Alberto Riveras avsløringer om jesuitt-ordenen og den virkelige historien

17.3K visninger
28 minutter lesetid
67

Alberto Rivera (1935-1997) var jesuitt under ed, da han ble kjent med Vatikanets onde planer for verdens-dominans. Rivera vendte da den katolske kirken ryggen og valgte å bli fløyteblåser, noe som til slutt kostet ham livet.

Nyhetsspeilet bringer her Alberto Riveras viktige vitnemål om den virkelige historien. Det viser seg at svært mange negative historiske hendelser har vært organisert i det skjulte av jesuitt-ordenen og pave-veldet i Vatikanet.

Alberto Riveras beretning begynner her:

«Da jeg var jesuitt under ed, ble vi fortalt sannheten om både nazismen og kommunismen. Og jeg fikk vite hvorfor millioner av forsvarsløse jøder ble drept. I tre år ble jeg undervist av en lynende intelligent tysk Jesuitt, Kardinal Augustine Bea, som gav oss topp hemmelig informasjon. Det var en oversikt over historiske begivenheter som aldri kommer til å bli skrevet i historiebøkene!

Kardinal Augustine Bea var lederen for den Katolske institusjons økumeniske bevegelse, skriftefar for Pave Pius XII, samt jesuitt under høyeste ed og innsettelse…

 

Protestantiske ledere

De fleste av de store protestantiske ledere, så som Luther, Melancton, Wycliffe, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon m.fl. hevdet at den katolske institusjon er ”Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” Åpenbaringen 17, beskriver ikke det gamle Babylon, men det Vatikanet vi har idag.

De fleste av de store protestantiske ledere, så som Luther, Melancton, Wycliffe, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon m.fl. hevdet at den Katolske institusjon er ”Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” Åpenbaringen 17, beskriver ikke det gamle Babylon, men det Vatikanet vi har idag...
De fleste av de store protestantiske ledere, så som Luther, Melancton, Wycliffe, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon m.fl. hevdet at den Katolske institusjon er ”Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” Åpenbaringen 17, beskriver ikke det gamle Babylon, men det Vatikanet vi har idag…

Moderkirken

Intet annet religiøst system idag kaller seg selv ”Moder”. Selv hennes farger er oppregnet i Bibelen. Skarlagen og purpur – symboler på autoritet. Intet annet religiøst system har dobbelt makt – Politisk og religiøs.

Skarlagen og Purpur - symboler på autoritet. Intet annet religiøst system har dobbelt makt – Politisk og religiøs.
Skarlagen og purpur – symboler på autoritet. Intet annet religiøst system har dobbelt makt – Politisk og religiøs.

Moderen til stygghetene har mange barn. Jeg vil fortelle om to av dem. Begge ble skapt og oppfostret av Satan gjennom Vatikanet for å bringe død og lidelse til millioner av mennesker. Disse to barn av ”Moderen” er Nazismen og Kommunismen.

Nazismen og kommunismen er "barn" av Vatikanet...
Nazismen og kommunismen er «barn av Moderen» Vatikanet…

Til Jerusalem

Men før jeg beviser dette, må jeg forklare hvorfor det jødiske folk alltid har vært skyteskive for Vatikanet. Vatikanet har alltid ønsket å flytte til Jerusalem, fordi det var stedet hvor den sanne kristne menighet ble startet.

De ortodokse jøder har hindret dette, og er derfor på Romas dødsliste. En djevelsk sammensvergelse ble klekket ut av Satan selv, innenfor Vatikanet, for å knuse jødene og deres tro.

Paven bifalte det omkring år 900. Senere møtte jøder over hele Europa redslene fra en katolsk inkvisisjon som fortsatte gjennom flere hundre år.

 

Biologisk infiltrasjon

De jødiske ektemenn og fedre ble beskyldt for kjetteri, torturert og slått i hjel, mens mødre og døtre ble voldtatt og misbrukt. Barna som ble født var følgelig ”uekte” barn. Avkom av Katolske soldater. Det var et ødeleggende slag mot den jødiske tro.

 

Korstogene

Lenge før korstogene forhandlet Vatikanet i hemmelighet med Muhammed, og støttet ham økonomisk for å få hjelp til å tilintetgjøre jødene. Men da de Islamske hærstyrker inntok Jerusalem i profetens navn ble paven forhindret fra å flytte Vatikanet dit. Muhammed hadde kalt paven og jødene for vantro. Korstogene begynte, historien forteller oss at disse kristne kjempet for Gud og paven for å befri Jerusalem og det hellige land fra det Islamske Herredømmet.

Men disse menn var ikke kristne i noen som helst betydning av ordet. De kjente ikke Herren eller hans kjærlighet. De var rå og gudløse menn, ledet av prester for å fullføre Satans Plan.

Det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre…

De begynte i 1096 med først å angripe jødene i Europa, og de utslettet hele samfunn. Etterhvert som de beveget seg mot Jerusalem, led jødene som kom i deres veg forferdelig. Denne katolske maskinen viste dem ingen barmhjertighet. De etterlot seg et spor av blod, død, elendighet og hat, sammen med tusener av uønskede barn som vokste opp til å oppdage at deres fedre var katolske soldater.

Dette var den planen som var utklekket i Vatikanet. Hver gang korsfarerne angrep det hellige land, ble en generasjon av forstøtte jødiske barn født, som ødela de jødiske arverekkene!

Tvunget til dåp

Den psykologiske innvirkningen på disse jødiske mødre og deres barn var tragisk. Fordi deres menn var drept, var disse arme kvinner nær sultedøden mens de prøvde og forsørge og oppfostre disse barna som konstant påminnet dem om den skrekkelige tragedien som rammet dem. Disse barna ble tvunget til katolsk dåp. Vatikanet hadde planer med dem.

Da de ikke hadde noen fedre til å veilede seg, ble barna opprørske. Alle så ned på dem. De følte intet for den jødiske tro. Disse barna var følelsesmessig skadet for livet.

Det femte korstoget

Det femte korstoget ble kalt ”barnekorstoget” og var en av Satans mest grusomme tiltak mot jødene. Den katolske institusjon holdt et våkent øye med disse barna i Europa som var halvt jødiske og halvt katolske.

Da tiden var moden, ble de opplært sammen med andre for å vinne Jerusalem for paven. Endelig følte de seg ønsket. Prester som holdt et kors i sin hånd siterte Salme 8:3 og inspirerte slik disse barna til å følge dem.

“Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.”

En hær av barn vokste til tusener på deres marsj mot Syd-Italia. Mange døde på turen pga. den ekstreme varmen og mangel på vann og mat. Mange led overlast før de ble lastet inn i skipene. De hadde hjemlengsel og var ulykkelige. Disse stakkars barna var i ferd med å få sitt livs mest brutale sjokk. De hadde gjort en skjebnesvanger feiltakelse! De hadde stolt på paven!

Vi fikk vite at en hemmelig avtale var inngått. Da barna var sikkert ombord i skipene, først da ble den forferdelige sannheten åpenbart. De var blitt solgt som slaver til muslimene. Hvorfor? Disse barna var jo blitt døpt. Paven satset på at når disse barna vokste opp, ville de gjøre opprør mot sine muslimske herrer og slutte seg til de fremtidige korstog for å innta Jerusalem for paven.

Denne forbrytelsen var en avskyelighet i Guds øyne, men husk på at Guds ord kaller den romersk katolske kirke for MOR til stygghetene på jorden. Og den som leder og manipulerer dette systemet er Satan.

Hvorfor ønsker Vatikanet å flytte til Jerusalem? Hvorfor forlate St.Peters plass og St.Peters trone i Roma? Tross alt ble ikke Peter korsfestet opp-ned utenfor Roma som Vatikanet har fortalt oss i århundrer? Er hans levninger ikke i Vatikanet? Uheldigvis har det i nyere tid kommet fram ting som er temmelig pinlige.

Apostelen Peters grav ble funnet i Jerusalem på byggetomten til Fransiskanerklosteret ved navn ”Dominus Flevit”. For en fadese for Vatikanet! Det er vanskelig å holde dette skjult.

 

Dødsfiender

Nå skal vi se på en annen av den katolske kirkes dødsfiender: Den Greske og den Russisk-Ortodokse kirke. Problemene startet omkring år 330, men for å få et klart bilde, la oss gå tilbake til korsfestelsen. Etter Jesu død, begravelse, oppstandelse og himmelfart led hans sanne menighet en veldig forfølgelse.

På denne tiden visste de ikke hva en katolsk prest eller Pave var. Fordi de ennå ikke eksisterte. Til tross for forfølgelsen, var Guds Ånd over de sanne troende. De økte i antall. Keiser etter Keiser prøvde å stanse bevegelsen, men greide det ikke.

Satan fant dermed ut at han ville bygge en falsk kirke og kontrollere de troende gjennom frykt og tradisjon. Denne ville ødelegge de sanne troende med et falskt kristendomssystem.

Slik greide Satan å få det gjennom: Det romerske imperium, var i forfall. Keiserne endret sin påkledning de satte på seg religiøse kostymer, og påberopte seg å være Peters arvinger. Men deres sataniske system forble uforandret. De gav ganske enkelt sine gamle guder nye navn. Jupiter ble Peter. Venus ble Jomfru Maria osv.

 

Undergrunnsarbeid

På grunn av de store forfølgelsene hadde den sanne kirke arbeidet under jorden siden år 70. I år 313 utstedte Keiser Konstantin sitt ”Toleranse-dekret”. Noen kristne kom fram fra skjulestedene, og lot seg lure.

Da Konstantin satte seg selv som den første Pave, visste de kristne at dette var en antikrist. Han prøvde å forene romerne og de kristne ved en kombinasjon av den sataniske Ba’al-dyrkelsen og det som Jesus lærte. Resultatet av dette rotet, var det ugudelige katolske systemet.

De ekte kristne visste at Satan hadde skapt et religiøst monster, og kalt det for kristent. De visste at det var falskt, ubibelsk, ja direkte satanisk. Så for å berge sine familier flyktet de opp i fjellene. Den sanne kristne kirke gikk enda dypere under jorden i nesten 1000 år. Da Konstantin trakk seg tilbake, gav han biskopen av Roma tittelen Pave.

Konstantin flyttet til Bysantium i Tyrkia i år 330, gav byen en ansiktsløftning og kalte den Konstantinopel. Han forble lojal mot det romersk- katolske system, på de syv fjell.

Men ettersom tiden gikk, utviklet det seg en splittelse i den katolske institusjon, mellom Roma i vest og Konstantinopel i øst. Konstantinopel ble senteret for den ortodokse kirken. De ble bitre fiender.

 

Krig!

I år 1204 satte Pave Innocents III igang det fjerde korstog og angrep Konstaninopel. Korsfarerne knuste byen og dens innbyggere, og røvet alt de kunne få tak i. Isteden for å bli brakt tilbake under pavens kontroll, forbannet de ortodokse overlevende paven, og trakk seg enda lenger unna. Som tiden gikk ble de østlige russiske kirker beskyttet av de russiske Tsar’er . Den katolske institusjon mente at hvis Tsaren og den ortodokse kirke ikke ville legge seg inn under Vatikanet, da burde de bli ødelagt på like linje med jødefolket.

I 1491 hadde paven hatt makt over Europas konger og dronninger i århundreder. Det var en mørk periode i historien. Situasjonen begynte etterhvert nå å bli ustabil for Pavedømmet, og det var protestantisk uro og torden i luften.

På denne tiden ble en liten gutt født på Loyola- slottet i Spania Han var en spansk basker ved navn Inigo Lopez de Recalde. Navnet han tok var senere det navnet han ble kjent under, det var Ignatius av Loyola. Han var grunnleggeren av Societas JesuJesu venner. Han grunnla også Allumbrados, idag bedre kjent som Illuminatet . Han ble den første Jesuitt-general.

På grunn av den måten han styrket den katolske institusjon, ble han gjort til helgen i 1622. Ignatius av Loyola var et satanisk geni. Han bygde en hær av ”prester” som var fullstendig underlagt disiplin og orden. De ble raskt de mest fryktede religiøse avstrafningsstyrkene i historien. De var Vatikanets ”spesialstyrke”

Jesuittene har inntatt og knust nasjoner. De har startet kriger og drept konger og presidenter, inklusive Abraham Lincoln. Jesuittene er villige til å gjøre hva som helst for å ødelegge ryktet eller livet til den som måtte stå i Deres veg.

