Hva er den nye verdensordenen?

6.7K visninger
10 minutter lesetid
83

Dagens samfunn beveger seg med stormskritt mot en globalisert verden. En verden hvor samarbeidet mellom nasjonalstatene er så sterkt at man ikke behøver ID papirer for å reise, eller utleveringsavtale for å flytte kriminelle over landegrensene. Dette høres selvsagt positivt ut, men er det virkelig bare positivt med en felles verden?

Denne artikkelen skal skrape i overflaten av den nye verdensordenen, bilderbergmøtene og Club of Rome.

Den nye verdensordenen er et ord som er flittig benyttet blant politikere opp gjennom tidene. Det var etter at Amerikansk media snappet opp den nye retorikken at politikerne valgte å gå fra setningen, men selve agendaen føres fortsatt den dag i dag. Organisasjoner som Bilderberg og «The Council on Foreign Relations» er begge politisk og økonomisk involverte i den nye verdensordenen. Bilderberg gruppen møtes hemmelig hvert år for å diskutere verdensagendaen. Politikere, rikfolk, konger, dronninger og mediefolk er inviterte. Mediefolkene er ikke der for å rapportere slik man kanskje skulle tro, men for å få strenge instrukser fra eierne sine om hva som er tillatt å skrive om, og hva som skal holdes borte fra massene. Det er slik makteliten klarer å holde kontroll på verdensborgeren.

De som innser sannheten og utgjør en trussel blir enkelt fjernet gjennom psykiatrien, eller drept, som mange av 9/11 skeptikerne har blitt opp gjennom årene.

Bilderberg møtene

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/74/Jens_Stoltenberg_2007_04_18.jpg
Kanskje ikke den lederen du trodde han var?

Bilderberg gruppen er innflytelsesrike mennesker som møtes hvert år på et hemmelig sted med politibeskyttelse. Ingen journalister har adgang til møtene, men folkevalgte fra hele verden er likevel inviterte. Hvis du trodde G-8 styrte verden så falt du for spillet for galleriet. Våre representanter sier selv de deltar på møtene som privatpersoner og at diskusjonen som foregår ikke har med geopolitikk å gjøre, men stemmer virkelig dette? Er det noen annen grunn til at makteliten fra hele verden samles på ett sted med politibeskyttelse? Hvis makteliten ikke hadde noe å skjule kunne de invitert media til møtene, men de ønsker å være alene. Gjerne langt borte fra vesten, media og kritikere. Hvorfor kan du selv konkludere, men det er ikke vanskelig å forestille seg at skjulte møter har en agenda. Spørsmålet er bare hva som foregår på disse årlige møtene?

Norsk media har aldri skrevet om gruppen, men det hender at stortingspolitikere omtaler møtedeltakere som Bilderbergere. Kystpartiet er et av stortingspartiene som har snakket om gruppen i en åpen spørretime. Det beviser at gruppen er reel og at all skepsis mot gruppen eksistens avfeies, men hva driver de egentlig med? Noen konspirasjonsteoretikere mener at en av agendaene til globalistene, altså Bilderbergere og flere andre grupperinger som er beskrevet lengre ned på siden, er å redusere folketallet. Det har som følge av dette blitt opprettet flere «FEMA CAMPS» En FEMA camp kan være et mobilt fengsel, eller en fangeleir. Det er flere filmer tilgjengelig som viser store tomme fengsler i USA som kan tenkes at skal brukes mot mennesker som nekter å bøye seg for den nye verdensordenen. Et lydopptak tilgjengelig på Youtube viser en scramblet CIA agent snakke om hvordan de skal fengsle og utrydde individer som nekter å bøye seg for autoritetene.

Er det ikke litt merkelig at både Siv og Jens deltar på elitiske møter sammen med bankeiere, finansmenn og politikere uten at mediene interesserer seg? Er det ikke skremmende at deltakerne nekter å uttale seg om hva som foregår på møtene? Det faktum at vår egen maktelite nekter å uttale seg om møtene, eller i det hele tatt innrømme at de deltar på slike forum burde være nok til at vi som har valgt dem til representanter blir mistenksomme

http://www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI

http://www.youtube.com/watch?v=OgEe9-XAGAE

13 bloodlines

http://www.truthcontrol.com/files/truthcontrol/imagecache/preview/images/106.gif
Det altseende øyet, et symbol brukt av illuminati

Det er 13 forskjellige blodlinjer som kontrollerer store deler av verdenssamfunnet. Disse gruppene ønsker strengere kontroll og et fascistisk verdenstyre. Dette får de igjennom ved å utnytte sine posisjoner i samfunnet. Store deler av disse menneskene består av topp politikere, bedriftsledere, bankmenn og medieeiere. Disse menneskene kontrollerer WHO, FN, Media, WTO og NATO og utgjør en enorm trussel mot enkeltmenneskets frihet og våre demokratiske verdier.

Første og andre verdenskrig ble sponset av disse menneskene, det var blant annet Rockefeller familien som sto bak finansieringen av Hitlers regime. Det er store penger i krig og derfor er verdenseliten sterkt engasjerte i alle konflikter rundt om i verden. Afghanistan og Irak krigen fikk oljen som ikke var tilgjengelig på verdensmarkedet tilgjengeliggjort og solgt for spottpris. I boken «makten bak makten» og «SOV, mitt lille Norge» kan man lese verdenshistorien fra en helt annen vinkel. I disse bøkene forteller forfatter Per-Aslak Ertresvåg om forhold som han har opplevd i kontakt med disse maktmenneskene opp gjennom årene.

Flere av verdens mektigste menn har uttalt seg åpenlyst i media om at befolkningstallet er alt for høyt. Er det mulig at disse menneskene ønsker å gjøre noe med problemet? Er det mulig at de har tatt saken i egne hender? I dagens matvarebutikker finner man ferdigmat pakket inn i plast som avgir giftstoffer, søtningsmiddlet aspartam blir brukt i nesten alle lett-produkter og det selv om stoffet har mange dødelig symptomer, blant annet plutselig død, svimmelhet, nedsatt IQ osv. Vannet vårt blir tilsatt fluor og tannlegene behandler barnas tenner med samme stoffet. Visste du at fluor tidligere ble brukt som rottegift? Det er mye som tyder på at verdenseliten prøver å fordumme menneskeheten slik at vi godtar overtrampene de daglig utsetter oss for. Jeg vet at disse tingene er vanskelig å forestille seg, men kan det være en grunn til alle de helsefarlige e-stoffene menneskeheten blir utsatt for?

Globalistene fremmer sin agenda med frykt. Den økte overvåkningen blir godtatt fordi befolkningen frykter terrorisme, det selv om nøtteallergi har drept flere enn terrorister siden 9/11. Det er mainstream media som er NWO’s viktigste verktøy for å spre frykt. Vaksinesaken i 2009 er et godt eksempel på akkurat dette. De fleste husker nok Bjarne Håkon Hanssen som uttalte i media at det kom til å dø i verste fall 13 tusen nordmenn som følge av svineinfluensaen. På grunn av denne uttalelsen ble en uferdig og potensielt helseskadelig vaksine påtvunget befolkningen i de fleste Europeiske land. I Norge hadde enkeltindividet «valget» mellom å la seg vaksinere eller ikke, men på grunn av fryktpropagandaen hadde vi egentlig ikke noe valg. Det var mange som ikke turte å la være å vaksinere egne barn når man fikk slike sjokktall presentert gjennom media. Tallene viste seg senere å være løgn og kanskje var det derfor helseministeren trakk seg? Mange mennesker trodde svineinfluensaen var den nye svartedøden.

Krigen i Afghanistan og Irak ble gjennomført etter at politikerne hadde løyet om deres besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Er det ikke utrolig hvor enkelt politikere kommer unna med løgn i dagens samfunn? De burde vært stilt for riksrett, eller i det minste blitt tvungen til å vise fram «bevisene» de angivelig hadde for å angripe Irak.

Afghanistan krigen er et annet eksempel på akkurat samme fremgangsmåten. Makteliten hadde angivelig «beviser» for at terrorister i Afghanistan sto bak angrepet på twin towers, men egentlig så hadde de bare en video med så dårlig kvalitet at det var umulig å se hvem som faktisk var på filmen. Noen mener at det var en innleid kurder som var filmet, men det blir opp til deg selv å avgjøre siden det ikke er mulig å bevise det ene eller det andre. Det var sinne og frykt for nye angrep som fikk Amerikanerne til å gå fra sans og samling. I ettertid har det vist seg at det ikke finnes bevis for at det var terrorister fra Afghanistan som sto bak. Mange av de mennene som USA mente var flykaprere har vist seg å være levende og i beste velgående. Osama Bin Laden er ikke ettersøkt for 11 September angrepene, men det forandrer ikke påstanden om at terroristorganisasjonen hans sto bak. Er den eneste grunnen til at USA er i Afghanistan og Irak for å utplassere Amerikanske militærbaser på strategiske punkt? I midtøsten har Amerika plassert militærbaser i nesten alle landene i regionen. Det er bare Iran og et fåtall av andre små land som ikke har militærbaser av Amerikansk opprinnelse på sine territorium. En av grunnene til aggresjonen mot Iran den siste tiden kan være å få plassert slike baser på også deres landjord.

