Illuminati drepte Michael Jackson

14.4K visninger
8 minutter lesetid
62

Michael Jackson ble myrdet. Der er ingen annen kamp på jorden som foregår enn den mellom de gode og de onde, – og kampen utspilles mest i din og min sjel. En kamp gammel som menneskeheten selv. Sjelens død, for materiens/kroppens overlevelse. Det bør være omvendt. Vi må gi rom for sjelen. For “hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” (Matt 16.26). Ja, si det….

I et intervju med Oprah Winfrey for en del år siden, sa Michael Jackson at han på ingen måte trodde at han var Jesus, men at han prøvde å leve slik som Jesus har sagt, ved å vise omsorg for barn, de svake i samfunnet, og engasjere seg i verden forøvrig. Dette var selvfølgelig å underskrive sin egen dødsdom, i en verden hvor Jesus’ fiender har all makt og alle penger de trenger, samt alle mennesker i sin tjeneste herav, for å gjøre hva de vil. Disse mennesker som har underlagt seg Verdens Fyrste aka Satan aka Lucifer, som for et begrenset tidsrom av Gud selv har fått lov å holde på, for å ‘friste’ menneskene. ‘Friste’ i betydning metode for å skille klinten fra hveten, sortere ut de med hvilken sjelsegenskaper som er mest henfallen til Verdens Fyrste’s agenda. De som villig lar seg forføre. Det er selve Livets agenda og verdens mening og mål dette, å gjøre denne utsiling her. Vi vil ikke ha ‘reptilene’ med oss til 4+ dimensjonen (aka ‘himmelen’). Derfor testes vi ut her.

De som allerede er korrumpert av denne ånd, har all verdens muligheter til å omgjøre det. ‘Vend om, vend om’, skal være credoet. Der er tilgivelse om der er vilje til å innrømme for seg selv at en har vært forført, og ‘vende om’. Det gjelder alle av oss at vi har vært forført til tider, men noen våkner, andre ikke. For ‘den fortapte sønn/datter’ er det tilgivelse og håp, – de sistnevnte er ‘doomed’.

Hva sa Jesus når han ble fristet med lommene full av penger og land så langt øyet rakk? “Vik bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tjene……”. Skal en stor ånd til dette, å si nei takk til alle verdens fristelser. Penger. Makt. Noen småbarn å leke seg med (til sine ritualistiske seremonier), jomfruer, etc., alt som ‘kjødet’ kan behage.

Dette er eksamen fra 3dje densisitet til 4+ densitet (bevissthetsnivå).

Det er ifølge Bibelen Satans aka Lucifers jobb dette, å være ‘frister’. Vår jobb er å velge for vår egen del hvilken ånd som skal herske over vår sjel. Velger vi Fristerens eller Verdensfrelserens ånd?

En kjenner ikke igjen den ånd som er god, uten at en har den selv. Enhver tror at den ånd en har er ‘god’, meg selv innkludert. Selv Satan tror seg kanskje god mot ‘sine’ (?). Vi må ty til esoteriske tekster for å finne ut hva som virkelig er god og hva som er dårlig ånd, også se på ‘fruktene av treet’ av den ånd som hevdes god. Se på hva de gjør, resultatet av deres arbeid, og ikke fall for ord alene. Ord kan være ‘forførerisk’.

Djevlene drap en av mine venner og åndelige forbundsfeller; Michael Jackson. Frimurer legen er bare en patsy som blir satt opp til å ta blamen for drapet. Jeg er fly forbannet.

Disse folkene elsker å drepe Guds utvalgte folk, de som gjør Guds vilje på jord, og følger eksempelet til sin Mester; Jesus fra Nasaret. De er faktisk så sleip at de hevder de er guds utvalgte folk selv, når de gjør det, men vi vet at det er Satans (aka Lucifer) sin fremste egenskap dette å snu alt på hodet, fred er krig og krig er fred. Det er selveste løgnens mester de har gitt tiltrede til sitt hjerte og sjel. Han har blitt Kongen av deres sjel.

De hyller sin ondskapens fyrste i full åpenhet nå. Men knapt nok de selv vet hvem de egentlig tjener. Den kan være ubevisst ondskapen de gjør. Symbolismen deres (signaturen) ligger blant annet i musikk vi har lært å sette stor pris. De som vil opp og frem må nok pent finne seg i å innkludere ‘satans’ signatur/symbolikk. Talentene blir rekruttert i ung alder. Og i politikken – se bare her, Obama’s “Yes We Can” hvordan det i form av “reversed speach” (reversert tale – som sies å få frem den ubevisste meningen med språket/talen), som får frem den egentlige betydningen; ‘Thank You Satan
(denne video er SVÆRT sterk og anbefales ikke for mindreårige).