De har blitt kastet ut av nesten alle nasjoner unntatt USA, hvor de er svært aktive i å kontrollere politikken, immigrasjonen til USA osv. Deres jobb er å få hver mann og kvinne og barn på denne jorden til å bøye kne og si at paven er Jesus Kristus her på jord, og underlegge seg hans makt totalt. Jesuittgeneralen kalles ”Den sorte paven” I virkelig heten er det han som styrer Vatikanet bak kulissene, og Satan styrer den Sorte paven.

 

Forsvunne beviser

De fleste bøker som avslører Jesuittenes blodige historie er enten forsvunnet, ødelagt eller ikke lengre å få tak i. Ikke bare bøker, men også tidligere Jesuitt-prester, som er ”falt ifra”, er enten døde eller forsvunnet uten spor.

Har så jesuittene vært aktive i det 20. århundre? Det følgende kommer til å få deg til å ramle av stolen! Under vår trening i Vatikanet lærte vi den sanne historien bak kommunismen. De lojale medlemmene av kommunistpartiet hvis de hadde fått høre faktumet at deres store helter Marx og Engels, som skrev kommunistmanifestet på 1800- tallet faktisk var instruert av jesuitt-prester!

Kardinal Augustine Bea, fortalte oss at kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Tsar. Det var en hevnaksjon. Kommunistpartiet ble i hemmelighet satt igang av agenter fra Roma (Illuminatet) for å skape enda en stor makt som var lojal mot Vatikanet.

kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Tsar. (Bildet viser den russiske Tsar Nikolai II, som ble drept av kommunistene i 1918)
Kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Tsar. (Bildet viser den russiske Tsar Nikolai II, som ble drept av kommunistene i 1918)

 

Den første verdenskrig

Paven støttet Tyskland, så da Keiseren Spurte Vatikanet om han kunne utvide Tysklands grenser fikk han Pave Pius X og Jesuittenes velsignelse. Like etter krigens begynnelse døde Pave Pius X , og gjorde med det plass for neste Gudfar, som var Pave Benedict XV, som avløste ham i Vatikanet. Han var også venn av Tyskland, og dermed var den krigen startet som skulle gjøre ende på all krig.

Ved å styre jesuittene og paven fikk Satan tyske katolikker til å drepe franske katolikker. Paven var likeglad med hvor mange som døde. Han var bare ute etter makt og hevn! Tyskland kjempet mot Frankrike, England og Russland. Så ble USA innblandet. Krigen varte i fire lange år, 1914- 1918.

Mens menn skrek i smerte, døde i gjørmen, på piggtråd, flådd i stykker, knust av kuler, kvalt av giftgass, hadde jesuittene det travelt med å planlegge den annen verdenskrig...
Mens menn skrek i smerte, døde i gjørmen, på piggtråd, flådd i stykker, knust av kuler, kvalt av giftgass, hadde jesuittene det travelt med å planlegge den annen verdenskrig…

Europa var ruinert! Ved hjelp av Vatikanet hadde Satan dradd millioner med seg til helvete. Mens menn skrek i smerte, døde i gjørmen, på piggtråd, flådd i stykker, knust av kuler, kvalt av giftgass, hadde jesuittene det travelt med å planlegge den annen verdenskrig. Jesuittene hadde allerede ofret det katolske Tyskland, Keiseren og hans regjering uten at det tyske folk visste om det. Bare for å starte en ny inkvisjon.

 

Tapene i den første verdenskrig

Antall registrerte døde i første verdenskrig var omlag 10 millioner. Antall sårede omlag 20 millioner. Krigen kostet tilsammen (på verdensbasis) : 332’112’500’000 Dollar (1919-dollar). Verdi i 2010 ville ha vært 4’347’352’625’000.

Alt dette takket være satan og Vatikanet…

 

Hevnlysten øker

Det protestantiske England og Amerika hadde beseiret dem. Jesuittene prøvde stadig å ødelegge dem pga. dette. Her bør vi huske Abraham Lincolns ord.

Arvingen til den russiske tronen var Alexis, sønn av Czar Nikolai og Czarina Alexandra. Denne lille gutten led av sykdommen som kalles hemofili. Hans blod koagulerte ikke når han fikk sår. Hvis han falt når han lekte, kunne det minste støt forårsake indre blødninger. Hans mors hjerte var knust. Legene kunne ikke hjelpe, og den lille gutten led forferdelig.

 

Rasputin

Rasputin ble kalt ”den gale munken”, og var en mann som hadde en besynderlig helbredelsesgave. Rasputin så ”gud og jomfruen” i visjoner. Når han kom nær til gutten stanset blødningene. Rasputin var tilhenger av seksual- satanisk tilbedelse, og benyttet seg av sine seksual-magiske påvirkningskrefter overfor tsarinaen, med flere. Han hadde en merkverdig makt over henne.

Rasputin hadde mange fiender i høye stillinger. Mange trodde Rasputin var et demonbesatt monster, som styrte Russland bak kulissene. Til og med Tsaren var redd for ham og hans merkelige krefter. Kardinal Augustine Bea fortalte oss at tsarinaen i et svakt øyeblikk fortalte Rasputin hvor tsaren hadde gjemt sitt gull. Rasputin gav denne verdifulle informasjonen videre til patriarken i den russisk-ortodokse kirken, like før han ble henrettet.

I sine regelmessige orienteringer gjennomgikk Cardinal Bea de tidligere, nåværende og fremtidige mål for Vatikanets midlertidige makt (jordiske makt). Dette skjedde samtidig med at Vatikanets konstitusjon ble oppdatert, som et resultat av Vatikanets 2.Konsil.

I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij, Lenin og Stalin. I all hemmelighet flyttet vi vårt gull inn i Russland og gjennom Tyskland, via våre nøkkelpersoner. Vi trodde at snart ville vår fiende være ødelagt, og at kommunismen skulle fremtre som en sterk datter av Vatikanet.

I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij (ikke på plakaten), Lenin og Stalin.
I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij (ikke på plakaten), Lenin og Stalin.

Lenin var i Sveits da han hørte nyhetene om revolusjonen som holdt på å starte i Russland. For å hjelpe revolusjonen med å ødelegge deres fiende, forberedte den tyske Høykommando, og andre i hemmelighet et spesialtog for å transportere Lenin og hans revolusjonister gjennom Tyskland. Lenin og noen av hans nøkkelpersoner foretok reisen i dette berømte nøkkeltoget, i april 1917.

Hovedansvarlig arrangør for reisen var Diego Bergen, en hengiven Tysk romersk- katolikk, som var opplært på jesuitt-skoler. Han ble senere den tyske ambassadør i Vatikanet, i Weimar-republikken og Hitler-regimets dager.

 

Oktoberrevolusjonen

Hvis revolusjonen lyktes, ville det bety døden for millioner mennesker, også for Tsaren og hans familie. Da Lenin ankom Russland i april 1917, hadde hans konkurrenter kontrollen på revolusjonen. Tsaren var blitt tvunget til abdikasjon og han og hans familie var under husarrest. Hans regjering hadde kollapset, og mesteparten av hans armé hadde desertert.

Forvirringen var total. Troppene som fortsatt var lojale mot Tsaren ble kalt ”de hvite russere”. De revolusjonære ble kalt ”de røde”. De var dødsfiender, som kjempet for å overleve. Lenin fikk makt over den revolusjonære regjeringen, og flyttet den til Moskva 10.mars 1918.

Tsarfamilien ble flyttet til Yekaterinburg i Uralfjellene i juli måned av sikkerhetshensyn. En avdeling av de ”hvites” styrker gikk mot den byen hvor familien befant seg. Det fantes stadig mulighet for at de kunne reddes. 17.juli 1918 holdt en gruppe ural-sovjetere en hurtig rettssak og dømte tsarfamilien skyldig.

 

Jesuitter = kommunister

Vi ble fortalt at noen av dem var jesuitter som utgav seg for kommunister. Endelig hadde den bevegelsen paven hadde ventet på kommet. Beskytteren av den ortodokse kirken hadde endelig blitt konfrontert med jesuittene, og disse sendte hensynsløst denne stakkars redde familien inn i evigheten. Senere samme kveld ble likene lagt i en lastebil og brakt ned til en øde gruve som heter ”De fire brødre”. Der ble de partert, brent og dynket med syre, og kastet ned i den forlatte gruven.

Jesuittene hadde arbeidet så raskt at det sentrale kommunistparti ikke engang visste om rettssaken og drapet på Tsaren før alt var over. Det var en kolossal seier for Vatikanet.

 

En ny inkvisisjon

Jakten på patriarkene, prestene og nonnene i den russiske ortodokse kirke begynte for alvor. Vatikanet ventet spent på nyhetene om ødeleggelsen av sine religiøse konkurrenter. Sovjeterne angrep klostrene, og nedslaktingen begynte. Bare en skjebnens ironi reddet den russiske kirke. Den gamle patriarken hadde et ESS i sitt erme.

[NB! Rivera hevder at dette var et eksperiment. Hvis den russiske kirken ble ødelagt, ville det neste målet bli den engelske (anglikanske) kirken, som fortsatt vaklet pga den falske konverteringen til Kardinal Newman, som i virkeligheten var en god jesuitt. Siden dette mislyktes, kom imidlertid den engelske kirke i Vatikanets hender 60 år senere gjennom den økumeniske bevegelse.]

Vi ble fortalt at da ”de røde” kom for å drepe den gamle erkepatriarken, mottok han dem med åpne armer og sa: ”Kamerater, endelig kommer dere… Vi har oppbevart Tsarens gull for dere. Mine kjære kamerater.”

Kommunistene ble slått av forundring over hans ord. De la ned sine våpen og aksepterte gullet og patriarkens vennskap, og beordret øyeblikkelig stans i nedslaktingen av ortodokse prester, munker og nonner. Den ortodokse kirken ble reddet. Ikke bare beholdt kommunistene Tsarens gull, de beholdt pavens gull også. Pavens gull, som kom til Russland gjennom Tyskland hadde forøvrig en særegen verdi.

Da paven fikk vite dette, holdt han på å få hjerteatakk. Han hadde blitt forrådt av sine egne. Vatikanet ble vill og gal av raseri, de hadde blitt ført bak lyset. Kommunistene skulle få betale for sin forbrytelse, uansett hva det måtte koste.

Gud har gjennom århundrene blokkert Vatikanet. Dette mønsteret vil bli opprettholdt, til hun blir ødelagt for alltid. Det ”Hellige Kontor”, som påførte sine ofre  tortur, død og hevn, skulle snart igjen være i funksjon, på samme måte som under den spanske inkvisisjon. Bare at denne gangen ville ikke ofrene bare være jøder og protestanter, men også inkludere den ortodokse kirke og de russiske kommunistene. Jesuittene visste at de kunne klare å gjennomføre dette, ved enda en verdenskrig.

På grunn av sine enorme rikdommer, kan Vatikanet kontrollere verdensøkonomien. Hun kan tvinge nasjoner i kne ved planlagte depresjoner. Dette gjelder til og med USA. Og hun vil gjøre det igjen i framtiden.

Illuminatet har et nært samarbeid med Opus Dei, sammen med nøkkel frimurere og Vatikanets finansielle departement. Gjennom dem kontrollerer Vatikanet verdens rikdommer. Roma har på en dyktig måte tatt seg av dem som er mistenksomme mot en verdensomspennende sammensvergelse, som går i alle retninger. Det hele er en enorm røklegging for å holde oppmerksomheten borte fra Vatikanet. Dette er grunnen til at så mange bøker er blitt publisert som avslører bevegelser som kommunistene, Trilateral-kommisjonen, CFR (Council of Foreign Relations), Rockefeller-imperiet, Illuminatet, Opus Dei, Club of Rome m.fl.

