Du leser nå
Den store kondensstripe bløffen!

9 minutter lesetidDen store kondensstripe bløffen!

Forelegges et bilde som dette for Yr eller Avinor, blir en fortalt at det er kondens, is krystaller, normalt, eller skyldes fuktig luft. Er dette kun offisielle forklaringer som varierer avhengig av hvem en snakker med? Hva er i så fall de faktiske forhold?

Bildet over ble tatt av artikkelforfatteren den 28. november 2018, i Samnanger utenfor Bergen.

Hvordan skapes skyer?

I følge atmosfære fysikk er den grunnleggende forutsetningen for all skydannelse, at det finnes en eller annen form for partikkel i luften som fuktigheten kan slå seg ned på. Slike partikler kalles kondensasjonskjerner, på engelsk CCN – cloud condensation nuclei. Altså: Er luften kjemisk fri for partikler, blir det ingen skydannelse! Sitat fra: «What is condensation nuclei?» «Kondensasjons kjerner er ørsmå partikler i luften som vanndamp kondenserer på og de er nøkkelen som skaper skyer, tåke, regn og andre former for nedbør».

Sky dannelse

Kommentar: Undersøker en ulike kilder på nettet, oppdager en raskt at det med hensikt er skapt full forvirring omkring dette meget viktige prinsippet.

 

Et eksempel fra regnskogen

Fra en observasjonspost ca. 350 meter over bakken, har forskere funnet ut hvordan regnskogen selv produserer skyer som sikrer den nedbøren og høye luftfuktigheten som alt liv i regnskogen behøver. Konklusjonen er nemlig at trærne og buskene her avgir partikler som så fungerer som kondensasjonskjerner! Genialt, ikke sant? Kommentar: Hvorfor konkluderer forskere med at trær og busker avgir partikler hvis de ikke trengs for at det skal dannes skyer? Er ikke dette eksempelet er godt bevis for at en eller annen form for partikkel må være til stede?

Sitat:” Regnskogen i Amazonas lager sitt eget regn. Utslipp fra trær, planter og sopp skaper partikler som sørger for at fuktigheten i lufta samler seg til skyer og regn”.

Partikler fra trærne i regnskogen danner skyer

Kommentar: Når det over store deler av verden med hensikt slippes ut partikler med det formål å modifisere vær og klima, kan da resultatet bli annet enn klimakaos?

Aerosol skydekke

Siden en lenge har kjent til prinsippet for hvordan skyer dannes, har en også i mange tiår vært i stand til å produsere dem ved hjelp av partikkel utslipp. Det er en kjent sak at USA under Vietnamkrigen på 60-tallet, drev med værmodifikasjon. Partiklene som ble benyttet var sølviodid og hensikten var å skape nedbør for derved å hindre fienden i å motta forsyninger.

Partikkel utslipp under Operation Popeye

 

Været som våpen og maktmiddel

Her kommer vi inn på de egentlige motivene for klimamodifikasjon, nemlig et ønske om å ha makt og kontroll. Sitat fra artikkel i Global Research, 5. juli 2018 av Prof. Michel Choussudovsky kalt, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use: «Selv om dette sjelden eller aldri omtales i debatten om klimaendringer, kan været i verden nå modifiseres ved hjelp av en ny generasjon av avanserte elektromagnetiske våpen. Både USA og Russland er i stand til å manipulere klimaet til militære formål. Teknikker brukt for å modifisere miljø og klima har vært anvendt av USAs militære i mer enn 50 år».

 

Nye tider – nye partikler

I 1991 ble følgende patent tatt ut: ”Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming«. Den beskriver partikkelutslipp som en metode for å ’hindre global oppvarming’!

Kommentar: Legg merke til at påskuddet som hele tiden blir brukt, er ’global oppvarming’ med CO2 som den store synderen!

