ som arrangerer og står for disse aksjoner, er bare standard doubletalk.

Istedenfor kritikk mot krigføringen, skal fokuset over på hvor viktig det er at disse helter blir hedret for å drepe innbyggere i fjerne land, trygge opiumproduksjonen i Afghanistan, og slippe bomber i hodet på sivilbefolkningen fra 22.000 fots høyde i Libya. Disse helter som hedres er lite i tjeneste for det norske folk, men mest i tjeneste for Grete Faremo’s vennenettverk Trilaterale Kommisjonen, og Jens Stoltenberg sitt Bilderberger-nettverk. Slik sett er det sikkert formelt riktigst at Jens Stoltenberg og/eller Grete Faremo står for utdelingen av Krigskorset til ‘veteranene’.

Hvor Kongen representerer det norske folket «Alt for Norge» og det varige, representerer Stoltenberg og Faremo de flyktige regjeringer med sine globalistiske nettverk Illuminatet som skal innføre Den Nye Verdensorden, det sosialistiske utopia. «Alt for Globalistisk Sosialistiske Utopia», med sin fredsprisvinner Obama i spissen.

FN-konvensjonen vedtok en ‘no-fly zone’ over Libya. Illuminatet med Trilaterale Kommisjonens medlem Grete Faremo har tolket dette til å innføre full krig mot et annet lands folk og ledere.

22 land har tatt avstand fra hvordan Norge, Danmark og tre andre land tolker FN-konvensjonens mandat, i sin krigføring mot Libya.  Danmark har jo lederrollen i NATO, ved den korrupte elitist Anders Fogh Rasmussen.

Internasjonal sosialisme

Norge bidrar til at den Nye Verdensordens sosialisme skal bli verdensomfattende. Her er oppskriften for å gjøre det:

1. De sosialistiske land bygges opp, de frie land i vesten bygges ned. Sosialistiske land er så bra, og noen er veldig bra, mye bedre for folk flest enn i Amerika hvor folk flest blir kastet ut av sine hus, fordi de står i gjeld til noen få kapitalister som eier bankene.

Noen fakta om sosialistiske Libya. Ingen kan nekte for at Libya har hatt det bra:

* GDP per capita – $ 14,192.
* Unemployment benefit – $ 730.
* Each family member subsidized by the state gets annually $ 1.000
* Salary for nurses – $ 1.000.
* For every newborn is paid $ 7.000.
* The bride and groom receive a $ 64 thousand to purchase flats.
* Major taxes and levies prohibited.
* To open a personal business a one-time financial assistance of $ 20.000
* Education and medicine are free.
* Educ.Internships abroad – at government expense.
* Stores for large families with symbolic prices for basic foodstuffs.
* Part of pharmacies – with free dispensing.
* Loans for buying a car and an apartment – no interest.
* Real estate services are prohibited.,
* Buying a car up to 50% paid by the State.
* No Payment for electricity for the population.
* Sales and use of alcohol is prohibited.
* Petrol is cheaper than water. 1 liter of gasoline – $ 0.14.

2. ‘Kapitalistiske’ (les: plutokratiske oligarkier) land går til krig mot disse sosialistiske land, under dekke av å skulle stjele oljen deres. Hatet bygges mot de for individet frie systemer som er bygget i vesten, hvor staten er til for individet, og ikke som i de sosialistiske land hvor individet er til for staten og kollektivet.  En innsatsfaktor av mange i statens samfunnsmaskineri.

3. Det riktige motivet er geopolitisk, oljen er bare en tilleggsgevinst. Alle folk vil protestere og selv amerikanere vil begynne å tvile på sitt system basert på individets frihet, når de ser at andre har det bra mens de sulter (Illuminatet styrer enkelt mat- og oljeprisene) og mister sine hus, og vil dermed underlegges seg Obama’s og Den Nye Verdensordens sosialistiske målsettinger, med en fet velfødd politisk snitter og champagne elite, som utgjøres av de som før var den kapitalistiske elite.

Cheney støtter gjeninnføring av waterboarding
http://www.dagbladet.no/2011/05/08/nyheter/politikk/usa/utenriks/waterboarding/16460825/

Litt slikt for å skape bildet av «the evil empire«, er bra. «Home of the Brave and Free‘ er effektivt tilintetgjort av deres egne globalister som jobber for den Nye Verdensorden. De vet hva de gjør.

4. Nye Verdensorden får folk selv til å kreve sosialisme innført, de vil kreve kapitalismens ideologi med de personlige friheter avskaffet. Snedig hva? Puppetene svarer på ‘folkets’ krav, selvfølgelig, sier de. Dette må vi gjøre, svarer de velvillig – under dekke av å respektere demokratiet, men sier ingenting om at de skapte alle forutsetninger for folks meninger til å begynne med. Libya er angrepet for å skape motvilje mot kapitalismen på sin grådige ‘oljejakt’, for å innføre sosialismen som den nye verdensordens system.

5. Samme elite vil utgjøre lederskapet under det nye system, sosialismens utopia, som under det gamle kapitalistiske utopia. Ingenting endres med ‘revolusjonen’. Til mer ting endres, til mer forblir de det samme. Den økonomiske elite kommer ikke til å tape en eneste krone, de veksler bare fra den gamle valuta til den nye.

Mission accomplished!

Skal vi tro Reuters sirkulerte hymne om at «Libya ikke har noe demokrati»? Det hele er bare for å skape opinion mot kapitalismen og den frie verden, under det vikarierende argument krig for olje – død over imperialismen vil bli mottoet, og for internasjonal sosialisme, elitistisk oligarkisk sosialisme og teknokrati. Oljen var aldri så viktig, bare en tillegsgevinst. Det var og er bare den sosialistiske nye verdensorden som er viktig.

Av samme årsak overføres verdens økonomiske tyngdepunkt fra vesten til Kina og BRIC’s landene. Planmessig og villet, implementeres den Nye Verdensordens fremtidige økonomiske og politiske strukturer.

Malen og idealet er Kina ifølge David Rockefeller (Boken ‘Memoirs’), og til dels Norge. Et av de mest sosialistiske land i Europa, en politikk det er tverrpolitisk enighet om.

http://youtu.be/rgdn0bNsMkQ

Oppdateringer

Siste nytt er at Faremo har fått Kongen på globalistenes side i sine internasjonale myrderier. «Alt for Norge» har blitt «Alt for den Sosialistiske Globaliseringen». Han får nå lov å tjene deres sak om han vil, sier Grete Faremo:

– Ser for meg at kongen deler ut i framtida
http://www.dagbladet.no/2011/05/10/nyheter/innenriks/krigskorset/politikk/kongen/16478704/

– Vi sloss for konge og fedreland, ikke den jævla regjeringen
http://www.dagbladet.no/2011/05/10/nyheter/innenriks/kongen/krigskorset/16483094/

Jens Stoltenberg til VG Nett: «Jeg har ikke nektet Kongen å delta der. Punktum!»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10093442

Nei, de laget nok denne forestilling for at Kongen heretter er tvunget til å hedre de internasjonale mordere som er sendt ut på oppdrag for Faremo’s og Stoltenbergs internasjonale nettverk.

De fleste synest i ettertid at Kongen bør hedre veteranene.

Diskusjonen går høyt.

Sauene spør ikke lenger om veteranene bør hedres, eller stilles for retten for drap,

for handlinger som strider mot Folkeretten.

Illuminatet har saueflokken i sin hule hånd.

Oppmerksomheten til massene er borte fra det sentrale poeng.

Bordet fanger for Kongen.

Nå må han hedre ‘Alt for Globale Nye Verdensordens’ veteraner.

Jens Stoltenberg og Grete Faremo utnevner. Kongen hedrer.

Abonnere
Varsle om
guest

113 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Michelle
12 år siden

Det er helt vanvittig at lederne her i landet ikke ser at de er under tung åndelig kontroll av demoner og mind-control fra militære interesser etc, via stråling, hemmelige implantater og NANO-micro-chips (smart-dust via chemtrails).

Men det er vel hele poenget med hypnose, at du tror det er dine egne meninger og tanker uten å forstå at du er kontrollert.

1

2 http://www.youtube.com/user/BeYourPotential#p/u/4/rkC7BQt4vfQ

Bange Anelser
12 år siden
Svar til  Michelle

Tviler på de er ‘under tung åndelig kontroll’ , men det er ingen tvil om at de blir kontrollert og diktert.
De blir fortalt hva de skal mene i visse utenrikspolitiske og innenrikspolitiske (DLD) saker.
Det er tydelig hvis du studerer ansiktsuttykkene og kroppsspråket deres.
Jens og Støre smiler aldri lenger. De ser alltid svært bekymret ut, og det lyser dårlig samvittighet av dem lang vei.
Øynene til Jens blir tommere og hulere for hver gang jeg ser ham. Han oppfører seg (og ser ut som) en viljeløs zombie.
Det samme kan sies om Barack Obama. Det var liv i disse menneskene før. Nå er de tomme skall, fratatt sjel, ryggrad og fri vilje.
Unntaket er Grete Faremo. Hun har rett og slett ikke skjønt det ennå, og er bare glad for at hun får være med å leke med de store, viktige ‘politikerne’.

Ulven
Ulven
12 år siden

Bør ikke ministrene Bilderberg-Jens, jesuitt-Støre og Trilateral-Faremo fra regjeringen, nå ta sine hatter og forlate det som engang var freds-Norges regjering? Vi har nå et demokrati hvor statsråder kan avsettes etter mistillitsforslag i Parlamentet.

De er åpenbart agenter for onde utenlandske makter!

Legg merke til dette: Faremo-Støre-Jens har alle gått ut med støtte til Obamas aksjon på Pakistansk jord, der ubevæpnede mennesker ble henrettet «for deres antatte medskyldighet i uskyldige medmenneskers død».

Hva om noen afghanere eller libyere bevæpnet seg og oppsøker norske regjeringskontorer, hvor de plaffer ned Jens Stoltenberg, Grete Faremo og Jonas Gahr Støre. Dette kan kalles en aksjon etter modell av Obamas Navy Seal aksjon i Pakistan. Det er vel ikke noe gærn’t med det – isåfall hva?