Hvordan blir verdensregjeringen fremmet?

Oppfinneren av menneskeskapt oppvarming

Overvåking er en naturlig del av utviklingen mot en felles verden og blir brukt for å øke kontrollen over massene ytterligere. Våre politikere ønsker å innføre datalagringsdirektivet for å angivelig redde barn fra overgripere, et argument som er motbevist av en hemmelig EU rapport som konkluderte med at kriminaliteten ikke blir mindre som følge av direktivet. Er dette det eneste politikerne har snakket usant om, eller er dette vanlig praksis for tiden? Hvis politikere virkelig mente at DLD innføres for å redde barn burde de heller markedsført overvåkningskamraer i alle hjem. Hvor mange pedofile reklamerer for overgrepene sine på nettet? Ikke mange, ihvertfall ikke med all den oppmerksomheten som datalagring har fått den siste tiden.

FN’s hovedmål er å bygge ned den nasjonalistiske følelsen blant verdensbefolkningen. Offisielt er dette for å hindre nye verdenskriger, men en av mange teorier er at FN’s mål er å forberede verden på en diktatorisk verdensregjering. En av metodene organisasjonen benytter er masseinnvandring. Det multikulturelle samfunnet reduserer nasjonalfølelsen blant folk flest slik at det blir mulig å rive ned landegrensene ytterligere enn de allerede har blitt og media hjelper til med å skrive artikler som setter folkegruppene mot hverandre. Til slutt skapes det mange problemer som følge av innvandringen og makteliten lanserer et alternativ til problemet. Hele Norge kommer til å falle for «tilbudet» og makteliten har tatt ytterligere makt over folk flest. Denne metoden å føre massene bak lyset er blitt bruk siden tidenes morgen. I moderne tid var det Hitlers nazi regime som skapte problemer for den Tyske befolkningen for å etterpå lansere løsningen på problemet, altså å velge Hitler som øverste leder. Folket falt for Hitlers propaganda, og hvor endte de opp?

Hvilken løsning kommer til å bli presentert? En verdensregjering? Global oppvarming er en av løgnene som blir brukt for å fremme den nye verdensordenen. Etter 9/11 ble hele USA forent i kampen mot terrorisme, det er det samme med oppvarmingen. En felles fiende som er skapt for å forene verden under masse byråkratiske avtaler som er vanskelig, om ikke umulig å komme ut av. Klimatoppmøtet i København var elitens første forsøk på å bringe nasjonalstatene under strengere kontroll, men på grunn av modige frihetskjempere som frigjorde informasjonen hackere hadde stjålet fra klimatopper så ble møtets kredibilitet kraftig nedjustert og som en konsekvens ble ikke verdenslederne enig om noen ting. Husk at selv om media skriver skrekkhistorier og skolen underviser i klimaproblematikken så er ikke forskerne enige. Den ene delen av forskerne er betalte av FN’s klimapanel og selvsagt skriver disse ensidig forskning for å bevare pengestøtten de mottar for å i det hele tatt kunne drive forskning. Den andre delen er kjøpt og betalt av oljeindustrien. Forskning har for lenge siden blitt politisk motivert og som en konsekvens blir det vanskeligere å skille nøytral data fra den objektive og feilaktige forskningen.

Club of Rome er organisasjonen som først fremmet Global oppvarming. I 1991 lanserte organisasjonen rapporten «the first global revolution» som konkluderte med at verden trengte en felles fiende, ellers ville ikke land gi fra seg suvereniteten. Dermed ble løgnen om global oppvarming lansert og siden den gang har global oppvarming utviklet seg til å bli et av samfunnets «største» problemer.

Verdensregjeringen blir fremmet både politisk og militært. De landene som nekter å bli med i verdenssamfunnet, eller med andre ord: Å ta til seg demokratiets illusjon blir angrepet, det opprettes en ny konstitusjon i landet basert på demokratiet. Landet blir så meldt inn i det internasjonale samfunnet slik at makthaverne får enda større kontroll. En annen metode makteliten bruker for å fremme den nye verdensordenen er å kjøre land så langt ned økonomisk at de nesten går konkurs for å etterpå tilby lånepakker med krav om at landet melder seg inn i organisasjoner som WHO, WTO, FN osv.

Hva skjer videre?

I løpet av de neste årene vil den nye verdensordenen tre fram i stadig større deler av samfunnet. Blant annet vil overvåkingen av enkeltmennesket økes kraftig. Norges bilpark skal overvåkes med GPS-sendere slik at det offentlige makthierarki alltid vet hvor enkeltmennesker befinner seg. RFID brikken er et skritt i retning av et storebror-ser-deg samfunn. I Obamas helsereform står det skrevet at RFID brikken er en nødvendighet for å få tilgang til offentlig helsevesen. Om det er en brikke implantert i huden eller bare et sertifikat med en RFID brikke er enda uvisst. I New York pågår det et prøveprosjekt som går ut på å plassere brikken i bil sertifikatet. I England har brikken allerede blitt plassert i skoleuniformen for å følge med på om elevene er på skolen.

Hvor kommer overvåkingen til å stoppe? Når kommer brikken til å bli implantert i menneskehuden? Det er mer et spørsmål om tid enn et spørsmål om hvis brikken blir implantert. RFID industrien har for lenge siden produsert brikker som er menneskevennlige. Israel er et av foregangslandene for teknologi implantert i menneskehuden. I Storbritannia skal regjeringen samle inn data om enkeltmennesket og lagre informasjonen i et nasjonalt identitetsregister. Enkeltmennesket vil bli tvungen til å bære identitetskort med informasjonen som myndighetene har samlet. Tyskland og Russland var begge politi-stater under andre verdenskrig og disse to landene førte samme identitetskort politikk som England og den nye verdensordenen ønsker å innføre. Her er det mange spørsmål som blir tilsidesatt, blant annet:

– Hvem skal informasjonen være tilgjengelig for?

– Hvilken informasjon skal lagres?

Personvern og privatliv er noe som sakte men sikkert kommer til å forsvinne. Det blir vanligere og vanligere at myndighetene skal vite alt om enkeltmennesket. De som nekter å bøye seg vil bli latterliggjort eller tvangsinnlagt.

Konklusjon

Det som er skrevet i denne artikkelen vil av de fleste bli avfeid som konspirasjonsteorier, uansett hva DU velger å tro så er det viktig å undersøke saken videre. Det er mange temaer som jeg kan anbefale, blant annet «sannheten om 9/11», «mat som våpen» og «de farlige lettproduktene» som alle er tilgjengelig her på nyhetsspeilet.no sine hjemmesider.

Thomas

Jeg er et 18 år gammelt sannhetssøkende menneske. Skeptisk mot det meste, men alltid hyggelig og respektfull. Jeg går VG2 flyfag og skriven bloggen Politisk Ukorrekt på fritiden.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Drømmen om evig økonomisk vekst er knust allerede:
Oslo-børs har stengt etter en kraftig fall idag:
http://www.dagbladet.no/2010/05/25/nyheter/okonomi/aksjer/11858945/

Undrer hva eliten «tjener» på den kommende kollaps? :D

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Eliten søker alltid å bruke den samme vanlig fremgangen for å skape «order out of chaos» –
1. Skap en situasjon som lager et problem for massene – beregnet til å få dem engasjert.
2. Massene krever en løsning
3. Makten som råder tilbyr den løsningen som de alltid hadde som overordnet mål helt ut i starten.

De ønsker å bruke økonomisk kaos for å komme nærmere global styring!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Nå som flertallet fremstår som så flegmatiske, apatiske og likeglade virker det mer og mer som om uansett hvilket «problem» som oppstår, så reagerer ikke folk lenger som tilsiktet på individnivå – fordi de fleste er for sløve- mens de av oss som reagerer har gjennomskuet komplottet (f.eks. svineinfluensaen).

Jeg mener å ha sett en tendens det siste året til at «they» hopper direkte fra problem til løsning, uten først «å la folk få et ord med i laget». Dette har jeg tenkt i flere konkrete situasjoner, men jeg husker ikke i farten hva dette var.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

De har begynt å få dårlig tid. Tar jo lang tid om folket skal få si sitt.

Er jo ikke så lenge til 2012, og Olympiade i London feiring og alt……

Sir Isaac Newton om år 2012
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sir-isaac-newton-om-ar-2012/

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Eliten tener «uansett», men no kanskje berre dei heilt øverste. Det som er så merkverdig, er at ein person kan gå 45 år i arbeidslivet utan å forstå anna enn at ein får renter ved innskot, og må betale renter ved lån. Kanskje nokon veit litt om fond også, men desse hobby gamblarane kjem til å gå på ein skikkeleg smell innan året er omme.

Still folk spørsmålet om kvifor dei ikkje kan meir om finanssektoren. Og sett det opp mot at dei som forstår det har minst tre års utdanning. Er det ikkje pengar vi alle må forhalde oss til?

