Svineinfluensaen: En kronologi

15.7K visninger
15 minutter lesetid
21

Sist revidert: 23. november 2014.

Svineinfluensaviruset 2009-10 hadde et forspill der den US-baserte vaksineprodusenten Baxter International kontaminerte vaksinemateriale som ble sendt ut til en rekke laboratorier i Vesten. Dette skapte en konspiratorisk bakgrunn som ble ytterligere styrket av to hendelser. Det nye «svineinfluensaviruset» A(H1N1) var en merkelig hybrid som selv en respektert virolog som Adrian J. Gibbs mente måtte ha blitt til i et laboratorium. Utbruddene i Mexico og i USA viste alle tegn på at viruset hadde blitt plantet. Ute i det fri muterte labviruset imidlertid til å bli stadig mer harmløst, med det resultat at svineinfluensaen hadde betydelig lavere dødelighet enn en ordinær sesonginfluensa.

 

Et interessant spørsmål er hvorfor WHO den 4. mai 2009 endret beskriv­else-definisjon av termen «pandemi», slik at graden av morbiditet og mortalitet ikke lenger var relevant, bare graden av spredning. Ut fra denne nye beskrivelse-definisjon erklærte WHO den 11. juni at svineinfluensaen hadde nådd et pandemisk nivå. Et annet interessant spørsmål er hvorfor Folkehelseinstituttet (FHI) agerte som om det var den gamle beskrivelse-definisjon av pandemi som hadde blitt erklært, da de på det tidspunktet visste at denne influensaen var mer harmløs enn en ordinær sesonginfluensa.

 

At svineinfluensavaksinen skulle komme til å utløse narkolepsi hos noen med en spesiell variant av HLA-systemet, var det ingen som kunne ha forutsett. I ettertid er det ingen tvil om at befolkningen totalt sett hadde kommet bedre ut av det uten denne vaksinen.

 

Svineinfluensa-bløffen i USA i 1976

Det såkalte ”svineinfluensa-utbruddet i USA i 1976” varte bare i tre uker, og ble aldri funnet utenfor militæranlegget Fort Dix (Wiki: 1976 swine flu outbreak). Bare én person skal ha dødd av dette viruset (den offisielle dødsårsaken var A-Victoria influensa), og 13 personer ble sykehusinnlagte. Den farmasøytiske industrien, som for lenge siden hadde infiltrert de amerikanske helse­myndigheter, greide å utnytte dette tilfellet til at hele den amerikanske befolkningen skulle vaksineres. President Gerald Ford nølte ikke et sekund med å bevilge 135 millioner dollar til massevaksinasjon. 24 % av befolkningen ble vaksinert før programmet ble stanset. Vaksinen resulterte i at over 500 personer ble offer for Guillain-Barré syndromet (GBS), som 25 personer døde av pga. alvorlige komplikasjoner med lungebetennelse. Mange tusener fikk livsvarige nevrologiske skader av vaksinen. Se CBS’ 60 minutes-dokumentaren som bare ble sendt én eneste gang, den 4. november 1979. Deretter ble den forbudt.

 

2005

194 land, inkludert Norge, signerer en avtale med WHO (Verdens helseorganisasjon) der de langt på vei gir WHO myndig­het til å kunne beordre tvangsvaksinering, karantene og reise­begrensninger. Tre eller fire land forhandlet seg til ”spesielle unntak” i avtalen, men Norge aksepterte tydeligvis alle betingelsene. Preben Aavitsland, divisjonsdirektør ved FHI, hevder selv at han signerte avtalen. Avtalen heter International Health Regu­lations, som er en tung juridisk tekst på ca. 80 sider. Hvor bindende avtalen egentlig er, er uklart.

 

Fra oktober 2004 til februar 2005 sender et laboratorium i USA ut fuglevirustestpakker til 3.700 laboratorier verden over, uten å gjøre oppmerksom på at det farlige 1957-fugleinfluensaviruset H5N1 som i 1957 tok livet av to millioner mennesker var inkludert. Planen synes å ha vært å spre 1957-viruset, og å lure forskerne til å tro at sesongviruset hadde mutert naturlig til 1957-viruset. Noen få fugler som hadde blitt innpodet med 1957-viruset ble så lagt ut sammen med fugler som hadde dødd av sesongviruset. Dette forsøket på å legge ut døde fugler med 1957-viruset sammen med fugler omkommet av sesongviruset ble forsøkt gjentatt i Skottland i 2006.

 

 

2007

Baxter International er et US-basert selskap som spesialiserer seg i medisinske produkter og helsetjenester, inkludert vaksineproduksjon. Selskapet har avdelinger verden over, og hadde i 2013 en omsetning på 15,3 milliarder dollar og over 60.000 ansatte.

 

28. august: Et virologisk team som representerer Baxter i Østerrike, ledet av Otfried Kistner, leverer inn en foreløpig patentsøknad for en metode for å produsere virusvaksiner. Patent­søknaden revideres og fornyes den 28. august 2008. Det interessante med denne patenten er at den gjelder produksjon av vaksiner mot alle tenkelige influensavirus, naturlige og hybrider:

“In particular preferred embodiments the composition or vaccine comprises more than one antigen…..such as influenza A and influenza B in particular selected from of one or more of the human H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7, H1N2, H9N2, H7N2, H7N3, H10N7 subtypes, of the pig flu H1N1, H1N2, H3N1 and H3N2 subtypes, of the dog or horse flu H7N7, H3N8 subtypes or of the avian H5N1, H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9, H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5, H12N5 subtypes.’ “

 

2008

1. juli: Folkehelseinstituttet (FHI) gjør avtale med den britiske farmasigiganten Glaxo­SmithKline (GSK) om bestilling av 9,4 millioner vaksine­doser til en pris av ca. 650 millioner kr. dersom WHO erklærer pandemisk influensa. GSK krever økonomisk ansvars­fritak for evt. vaksineskader. Pressemelding om avtalen.