Vil ikke dette være en fremgangsmåte som de selvsamme Stoltenberg, Faremo og Støre vil bifalle, siden de selv har afghaner- og libyerblod på sine hender?

Ikke én gang har noen norske politikere stått frem og stemplet Obama-aksjonen som TERRORISME…

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden
Svar til  Ulven

«Ikke én gang har noen norske politikere stått frem og stemplet Obama-aksjonen som TERRORISME». Nei, det tør dem ikke, selv om pressen nå omtaler aksjonen som drap/henrettelse.

Denne Libya-aksjonen irriterer meg kraftig. Når ble det slik at norske politikere fikk ansvar for siviles sikkerhet i Libya? Aksjonen er stipulert til å koste 170 millioner kroner for Norge. Er dette vel anvendte skattekroner? Fredsnasjon, my ass.

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

«Når ble det slik at norske politikere fikk ansvar for siviles sikkerhet i Libya?»

Så fort var Martin Niemöllers dikt, som ble sitert i en annen artikkel nylig, glemt.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

«Siviles sikkerhet»?! Hvilket bakvendtland lever du i Husqvarna?

Hva synes du om Norges bombing med utarmet uran i Libya – tror du det gjør landet særlig levelig for kommende sivile generasjoner?

For ikke å snakke om de sivile stakkarne som er så uheldige å leve som fostre på libysk jord mens mødre-morder Faremo lar det regne med bomber inntil Gadaffi gir etter og gir fra seg landets olje-rikdommer til okkupantene?

Utarmet uran – det er onkel USA og NATO det. http://3.bp.blogspot.com/-gWGbIhOZyrg/TXr0aeoNw8I/AAAAAAAAATw/UKSJCO9RD7o/s1600/depleted_uranium_3.jpg

Og etter noen år rykker STATOIL inn for å forsyne seg av den libyske olje-indrefileten (deilig og verdifull olje som er nesten fri for svovel). Først i Irak, så skal vi se hvordan galskapen ender i Libya:
«STATOIL-topp: Irak er selve olje-indrefileten!»
http://e24.no/olje-og-raavarer/statoil-topp-irak-er-selve-indrefileten/3419594

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

De groteske bildene du linker der har ingenting med DU å gjøre, men du kan gjerne forsøke å dokumentere det, Ulven. Hvis du ikke klarer det bør du holde deg for god for å påstå noe slikt.

Jeg betviler også sterkt at de Norske flyene har brukt DU-projektiler til noe som helst. For eksempel bomber man ingenting med DU, det brukes til andre ting. Du kan gjerne dokumentere dine påstander i den sammenheng også, eventuelt slutte å beskylde andre for dine ville fantasier.

Usmakelig er det du driver med. Er det ingen grenser?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

huskarlahvot sier:
10. 05. 2011 kl. 23:36
De groteske bildene du linker der har ingenting med DU å gjøre,…

Mole.
Disse forferdelige problemene med missdannelser har vel en prosentandel som overstiger normalen i resten av verden.

Men kanskje du mener disse problemene heller har å gjøre med dette?
http://site.jacobcharlesdietz.com/wp-content/alien-4-clones-3-6.jpg
http://www.stampede-entertainment.com/monstermakers/clones-1-3-l.jpg
http://www.yourprops.com/norm-4c41bceb89675-Alien%3A+Resurrection+(1997).jpeg
http://biomediale.ncca-kaliningrad.ru/img/birgit8.jpg
http://biomediale.ncca-kaliningrad.ru/?blang=eng&author=richard

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Bildene er hentet fra en hollywoodfilm, ikke ekte.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden

Jeg har i grunn ikke fulgt med på hvem som mottar krigskorset og hgvem som har delt det ut, men et relevant spørsmål å stille er om kongen i hele tatt har delt ut krigskorset til noen andre enn de som deltok i ww2, eller etter 2008. Noen som vet noe om dette?

Se også her.
I 2008 forsøkte Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm å endre den grunnloven (§ 25) slik at kongen ikke lengere er den høyeste befal, noe som naturligvis ville resultere i at han ikke lengere er den som deler ut krigskorset. På bakgrunn av at det også var Stoltenberg som delte ut krigskorset i 2010, er det naturlig å spørre seg om grunnlovens § 25 har blitt endret i stillhet, eller om vår konge rett og slett ikke ønsker å gi krigskorset til nordmenn som slåss på vegne av USA, Israel og NATO.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/kongen-var-heller-ikke-til-stede-da-krigskorset-ble-utdelt-i-2010-3490096.html

Link til lovendringsforslaget
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2007-2008/dok12-200708-009/10/

§ 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt. Den maa ikke forøges eller formindskes, uden Storthingets Samtykke. Den maa ikke overlades i fremmede Magters Tjeneste, og ingen fremmede Magters Krigsfolk, undtagen Hjælpetropper imod fiendtligt Overfald, maa inddrages i Riget uden Storthingets Samtykke.

Landeværnet og de øvrige Tropper, som ikke til Linjetropper kunne henregnes, maa aldrig, uden Storthingets Samtykke, bruges udenfor Rigets Grænser.

Ellers så er det verd å nevne at Statuttene til krigskorset ble endret for tredje gang 26. juni 2009 og at Norske leiesoldater som slåss på vegne av en fremmed statsmakt ikke kvalifiseres til å få krigskorset.

En artig detalj:
§4 Krigskorset utdeles av H.M. Kongen i Statsråd etter innstilling: For militære av Forsvarsdepartementet etter forslag av de militære myndigheter. For sjømenn av handelsflåten av Handelsdepartementet. For utlendinger såvel militære som sivile, av Utenriksdepartementet. Alle forslag til dekorering skal forelegges Forsvarsdepartementet til uttalelse før de foredras i Statsråd.

Siden overleveringen ikke ble gjort av kongen, har de juridisk sett ikke mottatt et gyldig krigskors, da tredjeparts overlevering strider i mot krigskorsets statutter. MAO er utmerkelsen verdiløs. Dette er både artig og rimelig;)

asphodelus
asphodelus
12 år siden

Hei Michelle, tror ikke de er de er -under tung åndelig kontroll av demoner og mind-control fra militære interesser etc, via stråling, hemmelige implantater og NANO-micro-chips (smart-dust via chemtrails). i allefall ikke i grad du skal ha det til. Dette er mennesker som tar beviste valg og må selv stå til rette for dette den dagen da dommen kommer.

Mine overbevisning og erfaringer tilsier at det er «Overjeget i deg selv» som dømmer, den dagen du dør.
Og dine handlinger vil bli dømt utifra de øyeblikkene hvor fraværet av kjærlighet er framtredende og
dine handlinger ikke var av nestekjærlighet.

Jeg tror som sagt heller de er så forvridd oppe i hodet, at de ikke evner å se på en empatisk, medmennesklig og oppegående måte lengere.
Dette er mennesker som har vært alt forlenge i politikken og har med tidens tann blitt mer og mer kyniske i sine handlinger akkurat som en kriminell blir etter en herdingsprosess. De høye idealene og gode intensjonene har forlengst smuldret bort i en grå tåke, og mange politiker har inngått komprimiss med seg selv og sin samvittighet.
De rettferdiggjør nok sine moralske dilemmaer på en eller annen finulig egosentrert måte, eller kanskje bare er livredd for å ikke gjøre det verdens mektigeste «Mafia», vil at vi skal være med på.
Det er den ekstremt historieløse holdningen som irritere meg, kanskje på tide at noen politiker tar seg en
pause stikker ned på videokjappa og ser den nye filmen Fair Games med Sean Penn, for å rippe opp i hva slags folk Kongeriket Norge omgås.

Når det kommer til Nato så burde vel feks være obligatorisk lesing i skolen å se på de kritiske røstene om hva slags «demokratisk prosess» vår innmelding i Nato egentlig var.

Ja hva f… er det vi gjør i denne organisajonen, er det noen som kan forklare meg det?
Men alt i alt så bør vi vel ikke klage så altfor mye, det er ikke så lenge siden den Norske Stat drev med tvangssterilisering og lobotomering…….
Bare ikke vær så hyklere og uærlige kjære norske politikere, det er stor forskjell på en ærlig og en
uærlig drittsekk.

Det jeg derrimot synes er skrekkelig banalt, er denne diskusjonen som blant annet frøken smekk…. tett…. Siv Jensen greier å lire av seg. Hun er liksom en slags » jantelovens vokter» syntes det var smålig at Jens skulle ta
æren for utdelingen av korset osv.»Det er jo slik at det er kongen sin ære det»

Ja i prinsippet frøken Jensen , men akkurat dette enkeltstående tilfellet her så har Kongen kanskje ikke lyst til å bli assosiert med denne typen handlinger med tanke på sitt ettermæle. Selv om VG gir utrykk for det. Det kan komme en tid da disse handlingene blir sett på i ett annet lys en det media nå gir inntrykk for. Hva vet vi, det eneste jeg
observerer er hvordan fokuset blir flyttet fra en høyst betenklig utmerking, (hvor alle strengt tatt burde vært ydmyke og i sorg for ofrene, istede for å dyrke heltemot og ære).
-Over til å passe på Jens og dyrke kongen og den «Norske», det er vel ikke så jævla norsk det som Nato har
greid å gjøre i det siste, i allefall ikke det jeg forbinder med norsk, og heller ikke mange andre jeg har snakket med.