Det mest tragiske er at de fleste forfatterne og deres tilhengere overser at Roma har skapt de fleste av disse organisasjonene, samtidig som hun (Vatikanet) organiserer bekjempelsen av dem. Det hele er et stort spill, Bibelen sier:

”For av hennes horelivs vin har alle drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne. Og kjøpmennene på jorden. Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde”.

La oss gå tilbake til forberedelsene til den andre verdenskrig. Like etter den første krigen kom Tyskland inn i en forferdelig depresjon. Visse utvalgte pro-katolske jøder ble av Vatikanet beordret til å gjøre landkjøp av sultne og ruinerte tyskere. Pengene fikk de av Vatikanet.

De pro-katolske jødene kjøpte landet for en vanvittig lav pris. Tyskerne var desperate. Når tiden var moden, ville jesuittene bruke dette for å skape et hat mot de ortodokse jødene. Slagordet ville da bli at jødene ikke viste noen nåde mot tyskerne da de stjal deres land under depresjonen, og at nå var tiden kommet for å betale den tilbake.

Det hele var godt planlagt. Da første verdenskrig sluttet og de allierte skrev under Versailles-avtalen i juli 1919, var de så rasende på Vatikanet for å ha startet krigen, at de nektet å anerkjenne dem som politisk makt, og holdt dem utenfor konferansebordet.

Selv om Europa var i sjokk, var verken Frankrike eller den ortodokse kirke i Jugoslavia knust. Unge mennesker i Tyskland og Italia visste ikke hvor de skulle vende seg. De var opprørske. Inflasjonen var i ferd med å ødelegge deres land. Kommunistene holdt på å organisere revolusjonære grupper. Jesuittene arbeidet på tre fronter.

 

Vekkelse for Vatikanstaten

I 1922, døde Pave Benedict XV av forgiftning og Pave Pius XI tok hans plass. Den første fronten var Italia. På denne tiden dukket det opp en ukjent ung mann som spankulerte omkring og sa at han var den nye keiser, bestemt for å gjenoppbygge det romerske imperium. Hans navn var Benito Mussolini. Han var arrogant, hensynsløs og ond. Hans lille hær av svartskjorter var ikke mere enn en gjeng med pøbler som banket alle opponenter til underdanighet.

Den Sorte Paven (jesuitt-generalen) som på den tiden var Halke von Ledochowski gav en topp jesuitt i oppdrag å samarbeide med Mussolini. Hans prest og skriftefar var en jesuitt ved navn Venturi. De katolske stemmene, som var dirigert fra Vatikanet, hjalp Mussolini å komme til makten. Pius XI kalte Mussolini ”mannen som skjebnen tillot oss å møte”.

Til gjengjeld gav Mussolini sin underskrift på en erklæring som gjorde romersk-katolisisme til den eneste tillatte religion i Italia og dets territorier.

Vatikanet hjalp Mussolini å komme til makten. Til gjengjeld gav Mussolini sin underskrift på en erklæring som gjorde romersk-katolisisme til den eneste tillatte religion i Italia og dets territorier.
Vatikanet hjalp Mussolini å komme til makten. Til gjengjeld gav Mussolini sin underskrift på en erklæring som gjorde romersk-katolisisme til den eneste tillatte religion i Italia og dets territorier.

 

Mussolini på banen

Mussolini gjenopprettet pavens makt, og gav de geistlige både verdslig og politisk makt over hele nasjonen. Italia ble en stormakt under deres katolske fascist-diktator, Mussolini. Han bygde en kraftfull moderne hær og spilte med musklene ved å angripe Etiopia. Italia trengte mer land.

De stakkars uforutseende etioperne hadde ikke en sjanse. De kjempet tappert med sine spyd og skjold mens Mussolinis luftstyrker knuste dem totalt med sine maskingeværer, bomber og giftgass. Paven hadde velsignet Mussolinis styrker, og erkebiskop-kardinalen av Milano, Alfredo Ildefonso Schuster som var jesuitt, kalte denne massakren av svarte i Etiopia for et ”katolsk korstog”.

Omkring 1923, var Tyskland i totalt kaos. Inflasjonen var skyhøy, og pengene var verdiløse. Det tyske folket var kvalme av krigen og all dens død og elendighet. De skyldte på keiseren for alle ting, og fikk han og hans regjering kastet ut av sine kontorer. Kommunistene slåss for å ta over. Den nye regjeringen var svært svak.

Noen ville at det tyske folk selv skulle overta regjeringen, som de hadde gjort det i Frankrike, og prøvde å gjøre Tyskland til en republikk. Paven var ute av seg av raseri. Republikken var dømt til å mislykkes.

Protestantisme og demokrati er to ting som Vatikanet avskyr. Jesuittene handlet raskt for å stanse den nye Weimar- republikken. To menn ødela den. Den ene var Franz von Papan, den andre var Pacelli, som senere ble Pave Pius XII. Scenen var satt for Tysklands nye romersk katolske stjerne. Hans navn var Adolf Hitler.

 

Mein Kampf

En prest hadde det travelt med å skrive en bok som het ”Mein Kampf”. Forfatteren het Staempfle og var jesuittpater. Denne boken var hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland.

Boka "Mein Kampf" ble skrevet av jesuitt-presten Bernhard Staempfle, ikke av Adolf Hitler. Boka inneholdt hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland.
Boka «Mein Kampf» ble skrevet av jesuitt-presten Bernhard Staempfle, ikke av Adolf Hitler. Boka inneholdt hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland.

En ny stor inkvisjon var i ferd med å begynne. Det var bare en forskjell. De hadde ikke lenger dominikanske skjorter, men brune skjorter. De ble kalt nasjonalsosialister, forkortet til Nazister. De var støttet av Vatikanet, og brukte samme taktikk som Mussolini.

De banket opposisjonen helseløs slik at de ikke lenger våget å opponere, og/eller drepte dem. Blodige gateslag mellom katolikker som var nazister, og katolikker som var kommunister fant sted. De slåss om Tyskland.

Nazistene banket opposisjonen helseløs slik at de ikke lenger våget å opponere
Nazistene banket opposisjonen helseløs slik at de ikke lenger våget å opponere (bildet viser marsjerende menn tilhørende nazistenes bølle-organisasjonen SA – Sturm-Abteilung)

Tyskland ble den andre front for jesuittene. De bygde ”Det Tredje Rike”. Symbolet for denne kommende inkvisisjonen var et svastika. Hitler var Vatikanets utvalgte, han var utvalgt til å triumfere. Hitler og hans høyeste medarbeidere hadde noe til felles, De var alle katolikker og alle hadde jødisk blod i sine årer. Også Pacelli, mannen som senere ble Pave Pius XII.

Da det ble kjent at Pave Pius XI støttet Hitler, gav de romersk- katolske stemmene Hitler makten i 1933. Nå måtte verden se den forferdelige maskinen som ble kalt ”Det Tredje Rike” rett i øynene.

Her var det katolikkene som ble Herrer. På lik linje med Italia skrev Tyskland under en avtale med Vatikanet i Roma i 1933. Von Papan skrøt for verden: ”Det tredje riket er den første makt som ikke bare anerkjenner, men også praktiserer de verdifull prinsippene i Pavedømmet”.

 

Spania

Spania ble den tredje fronten. Tre presidenter av den spanske republikk Niceto Alcala Zamere, Manuel Azana, og Juan Negrin (alle tre merkelig nok trent av jesuittene) hadde krevd å få gjennom fem lover som skulle hindre Vatikanets innflytelse i den Spanske Republikk.

 1. Alle katolske kirkers eiendommmer skulle bli nasjonalisert.
 2. Alle katolske kirker skulle beskattes.
 3. Ingen flere skoler i prestenes hender.
 4. Alle skoler og klostre skulle kontrolleres av den spanske Stat.
 5. Anerkjennelse av den protestantiske religion.

Dette var et resultat av at babylik ble funnet under noen spanske klostre. Dette startet en blodig krig mot Vatikanet.

Paven leide flere divisjoner av muslimske leiesoldater, for å kjempe mot General Franco, for å drepe alle katolikker, jøder og protestanter som opponerte mot dem. Fordi en håndfull kommunister støttet republikken, ble verden ledet til å tro at det var en kommunistrevolusjon, takket være at Vatikanet kontrollerte verdenspressen. Alt dette for å dekke over sannheten.

Paven bannlyste lederne av den spanske republikken og erklærte åndelig krig mellom Pavestolen og Madrid. General Franco ble tilslutt Spanias romersk-katolske diktator. Francos regjering ble anerkjent av Vatikanet den 3.8.1937. Nære 20 måneder før borgerkrigen endte.

Nå hadde jesuittene ledere på sine tre fronter; Tyskland, Italia og Spania. Disse mennene ble ”Troens Forsvarere”. Og dermed var alt klart for at blodet skulle flyte i den nye hellige verdensomspennende krigen. Inkvisisjonen var endelig på vei.

 

Infiltrasjon

Tyske katolikker begynte å infiltrere protestantiske kirker etter ordre. Dette var avgjørende for det djevelske komplott som ville få innflytelse på jødenes tankegang i tiår fremover. Disse hemmelige katolikkene arbeidet hardt med å bli akseptert og vinne tillit hos de protestantiske kirkemedlemmer og pastorer.

Når så de anti-jødiske aksjonene begynte, ville disse katolske agentene som gav seg ut for å være protestanter, offentlig anklage jødene, og overgi dem til Gestapo, for å bli sendt til dødsleirer.

Selv idag tror jøder at det var protestantene som angav dem og at de sanne kristne er deres fiender. Jesuittene er mestere i bedrageri. Vatikanet tok over 1000 katolske jøder og skjulte dem under Vatikanets høyder. Så lenge krigen varte. Hvorfor? I tilfelle Hitler skulle tape. Vatikanet dekker alltid seg selv i tilfelle hennes planer skulle få tilbakeslag. På denne måten kunne de fortelle ”Vi beskyttet jødene mot Hitler”. For et skittent ondskapsfullt spill.

 

Femte-Kolonner

Mens Tyskland var i ferd med å bygge opp sin krigsmaskin, arbeidet jesuittene travelt med de land som det var bestemt at Hitler skulle invadere. Jesuittene bygde femte-kolonner i Frankrike, Belgia m.fl.

Det katolske fremstøt i disse landene var femte-kolonnene. I Belgia forkynte jesuittene et fascistisk Hitlerisert evangelium for Picard, Arendt, og Foucalt. De kalte det for ”Åndelig fornyelse”. For på denne måten å forberede veien for tyske invasjonsstyrker. Dette var en sann religionskrig.

I Frankrike ble den katolske aktivitet til femte-kolonnen, som arbeidet under navnet den nasjonale Katolske føderasjon. Jesuittene fortalte katolikkene at paven sto bak Hitler, og dermed var de villige til å tjene den katolske nazi-hær når tiden var inne.

Da Frankrike ble invadert av Tyskland, falt det på omkring 30 dager. Dette takket være katolsk aktivitet. I USA nådde jesuittpateren Coughlin over 20 millioner tilhengere via radio. ”Den Tyske krig er et voldsomt slag for Kristenheten”. Han holdt også oppsyn med hemmelige kommando-celler i storbyenes sentrum, som ble ledet i overensstemmelse med Loyolas sønners metoder, og trent av Nazi- agenter.

 

Et mystisk pave-dødsfall

Pave Pius XI døde 10.februar 1939. Dette var enda et mystisk dødsfall. Pave Pius XII kom til makten bedende for en nazi-seier.

Pave Pius XII kom til makten bedende for en nazi-seier...
Pave Pius XII kom til makten bedende for en nazi-seier…

Hitler begynte sine knusende angrep på Europa, og den andre verdenskrig eksploderte. Tyskland, Italia og Japan, kjempet mot resten av verden.

Millioner ble drept, skadet og lemlestet. I seks lange blodige år fortsatte krigen. En av Hitlers viktigste militære informasjonskilder, var Vatikanet. Gjennom de romersk-katolske skriftestoler.

Det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo, ble grunnlagt av Heinrich Himmler etter Jesuittordenens prinsipper.

Hitler sa til sine venner: ”Jeg kan se for meg Heinrich Himmler som vår egen Ignatius Loyola”. Mange katolske prester brukte sikkerhetspolitiets svarte uniformer. Jesuittpateren Himmler var en av de høyeste offiserene. Det var hovedsaklig gjennom denne organisasjonen at 6,2 millioner jøder led tortur og død, gjennom den Tyske Inkvisisjonen!!

