De som svek velgerne med DLD

StoppDLD sier: "Vi er IMOT innføringen av datalagringsdirektivet. Vi mener at dette direktivet presumtivt mistenkeliggjør en hel nasjon og er antagelig grunnlovsstridig. Vi mener at det må tas rettslige skritt for å få avklart og eventuelt stoppet dette ( som i Tyskland & Tsjekkia )".

Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?

Vil vi ha et åndelig bevisst statsoverhode i dette landet, høyt hevet over politikk, eller vil vi ha en politisk bevisst elitist aktiv på en side i politikken som dermed utelukker alle utenfor den snevre krets fra sitt kongedømme?

Frihet – i det planetariske fengsel

Ikke så bra forhold for ånden og sjelen i det materiske verdslige rike. Menneskets egen virkelighet er deres Nirvana. Det er uvirkeligheten, som er dets uvitenhet og dets illusjon om seg selv som kun et kjødelig menneske, som gjør at de tror de er alene og ensom, åndsløs i denne verden. Ingen andre enn mennesket selv kan fylle den eksistensielle tomhet.

1 81 82 83 84 85 133