Materialene det her er snakk om er de som for lengst har blitt påvist i vann, snø og jordprøver tatt ulike steder i verden. Forskeren Marvin Herndon har ved hjelp av prøvetaking og analyser bevist at materialet som i all hovedsak brukes i aerosol, er giftig aske fra kullfyrte kraftverk som blant annet inneholder, aluminium, arsenikk, kadmium, kvikksølv og bly! Her er en link til hans forskningsartikler. Andre uavhengige analyser viser særlig sterkt forhøyede verdier av aluminium, et stoff som ikke finnes fritt i naturen.

Jasper Kirby arbeider med partikkel fysikk ved CERN i Sveits.

 

Kondensstripe?

En kondens stripe vil raskt forsvinne da den består av vanndamp, mens skyer produsert ved hjelp av partikler, blir liggende og vil gradvis spre seg utover. Her dreier det seg som sagt om aerosol, med andre ord partikler i forstøvet form som enten spres fra egne tanker eller er tilsatt drivstoffet. Dette bildet er fra dokumentaren Overcast og viser resultatet av analyse av flydrivstoff Jet A-1 som ble gjort i Zurich i Sveits i 2014. Det inneholdt 16 ulike metaller!

Analyse av flydrivstoff

 

Hidden in plain sight

En metode for å skjule hva som foregår kalles på engelsk: ’Hidden in plain sight’. I de senere årene har en nemlig introdusert en ny type sky som kalles Homogenicus Cirrus, altså menneske skapt (cirrus)sky. Det hevdes at den stammer fra kondens striper!

Menneske skapt sky

’Vitenskapelig’

Skylegging ved hjelp av aerosol har til og med fått vitenskapelige navn som: ’SRM – Solar Radiation Management” og SAG – ’Stratospheric Aerosol Injection’. Er ikke dette er forsøk på å gjøre det hele mer tilforlatelig slik at beslutningstakere samtykker? (Mer om det – les videre).

Global dimming

Det er en kjent sak at mengden sol som når jordens overflate og som alt liv her avhenger av, de siste 10-årene har blitt redusert med 20-25 %. Store Norske Leksikon forteller leseren at dette skyldes økt partikkel konsentrasjon i øvre luftlag på grunn av menneskelig aktivitet. Det sies dog ingenting om hvilken.

Global dimming

En meget kraftig advarsel!

Den 13. juli 2018, publiserer det vitenskapelige tidsskriftet: “Journal of Geography, Environment and Earth Science International”, følgende oppsiktsvekkende artikkel: “Fifty Years after “How to Wreck the Environment”: Anthropogenic Extinction of Life on Earth”, forfattet av J. Marvin Herndon, Mark Whiteside og Ian Baldwin.

Sitat fra artikkelen: ”I 1968 skrev vitenskapsmannen Gordon J. F. MacDonald et kapittel i en bok. Det het: ”Hvordan ta knekken på miljøet”. Der beskrev han hvordan et land kan endre på klimaet slik at de i det skjulte blir i stand til å skade et land ansett som fiende. Formålet vårt er å belyse MacDonald sine forslag sett i lys av senere teknologiske fremskritt, tatt i betraktning at de metodene for krigføring ved hjelp av miljøet som han beskriver, faktisk har blitt satt i verk. MacDonald tok opp krigføring både i det skjulte og i det åpne ved at det ble skapt skyer som så forårsaket nedbør. Senere har også en metode for å hindre regn ved at jetfly sprer partikler der hvor det ellers ville blitt dannet naturlige skyer. Kommentar: Artikkelen beskriver at dette skjer fordi nanopartiklene som spres, er så små at fuktigheten samles i dem og dette forhindrer så at det dannes større, naturlige regndråper. Dette skaper altså tørke. Når de til slutt samles til større dråper og faller ned, blir det i form av voldsomme regnskyll, med andre ord stor risiko for oversvømmelse. I minst to tiår har innbyggere i mange land stadig oftere observert flystriper skapt ved hjelp av partikler. Vitenskapelige undersøkelser og analyser har påvist at den viktigste bestanddelen i dem er giftig aske fra kullfyrte kraftverk(Coal Fly Ash). Siden 2010, har spredningen av slike partikler blitt intensivert til å skje omtrent daglig over nesten hele verden. Kommentar: Her er en interessant oversikt, blant annet over hva som har blitt gjort for å holde dette skjult for offentligheten.