For en patetisk såpeopera egentlig, at de ikke greier å ense hvor lattlige de er, år inn og år ut.
Får meg blir dette humor med en ganske råtten bismak…………

arifkarim
arifkarim
12 år siden

Interessant å lese hvordan FN står bak denne konflikten i Libya, når selveste statlydige skeptikere innrømmer at FN har aldri hatt noe lovgivende makt over andre lands suverenitet:
http://skepsis.no/forum/index.php/topic,2831.10

Kan de skepnissene på skepsis nå for engangsskyld også innrømme at FN har alltid hatt lovgivende makt over svake muslimske land med betydelige naturressurser?

gurid
gurid
12 år siden

Alle detaljene rundt dette bidrar til å holde deres fokus på krig og mørke krefter, da har jo Illuminatet klar å lure dere inn i mørke? Hvis dere da ikke føler at det skaper gode vibber i dere.. da er det jo bra å fokusere på dette.
Jeg blir veldig trist av å lese samfunnsiden her, og skulle så ønske at vi heller kunne snakke om hvordan vi bygger opp eller samskaper den nye verden. Hver eneste tanke vi tenker er med på å skape den nye verden, derfor er det så viktig å ikke ha hat tanker, selv ikke til Illuminatet. Fokuser på hva du ønsker å skape :-)

ola
ola
12 år siden
Svar til  gurid

For å skape noe nytt må det gamle frem i lyset så folk flest ser det, og så må det rives ned, vi kan ikke reformere det vi har. Og selvfølgelig må man fokusere på positive ting, men likegyldighet fører ikke til bedre tider, så man kan ikke ignorere det.

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  ola

Ja, jeg er helt enig i det du sier. Men jeg ser for meg at vi er ved et veiskille hvor den gamle og nye verden går parallelt (i en kort perode). Og at vi må være de gode eksemplene som andre ønsker å følge. Den gamle selvdestruktive verden vil kollapse av seg selv dersom vi ikke ønsker å delta i den (og ikke fokuserer så mye på den) Tror ikke at vi bare kan kreve eller demonstrere for at vi skal få ren mat, vi må dyrke den selv. Mange steder har de kommet veldig langt med grønnsakshagene sine, og disse menneskene er så sunne og glade :-)

ola
ola
12 år siden
Svar til  gurid

Ja vi er nok det. Og enig i at systemet nå er selvdestruktivt og de kjemper vel egentlig en desperat kamp mot klokka for å holde det gående. Jeg tipper det er mye stressa folk i kulissene nå:) Og jeg er heldigvis over den perioden jeg ble forbanna og slikt over hva som skjer, nå bare ler jeg og rister på hode over politikere som tror de klarer å lure oss, og folk med for lite IQ som beskytter dem. Ja jeg mener det er sykt mange i norge (og resten av verden) med for lav IQ, det var et program på NRK? for mange år siden hvor man teste IQ på nordmenn, mener gjenomsnittet havnet på 97!!!!! Det er jo sykt lite. men om det er representativt vet jeg ikke, men mener å huske at verdensgjenomsnittet er på 105? og det er også ganske lavt.

http://www.dagbladet.no/2011/05/11/nyheter/utenriks/politikk/usa/kina/16487323/

— Kineserne er redde
Clinton sier seg enig med The Atlantics journalist, som synes det virker som kineserne er redde for at kreftene som først ble utløst i Tunis kan nå Tiananmen-plassen i Beijing.

– De er bekymret, svarer Clinton. – De tror de kan stoppe historien, noe som er narraktig («a fool´s errand»). Det kan de ikke lykkes med, men de kommer til å prøve så lenge som mulig, sier hun.

Syntes denne var litt morsom og ironisk når det smalt fra USA.
Jeg er ikke noe ekspert på innenriks saker i Kina, men jeg skjønner jo det at USA er minst like redde og desperate.

ubu
ubu
12 år siden

FY F/()&/&/(&/(#¤% Denne artikkelen avslører at Gadaffi er mye værre enn det media og myndigheter fremstiller ham som …

-Forbudt å kjøpe og konsumere ØL!!!!

Heldigvis finnes det en internasjonal hær som kan gå inn i land og sette en stopper for slik hedensk politikk!

Foruten Øl-politikken så har Gadaffi/Kadaffi/Quadaffi satt igang 2 andre radikale radikale politiske prossesser som kan ha vært av interesse for den internasjonale mafian.

1. Startet prossessen med innføringen av en GullDinar, som skulle være Afrikas svar på Euroen. -Denne Dinaren ble «backet» opp av fysisk gull, og hadde ønsker om å sele oljen sin i det. -Dette er noe som på sikt kunne snudd helt opp-ned på verdensordenen, og gjort Afrikanere rike på beskostning av oss vestlige.
-NATO/FN/Norge kommer til unnsetning.

2. Radikal-nasjonalisering av det libyiske oljefondet. Gadaffi ville ha at Libyerne skulle eie oljen mer direkte. Så direkte at overskuddet fra oljefondet skulle komme rett inn på alle Libyeres bankkonto. -Dette for å fjerne det svært så fordyrende mellomleddet som kalles «korrupsjon», som Libya har et større problem med. -Konsekvense av en slik politikk, ville antagligvis være: a. Eleminering av fattigdom. b. Krav fra andre oljerike nasjoner om å gjennomføre samme reform.

Altså 3 gode grunner for å bombe Gadaffi. -Hvis myndighetene i Norge hadde strukket alkoholpolitikken sin enda mer, og innført forbud, så hadde også jeg håpet at det internsajonale samfunnet ville kommet meg til unnsetning. -Ville ikke dere?

gurid
gurid
12 år siden

Det er bra at du ikke blir sint eller redd, da har du kommet langt, og da har du muligheten til å skape det du ønsker!

Noen ser ikke skogen for bare trær, vi bombarderes av villedende info for at vi ikke skal se klart. IQ er vist litt på vei ut, på vei inn er sosial intelligens og store hjerter. Vi vil merke at vi også teknisk kommer mye fortere fram hvis vi «tenker med hjertet». Og så vil jeg be deg om at du alltid prøver å hjelpe de du mener har lavere intelligens, slik at de kan utvikle seg. Vi er ett :-)

ola
ola
12 år siden
Svar til  gurid

In Lakech Ala Kin :)

Jeg har ikke møtt mange som ikke er enige i at det er helt for jævlig det som skjer i sammfunnet og at vi aldri klarer å fikse noe av problemene, men det er ikke mange som faktisk er intressert i å gjøre noe for å få det bedre.
Derfor har jeg minst mulig kontakt med mennesker, jeg føler meg ikke hjemme her.

Vi gjør vel mye mer med hjertet enn man tidligere trodde også

http://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/emotional-balance-health.html?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=6

Dr. Armour and his students also found that the heart contains a cell type known as «intrinsic cardiac adrenergic» (ICA) cells. These cells are classified as «adrenergic» because they synthesize and release catecholamines (norepinephrine and dopamine), neurotransmitters once thought to be produced only by neurons in the brain and ganglia outside the heart. More recently still, it was discovered that the heart also secretes oxytocin, commonly referred to as the «love» or «bonding hormone.» Beyond its well-known functions in childbirth and lactation, recent evidence indicates that this hormone is also involved in cognition, tolerance, adaptation, complex sexual and maternal behaviors as well as in the learning of social cues and the establishment of enduring pair bonds. Remarkably, concentrations of oxytocin in the heart are as high as those found in the brain.

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  ola

Jeg vil tro at folk slutter å klage når de finner ut at det er kjempegøy å gjøre noe som er til det bedre. Jeg føler meg heller ikke hjemme på jorda, men sånne som oss har vel valgt å komme hit fordi vi ønsket å hjelpe til med det store skiftet? Det er så bra at vi kan få kontakt med mennesker her og ellers på nett, her er det ikke farlig å vise hvem vi er. Vi kan finne ut av hva som er lurt å gjøre sammen :-)
Veldig interessant det du legger ut om hjertet, takk for at du deler din kunnskap.

ubu
ubu
12 år siden
Svar til  gurid

Jeg har det helt topp her på jorda! Jeg synes jorda er et fantastisk sted å være, det bare plager meg litt at tiden går så fort. – Jeg har så alt for mye jeg har lyst til på denne vidurerlige planet. Jeg ser så mange muligheter, jeg har så mye håp, så mye ønsker om å være med å gi den fart til å snurre rundt.

Jeg ser så mange interesante mennesker, med interesante mål og meninger. – Jeg synes så mange bærer sitt selv på utsiden, og tør å åpne seg, tør å reflektere, tør å vise hvem de er.

Jeg synes det er så mye refleksjon blandt menneskene. Så å si alle har en ganske godt fundert og gjennomtenkt livsfilosofi, med dertil tilhørende mål og mening. -Jeg er veldig glad for kloden, og alle menneskene som besitter den.

Bare så synd med alle disse begrensningene. -Jeg ønsker å dra det i så alt for mange retninger. Reise til så alt for mange steder, oppleve så alt for mange mennesker, på så alt for mange ulike måter. -Jeg har så alt for mange ambisjoner, motivasjoner, drømmer og ideer. -Og jeg synes det er synd på alt som blir prioritert bort.

Jeg forstår ikke hvordan så mange kan ha et negativt syn på jorda, at de ikke føler seg hjemme her, eller at de vil av med seg selv, eller vekk fra hele planeten. Jeg tenker at de kanskje ikke har bygget sitt hus på den riktige grunn.

Disse menneskene synes jeg synd på, fordi fra utsikten min ser jeg så mye skjønnhet og mulighet. – Jeg skjønner jeg er priviligert som har denne flotte utsikten, og ser så mange som har bygd sitt skur nede i en dump, uten utsikt til noe særlig. Alltid skuende på et eller annet forferdelig. Jeg kunne selvfølgelig valgt å dele all denne utsikten, med de stakkars menneskene der nede, men jeg tror det ville vært meningsløst, da enhver mann er nødt til å bestige sine egne fjell, for å få den utsikten de trenger, og setter pris på.

Vips, her kom jeg jo opp med et fantastisk sitat, det burde flere ta til hjertet, meditere og tenke over: «Enhver mann er nødt til å bestige sine egne fjell, for å få den utsikten de trenger»

Alle gode ting ser ut til å komme til den som smiler.

ubu
ubu
12 år siden
Svar til  gurid

Jeg har ikke kommet hit for å hjelpe til med noe som helst skift.

Jeg tenker at hvis man ikke trives, så lever man livet sitt feil.

Uten å helt huske aforismen, men Nietzsche sa noe slikt som at estetikken kommer før etikken. Etikk, bygger på estetikk.

