/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk

12K visninger
11 minutter lesetid
336

Den ateistiske bevegelse i Human Etisk Forbund og Skepsis-gruppen har hatt en av sine store profeter og messiaser på besøk i Norge; James Randi. Den eneste som kan overgå denne mann i popularitet i bevegelsen er vel Richard Dawkins, han med boken «The God Delusion».

«Sjefsskeptikeren James Randi er skuffet over naive nordmenn, som uten snev av bevisførsel godtar homeopati, engler og påståtte syner«, sies det som banner for hans foredrag som gikk i Oslo (Chateau Neuf, Fredag 18. mars kl 18-20). Det var lange køer til forestillingen, folk strømmet til for å få del i hans åndsløshet – og kanskje røre ved hans kappe, og ikke alle slapp inn. Så dette er en populær bevegelse, og som vi skal se går den helt til de norske makthavernes tinder. Det er alltid en grunn til at vi ser slik underdanighet og servilitet til makthaverne som disse grupper har. En fare for demokratiet.
http://www.dinamo.no/nyheter/ingen-liker-bli-lurt

Maktens religion

Som vi ser fronter også reklameselskapet Dinamo arrangementet, hvis eier er en av Statsminister Jens Stoltenberg’s beste venner ifølge mainsteam media, og som har mye jobber for norsk forvaltning og regjering. Jens Stoltenberg var jo som vi alle vet ‘humanisten’ Gro Harlem Bruntlands tronarving. Så det er mektige krefter igang for å få gjennomført deres agenda (21), hvilket er en bevisst og planlagt verdsliggjøring av verden og samfunnet, hvor alt som smaker av åndelighet, gud og profeter og sannsigersker og naturlige legemidler, skal utraderes og etter hvert forbys.

Skaperens skapelse skal erstattes med menneskers skapelse, jfr. artikkelen ‘Guds Apotek‘.

Det kommer til å bli en verden som er ubeboelig for åndelige mennesker, og det er nettopp som profetert i Bibelen det skal bli. Når de verdslige overtar hele verden.

Club of Rome/FN sin Agenda 21 har en helt klar målsetting om å støtte slike grupper, moralsk og økonomisk.

James Randi var invitert i forbindelse med Human-Etisk Forbunds folkekampanje “Ingen liker å bli lurt“ nylig, som er igangsatt etter det de ser som en urovekkende økning av blant annet konspirasjonsteorier omkring vitenskapelige tema som vaksiner, andre legemidler o.a. Farmasøytisk industri ler hele veien til banken av enkelte ubevisste nyttige idioter i verden og samfunnet.

Folk skal ikke ha frihet til å bli lurt om de vil. Human Etisk Forbund og Skepsis har som religion å redde sjeler fra å bli lurt. Men lurt blir de likevel, av Big Pharma som DE støtter ethvert kjemisk påfunn fra, under credoet om at dette er ‘vitenskap’. HVORFOR skal disse mennesker bry seg om hva andre gjør? Har ikke enhver rett til å bruke sine penger, og tro på akkurat hva de vil tro på, uten disse forvirrede åndsløse inkvisatorer sin hjelp?

“Etter at kvakksalverloven ble opphevet for noen år siden, kan hvem som helst tilby hva som helst – uten risiko for straffeforfølgelse”, forteller rådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind.

Så de ‘humane’ forbund vil nok på en eller annen måte sørge for å få straffebelagt alt som ikke er deres form for skepsis i fremtiden, spesielt siden Gro Harlem Brundtland ryktes er en av deres reputerte medlemmer, og hun er jo en nabokjerring som bare elsker å bry seg, spesielt om naboen. Mindre selvkritisk blikk på egen gjøren og laden.

Kan disse menneskene utvikle verden i en totalitær retning? For det er ingen tvil om at de er velutdannede, de har ambisjoner, og de logrer alltid for makten, men de mangler totalt den åndelige dimensjon (?). De har på mange måter overtatt verden, med sin åndsløshet og sin ensporede vitenskap; mad science.

Enkelte har lett for å se flisen i andres øye, men ikke bjelken i stt eget.

«Søderlind var også godt fornøyd, og slo fast at det nettopp er folk som Randi vi trenger: “Vi begynner å nærme oss et tippepunkt. Det har florert merkelige påstanden såpass lenge nå. Folk begynner å bli lei av ’The Secret’ og kjendiser som snakker om engler, og Human-Etisk Forbund vil gjerne hjelpe til med å gi utviklingen en dytt i riktig retning”.»

http://blogg.aftenposten.no/svendby/2011/03/19/sunn-skepsis/

Livets Lære

Jeg husker spesielt en sak fra egen erfaring fra en Human Etisk tilstelning fra min egen hjemby på begynnelsen av 90-tallet, hvor jeg var invitert til å holde et foredrag, som jeg kalte ‘Livets Lære’ – spesielt skrevet for anledningen, hvor jeg ville trekke parallellene mellom alle store åndelige personer gjennom historien – idet jeg mente at humanetikerne kunne bygge bro til religionene ved å adoptere et åndelig utsyn, og ikke bare et materialistisk/materielt (vi ser hva som vant). Gandhi, Muhammed, Lao Tse – alle andre var greitt, men idet jeg kom til Jesus Kristus, og nevnte G-d, så var det som forsamlingen frøs til, og jeg senset antipatien og hatet etter hvert strømme mot meg i en slik grad at jeg rundet av raskt, og avsluttet foredraget langt før halveis. Det var rett og slett uutholdelig.

Jeg lovte meg selv at aldri mer skal jeg gå i en hatefull forsamling igjen, i gruppetenkning hvor en ikke blir forstått likevel, av den enkle grunn at mennesker ikke kan eller vil forstå. De har rett og slett ikke de åndelige fakulteter som må til. Og maken til oppførsel og mangel på elementær folkeskikk har jeg aldri opplevd hverken før eller siden. Jeg var faktisk invitert, som deres gjest!

Foredraget ligger her, litt omskrevet, og med ny tittel, en av mine første artikler på Nyhetsspeilet, faktisk som en av de første artikler på Nyhetsspeilet i det hele tatt:
«Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.»
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/kirken-og-reinkarnasjonkarma/

I det jeg øyeblikkelig forlot denne forsamling, fikk jeg en helt konkret forståelse hva Jesus sa at en «ikke skulle kaste perler for svin». Dette visdomsord er så sant og så riktig, at det kan aldri bli debunket.

Jeg vurderte faktisk å melde meg inn den gangen. Jeg ble fort kurert av det ønsket kan en si. :)

Hat er en helt spesiell konsentrert energi, som ikke er fin å oppleve så personlig for unge mennesker. Når en blir litt eldre så går det mye bedre, – idet en da har den fornødne erfaring og kunnskap til å forstå hvorfor det er slik – slik at det ikke har noen effekt.

Sekterisme

At der var bare en eneste kritisk sjel på dette møtet for kampanjen til Human Etisk Forbund; Jan Mannsåker fra ‘Norsk Parapsykologisk Selskap‘ – forøvrig en forening jeg frekventerte når jeg bodde i Oslo på begynnelsen av 90-tallet, – forundrer meg ikke. Sekter har en tendens til ikke å like å bli motsagt, og skal de bli motsagt så MÅ det være på deres premisser, som de kaller den vitenskapelige metode, hvilken de selvfølgelig har tatt patent på må gjøres akkurat som de mener den må utføres.

Jon Mannsåker, medlem og tidligere leder av foreningen «Norsk Parapsykologisk Selskap» og redaktør av Norsk Parapsykologisk Selskaps tidsskrift, ba om ordet på møtet og stilte det første spørsmål til Randi. Han snakket om ganzfeldmetoden, ifølge noen som var der. Han ble ledd og buet ut.

En tilhører som var med på konferansen sier:
«Jeg var blandt fler som syntes det var uheldig og flaut å være i en forsamling som likefrem lo og buet ut et enkelt menneske. Han burde blitt fratatt mikrofonen da han overskred taletiden og reglene gitt ved å stille et spørsmål, ikke hetset av publikum. Det ga desverre en stor demper og dårlig avslutning på den fantastiske opptredenen til Randi.»

 • Slik tvinges Sokrates til å drikke giftbegeret i dag
 • Slik tvinges Galileo til å avsverge sin (åndsbaserte) vitenskap.

Den religiøse sekterisme og ekstremisme som er i miljøet rundt Skepsis.no og Human Etisk Forbund – grenser til det ubehagelige for dem som blir utsatt for deres bøllete oppførsel. Ingen liker å opptre i forsamlinger hvor hat, sosial utstøtelse og latterliggjøring dyrkes og perfeksjoneres som en egen kunstart.

Karl Marx disipler

De deler sine visjoner for verden med ateistiske Marx, Lenin og Stalin. Etter deres forestillinger er mennesket bare et avansert dyr, kjemi og nevrologiske impulser er alt som utgjør dets tenkning og ånd.

“Den Kommunistiske visjon er Menneskeheten uten G-d”
‘The Communist vision is the vision of Man without God’.

– Whittaker Chambers

Hvis Johannes Åpenbaring og andre får rett i sine syner, med dagens endetids stemning over hele verden og Armageddon følelse, så beviser vel dette G-d’s eksistens, som inspirasjon for disse personer, for det sies at det er nettopp dette ene G-d beviser sin eksistens på, nemlig ved profetene. Profetene og Loven, det er hva spesielt jødisk religion er basert på, og for kristne Kristus som den endelige autoritet, som oppfylte både profetene og loven.

Åndskrigen: Destroyer vs. Creator.

Er menneskene kollektivt Dyret i Åpenbaringen?

 • Født på ny, av ånd og ikke av en kvinne. Å bli ånd mer enn kropp. Kristendommen.
 • Å »cleare’ det Re-aktive sinn. Scientologien. Ron Hubbard.
 • Reptiler i verdensstyrelsen, og reptilsk sinn. David Icke.
 • Frankensteinere. Evil science.
 • Menneskets tall. 666 . En jødisk rabbi sier:

«Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.» No other explanation is offered there.

We do know that the number six represents the physical world. The Torah describes the creation of the universe as a six part, six day, process. Our ancient sources describe the universe as emanating in six directions — north, south, east, west, up, down — from a central point. All physical space and all physical objects have these six dimensions.

666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator.

# Mosad Hayesod pp. 204-205
# Rabbi Dovid Rossoff, author o «Where Heaven Touches Earth,» Guardian Press

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Det Rabbien her sier er at 666 er menneskets tall. Tallet representerer den fysiske verden, sier han. Mennesket har blitt sin egen Messias, sine egne guder. Der er ingen andre verdener enn denne. For dem er denne fysiske verden alt som er. De må karre til seg det de kan her og nå, for etter dette, er det ikke noe mer. For å kunne karre til seg mest mulig, er de avhengig av et godt forhold til makthaverne. Ingen kritikk mot makthaverne kan aksepteres. Det strider mot deres dogmer. For dem slukkes lyset ved døden, intet evig liv, ingen re-inkarnasjon, åndelige riker ikke-eksisterende, best mulig utdanning for å få best mulig jobb her og nå, mest mulig penger, mest mulig makt, – det er det eneste himmelriket som finnes på jord. Ingen karma – den sterkestes rett, jungelenes lov gjelder. Et svært begrenset utsyn. Reptiltenking. Slangen i paradisets logikk.

Jeg går ikke inn på disse noe mer enn disse stikkord, idet de er begrunnet i utallige artikler fra denne ånd.

Teknokratenes fall

Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv, teknologien tok kverken på dem:

 • Lemuria. (Etter hvert skulle disse lemurene ha henfalt til bestialitet, og dette førte til at gudene i avsky lot Lemuria synke i havet, hvorpå de skapte den «fjerde rotrasen» – utstyrt med intellekt— på Atlantis). Kilde: WikiPedia.
 • Atlantis. Intellekt uten hjerte er dødfødt. (Ifølge Kritias hadde atlantidene på høyden av sin makt herredømme over det meste av Middelhavsområdet, og de ble med tiden fylt av havesyke og urettskaffen makt. Atlantidenes herskere hadde ikke lenger det guddommelige klarsyn i seg som lot dem holde sanne dyder høyere enn materielle goder). Kilde: WikiPedia.
 • Edens Hage (den første beskrevne sivilisasjon i den jødiske/kristne historie). Eva og Adam spiste av Kunnskapens Tre, og skulle bli guder for seg selv med det – av reptilsk (Slangens) påvirkning.
 • Egypt. (under Farahoene, som opptrådte som G-d for sitt folk).
 • Babylon. Under Nimrod og Nebukadnesar II (Babylon som forøvrig betyr ‘forvirring’). Apostelen Peter nevner «menigheten i Babylon», men det er forskjellige meninger om hvorvidt han mente Babylon eller brukte «Babylon» som et oppnavn på det hedenske Roma. Kilde: WikiPedia. «Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse«. Kilde: WikiPedia.
 • Romerriket (I Romerriket ble religion mer og mer knyttet til keiserens karakter, og mange keisere ble guddommeliggjort etter sin død). Kilde: WikiPedia.
  >
 • EU (Romatraktaten) > Katolske Kirke > Paven som Vicar of Christ (kabbalistisk pervertert kristendom). > Den Nye Verdensordens verdensrike, med sin ekumeniske religion.

ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner, hvor ingen trancendental guddom som balanserer menneskers makt ikke finnes, eller hvor menneskene henfaller til å gjøre mennesker til guder for seg, eller andre gudebilder de måtta adoptere, som Mammon og Molok (jfr. dansen rundt gullkalven på Moses’ tid), faller før eller siden. Historien BEVISER det. Det er den historiske vitenskaps konklusjon.

Noen klarer å heve seg over sine menneskelige begrensninger, flertallet gjør det ikke.

Mye tyder på at mennesket selv er dyret i Johannes Åpenbaring. Når alle disse menneskene med darwinistisk-tro dyrehjerne og i dyreham, med liten -d-, har organisert seg og tatt makten i verden, da får vi Dyret, med stor -D-. Dette Dyret skal lede menneskeheten til grensen for deres selvutslettelse, som vi idag ser tydelige tegn på er iferd med å skje; krig, jordskjelv, radioaktiv forurensing – mad science i fri utfoldelse.

Deres religion: Sekulær humanisme og åndsløs vitenskap.

Alt av det er menneskeskapte verdier og politiske omforente standarder, ikke fra noen høyere åndelig viten og erkjennelser. De er AV verden. AV mennesker. Idet dette skjer har mennesket opphøyet seg selv til guder, guder for seg selv.

De som tror seg på den toppen av den menneskelige darwinistiske evolusjonskjede, er i realiteten i bunnen av den, skal vi tro Johannes i sin inspirerte Åpenbaring, og andre inspirerte forfattere.

Konklusjon: Det er greitt å være skeptisk til alt mulig, bare ikke til skepsis-gruppens og det humanistiske verdensforbunds religion. Det kan godt være at det vil vise seg at frankensteinene som tror seg på toppen av den menneskelige evolusjon, at deres paradigme skal falle – at de i virkeligheten er i den mest fordummende form og lever i en SVÆRT begrenset virkelighet, hvor deres ‘nyvinninger’ innen teknologi og biokjemi vil kunne føre menneskeheten til randen av selvutslettelse, som det hendte i de forgangne sivilisasjoner Atlantis og Lemuria, hvor teknologi og vitenskap ble deres religion. Altså en religion ‘av denne verden’, og ikke av den evige åndelige verden.

For dem er materien alt, for alle oss andre er ånden over materien, tanken og ånden før Ordet kan materialiseres på papiret. Materien som en konsekvens og resultant av ånden. Og hvor ånden er fraværende, så gir det seg uhyrlige konsekvenser for hva slags samfunn som bygges.

Humanismen som religion
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Et av Nyhetsspeilets viktigste formål er å trene mennesker til å tenke ute av boksen, se bakom illusjonene og sette folk fri fra begrenset A4 utsyn. Ingen boks er vel vanskeligere å trenge igjennom til enn det disse ateistiske gudløse gruppene ved sin religion setter mennesker i.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

336 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Baldershymn
Baldershymn
Abonnent
12 år siden

Jeg vil tro at en mann av sannhet er en høyreist, sterk, sunn og vakker mann. Slik er de sannferdige menn blitt portrettert opp igjennom tidene. Å leve etter sannhet er et tegn på mot, og modige menn har vide åpne brystkasser som blotter sitt hjerte for folket. De har ingenting å skjule.

James Randi har ingeting av dette. Har er en tynn krokrygget mann som ikke ser særlig sunn eller vital ut.

Han er nok ikke en mann av sannhet.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Baldershymn
12 år siden

Du tuller nå, ikke sant? Mannen blir 83 år i år! http://en.wikipedia.org/wiki/James_Randi

Og Johansen, spørsmålsstillere fra salen ble bedt om å forholde seg kort og konsist, ikke holde lange taler. Det var Mannsåkers problem. Det var mange som ønsket ordet og han brøt reglene og tok av andres tid. Sånn er det med den saken.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Beate Szanday
12 år siden

James Randi er min favoritt, han tjener seg søkkrik på å lure penger fra tankeløse skeptikere hehe :)

Han ler så trårene triller hele veien til banken

Det er en helt normal reksjon at du blir sinna når du ser at hele den kunstige kalde fantasiverden din begynner å gå i oppløsning Beate
Først reagerer du med sinne, så blir du lei deg for så og begynne å ta virkligheten inn over deg, lære av det og begynne å bli opplyst

Det var Lucifer som i sin tid skilte vitenskap og ånd som et våpen for å sende menneskeheten ned i avgrunnen og for å kontrolere og styre massene men det er nye tider nå :)
Alle går rundt og snakker om den nye tiden som kommer, nå er det flere healere i Norge en det er leger, folk snakker om energier og åndlighet som den mest naturlige ting, det som før var et tabu er nå en naturlig del av livet

En liten iskald utdøende sjellløs grupe er forsatt slavebundet av de mørke kreftene, dem ser ikke at alt er blitt snudd på hodet

Som James Randi beviste så bra nå så ser man hvor lett det er for personer som Hitler, David Koresch, Jim Jones, Charles Manson å få total kontroll over tilhengerene sine
En som er skeptisk til en skeptik cult leder blir korsfester av de troende sterkt relgiøse skeptikerene
Septik culten er abselutt alt annet en skeptiske til dem som er over på pyramiden noe som fører til at verden går mot globalsering, sentralisering av makt og videre til nok en gang å få en leder i en verdensregjering som vil sette verden i brann

Den som ikke klarer å lære av historien er dømt til å gjenta den

Våkn opp av zombirusen deres før dere dreper deres egne barn og deres fremtid !

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

«Som James Randi beviste så bra nå så ser man hvor lett det er for personer som Hitler, David Koresch, Jim Jones, Charles Manson å få total kontroll over tilhengerene sine»

Din smakløshet når nye dybder, Smurfen. Hver gang jeg tror du har nådd bunn, så presser du deg videre.

Vis meg én ateist som har fått sine tilhengere til å ta kollektivt selvmord i ateismens navn, Smurfen.

Vis meg én skeptiker som har fått sine tilhengere til blindt å svelge flavor-aid med cyanid i.

Jeg på min side, kan enkelt vise til en person som sier at alt liv vil gå under 11. november i år, slik at det ikke er noen fremtid. Høres det kjent ut?

Heaven’s Gate-kulten, var det en gjeng med rabiate skeptikere?

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen:
Å være skeptiker vil si at en ikke aksepterer ting som virkelige uten beviser.
Du er åpenbart en lite intelligent person som ikke har noen form for forståelse for hva du prater om.
Å være skeptiker er ikke en relligion, jeg ser det er det du prøver å fremstille det som.

Fortell hvilke «paranormale» fenomener du tror på Smurfen så skal jeg bevise for deg at du er en idiot.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Bevis at vi IKKE lever i et åndelig univers, du åndsløse arrogante Simon7

Bevis at det lukkede beslutningsnivå ikke influeres fra en ikke verifiserbar sfære.
Mulig du ikke tror det, problemet er at de gjør det. Hva gjør du med det, annet enn å fleske dine sedvanlige fornekter gloser?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Jeg kan mer en gjerne bevise at du er en idiot Simon :)

Her kan dere se hva deres helter holder på med når de befrir folk i Libya, Irak og Afghanistan :)

http://csaction.org/TORTURE/TORTURE.html

NB. sterke bilder

Lumpfish
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen
VAR du på noen av hans foredrag? «han tjener seg søkkrik på å lure penger fra tankeløse skeptikere»
Foredraget var gratis. Som mange av foredragene hans. De som faktisk tjener seg søkkrik på å lure penger fra andre, er de Randi avslører.

