Du leser nå
Hvem senket Titanic?

12 minutter lesetidHvem senket Titanic?

For 100 år siden, den 15. april 1912, sank skipet Titanic i Nord-Atlanteren på sin jomfrutur fra Southampton til New York - hvorfor?

Når vi tenker på hendelser som har foregått i løpet av de siste to hundre årene, er det visse hendelser som skiller seg ut som de som brakte stor skrekk, stor overraskelse og stor sorg. Av de mange som kommer i tankene er de mest oppsiktsvekkende ødeleggelsen av World Trade Center i New York og senkingen av Titanic.

Forfatteren Paul Heyer har beskrevet det som at «Titanics forlis var forrige århundres første kollektive mareritt«.

Titanic ble senket av Jesuittordenen

De største tragediene i de siste to hundre årene kan spores tilbake til  Jesuittordenen.

Av det følgende fremgår det at jesuittene planla og utførte senkingen av Titanic, og hvorfor de gjorde det.

Siden tidlig på 1830-tallet, hadde USA ikke hatt en egen sentralbank. Jesuittene (The Society of Jesuits) ønsket desperat en ny sentralbank i Amerika, slik at de ville ha et bunnløst  reservoar for å skaffe penger for sine mange kriger og annen djevelskap som jesuittene bedrev rundt om i verden.

I 1910 møttes syv menn på Jekyll Island like utenfor kysten av Georgia i USA for å etablere en sentralbank, som de kalte Federal Reserve Bank. Dette var Nelson Aldrich og Frank Vanderlip, som representerte Rockefellers finansielle imperium, Henry Davison, Charles Norton, og Benjamin Strong, som representerte J. P. Morgan, og Paul Warburg, som representerte bank-dynastiet Rothschild i Europa. Rothschilds var banktjenestegenter for pavene og jesuittene, og innehaver av «nøkkelen» til den katolske kirkens enorme formue.

De tre finansielle familiene, de Rothschilds, Morgans, og Rockefellers forestår Jesuittordenens finansielle aktiviteter på grunn av jesuittenes infiltrasjon av deres organisasjoner.

Byggingen av Titanic begynte i 1909 ved et verft i Belfast, hovedstaden i Nord-Irland. Belfast var en protestantisk havn og ble hatet av jesuittene. Titanic var en av en flåte av skip eid av White Star Line, et internasjonalt rederi.

Det hadde vært en rekke svært rike og mektige menn som hadde gjort det  klart at de ikke var i favør av Federal Reserve System. JP Morgan fikk ordre  av jesuittene om å bygge Titanic. Dette «usenkbare»‘skipet skulle tjene som dødsskipet for de som var motstandere av jesuittenes planer for Federal Reserve-systemet.

Disse rike og mektige menn ville ha vært i stand til å blokkere etableringen av Federal Reserve, derfor ønsket jesuittene å fjerne dem. De måtte bli ødelagt på en så overveldende måte at ingen skulle tro at de var myrdet, og slik at  ingen ville mistenke jesuittene. Titanic var verktøyet for dette. For ytterligere å skjerme paven og jesuittene fra mistanke, var mange irske, franske og italienske katolikker som ville innvandre til den nye verden ombord. De var mennesker som ble ansett som ”expendable”. Protestanter fra Belfast som ønsket å innvandre til USA ble også invitert om bord.

Alle de rike og mektige menn som jesuittene ønsket å kvitte seg med ble invitert med på Titanics jomfrutur. Tre av de rikeste og mektigste av disse var Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, leder av Macy’s Department Stores, og John Jacob Astor, trolig den rikeste mannen i verden på den tiden. Disse tre mennene ble lokket og oppmuntret til å bli med om bord i det flytende palasset. De måtte bli ødelagt fordi jesuittene visste de ville bruke sin rikdom og innflytelse til å motsette seg Federal Reserve Bank samt de forskjellige krigene som ble planlagt.

Personer med makt og rikdom som ble ryddet av veien med Titanics forlis: Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor og Isidor Straus m. frue Ida

Edward Smith var kapteinen på Titanic. Han hadde vært på reise i Nord-Atlantisk farvann i tjueseks år og var verdens mest erfarne sjøkaptein på Nord-Atlantisk overfart. Han hadde arbeidet for jesuitten J.P. Morgan i mange år.

Kaptein Edward Smith var en såkalt jesuitt tempore co-adjutor. Dette betyr at han ikke var ”jesuittprest” (dvs. maktagent for Vatikanet med en synlig posisjon), men såkalt jesuitt av kort kappe. Hvem som helst kan være en jesuitt, og deres identitet vil ikke bli kjent. Edward Smith tjente jesuittordenen i sitt yrke som sjøkaptein.

Titanics kaptein Edward Smith

Da Titanic dro fra Southampton i Sør-England den 10. april 1912 gikk jesuitten Francis Browne, som var kaptein Edward Smiths overordnede, om bord i Titanic.

Browne var den mektigste jesuitten i hele Irland og rapporterte direkte til jesuittgeneralen (”Den Sorte Paven”) i Roma.