Illuminati, Musikkindustrien og hvorfor MICHAEL JACKSON ble myrdet.

HD her: http://www.youtube.com/watch?v=SW43Mig1LYE&feature=player_embedded

Det er dette Johannes i Åpenbaringen (2.9 og 3.9) kaller Satans Synagoge, med de følgende redsler som skal vederkveges oss i de siste tider, hvor Satans Synagoge hersker over verden.

Islam er ikke våre fiender
At Magazinets ‘kristne’ redaktør Vebjørn Selbekk får politibeskyttelse for å vise Muhammedtegninger viser galskapen. Dette dreier seg ikke om ytringsfrihet, men om å trampe på de som er tro mot G-d, om enn de enn kaller ‘ham’ Allah (kjært barn har mange navn). Noen forbanna ungdommer kan få årevis i fengsel for å ‘skyte’ i muren på en synagoge i Oslo (mest sannsynlig gjort av Mossad selv), mens Guds utvalgte folk på jord – de som ikke underlegger seg verdens fyrste(r), men er trofast til G-d, til sannhet, ærlighet, anstendighet og rettferdighet, om de kaller ham Allah, YAHWE, Elohim eller hva det er – ikke har noen sjanse til slik beskyttelse, fordi disse lysskye krefter eier både politi og rettsal. Eller som palestinerne som blir kalt terrorister for å kaste småstein (de eneste våpen de har for å beskytte seg), mot krefter som besitter de mest moderne våpen i menneskehetens historie, og opptil 800 atomvåpen; Israel. Mørkemaktene ogå i den norske sionismen har alle statens institusjoner til å beskytte SEG! Islam er ikke vår fiende. “They’ er. Den samme ånds(svake) bevegelse som drap Jesus, de samme som drap MJ, og en utallig mengde andre.

Hva vi står ovenfor er ene og alene denne kampen mellom Guds Utvalgte Folk og ondskapens krefter i verden aka satans agentur. Disse folk har bevissthet på linje med ‘reptiler’ og slanger (jfr. slangens fristelse av Eva i Edens hage), altså det mest nedrige og lavtstående i menneskenes miljø. For dem finnes det ikke annet enn akkurat denne verden, hva vi ser og hva vi oppfatter med de fem sanser. Det er derfor vi kaller dem ‘av materien’, og ikke ‘av ånd’ – som det åndelige menneske er. Vi kaller dem Illuminati.

I Norge og ellers så finner en dette ‘illuminatet’ i hemmelige losjer, i sionismen, i det øverste lag av frimureriet, i ledelsen av den katolske kirke, hos jesuittene, etc. Deres fremste karakteristika er å ‘tjene penger’ (dansen rundt gullkalven) og søke makt over medmennesker. De er av alle religioner og raser. De har forført alle menige mennesker i enhver religion, inklusivt kristendom og jødedom, til å tro motsatt av hva som er godt for dem selv. Det er et korrupt lederskap i alle disse som er våre fiender, selv om de får menige folk til å rope ‘korsfest, korsfest’ på sine vegne.

Martyriet
Hva skjer når de unge talentene de har vervet og promotert, kanskje blir voksne – og tenkende – mennesker, som klarer å avprogrammere seg selv ?

Hva de overhodet ikke skjønner er at der har kommet en god del mennesker som er inkarnert på jord helt frivillig i disse tider (144.000) for å fighte dem, som ikke bryr seg døyten om dem. Som sier det som skal sies, uten frykt, fri fra den frykt de implementerer i hvermannsen, fordi de vet at de er vel ivaretatt av Gud selv, og om Satans disipler tar ens ‘liv’ så tar de bare det livet disse retarder ser, men langt ifra det evige livet. De kan ikke ta noe annet enn det Gud allerede har bestemt, og om det er Guds vilje at ens ånd kan gjøre mer nytte for seg i en annen dimensjon enn denne, eller at de skal late (ofre) sitt liv som eksempel for menneskene, slik at de kan våkne opp og se, – so be it!