Lumpfish
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen
og igjen glir du ned i usakelighetens avgrunn. Hva har Randy med Libya å gjøre? For alt du ser ut til å vite om han, er han helt imot denne krigen. Skal jeg sende deg noen sterke bilder av hva enkelte kvakksalvere driver med?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Det har vel med hva satanistene dere tjener og hyller holder på med men det var kanskje ikke morro og få se virkligheten sånn som den egentlig er eller hva Fish ?

Du som ikke tror på satanistisk ondskap, USA og NATO og de politiske lederene som bare er ute og redder verden :)

Er enig med deg i at det finnes kvakksalvere og det er flott vist Randi og andre avslører dem men kanskje litt hyklerisk og uteleate sine egne eller hva ?

Vioox tabletten fra Merck drepte over 100 000 i USA, 600 i Norge og flere hundre tusen på verdensbasis, i rettsaken som fulgte kom det frem hvordan sånne som dere hadde forfalsket papirer, skaffet rene bestillingsverk og ikke minst kom det frem en mengde lister over noen leger og forskere som ikke samarbeidet med Merck som skulle ødlegges

Sånn kan man forsette listen nedover i nesten det uendlige og så kan man legge til de klaiske toppen av isfjellet tallene som viser at bare en liten del av svina blir avslørt

Det er akkurat samme folkene som har programert deg og dine tanker for å få deg akkurat som dem vil ha deg gjennom utdaningsystemet

Klarer ikke med min beste velvilje skjønne hvordan dere klarer å forsvare sånne massemordere som slakter uskyldige mennesker for profitt

Snåsamannen har derimot helbredet 50 000 mennesker helt gratis der alle har vært svært taknemlige etterpå, ikke en eneste en har han skadet og aldri har han bedt om penger

Så du får forsette og holde i skjørtet til ondskapen og kapitalkreftene med nisselua ditt godt nedtrekt over zombiehue ditt

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen:
Mine helter? Er du full ? Her sitter du å velger hvem MINE helter er og hva JEG mener er rett å galt ? Jeg ler meg i hjel. Ser ikke du hvor latterlig du selv er ?
Jeg kan jo gjøre det samme mot deg.
Smurfens helter er ku klux klan og Adolf Hitler.
Du klarte heller ikke nevne hva det er du tror på.

Lynx Veritas:
Er det opp til men å bevise at det du sier ikke er sant ?
Så hvis jeg sier at det er et usynelig og magisk troll i huset ditt da skal det regnes som sant helt til du kan motbevise det ?

Utrolige påstander krever utrolige bevis.
Subjektive og personlige oppfatninger kan ikke regnes som bevis.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

«Her kan dere se hva deres helter holder på med når de befrir folk i Libya, Irak og Afghanistan»

Smurfen;

Jeg er fundamentalt uenig med deg i svært mange saker. Betyr det at torturistene du viser til er mine helter?

Dine debattteknikker er så lavmål at det savner sidestykke. Du snakker til stadighet om viktigheten av å vekke massene. La meg fortelle deg en ting; det eneste du er i stand til å vekke er sinne, frustrasjon og hoderysting.

Det er snart på tide at noen i redaksjonen tar et oppgjør med deg og dine mange komplett feilaktige og ubegrunnende beskyldninger mot debattanter hvis meninger tilfeldigvis ikke samsvarer med dine.

La meg legge til at du fremstår som en komplett tulling der du beskylder enhver meningsmotstander for å enten være satanister eller stå i ledtog med slike.

La meg ellers legge til at jeg faktisk mener artikkelforfatter har noen poenger som er verdt nærmere refleksjon;

«Den religiøse sekterisme og ekstremisme som er i miljøet rundt Skepsis.no » er nok en setning som vil provosere mange skepsis skeptikere, men man skal ikke lese lenge i debattene der før man kan sitte igjen med et inntrykk som ikke er helt bra, for å si det slik.

Arrogansen er påtakelig og takhøyden for «fritenkning» er bortimot fraværende. Legg til forumregler som minner om straffeloven og moderatorer som virkelig tar oppgaven sin alvorlig så har du et relativt utrivelig debattforum.

Når jeg sier skepsis skeptikere så er det fordi jeg gjerne skulle sett at de var skeptiske ikke bare til det alternative og paranormale som synes å være det rådende mantra i den menigheten, men i større grad til hvordan makt brukes og misbrukes i vår tid.

Men så har jeg etterhvert forstått at det ligger utenfor skepsis skeptikernes mandat.

Det er healerne og konspirasjonsnissene som skal tas, må vite…

Så der, kjør debatt!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

La oss ta et lite eksempel Simon :)

En god veninne av meg har hele sitt liv hatt evnen til og se når noen nær henne kommer til å dø, 2 dager før noen dør så føler hun det og sier at noen i nær familie kommer til og dø og hver gang har hun rett

Hvordan skal du og Randi forklare det vitenskaplig ?

Neida det klarer dere ikke så dermed gir dere heller sånn personer diagnosen sinnsyk skrulle med vrangforestillinger for å beskytte deres egen relgion og tro

Som Randi så har også jeg utlovet en dusør i lang tid til skeptiker miljøet

Den av dere som kan vise til en menneskeskapt gigantisk 3D kompleks kornsirkel skapt på få minutter skal få 100 000 kr av meg :)

Til dags dato så er det ikke en eneste skeptiker som har vært i nærheten av å vise til en menneskeskapt sirkel :)

Kanskje du er heldigere Simon eller tror du også på konspirasjonsteoriene om at studentene og bøndene som har skapt dem har glemt mobil og kamerar hver eneste gang de har skapt de 10 000 «sirklene» som er observert til nå ? ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Greit du er uenig med meg Vandalf men det må være lov og vise septikerene her som sier at de støtter at Norge er gått ut i angrepskrig krigens virklige ansikt og hva det er dem egentlig støtter

Det og la seg forføre av lederes falske løfter og handlinger har til dags dato aldri ført noe godt med seg, jo mer makten blir sentralisert jo mer katastofalt går det

Kan ikke se at jeg nevnt ditt navn heller Vandal så skjønner ikke hvorfor du følte deg truffet ?

Jeg vil uansett alltid mene at dem som tyr til drap og vold som et virkemiddel til å løse uenigheter er noen jævla hulerboere og zombier, at du mener jeg er komplett idiot som ikke støtter krig og drap for stå for din egen regning

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

«En god veninne av meg har hele sitt liv hatt evnen til og se når noen nær henne kommer til å dø, 2 dager før noen dør så føler hun det og sier at noen i nær familie kommer til og dø og hver gang har hun rett»

La henne gjøre dette i samarbeid med James Randi, så får hun 1 million dollar hun kan gi til de etterlatte. Eller noen andre.

Hva synes du om det, Smurf?

Kjetil S
Skribent
Svar til  smurfen
12 år siden

Huskarl

Om man definerer kommunismen som ateistisk så har jo ateismen i sannhet hatt sine ofre. Ateisme var tross alt en viktig premiss i marxismen. Stalin sendte hundretusener av sine soldater i stormangrep under andre verdenskrig, der soldatene ikke hadde annet håp enn en hurtig og relativt smertefri død. Kollektivt selvmord kan man kalle det, selv om «selvmordet» skjedde under en viss grad av tvang ovenfra. Ikke ulikt de religiøse selvmordssektene. Videre var Mao Tze Tung og Pol Pot noen skikkelige rakkere. Ateister så klart.

Ellers er jo ateistene etter mitt syn både naive og barnlige i sin forståelse av virkeligheten. Ateistene vandrer på jorden i hellig overbevisning om at det eneste saliggjørende budskap kommer fra vitenskapen, og helst naturvitenskapen. Det eneste man egentlig trenger å forholde seg til er artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. Alt annet er tvilsomt, humbug, svindelforsøk eller (kvasi)religiøst svermeri. Det naive og barnlige er at ateistene ikke anerkjenner at de selv klamrer seg til et trossystem like altomfattende og undertrykkende som religiøse trossystemer. Om ikke mer.

klumpen
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

«Om man definerer kommunismen som ateistisk så har jo ateismen i sannhet hatt sine ofre.»

Om man definerer Hitler som en mann med bart, så har jo menn med bart i sannhet hatt sine ofre.

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen.
tok meg 20 sekunder å finne denne filmen, hvordan vil du gjennomføre betalingen ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Jeg sa kornsirkler og ikke barnetegninger Simon :)

Den søpla du gravde frem der var sånn vi lo så tårene trillet av da de ble lagt ut, apekattene svettet seg gjennom kornåkrer i timevis bare for å bli latterliggjort he he

Tenkte på kornsirkler jeg sånn som dette :)

http://www.youtube.com/watch?v=fttOLgALElo&feature=player_embedded

http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm

ateisten
ateisten
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

smurfen? jeg tror faktisk at du ER en smurf.

Først når man virkelig forstår hvordan vi mennesker lar oss lure og hvirdan den mennesklige hjernen så lett kan manipuleres ( sjekk enkelt Derren brown) så innser et hvert sivilisert og oppegående individ at mellom himmel og jord er det..luft!

det finnes ingen gud, det finnes ingen som kan snakke med døde mennesker,snåsamannen er bare en mann fra snåsa,osv osv.

Jeg oppfordre samtlige smurfer her inne til å komme med et solid dokumenterbart bevis for en hvilken somhelst gud,tannfe, eller at healing virker, eller rett og slett bevise for meg og resten av den siviliserte verden at det eksisterer noe annet en luft mellom himmel og jord!

Jeg tipper beviset aldri kommer!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Fortell meg gjerne hvorfor et uselvisk gen utvikler seg til et selvisk gen, for så å utvikle seg til å tro på at det selv er skapt, velkommen til å opplyse ateisten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Du ber om beviser ateisten ?
Beviser for dere er jo bare bestillingsverk og kjøpte rapporter

Vi andre trenger ikke beviser» vi forholder oss til virkligheten :)

Smurfebarna mine har jeg bevist holdt unna nervegiften fluor som raserer barns IQ og hjerne side de kom til verden

Samtlige er lynskaper, best i klassene de går i i samtlige fag, eneste negative er at dem er vansklige å lure og så så har dem den egenskapen at dem oppfører seg som …. barn
Merklig nok så har de perfekte tenner alle sammen selv om de ikke har spist gifttabletter eller tannkrem

Seff så lærer jeg dem at mye av fagene bare hjernevask som at NATO er de egentlig terroristene, at vi lever i skinndemokrati, at alle med makt bruker makten til å øke og sikre makten dem allerede har, ofte også lommeboken, jeg lærer dem å være svært skeptiske til autoriteter og til folk som selger deg en vare dem selv tjener på, at vaksiner er dødssprøyter som ødlegger imunforsvar og ødlegger hjernen, at legemidler er utviklet for å gi deg bivirkninger som fører til at du må kjøpe en rekke nye medisiner, penger gjør deg tom og sjelløs, at akademikere er zombier uten egne tanker og meninger skapt av systemet, jag etter matrialsime gjør deg egoistisk, ond og kynisk osv osv

Så mao er virkligheten og sannheten mine beviser så får apehuene som stoler på tall og bokstaver i bestillingsverk og kjøpte rapporter gjøre det :)

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Flott barneoppdragelse det der, Smurfen.

Enkelt spørsmål, som er viktig for å skjønne om du faktisk tror på dette eller om du bare sprer fantasier for å vekke oppsikt:

Har du fortalt barna dine at de skal dø i November? Hvis nei, kommer du til å gjøre det?

Lumpfish
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen
Jeg er fullstendig klar over virkeligheten takk. Jeg ser bare ikke poenget ditt, med å gå fra Randi og skeptikere som spør etter bevis, til ALLE SKEPTIKERE STØTTER NATO, SE HVA NATO GJØR! Vi er faktisk veldig forskjellige mennesker, med forskellige meninger, særlig om politikk. Det at jeg sier at angrepet på Libya, ikke har noen stor NWO-sammenheng, vil ikke si at jeg dermed støtter absolutt alt NATO gjør. Din smurf.

Vioox tabletten var det ikke alternative kretser som akupunktører og homeopater som avslørte, men medisinsk vitenskap. Mennesker som lager medisin som dreper, er vi like mye imot som deg, men listen kan ikke «forsettes i det uendelige». Det aller aller meste av legemiddler har blitt nøye testet, før det blir godkjent. Siden intet studie er helt perfekt skjer det til tider at legemidler godkjennes til tross for manglende effekt eller alvorlige bivirkninger. Det er ikke nødvendigvis forskningsjuks og onde baktanker i bildet hver gang dette skjer. Men det som er så flott er at den vitenskapelige metoden er selvkorrigerende, slik at sånt blir oppdaget og etterhvert forkastet. Så er alle enige at det i blant skjer alt for sent, men mennesker kan ta feil. Alternativ medisin derimot har ingen krav til dokumentasjon før det slenges ut på markedet, fordi det per deffinisjon ikke regnes som legemiddel. Slikt er direkte farlig, og folkene som står bak trenger ikke en gang å «forfalske papirer».

Ingen har programert tankene mine, bare fordi jeg er uenig med deg Smurfen, kanskje noe du burde lære deg? Ingen forsvarer dessuten massemordere. Du må slutte å komme med generaliserende påstander uten holdbarhet. Mange her som ikke har samme mening som meg, men som likevell er i stand til å føre en konstruktiv, lærerik diskusjon.

Snåsamannen tror han helberedet 50 000 personer. Min mor tror også at hun har helberedet meg fra hver eneste forkjolelse jeg har hatt med honing-te, siden alle har gått over på ganske kort tid.

Nei, vennina di hadde ikke fått diagnosen sinnsyk av noen. Men så lenge dette bare er en påstand, trenger jeg ikke å tro på den? Det er så mange ting som spiller inn, at en personlig anekdote ikke kan tas som fakta. Ting trenger heller ikke å forklares vitenskapelig, bare BEVIS at det skjer, det er alt Randi ber om.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Su du mener det er galt å ikke forgifta barna mine med fluor Lahvot ?

Jævla skulling

Har jeg sagt at alt liv skal gå under den 11.11.11 ?? Hvor da ? Drikker du nå igjen ?
Skrev et langt langt svar til deg men der jeg forklarte alt med dokumentasjon men det ble nok for langt siden det svaret bare forsvant og feilmelding 404 kom opp

Får se om jeg gidder og skrive et nytt litt kortere om noen dager

Det er vel ingen som trenger og dø den datoen vist dem ikke ønsker det selv med å unlate og forberede seg på det som kommer

Men du bør jo komme deg langt bort og opp allerede når det førske akseskiftet kommer 11. Sep ( 9/11 ), 10.9 er siste frist til og komme seg opp i høyden

Det handler bare om yin og yang, Isis og Lucifer culten som alle brorskapene og ordnene har sitt opphav i som dyrker de mørke kreftene og den sorte solen som er på vei med sine svært negative energier i sin evige syklus, det handler om balanse og ubalanse mao

Litt godnytt kan du få av meg i dag også :)

Det vil ikke komme noen store hendelser i verden som kan ta fokusert bort fra brylluppet mellom William og Kate den 29.4.11 :)

Fish
Vist du ønsker å oppdatere kunnskapen din og se hvordan du blir lurt så til de grader så les de 2 artiklene her, vist du ønsker å sove videre så lar du vær :)

http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/frimureriet-og-de-hemmelige-selskap_18.html

http://arkivet22.blogspot.com/2006/11/kampen-om-verdensherredmme.html

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen: «Har jeg sagt at alt liv skal gå under den 11.11.11 ?? Hvor da ? Drikker du nå igjen ?»

For det første synes jeg det å slenge «drikker du igjen» som et angrep på de du er uenige med, noe du gjør stadig vekk, er utidige ad hominems.

For det andre sa du her http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/fn-illuminatets-verdensregjering-etablert/comment-page-3/#comment-59480

dette:

«Med den hjelpen de får fra alt er helt normalt septik-sekten sammen med sofagrisene så er det liten tvil om at de klarer og fullføre prosjektet sitt

Klarer vi ikke å vekke nok folk de neste 6 mnd så vil hundrevis av fly fra the new wold controllcenter lette etter at de 500 millionene er trygt plasert i sine bunkerser og spraye hele kloden med biokjemiske våpen som vil utslette alt liv på planeten, mennesker, dyr, planter, fisk osv vil bli totalt utslettet»

Dette skrev du tidligere Smurfen. Du sier det er liten tvil om at de vil gjennomføre dette. Du legger inn kvalifiseringen om oppvekking av folk, men hvis det er så enkelt å stoppe Illuminati/NWO på 6 måneder, så var de da aldri spesielt mektige i første omgang, var de?


Derfor lurer jeg på om du har fortalt dette til barna dine, siden du sier så mye annet til dem?

Jeg lurer vel også på om fluortannkrem eller ikke da spiller noen rolle i denne sammehengen. Hvis man skal dø uansett.

Grunnen til at jeg spør er at jeg tror ikke du tror på dette selv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Skal du hente inn litt fra en kommentar og litt fra en annen for å få det til å passe inn i din analyse så blir det litt feil Lahvot he he

Ser du ble for skremt til å lese linken jeg la ut over, du må slutte å være så livredd fakta

Som jeg har sagt så mange ganger før så trenger ikke noen å dø men med sånne som deg som angriper oss som prøver å forhindre det så kan det bli vansklig å redde alle

Man trenger bare å plukke et ledd ut av lenken så faller alt fra verandre, først og fremst må krigen i Libya stoppes
For noen år siden klarte 40 000 nordmenn og ta til gatene og forhindre at Norge ble med i Irak krigen, har vi klart det før kan vi klare det igjen :)

Lybia krigen vil utvikle seg til WW3 om en 2-3 mnd vist vi ikke klarer å stoppe den

Det er verdens enkelse sak å stoppe galskapen, det er bare til å nekte å utføre ordre fra ledere, hadde soldatene vært modige nok til å skyte sine egne befal og ledere på høyest mulig nivå så ville vi ikke hatt noe krig

Alt er bare et spille for galleriet, alt er planlgt for mange tiår siden, alle ledere i forskjellige land er med i samme losjeordner men for saueflokken legges det nå frem slik Kina hadde blitt lover en rekke store oljekontrakter i Libya uker i forveien av innvasjonen, flere i Kongressen inrømmer nå at krigen mot Libya utelukkende handler om å ta kontroll over oljen så ikke Kina skal få den, Kina sender inn krigsskipet Xuzhou for å provosere, Ruuserene går også har ut nå og advarer mot en WW3

USA kongressman: Vi er i Libya for oljan

http://www.realclearpolitics.com/video/2011/03/21/dem_congressman_were_in_libya_because_of_oil.html

Nostradamus: Nedtelling til Apocalypse (side 287) i «King of Kings» Libyas leder Gaddafi er mannen som vil forene den arabiske verden mot Vesten i henhold til denne prophecy og starte en apokalyptisk Global War som vil bringe hele vår verden til randen av collapse .

Mest interessant å merke seg om Fontbrune henviser til Gaddafi som « King of Kings «var at han gjorde det i 1983 25 år før den 29 august 2008 da på et møte med mer enn 200 afrikanske konger og tradisjonelle herskere han var, ja , gitt nøyaktige den tittelen.

Her er mer info :)

http://www.eutimes.net/2011/03/china-moves-to-save-libyan-leader-as-russia-warns-of-all-out-war/

Men for å ikke avspore 11 debatten :)

Som jeg så så kan du kose deg frem til 29 April og litt til men som jeg og flere har advart mot siden før jul så får vi et kjempeskjelv i USA den 11.5.11 som også vil sende en tzunami inn over Europa

Her er litt info fra 1983 men da den ble lekket for 6 uker siden så stemplet EU og USA den for forbudt den 17 Mars

Ild vil falle fra himmelen og vil utslette en stor del av menneskeheten vist vi ikke forbereder oss, De overlevende vil ha det så jævlig at de vil misunne de døde. »

Tidspunktet for den hellige Mødre advarselen til menneskeheten gjennom Sister Sasagawa er av stor betydning på grunn av sin tilslutning til prinsippene for hellige nummerering og hellig geometri, som i dette tilfellet krever en gjentagelse av profetier skal reduseres med en faktor lik den totale dersom relatert, og som Lady of Fatima og Lady av Akita åpenbaringene er akseptert å være.