-Nietzsche er en som både er lettlest og svært interesant. Han skrev bøker som «den glade vitenskapen» og «hinsides godt og ondt» Bygger på de før-platonske grekse filosofer, og snakket mye om drivkraften i mennesker. Nietzsche er en god kammerat av meg, men man trengre ikke lese mye av han, man trenger å forstå noe intuitivt, at all denne plikten og etikken, og rettferd og frihet, er ingenting imot det gode liv.
Når dere skriver at vi er kommet til jorda, med en mening om å forbedre den, eller all denne faenskapen er så destruktivt, eller andre folk må forstå …. , ja da tenker jeg at man kjemper disse kampene på feil premisser, og gjør man det, så dør man en tidlig død.

Å hver dag skulle stå opp til en plikt om å redde verden, hver dag legge seg med en tanke om: hva godt har jeg gjort for verden i dag. -Det er slavemoral! -Det må kastes på bålet, det må vekk. Man trenger å finne helt andre motivasjoner for å gjøre det man gjør, eller så trenger man å finne på noe helt annet.
-Man trenger en herremoral: Man trenger en stemme som sier: Jeg vil, jeg skal, jeg ER! Gjøre disse moralske målene til en drivkraft innenfra, og gjøre det på en måte som kroppen forstår.
Alex Jones er et godt eksempel. Han sier at kjemper de kampene han gjør fordi HAN føler seg truet. -Han snakker ikke om rettferd, om det riktige, om enhvers plikt. Han referer ikke til noen eksterne verdier om rettferd. -Han setter seg selv i sentrum, og sier dette er MIN kamp. -JEG er, JEG krever den plassen JEG tar, dette er MEG, -Se på han og, han virker ikke på meg som en fyr som synes det er slitsomt å stå opp om morgenen.

Så UFO og Gurid: Kvitt dere med denne forbanna slavemoralen, krev at verden tilpasser seg deres ønsker og begjær, fremfor å bry dere så mye om etikk og rettferdighet. Ikke se på det som rett og galt, men HINSIDES rett og galt. Det meste av moralske systemer er konstruksjoner, rettningslinjer som vil ha deg til å handle i en spesiell forutsigbar måte. -Forsøk heller å spreng noen grenser.

ubu
ubu
12 år siden
Svar til  gurid

Altså jeg ser det slik: Eliten lever gode liv. De tør å vise sine lyster, og dyrke seg selv. De er ikke redd for å gå kompromissere sine prinsipper, eller de justerer sine prinsipper i helhold. -De har alle muligheter på jord, til å nå sine mål, fordi de ikke er underlagt en slavemoral som påbyr dem «rett tanke», «rette intensjoner», «rett motivasjoner», «rette handlinger» osv. -De står langt friere, og er følgelig langt mer kreative. -De har så mange muligheter, fordi de er selv ansvarlig for sin moral. -De har nok sine moralske systemer, med sin indre koherens, men de har ofte selv valgt det.

Befolkningen forøvrig, sånn på et generellt grunnlag lever i troen om at det finnes noe som er godt, riktig, rettferdig og korrekt og vakkert. De tilstrever en tilværelse hvor flest mulig av disse idealer er oppfylt. -De kunne aldri startet kriger for egen vinning fordi det er utifra et eller annet metafysisk prinsipp feil. -Disse etiske dommene om rett og galt, om godt og ondt er med på å legge mange føringer for befolkningens muligheter her i verden.
Denne metafysiske moralen om alle tings godhet er en ideehistorisk arv som ofte stammer rett fra ulike religiøses kirker, som la føringer for hin enkeltes moral, for lettere å kunne kontrollere.
Hvis man ser på slavemoralen under en, så ser man at den passer som hand i hanske for interesser som ønsker kontroll.
Mange moralske prinsipper fungerer ofte i forlengelsen som en avansert form for jantelov.

Forholdet mellom disse er ofte slik at slavemoralbærere har en idee om et utopisk samfunn, hvor alle kan leve side om side, under forutsetning om at de deler den samme moral. -Derfor forsøkes denne universielle, objektive moral å spres og overføres på så mange individer av et samfunn som mulig.

Man skal ikke drepe, slå, stjele, være brautende, rape, fise, lykkes, hovere, være stolte, begjære, ønske, drømme osv.

Siden man bærer på en idee om at disse moralske føringene skal være universielle opplever man eksistensiell tomhet, når man er den eneste av en gruppe som bærer på disse ideene.
Man føler man ikke har noen muligheter fordi retningslinjene man har lagt på seg selv setter en stopper for alt mulig.
Man føler seg ensom fordi man krever av andre at de skal dele de samme universielle oppfatninger, man føler seg fremmed fordi ens egne idealer har så lang avstand til alle andres idealer osv.
Disse tror da også ofte at veien til revulosjon, eller samfunnet etter revulosjonen vil bestå av individer som vet å leve rett og godt.
Og at eliten vil bukke under som en følge av dette.

Men så ser man realisitsk på verden. Man oppdager at korrupsjoner og konspirasjoner ikke blott eksisterer blandt topp 0,1%, men faktisk finner sted i alle miljøer, blandt alle mennesker, i alle institusjoner. Man oppdager at faktisk så mye som 4-5% av menneskeheten er sosiopater, med anlegg for å bryte med selv de mest fundamentale moralske dogmer. Man finner ut at for å lykkes i verden, trenger man å kompromitere med følelser og emosjoner. etc

Man tar alt dette inn over seg, noen føler at oppgaven en har satt seg er alt for stor. -At verden aldri kommer til å bli som idealstaten man har sett for seg i drømme. -Man får vanskeligheter med å stå opp om morgenen, man blir utmattet og sliten.

Nei, hvor var det jeg ville? mistet tråden

Jeg tror at dit jeg ville var at enhver liten mann, bør og kan se seg som en stor mann. Som sentrum i verden, med evne til å danne seg sin egen indre koherente moral, som også tar hensyn til ens drømmer, begjær og lyst. -En ser ikke med fordømmelse på Lady gaga, og alle tolkninger man kan legge inn i henne. Istedenfor ser man begjæret, lar seg rive med og føler musikken. Man lar seg ikke kompromittere i buisness, man benytter litt skitne triks selv, og opplever suksess og innflytelse man kan bruke til å forme verden i sitt bilde. Man tenker ikke på dyret og dets sjel, men man nyter biffen, og drikker vinen med god samvittighet fordi man er stor nok til å ha behov for dette selv.

Altså at man snur tankesettet litt på hodet. Istedenfor å nødvendigvis arbeide for å rive eliten ned, så er det en like stor bragd å forsøke å heve seg selv opp. Og det er noe som er viktig at den almenne bevisste mann, gjør.

Sånn tenker jeg da, vær den positive forandring, istedenfor å forhindre en negativ.

Ulven
Ulven
12 år siden

Jeg har ikke sett noen kommentarer som går på det manglende hensynet til den lille gutten som var en av hovedpersonene under prisutdelingene 8. mai.
Den 10-årige sønnen til offiser Bolle må vel ha følt seg sønderknust i møtet med Jens Stoltenberg. Først mistet han sin far og så får han ikke møte kongen.

For noen år siden ble en jente jeg kjenner trukket ut til å være med på åpningen av det nye operabygget i Oslo (hun gikk på barneskolen da). Hun trodde at hun var heldig og at det fulgte skikkelig glamour med det hun var blant de få utvalgte barn i Norge som skulle få oppleve.

Men hvem fikk hun møte? Jo, kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland. Jenta, som da var omtrent 10 år, ble så skuffet og forbanna at hun skjelte og smelte Valgjerd Svarstad Haugland opp og i mente i flere uker etterpå.

Hvem tror egentlig Jens Stoltenberg at han er – Donald Duck?

Michelle
12 år siden

Norge er underlagt Det Britiske Krigsimperiet

Den norske kongefamilien og storting og regjering med media og næringsliv, er under hierarki og ledelse av The British Empire som «dronning» elizabeth styrer. Hun er den eneste offentlige som får full innsikt i og er sjef for (les ansvaret for) alle de hemmelige etterretningene til imperiet. Hun er også den «eneste» som kan avstette statsministeren i United «Kingdom» og ærklære krig eller fred akkurat som «hun» ønsker seg det.

Jeg personlig synes dette er helt vanvittig, spesielt med tanke på alle okkulte demoniske (onde ånders magiske symbolikk) krigsordener som blir delt ut til alle som selger sjelen sin til dette imperiet, som altså Norge er en del av selvsagt.

Folk bør virkelig våkne og se hvem og hva som styrer verden. De som er over elizabeth er aldri på tv, der har vi alt fra hierarkier av negative aliens til ånder fra lavere dmensjoner. Dette høres jo også sprøtt ut, men ikke sprøere enn hva vi kan se på nyhetene at de bekrefter om hva som foregår i verden.

Snart vil vi også skjønne at Prinsesse Diana også ble brukt som et symbol og var alltid kontrollert. Hun uttalte at de planla en «ulykke» med henne, men at hun ville kjempe helt til slutt, men hvem kunne beskytte henne mot imperiet egentlig?

Når skal vi skjønne at vi er alle blitt lurt? – NOK ER NOK!

Ex-MI6 agent og whistleblower James Casbolt/ Michael Prince kommer aldri til å få noen krigsmedalje av «dronningen» eller hennes slaver, han velger heller å risikere livet ved å bryte taushetsløftet:
1 http://www.youtube.com/user/megawatts1066#p/u/3/9_OwsMsSRBw
2 http://projectcamelotproductions.com/interviews/james_casbolt/james_casbolt.html

Kloke or fra Peggy Kane:
«I don’t say this be negative or sound crazy. Because it has nothing to do with karma. Innocent animals get tortured all the time. Poor people end up in secret deep underground military bases. Children end up in lower astral worlds. None of them have done anything wrong. It is because of the net around the earth with low vibrations allowing this to happen, created by the same negative energies controlling mostly all hierarchies and the monetary system on planet earth.»

Det er en måte å forandre ALT på, lys og kjærlighet selvsagt. Det handler om selve egenfrekvensen og livsgnisten til vår kjære moder jord som alt lever på. Alt som vi vet er positivt for oss selv og andre hjelper!

