Illuminati drepte Michael Jackson

14.4K visninger
8 minutter lesetid
62

Michael Jackson ble myrdet. Der er ingen annen kamp på jorden som foregår enn den mellom de gode og de onde, – og kampen utspilles mest i din og min sjel. En kamp gammel som menneskeheten selv. Sjelens død, for materiens/kroppens overlevelse. Det bør være omvendt. Vi må gi rom for sjelen. For «hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Matt 16.26). Ja, si det….

I et intervju med Oprah Winfrey for en del år siden, sa Michael Jackson at han på ingen måte trodde at han var Jesus, men at han prøvde å leve slik som Jesus har sagt, ved å vise omsorg for barn, de svake i samfunnet, og engasjere seg i verden forøvrig. Dette var selvfølgelig å underskrive sin egen dødsdom, i en verden hvor Jesus’ fiender har all makt og alle penger de trenger, samt alle mennesker i sin tjeneste herav, for å gjøre hva de vil. Disse mennesker som har underlagt seg Verdens Fyrste aka Satan aka Lucifer, som for et begrenset tidsrom av Gud selv har fått lov å holde på, for å ‘friste’ menneskene. ‘Friste’ i betydning metode for å skille klinten fra hveten, sortere ut de med hvilken sjelsegenskaper som er mest henfallen til Verdens Fyrste’s agenda. De som villig lar seg forføre. Det er selve Livets agenda og verdens mening og mål dette, å gjøre denne utsiling her. Vi vil ikke ha ‘reptilene’ med oss til 4+ dimensjonen (aka ‘himmelen’). Derfor testes vi ut her.

De som allerede er korrumpert av denne ånd, har all verdens muligheter til å omgjøre det. ‘Vend om, vend om’, skal være credoet. Der er tilgivelse om der er vilje til å innrømme for seg selv at en har vært forført, og ‘vende om’. Det gjelder alle av oss at vi har vært forført til tider, men noen våkner, andre ikke. For ‘den fortapte sønn/datter’ er det tilgivelse og håp, – de sistnevnte er ‘doomed’.

Hva sa Jesus når han ble fristet med lommene full av penger og land så langt øyet rakk? «Vik bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tjene……». Skal en stor ånd til dette, å si nei takk til alle verdens fristelser. Penger. Makt. Noen småbarn å leke seg med (til sine ritualistiske seremonier), jomfruer, etc., alt som ‘kjødet’ kan behage.

Dette er eksamen fra 3dje densisitet til 4+ densitet (bevissthetsnivå).

Det er ifølge Bibelen Satans aka Lucifers jobb dette, å være ‘frister’. Vår jobb er å velge for vår egen del hvilken ånd som skal herske over vår sjel. Velger vi Fristerens eller Verdensfrelserens ånd?

En kjenner ikke igjen den ånd som er god, uten at en har den selv. Enhver tror at den ånd en har er ‘god’, meg selv innkludert. Selv Satan tror seg kanskje god mot ‘sine’ (?). Vi må ty til esoteriske tekster for å finne ut hva som virkelig er god og hva som er dårlig ånd, også se på ‘fruktene av treet’ av den ånd som hevdes god. Se på hva de gjør, resultatet av deres arbeid, og ikke fall for ord alene. Ord kan være ‘forførerisk’.

Djevlene drap en av mine venner og åndelige forbundsfeller; Michael Jackson. Frimurer legen er bare en patsy som blir satt opp til å ta blamen for drapet. Jeg er fly forbannet.

Disse folkene elsker å drepe Guds utvalgte folk, de som gjør Guds vilje på jord, og følger eksempelet til sin Mester; Jesus fra Nasaret. De er faktisk så sleip at de hevder de er guds utvalgte folk selv, når de gjør det, men vi vet at det er Satans (aka Lucifer) sin fremste egenskap dette å snu alt på hodet, fred er krig og krig er fred. Det er selveste løgnens mester de har gitt tiltrede til sitt hjerte og sjel. Han har blitt Kongen av deres sjel.

De hyller sin ondskapens fyrste i full åpenhet nå. Men knapt nok de selv vet hvem de egentlig tjener. Den kan være ubevisst ondskapen de gjør. Symbolismen deres (signaturen) ligger blant annet i musikk vi har lært å sette stor pris. De som vil opp og frem må nok pent finne seg i å innkludere ‘satans’ signatur/symbolikk. Talentene blir rekruttert i ung alder. Og i politikken – se bare her, Obama’s «Yes We Can» hvordan det i form av «reversed speach» (reversert tale – som sies å få frem den ubevisste meningen med språket/talen), som får frem den egentlige betydningen; ‘Thank You Satan
(denne video er SVÆRT sterk og anbefales ikke for mindreårige).

Illuminati, Musikkindustrien og hvorfor MICHAEL JACKSON ble myrdet.

HD her: http://www.youtube.com/watch?v=SW43Mig1LYE&feature=player_embedded

Det er dette Johannes i Åpenbaringen (2.9 og 3.9) kaller Satans Synagoge, med de følgende redsler som skal vederkveges oss i de siste tider, hvor Satans Synagoge hersker over verden.

Islam er ikke våre fiender
At Magazinets ‘kristne’ redaktør Vebjørn Selbekk får politibeskyttelse for å vise Muhammedtegninger viser galskapen. Dette dreier seg ikke om ytringsfrihet, men om å trampe på de som er tro mot G-d, om enn de enn kaller ‘ham’ Allah (kjært barn har mange navn). Noen forbanna ungdommer kan få årevis i fengsel for å ‘skyte’ i muren på en synagoge i Oslo (mest sannsynlig gjort av Mossad selv), mens Guds utvalgte folk på jord – de som ikke underlegger seg verdens fyrste(r), men er trofast til G-d, til sannhet, ærlighet, anstendighet og rettferdighet, om de kaller ham Allah, YAHWE, Elohim eller hva det er – ikke har noen sjanse til slik beskyttelse, fordi disse lysskye krefter eier både politi og rettsal. Eller som palestinerne som blir kalt terrorister for å kaste småstein (de eneste våpen de har for å beskytte seg), mot krefter som besitter de mest moderne våpen i menneskehetens historie, og opptil 800 atomvåpen; Israel. Mørkemaktene ogå i den norske sionismen har alle statens institusjoner til å beskytte SEG! Islam er ikke vår fiende. «They’ er. Den samme ånds(svake) bevegelse som drap Jesus, de samme som drap MJ, og en utallig mengde andre.

Hva vi står ovenfor er ene og alene denne kampen mellom Guds Utvalgte Folk og ondskapens krefter i verden aka satans agentur. Disse folk har bevissthet på linje med ‘reptiler’ og slanger (jfr. slangens fristelse av Eva i Edens hage), altså det mest nedrige og lavtstående i menneskenes miljø. For dem finnes det ikke annet enn akkurat denne verden, hva vi ser og hva vi oppfatter med de fem sanser. Det er derfor vi kaller dem ‘av materien’, og ikke ‘av ånd’ – som det åndelige menneske er. Vi kaller dem Illuminati.

I Norge og ellers så finner en dette ‘illuminatet’ i hemmelige losjer, i sionismen, i det øverste lag av frimureriet, i ledelsen av den katolske kirke, hos jesuittene, etc. Deres fremste karakteristika er å ‘tjene penger’ (dansen rundt gullkalven) og søke makt over medmennesker. De er av alle religioner og raser. De har forført alle menige mennesker i enhver religion, inklusivt kristendom og jødedom, til å tro motsatt av hva som er godt for dem selv. Det er et korrupt lederskap i alle disse som er våre fiender, selv om de får menige folk til å rope ‘korsfest, korsfest’ på sine vegne.

Martyriet
Hva skjer når de unge talentene de har vervet og promotert, kanskje blir voksne – og tenkende – mennesker, som klarer å avprogrammere seg selv ?

