Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Spionbasen: Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge

“Norge er en drømmepartner og en av de to viktigste partnere for USA når det gjelder teknisk etterretning”.

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2

  Global mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2.

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 1.

Universets barn

Nyhetsspeilet bringer her utdrag fra boka "Universets barn", som var forut for sin tid da den kom ut i 1995 med et budskap som trolig flere er åpne for idag.

Vannets dimensjoner; mytologi og strid

Størstedelen av jorden er dekket av vann og størstedelen av kroppen består av vann. Vann er livsbærende og verdien av vann kan neppe overvurderes, selv om vann er en selvfølgelighet i hverdagen.

“Til barnets beste” – staten som omsorgsperson

Statens "omsorg for barn" fører til overgrep både mot barn og foreldre i Norge.

“Til siste dråpe”; når oljen tar slutt

Norske myndigheter har tillatt at oljen på norsk sokkel er blitt pumpet opp i et forrykende tempo

EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

Norge har to kraftige radaranlegg ved navn EISCAT. Det kraftigste er utenfor Tromsø og det andre på Svalbard. Tromsø-anlegget oppgraderes i disse dager til 3D. Dette anlegget bidrar til å forårsake ekstremvær og påvirke jordens klima negativt. Dessuten samarbeider anlegget i hemmelighet med USAs militærvesen; et geofysisk supervåpen på norsk jord...Finnes det i det hele

Hva er mind control – tankekontroll?

Mind control (tankekontroll - adferdskontroll) er en teknologi som er utviklet i all hemmelighet innenfor psykiatri og etterretning (også i Norge). Mind control ser ut til å være taushetsbelagt både for psykiatri og presse. Nyhetsspeilet gir her en kort introduksjon til mind control.