Systemet er til for å lure oss. Som Henry Ford sa det: Hadde befolkninga hatt kjennskap om korleis bankvesenet fungerar, haddet det blitt revolusjon over natta. Så sant, så sant.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ja,man kan undre. Studerte gårsdagens aksjejurser litt nøyere,og mens de langt fleste store selskaper gikk nedover med 2-3 %,så gikk vår alles kjære Goldman Sacks tilsvarende oppover.Det gjorde også noen av de andre,store,som er gjengangere i spaltene her på speilet.Disse kjempene har ordnet seg så de tjener verdier uansett hvilken side som vinner,eller uansett hvordan kursene ellers måtte peke.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Google om de såkalte CDS (Credit Default Swaps). Goldman Sucks sugde mer penger på dem, enn de tapte på børskrakket i 2008. :D

Sirus
Sirus
Abonnent
13 år siden

Hvem trekker i traadene?

«In this DVD, the emergence of a new world order is discussed, with all its political and socio-economic ramifications. The intriques behind the setting up of a universal order dictating to the conscience of men are clearly exposed. The events leading up to this order, such as the great terrorist attacks of our time, and the battle against the so-called «axis of evil» are discussed, as well as how the new structure will personally impact on the lives of the citizens of the world.»

http://amazingdiscoveries.tv/media/134/221-232K/

«Total Onslaught – the Final Conflict Series. Filmed in 2005, Alberta. The Secret Behind Secret Societies: A look at the origin of secret societies such as the Illuminati, the freemasons, and the Jesuit Order. What constitutes freemasonry? Who are some of its members? What is their agenda? Includes a look at the Skull and Bones Society, the Knights of Columbus, and the well-known leaders of our world and their involvement. An excellent overview of who and what is freemasonry.»

http://amazingdiscoveries.tv/media/48/501-232K/
http://amazingdiscoveries.tv/media/379/253-232K/

«Today, more than ever before, people are alarmed as they observe the restless, strained relations that exist among the nations. This is a generation that is searching for answers, a generation that wants to know what lies behind the news headlines. Via Ut Roma (Road to Rome), is a revealing, startling, timely and up-to-date documentary on prophetic revelation and current events.»

http://amazingdiscoveries.tv/media/625/Road_to_Rome-med/

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Sirus
13 år siden

Istedenfor «Amazingdiscoveries» burde det heller bli kalt for «Christian propaganda».

Folk som har blitt bevisstgjort hvordan religion har undertrykket bevisstheten til massene opp gjennom tiden, lar seg ikke lure tilbake til løgnene. Se heller denne talen:

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jeg har sett den. Og hva er det som kritiseres? KATOLISISME med dens tentakkler. Mao de kritiserer ANTIKRISTUS systemet. Og har ingenting med den bibelske Jesus aa gjore. Ser du naa hvilken «Kristendom» du avskyr,Mike? Jeg avskyr det ogsaa! Fordi jeg avskyr Lucifer! Det gjor tyeligvis du ogsaa. Sa hvorfor omfavner du dens hegelianskedialektiske motparts lere. Eks,enehetsloven(godt+ondt=ONE\sannhet)? Les om hva Jesus sier,og hva anklagene er. De anklager intet av Jesus lere. Sann kristendom er ikke ett system..men en aandelig lere om ondt og godt,logn og sannhet. «A temple built without human hands.» ..som vi kan entre om vi onsker,i hjertet.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Sirus
13 år siden

Saken er Sirius, du kan ikke vite hva Jesus har sagt. Alt du har å støtte deg på er en bastardisert Bibel. Det er klart, det er helt ok at du TROR på at det som står i Bibelen er korrekt. Be my guest. Men du kan ikke VITE hva Jesus har sagt eller ikke sagt. Noe slikt er ikke noe menneske forunt. Desverre.

Enhetsloven sier ikke at godt og ondt er like bra, og at syntesen av godt og ondt (godt + ondt) = enhetsloven. Da har du misforstått. Enhetsloven sier at det gode er å foretrekke, siden det gode gir en raskere åndelig utvikling enn det onde. Men den sier at de gode må forstå at de onde også er mennesker, og at det derfor er viktig Å VENDE DET ANDRE KINN TIL (som også Jesus (angivelig) sa).

Og siden du kritiserer den katolske kirke, mener du da at den protestantiske kirke er så mye bedre? Hva tror du katolikkene sier til det? De mener også at de har rett. Det samme mener Pinsevennene. Jehovas Vitner. Mormonerne. Adventistene. Smiths Venner. Etc. Hva er det riktige? Mener du virkelig at DU har kommet frem til den Ene Riktige Sannhet? Eller mener du at bare man er kristen, så er det godt nok?

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Kjetil,Dette har jeg sagt til deg. TRO er ALT en har! VITEN blir bare ut ifra den definisjonen en setter selv innenfor den paradigmen en lever i. Noe annet har du ikke. Men..bibelen gjor noe ingen andre\annet har gjort for den eller etter,saa hvorfor skal du ikke TRO paa noe som har den storste komleksiteten av satistikk i forhold til profetier som er 100% korrekte? Derfor TROR jeg paa det som staar om Jesus i bibelen. Hvorfor skal jeg TRO paa noe som er av et mindre avansert matematisk komleksitet? Det mest avanserte som vi har innen vaar paradigmer er noe som forklarer hele historien,historisk\naturelt. Saa hvis Gud har tenkt aa vise seg for mennesker saa er det igjennom det storste paradigmatiske paradoks. Nemlig aa fortelle ALT paa forhaand. Han vet og gjor dette i den viten at Lucifer lever paa vaar tidlinje,og defor sitter han med et enormt problem. Han kan ikke fortelle deg fremmtiden slik Gud kan. Derfor kan vi deferensiere mellom dem. Han kan bare kopiere el gjette. Derfor er han «vag» med fremmtids profetier(eks,Nostradamus).

Hvordan kan du vokse raskere\bedre naar ondskap\logn,godhet\sannhet kommer fra samme «punkt»,enhet? Spiller det noen rolle hviken rettning du tar ut i fra et punkt i en sirkel? Radiusen blir da den samme,og uansett hvordan du gaar rundt sirkelen til midtpunktet saa er veien i kvantitet og kvalitet den samme. Hva er forskjellen med aa velge den ene «fragmenterte godhet,naar onskap er ett av det samme «fragmenterte» punktet? Dette er hva en kaller for ett paradoks. Hvordan kan du velge noe som emenerer fra samme punkt? Du ender opp med det samme uansett!? Detter er ikke aa missforstaa. Det er ett paradigmatisk paradoks,som ikke er aa komme unna. Det har ikke Mikes tilhengere forstaatt. Det blir da en motsigende pardigme. Mao,ulogisk.

I folge pavens egene uttalelser: Skal en folge bibelen til punkt aa prikke,uten aa legge til»tradisjonene»,maa en vere Syvende-Dags-Adventist. Dette sier PAVEN med alle hoytstaaende innenfor det katolske hirarkiet. I folge paven er disse de ENESTE sanne gjenverende protestanter. Derfor «vet»jeg at jeg har valgt riktig+med tanke paa hva bibelen sier.

AA vere kristen handler om aa ha ett «sant» forhold til Jesus. Praktisk med loven,i hjertet tro paa Jesus. Strukturen i bibelen er «beviset» paa at det som Jesus sa stemmer. Om ikke ville den bibelske struktur,og dermed det avansert komplekset falle sammen. Det som er skrevet der er urokkelig. Dermed kan vi med vaar relative paradigme «vite» Det kaller jeg enorm «evidens» som Mike ikke har eller naar opp til.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Det skulle vere:»Saa hvis Gud har tenkt aa vise seg for mennesker saa er det igjennom det storste paradigmatiske umulighet. Med tanke paa hvoran mennesket utarbeider obsevasjoner logisk.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Kjetil i dialog med Belzebub:

«Nå må jeg innrømme at min kjennskap til scientology er tilnærmet ikke-eksisterende. Ikke føler jeg for å oppdatere meg særlig heller. Organisert “religion” er ikke min greie.»

Saa hvorfor gaar du inn i en religios diskusjon da?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Sirus
13 år siden

Hei Sirius

Beklager så mye jeg ikke har svart på innlegget ditt, jeg har bare ikke sett det før nå.

Før vi begynner, jeg setter stor pris på ditt ditt svar som jeg oppfatter som ærlig og rederlig og ikke minst saklig. Jeg er selvsagt ikke enig med deg, men jeg ber meg trodd når jeg sier at jeg respekterer din tro.

Vi kan ta dette punktvis.

1. «TRO er ALT en har! VITEN blir bare ut ifra den definisjonen en setter selv innenfor den paradigmen en lever i. Noe annet har du ikke.»
– Med unntak av matematikk, aldeles enig! Kunne ikke sagt det bedre. Skulle ønske flere så det slik.

2. Jeg kjenner ikke til at Bibelen er 100% korrekt når det kommer til profetier. I så fall må jeg spørre, hvem er det som har foretatt denne vurderingen? Hvordan kan dette dokumenteres? Dette er ukjent for meg.