Det var nettopp dette eksempel innledningsvis som skapte massebevegelsen for ‘peace & love – bevegelsen’ som gjorde at de første kristne ble ofret til løvene i Colloseum. De var for farlige for makthaverne. Etter hvert fikk jo keiser Konstantin selvfølgelig uskadeliggjort denne peace & love bevegelsen, ved å gjøre den til statsreligion, men det får bli en annen historie. Disse menneskene som står opp imot Illuminati aka Satan, får det evige livet, sin sjels frelse, og alle åndelige krefters godvilje. Dette er i henhold til de fleste religiøse lærer, – før deres betydning ble omprogrammert i menneskenes psyke og sjel.

Disse sjeler av Guds trofaste de har knertet på ymse vis gjennom tidene, lever i aller beste velgående, og fortsetter kampen mot dem fra de åndelige riker (det som på gammelt av ble kalt ‘spøkelse’). Disse sjeler kommer tilbake og ‘spøker’ for disse. De kanaliserer sin viten inni vår materiske verden via sensitive mennesker. I den Tibetanske Dødebok fremgår det hvilken skjebne som vil verdekveges dette ‘satans agentur’ i bardoen. De kommer til å brenne i helvete, det helvete de har skapt her, i all evighet – de kommer ikke videre.

Oppstandelsen er garantert! For de av rette støpning. Satans agentur vil ‘brenne i helvete’, til evig tid. La dem det.

Kom igjen Satan. Make my day. Fullfør mitt livs mål. I bildet av det største menneske som noengang har levd; Jesus Kristus. Messias. Fredsfyrsten. Jeg vet dere hater at hans navn nevnes (så la meg ta noen til); Den Salvede. Offerlammet, som døde i forsøket på å vise oss hvem disse krefter er.

Som Michael Jackson.

Shame on you.

“Hans ånd er med dem som vil den skal være det. Sjelden kommer denne kampen mellom det gode og det onde i verden så klart frem som den de har utsatt ham for. De får sin sin straff i bardoen, jfr. den Tibetanske Dødebok. Jesus har lovt at ikke en eneste sjel skal gå til spille; martyren har funnet det evige livet, de onde krefter i verden som dreper Jesus’ disipler kommer til å brenne i helvete.”
http://www.riksavisen.no/?p=1710

Martyren, og samtidig Mesteren av det fysiske univers, har klart seg gjennom 3dje klasse av bevissthetsutvikling, og kan gå videre til 4de dimensjon+. Han har nådd sitt livs målsetting, og meningen med hans liv er fullbragt. Det er ikke kvantiteten (av år) som betyr noe i livet, det er kvaliteten.

Det er fullbragt“, kan han si.


Ikke bare musikkindustrien som er i Illuminatets tjeneste,
Ikke bare MJ som har blitt tatt ut. Han var nok først et intetanende offer for de rundt ham i musikkindustrien som bare ville tjene penger på ham, hans ‘støtteapparat’, men når han brøt løs og ville tale sine sannheter – hva han hadde lært, da drap de ham.

I out-thinked them‘, sier MJ i videoen ovenfor. Ikke med så lite stolthet. Ikke andre enn de som har ‘out-thinked them’ selv kan vite hvilken fryd akkurat det gir i sjelen.

Se her listen fra musikkens verden av dem som har blitt drept for å fighte deres ‘Nye Verdens Orden’ (John Lennon er der ikke, og sikkert flere med ham):


J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

62 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Marie Schluchter Murder with Help of Swiss Police http://www.youtube.com/watch?v=ZLpFKxg7_jo&list=PLqQQFOVUZBLh1nNvK_a5xqC7q0Pah3K0k

Quote: THE ENEMY WITHIN WANTS MORE AUTHORITY CLEARANCE TO CONTROL US

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Switzerlands Nazi Templar Banks ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/#comment-99584

Hermis
Hermis
Abonnent
11 år siden

Jacksons bror om dødsfallet: – Det var flere involvert.

“Han forteller at brødrene fremdeles ikke vet hvem som kom inn i huset hvor Jackson ble funnet, ettersom overvåkningsvideoene fra drapsnatten ble slettet

– Hvordan kan myndighetene slette filmer? Hvem dekker de for, hvem skjuler de? Spør Jackson, og legger til:

– Jeg vil ikke at min brors død skal være et mysterium for oss eller offentligheten. Vi vil at verden skal få vite hva som egentlig skjedde.”

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10113936

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Shocking Michael Jackson proof that he is Alive

«Human-etisk Forbunds og Foreningen Skepsis interesse for okkulte sexovergrep mot barn ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/farlige-konspirasjonsteorier-hos-skepsis-gruppen/comment-page-5/#comment-91566

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Michael Jackson’s Last Interview http://www.youtube.com/watch?v=2AxR9VNrU9A&feature=BFa&list=PLF920E8EC4F915536 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=251#M4597

Hva media skriver er ikke sannheten sier han bl.a., og det vet vi, selv om noen organiserte alltid er notorisk skeptisk, Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Administrativt kluss i youtube, noen videoer fungerer i spillelister en stund, så er det stopp, samme intervju: Living With Michael Jackson The Martin Bashir Interview http://www.youtube.com/watch?v=ehx-V6ggHyQ

trackback
11 år siden

[…] Jarle. 2009. Illuminati drepte Michael Jackson. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/illuminati-drepte-michael-jackson […]

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

John Lennon Assassination – Case Study of Reuters Playbook – Lone Man Killing Stages https://www.youtube.com/watch?v=5NLg45eDwpY * Source: 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/
.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The 2012 Olympic Games Exposed http://truth777exposed.blogspot.no/2012/06/2012-olympic-games-exposed-in-this.html

Inklusive informasjon om mordet på Herr Michael Jackson

Sitat: .. http://www.fourwinds10.net/siterun_data/health/intentional_death/news.php?q=1246050100 Notable Excerpts: “FSB sources are reporting to President Medvedev today that American pop icon Michael Jackson was “most assuredly” assassinated by the US Central Intelligence Agency (CIA) after an examination of data transmitted by a Russian Military’s Kosmos 2450 satellite show “conclusively” that immediately prior to the music stars death in Los Angeles an electromagnetic pulse consistent in pattern to EMR weapons looted from the former Soviet Union by the United States was employed at the “exact coordinates” of the rock stars home.” “To the reason behind the CIA needing to assassinate Michael Jackson, these reports continue, was an out of court settlement the pop icon signed with son of the king of Bahrain, Sheikh Abdullah bin Hamad al-Khalifa, this past November in London, and which stated, in part, that in exchange for millions of dollars previously lent to Mr. Jackson by the Sheikh, Mr. Jackson would allow his sold-out United Kingdom concerts to be a “platform” for warning the World of a soon to occur mass genocide event.” To download the Rockefeller pdf visit: http://www.gbn.com/articles/pdfs/GBN&Rockefeller%20scenarios.technology&development.pdf ..

Cyberstalking, organiserte angrep på ytringsfriheten, kriminalitet i offentlig og privat regi & Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/farlige-konspirasjonsteorier-hos-skepsis-gruppen/comment-page-5/#comment-87872

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The Whitney Houston Sacrifice Exposed + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213 + extra * Quote: What we feel is the truth about how and why Whitney Houston was murdered as a ritual sacrifice (with convincing evidence.) R.I.P Miss Whitney Houston 1963-2012

Direct reference,
The Whitney Houston Sacrifice Exposed +

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Whitney Houston Illuminati Sacrifice. http://www.youtube.com/watch?v=mmxJe2IHYQo

digital native
digital native
Abonnent
14 år siden

http://www.apfn.org/apfn/illuminati.htm vet ikke om denne er lagt til fra føv av men men

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
14 år siden
BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vel, Michael sørget kanskje ikke for å være venner med de rette folkene…

(Hmmm… Vi kan jo legge merke til at Illuminati folkene lever til de blir 100. Engelske kongefamilien, Bush Sr., Kissinger, Rockefeller osv…..)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Personlig syns jeg det var en god ting at Michael J døde. Han hadde hatt et altfor vanskelig liv. (tror ganske sikkert han ble seksuelt misbrukt av faren.)

Når jeg hørte han hadde dødd tenkte jeg: “Ah… bra for han. Bra han ikke måtte lide lenger.” …Tror ikke Illuminati drepte han. Men en slem uvane med å ta “pille for alt som er ille”, og en doktor som skrev ut resepter i hytt og pine trengte ikke Illuminati å steppe inn. Fyren begikk jo farmasøytisk selvmord. :(

Otto
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Jeg mener han kan ha vært utsatt for snuff filming, dvs på et eller annet tidpunkt lurt til å delta på noe uetisk, som er filmet og lagret i mafiasers snuff-film arkiv, et kriminelt aktivum. Utpressinga fortsatte fordi Michael Jackson var en stor artist med globalt publikum og representerte et foretak med stor omsetning og inntekt. Angående snuff-film arkiv som kriminelt aktivum, se presentasjoner fra Hawks’ CAFE via http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Vurder dette, Illuminati, Music Industry and WHY MICHAEL JACKSON WAS KILLED – High Definition Part 2 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=251#M4597 .