Har Norge blitt lurt eller presset til å delta?

Sitat forts: ”En kan anta at det foreligger en hemmelig avtale og at det som gjøres  forklares som ’skyggelegging’, altså for å hindre global oppvarming. Imidlertid er det slik at slik partikkel spredning, med andre ord skyproduksjon, varmer opp atmosfæren da den hindrer varmestråling fra bakken. Med tanke på alle bekymringene som media formidler om global oppvarming, så er det uforståelig at politiske ledere med full viten undertenger en hemmelig internasjonal avtale som fremmer den. Man kan derfor anta at politiske ledere har blitt forledet til å tro at de samtykker til en aktivitet som vil avkjøle jorden, mens det faktisk er slik at effekten forårsaker oppvarming og vil ødelegge livet her hvis den får fortsette.

Ingen kommentar fra myndighetene på Kypros!

MacDonald forutsa nøyaktig det amerikanske militærets beslutning om å gjøre miljøet(les været) om til et våpen av hensyn til nasjonens sikkerhet. Det han ikke innså var at militæret i ulike land kom til å bli underlagt en hemmelig internasjonal avtale hvis utilsiktede konsekvens ville bli en krig mot selve planeten jorden, mot alt liv og mot planetens naturlige biokjemiske prosesser. Dersom ikke politikere, nyhetsmedia, vitenskapsfolk og andre i samfunnet er i stand til å innse fakta om det som skjer rett foran øynene deres og samlet stiller seg bak et krav om full stans av disse teknologiske aktivitetene som nå foregår i det skjulte, så vil historiens første menneske skapte masseutryddelse fortsette”. Sitat slutt.

Kommentar: Vi er nå midt oppe i historiens 6. største masseutryddelse og den første som er igangsatt av mennesker. Hva med å ta opp til vurdering årsaker som klimamodifikasjon og trådløs mikrobølge stråling?

Konklusjon

I tillegg til giftvirkningen på alt som lever, vil mangeårig og omfattende utslipp av disse partiklene, også forårsake klimaendringer og bidra til global oppvarming. Er det noen tvil om at når en forandrer atmosfæren som alt liv er avhengig av, så får det dramatiske konsekvenser? En av følgene er at arter som ikke klarer å tilpasse seg de endrede(les: forringede) leveforholdene, dør ut. I løpet av 2018 har det blitt publisert en lang rekke forskningsresultater i ulike vitenskapelige tidsskrift som dokumenter dette: Scientific Articles Related to Ongoing Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering. Siden alt som lever rammes av nedfallet, innbefatter det også deg og dine.

 

Stans all klimamodifikasjon!

Enhver som forstår sakens alvor, kan bidra til å få avsluttet dette ved å informere andre. Dessuten vil det snart komme helt andre krefter på banen.

PS! I denne artikkelen er kildehenvisningene lagt inn som som linker. Så fremt den gjengis i sin helhet, kan denne artikkelen også publiseres andre steder både på internett og i trykte media.

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
53%
Opplysende
23%
Inne på noe
4%
Usikker
1%
Dårlig
19%
Om forfatter
Terje Wulfsberg
Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

16
Kommentarer

avatar
7 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
hjerteligLenaKg vevikBjarte AaslandTerje Wulfsberg Recent comment authors
Nyeste Eldste
Frank Banggren
Anonym
Frank Banggren