Hva de overhodet ikke skjønner er at der har kommet en god del mennesker som er inkarnert på jord helt frivillig i disse tider (144.000) for å fighte dem, som ikke bryr seg døyten om dem. Som sier det som skal sies, uten frykt, fri fra den frykt de implementerer i hvermannsen, fordi de vet at de er vel ivaretatt av Gud selv, og om Satans disipler tar ens ‘liv’ så tar de bare det livet disse retarder ser, men langt ifra det evige livet. De kan ikke ta noe annet enn det Gud allerede har bestemt, og om det er Guds vilje at ens ånd kan gjøre mer nytte for seg i en annen dimensjon enn denne, eller at de skal late (ofre) sitt liv som eksempel for menneskene, slik at de kan våkne opp og se, – so be it!

Det var nettopp dette eksempel innledningsvis som skapte massebevegelsen for ‘peace & love – bevegelsen’ som gjorde at de første kristne ble ofret til løvene i Colloseum. De var for farlige for makthaverne. Etter hvert fikk jo keiser Konstantin selvfølgelig uskadeliggjort denne peace & love bevegelsen, ved å gjøre den til statsreligion, men det får bli en annen historie. Disse menneskene som står opp imot Illuminati aka Satan, får det evige livet, sin sjels frelse, og alle åndelige krefters godvilje. Dette er i henhold til de fleste religiøse lærer, – før deres betydning ble omprogrammert i menneskenes psyke og sjel.

Disse sjeler av Guds trofaste de har knertet på ymse vis gjennom tidene, lever i aller beste velgående, og fortsetter kampen mot dem fra de åndelige riker (det som på gammelt av ble kalt ‘spøkelse’). Disse sjeler kommer tilbake og ‘spøker’ for disse. De kanaliserer sin viten inni vår materiske verden via sensitive mennesker. I den Tibetanske Dødebok fremgår det hvilken skjebne som vil verdekveges dette ‘satans agentur’ i bardoen. De kommer til å brenne i helvete, det helvete de har skapt her, i all evighet – de kommer ikke videre.

Oppstandelsen er garantert! For de av rette støpning. Satans agentur vil ‘brenne i helvete’, til evig tid. La dem det.

Kom igjen Satan. Make my day. Fullfør mitt livs mål. I bildet av det største menneske som noengang har levd; Jesus Kristus. Messias. Fredsfyrsten. Jeg vet dere hater at hans navn nevnes (så la meg ta noen til); Den Salvede. Offerlammet, som døde i forsøket på å vise oss hvem disse krefter er.

Som Michael Jackson.

Shame on you.

«Hans ånd er med dem som vil den skal være det. Sjelden kommer denne kampen mellom det gode og det onde i verden så klart frem som den de har utsatt ham for. De får sin sin straff i bardoen, jfr. den Tibetanske Dødebok. Jesus har lovt at ikke en eneste sjel skal gå til spille; martyren har funnet det evige livet, de onde krefter i verden som dreper Jesus’ disipler kommer til å brenne i helvete.»
http://www.riksavisen.no/?p=1710

Martyren, og samtidig Mesteren av det fysiske univers, har klart seg gjennom 3dje klasse av bevissthetsutvikling, og kan gå videre til 4de dimensjon+. Han har nådd sitt livs målsetting, og meningen med hans liv er fullbragt. Det er ikke kvantiteten (av år) som betyr noe i livet, det er kvaliteten.

«Det er fullbragt«, kan han si.


Ikke bare musikkindustrien som er i Illuminatets tjeneste,
Ikke bare MJ som har blitt tatt ut. Han var nok først et intetanende offer for de rundt ham i musikkindustrien som bare ville tjene penger på ham, hans ‘støtteapparat’, men når han brøt løs og ville tale sine sannheter – hva han hadde lært, da drap de ham.

I out-thinked them‘, sier MJ i videoen ovenfor. Ikke med så lite stolthet. Ikke andre enn de som har ‘out-thinked them’ selv kan vite hvilken fryd akkurat det gir i sjelen.

Se her listen fra musikkens verden av dem som har blitt drept for å fighte deres ‘Nye Verdens Orden’ (John Lennon er der ikke, og sikkert flere med ham):


J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

62 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
14 år siden

ojjjjjj det var sterke ord J. Johansen :-)
Du har nok helt rett, kampen med og utradere kristendommen og andre relgioner er godt i gang, det merkes overalt nå og selv mange relgionshatere som jeg kjenner skjønner ikke helt denne håningen og latterligjøringen av kristne som skjer blandt annet i media for tiden.
Ser en på National Geografick og dem andre kanalene til Media Mogul og BB konge Murdock så har det siste åra og intensivert nå alle dokumentarene som forklarer alt som har med relgion på en logisk og fornuftig måte som blant annet at Jesus ga dem blinde og lamme en hasjblanding som vistnok var vanlig på den tiden og da er det jo klart dem fikk syner og trodde dem kunne se og gå osv og sånt spyr kanalene ut ustopligt nå i tillegg til alle katastofefilmene som skremmer vannet av folk som Mega Diaster, Nostradamus 2012 og lignende som alltid starter og slutter med at det er ikke snakk om det kommer til og skje men når det vil skje…
Den nye New Age relgionen er snart på plass og alt ant forbudt.
Personligt så tror jeg ikke man må ta i mot den ene eller andre siden og at det rekker lenge og takke nei og ta avstand til NWO gjengen
Tror vel også at M J, Jesus, Gandi og alle sånne fantastiske personer som J Johnsen vil kalle engler og guder er dem samme som lager kornsirkler og er komt ned til oss her for og advare og hjelpe oss med og redde oss selv og hjelpe oss og bekjempe NWO/Illuminati.
Det går nok nesten til helvette denne kampen mot Illuminati og så får vi hjelp ovenfra når det ser som aller mørkest ut..
Murdock og det millitæret fører en enorm kampanje med og latterliggjøre dem som tror på kornsirkler og helikoptrer ødlegger dem ganske fort når dem kommer med beskjeder til oss….
”Vokt dere for FALSKE gaver & deres BRUTTE LØFTER. Mye SMERTE men fortsatt tid. TRo. Det finnes GODT der ute. Vi MOtsetter oss LURERI. Kanal SLUTTER. Bekreft.”
Den der får hvertfall mening i det som skjer rundt oss nå…
Er det ingen som har stilt seg selv spørsmøl om åssen vi kan ligge i dvale i flere tusen år og så på et bittelite øyeblikk (ca 1900 tallet) kaster vi alle stokker og steiner og begynner og løpe rundt på månen og leker oss med Nano Teknologi og Kvantefysikk ??
Det er HAARP testing i Tunguska i 1008..
At det fins intiligent liv i andre solsytemer er det ingen tvil om selv om en del sier vi skal være skeptiske for at det er store muligheter for at dem er fiendlige noe som er komplett umuligt.
En hyper intligent høyere sivilisasjon kan bare utvilkle seg så høyt med og leve sånn som MJ, Jesus, Gandi osv
Et selvdestruktivt samfunn som våres basert på grådighet,kapitalisme, matrialsisme er dømt til og gå under relativt fort sånn som så mange sivilisasjoner her på jorden før oss….
Reptilene som kom for ca 6000 år siden til Babylon er i ferd med og slutføre planene sine nå (solmax 2012) og MJ mm og kornsirkelfolket forteller oss at vi skal bekjempe dem med godhet og ta avstand fra dem så skal dette gå bra :)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  smurfen
8 år siden

Ung jente så i en visjon satanisten Michael Jackson kastet i helvete. Jesus gav jenta en begrunnelse på hvorfor Jackson havnet der:

https://ord8liv.wordpress.com/2015/04/12/m-jackson-og-paven-kastet-i-helvete/

Mannen hadde gjort en avtale med djevelen for å oppnå berømmelse og for å tiltrekke seg mange fans. Han var en iIIuminati.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Why the Illuminati killed Michael Jackson + https://www.youtube.com/watch?v=NH34Zyl8NIY&list=PLF920E8EC4F915536