Jesuitten Francis Browne var med om bord på Titanic til Irland, hvor han gikk av i den siste havnen før havariet. Han sørget for å ta bilder av enkelte av passasjerene, bl.a. de nevnte mektige menn Guggenheim, Strauss og Astor, som det ikke var ment at skulle overleve turen.

Forskeren og forfatteren Eric Jon Phelps har beskrevet de siste instruksene som jesuitten Francis Browne ga til sin underordnede, sjøkapteinen Edward Smith, slik:

«Here is Jesuit treachery at its finest. The Provincial [Father Francis Browne] boards Titanic, photographs the victims, most assuredly briefs the Captain concerning his oath as a Jesuit, and the following morning bids him farewell.»

Eric J. Phelps, Vatican Assassins, Halycon Unified Services, p. 427.

Browne gikk med Edward Smith en siste gang nøyaktig gjennom hva han skulle gjøre i Nord-Atlanteren. Jesuittgeneralen hadde fortalt Francis Browne hva som skulle skje; nemlig at Titanic skulle gå ned. Browne hadde deretter  fortalt dette videre til kaptein Smith og resten er historie.

Titanic-kaptein Edward Smith hadde gitt uttrykk for følgende om jesuittgeneralen, datidens sorte pave Franz Xavier Wernz:

«. . . [he] is the god of the [Jesuit] society, and nothing but his electric touch can galvanize their dead corpses into life and action. Until he speaks, they are like serpents coiled up in their wintry graves, lifeless and inactive; but the moment he gives the word of command, each member springs instantaneously to his feet, leaving unfinished whatsoever may have engaged him, ready to assail whomsoever he may require to be assailed, and to strike wheresoever he shall direct a blow to be stricken. «Edward Smith ble gitt et pålegg om å senke Titanic, og det er akkurat hva han gjorde. Jesuitt-eden, som kaptein Smith hadde avlagt, pålegger jesuitter å myrde på ordre fra jesuittgeneralen (Den Sorte Paven):
«By the command of God, [the Jesuit General] it is lawful to murder the innocent, to rob, to commit all lewdness, because he [the Pope] is Lord of life, and death, and of all things; and thus to fulfill his mandate is our duty.»

W. C. Brownlee, Secret Instructions of the Jesuits, American and Foreign Christian Union, p. 143.

There is no record in history of an association whose organization has stood for three hundred years unchanged and unaltered by all the assaults of men and time, and which has exercised such an immense influence over the destinies of mankind… ‘The ends justify the means,’ is his favorite maxim; and as his only end, as we have shewn, is the order, at its bidding the Jesuit is ready to commit any crime whatsoever

G. B. Nicolini, The History of the Jesuits, Henry G. Bohn, pp. 495, 496.

La oss huske eden hver person må ta for å bli en del av Jesuittordenen:

«I should regard myself as a dead body, without will or intelligence, as a little crucifix which is turned about unresistingly at the will of him who holds it as a staff in the hands of an old man, who uses it as he requires it, and as it suits him best.»

R. W. Thompson, The Footprints of the Jesuits, Hunt and Eaton, p. 54.

Når en person tar Jesuitteden, er han bundet til sin herre helt til den dagen han dør. Edward Smith var blitt en mann uten vilje eller intelligens. Han ville begå enhver forbrytelse jesuittordenen ville ha ham til å begå. Edward Smith var nå blitt pålagt å bli martyr for Jesuittordenen ombord i «Titanic» den skjebnesvangre natten, og Edward Smith kjente sin plikt.

Kaptein Smith var under ed. Skipet var bygd for fiender av jesuittene. Etter tre dager på havet drev Edward Smith Titanic i full fart forover, i en fart på tjueto knop, i en mørk natt gjennom farvann fullt av isfjell. Edward Smith gjorde dette til tross for minst åtte telegrammer som advarte ham og rådet ham til å ta det mer med ro fordi det gikk altfor fort.

Trengte kaptein Edward Smith en advarsel? Nei, han hadde vært på reise i de samme farvannene i tjueseks år. Han visste det var isfjell i området. Men åtte advarsler stoppet ikke denne mannen som var under jesuitted, og under ordre om å ødelegge Titanic.

Det absurde i at veterankaptein Edward Smith gjentatte ganger under Titanic’s tragiske natt måtte advares og bedt om å bremse ned er intet mindre enn latterlig. Det faktum at Smith aldri hørte eller brydde seg om advarslene er galskap. Smith hadde fått ordre fra sin ”gud” i Vatikanet (Den Sorte Paven), og ingenting kunne få ham til å endre kurs.

I historiebøkene males et svært tragisk bilde av kaptein Smith i hans siste timer. Da tiden kom for å gi ordren om å låre  livbåtene, vaklet Smith og en av hans assistenter måtte ta affære for at ordren skulle bli gitt. Smiths legendariske lederegenskaper syntes å ha forlatt ham. Han var merkelig ubesluttsom og uvanlig forsiktig den fatale kvelden.

