/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk

12K visninger
11 minutter lesetid
336

Den ateistiske bevegelse i Human Etisk Forbund og Skepsis-gruppen har hatt en av sine store profeter og messiaser på besøk i Norge; James Randi. Den eneste som kan overgå denne mann i popularitet i bevegelsen er vel Richard Dawkins, han med boken “The God Delusion”.

Sjefsskeptikeren James Randi er skuffet over naive nordmenn, som uten snev av bevisførsel godtar homeopati, engler og påståtte syner“, sies det som banner for hans foredrag som gikk i Oslo (Chateau Neuf, Fredag 18. mars kl 18-20). Det var lange køer til forestillingen, folk strømmet til for å få del i hans åndsløshet – og kanskje røre ved hans kappe, og ikke alle slapp inn. Så dette er en populær bevegelse, og som vi skal se går den helt til de norske makthavernes tinder. Det er alltid en grunn til at vi ser slik underdanighet og servilitet til makthaverne som disse grupper har. En fare for demokratiet.
http://www.dinamo.no/nyheter/ingen-liker-bli-lurt

Maktens religion

Som vi ser fronter også reklameselskapet Dinamo arrangementet, hvis eier er en av Statsminister Jens Stoltenberg’s beste venner ifølge mainsteam media, og som har mye jobber for norsk forvaltning og regjering. Jens Stoltenberg var jo som vi alle vet ‘humanisten’ Gro Harlem Bruntlands tronarving. Så det er mektige krefter igang for å få gjennomført deres agenda (21), hvilket er en bevisst og planlagt verdsliggjøring av verden og samfunnet, hvor alt som smaker av åndelighet, gud og profeter og sannsigersker og naturlige legemidler, skal utraderes og etter hvert forbys.

Skaperens skapelse skal erstattes med menneskers skapelse, jfr. artikkelen ‘Guds Apotek‘.

Det kommer til å bli en verden som er ubeboelig for åndelige mennesker, og det er nettopp som profetert i Bibelen det skal bli. Når de verdslige overtar hele verden.

Club of Rome/FN sin Agenda 21 har en helt klar målsetting om å støtte slike grupper, moralsk og økonomisk.

James Randi var invitert i forbindelse med Human-Etisk Forbunds folkekampanje “Ingen liker å bli lurt“ nylig, som er igangsatt etter det de ser som en urovekkende økning av blant annet konspirasjonsteorier omkring vitenskapelige tema som vaksiner, andre legemidler o.a. Farmasøytisk industri ler hele veien til banken av enkelte ubevisste nyttige idioter i verden og samfunnet.

Folk skal ikke ha frihet til å bli lurt om de vil. Human Etisk Forbund og Skepsis har som religion å redde sjeler fra å bli lurt. Men lurt blir de likevel, av Big Pharma som DE støtter ethvert kjemisk påfunn fra, under credoet om at dette er ‘vitenskap’. HVORFOR skal disse mennesker bry seg om hva andre gjør? Har ikke enhver rett til å bruke sine penger, og tro på akkurat hva de vil tro på, uten disse forvirrede åndsløse inkvisatorer sin hjelp?

“Etter at kvakksalverloven ble opphevet for noen år siden, kan hvem som helst tilby hva som helst – uten risiko for straffeforfølgelse”, forteller rådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind.

Så de ‘humane’ forbund vil nok på en eller annen måte sørge for å få straffebelagt alt som ikke er deres form for skepsis i fremtiden, spesielt siden Gro Harlem Brundtland ryktes er en av deres reputerte medlemmer, og hun er jo en nabokjerring som bare elsker å bry seg, spesielt om naboen. Mindre selvkritisk blikk på egen gjøren og laden.

Kan disse menneskene utvikle verden i en totalitær retning? For det er ingen tvil om at de er velutdannede, de har ambisjoner, og de logrer alltid for makten, men de mangler totalt den åndelige dimensjon (?). De har på mange måter overtatt verden, med sin åndsløshet og sin ensporede vitenskap; mad science.

Enkelte har lett for å se flisen i andres øye, men ikke bjelken i stt eget.

“Søderlind var også godt fornøyd, og slo fast at det nettopp er folk som Randi vi trenger: “Vi begynner å nærme oss et tippepunkt. Det har florert merkelige påstanden såpass lenge nå. Folk begynner å bli lei av ’The Secret’ og kjendiser som snakker om engler, og Human-Etisk Forbund vil gjerne hjelpe til med å gi utviklingen en dytt i riktig retning”.”

http://blogg.aftenposten.no/svendby/2011/03/19/sunn-skepsis/

Livets Lære

Jeg husker spesielt en sak fra egen erfaring fra en Human Etisk tilstelning fra min egen hjemby på begynnelsen av 90-tallet, hvor jeg var invitert til å holde et foredrag, som jeg kalte ‘Livets Lære’ – spesielt skrevet for anledningen, hvor jeg ville trekke parallellene mellom alle store åndelige personer gjennom historien – idet jeg mente at humanetikerne kunne bygge bro til religionene ved å adoptere et åndelig utsyn, og ikke bare et materialistisk/materielt (vi ser hva som vant). Gandhi, Muhammed, Lao Tse – alle andre var greitt, men idet jeg kom til Jesus Kristus, og nevnte G-d, så var det som forsamlingen frøs til, og jeg senset antipatien og hatet etter hvert strømme mot meg i en slik grad at jeg rundet av raskt, og avsluttet foredraget langt før halveis. Det var rett og slett uutholdelig.

Jeg lovte meg selv at aldri mer skal jeg gå i en hatefull forsamling igjen, i gruppetenkning hvor en ikke blir forstått likevel, av den enkle grunn at mennesker ikke kan eller vil forstå. De har rett og slett ikke de åndelige fakulteter som må til. Og maken til oppførsel og mangel på elementær folkeskikk har jeg aldri opplevd hverken før eller siden. Jeg var faktisk invitert, som deres gjest!

Foredraget ligger her, litt omskrevet, og med ny tittel, en av mine første artikler på Nyhetsspeilet, faktisk som en av de første artikler på Nyhetsspeilet i det hele tatt:
“Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.”
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/kirken-og-reinkarnasjonkarma/

I det jeg øyeblikkelig forlot denne forsamling, fikk jeg en helt konkret forståelse hva Jesus sa at en “ikke skulle kaste perler for svin”. Dette visdomsord er så sant og så riktig, at det kan aldri bli debunket.

Jeg vurderte faktisk å melde meg inn den gangen. Jeg ble fort kurert av det ønsket kan en si. :)

Hat er en helt spesiell konsentrert energi, som ikke er fin å oppleve så personlig for unge mennesker. Når en blir litt eldre så går det mye bedre, – idet en da har den fornødne erfaring og kunnskap til å forstå hvorfor det er slik – slik at det ikke har noen effekt.

Sekterisme

At der var bare en eneste kritisk sjel på dette møtet for kampanjen til Human Etisk Forbund; Jan Mannsåker fra ‘Norsk Parapsykologisk Selskap‘ – forøvrig en forening jeg frekventerte når jeg bodde i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, – forundrer meg ikke. Sekter har en tendens til ikke å like å bli motsagt, og skal de bli motsagt så MÅ det være på deres premisser, som de kaller den vitenskapelige metode, hvilken de selvfølgelig har tatt patent på må gjøres akkurat som de mener den må utføres.

Jon Mannsåker, medlem og tidligere leder av foreningen “Norsk Parapsykologisk Selskap” og redaktør av Norsk Parapsykologisk Selskaps tidsskrift, ba om ordet på møtet og stilte det første spørsmål til Randi. Han snakket om ganzfeldmetoden, ifølge noen som var der. Han ble ledd og buet ut.

En tilhører som var med på konferansen sier:
“Jeg var blandt fler som syntes det var uheldig og flaut å være i en forsamling som likefrem lo og buet ut et enkelt menneske. Han burde blitt fratatt mikrofonen da han overskred taletiden og reglene gitt ved å stille et spørsmål, ikke hetset av publikum. Det ga desverre en stor demper og dårlig avslutning på den fantastiske opptredenen til Randi.”

 • Slik tvinges Sokrates til å drikke giftbegeret i dag
 • Slik tvinges Galileo til å avsverge sin (åndsbaserte) vitenskap.

Den religiøse sekterisme og ekstremisme som er i miljøet rundt Skepsis.no og Human Etisk Forbund – grenser til det ubehagelige for dem som blir utsatt for deres bøllete oppførsel. Ingen liker å opptre i forsamlinger hvor hat, sosial utstøtelse og latterliggjøring dyrkes og perfeksjoneres som en egen kunstart.

Karl Marx disipler

De deler sine visjoner for verden med ateistiske Marx, Lenin og Stalin. Etter deres forestillinger er mennesket bare et avansert dyr, kjemi og nevrologiske impulser er alt som utgjør dets tenkning og ånd.

“Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d”
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.

– Whittaker Chambers

Hvis Johannes Åpenbaring og andre får rett i sine syner, med dagens endetids stemning over hele verden og Armageddon følelse, så beviser vel dette G-d’s eksistens, som inspirasjon for disse personer, for det sies at det er nettopp dette ene G-d beviser sin eksistens på, nemlig ved profetene. Profetene og Loven, det er hva spesielt jødisk religion er basert på, og for kristne Kristus som den endelige autoritet, som oppfylte både profetene og loven.

Åndskrigen: Destroyer vs. Creator.

Er menneskene kollektivt Dyret i Åpenbaringen?

 • Født på ny, av ånd og ikke av en kvinne. Å bli ånd mer enn kropp. Kristendommen.
 • Å ”cleare’ det Re-aktive sinn. Scientologien. Ron Hubbard.
 • Reptiler i verdensstyrelsen, og reptilsk sinn. David Icke.
 • Frankensteinere. Evil science.
 • Menneskets tall. 666 . En jødisk rabbi sier:

“Mosad Hayesod” cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that “the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.” No other explanation is offered there.

We do know that the number six represents the physical world. The Torah describes the creation of the universe as a six part, six day, process. Our ancient sources describe the universe as emanating in six directions — north, south, east, west, up, down — from a central point. All physical space and all physical objects have these six dimensions.

666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator.

# Mosad Hayesod pp. 204-205
# Rabbi Dovid Rossoff, author o “Where Heaven Touches Earth,” Guardian Press

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det Rabbien her sier er at 666 er menneskets tall. Tallet representerer den fysiske verden, sier han. Mennesket har blitt sin egen Messias, sine egne guder. Der er ingen andre verdener enn denne. For dem er denne fysiske verden alt som er. De må karre til seg det de kan her og nå, for etter dette, er det ikke noe mer. For å kunne karre til seg mest mulig, er de avhengig av et godt forhold til makthaverne. Ingen kritikk mot makthaverne kan aksepteres. Det strider mot deres dogmer. For dem slukkes lyset ved døden, intet evig liv, ingen re-inkarnasjon, åndelige riker ikke-eksisterende, best mulig utdanning for å få best mulig jobb her og nå, mest mulig penger, mest mulig makt, – det er det eneste himmelriket som finnes på jord. Ingen karma – den sterkestes rett, jungelenes lov gjelder. Et svært begrenset utsyn. Reptiltenking. Slangen i paradisets logikk.

Jeg går ikke inn på disse noe mer enn disse stikkord, idet de er begrunnet i utallige artikler fra denne ånd.

Teknokratenes fall

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv, teknologien tok kverken på dem:

 • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den “fjerde rotrasen” – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
 • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
 • Edens Hage (den første beskrevne sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre, og skulle bli guder for seg selv med det – av reptilsk (Slangens) påvirkning.
 • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
 • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. “Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse“. Kilde: WikiPedia.
 • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
  >
 • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det. Det er den historiske vitenskaps konklusjon.

Noen klarer å heve seg over sine menneskelige begrensninger, flertallet gjør det ikke.

Mye tyder på at mennesket selv er dyret i Johannes Åpenbaring. Når alle disse menneskene med darwinistisk-tro dyrehjerne og i dyreham, med liten -d-, har organisert seg og tatt makten i verden, da får vi Dyret, med stor -D-. Dette Dyret skal lede menneskeheten til grensen for deres selvutslettelse, som vi idag ser tydelige tegn på er iferd med å skje; krig, jordskjelv, radioaktiv forurensing – mad science i fri utfoldelse.

Deres religion: Sekulær humanisme og åndsløs vitenskap.

Alt av det er menneskeskapte verdier og politiske omforente standarder, ikke fra noen høyere åndelig viten og erkjennelser. De er AV verden. AV mennesker. Idet dette skjer har mennesket opphøyet seg selv til guder, guder for seg selv.

De som tror seg på den toppen av den menneskelige darwinistiske evolusjonskjede, er i realiteten i bunnen av den, skal vi tro Johannes i sin inspirerte Åpenbaring, og andre inspirerte forfattere.

Konklusjon: Det er greitt å være skeptisk til alt mulig, bare ikke til skepsis-gruppens og det humanistiske verdensforbunds religion. Det kan godt være at det vil vise seg at frankensteinene som tror seg på toppen av den menneskelige evolusjon, at deres paradigme skal falle – at de i virkeligheten er i den mest fordummende form og lever i en SVÆRT begrenset virkelighet, hvor deres ‘nyvinninger’ innen teknologi og biokjemi vil kunne føre menneskeheten til randen av selvutslettelse, som det hendte i de forgangne sivilisasjoner Atlantis og Lemuria, hvor teknologi og vitenskap ble deres religion. Altså en religion ‘av denne verden’, og ikke av den evige åndelige verden.

For dem er materien alt, for alle oss andre er ånden over materien, tanken og ånden før Ordet kan materialiseres på papiret. Materien som en konsekvens og resultant av ånden. Og hvor ånden er fraværende, så gir det seg uhyrlige konsekvenser for hva slags samfunn som bygges.

Humanismen som religion
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Et av Nyhetsspeilets viktigste formål er å trene mennesker til å tenke ute av boksen, se bakom illusjonene og sette folk fri fra begrenset A4 utsyn. Ingen boks er vel vanskeligere å trenge igjennom til enn det disse ateistiske gudløse gruppene ved sin religion setter mennesker i.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

336 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

I et initieringssystem som minner om Frimurerlosjens grader («Darwin-sirkelen», «Evolusjonssirkelen»

Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver for Human-Etisk Forbund, går så langt som å råde humanistbevegelsen til å bryte med Dawkins. Man trenger neppe være klarsynt for å spå at Richard Dawkins? globale stjernestatus og hans 15 warholske minutter i rampelyset går mot slutten.

Det vekker oppsikt at Richard Dawkins’ stiftelse har lagt seg på et prisnivå som får Scientologi-kirken til å virke som metafysikkens svar på Nille.
http://www.dagbladet.no/2014/08/22/kultur/meninger/kronikk/richard_dawkins/ateisme/34916981/

Same shit, nytt papir.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Ateisme er tydeligvis bare en annen form for religion eller tro. Folk tror jo på så mye rart, og lar seg lett lede/bedra/misbruke etc. av sine “yppersteprester”.

trackback
10 år siden

[…] hadde de sin åndelige leder på besøk, etter invitasjon av de samme. Ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier […]

trackback
12 år siden

[…] verden vil bedras. På mange måter. På Animal Farm er alle like, men noen er likere enn […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Vi har, hevdes det, teleskop som ser milliarder av år tilbake i tid/ut i verdensrommet, og vi har satelitter som tar bilder av damer/menn som ligger å soler seg på hustak eller på bakken, hevdes det iallefall, veldig mange har sikkert sett dette.
http://farm4.static.flickr.com/3363/3247106051_0a87d55019.jpg

Vi har alle sett bildene som er tatt av mars, saturn og andre himmellegmer, hevdes at der er det iallefall,
men dette er det de klarer å hoste opp av beviser for at menneskene har vært på månen,

Nye oversiktsbilder viser landingsstedene i enestående detalj.
Her er fotsporene og skrotet vårt på månen.
http://www.dagbladet.no/2011/09/06/nyheter/utenriks/manen/nasa/17996477/

burde ikke skeptikeren over alle skeptikere stusse over tankerekken over?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mole
12 år siden

Godt poeng igjen gode graver’n vår Mole. Her ser man en amatør som viser sine bilder av månen gjort med utstyr for 500 dollar;

http://www.youtube.com/watch?v=TicUuYwpxpM&feature=channel_video_title

Mole, skal vi le eller gråte over NASA?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Hmm, det er jo et problem at 99.99% av alt bra vitenskapelig utstyr kun disponeres av eliten og elitens ansatte vitenskapsmenn og kvinner. Har du sett et teleskop større enn et hobbyteleskop noengang? Har du sett en mikrobølgemåler? Målt strålingen i hjemmet ditt? Tatt prøver av drikkevannet? Målt radioaktivitet? Undersøkt DNA? Analysert maten din? Hva med luften du puster?