Gods of the New Age, mind-control cults, dangers like yoga, meditation, channeling, spiritualism etc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1827&start=1

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Med all respekt for J.Johansen, En mann med åpenbar agenda og Falcon som alle har forstått mye, men som etter min mening delvis blir lurt, som alle oss andre. MJ, Diana, JFK : ingen døde, ergo ingen illuminatikilled og helvete må vente. De er over i nye identiteter og tjener fortsatt lureriets sak.
Stikkord: HOAX.
Publisert 10. apr. 2015
THIS IS A MUST SEE. If you are looking for answers.
DGB Hosts The Celtic Rebel Show 07 13 2014
dallasgoldbug:
https://www.youtube.com/watch?v=zohJpxkWJcg

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Hva de overhodet ikke skjønner er at der har kommet en god del mennesker som er inkarnert på jord helt frivillig i disse tider (144.000) for å fighte dem, som ikke bryr seg døyten om dem. Som sier det som skal sies, uten frykt, fri fra den frykt de implementerer i hvermannsen, fordi de vet at de er vel ivaretatt av Gud selv, og om Satans disipler tar ens ‘liv’ så tar de bare det livet disse retarder ser, men langt ifra det evige livet. De kan ikke ta noe annet enn det Gud allerede har bestemt, og om det er Guds vilje at ens ånd kan gjøre mer nytte for seg i en annen dimensjon enn denne, eller at de skal late (ofre) sitt liv som eksempel for menneskene, slik at de kan våkne opp og se, – so be it!

Du skriver så bra J.J !! Dine ord gir meg mot og styrke når jeg trenger det mest. MJ som Tupac gav sitt liv for menneskeheten, det er opptil oss nå og videreføre de gode ord, de gode tanker og gode handlinger.

To the end my friend..

Jeg anbefaler dere å se denne dokumentaren på 10min x 8deler.

Hip Hop & Freemasonry: Culture Creation & The Shape of Things To Come – 1/8
http://www.youtube.com/watch?v=LkcwFUVxEMY

Ingen artister er trygge fra illuminati… Why?

Det er et stort ansvarsområde artister har, barn vokser opp med musikken dems, og en melodi kan faktisk sitte i hodet livet ut. Barna følger etter artistene, hvis snoop dogg bæsjer på en plen så skal alle barna gjøre det samme. Musikkindustrien lager kultur. Kult-ur, kult er en sektdannelse, og det er nettop det som skjer, uten at millioner av mennesker vet det, så undergår underbevistheten hjernevasking.

Og i dagens samfunn er det HIP HOP som eier neste generasjon.
Mye hiphop er bra, som immortal tech, tupac, jedi mind tricks, poor rightous teachers, og alle andre rappere som forsøker og opplyse gjennom sine tekster, og ikke bare snakke om hvor kule solbriller de har eller hvor mange horer de har pult.

Vi trenger ikke neste generasjon til å vokse opp som artister, vi har nok artister og underholdere, denne kulturen som illuminati valgte for å være bæreren av samfunnets holdninger, tanker, og væremåter, begynner å vise oss resultatene nå etter en 10-20 år.

EVERYBODY WANTS TO BE A FUCKING RAPPER…OR EVERYBODY ALREADY IS A RAPPER?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Nå tror jeg du missforsto meg totalt J Johansen, DETTE var sterke ord som gikk inn på meg, jeg syns du er en utrolig god sjournalist og jeg elsker innlegga dine.
Joda jeg var en relgionshater før på grunn av all elendigheten relgion har ført med seg, to av døtrene mine er kristne og jeg syns det er kjempeflott at dem har barnetro og prøver seff ikke på noen måte og ødlegge det, Du er en høyt utdanna akademiker og skriver veldigt utfyllende og godt og har helt sikkert rett, jeg er bare en enkel mann uten noe særlig utdanning som vil vite litt om alt istedenfor mye om litt, om Jesus var guds sønn eller kom med et lysskip eller var et vanligt godt menneske er jeg overhodet ikke kompetent til og svare på, jeg legger ut en teori og mening som jeg har utifra det jeg har fått med meg i samfunnet så får dem som syns det er tull få lov til det, forøvrigt så syns jeg Jesus var et fantastisk vesen og hadde alle levd sånn som han sa vi skulle leve så hadde vi ikke trengt tonnevis med lovbøker og milliarder av paragrafer, det hadde holdt lenge med Kardemommeloven!
Man skal ikke plage andre,man skal være grei og snill,og for øvrig kan man gjøre hva man vil.|Kardemommeloven

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Tupac Shakur: Killed by the Illuminati
Michael Jackson: Killed by the Illuminati
John Lennon: Killed by the Illuminati
Jimi Hendrix: Killed by the Illuminati
Janis Joplin: Killed by the Illuminati
Brian Jones: Killed by the Illuminati
osv.

I boka » «Worldwide evil and misery. The legacy of the 13 satanic bloodlines» av Robin de Ruiter. ISBN 078-90-801623-8-9. http://www.mayrapublications.nl.
står det bl.a. om Illuminati i musikkbransjen:
«The murderer of John Lennon was nothing more than an obedient and programmed Monarch slave controlled by the Illuminati, who claimed he had heard voices from the devil. He immediately admitted his guilt, which prevented the case from going to trial.
John Lennon was not the only one that stood up to the Illuminati. Other musicians like Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix and others took their own measures against the programming and surveillance by the Illuminati. When secrets do come out, however, like with John Lennon’s Playboy interview, they were killed immediately. Many allegedly died of a drug overdose: Mama Cass, Jimi Hendrix, Janis Joplin and Tim Buckley, to name a few. When Hendrix and Joplin died, Jim Morrison’s manager said that he might well be next.» (p. 252)

Se også min artikkel om Illuminati’s innflytelse i underholdningsbransjen her på Nyhetsspeilet:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/illuminatis-innflytelse-i-underholdningsbransjen/

Det anbefales å se gjennom kommentarene, her er mye informativ info, f.eks.
SirLancelot sin kommentar om Queen/Freddy Mercury sangen «Bohemian Rapsody» (3. kommentar fra toppen). Google «Bohemian Grove» og du får en slående pekepinn om hva denne populære sangen egentlig handler om.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Ondskapen blant oss ja! Den er kanskje ikke lett å oppdage for noen, før det er for sent som i Michael Jacksons tilfelle, Når det er sagt, tror jeg så absolutt Michael Jackson var klar over hva slags sjalusi som florerte rundt ham i hans eget nærmiljø i den tiden han levde, der mennesker han kom i kontakt med kalte seg hans «trofaste venner» prøvde å overbevise han om at de ønsket han vel med deres påtatte smiger, løgner, ikke minst; giftmedisinene de klarte å overbevise han til å ta – som hans «smilende» og «diplomatiske» lege!

ordet SJALUSI må vel sies å være den mest ondskapsfulle lidelsen som finnes i et menneskes ånd. Sjalusien over at andre enn én selv tør å leve ut sine talenter og ambisjoner, ikke minst sine oppriktige meninger om hvordan man faktisk kan bygge broer mellom mennesker basert på kjærlighet, respekt og aksept for hverandre. Michael Jackson hadde disse egenskapene eller la meg heller si – STORE ÅNDELIGE NATURGAVENE. (Vi har alle slike gaver men bare lar de få slippe ut!)

Og slik går det desverre for det fåtallet mennesker i denne verden som TØR å leve ut sine følelser, sine behov for å tørre å være annerledes, tørre å vedkjenne seg selv som et naturtalent (som alle andre), tørre å være en stemme ut mot verden og tørre å følge sine egne intuisjoner og sanser.

Mange slike mennesker jeg over nevner, har måtte bøte med deres liv, går man tilbake i historien og frem til i dag. Alle «heksene» som gjennom tidens løp har blitt brent på bålet og alle de som fortsatt blir uskyldig hengt, torturert eller skutt fordi de er en «stemme ut mot verden» FOR RETTEFERDIGHET og FRIHET, er svaret på hvilken sjalusi man finner blant mange av verdens ondskapsfulle ledere med dere lakeier.

