The 11th Hour: Propaganda for the New World Order

3.2K visninger
14 minutter lesetid
51

”The 11th Hour” er en kjempeproduksjon av Times Warner om situasjonen vi befinner oss i på denne planeten for øyeblikket. Leonardo DiCaprio leder seeren gjennom en uhyre komplisert serie med påstander støttet av et uttal tilsynelatende seriøse forskere for å banke gjennom et budskap som er ment å skape frykt. Jeg så den for tre dager siden på Canal Digital og den vil nok vises flere ganger i tiden som kommer. På overflaten virker filmen som en frisk pust mot korrupte styringsmakter, storkapitalisme, forurensning og globalisering. Den ser ut til å vende vår oppmerksomhet mot det vi trenger å gjøre for å redde planeten og vår fremtid fra fullstendig selvutslettelse. Den presenterer en klar konsekvens av global katastrofe dersom vi ikke vender om og snur på våre allmennaksepterte kulturelle holdninger i forhold til hverandre, økonomi og økologi. For å si det enkelt, vi må endre på den ideen om at vi er over naturen – vi er en del av den og vi må respektere naturen for dens evne til å gi oss liv.

I store trekk er filmen full av budskap om at vi trenger å anstrenge oss veldig her og nå dersom vi skal være i stand til å sikre planeten for fremtidig liv. Jeg er absolutt enig med dette budskapet. Likevel ser jeg på denne produksjonen som en gigantisk propaganda fremstøtt som baner veien for noen av de sykeste politiske fremtidsvisjoner som noen ganger har vært klekket ut. Det jeg ser i denne filmen er forberedelsen til ”The New World Order” under en maske som kalles ”Forutsetninger for en bærekraftig fremtid”.  Denne visjonen er vitenskapens løsning til et problem som absolutt er til stede. Det er ufornektelig. Det er et ordtak på engelsk som sier, ”The Devil is in the Details”. Den er absolutt til stede her og jeg har lyst til å kaste et alternativ lys på noen av påstandene som du før eller senere absolutt kommer til å høre. Her er sannheter blandet med halvsannheter, løgn og propaganda  på en slik måte at mange ikke vil makte å forstå at de er i ferd med å bli hypnotisert til å tro på et budskap som er ment å bane veien for en fremtid ingen av oss ønsker. Jeg har gått gjennom filmens budskap og gjort en grundig analyse av påstandene. For å spare plass kommer jeg med en form for oppsummering av det jeg har oppdaget.

FN er absolutt involvert i en fremtidig visjon av verden. Den er opptatt av noe som, på engelsk kalles – sustainability, eller en bærekraftig fremtid. Problemet er at FN  og de som er med på denne tankegangen har absolutt ingen begreper på mennesket som et åndelig vesen. Den tyr til vitenskapens selvpålagt begrensning som kalles materialisme for å bane veien for menneskets kollektiv fremtid. Dette gjøres til tross for at det allerede i 2001 har blitt vitenskapelig lagt frem den ideen om at bevissthet hos oss mennesker er faktisk åndelig da den ikke er produsert i hjernen, men av sinnet som ingen kan se. Den overlever døden. (konklusjoner fra forskere som arbeider med nær døden opplevelsen) En vitenskap som er basert på materialisme kan aldri forstå seg på noe som har bevissthet eller liv. Følgelig er planene for fremtiden basert på en kollektiv forståelse av vitenskap meget fattig og full av feil når det gjelder dens evne til å tjene våre beste interesser. Jeg ønsker å gjøre en aldri så liten kontrastanalyse  mellom filmens påstander og planer gjennom vitenskap og et alternativ som er basert på en utvidelse av vitenskapen som inkluderer ånd. På en måte så likner de på hverandre men det er veldig store forskjeller når vi ser nøye etter.

For meg har filmen ”The 11th Hour” en ”Zeitgeist” ånd over seg – den også forherliger moderne vitenskap som vil løse alle av menneskets problemer – samtidig mens den har feiltolket hele menneskets essens. Vitenskapen (tradisjonell vitenskap) er faktisk problemet, ikke kuren.

Den som har studert informasjon rundt ”FNs Agenda 21 for a sustainable future”, The Georgia Guidestones og andre ”think tank” oppfatninger om veien vi må gå i fremtiden har kommet klart til uttrykk på følgende vis:

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill (this is absolute proof that man made global warming is a fabrication)…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”

Når en ser filmen “The 11th Hour” blir vi absolutt minnet på denne agendaen som ble klekket ut av de som leder verden i all hemmelighet. Her er grunnstrukturen til “The New World Order”. Gjennom virkeliggjøring av en global frykt for mennesket som årsaken til tuslen for en bærekraftig fremtid vil disse menneskene skape en maktkamp mellom de som nå har makten og de som ikke har den. Vi ser her en global elitekultur som vil sørge for at verdensbefolkningen går fra 6,7 – milliarder til ca. en halv milliard. De ser ut til å gjøre av med tradisjonell religion og innføre en form for “New Age” religion som dyrker naturen som den nye guden. Denne vil gi naturen rettigheter på høyde med mennesker. Den vil gi naturen tilbake til seg selv der mennesket ikke har adgang. Mennesket vil bo i en mer kollektiv samfunn der ting er lagt til rette med kommunal transport, og infrastrukturer som forurenser minst mulig. Enkelte ser dette som en gylden alder der fornuften endelig seirer over søken etter uendelig vekst. Slik jeg ser det er det en skrekkvisjon der all ting skjer under tvang. Fordi filmen er produsert med støtte av Times Warner gruppen og disse hører til den massemedia gruppen som består av 96% av verdens produksjonen som eies av seks – 6 jødiske selskaper – kan vi regne med at det vi her ser er akkurat det de vil at vi skal se – nemlig propaganda for deres sak og ingen andres.