Fin video, Monica. Visste ikke at det gikk an å få til så bra film på hjemmebasis.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Henning, tidligere danske (nå USA) som lagde de videoene har nylig kjøpt utstyret og han er derfor som amatør å regne, men han fikk likevel forbausende gode opptak av månen her fra jorda. Så vi kan regne det som 100 % sikkert at NASA som virkelig sitter på penger og utstyr, samt er nær månen, de kan presentere mye bedre bilder offentlig enn de gjør. Så ja Belze hvorfor skal mesteparten skjules og alt bra vitenskapelig utstyr kun disponeres av eliten og elitens ansatte vitenskapsmenn og kvinner? HVORFOR?

JL
JL
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg synes bildene er fantastisk flotte jeg. De er ikke de første som er tatt av landingsstedet til Apollo 17, men de definitivt skarpeste til nå.

Tatt fra en høyde på 21 km i følge artikkelen.

Satelittbildene som tas av jorda tas gjerne fra en høyde på 600-800 km.

Til sammenligning er den gjennomsnittelige avstanden fra jorda til månen på over 380.000 km.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

De forteller oss hvilke stoffer og gasser himmellegmer som er lysår unna består av, for litt siden påsto de at et himmellegme var en diamant,
– Planetens utvklingshistorie og den utrolige tettheten, taler for at den består av karbon. Det er altså en massiv diamant som går i bane rundt en nøytronstjerne hver andre time, sier Matthew Bailes fra Swinburne University of Technology in Melbourne til Reuters.
http://www.dagbladet.no/2011/08/25/nyheter/forskning/astronomi/verdensrommet/17826704/

To satellitter skal forsøke å finne ut det mer enn hundre romskip til nå ikke har greid: Hva er det egentlig under månens overflate?
http://www.storm.no/nyheter/er-det-gul-ost-inne-i-maanen-3578588.html

Mole sier:
07. 09. 2011 kl. 11:28
Vi har, hevdes det, teleskop som ser milliarder av år tilbake i tid/ut i verdensrommet, og vi har satelitter som tar bilder av damer/menn som ligger å soler seg på hustak eller på bakken, hevdes det iallefall, veldig mange har sikkert sett dette.
http://farm4.static.flickr.com/3363/3247106051_0a87d55019.jpg

Hva vet egentlig vitenskapen om universet, burde du ikke ta tak i dette sjefsskeptiker?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Denne enorme asteroiden vil suse mellom månen og jorden.

Romforskerne er tvert imot entusiastiske, fordi de nå får en unik mulighet til å ta detaljerte bilder av asteroiden.

Vil få krystallklare bilder

Det gjør at man kan se detaljer på ned mot to meter, og få informasjon om blant annet formen og overflaten.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/denne-enorme-asteroiden-vil-suse-mellom-maanen-og-jorden-3630293.html

Jeg får gjenta,
,hvorfor ikke bruke disse instrumentene på månen slik at vi kan få krystallklare bilder av sporene etter måneferden dit også?

trackback
12 år siden

[…] ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier det samme, alltid bare den kristne guden : http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/ “Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at […]

trackback
12 år siden

[…] Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/ […]

trackback
13 år siden

[…] hva som driver dem er hat mot spesielt kristne, og delvis muslimer, som ateist og skepsis lederen James Randi sier (fra en kommentar på Nyhetsspeilet): “Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken […]

asphodelus
asphodelus
Abonnent
13 år siden

huskarlahvot sier:
28. 03. 2011 kl. 21:52
Hvorfor er det et prepubertalt spørsmål? Det er i så fall mange prepubertale seriøse mennesker rundt omkring, siden det å vise til at en påstand om en skaper fører til en uendelig rekursiv rekke er et effektivt middel for å se om kreasjonister har noe gjennomtenkt logikk, og brukes av folk som har langt mer erfaring innen temaet enn noen av oss.

Christopher Hitchens f.eks. ordlegger seg slik: “…the postulate of a designer or creator only raises the unanswerable question of who designed the designer or created the creator. Religion and theology… have consistently failed to overcome this objection.”

Hva med å sende ham en kommentar på Facebooksiden hans og kalle han prepubertal?

Noen av disse spørsmålene dine er bare slitsome Huskarvalot.
Det er ikke meningen å være kritisk, men dette er også rimlig barnslig greier.
Det nytter ikke og gjemme seg bak fint språk og Christopher Hitchens.

Jeg begynner og tvile på om enkelte noen gang kommer til å fatte at
spørsmål som “how created the creator ” er veldig lite gjennomtenkt, når vi beveger oss innenfor
eksistensialisme.

Med den limiterte hjernekapasiteten vi mennesker har så bør vi heller
bøye oss i “AW” for det fantastiske ved vår tilstedeværelse.
Det kommer
et punktet ( for noen) hvor bevisstheten erfarer og realiserer at vår eksistens ikke ville være mulig hvis
ikke alt er ” EVIG ” ( det bare forandrer form )

Altså, det er en tilstedeværelse som alltid har vært der og alltid kommer
til å være der, hvis ikke ville ingenting noensinne eksistert. Kontempler over det………

Jeg skal snart smelle inne en artikkel om kabbala snart som tar for seg deler av dette tema,
under jj s artikkel kabbala

BelzeBob
Abonnent
Svar til  asphodelus
13 år siden

“Christopher Hitchens f.eks. ordlegger seg slik: “…the postulate of a designer or creator only raises the unanswerable question of who designed the designer or created the creator. Religion and theology… have consistently failed to overcome this objection.””

Greit filosofisk spørsmål. Men totalt unyttig. Og unødvendig. Og idiotisk, egentlig.

La oss si at Gud ble skapt av Bob. Og Bob ble skapt av Bobbebob. Og Bobbebob ble skapt av Gamlebob. Hvilken rolle spiller det for oss? Og skal vi si at Gud kan ikke eksistere fordi vi kan ikke bevise hvem som skapte hvem som skapte hvem som skapte hvem som skapte Gud?

Herregud for en idiotisk “tankegang.” Kan det bli mer firkantet og tåpelig enn dette?

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

James Randis foredrag er GRATIS, og i forkant benyttet han kommunikasjonsbyrået DINAMO – som er kjent for å ha Norges høyeste sigarføring (samt å fakturere med gafler) – til å bygge det riktige imaget rundt Randis Norgesturne.

Noe sier meg at Randi må ha svært rike sponsorer. Kan det ha vært de gudløse Rothchilds eller Rockefeller? Noen som vet?

Innledningen er jo bare å ta av seg hatten for – midt i sauebingen til NTNU. Under mottoet INGEN LIKER Å BLI LURT sår Randi tvil om svært velberettiget kritikk (ikke IKKE-SKEPTISK SKEPSIS) av de fysisk-materielle forholdene rundt det faktum at 3 høybygg i NYC falt ved hjelp av bare 2 fly.

Sjekk ut grunnvollene til WTC7 – bygget som ble til støv på få sekunder uten å ha blitt truffet av fly – mer solid bygg har knapt nok vært oppe og stått i New York by: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread562113/pg1

Lumpfish
Anonym
Svar til  Ulven
13 år siden

“Noe sier meg at Randi må ha svært rike sponsorer. Kan det ha vært de gudløse Rothchilds eller Rockefeller? Noen som vet?”

Jeg vet! Jeg vet! o/

Du hadde rett med “gudløse” hvert fall. De heter Human-etisk Forbund. :P

Det er ikke James Randi som bestemte seg for å ta en Norgesturne, han ble hentet inn av HEF. James Randi stiller opp uten å få betalt selv, men HEF måtte dekke reise, kost og losji, samt en donasjon til organisasjonen JREF (en ideell organisasjon startet av Randi i 1996).

Hvor mye dette og resten av aksjonen kostet vet jeg ikke, men som Norges største Livssynsorganisasjon utenfor DNK tror jeg HEF har råd til slikt uten å trekke inn skumle skyggemenn.

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Da har jeg blåst igjennom james Randis foredrag på studentersamfundet og ønsker å si noen ord om det.

Innledningsvis startes det med at HEF sutrer litt i starten om at ikke alle kjøper historien om de 2 fly som senket 3 stk tårn under 9/11.

Videre tar Randi over showet og etter en stund viser det seg at mikrofonen er en barbermarskin og brillene er uten glass.
– Publikum klapper av ekstase og synes det var et fantastisk triks-

Videre bøyer han en skje, avslører en amerikansk sekt i å jukse med helbredelse (noe alle vet de gjør), bygger opp stråmenn så vell som kommer med enkelte gode poeng, jukset med astrologi, og kjører en illustrert reinsdyrflygetest. Jeg ble i grunn ikke imponert. Jeg oppfatter ikke foredraget som noe annet enn et middelmådlig talkshow uten slagkraft.

Da spørrerunden startet så ble det hele i grunn ganske spennende.
Folk mistet taleevne og snakker usammenhengende, rølet, fikk tåpelig humor, stammet og enkelte virker i ukontrollert ekstase og ærefrykt.
(se fra 02:13 —>)

Et eksempel er da en fra publikum spør Randi om det er noe vits i å diskutere homøpati med en som ikke aksepterer matematikk. Han spør i grunn ikke om Randis mening, men med sin formulering og kroppsspråk er det tydelig at er ute etter et fasitsvar. Det som slår meg er hvor glatt han outsorcer sit egen dømmekraft, og hvilket autoritært farsbilde Randi er for han. Om det er noe hensikt i en debatt er først og fremst noe man må vurdere selv, av den enkle grunn ar det er kun en selv som vet etsagt hva som er diskusjonens formål og hvor sin selvbeherskelsesgrense går. Randi kan jo selvsagt ikke gi noe svar på om det ER noe hensikt i å føre en samtale.

Videre kommer det en annen som spør hvordan han skal oppføre seg når hans kristne venner sier de skal be for han. Igjen er dette et spørsmål vedkommende burde vite svare på selv, siden det er hans venner og ikke Randis. Så at Randi er en pappa-aktig skeptiker-messias for en del unge naive studenter hersker det ingen tvil om.
http://www.stv.no/content/webitem/1538/

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Løy han i foredraget? Forlangte han eller antydet om penger eller at han skulle selge noe? Hvis nei til de to spørsmålene så er han allerede langt foran enhver alternativguru som holder foredrag.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

1. Jeg oppfattet foredraget som et talkshow, så om han løy kommer an på hvor bokstavlig han ville at sitt budskap skulle tolkes.

Ta feks. enhjørningmonologen.
Siterer fritt etter hukommense:

Dersom en normal person hører “kloppetiklopp” i det fjernet vil han sannsynligvis anta at det er en hest.

Dersom en midi-kokko hører “kloppetiklopp” i det fjernet vil han sannsynligvis anta at det er en zebra.

Dersom en kokko hører “kloppetiklopp” i det fjernet vil han sannsynligvis anta at det er en enhjørning.

Jeg tolker dette som ren tøvete underholdning, men dersom han faktisk for alvor mener det, er det opp til han å finne folk som forventer å finne zebraer og enhjørninger lurende bak nærmeste gatehjørne.

2. Selvsagt får han betalt både med penger og med tjenester av publikum. Han solgte et tankemønster til dere, som dere sprer på “nettsider utenom det vanlige”. Etter foredrager har vi sett en oppsving i motstand retter mot homøpati og alternativ behandling, så deres betaling er gratisarbeid på fritiden. Det artige er at dere har ikke vett til å kreve betaling for det en gang.

Så svaret på begge spørsmålene er et definasjonsspørsmål. Ellers så reagerte jeg i grunn ikke på Randi ut over at jeg synes showet var billig. Det jeg reagerte på var den autoritære pappa-aktig skeptiker-messiasrollen han har, og hvor en etter en ramlet opp på talerstolen, ble blank i øynene, klam i skrittet og snakket usammenhengende av ekstase. Jeg synes det var flaut å se på.

Note: Hva er en alternativguru og hva har det med Randis disiplers flaue underkastelse å gjøre?

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Randi er en tryllekunstner, og flink til å underholde folk, som var nettopp det han gjorde. Barbermaskinen som mikrofon, var for å illustrere at alle har lett for å bli lurt, til og med “smarte NTNU studenter”. Klappe av ekstase er da ikke en helt objektiv mening? Vi klappet fordi dette var morsomt ;)
Han bøyer skje for å henvise til Uri Geller, og jeg tror blandt annet JJ ikke vet at amerikanse sekter jukser (ikke var det en sekt heller, men en populær kristen menighet som fortsatt får lov til å holde på).

Forøvrig er foredraget ment for å gjøre folk oppmerksom på at slikt skjer og at man ikke ska ta homeopati for god fisk (eller vann, høhø.). Han er som sagt ingen vitenskapsman, og det forventes ikke at han skal komme med utrolig ny viten som vi kan følge.

“Folk mistet taleevne og snakker usammenhengende, rølet, fikk tåpelig humor, stammet og enkelte virker i ukontrollert ekstase og ærefrykt.” Eh, nei? Ikke alle som syns det er like greit og enkelt å snakke på engelsk forran en så stor forsamling, som du muligens syns.
Man spør Randi om hans mening, fordi det var han som holdt foredraget. Når man er på foredrag med noen, spør man gjerne om deres mening om saker og ting. Dessuten har Randi lang erfaring med å diskutere med både homeopater og andre alternative folk, og kan dermed tenkes å ha noen tips å komme med?
Ditt siste eksempel er faktisk en person jeg kjenner personlig. Morsomt nok, i motsetning til hva du ser ut til å mene om han, hadde han ikke hørt om Randi før han ble med på foredraget.
Så at Randi er en pappa-aktig skeptiker-messias for en del unge naive studenter hersker det mye tvil om. Han er rett og slett en kul fyr. Jeg er sikker på at du også vet om et par mennesker du liker meningene til? Skal jeg komme med tåpelige argumenter for hvorfor de er dine messiaser?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Lumpfish
13 år siden

“Randi er en tryllekunstner, og flink til å underholde folk, som var nettopp det han gjorde. Barbermaskinen som mikrofon, var for å illustrere at alle har lett for å bli lurt, til og med “smarte NTNU studenter”. Klappe av ekstase er da ikke en helt objektiv mening? Vi klappet fordi dette var morsomt ;)”
– Ja takk, jeg tok den og det var nettopp dette som fikk meg til å klø meg på panna og riste på huet.

“Forøvrig er foredraget ment for å gjøre folk oppmerksom på at slikt skjer og at man ikke ska ta homeopati for god fisk (eller vann, høhø.). Han er som sagt ingen vitenskapsman, og det forventes ikke at han skal komme med utrolig ny viten som vi kan følge.”
– Så hva om han kommer med en ny viten som dere kan følge… Ville du følge den?. Ellers så forstår jeg ikke dette hylekoret rundt om homeopati-vann er vanlig vann. Vi vet jo også at vanlig springvann i mange tilfeller er bedre enn flaskevannet som selges til blodpris. Så har vi også vievann. Er det ikke et par hakk verre at staten ville vaksinere hele norge med kvikksølv og skvaler?.

“Ikke alle som syns det er like greit og enkelt å snakke på engelsk forran en så stor forsamling, som du muligens syns. Man spør Randi om hans mening, fordi det var han som holdt foredraget.”
– Selvsagt kan du ha et poeng, men på en annen side vet jeg at svært mange NTNU studenter er svært flinke i engelsk og er vant til å snakke i offentlig rom. Hvis du sjekker opptaket nøye så ser du at det ikke er hans formening de etterspør, men de spør ganske direkte hvordan de skal opptre og mene.

“Jeg er sikker på at du også vet om et par mennesker du liker meningene til? Skal jeg komme med tåpelige argumenter for hvorfor de er dine messiaser?”
– Det står du selvsagt fritt til. Det kunne jo til og med være spennende å høre.

———-

Bare som en kommentar til satyricon mot kolikk nevnt tidligere:

Studier har vist at musikk kan virke like lindrende som Ibuprofen, men selvsagt uten noen former for bivirkninger.

– Vi har funnet at musikk reduserer smerte. Jo mer beroligende og avslappende man opplever musikken, desto mer effektiv er den, sier Garza.

Kommentar: Joda, satyricon kan på mange måter oppfattes beroligende, avslappende og aggresjonsforløsende til motsettning til sex pistols og ramstein.

Forskerne vet fortsatt ikke hvor mye musikk en lege må skrive på resepten for at det skal være effektivt.