Og alle blir vi rystet når vi er TV reportasjer der uskyldige mennesker blir lemlestet og drept foran et stort antall skuelystne mennesker! Alle gråter de de gode samvittighetsfulle skjelene der ute, de gråter og ønsker bedre tider, at det skal bli slutt på krig, tortur og undødig menneskeutryddelse. Ja, vi gråter alle sammen men HVOR MANGE av oss er rede til å bli én som Michael Jackson, en fredsforkjemper blant mange andre Michael Jacksons der ute?

Og dette er interessant spørsmål jeg selv filosoferer mye på! Hva er det vel som stopper hvert enkelt menneske av de som tror på kjærlighet og godhet til å tørre å handle utifra deres egen tro? For tror man på den «ekte og sanne kjærligheten» som mange kaller den, spesielt kristne jeg har møtt på min vei, så burde man vel ikke ha noe å frykte? For ikke skjønner jeg at det skulle finnes noe frykt i en slik kjærlighet.

Slik jeg selv oppfatter den EKTE og SANNE KJÆRLIGHET, er det en kjærlighet som ikke setter noen grenser for hva man kan si eller gjøre av godhet til sine medmennesker og til det livet man har fått utdelt. Kjærlighetens makt er faktisk mye mer kraftfull enn ondskapens makt, tør man å følge den og vise den fullt ut. For som jeg selv har fått erfare, så ligger det enorm styrke i den kjærligheten vi bærer inne i oss, som jeg selv oppfatter som selve grunnessensen for hvordan vi som mennesker med en god åndelig kraft vil være i stand til å overvinne ondskapens maktelite der ute.

Jeg har nå en gang for alle løsrevet meg fra tanken (som jeg tidligere i mine unge år hadde), om at «den guden mange tilber» er en gud som setter grenser for hvem vi skal elske og ikke elske, hvem som er verdifulle og ikke verdifulle og hvem vi bør ta avstand fra og ikke avstand fra.

Jeg var tidligere (i mitt liv) innom mange menigheter og kulter , der mennesker som kalte seg «sanne kristne» klarte å «suge» tak i meg i deres overbevisning om å få meg «omvendt!» Da jeg opplevde at disse «troende» hadde et intollerant og fordømmende syn på andre som ikke var av deres egen «klan,» som dem selv, trakk jeg meg fort ut fra disse menighetene og kultene. For hva disse menneskene kan kalle for deres » kjærlige og tilgivende Gud» må vel være den guden de selv har skapt i deres eget perfekte og egosentriske bilde – av dem selv. Og med den selvopptatte guden disse menneskene tilber og dyrker, må vel det sies å være ondskap i seg selv.

I kombinasjon med den ondskapen noen av verdens fanatiske religiøse ledere representerer og den ondskapen en god del politikere med forskjellige korrupte både kulter og verdensorganisasjoner bak seg representererer, er det på tide at vi – alle og hver enkelt av oss gode åndsmakter viser vårt sanne ansikt uttad.

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

Apropo Brothers in Arms:

På TV 2 Nyhetene var det i går et innslag om samarbeidet mellom Norge og Nederland i Afghanistan, og i forbindelse med en eller annen markering for soldatene i Afghanistan siterte den nederlandske forsvarssjefen fra Brothers in Arms:

«I’ve watched all your suffering
As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms»

Og her, fra Forsvaret.no:

MAZAR-E SHARIF: Med en glødende rød sol som altertavle og Mark Knopflers ”Brothers in Arms” som akkompagnement, samlet soldater fra seks nasjoner seg til sankthansgudstjeneste i Camp Marmal.

http://www.mil.no/fol/start/aktuelt/arkiv/article.jhtml?articleID=186081

Synes det er helt forkastelig at denne sangen, som etter min oppfatning er en av de vakreste melodiene som noensinne er skrevet, blir brukt i slike sammenhenger. Det er simpelthen et hån mot budskapet i teksten:

We’re fools to make war…

Forsvaret har forøvrig nylig lansert en ny propagandakampanje for herjingene I Afghanistan, under slagordet ”Våre demokratiske krigere” …

http://www.mil.no/felles/fakt/start/Hva_skjer/article.jhtml?articleID=188810

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Til listen kan det visst også føyes:

Killed by Illuminati: Jim Morrison
Killed byIlluminati: Curt Cobain

Her er litt fra Illuminati News:

How Artists Are Used by the Illuminati
Have you ever asked yourself why some artists have reached the Top and stayed there, although their music or acting is way under the average? How can someone who does not know anything about music become a famous rock star? And how come some people with lots of talent and ideas never stand a chance? Bad luck? Hardly.

The «BIG» rock stars and actors are heavily used by the Illuminati. Some of them are programmed from the day they were born to become puppets for the Elite, and some of them are picked up later in life because they have «the right attitude» and can be worked with. Those young people are introduced into the Occult; into secret orders like the Freemasons, the OTO, the Rosicrucians, Scientology and others. Within those cults they are taught how to think and (re)act in order to enhance the Agenda.

This is how the Elite has planned it with regards to using art to help out with achieving the goals:

1. The Illuminati is planning a new phase in their mission to take over: Much of the planning is political and financial and is happening behind the scenes, but two of their most powerful instruments are Hollywood and the Music Industry, because that is the way they can reach the masses. So they set a new trend to promote their latest strategy.

2. They use mind controlled people (musicians/actors/producers etc.) to set the trend, promising them wealth, drugs, groupies and/or whatever they want, in order to be satisfied. Those «artists» are heavily promoted with techniques learnt from Nazi Germany, which had developed the most extraordinary techniques to manipulate the masses that this world has ever seen. L. Ron Hubbard, the founder of Scientology, confessed in public (to his disciples) that he used Goebbel’s Propaganda Machine to get people into the cult (and keep them there). The Illuminati has no problems promoting whatever they want, and have people responding to their favor.

3. The «Trend-Makers» (The Beatles, Stones, Hendrix, Jim Morrison, Sex Pistols, Eminem, Curt Cubain, Black Sabbath, Led Zeppelin etc.) set the direction for the new trend, and people will start worshipping those new idols.

4. Other (often more talented) musicians follow up on that trend and create their own version of the new idea. Those musicians can be ordinary people like you and me, who have never been close to Governmental Mind Control. Those musicians (and actors) don’t have to be severely mind controlled to unknowingly help out with the Agenda of the Elite. They just jump on the same train and the snowball effect is starting. Thus, the Illuminati, who started the trend, can sit back and watch. We, the citizens, are doing the rest for them.

5. Other gifted musicians and actors, who are creating art that goes outside the Agenda – or against it – have no chance to get their message out broadly, because nobody at the top of the Industry (where the money is) is willing to promote them. The International Bankers (The Illuminati) are the ones who own the Industry. As soon as someone is creating something (may be music, a new label with contrary ideas or something similar) that opposes what is next on the Agenda, the Illuminati is quick to buy it out. If the Company refuses to sell, they are threatened. We all have seen Mafia Movies. This is the way it is – but on different layers.

6. However – the Illuminati’s mind control programs (which spans through MK Ultra, Monarch and others) are not 100% workable. The human spirit is strong. Intelligent people like John Lennon, Jim Morrison, Curt Cubain, Jimi Hendrix and others started taking action AGAINST what they were programmed and controlled to do. The end of that story is sad, I’m afraid – those people were all killed. But the truth will come out broadly one of these days, and their courage will be noticed.

The Good News:

No matter how hard the people in power try to manipulate the masses and control the minds of those we are listening to, the human spirit is strong. I lived together with a person who had been abused like this by the Secret Government, but she started remembering thing she was «not supposed to remember». And I’ll tell you – those people, who have been used and abused, who start to remember, are the most valuable people we have at this point, to tell us what is going on, and who is pulling the strings.