Men folket må nå bli bevisst og våkne og rett og slett gjøre sitt ytterste for å sikre seg at de selv tar avstand fra handlinger under ledelse av dette verdensomspennende hierarkiet.

ola
ola
12 år siden
Svar til  Michelle

Hei Michelle, jeg vet ikke helt hvem atrikkel jeg skal legge ut dette på, så en av moderatorene her kan jo slette denne kommentaren viss den ikke passer her.
Men er dette en av de bilene som går på vann du prater om

? Eller er det flere som har laget det?
Har ikke undersøkt så mye rundt biler på vann selv, men har sett små model biler som går på vann, så vet jo det er mulig :)

Michelle
12 år siden
Svar til  ola

Hei, ja illuminati&co (Norge) mister mye makt/ kontroll om vi selv tar i bruk vannmotorer seff.

Michelle
12 år siden
Svar til  ola

Beklager, riktig link:

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Michelle

Hvorfor gjør du det ikke da? Du kan bli ganske rik på den ideen (om den holder det den lover).

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Michelle

Hvorfor tror du love bunnyen skulle ønske seg sånn penge ting da Kvakk ?
Dere er sånne som dere som tror at livet handler om å bli rik å skaffe seg mest mulig matrialistiske gjenstander som er årsaken til at verden gå til helvette

Fortell meg hva som er så bra med å bli rik da …. kom igjen… fortelle da Kvark ?

Starwolf
Starwolf
12 år siden
Svar til  Michelle

kanskje hun kan bruke motoren til å dempe forurensingspresset fra alle de andre bilene. pengene hun tjener kan hun jo gi bort hvis hun ikke vil ha dem.

Så, hva hindrer en fra å lage en vannmotor (hvis den virker).

klumpen
12 år siden
Svar til  Michelle

«Så, hva hindrer en fra å lage en vannmotor (hvis den virker).»

Demoner så klart. Det er de forbanna demonene som står bak termodynamikkens lover! Varmetap er faktisk demoner som sluker energi for å opprettholde egen eksistens.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Michelle

Ahh, selvsagt. Maxwells demoner. Hvordan kunne jeg glemme dem ;)

Michelle
12 år siden
Svar til  Michelle

Vel, f.eks. ryktene sier at Stan Meyer ble drept av olje og energiselskapene, han «døde» iallefall etter oppfinnelsen sin. Men det skulle ikke være noe i veien for folk å gjøre dette selv likevel. Det er flere andre som har gjort det. Problemer er at det alltid har blitt mystiskt stoppet før det kommer ut på markedet dessverre.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Michelle

Det hender dessverre ofte at ideer ser bedre ut på papiret enn i virkeligheten, og at de derfor aldri kommer videre. De virker ganske enkelt ikke.

Ellers pleier heldigvis oppfinnere å dø først etter at de har funnet opp noe ;)

ola
ola
12 år siden
Svar til  Michelle

Quark: tror du seriøst ikke at penger og makt er enn større drivkraft enn folkets og jordens beste? Og at folk ikke er villige til å drepe for det?

Min teori er at alt av olje og gass skal brukes opp før noe fri energi og biler som går på vann kommer ut.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Michelle

Tvert imot. Jeg tror grådigheten dominerer til de grader at enhver som kunne lage energi gratis ville gjort det, og solgt den til vanlig markedspris. Hvorfor styre med store oljeplattformer når du kan lage det gratis?

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden

Dette er sakset fra et innlegg i Dagsavisen.

ÅPENT BREV TIL:

Stortingets presidentskap

Oslo den 4. mai 2011

Våpenhvile og krigserstatning

Den arabiske liga ba om et flyforbud for Libya 12. mars og banet dermed vei for Sikkerhetsrådets vedtak om beskyttelse av sivile. Beskyttelsen av sivile er imidlertid bare en del av Sikkerhetsrådets resolusjon 1973. Like viktig er Rådets vedtak om å fremme våpenhvile, fredsmegling og en politisk løsning.

Etter at flere sivile er drept som en følge av NATO-bombingen, minner vi om artikkel 48 i 1. tilleggsprotokoll til Genèvekonvensjonene som slår fast kravet om beskyttelse av sivile i krig.

Innen 29. april hadde norske fly sluppet rundt 240 bomber over landet, ifølge Forsvaret opplysninger 2. mai i Klassekampen, som melder om at en skole for funksjonshemmede barn er bombet av Nato-fly! Stortinget må avklare om norske F-16 fly deltok i denne bombingen og om Norge er ansvarlig for krigserstatning til Libya.

Vi krever at Stortinget umiddelbart foreslår i Nato å iverksette øyeblikkelig våpenhvile. Norge må på denne bakgrunn støtte opp om Den Afrikanske Unionen, AUs, forsøk på å få framforhandlet en fredsløsning mellom Opprørernes nasjonale overgangsråd og Muammar Gaddafis regime som sikrer avholdelse av demokratiske valg i Libya.

Vi minner for øvrig om at FN-paktens artikkel 2 forbyr innblanding i forhold innenfor den enkelte stats jurisdiksjon.

Vennlig hilsen

Den norske Fredskomité
Knut Vidar Paulsen

Talsperson

Ulven
Ulven
12 år siden

Replikk 1 til Husqvarna-vott:

Du sier:
”De groteske bildene du linker der har ingenting med DU å gjøre, men du kan gjerne forsøke å dokumentere det, Ulven”

Hvordan dukket bildene opp? Jeg googlet ”depleted uranium babies”.

Hvis du tviler Husqvarna på at gravide som inhalerer støv som stammer fra bombing med utarmet uran får høy risiko for å føde sterkt misdannede barn, så prøv et nytt bildesøk i Google ”Depleted uranium babies Fallujah”.

Så overlater jeg til deg, Husqvarna, å bevise at ikke minst ett av bildene som fremkommer i dette søket skyldes amerikanernes bruk av utarmet uran-bomber i Fallujah i Irak.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Ulven

Her kan du se hvor søte og lykklige hundretusner av barn blir i Afghanistan, Libya og Irak etter bruk av UD Lodott :)

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3766563.ece

UD har en halveringstid på 4.5 milliarder år så om ca 100 milliarder år begynner barne i landene der å slutte å få 2 hoder, 3 armer, 4 ben osv

Ups … vent ltt…..sola slokner jo om 4 milliarder år …

Hvor mange tusen kvinner og barn må man sprenge i fillebiter før man får den sataniske jernkorset med sverd av Kongen eller Judas-Jens du lodotten ?

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  smurfen

Enkelt lite spørsmål Smurfen, når et radioaktivt stoff har en halveringstid på 4.5 mrd år, tyder det på at det er et sterkt strålende stoff eller et svakt strålende stoff?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Hvorfor spør du om noe du allerede vet ? kan du ikke heller spørre om ting du ønker å bli opplyst om ?

Det er vel barnehagefysikk at jo lengre halveringstid jo lavere stråling

En klump DU er helt ufarlig og kan spisest om en vil, det er støvet som er ekstremt farlig og som føret til at hundretusner av barn får tre hoder, 4 ben, klumphoder osv
Får en spredt det lenge nok ut i atmosfæren så vil ALLE verdens nyfødte barn bli mutanter om ikke lenge

Ifølge dere så er jo radioaktiv stråling helt ufarlig, som dere sa så på septik så var det ingen som var blitt skadet av stråling etter eksplosjonene i Tsjernobyl, Hiroshima og Nagasaki
De store tunge raportene om at over 100 000 er døde av ettervirkningene bare ved Tsjernobyl driter dere i for den almektige cultlederen Dyret Dal sier noe annet

http://naturvernforbundet.no/energi/aldri-mer-tsjernobyl-article24310-114.html

Dere er jo rape gaærne hele gjengen, er det mulig å bli så forjævlig ondskapsfull ?

Du får fortelle barna her at de maltrakterte anisktene deres bare er en illusjon

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3766563.ece

Det ville ikke oversasket meg om kometen som ble kastet inn i solen på den sataniske datoen i går som kaster en kraftig CME rett i trynet på oss i dag også er en del av NWO greiene

Dr koko får jo ikke fortalt ofte nok hvor flinke dem er til å styre kometer, astroider og metorer i de retningene de ønsker

Comet CRASHES into SUN causes Solar Flare May 11th 2011 SOHO Live FEED Capture

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Smurfen: «et er støvet som er ekstremt farlig og som føret til at hundretusner av barn får tre hoder, 4 ben, klumphoder osv»

Dokumenter det. En Aftenpostenartikkel av en journalist som ikke vet hva han snakker om, med bilder som ikke har noe med stråling å gjøre holder ikke. Bildet i starten av artikkelen er tatt med for å virke skummelt, og har ingenting med rapporten artikkelen henviser til. Det viser et barn med såkalt kavernøst hemangioma.

«Ifølge dere så er jo radioaktiv stråling helt ufarlig, som dere sa så på septik så var det ingen som var blitt skadet av stråling etter eksplosjonene i Tsjernobyl, Hiroshima og Nagasaki»

Hvorfor lyger du, Smurfen? Dette bør du finne sitatet for, eller innrømme at du bløffer.

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Par dager har gått. Ingen dokumentasjon, og ingen fremvisning av sitat som påstått.

Det kler ikke din sak å bare slenge ut av seg usannheter som om du skulle få betalt for det, Smurfen. I alle fall ikke når det er så lett å avsløre. Dårlig periode for tiden med spådommer som faller til jorden osv?

ajoar
ajoar
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Lavmål:
«Ifølge dere så er jo radioaktiv stråling helt ufarlig, som dere sa så på septik så var det ingen som var blitt skadet av stråling etter eksplosjonene i Tsjernobyl, Hiroshima og Nagasaki
De store tunge raportene om at over 100 000 er døde av ettervirkningene bare ved Tsjernobyl driter dere i for den almektige cultlederen Dyret Dal sier noe annet»

«Dere er jo rape gaærne hele gjengen, er det mulig å bli så forjævlig ondskapsfull ?»