Bibeltroende protestanter som bad for jødene og prøvde å hjelpe dem, ble også satt i arbeids/konsentrasjonsleirer.

I Jugoslavia ble ”The Separated Brethren” den greskortodokse kirkes medlemmer (les serbere) slaktet ned av fryktede Ustachis en katolsk gruppe ledet av jesuitter. Den umenneskelige tortur og massakrene som de utsatte sine ofre for, er nesten ikke mulig å beskrive med ord.

Mange prester var medlemmer av Ustachi-gruppene. Etter krigen flyktet Andria Artukovic til USA etter å ha drept nesten 1 million mennesker. Jugoslavia fikk nesten Artukovic tilbake så han kunne stå til rette for sine forbrytelser. Men takket være den romersk-katolske institusjon (Kardinal Spellmann), Den katolsk-kontrollerte Immigrasjonsservicen i USA og Secret Service, blokkerte de hans utlevering til Jugoslavia. ”Gudfar” Pius XII var svært fornøyd. Disse fiendene av Vatikanet måtte betale en svært høy pris for ikke å ha bøyd seg for ”Hans Hellighet”.

I Vatikanet gav Kardinal Augustine Bea denne orientering om hva som skjedde før, under og etter den annen verdenskrig. Etter som krigen gikk mot slutten, angrep sovjethæren fra øst, mens de allierte presset seg inn i Tyskland fra Vest, og knuste Hitlers armé.

General Franco sendte sin blå hær hovedsaklig bestående av baskiske soldater, til Tyskland, som svar på en hemmelig forespørsel fra Hitler om hjelp. En hel divisjon ble forflyttet med tog gjennom de alliertes linjer. Toget hadde Vatikanets flagg og de allierte ble fortalt at det hadde som oppgave å redde nonner, prester, og munker fra å bli drept.

Jesuittenes “plan B”

Den (spanske) blå armé slåss sammen med tyskerne for å forsvare Berlin. Da Adolf Hitler visste at han hadde tapt, begikk han selvmord, og Admiral Dönitz (en god katolikk) tok kommandoen i nazi-Tyskland. I stedet for å sende den blå arme tilbake til Spania som nazistene hadde lovet, sendte Admiral Dönitz Tysklands gullbeholdning med toget til Sveits, der den ble plassert i en sveitsisk bank for Vatikanet.

Den spanske blå armé var blitt forrådt. De fleste av dem som overlevde endte opp i russiske fengsler. Amerikanerne ble fortalt at gull-toget som passerte gjennom deres linjer, var et ”nådestog” fra paven, med medisinske forsyninger for de skadde. Da de så pavens flagg, passerte det straks uten inspeksjon.

De svært få overlevende fra den blå hær, som klarte å komme tilbake til Spania, ble enten skutt eller plassert på galehus for å sikre at historien om nazigullet ikke kom ut. Men noen spesielle offiserer i den blå armé, som var med i denne sammensvergelsen, returnerte i ære og ble rikelig belønnet for sin innsats.

Tyskland overgav seg den 8.mai 1945. Europa lå i ruiner. Skjøgen var igjen i vanskeligheter. Hennes ektefødte barn, som pave Pius XII hadde støttet, hadde falt. Hennes andre barn, som hun hatet, hadde vunnet.

Jesuittene som alltid er forberedt på forandringer, hadde satt opp følgende forholdsregler i tilfelle de skulle tape den andre verdenskrig:

 1. Få alle til å tro at Vatikanet ikke hadde noe å gjøre med krigen, og med tiden overbevise verden om at HOLOCAUST aldri skjedde.
 2. Sørge for at opprørske prester, nonner og munker også ble satt i konsentrasjonsleire, slik at de kunne overbevise verden om at også katolikker ble forfulgt.
 3. De beordret katolske familier og prester tiil å beskytte jøder i sine hjem, slik at dette i framtiden kunne brukes som PR-materiale for filmer og bøker. De jødene dette gjaldt hadde allerede konvertert til katolisiemen.
 4. Legge til rette for å skape en europeisk superstat, som skulle ta verdenshegemoniet fra USA.
 5. Forandre sin fasade ved å sette opp det andre vatikankonsil.
 6. Få en kommunistisk pave fra et av landene bak Jernteppet, for å glede kommunistene og prøve å få dem til å konvertere til katolisismen. For å fullbyrde profetien om «Fatima», som Pave Pius XII var så dypt involvert i.

 

«Sønn av den katolske kirke»

”Adolf Hitler, sønn av den katolske kirke, døde som Kristendommens forsvarer. Det er derfor forståelig at det ikke finnes ord som er dekkende for sorgen over hans død, når man tenker på den mengde av mennesker som opphøyde hans liv. Over hans jordiske levninger står de enestående moralske eksempel. Og Gud gir ved martyriet Hitler Laurbærkransen for seieren.”

Denne begravelsestale for Nazi-sjefen, en utfordring til de allierte, er uttalt av Pavesetet selv, under General Francos presses dekning. Det er et kommuniké fra Vatikanet via Madrid.

Har Skjøgen (dvs. Vatikanet) noengang bedt verden eller jødene om tilgivelse for denne grusomhet? Selvfølgelig ikke, og hun kommer aldri til å gjøre det heller, for hun hater fortsatt jødene.

 

Vatikanet og Israel

Vatikanet anerkjente aldri Israel som nasjon. Prisen for anerkjennelse er at Israel lar Vatikanet overta Jerusalem. Måtte Gud være oss nådig. Om USA noensinne underskriver en pakt med Vatikanet, så ville det gjøre den romerske-katolisismen til den eneste anerkjente religion i USA, og ville utsette deg og dine barn for samme terror som jødene har vært utsatt for i snart 2000 år. Forhandlingene for å få istand en overenskomst er allerede under oppseiling.

Dagens religiøse system er veldig gammelt. Det startet like etter syndfloden. Satan brukte to personer, Nimrod og Semiramis, for å skape denne verdensomspennende religionen i Babylon. Nimrod giftet seg med Semiramis som var hans egen mor, og etter hans død, hevdet Semiramis at han hadde blitt solguden Ba’al.

Et av de andre navn han fikk var Sol. Dette systemet gjorde henne til en gudinne. Også Semiramis fikk siden mange navn, gjennom århundrene ble hun kjent som Isis, Venus, Himmelens Dronning, og Jomfru Maria.. Akkurat som det religiøse systemet idag, var også dette knyttet til Verdens politikken.

Her er forbindelsen idag: Det finnes i Obelisken, som er en fire siders søyle som er orientert mot de fire himmelretninger. På toppen er det en pyramide. Den representerer kombinasjonen av såvel politisk som religiøs makt på verdensplan. Den finnes i USA (George Washington- monumentet), i Egypt, og i Vatikanet (På Petersplassen).

Obelisken, som er en fire siders søyle som er orientert mot de fire himmelretninger. På toppen er det en pyramide. Den representerer kombinasjonen av såvel politisk som religiøs makt på verdensplan. Den finnes bl.a. i USA (George Washington- monumentet - bildet til v.) og i Vatikanet (på Petersplassen - bildet til h.).
Obelisken, som er en fire siders søyle som er orientert mot de fire himmelretninger. På toppen er det en pyramide. Den representerer kombinasjonen av såvel politisk som religiøs makt på verdensplan. Den finnes bl.a. i USA (George Washington- monumentet – bildet til v.) og i Vatikanet (på Petersplassen – bildet til h.).

 

For frimurerne, jesuittene og Illuminatet er det et hemmelig symbol på en ”En-Verden-Regjering”. Obelisken er okkult. Den representerer solguden Ba’al og også ”Liv ved Sex”. Den er et Fallossymbol.

 

For frimurerne, jesuittene og Illuminatet er det et hemmelig symbol på en ”En-Verden-Regjering”. Obelisken er okkult. Den representerer solguden Ba'al og også ”Liv ved Sex”. Den er et Fallossymbol. (Bildene viser obelisker med svært sentral plassering i hovedstedene Paris til v. og Buenos Aires til h.)
For frimurerne, jesuittene og Illuminatet er det et hemmelig symbol på en ”En-Verden-Regjering”. Obelisken er okkult. Den representerer solguden Ba’al og også ”Liv ved Sex”. Den er et Fallossymbol. (Bildene viser obelisker med svært sentral plassering i hovedstedene Paris til v. og Buenos Aires til h.)

 

Da jeg var under ed i jesuittordenen, ble det fortalt oss at den økumeniske bevegelse hadde som mål å utslette protestantismen. Når det var skjedd skulle alle jesuitter i verden få et tegn, som en forberedelse på underskrivingen av pakten med jødene og forberedelsen på å presentere en ny verdensordning.»

Denne norske oversettelsen av Alberto Riveras beretning om den virkelige historien er hentet fra Bibelfellesskapets nettsider.
(Visse språklige forbedringer er foretatt).

Videoer med Alberto Rivera

http://www.youtube.com/watch?v=hw9sOhhcK_o

(Etter ca. 13.10 i denne videoen sier Rivera at «The … roman catholic church is the cause of all our evils»…

Alberto Riveras vitnemål formidlet i tegneserieformat (nå på nett)

Tegneseriehefte 1: Alberto
Tegneseriehefte 1: Alberto

Tegneserieheftet «Alberto» kan leses og blas i her.

Tegneseriehefte 2: The double cross
Tegneseriehefte 2: Double cross

Tegneserieheftet «Double cross» kan leses og blas i her.

Tegneseriehefte 3: The Godfathers
Tegneseriehefte 3: The Godfathers

Tegneserieheftet «The Godfathers» kan leses og blas i her.

Tegneseriehefte 4: The Force
Tegneseriehefte 4: The Force

Tegneserieheftet «The Force» kan leses og blas i her.

Tegneseriehefte 5: The Four Horsemen
Tegneseriehefte 5: The Four Horsemen

Tegneserieheftet «The Four Horsemen» kan leses og blas i her.

Tegneseriehefte 6: The Prophef
Tegneseriehefte 6: The Prophet

Tegneserieheftet «The Prophet» kan leses og blas i her.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

67 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Marta Steinsvik (http://no.wikipedia.org/wiki/Marta_Steinsvik) er Norges fremste jesuitt-kritiker gjennom tidene. (Hun kjente neppe til jesuittenes mange tilfeller av medvirkning til mord i den skjulte historien, som er gjengitt her av Alberto Rivera).

I boka ”St. Peters himmelnøkler” hudfletter Marta Steinsvik jesuittenes såkalte morallære.

I år har Norges grunnlov fylt 200 år. Et element i Grunnlovens § 2 var forbudet mot jesuittes adgang til riket, med formuleringen ”Jesuitter maa ikke taales”.

Det ble sagt at det var umulig å oppheve jesuitt-forbudet i Grunnloven så lenge Marta Steinsvik var i live. Hun døde i 1950. Grunnlovsforbudet mot jesuitter ble opphevet i 1956.

I 1956 var maktmannen Jens Chr. Hauge allerede blitt deltager i Bilderbergs indre krets (den såkalte styringskomitéen; ”Bilderberg steering committee”).

Hauge utvekslet da brev – svært hemmelige sådanne – med Joseph Retinger, en jesuitt som var en av grunnleggerne av maktforumet Bilderberg.

Kaare Olav Eikrem
Kaare Olav Eikrem
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Heisan.
Kan ikke si noe annet at du har en fantastisk fantasi;) Dette var litt av en samling konspirasjoner samlet på en gang. Du overgår deg selv;)

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Kaare Olav Eikrem
8 år siden

Kaare O – ifall du ikke har fått det med deg:
Denne artikkelen er skrevet av tidligere høygrads-jesuitt Alberto Rivera (1935 – 1997).

Den finnes også på engelsk, bl.a. her:
https://www.scribd.com/doc/29451882/Rivera-s-Revelation-Chick-s-Alberto-Series

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Hvorfor blir det mer og mer av den nye jesuitt-paven i media?
Igår viste NRK direkte fra Vatikanet og idag følger VG opp med live stream fra samme sted.