En alternativ forståelse basert på åndelige perspektiver

Vår verden er virkelig i store problemer for tiden. Jeg tillater meg å vise hvorfor det er slik fra et annerledes perspektiv. Selvfølgelig blir løsningene også annerledes. I løpet av den tiden jeg har forsket på bevissthetens essens og forsøkt å lage en sammenhengende modell av tilværelsens struktur sett fra et åndelig perspektiv, har jeg også lært at dualitet spiller en viktig rolle i denne fysiske verden vi nå lever i. Dualitet er nesten aldri definert forbi begrepene ”good” og ”evil”. Jeg har funnet forklaringer som er lettere å forstå og leve med. Forskjellen er basert på en satsing på en av to ulike måter å betrakte universet gjennom – Den ene er kjent som ”The Law of One” eller ”Enhetsloven” som sier at bevissthet er universets mest grunnleggende ”stoff”. Denne forståelsen sier at alt i universet er knyttet sammen gjennom bevissthet. Dermed blir det ”gode” definert som, ”Tjeneste til andre minst 51% og tjeneste til selv (aldri på en annens bekostning) maks. 49%. Det ”onde” blir, ”Tjeneste til selv, minst 95% og tjeneste til andre maks 5%. Det ”onde” er basert på oppfatningen om at universet er et lukket system. At vi alle er separate ”øyer” og at det er ingen sammenheng mellom oss. Derfor er tjeneste til selv på andres bekostning nesten en selvfølgelighet.

Det er min forståelse om at disse kreftene er tilstede som en blandet form på jorden nettopp fordi det tillater tilgang til en uendelig antall valgmuligheter gjennom sjelens utviklingsprosess som foregår gjennom mange inkarnasjoner på denne planeten. Før eller senere gjør vi det vi har kommet hitt for å lære og det er å forstå at vi er ånder som lever i en midlertidig kropp, og at vi velger hvilken vei vi vil utvikle oss videre på – gjennom det onde eller det gode. Ja åndelig utvikling pågår også gjennom elite dyrking og hemmelige okkulte organisasjoner som fremmer personlige gevinster gjennom felles medlemskap – på andres bekostning, men bare til et visst punkt. Det virker som om mange av verdens herskere er medlemmer av elite organisasjoner som er strengt hemmelige og som driver med okkult praksis i det skjulte.

Fordi menneskeliv på denne planeten egentlig fungerer som en slags langvarig skole for bevissthet, er det naturlig at det fragmenterte verdensperspektivet som fremmes også er den som forlenger sjelens tid på planeten og dermed blir erfaringsgrunnlaget veldig stort. Det er også derfor vi har krig, vold, voldtekt, seksuell misbruk, symptombehandling av problemer som skaper nye problemer (særlig i medisin og politikk), korrupsjon, konkurranse, banker som lever av renter, gjeldsoffere, tyveri, dupering, manipulasjon, sykelig store og korrupte næringsinteresser som lager penger for seg selv ved å skape problemer for andre. Det er derfor vi har forurensning, chemtrails, vaksiner som er fulle av kviksølv, Svine/fugle/menneskeinfluensaer som blir skapt i laboratorier betalt av Verdens Helse Organisasjon, falsk flagg terror, og alt det andre stygge som pågår på planeten for tiden.

Samtidig har vi andre fenomener som minner oss om at det finnes en bedre måte å leve på. Vi har kjærlighet, giverglede, empati, vennskap, vakker kunst, sensualitet, gleder, latter, fellesskap, kreativitet, skaperkraft, samarbeid, healing, og lys.

Mellom disse polariseringer er det et stort flertall som ikke helt har bestemt seg og som vet ikke helt hvilken vei de vil velge enda – de er ofre for sin egen ubevissthet om at de faktisk skaper sin egen fremtid gjennom sine valg. Dette store flertallet kaller jeg de ”sovende”. Det er nå disse må begynne å våkne om de skal kunne handle på en måte som ivaretar deres ønsker om en bedre verden.

Vi lever i veldig spennende tider der det konkurreres hardt mellom kreftene som er gode og de som er onde. Denne sterke polarisering får enkelte til å miste fullstendig balanse. Det er mange som blir dratt ut av sine komfortsoner og begynner å stille kritiske spørsmål til hvordan verden faktisk drives. Det var en gang da jeg synes at alt var galt med denne verdenen. Det varte helt til jeg ble nesten ferdig med min bok nr. 3 – som heter Skjult Agenda, som er gratis tilgjengelig på min webside. Det jeg oppdaget som sjokkerte meg var at verden var helt perfekt. Sett i fra et åndelig perspektiv er verdens faktisk funksjon som en erfaringssted for å velge mellom det gode og det onde. Gjennom å lære konsekvensene for våre valg lærer vi også om kjærlighet fordi den er basert på friheten til å velge.

Det vil si at det skal være kaos her. Det vi søker etter når vi ber om fritak for de psykopatiske kreftene som styrer denne gale verden er den neste skolen av utvikling  – som faktisk skal være 100 ganger mer harmonisk – fordi den, etter hva jeg forstår, blir bare positivt polarisert. Men først må vi lære hvem vi er og hva vi egentlig driver med.

Jorden opplever klimaendringer. Det gjør også alle de andre planetene i vårt solsystem. Russisk forskning viser at vi beveger oss gjennom et parti i rommet som har en fortettet konsentrasjon av energi. De kaotiske tilstandene med været med økt vulkansk aktivitet og jordskjelv sies å være en konsekvens av den kaotiske tilstanden blant menneskene. I følge Mayakalenderen er tiden vi nå er inne en tid for avsløring av falskhet, forløsning av det som ikke har livets rett, en tid der etikk og integritet gis større spillerom. Det er ikke rart at mye av det som styresmakten driver med i dag avsløres som svindel og bedrageri. I følge Cliff High som driver websiden ”halfpasthuman.com” spår han at et økende antall individer vil merke endringer i seg selv ettersom de får større innsikt og blir utsatt for en ny form for energi. De vil ikke se på det som positivt men reagere ved å erklære seg som klinisk gal. I dag er det 27- millioner amerikanere som bruke antidepressive medikamenter. Den tiden som Cliff Heigh har spådd er allerede kommet. Bevisstheten vil svinge den ene eller andre veien mellom nå og den snare fremtiden. Hva du gjør blir opp til deg.