3. «Hvordan kan du vokse raskere\bedre naar ondskap\logn,godhet\sannhet kommer fra samme “punkt”,enhet? Spiller det noen rolle hviken rettning du tar ut i fra et punkt i en sirkel? Radiusen blir da den samme,og uansett hvordan du gaar rundt sirkelen til midtpunktet saa er veien i kvantitet og kvalitet den samme. Hva er forskjellen med aa velge den ene “fragmenterte godhet,naar onskap er ett av det samme “fragmenterte” punktet?»
– Jeg tror nok vi er enige om at alt som eksisterer er skapt av Gud (for å bruke et enkelt begrep). Hvordan kan da «ondskap\logn,godhet\sannhet » IKKE komme fra samme punkt, nemlig Gud? Eller mener du at den allmektige Gud ikke har skapt «Lucifer» (eller negativ polarisering som jeg vil kalle det)? Enhetsloven sier at alt som eksisterer er en enhet (derav enhetsloven), men delt opp i fragmenter. Noen av fragmentene har fri vilje (mennesket) og kan dermed velge hvilken polarisering («godt»/positiv eller «ondt»/negativ) de bekjenner seg til. Grunnen til at det gode er en raskere vei er at kjærlighet/lys er en sterkere energi enn hat/mørket. Dette er du sikkert enig med meg i. Men det er også viktig å påpeke at det negative er svært viktig. Selv en svak lommelykt kan lyse opp et mørkt rom. Men i sollyset vil den bli vanskelig å se.

4. «Du ender opp med det samme uansett!?»
– Det stemmer. Alle ender opp som positive til slutt. Det er følgelig intet paradoks, og aldeles ikke ulogisk.

5. Jeg gratulerer deg med å ha valgt riktig tro. Jeg mener selv at det å følge Bibelen til punkt og prikke er aldeles ulogisk, all den tid man VET at den ble satt sammen under overoppsyn av Keiser Konstantin, kjent som en av morder, torturist og voldteksmann, basert på oversettelser av gamle tekster. Motiv: Konsolidering av makt. Men selvsagt inspirert direkte av Gud….

6. «Strukturen i bibelen er “beviset” paa at det som Jesus sa stemmer. Om ikke ville den bibelske struktur,og dermed det avansert komplekset falle sammen.»
– Jeg er sikker på at med en annen struktur i Bibelen, ville noen likevel finne «beviser» som passet til deres tro. At du påstår det er komplekst, er for meg beviset for at «bevisene» er designet av mennesker.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Kjetil,
1. Nei,matematikk er intet unntak. Matematikk viser ikke til «beviser»,men bekreftelser i paradigmen. Alt er tro.
2.Det du ikke kjenner til bor du skjekke. Dette kommer ikke bare fra meg el andre innenfor min tro men eks.matematikkprofessorer m.f.inkludert. Derfor linker jeg for aa opplyse om dette. Husk,ignoranse kan jeg ikke gjore noe med. Deretter maa du selv identifisere komlekset.
3.Lucifer var skapt av Gud i sannhet\godhet,og valgte selv av fri vilje aa skape ett nytt «punkt»som var\er utenfor Guds lov og sannhet. Dermed ble lognen skapt. Han kunne ta et VALG i Guds skaperverk. Dermed har vi to «punkter» som vi kan velge mellom. Sannheten eller lognen. Men..sannehet+logn=logn. Sannheten kan ikke forandres eller korumperes. Da blir det til en logn. I enhetsloven kan du ikke velge siden alt kommer fra ett «punkt». Valgene i denne teorien blir derfor illusjonen. Dette er en «Gud» som tvinger deg,du har ikke noe valg her.
4.Jo,det er det. Og det er ungaaelig,og ulogisk med tanke paa valg.
5.Du maa skaffe deg bredere og detaljert bibel og historie kunnskaper. Dette er ikke riktig. Konstantin tilhorte den aleksandrianske armen av kristendommen som skulle bli til katolisisme(antikristussystemet). Han provde aa trykke Jesus ned,ikke opp. Det har «de» alltid gjort.
6.Mennesker og Lucifer er paa denne tidslinjen,og kan dermed ikke fortelle i detalj hele vaar verdenshistorie naturelt og historisk fra begynnelse til slutt. Det er bare Gud som ser starten til enden. Derfor maa bibelen vere inspirert av Gud,og derfor vere»sannheten». Dette har jeg brukt lang tid paa aa skjekke. Prov selv. Anbefales.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Sirus
13 år siden

Sirius

1. 2 bibler + 2 bibler er 4 bibler, uansett hva du måtte tro og mene.

2. Du kjenner tydeligvis ikke til enhetsloven. Dette utsagnet beviser det: «I enhetsloven kan du ikke velge siden alt kommer fra ett “punkt”. Valgene i denne teorien blir derfor illusjonen. Dette er en “Gud” som tvinger deg,du har ikke noe valg her.»
Da mener jeg du bør lytte til dine egne råd, sett deg inn i sakene du diskuterer. Det er hykleri å kreve at jeg setter meg grundig inn i det du fremsetter, når du selv ikke setter deg inn i det jeg skriver om. Ignoranse kan heller ikke jeg gjøre stort med.

3. Om det er slik du sier, at «Lucifer var skapt av Gud i sannhet\godhet,og valgte selv av fri vilje aa skape ett nytt “punkt”som var\er utenfor Guds lov og sannhet.», kan vi umulig ha med en allmektig Gud å gjøre. Heller ikke kan Gud være allvitende se inn i fremtiden. For i så fall ville vel ikke Gud ha skapt det «onde». Eller kanskje var det hans plan?

4. Du har ikke satt deg inn i enhetsloven, og da blir det formålsløst å diskutere dette. Jeg respekterer at du ikke TROR det jeg sier er riktig. Men det er ikke det samme som at det ikke ER riktig.

5. Påstår du at det ikke er riktig som jeg påstår, at Bibelen ble satt sammen under overoppsyn av Konstantin? At han ikke var morder, torturist og voldtektsmann? Og at motivet var konsolidering av makt?

6. Om Bibelen ble inspirert av Gud, fordi Gud «ser starten til enden», slik du påstår, er det intet annet enn ulogisk om ikke Gud er allmektig, allvitende og altseende. Dermed, om Gud ser starten til enden, ville han også sett at Lucifer ville velge som han gjorde (slik du fremstiller det). Og da har Gud med vilje latt det skje. Og er dermed skyldig i all elendigheten vi ser rundt oss. Kriger, inkvisisjonen, tortur, sadisme, overgrep mot barn, ja kort sagt all djevelskap på denne jord, tilskrives Lucifer og hans disipler. Og Gud har altså latt dette skje.

Med andre ord, om Gud ser starten til enden, blir det frie valg en illusjon. Vi mennesker (og Lucifer) kan ikke fritt velge, dersom Gud allerede har sett hva vi vil velge (ser starten til enden). Dette er logisk inkonsistent. Jeg tar for gitt at du ser dette.

Jeg takker for en hyggelig debatt Sirius. Men når ikke du setter deg inn i det jeg skriver om, men samtidig krever at jeg setter meg inn det du skriver om, og kaller meg ignorant dersom jeg ikke gjør det, så har vi egentlig ikke mer å diskutere. Debatten blir fruktesløs.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Kjetil,

1.I et univers bestaaende av ren bevisthet,dvs.uten tid og rom,der alt er omnipresent finnes ikke kvantifisering. Derfor ville sporsmaalet 2+2= vere irellevant. Matermatikk trenger en konstrukt for aa eksistere,mao noe aa regne paa. Og alle forskere mener\tror at bevisthet er «grunnsteinen» i alt(«in the beginning there was only the word». Derfor virker matematikk i vaar paradigme,og defor tror vi og mener det samme,Kjetil. Da er vi enige. Det er definisjons sporsmaalet jeg ville poengtere.