Dersom du blar ned til punkt 10.5 i dette dokumentet til Finansdepartementet, så vil man fort finne ut at Norge så og si har gitt de som bedriver slik «Weather-Geo-Engineering» carte blance til å sette igang med aersolspraying over Norge. Og DET har de begynt med for flere år siden. DET har jeg hundrevis av bilder som dokumenter!! Her har regjeringen IGEJN begått et overtramp mot folket, som i saker som GCM, ACER, BAIL-IN-direktivet, m.fl., der de mener å ha full kontroll over det de har underskrevet på. Noe som i ALLE tilfellene viser seg i ettertid å være totalt feil.
Les bare her, om SISTE UTVEIS TEKNOLOGI, og gjør deg opp ei mening..: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-16/id568044/sec11

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Det er helt riktig som art forfatteren skriver at det nå pågår en forfalskning av klimaet ved kontrollert kunstig tilførsel av kondenserings kjerner /medium. Hvis man husker tilbake noen tiår så var himmelen mye mindre dekket av skydekke.
Det vi nå ser er garantert helt unormalt og manipulert frem kunstig ,dvs med kjemisk partikler aerosol sluppet ut fra fly,dvs via dyser bak på flyene. Man får en heftig super kondenserende effekt som nå dekker kloden.
Solen blir filtrert bort og blå himmel blir stadig sjeldnere å se.
Det typiske resultat blir svært mye kunstig tåke når barometeret skulle isteden tilsi solskinn ,da blir det isteden et guffent uekte skydekke som en tett grøt.
Følg med flightradar24.com På nett ,så ser man div fly som under overfarten stenker Norge inn i kjemiske skydannede striper. Klimaet inngår nå som innstrumenter eller våpen for å pushe verden mot det «grønne skifte» alt sammen svindel. Co2 får skylden for kjemisk med vilje atmosfærisk kjemisk tilgrising med chemtrails aerosolert spraying med fly. Resultatet ser og hører vi om i media som taler samme budskap som Al Gore . Å lyve oss hude. Full er ittno problem for makteliten nwo bilderberger the deep state world shadow goverment. Klimaendringene var ikke tilstrekkelig overvevisende mot co2 så da måtte de selvsagt sprite opp klimaendringene ved å starte aerosol kjemisk chemtrails med fly som slipper ut aerosolerte kjemiske aerosoler. Forgiftning pågår for å kunne hyle co2. Konsekvensene er store og omfattende. Dyreliv død og klodens mangfold blir skadelidende på flere felt. Værmodifikasjon blir dysset ned til å være kun konspirasjons teori. Alt taler alikevel for at det motsatte er tilfelle at kloden nå blir kraftig kjemisk tilgriset i atmosfæren. +HAARP. Målet helliger middlene som brukes. Det er overhode ikke lenger mulig å stole 100% på myndighetene om noe som helst inportant. De løper ærend for the deep state world shadow goverment eu fn industrien illuminati bilderberger. Trilaterale komiisjoner globalistenes alle skjulte for folket agendaer. Alt kan maniouleres og lyves om og samtidig benevnes som noe viktig for rikets sikkerhet. Folk skal ikke lenger ha noe nasjonal følelse men heller få et globalistisk livssyn. One world order er det bakenforliggende motiv for å manioulere klimaet,mennesker,kloden på alle områder. Agenda 21 25 eller 30 de henger sammen for å kunne pushe verden mot et totalitært elektronisk diktatur uten fysiske penger ,et samfunn der alle skal være chipet og overvåket 100%. Døgnet rundt. Alle applikasjoner påstås være sikre og bra når vi er og blir mer sårbare som aldri før. Nettet fra edderkoppnettverket snører seg stadig sammen å tar fra oss frihet litt etter litt. Hvem har egentlig lyst å leve i et samfunn som med stormskritt nærmer seg James Orwells 1984 samfunnet ? Det er dessverre dit vi er på vei med bla 5G.

naturloven
Abonnent

Kjære medmenneske – våkne opp, tiden er ferd med og renne ut!