Kommentar: Så da kan vi vell vente oss satyricon på blåresept om noen måneder;)

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7568163

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

” Ja takk, jeg tok den og det var nettopp dette som fikk meg til å klø meg på panna og riste på huet.”
Synd at du syns det er så rart at vi har selvironi. Jeg inser at jeg kan ta feil og bli lurt.

” Ville du følge den?”
Det kommer da an på. Jeg siktet med kommentaren til at du later som om Randi er en helgen eller messias for skeptikere, noe han ikke er.
En vaksinediskusjon tror jeg ikke vi trenger å ta, da du kjenner min, og jeg nå din mening om saken. Men homeopati er et fint eksempel på noe utrolig teit, som folk likevel kjøper og bruker isteden for vanlig medisin. Her har vi 437 mennesker som ble skadet på grunn av homeopati, og at de stolte på denne. Kan du vise til så mange skadete av flaskevann (selv om jeg selvfølgelig er enig i at det er latterlig høy pris på vanlig flaskevann i Norge)? Problemet med homeopati, og mange andre alternative medisiner, er at de prøver å fremstå som medisiner, som da mange tenker på som testet og trygg. Ingen tror at flaskevann kan fungere mot kreft. Men som sagt, homeopati blir bare brukt som eksempel.
“NTNU studenter er svært flinke i engelsk og er vant til å snakke i offentlig rom. ”
Det kan så være, særlig de som er vannt til å snakke på møter på samfundet. Mange “spontane” talere som ofte kommer i slike anledninger, er faktisk ikke det. Her snakker jeg av erfaring (kunne ikke gjort det så bra selv ;) ).
Det er ikke nødvendigvis hvordan de skal opptre og mene de etterspør, men rett og slett om tips, eller for å høre et morsomt og bra svar.
Poenget mitt er at det er å dra “vitenskap-er-en-religion” ganske langt, skal man påstå at Randi er messias. Ingen ser på han som noe annet enn et vanlig menneske, som gjør kule ting, og får fram viktige poeng.

Ser fram til satyricon-resept! ;) skjønnt, det med sex pistols er litt synd da :/

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sithious sier:
28. 03. 2011 kl. 17:46

“Evolusjon i seg selv utelukker vel ikke en skaper, det er bare en forklaringsmodel på hvordan livet utvikler og tilpasser seg. Alternativet er fundementalistisk kreasjonisme.”

Nei, det er det ikke. Det er et falskt paradigme. Det er som å si at er det ikke kjøttkaker så må det være fiskeboller.

Du illustrerer godt den firkantede tankegangen hos de såkalt vitenskapelige.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BelzeBob sier:
Nei, det er det ikke. Det er et falskt paradigme. Det er som å si at er det ikke kjøttkaker så må det være fiskeboller.

Enig, og det ser ut for at en mengde “cutting edge” forskning er ignorert og totalt ukjent foreløpig.

Her om healing:

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Du skriver at evolusjon ikke er annet enn en prosess som selvsagt eksisterer, ja, hva er da problemet? Hvorfor har du da skrevet tidligere at evolusjon umulig kan være sant. Vet du hva evolusjon er?

Som huskarlahvot presiserer så sier ikke evolusjon noe om universetsopprinnelse eller hvorvidt en skaper eksisterer eller ikke. Hvorfor kan ikke gud ha skapt det tenkende mennesket gjennom evolusjon?

Vil vel tro at en skaper kunne vært såpass strategisk og tålmodig at han kunne satt forholdene tilrette for at mennesket etter x antall år ble til på denne fantastiske planeten. Eksistensen er riktignok ikke tilfeldig i et slikt verdensbilde. Og hvis man tror romvesner fra en annen planet skapte verden så er det kanskje vanskelig å tro, men romvesnene må jo ha blitt til på et vis.

Joda, det finnes selfølgelig flere teorier utover fundementalistisk kreasjonisme så det var jo feil av meg å skrive. Når det er sagt har argumentene dine mot evolusjon ikke vært mye å skryte av, i god gammel B.Bob stil. Hvordan tror du det hele ble til? (livet, oss)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Sithious
13 år siden

Jeg har aldri sagt at evolusjon umulig kan være sant. Det jeg sier er at evolusjonsteorien/utviklingslæren ikke er sannheten.

Evolusjon eksisterer. Men evolusjon alene kan ikke forklare universet.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Den.gjør.ikke.noe.forsøk.på.det.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Så du tror ikke vi lever her på jorda kun grunnet en lang rekke tilfeldigheter?

Det tror ikke jeg heller, så der er vi jo enige.

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Ellers har de i tråden vært harselert over mulig effekt av healing. I flg Mctaggart finnes det en mengde gode studier av healing, som antagelig må anses å være effekten av å sende ut positive intensjoner, jfr Emotos bilder av vannkrystaller. Dersom det er intensjoner som sendes ut og gir effekt på materien, må det bety at intensjoner sendt ut av èn bevissthet influerer på en annens. Det vil igjen si at bevisstheten ikke er begrenset til kun å være lokalisert innenfor hodeskallen

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

Må igjen minne ateistene om at evolusjonsteorien antagelig ikke er etterrettelig eller fullstendig i sin nåværende form. Det knytter seg uforklarlig ignorans til toneangivende forskning i nær sagt samtlige større industriland.

Jeg tror man i nær fremtid vil se at den materialistiske paradigmen vil komme på vikende front. Flere forhold tyder på at bevisstheten IKKE skapes i hjernen, men finnes utenfor og er et felt som ikke er bundet av lyshastigheten. I denne kontekst må hjerne oppfattes som kun et organ som er i stand til å holde på eller fange opp bevisstheten. Dvs det finnes et universelt felt med bevissthet. For Randi og andre selvoppnevnte dogmatikere vil dette være antagelig langt utenfor rekkevidde å ta inn over seg.

Lynen Mctaggart sammenfatter fra “cutting edge” forskning .
http://www.youtube.com/watch?v=VRDKEn0PdOw

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  sjarl
13 år siden

Hva er alternativet til evolusjonsteorien da?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Mitt korte svar:

At vi aksepterer den åpenbare muligheten for at det er en designer bak designet. Og en programmerer bak programmet. Og en hensikt med at vi eksisterer. Annet enn å eksistere bare for å eksistere.

Evolusjon eksisterer selvsagt allikevel. Det er en prosess. Slik jeg forstår evolusjon.

Evolusjon: —–>
Skapelse: <—–

Forestill deg at evolusjon går nedenfra og opp, og skapelse ovenfra og ned. Som en motorvei med to felt: et felt for hver retning.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Evolusjon i seg selv utelukker vel ikke en skaper, det er bare en forklaringsmodel på hvordan livet utvikler og tilpasser seg. Alternativet er fundementalistisk kreasjonisme, der konklusjonen allerede er satt basert på subjektive tolkninger av skapelsesberettningen og gamle testamentet.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Igjen, BelzeBob, hva har skapelse med evolusjonsteori å gjøre? Evolusjonsteorien sier intet om hverken universets, jordas eller livets opprinnelse.

Og igjen, hvem designet designeren?

Lumpfish
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Helt enig med Sithious og huskarlahvot.

Hvorfor ser det ikke ut til at noen her som benekter evolusjonen, tar innover seg at evolusjonsteorien IKKE sier noe om hvordan selve livet oppstod?

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Ingen alternativ, men en tilføyelse. En meget viktig sådan. Tilføyelsen er informasjon. Hvor kommer så informasjonen fra? Vet ikke er svaret.

Se på følgende: En flokk med fugler der avstanden mellom ytterpunktene i flokken er flere kilometer, snur instant og flyr i samme retning gang etter gang. En fiskestim på enorm størrelse gjør akkurat det samme. Trigges slik aktivitet av lyd eller bevissthet? Hvis tilføyelsen til evolusjonsteorien er informasjon, er det da nærliggende å tenke seg at hjernemassen i hvert enkelt individ i fugleflokken og fiskestimen interagerer i samme informasjonsfelt?

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
13 år siden

Unnskyld meg sjarl, men man vet ganske godt hvordan en fugleflokk og fiskestim er i stand til å manøvrere tilsynelatende samtidig. Og ja, sett fra evolusjonen er dette en god egenskap å ha.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Man forsvarer ikke en teori ved å spørre om alternative. Her kan du finne lister over tusenvis av velutdannede vitenskapsfolk som ikke støtter Darwin, men som samtidig sier at de ikke støtter noen alternativ teori. Det er bare at teorien ikke holder mål eller er ufullstendig.
http://www.dissentfromdarwin.org/
http://www.pssiinternational.com/
Sadly, academic freedom is no longer assured in many countries. This is especially true when it involves espousing views contrary to the theory of Darwinian macroevolution. Numerous instances have been documented where scientists and teachers have either been censored or removed from their positions for allowing or facilitating open discussion of the empirical problems of macroevolution. In fact, one scientist with two earned PhDs in biology, who followed long-standing procedures in allowing a properly peer-reviewed but controversial article to be published in the journal he edited, was publicly vilified and relentlessly persecuted.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Thunder
13 år siden

Jeg føler da intet behov for å forsvare evolusjonsteorien. Den står fjellstøtt med eller uten min hjelp. Det er bare interessant å se hvor langt ut i horisonten deres mangel på kunnskap og evne til koherent tenking klarer å dra dere.

Vi vet, som jeg har nevnt før, mindre om tyngdekraft enn vi vet om evolusjon, men ikke en gang BelzeBob, som virker å gå motstrøms alle sedvanlige oppfatninger bare for å gjøre det, ser ut til å protestere mot gravitasjonsteorien.

Hvorfor ikke BelzeBob? Gravitasjonsteorien er et kraftig dogme som jeg synes du skal ta et oppgjør med snarest. Å finne problemer med den er egentlig ikke så vanskelig. Det fins flere som har forsøkt å protestere mot tyngdeloven som har omkommet brutalt og øyeblikkelig. Tilfeldig? Neppe.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Thunder
13 år siden

Thunder
Fint liste. Det er riktignok biologer på den, men jeg merker meg at de fleste på listen har et annet fagfelt. Mot denne listen står det tusenvis av vitenskapsmenn som TROR på evolusjon. Underskriftene er også for “Carful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged”, noe som i seg selv ikke er noe problem. Som sagt, er noen i stand til å mobevise teorien, blir den byttet ut.

Nå, til alle, ville jeg gjerne likt å få sett noen av disse argumentene som taler mot evolusjon. Kan noen grave ut de? Det eneste argumentet jeg hører om og om igjen, er at “vitenskapen er så dogmatisk”…dårlig argument i grunn.

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Evolusjon kan jo brytes ned til det helt enkle. Gener. Ingen argumenterer mot at gener føres videre fra generasjon til generasjon. De med “svake” gener dør ut (redusert overlevelse eller redusert forplantning), mens de som får mye avkom får genene sine videre. Resten er resultat av lang lang tid.
Avl er jo evolusjon i et kort tidsperspektiv.

Det som noen har motstand mot er vel om evolusjonen kan “krysse” en rase, og gå over til et “nytt” dyr, som ikke kan få avkom med forrige generasjon. Det er vel det som er vanskeligst å forklare, ettersom en slik utvikling (evolusjon) ikke vil være levedyktig (siden det ikke kan få avkom). Forklaringen er vel at en dette ikke skjer fra en generasjon til en annen, men f.eks at generasjon nr. 100 ikke kan få avkom med generasjon nr. 1000.

Nå skal ikke jeg påstå å vite så mye om evolusjon, men hva består egentlig den store motstanden i? Evolusjonen er jo ikke noe man “skapte” for å forklare naturen, men observasjoner.

sander
sander
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Hvorfor er det alltid et spørsmål om skapelse eller utvikling/evolusjon? Hvorfor kan vi ikke anta at det er ett “både og” ….Nå har diskusjonen snart pågått i 150 år, og fortsatt prøver man å slå hverandre ned. Hvis kun den ene part har helt rett, – hvor logisk er det da at diskusjonen fortsatt lever?

Her, en fremragende bok om: utviklingslære – evolusjon – teleonomi kontra tilfeldige mutasjoner, seleksjon.
http://www.oletherkelsen.dk/engelsk10.html

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

For å svare på Huskarlahvot sitt spørsmål hvem skapte skaperen? Vel hvis vi antar at noe må ha skapt skaperen må jo det ha vært skaperen selv, ellers kan ikke skaperen regnes som allmektig.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sithious
13 år siden

Wow, er det alle sirkelargumenters mor? Det opprinnelige sirkelargumentet? The Prime Circle?

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
13 år siden

Når du spør et såpass prebubertalt spørsmål som forusetter at noen måtte ha skapt skaperen så var det svaret sett i kontekst ganske fornuftig. Når premisset i spørsmålet bygger på den logiske feilsluttningen og antagelsen at noen må ha skapt skaperen så må jo et eventuelt svar som forholder seg til spørsmålet følge premisset.

Svaret mitt er derfor ikke et sirkelargument ettersom konteksten ikke tillater det. Jeg har heller ingen formening om at skaperen skapte seg selv, det var kun et svar på ditt spørsmål. Hadde jeg brukt the watchmaker analogy som “bevis” på skaperens eksistens for å deretter brukt overnevnte svar som et videre argument hadde det hele vært et sirkelargument. Og i et slikt tilfelle ville ditt spørsmål vært på sin plass, men ellers er det er det kvasi-intellektuelt oppgulp.

Nå er det mulig at B.Bob har hevdet noe i the watchmaker analogy stil og spørsmålet derfor er på sin plass, men det har i såfall ikke jeg fått med meg.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sithious
13 år siden

Hvorfor er det et prepubertalt spørsmål? Det er i så fall mange prepubertale seriøse mennesker rundt omkring, siden det å vise til at en påstand om en skaper fører til en uendelig rekursiv rekke er et effektivt middel for å se om kreasjonister har noe gjennomtenkt logikk, og brukes av folk som har langt mer erfaring innen temaet enn noen av oss.

Christopher Hitchens f.eks. ordlegger seg slik: “…the postulate of a designer or creator only raises the unanswerable question of who designed the designer or created the creator. Religion and theology… have consistently failed to overcome this objection.”

Hva med å sende ham en kommentar på Facebooksiden hans og kalle han prepubertal?

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
13 år siden

Så fordi Chrisopher Hitchens fremlegger dette argumentet så betyr det at det er et bra argument?

Det er da vitterlig et sirkelargument. Du kan sikkert påstå at jeg kommer med en stråmann, men jeg ser ikke noen annen måte å tolke innlegget ditt.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sithious
13 år siden

Det illustrerer at å betegne en persons spørsmål som prepubertalt er en fantastisk billig løsning, når man ikke har noe annet å komme med.

Spørsmålet var heller ikke rettet mot deg, siden du faktisk, så vidt jeg kan se er enig med meg, men til BelzeBob, som definitivt drar Blind Watchmakeranalogier, bare at han bruker Sheraton hoteller og pcer som eksempler i stedet, og andre som ham.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

huskarlahvot sier:
28. 03. 2011 kl. 16:49
Hva er alternativet til evolusjonsteorien da?

Mole.
http://i924.photobucket.com/albums/ad85/agkothe/BigBangTheory.jpg
http://ssscott.tripod.com/bang.jpg
http://www.lifeinuniverse.org/images/9108002.jpeg
http://dsc.discovery.com/space/top-10/gallery/big-bang-625×450.jpg
http://www.bordalierinstitute.com/images/bigbang_eras.jpg

Så kan du spørre deg selv, er universet uendelig.
Hvis svaret er ja, hvordan kan da vitenskapen påstå at det har funnet sted et big bang, som igjen til slutt vil kollapse?
Hvis svaret er nei, hvordan kan da vitenskapen påstå at det ekspangderer?
Hvis du ikke vet, vet da vitenskapen det?
For jeg går ut ifra at du har hentet infoen din fra vitenskapen?!

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

Interessant. Men har det noe med evolusjonsteorien å gjøre?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Jeg går ut ifra at evlusjonen starter fra det punktet vitenskapen betegner som the big bang.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

Det går helt fint det, men det har ikke noe med den etablerte evolusjonsteorien å gjøre. Du kan derfor neppe bruke din Moleusjonsteori for å kritisere den. Det er nettopp det som kalles en stråmann.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

“Forresten, hvordan klarer hjernen din å vri seg rundt at du skriver først:

“nemlig problemet med at vitenskapen hele tiden er i seng med de politiske makthaverne. Når det tjener visse politiske interesser å markedsføre “klima-trusselen” så hopper vitenskapsfolkene på fra første sekund.”

og så rett etter, i samme avsnitt:

“Forresten, massevis av vitenskapsfolk er i opposisjon til paradigmet om menneskeskapt global oppvarming.”?