2.Kjetil,jeg VAR en esoteriker,saa dette er velkjent for meg. Dette var min forrige tro. Grunnen til at jeg forlot den var at jeg forsto den(bibelen ble overordnet i forhold). Jeg kan begge godt. Ikke saa sikker paa at du forstaar den saa dette er ikke hykkleri. Dette forstaar jeg meget godt. Det jeg prover aa forstaa er hvorfor du velger denne troen fremfor andre trossystemer? For hva er det innefor paradigmen som gjor at du velger aa tro paa den? Det er ingen ting i vaar paradigme som tilsier at -+ ender opp med aa bli +. + og – utligner hverandre og blir noytralt. Det er akkurat det NWO tror paa. Illumineringen av dem begge,for aa oppnaa syntese\spirituel vekst(i ett notteskall). Stoff +antistoff=energiutladning.. Saa ut i fra det du sier,hvorfor skulle ikke da alt ende opp med aa bli negativt? Det er samme logikk ut i fra utsagnet ditt. Enhetsloven bygger paa universielle prinsipper,som vi kan observere. Og derav inkorporer bevistet i forhold til disse observasjonene.Mao bevistheten opererer paa samme maate som resten av universet opererer,siden bevisthet er den univerielle komponent. Det du sier blir da onsketenkning og emosjonellstyrt soken,ikke intellektuel soken,siden paradigmen vaar ikke stotter dette. Husk det var du som gikk inn i en religios diskusjon,som du selv mener ikke du er oppdatert i. Det gjor ikke meg til en hykkler. Jeg forsvare meg bare ut i fra det du sier:»Saken er Sirius, du kan ikke vite hva Jesus har sagt. Alt du har å støtte deg på er en bastardisert Bibel. Det er klart, det er helt ok at du TROR på at det som står i Bibelen er korrekt. Be my guest. Men du kan ikke VITE hva Jesus har sagt eller ikke sagt. Noe slikt er ikke noe menneske forunt. Desverre. »

3.»Ondskapen» blir det da vi som skaper,ut i fra vaar egen fri vilje av valg. Valget er godt ikke ondt. Ikke noe valg(NWO)blir da ondt. Eller er da NWO filosofien god? Vi ser rundt oss hva den forer til. Jeg regner med at du er en NWO bekjemper? Gud skapte ikke onskap,men setter deg ovenfor valget,siden begge naa eksisterer. Gud sier at ondskapen kommer ut i fra lognen. Lognen\synden er problemet som gud vil ha en stans paa. Men du kan velge,siden du har fri vilje. Planen var valget.

4.Jeg respekterer din tro fullt ut. Jeg funderer paa valget ditt av tro ut i fra hva paradigmen tilsier. En tro trenger begrunnelse for aa vere»riktig» om den ikke bare er basert paa emosjoner og onsketenkning. Min tro er intellektuelt begrunnet der jeg ETTERPAA legger til emosjoner,ikke omvendt.

5.Konstantin teorien omkring bibelen stemmer ikke. Ja han provde aa forandre den,men vi vet hvilke bibler det var snakk om siden det finnes tre linjer av bibler. Dette var de Romerske\aleksandrianske biblene,men originalen(fra apostlene) spredde seg ut i det naaverende europa,til flere spraak,saa teorien er lett aa knekke. Konstantin var en makthaver\konsoliderer og forkledd hedning(en atikristus). Her er linken som er verdt aa se paa:

http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-232K/

«Our battle is not against flesh and blood. Spiritual forces would wish to rob man of the only source of inspiration outlining the road to salvation. In the Battle of the Bibles hard evidence is provided for how the enemy has worked behind the scenes to create the stage for the final attack on the Word of God itself. The history and affiliations of those who have dared to reshape God’s Word to suit there occult philosophy is clearly exposed.»

6.Ja,han ser valgene,men hva skulle han ellers gjore? Ikke gi valget? Hva blir han da? Selv Lucifer har valget. Han kan snu seg mot Gud naar som helst. Selv om han ser at han ikke kommer til aa gjore det,kommer ikke valgmuligheten hans til aa forsvinne. Ville det vere rettferdig? Han sier at kjerlighet er det storste. Uten dette valget ville kjerligheten vere paatvunget. Hva ville kjerlighet vere da? Hva skulle grunnen vere for aa skape vesener som er programerte til aa elske han? Da kunne han like godt ha skapt roboter. Kjerlighet er kun ekte da den kommer av fri vilje aa valg til aa elske noen. Kjerlighet kan ikke tvinges paa noen. Da ville kjerligheten opphore aa eksistere\miste sin verdi. Kjerligheten er en del av sannheten,ikke lognen. Selv om han ser enden vil ikke valgt vere illusjonen. Du har valget innenfor denne tidslinjen. At han forutser det er ikke din illusjon.
Jeg sier ikke at du er ignorant. Jeg sier at du maa sette deg inn i begge «leierer» om du skal diskutere religion\trossytemer. Om ikke blir det ufruktbart.
Jeg kommenterer paa det du startet med,og hvorfor det ikke stemmer. Og jeg blir kritisert paa mye av det samme som hele tiden gjentar seg i disse debattfeltene. Hadde det bare stemt hadde det vert greit. Takk for hyggelig diskusjon.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Artikkelen burde ha diskutert mer de forskjellige teorier om opprinnelsen til NWO-kabalen, ikke bare ta for gitt én eller to av de mest populære teoriene (Illuminati og 13 blodslinjer). Hvis man havner i periferien når det gjelder opprinnelsen til NWO-kabalen, vil man også bevege seg i periferien når det gjelder NWO-kabalens historie frem til idag.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Thomas
13 år siden

Min egen versjon på engelsk er ikke max. dyp, men tar for seg hele perioden:
http://www.rolfkenneth.no/WAH-A-Contents.html

Den norske versjonen går dypere, men er ikke halvferdig:
http://www.rolfkenneth.no/NW-A-Innhold.html

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

«Artikkelen burde ha diskutert mer de forskjellige teorier om opprinnelsen til NWO-kabalen, ikke bare ta for gitt én eller to av de mest populære teoriene»

Tror det var forste gang jeg er enig med deg,Rolf. Helt til jeg gikk inn paa sidene dine,og saa ikke ett eneste ord om en eneste katolsk tentakkel. Heller ikke en enste katolsk orden eller den sorte pave. Kun bankere etc. Til din egen fordel,Rolf saa advarer jeg deg mot tusenvis av ekstremt kunnskapsrike konspirasjonsteoretikere og rent historikere som kjapt svartelister ett navn som ikke nevner en eneste katolsk tentakkel. Jeg gjor ikke det. Jeg sier ikke at du ikke kan tro rent paa denne oppsettingen,men den katolske innvolveringen er unektelig.. og bli derfor historisk fornektende. Disse debunkerne er naadelose,og ser paa disse som katolske sympatisorer,pga at det katolske er aapent(Ikke innad) antisemittisk. Jeg bare sier det. Nevner du begge havner du ikke paa «Alex Jones listen».

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

For meg virker det som at svært mange her inne, gir ekstremt mye negativ energi til disse krefter dere sier styrer verden. Men en ting sier jeg, og det er at andre krefter, gode krefter styrer dem igjen…slutt med å gi så mye negativ næring, fokuser heller på hva som er bra for deg og de du omgir deg med og elsker. Vær positive, driv med det som gjør dere glad, da vil det automatisk smitte over i verden…lek og le
Jeg skjønner jo at dere ønsker en bedre verden, men det er ikke alltid det beste å henge seg opp i alt som er galt i verden, da blir den ikke bedre. Er greit å være bevisst på det for all del, og gjøre det vi kan på vår måte, men alt starter med at en først og fremst har det bra med seg selv. Jeg tror at de fleste her inne og andre rundt oss, er fantastiske mennesker som gir mye til dette universet…fortsett med det, men ikke la de negative energier ta overhånd, da gjør vi det hele bare verre. Lys, kraft og kjærlighet te dokkår adle

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Du har forsåvidt rett i at problemfokusering ikke løser problemet, og at negative tanker fostrer negativitet. Men det å kun tenke lys og kjærlighet kan også ende opp i virkelighetsflukt.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Den NWO religionen,NewAge sier det samme.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Med andre ord; slutt å bry dere om konspirasjonene.. Crusis. Jeg er uenig med deg, men ikke uenig i at man skal ha det morro selv om man bekjemper de onde kreftene i samfunnet. Dette du kommer med er direkte farlig og jeg syns du skal tenke deg om før du dømmer så mange mennesker for å være manisk deppressive innesperra konspirasjonsfanatikere for det du sier er verden går under, gå heller ut og lek så blir din positivitet smittet over til en gjeng pentagram-sex-geiteblod gruppe i samfunnet som slettes ikke har latt seg påvirke av noens positivitet de siste 2000 år. Samfunnet blir bare værre og værre, og med den teorien om å være lykkelige jager illuminati bort, så skulle vi aldri hatt noen verdensledere som ga oss problemer for gud så mange som har det så lykkelig i dagens samfunn med party and bullshit, hytter og båter, paradise hotel og alt det andre som holder sauene uinteresert i alt annet som rammer verdens som ikke berører en selv.

Det går ann å ha balanse. Vær positiv, for arbeidet du gjør vil jage djevelen ut herfra en dag :)

For å bekjempe negativitet, ifølge matematikken, blir negativ og positiv = Negativ, negativ mot negativ = POSITIV. Du må belyse det negative og gi det en knyttneve med glede og kjærlighet, men å lukke igjen øynene og meditere hele dagen istedenfor aktivisme er akkurrat det de ønsker……

Så spør deg selv, hvem er du?