Hvorfor tradisjonell vitenskap aldri kan tilby løsninger som ivaretar våre beste interesser

Mannen som oppdaget menneskehjernens spesialiseringsoppgaver i forhold til høyre og venstre fikk Nobelprisen for sitt banebrytende arbeid.  Da han ga sin tale ved motaktelsen av prisen nevnte han at menneskets sosiale verdier blir formet etter hvordan vi tror bevissthetens essens måtte være. Det vil si at det gjør en stor forskjell om du tror at bevisstheten din er dødelig og bundet til hjernen, om den er universell, eller reinkarnert, eller guddommelig eller hva. Det han sa er fullstendig seriøst ment og dessverre heller bare en del av sannheten. I mitt arbeide har jeg oppdaget at det vi tror eller mener om bevisstheten vår er med på å forme hele det menneskelige kartet som vi bruker for å navigere med. Det er stort, selv som det er lite forstått blant folk flest. Når du holder på med noe nytt i livet og du vet ikke hva som er ”riktig” for deg, er det fordi du ikke har et godt nok utviklet kart som du kan stole på for å handle på en måte som ivaretar dine beste langsiktige interesser. Det er slik for mange fordi spørsmålet om bevissthetens essens er det veldig få mennesker som har et avklaret forhold til.

Det mentale kartet er med på å forme vår oppfatning av om livet har en hensikt eller ikke. Med andre ord – har du en oppgave i livet – noe som er større enn deg selv? Dette kartet berører også hvordan du tenker på deg selv som menneske. Er du en biologisk tilfeldighet, en videreutviklet apekatt? Eller ser du på deg selv som et guddommelig vesen som holder på å hente erfaringer og skape i det fysiske livet? Kartet består også av alle dine verdier, det vil si hva som er viktig for deg å slippe og få. Kartet berører dine oppfatninger av grenser, muligheter, ansvar, evner, atferd, moral, holdning til deg selv, andre og resten av universet. De fleste mennesker har et kart som er formet av samfunnets beslutninger om hva som er ”normal”. Hele psykiatrien er bygget på dette prinsippet. Problemet med det hele er at du har unike finger avtrykk og det er ingenting som gjør deg ”normal”. Det er en illusjon. Alle mennesker, i kraft av at de selv velger sitt kjønn, normalt ett av sine foreldre, sin oppgave, sine lekser og talenter har en unik plass på denne planeten. Ingen har kommet som en ”ulykke” selv om dine foreldre ikke planla å få barn.

Filmen ”The 11th Hour” synes å ose av verdier som mange ser på som ”åndelig”. Selv er Deepak Chopra nevnt mot slutten av filmen. Jeg tror at de er for å gi filmen en ferniss av åndelighet mens tradisjonell vitenskap fortsatt er kilden for sannheten. Filmen konstaterer at vi er dyr. Den sier faktisk at vi er den tredje apekatten. Den tviholder på forståelsen om at bevissthet (livet) er skapt i hjernen og den dør når hjernen dør. Det vil si at du og jeg er en biologisk tilfeldighet og uten noen større mening eller oppgave.  Denne forståelsen skaper kortsiktigtenkning, egoistiske tjene selv på andres bekostning tenkning og alt det andre som faktisk har ført storsamfunnet og jorden i den tilstanden den nå er i.

På grunn av vitenskap har vi et åndelig vakuum som gjør at vi skaper teknologi som er menneskefiendtlig. I militæret brukes det utarmert uran for å armere panserkjøretøy og for å lage bl.a. bunker busters – som penetrerer bygninger og annet som er beskyttet mot granater og det som verre er. Når utarmert uran brukes, oppløses spissen av granaten til smeltet støv som er ekstremt farlig for alle som er i nærheten. Utarmert uran er en masseødeleggelsesvåpen som har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Dette stoffet har vært brukt i Balkan krigen, i Irak, Afghanistan, i krigene som Israel har vært med på og hvem vet hvilket andre steder. Stoffet dreper alle soldater, sivile og nyføde med kreft i en evighet av tid. Støvet går i jetstrømmen og svever rundt hele jordkloden og sprer kreft.  Hva er poenget med å tenke økologi når militæret bruker våpen som gir alle en sikker dødsdom? Hva er poenget når chemtrails spys ut av fly så å si over hele kloden for å lage et giftig lokk over jorden – har jorden en sjanse. Har vi noen gang en sjanse når vi har militære våpen som kan lage jordskjelv, styre orkaner og ellers påvirke været – bl.a. med HAARP? Har menneskeheten en sjanse når bl.a. 70% av den amerikanske befolkningen drikker vann med fluor? Vi forgifter vår mat med msg, aspertam, fargestoffer og annet skit. Jorden er snart fullstendig forpestet med Monsantos genmodifisert frø som tåler giftstoffet ”Round-up” som er en uttynnet versjon av Agent Orange brukt under Vietnam krigen.

For tiden driver WHO og anbefaler de aller fleste land å tvangsvaksinere sine befolkninger med en vaksine som ikke har blitt utrøvet, som innehar en millionganger mer Squaline enn det som lagde Gulfkrig syndromet på soldatene som fikk vaksine  mot antrax.  Kan vi stole på vaksine produsenter som selv lager sykdommen? Det kan se ut som noen har planer om å nedbefolke jorden. Land som USA og England har antatt mer eller mindre groteske fascistiske trekk med fravær av friheter, utsletting av konstitusjonelle rettigheter og trussel om militærstyre. Vi har blitt mer og mer gjennomsiktig mens våre styresmakter har blitt mer og mer hemmelige. Store banker og finansinstitusjoner som driver med skandale spekulasjoner får milliarder i støtte mens banken tar inn eierretten til alle de husene der lånene ikke lenger kan betjenes fordi arbeidsplassene forsvinner.

Krisen er skapt av feilaktige antagelser om hvem vi er og hvorfor vi lever

Krisen mine venner, er ikke at jorden er truet med forurensning og global varming. Krisen er at menneskets bevissthet har blitt for lenge på ”hold” i forhold til selvinnsikt om hvem vi er og hva vi egentlig driver med. Både kirken og vitenskapen har et ansvar for dette forholdet. Krisen kan bare løses ved at flest mulig individer begynner å oppdage sitt eget opphav slik at det mentale kartet kan stå i stil til resten av terrenget. Vi trenger i så måte ingen voldelig revolusjon. Vi trenger en fredelig evolusjon.