Enkelt sagt, med den Hellige Mother’s advarsel overgitt til Vatikanet og til søster Sasagawa blir gitt på det 56. årsdagen for Frue av Fatima endelige budskap tallene 5 og 6 må legges sammen og lik 11. Deretter 11-tallet skulle trekkes fra 56 frist på totalt 45. Tallene 4 og 5 legges deretter sammen gir totalt ni. Tallene 11 og 9 er så sette inn sekvensen gi oss den dag av 9 / 11.

Den neste reduksjonen vil være å trekke 11 fra 45 som gir oss tallet 34. Legge til 3 og 4 gir sammen med oss ​​tallet 7, som for denne sekvensen gir oss 11 og 7, eller datoen på 7 / 11.

Den neste reduksjonen vil være å trekke 11 fra 34 gi oss nummeret 23. Legge 2 og 3 gir sammen oss nummer 5, som for denne sekvensen gir oss 11 og 5, eller datoen på 5 / 11.

Den endelige reduksjon ville være å trekke 11 fra 23 som gir oss tallet 12. Legge til 1 og 2 gir sammen oss nummer 3, som for denne sekvensen gir oss de 11 og 3, eller datoen på 3 / 11.

Av disse datoene utledet fra den hellige nummerering av Sister Sasagawa visjoner vet vi betydningen av tre av dem: 9/11-the katastrofale angrep på USA forekommende 11. september 2011, 7/11-the katastrofale angrep på India inntreffe på 11 juli 2006, og 3/11-the katastrofale 9,0 Megaquake, tsunami og kjernefysiske anlegg meltdown som rammet Japan den 11. mars 2011.

Datoen 5 / 11 er ikke er kjent, men det er interessant å merke seg at gruppen av evangeliske kristne i USA beveger seg Nation advarsel om at et «massivt jordskjelv vil ryste verden fra hverandre» i mai i år.

De siste uker og mnd har det vært en økende grad av skjelv og rystelser på Øst og vestkysten av USA, massedød i havet opptrer på begge sider, i går kom en rekke sprekke og skjelv langs hele østkysten av USA, for 3 dager siden fikk vi en ny utbåsning i golfen grunnet høy trykk, meget høy underjordiske aktivitet er blitt oppdaget i en gruve i Utah offisielt kjent som Relief Mine

FEMA skal også holde en gigantøvelse den 11.5.11

Mao trenger ingen å dø vist vi advarer og forbreder i forkant, du mener vist at vi skal tenke på oss selv, kjøpe popcorn og se på livsendingene på alle som dør etter at katastofene har inntruffet

Å joda du kan være sikker på at mine største barn fikk beskjed allerede før jul at den 11 Mai må dem komme seg minst 50 m opp i høyden :)

http://www.youtube.com/watch?v=TuYJ76t8hkc

http://www.thebigwobble.com/

MessyJazz
MessyJazz
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Pinadø enig, Smurf! Frelst igjen.

Hew the Triumphant return

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
12 år siden

Barnslig idioti fra begge leire. Skrivefeil i fremmedord og selvforherligende formuleringer i personlige angrep fremmer ikke akkurat noe lys for noen. Artikkelen av J. Johansen er flott og modent frembragt, mens dere debbatanter hyler og skriker som små barn som slåss om oppmerksomheten. Irriterende at dere fordummer hverandre med usaklige angrep:-(

Baldershymn
Baldershymn
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
12 år siden

Nei. Jeg tuller ikke.

Menn kan eldes med verdighet. Mange jeg kjenner på 80-90år er fremdeles rakryggede gentlemenn. Du må ikke sammenligne alle med gamlesmurfen. :)

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  Baldershymn
12 år siden

Baldershymn.
Så gamle mennesker er løgnere ?
Dette klassifiserer seg til topp 10 dummeste jeg har hørt i hele mitt liv.

ola
ola
Abonnent
Svar til  simon7
12 år siden

Du simon7, jeg ser du er veldig tøff i trynet på de kommentarene du har lagt inn i det siste. Så her er en utfordring som burde være j****** lett for deg: Bevis for meg at det IKKE finnes ET/ET-v og at det ikke finnes ånder/spøkelser? Jeg vedder 1million kroner på at du ikke kan bevise det for meg, det gjelder ikke bare deg, det gjelder alle andre også

Lumpfish
Anonym
Svar til  ola
12 år siden

Det samme problem som hos Randi i går:
Det er umulig å bevise at noe IKKE eksisterer. Derimot er det mulig å bevise (eller iallefall til 99%, hvis vi skal holde oss vitenskapelig) AT noe eksisterer.
At en kvakksalver som påstår at han kurere kreft beviser denne påstanden, er det minste han kan gjøre.
Er du uenig i dette?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  ola
12 år siden

Bevis at julenissen ikke fins, UFO.

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Jeg tror det finnes intelligent liv andre steder i universet enn her på jorden.
Som du sikkert forstår så kan jeg verken bevise, eller motbevise dette siden jeg ikke er innehaver av teknologi som kan søke gjennom hele universet.
Det er heller ikke blitt funnet beviser her på jorden på at de eksisterer.

Når det gjelder ånder og spøkelser så kan jeg motbevise alle grunnlagen du måtte ha for å tro på dette. Så det er bare å begynne å ramse opp.
Jeg er også ganske god i å praktisere «cold reading» så jeg kan gjøre akkurat det samme som de mediumene du ser på tv.
Så du kan jo gi meg de beste bevisene du har UFO på at ånder og spøkelser eksisterer så kan vi se hvordan det går.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

At julenissen ikke finnes er ikke vanskelig å skjønne vis du kan litt matte (vis ikke julenissen har en UFO som har plass til alle gavene og kanskje kan «beame» gaver inn i husa da, hehe.

Jeg har ingen planer om å fortelle på nette hva jeg har sett og ikke sett, men jeg vet selv hva jeg har sett, og jeg kan garantere deg at det er 100% umulig å forklare det på en måte dere skeptikere hadde godtatt. Jeg nekter å tro ting før jeg vet det er 100%. Ikke lett for dere å tro på det når dere ikke kjenner meg, men jeg gir egentlig blanke f:) Jeg vet selv, så jeg kan ikke noe annet enn å le av folk som vier hele livet sitt til å lure folk til å tro at alt kan forklares og at alt er tilfeldigheter. Men jeg sier ikke at de ikke finnes noen som prøver å lure folk med healing og andre ting, man må bare finne ut hvem som er genuin og hvem som ikke er det.

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

«And pray that there’s intelligent life somewhere up in space,
‘Cause there’s bugger all down here on Earth.»

simon7
simon7
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Så du har ikke tenkt å gi meg en sjans til å forklare det engang UFO?
Da kunne du bare latt være å si noe.
Skal jeg bare odta at spkelser eksisterer fordi du sier det ?

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Jojo, simon, det er bare å forklare, og selvfølgelig behøver ikke du tro på det fordi om jeg vet det eksisterer mere enn man kan forklare. Som jeg sa så forstår jeg at folk ikke tror på noe slikt når man ikke har opplevd ting selv. Og jeg vet selv, så hva andre sier bryr meg ikke. Eller det bryr meg litt, for det hadde gjort mye for vitenskapen å godta slike ting også. Jeg følger litt med på Astronomi, teoretisk fysikk, astrofysikk osv, intresserer meg egentlig for alt, å nå finner jo vitenskapen ut av fler og fler ting som mainstream har vært umulig og science fiction, men som jeg av en eller annen grunn alltid har vist er mulig, for det er veldig logisk. ting som teleportering, anti-matriell, stargate’er, kjøre fortere enn lysets hastighet(egentlig ikke kjøre da, men bøye rom/tid), usynlighet, flere dimensjoner, vibrasjoner/frekvenser, ether, sprenge planeter (som med death star i Star Wars) osv dette er ikke lenger science fiction, men teoretisk mulig, og mulig. Eller er ikke dere skeptikere enig i det engang?

Baldershymn
Baldershymn
Abonnent
Svar til  simon7
12 år siden

Jeg sa ikke at Randi er en løgner, men en illusjonist. En som lever i illusjonen.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Baldershymn
12 år siden

Du kan si hva du vil om James Randi, men han har i allefall avslørt mange kvakksalvere og svindlere. Jeg tviler ikke på at han har reddet flere liv ved å blant annet vise at behandlingsmetoder som «psychic healing» er intet annet en rein svindel.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sithious
12 år siden

Enig. Helt uavhenig av om en eller annen religion har rett, kan ikke kvakksalvere gå rundt og lure folk på denne måten. Det Randi gjør, særlig på dette området, er viktig.

klumpen
Abonnent
Svar til  Baldershymn
12 år siden

Her har vi enda en krokrygget mann. Jeg stoler ikke på fyren før han kaster fra seg stokken og blotter sin mektige brystkasse.

http://www.litteraturhuset.no/bilder/Arr.host2008/snxsamannen.GIF?__scale=w:230,h:400,t:3

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Du er bra smålig clumps. Angripe en mann som har brukt hele sitt liv til å hjelpe folk med alle slags plager. Du kan jo høre på de utallige vitnemål fra folk som har opplevd instant healing fra denne menneskevennen.

Har selv folk i familien som i dag takker Gjerstad for sine evner, og som har gått fra uførhet til lykkelig tilværelse uten plager på dagen. Hva er galt med at det finnes mennesker som kan bringe healende energier til folk. Skal du debunke energier også. Hva med å ta for deg HAARP. Ikke særlig god effekt på hverken kropp eller sinn ser det ut som. Gjerstad er en helt. Du er patetisk

Btw. hadde ikke du anmeldt din definitive tilbaketrekking fra speilet. Det er vel for spennende til at du ikke kan utebli. High frequency love klump :)

klumpen
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Jeg følger bare logikken til Baldershymn. Snåsamannen er krokrygget på lik linje med Randi. Ergo representerer han ikke sannheten.

Baldershymn
Baldershymn
Abonnent
Svar til  klumpen
12 år siden

Joralf gir av sin egen energi, og dermed holder seg ikke i sin kraft. Man trenger ikke ofre noe, eller være martyr slev om man kan helbrede. De som kjenner til energi og energiutveksling vet hva dette er. Tror heller ikke han er så fryktelig disiplinert og holder seg kanskje ikke i toppform. En mann av sannhet vil alltid utfordre seg selv slik at han kan vokse istedet for å visne.

Lumpfish
Anonym
12 år siden

«Folk skal ikke ha frihet til å bli lurt om de vil. Human etisk Forbund og Skepsis har som religion og redde sjeler fra å bli lurt. Men lurt blir de likevel, av Big Pharma som DE støtter ethvert kjemisk påfunn fra, under credoet om at dette er ‘vitenskap’. HVORFOR skal disse mennesker bry seg om hva andre gjør? Har ikke enhver rett til å bruke sine penger, og tro på akkurat hva de vil tro på, uten disse forvirrede åndsløse inkvisatorer sin hjelp «

Joda, folk skal ha friheten til å bli lurt hvis de absolutt vil. Men poenget her er at mange alternative medisiner er direkte helsefarlig, mens andre igjen total uten virkning. Dette burde det advares om på pakkningen, og er vel litt av hovedbudskapet for kampanjen. Syns du virkelig det er så meningsløst å skrive «dette midlet har ingen dokumentert effekt på noen som helst sykdom»? Isteden for bare Big Pharma, kan man prøve å se ltit kritisk på Big Alternative, som faktisk tjener pengene sine ved å gjøre INGENTING. Legemiddelindustrien bruker i det minste mye penger på forskning, testing, og framstilling av legemidler som har en ekte effekt. Homeopater på den andre siden, blander ut ett eller annet i det uendelige, og rister litt på det.

«men idet jeg kom til Jesus Kristus, og nevnte Gud, så var det som forsamlingen frøs til, og jeg senset antipatien og hatet etter hvert strømme mot meg i en slik grad at jeg rundet av raskt, og avsluttet foredraget langt før halveis. Det var rett og slett uutholdelig. «
En slik sansing er faktisk bare inni hodet ditt. Med mindre noen faktisk sa sårende ting til deg, har du ikke noen som helst grunn til å påstå at du vet hva de som hørte på tenkte. Hvis de ikke sa noe fornærmende til deg, dømmer du de uten grunn. En hvis Guds sønn som du gjerne snakker om, ville kanskje ikke ha vært så enig i det der?

Når du snakker om Jon Mannsåker genneraliserer du også en smule. Jeg og mange andre er overhodet ikke enig i at mennesker som stiller gode spørsmål slik han gjorde, skal bues ut. Nå var det en ladet forsamling av mange forskjellige mennesker der, og det er beklagelig å se at det er slik de reagerer. Jeg er sikker på at både Randi og mange andre skeptikere med glede hadde svart på spørsmålene hans i en fornuftig diskusjon. Randi fikk imidlertid også en del kritiske spørsmål i Trondheim (og kommer til å få det i Bergen), som ikke ble møtt med slik umodenhet fra salen. De ble besvart på en slik måte at det faktisk virket som om de spørrende var fornøyde med svaret selv.

Forresten, når du snakker om at ALLE gudeløse hedenske sivilisasjoner har gått under, og påpeker at historien BEVISER det, overser du lett alle de i stikkorslisten din som aldri har eksistert. Atlantis? Hva faen?
Historien viser faktisk at både jordskjelv, vulkanutbrydd, krig, sult og en hel mengde katastrofer alltid har skjedd. Men du peker på slikt som om det var en ny ting, som vitenskapen kan noe for. Lengre oppe i artikkelen din, gir du imidlertid respekt til både Sokrates og Galileo, som begge regnes som grunnleggere av den moderne vitenskapen. Jeg skal ikke nekte for at industrialisering har medført en god del dritt (sikter til forruensing, utarming av ressurser mm), men det har også fjernet mye av det som var galt før.

«De som tror seg på den toppen av den menneskelige darwinistiske evolusjonskjede, er i realiteten i bunnen av den, skal vi tro Johannes i sin inspirerte Åpenbaring, og andre inspirerte forfattere. «
At du tror evolusjonsteorien sier at mennesker er på toppen av evolusjonskjeden, viser jo bare at du ikke har forstått evolusjonsteorien! ALLE nålevende arter har kommet like langt i utviklingen sin, alle utviklet seg bare forskjellig, og det er tilfeldig at Homo sapiens ble det vi ser på som «smart» (skjønnt, ikke alle individer som representerer arten, kan plasseres her).
Dette viser bare hvor lite du gidder å sette deg inn i vitenskapen!

Til konklusjonen din og om å «tenke ut av boksen», siden dere liker youtube så godt:

Anbefales på det varmeste, siden den gir en god forklaring på min og anderes meninger om akkurat det argumentet der.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Nå ja, det er fullt mulig å se misnøye uten at det nødvendigvis er noe som blir sagt. Du har jo selvsagt ikke noe egenrådig bevis på akkurat hva de tenker, men mange er lette å lese basert på ansiktsutrykk og blikk.

Hvis man ikke er i stand til å tolke sosiale situasjoner utover akkurat det som blir sagt er man særdeles dårlig stilt når det gjelder sosial intelligens. Hvorvidt Johansen tolket situasjonen riktig kan man jo selvsagt stille spørsmål ved, men jeg syntes ikke reaksjonen virker helt usannsynlig.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Sithious
12 år siden

Det er fortsatt ingen grunn til å avfeie alle ateister som onde mennesker.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Nei, selvsagt er de ikke det. Tror heller ikke at ateister er noe mindre «gode» enn andre grupperinger.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Ingen skal bli lurt Lumpfish. Vi er vel bare uenig om hvem som blir lurt :-)
Jeg prøvde å komme meg på møtet/foredraget til Randi, men ble til slutt skeptisk til alt vannet som kom fra himmelen. Etter å ha stått i kø i et kvarter var jeg gjennomvåt og ga opp. Køen hadde snurret seg som en slange rundt hele bygningen og dørvakta fortalte at vi ikke ville komme inn. Fotografen fikk ihvertfall et fint bilde av den store køen.

Mange fine nysgjerrige undommer i den køen og jeg kjenner veldig mange humanetiske medlemmer som er gode venner av meg. Human-etisk er jo et fint ord og de fleste kan assosieres med det. De fleste jeg kjenner i forbundet er der fordi at de ønsker et alternativ til kirkelig dåp, konfirmasjon, vielse. Andre åndelige spørsmål er de åpne for. Jeg tilhører heller ikke et trossamfunn, selv om jeg ikke er meldt ut av statskirken. Der er vi like, vi er medlemmer fordi det ikke finnes andre alternativ hvis man vil følge høytidlige tradisjoner.Når jeg ble konfirmert var det bare en bitteliten gruppe som hadde en borgerlig konfirmasjon. Jeg valgte kirkelig, fordi de fleste andre gjorde det og vi hadde det veldig morsomt på konfirmasjonsleir. Nå er det andre alternativ som er mer populær. Hadde jeg skulle valgt i dag, hadde jeg valgt en konfirmasjon i regi av humanetisk forbund sannsynligvis. Jeg har jo en annen tro enn kirken. Dvs jeg vet og er bevisst på at jeg er en sjel i en menneskekropp, men ellers er min reise personlig. Jeg hører gjerne på en kirkelig andakt eller en fra James Randi Jeg har full forståelse for at andre mennesker har problemer med å ha et forhold til trosspørsmål.

Enhver organisasjon som prøver å ta fra deg sjelen har utspring fra satanisme, men det betyr ikke at medlemmene er satanister. Hadde alle vært bevisst sin sjel, så hadde verden vært annerledes. Mange søkende mennesker spør: hva er isåfall meningen med livet? Med all krig, fattigdom og nød? Sånn som vi behandler jorda, dyrene og menneskene, så er det jo ikke noen mening. Men hadde alle vært bevisst sin sjel og forstått at vi alle kommer fra samme kilde og er her for å leke og kose oss og ta vare på naturen, så kunne vi snudd opp ned på vår situasjon på få dager.

Å tro at vi mennesker er her pga av millioner av tilfeldigheter og deltar i kampen om tilværelsen, gjør at vi får krigerske samfunn som skal grabbe til seg mest mulig for å sikre sin slekt og nasjones eller trossamfunnets rikdom i århundrer fremover. Jeg møtte en gang og hørte på en satanist, men han var heller ikke noe annet enn en som var i oposisjon til kirken. Jeg tror ekte satanister er de som har kunnskap om livets hemmeligheter og prøver alt de kan for at resten av verden ikke skal få vite det. Slik kan teorier om at en hjernedød celle kan utvikle sanser, reflekser, tanker, følelser, empati, og en dag bare man legger til x antall milliarder år bli til en debatterende Lumpfish. :-) Tenk om en mørk sjel en dag skulle utrydde all åndelighet og du blir født inn i en verden hvor du var et dyr som var her bare for at du hadde flaks. Du ville vokse opp som en slave i et samfunn som var bygd på at livsgrunnlaget på steinkloden var truet og man måtte jobbe som en gal for å komme seg over til naboplaneten. Du ville en dag bli til meitemark, men håpet var at kanskje en dag ville dine etterfølgere leve videre der og fortelle om sine heroiske forfedre som bygde biler og romskip. Ikke helt ulikt hva mange tenker. Hehe! Kjedelig liv å leve i kampen for tilværelsen. Hvorfor bryr vi oss om jøder, muslimer, kristne, ateister, svarte, gule, røde osv på andre siden av jordkloden? Er det ikke best for oss at de blir utslettet, så vi kan få ressursene deres. Huff og huff! Empati er noe dritt og så lenge homo sapiens har utviklet denne utingen, så er det ikke mulig å ha det godt i Norge, selv om man har tilgang på hele verdens ressurser. Har ikke spesielt godt forhold til religiøse trossamfunn, men takker for at de har tatt opp kampen mot gudløsheten og fikk meg til å stille spørsmål om sjelens eksistens og søke etter meningen med livet. Jeg var jo en av dere i min ungdom Lumpfish og selv om du er overbevist om at jeg tar feil og du har rett, så lar jeg meg ikke rikke ut av lyset og forståelsen og gå tilbake i tid. Andre får tro hva de vil, men leter man finner man svar ;-) Kan være noe i Darwins teori om man bare la sjelen i det…
Vanskelig å bevise healing utifra en time med Randi. Når jeg tenker healing, så kan det ta lang tid. Handler mye om programmering over lang tid. Da må man komme ut av oppfatningen om at menneskets immunforsvar er fortapt uten legemiddel og at eksistensen er avhengig av vitenskpelig medisin. Det er vel ikke tvil heller i vitenskapen om betydningen av positive tanker, nestekjærlighet, tro, osv har på helsen. En healer eller en som ofrer tid på deg kan snu en negativ utvikling og gi motivasjon til å ikke gi opp. Et lite bevis på at det finnes mer enn vitenskapen kan gi forklaring på er en skikkelig gnist. Mye humbug overalt på nettet, tv og samfunnet ellers som kommer fra folk som jakter penger eller oppmerksomhet. Vitenskapen har vel flere på dødslisten enn alternativmedisinen fortsatt og involverer mer penger. Du kan dø av ditt og dø av datt. Alt er farlig. Alt er skadelig. Vi blir sykere og sykere. Vi blir feitere og feitere. Oppslag dag etter dag i aviser, tv og nettet, men hvis du kjøper de rette pillene kan du leve i hundre år.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Thunder
Høhø, skeptisk til regnet! Litt må man ofre for et fint foredrag ;) Men ja, køen var noe for seg selv!