Hopper vitenskapsfolk i seng med makta(som i USA da “lot som” de var helt uenige) eller er de “i opposisjon til paradigmet”? ”

——————————————–

Det jeg snakker om er meget enkelt: jeg snakker om en politisk styring av vitenskapen. Og regelrett sensur. Man innbiller folk at det eksisterer et konsensus om menneskeskapt global oppvarming når et slikt konsensus ikke eksisterer.

Dette er et problem i seg selv: massemedia er enda en hore. Eier ikke objektivitet og eier ikke samvittighet.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BelzeBob sier:
Det jeg snakker om er meget enkelt: jeg snakker om en politisk styring av vitenskapen. Og regelrett sensur. Man innbiller folk at det eksisterer et konsensus om menneskeskapt global oppvarming når et slikt konsensus ikke eksisterer.

Politisk eller kuppet styring av medisinsk forkning er velkjent i USA. Spesielt knyttet til ernæring.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Men er vitenskapen i senge med makta, eller er det en intern uenighet? Du kan nesten ikke mene at det er begge deler.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Jo. Begge deler.

Et bilde:

(for eksempel)

60% av vitenskapsfolk med peiling på feltet tror ikke på MGO.
40% av vitenskapsfolk med peiling på feltet er åpne for at MGO er realitet.

Media skriver: 99% av vitenskapsfolk er overbevist om at MGO er realitet. 1% er skrullete klima-benektere med nazi-sympatier.

Og alle som bekrefter MGO belønnes. De som benekter gjemmes vekk.

Selvfølgelig er det alltid intern uenighet. Men de som ikke danser til makthavernes pipe går det ikke så bra med. Så mange holder kjeft. Andre har det med å dø:

Dead Scientists: http://www.stevequayle.com/dead_scientists/UpdatedDeadScientists.html

——————————————————-

Egyptologien: 90% støtter den offisielle historien om pyramider som gravkammer, en sfinx som bare er få tusen år gammel osv. 10% har helt andre teorier og gjerne mye bedre argumenter for sine teorier. De 90% nekter å engang debattere de 10%. Slik er det også ofte.

Svært mange spesialister innenfor helse og teknologi skriker av full hals om skadevirkningene fra mikrobølgeteknologien. Men det blir tiet ihjel. Delvis av media, delvis av politikerne, delvis av sine vitenskapelige/akademiske/lege-kolleger. Fordi dette strider mot status quo. Og status quo må aldri bestrides.

Å – vi har så mange eksempler.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Antar at det ikke kan gereraliseres her. Mye bra har kommet ut av medisinsk vitenskap. Men det er elemnter av den som best kan karakteriseres som internasjonal kriminalitet. Der det i større og større grad blir satt begrensninger på naturlig kosttilskudd i USA, EU og derav Norge. For ikke å snakke om psykiatrisk medisinering der man i dag er mer optatt med å definere sykdommer til medisiner enn omvendt.

dr John Virapen som vare Lilys sjefsbøddel i Skandianvia snakker ut:
http://www.youtube.com/watch?v=QgshXrMVajI

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Vi kommer borte et problem som er enda skumlere enn problemet med at vitenskapen kan sammenlignes med en religion: nemlig problemet med at vitenskapen hele tiden er i seng med de politiske makthaverne.

Når det tjener visse politiske interesser å markedsføre “klima-trusselen” så hopper vitenskapsfolkene på fra første sekund. Hvorfor gjør de dette? Forresten, massevis av vitenskapsfolk er i opposisjon til paradigmet om menneskeskapt global oppvarming.

The Great Global Warming Swindle:
http://www.youtube.com/watch?v=augWGYU_Av4

Men på grunn av en viss politisk styring med media så representeres disse kritikerne kun som “en liten gruppe med sprøinger.”

Altså – tilbake til det jeg sa om at det vitenskapelige etablissementet er en hore. En hore, en skjøge, som alltid gir seg selv til den som har mest makt og mest penger.

Disse vitenskapsmennene…. hvor jobber de? Hva jobber de med? Hvem jobber de for? Hvordan kan vi vel forvente vitenskapelig objektivitet fra folk som jobber med å lage mobiltelefoner som selges til skolebarn? Hvordan kan vi forvente at vitenskapsfolk som jobber for, eller er i intimt samarbeid med, hensynsløse kapitalister – skal gi oss sannheten om eventuelle bivirkninger av legemidler, vaksiner, mikrobølgeteknologi, genmanipulert mat, kjemikalier, utamrmet uran osv osv?

Den viktigste industrien på jorda er energi-industrien. En hærskare vitenskapsfolk jobber for og i denne industrien. Sjefene på toppen – hva er deres interesse nummer 1? Penger og makt. Man har et strålende opplegg der hele verden avhenger av fossile brensler (først og fremst) og betaler nærsagt hvor mye som helst for disse fossile brenslene.

Hvorfor skulle vel disse mega-rike og mega-mektige energimogulene være interessert i at ny, billig, og ren energi-teknologi kommer på banen? Noe som automatisk ødelegger deres utrolig gode posisjon? Selvfølgelig er de alt annet enn interessert i dette.

Og så kommer vi til vitenskapen…. De siste 100 årene har massevis av ny, ren og effektiv teknologi blitt oppfunnet. Her og der. For så å stues inn i et kott på grunn av politiske/økonomiske interesser. Hvorfor står ikke vitenskapsfolkene opp mot dette tyranniet og krever at makthaverne tillater at vi utvikler ny energi-teknologi på massiv skala? Jeg snakker ikke om tull og tøys som vindmøller og hybridbiler, men helt ny teknologi som er tusen ganger mer effektiv. Hvorfor gjør ikke vitenskaps-standen opprør? Revolusjon? Det er jo på høy tid.

Hvorfor setter man ikke i gang med den type energi-teknologi som Nikola Tesla drev med for 100 år siden? Hvorfor … holder vitenskapen seg selv tilbake? Vitenskapen er jo så og si en fossil.

Enormt emne dette.

Lumpfish
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Belzebob
Ignorerer du argumentene jeg kom med i kommentarene over?

«Når det tjener visse politiske interesser å markedsføre “klima-trusselen” så hopper vitenskapsfolkene på fra første sekund. Hvorfor gjør de dette? Forresten, massevis av vitenskapsfolk er i opposisjon til paradigmet om menneskeskapt global oppvarming. «

Morsomt at du først påstår at alle vitenskapsfolk hoppet på teorien, men så inrømmer at mange er i opposisjon? Sannheten er som jeg skrev tidligere «Da teorien om menneskeskapt global oppvarming kom opp, delte vitenskapsverden seg i to, der begge sidene mente at de hadde rett. Så forsket de på fenomenet, og hadde heftige debatter. Etterhvert gikk flere og flere over til leiren som støttet teorien, fordi de ble overbevist av fakta. « Hvordan skulle det forresten tjene politikerene at vi må gå over på miljøvenlig drivstoff? Du inrømmer det jo til og med selv:
«Hvorfor skulle vel disse mega-rike og mega-mektige energimogulene være interessert i at ny, billig, og ren energi-teknologi kommer på banen? «
Politisk styring av media kan man jo krangle om, men jeg ser skremmende ofte stooore overskrifter når det kommer fram at en eller annen geolog ikke tror på MGO. Jeg syns å huske at så mye som 1/3 av Norges befolkning ikke bryr seg om problemet. Der har du påvirking av propaganda der!

Ellers syns jeg at jeg har kommet med en god del argumenter om hvorfor vitenskapen ikke er en fosil eller dogme. Kommenter gjerne de.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

“Vi kommer borte et problem som er enda skumlere enn problemet med at vitenskapen kan sammenlignes med en religion: nemlig problemet med at vitenskapen hele tiden er i seng med de politiske makthaverne.

Når det tjener visse politiske interesser å markedsføre “klima-trusselen” så hopper vitenskapsfolkene på fra første sekund. Hvorfor gjør de dette? Forresten, massevis av vitenskapsfolk er i opposisjon til paradigmet om menneskeskapt global oppvarming.”

Dette er rikt. Enkle spørsmål: Hvem var president i USA i den perioden fenomenet menneskeskapt global oppvarming ble alvorlig kjent for det allmenne publikum? Hvilken side av saken sto han på?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Alle amerikanske presidenter har stått på samme side helt siden JFK.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Ah, så Bush sin innbitte motstand mot MGO-hypotesen var et spill altså? Dyktig.

Det er greit når alt kan forklares med konspirasjonen. Man slipper å koble inn hodet. Det holder med en ryggmargsrefleks.

Forresten, hvordan klarer hjernen din å vri seg rundt at du skriver først:

“nemlig problemet med at vitenskapen hele tiden er i seng med de politiske makthaverne. Når det tjener visse politiske interesser å markedsføre “klima-trusselen” så hopper vitenskapsfolkene på fra første sekund.”

og så rett etter, i samme avsnitt:

“Forresten, massevis av vitenskapsfolk er i opposisjon til paradigmet om menneskeskapt global oppvarming.”?

Hopper vitenskapsfolk i seng med makta(som i USA da “lot som” de var helt uenige) eller er de “i opposisjon til paradigmet”?

Du kan nesten ikke få pose og sekk og alt ved på samme tidspunkt kritisere vitenskapen for å være i seng med makta(som bare faker), og dra veksler på at mange er i opposisjon.

Det er i alle fall det du forsøker deg på, og den spagaten er du ikke myk nok til å fikse.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Obama har akkurat samme politikk som Bush hadde. Bush hadde akkurat samme politikk som Clinton. Og Clinton akkurat samme politikk som Bush Sr. Forskjellene er kun kosmetiske: alle tjener Rockefeller og det militær-industrielle komplekset.

Pentagon, så og si verdens største forurenser, er fritatt fra alle miljøavtaler under Obama akkurat som det var under Bush. Ingenting er forandret. Bortsett fra at den menige mann i gata skal betale mer for det han trenger. “Klima-krisen” er kun et triks for å loppe folk for mer penger og lage enda mer diktatur. Ingen har tenkt å egentlig løse noe miljøproblem. Så selv om global oppvarming osv. faktisk er et reellt problem så gjøres det jo ingenting som helst for å fikse det.

Greit – Bush var “bad guy.” Det var hans rolle. Men hva har forandret seg under Obama? Ingen verdens ting. Snarere har alt bare blitt enda verre. Greit nok at Bush gikk ut imot Kyoto-avtalen og alt det der, men hvilken rolle spiller det? Både Bush, Obama, Al Gore og frimurervennene deres er søkkrike for all framtid og lider ingen nød på grunn av klimaforandringer ekte eller innbilte.

All “politikken” og “uenighetene”, “debatten” osv. er bare et røykteppe. Global oppvarming/miljøkrise/klimakrise ble diskutert allerede på 1970-tallet som et kort man skulle spille for å beskatte og undertrykke folk enda mer enn før. En “global fiende” og “et globalt problem” på linje med Krigen mot Terror, Krigen mot Narkotika og andre innbringende og nyttige “kriger” for det militær-industrielle komplekset.

Den dagen man begynner å få Sahara til å vokse igjen og gir rent vann til Afrika og India så skal jeg begynne å tro på dette med at noen faktisk tar dette med miljøet på alvor.

Og jeg kommer aldri til å kjøpe en “miljøpære” stappfull av miljøgifter. Eller ta kortere dusjer eller få dårlig samvittighet om jeg lar vannet renne mens jeg pusser tennene.

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

“Det du skriver er jo virkelig bare tull. Du snakker om misbruk av vitenskap som om det er en svekkelse av vitenskapen som er en metode.”

Nix, jeg snakker om at vitenskaplig juks undergraver vitenskapens troverdighet og at man derfor ikke uten videre kan akseptere tilsynelatende vitenskap som faktisk vitenskap.

I tilfelle MGO ble det dokumentert at forskere ved en annen oppfattning ble aktivt motarbeidet og de fikk heller ikke innsyn i viktige rådata. Ingen pr. dags dato har fått innsyn i de rådata som MGO er basert på. Og når en større forskergruppe holder på slik, kan deres arbeid ikke klassifiseres som vitenskap, da de ikke arbeider i henhold til hva som er definert som vitenskap.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Du fikk ikke med deg at insitusjonen som var rammet av “Climategate” ble frikjent like etter av en rad med oppfølgende undersøkelser?

Om det så hadde vært forskningsjuks, og forskningsjuks opptrer helt klart, så svekker det på ingen måte vitenskapen som metode. Skal jeg dra opp eksempler på alties som har jukset, svindlet og bedratt og dermed med enkle grep svekke det alternative i sin helhets troverdighet? (Ikke at den er stor fra før.)

Det ville ikke tatt lang tid å lage en lang liste.

Det er vel neppe så enkelt er det?

Vitenskapen har stått for enorme fremskritt på svært kort tid. Den utvikler seg hele tiden, og åpner stadig nye felt. Det alternative har stått kliss i ro siden tidenes morgen. Hvilken utvikling har det vært på den fronten? Hva har blitt slått fast? Fint lite. Vi er i 2011 og fortsatt strever dere med å argumentere hardt for effekter som er i grenseland mellom 0 og måleusikkerhetens grenser, og negative studier forklares til slutt med konspirasjonen. For det er også det eneste dere har.

Jeg stilte en utfordring åpent her forleden som J. Johansen besvarte med ett ord. Ellers har vel ingen forsøkt. Du kan jo “gi det et skudd.”:

-En person A vil lansere et naturmiddel som vedkommene hevder virker til en viss grad mot en sykdom. En annen person, B, hevder tvert i mot at middelet ikke virker på sykdommen, og at det er risiko for en sjelden men alvorlig bivirkning.

Hvordan ville du gått frem for å avgjøre om person A eller B eller ingen av dem har rett, uten å bruke en metode som ligner svært på konvensjonell vitenskapelig evidensbasert medisin?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

“Du fikk ikke med deg at insitusjonen som var rammet av “Climategate” ble frikjent like etter av en rad med oppfølgende undersøkelser?”

Ja det blir gjerne slik når Albert skal etterforske seg selv etter å ha blitt tatt med buksa nede med begge hendene på kakefatet.
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article456581.ece?pageNum=2&status=showall

Klovn

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Jasså, FN gransket mailene i 2009, men har fortsatt ikke avvist MGO som tull?

Og igjen: Hvem tjener på å sette ut en slik teori, etter din mening?

Men da igjen, artikkelen her handler om vitenskap, Randi osv, ikke MGO.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

“Klovn”

Så lang tid tok det før du gikk tom for argumenter, og måtte lene deg på personangrep og konspirasjonsantydninger. Det er virkelig også det eneste dere har å lene dere på.

La oss finne andre kilder enn Dagsavisen. Hva med å starte på det enkleste:
http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate

Det er nok en minst like oppdatert kilde som Dagavisen fra desember 2009.

Noen utvalgte sitater:

“Three investigations into the affair were initiated in the UK, two of which were concluded by the end of March 2010, with the remaining review releasing its findings on 7 July. The CRU’s director, Professor Phil Jones, stood aside temporarily from his post during the reviews, then was reinstated in a new position as Director of Research after the reviews cleared him of the most serious charges.

The investigations concluded that there was [b]no evidence of scientific malpractice and Jones was cleared of any scientific misconduct”[/b]

og ikke minst i forbindelse med det du skrev etter febrilsk googling:

“Rajendra Pachauri, chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, told the BBC in December 2009 that he considered the affair to be “a serious issue and we will look into it in detail.” He later clarified that the IPCC would review the incident to identify lessons to be learned, and [b]he rejected suggestions that the IPCC itself should carry out an investigation. The only investigations being carried out were those of the University of East Anglia and the British police.[/b]”

Flere detaljer og kildene for alt dette står i fotnotene.

Nedtur det der, Sigr. Beklager å ødelegge for ditt raske tabloide “trumfkort.”
Verden er ikke så enkel som ditt fiendebilde vil ha det til.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

huskar

Du må huske at dengang så var vitenskapen fusjonert med kirken. I dag er den ikke det. fusjonert med politikken og med ateist-religionen kan man gjerne si, men ikke med kirken.

I middelaldrene spratt James Randi rundt og brant hekser på bål.Og I dag spretter han rundt og “brenner” alle som våger utfordre myndighetenes hellige sannheter.

I gamle dager var kirken den store autoriteten. Og vitenskapen var kirkens tjener.

I dag er myndighetene og ateismen den store autoriteten. Og vitenskapen deres tjener.

Jeg vet at Tesla oppfant vekselstrøm. Mitt poeng er: hvorfor får Edison mer ære enn Tesla? Det er ikke særlig “snillt” å stjele en manns arbeid og knapt nok nevne hans navn etterpå.