Det ville ikke oversasket meg om kometen som ble kastet inn i solen på den sataniske datoen i går som kaster en kraftig CME rett i trynet på oss i dag også er en del av NWO greiene

Hmmm… seriøsiteten er totalt fraværende. Minner meg om Aftenposten som for en tid tilbake bare måtte stoppe muligheten for å kommentere artikler da det hele endte med utskjelling, rasistikse utsagn, personhets osv….

Det er i ferd med å gå samme vei her inne…
Overhode ikke interessant å være her lenger.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Nå tror jeg du bare tuller eller troller med meg Lahvot :)

På tiden du brukte på skrive kommentaren din ville du googlet opp millioner av artikler om de ekstreme skadevirkningne av UD i krig

Spådommer som aldri blir noe av ?
For det første så har jeg til dags dato enda ikke hatt en spådom, jeg legger ut info om hva andre mener om enkelte datoer for så så si hvordan jeg analayserer spådommer, tegn og diverse

Ønsker noen og se det som latterlig underholdning så er det helt greit men folk får følge sitt indre og gjøre seg opp sine egne meninger om infoen :)

For å si det slik så har jeg en bedre halvdel som er 10 ganger mer ekstrem en alle debunkerene på NS til sammen med en ledende stilling på Rikshospitalet men det har kanskje noe med at motsetninger tiltrekker hverandre….

Etter å ha varslet svinevirus, jordskjelv i danmark, sørlandet, vulkan på Island, skjelv i Japan, krig i Libya og skjelv den 11 Mai osv osv så er hun litt på gli
Men det er seff ingen hemmelghet at det har vært noen litt heftige diskusjoner til tider ;)

Joda jeg har bommet litt på når og hvor noen falsk flagg opprasjoner skulle ha funnet sted utifra info i media, feilen skyldes nok at jeg har lagt vekt på utalelser og ikke på hellige datoer vil jeg anta
Jeg trodde også 11.Mai skjelvet skulle bli heftigere en det ble

Jeg ønsker seff ikke å legge ut negativ info, ingenting hadde gledet meg mer en å bare kunne legge ut ren positiv info :)
Frank mm sier at veien videre bare er en litt sån bumbete vei, den bumpete veiene ønsker jeg folk selv skal få ta del i og ta sine forholsregler for å beskytte seg og sine

Husker der jeg vokste opp der hadde vi en sigøyner som var proff spå dame

Hun var usedvanlig populær, alle som gikk ditt fikk vite at dem ville få en strålende kariere og få stor rikdom sammen med sine barn, alle var usedvanlig fornøyd og ryktet spredete seg om denne fantastiske spå damen, ventelistene ble lange
Alle som gikk ditt fikk vite at dem ble søkkrike, barn med store karierer osv osv

Ja selv min beste venn var fra seg av begistring siden hun hadde på en eller annen fantastisk måte sett at han hadde et yrke der han brukte hendene sine
Da jeg prøvde å oppyse han om han kunne nevne et yrke der man ikke brukte hendene sine så mente han jeg bare kverrulerte

Joda sånn kunne jeg seff også vært men ønsker ikke å være noen Pinocchio-smurf

Da får det heller våge seg at jeg får mange minus tomler som ikke leverer de nyhetene folk ønsker seg

Vist jeg har såret deg og andre følelser så må jeg bare beklage det på det sterkeste, siste jeg ønsker er å være slem men som sagt jeg er ingen trollmann og til tider så synker jeg ned på samme nivå som dem jeg debaterer med :(

Det beste rådet jeg kan gi folk nå er å skaffe seg mat for minst 6 mnd og ikke minst så er det kjempe morro og dyrke sin egen mat :)

ola
ola
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

klippet og limt herifra

http://www.gulfwarvets.com/depleted_uranium_for_dummies.htm

Although blocked by the skin, alpha radiation can be inhaled, ingested, and absorbed into the blood stream through scratches and wounds. It is highly
dangerous internally. In addition to being physically radioactive it is also chemically toxic. This explains the “double whammy” effect. Soldiers who are
exposed can become immediately ill from the toxicity, recover, and then suffer severe additional symptoms from the radioactivity years or decades later.

A study in the April 2003 New Scientist magazine suggested that DU toxicity combines synergistically with its radioactivity to produce more serious effects.

Dr Keith Baverstock, a senior radiation advisor to the World Health Organization, is quoted as saying, “The radiation and the chemical toxicity of DU could also act together to create a ‘cocktail effect’ that further increases the risk of cancer.”

Hence Gulf War vets were served a cocktail inside a cocktail.

More troubling still is another study of the materials inside the DU weapons used in Iraq and Afghanistan. That report found that in addition to U-238,
today’s munitions contain plutonium, neptunium, and the highly radioactive uranium isotope U-236. An isotope is one of several slightly different atomic
structures within the same element, in this case uranium. According to a 1991 study by the UK Atomic Energy Authority, these elements are 100,000 times more dangerous than the U-238 in so-called depleted uranium.

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  Ulven

Du mener at et googlesøk er nok dokumentasjon? Er det virkelig det du mener? Man bildegoogler det man vil ha, og så er det nok?

Hvor himmelstormende ignorant er det du forsøker å fremstå? Du kan jo google «depleted uranium is harmless» så får du opp masse og.

Dette er ellers dine påstander, så bevisbyrden er hos deg. Som BelzeBob sier så ofte, man kan ikke bevise en negativ påstand.

ola
ola
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Huskarlavhot: det holder ikke å bare skrive inn noe i google og trykke søk så er du ferdig, du må også gå videre inn på sidene som kommer opp etter du har søkt, så må du lese litt.

http://www.gulfwarvets.com/index.html

Her på American Gulf War Vets Association står det endel om DU, men du vet vel sikkert bedre enn de krigsveteranene som kjenner det på kroppen…

Ulven
Ulven
12 år siden

Replikk 2 til Husqvarna-vott:

Du sier:

«Jeg betviler også sterkt at de Norske flyene har brukt DU-projektiler til noe som helst. For eksempel bomber man ingenting med DU, det brukes til andre ting.»

Så her sannelig avslører en skepsiser av høyere grad, hvilket nisseland han har vokst opp i med topplua trukket godt nedover øynene.

«Jeg betviler også sterkt…» Er det dette som kalles å ønske å skåne seg selv for en ubehagelig sannhet om egen regjerings ansvar – omtrent slik menige tyskere begynte å rasjonalisere da det kom ubehagelige meldinger om at deres egen regjering var begynt å bli svært slem med jøder og deres barn?

Hvorfor får norske Libya-piloter – som ifølge avisene flyr «livsfarlige» oppdrag over Libya; og dermed kvalifiserer til norske heltedådsmedaljer fra Kongen selv når de har kommet vel hjem etter endt oppdrag – ikke vite om hverken HVEM de bomber eller HVA de bomber med?

For å skåne pilotene selv (ikke bombeofrene som kunne blitt skånt om pilotene hadde fått vite hvilken djevelsk last de bar med seg slik at de kunne ha droppet bombene over Sahara før de gjorde vendereis) for at de ikke skal få samvittighetskvaler ved å få kjennskap til de direkte konsekvensene av deres «heltemodige innsats» (NYTALE for massedrap utført for det globale finans-oligarkiet).

Utarmet Uran – bomber benyttes særlig for å ramme godt beskyttede mål, som TANKS og BUNKERSER. Jeg har lest at norske jagerfly har vært med på å bombe bomkerser, Husqvarna. Du kan lese om det her, siden du virker litt tungnem og med solide skylapper i å ta inn over deg info fra den virkelige verden:

«BOMBET BUNKER: Bildene ovenfor viser bombingen av en libysk bunker tatt fra et av de norske F16-flyene.»

http://www.dagbladet.no/2011/04/15/nyheter/utenriks/libya/nato/forsvaret/16203663/

Har du lest denne, du som er så skråsikker i din iver etter ikke å få kjennskap til det som engang var fredsnasjonen Norges pågående ondskap i fjerne land som ikke har truet Norge militært?

DEPLETED URANIUM IN BUNKER BOMBS
The United States loudly and proudly boasted this month of its new bomb currently being used against al-Qaida hold-outs in Afghanistan; it sucks the air from underground installations, suffocating those within. The US has also admitted that it has used depleted uranium weaponry over the last decade against bunkers in Iraq, Kosovo, and now Afghanistan.

http://www.rawa.org/du.htm

Kan du få sjekket opp hva slags bombelast som ble sluppet over Libya-bunkersen, Husqvarna, og husk å skynde deg å sende en il-mail til forsvarsministeren om at Norge ikke må delta mer i bunkers-bombing i Libya, da det ikke finnes noen sikker måte for å forvisse seg om at bunker-bombene ikke inneholder utarmet uran…

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  Ulven

Dokumenter at de norske F16-flyene har brukt bomber med DU i da. Det er din påstand, din bevisbyrde.

Zetera
Zetera
12 år siden

Kjempebra artikkel Tor Karlstad.

En kunne lese i DB her om dagen at Syriske sikkerhetsstyrker går over hele landet fra dør til dør i jakten på personer som har deltatt i eller står bak de siste ukenes demonstrasjoner. Hundrevis av syrere er angivelig arrestert. Over 630 mennesker skal være drept i løpet av uroen.
Demonstrantene krever gjennomgripende reformer i Syria, som 40 år har vært styrt med hard hånd av al-Assad-familien.
Regjeringen burde beskytte sine innbyggere, ikke drepe dem.
http://www.dagbladet.no/2011/05/09/nyheter/utenriks/syria/demonstrasjon/16463515/

Utenriksdepartementet sin pressemelding om saken: «Norge fordømmer vold mot sivile i Syria.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2011/norge-fordoemmer-vold-mot-sivile-syria.html?id=641193

Men har ikke Norge støttet dette regimet når de pøser på med penger til syrisk politi og sikkerhetsstyrkene med over 2,5 mill.