Jeg har ingen tall på dette her og nå, men tror Humanetisk konfirmasjon fortsatt er mindre populær en den kirkelige, i allefall der jeg kommer fra. Personlig har jeg ingenting imot at folk skal ha en åndelighet av noe slag, så lenge de ikke ser ned på mennesker som ikke har det. Mange av mine venner er kristne, og greier fint å forene vitenskap med deres tro. Men jeg tror ikke de ville ha sagt seg enig med JJ, med tanke på hans syn på ateister (som jeg fikk inntrykk av i denne artikkelen).
Mener du at humanetisk forbund prøver å ta fra folk sjelen? Kan du utdype denne?

Du fikk tommel opp fra meg, for fint og sakelig innlegg ;)
Til det nederste avsnittet ditt. Dette er litt for mye, og litt for mye personlig å diskutere her syns jeg desverre. Skal jeg skrive et godt svar på dette, blir jeg sittende til sent i kveld. Men hvis du faktisk bor i Trondheim, er du hjertelig velkommen til skeptikertreff på puben en dag! Det hadde vært fint å fått inn andre meninger, og jeg lover deg at ingen skal prøve å hjernevaske deg så lenge jeg er der ;)

Healing kan være vanskelig å bevise, særlig hvis noen påstår at de bruker veldig lang tid før healingen deres virker, siden mange lettere sykdommer går vekk av seg selv. Å gjennomføre healings-forsøk på alvorlig syke mennesker, er jo veldig uetisk. Men man kan teste (og jeg antar at det har blitt gjort) om en person som blir healet blir frisk nevneverdig raskere og lignende. Men ingen har høstet inn Randis million enda.
Så jeg tror ikke at så mange legere har den oppfatningen, at menneskets immunforsvar er fortapt uten legemiddeler. Det du snakker om i oppslag i aviser og tv osv, er jo nettopp media som står for. Både Randi og jeg er enige med deg der faktisk (sa han på foredraget).

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Det hadde vært morsomt med et pubtreff sammen med skeptikere. Det er ikke ofte jeg går på pub, men tok et par glass etter å ha blitt avvist på samfunnet. Nei! mener ikke at noen blir frarøvet sjelen, men mister kontakt med den. Vi kan ikke ha sjeleløse Zombier som flyr rundt, bare for at en organisasjon ikke kan finne beviser på sjelens eksistens. Satanister vil gjerne ha den verden og bygge slike nettverk. Helt klart. Jeg kan gi dere en healing veit du og fortelle om Trondheims mørke korridorer. Er det på Samfundet dere holder hus?

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Thunder
Hvis du skjekker å facebook, og leter etter eventen «Skeptikere på puben», får du info der:) Skriver du «thunder» eller noe i kommentarfeltet, kan jeg kontakte deg. Det hadde vært veldig intressant å høre andre meninger, særlig når de blir lagt fram på en fornuftig måte (som sagt).

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Jeg er skeptisk til facebook jeg da vettu, men jeg skal kontakte deg. Det blir ikke med en gang. Jeg blir opptatt en del fremover, men jeg har veldig lyst til å møte og prøve å snakke skepsisgutta til fornuft. Neida, men du virker hyggelig og imøtekommende som sagt kan folk tro hva de vil, men vi kan utveksle historier og erfaringer.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Hehe, bra, Face er ikke noe særlig i grunn. Uansett, første pub-treff er 7. April, info finnes her:
http://org.ntnu.no/skeptisk/program
Kontakter du meg før det, kan vi snakkes litt på forhånd, slik at du ikke står med masse ukjennte mennesker ;)

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Du bruker den delen av bibelen som passer til din mening!
Jesus og det nye testamentet sier riktignok at de som ikke tror på han kommer til helvete, det har jeg heller ingenting i mot at du tror. Men den sier ikke at ateister i levende livet er så mye ondere mennesker enn troende! I følge bibelen, blir dere tilgitt i troen på Jesus, det blir ikke vi. Dermed er det ikke sagt at vi har «syndet» mer enn dere, i og med at alle uansett har syndet med arvesynden, right?
Jesus sa at du skulle elske din fiende, det gjør du ikke ved å fordømme de på den måten. Du vet ingenting om meg, og de aller fleste ateister, likevell tillater du deg å dømme de, og kalle de for «dyret selv».
Det har skjedd en god del forferdelige handliger mot kristene, som oftes dog fra andre religioner. Hvor mange kriger og forbrytelser har det ikke blitt begått in the name of God? Kan ikke påstå at dere er så mye bedre?

Selv om mye annet av min kommentar til din artikkel ikke er spørsmål, hadde jeg likevell trodd at du skulle kommentere de eller forsvare deg. Det kan jo hende at jeg missforstod hva du mente. Men for eksempel når du snakker om «Eksempel på sivilisasjoner hvor mennesker har gjort seg til guder for seg selv, teknologien tok kverken på dem:» Så skriver du ikke en veldig seriøs artikkel når du drar inn Lemuria, Atlantis, Edens Hage og Babylon. Selv om du som kreasjonist (antar jeg, si gjerne i fra hvis jeg tar feil) tror at noen av de fantes, hva har Atlantis og Lemuria med saken å gjøre? Verken Egypt eller Romerriket kan man skrive under en slik liste, da ingen teknologi tok knekken på de. Guder hadde dessuten begge sivilisasjonene nok av. For så vidt, eksisterer begge den dag i dag, bare i en modernere utgave ;) Og EU og NWO?

Ellers er det flere punkter jeg tok opp i min tidligere kommentar. Du trenger selvsagt ikke å svare på de, din troverdighet er jo opp til deg.

Lite Bibelsitat til deg: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. «
– bortsett fra hos JJ, for han fordømmer de som ikke finner noen tro.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Å fy f… for en video.
Konklusjonen i videoen er jo at det skal kunne bevises.
Så pga at ting ikke kan bevises, så skal det avvises som nonsense??????????????
Hvordan hadde du som mannen i gata for 150 år siden kunne forklart og dokumentert f.eks radiobølger til dine arbeidskollegaer.

Det som oftest ikke er dokumentert i dag blir totalt latterlig gjort.
Det er dette mange av oss reagerer på, når skepsis banden inntreffer her men nesen opp i skyene.

Se her da:

Lumpfish
Anonym
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

MJohan
Det videoen sier er blandt annet at bare fordi noe ikke kan forklares, er det dermed ikke sagt at det er noe overnaturlig – bare at det ikke kan forklares (gjerne av enkeltpersonene som opplevde fenomenet). Når vi tar tankegangen over på feks homeopati, blir det ikke avvist som nonsense, men til «har overhodet ingen dokumentert effekt utover placebo».Eller i enkelte tilfelder innen alternative medisiner: «har ingen dokumentert effekt, OG er skadelig». Det kan hende at man i senere tid finner ut mer om enkelte stoffer, men inntill da burde det informeres om den dokumenterte effekten. Er du virkelig uenig i dette?
Når det gjelds overnaturlige fenomener, trenger man ikke å tro at de er overnaturlige, hvis de kan forklares? Jeg mangler simpelten god dokumentasjon på noe som ikke kan forklares, og tror dermed selv ikke på det.
Latterlig gjort blir det ikke direkte, bare ikke trodd. Når man kommer med utrolige påstander, og forventer at folk skal tro på de, burde man virkelig ha bevis. Er du uenig i dette også?
Ingen fortalte mannen i gata om radiobølger før, fordi ingen kunne vite at de ville bli lagd. Bevisene og oppdagelsen gikk liksom hånd i hånd, forstår du?
Ellers syns jeg videoen jeg postet, gir en veldig god forklaring på openmindedness, og den vitenskapelige måten å tenke på.

sjarl
sjarl
Abonnent
12 år siden

Dogmatikeren Richard Dawkins og idioten Randi forklarer ikke noe som helst hverken om livets tilblivelse eller hvorvidt det finnes et intelligent energifelt som alt springer ut av. Disse to gærningene har ikke bidratt til noe som helst nytt til gavn for hverken vitenskapen eller generell informasjon som kan festes lit til. Alle hentydninger om at det skulle finnes et bevisthetsfelt som er allestedsnærværende, evig og uavhengig av om en person lever eller ikke, vil disse to idiotene glatt avfeie som sprøyt. Men har de et vitenskapelig fundament som entyding viser at de har rett, nemlig at det ikke finnes et slikt energifelt. Det har de selvsagt ikke.

Biologen Rupert Sheldrake og mange flere hevder det finnes et energifelt eller informasjonsfelt som på en fantastisk måte forklarer alt Richard Dawkins og Randi benekter ut fra en reduksjonisktisk og materialistisk vitenskap. dr Peter Russell har et glimrende foredrag om bevissthet der han spør seg hvordan bevissthet kan oppstå av noe så materiellt som hjernen: http://www.youtube.com/watch?v=MCLK2WwxIQU

dr Rupert Sheldrake om Morphic Field
http://www.youtube.com/watch?v=Uog1vPGVkpg

Til slutt kan det vel være nyttig å vise til dr Dean Radins foredrag om tabuene knyttet til den materialistiske vitenskapen:
http://www.youtube.com/watch?v=dHSgSm45zaw

Innlegget er ment som en hentydning til dogmatikerne om at Dawkins og Randis læresetninger nok ikke er så opplagte som de vil ha oss til å tro.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Hvilke læresetninger mener du Randi har? Det eneste han spør om er at du viser at du får til det du hevder. Han kan jo ikke bevise at en person ikke har overnaturlige evner, så det absolutt eneste han ber om, er at du demonstrerer det for ham, i en test du selv har vært med på å utforme. I tillegg betaler han vedkommende en million dollar for strevet.

Er det så mye forlangt i denne verden at mennesker som helbreder, som finner tapte gjenstander, som snakker med døde, som leser tanker, som driver med homeøpati viser at det de hevder faktisk stemmer?

Han trenger ingen grunn, ingen forklaring, ingenting om hvorfor det fungerer. Bare en demonstrasjon på at det fungerer.

Hvorfor, i din mening, er dette et urimelig prinsipp?

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

huskarlahvot sier:
Hvilke læresetninger mener du Randi har?

Dette er selvsagt. Hans naive verdensanskuelse er at aboslutt alt kan forklares basert på en reduksjonistisk materiell vitenskap. I hele hans voksne liv har han hevdet at alt kan forklares ut fra en materialistisk tilnærming til oversanselige hendelser som feks healing. At all type mind over matter hendelser/opplevelser er forestillinger inne i hodet på de som påstår de oversanselige hendelsene. Dette har han ingen som helst vitenskapelige holdepunkter for å hevde. Han forfekter TRO på samme måte som Richard Dawkins.

Hvordan homeøpati virker har de siste årene fått i mine øyne en fantastisk forklaring. I kjølvannet av dr Emotos, dr Martin Chaplins, dr Konstantin Korotkovs, dr Rustum Roys og ikke minst Noetic Science`s forskning på den molekylære strukturen på vann. Ut fra en materialistisk tilnærming på innholdet i homeøpatisk medisin, finnes det ingen virkestoffer igjen og følgelig ingen virkning. Men ut fra nyere forskning er hypotesen at vannet «minnes» innholdet som var i den før utblandingen tok til. Men enda viktigere er selve intensjonen til personene som blander ut medisinen. Altså intensjonen om helende virkning. Denne hypotesen ble styrket ved at man lot maskiner foreta utblandingen, altså en utblanding som ikke ble ledsaget av en persons intensjon om helende virkning, med det resultat at virkningen uteble. Altså, det synes som at intensjoner en person sender ut ikke begrenser seg til innsiden av hodet, men påvriker materien som er lokalisert utenfor.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

«I hele hans voksne liv har han hevdet at alt kan forklares ut fra en materialistisk tilnærming til oversanselige hendelser som feks healing.»

I hele hans voksne liv har ingen vist han noe tegn på at han har feil. Han har 1 million dollar i banken som bevis på det.

«Men ut fra nyere forskning er hypotesen at vannet “minnes” innholdet som var i den før utblandingen tok til. Men enda viktigere er selve intensjonen til personene som blander ut medisinen.»

Det neste vannglasset du drikker har vannmolekyler som har ristet rundt i blæra til Adolf Hitler. Hvis vann har minne, og ikke minst om personens intensjoner, så har du et problem.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

«Altså intensjonen om helende virkning. Denne hypotesen ble styrket ved at man lot maskiner foreta utblandingen, altså en utblanding som ikke ble ledsaget av en persons intensjon om helende virkning, med det resultat at virkningen uteble.»

Angående dette; Boiron er verdens største produsent av homeøpatiske midler. De har nesten 3000 ansatte og omsetter for ca 300 milllioner euro i følge wikipedia. De laget blant annet oscillococcinum, en bestselger»medisin» mot influensa, som baserer seg på en løsning på 10^200. Til og med med Korsakovisk fortynning så involverer det en stor arbeidsmengde, siden man må gå gjennom 200 utynninger og suksusjoner.

Mener du virkelig at Oscillococcinum blir produsert kun med håndkraft, av personer med «intensjoner om helende virkning.»? Du har sett reklamen for syltetøy, med bestemødrene som sitter og lytter til glassene? Er du sikker på at der slik det fungerer i virkeligheten i Big Placebo?

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  sjarl
12 år siden

Placebo effekten er reell. Det er vel like utrolig som noe annet? I en dobbel blindtest (som er redskapet for hvorvidt homeøpatisk medisin virker), vil det ikke ha vært noen påviselig forskjell mellom maskinblandet eller blandet av mennesker med gode hensikter.

Dobbel blindtest er altså at verken de som måler virkningen eller de som tar medisinene vet hva som er hva.

Placebo effekten er en helt fantastisk egenskap som burde blitt omfavnet av troere og skeptikere, det er jo så langt det kan kalles et bevis på at kroppen selv kan kureres med «gode tanker».

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  sjarl
12 år siden

huskarlahvot .
«Når viljen ikke er fri, har man ikke noe valg» ;-)

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Busserulls
Placebo effekten utgjør en effekt, og er derfor reell, riktig. Den blir omfavnet og forsket på, og tatt med under forskning. Men den er ikke et bevis på at kroppen selv kan kureres med «gode tanker», siden man ikke kan forklare den helt enda.

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  sjarl
12 år siden

Lumpfish:
Jeg sier heller ikke at Placebo effekten er bevis på at «gode tanker» kurerer, men ordlegger meg: «så langt det kan kalles». Bevis er svært omfattende begrep, og hvis du leser pakningsvedlegget på Paracet så står det at de ikke vet hvordan virkestoffet påvirker kroppen, men at det er antakelser. Dvs det er ikke bevis på at paracet virker, men effekten er jo reell.
Det er vel derfor foreløpig en hypotese som ikke er motbevist. Men sentralt ER altså de gode tankene som hvert individ gjør seg.

Det er også tilfeller av det motsatte, Nocebo, hvor personer tror de har fått i seg gift og blitt så syke at de nesten har strøket med. Det er jo denne effekten Voodoo/heksedoktorer bruker for å kaste forbandelser. Også bemerkverdig at hypokondere statistisk sett har et høyere sykdomsbilde enn gjennomsnittet. På folkemunnet kalles det ofte at man bekymrer seg syk.

Jeg konkluderer ikke, men det kan oppsumeres at f.eks Homeopatiske medisiner har virkning, men bare så lenge pasienten tror det har virkning (forøvrig ville kranvann hatt samme virkningen, eller egentlig hva som helst). Jeg leste et sted (husker ikke helt hvor, muligens forskning.no eller illvit.no) at flere leger er klar over dette, og at det brukes i hverdagen (of record) til å gi for positive prognoser, ettersom det statistisk sett førte til bedre sykdomsbilder (selv om man da «lurer» pasientene). Det er derfor leger helst ikke skal informere om svært dårlige prognoser. Placebo er skjæringspunktet mellom skolemedisin/alternativ medisin.

«skeptikere» kaller det reell effekt som ikke kan forklares helt enda
«troere» kaller det selvhealing

Hvem som har rett er underordnet.

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Busserulls
Jeg mente ikke at du brukte placeboeffekten som bevis. Det jeg mente var at denne effekten ikke gir en misstanke om «positive tanker hjelper». Den kan like godt gi en misstanke om «man hadde blitt frisk av seg selv», eller «noe annet kurrerte pasienten» eller «den grønne teen han drakk i tillegg til medisinen kurrerte pasienten» (not realy) ELLER «positive tanker kurrerte pasienten». Det er på en måte like mye grunnlagg for mange hypoteser.
«hvis du leser pakningsvedlegget på Paracet så står det at de ikke vet hvordan virkestoffet påvirker kroppen «
Det må jeg virkelig finne ut når jeg finner en pakke paracet, for jeg har egentlig en ganske god forståelse for hvordan virkestoffet virker (gjennomgått i en del forskjellige forelesinger).

«“skeptikere” kaller det reell effekt som ikke kan forklares helt enda
“troere” kaller det selvhealing «
Nå, der skal du ha rett! Men når troere kaller fenomenet selvhealing, prøver de å forklare fenomenet uten å egentlig ha noen god bakgrunn for antagelsene. Men ellers er både placebo og nocebo reelle, og forskes mye på.
At homeopatiske legemidler gir en placeboeffekt er jo fin, problemet er bare at de påstår at de er i stand til å lege mye mer enn de gjør. Placeboeffekten fungerer ikke lenger når det er snakk om bakterielle eller virusinfeksjoner, eller alvorlige sykdommer som kreft eller tunge depresjoner. Faren oppstår når mennesker tror midelet vil hjelpe mot slikt, som det helt klart ikke gjør.
http://whatstheharm.net/homeopathy.html
Det er slike konsekvenser Randi og mange skeptikere prøver å umgå.

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  sjarl
12 år siden

Lumpfish
http://www.lommelegen.no/326613/hvordan-virker-smertestillende-medisiner
«f.eks. Ibux hemmer dannelsen av et stoff som heter prostaglandin, men akkurat hvoradn dette reduserer smerte er IKKE helt klarlagt.»

Evt.
http://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlinger/smertestillende-reseptfrie-1473.html

«Virkningsmåten til Paracetamol er IKKE helt klarlagt, men man tror at det også reduserer mengden prostaglandiner.»

Referansen til Paracet (eller Ibux) var ikke ment som annet enn at det er mye som ikke er klarlagt, men som likevel er akseptert og tatt i bruk.

Som alternativ til «gode tanker» foreslo du:
««man hadde blitt frisk av seg selv»/«noe annet kurrerte pasienten»/«den grønne teen han drakk i tillegg til medisinen kurrerte pasienten»»
Placebo er påvist statistisk signifikant, dsv at disse tilfellene ville være utgjevnet med kontrollgruppene. Eller ville man ha funnet det samme i de testene hvor forsøkspersonene ikke fikk noe som helst. Jeg synes ingen av forslagene dine kan brukes. Det er selvsagt mulig at Placebo kan kunne forklares medisinsk en gang i fremtiden (f.eks hormoner som frigjøres, naturlige opiatene, endorfiner etc). Men det er som kjent ikke påvist. I de undersøkelse jeg har lest om er det ikke funnet noen forskjell i virkestoffer hos de som fikk placebo og de som ikke fikk noe som helst.