Av andre religiøse innslag blir det mindre og mindre.
Men Krislam bevegelsen, med paven i spissen, forener verdens religiøse.

Det er viktig å forstå tidens tegn.

– Gud skapte på 6 dager, hvilte på den syvende.
– Enok ble bortrykket, Noah frelst gjennom trengsel.
– Det hebraiske folket kommer tilbake til Israel.
– Staten Israel snart 70 år.
– Pest, det fjerde segl.
– Blodmåner, det femte segl.

http://wp.me/p3uvTQ-aO

– Templet i Jerusalem.
– Konflikt mellom Øst og Vest.
– Verden blir delt opp i 10 regioner.
– Dyrets merke gir åndelig død.
– Den aller siste paven er her.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Her er en bildekavalkade med glimt fra «satans tempel» vatikanet:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/glimt-fra-satans-tempel-vatikanet/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Kjempebra Hans. Takk for at du publiserer Alberto Rivera såpass grundig. Det er imponerende. Nå i 2014 er Krislam på offensiven med paven i spissen:

http://wp.me/p3tGFm-9u

Ellers vil jeg minne om tegn i tiden som viser at hedningenes tidsalder straks er ferdig:

http://wp.me/p3uvTQ-aO
+

Guds Fred i sjel og sinn.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Napoleon Bonaparte sa dette om Jesuittordenen og jesuittgeneralen etter
at han var blitt fratatt makten og plassert på øya St. Helena etter nederlaget ved Waterloo:

”Jesuittene er en militær organisasjon, ikke en religiøs orden. Deres sjef er en general for en hær, ikke en enkel abbed i et kloster. Og målet med denne organisasjonen er MAKT. Makt i sin mest despotiske utøvelse. Absolutt makt, universell makt, makt til å styre verden med viljen av en enkelt mann.

Jesuitt-generalen insisterer på å være hersker, suveren, over de suverene. Overalt hvor jesuittene får komme inn vil de være herskere, koste hva det koste vil…

Hver handling, hver forbrytelse, uansett hvor grusom, er et fortjenstfullt arbeid, hvis det blir begått for interessene til jesuitt-ordenen, eller etter ordre fra (jesuitt-) generalen.”

Napoleon hadde lært jesuittene svært grundig å kjenne, fordi det var jesuitter som hadde gjemt seg på Korsika (etter at Jesuitt-Ordenen var blitt forbudt av paven i 1773), som hadde vært intrigemakerne i kulissene som hadde brakt Napoleon til makten.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Napoleon ydmyket paven på flere måter. Han satte selv keiserkronen på sitt hode, beseiret Vatikanstaten i krig og arresterte pave Pius VI.

Napoleon lagde også endel nye lover som kom borgerne til gode. Satte til side Kirkens lover og innførte nye.

Mye tyder på at Napoleon også tvang paven til å oppløse Jesuitt-ordenen. Men den ble gjenopprettet noe senere.

http://wp.me/p3uvTQ-3F
+

Lucc30
Lucc30
Abonnent
8 år siden

Spennende og ufordrer til videre research.
Igjen ser vi, sannsynligvis uten Riveras egen viten, løgn og sannhet presentert i skjønn forening.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
Svar til  Lucc30
8 år siden

……..og det skal selvfølgelig stå utfordrer………..

martureo4u
martureo4u
Abonnent
8 år siden

Riveras vitnesbyrd er veldig interessant. Det som også er interessant er Riveras fokus på alle hedenske skikker som vi har adoptert, og spesielt julefeiring som ikke har noe med Jesu’ fødsel å gjøre. Rivera henviser også til Alexander Hislop, The Two Babylons, 1853. http://www.ldolphin.org/PDFs/The_Two_Babylons-Alexander_Hislop.pdf i sitt vitnesbyrd. Det finnes mye research på området, og jo mer man graver ned i emnet, finner man at den katolske kirke har lite å gjøre med ekte kristendom. Emnet bør ikke avfeies så lett.

magister
magister
Abonnent
8 år siden

Holocaust er som kjent bare oppspinn, hvorfor skal vi tro på Alberto? Alt han sier er garantert dis-info. Hvis nythetsspeilet skal beholde kredibiliet bør de kjøre samme linje hele veien.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  magister
8 år siden

Hva mener du med :»Samme linje hele veien» ?

Rabalder
Rabalder
Abonnent
8 år siden

Denne artikkelen samsvarer mye med det so Jordan maxwell står for. Nemlig at den største ondskapsfulle makt her på jorde (sett fra den allmenne menneskehet’s side) er Vatikanet og Jesuitt-ordenen. Det gamle Romerriket tok aldri til seg den nye kristne lære fra nytestamentet. De bare kamuflerte det gamle maktsystemet med falsk kristendom. Og har med det blitt kanskje verdens rikeste organisasjon med forskjellige kirkeskatter og avlatspenger gjennom langt mer enn 1000 år etter hvert.
Hvem er så jesuittene i dag? Personlig tror jeg at de består av både rike Jøder og Nasister og kommunister og kapitalister. I hovedsak gamle rike blodslinjer som har hatt pengemakten her på jorden veldig lenge, som nyter godt av måten penge- og bank-systemene er bygd.Og at dette ikke blir avslørt. Noen mener også at det er gamle egyptiske blodslinjer fra farao- familier.
Når det gjelder jødene og israel så er det vel fattige og hjernevaskede jøder og såkalte falske jøder, kasarer, som er flyttet dit etter 2. verdenskrig. De virkelig rike jøder bor nok andre steder. For dem er det business sammen med andre rike blodslinjer. Det er av sine egne man skal ha det, heter det. Opprettelsen av Israel er vel også et ledd i :Splitt og hersk – strategi.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Rabalder
8 år siden

Enig i mye av det du skriver her. Roma tok aldri til seg sann kristendom. Det var Tempelridderne som bygde opp det europeiske banksystemet. Paven og den franske kongen tok over hele banksystemet da det ble krig mot Tempelridderne, år 1307.

Men når det gjelder Israel er det en dualitet. Både iIIuminatet og Gud har interesser i det jødiske folket. iIIuminati med antikrist i spissen vil inngå en pakt med jødene for å forføre dem bort fra Guds plan. Bibelens Gud derimot ønsker å oppfylle den siste årsuke, den siste sesong av tid, som står tilbake for det jødiske folket. Etter at hedningenes tid er fullført.

http://wp.me/p3uvTQ-aO

Viktig å forstå tegnene i vår egen tid.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

EU-presidenten Rompuy: «Vi er alle jesuitter!»

Guelph Canaan
Guelph Canaan
Abonnent
8 år siden

Jeg har over en lengre periode hatt oppsyn med Nyhetsspeilet og dets likesinnede og deres artikler, meninger og påstander.

Grunnen for dette, var å kartlegge i hvilken grad propaganda og overlagt feilinformering påvirker aktivt debatterende mennesker, deres syn, forståelse, evne til kritisk og rasjonell tenkning og deres respons på kognitiv dissonans.

Funnene er nedslående.

NB! Det skal nevnes at jeg ikke tilhører Skepsis.no, Vepsen.no eller noen andre irrasjonelle eller ikke-tenkende fraksjoner.
La oss begynne med denne artikkelen:
• Alberto Rivera – var en oppmerksomhetssyk protestantisk aktivist med liten ekte kunnskap rundt emnene han forfektet og stilte seg over. Rivera hadde flere arrestordre på seg for svindel og for å ha løyet på seg sin status som katolsk prest og jesuitt. Rivera hadde aldri noen forbindelse til disse.
• Jesuittene – hadde i følge Rivera stått bak flere politiske overbevisninger, som kommunisme, nazisme og en inkvisisjon på 1400 – tallet. Problem med sistnevnte er at Jesuittene ble først dannet i 1534, og ikke av katolikker, men av det opprinnelige Illuminati.
• Illuminati – ett av de største kontroverser, og det som tester folks kunnskap og kognitive dissonans mer enn noe annet.
– Konspirasjonsteorier rundt Illuminati som er beviselig og historisk feil:
 Dannet av Adam Weishaupt
 Arkitekten bak de fleste revolusjoner
 Ansvarlig for vår fleste lidelser
 Sataniske
 Eier verdensbankene
 Styrer verden
 Styrer musikkindustrien
 Og ellers det som finnes av kosnpirasjonsteorier
– Sannheten om Illuminati, nå og den gang:
 Illuminatis første stormester – Pythagoras
 Illuminatis lære eksisterte før Pythagoras tid, men Pythagoras samlet all lærdommen i ett organisert system
 Ikke en kreasjon av Vatikanet
 Skapte «Society of Jesus» ( Jesuitter) for å infiltrere og ødelegge Vatikanet
• Vatikanet gjennomskuet dette og konverterte Jesuittene til sitt formål. Jesuittorden ble delt i to fraksjoner, en som utførte Vatikanets arbeid og agenda, og en som fortsatte i Illuminatis spor. Den første er den gjenlevende!
 Ønsker religioner som utøver vranglære til livs: abrahamisme
• Selvsagt
 Vil avskaffe monarkiet
 Vil avskaffe arvet status, rikdom og generell kapitalsisme
 Vil innføre NWO
• Ja, men ikke den som konspirasjonsteoriene sier
• Det vi ser i dag er OWO, den gamle verdensorden, og det er den som undertrykker og frarøver dere kunnskap og illuminisme

De fleste vil hevde å være frie tenkere, noe dere beviselig ikke er, men kan bli.
Finn mysteriene der hvor du ikke leter, finn sannheten der løgnene dekker over.

i hoc signum vinces
Minerva, Guelph Canaan

Valgeir
Valgeir
Abonnent
8 år siden

Alberto Rivera visste ikke alt. I det hele tatt har det kommet så mye nyttig informasjon de siste årene at man skjønner at folk i tidligere tider var lett bytte for mestrene av proxy kriger.
Er veldig enig i Nyhetsspeilets mening at Riveras konklusjoner er hans. Det er mest i enkelte detaljer at Rivera glimrer.

Guelph: Denne listen din, er det du som mener dette eller Rivera eller skal det være oss? Uansett er det mest intressant med argumenter eller fakta som underbygger påstander, hvilket du ikke har. Derfor er det bare å si næhæ, – også var det det siste ordet i diskusjonen.

Rivera er veldig intressant, har ennå ikke kommet meg igjennom videoene.

Guelph Canaan
Guelph Canaan
Abonnent
Svar til  Valgeir
8 år siden

Listen, som du refererer til er tredelt; beviselig informasjon om Rivera (sjekk det selv), konspiratoriske feiltolkninger av Illuminati, og historiske fakta om Illuminati.

Jeg simpelthen antyder at folk må gjøre egne uavhengige undersøkelser for å finne sannheten. Kun da kan man bli opplyst.

Om man får servert en annen persons eller gruppes funn eller kilder som fakta, klarer man aldri å finne individuell opplysthet.
Av den enkle grunn kan jeg ikke kilder.

Hvordan du eller dine likesinnede ønsker å oppfatte det, reflekter som nevnt i utgangspunktet din eller deres kognitive dissonans.

Jeg er åpen for spørsmål, men evner du ikke å gjøre egne undersøkelser og krever fakta på bordet, så etablerer du en holdning som er frastøtende tafatt.

Jeg kan uten implikasjoner bryte kontakten å gå videre til neste gruppe.

«Mainstream society ALWAYS rejects any new idea. That is a fundamental feature of human existence. Society is profoundly conservative, clinging to old, familiar things. The status quo is all-powerful because people are so terrified of change. For new ideas to succeed, there must be some kind of war or long process of conflict proceeding by some means or other. Once the new ideas become established, they themselves become the new barrier to new ideas: that’s the great irony of life»

Miverva, Guelph Canaan.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det er jeg som har lagt ut artikkelen med Alberto Riveras avsløringer (surprise, surprise)…

I min egen forskning på Jesuitt-Ordenen og den virkelige (og skjulte) historien har jeg ikke benyttet Rivera som kilde. Forøvrig har Rivera videreformidlet info han fikk fra en enkelt kilde: Den tyske jesuitten Augustine Bea.