 

2009

Januar-mars. I desember 2008 sendte den østerrikske avdelingen av Baxter International et parti med humant H3N2-sesonginfluensavirus, som de selv hadde mottatt fra Baxters hovedkvarter i Illinois, til det østerrikske selskapet Avir Green Hills Biotechnology. Om dette partiet skulle brukes til produksjon av vaksiner eller bare til laboratorieeksperimenter, går ikke klart frem av oppslagene i media. Avir sendte porsjoner av partiet videre til underleverandører i Tsjekkia, Tyskland og Slovenia. I februar 2009 oppdaget underleverandøren i Tsjekkia, Biotest, etter at noen forsøksdyr på mystisk vis hadde dødd, at materialet med sesong­influensavirus var konta­minert med levende H5N1-fugle­influensa­virus, som har en dødelighet på over 60 %. En hybrid av de to virusene ville ha blitt meget farlig dersom den fikk den sykdomsskapende evnen til H5N1 og smittsom­heten til H3N2.

 

Baxter har såkalt Biosafety Level 3-godkjenning. Med et så høyt sikkerhetsnivå er det praktisk talt umulig at kontaminasjonen var et resultat av et uhell. Enten har Baxter grovt latt være å følge en eneste sikkerhetsprotokoll, eller så må kontaminasjonen ha vært gjort med vilje. Zetaene kommentarte denne hendelsen i ZetaTalk Chat 21. mars 2009:

 

“Dette var et forsøk i siste minutt på å beholde Bush/Cheney ved roret. Baxters angivelige tabbe var ikke et uhell, da prosedyrene som de var tvunget til å følge gjør det umulig å blande det nåværende fugleinfluensaviruset H5N1 med sesonginfluensavirus for bruk til produksjon av vaksiner. Dette var et forsøk på å skape en virusmutant i mennesker. Alt som trengtes var en eneste person-til-person kontakt, svært smittsomt, til å skape pandemisk frykt. Da kunne samtlige av Bushs eksekutive ordre som hadde blitt klargjort, bli satt i kraft, og voilà, Obama ville ikke få anledning til å avlegge presidenteden den 20. januar 2009. Det var i hvert fall hva de håpet på.”

 

April. ”2009 svineinfluensaen” bryter ut i Mexico City, men ikke fra svinefarmer. Influensaen har ikke rammet noen svin. Viruset er en merkelig hybrid med genetiske sekvenser fra virus fra tre typer griser fra hvert sitt kontinent, samt fra virus fra fugl og menneske.

Det nye A(H1N1)
Det nye A(H1N1)

 

 

8. april. Jane Burgermeister stevner Baxter (Østerrike) for å ha spredd 72 kg vaksinemateriale med menneskelig influensavirus kontaminert med dødelig fugle­influensavirus til labora­torier i fire land. Denne spredningen kunne ha utløst pandemi.

 

Zetaene kommenterer utviklingsforløpet så langt, i ZetaTalk Chat 25. april 2009:

“Fra dette utbruddets begynnelse var det klart at dette ikke var et naturlig frembrudd av et virus. Grisevirus fra tre forskjellige kontinenter, et fuglevirus, og et menneskelig virus. Hvordan blir man rammet av et svineinfluensavirus som kommer fra et et svin som har reist over tre forskjellige kontinenter? Svineinfluensa overføres normalt fra svin til menn­eske og stopper der, men denne genetiske linjen sørget for overføring fra menneske til menneske ved inklusjonen av et humant influensavirus. Listen av anomalier i dette hendelses­forløpet er lang, og har resultert i hevede øyebryn verden rundt. Noe annet som er mistenkelig er den måten som innbyggerne, primært barn, ble infisert på i USA, da de ikke hadde vært på reise eller blitt eksponert for griser. Utbrudd etterlater seg normalt et spor som kan følges, som f.eks. at person A infiserer person B som reiser og infiserer person C. Men i dette tilfellet er det store gap. Utbruddet virker, for å si det rett ut, plantet, hvilket det også er.

Hvem tjener på et slikt arrangert utbrudd, som ikke kommer til å bli pandemisk til tross for alt oppstyret. Legg merke til at vaksiner ikke er tilgjengelige, mens to legemidler mot influensa, Tamiflu og Relenza, er rapportert som effektive. Man må ta disse legemidlene tidlig i sykdommens forløp, nærmest før man diagnostiseres, for at de skal være effektive. Under panikker blir slike legemidler utsolgt. Da det har vært andre forsøk på å starte pandemier med H5N1 eller med 1957 fugleinfluensaviruset, vil dette utbruddet bli nøye etterforsket. Men dessverre, de kriminelle som plantet viruset der de som ble syke ville bli eksponert, har for lengst forsvunnet. Hvem kan huske en mistenksom fremmed når viruset kunne spres ved å passere et bord der noen tenåringer var samlet, eller et familiært ansikt i matkøen i skolens kantine, eller en merkelig lukt som henger igjen i et offentlig hvilerom? Likevel, vi spår at de kriminelle vil bli identifisert, og om de ikke blir gjenstand for justis via de ordinære prosedyrer, vil de oppleve justis i hendene på dem som er rasende over at dette komplottet ble utspilt i deres eget land. Vi snakker ikke her om justissystemet i USA, men om justissystemet i Mexico.»

 

1. mai. WHO og FHI trekker navnet ”svineinfluensavirus” tilbake. Nytt navn: Nytt influensa­virus A(H1N1). [FHI: Hva skal viruset hete? (3. mai 2009)]

 

2. mai. Zetaene kommenterer i ZetaTalk 2. mai 2009:

“Det er svært tydelig at dette utbruddet av influensa ikke er fatalt utenfor Mexico. Det beskrives faktisk som en svært mild influensa. Selv smårollingen som døde i USA var en meksikaner, som kom fra Mexico City på et besøk, og har blitt beskrevet å være i en dårlig helsetilstand selv før infeksjonen. Hvorfor denne forskjellen mellom infeksjoner i Mexico og andre steder? Kloneaktiviteter lykkes ikke alltid, pga. menneskets klumsete prosedyrer og manglende kunnskap. Dette bio-designede viruset var klippet og limt sammen. Influensa­viruset er notorisk for sin evne til å mutere, og dette viruset har, i reverserende retning, blitt mindre letal etter som det ble overført fra den ene til den andre. Alle døds­fallene i Mexico var et resultat av direkte infeksjon av viruset fra reagensrøret, inkludert den mexicanske smårollingen som døde i Texas. De som ble direkte eksponert for viruset men overlevde, overførte viruset til andre, men i en modifisert tilstand.

Annenhånds-infeksjoner var overføringen av et modifisert virus som overlevde immun­systemet til disse individene, og dette viruset var bare en av mange fra den opprinnelige blandingen. Det vi forteller deg her er at det sterke viruset, det som er istand til å drepe mennesker og som utløste en 1918-type respons, overlevde ikke i den menneskelige kroppen, og har således ikke blitt ført videre. Det som ble ført videre var en tremenning i blandingen, som var mild.»

 

4. mai. WHO endrer på en av sine web-sider sin beskrivelse/definisjon fra 2005 av termen «influensapandemi», fra å være en smittsom sykdom med alvorlig morbiditet (sykdomsbilde) og høy mortalitet (dødelighet); til bare å være en smittsom sykdom som har nådd en viss global spredning. Graden av morbiditet og mortalitet var ikke lenger et inklusjonskriterium for å kunne erklære pandemi.

 

WHO ble sterkt kritisert for denne mistenkelige og ikke-annonserte endringen av beskrivelse/definisjon av «pandemi». To år senere svarte de på denne kritikken i form av en offisiell meddelelse forfattet av Peter Doshi, The elusive definition of pandemic influenza (31. mars 2011).

 

8. mai. FHI rapporterer i sin statusrapport at det nye viruset er mindre smittsomt enn vanlig sesonginfluensa.

 

13. mai. Adrian J. Gibbs, virolog og emeritus professor ved Australian National University, står frem i et TV-intervju med Bloomberg og hevder at det nye viruset kan ha unnsluppet fra Roches laboratorium. Gibbs er bl.a. med­redaktør av ­læreboken Molecular Basis of Virus Evolution (2005). Hans faglige kompetanse er således hevet over enhver tvil. Han vil utdype sine meninger i en kommende rapport.

 

15. mai. FHI bestiller 4,7 millioner prepandemi-vaksinedoser til en pris av 290 millioner kroner. Bestillingen annulleres dersom WHO erklærer pandemi. [Dagbladet 15. mai; St.prp. nr. 86 (2008-2009) om avtalen].

 

10. juni. Jane Burgermeister sender stevning til FBI der FN, WHO og et syndikat av farma­søytiske selskaper (Baxter, Novartis m.fl.) anklages for planlagt bioterrorisme via regissert fugle- og svineinfluensapandemi. Ifølge henne er planen at pandemien skal tillate regissørene i å annon­sere unntakstilstander der FN tar over deler av administrasjonen i USA, og at EU gis opphøyet myndighet over Europa. Denne planen skal ha blitt klekket ut under Bush/Cheney-regjeringen. For Burgermeisters stevning, se Barbara Mintons artikkel WHO og FN anmeldt for bioterror og massemord (Nyhetsspeilet, 26. juni 2009, oversatt av Mike Cechanowicz).

 

11. juni. WHO annonserer at influensa-utbredelsen har nådd nivå 6: Pandemi. Ordet pandemi blir her brukt i den nye betydningen som ble gitt den 4. mai 2009. Pandemi betyr her spredning til to WHO-regioner, sykdommens grad av morbiditet og mortalitet er irrelevant. [FHI: Om svineinfluensa A(H1N1)-pandemien i 2009 – 2010 (10. mars 2013)]

 

13. juli. WHOs øverste pandemiråd holder en virtuell pressekonferanse basert på anbefalinger fra ekspertgruppen SAGE (Strategy Advisory Group of Experts) som kom sammen den 7. juli for å diskutere saken. SAGE besto hovedsakelig av direktører for de vaksineproduserende farma­søytiske selskapene. WHO anbefaler på bakgrunn av dette møtet at en rekke risiko­grupper innen de enkelte landene blir vaksinert. Er dette en anbefaling om tvangsvaksinasjon? De enkelte landene tillates imidlertid å vurdere behovene og de nødvendige tiltakene selv. Disse anbefalingene kommer til tross for at viruset har mutert i ufarlig retning, og karakteriseres som ”ekstremt mildt” i forhold til den årlige sesonginfluensaen.