Nå er jo dette noe som kan etterprøves. Det er ikke en påstand om å bevise at noe IKKE finnes, men det er altså påvist/dokumentert at dette er reelt, men ikke kan forklares. Det er etter min mening det nærmeste skolemedisin kommer det «paranormale» uten å krysse grensen. Inntil det motsatte er bevist kan dette like gjerne kalles selvhealing, ettersom effekten av «ingenting» er reell.

Men er selvsagt enig at man ikke må lage homeopatiske medisiner for så å kalle det en mirakelkur. Da er man laaangt utenfor det jeg prøver å få frem:-)

ola
ola
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Hvordan vet du at han ville inrømmet noe og gitt bort den millionen vis han faktisk så noe uforklarlig? og hvordan vet du at han ikke har sett noe uforklarlig?
Er veldig mye lettere å si nei, det går ikke, enn motsatt, det betyr ikke at han snakker sant. Kjenner du han personlig?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  ola
12 år siden

Han har lagt hele sitt livsverk og all personlig ære på dette. Hvis han hadde nektet å betale, ville han knapt kunne vist seg offentlig lengre.

Med tanke på hvor mange som hevder de har overnaturlige evner, så burde i alle fall en snart ha sjekket om han holder ord. Det kan jo ikke være vanskelig.
Snåsamannen kunne f.eks. ha blitt testet, og så gitt bort pengene til et godt formål. Men neida, det har han ikke lyst til.

Monica her på NyS kunne også sikkert hatt noe å brukt 1 million dollar på.

Homeøpati er også blitt utfordret. Hvis noen klarer å skille hva som er en homeøpatisk blanding og hva som er rent vann, så blir de 1 million dollar rikere. Man kan bruke hvilket som helst hjelpemiddel eller maskineri.

sjarl her burde jo kunne tatt seg av den enkelt.

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Nå skal ikke jeg utale meg som høyt, for er ikke 100% her men er det ikke en slik pot (ikke like høy) ut å går til noen som klarer å lage kornsirkler også? er ingen som har klart den heller, og folk som absolutt ikke tror på slike ting er jo som regel veldig matrealistiske og ville nok ha prøvd på den for lettjente penger? burde jo være griselett å lage de sinnsyke kornsirklene så perfekte på så kort tid?

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
12 år siden

Huskarlahvot:
Har faktisk veldig sansen for Randi, men jeg tror nok han har «sikret seg» slik at han slipper å betale en million dollar selv om noen skulle framvise paranormale evner. Randi har jo dyktige advokater og Randi er jo en luring! ;-)

At det finnes personer med spesielle evner er hevet over enhver tvil.
Jeg hadde en sykdom som barn som det ikke fantes noen kur mot. Legene sa at dette var noe jeg bare måtte akseptere.

Når jeg var 11 år møtte jeg og min mor en gammel dame som «leste» på meg. (Min mor visste om dette men jeg fikk ikke vite noe før jeg var voksen). Etter 3 dager var den uhelberedelige sykdommen fullstendig borte og har ikke vist seg siden.
Legene mente at dette var umulig men selv etter år med utallige prøver/tester fant de ikke spor etter sykdommen.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Hvilken sykdom var det snakk om?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

«Har faktisk veldig sansen for Randi, men jeg tror nok han har “sikret seg” slik at han slipper å betale en million dollar selv om noen skulle framvise paranormale evner. Randi har jo dyktige advokater og Randi er jo en luring!»

Da bør jo noen sette han på prøve da, ikke sant? I stedet for å spekulere.

Lumpfish
Anonym
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Johnny
«At det finnes personer med spesielle evner er hevet over enhver tvil.»
Fordi du tror du har blitt helberedet av en? Jeg tviler ikke på at du ble frisk, men man kan ikke anta at det faktisk var på grunn av den gammle damen. Mange andre faktorer spiller inn. At legene sier at de ikke kan forklare det, vil ikke si at det er på grunn av damens «overnaturlige» evner – bare at det skjedde noe de ikke kan forklare. ;)
Pengene Randi har som premie, er vel ikke direkte hans egene? De ligger på en konto der ingen kan røre de, og som ligger under stiftelsen hans. Han har altså ingen nytte av de one way or another ;)
Han krever heller ikke noen forklaring på hvordan fenomenet skjedde, bare bevis for AT det skjedde.

sjarl
sjarl
Abonnent
12 år siden

For de av oss som har noen år bak oss, husker kontroverset rund 3 ganger dr. Wilder-Smith. Han var forøvrig gjesteprofessor ved legestudiet på universitetet i Bergen fra 1958 til 1961 mener jeg å huske. Han døde i 1998. Hans postulat om at evolusjonsteroien som forklaringsmodell til livets opprinnelse var totalt uvitenskapelig, mens creation var strikt vitenskapelig som han viser i dette foredraget: http://www.youtube.com/watch?v=5lMMeYhE_H8

Siden dr Wilder-Smith brukte skapelsesberetningen i bibelen og var religiøs, ble han kraftig imøtegått av støpninger som dogmatikeren Rivhard Dawkins.
Til hans forsvar kan sies at han på sin tid ikke hadde andre knagger å henge påstanden om at informasjon var den aller viktigste komponent for å forklare tilblivelsen av liv. I dag henviser vi ikke til den bibelske gud for å forklare hypotesen om eksistensen av en intelligent energi som kilden til informasjonen han snakket om. Det nye nå er hypotesen om at vårt DNA er direkte knyttet til dette intelligente energifeltet.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

J.Johansen sier:
Mitt poeng er at jeg personlig forbeholder meg retten til å kalle dette ‘intelligente energifelt’ akkurat hva jeg vil, jeg kaller det G-d, uten at de verdslige skal bry seg med det, hva jeg tror eller vet, eller ikke

Her er jeg enig med deg. Forskerne jeg viste til i innleggene over bruker både «skapelsen», «altet», «Gud» eller «absolutum» om hverandre. Etter min mening er det samme sak..

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  sjarl
12 år siden

Musefellesystem
Musefellene fungerer like bra over hele verden. Når osten legges på,
er saken klar. Det fungerer hver gang. Hva har dette med evolusjonen
å gjøre?

Michael Behe definerer den som et ”udelelig komplekssystem”.
Han forklarer det slik: ”Med udelelig kompleks mener jeg et system
som består av flere godt sammensatte og samspillende deler som
bidrar til den grunnleggende funksjonen, og om man tar bort noen av
delene, så leder det til at systemet slutter å fungere helt og holdent. ”

Musefella er et udelelig komplekst system og fungerer ikke med bare
1, 2, 3 eller 4 deler. Du må ha alle delene for at musefella skal virke,
og alle fem må være rett montert:

1) Treplattform
2) Hammer
3) Fjær
4) Holder
5) Utløser

I følge Michael Behe fungerer ikke Charles Darwins teori om gradvis
evolusjon i et udelelig komplekst system.

Det funker jo ikke med musefella, og Behe lurer på: Finnes noe i
jordens økosystem som fungerer slik?

Michael Behes molekyllære biokjemiske forskning viser at Darwins teori
har brutt sammen på molekylnivået. Hvordan? Finnes det i naturen et
”musefelle-system”?

Dokument 1: Flimmerhår, eller cilia.
Vi har dem i lungene våre hvor de vifter vekk fremmende partikler.
Spermiene har et flimmerhår som de svømmer fram til egget med.
Hvordan fungerer de? Behe sier:

”Ciliet består av en bunt membrankledde fibrer. Membranen vokser
ut av cellemembranen så det indre av håret bindes sammen med
cellekjernen. Når et hår skjæres over på tvers og snittet undersøkes
i et elektronmikrotubularer, kan man ytterst i kanten se 9 kjepplignende
strukturer. Disse kjeppene kalles mikrotubularer. Nærmere undersøkelser
viser at hver ”kjepp” egentlig er to ringer, som er sammenflettet med
13 respektive 10 fibrer. Proteinet nexin forbinder de doble mikrotubolarene
med sine naboer .”

«HVA GJORDE DARWIN FOR Å SLIPPE Å FORKLARE ØYETS UTVIKLING?»

I grove trekk viser dette hvordan flimmerhår beveger seg. Bevegelsen
krever drivstoffet ATP. Når ATP forbrennes går kjeppene opp og bøyes.
Alle delene trengs for at flimmerhårene skal kunne beveges, akkurat som
musefella. Alle deler, motor og drivstoff må være med. Hvis det er snakk
om en utvikling, må det være dødt til alt er på plass. Behe påpeker at
flimmerhår er interessante for vitenskapsmenn på forskjellige områder
som biokjemi, biofysikk, molekylærbiologi og t.o.m. medisin. Av 10 000
forskningsrapporter handler bare 2 (!) om deres utvikling, og t.o.m. disse 2
er uenige! Hvorfor? Ingen kan forklare hvordan systemet begynte. Behe
mener at dette systemet må (!) ha blitt utformet og satt i gang komplett (!)
til å fungere av noe eller noen.

Dokument 2: Øyet, en ”nøtt” t.o.m. for Darwin.
Hva skal jeg gjøre med øyet? Hva gjorde Darwin for å slippe og forklare
øyets utvikling? Han sa det begynte med et enkelt manetøye, som ble utviklet
til en konkav gruppering av livs-celler hos sneglen. Utviklingen hos fugler og
dyr ble utelatt, for der er øye mer komplisert. I 150 år har folk trodd på det!
Ingen (!) har spurt hvordan øyet aller først ble til.

Behe skriver hva som skjer når øyet tar imot lys:
”Lys treffer et netthinnemolekyl som så forandrer form. Formforandringen
tvinger proteinet rhodopsin, som molekylene sitter fast på, til også å forandre
form. Når rhodopsinet forandres, dras den til et annet protein: transducin. Da
slipper transducinet fra seg et lite molekyl i stedet. Tranducinet bindes nå til
et tredje protein, phosphodiesterase, som har evnen til å ”klippe” ut et tredje
molekyl som minsker antall positivt ladede natriumioner. Resultatet blir en
ubalanse mellom de positive og negative natriumioner som gir elektrisk ladning
som overføres via den optiske nerven til hjernen, der signalene blir tolket.”

Er det mulig å fatte dette? Jeg skjønner det ikke. Men jeg er glad Michael Behe
gjør det. Hvordan kan et øye utvikles? Er skapningen blind helt til alle delene er
på plass? Et manet- eller snegleøye kan ikke plutselig bli et fugleøye. Behe sier
at øye er et udelelig komplekst system. Du kan ikke røre i en gryte, spise vann
og så få øyne som kan se. Sterkt argument!

Dokument 3: Blodlevringen.
Koagulering er et av de mest innviklede systemer i kroppen. Hva skjer når du
skjærer deg? Hva skjer når blodet levres? Hvorfor slutter det så fort å blø, om
det funker som det skal? Blodet trenger fire faktorer for å levres:

1) Blodklump må lages for å hindre fortsatt blødning, på rett sted. Ellers kan
den blokkere sirkulasjonen andre viktige steder. Hvis blodet klumper seg i
hjertet mitt er jeg ferdig!
2) Det må skje på rett sted til rett tid
3) Når det trengs mest
4) Den må være så sterk og fast at den klarer trykket.

Alt dette må skje i rett orden for at koaguleringen skal fungere. Behe beskriver
det slik: ”Når et dyr skjærer seg størkner et protein, Hagemanns faktor (HF), på
utsiden av celler nær såret. Bundet HF deles av proteinet HMK for å gi aktive
HK et annet protein, som kalles prekallikrein, til dets aktive kallikrein. Kallikreinet
hjelper HMK å stå på med endringen av mer HF til sin aktiv form. Aktivt HF og
HMK forandrer sammen et annet protein som kalles PTA, til dets aktive form.
Aktivert protein convertin, forandrer i sin tur et protein, Christmas faktor(CF) til
aktiv form. Tilslutt forandres CF og en antihemophilisk faktor (selvaktiverende av trombin)
Stuarts faktor til aktiv form .”

Alt dette skjer hver gang du skjærer deg i barberingen – koagulering. Hvordan
forklarer du slikt, Darwin? Hvordan ble det til? Alle dyr på jorda hadde dødd (!)
før alt var utviklet. ”Jeg har lagt fram bevisene,” sier Michael Behe. Udelelige
komplekse systemer innebærer at det må (!) finnes en designer et sted i dette
univers, som nøye og gjennomtenkt har satt i gang hele systemet samtidig, ellers
ville alle være døde om ikke samtlige av de millioner av deler var på plass.
Tungtveiende argumenter!

For en person som ikke lar seg begrense til ulogiske grunner er konklusjonen
helt klar: Biokjemiske systemer er gitt en form på forhånd, ikke utformet av naturlover,
tilfeldighet, nødvendighet, men planlagt. Designeren visste på forhånd hvordan
systemene skulle se ut, og laget dem. Livet på jorda i dens mest grunnleggende og
avgjørende deler av intelligent arbeid. Den enorme komplekstitet som moderne biokjemi
har oppdaget i hver celle, har lammet vitenskapen. Ingen ved Harvard universitetet,
Det Nasjonale Helseinstituttet, medlemmer i Det Nasjonale Vitenskapsakademiet,
nobelprisvinnere – INGEN kan detaljert beskrive hvordan flimmerhåret, synet eller
koaguleringen eller noen annen komplisert biokjemisk prosess kan ha blitt utviklet på en
darwinistisk måte.

Likevel eksisterer vi! Hvordan kom det hit? Behe sier: ”Som vitenskapsmann tror jeg at
det et eller annet sted i universet finnes Noen med en orginalplan over udelelige komplekse systemer.”

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Sjarl & JJ
Jeg ser at ingen av dere har tatt seg bryet med å se på linken jeg sendte med et «åpent sinn», for å høre på hva den har å si.
Et utdrag fra ordboken, slik at vi kan være enige om begrepes betydning: «Dogmatiker: person som er stivnet i visse systemer el. læresetninger, el. som resonnerer trangsynt»
«vitenskap: systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning; fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstander som fremsettes.» (det siste er fra snl.no)
Som du helt sikkert har hørt hundre ganger før, og sannsynligvis forkastet, bøyer vitenskapen seg etter faktaene. Det fleste religioner derimot, krever at man ignorerer faktaene. Det er dette som er dogmatisk. Både Randi og Dawkins er etter denne deffinisjonen ikke dogmatikere, og slett ikke idioter.

Det er ikke Dawkins eller Randis oppgave å forklare noe som helst om livets opprinnelse, alt de vil er at folk skal tenke litt kritisk når noen kommer med en vidundermedisin. At de ikke tror på noen gud, er vel deres personlige sak. Jeg bryr meg veldig lite om hva folk setter som «livets opprinnelse» eller «drivkraften bak evolusjon», så lenge de ikke nekter for, og fordreier fakta på den måten JJ gjør i artikkelen sin. Randi er ikke vitenskapsmann, men trylle-kunstner. Likevell har han bidratt med mye verdifullt for å fremme den vitenskapelige måten å tenke på, som er veldig viktig i dagens samfunn. Dawkins er evolusjonsbiolog, og har bidratt med omtrennt så mye som evolusjonsbiologer flest, kanskje litt til.

«Alle hentydninger om at det skulle finnes et bevisthetsfelt som er allestedsnærværende, evig og uavhengig av om en person lever eller ikke, vil disse to idiotene glatt avfeie som sprøyt»
Nei det gjør de ikke. De sier simpelten at det ikke finnes noen som helst holdbare bevis for at dette er sant, og derfor godtar de ikke slike påstander. Dersom det ikke finnes noen gode grunner til å anta at det stemmer, er den naturlige slutningen at det antakelig ikke gjør det. Likevel er de ikke skeptikere fastlåst og dogmatiske, da de gledelig forandrer konklusjon ettersom mer bevis kommer på banen.

Hvis du mener at evolusjonsteorien er feil, kan du gjerne komme med argumenter for det.
At Wilder-Smith fikk kritikk fordi han brukte skapelsesberetninger fra bibelen som grunnlag for hans kritiske syn til evolusjon, er veldig berettiget. Trenger jeg virkelig å forklare hvorfor? DNA visste man dessuten veldig mye om på hans tid, så det stemmer slett ikke at han ikke «hadde andre knagger å henge påstandene på». Problemet er ikke at vitenskapen klamrer seg fast i en dogmatisk tro på en teori som har blitt tilbakevist (slik dere påstår). Evolusjonsteorien er nesten bedre bevist enn tyngdekrafta, ingen argumenter som kreasjonister har kommet med, har blitt stående som holdbare. Heller ikke Wilder-Smiths sine. Han var ikke «upopulær i miljøet idet dette strider EKSTEMT mot deres indoktrinerte postulater og dogmer», men upopulær fordi han nektet å innse hvor han tok feil. Vitenskapen formes stadig etter nye oppdagelser, hvordan kan dere påstå at den er dogmatisk?

JJ
Det er ingen som nekter deg å tro på en Gud. Men du kan ikke bare påstå at alle som ikke gjør det, er onde materalister.

Ryktes det om buing i Trondheim? Hvor kommer det ryktet fra lurer jeg på?
Personen fikk still spørsmålet sitt, ironisk nok var spørsmålet noe sånnt som «bevis at det ikke finnes et liv etter døden», rett etter at Randi hadde sagt klart og tydelig i fra om at han ikke kan bevise at noe IKKE eksisterer. Han gjentok dette som svar. Personen stilte spørsmålet om igjen, av en eller annen grunn. Så latteren kom av ironien i at personen tydeligvis ikke hadde følgt helt med på Randis foredrag. Buing var det ingen av (så vidt jeg hørte i der jeg satt i salen), og de to andre som kom med kritiske spørsmål etterpå fikk gode svar på de. Det er selvsagt heller ikke fryktelig hyggelig å le av spørsmålstillere, men det var på ingen måte slik at latteren kom fra alle i salen. Skeptikere er folk de og, og kan oppføre seg upassende innimellom i samme grad som alle andre.

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Hehe…

Videoen sjarl linker til viser jo hvor fanatisk uvitende vitenskapshaterne er. Wilder-Smith er enten ekstremt kunnskapsløs eller ekstremt uærlig.

For det første tar ikke evolusjonsteorien for seg hvordan det første livet oppstod, og for det andre er det ingen forskere i hele verden som påstår at livet oppstod spontant. Det er det bare kreasjonister som gjør.

Det hele er med andre ord nok en patetisk stråmann.

«Foredraget» hans er basert på utallige slike grunnleggende feil.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  GlattIsen
12 år siden

“Foredraget” hans er basert på utallige slike grunn»leggende feil.»
Eller du baserer din mening på en grunnleggende anntagelse av at du har mer rett. Dette kan også kalles saklig uenighet. «Ekstremt uærlig» eller «ekstremt kunskapsløs» er påstander som forutsetter at du har mer rett – og det kan jo umulig diskuteres.

Evolusjonsteorien er en TEORI. Den kan, og bør, diskuteres. Den er hullete som et sold. Kreasjonistene er ikke alene. Hva med kvantefysikken som viser at bevissthet er en forutsetning for, og en forløper for, det vi erfarer som fysisk virkelighet? Ergo er liv en betingelse for materie og materie oppstår som en konsekvens av en villet handling begått av bevissthet. Så kan man alltids diskutere perspektiver, innfallsvinkler og religioner i en annen runde. Evolusjonsteorien, og troen på [A4] «vitenskapens» fortreffelighet, har etter mitt skjønn anntatt religiøse proposjoner i enkelte kretser. Vi er velsignet med mange misjonærer her på Speilet. Hva om dere så dere selv i speilet?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Det fine med at du aldri går inn i noen diskusjoner om dine påstander, men bare geriljafremviser din ignoranse og kunnskapsmangel, for så å forsvinne, er at det enkelt holder å påpeke at du uttaler deg på fullstendig sviktende grunnlag når det gjelder evolusjon, når det gjelder kvantemekanikk og når det gjelder generell vitenskapskunnskap.

Det er jo rent underholdende når du (feilaktig) definerer liv og bevissthet som en betingelse for materie, etterfulgt av å slå vitenskapen i hartkorn med religion to setninger senere.

Jeg har sjelden sett så mange feil og logiske feilslutninger i ett avsnitt.