Det som Rivera her har lagt frem samsvarer med info som jeg har fra andre kilder, med ett unntak: Rivera knytter Heinrich Himmler til GESTAPO. Jeg anser at det skulle være SS. Jesuitten og topp-nazisten Himmler gikk inn som sjef for SS i en alder av bare 28 år i 1929. Ti år senere hadde SS vokst i det stille til HUNDRETUSENER av offiserer og andre SS-ere, hele tiden med Himmler som toppsjef.

SS var en jesuitt-kult, og mange av SS-offiserene var i virkeligheten jesuitt-prester. Det var SS som driftet nazistenes dødsleire der millioner av mennesker ble myrdet. Organiseringen av dødsleirene og gjennomføringen av drapene skjedde etter instrukser fra den satanistiske jesuitt-kulten. Mao. var Vatikanet høyst delaktig i holocaust, som forøvrig betyr BRANNOFFER, som var det som skjedde. Millioner av mennesker ble brent levende i dødsleirenes krematorieovner, mens jesuitter stod og så på mens de chantet spesielle sanger. Mao. rituell menneskeofring i svært stor skala.

For de som vil vite mer om Vatikanets omfattende medvirkning til holocaust anbefales denne info-siden: http://one-evil.org/content/acts_vatican_holocaust.html

Rabalder
Rabalder
Abonnent
8 år siden

til guelph
god dag man økseskaft

Guelph Canaan
Guelph Canaan
Abonnent
Svar til  Rabalder
8 år siden

Nonsens er det overflod av.

Fortsett i deres eget spor, hvor forutinntatthet er dominerende.

Andre meninger og påpekelser blir tydeligvis ikke tatt i mot, og evnene til å innhente annen informasjon enn hva som bygger opp om og «bekrefter» ens allerede eksisterende oppfatning later til å være fraværende.
Ikke overraskende om man ser på samfunnets oppbygning og menneskets logikk.

Lykke til i søken etter sannheten, men ta med dere dette:

«Lesson One – if you want to «know», leave common sense behind. It can offer you nothing of substance and value. Common sense is «intelligence for dummies». Real intelligence makes no use of it».

Minerva, Guelph Canaan

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Guelph Canaan
8 år siden

Hva er ditt syn på Lucifer da, Guelph?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Guelph Canaan
8 år siden

Man må jo bruke common sense i mange tilfeller. Det er litt pussig å beskylde en alternativ nettside for å bruke common sense. I banebrytende forskning og for å forstå universet kan man ikke bruke common sense, det sier seg selv. Hvis du ikke kan bruke common sense hvordan kan du hevde noe er nonsense?
Hvis en ikke er i stand til å motta ny informasjon og ikke annet enn hva som hva som bekrefter ens egen oppfatning, hvordan kan man ønske disse lykke til i deres sannhetsøken?

Det ser ut som det er du som har en forutintatt holdning til andre og ikke evner å være åpen og ikke tåle andres oppfatninger. Nyhetsspeilet bryter med common sense og mainstream, men her kan man bruke logikk og forståelse. Dette er ikke forskning på universets intelligens og hemmeligheter. Hvorfor har Vatikanet en byste av Pytagoras? Romerne hadde jo en verdens orden og har hatt kontroll bla ved religion. Den nye verdensorden vil reformere religion og sikre makt. Jeg vet ikke om Bahai er den nye Verdensordens religion, men de beskriver selv NWO på sine sider. Om et globalt politi og verdensregjering. Bahai er FN religionen. Jeg tror ikke alle vil bli Bahaier, men religionene vil nok falle og passe inn i Bahaisystemet gjennom frafall av dogmer og idoler. Isil og Saudi Arabia tvinger frem et nytt Islam og Vatikanet trenger vel ikke så mye hjelp, da det allerede vakler.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
8 år siden

Kognitiv dissonans? Jeg vil kalle det hjernevask. Det er mainstream og religion. Det er å lese hva man tror og ikke tro hva man leser. Info har blitt repetert så mange ganger at man ikke evner å bryte ut. Å ha blind tro gjennom mainstream media eller religiøse doktriner er ikke common sense. Man oppfatter den som er best i stand til å suge til seg denne informasjonensom den mest intelligente, men hva som er sant og hva som er selvopplevd er ikke så viktig. Du ser de i debatter hver dag, eksperter som egentlig ikke hvet noe annet enn hva som er blitt programmert. De som leter under enhver stein og leser alt av informasjon og bøker, sorterer, reflekterer og søker forståelse beskyldes for kognitiv dissonans.
De utvikler common sense og forståelse. Jeg vet at mange på Nyhetsspeilet har skrudd av TV og søker fakta og informasjon. Om det var kognitiv dissonans hadde de fyllt gatene og ropt ut, men de gjør ikke det. De er avventende, søkende og åpne. Men det er nok mange Guy Fawkes masker rundt i de tusen hjem og når de er overbevist og mange nok er det ikke mer snakk om NWO. Når alternativt har blitt mainstream og common sense har blitt common sense.

Midtbredden
Midtbredden
Abonnent
8 år siden

Ser igjen (ja, har flere venner som går i fellen), at uttrykk som ‘Satan’ går igjen som et slags ledetema. Er Nyhetsspeilet et protestantisk talerør?

Det kan være et greit utgangspunkt hvis man vil dele historien inn i De Gode og De Onde, og forenkle kompliserte fakta. Men det har ingen verdi for ikke-religiøse, og kan aldri passere som ‘fakta’ for et bredere publikum.

Obelisker ble forresten røvet fra Egypt i flere omganger, og kan sees på som et av mange utslag av gammeldags imperialisme. Disse, sammen med en hel mengde kulturskatter fra Afrika og Asia burde leveres tilbake. Hvis man vil spekulere over symbolske betydninger, værsågod. Men igjen: Konklusjonene som legges fram her, er spekulative, og drevet av et ønske om å gjøre enkelt noe som egentlig er veldig komplekst.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
8 år siden

Konspirasjoner eller ei er det flott at Nyhetsspeilet tar opp temaer som er helt på kanten av etablerte sannheter og går videre ut over mye av visvaset vi får servert gjennom MSM som alt for lett avskriver nyheter og fakta de anser som «fringe news».

Uten å sammenligne saker fra både MSM og alternative kilder kan man jo ikke se mer enn en fronten av mynten.
I tillegg kommer det frem saker som jeg nevnte tidligere som utfordrer den sannhetssøkende til å gjøre research på egen hånd i stedet for å sluke ensidig propaganda.

Man behøver ikke alltid være enig i det som skrives her, men det blir gjort en glimrende jobb til å se saker fra nye vinkler for de som gidder å gå stoffet nærmere etter i sømmene.
Det står det respekt av – å få folk til å tenke selv ved egen vurdering av stoff fra flere kilder.

Vi trenger kritiske blikk på det de fleste opplever som etablerte sannheter. Historien viser oss det gang på gang på gang!

Midtbredden
Midtbredden
Abonnent
8 år siden

Det er jeg stort sett enig i. Dagens medieverden er preget av en skremmende sentralisering, manipulering, løgner, og manglende kritiske røster. Det er vel derfor jeg til stadighet må innom og se hva som skrives på denne siden. Selv om jeg (bortsett fra Naomi Klein) har til gode å finne noe jeg kan stå helt inne for.

Men å være en kritisk røst trenger vel ikke bety det samme som å være en fanatisk protestant? Eller er det slik det har blitt? Jeg synes ikke det er noe logisk sammenheng mellom å være «sannhetssøker» og dyktig skribent, og å være Luthersk religiøs.

Dessverre minsker troverdigheten til mange av artiklene her grunnet en ( og her er man plutselig ikke så kritisk ) slagside hvor man tipper over i bruk av metafysiske begreper. «There’s a guy called Satan», som George Bush Jr. sa.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
8 år siden

Website one-evil.org bringer frem mye intressant stoff, spesiellt dette med Jesuittenes onde pentagram over sentraleuropa. Det er absolutt noe som burde vises mere, ettersom det viser at Holocaust har sider som fortjener ett nytt kritisk blikk. Det stiller også Holocaustdenial i ett uventet lys. For slikt er ikke èn enkel ting, men tar mange former og aktører.

Men ett av de åpenbare punkter er at pentagrammet utvilsomt må kalles hellig geometri i stor skala. Og hvem er det som gjør dette? Bruk av slik geometri har vært vanlig fra oldtiden, og den har blitt overtatt av makthavere som fortsatte med å sette opp kirker i geometrisk stil. Men kunnskapene har forfallt og de siste hundre år har det vært lite bruk av dem, bortsett fra noen fremtredende steder. Dannelsen av USA, spesiellt byggingen av Washington er gjort av slike «Grand architects». London har også vært åstedet for mye usedvanlig tegning, da spesiellt alt som har skjedd i «Liberalismens» navn og «City of London» (Sistnevnte er en typisk feilbenevnelse av Rothschild og hans blekksprut kumpaner, stedet skulle ha vært kalt State of London eller Empire of London, UK har aldri vært noe Imperium, dem har vært villige og ivrige tjenere for denne maktansamlingen
http://www.templarmechanics.com/templar_detail.asp?templarid=216 )

Når noen spør etter ytterligere bevis for å demonstrere at dette pentagram ikke er noen bløff eller dum konspirasjonsteori, hvilket enkelte sites gjør er det typisk chuthpah. Pentagrammet er ett TYDELIG bevis for at opprettelsen av Nazistenes konsentrasjonsleire ikke var ett politisk men religiøst initiativ. Hva slags religion hadde muligheten? Det er også tydelig. Himmler ble fullt utdannet Jesuitprest i 1925, og det var han og SS som startet og drev dødsleirene. Hitler var født og døpt katolsk, støttet den Katolske Kirke ved inngåelsen av en kontrakt i 1933. Historieskrivningen poengterer så klart at Katolikkene var veldig misfornøyd. Det er aldri for sent å skrive seg ut av Nazistisk samarbeid.
http://alphahistory.com/nazigermany/religion-in-nazi-germany/

Snakket om at Hitler var ukristelig og skinnkatolsk er også relevant, han var nok akkurat så ukristelig som sine kompanjonger i Roma. Poenget med katolisismen er at folket skal være fattige, ydmyke og evig tilgivende, ikke lederne. Alt dette peker mot at man må fortsette en uavhengig forskning på temaet og da er Katolikker og Holocaustsenterets folk i fremste rekke av inhabile.

Forfatterne bak siten one-evil strever med å forstå meningen med bruken av de forhistoriske steder og deres Guder, og hva betyr det at det i sentrum av pentagrammet skal være ett forhistorisk tempel til Cybele? De nevner på denne siden det de anser som kjernen i Vaticanets onde theologi. En treenighet av Sadukeernes demoniske guder. http://one-evil.org/content/acts_ritual_sexual_human_sacrifice.html Men hvem var Sadukeerne? En jødisk gruppe som gjorde seg bemerket rundt Jesu tid ved en tro som i dag blomstrer overalt gjennom sekulær humanisme, kommunisme og Liberalisme. De skulle liksom ha forsvunnet etter år 70, men er jo tematisk en høyst sentral og synlig del av pengejødenes påvirkning. Dem bemerker seg ved å ikke tro på etterlivet, eller Guds tilstedeværelse i livet, og for å bry seg med politikk fremfor religion. Det er nok disse som synger «Eloi, Lama Sabachtani, min Gud hvorfor har du forlatt meg.»
http://www.gotquestions.org/Sadducees-Pharisees.html
Så hvorfor hadde disse allikevel Guder? Og hvorfor var disse Guder alltid andres Guder? Svaret finnes i litteraturen om Jødene. Allerede i Lovene etter Noah er der forbud mot blasfemi. Vi vet at forbud ikke blir skrevet om det ikke er behov for dem. Og den jødisk/kanaanittiske dyrkelse av Baal var kjent som blasfemisk og travestiaktig. Baal begynte opprinnelig som den Ariske/Irske solgud, først benyttet i midtøsten av Chaldeerne og Phønikerne, men da Jødene var ferdige med ham, var han blitt en demon.
Likeledes Cybele og Attis, Magna Mater med Solgud og elsker, hadde sin opprinnelse i Phrygia (oldtidsstat i Asia Minor) fikk tidlig besøk, da var staten kalt Lydia.
http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200003477
The population of Phrygia included many Jews, their presence having been encouraged by the Seleucid rulers in Syria. According to Josephus, Antiochus III (223-187 B.C.E.) transported “two thousand Jewish families with their effects from Mesopotamia and Babylonia” to Lydia and Phrygia in order to stabilize conditions among the seditious people there. (Jewish Antiquities, XII, 149 [iii, 4]) And Jews evidently continued to be numerous in Asia Minor under the Romans. On Pentecost 33 C.E. there were present in Jerusalem Jews from “the district of Asia, and Phrygia and Pamphylia.”—Ac 2:9, 10.
Dvs etter at Jødene hadde gjort sitt var Attis, elskeren kastrert og Cybele var pervers.

Moloch er en gammel Gud, Phønikisk og derfor viktig i Baalbek, som jo er ett av verdens største og viktigste kultsteder. Det er mye fra Phønikiske Cartago at Moloch blir beryktet for at de ofrer spedbarn og de vakreste mennesker til Ilden. Kan det tenkes at Moloch hadde en aktverdig begynnelse men at denne ofringspraksis var en dobbel fornærmelse, først til de ofrede og så til selve Guden? Ved studiet av «The cult of the dying God» kan man lagre opp kunnskaper om dette.
Å ødelegge en Nasjon skjer mye gjennom å ødelegge deres spirituelle legeme, deres Gud. Derfor var blasfemikulten så viktig og en gjennomgående del av det større Jødiske virke.

Vaticanet vet nok at deres egne religiøse påfunn er veldig svake i motsetning til oldtidsreligioner som var virkelige og spirituelle. Derfor hamrer de løs på disse gamle guder, for der kommer ingen erstatning, ingen tar deres plass, men de klarer å lage demon utgaver og i hvertfall i folks sinn. Dette har en dobbel hensikt, når folk har en fast oppfatning av disse Guder som demoniske så vil Vaticanet fremstå som redningen. Kanskje ikke helt overbevisende, men da er folk låst i en posisjon mellom to utenkelige alternativ, og gjerne havner innunder Sadukeernes tro.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Hvem senket Titanic?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/hvem-senket-titanic/

Under Titanics forlis i 1912 omkom tre av de mektigste motstanderne av opprettelsen av det private svindelforetaket Federal Reserver System («The Fed»): John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim og Isidor Straus.

Etter at de tre hadde forsvunnet fra Jordens overflate var det klar bane for etablering av jesuittforetaket The Fed (jesuittene har alltid drevet med handels- og finansvirksomhet, skjult bak diverse frontmenn og organisasjoner) som ble spikret i USAs kongress allerede året etter, julen 1913.

Kapteinen på Titanic – som styrte det storslagne skipet på et isfjell – var jesuitt under ed og under kommando av Den Sorte Paven (jesuittgeneralen).

Her er et utdrag fra Nyhetsspeilet-artikkelen HVEM SENKET TITANIC?

«Edward Smith var kapteinen på Titanic. Han hadde vært på reise i Nord-Atlantisk farvann i tjueseks år og var verdens mest erfarne sjøkaptein på Nord-Atlantisk overfart. Han hadde arbeidet for jesuitten J.P. Morgan i mange år.

Kaptein Edward Smith var en såkalt jesuitt tempore co-adjutor. Dette betyr at han ikke var ”jesuittprest” (dvs. maktagent for Vatikanet med en synlig posisjon), men såkalt jesuitt av kort kappe. Hvem som helst kan være en jesuitt, og deres identitet vil ikke bli kjent. Edward Smith tjente jesuittordenen i sitt yrke som sjøkaptein.

Titanics kaptein Edward Smith

Da Titanic dro fra Southampton i Sør-England den 10. april 1912 gikk jesuitten Francis Browne, som var kaptein Edward Smiths overordnede, om bord i Titanic.

Browne var den mektigste jesuitten i hele Irland og rapporterte direkte til jesuittgeneralen (”Den Sorte Paven”) i Roma.

Jesuitten Francis Browne var med om bord på Titanic til Irland, hvor han gikk av i den siste havnen før havariet. Han sørget for å ta bilder av enkelte av passasjerene, bl.a. de nevnte mektige menn Guggenheim, Strauss og Astor, som det ikke var ment at skulle overleve turen.

Forskeren og forfatteren Eric Jon Phelps har beskrevet de siste instruksene som jesuitten Francis Browne ga til sin underordnede, sjøkapteinen Edward Smith, slik:

«Here is Jesuit treachery at its finest. The Provincial [Father Francis Browne] boards Titanic, photographs the victims, most assuredly briefs the Captain concerning his oath as a Jesuit, and the following morning bids him farewell.»

Eric J. Phelps, Vatican Assassins, Halycon Unified Services, p. 427.»

Hvem senket Titanic? Det var nok Jesuitt-Ordenen det…

Midtbredden
Midtbredden
Abonnent
8 år siden

Bare for ordens skyld: Paven var aktiv motstander av kommunismen i Øst-Europa. Han har blitt kreditert for å opprette nettverk som aktivt underminerte statsstyret på 70/80-tallet (spesielt i Polen). Logikken her er ganske enkel: Katolikkene ønsker sterke (for sterke?) religiøse institusjoner, og Sovjet-styret ville avskaffe religiøse institusjoner.

Å hevde at pavestyret støttet revolusjonen i Russland, har ingen forankring i realiteter. Men det virker som det går sport i å finne ut hvem som stod bak Oktoberrevolusjonen her på denne siden. Noen sier jødene, noen sier katolikkene, andre sier Wall Street.

Så er det fornøyelig å se at de samme skribentene kan sitte å applaudere artikler med motstridende innhold og konklusjoner! Så lenge de er skrevet i den rette «avslørende» tone, og er kritisk mot «THEY».

Formelen er dessverre ganske lett å knekke, og kan åpne for infiltratører. Hvis 2% av det dere sier stemmer, burde dere starte et parti eller en gerilja og «gjøre noe» med sakene. Men nei, mye av skriveriene her vil trolig kun avstedkomme endeløse krangler og kognitiv mistenksomhet i stedet for politisk handling.

Ønsker dere lykke til, nå skal dere få ha tråden for dere selv.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Hva den hvite Paven gjør trenger ikke den svarte å støtte. Jødenes grep om Vaticanet har alltid vært subtilt og skjult og derfor har vi sett mange ganger at den nyvalgte hvite pave er uforstående til Jødisk agenda og har satt igang med kjefting og smelling, gjerne med bannbuller. At det ikke virker burde de da ha forstått nå.
Jeg vet ikke hvem og hvor det blir skrevet at Katolikkene står bak den Russiske revolusjon, har ikke sett det her, har det skjedd får du referere. Det var Wall Street. Jesuittene overtok i USSR da deres mann Josef Stalin tok makta.
Kontakten og samarbeidet mellom Jesuittene (Vaticanet)og finansjødene har inntil nylig vært oversett. Fortsatt er det masse institusjoner som kan være dem som standardiserer dette, men detaljene er ikke kjent. Jeg tenker da på på toppen av frimureriet, Commite of 300,13 & 30 og andre.

Så du bekymrer deg for at Nyhetsspeilet ikke blir en slagkraftig politisk størrelse?

Midtbredden
Midtbredden
Abonnent
Svar til  Valgeir
8 år siden

Vi har da lest den samme artikkelen, går jeg ut fra? «Jesuitter=kommunister». Alle kommunistene var opplært av jesuittene, står det her.» I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij, Lenin og Stalin.» Jo, så jeg har et visst belegg for å si at artikkelen påstår «pavestyret støttet revolusjonen i Russland», med antatt premiss å skulle motarbeide den ortodokse kirke.

«Så du bekymrer deg for at Nyhetsspeilet ikke blir en slagkraftig politisk størrelse?». Svaret på dette er ja. Dere er tydeligvis en gjeng med engasjerte og frittenkende mennesker, men med skuffende nivå på kildekritikk og overordnet plan. Vil anbefale å lese Cass Sunsteins essay om konspirasjonsteorier. Han er en av rådgiverne til Obama, og artikkelen gir et godt innblikk i hvordan dagens politiske elite tenker.

Veldig kort sier han at myndighetene ikke kan «avslutte» konspirasjonsteorier ved å benekte dem. Strategien de heller bør bruke, sier han, er å starte flere, og motstridende teorier, for å diskreditere, forvirre og splitte «opposisjonen» (de som ikke støtter offisielle forklaringer). Disse metodene ble brukt av Mubarak i Egypt i mange år, og bidro til å holde (den USA-støttede) diktatoren ved makten. Antagelig er flere av de nettstedene som bringer «avslørende» nyheter, finansiert av vestlige myndigheter. Enda en grunn til at man ikke bør stole på alt man leser på internett.

Artikkelen hans finnes her http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Finn ut hvorfor Serco ser ut til å gå mot konkurs og kan dra Obama-administrasjonen med seg og vice versa, ett av mange tabuer i kriminelle (masse)media, regjeringer, EU, NATO, FN m. altfor mange fl., google { serco site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

Abel Danger Global Private Intel on livestream, Wed Nov, 12 2014 11:30 PM — Thu Nov, 13 2014 1:00 AM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3582132

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Viktig å få med seg hva Midtbredden sier her. Enigheten kan fort bli til menigheten hvor alle tilber og ingen tenker. Min erfaring, etter all graving, er at kanskje det meste av dagens avsløringer både inneholder sannhet og kall det «jesuitt infisert» materiale. Et utall av hendelser og hoax er lagt opp slik at det enten forstås direkte (og feil) slik det er ment for massene, eller mer indirekte ved konspiratorisk ettertanke. Og nå legges det opp til at konspirasjonstenkerne i stor grad tilsynelatende får rett, og skeptikerne sitter endelig med skjegget i postkassen. Men i den postkassen kan det havne skjegg fra begge leire. Jeg har tilgode å se/høre norske uttalelser om at Kennedy-drapet (i Dallas) IKKE skjedde, og at det kun var spill for galleriet.
Det vet innsiderne, og de er det flere av enn vi aner. Som ved 22.juli.

Det er bare å innstille seg på nye bedrag, denne gang fra mange av avslørerne av konspirasjonen, som de da nødvendigvis er en del av. Kanskje er planen å være selvskrevne kandidater til en new love order regjering?
( http://www.nyhetsspeilet.no/forums/topic/ingunn-sigurdsdatter-baner-vei-for-ekte-folkevalgte-ledere/ )
http://lysetfranord.wordpress.com/2014/10/25/massiv-politistyrke-konfronterte-7-fredelige-mennesker/
Som sagt og forsøkt vist tidligere så er en rekke hendelser ut- og innenlands
okkulte, godt forberedte og regisserte. Med eventuelle dødsfall like ekte som på film og opera.
Min siste erkjennelse er at trippeldrapene på Orderud gård var regissert skuespill. Det og sceneoppsetningene i Orkdal og Skien kommer jeg tilbake til. Ingen new love order på låven på Orderud gård:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/trippeldrapet-paa-orderud-gaard/kristin-kirkemo-skilles/a/242501/ (gammel) men viktig for VG (se samme side) å presisere at det har foregått i fengslet i sedvanlig zion protokoll stil. I virkeligheten er det VIP skuespillere og illusorisk at de har «sittet inne».
Nå til jul kan det bli en ny satanisk santa-seanse:
http://www.seher.no/kjendis/vender-tilbake-til-orderud-g%C3%A5rd-70565

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Det er forskjell på folkelig ansvarlig og kriminelt uansvarlig skuespill

Noen stikkord i.f.m. vitnemål bl.a. undertegnede mer eller mindre tilfeldig har fått fra fler personer, kort sagt, kriminelle miljø opsjonelt knyttet til bl.a. offentlige intitusjoner m.fl., og kan ikke se at dette er behandlet så langt

1: Nordsjødykkersaken, skrive bok, hjulene på bilen delvis løsnet, skape ubalanse, tvangssinnleggelse, fratatt barn, fraflytter Orkdal, rettssak, definert som usedvanlig stygg sak, men viktige detaljer kommer som vanlig ikke fram i bl.a. kriminelle massemedia, familie forent