Er dette ord for å beskrive en legendarisk sjøkaptein med 26 års erfaring, eller er det ord for å beskrive en mann som kjempet en indre kamp om han skulle gjøre sin plikt som sjøkaptein slik at flest mulig ble reddet, eller å adlyde sin herre jesuittgeneralen, som hadde befalt ham å senke skipet uten tanke på tap av menneskeliv ?

Det var ikke nok livbåter og mange av dem var bare halvfulle, med bare kvinner og barn ombord. Merker på John Jacob Astors kropp indikerte at han var blitt myrdet. Astor måtte identifiseres gjennom initialer på klærne han hadde på seg.

Isidor Strauss med sin frue Ida og Benjamin Guggenheim omkom også.
For å forhindre nærliggende lasteskip fra å komme til unnsetning, ble hvite nødbluss benyttet i stedet for røde. Bruk av hvite signallys til forbipasserende fartøyer indikerer at det pågår en fest.

Som en av de store tragedier i det tjuende århundre ligger senkingen av Titanic ved døren til Jesuittordenen. Det ”usenkbare” skipet, var det flytende palasset som var skapt for å være graven for de rike og mektige som var motstandere av Federal Reserve System.

I april 1912 ble den gjenværende opposisjonen mot The Federal Reserve System (”The Fed”) eliminert og i desember 1913 ble loven om å opprette det private giga-svindelforetaket The Fed vedtatt.

Størstedelen av innholdet over er hentet fra: http://www.pacinst.com/terrorists/chapter5/titanic.html

Jesuittenes involvering i Titanics forlis er også beskrevet i denne videoen.

 

JP Morgan mot JJ Astor: Illuminati vs. Illuminati

Såvel finansmannen John Pierpont Morgan som John Jacob Astor tilhørte kjernen av det mektige og styrtrike Illuminati-nettverket. Begge hadde billetter til Titanics jomfrutur, men mens Morgan meldte avbud i siste liten, gikk Astor ombord til sin sikre død. Andre som meldte avbud i siste liten var Illuminati-ekteparet Vanderbilt og finansmannen Horace Harding.

Verdipapir til livet: Ubrukt billett til Titanic

Romanen «Futility» som beskrev Titanic og Titanics forlis ble skrevet i 1898 !

Etter at Titanic hadde forlist i 1912 ble verden oppmerksom på en unnselig roman som var blitt publisert allerede i 1898, 14 år før Titanics forlis, og mer enn 10 år før arbeidet med Titanic ble påbegynt !

Romanens navn var «The Wreck of the Titan or Futility» og den var blitt skrevet av en person ved navn Morgan Robertson.

"The wreck of the Titan or futility" - bok som beskrev Titanics skjebne da den utkom 14 år før forliset

Det er påfallende mange likheter mellom beskrivelsen av skipet «Titan» (selv navnet ligner !) i Robertsons bok og Titanic, inkludert skipenes forlis. Her er en oversikt som viser dette:

Hentet fra

Romanen «Futility» fra 1898 Skipet Titanic
NationalityBritish British
Length800ft882.5ft
Metal Steel Steel
Weight 45,000 66,000
Horse Power40,000 46,000
Propellors 3 3
Masts 2 2
Watertight compartments 19 16
Number of Lifeboats 24 20
Passenger Capacity 3,000 3,000
Passengers on board 3,000 2,228
Speed at Impact 25 knots 22.5 knots
Time of Impact near midnight 11.40pm
Point of Impact Starboard Starboard
Month April April
Number of Survivors 13 705

Sammenfallet av detaljer mellom «Futility/Titan» og «Titanic» er litt for påfallende til å være tilfeldig. En mulig forklaring på dette er at Robertson var en innsider i Illuminati som hadde tilgang på informasjon om hemmelige prosjekter og planer. Om så var tilfelle kan Titanics forlis muligens kunne ses på som et offer-rituale; «the sinking of the ship«; også sett i lys av både det faktum at forliset var planlagt og at så lite ble gjort for å redde flest mulig (i likhet med Katrina-katastrofen i USA i 2005).

Andre forhold knyttet til Titanics forlis som antyder Illuminati-involvering er den massive mediakunngjøringen av Titanics jomfrutur på forhånd. «Hele verden» var klar over at det storslagne og synkefrie skipet Titanic la ut på sin jomfrutur, noe som bidro sterkt til at sjokket og forvirringen i kjølvannet av nyheten om forliset ble desto større. Den kollektive negative energien som forliset utløste blant verdens befolkning kan sees i sammenheng med at første verdenskrig brøt ut ikke lenge etter (merk den klare parallellen mellom dette og WTC-tårnenes fall i 2001 og det som skjedde i tiden etterpå).

En plausibel forklaring på likheten mellom innholdet i Robertsons roman og det som faktisk skjedde er simpelthen at noen i jesuittenes eller JP Morgans nettverk kom over romanen til Robertson og  simpelthen benyttet den som et blueprint, et grunnlag for å gjennomføre bokas «profeti» om skipets utrustning og forlis i praksis som et bidrag til å få gjennomført sine egne målsettinger.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
33%
Opplysende
44%
Inne på noe
0%
Usikker
11%
Dårlig
11%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

27 kommentarer på "Hvem senket Titanic?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste