Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Lovbasert pengesystem og Hitlers økonomiske mirakel

Nasjonal suverenitet inkluderer økonomisk suverenitet. Da må staten selv utstede penger fremfor å ta opp lån fra en uavhengig sentralbank eller fra det private marked.

Federal Reserve 100 år og USA bankerott

The Federal Reserve gjorde jobben sin på 100 år: Den ruinerte nasjonen og befolkningen til fordel for sine oppdragsgivere.

Komplementær valuta når økonomien svikter

Det er arbeid nok til alle, og alle kan og vil utføre mange typer arbeid. Men ingen får verken verken kjøpt eller solgt tjenester fordi ingen har råd til å betale for dem i den nasjonale valuta. Hva er løsningen?

The Secret of Oz: Dokumentar om det gjeldsbaserte pengesystemet

Bill Still har laget en interessant dokumentar om hvordan vårt internasjonale gjeldsbaserte pengesystem har som evig makrotrend at nasjonene og befolkningene havner i stadig større gjeld.

Terrorangrepet i USA 11. september 2001

911-sannhetsbevegelsen avviste coverup-versjonen, men ble gradvis så rammet av bidragene fra coverup-flokkens infiltratører og av indre motsetninger at hele bevegelsen stagnerte rundt 2007. Konspirasjonsmiljøet hadde imidlertid en voldsom vekst, som ikke har avtatt.

Myndigheters Falsk flagg-operasjoner og løgner

Navnet ”Falsk flagg” har sin opprinnelse i krigføring på havet, der det var akseptabelt å bruke falsk flagg for å lure seg nærmest mulig fienden før man engasjerte til kamp.

Terrorangrepet i London 7. juli 2005

Falsk flagg-operasjonen i London må ses i kontekst av neocon-regjeringen til Bush/Cheney og deres imperialistiske planer og fabrikerte ”Krig mot terror”.

Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati

Rothschild-patriarken Mayer Amschel og hans hustru Gutle hadde en beskjeden begynnelse i Frankfurter Judengasse, den jødiske ghettoen i Frankfurt. Forretningen med det røde skiltet i første etasje; familien med hustru og ti barn i en leilighet i andre etasje.

1 2 3 4 5 12