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Ja kloden tåler snart ikke mer ! Se her hvem som vil kan bestille kjemisk klima påvirkning med spraying (chemtrails) weathermodification.com

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Ja alle kan se sprayingen som pågår på himmelen. Atmosfæren dopes nå med aerosolerte partikler som slippes ut fra fly. Mange går nå rundt og er veldig frustrerte over himmelen som mister blå fargen . Himmelen sees innsauset i et slamaktig kunstig skylag på kryss og tvers etter flyenes rettninger. Alle mulige slags fartøyer deltar muligens også droner. Himmelen som ikke lenger får lov lenge å være rent blå , blir litt etter litt forvandlet kjemisk hvit sølvaktig rosa lilla , alt etter hva som sprayes til enhver tid. Slik skapes nå klimaendringene på kloden. Noen områder mye mer tilgriset enn andre der flyene sees mer aktive .
Hele tiden omtrent blir Atmosfæren tilført fremmede stoffer som skaper klimaendringer . Solen mister sitt skinn og regnet som faller ned er innsatt med det som chemtrails inneholder til enhver tid. Giftig også eks aluminiums oksyd. Aske fra industrien kobber pulver strontium. Barium lithium . Ja mange forskjellige substanser da ingen vet med 100 prosent sikkerhet hva alt inneholder i chemtrails brygget de sprayer ut over Atmosfæren. Sprayingen er nå lagt lokk over og merket konspirasjons teori » som er sølvfoliehatt kategorien. Folk ser rett å slett ikke skogen for bare trær . Så mye makt har media og myndigheter tilknyttet div deep state shadow goverment bilderberger trilaterale organisasjoner. Verden er tatt over av en kynisk bevegelse new world order bevegelse som ikke eier moralske skruppler.. Skruppeløse makt forgreninger styrer nå vår verden mot undergangen. Terror og klimaendringer er nå kun snedige verktøy eller innstrumenter for å pushe verden mot en verdens regjering totalitært digitalt helvete på jord.
Sangen Imagine til John Lennon forteller tydelig hvor Illuminatit world shadow goverment ønsker å transformere verden. Manipulasjoner er nå en del av metodene for å kunne styre verden mot et totalitært regime der alle tilslutt kommer til å bli påkrevd id merking i handen eller i pannen. Innstrumenter eller verktøy er alle kriser som nå herjer på vår jord. Overdriver ikke !

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Så sant så sant …

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Ja du har helt rett
Og når de værmodifiserer med kjemikalier atmosfæren må de slutte å lyve som de gjør her å late som co2 er årsaken. Når vi nå vet det skyldes geoengineering at klimaet løper løpsk.. https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177
Det å jakte på klimaendringer er tullete når vi vet at den globalistiske makt eliten bakom kullissene samtidig bedriver geoengineering.
Noe som beviselig trigger klimaendringer og global oppvarming. Kanskje bare alt er satt i scene . Et spill for kullissene ? weathermodification.com
eksempel hos slike firmaer kan man bestille værmodifikasjoner. Så ingen må komme å si stripene etter flyene altid kun er kondens. Når de står gjerne i timesvis og ekspanderer til himmelen blir dekket av en hvit sølvaktig kunstig slamaktig heldekkende skydekke. Solen mister sitt skinn og den blå himmelen også uteblir . Klimaendringer er ofte chemtrails kjemisk skapt som trigger klimaendringer.. Så skylder man på co2 … En får til og med fredsprisen på co2 hypotesen . Noe som er helt absurd lik Al Gore fikk pris for sine klima eventyr.

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

https://www.flightradar24.com/LOT4/1f066365
Det er ingen tvil om at flyene som passerer landet er en del av en værmodifikasjons bedrift (chemtrails kjemiske spor) spraying med aerosoler fra fly ,dvs for å kunstig skape klimaendrende kunstig slamaktig skydekke.. Så skylder de bare på co2 som nå er den politisk korrekte holdning …. Svindel !