Bruker bare fine ord på sine prosjekter som fred, menneskerettigheter, likestilling osv så kan spillet fortsette!
http://www.dagbladet.no/2011/04/23/nyheter/utenriks/syria/16283968/

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Zetera

Glimrende Zetera :)

Makan til hykleri

Selv fredsprisvinneren og losjebroren med samme navn som apen til Pippi hyller Gadaffi

Nelson Mandela hedret Moammar Kadhafi
ZUWARAH, Libya: (AP/Dagbladet): President Nelson Mandela ga i går Libyas diktator Moammar Kadhafi Sør-Afrikas høyeste orden ved det andre statsbesøket i landet på under en uke

http://www.dagbladet.no/nyheter/1997/10/30/35256.html

Jesuitt Jonas, Enoksen og Juge Jens sier at vi må ta Oljen til Gadaffi for vist ikke vi gjør det så er det noen andre som gjør det

Nok en fredsprisvinner og losjemann svarer med dette

Argumentet var nemlig at hvis ikke norske skip fraktet oljen, ville andre lands skip gjøre det. Jeg husker fortsatt erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutus kommentar: «Det blir som bilisten som kjører på landeveien og ser en kvinne i veikanten, og som så tenker at ‘hvis ikke jeg stopper og voldtar henne, vil sikkert noen andre gjøre det’.»

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110318/OAKTUELT/703189927

For fem år siden roste den rødgrønne regjeringen Libya for økonomisk og politisk fremgang.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7538507

Moralen er vel at får vi ikke økte oljekontrakter så får vi norske skattenbetalere til å finasiere en krig der vi kommer og stjeler oljen deres

Lurer på om NATO hjelper oss vist vi samler en vepnet gjeng og marsjerer mot Oslo for å avsette den korupte regjeringen

Det er vel ingen som betviler at NATO vil støtte opprørenene og teppebombe Norge med UD vel ?

Zetera
Zetera
12 år siden
Svar til  smurfen

Du har så rett så rett smurfen. Det er kun et spill for galleriet, et spill som kan bli enda farligere etter hvert. De tenker ikke på folket i det hele tatt, hverken ute eller hjemme.

Fikk meg en god latter av erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutus kommentar. Ingen kan kritisere den mannen for lite kreativ tankegang.
«Først til Mølla» prinsippet.

ola
ola
12 år siden
Svar til  Zetera

Oljeproduksjonen er vel på god vei ned i Syria, så det blir nok med fordømmingen av vold der

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Syria's_oil_industry

Zetera
Zetera
12 år siden

Vil der bli et demokrati i Midt-Østen?
Hør William Engdahl sine meninger:

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Zetera

Næsj… tror de som blir martyrer for et demokrati blir veldig skuffet, alt er bare et Illuminati spill for galleriet
Sånn som alltid styre de begge sider i alle konflikter

Daffy, Ben Ali, Mubarak, Assan, Saddam, Ahmadinejad osv er alle kjente høytstående frimurere og dyrket det okulte
Mubark viste nok for tiår siden at han skulle gå av den 11.2.11 og Daffy viste at 19 Mars ville landet bli bombet for evigheter siden

LItt opprør så tror folket i landene at de får demokrati så blir de føylige NWO land

Gaddafi and his Freemasons, Kabbalists, Satanists Zionists friends

http://www.youtube.com/watch?v=dY8OawmkA4E&feature=related

Gaddafi is a zionist and freemason

http://www.youtube.com/watch?v=MIU3piZUx3I

Som Wesly Clarck sier så er det syria som står for tur, så Libanon, somalia, sudan og Iran

General Wesley Clark on 9/11 n Libya, Libya was already planned

http://www.youtube.com/watch?v=cUhlFO5qjVE

Alt er bare et spill for galleriet Medvedev og Hu får beskjed om å ikke legge ned veto og bla bla bla ……….

Middelklassen finasierer sitt eget kommende tyraniske okulte verdensorden og krigsprofitørene blandt eliten tar hele potten

Det er vel snart bare chippen og dyret på toppen som mangler :)

PLEASE WATCH !!! the zionist plan for world domination ( RING OF POWER )’

Guy Fawkes
Guy Fawkes
12 år siden

Youtube er IKKE en pålitelig kilde, slutt å linke til youtubevideoer.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Guy Fawkes

Youtube er ikke èn kilde, men ett nettsted hvor man kan legge ut videoer.

I dette tilfellet er kilden RT:
http://www.youtube.com/user/RussiaToday?blend=1&ob=5#p/u/0/0yhFRWaQbNg

Og i dette tilfellet er kilden soutpark studios:
http://www.youtube.com/watch?v=28qDrv4OmWQ

Slutt å kjøre billige hersketeknikker ved å omtale youtube som èn kilde Guy Fawkes. Så trangsynt har jeg vanskeligheter med å tro du innerst inne er.

Det hadde vært langt mere stimulerende om du tatt deg tid til å imøtese innholdet i de filmene istede for en overflatisk og arrogant avfeiing i form av en oneliner på feilaktig grunnlag.

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

«Det hadde vært langt mere stimulerende om du tatt deg tid til å imøtese innholdet i de filmene istede for en overflatisk og arrogant avfeiing i form av en oneliner på feilaktig grunnlag.»

Jeg kan huske den der til neste gang en kilde fra de som er uenige med dere blir avfeid i form av en oneliner som «sionisteid propagandakilde.»

BelzeBob
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Sigr & Huskar

Saken er ganske så enkel. Vi kan dele inn alt som finnes av media i tre kategorier:

1. Hovedstrøm-media. Altså, engelske «mainstream media» oversatt til norsk. Eksempler på hovedstrøm-media er Aftenposten, CNN, Wikipedia, Dagbladet og statlige organer.

2. Alternativ-media. Eksempler på alternativ-media: Nyhetsspeilet, Rense.com og utallige nettsteder og blogger som ikke er drevet av pengesterke organisasjoner eller støttet på noe vis av myndighetene.

3. Trivia, tull, tøys og underholdning av mange forskjellige slag. Samt media som man kan si er helt upolitisk: nettsider om data, fluefisking, veteranbiler, countrymusikk osv.

De to som er interessante i denne diskusjonen er de to første kategoriene. La meg si litt mer om forskjellene mellom disse:

* Hovedstrøm-media er styrt av bedrifter. Bedrifter – som igjen er styrt av større bedrifter. Det er veldig mye penger involvert og millioner av mennesker jobber heltid i hovedstrøm-media og får lønn. Mennesker er formelt ansatt og er pålagt av bedriften å følge bedriftens retningslinjer. I sin tur er bedriften pålagt å følge retningslinjene fra sin overordnede. Og dette kan bli kinkig når en journalist skal prøve å gi folket relevante nyheter. Eksempel: General Electric og MSNBC i USA har samme eier. GE selger enormt mye våpen med enorm profitt. Tror du da en journalist ansatt i MSNBC får lov til å kjøre en reportasje som for det første belyser GEs våpensalg, og for det andre belyser det faktum at MSNBC er eid av folk som tjener store penger på våpen?

* Alternativ-media er alt mellom himmel og jord, men det som er det positive med alternativ-media er at det er ingen kommersielle interesser med i bildet. Ja, kanskje vil noen kunne selge noen vann-filtre og helsekost, men det er ikke snakk om profitt i million-klassen.

La oss si du funderer på å kjøpe en brukt bil. Hvem vil du stole på når du vil informere deg om bilens tilstand: bruktbil-selgeren – eller bruktbil-selgerens konkurrent, eller en fyr som hverken har noe å tjene eller tape på at du kjøper akkurat denne bilen?

Den norske stat har forretningsavtaler med vaksineprodusenter. Den norske stat har milliarder investert i utbygging av mobilnettet. Er da statlige organer de du vil gå til for objektiv informasjon om vaksiner og mobil-stråling?

Tja, du kan jo si: «Dagbladet og VG er ikke statlige organer. Man kan jo lese hva de skriver om sakene.» I et langt friere, mer demokratisk og mindre korrupt samfunn hadde dette gjerne vært sant. Men husk på at Dagbladet og VGs øverste prioritet er å fortsette sine bedrifter og tjene gode penger. Om slike aviser skulle talt staten midt i mot kan du vedde på at de hadde støtt på store problemer. I tillegg må man regne med en faktor til: nemlig at de som er redaktører og eiere av slike store aviser gjerne har blitt redaktører og eiere gjennom å gå med strømmen. Dette vet vi: vil du lykkes i samfunnet må du gå med strømmen. Ellers går det ikke bra. Så slike aviser bedriver også det man kan kalle selv-sensur. Altså – visse emner unngår man å skrive om. Og/eller man passer på å følge den offisielle linjen når det kommer til visse kontroversielle spørsmål. Ellers blir det skandale og ubehag, og det vil ingen ha. Det man vil ha er en god og stabil jobb og forutsigbare lesere som fortsetter å kjøpe et forutsigbart produkt som har en forutsigbar effekt. Altså: status quo ruller videre pent og rolig dag for dag.

Skribentene i Nyhetsspeilet kan derimot skrive nærsagt nøyaktig hva de vil. Med mindre de kommer med trusler, oppfordring til vold og terrorisme og andre ting som i seg selv er lovbrudd. Og de har ikke, såvidt jeg vet, gitt sitt samtykke til å følge statlige direktiver for journalister. Du vet kanskje at slike direktiver eksisterer i forbindelse med innvandringsproblemet, og også homofili. Vi kan nok heller ikke utelukke at det fins enda flere slike direktiver, formelle eller uformelle, som vi ikke vet om.

Alternativ-media jobber også på et annet vis enn hovedstrøm-media: førstnevnte prøver som regel å presentere det store bildet, helheten – mens sistnevnte alltid fragmenterer informasjon slik at leseren/lytteren/seeren ikke blir i stand til å «legge puslebitene sammen.» Et godt eksempel er hvordan informasjon og dis-informasjon om 9/11 og Krigen mot Terror blir presentert: man utelater ekstremt viktige fakta og gir folk kun små «puslebiter» som de ikke kommer noen vei med, fordi de andre bitene mangler. Og enda verre blir det jo når man i tillegg presenterer masse informasjon som ikke er informasjon, men ren løgn. Løgn man kanskje drar tilbake på et senere tidspunkt, men på en slik måte at folk knapt legger merke til at man dro løgnen tilbake.