Vi vet forøvrig mer om evolusjon enn gravitasjon, noe som også kalles en teori, men altfor sjelden ser jeg deg og dine likesinnede utfordre den. Alternativene til evolusjon er jo knapt hypoteser, og en evighet unna et konsistent rammeverkmed forklarende og predikerende kraft.

Du vil jo ikke diskutere slikt, men på egen hånd, ta f.eks. en titt på de molekylære bevisene for evolusjon. Kritikere av evolusjonsteorien pleier å unngå akkurat det som pesten, siden de har svært få svar å komme med om det feltet.

Kos deg,

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

huskarlahvot:

«Jeg har sjelden sett så mange feil og logiske feilslutninger i ett avsnitt.»
Hele påstandsrekken din, den siterte og resten, forutsetter at du har rett – og det er der vi er grunnleggende uenig. Videre er problemet at paradigmeforskjellen er så stor at det er meningsløst å diskutere med deg/dere – serlig fordi dere ikke er utte etter å diskuterte men å misjonere. Så forskjellig går det an å se verden. En god del del andre her får det med seg, så det er problemfritt.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Jeg skrev «Det fine med at du aldri går inn i noen diskusjoner om dine påstander, men bare geriljafremviser din ignoranse og kunnskapsmangel, for så å forsvinne,»

mens Lars-Roger svarte «Videre er problemet at paradigmeforskjellen er så stor at det er meningsløst å diskutere med deg/dere»

Så herlig forutsigbart. (Er jeg synsk?)

Det er enkelt å slå fast ting, og si «ergo» dette og hint for å virke opplest og vis, ovenfor et publikum som pavlovsk er stilt inn på å følge alfa-ulven, som så igjen bare har sugd budskapet fra en større alfa-ulv.

Dette guruperspektivet er fasinerende, men det er jo en naturlig følge av å ikke kunne gjennomføre egne eksperimenter for å kunne falsifisere hypotesene. De har ingen prediktiv eller oppklarende kraft, og effekten av alt dette er gjemt bort i desimalene, vakende rundt 0.

Dermed ender man opp med å måtte stole på den guruen som bekrefter de ideene man selv har, i størst mulig grad. I en mer vitenskapelig sammenheng kunne hvem som helst gjort arbeidet med å svekke en autoritet. Derimot når alt er relativt og alt går an, så er guruer det eneste man har, og individenes stilling svekkes.

Å hevde at kvantefysikken viser at liv er en betingelse for materie, som igjen er en konsekvens av en villet handling viser bare at du har svelget det du får fra en guru helt. Du har ingen kompetanse til å hevde noe slikt selv, eller å gå inn i likningene og teoremene som ev. måtte ligge bak. Denne påstanden kommer fra en vanlig misforståelse når det gjelder kollaps av bølgefunksjoner ved vekselvirkninger, og det tabloide uttrykket om at observasjon(altså bevissthet) påvirker forsøket.. Kvantefysikken viser slett ikke det som hevdes.

Du må for all del påstå at materie kommer etter liv, og etter en bevisst tanke, det er et fritt land. Men påstår du å finne dekning for det i kvantemekanikk, som jeg vet er «dagens rett» på alternativbransjens meny, så må jeg få lov til å påpeke at det er tøv.

Og det fine er at siden du hverken vil diskutere dette, eller har tilstrekkelig kompetanse til selv å vise hvor i kvantemekanikken du finner det du fastslår så enkelt, (uten å blindt henvise til en guru og dermed bekrefte det jeg skrev) så blir jo det stående slik.

Som nevnt, kos deg.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

huskarlahvot
Det hjelper ikke å komme trekkende med kilder til deg og dine. Det har jeg prøvd før. Også kvantefysikere. Inngående linje er ikke åpen for adre forestillinger enn de du er her for å selge. Tror vi koser oss best på hver vår kant.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

En person som selger rent vann for tusenvis av kroner pr liter til et godtroende publikum, trenger ikke å slenge rundt seg at andre er her for å selge noe. Spar meg.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

huskarlahvot:
Saklighetsnivået ditt er fantastisk. Så lenge du er så fastlåst på at du har rett uansett hvem som er uenig med deg, om de så er leger, kvantefysikere eller grøftegravere er det like menigsfylt å debattere med deg som å invitere et Jehovas vitne inn på besøk. At du ikke tror på hva jeg driver med beviser ingen ting annet enn at du ikke tror på det. At du og dine vil tolke enhver effekt av alternativ medisin som placebo er ikke annet enn tolkning. Vannets egenskaper kan du lese om hos Masaru Emoto, og effekten av «vann» og homeopatiske midler har en lang tradisjon med gode resultater bak seg. Hva leiesoldater i hvite frakker måtte mene om meg, Emoto, essenser og homeopati er komplett uinteressant. At mange akademikere ikke evner å se den konteksten de jobber innenfor er et beklagelig faktum og en av grunnene til at vi har et samfunn som er på kanten av stupet kulturelt, økonomisk, helsemessig og menneskelig.

Du opptrer som en hvilken som helst misjonær som går inn i et område der en populasjon har en annen synspunkt en det misjonæren ønsker. Kun output. Et hvert input er tilsynelatende og kun et verktøy for å vinne tillit så output kan skrus på. Som enhver kirke i ”dialog” med meningsmotstandere. Du og dine har ingen enerett på å definere hvordan kvantefysikk kan forstås. Det å stemple noe som «vanlig misforståelse» er kun en meningsytring fra din fraksjon sin side. Det er ikke en «sannhet». Det er mange kvantefysikere som er enig med min fraksjon og ikke med din. Vi kan bytte referanselister, men jeg tror ikke det bringer oss videre. Dette handler om utvalg av informasjon og vurdering av informasjon. En springende forskjell her er at jeg leter etter det som kan bringe meg nærmere en sannhet, mens du forsvarer den sannhet du alt har funnet. Jeg har lært meg at det å stille spørsmål åpner sinnet mens det å samle på svar lukker det. Genier og alle andre som har gitt signifikante bidrag som bringer et felt fremover har alltid gått på tvers av Konsensus og sett noe de andre ikke har sett. Sakte men sikkert blir det klarere og klarere for alle andre enn de som forsvarer Konsensus at verden ser annerledes ut – den er rund og ikke flat – for alle andre enn de som forsvarer Konsensus. (Enhver sjømann kunne sagt det hele tiden, men for å bevare liv og helse holdt de fleste sjøfolk kjeft om det).

Det fines historikere som tenker høyt om at dagens samfunn er siste krampetrekningen i en devolusjon fra en tidligere kultur som vi har mistet helt av syne. Jeg er enig. Makthavere har med systematisk dødelig innsats gjennom utallige generasjoner gjort hva de har kunnet for å få til det. Inkvisisjonen er et tydelig eksempel. Lenin, Stalin, Hitler, McCarthy er nære eksempler. Det brennes bøker fortsatt i dag og meningsmotstandere fengsles og drepes fortsat. Ta kreftsaken som eksempel. Den en europeiske koloniseringen og hva de gjorde for å tilintetgjøre alle som kunne yte meningsmotstand, og slette alle spor etter dem, så de ikke lengre kunne gi ryggrad til Hvermannsen er pakkfull av eksempler. Noen spor finnes. Det finnes nok avvik som roper klart og tydelig at noe er fundamentalt feil med både utviklingsteori og allmenn historieforståelse. Men, siden jeg stiller spørsmål ved slike bredt vedtatte vitenskapelige sannheter er jeg åpenbart dum, så jeg skal la være å kjede deg med mer av det.

Det at du ikke klarer å se andre sider av en sak enn din egen gjør det håpløst å diskutere med deg. Det samme gjelder dine medmisjonærer her inne. Jeg har vært der du er. Jeg har trodd på det offentlige systemet. Jeg har forsvart mine religioner. Jeg har forlatt det. Jeg begynte å stile spørsmål og nøste i uoverensstemmelser. Men fordi du umulig kan ta feil så må det være min vurderingsevne det er noe galt med. Min etikk også siden jeg kan tillate meg å praktisere alternativ medisin selv om alle (dine venner) vet at det er bare tull. At jeg kan riste en god del leger ut av ermet som er enig med meg kommer neppe til å gjøre inntrykk. Til det trengs inngående linje og evne til å åpent reflektere over informasjon som strider med det man tror man vet. Jeg har demonstrert at jeg er i stand til det. Jeg har demonstrert at jeg er i stand til å skifte mening når bevissituasjonen endres. Du og dine sliter litt der. Å diskutere med dere er som å diskutere med femåringer. Enhver forelder vet hvor smart det er. Dere finner en ad-hoc hypotese som kan debunke ethvert motargument og ferdig med det. Vitenskapelig bevist. Femåringer vokser seg fort nok ut av den fasen. Det er verre med fastlåste akademikere. Logger herved av denne tråden.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Det var da til slutt en respons.

Jeg gjør det enkelt. Du skriver «homeopatiske midler har en lang tradisjon med gode resultater bak seg.»

Kan du vise til disse resultatene? I noe annet enn anekdotisk form? Årelating har også en lang tradisjon med gode resultater bak seg. Jeg synes ikke det argumentet holder særlig langt.

Homeøpati virker ikke, i teori eller praksis som det heter. Mange studier er gjort uten noe effekt utover tilfeldig sjanse, og jo bedre studiene er, jo mindre er påvist effekt. Teorien bak baserer seg på ren magi, og vannets minne. Hvis vann hadde minne, ville det husket alt det har vært i kontakt med, og det er generelt…alt.

Jeg vet at du ikke kan vise til noe annet enn enkeltstudier av dårlig kvalitet. grunnen til at jeg vet det er at om du hadde en solid studie, ville alle verdens avisforskrifter handle om det, og Big Pharma ville satt i gang produksjon av homeøpatiske midler i stort omfang. Det skjer ikke, det holder med Big Placebo, som Boiron og deres verdens mest innbringende and. Hvorfor skulle ikke Big Pharma hive seg over dette? Det er rent vann, med bagatellmessige utviklingskostnader. Koffein utynnet i vann 100 ganger, presto, sovemedisin. Enkelt. Innbringende.


Ditt argument hviler på at Big Pharma ikke er grådige nok til å utnytte dette. Er det virkelig det du må lene deg på? Big Pharmas mangel på grådighet?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Hvis big pharma hadde hjelpet syke folk med naturmedisin huskarlahvot, så hadde de fort tapt penger, enten ved at fler opptaget at de kunne dyrke det i egen hage, og at ikke de trengte å selge mer når folk ble friskere.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Aspirin er et naturmiddel. Tror du Bayer har tapt penger på det? Penicillin er naturlig. Dyrker folk det selv?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Hvis du kan ramse opp 200,300 stoffer til så skal jeg begynne å ta deg seriøst.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

huskarlahvot: Beklager at jeg bryter inn, men jeg bet meg merke i følgelde:

Du sier: «Kan du vise til disse resultatene? I noe annet enn anekdotisk form? Årelating har også en lang tradisjon med gode resultater bak seg. Jeg synes ikke det argumentet holder særlig langt.»

Svar: Jeg klarer ikke helt å ta tak i hva du mener, men du sier vell ikke at årelating ikke har en medisinsk (og i noen tilfeller også psykisk) virkning?

Nå har jeg ikke så mye peiling på homøopati, men vil du si at homøopati er synonymt med alternativ behandling visa versa?

Se litt på det her:
Black metal hjalp mot kolikk. Kolikken er forlengst forsvunnet, men Satyricon er fortsatt Biancas favoritter, ler moren.
http://www.f-b.no/nyheter/kun-black-metal-hjalp-mot-kolikken-1.6129775

Jeg har også de samme erfaringer med etsagt den samme Satyricon låten (king) som spilles på videoklippet i artikkelen, samt fuel for hatred og black crow. De 3 Satyricon låtene fungerer også glimrende som sovemiddel til de små. Jeg har også prøvd med Twisted Sister, Slayer, Sex Pistols, motorhead, Immortal, samt div barnesanger uten samme hell. I likhet med Bianca i artikkelen er også Satyricon fremdeles mitt barns favoritt.

Hvilke konklusjoner kan vi dra ut av det?
1. At jeg og Torstein bløffer, og at videoen er manipulert?
2. Satyricon kan hjelpe mot kolikk og kan virke beroligende?

NB: Hadde vært spennene å få kommentarer på dette i fra flere hold.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Jeg har da slett ikke noe behov for at du skal ta meg seriøst.

Du skriver «Hvis big pharma hadde hjelpet syke folk med naturmedisin huskarlahvot, så hadde de fort tapt penger, enten ved at fler opptaget at de kunne dyrke det i egen hage, og at ikke de trengte å selge mer når folk ble friskere.»

Hvorfor lager ikke folk homeøpatiske medisiner selv da? Ta en liten dose koffein, tynn den ut i 9 deler vann. Rist blandingen ti ganger i hver retning. Gjenta prosessen 100 ganger. Der. Sove»medisin».

Ev. gjør det samme med leveren til en and. Bare at du nå blander ut med 99 deler vann, og gjentar prosessen 200 ganger. Presto; «medisin» mot influensa.

Boiron tjener mange, mange millioner på akkurat den der, uten at jeg ser at folk går mann av huse og lager det selv.

Hvorfor ikke?

Hvis Boiron tjener penger på dette, som et gigantfirma, hvorfor skulle ikke Bayer, Pfizer og de andre kunne tjene penger på dette? De er kanskje ikke interessert i penger?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Sigr, det fins noen helt spesifikke tilstander da årelating, eller phlebotomi, som det vel kalles mer moderne, kan hjelpe. Genetisk årsaket opphoping av jern er vel en av disse. De «lange tradisjonene med gode resultater» gikk langt utover det. Det ble sett på som en cure-all, omtrent som homeøpati også fikser det aller meste, men det skadet langt flere enn det kurerte.

Eller mener du at årelating er gode greier for mange tilstander? I så fall kan du lese hva som tok livet av George Washington.

Årelating, og andre former for heroisk medisin ga jo grobunn for fremveksten av homeøpati. Det å gjøre ingenting var ofte bedre enn det de forsøkte seg på, og homeøpati er å gjøre ingenting.

Jeg setter ikke likhetstegn mellom alternativ medisin og homeøpati nei. Homeøpati er et underelement i kategorien alternativ medisin. Det vil generelt si kategorien av medisin som ikke virker. Det som virker kaller vi bare medisin.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Lars-Roger
Du vrir så på sannheten at det er utrolig trist å lese kommentarene dine.
Emoto har blitt motbevist, du kan godt gjøre det lille forsøket hans selv. Ta to glass med vann, skriv kjærlighet og hat på de, og del ut vannet til en uvitende gruppe mennesker. Så kan du jo la de gjette, post gjerne resultatet ditt her.
Et slikt forsøk har blitt gjort med hardcore homeopater, som var sikker på at de ville kjenne igjen vannet sitt. Støttet resultatet dem? Nix.
Så at du påstår at vi kritiserer homeopati kun fordi vi har et annet utganspunkt er helt utrolig! Hvis du har et annet utgangspunkt en naturlovene, kan jeg si meg enig. Eller hvis du har et annet utgangspunkt på hva 20 negative studier VS 1 positiv sier om en sak. Det hjelper fint lite at kvantefysiker har en eller annen fin forklaring på hvordan homeopati muligens kunne virket, når realiteten gir NULL evidens for at det faktisk gjør det.
At du har en slik grunnleggende feiltolking av dagens vitenskap kan ikke jeg gjøre noe med. Men at du forsvarer at folk sløser pengene sine på medisin som ikke virker, er helt utrolig.

Evolusjonsteorien er lite hullete, hundrevis av mennesker har prøvd å motbevise den uten å lykkes. De prøver forstsatt, og det er bra, siden slikt bare vil styrke teorien. Vitenskapen prøver hele tiden å motbevise seg selv, å utvikle seg for å komme noe nærmere sannheten. Jeg forstår virkelig ikke hvordan du kan komme med utsagn som «Evolusjonsteorien, og troen på [A4] “vitenskapens” fortreffelighet, har etter mitt skjønn anntatt religiøse proposjoner i enkelte kretser». Eneste at du muligens er fullstendig virkelighetsfjern da (ville forsåvidt forklart påstanden om «forskjellig utganspunkt», som da måtte bety forskjellige naturlover? WTF?)
En vitenskapelig TEORI mer enn bare en hypotese, det vet du. At teoriene blir kallt nettopp det, er jo bare et bevis for hvor ydmyk vitenskapen egentlig er. Muligheten for at man har tatt feil, holdes alltid åpen. Blitt sikkert nevt før, tyngdekraften er også «bare» en teori, prøv å motbevis den.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

huskarlahvot:
Nei jeg snakker ikke om cure-all, men årelating slik som omtalt i yuleevangeliet. Feilbehandling er farlig uansett hvilke metoder man bruker.

Et skrekk eksempel på feilbehandling er lobotomi som var spesielt vanlig på 40-50 tallet for å bekjempe schizofreni, men ble også brukt mot andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.
http://no.wikipedia.org/wiki/Lobotomi

Siterer yuleevangeliet del 4 angående rituell årelating (kors/tre festing):
Det kan også sees på som en slags rituell årelating. Årelating er en behandlingsmetode som går ut på å åpne en blodåre for å tappe ut blod. Man kan bruke en kniv, eller man kan la blodsugende igler suge ut blodet slik man gjorde i bl.a. antikkens Egypt og India. Årelating er en av de eldste behandlingsformene vi kjenner, og har sannsynligvis vært brukt helt fra legevitenskapens begynnelse. Til tross for store naturvitenskapelige oppdagelser og medisinske fremskritt fra rundt år 1500 og utover, ble ikke bruken av årelating svekket før rundt år 1900. Etter 100 år i skyggen av moderne behandlingsmetoder har årelating blitt tatt i bruk igjen på pasienter som lider av hemokromatose. Hemokromatose er en genrelatert sykdom der jern avleires i ulike organer, og opptrer først og fremst hos hvite mennesker i Nord-Europa. På bakgrunn av dette var ritualet utvilsomt en sterk opplevelse for deltagerne, som etter alt å dømme opplevde det som både åndelig og helbredende.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/sigrs-yule-evangelium-del-4-av-4/

Har du lyst til å bryne deg på Satyricon og kolikk?

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Sigr
Tommel opp for fine sovelåter til barn! ;)
Dette viser egentlig bare at både dine og damens barn likte låta? Det er jo umulig å dra en konklusjon fra to slike erfaringer.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Lumpfish sier: «Tommel opp for fine sovelåter til barn! ;)
Dette viser egentlig bare at både dine og damens barn likte låta? Det er jo umulig å dra en konklusjon fra to slike erfaringer.»

Ja det viser bla. at mitt og paret omtalt i artikkelens barn liker låten/e. Men om det er mulig å dra konklusjoner kommer an på hvilke konklusjoner man ønsker å trekke. Den konklusjonen man imidlertid kan trekke er at black metal (spesielt de 3 satyriconlåtene) er påvist i 2 tilfeller å hjelpe mot kolikk, samt fungere som sovemedisin. Mitt barn liker også toy dolls og klassiske barnesanger, men det har aldri hjulpet mot kolikk eller fungert som noe sovemedisin.

Ut over at det KAN fungere, er vanskelig å konkludere, men det er iallefall verd forsøket til andre par som har barn med kolikk. Når det er sagt hadde det hadde vært spennende å dradd igang et vitenskaplig forsøk på dette. Min teori er at dette kan ha noe med de dype lydfrekvensene i låtene å gjøre, da en biltur (motorlyd) også har tilsvarende effekt. Hvor mange har ikke kjørt en tur med sine små for å få de til å sove?. Ikke jeg, for jeg har Satyricon;)

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Sigr: Svaralternativet er nok 2.
Bruker selv av og til Windir for å få sovne. Med musikk som holder på ens interesse så unngår man tankemønstere som kan være ødeleggende for innsovningsfasen. Jeg fant ut av dette grunnet tinitus som jeg nylig har pådratt meg og som jeg tester ut tiltak imot. Jeg tror ikke engang Randi betviler disse ting.
http://www.youtube.com/watch?v=Q3hsvPwOBuQ

Sikander
Sikander
Abonnent
12 år siden

For de som er interessert i mere holistiske vitenskapsmenn vil jeg anbefale å se foredragene til Nassim Haramein.
http://video.google.com/videoplay?docid=6151699791256390335#
Han viser på en veldig god og logisk måte hvordan hele verden er ett, og hvordan vitenskapen jukser med utregninger for å få det til å svare til sitt begrensende verdenssyn.
Vil også anbefale å søke på black whole som er mer en dokumentar om ham og hans teorier/filosofier (hvis det er interesse for det kan jeg legge ut en torrent med denne).