Evolusjon? Jovisst eksisterer evolusjon som en prosess i naturen. Men det er ikke evolusjon og eveolusjon alene som skapte verden og som opprettholder og utvikler den. Og vi kommer ikke fra apane og livet oppstod ikke i en tilfeldig sølepytt i et meningsløst univers av en meningsløs tilfeldighet. Dette er bare en fantasi.

Hva den korrupte og idiotiske pave-kirken sier om dette syns jeg overhodet ikke er interessant.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BelzeBob sier:
Hva den korrupte og idiotiske pave-kirken sier om dette syns jeg overhodet ikke er interessant.

Det hersker ikke tvil om at evolusjon er et faktum, men det hersker heller ikke tvil om teoriens mest konservative og dogmatiske disipler er voktere over dens mangler samtidig som det finnes en underleggende konsensus om dens ufeilbarlighet. Foreløpig nekter de å ta inn elementet “informasjon” i teorien.

Som deg ser jeg bort fra de store religionene som forklaringsmodell for livets tilblivelse og utvikling. Det finnes en essens av “sannhet” i de, men dog i en karikert form. Richard Dawkins tok for seg religionene i boken “The Good Delution”, der han egentlig har en lett jobb å debunke dens innhold. Men Dawkins synes ikke å ha kunnskap om bakgrunnen, eller den bakenforliggende historien bak tekstene i bibelen, som jeg mener er av meget større interesse enn fragmentene som er gjengitt i bibelen.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Her var det mye interessant. Du skriver at dengang(når egentlig) var vitenskapen fusjonert med kirken. Hva mener du med det egentlig. Det er jo et “fasinerende” syn på historien. Galilei for eksempel ble jo idømt husarrest og munnkurv. Høres det korrekt ut hvis de var “fusjonerte”? Kirka unnskyldte seg til Galilei i 1992. Høres det ut som vitenskapen var dets fusjonerte tjener?

I middelalderen var det generelt svært få som brant hekser. Det kom senere. De som da, senere, brant hekser, var kirken og kongemakta. Ingen av dem høres ut som datidens James Randi for meg. Han “brenner” heller ingen nå til dags. Det han gjør er å vise frem at keiseren har ingen klær ved å utfordre alle alties til å demonstrere sine evner og ved å love dem 1 million dollar hvis de lykkes. Det er ingen som ar klart det til nå, men unnskyldningene er mangfoldige.

Hvis kirka gikk rundt på 16-1700-tallet og lovte hekser store pengebeløp for å demonstre sine evner, og det er det du kaller brenning på bål, så er jeg enig.

Når det gjelder evolusjonsteorien, så snakker du om skapelsen av verden og hvordan livet oppstod. Evolusjonsteorien sier absolutt ingenting om dette, så du illustrerer det jeg skrev over at du ikke vet hva dette handler om og at du kjemper mot stråmenn. Å implisere at evolusjonsteorien hevder vi stammer fra apene er en annen stråmann. Det stemmer heller ikke.

Vi kan nesten ikke diskutere evolusjonsteorien (eller vitenskapshistorien) når det du hevder ikke har noe med evolusjonsteorien å gjøre. Skal man debattere utviklingslæra, må vi gjøre nettopp det, ikke noe helt annet.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

“Når det gjelder evolusjonsteorien, så snakker du om skapelsen av verden og hvordan livet oppstod. Evolusjonsteorien sier absolutt ingenting om dette”

Pussig. Hver eneste gang jeg diskuterer evolusjon så får jeg høre dette.

La meg da spørre deg: hva lærer barna på skolen?

————

Vienskapen og kirken. Joda, Gallileo var en rebell. Og Kepler og Da Vinci og alle de andre store. Det er dette som må forstås: disse gutta gikk mot strømmen. Mot det etablerte. De var ekte vitenskapsmenn.

Men så hadde du de vitenskapsfolkene som var det vi i dag kaller “mainstream” som aggressivt forsvarte alt den regjerende makten (kirken og kongen) sa. Akkurat som i dag, kan man si.

Har du noengang hørt en “akseptert” vitenskapsmann kritisere myndighetene? James Randi …. går denne mannen noengang ut mot status quo?

Så pointet mitt er at dette er et slags psykologisk fenomen: mennesket har en lei tendens til å alltid gå med strømmen. Jo flere vi er sammen, samhold gir styrke, flertallet har alltid rett og alt det der. Og den mentaliteten råder dessverre også i det som i dag kalles vitenskapen.

Du kan vedde på at om 10-20-30 år har svært mange som ses på som tullinger i dag fått amnesti av våre etterkommere og fått betegnelsen “ekte vitenskapsmenn.”

Stemmer det kanskje ikke at Bohr og Bohm og de andre som studerte kvantefysikk ved 1900-tallets begynnelse ble latterliggjort og angrepet av sine kolleger? Men så er de jo blitt “guder” i dag. Altså, etter noen tiår gjør man en helomvending og sier “de er OK allikevel.”

Akupunktur ble systematisk latterliggjort inntil ganske nylig. Nå har mange moderne sykehus og klinikker en egen akupunktur-avdeling. Enda et eksempel.

Folk lo av Arthur C. Clarke når han snakket om å sende satellitter i bane rundt jorda. Nå ler de ikke lenger.

For ikke lenge siden ble tanken om å snakke i telefon, fly, se på bevegelige bilder (film) og mye annet møtt med et fnys. Sjefen for patentkontoret i USA sa visst også på slutten av 1800-tallet en gang når noen søkte om en ny patent at: “det er ingen vits. Alt som kunne blitt oppfunnet er jo allerede oppfunnet.”

———————————————-

Vitaminer og hormoner ble først oppdaget ganske nylig. Gass også. Og elektromagnetisme. Og DNA. Og mange andre ting. Allikevel har “vitenskapen” alltid arrogant erklært at de stort sett vet alt som kan vites. Og det samme sier man egentlig i dag. Dvs. man har et utrolig stivt og snevert paradigme der man setter irrasjonelle grenser for hva som “går an” og hva som “ikke går an.”

Ta disse berømmelige kornsirklene. et godt eksempel. Har kanskje James Randi utlovet 1 million dollar til den som kan reprodusere noen av verdens største og mest nøyaktige kornsirkler under vitenskapelig observasjon? Nei. Lurer på hvorfor?

Det er ingenting umulig med kornsirklene. Altså – det fins absolutt ingenting som tilsier at den eneste måten å lage kornsirkler på er med planker på beina og et tau. Man kan ha flere og gode vitenskapelige teorier om hvordan kornsirklene blir til. Men en vitenskapsmann “med respekt for seg selv” vil ikke ta i saken med ildtang. Hvorfor ikke? Dette er jo en klassisk vitenskapelig utfordring og mulighet til å lære.

Kornsirklene er selvfølgelig skapt av elektromagnetiske felt. Hva er det som er så “skummelt” med dette? Er elektromagnetisme “hokus pokus” og “en New Age fantasi”?

Telepati osv… Vi vet at “ikke-lokalitet” eksisterer for elektroner/partikler. Vi vet at i fysikkens/kvantefysikkens/atomfysikkens verden er det helt utrolige mysterier og “mirakler.” Hvorfor er det da så umulig å forestille seg at det kan finnes en vitenskapelig forklaring på et fenomen som for eksempel telepati? Om vi bare kan utvikle vitenskapen til det punktet der en slik forklaring kan komme?

Såkalt reinkarnasjon og “liv etter døden.” Her er jeg så absolutt enig med skeptikerne i at dette er ting som ikke kan bevises og som vi derfor må være forsiktige med å presentere som fakta. Men samtidig: vitenskapen kan ikke utelukke at vi f.eks lever flere ganger. Vitenskapen kan først utelukke noe slikt når den har utviklet seg til et nivå som er så høyt at den med sikkerhet kan dra definitive konklusjoner om slikt. Og det nivået er selvfølgelig langt i fra nådd enda. Eller protesterer du på dette? Husk at elektromagnetismen ble oppdaget omtrent i forrigårs og DNA omtrent i går.

Vårt liv er både cellulært (celler /kropp/organisk liv), molekylært og elektrisk. Ja, om det cellulære, det organiske, har vi allerede stor kunnskap, men hva med det molekylære og det elektriske? Hva med de energier og typer av materie som våre instrumenter enda ikke er følsomme nok til å observere og måle?

Uten det komplette bildet av ALT og livets samtlige aspekter og alle lover som gjelder for hvert eneste aspekt – kan vi ikke konkludere om ting som “liv etter døden” og såkalt paranormale ting. Selvsagt kan vi, og bør vi, ha holdningen at vi skal ikke tro på ting vi selv ikke har erfart eller som ikke virker logisk for oss, men det er et langt steg derfra til å kategorisk “benekte” slik James Randi og andre stolte ateister gjør.

Sannheten:

1. Vet vet ikke hvordan vi ble til. vi vet bare at vi ikke skapte oss selv.
2. Universet var her før oss og klarte seg bra.
3. Vi vet ikke hvor vi var før vi ble født og hvor vi går etter at vi dør.
4. Vi vet ikke hvordan kornsirkler lages eller hva UFOer er.
5. Vi vet ikke med sikkerhet om telepati er mulig eller om det f.eks er mulig å se inn i fremtiden. Med mindre dette er noe vi med 100% sikkerhet da kan si vi har erfaring med selv.
6. Vi vet en slik merkelig og universal ting som samvittighet eksisterer. Det finnes noe man kan kalle en objektiv moral. Men hvor kommer denne fra? I utviklingslæren hører den ikke hjemme.
7. Vi har en gigantisk samling av fenomener/observasjoner/erfaringer/undersøkelser som ettertrykkelig slår fast at det finnes ting vår moderne vitenskap ikke kan forklare.

Vel, det var jo litt. :)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

http://www.vaticanstate.va/EN/Other_Institutions/The_Vatican_Observatory.htm
http://www.reformation.org/five-deadly-jesuits.html
Det er vel heller slik at vatikanet er besatt av kunnskap og vil beholde den for seg selv slik at de kan fortsette å leke gud? Alle andre er hekser og trollmenn som tilber djevelen :-)
http://www.reformation.org/vaccine.html

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Hehe. Glemte man ikke kan etter-redigere her. Dere får unnskylde mine trykkleifer. :)

Et lite tillegg: når det gjelder evolusjon kontra skapelse så er min forståelse at begge prosessene er like viktige, og begge skape universet og opprettholder det og utvikler det videre.

Så begge parter, de såkalte evolusjonistene og de såkalte kreasjonistene, har rett. Og har feil.

Det er et veldig firkantet og teit paradigme.

Men det teiteste av alt er vel evolusjonslæren som i praksis baserer seg på hva man kan kalle “systematiske og meningsfulle tilfeldigheter.” Det er ikke bare én tilfeldighet som skal til for å skape liv, men en billion serier av en billion serier av en billion serier av en billion serier med tilfeldigheter som skal til. Det objektive bildet blir altså bildet av en intelligens som skaper liv i følge en intelligent plan. Og ikke et bilde av noe “som blir til av seg selv helt tilfeldig.”

Den eneste måten man kan akseptere evolusjonslæren på er gjennom å ha en helt utrolig sterk tro på noe som strider mot totalt umulige matematiske odds. Det blir som at du slenger litt metall og silikon på kjellergulvet og så tror du på at det etterhvert setter seg sammen til en flunka ny datamaskin. Etter ca. 10 milliarder år.

En litt mer intelligent og rasjonell infallsvinkel er selvfølgelig å si: ja, selvfølgelig eksisterer evolusjon. Vi kan f.eks se et frø som blir til et tre. Vi kan se et befruktet egg som blir til et menneske. Osv. Men hvem var det som gjorde det slik? Hvem programmerte evolusjonen? Dette er et begrep jeg har: programmert evolusjon. Og noe jeg definitivt ser bevis for. Men dette med at “ting blir til av seg selv bare de får nok tid på seg” er vissvass.

Ta en titt på f.eks et Sheraton Hotel. Komplett med alt fra heis til restaurant til satelitt-TV til den lille sjokoladen som ligger på hodeputen. Vi kan ha to teorier om dette hotellet:

A. Det ble til av seg selv. I likehet med hundrevis av andre Sheraton-hoteller rundt om på kloden som har samme design. De vokste liksom fram i samme miljø, tilpasset seg etterhvert osv osv.

B. Noen hadde satt seg ned og lagd en plan og et design.

A = evolusjonsteorien.

B = er synet at bak en skapelse har vi alltid en skaper.

Pussig hvordan folk kan forstå dette når det gjelder alt annet enn hvordan livet oppstod på jorda / hvordan universet oppstod.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Igjen, det du snakker om er interessant nok, men det er altså ikke evolusjonsteorien du snakker om.

Hvem skapte din “programmerer” forøvrig? Hvem programmerte programmereren?

Lumpfish
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BelzeBob
At du ikke har noe problem med wikipedia sin definisjon er jo et bra utganspunkt. Så jeg vil ta utgangspunkt i.
“Det jeg har problem med er den ekstremt sneversynte bevisstheten og dogmatismen som manifesterer seg i vitenskapens navn.”
Hva er det du sikter til her? Vitenskapen prøver hele tiden å motbevise seg selv. Når de ikke greier det, slik som hos feks evolusjonsteorien, vil det ikke si at den er dogmatisk, bare at dette er den sterkeste teorien vi har. Hvilke andre sneversynte bevisstheter og dogma er det du sikter til?

Jeg er klar over at det desverre kan virke som om forskere ignorerer argumenter for feks kreasjonisme. Men dette gjør de hovedsakelig fordi de har så god kunnskap om evolusjon, at motpartens argumenter bare er latterlig og full av feilsluttninger. Så de gidder ikke å diskutere med de. Samtidig er mange forskere så godt informert om sitt fag, at de gjerne glemmer at folk som er utdannet i andre områder, kanskje ikke har fundamental kunnskap om en sak. Jeg har jo selv opplevd å bli kjempesjokkert over at noen jeg snakket med ikke visste hva “hemoglobin” var. Det er her det egentlige problemet etter min mening ligger. Forskere glemmer at de også
har et visst ansvar for å informere offentligheten om hvorfor kreasjonisme ikke er holdbar mot evolusjon. Dette gjelder mange temaer. Ellers må jeg bare forsikre deg om at vitenskapen driver på etter den deffenisjonen wikipedia gir. Og en vitenskapelig metode, er akkurat det – en metode. ;)

“Og den utrolig primitive forestillingen om at det er “vi vitenskapelige” mot “dere religiøse”
som råder i sinnet hos disse disiplene.”
Nå, dette er selvfølgelig ikke meningen. Husk at mennesker er forskjellige, og har forskjellige måter å argumentere på. Jeg dømmer ikke deg heller fordi at noen her liker å komme med dommedagsprofetier. Du burde også tenke på at veldig mange vitenskapsmenn er religøse i tillegg.
Dette blogginnlegget er veldig fint:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat43/thread135482/

Når du sammenlinger vitenskap med religion, må jeg bare si meg enig med Baldershymn. Det er fundamentale forskjeller du burde vite om, og det virker på meg som om du bare vil kunne kalle vitenskap en religion, for å lettere kunne kritisere den. Vitenskap er basert på fakta, og i stadig utvikling, vis meg en religion som er i nærheten av det.

“Greit. La oss si kun 1/3 om du vil. Det er også tross alt mange fler av oss i dag enn noengang før.
Ergo: det er mer lidelse på jorda enn noengang før, og de som sitter med ressursene og ..vitenskapen.. har et større ansvar enn før.”
Vel, jeg tipper prosentandelen kanskje var like høy? Men at det mer mange flere mennesker nå en før, er jo egentlig et stort pluss. Det er nettopp vitenskapen vi må bruke når vi skal klare å forsyne alle med de resursene de trenger. Det blir feil å skylde på vitenskapen, når den egentlige årsaken er korrupsjon, religøse uenigheter, urettferdig fordeling osv. Ja, våpen blir brukt i krig, og disser er laget av blandt annet vitenskapsmenn, men det er mennesker som bruker de. Vitenskapen som sådan, er også bare en metode som kan bli brukt, og missbrukt.

“Evolusjon? Jeg ser ingen evolusjon. Jeg ser at menneskemassene blir dummere og dummere ”
Nope:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect
Forurensete samfund, kriminalitet og nød…Alt dette er det forsatt mennesker som står for. Vitenskapen har sagt i fra om feks global oppvarming lenge. Vitenskapen kunne også skapt energivennligere maskiner, hadde den bare fått muligheten til det. Men isteden brukes penger på krigsføring. Du kan ikke skylde på vitenskapen for alle verdens problemer.

