Bla i tag

Jesus- Side 3

Illuminati drepte Michael Jackson

Hva skjer når de våkner de som har vært uvitende lurt til å gjøre Illuminatets tjeneste?

Mystisk objekt på himmelen

Det skifter fasong, farge og det er ufo-aktivitet rundt stjernen.

natoflag

Den Nye Verdensordens religion

New Age-religionen: Situasjonsbasert moral og relative sannheter.

De som elsker Sannheten

En ny grasrotbevegelse er skapt; Radical Honesty - Radikal Ærlighet

Fønix-prosessen: Bli ny

En må gå inn i såret, gjøre det blødende igjen, for å bli leget.

Kirken og reinkarnasjon/karma

Himmelen er en bevissthetstilstand, som kan oppleves her og nå. Synd er å fjerne seg fra sitt Høyere Selv, som har kontakt med ånden i seg og utenfor seg.

Klimaforandringer eller Gud

Står vår planet og samfunn ovenfor store klimatiske utfordringer?