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  Sikander
12 år siden

Nassim Haramein? Han er jo kjent som en løgner og bløffmaker. Hvorfor bruker du ham som referanse?

Sikander
Sikander
Abonnent
Svar til  GlattIsen
12 år siden

Det er lett å påstå at noen lyver og bløffer, men har du noe å referere til så jeg kan ta stilling til dette?

Jeg ønsker å dele presentasjonene hans fordi jeg føler veldig sterkt at han har mye for seg, og er relevant til denne artikkelen fordi han er et godt alternativ til dagens vitenskap som er svært ensporet.

Men ikke ta mitt ord for det, ta en titt!
En torrent til dokumentaren kan dere finne her: http://db.tt/OmAekbp

Sikander
Sikander
Abonnent
Svar til  GlattIsen
12 år siden

Jeg har undersøkt saken litt nærmere etter å ha sett den 8 timer lange presentasjonen hans.
Den største kritikeren jeg fant, Bob (har ikke funnet ut hvem han er, men han sier han er en fysikk- og matte-lærer), som tar et ganske klart oppgjør med Haramein: http://azureworld.blogspot.com/2010/02/nassim-haramein-fraud-or-sage-part-2.html

Det er selvfølgelig viktig å ta stilling til flere sider ved påstander for å få en bredere forståelse av saken det gjelder.
Etter å ha lest kritikken ser jeg at jeg har vært litt forhasta med å dele dette med Dere, men jeg mener fortsatt at det er viktig å ha sett disse filmene om så bare for å øke ditt kreative spekter.

Det er ikke ut til at torrenten fungerer helt som den skal, her har du en direkte link til filen isteden: http://db.tt/qQbLRtl

Her er også en link til Haramein sin side om du ønsker å lese mere fra mannen selv.

(når jeg skriver «du» her så mener jeg du som leser og er ikke nødvendig vis rettet direkte mot GlattIsen)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  GlattIsen
12 år siden

Det må være slik dere kjenner ham som ikke forstår han. For dere kan da umulig ta feil? Andre som forstår han kan fort finne på å gjenkjenne et geni.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

«Andre som forstår han» = Andre som godtar påstandene hans uten betingelser?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Andre som vurderer informasjonen hans med utgangspunkt i andre refferansepunkter enn dine.

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Hvorfor dette religiøse skrulleriet? Det er jo ekstremisme av verste sort.

klumpen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

J. Johansen redaktør og skribent på nyhetsspeilet. Nå også med mandat til å sende folk rett til helvete dersom de trykker nedtomler.

klumpen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Da venter jeg i ånd(e)løs spenning på hvor i bibelen og hvor i koranen dette står.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Obs. Det er fort å snu ting på hode. Iflg skriften ble musikk til da Yahweh skapte Lucifer ;-)

The Satanic Cult Behind the Music Industry

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

«Deres religion: Humanisme og åndsløs vitenskap.»
Bra sagt J.J!
Alt den tiden jeg har vært på skepsis, fikk jeg inntrykk av at skeptikere gidder ikke å ha noe verdensbildet utover det materielle. De er ekstrem redde for «ånden» og «sjelen», og tror disse oppstår fra den fysiske hjernen, og har ikke noe med selve «usynlige» bevissthet å gjøre.
Den gode og onde i skeptiske verdenen er ikke mer enn naturlige konsekvenser av miljøet mennesket er oppvokst i. Det er forsåvidt riktig, men når man legaliserer galskap i samfunnet, ja da kan de ikke skylde på nøytrale barn til å bli dømt som voksne, når de begår kriminelle handlinger pga samfunn og miljø :D

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
12 år siden

Når det gjelder «Skeptiker-bevegelsen» generelt og vitenskap enda mer generelt, så lurer jeg egentlig på om dere har tenkt over hva dere misliker, og kaller idioter m.m.

La oss ta et eksempel. La oss si at en person finner et naturmiddel. Han påstår at det hjelper i en viss grad med å kurere sykdom A.

En annen person sier i mot den første, han mener at det ikke virker mot sykdom A, og at det i tillegg kan ha en sjelden, men skummel bivirkning.

Kan dere avgjøre hvem dere vil stole på av disse to, uten å ta i bruk metoder som er meget nært opp til de vanlige metodene man bruker i evidens-basert medisin?

Jeg kunne godt tenkt meg å vite hvordan dere ville gått frem.

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

«Men det begrensede utsyn gjør at det er bare en spesiell kunnskap som blir det rådende paradigmet innen dagens skepsis-bevegelse. Ingen er skeptisk til Rockefeller og Big Pharma (?).»

Dette er jo bare tøv. Har du f.eks. lest «Bad Science» av Ben Goldacre? Han tar for seg Big Pharma så tenner skrangler. Det eneste rådende paradigmet i skeptikerbevegelsen er «fortell oss hvorfor vi skal stole på deg.» Det er ikke noe vedtak på «Verdens Skeptikerkongress» om hva som funker eller ikke her i verden, som dere ser ut til å tro. Det blir ikke vedtatt en fasit.

Det er bare innen religion at det skjer.

Vis at noe funker, så blir det akseptert. Er det så fryktelig vanskelig og urimelig da?

Du svarte ellers ikke på utfordringen min om hvordan du vil finne ut hvem du vil stole på av de to.

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

TIngen er at det ikke er vitenskapsmennene som får disse pengene personlig, men feks hele universitetet, som går til elever, utstyr, vanlig lønn osv. Mens dine 3 naboer kan ta feil. Dessuten vil man helst teste legemiddler FØR dine 3 naboer bruker de, og kanskje ikke gir deg positive tilbakemeldinger. Slikt tar gjerne både tid og penger.
Ser ellers gjerne at du svarer på Huskarlahvot sin utfordring, eller kanskje min kommentar til din artikkel.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Enig, ateister og nihilister er egentlig satanister i den forstand at de tilber sin egen ego aka mennesket i sentrum (humanisme). Der deres menneskelig interesse av å være overlegen overstyrer den naturlige balansen de skulle ha hatt med resten av verden og dens utallige organismer. Da er det ikke så rart når skeptikere argumenterer med teite kommentarer som:
* menneske vil alltid ha mer
* menneske handler alltid utifra egen vinning / profitt
* menneske bryr seg kun om sine nærmeste (familie, venner) når kriser inntreffer

Disse og mange andre lignende argumenter har vist seg å være feil både historisk og vitenskapelig:
* feil, menneske kan aldri ha uendelig mye i en verden med begrensede naturressurser, der alt går i sykluser.
«Anyone who believes you can have infinite exponential growth on a finite planet is either a madman or an economist.» Kenneth Boulding
* feil, før moderne pengesamfunnets oppfunn har menneske hatt flere former av sosiale samfunn, der rasjonering av mat / jordbruk vært et bindende ledd for overlevelsen. Økonomien vokste da i takt med befolkning, like så som nye ressurser ble satt i bruk. Etter oljealderens begynnelse ble hele økonomien inlemmet olje og dens pris i fiat-penger, og dermed starten på en evig voksende fattigdom.
* feil, selv i krisetider har gamle dagers myndigheter prøvd sitt beste å benytte seg av oppsparte midler / ressurser, fremfor å sløse bort enda mer for å skape «økonomisk vekst» som dagens myndigheter gjør. Dermed kom de seg ut av kriser relativ raskt, samtidig som store deler av befolkning fikk en del av kaka fra oppsparingen.

Skeptikiske forhåndsbestemte argumenterer feiler på alle punkter når de snakker om menneskesamfunn og økonomi. OG det var kanskje dette Albert Pike mente å slå ut når Lucifers «lys» bringes til verden!

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Herregud. Religiøst skrulleri.

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Det du ser ut til å glemme, er at veldig få Japanere er kristene. Selv om mange sikkert har en eller annen form for «åndelighet», tipper jeg at en fin prosentandel også er ateister ;)

sjarl
sjarl
Abonnent
12 år siden

huskarlahvot sier:
Det neste vannglasset du drikker har vannmolekyler som har ristet rundt i blæra til Adolf Hitler. Hvis vann har minne, og ikke minst om personens intensjoner, så har du et problem.

He, he, bare et lite problem med det. Vannet som ristet i pungen til Adolf fikk intensjonene mens han levde. Etter det har manges intensjoner påvirket det, og om vi skulle spore det samme vannet ett eller annet sted i dag, er nok minnet etter lille Adolf borte. For også du kan holde rundt vannglasset og be til Randi og Dawkins, dermed er du den siste som har påvirket akkurat DET vannet.

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Sjarl
Men de homeopatiske pillene er det da mange som holder i henden, før noen bruker de? ;)
Homeopater selv har blitt testet på om de kjente forskjell på homeopatisk vann, og vanlig vann. Det gjorde de visst ikke.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Lumpfish sier:
Sjarl
Men de homeopatiske pillene er det da mange som holder i henden, før noen bruker de?

Ja, og dette er problemet med å bedrive forskning på mind over matter fenomener. Om det er slik at intensjoner påvirker materien, vann i dette tilfellet, er fenomenet uegnet som forskningstema innen rammen av den materialistiske vitenskapen. Simpelthen fordi man ved egne tanker/intensjoner skaper sin egen realitet.
Ta deg tid til litt undring ved å lytte til dr Gregg Braden i dette intevjuet i 7 deler:
http://www.youtube.com/watch?v=41OynPjQf08

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
12 år siden

Merkelig hvordan Nyhetsspeilet består av en gjeng religiøse fundamentalister som hetser homofile og sprer rasisme…

sjarl
sjarl
Abonnent
12 år siden

Lumpfish sier:
“vitenskap: systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning; fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstander som fremsettes.” (det siste er fra snl.no)

Selvsagt, men ta med «innen for rammen av en målbar fysisk størrelse». Dawkins er vel ikke stjerneeksempel på en person som ville forske og bevise påstander på noe han ikke kan måle innenfor rammen av den materielle vitenskapen . Og siden han ikke kan måle, eksisterer det ikke, og dermed kan ikke vitenskapen tilnærme seg det heller, og dermed eksisterer det heller ikke. Ser vi konturene av en selvoppfyllende profeti.

Lumpfish sier:
Som du helt sikkert har hørt hundre ganger før, og sannsynligvis forkastet, bøyer vitenskapen seg etter faktaene.

Igjen, ta med innenfor rammen av det fysisk målbare.

En korreksjon: dr Wilder -Smith tok ikke feil i påstanden om informasjon. Det er nettopp denne faktoren som opptar forskningen i flere land for tiden. Ta deg tid til et dypdykk i linkene jeg limte inn i innleggen over.

Jeg ser inge grunn til videre diskusjon med deg om dette emnet. Ta deg tid til en tur inn i forskningen som pågår over hele kloden om emnet jeg har tatt opp i tidligere innlegg.

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

«Og siden han ikke kan måle, eksisterer det ikke, og dermed kan ikke vitenskapen tilnærme seg det heller, og dermed eksisterer det heller ikke.»

Siden vi ikke kan måle det, OG mangler gode argumenter for hvorfor det må eksistere, kan vi ikke konkludere at det eksisterer. Man sier ikke at det dermed absolutt ikke eksisterer, det er kun mangel på en positiv tro.

Det stemmer at vitenskapen er metodologisk materialistisk. Det utelukker dog ikke at noe annet finnes, vi kan bare ikke si noe om det før vi utvikler nye metoder for å undersøke det.

Det folk som tror på overnaturlige fenomener mangler, er beviser for at disse er reelle. Det er en smule frekt å forvente at mennesker skal tro på deg, kun på bakgrunn av de sier. Sålenge slike beviser mangler er det fornuftig å anta at de ikke stemmer, men det betyr ikke at dette er den endelig konklusjonen. Med en gang noen presenterer god dokumentasjon, vil skeptikerene forandre mening.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Lumpfish
12 år siden

Lumpfish sier:
Det er en smule frekt å forvente at mennesker skal tro på deg, kun på bakgrunn av de sier. Sålenge slike beviser mangler er det fornuftig å anta at de ikke stemmer, men det betyr ikke at dette er den endelig konklusjonen.

Ikke tro på, men undersøke, undersøke, undersøke. Jeg er også skeptiker, men mest av alt skeptisk til den rådende paradigmen vi er sosialisert inn i. Nemlig den materialsitiske paradigme hvis verste utøvende ekspemplarer er Richard Dawkins og en håndfull andre.

Lumpfish
Anonym
Svar til  sjarl
12 år siden

Sjarl
Undersøke, selvsagt! Men det er en grense for hvor mange ganger man gidder å undersøke om en person har telepatiske evner, når det viser seg at man ikke finner noe holdbart. Hvis man skal holde på helt til man endelig finner noe, hadde jo ikke forskere drevet på med noe annet.
Den forskningen du viser til i videoene dine. Dette er sikkert nok et intressant tema, men ettersom det viser seg at teorien ikke stemmer, må man forkaste den. Hvis man holder fast i den på tross av at den har blitt motbevist, slik Masaru Emoto gjør, kommer man ikke noen vei. Men selvfølgelig, skal det undersøkes først, og det gjøres.
Forskningen har ikke ikke en rådende paradigme over seg, annet enn at påstander skal bevises. Jeg tror du sikter til at påstander som ikke kan bevises, ikke nødvendigvis er feil, forstår jeg deg rett? Som sagt stemmer det at vitenskapen er metodologisk materialistisk, men hvordan skal man kunne bevise at noe utover det materialistiske rundt oss eksisterer? Der kommer man inn på tro, som alle kan få ha for seg selv. Jeg bryr meg veldig lite om hva folk plasserer som feks drivkraften bak evolusjonen, så lenge de ikke nekter for selve evolusjonsteorien uten å ha holdbare bevis. Men jeg vil heller ikke la meg dømmes av andre, kun fordi at jeg ikke plasserer noe jeg kan kalle Gud bak alt som skjer.
Når det gjelder Dawkins, så har han det vel akkurat som meg, og mangler troen på noe overnaturlig. Hadde det dukket opp bevis, hadde nok både han og jeg forandret mening. Randi på sin side, gir jo til og med mennesker som påstår at de har overnaturlige evner muligheten til å bevise at de har det (i den grad vi har mulighet til å bevise det).

GlattIsen
GlattIsen
Anonym
12 år siden

hvorfor svarer ikke J.Johansen på dette?

«La oss si at en person finner et naturmiddel. Han påstår at det hjelper i en viss grad med å kurere sykdom A.

En annen person sier i mot den første, han mener at det ikke virker mot sykdom A, og at det i tillegg kan ha en sjelden, men skummel bivirkning.

Kan dere avgjøre hvem dere vil stole på av disse to, uten å ta i bruk metoder som er meget nært opp til de vanlige metodene man bruker i evidens-basert medisin?

Jeg kunne godt tenkt meg å vite hvordan dere ville gått frem.»

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

JJ
Som jeg har nevnt før, så er du ansvarlig for dine påstander. Nekter du å forsvare de, er det selvfølgelig greit, men bidrar ikke til at folk blir «opplyste» på noen som helst måte.

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg mener ikke kun ansvar for konsekvenser disse påstandene kanskje måtte ha, men at det bare er rett fra din side å argumentere for de. Særlig når du vil bli hørt. På første side i kommentarene, skrev jeg et ganske langt innlegg som kommenterer, stort sett bare artikkelen.
Open-minded er jeg nok, særlig hvis du ser på den fine forklarende 9minuttersvideoen som jeg linket til.

klumpen
Abonnent
Svar til  GlattIsen
12 år siden

Nei sier du det Jarle…
Ikke særlig overraskende respons, og den er en ypperlig illustrasjon til videolinken Lumpfish la ut tidligere:

smurfen
Redaksjonen
Svar til  klumpen
12 år siden

Ojjjj… nå sikret du meg nettop en million dollar fra James Randi Blobben :)

Du har bevist har jeg har paranormale evner, da du logget av for godt for noen dager siden så så alle hade og lykke til men jeg sa på gjensyn med ordene at du er tilbake om få dager og 120% rett fikk jeg sånn som alltid

Men du kan få millionen min du så kan du kjøpe deg et gull-boblebad eller noe ;)

Uanesett her er en fin dokumentar alle bør se, NRK og Spekter viser hvordan avkristningen av Norge har blitt utført systematisk over tid som ledd i en politisk agenda

Spekter: Avkristningen av Norge

Mange er bekymret for at Norge fjerner seg fra sin kristne arv. Har de grunn til det? Spekter ser på hvordan Norge avkristnes og hva som er drivkraften bak

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/708168/

Lumpfish
Anonym
Svar til  smurfen
12 år siden

Wooops, din påstand om at noe stor og skummelt skulle skje i dag, intraff derimot ikke.
Bare et lite personlig spørsmål, er du kristen selv? Du argumenterte da veldig kraftig mot Useless under en annen artikkel, fordi han var kristen og støtte israel eller? (du trenger seff ikke å svare, og det kan hende jeg missforstod)

Sakelig
Sakelig
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

spiller vel ingen rolle om man avkristner norge, vi er dem samme menneskene uansett!

ta heller å se ancient alien. meget bra(teorier)

Lumpfish
Anonym
Svar til  klumpen
12 år siden

Michelle
Nå har jeg svart deg!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
12 år siden

Ny NWO pied-piper annonserer slutten på den Adamiske rase. Transhumanisme og sammenkobling til maskiner vil være vår fremtid. Post-humanismen er her
http://www.youtube.com/watch?v=TDkWWyxhH8w

Har skeptikerne noen innvendinger om teknologiens fortreffelighet. Fornekte åndelighet, men forgude maskinen. Hvem styrer maskinen? Det er kanskje tid for revolusjon.
http://www.activistpost.com/2011/03/global-techno-revolution-activist-post.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Godt spørsmål, hvem styrer maskinen? Jacque Fresco fra Venus Project har ikke klare svar rundt spørsmålet:

Skal mennesket være avhengige av maskiner, eller skal maskiner «frigjøre» mennesket fra repetitive jobber? Valget er vårt, ikke elitens.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Ny e-book, free for download. «Blinded by science»
http://www.blindedbyscience.co.uk/

Interesting :)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Science at its best. Stamcelle-forskningen går nye veier. Frembringe dyr som er delvis menneske:
http://www.msnbc.msn.com/id/7681252/ns/health-cloning_and_stem_cells

Hvor skal det ende

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Tanken er å «gro» orgnaer som ikke frastøttes når de transplanteres til de som trenger det. Nå venter mange mange mennesker på en organdoner, eller strengt tatt at noen andre skal dø. Hadde man fått til å gro menneskelige organger i dyr, hadde man slippet dette.
Det etiske spørsmålet må selvsagt diskuteres. Det jeg personlig er kritisk til er langsiktige helseeffekter, men det blir det forsket på uansett. Det vil gå mange år med testing før noe slikt blir aktuelt. Utover dette spørsmålet, syns jeg personlig at jeg ikke har noen rett til å nekte noen det nye hjertet de trenger for å leve, bare fordi jeg syns at det «føles litt feil».

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Det er faktisk første gang jeg ser en skeptiker ta ordet; etisk i sin munn her.

«The road to hell is paved with good intentions»

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Tviler jeg nesten litt på, skeptikere er så etiske atee.;)
Hva er forresten dine argumenter mot en slik genmodifisering?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Godt spm. Hva med; at alterering av gener gjøres for å frembringe bedre; produkter.

Når patenter på mixede embryo-celler fra mennesker og aper, kan skape f.eks en nyre som er menneskelig og kan transplanteres fra apen til mennesker. Hvor mye av apens interne energi-strøm overføres til mennesket. Hvor mye vil mennesket degeneres over tid i sin opprinnelige humane form gjennom slik «modifisering».

Vil en slik modifikasjon bli en klassifisering og produkts kvalitets merking slik at de som har midler kan anskaffe seg bedre deler enn andre dårligere stilte. Vil vi oppleve en genetisk klasse-forskjell, hvor en elite kan velge i en luksus-gen pool hvilket f.eks avkom de skal ha? Skal slike designer babies med ultra-høy intelligens og super-gener kunne utkonkurere og lede sivilisasjonen til Aldous Huxleys «Brave New World». Hvor staten produserer et klassesamfunn hvor arbeidsdoppgaver tildeles gjennom genetisk spesifiserte anvendelses områder. Hva da med fri vilje?