Ben Gunn (2002)
Fra: http://www.illuminati-news.com/used-artists.htm

Etter så mye trist info kan det være naturlig å avslutte med en liten kuriositet – is it too far out to be true – eller er virkeligheten simpelthen så utrolig…?

Sex Pistols er også nevnt i artikkelen som en Illuminati creature. Punkens budskap om å bryte ned samfunnets etablerte normer samsvarer jo ganske godt med Illuminati’s egne målsettinger.

En av Sex Pistols mest kjente og populære sanger (som i sin tid ble forbudt av BBC) var hit-låta ”God save the queen”. Her låter det blant annet:
” God save the queen She ain’t no human being
Our figurehead Is not what she seems”

Det foreligger utførlige beskrivelser av at “Dronningmoren”, dvs. Dronning Elisabeth’s mor ikke var helt – human. (Og eplet faller gjerne ikke så langt fra stammen). Dette er f.eks. beskrevet her:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread28783/pg1

Spørsmålet dette reiser er om Illuminati bevisst kan ha plantet avsløringen av dronningens ”særegenheter” i teksten til Sex Pistols; ”hiding it out in the open”, i forvissning om at ingen ville ta innholdet på alvor, siden påstanden jo kom fra ”the outrageous Sex Pistols”…!

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Sex Pistols, ja. Jeg synes ennå det er storartet underholdning. Her er en live-performance av «God save the queen»:
http://www.youtube.com/watch?v=TBo0LLlKu5Q&feature=related

Johnny Rotten hadde utvilsomt et musikalsk talent, og Sid Vicious var jo gjennomført fandenivoldsk anarkistisk.

Hva kan sies om Sid sitt kunstner-etternavn…heller djevelsk ? Tro om han fant det på selv eller om han fikk det tildelt av sine bakmenn i Illuminati ?

På sett og vis levde Sid opp til sin «viciousness» da han drepte sin 20-årige kjæreste Nancy Spungen på Chelsea Hotel i New York.

Hvordan endte det for Sid selv ? Dagen etter at han ble sluppet fri fra fengselet mot kausjon var han på et party i New York. Her het det seg at han fikk heroin som han tålte dårlig.

Neste morgen ble Sid Vicious funnet død i sengen, «død under mystiske omstendigheter». Hørt den før ? Døde Sid av «a drug overdose» ? Begikk Sid selvmord ? Was Sid suicided ? I haven’t got the slightest idea…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Jimi Hendrix: Killed by the Illuminati
Janis Joplin: Killed by the Illuminati
Brian Jones: Killed by the Illuminati
Killed by Illuminati: Jim Morrison
Killed byIlluminati: Curt Cobain

Oppriktig talt karer… Har dere tatt for mye syre i det siste?

Med mindre Illuminati i denne forbindelse er synonymt med selvpåført og selvdestruktiv adferd gjennom konsumering av gigantiske mengder dop og alkohol, så er dere så langt ute på viddene her at det er komisk å tenke på…

Men siden jeg er «Utdannet = fullstendig statsautorisert hjernevasket.» som sjømannen sier, så tenker jeg vel ikke i Deres verden…

Men takk for en god latter, anyway!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Fabelaktig sterk artikkel, JJ, i din kjente gode og kompromissløse ånd,
for sannheten og mot hele røkla av «faenskap». ;-)

Du er den modigste jeg kjenner i så måte, ved siden av Rauni-Leena Luukanen Kilde :-) Dere to.. er totalt uredde, sier sannheten direkte i ansiktet på oss, hvor ubehagelig de fakta enn måtte være..
Dere lar dere ikke skremme av noe.. det er snakk om sannheter dere har funnet og kommet frem til gjennom et helt liv og mange tiårs arbeid, sannhets-søken og forskning, erfaring og studier..

Ja, jeg har en god del til felles med dere, både ang forståelse av tingene, meninger og kunnskaper, ja, også jeg har risikert mitt liv med åpne øyne i mange år, fordi jeg visste for mye om justismord og annet – prøvde å kjempe mot urett mot uskyldige. Men jeg er ikke så modig som dere, offentlig, likevel. Vi trenger slike som dere, men det er få i deres klasse..
Sannheten må finnes og sies, og noen må ta den tungen jobben.. noen kan ikke la være fordi de er drevet til å finne sannheten og dele den..
For oss som har det slik, så har man på en måte ikke noe valg,
men det er en farlig vei.

Det er ikke noe man kan legge på bordet i en fart. De som etterspør beviser og fasitsvar servert på sølvfat, får søk selv, se selv.. det krever en god del brikker, uten dem, kan de ikke se fakta. Noen vil ikke, noen kan ikke..

Ingen kan gjøre det for noen eller servere noen noe med teskje, om de ikke har hverken fordøyelse til dette eller tenner til å tygge med..
Det. er som du sa ett annet sted på Nyhetsspeilet jj, at noen ser «bildet» andre gjør det bare ikke.. de som ser og forstår de ser det. De som ikke vil eller kan se dette, ser det ikke, uansett hvor mye vi forklarer.. at det er aktører på banen for å gjøre en jobb med å tåkelegge og sabotere overalt der sannheten forsøkes fremmet, det også sant, og disse videoer og disse menneske-skjebner artikkelen handler om, vitner om og viser dette.

At det er slik, ble angrepet som en drøy påstand fra meg, et annet sted.
Det er ingen påstand fra meg, det er bare å åpne øynene..
Det er bare å observere og merke seg hva som skjer med hvem og hvorfor..
Connect the dots.. «They» har bukta og begge endene, de eier og kontrollerer det meste av presse, instansene som skulle beskytte oss..og det meste.
Det blir derfor en unfair deal når de som undergraver bevisene og vitnene, eller støtter disse, krever slikt. Lett for dem å si som har sine folk overalt, i alle nøkkelposisjoner og instanser, for å kunne kontrollere fakta og premissene.. + skrive historiebøkene, som Michael sier har mye løgn.

Visste ikke at Michael Jackson delte vårt syn.. vi vet vel ikke så mye konkret, om hva han mente og hadde funnet og erfart, i sitt liv og søken..
men vi gjenkjenner vel.. hans ord.. hans holdning.. osv.
Selv om våre liv, omgivelser, hendelser og miljø, kan være vidt forskjellig..
Så opplever flere og flere ting som gjør at man våkner opp ang visse krefter, visse metoder og mønstre.. og det er dette regimet som Bibelen kaller «dyret» i Åpenbaringen. «Dyret» – der er et rike/regime.. vi ser det i dag..

De som er våkne er våkne, de som ser de ser.. de som har ører å høre med, hører.. Jesu ord litt snudd om på. Også Jesus forutsa at de fleste skulle være helt blinde og døve.. spesielt de lærde! «Fred fred – ingen fare» skal de predike, midt oppi jordens skjebnetid.. dette ser vi oppfylt daglig, også her..

Et er et fortrinn jeg også har, er at jeg ikke er alt for indoktrinert/utdannet, i denne verdens lærer.. men heller har søkt og funnet kunnskap selv, fritt og fra forskjellige kilder, lærer og lærere. Tror det er sunnere.. + tenke selv..

Når det gjelder åndelige lærere, så gjelder det også å skille klinten fra hveten og velge seg disse med omhu.. mange er bedratt og viderefører bedrag i dag, som se selv er blindet av. Jesus sa at vi må bli som barn igjen, for å komme inn i «Guds rike». (Som jo er inni oss og ligner et sennepsfrø)

De beste og mest ekte åndelige lærere har med seg dette, at de lærer oss nettopp det, å få vår uskyld tilbake.. ikke lett, slik verden er i dag, men mulig..
Jeg mener å gjenkjenne dette uskyldsrene i Michael Jackson, jeg tror han var en følsom sjel, hadde et rent hjerte og klart hode..
Mitt inntrykk ut fra brikken jeg har, stemmer med det som formidles ovenfor.
Det er leit at han ikke lenger er blandt oss fysisk, men han vil leve gjennom musikken og i ånden.. det du skriver om at de har besudlet musikken vi liker, med satanisme og baklengs-budskap.. og at de som fremmes som artistene vi skal beundre, må være med på dette… er skremmende, og sier mye.. vi har vel alle sett det også.. om vi er våkne, og undret oss..