“Jorda er ikke flat? Her kommer vi tilbake til det jeg ville adressere i utgangspunktet:
den samme typen institusjon som en gang propagerte for at jorda var
flat er akkurat den samme type institusjon som i dag propagerer for utviklingslæren.
En dogme som står for fall.”
De som propagerte for det geosentriske verdensbildet, var vel kirken. Som igjen er de samme som propagerte for kreasjonisme. Utviklingslære har så mange tunge bevis over seg, at den ikke kan forkastes. Dette skyldes ikke dogmer. Vi kan gjerne ta en diskusjon på evolusjon isteden, hvis du vil det.
“Det finnes null beviser for at utviklingslæren er korrekt. Null. ”
jaha? Forklar gjerne mer her, å kan jeg dra fram noen bevis og indikasjoner.

“Poenget er at vitenskapsmennene og vitenskapskvinnene ikke har samvittighet. ”
Takk for den? Hvor mange vitenskapsmen og kvinner kjenner DU til? Som jeg sa før, mange vitenskapsmen og kvinner har en eller annen form for religion. Mange av de aller største. Se på Einstein feks. Jeg (skjønnt, bare uskyldig liten student, og ikke fullt utdannet i vitenskapens onde onde dogmer) har til og med så mye samvittighet at jeg gidder å krangle med deg, som jeg ikke kjenner, i håp om at den dagen du kanskje får kreft, ikke tyr til aprikoskjerner.

“Og til sist: hvorfor er det slik at “de vitenskapelige” alltid har det med å forsvare det regjerende
paradigmet ikke bare på vitenskapens område, men også i politikkens? Hvorfor spretter “de vitenskapelige” jorden rundt for å “avkrefte konspirasjonsteorier” osv?”
Godt spørsmål! Man forsvarer teorien, fordi at å motbevise den krever mer beviser. Store
påstander krever bevis, ikke sannt? Man forsvarer også teorien nettopp fordi den er såpass godt bevist og forstått. Vår forståelse av verden hadde ikke kommet noen vei, hvis vi skulle hengt oss fast i teorier som ikke kan bevises, ja til og med motbevises. Det tror jeg du er enig i, siden du mener noe sånnt om evolusjonen, ikke sannt?
At du kaller det paradigme er nedlatende og feil, viser til hele innlegget mitt her.
Hvis du med “reiser verden rundt” mener Randi, så er ikke han vitenskapsman ;) Ellers spretter man opp fordi vrangtro kan være direkte farlig. Trenger jeg virkelig å dra fram eksempler på det? Personlig syns jeg det er vanskelig å holde tilbake, når noen pøser på med påstander som er total feil, og legger de fram som fakta. Og jeg setter pris på en god diskusjon;)

“Hvorfor går “de vitenskapelige” til krig mot alternativ medisin som beviselig virker?”
Fordi de IKKE virker. Fordi de kan ha skremmende konsekvenser.
http://whatstheharm.net/
Virker et naturmiddel, blir det undersøkt, virkestoffet blir isolert, og brukt av medisinen.

“Konvensjonell kreft-behandling er jo en skandale, for eksempel. Og
ikke bare når det gjelder kreft, men det er så mye annet såkalt
alternativ medisin kan gjøre bedre. Men folk får ikke engang høre om det.”
Dette her er utrolig provoserende, så vi kan gjerne ta en kreftdiskusjon under rosasløyfe-artikkelen deres eller noe.

“Målet: å for enhver pris opprettholde et paradigme som forlengst burde vært byttet ut.”
Jeg, og mange andre, hadde syns at det var utrolig spennende hvis en ny stor teori bytter ut en av de gjeldene. Men for å gjøre det, må den komme med holdbare bevis, eller motbevise de gjeldene. Det har man ikke greid enda, hvorfor i alle dager skulle det annerkjennes da?

“Evolusjon? Jovisst eksisterer evolusjon som en prosess i naturen. Men det er ikke evolusjon og eveolusjon alene som skapte verden og som opprettholder og utvikler den. Og vi kommer ikke fra apane og livet oppstod ikke i en tilfeldig sølepytt i et meningsløst univers av en meningsløs tilfeldighet. Dette er bare en fantasi.”
Evolusjon er årsaken til at livet er som det er i dag. Den sier ingenting om hvordan de aller første cellene oppstod. Hvordan de gjorde det er man ikke enig om enda, bare om hvordan disse cellene kunne utvikle seg til…Deg! Det er likegyldig for meg hva
du personlig tror, men hvis du krever at vitenskapens verdensbilde skal forandres bør du jammen meg komme med bevis. Det er også fullt mulig å forene evolusjon med en religøs tro.
Og nei, vi kommer ikke fra apene. Både vi og apene kommer fra en felles “stamfar”. Kanskje du burde skjekke opp evolusjonsteorien en gang til?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Lumpfish
13 år siden

Egentlig er dette bare tull Lumpfish.

Når du snakker om vitenskap snakker du om hvordan den ideelt burde fungere, men det er faktisk ikke slik at vitenskapen prøver hele tiden å motbevise seg selv. I realiteten er det flere grupperinger innenfor sitt emne som prøver å promotere sine teorier og i enkelte tilfeller forfalsker forskningsresultater for å underbygge sin vitenskaplige teori. Menneskeskapt global oppvarming er et eksempel. Så var det også en annen forsker som ble tatt i å file tennene på en hodeskalle i afrika i forbindelse med evolusjonsteorien. Motivene bak vitenskaplig juks kan være ære og berømmelse, samt politisk og profittmotivert. Så selv om man kaller det vitenskap, trenger det ikke å være vitenskap. Men det er når folk underkaster seg alt som kalles vitenskap, at vitenskap blir en religion. Så BB har helt rett i at vitenskap har blitt en religion.

En annen ting du ikke tar over det er at religion i sin tid var vitenskap. Da mener jeg ikke sett på som vitenskap, men at det faktisk var vitenskap og ikke tro. Ser du eksempelvis på skapelsen i bibelen så ser du at rekkefølgen er noe i samme gaten som evolusjonsteorien.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GEN

Hvis du videre ser på den eldre sumerianske skapelsen kommer vitenskapen tydligere frem:
Sammen med Enlil «Herre av vinden», Ninmah «Moder jord/ lady of the mountain» og Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right», skapte Enki den første mannen Adamu. (Hebrew אָדָם (adam, “earth, man, soil, light brown”) < אדמה (adamah) ‘red earth’, ‘ground’). Her ser man at adamu/adam kan referere til jord (som i det engelske ordet soil). I så fall kan man tolke den Sumerianske skapelsen som at jord (soil) ble til av vann, fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?», slik man også lager jord i dagens samfunn. Det er heller ikke umulig det refereres til en variant av de 4 Babylonske elementene; sjø, jord, himmel, og vind. De fire elementene og flere guder som skaper, er også sentrale i de to skapelsesberettelsene i Genesis.

Ut i fra dette vil jeg si at man er utrolig naiv og trangsynt om man ser på vitenskap som fakta og religion som reinspikket overtro.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr
På de fleste områder fungerer den faktisk slik. Hvis meg gjerne eksempel der den ikke gjør det.
Det er klart at det er flere grupperinger med forskjellige ideer, og at de har heftige diskusjoner mot hverandre. Det er jo nettopp på grunn av slike diskusjoner at man til slutt kan finne den teorien som har mest argumenter for seg. Da teorien om menneskeskapt global oppvarming kom opp, delte vitenskapsverden seg i to, der begge sidene mente at de hadde rett. Så forsket de på fenomenet, og hadde heftige debatter. Etterhvert gikk flere og flere over til leiren som støttet teorien, fordi de ble overbevist av fakta. Jeg har også slengt et par fakta til deg om dette temaet, at du ikke tror på de fordi du mangler «rådata» er din sak. Forskerene som faktisk fannt ut av tallene, tviler visst ikke. Det er riktignok en diskusjon om hvor stor effekt fenomenet kommer til å ha. Her er det alt i fra veldig liten, til veldig stor. Problemet jeg er redd for er dominoeffekten, som en liten forandring i den globale temperaturen kan utløse.
Forskeren som filte på tennene gjorde ikke det for å bevise evolusjonsteorien, men for å oppnå berømmelse for å være den som fannt the missing link. Evolusjonsteorien er så godt bevist, at slikt ikke trengs. Særlig nå etter at genanalysene kom, de kan man virkelig ikke ignorere. Poenget ditt forstår jeg dog, det finnes tilfeller der forskere tukler med resultatene sine (mon tro om Emoto var en av de?), men de blir som oftes avslørt, særlig fordi forskingen blir kritisert, testet og observert.

«Men det er når folk underkaster seg alt som kalles vitenskap, at vitenskap blir en religion. «
Men folk gjør ikke det. De annerkjenner de teoriene som lar seg bevise og etterprøve. Det er nettopp derfor jeg ikke annerkjenner hypotesen om at vann har hukomelse, selv om Emoto kaller seg vitenskapsman.

«En annen ting du ikke tar over det er at religion i sin tid var vitenskap. «
Dette var en annen type vitenskap. Det er denne typen der folk har hengt seg opp i dogmer, og tok utganspunkt i noe som allerede var standfestet. Slik som for eksempel skapelsesberetningen.
Jeg ser ikke sammenligningen med skapelsesberetningen i bilbelen, og evolusjonsteorien. Særlig da evolusjonsteorien ikke sier noe om hvordan livet faktisk oppstod, bare noe om veien fra encellet organisme til alt vi ser i dag. Om det fantes en adam og eva-celle kan godt være for både meg og evolusjonsteorien.

Jeg ser på vitenskap som et redskap, en framgangsmåte, for å komme nærmest mulig sannheten. Jeg ser på evolusjonsteorien som sann, fordi det er den teorien med mest bevis for seg, og som gir mest mening (som en teori på hvordan livet utviklet seg seg, ikke hvordan det oppstod).
Jeg ser på religion som en tro som ikke lar seg bevise. Men siden det dreier seg om en tro, trenger den heller ikke å bevises. Og jeg mener det fint går an å forene de to verdene, siden de strengt tatt tar for seg helt forskjellige ting. Viser her til blogginnlegget jeg linket til under forrige kommentar, innlegget treffer min mening veldig godt.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Det du skriver er jo virkelig bare tull. Du snakker om misbruk av vitenskap som om det er en svekkelse av vitenskapen som er en metode. Det er som å si at en hammer ikke lenger virker fordi noen brukte den til å slå inn hodet på en person, eller at bilen ikke fungerer som transportmiddle fordi noen kræsjet en bil.
Verktøyet virker selv om det i enkeltinstanser er misbrukt. Dessuten blir misbruk oppdaget nettopp gjennom vitenskapen selv. Andre forskere går gjennom og kritiserer andre forskere. Man leter etter hull.

Når sist så du en alternativmedisiner aktivt lete etter hull i logikken hos en annen alternativmedisiner?

En religion har fasiten klar. Vitenskap sier tvert i mot: “finn hull i vedtatte sannheter, finn ny kunnskap.” Samtidig er det klart at når man finner en konsensus om noe, så skal det litt til for å rokke den. Da må de som påstår at det er hull vær så god å hoste opp solid dokumentasjon for at det er hull. Man blir ikke Galilei bare fordi man går i mot konsensus. Man må ha rett i tillegg, og man kan ikke bruke masse tid på alle mulige folk som kommer med tanker som bryter med alt man til nå kan. Da må disse bringe god dokumentasjon, og vil dermed kunne bli hørt. Hvordan ellers skulle det ha fungert?

På slutten blir det jo bare vilt. Igjen, evolusjon har ingenting med skapelse å gjøre, hverken av jorden eller opprinnelsen til liv. Evolusjonsteorien tar over etter liv først er dannet. Å sammenligne dette med bibelen blir fjasete. I bibelen skaper man lys først, så planter og dyr, og så solen til deretter. Riight.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Lump:
Jeg ga deg 2 eksempler på vitenskaplig bløff, og du sier jo selv at du tror på menneskeskapt global oppvarming uten å ha sett bevis (rådata). Og da underkaster du deg et vitenskaplig dogme uten bevis, noe som i følge dine egene ord klassifiseres som en religion. Climategate kjenner vi begge til og når noen tror på noe selv etter bløffen har blitt avslørt kalles ekstremisme. Å tro på MGO blir som et menighetsmedlem som svelger alt presten sier uten å ha bladd i hverken bibelen, eller gjort en bibelreseach.

Du sier: “Dette var en annen type vitenskap. Det er denne typen der folk har hengt seg opp i dogmer og tok utganspunkt i noe som allerede var standfestet. ”

Svar: Hva tenker du på da?. Kalendersystemet som er basert på stjernepossisjoner, måne og solsyklus?. At vårt tidssystem er basert på våre gamle hedenske guder?. Syns du den gregorianske kalenderen vi bruker i vesten er dogmatisk?. Alle kalendere er religiøst.

Ellers så er vitenskapen også slik. Utfordrer man etablerte vitenskaplige teorier, møter man motstand, og det er også begrenset nytenkende det er mulig å være uten å ta utgangspunkt i noe etablert eller noe som allerede er stadfestet. Slik vil det alltid være. Og selvsagt kan man sammenligne skapelsen i bibelen med evolusjonsteorien, da rekkefølgen er tilnærmet lik. Les bibellinken igjen og se på den i kontekst av den sumerianske.
Adam er jord, og ikke mann.
Eva er heller ikke kvinne, men liv
http://marriedtothemasala.blogspot.com/2009/03/adam-eve-snakes-sumeria.html

Du sier: “Jeg ser på religion som en tro som ikke lar seg bevise.”

Svar: Da må jeg nesten gjenta meg selv, for da ser du ikke på religion for hva det er. Religion er så meget. Viser nok en gang til sumeriansk skapelse:
Sammen med Enlil «Herre av vinden», Ninmah «Moder jord/ lady of the mountain» og Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right», skapte Enki den første mannen Adamu. (Hebrew אָדָם (adam, “earth, man, soil, light brown”) < אדמה (adamah) ‘red earth’, ‘ground’). Her ser man at adamu/adam kan referere til jord (som i det engelske ordet soil). I så fall kan man tolke den Sumerianske skapelsen som at jord (soil) ble til av vann, fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?», slik man også lager jord i dagens samfunn.

Insisterer du at den sumerianske skapelsesberettelsen er feil?
Man får ikke fruktbar jord av vann (hav), fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?
http://www.bigsiteofamazingfacts.com/how-is-soil-formed

En forutsettning for å fornekte den sumerianske skapelsesberettelsen, er at du fornekter vitenskap;)

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Huskarlahvot
Sikter du til Sigr eller meg? *er redd for å ha blitt missforstått*

Sigr
Ja, du ga meg to eksempler, og jeg inrømmte at man kan forfalske data enkelte ganger. Men ikke i den grad at man kan skape nok bevis for en hel vitenskapelig teori. Når et utall forskningsresultater sier det samme, må man underkaste seg disse, ja. Jeg ser ikke at alternativmedisinere kommer med så mye en gang. Rådataen blir jo bare brukt å lage oversikter, trenger du rådata som beviser tyngkrafta?
Jeg klassifiserer de linkene jeg kastet på deg som bevis, det samme gjør hele vitenskapsverden. Du kan mene at dette er en dogme, siden de mangler rådata (for oss vel og merke. De forskerene som vuderer gjennomførte forsøk og målinger, får se på rådataen også), men samtidig har du muligheten til å kaste like mange diagramer og argumenter tilbake. De finnes av en eller annen grunn ikke. Hvis du tviler på målingene som har blitt gjort, burde du ikke da tvile enda mer på de få målingene som kan blir brukt imot? Men nei, siden akkurat disse passer til din mening, velger du å tro på de. Det er DETTE som er en dogme. En annen ting, hvilke fordeler skulle de onde menneskene som står bak «klimamyten» få fra den? At alle plutselig boikotter oljeindustrien? Er ikke det en bra ting?

«Climategate kjenner vi begge til og når noen tror på noe selv etter bløffen har blitt avslørt kalles ekstremisme «
Problemet er at ingen «bløff» har blitt avslørt. Som sagt, diskuteres det på hvor stor effekt dette kommer til å ha, men at det skjer noe er de fleste enige om.

«Ellers så er vitenskapen også slik. Utfordrer man etablerte vitenskaplige teorier, møter man motstand, og det er også begrenset nytenkende det er mulig å være uten å ta utgangspunkt i noe etablert eller noe som allerede er stadfestet «
Det snakket jeg om før. Utfordrer man etablerte teorier, møter man motstand, fordi dette er den eneste måten man kan være sikker på at motargumentene er holdbare. Når kreasjonister prøver å komme med argumenter mot evolusjonen, er de rett og slett ikke holdbare. Forstår du ikke dette?

Saken med skapelsesberetningen. Vil du ikke høre hva vi sier om og om igjen? Evolusjonsteorien sier ingenting om hvordan livet ble skapt. Bare hvordan det utviklet seg.