 

16. juli. WHO kommer med en offisiell meddelelse, Changes in reporting requirements for pandemic (H1N1) 2009 virus infection, der de informerer om at labdiagnostisering av alle mulige tilfeller av A(H1N1)-influensaen er for ressurskrevende for de enkelte landene, gitt at symp­tomene i de aller fleste tilfellene er så milde. WHO vil derfor ikke lenger kreve at lab­diagnostiseringer skal ligge til grunn for de nasjonale oversikter.

 

28. juli. FHI rapporterer i sin statusrapport at pandemien er mindre farlig enn vanlig sesong­influensa, Risikovurdering om ny influensa A(H1N1) – svineinfluensa. Her står:

«Letaliteten basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med man ikke får med i nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. Vi anslår letaliteten til et sted mellom 1/1.000 (0,1 %) og 1/10.000 (0,01 %). Til sammenlikning anslås letaliteten ved sesonginfluensa å være rundt 2/1.000 (0,2 %).»

 

8. august. Zetaene svarer på et spørsmål om hvorfor helse­myndighetene vil vaksinere flest mulig med den kommende influensavaksinen, i ZetaTalk 8. august 2009:

“Statistikken for den nåværende svineinfluensaen viser at dette er en ekstrem mild influensa, der antall dødsfall bare er en brøkdel av det som normalt forekommer i influensa­sesongen. Mange har registrert at WHO virker nærmest desperat i å utvikle en vaksine mot denne milde influensaen. Deres offisielle begrunnelse er at de frykter at viruset vil mutere i løpet av høsten til en farligere utgave, og slik overraske alle. Sannheten er imidlertid at de frykter at de som opprinnelig designet viruset vil prøve seg på ny. WHO håper derfor å kunne skape en immunitet i befolkningen som vil forsinke spredningen av et slikt nytt monster.»

 

23. august. SV-politiker Olav Gunnar Ballo, som selv er utdannet lege, går ut i avisen og hevder at FHI bør fratas myndigheten til å informere pga. all deres skremselspropaganda ifm. svine­influensaen (Dagbladet).

 

25. september. Den europeiske legemiddelmyndigheten EMEA godkjenner Pandemrix-vaksinen fra Glaxo­SmithKline, uten kliniske utprøvninger.

 

Oktober

Zetaene hadde en kommentarer til vaksiner i ZetaTalk 10. oktober 2009:

“Det er massevis av rykter rundt H1N1-influensavaksinering og andre vaksiner, men denne gangen er ikke noe gift eller alternative agendaer involvert. Likevel, alle vaksiner er forbundet med usikkerheter, hvilket er velkjent for menneskeheten. Vi kan derfor ikke komme med noen anbefaleinger. Dette er ditt valg.»

 

… og en kommentar i ZetaTalk 17. oktober 2009:

«Menneskene kjenner godt til faremomentene ved vaksiner, som diskuteres grundig på Internet. Mens formålet er å stimulere immunsystemet, kan vaksiner også stimulere en autoimmun respons. Dette er basisen for den økte forekomsten av Guillian-Barré syndrom etter vaksineringer, og basisen for økningen av autisme blant de unge. Autisme er delvis forårsaket av en immunrespons fra moren til fosteret i livmoren, grunnet stress og spenning i moren. Denne tendensen er arvelig, slik at spebarnet også kan utvikle autoimmune reaksjoner til sitt eget hjernevev.»

 

Den 12. oktober kom den første forsendelsen med Pandemrix-vaksinen til Norge, og arbeidet med vaksinedistribusjon starter. Den 23. oktober besluttet FHI å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkningen, selv om risikogruppene ville bli prioritert først.

 

November

Pr. 8. november 2009 var antall omkomne på verdensbasis 6.483, og antall omkomne i Norge var 16 (Wiki: 2009 flu pandemic table November 2009). Disse tallene må ses i sammenheng med:

  • Den årlige sesonginfluensaen på verdensbasis tar livet av 250.000-500.000 personer.
  • I Norge antas sesonginfluensaen å være primærårsak til gjennom­snittlig 100 dødsfall pr. sesong, og medvirkende årsak til ytterligere 900 dødsfall (FHI-rapport 14. mars 2011).

 

Den australske virologen Adrian J. Gibbs og to kollegaer får publisert artikkelen From where did the 2009 ‘swine-origin’ influenza A virus (H1N1) emerge? (Viro­logy Journal, 24. november 2014). Forfatterne hevder at det nye viruset er en merkelig sammensetning hvis sekvenser har minst tre forskjellige «foreldre» eller opphav. Disse tre opphavene kommer fra hvert sitt kontinent: Nord-Amerika, Europa og Asia. Det ble tatt prøver av to av opphavene for 11 og 17 år siden. Forfatterne konkluderer at denne hybriden mest sannsynlig ble til ved hjelp av «menneskelig aktivitet». De foreslår at den enkleste forklaringen er at hybriden er et resultat av en «labfeil» i et forsknings- eller vaksinelaboratorium.

 

Nyhetsbildet 2010 – november 2014

Europarådets helsekomité har sett seg lei på at legemiddel­industrien dikterer WHO, Høring om svine­influensaen (ABC Nyheter, 22. januar 2010).

 

Hans Gaarder har gjennom en rekke faksimiler tatt for seg den hysteriske skremsels­propagandaen som media og helsemyndighetene som for, Svineinfluensa vaksineringen 1 år etter (Nyhetsspeilet, 16. november 2010).

 

VG har et oppslag om at: Norge kaster vaksiner for 200 millioner: Må destruere ubrukte svine­influensavaksiner (VG Nett, 21. mai 2011).

 

2,2 millioner nordmenn, dvs. ca. 45 % av befolkningen, lot seg vaksinere. Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen, Avgjorde vaksine til alle på 19 timer (VG Nett, 18. februar 2012).

 

Ifølge den endelige FHI-rapporten døde 32 nordmenn pga. 2009 influensaen A(H1N1) i 2009-2010, (FHI-rapport 14. mars 2011).

 

Polen hadde ingen massevaksinering; likevel var det relative dødstallet i Polen (0,47 per 100.000 innbygger) enda lavere enn i Norge (0,58 per 100.000 innbygger) der 45 % av befolkningen vaksinerte seg. Massevaksinasjon mot svine­influensa var totalt unødvendig (TV2 Nyhetene, 16. februar 2012).

 

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, forstår ikke hvorfor Folkehelseinstituttet har unnlatt å informere gravide om at vaksinen kanskje ikke er trygg for dem. Helsemyndighetenes strategi har vært mislykket (Aftenposten, 16. oktober 2011).

 

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen uttaler i et intervju, at han: Ville ikke anbefalt svine­influensavaksinen til barn i dag (VG Nett, 16. februar 2012).

 

Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen (Krf) krever at Riksrevisjonen gjennomgår hva som skjedde da helsemyndighetene gikk inn for massevaksinasjon mot svineinfluensa. Krever ny vaksinegranskning (VG, 16. februar 2012).

 

Charlotte Haug, som har doktorgraden i virologi og er redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, skriver lederkronikken Hva visste de, og når visste de det? (6. mars 2012). Hun avslutter:

”Da de [FHI] den 23.10. 2009 tok beslutningen om å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkning, visste de at vi sto overfor en mild influensa som var ufarlig for de aller fleste. Vaksinen var ikke klinisk testet og WHOs egen vaksinesikkerhetskomité hadde uttrykt bekymring.”

 

2014

Annabelle Tully, masterstudent i fysiologi ved UiO, poster bloggartikkelen Svineinfluensa (H1N1), vaksinasjon og narkolepsi – et overblikk (datert 24. februar 2014). Her skriver hun at media har vært lite flinke til å formidle nyere forskning som indikerer hvorfor noen av mottakerne av svineinfluensavaksinen utviklet narkolepsi. Ca. 1:2000 personer har en spesiell variant av HLA-systemet, som er et sett molekyler tilhørende immunsystemet som binder seg til en fragmentbit av et destruert virus inne i en infisert celle, og bringer dette fragmentet til cellens overflate. Her signaliserer HLA-molekylet til immunsystemets sirkulerende naturlige dreperceller (NK-celler) at denne cellen er infisert og skal destrueres. Hos personer med den spesielle varianten av HLA-systemet blir det bundne virusfragmentet imidlertid til forveksling lik et nevron som produserer nevrotransmitteren hypokretin. Hypokretin har en sentral rolle i reguleringen av våken tilstand-søvn-rytmen. Når NK-cellene ikke klarer å skjelne mellom de bundne virusfragmentene og de hypokretin-produserende nevronene, er resultatet at NK-cellene også destruerer disse nevronene, som resulterer i underskudd av hypokretin, som igjen resulterer i narkolepsi. Hos personer med denne spesielle varianten av HLA-systemet kan svineinfluensaviruset, enten det kommer i villvarianten gjennom naturlig infeksjon eller i vaksinevarianten, altså utløse en autoimmun reaksjon med narkolepsi som resultat. Svineinfluensavaksinen inneholdt imidlertid adjuvansen AS03, hvilket var særdeles uheldig da denne ytterligere økte risikoen for en slik autoimmun respons.

 

Direktør Rolf Gunnar Jørstad ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kommer med en oppdatering den 4. september 2014, Pandemrix: 135 millioner i erstatning. NPE har til nå mottatt totalt 505 saker som gjelder personer som mener de har fått en skade etter Pandemrix-vaksinen. Av disse 505 sakene er det gitt medhold i 91 saker, og NPE har utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til disse. 61 av tilfellene gjelder barn og unge som har fått narkolepsi etter vaksinen. Da mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil det totale erstatningsbeløpet øke i tiden fram­over.

 

Preben Aavitsland, som fram til 4. oktober 2009 var sekretær for Folkehelseinstituttets svine­influensa­krisegruppe og som ledet en av instituttets avdelinger, har forsvart masse­vaksineringen i en lengre kommentarutveksling under et intervju med Elling Ulvestad, Jakten på det utenomjordiske (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1230-2). Aavitsland legger skylden på Helsedirektoratet, og hevder at ««Vi påla oss selv en unødvendig lojalitet overfor Helse­direktoratet. Det var de som skulle styre dette.» Slik sett ble den kollegiale lojaliteten vurdert som viktigere enn lojaliteten overfor det norske folk.»»

 

Artikkelen over inngår i Rolf Kenneth Myhres vaksine-essay

Vaksine­­paradigmet og vaksiner (2014)

*******

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

21 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Artikkelen, inneholder info av høy kvalitet, og bør oversettes og spres, sammenligningen mellom Polen og Norge er hard core facts, som ikke kan feies under bordet.
“Polen hadde ingen massevaksinering; likevel var det relative dødstallet i Polen (0,47 per 100.000 innbygger) enda lavere enn i Norge (0,58 per 100.000 innbygger) der 45 % av befolkningen vaksinerte seg. ”
Takker.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

Noen oppegående på statistikk her, hvordan kalkuleres den statiske feilraten.
Tar en hensyn til at nordmenn reiser mer en polakker blir det litt mer komplisert, Noen som kan regne det ut. Hadde vært greit å kunne fått noe å slå i bordet med. :)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
9 år siden

En annen ting som hadde gjort kalkulasjonene enklere, hadde vært en sammenligning mellom de som tok vaksinen (45%) kontra de som ikke (55%) i Norge, noen som sitter med disse opplysningene her på NS?

troruud
Abonnent
14 år siden

Flott artikkel av Rolf Kenneth Myhre. Jeg har gått og savnet en slik sammenstilling av hendelsesforløpet, og har hatt planer om å ta med også forløpet til 1918-pandemien/spanskesyken i en artikkel, for å vise alle sporene av mulig kunstig tilblivelse av virus. Men det hadde nok blitt for vidtfavnende. Og forvirret mer, enn forklaret spørsmålet. Myhre får frem det essensielle i dagens situasjon og roter det ikke til med utenforliggende saker.

Kjempejobbet av Rolf Kenneth Myhre

Bør artikkelen kanskje legges ut på http://www.vaksineaksjon.no/ også?

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Tallene på bekreftede smittet av H1N1 stiller jeg meg tvilende til utiifra hva som finnes sikre testmetoder. Her sies det at de kan ikke skille mellom influensaA og den nye H1N1. Så hvor får FHI tallene fra??? Og er de kvalitetssikret utifra godkjent testmetode for å gå ut med påstanden økt antall smittede?

Artikkel om hvordan testing skulle løses, fra Tyskland:

“After the emergence of the H1N1 influenza pandemic no specific or well-validated diagnostic test was available.”

“Broadly reactive RT-PCR assays are indeed capable of detecting influenza A(H1N1)v virus [1], but they may lack sensitivity and CANNOT differentiate between contemporary influenza A viruses and influenza A(H1N1)v virus”

Kilde:
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19329

Om Eurosurveillance: http://www.eurosurveillance.org/Public/AboutUs/AboutUs.aspx

ASSOCIATE EDITORS:
Norway: Hilde Klovstad, Oslo
———–
Produsent av utstyr for påvisning av svineinfluensa, Roche er én:

“…..(Influenza A/H1N1 Detection Set®, Roche) of the pandemic influenza A(H1N1)v strain.”

Kilde:
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19344

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Hemmelig, hemmelig, hemmelig. Hva ER det som er så hemmelig?
Skjønner THEY ikke at agendaen nå er så gjennomsiktig?

Stora delar av pandemigarantiavtalet är hemligstämplat.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3609341.svd

Vaccin levereras hemligt

Säkerhetspådraget kan bli stort när de första leveranserna av svininfluensavaccin når Sverige. Såväl Rikskriminalen som Försvarsmakten, Säpo och Interpol är involverade.

http://na.se/nyheter/2.2212/1.545262

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  ye
14 år siden

Så både Rikskriminalen, Försvarsmakten og Säpo er involvert ? Sikkert mange flotte mennesker som er frimurere innenfor de organene. Det lille “aber” med frimurerne er at hele banden tar sine ordrer fra Illuminati. Illuminati som kun deler ut ordre mens informasjon håndteres på et need-to-know basis. Så er de vel glade alle de involveret svenske frimurerbrødre for at de kan være med på å bidra i dette hemmelige prosjektet. Frimurere er som kjent så kjempeglade i hemmelige ritualer.

Så får den enkelte frimurer vente og se hvem i sin nære familie som får sprøyta først og hvordan det går. Deretter kan de svenske frimurerbrødre hver for seg og i fellesskap begynne å fundere på hva som er hensikten med å være med i en organisasjon hvor de bare er lydige slaver og ikke aner et pip om hva som skjer på de høyeste nivåene av Illuminati’s frimurerpyramide.

Og sannelig er ikke også Interpol involvert. Stikk den, Rotschildenes private politibyrå (ikke et snev av statlig organisasjon bak Interpol, bare våre forestillinger etter mange tiårs spin doctoring av Illuminati- og norske Illuminati-aviser) med frie fullmakter til å krysse landegrensene og foreta arrestasjoner på ordre fra høyere hold.

Begynner ikke dette å ligne litt vel mye på et terroristkomplott, hvor planen er å benytte biologiske våpen på et større antall mennesker enn hva den dødsdømte Saddam noengang begikk ?