Til smurfen, jeg vil nødig skuffe deg, men..
Det finnes ingen grenser for bedrag.. og hva som brukes, for å manipulere og overbevise andre.. Mye avansert teknologi holdes skjult og hemmelig, og mye av dette går på slik manipulasjon av massene, med alle tenkelige og utenkelige midler og metoder.. geometriske kornsirkel-mønster i korn-åkre..
samkjørt med jordiske data-programmer.. og radio-aktive.. osv osv.
Elektromagnetisk stråling.. microwaves.. come on!
Ufattelig hvor mange som ikke ser og fatter at 1 + 1 = 2.
Dette er menneske-skapt, som det meste annet i dag, av de som «leker gud», det er ikke aliens eller gudommelige krefter bak.. selv om slike krefter finnes..så finnes også bedrag og fake vel så mye i dag, enten det er stemmer i hodet som gir seg ut for å være satan eller gud eller budskap i radioaktive kornsirkler som åpenbart er konstruert på data og overført med et slags elektromagnetisk strålevåpen.. Nylig dukket Arbeiderpartiets logo opp, i en slik kornsirkel, nå rett før valget.. hallo?! Hvor mye skal til for å våkne?
Er Aliens opptatt av Norsk valgkamp og sympatiserer med AP?! Latterlig!

I så fall er de pro-globalister og våre fiender..
Anti-globalistene er som Jørn Holme sa, til fare for rikets sikkerhet..
Aliensene er altså på motsatt side og for Arbeiderpartiet og globalisering?
Fatter ikke at så få gjennomskuer dette..

Ja, New age-religionen propaganderes sterkt og alle med avvikende syn, i visse ting blir sett på som noen raringer… New-age religionen er svært viktig for NWO, målgruppen for den religionen dermed også…

Vær våkne og kritiske, kjenn agendaene, for å kunne gjenkjenne dem..
Bl a å utrydde all annen religion, akkurat som intensjonen til kirken i Rom var.
Denne agenda skinner lett igjennom i det meste som utgis av New age, bøker.. samt at vi skal la oss styre av en indre stemme som alltid har rett!
Samt legge logisk tenkning, vett og forstand på hylla.. bare være og ikke tenke, helt. Intellekt, vett og forstand, logisk tenkning osv, er noe vi trenger.
Det er noe vi har brukt utallige liv for å utvikle, til det vi har i dag.. av slikt.
Det er noe vi bør beholde/formidle videre..

Ellers kaster vi ut både ungen og baljen og vil beholde likevel..badevannet..
Mye er snudd på hodet, JA, men hele grunnmuren og alle byggesteinene trenger ikke å forkastes likevel.. vi må se hva som er sant, hver enkelt..

La oss bare håpe, at sannheten faktisk kommer frem om ALLE ting..
Og at karmalovene ennå ikke er satt ut av spill..

atlepatle
atlepatle
Abonnent
14 år siden

ILLUMINATI SKREV SELV BIBELEN.

Bibelen er svart utenpå og er dessverre like svart inni. Full av blod, krig, drap og jævelskap. Akkurat som de to andre såkalte hellige bøkene til de to andre religionene som danner den trekanten som kristendommen er i treninghet med. Og som danner den velkjente pyramiden i (K)Illuminatis evige symbolikk. Tese Syntese Antitese. Kristendom Jødedom Islam.

Illuminati er smart som Fanden selv, ingen tvil om det. Tvers gjennom ond. Og så smart at de fletter inn denne søte historien om Jesus, i den samme svarte onskapsfulle boken sin. Og som de har hentet fra 4000 år gamle myter langt tilbake til både Babylonerne og andre folkeslag. Historien om Jesus går igjen i ca 16 ulike varianter og kulturer.

Dermed er de i stand til å fange massene som biter på budskapet om denne søte, rørende Jesus, som bare går rundt og sier og gjør gode ting. Og som blir gjort til en patsy og korsefestet for sin godhet. Smart og tåredryppende for dem som biter på. Og det gjør jo gjerne barn. Barnetro heter det så fint. Javisst. Hjernevask og intet annet. Ingen er lettere å hjernevaske enn barn. og det sitter som lim resten av livet.

Jeg makter ikke å forholde meg til en oppdiktet figur som aldri har levd.

Jesus har aldri levd. Byen Nasaret var ikke engang på kartet da han angivelig skal ha levd. Så kan man jo svare at det er ikke så viktig. Hovedsaken er budskapet. Oppriktig talt, jeg kan ikke forholde meg til Illuminatis bøker, det blir for dumt. Uansett hvor mye de makter å krydre onskapen sim med søte historier og gode gjerninger. Og en mann som var godheten selv. Vi må gjennomskue fandenskapen og falskheten deres. I alle sammenhenger.

Også i bibelen (ja med liten b).

Det er derfor Kristendommen og Kirken (Killimunati) har vært like ondkapsfulle og jævlirge i alle sammehenger, til alle tider. Fra liksom selv å ha vært ofre i Roma, (1400 drepte) har de slaktet på millioner av menneker verden over. Fra middelalderens hekseprosesser, til indianere i USA, til barn i kristne interneringsleire, kalt kostskoler i Canada. Helt opp til denne dag.

Illuminati har skapt tre religioner og har dermed oppnådd det de ville: Splitt og hersk. Så kan vi sitte her og være opptatt med å krangle oss imellom. Da har de fått det som de vil. Min religion er bedre enn din. Tuppen og Lillemor. Basta. Og nåde dem som ikke tror på noen av røverhistoriene, de (vi) er liksom avskummet. For vi er liksom plutselig ateister. Og det er visst det verste av alt.

Vå Herre er for stor til å få plass i noen av disse religionene. Jeg ber ham dertfor være så snill å utrydde alle religioner. I alle fall de tre verse. Slik at vi kan få arbeidsro til å kjøre felles løp mot det som vi er kommet (inkarnert) her til planeten for å gjøre: Nemlig bekjempe ondskapen. Hvis Nyhetsspeilet nå også skal bli en arena for utveksling og krangling om trosspørsmål, er det over for meg. Beklager.

Man behøver ikke være ateist fordi om man ikke tror verken på Jesus eller andre pappfigurer. Man kan være et spirituelt menneske like fullt som med ydmykhet og godhet, og respekt for skaperverket og universet, (kall det Gud eller hva du vil) respekterer andre menneskers tro og religion, gjør gode gjerninger og er kjærlige. Og som blir respekter for det de gjør, og ikke det de sier at de gjør. Det har vi sett nok av.

La oss holde fred, og legge død denne debatten. Men la oss like fullt respektere hverandre.

At de kristne nå sutrer over at de ikke lenger får komme til orde, er fullstendig tøys, og er et typisk kristent selvmedlidenhetstrekk som har gått igjen siden Romertiden. De har sannelig fått ta ordet i alle sammenhenger og pådyttet millioner av mennesker sin tro. Heldigvis står bedehusene deres nå tomme.

Det finnes ingen utvalgte folk på denne planeten. Ingen.

Nå slutter jeg her, fordi Illuminati ler seg i hel av dette innlegget, for de oppnår jo nettopp det de vil: At vi starter en krangel som skal få meg til å bli uvenner med Jarle. Det er jeg ikke. Han er min venn. Det vet han. Jeg respkterer ham fullt ut, Og det vet jeg at han også gjør med meg.

Dessverre er denne debatten bare et hakk i platen. Den har vi hatt før og fører ingensteds hen. Jeg er egentlig pisse lei det hele. Men jeg er nødt til å få sagt det jeg må.