Legg merke til at et «alternativt» nettsted som Rense.com for det meste faktisk presenterer nyheter fra hovedstrøm-media. Men nyhetene er presentert på en slik måte at folk har en sjanse til å relatere nyhetene til hverandre. Det er nettopp dette hovedstrøm-media aldri gjør. De følger ikke opp viktige saker, og de trekker ikke tråder mellom saker der tråder absolutt bør trekkes. I alternativ-media har man som oftest en brukbar relativitet: man legger stor vekt på de viktigste sakene – mens man ignorerer de trivielle. I hovedstrøm-media er det omvendt: man ignorerer de store sakene, eller forvrir de på en slik måte at publikum får en forfalsket versjon av hva som hendte – mens man alltid legger stor vekt på trivielle og tullete ting.

Huskar nevner noe om «sionisteid.» I den vestlige verden har vi to store nyhetsbyråer: Reuters og Thomson-AP. Begge er eid av sionistfamilien Rothschild. Mesteparten av vestlige mediaselskaper er faktisk eid av sionister. I vårt naboland Sverige er 80% av media eid av sionist-jøder. Ashberg-familien står sterkt. Visste du at Ashberg var med å finansiere Lenins revolusjon i Russland i 1917? Dette får du ihvertfall ikke lese i en større svensk avis. Bare et lite eksempel.

http://www.mosaisk.com/Torben-Lund/Bonnier-Hjorne-Klein-Jewish-Media-Scandinavia.php

Ville du gå til muslimske konebankere for å få objektiv informasjon om muslimsk konebanking? Dette blir som å gå til vestlig media for å få objektiv informasjon om sionistene.

Norske samfunnstopper er svært ofte frimurere. Disse toppene/frimurerne kan du vedde på også har høye verv innenfor media. Vil du da forvente at disse eksponerer korrupsjon der frimurere er involvert?

Bare noen eksempler.

Ja ja, dette ble en lang «rant.» Men jeg håper jeg sa ihvertfall noe som er verdt å tenke på.

gurid
gurid
12 år siden

Ubu, du gjør jo verden til et bedre sted ved å vise den at du har det kjempebra, du jobber jo for det gode uten å tenke at det er en slitsom oppgave. Hvis man føler jobben er slitsom, gjør man noe feil. Tror at etikken kommer lettere dersom du allerede ser det estetiske. Men det er også mulig å velge å se estetikk feks i et arbeid du mener gjør noe til det bedre. Noen mennesker kjeder seg eller føler det meningsløst hvis de ikke får en oppgave. Men det er ikke nødvendig for alle, det viktigste er jo bare å være i en frekvens man nyter. Også kan jo de som ønsker strebe etter en frekvens de nyter enda mer :-)

gurid
gurid
12 år siden

Ubu, du har jo alt kommet til 5. elller 6. density! din utstråling er smittende, he he, det beste og mest inspirerende jeg har lest her :-)

evilbug
evilbug
12 år siden

Iblandt lurer på hva i granskauen som har skjedd med folk fra New-Age/Alternativ -bevegelsen her i Norge. DEN ER HELT UNIK!! Jeg har aldri hørt maken til hvordan de fiser rundt »der oppe» blandt »lysvesener» og stråler sine »lysfrekvenser», selv ikke blandt Amerikanere, som går for å være temmelig fjollete.
Ærlig talt, jeg hadde blitt pisstoff og dødelig fornærmet, hvis noen påstod at jeg var på »5 – 6 nivås densitet» (densistet= Tett i Bønna).

Det å være »våken» betyr IKKE, å kun bry seg om en fiktiv drømmeverdenen, men å være tilstede i den fysiske, og faktisk FORSTÅ (i alle fall gjøre ett aldri så lite forsøk) på et dypere plan, hva som foregår i den.

Uhhmmm. Hallo, noen hjemme?

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  evilbug

he he, ja, det har skjedd noe som gjør new-age folket unikt, store ting, tror ikke det kan forklares, man må ønske selv å finne ut av det og oppleve det.

Selvfølgelig skal vi være tilstede i den fysiske verden, men hvordan kan du forstå den, på en dypere måte, dersom du ikke besøker andre verdener… som forøvrig ligger lett tilgjengelig for alle som ønsker det. Prøv det, siden du ikke ønsker å leve overfladisk…

evilbug
evilbug
12 år siden
Svar til  gurid

Jeg var nok litt for brå med sarkasmen i går. Unskyld.

La meg forklare hvorfor jeg var det.
Vi har anerkjente måleenheter som Liter og Meter i den fysiske verden for å beskrive volum og lengder. Men når noen forsøker å sette måleenheter på mennesker, så lurer jeg litt på _hvorfor_ og _hvem_ som fastsetter disse enhetene, og synes faktiskt det er litt respektløst å gjøre slikt. Det minner meg litt om det psykiatriske systemet vi har som hele tiden skal båssette folk på grunnlag av hva _de_ mener er »vitenskapelige fakta».
Hvem har vel ikke møtt mennesker med 150 i »IQ» som bokstavelig talt er »dum som et kjøpebrød», og attpåtil mener selv at de har rett til å kontrollere alle andre fordi de er »smarte». Personlig så har jeg blitt lurt trill rundt av folk med 70 i »IQ», så det sier vel litt om hva slags »fakta» eugenistene operere med.
Så kommer det ett par spørsmål jeg håper du stiller deg selv, uten at du er forpliktet til å svare meg på noen av dem.

Hva er »1 Densitet» og hvem har fastsatt denne enheten (en eller annen, meget »dense» fyr, der ute i den digitale verden)?
Hvis jeg har 0 i Densitet – har jeg da inntatt gassform? ;-)

Jeg ber igjen om unskyld for utbruddet mitt i går og ønsker deg en god helg.

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  evilbug

Det var dumt av meg å slenge ut en kommentar som min, jeg ser jo at den kan virke skrullete. Det var forøvrig ment som et kompliment .. hvis du er i 5. eller 6. densitet så har du kommet veldig langt i utviklingen. Det finnes ikke mange av dem her på jorda. Dette har egentlig lite med IQ å gjøre, mer med størrelsen på hjertet&forståelsen din. Her på jorda, som er 3d, kan vi sammenligne med at vi er i barnehagen, etter det store skiftet som kommer nå veldig snart, begynner vi på barneskolen, 4d :-) Du burde lese Ra materialet, tror det ligger her på nyhetspeilet, det ligger uansett veldig mange artikler om dette her, håper du synes det er spennende. God helg til deg også :-)

kajak
kajak
12 år siden
Svar til  gurid

Hallo gurid.
Jeg bare lurer på en ting.

Jeg har lyst til å forstå den fysiske verden på en dypere måte ved å besøke andre verdener, som du sier. Men hvordan skal jeg enkelt klare dette?

Hvor vanskelig er det på en skala fra 1 til 10 fx.

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  kajak

Hallo Kajak.

Det enkleste er å reise gjennom meditasjon, tror det kan være lurt å gå et lite kurs, eller bare ta en gaidet meditasjon fra youtube.
Hvis du allerede har viljestyrte drømmer, kan du dra på astralreise til hvor du måtte ønske, her ligger den største utfordringen i å fjerne alt som hindrer deg i å «gå ut av kroppen», frykt feks er et hinder.
Ellers er jo det kuleste Merkaba hvor mulighetene er grenseløse.
For noen er disse tingene lett, andre trenger mer trening, vilje og selvdisiplin.
Du finner massevis av artikler her på nyhetsspeilet og ellers på nett.
Lykke til med deg :-)

kajak
kajak
12 år siden
Svar til  kajak

Takk for svar gurid.

Neida, frykt skal ikke være noe hinder for et møte med det guddommelig lys på eventuelle framtidige astralreiser.

Det kan kanskje være enklere å få til dette hvis jeg forsøker når jeg er i et grenseland mellom søvn og våken tilstand.

Eller kanskje ved inntak av psykedeliske stoffer.

Ha en fin dag.

Zetera
Zetera
12 år siden

Glem Libya i følge DB.
Det er opprøret i Syria som kan endre hele Midtøsten.

I BOKA «THE TRANSFORMING FIRE – The rise of the Israel-Islamist Conflict» skriver Jonathan Spyer om Syria-Iran-aksen.
Hva handler den egentlig om? Spyer mener alliansen for ofte beskrives som et bekvemmelighetsekteskap.

Selv mener han disse elementene er sentrale:
Syrias alawittiske herskerklasse som ikke anses som muslimer av andre, har et desperat legitimeringsbehov overfor egen befolkning.
Iran sliter med å bli regional leder fordi de ikke er arabere eller sunnier.

Spyer mener det avtegner seg to hovedblokker:

Blokk 1: Iran, Syria, Sudan, samt Hamas, Hizbollah, Sadrs folk i Irak og noen spredte sjiabevegelser.

Blokk 2: Resten, som egentlig mest defineres av at de ikke er med i Iran-blokken.

Tidsskriftet Foreign Policy kaller Syria «en tidsinnstilt bombe», som Washington bør vie mye mer oppmerksomhet enn for eksempel Libya.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/28/the_syrian_timebomb

DET KAN BLI SVÆRT BRUTALT.
I februar 1982 gikk det syriske regimet til angrep i byen Hama nord for hovedstaden Damaskus. Byen, som er Syrias fjerde største,
ble bombet sønder og sammen og opp til 30 000 mennesker ble drept, flesteparten sivile.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hama_massacre

Det er et utrolig (verdens) spill rett foran oss i disse tider med enormt mange (deltakere) brikker i dette spillet.

En skal være god om en greier å holde seg oppdatert og skille disse brikkene fra hverandre, en kan også ane noe større som er på gang:
http://www.dagbladet.no/2011/04/15/magasinet/utenriks/syria/midtosten/midtosten-opproret/16084613/

« Forrige artikkel

Operation Mockingbird: CIA-styring av vestlige media

Neste artikkel »

Helsepersonell: Stopp Libya-bombingen nå!