Det må da finnes instanser i broderlandet som har til oppgave å gripe inn overfor mistenkte bio-terrorister før de blir i stand til å utføre sine udåder ? Det faller naturlig å tenke på dette siden det har vært så mange reportasjer på TV om vestlige myndigheters vellykkede avverging av terroraksjoner både i liten og i stor skala. De har klart dette selv om terroristene har operert i største hemmelighet. Nå som alle menige med internett-tilgang og evne til å utføre 2 kryss-søk i Google kjenner terrorist-planene nesten ned til minste detalj er det vel på tide å gripe inn…

Strengt tatt bør PST også tipses om de pågående planene om bioterrorisme. Har noen tipset PST ennå ? http://www.pst.politiet.no/

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Jeg vil legge ved disse filmene for å skape litt tyngde her, forstå hva virus virkelig er, her ligger forklaringen på mye!
http://www.youtube.com/watch?v=SbFxV_C8Yw4&feature=PlayList&p=E73D724EC58369B1&index=0

Det er 5 filmer totalt, den første jeg la inn er den 1 av 5. Dere kjenner til hvordan dere kan klikke dere videre. Avslørende fakta.

Neste viktige faktafilm:
http://www.youtube.com/watch?v=zCBlxqmOMKM&feature=player_embedded#t=17

For de som ikke forstår alvoret av de to over så legger jeg med litt humor:

Jeg besistter enorme mengder dokumentasjon rundt dette og kan bekrefte at dette er en laboratorieprodusert virusstrain og vaksinen er i verste fall svært dødelig. Jeg kan også bekrefte at FHI(Folkehelseinstituttet) er dypt involvert i en stygg cover up i Norge. Her er det svindel, korrupsjon, løgner og å skjule fakta, forvri fakta mm.

Rockefeller familien er sterkt involvert, om ikke de som står bak selve vaksinasjonshysteriet, dette er dokumenterbart. Disse eier majoriteten i Baxter, grunnlagt FHI (folkehelseinstituttet) mm. Bill Gates har nære relasjoner til denne industrien, samtidig er kan det sies at Stoltenbergfamilien ser ut til(med dokumentasjon) å være alvorlig involvert. Camilla Stoltenberg, søster av Jens Stoltenberg er en av lederne i FHI, dette er ikke slutten på det hele. Farsen er stor…

Oljefondet er også implisert pga investering i flere farmasiselskap inkl GSK.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Det er ikke farlig å ta vaksinen selv om man tidligere har vært smittet av influensaen. Vi anbefaler derfor alle å ta vaksinen hvis de ikke er sikre på om de har vært smittet.sier Hanne Nøkkelby

Smittevernoverlege i Oslo Tore W. Steen er enig i at det at mange tror de har vært smittet, men ikke er det, kan medføre vanskeligheter.

– Det er et potensielt problem at noen lar være å ta vaksinen som følge av dette, sier han til Dagbladet.

Dette sto i dagbladet i dag
Planlegger dem Tvangsvaksinering på en influensa som er på vei til og dø ut av seg selv sånn som alle pandemier/epidemier ??

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Her er også en artikkel verdt å lese om massevaksinasjon:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/nordmenn-skal-massevaksineres-un%C3%B8dig/

Denne er blandt de mest leste artiklene på nyhetsspeilet, om ikke den mest leste, og den med flest diskusjoner. Det er tydelig at artikkelen gikk hjem hos de fleste.

Den tidligere artikkelen skrevet av meg, lenket over og denne artikkelen skrevet av Rolf gir et rimelig solid bilde av situasjonen. Enkelt å lese, og slagkraftig.

Derimot er det betydelig mer dokumentasjon i våre hender…og mer kommer daglig. Dette er en sak vi ikke kan snu våre hoder til, dette er en sak som angår alle i norge, og verden forøvrig, dette er en sak vi må løse sammen!

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Dette er en nokså relevant utklipp fra dagens surfing på Internett:
http://waronyou.com/topics/40-top-micro-biologists-killed-in-less-than-4-yrs/

40 Top Micro-Biologists Killed In Less Than 4 Yrs

Flu Bug
If you sell crack, join a gang, or rob the mob you can expect to die a violent death, but if you listen to your mother, eat all the right foods, and study hard in college to become a microbiologist, you should expect to live to a ripe old age and die peacefully.

That being the case, a few eyebrows were raised when five microbiologists either disappeared or died mysteriously violent deaths in 2001. A short time later the number rose to 19, and then 29.

They were found stabbed to death in the trunks of cars, thrown off bridges, or they wrapped their cars around trees after their brake fluid disappeared. Once again, this is the stuff of Hollywood spy stories, and not the way you would expect a microbiologist to give up the ghost.

By 2005, we lost 40 micro-biologists in less than 4 years, all under suspicious circumstances, and during this time someone discovered that they were all working for the government, or government contractors, on projects related to bio-terrorism, flu pandemics, or anthrax. Obviously they weren’t trying to find a cure for anything, or there would be no need to silence them.

Then it was discovered that our government was involved in strange experiments that involve exhuming bodies of people that were killed by the 1918 Spanish flu, and genetically engineered flu viruses, all the while the media is preparing the public with stories of bird flu wiping out thousands of chickens (acid test?) and even a few people here and there.

People who are becoming accustomed to the practices and motives of our criminal government tried to warn you of an impending flu pandemic, but your TV training taught you to dismiss them all as “crazy conspiracy theorists,” and you naturally associated all their warnings with stories of Bigfoot and UFO abductions, just as you were trained to do.

The good folks of FEMA predicted a need for a few million plastic coffins, which are now spread out across the country, but despite this revelation, most of America still thinks their biggest concern is a toss up between the Super Bowl and American Idol.

På rense.com finner du en ny illustrasjon av Dees – Han sier nå at tallet på døde mikrobiologer er kommet opp i 100!

Nothing to be afraid of folks – go back to your TV!

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

http://www.rense.com/
Denne nettsiden er en meget god kilde til konspirasjoner og illustrasjoner gjort av Dees som arbeider fra Finland. Han har nylig fått opp en ny illustrasjon som jeg har lyst til å gjøre folk oppmerksom på. Der er det en komposisjon av portretter av mikrobiologer som har vært drept eller døde under mystiske omstendigheter – det er pussig i disse pandemiske tider: i 2005 var det 40 stk døde. Nå er det over 100 som er “missing” – Det er slik de beskytter seg etter å ha fått folk til å jobbe for å lage massedraps våpen. Noen spør hvor er beviset – beviset er død.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Ja fikk reklamert mye for nyhetsspeilet i dag og det uten at noen prøvde og debatere det for første gang ;)

Geir-Stene Larsen kommenterer om Folkehelseinstitutet:
“- Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien
HALLO
Inne på historien på sine egne sider står akkurat det motsatte.
På 1920-tallet var Norge et av Europas aller fattigste land. Det var derfor økonomisk sett umulig for staten å etablere et eget folkehelseinstitutt. Takket være en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation ble det i 1929 likevel mulig å etablere et folkehelseinstitutt i Geitmyrsveien 75, Lindern, Oslo.
Rockefeller Foundation er da for F** verdens største farmasøytiske selskap!
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:5:::0:0

Dem som vil ha hele hele SANNE historien om $vineinfluensaen kan ta en rask kikk her så får dem en vannvittig helhetlig og seriøs og veldokumentert artikkel :)
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/svineinfluensaen-en-kronologi

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

i dagens Internett utgave av Aftenposten står det en artikel om Sv-politikker ballo om folkehelseinstitts håndtering av svineinfluensa dramae.: Jeg siterer:

Dette er grunnløse påstander som vitner om at Ballo ikke vet stort om Folkehelseinstituttet, sier direktør Geir-Stene Larsen.

– Vi har ingen bindinger til legemiddelindustrien. Vi har heller ikke noen inntekt av salget av vaksinene. Det er veldig viktig for oss å opprettholde vår habilitet. Derfor har ingen av våre ansatte lov til å ta i mot honorarer fra private aktører for foredrag eller andre oppdrag. Vi er opptatt av riktig bruk av vaksiner, ikke så mye vaksine som mulig, sier han.

I følge mine opplysninger er Norsk Folkehelseinstitutt startet opp ved Rockefeller Foundation og gitt til den Norske statt. Videre at instituttet mottar fortsatt funds fra Rockefeller og at institutet er fritatt for offentlig innsyn når det gjelder økonomi.

Er jeg dårlig informert eller lyver G-S Larsen for folket? Jeg hadde likt å vite!

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden
Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Hvordan i alle verden har WHO funnet ut at det er lurt å lage kunstige sykdommer, slippe dem ut på befolkningen for å forberede oss på neste pandemi – De spiller et spill. Derfor burde den hete WHOFLU!

Kilde: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/09/03/WHO-Admits-to-Releasing-Pandemic-Virus-into-Population-via-MockUp-Vaccines.aspx

WHO Admits to Releasing Pandemic Virus into Population via ‘Mock-Up’ Vaccines

The document on the WHO website linked below states that it is common procedure to release pandemic viruses into the population in order to get a jump ahead of the real pandemic, so as to fast track the vaccine for when it is needed.
In Europe, some manufacturers have conducted advance studies using a so-called “mock-up” vaccine. Mock-up vaccines contain an active ingredient for an influenza virus that has not circulated recently in human populations and thus mimics the novelty of a pandemic virus.

According to the website, “Such advance studies can greatly expedite regulatory approval.”
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_safety_vaccines_20090805/en/index.html

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Absolutt den artikkelen jeg har sett på Nyhetsspeilet som har 100% troverdighet. Den er saklig og konkluderer på grunnlag av reel fakta. Du påstår ikke at vaksinen er for masseutryddelse men legger frem de stoffene vi vet den innholder som er i risikostoffer. Du er nok den på Nyhetsspeilet med best “journalist” utførelse. Mange vil nok ta denne artikkelen serriøs både de som tror på konspirasjoner og de som ikke tror på det. Hjalp hvertfal meg til å få en god oversikt.

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

veldig bra artikkel. -Faktisk en slik artikkel jeg har holt på med en kortere stund nå. -Men nå slipper jeg å stresse med å fullføre, da alle essensielle poeng jeg hadde med kom frem her.

Interesant konklusjon/tese: at viruset ble skapt i lab for å være dødelig, men muterte ut, slik det oftest gjør med viruser. -Interspektert så virker det på meg som er den forklaringen som står igjen etter at Okkham har barbert hypotesene. -likevel en tese jeg ikke hadde med. Undres hvorfor.

bra artikkel. Ryddet en del opp i hodet mitt.

« Forrige artikkel

Skaperkraften særbehandler ingen

Neste artikkel »

Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

21
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x