Les bøkene til denne damen:
http://stellarhousepublishing.com/radio.html

Les også Jüri Lina «Under the sign of the Scorpon», hvor han sammeligner kristendommen og kommunismen. Illuminati-skapt begge dele.

http://www.atlejohanlovaas.com
atlepatle.

Skjønner dere ikke at dette bare er et bedrag?

Historien om Jesus er ren astrologi. Omgjort til en levende figur.

Selvfølgelig ble Michael Jackson tatt av dage. Det typiske for alle UltraMK-ofre er at når de blir voksne, (i 30-årene, og MJ var jo godt voksen), det er at de våkner og husker hva de var, og hva de er blitt. Og så begynner de å snakke sannheten, i små doser. Utallige artister er tatt på samme måte. Det vet vi.

http://stellarhousepublishing.com/radio.html

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

atlepatle;

Det er mye som tyder på at Jesus faktisk var en historisk person, og ikke en myte slik du hevder. Han er nevnt av romerske historikere i samtiden.

Det interessante er at han ikke vies nevneverdig stor plass, noe som nok henger sammen med at han var en av svært mange sektledere og wannabe messiaser i samtiden. Jødene var på den tiden under romersk styre og de ventet på Messias som skulle komme og sette de fri. Naturlig nok var det mange som også prøvde seg som Messias, ikke bare Jesus.

Det som skiller Jesus fra andre karismatiske ledere på den tiden er fredsbudskapet og nestekjærlighetstanken, noe som brøt rimelig radikalt med datidens bloddryppende tallionsprinsipp.

Selv synes jeg bergprekenen er noe av det vakreste som er skrevet, selv om jeg absolutt ikke slutter meg til alt som sies her (feks det med å rive ut sitt høyre øye dersom det lokker deg i fristelse, Matt kap 5 v 29), i så fall er det ingen av oss som ville hatt øyne igjen og det er jo ganske dumt da:o).

Jeg er overbevist om at verden hadde vært et bedre sted dersom flere kunne leve etter noen av disse enkle læresetningene som Jesus forkynte;

Fortsatt kapittel 5;

«38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til»

Dette var intet mindre et radikalt og oppsiktsvekkende brudd med datidens syn på konflikthåndtering (nåtidens også for den saks skyld).

Nok om det;

J.Johansen;

Legg merke til at jeg ikke kommenterte dine teologiske betraktninger i mitt forrige innlegg, men derimot fokuserte kun på påstandene om at alle disse berømte selvskaderne av noen dophuer ble drept med forsett av Illuminati, påstander jeg finner absurde.

Når du så mener at «Satan ler nok sammen med Vandalf hele veien til banken, men hans heslige latter skal bli panisk og hysterisk etter hvert.»

Vel da vet jeg ikke helt hva jeg skal si… Det fine med troen, Johansen, er at den er din egen. Så dersom du vil tro dette, så du om det. Jeg respekterer din rett til å både tro og mene dette, men siden du implisitt også sier at jeg står i ledtog med Satan og dermed har en plass i Helvete som venter meg hvor jeg skal pines til evig tid (jeg antar du ikke har forkastet forestillingen om helvete siden du så raust strør om deg med mer eller mindre slagkraftige bilbelvers), så føler jeg at jeg kan koste på meg noen bemerkninger, selv om jeg sjelden diskuterer tro og religion da det er svært personlige temaer.

Selv synes jeg det blir noe utdatert og trangsynt å legge avgjørende vekt på Bibelens 2000-år gamle tekster om hvordan vi bør leve våre liv og hvilke uhyrligheter som venter de som ikke følger denne oppskriften for jeg’ets underkastelse av Gud.

«Midt på natten slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, fra den eldste sønn av farao som satt på sin trone, til den eldste sønn av fangen i fengslet, og alle de førstefødte dyr i buskapen.”

Denne Herren klarer jeg meg fint uten, Johansen. Her har vi åpenbart med en psykopat og massemorder å gjøre dersom dette stemmer. Så jeg tror ikke Gud har hverken sagt eller gjort dette. Jeg tror den eller de som har skrevet teksten mener/tror at Gud har gjort dette eller ønsker at de som leser det skal tro dette, og det er en vesentlig forskjell.

Bibelen er skrevet av og for mennesker. Den er nok like lite inspirert av Gud som dette innlegget er inspirert av Satan. At mennesket som skriver teksten påberoper seg Guds autoritet er noe ganske annet enn Guds direkte inngripen og involvering. Men, så var det det med troen igjen og som nevnt; det fine med troen er at vi står fritt til å tro hva som helst. Noen velger å tro på et evig liv etter dette, enten i himmelen eller i helvete… De om det!

Det er forøvrig nok av tekster fra samtiden som ble vurdert tatt inn i Bibelen, men disse ble veid og funnet for lett, for tung, for blasfemisk, for radikale etc av kirkefedrene som bestemte Bibelens innhold under kirkemøtet i Nikosia ca 325 ekr.

Bibelens sammensetning, altså skriftene du så ivrig bruker som oppslagsverk og pisk her på forumet er et produkt av politikk, hestehandler og kompromisser…

Men det var kanskje Gud som trakk i trådene her også?

Kjenner jeg deg rett, så vil du sikkert se på dette som et angrep fra Djevelen selv og deretter pepre meg med mer eller mindre velfunderte bibelvers. Det er imidlertid en liten hake ved dette; jeg anerkjenner ikke Bibelens autoritet som et uttrykk for Guds vilje eller plan for oss alle.

I min verden er og blir Bibelen en svært spennende og interessant samling tekster som gir et uovertruffent innblikk i hvordan mennesket tenkte og levde for tusener av år siden. Videre har Bibelen en rekke tanker og idéer jeg slutter meg til, og da særlig mye av Jesus sine visjoner, ref ovenfor.

Men som uttrykk for en Gudommelig vilje, vrede eller dom setter jeg Bibelen i samme bås som Asbjørnsen og Moe’s Norske folkeeventyr…

Det betyr ikke at det ikke er mye som er verdt å lytte til i Bibelen, så derfor avslutter jeg med følgende vers fra Peters første brev kap 3 vers 8;

«Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.»

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Denne videoen bekrefter det som sies over. Jeg postet den akkurat under en annen kommentar, men synes den passer like godt her:
http://www.youtube.com/watch?v=1L2FiaHMvzc&feature=channel_page

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Britney Spears prøvde også å frigjøre seg fra sine «Puppet Masters», eller Illuminati Mind Controllers som det hevdes her:

Freeman som er intervjet her har mye greie på det okkulte, mørke ritualer og «magick» som de driver med. Han ser derfor ting som ikke er så lett for andre å se. Mer fra Freeman her om Britney og andre artisters «fangenskap» i disse kynikernes vold:
http://thefreemanperspective.blogspot.com/2007/02/httpwww2bloggercomimggllinkgifanna.html

At artister er kuppet til elitens/kabalens agenda har nok pågått så lenge artister har hatt innflytelse. Her om The Beatles:
http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showtopic=3488
http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showtopic=3487
Om tenketanken Tavistock:
http://educate-yourself.org/cn/tavistockarticlesindex04jun04.shtml

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

BRA JJ!
Jeg har nettopp sett filmen om MJs død / drap. Det ser faktisk ut som han «visste» for meget og derfor ble «stillnet» av korruptert byråkrati…

Jeg ser at det blir altfor mye fokus på Jesus her, noe som kan være litt ubehagelig for folk som kunn er interresert i åndelighet, men ikke spesifikke religiøse skikkelser.