Skal vi oppleve at en elite med tilgang kan tilegne seg evig liv og udødelighet gjennom monopol på sin teknologi; http://www.guardian.co.uk/science/2010/nov/28/scientists-reverse-ageing-mice-humans

Har du noen etiske refleksjoner, at all?

Lumpfish
Anonym
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

«Hvor mye av apens interne energi-strøm overføres til mennesket.»
Snakker du her om energistrøm lik som Chi eller lignende? I så fall er det ikke nok vitenskapelig evidens på slikt, og kan ikke tas hensyn til i en vitenskapelig debatt. Siden jeg ikke tror på noe slikt, kan jeg ikke argumentere noe imot akkurat det punktet (med mindre vi nå skal diskutere indre energi-strømmer, men det er kanskje nok å spore av med et tema om gangen?) ;)

«Vil vi oppleve en genetisk klasse-forskjell, hvor en elite kan velge i en luksus-gen pool hvilket f.eks avkom de skal ha?»
Dette er vel mer aktuellt med tanke på modifisering av embryo, enn modifisering av organer slik at de blir akseptert av den menneskelige kroppen. Bortsett fra å eventuellt fjerne dødelige arvelige sykdommer, er jeg ganske imot å modifisere fram «perfekte» barn på den måten. Jeg tror også at slikt er så langt fram i tid, at det sannsynligvis ikke blir noen problemstilling for oss. Modifiserte dyr med passende organer derimot, er ikke så langt unna. Når man først har klart det, kommer ikke slikt til å
bli en luksusvare. Et slikt organ blir ikke så veldig dyrt å framstille. Jeg tipper at organer på svartemarkedet fortiden er en mye høyere luksusvare ;) (huff)
Tenk for eksempel på insulin som blir framstillt av modifiserte bakterier, og brukt av diabetikere. Dette er MYE billigere, og diabetikerene tåler denne insulinen bedre, enn den de tidligere måtte bruke (fra gris, om jeg husker rett).
Evig liv og udødelighet er fortsatt ganske usannsynlig, til nå snakker vi bare om et liv med mindre plager, og kanskje en noe høyere snitt-alder

Personlig støtter jeg fornuftig bruk av genteknologi. Å bruke den for at foreldre skal kunne bestemme hvilken hårfarge barnet deres skal ha, blir feil for meg, der kan vi være enige. Når det er snakk om organer derimot, har jeg ingen rett til å ta fra mennesker muligheten til å bli frisk. Jeg støtter forskningen, slik at man kan få muligheten til å få transplantert et organ man trenger. De som fortsatt er imot modifiserte organer, har selvfølgelig lov til å selv avstå fra tilbudet, men jeg syns det er rettferdig at folk har et slikt valg. Det får man bare gjennom å forske til vi får det til.
Når det gjelder genmodifisert mat, løser også det mange problemer, uten at maten har noen som helst bivirkninger. Det eneste jeg syns er veldig viktig her er at plantene eller dyrene ikke koloniserer ville habitater, da dette kan ha store konsekvenser for økosystemene. Så langt (og så vidt jeg har fått med meg) har de som driver med dette vært flink til å passe på slikt, og det burde de fortsette med.

Reason
Reason
Abonnent
12 år siden

Å lese artiklene og kommentarene her på nyhetsspeilet gjør meg trist. Til de av dere som tror på alt dere leser her inne, som tar inn slike utrolige påstander uten å stille spørsmål: Hvordan kan dere sette deres lit til slike påstander og menneskene som kommer med dem uten å kreve bevis? Hvorfor leter dere ikke etter informasjon fra flere steder? Bevisbyrden ligger hos den som fremmer påstanden, men det virker som at når noe blir skrevet her inne så mener mange at det heller er opp til andre å motbevise det.

Jeg regner meg selv som skeptiker, og derfor vil mange av de som er her inne øyeblikkelig se på meg som en fiende. Men alt jeg ønsker er at mennesker skal være litt mer kritiske! Innse at hvis du tror på alt du leser på nyhetsspeilet og nikker overbevist når noen forteller deg noe utrolig så er det DU som blir lurt. Hvis du sitter og tenker nå at jeg skriver dette for å på en eller annen måte tjene på det selv, og at jeg prøver å svindle eller lure deg, så tenk over nøyaktig hva det er jeg skriver. Ikke tro på det dere leser helt uten videre! Gjør en innsats for å finne ut av det selv, let etter beviser på flere sider, se saken fra flere sider… Det er ikke jeg som vinner på at du tenker deg om to ganger før du godtar noe som sannhet, hvordan kan det være noen andre enn deg som tjener på det?

Å være kritisk handler ikke om å leve et kjedelig liv og ikke tro på noe som helst, det handler tvert imot om å være nysgjerrig! Gjør et forsøk på å finne ut av ting selv, istedenfor å godta utsagn, påstander og anekdoter uten videre. Kultivér en kritisk sans og så vil du kanskje oppdage at du har vært lettlurt…

Kjetil S
Skribent
Svar til  Reason
12 år siden

Reason

Jeg skjønner og aksepterer ditt standpunkt. Jeg faktisk enig i mye av det du skriver. Alt for mange godtar påstander på «face value», undersøker ikke gyldigheten av påstander, godtar etablerte sannheter ukritisk etc.

Men dette gjelder ikke bare her på Nyhetsspeilet. Slik jeg ser det innebærer det å ha ekte kritisk sans/skepsis å være skeptisk til absolutt alle påstander, og særlig de som kommer fra autoriteter. Det er lett å være skeptisk/kritisk til de som forfekter noe annet enn deg selv. Det er lett å drive med strømmen. Langt kraftigere ryggrad trengs om du skal være skeptisk til autoriteter, eller for den saks skyld skeptisk/kritisk til det allment aksepterte.

Et eksempel på dette er sannheten om «global oppvarming» (uten at vi skal i gang med den debatten her). De aller fleste i Norge har godtatt «global oppvarming» som et faktum, inkludert Storting og Regjering. Men har den enkelte person virkelig undersøkt dette selv, funnet at dokumentasjonen er god nok, at de fysiske bevisene er ugjendrivelige? Så klart ikke. Hvem har kapasitet til slikt? Hvem har kompetanse, tilgang på rådata, tilgang på ressurser, nok datakraft etc til å gjøre slik forskning på egen hånd? Svært få, om noen. Dermed blir den enkle konklusjon at man må ha tillit til at forskerne (autoritetene på området) ikke farer med tant og fjas, men faktisk presenterer Sannheten.

Kompleksiteten i dagens samfunn gjør at ingen har kapasitet til å ha innsikt i alle tilværelsens fasetter. Vi har fått et ekspertsamfunn, og vi som enkeltmennesker er pent nødt til å ta visse «sannheter» for gitt. Spørsmålet er imidlertid: Hvilke sannheter godtar man? Hvilke avviser man? Og, ikke minst, hvorfor?

For min egen del godtar jeg de påstander/teorier som omhandler det man enkelt kan måle. Jeg har ingen problemer med å godta påstander som feks: «Norge har x antall oljemilliarder investert i utenlandske verdipapirer». Jeg betviler ikke at dette er riktig. Men påstander som: «CO2 er en farlig klimagass som forårsaker global oppvarming» avviser jeg på det grunnlag at det hefter så stor usikkerhet ved datamaterialet at bastante slutninger ikke kan trekkes.

Sakelig
Sakelig
Abonnent
Svar til  Reason
12 år siden

ekstra ordinære påstander krever ekstra ordinære bevis!

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Flott sitat!

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Kom igjen Johansen… du kommer jo bare med flere påstander uten bevis. Tenk deg godt om og svar meg på hvorfor tror du på alt dette?

Reason
Reason
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Tror du ikke på det selv? Hvorfor videreformidler du det da? Bra du prøver deg i mediabransjen, det er viktig å formidle det som skjer! Men du burde være litt mer kritisk til de kildene du leser, og forsikre deg om at det som står der har rot i virkeligheten :) Bare fordi du finner informasjon på internett betyr det ikke at det er fakta, og dette er noe som du i mediabransjen burde vite. Hvis du ukritisk overbringer informasjon som du ikke har sjekket misbruker du tilliten til dine lesere.

POJ
POJ
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

«1. Jeg lurte på hvorfor skepsis-gruppen deltar i Human Etikernes krig mot troende, idet deres mandat skal være paranormale fenomener, fringe science, osv.»

Fordi mange av oss sidestiller troen på en gud (eller flere guder) med troen på andre ikke-fysiske entiteter (spøkelser, ånder etc). Så enkelt er det faktisk.

Og det er ikke riktig at «skepsis gruppen» deltar. Flere av oss er ikke med i HEF og vil helst ikke ha så mye med dem å gjøre.

Lumpfish
Anonym
Svar til  J.Johansen
12 år siden

JJ
Her kommer du med veldig grunnløse påstander. Først og fremst: veldig få skeptikere godtar legemiddelindustrien uten spørsmål. Faktisk, mener mange at det er svarte får også her. Bare at de i det store hele er mer kontrollert, og har en mye mindre tetthet av svarte får enn det den alternative industrien har. Dermed blir vel resten av kommentaren din meningsløs?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Satanist-organet Humanist.no angriper Nyhetsspeilet!

Legg merke til hvor nedrige de norske «humanist-etikerne» er i sin omtale og vurdering av Nyhetsspeilets indre gemakker!

Her ligges ikke smålige anstendighets-hensyn i mellom slik bladet HUMANIST benyttes som et våpen i den pågående åndskrigen mellom satanistene og røkla.

For min del synes jeg jo at dette er storartet ulve-mat, eller ulverholdning som vi kaller det her i Guds dype skoger.

Her er noen utvalgte gastronomiske smakebiter, for de av Nyhetsspeilets lesere som ikke har satt tenna i denne godbiten ennå:

«Nyhetsspeilet er blitt noe av et flaggskip for det norske ekstremkonspirasjonsmiljøet.

Hvor stort er miljøet?
Et spørsmål som naturlig dukker opp i forbindelse med miljøer som dette, er hvor stort det egentlig er og hvor organisert det egentlig er.
Om vi regner alle jevnlige lesere av Nyhetsspeilet og lignende sider som del av miljøet – selv om mange av disse nok er innom av nysgjerrighet, for å få seg en god latter eller for å la seg sjokkere – er vi i hvert fall oppe i mange hundre.

Dette er også tanker som flere ganger har blitt fremmet hos Nyhetsspeilet, spesielt av omtalte Armin Bahrami, som også har kommet med sterke utfall mot jøder.

Nyhetsspeilet har det siste året hatt en rekke artikler der jøder gis skylden for blant annet det tyrkiske folkemordet på armenere og 11. september-angrepet, og de har ved flere anledninger anbefalt det kjente antisemittiske skriftet Sions Vises Protokoller som kilde.

Enkelte skribenter har også gått så langt som til holocaustbenektelse, som da Morten Kielland, med et knippe youtube-videoer som hovedreferanse, hevdet at antallet omkomne jøder både var langt lavere enn vanligvis påstått og at dødsårsaken ikke var gass eller kuler, men ganske enkelt sult og sykdom.

Siden denne artikkelen først ble skrevet våren 2010 er det skjedd en hel del. Det antisemittiske elementet er blitt stadig sterkere.

Hva kan vi vente oss fremover? Selv om man ikke skal overdrive trusselen, er det ikke utenkelig at vi vil få se voldshandlinger med utgangspunkt i ekstremkonspirasjonsmiljøet.

De nye og sinte forbildene fra amerikansk ytre høyre, og tiltrekningskraften slike miljøer har på psykisk ustabile individer, gjør at muligheten for voldshandlinger ikke kan utelukkes.

En annen mulighet er at vi snart vil se ekstremkonspirasjonsmiljøet stille og rolig implodere. Hvor lenge vil hvetebrødsdagene mellom to – for ikke å si flere – såpass ulike parter vare, så lenge det er såpass mange potensielle spenninger i det som tross alt er et miljø av ”kranglefanter”?
Det finnes flere mulig forkastninger det allerede svært løst sammenføyde miljøet kan slå sprekker langs. Den første går på hvilke temaer man bør og ikke bør befatte seg med. Eksempelvis har Torstein Viddal i Sannhetsbevegelsen for 11. september – som ved flere anledninger har hyllet Irans president Ahmadinejad – gjentatte ganger kritisert Berit Ås og Per-Aslak Ertresvåg, for ikke å si Bahrami og Rolf Kenneth Myhre fra Nyhetsspeilet, for å spre useriøse påstander, for eksempel om Chemtrails, og for å gjennom dette å bedrive noe i nærheten av desinformasjon.
Nyhetsspeilet og Myhre har på sin side, sammen med xiandos.info, beskyldt Sannhetsbevegelsen for å fortie de store og – får vi tro – åndelige sammenhengene, og for å være «etterningsagenter sic som sprer feilinformasjon, halvsannheter og skremselsinformasjon som best kan beskrives som psykologisk krigføring».
Kanskje vil vi snart se at miljøet kollapser i fraksjoner som blir mest opptatt av å vende seg mot hverandre, og av å avsløre hverandres roller som desinformasjonsagenter slik vi har sett eksempler på allerede.»

Opprinnelig versjon publisert på nett 25. juni 2010. Bearbeidet versjon første gang publisert i Humanist nr. 3/2010. Publisert på nett 29. oktober 2010.

http://humanist.no/mellom_chemtrails_og_bakkemannskap.html

Forøvrig er dette «drittpakke»-artikkelen fra norske «humanister» (de som støtter nazi-NATOs bombing av Libya under mottoet: «Det er bedre at vi dreper libyske sivile enn at Kadaffi gjør det – det blir liksom mer rituelt på den måten») ført i pennen av ingen ringere enn John Færseth, som hever full lønn på det norske universitetet som ledes av Bilderberger Arild Unnerdahl.

Finnes det overhodet ikke akademiske standarder lenger som norske universitets-ansatte praktiserer med kompetanse og selvfølgelighet?

Her er for øvrig John Færseths egen presentasjon av seg selv på Universitetet i Oslo sine nettsider:
http://uio.academia.edu/JohnF%C3%A6rseth

Her fremgår det at Færseth dyrker akademiske interesser som THELEMA, MARTINISME, ALKEMY og FREEMASONRY.

Ifølge stemmer i skogen er John Færseth et fremstående medlem av den norske satanist-kulten OTO.

Nå må det norske ekstremkonspirasjonsmiljøet med sitt utspring i Nyhetsspeilet snart skjønne at Norge styres av satanister, med eller uten førsteamanuensis-titler.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Her er litt interessant fra satanisten John:
«#
John Færseth skrev 25. mars, 2010 kl. 10:46

Det kan virke som om Andresen her definerer det som antisemittisme å benekte jødenes behov for en nasjonalstat.

At staten Israel i dag eksisterer er et faktum, i likhet med at det er vanskelig eller umulig å snu historien. Det er også et faktum at denne staten antagelig vil fortsette å eksistere i overskuelig fremtid, og at den dermed har de samme rettighetene som en hvilken som helst annen stat.

Det er også mildt sagt problematisk å vurdere en stats rett til å eksistere videre utfra den politikken den fører slik Gaarder ser ut til å ville gjøre (i så fall er det vel flere stater enn Israel som snarest bør “avvikles”, innbyggerne utvises og territoriet deles mellom nabolandene).

Det er likevel et langt skritt fra å akseptere Israels eksistens til å hevde at det som skjedde i 1948 var riktig eller nødvendig. Mener Andresen at å mene det ikke var riktig å gi et allerede bebodd land til europeiske jøder og fordrive store deler av den daværende befolkningen er antisemittisme? I så fall er jeg dessverre antisemitt.

Det finnes for øvrig et annet folkeslag som har vært utsatt for tilsvarende forfølgelser og som den dag i dag opplever å bli jaget, undertrykket eller endog drept. Jeg snakker selvsagt om roma eller sigøynere. Mitt andre spørsmål til Andresen er: Fortjener sigøynerne også en nasjonalstat? Hvor skal den eventuelt ligge? Hva bør skje med de som eventuelt bor der i dag? Om de ikke fortjener noen slik stat, hvorfor ikke?»
http://www.minerva.as/2010/03/25/antisemittisme-pa-norsk/

Han er pro-israel samtidig som han erkærer seg selv å være antisemitt!

Sakelig
Sakelig
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

dem mener mange på nyhetsspeilet kvalifiserer til et lite sykehus opphold.
det mener jeg også.

sjarl
sjarl
Abonnent
12 år siden

huskarlahvot sier:
Mener du virkelig at Oscillococcinum blir produsert kun med håndkraft, av personer med “intensjoner om helende virkning.”? Du har sett reklamen for syltetøy, med bestemødrene som sitter og lytter til glassene? Er du sikker på at der slik det fungerer i virkeligheten i Big Placebo?

Jeg mente å vise til eksperimenter fra 90-tallet der personers omsorgsfulle uttynning av medisinen ble sammenlignet med en mekanisk variant uten innblanding eller nærkontakt med mennesker. Resultat: Vesentlig bedre helende virkning på den 1. varianten. Utover det har jeg ingen kunnskap om hvorvidt de «mekaniske» fremstilte medisinene i dag har noen form for virkning.

Når det er sagt ser jeg også at du nevner Placebo? Hva tror du det er for noe mystisk annet enn hva du nettopp sier ikke kan eksistere iflg Randi, nemlig tankenes/intensjonens påvirkning av sykdommen. Man tror seg frisk, eller aller helst iflg Randi, vedkommedne var ikke syk. Men om vedkommende var syk og likevel ble frisk som følge av troen på å bli frisk, hva er da troen annet enn tankenes påvirkning av materien. Altså det som foregår i hodet er ikke avgrenset til innholdet i hodeskallen.

Forklar oss noe vi antagelig alle opplever mange ganger gjennom livet, nemlig at intensjonen/tanken om å ringe til min søster resulterer i at søsteren ringer i nesten samme øyeblikk. Ikke èn gang men gjentatte ganger gjennom livet. Tilfeldigheter iflg Randi? Hvem har ikke opplevet å føle seg stirret i nakken, for så å bråsnu og oppdaget at nettopp det var tilfellet. Var min fornemmelse av å bli stirret i nakken en konsekvens av den FYSISKE begivenheten at noen faktisk stirret meg i nakken? Eller er det slik at min bevissthet «fanget» opp at den stirrende personens tanker/bevissthet var rettet mot meg. Dagens rådende oppfatning er at bevistheten skapes i hjernen og er lokalisert inne i hodeskallen og kun der. Hvordan forklarer man så at man kan fornemme andres tanker rettet mot seg? Men hva om bevisstheten ikke skapes i hjernen, men er eksisterende uavhengig av alles eksistens, og at hjernen kun er et organ som er i stand til å «huse» bevisstheten? At vi deler på et felles bevissthetsfelt. Om vi deler på et felles bevisthetsfelt, er det da forståelig at man fornemmer at noen stirrer en i nakken? At man tenker å ringe sin søster med det resultat at søsteren ringer?
Her dr John Hagelin:

Dr Amit Goswami:

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Kommentarfeltet bekrefter at vi fortsatt ikke vet eller vil vite hva som er vår virkelige identitet. Dvs at vi så langt ikke er i stand til å definere hva et menneske er vitenskaplig.
Skeptikere her derfor ingen mulighet til å forstå seg selv fordi de ikke åpner for å utvikle nødvendig persepsjon utover det mentale selvbilde. Kunnskapen finnes, men ikke viljen til å anvend kunnskapen om menneskets iboende energimessige potensiale til annet enn verdslige lyster.
Det hjelper ikke om JJ og flere roper; kom å se – til de som fornekter sine øyne å se med annet enn akademisk stolthet.

Ingen prøver/gidder lenger å forstå hva som menes med skriftsteder som eks: Matth 6:22 The light of the body is the eye: if therefore your eye be single, your whole body shall be full of light. Vi får ta noen svippturer til helvete først som antydet over, det er i det minste et sentralt tjenestested…

« Forrige artikkel

Rothschilds Reuters hoax i Libya-dekningen

Neste artikkel »

NWO-nettverket: Beste evidens

336
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x