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg vet hvem jeg er Armin, noe jeg selv viste meg fra mitt sanne jeg for lenge siden nå.
Jeg har ikke dømt noen til manisk depressive innesperra fanatikere, selv om nok en god del iallefall er fanatiske.
Jeg var opptatt av alt dette årevis før du etter sigende oppdaget denne verden av hemmeligheter, men vet at jeg i bunn og grunn gjorde ting verre ved å både prøve presse dette over på andre, eller kun se en side av saken. Men den har alltid 3, din, min og sannheten.
Lykke er dessverre ikke, som du vet godt, hytter og båter, paradise hotel eller whatever..
Men det ekstreme konspirasjonsfanatikere gjør, og som jeg gjorde engang, er å konstruere, bygge opp under et ekstremt bilde av verden der alt ondt som skjer tillegges eliter, «de andre», som jobber skjult mot oss hele tiden. Da gjør vi også den feilen at vi personifiserer en eventuell underliggende funskjonsfeil elle mental sykdom i mennesket. Du konstruerer en begrepsmessig identitet for et eller mange individer,grupper, og sier at «slik er dette». Når du blander sammen det egoet og negative du oppfatter hos andre, er det ditt eget ego som bruker denne oppfatningen til å styrke deg selv ved å ha rett til å dømme andre, være overlegen, og ved å reagere med fordømmelse, indignasjon og ofte sinne og frustrasjon mot den tilsynelatende «fienden». Dette styrker ditt ego enormt.
Dette styrker også fornemmelsen av at det er skille mellom deg og disse andre, hvis egenskap av å være «de andre» er blitt så til de grader forstørret, at du ikke lenger føler deres felles menneskelighet, og heller ikke den felles roten vi alle har i livet, guddommelighet.
Alt du sterkt reagerer på hos en annen, finnes også i deg. Men det er kun en egoform, og er som sådan fullstendig upersonlig.

Lykke er rett og slett gleden ved å være til, og den kan aldri «komme» til oss. Aldri i form av noen form, eiendel, prestasjon, person eller hendelse. Lykke ståler ut fra en formløs dimensjon inne i deg, fra kjernen av bevisstheten, og den er ett med den du er.

Det finnes ingen djevler, annet enn dem som lurer i vårt eget mørke

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Det som har tatt ‘Dyrets Merke’, føler ingen ‘felles menneskehet’, de er bare felles med seg selv og sine…..jungelens lov, den sterkestes rett. Remember, remember, 11 of September?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Skulle denne lære om forfølgelse av egen lykke være utslagsgivende, så hvorfor strevde disse så fælt med å gjøre verden til et bedre sted?

Martin Luther
Ganhdi
Martin Luther King
Marcus Aurelius
Socrates
Frans av Assisi
Paulus
Augustine
Jesus
Muhammed.
Mor Teresa
Jeanne d’Arc
Michael Jackson
etc.

Var dette åndelige pygmeer de da, fordi de stod på barrikadene for en bedre verden?

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Hvis vi ikke er i en tilstand av total aksept for alle, og da mener jeg alle, også de du tillegger «dyrets merke», skaper du/vi lidelse for både oss selv og verden.
På overflaten kan denne modus virke passiv, men i virkeligheten er den aktiv og kreativ fordi den tilfører noe helt nytt inn i verden, også for deg som utfører den..den åpner opp for en ny bevissthet om hvem du og andre mennesker er. Dette er omtrent det samme som fred, glede, kjærlighet..det er en udefinerbar energivibrasjon, den er ren bevissthet og åpner seg i verden og mennesker ved at vi overgir oss til total aksept for alt.
Hvis du verken kan nyte eller akseptere det du gjør, skal du la være. Ellers tar du ikke ansvar for det eneste du virkelig kan ta ansvar, og som også tilfeldigvis er det eneste som virkelig betyr noe; din egen bevissthetstilstand.
Enkelte av de personer du nevnte, utførte sine handlinger i total akseptmodus og nytelse, for å si det slik..nytelse i den at form man overgir seg til selve handlingen, til akseptet for alt. Ren nytelse, som er bevissthetens andre modalitet så og si, kommer til å erstatte savn som den motiverende kraften bak våre handlinger. Savn oppstår fordi vårt ego feilaktig tror at vi er skilt fra hverandre, at mennesker er separerte enheter, og uten forbindelse med den kraften som ligger i skaperverket. Nytelse kobler oss til denne universelle, kreative kraften. Når denne kraften blir deg bevisst, ytrer dette igjen seg som ren glede. Da trenger vi aldri vente på at noe positivt skal skje, eller meningsfylt skal fylle vår tilværelse. Det er mer mening i glede og aksept enn vi noengang vil få behov for.
Dette vil automatisk gjøre verden bedre.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Se ikke bort fra Crusis, at noen av de du treffer her på Nyhetsspeilet gjør det de gjør av nettopp; ren nytelse…og kanskje en følelse av plikt, og har akseptert dette; akseptmodus.
:)
– Fulkommengjøringen av deres ånd, materiliseringen av deres bevissthet, meningen med deres liv………….

Det finnes ingen større glede i livet enn å finne seg selv, – hvem en var ment å være.

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

Hvordan kan vi flykte inn i noe vi allerede er:)
Jeg fokuserer primært på det gode i mennesket, som jeg vet ethvert menneske har et utrolig potensiale til….godhet og kjærlighet, viktige ting som tilsammen ståler ut skinnende lys i Kosmos

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Godhet og kjerlighet mot hva? Alt(slik NewAgere sier)? Disse kan ikke defineres for de er rettet mot noe. Og da blir sporsmaalet hva er alt? Og hvem har skapt det? Det som er skapt? Eller Skaperen?

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Det er egentlig ikke så avansert, og trenger vel forsåvidt ikke akkurat diskuteres..det er nok av diskusjoner, men for lite handling. Vårt innerste sjelsvesen vet til enhver tid hva som er «godt» eller ikke, hvis jeg får bruke de menneskeskapte begrepene. New Age eller ikke, jeg tror på de små ting som gjøres og utføres med dedikasjon og en god hensikt, mot en selv og alt annet som øynene måtte beskue i løpet av livet..ubetinget, grenseløst, det er jo det kjærlighet og godhet er… og det vet vi til enhver tid hva er, vi søker dette alle sammen hver på sine måter..vi glemmer bare litt til tider, kommer ut av fokus…og det er greit..men da er det bare å tune inn igjen.
Se alle inn i øynene med den største kjærlighet du har, uansett hvem, og se hvordan det kan transformere mennesker.

tetriade
tetriade
Abonnent
13 år siden

Ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe.

Mange ganger i historien har det vist seg at hva vi oppfater som negativt har i enden vist seg og få et positivt utfall og visaversa. jeg prøver og forstå hva som i det negative ligger og hva som i det er ment, som jeg også gjør med det jeg oppfatter som det gode. For jeg har som utgangspunt tanken om at alt er ment og at alt er slik det skal være, kjærligheten omfavner alt og frastøter seg intet, Så istede for og dømme det, prøver jeg og se hva som i det bakenfor ligger av meninger som det skal bli til.
Friheten står for meg i de av 3 måtene jeg kan møte mine opplevelser på, negativt, positivt eller objektivt.
I det velger jeg «om jeg klarer» og gå inn i mine opplevelser uten å la mine tanker for rett eller galt styre. Jeg prøver og se og forstå hva som er og hvorfor det er. G-d er nå i alt som er og er slikset hva som er og er hva vi alle er.
Det sies at når en ingen ting vet er intet umulig, og en har hele verden for sine føtter.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ang NWO: se denne videoen:

http://outlawjournalism.com/forum/viewtopic.php?t=5023&start=0

«Elite family insider»en har et interessant poeng: NWO vokser når vi tror på idéen om NWO.. Noe å tenke på.

Selv ser jeg psykologisk/sosiologisk på fenomenet NWO/konspirasjon: det ligger i menneskenaturen å være grisk og søke makt over andre. Dessverre. De fleste av oss er ikke drevet av disse lavere sidene ved menneskenaturen, men de mest samvittighetsløse blant oss er det. Bare se på deres handlinger. Vi kan også legge merke til at dette er et klasse-problem: de som hadde makten og pengene (penger=makt) i forrige generasjon og generasjonen før der igjen, er de samme folkene som styrer i dag. Dvs. de kommer fra de samme familiene, har gått på de samme universitetene og tilhører de samme klubbene.

Mafia er et ord jeg assosierer til. Et slekts – og tradisjonsorientert broderskap som alltid jobber for det samme tredelte målet: mer penger, mer makt, mer kontroll. Røvere, kjeltringer, gangstere, bøller, psykopater og kontrollfriker.

Men.. ettersom de selv insisterer på å bruke begrepet «ny verdensorden», så er det vel ikke feil å referere til de med dette navnet (NWO). Allikevel – tror vi bør være obs på å ikke male fanden på veggen og «dyrke» en fatalistisk idé om at alt er så håpløst. Vi har gjerne langt mer makt og frihet enn «de» vil vi skal tro. F.eks: «de» styrer ikke din sjel.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

La oss respektere artikkelen og diskutere NWO, ikke newage-«visdom».

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

NewAge er jo skapt av NWO,og vil bli den nye globale religionen. Umulig aa snakke om NWO uten dens eksoteriske religion.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Thomas!

Selv om jeg ikke deler alt du skriver i artikkelen vil jeg likevel berømme deg for en velskrevet artikkel som med all tydelighet viser at du ligger lysår foran dine jevnaldrende medelever (og de fleste andre mennesker for den saks skyld) hva innsikt i maktforhold, skjulte som åpne, i verden angår.

WELL DONE!!!

Selv tror jeg de reelle maktforholdene i verden ikke er samlet på så få hender som mange kanskje tror.