Når du ser filmer som viser den vitenskapelige tilnærmingen til fremtiden, må du lese mellom linjene. Du må forstå at denne frykt propaganda er med på å bane veien for deres forsøk på å tvinge en global styring over hodet på oss alle. De vil forsøke dette gjennom frykt som de selv skaper ved å påstå hvor ille det går med oss om vi ikke adlyder deres befaling. Det er disse menneskene som står bak mesteparten av jordens problemer i dag. De skaper problemet først, så venter de på en reaksjon, så tilbyr de en løsningen som de har hele tiden ønsket seg. Du ønsker ikke deres New World Order. Du er mer tjent med å oppdage hvem du egentlig er og si nei til disse psykopatene som vil behandle deg som et dyr. La deg ikke lede gjennom frykt. Bevissthet er udødelig. Det er noe av det du er her for å lære.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

51 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

OFFICIAL BILDERBERG 2014 MEMBERSHIP LIST RELEASED
Globalist confab reveals this year’s list of participants, set to attend in Copenhagen, Denmark, from May 29 – June 1, 2014

Mvh Tom

http://www.infowars.com/official-bilderberg-2014-membership-list-released/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

#InvadeNigeria

Quote: Michelle Obama is an unashamed puppet.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Angående new world order: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/media-medskyldig-i-911-falsk-flagg-operasjon/comment-page-3/#comment-80847

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

They Live, We Sleep, Deeply. An in-depth review/analysis of John Carpenter’s classic They Live. A follow up to the three part series at: http://celticrebel.wordpress.com
http://www.youtube.com/user/WeAreChangeChicago#p/c/702FA30E1853491C

Hadde John Carpenter tilgang til inside information slik som det kan tyde på at Orwell hadde? Jeg synes denne analysen av “They Live” koblet opp mot NWO, og ting som skjer i dag var både god og tankevekkende.

Kjetil S
Skribent
14 år siden

And here we go!

http://e24.no/makro-og-politikk/article3256339.ece

Gled dere frender, tiden er har endelig kommet for å etablere One World Currency. Styrt av One World Reserve. Under overoppsyn av…. (anyone?)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Jeg mener det er viktig å spørre seg hvorfor dette skal innføres. Begrunnelsen er i og for seg god den, i hvertfall dersom det man leser i artikkelen stemmer.

Det som er noe av ulykken med dergulerte finansmarkeder er jo nettopp muligheten til uhemmet spekulasjon, som jo førte verdensøkonomien utfor stupet for ett år siden.

Store aktører kan spekulere i senk et lands valuta. George Soros fikk jo England til å devaluere pundet på 8o-tallet en gang, og her snakker vi om et rimelig robust land. Et enkelt hedgefond kan i dag svekke et lands økonomi betydelig kun gjennom spekulasjon, og jeg mener det er viktig å få på plass internasjonale kjøreregler som forhindrer dette (en tilnærmet umulig oppgave, forsåvidt). Spekulasjon er, slik jeg ser det, roten til alt ondt i verdensøkonomien. Kortsiktig gevinst fremfor langsiktig avkastning. Fint for de som spekulerer, katastrofalt for resten.

Land som Frankrike og Tyskland har tatt til orde for regler om makslønn og tak på bonuser/opsjoner for finansfolk etc, for å forhindre gjentakelse av det som skjedde sist år. USA og England er imot, naturligvis.

Hvorfor ønsker store økonomier som Tyskland og Frankrike dette?

Jeg tror de er redde for folkets raseri og konsekvensen av dette dersom noe slik skjer igjen (noe det helt sikkert gjør om systemet slik det er i dag ikke endres).

Jeg er mer bekymret over denne utviklingen;

http://www.dagbladet.no/2009/09/05/nyheter/utenriks/okonomi/7969588/

Legg særlig merke til siste setning;

“Franske arbeidstakerorganisasjoner vil trolig oppfatte dette som politisk kodespråk for svekket stillingsvern.”

Den som har lest Naomi Klein’s glimrende bok Sjokkdoktrinen – Katastrofekapitalismens fremmarsj vil raskt se mønsteret her;

Skape frykt og deretter gjennomføre upopulære økonomiske tiltak befolkningen ikke ønsker eller trenger, under påskudd av at det er nødvendig for å sikre velferden, mens det egentlige målet er å gi mer makt til pengemakten (i lys av dette blir ønsket om makstak på bonuser etc noe meningsløs slik jeg ser det).

Det var dette som skjedde i Sør-Amerika på 70-tallet (bare mye mer radikalt og voldelig), og konsekvensene sliter disse landene med den dag i dag, mens de multinasjonale selskapene ler hele veien til banken.

Anbefaler boken til alle som ønsker en dypere innsikt i hvordan multinasjonale selskaper bruker ALLE midler for å utvide sine markeder og inntjening).

FRP’s hårreisende ønsker om å selge ut arvesølvet vårt er et annet eksempel på en slik snikinnføring av multinasjonaleselskapers kontroll over økonomien.

Makten bak makten er hverken sionister, Bilderbergere eller Illuminati.

Det er penger… Eller rettere sagt; begjæret etter penger. (At mange av de som begjærer penger mest er i finne i disse grupperingene tror jeg så gjerne, men slike eliter finner man også i den arabiske verden og i Asia, og der har hverken sionister eller bilderbergere nevneverdig innflytelse).

Kjetil S
Skribent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Begjæret etter penger er helt klart et viktig aspekt her. Jeg har ikke lest “Sjokkdoktrinen”, men har lest denne: http://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man, som gir en god innsikt i modus operandi for disse rovdyrene.

However, det er en GOD GRUNN til at denne “konfiguasjonen” lever i beste velgående, enda det er åpenbart at det ikke er en bærekraftig måte å organisere hverken økonomi eller samfunn. Grådighet etter penger/makt er slik jeg ser det bare det synlige uttrykket, eller overflaten om du vil. Det som ligger under er en “kamp” mellom polariteter. Anbefaler Mike sine artikler her inne for dypere forståelse av disse temaene.