2: Mor terrorisert av barnevern, fraflytter Orkdal

3: Bedrift konkurs, telefonavlytting, mor på kurs Euroskolen i Odd Fellow bygg via NAV Øst-byen, mildt sagt særdeles uprofesjonelt, mye mer problemskapende enn hjelp, skape ubalanse, avsluttet før eventuelt fratatt barn

4: Distribuerer informasjon om kriminalitet i så og si hele Orkdal, løgnartikkel i Avisa Sør-Trøndelag, politietaten vil ikke behandle anmeldelse

Barn og andre er lurt til å bære en overvåkningsenhet, liten boks på størrelse med en personsøker, grov utnyttelse med tilnærmet verdiløs godtgjøring pr år, observert bl.a. i Orkdal, opsjonelt anvendt i relasjon til såkalt psykiatri som er forbundet med relativt stor fortjeneste med såkalte konsulenttimer og medisiner m.m., og med nevnte overvåkningstjeneste som åpenbart er knyttet til mind control prosjekter

De som står bak undersøkelsene av dine meninger og vaner http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/tns-gallup-hvem-star-bak-unders%C3%B8kelsene-av-dine-verdier-meninger-og-vaner/ gt ~ Those behind the investigation of your opinions and habits http://bit.ly/1tfG787

Jeg lurer på noe og trenger en liten innføring fra de som kjenner systemet som anvendes. Når frimurer brødre og søstre skal fordele posisjoner i ledelsen av alle politiske partier, gjøres dette ved loddtrekning? Hvem skriver manuskriptet og står for regien av skuespillet som fremføres i opposisjon og posisjon?, eksempelvis før og etter kommende politiske valg i Orkdal, forsåvidt hvor som helst ellers. På forhånd takk for svar 8-)

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

The nazi rule continued after the 2nd world war. They only changed the propaganda from war to peace mode. Their backbone organization is freemasonry

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

The following two topics are taboos in Norway and internationally

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

ADGPI http://abeldanger.net

Jeg håper at stadig fler ser viktigheten av ikke å kjøpe noe fra massemedia. De lyver og forvrenger informasjon hver dag. Deres oppdragsgivere er kriminelle som de adlyder blindt og uten avvik

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Falcon sier:
-Jeg lurer på noe og trenger en liten innføring fra de som kjenner systemet som anvendes. Når frimurer brødre og søstre skal fordele posisjoner i ledelsen av alle politiske partier, gjøres dette ved loddtrekning? Hvem skriver manuskriptet og står for regien av skuespillet som fremføres i opposisjon og posisjon?, eksempelvis før og etter kommende politiske valg i Orkdal, forsåvidt hvor som helst ellers. På forhånd takk for svar. Sitat slutt.
Godt spørsmål! Og det viser en innsikt i tingenes tilstand tror jeg. Jeg har ikke svaret, men et sjokkerende forslag er at samtlige rundt dette bordet, inkludert programleder, kan være bidragsytere. Rothschilds, Rockefellows, New(wo)ma(e)n and Redfords:
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2014/04/trygdekont.jpg

Her litt avklarende info:
http://www.riksavisen.no/?p=15854

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Midtbredden
8 år siden

Hugtun TV 66 minutes MC episode 1 prog 1 https://www.youtube.com/watch?v=a22Ic8OmAbM&index=1&list=PLqQQFOVUZBLiXbgzIQSfwMxME084OmA8y

Sitat: Hvor går vegen for nordmenn, barnevern, politi og manglende fornuft i den offentlige forvaltning?, skaper utrygghet og liten tiltro

Ikke overraskende at at vi har gått inn i en tid med økning av typiske dekkoperasjoner for utført og pågående kriminalitet

«Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Ifølge Illuminati-avhopperen John Todd (en av mine favoritt-fortellere, selv om jeg ikke har sett ham på video, det foreligger bare lydopptak av ham) så er den eneste forskjellen mellom et katolsk alter og et satanistisk alter dolken (det ligger en dolk på et satanistisk alter, men ikke på et katolsk)…

Jeg tror det er i dette John Todd-materialet at han nevner det sånn i forbifarten: https://www.youtube.com/watch?v=qoIGs22Jvmo

Legg merke til at Rivera flere ganger nevner Satan i ulike konkrete sammenhenger, som her:

«Satan fant dermed ut at han ville bygge en falsk kirke og kontrollere de troende gjennom frykt og tradisjon. Denne ville ødelegge de sanne troende med et falskt kristendomssystem.

Slik greide Satan å få det gjennom: Det romerske imperium, var i forfall. Keiserne endret sin påkledning de satte på seg religiøse kostymer, og påberopte seg å være Peters arvinger. Men deres sataniske system forble uforandret. De gav ganske enkelt sine gamle guder nye navn. Jupiter ble Peter. Venus ble Jomfru Maria osv.»

Summa summarum har Vatikanet og jesuitt-ordenen i århundrer vært «Satans disipler og våpendragere». Den katolske kirken er en gudløs og satanistisk organisasjon som har levd høyt på massenes intuitive gudstro samtidig som de har «støvsuget» menneskenes jordiske liv for å fjerne ekte spiritualitet og spirituell viten… Dessverre har det satans vatikanet lyktes med det, gjennom omfattende infiltrasjon og hensynsløst kynisk fremferd –

Et spørsmål som flere kanhende har begynt å stille nå som ting er i ferd med å bli stadig mer gjennomsiktig: Hvem er nå egentlig «Satan»…?!

Min hypotese – basert på diverse innsikter – er at Satan er «en transdimensjonal energi-vampyr». Viktig energi-næring for de transdimensjonale energi-vampyrene er menneskelig energi, særlig frykt-energi…

Satan råder over en armé av «utførende agenter» som er kjent som DEMONER. Men Satans imperium vakler nå, selv den sorte paven (Adolfo Nicolás) har signalisert at han gjerne vil gå av om et drøyt år…

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Hvordan hadde kirkene sett uten religiøsitet?
Uten prester og katedraler. Uten åndelig status. Vekk med all kjendisstatus og idoldyrkelse i kirkene. Bort med alt “åndelig” show.

http://ord8liv.wordpress.com/2014/11/21/eksperimentet/

I tillegg til John Todd og Alberto Rivera har vi også andre avhoppere.
Jeg mener Doc Marquis har mye kunnskap, fra innsiden av iIIuminati.

Mona Andersson
Forfatter
8 år siden

Hva er forskjellen på et terreng og et kart? Terrenget angir virkeligheten, kartet angir et bilde av virkeligheten. Et terreng er sannheten, det kan ikke manipuleres. Et kart kan manipuleres. Verdenskart kan lages ut i fra et stort antall projeksjoner:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_map_projections

Den vanligste verdenskart-projeksjon brukt i Norge er «Transverse Mercator projection», hvor Norge blir stort og flott. «Transverse Mercator projection» er imidlertid misvisende fordi det ikke er flateriktig. Afrika og India blir altfor små. Jeg lurte som barn på hvordan en milliard indere fikk plass i en så liten trekant. Grønland blir i «Transverse Mercator projection» større enn Sør-Amerika. I virkeligheten er det motsatt. Grønland (2 166 086 km²) er kun 10,83 % av Sør-Amerika (17 840 000 km²).

Et kart kan altså fullstendig forfalske virkeligheten.

Artikkelen om Alberto Riveras avsløringer om jesuitt-ordenen og den virkelige historien gir assosiasjoner til klasserommets «Transverse Mercator projection». Et kjempestort Grønland og tilsvarende lite India.

Virkeligheten snudd på hodet. Virkeligheten ble for ubekvem for teorien. Kartet ble dermed fikset på.

Noen ville kalle dette historieforfalskning, jeg vil heller si: 10,83 % riktig, bytt projeksjon. En mer korrekt kartprojeksjon er den som er flateriktig. Europa blir riktignok lite i forhold til Afrika, vel, det er jo det som er virkeligheten.

Alberto Rivera underslår i sitt kart over det historiske landskap en oppkommende aktør med egen agenda, den jødiske faktor.

Sitat 1 fra dannelse av Jesuittordenen: På denne tiden ble en liten gutt født på Loyola-slottet i Spania. Han var en spansk basker ved navn Inigo Lopez de Recalde. Navnet han tok var senere det navnet han ble kjent under, det var Ignatius av Loyola. Han var grunnleggeren av Societas Jesu – Jesu venner. Han grunnla også Allumbrados, idag bedre kjent som Illuminatet . Han ble den første Jesuitt-general.

En liten gutt? Alle babyer er små, ca 3,5 kg og 48 cm.

Her underslås systematisk den jødiske faktor. Det underslås at Ignatius av Loyola var jødisk. Det står at han var en spansk basker. Nei, han var en jøde bosatt i den baskiske del av Spania. Ikke en spansk basker.

Alle fem grunnleggere av Societas Jesu var dessuten jødiske. Jesuittordenen ble dannet som et jødisk chutzpah. De fire andre grunnleggerne het Alfonso Salmeron, Diego Lainez, Nicolas Bodadilla og Simao Rodriguez. Fra å være gjester i katolske land med begrensede rettigheter ble utvalgte jøder med ett flyttet til maktens tinder med rett til, på vegne av paven, å torturere, dømme og brenne protestanter.

Sitat 2 fra Oktoberrevolusjonen: Jesuittene hadde arbeidet så raskt at det sentrale kommunistparti ikke engang visste om rettssaken og drapet på tsaren før alt var over.

Den jødiske faktor underslås også her i sin helhet. I virkeligheten var samtlige aktører i kommunistpartiets ledelse jødiske med falske russiske navn. Oktoberrevolusjonen var et statskupp utført av jødiske revolusjonære, finansiert av jødiske bankierer.

Aktørenes falske russiske chuzpah-navn og egentlige, faktiske jødiske navn er avdekket i detalj i artikkelen

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/

Det er nok en grunn til at eventyret Keiserens nye klær er populært i Norge. Det var åpenbart for alle at kongen ikke hadde klær på, men ingen turde å si dette høyt. Ha en fin dag.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mona Andersson
8 år siden

Tagiyya og Hudna. Det er hva du kaster av deg her på speilet. Visst er kabbala og heksekraft kommet fra eliten av jøder, men å hetse et helt folk på bakgrunn av en korrupt elite blir feil.

Doc Marquis har i detalj fortalt sammenhengen mellom Adam Weishaupt, iIIminatet, jesuittene og frimurerne.

http://wp.me/p3tGFm-90

Se video nederst i lenket materiale.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Men når Jesus omtaler disse som en ond slekt og djevelens barn er det ok?
Det er noen råtne epler på det treet der. Jeg oppfatter ikke at Mona Andersson hetser et helt folk.
True Torah Jews sier akkurat det samme.
Jødene erklærte krig mot Tyskland som svarte med å kaste ut jøder. Antisemitisme var sionistenes venn. Hitler var Sionistenes venn. Den jødiske banden i UK rekrutterte jøder i kamp for å befri Palestina i Første verdenskrig, the daughter of Zion( Babylon, kirken, kristi brud)
Det britiske mandatet gir gjennom Balfour Palestina til the Lord Rothschild. Så kom Hitler og all antisemitisme og hat mot jøder var til gagn for Israel som ville ha majoritet av jøder i Palestina og skvise arabere ut. Dette var så viktig for Ben Gurion at om han hadde fått velge å redde alle jødiske barn ved å sende dem til England eller halvparten av barna ved å sende dem til Palestina, ville han valgt det siste. Det er nok en drøm for Zionister eller Jesuitter å herske over jøder i Palestina og skaper krig og kaos slik at jødene tror de gir dem beskyttelse. Antisemitisme, falsk flagg progroms, aliyah luftbro, messias gjenkomst. Ja, alt skapt for å befolke Det hellige landet, altså som i tårnet som strekker seg mot deres djevel far.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
8 år siden

Burde hatt med jesuitten Francisco Ribera som diktet på åpenbaringen for å få antikristfokus bort fra Pavestyret. Rapture, tribulation, skywalkers og alt det der.

« Forrige artikkel

Fem former for fri energi

Neste artikkel »

Hva feiler det NRK?

67
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x