Jeg er videre helt overbevist om at ethvert forsøk på å innføre en diktatorisk verdensregjering er dømt til å mislykkes. De av elitistene som måtte kjempe for dette har tøffe tider i vente, for å si det forsiktig.

De vil i overskuelig fremtid ha mer enn nok å gjøre med å opprettholde dagens økonomiske system som virkelig er rystet i sine grunnvoller om dagen (og verre skal det bli innen året er omme).

Det som er virkelig interessant å følge i tiden som kommer er hvem som må ta regningen for invisteringsbankers, hedgefonds og myndigheters gambling, sløsing og feiling med elektroniske penger som ikke har annen oppbacking av verdier annet enn aktørenes til enhver tid gjeldende psyke og magefølelse, for å sette det på spissen.

Slik det ser ut nå prøver myndighetene, atter en gang, å velte regningen over på deg og meg, for, atter en gang, å redde bankene fra kollaps med dertilhørende kollaps i økonomien.

Eier de ikke skam i livet?

Systemet er så fucked opp at der til å rive av seg håret av, og folk flest skjønner ikke at slik trenger det ikke være.

Feks;

Nåværende krise som er under oppseiling knytter seg til at flere land er i ferd med å gå under av gjeld. De klarer rett og slett ikke betale sine lån.

Hvem er det de skylder penger til?

Hverandre? (Atlså; skylder Hellas Spania penger?) Mulig, men det er ikke her problemet ligger. La vi si Hellas skylder Spania 100kr (for enkelthets skyld) og Spania skylder Hellas kr 80,- Da er det bare å motregne kravet slik at Hellas må betale kr 20,- i stedet for kr 80,- og Spania betaler 0,-

Men slik er det dessverre ikke;

Landene skylder penger til banker. Private sådan. Vi snakker enorme summer penger som stater skylder til private banker!!!

WHAT THE FUCK???

Altså; Du og jeg (dvs ikke enda, nå er det hovedsaklig våre brødre og søstre i Sør-europa som er i skvis, vi kommer senere) må tåle kutt i velferdstilbud, sosial- og helsetilbud, økt pensjonsalder, i tillegg til at skatter og avgifter må økes. Dvs betale mer til «fellesskapet» og motta mindre.

Hvorfor;

Fordi statene, som nevnt, skylder penger til banker, private banker. Slik er nåværende system oppbygd.

Legg så til at disse bankene, feks Goldman Sucks, betaler sine ansatte fete millionbonuser (i dollar) hvert eneste år (selv om de taper penger som minner om et lite statsbudsjett på ren og skjær gambling), så burde det gå opp for alle og enhver at nåværende system ikke under noen omstendighet kan godtas.

Jeg tenker slik; dersom en stat har myndighet til å avkreve folket økte skatter og avgifter og samtidig tilby mindre offentlige tjenester tilbake, vel da burde de vel for i svarte svingende også ha myndighet til å si til bankene at lånene ikke kan tilbakebetales så lenge det medfører at befolkningen får svi.

Jeg er selvsagt hinsides naiv når jeg sier dette, og problemkomplekset er selvsagt vesentlig større enn eksempelet over, men still deg selv spørsmålet;

Er det mer logisk at myndighetene skal rævkjøre sin egen befolkning enn at de tar et oppgjør med den grådighetskulturen som preger privat bankvirksomhet (og sin egen grenseløse dumhet for den saks skyld)?

Terje
Terje
Abonnent
13 år siden

«Det som er skrevet i denne artikkelen vil av de fleste bli avfeid som konspirasjonsteorier» men ikke av flertallet på nyhetsspeilet kan jeg vel tilføye.

Det som generelt er vanlig blant konspirasjonsteoretikere, er mistro til den vitenskapelige metoden, og forståelse av hva vitenskap er og hvordan det fungerer.. Det igjen resulterer i en stagnering, de samme anekdotiske bevisene gjentas og allerede avdekkede feil beholdes for å sy sammen faktabaserte fragmenter, på den måten opprettholdes status quo.

Flyfag er mulig som et direkte resultat av vitenskap, så jeg velger å håpe at du har vitenskapelig forståelse, nyhetsspeilet trenger det:-)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Terje
13 år siden

Dette er feil Terje. En misforståelse. Hvis de som mener det kunne bruke den vitenskapelige metode for sin sannhetssøken, så hadde vi ikke hatt de problemer vi har i verden…..

Den vitenskapelige metode går mer ut på å stille spørsmål, og være åpen for resultatene av forskningen, mer enn å ha en fastlåst oppfatning av svarene.

Bruk den vitenskapelige metode på dette scenario:

Hva foråsaket fallet av WTC – Tårn 7 den 11. Sept. 2001?

1. Fly med terrorister i.
2. Brann
3. Sprengstoff. Nano-thermite eller hva det heter.

Nå imøteser jeg med forventning hvordan vi skal gå frem for å gjøre det på den vitenskapelige metoden til din tilfredshet, så gi oss nå med din gode kunnskap om den beskjed om hvordan du vil vi skal gjøre det…..

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Vitenskap er den beste metoden for å finne svar, eller som Richard Feynman sa, ‘Science is what we do to keep us from lying to ourselves’.

Stille spørsmål og være åpen for resultatene ja, men man kan ikke forkaste resultater når det ikke passer inn i synet man på forhånd har, og godta resultater som føles riktig.

WTC7 – skader fra WTC samt brann. Det var konklusjonen etter bruk av den vitenskapelige metoden, men det passet ikke med konspirasjonsteoriene, så derfor blir ikke det godtatt innen konspirasjonsmiljøet.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

Thomas, jeg betviler ikke at det kan ha skjedd suspekte ting bak kulissene med tanke på hvem som styrte der borte…, men problemet med konspirasjonsteorier er omfanget. Hemmeligholdelse funker bare til et visst punkt, så kollapser det, alle konspirasjonene rundt 9/11 har forlengst passert det kritiske punktet, eventuelle fakta drukner i alt svada.

Om Bushadministrasjonen «lot ting skje», som et strategisk trekk er fullt mulig, men å organisere en hemmelig operasjon hvor wtc sprenges og direkte tvsendinger redigeres for å vise fly…… ja du kjenner sikkert til alle detaljene.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Terje
13 år siden

Terje,
Jeg spurte deg ikke hva den offisielle vitenskapelige granskning viste. Jeg spurte deg om råd for hvordan vi skal gjøre denne vitenskapelige granskning selv…..kom igjen nå, legg frem metoden. Du er eksperten….

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje
13 år siden

Har ikke Terje S hørt om opprasjon Northwoods :) ?

Ganser er ekspert på vestlige regjeringers bruk av spenningsstrategi (Strategy of Tension) utført av vestlige regjeringer under den kalde krigen. Dette gikk ut på å iverksette terrorangrep på offentlige steder for så å plante skylden på en politisk motstander.

I sin bok om Natos hemmelige hær, Operasjon Gladio, beskriver han statlig støttede terrorangrep på 60- og 70-tallet i Europa. Disse fant i hovedsak sted i Italia, men også i Belgia, Tyrkia og Hellas. Hemmelige styrker ble trenet og utstyrt av amerikanske CIA og den britiske motparten, MI6.

Falskt flagg

Men ville virkelig amerikanske myndigheter ofret egne borgere?

Ganser viser til «Operation Northwoods», en plan som Pentagon klekket ut på 60-tallet. Den gikk ut på utføre en rekke fryktskapende operasjoner som skulle sjokkere amerikanerne og diskreditere Castro. Blant annet ville man lage en falsk kubansk terroraksjon i Miami og andre byer i Florida, ja sågar i Washington. Å skape et påstått kubansk flyangrep mot et sivilt, amerikansk fly, senke en båtlast med kubanske flyktninger, og senke et amerikansk skip i kubansk farvann for så å legge skylden på kubanske sabotører, står listet opp blant ideene som general Lyman Lemnitzer forsvarte.

Men Operasjon Northwoods ble aldri iverksatt. Det skyldtes at president John F. Kennedy og forsvarsminister Robert McNamara var imot planer der det inngikk å drepe amerikanske borgere og manipulere befolkningen.

Men for Ganser er det likevel et poeng å understreke at ledende amerikanske generaler i Pentagon argumenterte for bruk av fryktskapende operasjoner mot egen befolkning for å skape et påskudd for krig mot Cuba.

Hemmelighold

Er det så mulig å hemmeligholde slike kyniske planer?

Ja, tror Ganser. Operasjon Northwoods ble hemmeligstemplet av Pentagon. Først etter 40 år, i april 2001, ble de offentliggjort. Etterforsker James Bamford dukket ned i materialet og utga i 2002 boka «Body of Secrets: An Anatomy of the Ultra Secret National Security Agency». Der undret han på om Operasjon Northwoods var den mest korrupte planen som noen gang var uttenkt av amerikanske myndigheter. Han konkluderte:

I lys av Operasjon Northwoods-dokumentene blir det klart at det var standard, godkjent politikk på høyeste nivå i Pentagon at man kunne lure offentligheten og slik bane vei for kriger som amerikanere måtte slåss og dø i.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

J.J. Jeg betviler at Dere har ressurser til å gjennomføre en grundig vitenskapelig granskning. Det Dere kan gjøre er å gå gjennom detaljene i konspirasjonsteoriene med et kritisk øye, spør Dere selv -hva kan være feil her?-. Sammenligne påstandene med «den andre siden», nemlig «debunkerne» og den offisielle granskningsrapporten.