Ellers ønsker jeg å takke deg for dine seriøse kommentarer. Greit med “voice of opposition” å bryne tankesettet sitt på :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Hallo?! Sionistiske bankfolka har innflytelse over hele verden. Det er kun få land igjen som ennå ikke har sentralbank enhet underlagt Federal Reserve System. Iran er et av dem, og dermed direkte truet av masse økonomiske sanksjoner fra makt-eliten.
Alama Iqbal (den kjente indiske-poeten) hadde allerede sagt på tidlig 1930-tallet at den vestlige sivilisasjonen går under seg selv… Idag ser vi en verdensdiktatur herske over oss mens folkemasser sover som bare det…

Aslak
Aslak
Abonnent
14 år siden

CO2 har ingen ting med klimaendringer å gjøre. Se på fakta: Drivhusgassene i atmosfæren består av: 97% H2O(vann), 1%forskjellige gasser, og kun 2% CO2. bare allerede her bør det ringe en bjelle. Mennesker består kun av 3% av CO2en som slippes ut i atmosfæren. Det er ren overtro at det skal ha noen påvirkning på klimaet her på jorda. klima på jorda styres av MANGE faktorer, det er komplekst – MEN i hovedsak stryes det utelukkende av sola. The more cosmic radation the more cloud formation. Sola er i enden av sine syklus, og er i enrom aktivitet – hele solsystemet varmes opp og det har ingenting med hvor mye bil vi kjører.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Mike og Smurfen: Det hersker vel enighet i stort sett alle miljøer om at noe av oppvarmingen skyldes vårt utslipp av Co2? Ikke så mye, men nok til at det setter ekstra fart på klimaendringene.

Leste litt mer rundt linken din, Smurfen, og fant dette:

“Menneskenes utslipp utgjør bare en liten del av tilførselen av klimagasser til atmosfæren, og virkningen er liten i forhold til for eksempel effekten av naturlig forekommende vanndamp. Problemet er at klimasystemet er veldig komplisert og følsomt, og til og med små endringer i dette systemet kan utløse store konsekvenser. Naturens egne utslipp av klimagasser inngår i et kretsløp, hvor for eksempel råtnende trær slipper ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntese. Våre CO2 -utslipp, blant annet fra forbrenning av fossilt materiale, inngår ikke i dette kretsløpet. Når vi bruker fossile brensler henter vi fram karbon som er lagret nede i bakken eller havbunnen for lang tid tilbake. Dette er ikke en del av kretsløpet og gir et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid.”

http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm6

Så det er vel ikke så dumt å forsøke å begrense utslippene våre? Om Co2-kvoter og skatt har noen positiv effekt, kan vel diskuteres. Er ingen ekspert på dette, men tror det dreier seg mest om penger, som så mye annet her i verden.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Temperaturforandringer har eksistert i tusenvis av år. Før mennesket og før vårt klimautslipp. Faktisk så er det en sammenheng mellom Co2 og temperatur, eneste klimapanlet “glemmer” er at det foregår omvendt. Ved temperaturstigning stiger havtemperaturen, slik at havet frigjør Co2. Dvs at det først blir varmere, så stiger Co2 nivået. Det som er veldig gledelig er at Co2 på ingen måte er farlig:) Ble ikke dere beroliget nå. Grunnen til at temperaturen stiger – som den har gjort i tidligere tider – er solaktivitet. Disse svarte flekken på solen er solaktivitet. Når sol aktiviteten er høyere, vil det bli mye solvind rundt solen. Denne vil blåse vekk kosmisk stråling (Det er denne strålingen som gjør at skyene dannes på jorden) slik at ikke like mye stråling treffer jorden. Det vil da bli mindre skyer – varmere temperatur og som sagt, havet vil da “slippe ut” en del Co2…. Ikke farlig, og det har skjedd før. OG IKKE MENNESKESKAPT.

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=2205

Aslak
Aslak
Abonnent
14 år siden

Jeg tror det viktigste er at folk får en oppvåkning i hva MENNESKET faktisk består av.Det å forstå at vi faktisk er åndelige vesner. at vi er en astral energi, som overlever den kroppslige døden. Og når jeg bruker ordet FORSTÅ, så mener jeg å virkelig føle, vite at dette er ekte, jeg ikke snakker om å lese det på internett og gå rundt å si at man tror på det. jeg snakker om å utvikle seg spirituelt, lær å astralprojektere, lær å vær komfortabel med den du er. Lær deg å ha det bra inni deg. Du kan dø NÅR som helst, det er ingen tid til å sitte inne forran internet å sutre over at verden er så forferdelig.
Ute i samfunnet ser jeg folk gå rundt med kronisk frykt. de er redde for ALT. jeg skal reise til india og kina om 1 uke og foreldra mine er hysterisk redde for at jeg skal bli syk, for at jeg skal bli ranet, for at jeg skal…. HALLOOO våkn opp, det som skjer det skjer. Dette gjelder samfunnet og..
Folk er nødt til å finne ut hva som er viktig i livet. Hva som er meningen med livet og hva som er ekte. og her kommer et svært viktig poeng: Det er først og fremst gjennom FRYKT at noen kan manipulere deg! Frykten for døden er den største løgnen i samfunnet per idag (med unntak 9/11).
Og det er her det gjelder å finne den hårfine ballansen. Ja jeg ser at verden er korrupt. Men jeg kan forstatt leve i NÅET. jeg kan forstatt smile, jeg kan forstatt spre glede. med andre ord det er ikke noe man henger seg opp i. SAMTIDIG som man kan ikke gå rundt og tror at verden bare er god og at alle vil deg godt. for det er da de sniker inn codex og vaksiner inn under huden på deg.
Vær klar over at konspirasjonsteorier(fakta-tildels) sprer MYE frykt. Forstå at dette er grunnen til at folk ikke vil høre. Derfor tror jeg – eliminer frykt. utdann deg i sannhet. Alt er i stadig forrandring. verdens hjul spinner og spinner. FINN det som er konstant, det som er uforanderlig i deg selv. Først da kan folk åpne øynene og er i psykisk god nok stand til å se gjennom kulissene og akseptere – derretter handle.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Bra….
Frykt fører bare til at man gjør “fryktlige” handlinger. Frykt for pengemangel kan føre til skattetyveri, korrupsjon osv. Redselen for å miste jobben fører til “tvunget” arbeid eller umenneskelige handlinger som går på å redde seg selv på bekostning av andre. Det er bare slik samfunnet vårt er bygd på: Frykt, Frykt og Frykt. Frykt døden, myndigheter, politiet, sjefen, lånet bla bla bla…
Det vi trenger idag er riktig opplysning basert på “moralsk fakta” og ikke bare statiske tall som kommer ut av datamaskinen!