Hvis den sumerianske skapelsesberetningen sier at jord har blitt til av vann, fjell, luft og død vegetasjon, så ja. For hvordan skal det finnes død vegetasjon, uten at det på forhånd fantes jord? ;)

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Lumpfish, mitt innlegg var helt klart rettet til Sigr.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

“Hvis den sumerianske skapelsesberetningen sier at jord har blitt til av vann, fjell, luft og død vegetasjon, så ja. For hvordan skal det finnes død vegetasjon, uten at det på forhånd fantes jord”

Hva?
Kan du ikke lese, eller holder du deg selv for narr?
Vi tar det igjen:

Sammen med Enlil «Herre av vinden», Ninmah «Moder jord/ lady of the mountain» og Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right», skapte Enki den første mannen Adamu. (Hebrew אָדָם (adam, “earth, man, soil, light brown”) < אדמה (adamah) ‘red earth’, ‘ground’).

Her ser man at adamu/adam kan referere til jord (som i det engelske ordet soil). I så fall kan man tolke den Sumerianske skapelsen som at jord (soil) ble til av vann, fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?», slik man også lager jord i dagens samfunn.

Merk:
Bak guden Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right» stilte jeg spørsmålstegn til om det refererer til "død vegetasjon eller mineraler. Det står ikke ordrett død vegitasjon og mineraler, men det refererer til noe som er nødvendig for at planter skal vokse. Da Enki er vann, er vann utelukket. Mest sannsynlig refererer det til mineraler siden man må ha mineraler i jorden for at planter skal vokse.

Ningishzidda var både en fruktbarhetsgud og legemiddelgud, og avbildes som logoen til nåtidens legemiddel og DNA. Mineraler er fremdeles helt vanlig i legemiddelindustrien.
http://www.e-apoteket.no/butikkla.php?bid=eapoteket&kategori=Legemidler&underkat=Vitaminer%20og%20mineraler
http://en.wikipedia.org/wiki/Ningishzida
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ningizzida

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr
Hvis man tolker skapelsesberetninger til de passer, så kan de nok stemme. Men jeg ser ikke relevansen til vitenskapsdiskusjonen? Eller evolusjon, for den saks skyld. For som sagt, den sier ingenting om hvordan livet oppstod.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr, vitenskapen har utryddet sykdommer, den har gitt oss muligheten til å operere på foster i mors liv og dermed redde begge, den har gitt oss regnekraft som overgår alle tidligere grenser, den har plassert oss på månen, gitt oss kunnskap om det indre av stjerner og den har sekvensiert menneskets DNA.

Og du forsøker å imponere oss med og å dra paralleller til Sumeriske skapelsesmyter, jord, luft, ild og vann? Ikke rart dere har et forvrengt syn på vitenskapen. Dere skjønner jo ikke hva dere snakker om.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

huskarlahvot sier:
28. 03. 2011 kl. 15:27
Sigr, vitenskapen har utryddet sykdommer, den har gitt oss muligheten til å operere på foster i mors liv og dermed redde begge, den har gitt oss regnekraft som overgår alle tidligere grenser, den har plassert oss på månen, gitt oss kunnskap om det indre av stjerner og den har sekvensiert menneskets DNA.

Nå kommer vel fler å fler utbrudd av tidligere “utryddede” sykdommer tilbake, så så`veldig utryddet er de nok ikke.

Men etpar viktig ting vitenskapen ikke makter å få til er å få mennesker til å leve i fred med hverandre, men istedet skaper splid, samt det å komme med nyvinninger som IKKE gjør skader på jordkloden og har langvarige virkninger på mennesker og dyr.
Så en kan lure på om det er værdt det.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Mole
Riktig, det har vært utbrudd av tidligere utryddete sykdommer. Og hvem sin feil er det mon tro? *host, vaksinemotstandere, host*

Så hva har vitenskapen gjort for å skape splid blandt mennesker, i forhold til hva religion har gjort? Vitenskapen kunne godt ha kommet på nyvinninger som ikke gjør skader på jordkloden, hadde folk vært villige til å bruke mer penger på slikt. Miljøvennelige alternativer er gjerne dyrere i første omgang, det vet du. Det hadde også vært behjelpelig om ikke mange hadde fornektet virkelige problemer for å heller peke fingeren på ikke-eksisterende overmakter og aliens.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Hvis det er utbrudd av utryddede sykdommer er den ikke utryddet.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Mole, jeg snakker om ting som kopper og kvegpest.(Rinderpest.)

De er utryddet.

I tillegg har man slått tilbake noen sykdommer tilnærmet helt. De blusser bare opp pga anti-vaxx-miljøer.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Vitenskapen har gitt naturlige bakterier og virus den beste tjansen til å bli resistente, slik at kroppen ikke kan bekjempe dem.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Lumpfish:
sumerianske skapelsesberettelsen er bare et eksempel på at mange religioner i antikken er vitenskaplige. Studerer du Egyptisk mytologi så ser du at det samme forekommer der. Historiene om Ra/horus er bla. en direkte beskrivelse av solen. Jeg kan forøvrig tilføye at det var i heliopolis (sun city) at de først oppdaget at jorden var rund. Hvordan?. I sommersolvervet står deres solgudom rett over byen slik at den ikke kaster skygger (derfor navnet sun city). Man skrittet opp avstanden til en annen by et stykke unna (husker ikke hvilken) og målte skygger. Ut over det fant man også ut jordens omkrets.

Se også på det her:
Horus Behudety In the form of Horus of Edfu, he represented the midday sun. This Horus was worshipped in the western Delta and later, as his cult spread south into Upper Egypt, a cult center was established in Edfu. Horus of Edfu fights a great battle against Seth and an army of conspirators. He is pictured as a winged sun-disk or as a hawk headed lion.
http://www.egyptartsite.com/hormyth.html

Dette er også riktig. Når solen står på sitt høyeste blir den “slått” av mørket (set) som resulterer i solnedgang.

Relevansen er at avstanden mellom religion og vitenskap er kortere enn du tror. Og da blir jeg flau på deres vegne å bevitne en slik hjernedød vitenskap vs religion diskusjon.

huskarlahvot: Mener du at den sumerianske skapelsesberettelsen av jord er feil?. Kan du peke på hvor feilen ligger?

Vitenskapen har utryddet sykdommer…øh, ja?
Om man denger en hammer i ansiktet sitt så får man vondt…
Man kan også få vondt hvis man sykler fort og glir på pedalen…
Var det noe spesielt du skulle frem til?

Jeg har ingen problemer med å se at du ikke forstår hva jeg snakker om, men du hjelper deg ikke selv med å prøve å ta ut din frustrasjon av din manglende forståelse over på meg.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Sigr, den som først regnet ut jordas omkrets var Eratosthenes. Han brukte byene Aswan og Alexandria for å gjøre sine beregninger.

Hvilken forbindelse hadde han spesifikt til Heliopolis?

Når det gjelder hva som er feil med en religiøs myte om tre guder som skaper en person som visstnok tolkes som jord, fra blant annet planterester, som trenger jord, som det har blitt påpekt, så vil jeg heller vite hva som er “rett” med det, i den forstand at hva er det som står i tolkningen som ikke en hvilken som helst Sumerer visste? Man visst da vel godt hvordan jord ble til?

Hvor kommer vitenskapen inn, og hva er egentlig ditt argument? Du må gjerne klargjøre det.

Resten av ditt innlegg rettet mot meg er jo ikke koherent overhode. Når det gjelder hvem som tar ut sin frustrasjon på hvem, så kan jeg godt repetere hvem som tok i bruk personangrep først.

Projisering, eller hva?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

@ huskarlahvot 28. 03. 2011 kl. 16:35

Stemmer kompis. Alexandria skal det være og ikke Sun city. (selv om det var det som ble nevnt på en discovery doc).
Når Solen stod høyest på himmelen i denne byen på årets lengste dag (i dag kalt sommersolverv), kastet ikke Solen noen skygge. Faktisk skinte Solen rett ned i dype brønner og det fortelles at den som våget å stirre ned i brønnen da kunne bli blind av det intense sollyset som ble reflektert i vannet langt nede i brønnen.
http://www.astronomi.no/avstander.php

Du sier: “Når det gjelder hva som er feil med en religiøs myte om tre guder som skaper en person som visstnok tolkes som jord, fra blant annet planterester, som trenger jord, som det har blitt påpekt, så vil jeg heller vite hva som er “rett” med det, i den forstand at hva er det som står i tolkningen som ikke en hvilken som helst Sumerer visste? Man visst da vel godt hvordan jord ble til?”

Hva?
Tre guder?, Fire mener du vell?
Person som visstnok tolkes som jord, fra blant annet planterester, som trenger jord?. Hvordan kom du frem til dette?. Jeg kan ikke se noe rasjonelt i det du skriver.

Er det slik at du mener sumerianerene skrev med ting de ikke visste, og unnlot å skrive ned det de visste?. Alle sivilisasjoner (spesielt den egyptiske) var ekstrem flinke til å skrive ned dokumentasjon av gudedyrkelse, samt hvordan de levde. Jeg kan ikke se at stråmannsargumentasjonene er i nærheten av den sumerianske skapelsesberettelsen.

Selvsagt må du påregne å bli sett på som en klovn når du viser til at FNs klimapanet frikjente seg selv i climategate. Når det er sagt så er det ingenting som kan endre innholdet i epostene, og det er innholdet som har betydning. Og ingen granskingskomitee kan rettferdiggjøre det som ble blottlagt, og jeg har på ingen måte frikjent FNs klimapanel i den saken.

Men fare for å sitere James Randi; MGO er din påstand og det er du som må bevise det. Jeg kan ikke motbevise noe som ikke eksisterer. Jeg kan heller ikke motbevise at den globale oppvarmingen i middelalderen var forårsaket av annunakier i kulldrevene UFOer eller annet gøy. Det får bli din bevisbyrde.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

sjarl

Å ja, absolutt. Massevis av spennende ting som foregår. PÅ “ytterkanten” av vitenskapen foregår det alltid mye som er verdt å sjekke.

Jeg abonnerer selv på Nexus magazine. Mye bra der også. Anbefales. Og jeg er stor fan av Marko Rodin, Rupert Sheldrake m.fl.

BBC har en dokumentar som heter “Heretic” om hvordan Vitenskapskirken forfølger/fryser ut alle som tenker utenfor boksen. Anbefales også.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

John Anthony West. Sorry :)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Et lite tillegg:

Jesus sa “man kjenner et tre på dets frukter.” Hva slags frukt er atombomben og hvilket tre kom den fra?

Her kan vi jo kontemplere spørsmålet: hvordan kan vi ha en vitenskap som ikke er motivert av noe annet enn som et virus å opprettholde sin egen eksistens uansett konsekvensene? Se på verden i dag: 2/3 av verdens befolkning har gjerne en dårligere livskvalitet enn hva man hadde i urtiden. Visste du at man hadde ganske moderne toaletter i Babylon? I dag har de ingenting annet enn radioaktiv ødemark. Nullstilt tilbake til steinaldren av vår velsignede vitenskap i ondskapens tjeneste. Et land lagt i grus av sofistikert teknologi utviklet av hyggelige intellektuelle menn i skjorte og slips.

Bare enda et lite eksempel på “den store rasjonelle vitenskapens frukter.”

Åja, ikke vitenskapens feil, sier du? Vel, hva tjener vi på en vitenskap som overhodet ikke har noen moral og stiller seg til tjeneste for destruksjon og ondskap?

Over 6 millioner har dødd i Kongo det siste tiåret. Mennesker hogg hverandre ihjel med kniver og slaktet hverandre på forskjellige andre måter. Faktisk for å tjene vitenskapen – eller den teknologi som vitenskapen har utviklet. Kongo har jo gruver som er attraktive for mobil- og dataindustrien.

Jeg hører ikke James Randi ta til orde mot dette. Jeg hører ikke Richard Dawkins addressere dette som et problem. Neida. Det store evige problemet er av religiøs art: alle de som fremdeles ikke kan akseptere det hellige vitenskapelige evangelium.

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Du babler i vei, men du har jo åpenbart ikke peiling på hva du snakker om. Klarer du ikke å skrive kortere innlegg med litt substans?

Skjerp deg. Dette blir bare patetisk. En religiøs fanatist som sitter og banner og sverter over en METODE (vitenskapen). Haha.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  GlattIsen
13 år siden

Jasså, jeg er en religiøs “fanatist”? Fordi jeg kritiserer din religion?

Og jeg banner? Og sverter over en metode? Og mitt innlegg om ganske alvorlige ting framprovoserer et “haha” fra deg – istedet for en seriøs kommentar til de punkter jeg kommer med?

At vitenskapen er en metode visste jeg ikke.

Fra engelske Wikipedia:

Science (from the Latin scientia, meaning “knowledge”) is an enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the world.

Og dette som Wikipedia definerer som vitenskap har jeg ingen problemer med. Det jeg har problem med er den ekstremt sneversynte bevisstheten og dogmatismen som manifesterer seg i vitenskapens navn.

Forøvrig legger jeg merke til hvilken ekstrem negativitet og barnslighet som aktiveres hos vitenskaps-disiplene når man våger kritisere deres hellige religion. Og den utrolig primitive forestillingen om at det er “vi vitenskapelige” mot “dere religiøse” som råder i sinnet hos disse disiplene.

Vitenskapen er noe som tilhører alle. Og at noen kritiserer det man kan kalle vår tids hovedstrøm-vitenskap betyr ikke at man er motstander av kunnskap, forskning og teknologi. Det jeg personlig addresserer her er hvordan vitenskapen, eller det som går under det navnet i dag, har blitt noe fossilisert og stivt som ikke bidrar til stort mer enn å holde menneskeheten tilbake i fortiden og forsvare teorier og oppfatninger som gikk ut på dato for lenge siden.

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  GlattIsen
13 år siden

Du er en religiøs fanatiker fordi du forkaster fakta med vilje.

Du kritiserer ingens religion. Du “kritiserer” en stråmann basert på egen mangel på kunnskap. Du prøver desperat å slenge dritt om ting du ikke har peiling på.

Når det er snakk om negativitet og barnslighet, så er det jo du som lirer av deg løgner om vitenskapen. Jeg bare påpeker det åpenbare, nemlig din fanatiske, hyklerske og selvmotsigende innstilling.

Og fortsatt sitter du her og rakker ned på metoden som gjør det mulig for deg å bruke en PC… Latterlig, rett og slett.

Komedien er jo komplett når du sier at “vitenskapen burde vært ryddet ut”. “Heil Hitler”, liksom.

Baldershymn
Baldershymn
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Tror du Einstein, Tesla eller Wright brødrene gjorde det de gjorde fordi de ville opprettholde vitenskapens eksistens uansett konsekvens? Dette var mennesker som gikk opp mot det umulige. Vitenskapen på deres tid fortalte dem at det de ville gjøre var umulig. Likefullt gjorde de det. Drivkraften bak mange vitenskapsmenn og oppfinnere er den samme som driver en musiker, kunstner, frivillig hjelpearbeider, alle navn hvis drives av pasjon. Og Einstein sa klart og tydelig at han fant gud i vitenskapen, og at det var også hans mål med hans søken.

2/3 av verdensbefolkning har dårligere livskvalitet? Da må jeg be om kilde, for dette høres ikke rett ut.

Vitenskapen er som alt annet, et toegget sverd. Gjennom automatisering og mekanisering kan menneskeheten bli fri fra repetitivt meningsløst arbeid. Likeså automatisering og mekanisering kan skape forferdelige våpen.

Vitenskapen ER vår evolusjon. Det er det ytre bilde på våre indre evner. Indre teknologi. Vitenskapen kjenner intet ego eller meninger. Vitenskap er definert med en teori som kan testes og verifiseres og gjenskapes. Det er det hele. Så snart det kommer en ny teori som erstatter den eldre, da erstattes den umiddelbart, og man går ikke tilbake. Enkleste eksempel er “Jorda er flat” helt til noen sa “nehei, jorda er rund”. Den som sa den var rund fikk gjennomgå og ble latterliggjort, slik som Einstein, Tesla og Wright brødrene. Men tilslutt kunne man ikke lenger si at jorda er flat. Prøv på det i dag, så kanskje noen vil si “ja, men kun i 5 dimensjon”. Så har vi det gående igjen.

Ikke klandre vitenskapen for Kongo. Det du bør klandre der er pengesystemet og profittmotivet.

Religion er et tro-system. Vitenskap er et fakta-system.

Din religion er basert på troen om at det finnes en ytre separert gud som er all-vitende og er fullstendig kjærlighet. Men så snart du ikke gjør som han sier, da skal du dømmes og brennes i helvete for evig tid.