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Klart han ble drept Bob.
Samtlige filmer i overvåkingskameraene var borte før purken kom og legen hans er jo arrestert for drapet.
Må være verdens letteste drap, man truer legen som bare gir litt ekstra medesiner og poff er er Michael død.
Legen hadde store penge problemer
Enig med deg i at tror ikke Illuminati drepte han men mest sannsynligt dem som tente store penger på hans død.
Filmprodusenten og plateselskapet tente en formue og fortsatt så topper han hitlistene i flere land og filmen komme snart ut for salg.

Otto
Abonnent
14 år siden

I forbindelse med jula 2009, i dag 1. juledag, og snart overgang til nytt årstall, konsert, Tributo Bob Marley One Love http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=26#M5087 , vær så god :)

Helheten
Helheten
Abonnent
14 år siden
smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Da var vel Michael Jackson drapsmann avslørt en gang for alle.

Jackson ble drept av grådighet
Ian Halperin satte seg fore å avsløre Michael Jackson som pedofil. Men han fant noe helt annet.

http://www.side2.no/musikk/article2726612.ece

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Fin den Kenneth Sivertsen snutten, vaks opp med han i nabobygda og han var også en missforståt kristen kunstner sjel som ble mye håna og latterligjort.
Hans død var også mistenklig, han ble funnet midt på gata med store hodeskader midt i byen uten vitner og døde etter lang tids sykeleie og noen slag.
Litt irritert på deg J Johansen etter at du la ut den Kelly Family snutten;) har spilt Kelly Familiy natt og dag til sene morgentimer(godt helt til hue på meg), spessielt den konserten fra Lorelei, helt fantastisk familie, selv den i familien som har den styggest vokal får Jan Teigen til og høre ut som en kråke i forhold, den familien der kan umuligt komme fra denne planeten!

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Dette er dem vi jobber for og som varmer sjela og forteller oss hva som betyr noe her i verden ;)
http://www.animationarcade.com/animation/imissyoudaddy_movie.php

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

arifkarim
Hadde jeg fått 50 øre for hver av versjonene jeg hadde hørt om Jesus opp igjennom åra så hadde jeg vært milionær i dag ;)
Rare med alle dem tusenvis av relgionene, sektene og trosamfunna er at alle hevder at dem står for den hele og fulle sannhet og berettiger seg til og tale rett.
Døtrene mine tror på Jesus og at vist dem er snille mot andre og viser nestkjærlighet osv så kommer dem opp til himmlen og jeg ser at det gjør dem glade og gir dem trygghet og da ville det da ikke falle meg inn og prøve og endre på det samme hvor mye jeg måtte mene noe annet, da leser jeg heller noen fine Jesus historier i barnebøkene til dem på sengekanten når dem skal sove :)
Personligt så tror jeg kun på det gode i folk og ser ikke forskjell på om folk er svarte eller hvite, Kristne eller Muslimer, Rike eller fattige, Akademikere eller dumme.Jeg respekterer kun dem som respektere andre, jeg fanger fluer og edderkopper og bærer dem ut i live, krasjer nesten når jeg er ute og kjørere for ikke og ta livet av frosker i veibanen.
Men ser jeg ondskap der uskyldige gode mennesker eller dyr blir mobba, plaga, håna så svartner det totalt ja og er første til og gripe inn og da blir jeg grusom.
Det har ført meg opp i mange mange slåsskamper, men gått bra for min del til dags dato og jeg har fortsatt god kontakt med alle barndomsvenner.
Dere må da for f.. klare og respektere hverandre og stå samla for vist ikke er denne kampen tapt lenge før den har begynt!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Nettopp dette var min mening at vi bør samle opp og diskutere vårt virkelige behov som felles åndelig bevissthet, istedenfor å teorisere om hva som virkelig skjedde for tja et par tusen er tilbake…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
14 år siden

« Forrige artikkel

The 11th Hour: Propaganda for the New World Order

Neste artikkel »

Skaperkraften særbehandler ingen

62
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x