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Co2 er ikke årsaken til klimaendringene men derimot værmodifikasjoner ! Det pågår en omfattende spraying av atmosfæren over hele kloden 24/7 . Hvorfor ? Flere grunner de sprayer atmosfæren og bruker HAARP bestråling . Målet er å kunne dermed fritt kondisjonere klimaet på kloden ,dvs slik at de kan skape klimatisk kaos ! For senere slik vi erfarer å tilby «løsninger» som betyr radikale endringer og nye regler for bla utslipp.
På mange måter lik terroren som også for det meste er kunstig stimulert frem. Orden ut av et kaos betyr i enden på visa new world order. De fleste kriser er instrumenter eller verktøy skapt for å dominere verden og herske. Målet bakom alle kriser er å endre verden litt etter litt.. Folk blir tvunget til å godta betingelsene selv om de er basert på et falsum . Weathermodification.com Flere firmaer og organisasjoner deltar for å forfalske klimaet på kloden. De skaper klimatiske kriser for å kunne kreve endringer i våre liv. Det er på samme måte som med terroren som også er innstrumenter /verktøy for å kondisjonere verden mot verdensmaktens nwo prosjekt. Et hel digitalt diktatur der alle omsider blir tvunget til å måtte godta micrichip i handen eller i pannen. Id merkingen vil komme som wt resultat av en usikker verden. Den er frem manipulert for å kreve mer sikkerhet. De varsler årevis i forveien at fysiske penger må bort. Argumentene er svake og henger sammen med alle løgnene. Slik det også nå er med klimaet som også er et falsum med disse skapte geoengineering klimaendringene. Media er med på å gjøre alle løgnene troverdige . Vi ender opp med å måtte godta endringer som pusher oss mot the new world order microchip og grønne skifte helvete. Vi er blitt grundig svindlet av verdensmakten the deep state world shadow goverment -bilderberger trilaterale krimminelle nettverket som under bordet styrer verden gjennom en rekke snedige organisasjoner.

Kg vevik
Abonnent
Kg vevik

Det er ingen tvil lenger at klimaendringene er skapt ved hjelp av geoengineering ! Det er en grunn for at stripene vi ser på himmelen fra flyene blir forklart som kun kondens. Foruten kondensat aerosolerte partikler ville ikke vi sett slike slam lignende kunstige skyer vi har sett øke på de siste årene. Grunnen til at aktiviteten med å kjemisk dope atmosfæren holdes skjult ,er ganske enkelt de kunne ikke brukt co2 så potent som argument i politikken som årsak til klimaendringene . Klimaendringene er noe de ønsket skulle oppstå . Derfor er alt vi hører om dagen menneskeskapte klimaendringer.. De trenger ikke engang lyve om geoengineeringen som alle vet er 100 % menneskeskapt bedrift. Al Gore lakeien for globalistene gis fredsprisen basert på et gedigent falsum. Co2 . Klimaet i Norge er rart pga det slippes ut kjemikalier fra fly som under overfarten stenker atmosfæren.
Verdensmakten the deep state world shadow goverment bilderberg trilaterale komisjon etc etc. Fn eu banker US millitary etc ja sammensvergelsen renkespillet det globale klima spillet som pågår er enormt i omfang. Klimaet er nå et meget utviklet effektivt kjemisk våpen eller innstrument for å kunne pushe verden i bestemte geopolitiske rettninger.. Svindel deluxe ! Uten kunstige skapte kriser kunne de ikke realisere eller nå sine mål med verden .
Samme som med terror og krigs kriser som med klimaendringene. De er alle snedige skapte tools for globalistene skal oppnå sine agendaer og mål. Lytt ikke til media eller myndigheter og værbyråer. Eller disse betalte klima experter. De er alle nøye innstruerte til å komme med de samme vage forklaringer på hvorfor klimaet er så kaotisk. De er overhodet ikke interressert i at du skal vite det jeg detaljert nevnt pågår geoengineering 24/7.

De er alle

aapenhjertig
Abonnent
aapenhjertig