Høres ut som en psykopat.

Og for å bli frelst skal man ta imot Jesus som sin frelser…

Det er å fraskrive seg ALT ansvar for sitt eget liv, og alle handlinger i synd deretter er helt greit så lenge man ber om tilgivelse. Man blir en flink sau slik presteskapet ville menneksene skulle være slik at de kunne kontrollere dem, og historiepersonen Jesus, som absolutt ikke var kristen, er ansvarlig for alt.

Tro er tro, og ikke viten. Tro krever energi for å opprettholdes, viten står på egen grunn. Derfor er de troende avhengige av at andre også må tro, slik at de sammen kan generere energi til denne troen. For, uten er det vanskelig å tro. Slitsomt.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Baldershymn
13 år siden

Her ser jeg jeg har en godbit å plukke fra hverandre. Jeg siterer i kursiv og kommenterer under.

Baldershymn sier:

Tror du Einstein, Tesla eller Wright brødrene gjorde det de gjorde fordi de ville opprettholde vitenskapens eksistens uansett konsekvens? Dette var mennesker som gikk opp mot det umulige. Vitenskapen på deres tid fortalte dem at det de ville gjøre var umulig. Likefullt gjorde de det. Drivkraften bak mange vitenskapsmenn og oppfinnere er den samme som driver en musiker, kunstner, frivillig hjelpearbeider, alle navn hvis drives av pasjon. Og Einstein sa klart og tydelig at han fant gud i vitenskapen, og at det var også hans mål med hans søken.

Jeg snakker ikke om Einstein, Tesla eller Wright-brødrene. Jeg snakker om det vitenskapelige etablissementet som institusjon slik det er i dag. Og ja – på mange måter slik det også var på Einsteins, Teslas og Wright-brødrenes tid.

Tesla er forøvrig en som har blitt behandlet særdeles dårlig av det vitenskapelige etablissementet. Tesla gjorde ekstremt viktig arbeid som andre siden bygget videre på uten å gi ham den æren han fortjener.

2/3 av verdensbefolkning har dårligere livskvalitet? Da må jeg be om kilde, for dette høres ikke rett ut.

Greit. La oss si kun 1/3 om du vil. Det er også tross alt mange fler av oss i dag enn noengang før. Ergo: det er mer lidelse på jorda enn noengang før, og de som sitter med ressursene og ..vitenskapen.. har et større ansvar enn før.

Dårligere livskvalitet:

Nærsagt evigvarende og grusomme kriger med forferdelige våpen inkl. utarmet uran og kjemiske og biologiske våpen.

* Mangel på rent vann.

* Mangel på mat.

* Ekstrem forurensing og ødeleggelse av miljø

* Diktatur mer omfattende og undertrykkende enn sannsynligvis noen gang i historien.

* Degenerasjon på alle områder. Mennesker redusert til forbrukere/slaver/biter av kjøtt.

Vitenskapen er som alt annet, et toegget sverd. Gjennom automatisering og mekanisering kan menneskeheten bli fri fra repetitivt meningsløst arbeid. Likeså automatisering og mekanisering kan skape forferdelige våpen.

Jeg er helt enig. Som sagt: i utgangpunktet er jeg selvfølgelig ikke motstander av vitenskap. Jeg bruker jo en datamaskin.

Vitenskapen ER vår evolusjon. Det er det ytre bilde på våre indre evner. Indre teknologi. Vitenskapen kjenner intet ego eller meninger. Vitenskap er definert med en teori som kan testes og verifiseres og gjenskapes. Det er det hele. Så snart det kommer en ny teori som erstatter den eldre, da erstattes den umiddelbart, og man går ikke tilbake. Enkleste eksempel er “Jorda er flat” helt til noen sa “nehei, jorda er rund”. Den som sa den var rund fikk gjennomgå og ble latterliggjort, slik som Einstein, Tesla og Wright brødrene. Men tilslutt kunne man ikke lenger si at jorda er flat. Prøv på det i dag, så kanskje noen vil si “ja, men kun i 5 dimensjon”. Så har vi det gående igjen.

Evolusjon? Jeg ser ingen evolusjon. Jeg ser at menneskemassene blir dummere og dummere og mer og mer fordervet. våre samfunn blir mer og mer fulle av forurensing, kriminalitet og nød.

Jorda er ikke flat? Her kommer vi tilbake til det jeg ville adressere i utgangspunktet: den samme typen institusjon som en gang propagerte for at jorda var flat er akkurat den samme type institusjon som i dag propagerer for utviklingslæren. En dogme som står for fall.

Ikke klandre vitenskapen for Kongo. Det du bør klandre der er pengesystemet og profittmotivet.

Poenget er at vitenskapsmennene og vitenskapskvinnene ikke har samvittighet. Ikke rart – for de er gjerne oppfostret i utdannelsesinstitusjoner som indoktrinerer folk til å bli gudløse ateister som sier “alt er relativt.” Man kan si: vår moderne vitenskap eier ikke moral. Den er en hore som selger seg til høystbydende.

Religion er et tro-system. Vitenskap er et fakta-system.

Man kunne kanskje si at religion bruker induksjonsmetoden – og vitenskapen bruker, eller skulle egentlig bruke, deduksjonsmetoden.

Induksjon: man starter med teorien og så leter etter fakta.

Deduksjon: man studerer fakta og deretter bygger en teori.

Det finnes null beviser for at utviklingslæren er korrekt. Null. Så dette er induksjon og ikke deduksjon. Dette er religionens metode, og ikke vitenskapens.

Din religion er basert på troen om at det finnes en ytre separert gud som er all-vitende og er fullstendig kjærlighet. Men så snart du ikke gjør som han sier, da skal du dømmes og brennes i helvete for evig tid.

Høres ut som en psykopat.

Og for å bli frelst skal man ta imot Jesus som sin frelser…

Jeg har ikke sagt noe om min religion. Om jeg i det hele tatt tilhører en religion. Du drar konklusjoner som i dette tilfellet ikke er korrekte. Dine konklusjoner får du stå for selv. Jeg kan ikke kommentere dem.

Det er å fraskrive seg ALT ansvar for sitt eget liv, og alle handlinger i synd deretter er helt greit så lenge man ber om tilgivelse. Man blir en flink sau slik presteskapet ville menneksene skulle være slik at de kunne kontrollere dem, og historiepersonen Jesus, som absolutt ikke var kristen, er ansvarlig for alt.

Igjen: du drar konklusjoner om min virkelighetsoppfattelse som ikke er korrekte.

Tro er tro, og ikke viten. Tro krever energi for å opprettholdes, viten står på egen grunn. Derfor er de troende avhengige av at andre også må tro, slik at de sammen kan generere energi til denne troen. For, uten er det vanskelig å tro. Slitsomt.

Hmm. Skjønner ikke helt hva du vil si her.

Viten står på egen grunn: den er grei. Hvorfor da dette kolossale behovet for å hele tiden forkynne dogmet om utviklingslæren og de mange, mange ting som er forankret i ateisme? Jeg sikter til de kontinuerlige angrepene på alt som er “annerledes” og som ikke passer inn i vitenskaps..personenes virkelighetsbilde. Hvorfor det skrikende behovet for å hele tiden bekrefte seg selv – istedet for å tenke i nye baner? Hvorfor den kolossale motstanden mot nytenking?

Og til sist: hvorfor er det slik at “de vitenskapelige” alltid har det med å forsvare det regjerende paradigmet ikke bare på vitenskapens område, men også i politikkens? Hvorfor spretter “de vitenskapelige” jorden rundt for å “avkrefte konspirasjonsteorier” osv?

Du innrømmer vel selv at det ikke er noe som helst vitenskapelig med at tre stålbygninger på samme dag og på samme sted faller ned akkurat som i en kontrollert sprengning pga at to fly kræsjet i to av bygningene?

Allikevel vil “de vitenskapelige” forsvare dette sludderet med nebb og klør? Hvorfor? Og – selvfølgelig – genuine vitenskapsfolk som ser at keiseren ikke har klær på og sier i fra om dette blir automatisk hakket ihjel.

Alternativ medisin: hvorfor organiserte legestanden at noen brøt seg inn på Royal Raymond Rifes laboratorium på 1930-tallet og ødela hans mikroskop – det beste mikroskopet som noengang har vært oppfunnet? Hvorfor går “de vitenskapelige” til krig mot alternativ medisin som beviselig virker? Og hvorfor fokuserer de ikke istedet på å forbedre sine egne metoder? Konvensjonell kreft-behandling er jo en skandale, for eksempel. Og ikke bare når det gjelder kreft, men det er så mye annet såkalt alternativ medisin kan gjøre bedre. Men folk får ikke engang høre om det.

Her ser jeg en bitter desperasjon hos de jeg kaller fanatiske disipler av Vitenskapskirken. Som soldater som blindt adlyder ordre eller som en korsridder som vil komme til Himmelriket for å kjempe Den Gode Kamp – så skyr disse typene ingen midler. Målet: å for enhver pris opprettholde et paradigme som forlengst burde vært byttet ut.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Baldershymn
13 år siden

Vitenskap synes å være så mangt.

Lynne Mctaggart er “offisiell” talsperson om bevissthetsforskningen som foretas av Noetic Science og Princeton Universty:
http://www.youtube.com/watch?v=C0JppI0RHpQ
http://noosphere.princeton.edu/

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Baldershymn
13 år siden

Par småbiter fra sidelinjen. Det var svært få som hevdet at jorda var flat siden langt tilbake hos de gamle grekere. Striden i middelalderen sto mellom det heliosentriske og det geosentriske verdensbilde. Det er en myte, som vi snart burde blitt kvitt, at man diskuterte om jorda var flat.

De som sto på det geosentriske verdensbildet var hovedsakelig kirken, som knyttet seg nært opp til Aristoteles, siden hans naturfilosofi passet godt inn med bibelen.

De som sto på det heliosentriske verdensbildet var vitenskapsmenn som Galilei og Kepler. De hadde rett.

Når BB da skriver: “den samme typen institusjon som en gang propagerte for at jorda var flat er akkurat den samme type institusjon som i dag propagerer for utviklingslæren.”

så er dette tøv. De som propagerte for at jorda var flat, var altså generelt…ingen. De som propagerte for at jorda var i midten av alt, var kirken. De har også historisk vært de største motstanderne av evolusjonsteorien. Generelt så har nå kirken, og vel til og med Vatikanet godtatt evolusjonsteorien, med Gud som startknapp, og de eneste motstanderne mot den er rabiate kreasjonistfundamentalister, og folk som BelzeBob og Lars-Roger Moe.

Dette i stor grad basert på at de ikke skjønner hva evolusjonsteorien går ut på, og derfor argumenter mot stråmenn, og fordi deres amerikanske guruer forteller dem hva de skal tenke. (Nyhetsspeilets Amerika-sentrisme igjen.)

Å lire av seg:”Det finnes null beviser for at utviklingslæren er korrekt. Null. “, er bare å argumentere fra personlig ignoranse. BB kjenner ingen beviser, ergo fins det ingen beviser. Han om det.

Når det gjelder hvor slemme man var mot Tesla har jeg et enkelt spørsmål: bruker vi likestrøm eller vekselstrøm i elektrisitetsnettet i dag?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Vitenskapen…

Altså – det som i dag går under det navnet.

Det vitenskapelige etablissementet, som egyptolog og kjetter John Anthony på engelsk har døpt The Church of Science, er definitivt en religion for det har alle kjennetegnene.

La oss sammenligne katolisismen (KS) og den moderne vitenskapen (MV):

1. KS: har Gud på toppen. MV: har den store meningsløsheten og tilfeldigheten på toppen.

2. KS: har sine helgener som jomfru Maria og St. Paulus. MV: har sin Einstein og sin Darwin. Disse MV-helgenene er vårt bindeledd til forståelsen av verdens store mysterier.

3. KS: har sin pave og sine Jesuitter og prester som forkynner det hellige evangelium om den kristne lære osv. MV: har ikke bare én, men en ganske stor samling med prester og soldater som både forkynner den hellige vitenskapslæren og forsvarer den med makt.

4. KS: har sin lære om de fortapte syndere. MV: har sine lære om de fortapte helsekostspisere, kreasjonister og Holocaustbenektere.

5. KS: alle som forbryter seg mot den hellige kirkens orden og direktiver blir bannlyst og straffet. MV: alle som forbryter seg mot den hellige vitenskapens orden og direktiver hakkes systematisk ihjel.

6. KS: har ting som er vanskelig å bevise. Som at vi ble skapt av Gud osv. MV: forkynner evangeliet om evolusjonslæren til tross for at det ikke kan bevises at vi stammer fra apene. Altså: i begge religioner kreves det litt tro.

7. KS: har en historie av å opprette diktatur og med vold få folk til å bekjenne seg til den “rette lære.” MV: våre beste vitenskapsmenn i dag tjener det militærindustrielle komplekset med å stadig utvikle nye måter å drepe mennesker på og forverre situasjonen på jorda.

8. Kristendommen: har sine profeter og forkynnere. MV: James Randi, Richard Dawkins, Michael Shermer, Stephen Hawking osv osv.

9. KS sier: slik-og-slik vet vi at det er. La oss se om vi finner beviser som understøtter vårt syn. MV: faktisk akkurat det samme. Alt som ikke passer med vitenskapsevangeliet blir rolig og greit puttet inn i et kott og så setter man en hengelås på og kaster nøkkelen.

10. KS: har beslaglagt enormt mye penger og verdier fra den menige mann. MV: får sine penger gjennom statlige bevilgninger som igjen kommer fra skattebetalerne. Altså, i begge tilfeller: folk har ikke noe valg.

Vel, det var jo noen likheter. Kanskje andre kan finne enda flere likheter?

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Din forståelse av vitenskapen er mildt sagt elendig.

Her sitter du og sprer løgn og propaganda om vitenskapen, og det fra en PC, som er et direkte produkt av nettopp vitenskapen.

Det blir bare latterlig og patetisk.

Å sitte der og benekte at vitenskapen ved bruk av vitenskapelige produkter. Jeg tror jeg må le :D

BelzeBob
Abonnent
Svar til  GlattIsen
13 år siden

Jeg har ingenting i mot vitenskap. Ekte vitenskap. Det jeg har noe imot er det vesenet som bærer navnet “vitenskapen” i dag. Noe som har blitt til en religion og et diktatur.

Med en større reformasjon av både politikk og det vitenskapelige etablissementet kunne vi i dag hatt datamaskiner som var langt mer effektive enn de vi har i dag.

Og med litt mer studium og disiplin hadde du greid å utvikle et bedre og mer vitenskapelig korrekt språk. Hva skal “benekte at vitenskapen” bety? Mener du “benekte vitenskapen”? Hva vil det i det hele tatt si at man benekter vitenskapen? Er dette noe du selv kan forklare?

Leser du mitt innlegg igjen ser du at jeg skriver ikke om vitenskapen. Vitenskapen som et fenomen eller som en ressurs, et verktøy. Nei, jeg sier:

“Vitenskapen…

Altså – det som i dag går under det navnet.

Det vitenskapelige etablissementet”

Kan du muligens forstå forskjellen?

Jeg har også mange vitenskapsfolk jeg liker. Du har kanskje hørt om Nikola Tesla? Andre jeg liker har du garantert ikke hørt om. Og jeg leser vitenskapelige bøker. Bare kanskje ikke akkurat de samme bøkene du leser. Og her kommer vi til sakens kjerne: diktaturet som eksisterer der alt og alle som utfordrer vitenskapskirkens hellige og uforanderlige dogmer blir begravet under et tonn av mull og skitt på kjetteriets kirkegård.

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Nå vet du åpenbart ikke hva vitenskap er. Det du kaller “religion og diktatur” er nettopp det som har gitt deg PCen du bruker til å kalle det “religion og diktatur”. Den dag i dag produser man ting pga. vitenskapen som gjør livene våre enklere og bedre.

“Benekte at vitenskapen” var en skrivefeil. Men du får fortsette å desperat prøve å endre tema så du kanskje klarer å unngå å fremstå som en kunnskapsløs, selvmotsigende hykler. Men det er nok for sent.

Hvilke “vitenskapelige bøker” leser du? Harry Potter? :-D

Du babler i vei om ting du åpenbart ikke har peiling på. Diktatur? Herregud… Vitenskapens rolle er å utfordre seg selv. Det er nettopp på grunn av dette at vi ser de enorme fremskrittene vi ser i dag.

« Forrige artikkel

Rothschilds Reuters hoax i Libya-dekningen

Neste artikkel »

NWO-nettverket: Beste evidens

336
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x