Jeg har selv en sterk tro på HAM, men bare som en profet i likhet med andre ca. 124 000 profetene. Lurer bare på om hvor (144.000) frivillige stammer fra?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ok! Nå blir det litt krangel her :) Ettersom det meste her på speilet består av kritisk stoff alt i forhold til main-stream religion / vitenskapen, kan vi godt diskutere om jesus virkelig døde på korset? Altså hente «fakta» fra andre kilder enn Bibelen om Jesus død / oppstandelse….
Jeg tilhører en trosretning i Islam som ikke tror på at Jesus døde på korset. Vi mener at ja han ble hengt på korset for et par timer, men ble tatt ned levende; brakt inn i hulen for pleie av sårene, og senere dro østover for å preke de 12 stammene av israelske folk…
Den «kristendommen» som fins i vesten idag er bare illusjoner / halvesannheter oppdiktet av enten Paulus og de andre «insiders», og senere fullført under kirkemøte i Nikea. Det er nå bekreftet «historisk» at etter at Jesus døde / forlot Jerusalem, fantes det flere versjoner av kristendom dvs evangelier som ble kastet ut av den «offisielle» versjonen under kirkemøtet.
Et par år tilbake fant man «Evangeliet etter Judas»:
http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/04/06/463022.html

Judas, som var stemplet som en sviker eller forræder i nesten 2000-år, er nå plutselig blitt en helt, en som «virkelig» forstod Jesus-budskapet. Ja det finnes evangelier i Det Britiske Museet som påstår at Jesus ikke døde på korset, men som såklart ikke er med i Bibelen, fordi de strider mot «selv-skapte» troen / endring i religionen.

Jeg går ikke mer inn på dette her, men legger lenker under om vår menighets unike tro, og de «faktaene» vi presenter for å bevise den. Til tross for alt det jeg har sagt (beklager om noen blir sjokkert) , respekterer jeg den kristne troen akkurat som den er, men krever likevel at den også må ses i en historisk perspektiv, i tillegg til den teologiske perspektiv:
http://www.alislam.org/topics/jesus/
http://video.google.com/videoplay?docid=-6059100974195200686#

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Det er mye jeg gjerne skulle ha kommentert her, men det får i så fall bli senere.. Det begynte med Michael Jackson men har blitt til en religions-debatt..Greit nok det, men husk at det heter seg at religion og politikk, er de to ting som ikke bør diskuteres.. fordi man sjelden blir enige og frontene kan bli harde.. Men her er det vel nettopp blandt de ting som diskuteres mest…

Ville bare gi deg et svar, på direkte spørsmål om de 144 000 frivillige, Arifkarim. Les Johannes Åpenbaring.. JJ kan sikkert gi deg eksakt sted, jeg har ikke min Bibel her jeg er nå, på besøk hos noen. Ut fra hukommelse, så står det at de 144 000 var de utvalgte, fra før verdens grunnvoll ble lagt, de hellige, de som tilhører Gud og som har guds segl i pannen osv.
Det er bare disse som skal bli frelst.. og alle mulige sekter og trosretninger er overbevist om at det er nettopp dem som er disse 144 000. f eks Jehovas Vitner legger stor vekt på at det er kun de, som er disse..

Det interessante er, at det står også noe om at disse 144 000 setter i å synge en sang på et tidspunkt, en rar sang som ingen andre enn de kan klare å synge ;-). Alt dette er helt fritt gjenfortalt etter min hukommelse, med forbehotld om det. Bruk Bibelordbok for å finne stedet om ingen kommer med det her.

Det høres mektig urettferdig ut, på et vis, at disse var utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt, eller noe slikt og de andre var det ikke håp for, liksom..
Men mange mener at disse kom til jorden.. som lysbærere for å bringe lys, sannhet og kjærlighet, for å redde jorden.. fordi tilstandene her var så ille..
Så de er kommet tilbake, selv om de ikke behøvde å være her og selv om de ikke er «av denne verden». Noen mener de er fra Venus eller andre navngitte steder. Det kan meget vel finnes sivilisasjoner på andre planeter i andre dimensjoner, enn den fysiske materie..

Ang helvetet så mener f eks scientologene, at det er her vi er NÅ..
Det er nemlig her vi ble kastet ned, eller inkarnert i materien.. for å lære livets harde lekser og for å gjøre opp vårt karma, ved å høste som vi sår osv.
Jesu budskap var at Guds rike er inni oss, her og nå..
Det var «evangeliet om Riket» – som ble forkynt både av ham og av apostlene, det står hele veien.. altså evangeliget om RIKET ikke evangeliet om Jesus.

Må passe meg nå, for jeg har som sagt ikke tid å debattere på noen dager.
Men har iallfall svart etter hukommelse ang de 144 000.
De kom til jorden utenfra en gang jordens skjebne og tilstand var mørk..
Tror de fleste, derfor var de på et vis utvalgt, fordi de var ikke herfra.. men ofret seg og kom ned hit, fordi tilstandene her er så ille.. vi kan være blandt dem.. JJ når ting er så ille som de er, når kaninhullene er så dype, må mange ting snus på hodet.. du vet jo hva Bibelens selv sier skulle skje med kirken og skriftene.. den falne skjøge som forfører hele verden med en vranglære osv, står det 0 Bibelens egne ord..
Glem ikke at Rom laget sin greie utav Jesus og co.
Det er den lære vi har fått tredd ned over ørene i snart 2000 år.
Søker vi sannheten helt kompromissløst, må vi være beredt for alt mulig,
også på dette området. For bedraget har vært stort, på de fleste områder.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Igjen: Det handler ikke om å skape fiender eller beste-venner, men heller en respekt for hverandres tro / livskvalitet / ideologi, så lenge det ikke går utover grunnleggende menneskelig felles verdier…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Enig med både J.J og Singoalla. Takk for fine kommentarer…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Mye interessant her, skal se mer på det senere.
Det er mulig muslimer ser en del ting klarere, ang kristendom, siden de ikke er inne i den eller opplært i den lære fra de er født, vi bør være litt lydhøre også, JJ, av den grunn.. for vi ER indoktrinert med mye, om vi er våkne ser vi det, og det er en del av prosessen, for å komme videre. Men det må gjelde begge veier, Arifkarim, for vi ser en del ting klarere ang Islam, vi som ikke er inne i den.. Har reist mye i muslimske land, var forlovet i mange år, med en muslim og har derfor lest, erfart og satt meg inn i en del rundt Islam også, tilstanden er ikke bedre innen Islam, Arifkarim.. bare annerledes, og på andre punkter.

Vi bør være både kritiske og selvkritiske..Som Bibelen sier er det lettere å se splinten i vår nestes øye, enn bjelken i vårt eget.. men vi bør fjerne den bjelken før vi hjelper vår neste med splinten hans, for da ser vi klarere :-)

Vi bør innse at de fleste eller alle, religiøse retninger, sekter, ismer og organisasjoner, uansett formål, enten er startet av, eller infiltrert/pervertert av de krefter som vil styre alt og alle.. og de styrer bl a via SPLITT OG HERSK..

De ønsker at vi skal krangle og strides innbyrdes..
Derfor bør vi være våkne for det og heller konsentrere oss om fienden, som JJ sier.. se gjennom deres spill.. mye av dette ble skapt nettopp for å skape splid, strid og uenighet..skal vi lykkes, bør vi være enige om at det er helt ok å ha forskjellig tro og politiske syn, tolerere hverandre som vi er og ikke henge oss opp i forskjeller eller misjonere for mye. Det er viktig å ikke la slikt skille oss, for vi er antagelig enige om hva som er fienden..
Nemlig det som Bibelen kaller «Dyret» – også det finner du i åpenbaringen,
dvs Johannes åpenbaring, Bibelens siste bok.. apokalyptisk og kabbalistisk er den, ikke så lett å forstå.. Men «Dyret» er iallfall definert som et korrupt og ondsinnet rike/regime.. og vi ser det stygge hodet reiser seg.
Da trenger vi ikke lure på hva som er vår livsoppgave, alle vi som er våkne.
Spørsmålet blir bare hvordan, og hva hver enkelt kan bidra med..

« Forrige artikkel

The 11th Hour: Propaganda for the New World Order

Neste artikkel »

Skaperkraften særbehandler ingen

62
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x