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Det nye spillet til norske Funcom “The Secret World” er basert på Illuminati.
Spillet går ut på at man joiner et secret society. Templars, Illuminati eller Dragon. Blir spennende å se hvilke faktorer dette spillet rører. Jeg tror det kan bli kjempe bra. Sjekk http://www.darkdaysarecoming.com/ og undersøk spillet nærmere!

http://no.wikipedia.org/wiki/The_Secret_World
http://www.darkdaysarecoming.com/

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Passer jo bra med at i 2010 skal dem skyte opp 4 satelitter som som skal ligge i en pyramide rundt jorda som heter seth prosjektet som dem sier skal brukest til og måle jordas magnetfelt og endringer i den, men dem måler også den minste varmeforandring i alt levende på jorda så vist NWO misbruker den så er det kun i huler man kan gjemme seg eller med Alu-duk over hodet, vist ikke kommer en Predator og plukker deg fra 50 000 fot vist du gjemme deg for elmineringsstyrkene deres.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Kjempe honør for en utrolig bra komentar Burre :D

Aslak
Aslak
Abonnent
14 år siden

Hey du mike. Ufattelig bra artikkel. En ting jeg lurer på. hva er sammenhengen med New Age religionen i NWO og new age i dag?

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

Til Aslak og alle sammen. Jeg tror denne karen gir en meget god oppsummering av hva som egentlig foregår i forbindelse med NWO og New Age:
http://www.youtube.com/watch?v=1L2FiaHMvzc&feature=channel_page

Jeg vet at mange her allerede er klar over det meste han snakker om, og her gis det etter min mening en kraftfull konklusjon av hva som egentlig foregår.

Han har samlet trådene, funnet det skriftlig svart på hvitt hva “de” har som hensikt. Det verste er at de tror de faktisk gjør noe godt, og at de dermed ikke har “onde hensikter”. De tror de er “Lysbringere”. Problemet med det, slik jeg ser det er at de gjør dette på vegne av oss uten at vi blir spurt om vi er enige i virkemidlene, eller om dette er en verden vi ønsker oss.

Deres “lysbringer” er imidlertid lucifer, noe de fleste av oss assosierer med noe helt annet enn lys. De baserer seg på kanaliseringer av “spirits” bl. a. Seth som jeg tror er den samme Seth som er fra gammelbabylonsk eller egyptisk religion, og kommer fra treenigheten Isis, Horus og Seth. Det er som kjent Horus øye i toppen av pyramiden, men det kan også være lucifer eller GamleErik selv de legger i det.:
http://www.youtube.com/watch?v=L1lGDT4aPZY

Mange New Age’ere har sikkert vært borte i Jane Roberts’ Seth materiale i sin søken, og som i seg selv kan virke bra, men sett i en større sammenheng er det kanskje ikke så bra allikevel. Sjekk også Lucis (tidligere lucifers) Thrust. Madame Blavatsky og Teosofien bør i denne sammenhengen også stilles i et kritisk lys.

Denne karen, Roger Morneau har selv vært med på okkulte kanaliseringer av ånder, og bevitner at dette foregår på høyt nivå og later til å være mer vanlig og utbredt enn vi er klar over:

Dette at de tror de faktisk TROR de utfører dette til det beste på sikt gir jo også motivene deres et mer menneskelig, men dog uhyrlig ansikt. Det gir også svar til dem som innvender at hvordan kan de være med på slikt, og hvordan kan så mange av dem være så onde?

Det er bare det at de tror de gjør godt, og føler ikke selv de er med på noe “ondt”, men de har visst glemt det aller viktigste, nemlig at vi “alle er ett.” Det var ikke Horus som sa “Det du gjør mot en av mine minste har du også gjort mot meg.”

De fleste handlinger er fra utøverens ståsted en god handling. Selv en morder klarer å rasjonalisere bort ting slik at mordet fra hans ståsted var det beste som kunne gjøres der og da. Er det ikke kognitiv dissonans det kalles?

Så det at mange “midreverdige” mennesker kan ofres for den gode sak ser ikke ut til å plage dem det minste. Hensikten helliger jo midlet sies det, de setter seg i guders posisjon som dommere over liv og død, og alt vil jo bli så godt til slutt. For dem ja. Det er visst ikke plass til oss i deres Utopia.

Disse folkene har visst store midler til rådighet, og de går direkte på statsledere. Det er mye info her på 10 minutter, så det kan lønne seg å se den mer enn en gang for å få med alt. Musikken forstyrrer litt også desverre. Det er også flere linker til det han snakker om i infofeltet til høyre.

De later også til at det (i følge deres ideologi) må renskes opp i den menneskelige gene-pool, og at “de” står over resten (majoriteten) av menneskene som må ofres hvis verden skal bli et fredelig sted. For dem naturligvis. Vi andre er ikke gode nok.
************************
Litt utenom:

Hvis det i det hele tatt finnes en gruppe mennesker med dårlige “gener” her på planeten, så må det vel være mange av dem selv, altså disse elite familiene som driver med inngifte for å holde blodlinjen ren. Det fører jo ellers til degenerering som følge av innavl (som f. eks de europeiske kongehus):
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm

Jeg er ikke for å ofre noen, men ønsket å peke på ironien i en slik filosofi, nemlig at de som tar til orde for å rense ut visse mennesker selv kan være de mest degenererte av alle. (Psykopater har ofte en degenert/vanskapt hjerne, dvs med et underutviklet eller manglende senter hvor empati kan virke gjennom. Dette er nokså arvelig og kan påvises med hjernescanner).
***********************************************

…………………..Så hvis du er uenig i et slikt fremtidsscenario er denne videoen øverst en sterk indikasjon på hvem din/vår fiende er, og hva vi har med å gjøre. Hvis du tror det er noe i NWO, men ikke helt forstår hva som er hensikten, så er mitt tips at det er mange verdifulle spor i denne videoen.

Han har også koblet dette opp mot disse FEMA camps som har poppet opp i USA de siste årene. Mange har notert seg dette, og lurer også på hvorfor det er lagret titusener på titusener av plastkister rundt om kring. Det virker som et eller annet er forberedt, og det er ikke sikkert at det bare dreier seg om forventet massedød av svineinfluensa.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Burre
14 år siden

Black Hawck stelt bomber flyene er også bygd nyaktig som en pyramide når man bretter den ut og med et øye under som ser fluer røre seg fra 50-60 000 fot
Anbefaler deg og se hele denne her så får du sett alt i bedre perspektiv :)

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

fantastisk bra skrevet kompis. Du satt tankene mine ned på papir :P
Jeg kjønte aldri hvordan de kunne være så onde. når jeg ser Jens stoltenberg dra ut i skog og mark for å jakte, tenne bål osv. – jeg kjønte ikke hvordan han kunne være med seg selv engang. MEN som du sier – de TROR DE GJØR NOE GODT.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Aslak
14 år siden

De tror nok ikke direkte de gjør noe godt mot deg og meg. Men de tror nok at deres definisjon og “moral” er den riktig. Og vi er teite som har empati.

Her anbefales “The Mask of Sanity” av professor i klinisk psykiatri Hervey Cleckley. Hans hypotese ang.psykopaten er at denne lider av en høyst reel metal lidelse: en grunnleggende og uhelbredelig mangel på følelser. Psykopaten utfører bissare og selvdestruktive handlinger fordi konsekvenser som ville fylt et venlig menneske med skam, selvfornektelse og flauhet rett og slett ikke affektere psykopaten. Det som for andre vil være en katastrofe er for denne bare en flyktig ubehagelighet.

Cleckley bygger også opp om synet om at psykopaten er ganske vanlig i sanfunnet som helhet. Han har samlet noen eksempler på psykopater som generelt fungerer normalt i samfunnet som foretningsfolk, leger og psykriatere.

“Imagine – if you can – not having a conscience, none at all, no feelings of guilt or remorse no matter what you do, no limiting sense of concern for the well-being of strangers, friends, or even family members. Imagine no struggles with shame, not a single one in your whole life, no matter what kind of selfish, lazy, harmful, or immoral action you had taken.

And pretend that the concept of responsibility is unknown to you, except as a burden others seem to accept without question, like gullible fools.

Now add to this strange fantasy the ability to conceal from other people that your psychological makeup is radically different from theirs. Since everyone simply assumes that conscience is universal among human beings, hiding the fact that you are conscience-free is nearly effortless.

You are not held back from any of your desires by guilt or shame, and you are never confronted by others for your cold-bloodedness. The ice water in your veins is so bizarre, so completely outside of their personal experience, that they seldom even guess at your condition.

In other words, you are completely free of internal restraints, and your unhampered liberty to do just as you please, with no pangs of conscience, is conveniently invisible to the world.

You can do anything at all, and still your strange advantage over the majority of people, who are kept in line by their consciences will most likely remain undiscovered.

How will you live your life? ”
Martha Stout, Ph.D., The Sociopath Next Door

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Faen det faller jo bare ut når jeg klikker lagre :-S

B.5.10.8 Barium (Ba)
Innledning og sammendrag
Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området < 25-300 µg/l, og skriver seg primært fra naturlige kilder. Barium har alvorlige toksiske effekter på hjerte, blodkar og nerver. Barium felles i forbindelse med sulfat ut som et tilnærmet uløselig salt. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for barium.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Noe som falt ut i den jeg hadde over, sånn skulle det være .

B.5.10.8 Barium (Ba)
Innledning og sammendrag
Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området 50 µg/l) i dialysevannet. Hos slike pasienter kan opphopning av Al i den grå hjernemasse bevirke såkalt dialysedemens med mentale og bevegelsesmessige forstyrrelser. Al kan dessuten under slike forhold samle seg i knoklenes vekstsoner og forårsake smerter og beinskjørhet. Al kan gi blodmangel hos slike pasienter. Al bør fjernes før tillaging av infusjonsvæske, og ved dialyse må innholdet ikke overstige 10 µg Al/l. Melk til nyresyke spedbarn bør tillages av vann med lavt Al-innhold.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Nåja, de melker i alle fall bedre når de ikke blir utsatt for EM-felter:

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1283943/liza-marklund-ar-vi-mindre-kansliga-an-kor

Ta også en titt på denne:

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1402868/liza-marklund-vi-utsatts-for-ett-gigantiskt-experiment

Det er i grunnen litt merkelig at det til stadighet påvises at dyr tar skade av f.eks. stråling, men likevel mener myndighetene tydeligvis at vi mennesker er helt immune mot sånt…

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Mye dyp åndlighet her som jeg ikke skjønner bæret av, men jeg har sikkert fått i meg for mye fluor, hva er densitet ?? Samme som Dimensjon ??
Noen som har noen sånne plager ??
Nesten alle stoffer som inneholder fluor er giftige, men benbygningen til mennesker og alle andre pattedyr, avhenger av en liten dose fluor. For mye fluor (fluorforgiftning, fluorose) kan gjøre benbygningen og tennene skjøre og deformere knoklene. Fluor som finnes i drikkevann (estimert konsentrasjon på 1mg per liter) styrkere tannemaljen og hindrer tannråte.

En kinesisk studie i 2003 indikerte at et fluorinntak som samsvarer med den mengden fluor en person får i seg fra drikkevann i USA, senket IQ’en til personene som var med i studiet.[3]

Fluor ble brukt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig, ettersom det ble hevdet at fangene ble lettere å kontrollere ved fluortilsetning i drikkevannet

Innholdet av barium i norske vannforekomster ligger i området 50 µg/l) i dialysevannet. Hos slike pasienter kan opphopning av Aluminium i den grå hjernemasse bevirke såkalt dialysedemens med mentale og bevegelsesmessige forstyrrelser. Aluminium kan dessuten under slike forhold samle seg i knoklenes vekstsoner og forårsake smerter og beinskjørhet. Aluminium kan gi blodmangel hos slike pasienter

I tillegg blir all drikkevann i Norge UV-Bestråla for og drepe alle bakterier og microorganismer og vannet blir sterilt…. høres sikkert fint og ufarligt ut men flere og flere forskere mener at helt sterile drikke og mat er skadligt og blant annet ødlegger tarmsystemet…og i tillegg blir drikkevannet vårt tilsatt Klor som også er en gift.
Skjønner ikke åssen vi overlevde før EU forlangte at vi måtte tilsette all denne dritten i drikkevannet vårt :-/
Det dumme er jo at det er vi som betaler for all dritten.
Bivirkninger av smaksforsterker….
reaksjoner på natriumglutamat, som hjertebank, hodepine, nummenhet, svimmelhet, svetting og følelsen av at noe sitter fast i halsen? Angst? Eller studier som viser at E-621 dreper hjerneceller?
Hva med påstanden om at man etter inntak av smaksforsterkeren blir mer sulten uansett hvor mett man egentlig er.
Mange vil være beviste på hva dem får i seg og stikker i butikken og kjøper det 100% rene kjøttet som kommer fra kyr som er stua sammen i små båser, proppa fulle i veksthormoner osv, fora opp på antibiotika og kunstig for som igjen er tilsatt enorme mengder insetksmidler (Road-upp…giftgass ) og kunstig gjødel og (Mel fra knokler,døde dyr og fiskeafal)
Kyllinger vokser så fort at dem ikke klarer og stå på føttene sine.
Jeg har en syk konspirasjonsteori om at Kuer som vokser opp i naturlige omgivelser og beiter på en grønn eng og pisser og puler litt og har det bra lager sunnere kjøtt.
Men det er bare en syk teori jeg har ???

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Kuer som vokser opp i naturlige omgivelser og beiter på en grønn eng og pisser og puler litt og har det bra lager sunnere kjøtt.”

Sær teori. Du må nok ha fått i deg alt for mye fluor og elektromagnetisk stråling ;-)

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

hæ? det er vel ikke fluor i drikkevannet her i norge??

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Akkurat! Det er slike bevegelser som Mike Cechanowicz og du arifkarim nevner som jeg selv vokter meg vel for å gå inn i. Den utviklingen jeg selv har fått til å både forstå min egen bevissthet og handle ut ifra min egen bevissthet har jeg fått etter alle mine egne erfaringer og opplevelser gjennom tidene og i nærsamtale med unge som jeg har hatt jevnlig kontakt med siden organisasjonen min HULK ble opprettet. Ved å ta meg tid til å lyttet til alle disse forskjellige sjelene, har jeg etter hvert forstått at hver enkelt av dem er en bit av meg selv – min egen åndelige bevissthet. En såkalt “kjærlighets order” jeg her nevner, burde være en “order” der man som menneske verken fordømmer andre for deres religiøse overbevisning eller utøver makt der noen skal være ledere over andre. Det er også det jeg ønsker med det politiske borgerrettighetspartiet (BRP) som nå er etablert. Et humant parti der alle politikere som kommer inn her skal jobbe med det felles formål å skape et et mer fritt og IKKE fordømmende samfunn, der det er selve MENNESKETS EKSISTENS og OVERLEVELSESMULIGHET som skal komme i første rekke. Dette blir et parti for som vil legge vekt på å få snudd den negative utviklingen om til å bli positiv, der alle mennesker, uansett religion, status og nasjonalitet skal leve i et felles demokrati der vi jobber for likeverd og gode verdiholdninger som vil gagne oss alle. Og det skal bli et parti som skal la etthvert mennesket få være med på å bestemme landets vekst og utvikling til det beste, ikke bare et fåtall mennesker som sitter der som en eneste stor kverulernde maktelite som jeg mener vi har i den eksisterende regjeringen.

Det er på tide at vi stiller opp som gode medmennesker å hjelper folk å få det beste frem i seg selv og alle de positive energiene som ligger innstengt der inne. Alle har rett til å leve et fullverdig, harmonisk, lykkelig liv i dette samfunnet men også må alle være med på å skape det. DEMOKRATI kommer ikke av seg selv men ved at vi begynner å forandre våre egne holdninger til oss selv, hverandre og til verden der ute.

Dette er hva jeg selv tror sterkt på.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

“Zeitgeist” skal visstnok være laget av Illuminati. De er flinke til å få sine forvrengte budskap gjennom via ymse kanaler, for å skjule sannheten om den virkelige virkeligheten for oss. (Forøvrig er hele Harry Potter greia et Illuminati konsept, noe som blir tydeligere og tydeligere jo høyere opp i Harry Potter-numerologien man kommer).

Men vi er på sporet nå, we are quickly catching up.

Avkledningens øyeblikk nærmer seg…

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

“Zeitgeist skal visstnok være laget av Illuminati” Nå må man ikke lage en konspirasjon på en konspirasjon da! Tviler sterkt på at Zeitgeist er laget av Illuminati. Hvorfor skulle de avsløret seg selv? Greit at Zeitgeist ikke rører noe særlig med det “åndelige”. Men det tror jeg er fordi produsentene ikke er helt på det åndelige plane selv. Altså de lever fortsatt i en materalistisk verdensbilde. Men ingenting kan være perfekt i starten, “The Venus Project” er jo tross alt bare en idè som kan videreutvikles med åndelige verdier.

« Forrige artikkel

Per-Aslak Ertresvåg anmelder PST og myndighetene

Neste artikkel »

Illuminati drepte Michael Jackson

51
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x