Jeg skjønner Dere misliker debunkere, men hva er galt i å bli gjort oppmerksomme på feil i egne påstander? når Dere får luket bort egne feil står Dere sterkere.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Terje
13 år siden

Terje; Er igrunn enig med deg i dette: «når Dere får luket bort egne feil står Dere sterkere.». Vi skal bestrebe oss på dette.

Så må du huske på og respektere at dette er et lekmannsinitiativ. Vi er bare vanlige arbeidsfolk alle ihop. Det har aldri vært noen åndsrevolusjon som har kommer fra ‘oven’, den har alltid kommet nedenfra; fra folket selv.

Hva vi kan gjøre er å se til de som kan dette, og finne at vitenskapelig metode blir brukt på begge sider, med stikk forskjellig konklusjon.
http://cms.ae911truth.org/

Jeg konkluderer dermed med at det er ikke redelig å endorsere de vitenskapsmenn og kvinner som er enig med den offisielle versjonen, men at vi like gjerne kan kjøpe resultatet fra de som vil ha sannheten – for enhver pris – en sannhet som vitenskapen i aller høyste grad skulle eller burde være dedikert til, mer enn å være lojale sprellemenn for makten.

«gathering observable, empirical and measurable evidence subject to specific principles of reasoning.[2] »

«A scientific method consists of the collection of data through observation and experimentation, »

«and the formulation and testing of hypotheses.[3]» HER ER VI KJEMPESTERK, istand som vi er til å tenke ute av boksen.

«These steps must be repeatable in order to dependably predict any future results.»
(Bygg en modell, i fullskala. Sett fyr på bygning # 2, og se om du klarer å få bygning # 7 til å falle med det)

«This practice, called full disclosure, also allows statistical measures of the reliability of these data to be established.»

Dessverre ble aldri bevisene rundt 9/11 full disclosured !!! De ble ødelagt snarest, sendt til India for destruksjon. Tilbake står bare påstander, uten muligheter for replikering….

LES VELDIG NØYE DENNE SETNING TERJE:
Since Ibn al-Haytham (Alhazen, 965–1039), one of the key figures in the development of scientific method, the emphasis has been on seeking truth:

Truth is sought for its own sake. And those who are engaged upon the quest for anything for its own sake are not interested in other things. Finding the truth is difficult, and the road to it is rough.[8]

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

“and the formulation and testing of hypotheses.[3]” HER ER VI KJEMPESTERK, istand som vi er til å tenke ute av boksen.
Ja på hypoteser er Dere «gode», men ikke på testingen.

“These steps must be repeatable in order to dependably predict any future results.”
(Bygg en modell, i fullskala. Sett fyr på bygning # 2, og se om du klarer å få bygning # 7 til å falle med det)»
Nei!(til ditt tillegg i parantes) Fordi det ikke er praktisk, for mange ukjente variabler.

«LES VELDIG NØYE DENNE SETNING TERJE:
Since Ibn al-Haytham (Alhazen, 965–1039), one of the key figures in the development of scientific method, the emphasis has been on seeking truth:» Ja nemlig, men legg merke til årstallet! Mye har skjedd siden da, og den vitenskapelige metoden har blitt mye bedre. Dette var forøvrig i glansperioden til islam, før Imam Hamid al-Ghazali førte islam ut uføre, et uføre de fortsatt ikke har klart å komme ut av.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

Ingen ved sine fulle fem avvise den vitenskapelige metode.Ingen,og hvorfor skulle de gjøre det? Metoden er ikke problemet,og har aldri vært det,selv om den enda er ufullendt,og for alltid vil forbli det.Om vår kjente utvikling ligger 50 år bak i tid er egentlig uvesentlig.
Problemet er som alltid de som manipulerer den vitenskapelige metode,og de som får de til å gjøre det.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Terje S,
Du må først lese «Vårt grunnsyn»:
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

Vi fronter bevissthetsparadigmet og en kommende åndsvitenskap; vi tar avstand fra naturalisme og dens scientisme.
Wiki-artikkel om scientisme:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientism

Vi er selvsagt positive til naturvitenskap og utforskning av fysiosfæren, selv om vi velger å betrakte disse fra et åndvitenskapelig perspektiv. Likeså med alle anvendte vitenskaper og den teknologiske utvikling.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Har lest «grunnsynet» tidligere.

Mistroen til den vitenskapelige metoden er når vitenskapen settes til side der det blir konflikt mellom resultatene og det dere tror fra før. At dere stter stor pris på den teknologiske utviklingen er jeg ikke i tvil om.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Terje S

Forklar i detalj hvordan WTC 7 falt ned. Blir moro å se vitenskapen din der.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Terje S

Den teknologiske utviklingen hadde kommet mye lenger om det ikke var for det faktum at politiske interesser hadde stukket så mange kjepper i hjulet.

Vi kunne hatt gratis elektrisitet for mange tiår siden, og den eldgamle forbrenningsmotoren kunne ha blitt byttet ut med langt mer effektiv og ren teknologi. Sult, forurensing og energimangel er alle totalt unødvendige problemer. «Vitenskapen» trenger en enorm reformasjon umiddelbart. Og det er det andre ting som gjør også. Som ditt hode, for eksempel.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Du bare forsterker mitt poeng, takk:-)

Stagnering i teknologisk utvikling grunnet politiske kjepper -inkludert andre kjepper som f.eks religiøse kjepper- har ingenting med vitenskap å gjøre, men det har veldig mye å gjøre med manglende vitenskapelig fortåelse.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Terje
13 år siden

Terje S

Du har rett i at manglende vitenskapelig forståelse virkelig er et problem. Men jeg tror ikke det er et problem som kun gjelder konspirasjonsteoretikere, slik du ganske så ironisk uvitenskapelig påstår. Jeg tror det er et generelt problem, til tross for stadig bedre utdannelse i befolkningen. Utdanning i seg selv gir ikke nødvendigvis vitenskapsteoretisk forståelse. Kanskje ville undersøkelser (vitenskapelige sådann) vist at konspirasjonsteoretikere har _bedre_ vitenskapelig forståelse enn snittet?

Dessuten synes jeg det er på tide med en debatt rundt vitenskapens ideologiske fundament. Særlig savner jeg den kritiske holdningen til den vitenskapelige metode blant dens fremste tilhengere. De mest ortodokse tilhengerne til den vitenskapelige metode er de som er minst kritiske til dens ideologiske fundament. De har et nesten religiøst forhold til den altomfattende gyldigheten til metoden. For meg fremstår det hele som herlig ironisk.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

«Men jeg tror ikke det er et problem som kun gjelder konspirasjonsteoretikere, slik du ganske så ironisk uvitenskapelig påstår.» Det har jeg ikke påstått heller, men du har helt rett at utdanning i seg selv ikke nødvendigvis gir vitenskapelig forståelse. Hva er nytten av å ha vitenskapelig forståelse om man ikke benytter det? For om du har rett i at konspirasjonsteoretikere i snitt har bedre vitenskapelig forståelse, kommer det svært dårlig fram i debatter.

Hva er galt med den vitenskapelige metoden? hvordan mener du den kan forbedres?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Det er mye vitenskapelig materiale som kommer fra nyutdannede forskere.Mye av det er også høyst interessant!,Riktignok blir det lite omtalt i media,men det er som det pleier å være.Ikke noe galt med utdanningen ,forsåvidt,selv om noen premisser sikkert kan diskuteres.. Jeg er i midlertid ikke den rette til å påstå at noen av de er feil,jeg bare tror det.
Det er de stooore,kjente forskerne som blir oppslag i media.Det er de som blir blåst opp som de gedigne sannhetsvitnene,og det er også de samme som har blitt store fordi de de har hatt gode hjelpere-som har gjort dem store. Det er også en p å s t a n d,men den skal jeg stå for!
Utdannelsen gir altså vitenskapelig forståelse,men som det bestandig har vist seg,så er ikke vitenskapen bedre enn den tiden den ble oppdaget i. De fleste vitenskapsmenn pr i dag,som alle dagen baserer seg på det som er oppdaget pr i dag,og reflekterer over fremtiden basert på det vi vet i dag.Derfor er det nesten underlig at vitenskapen i det hele tatt g å r framover,men til slutt så gjør den det likevel. Det er ikke så mange århundrer siden alt vitenskapelig arbeide måtte filtreres gjennom den katolske tro for å bli anerkjentm,og hva er egentlig forskjellig fra det i dag?? Opponentene blir ikke brent,eller torturert til «riktig» standpunkt lenger,men det er ellers liten forskjell. Det er mengder av vitenskapsmenn,og kvinner i dag som er i sterk opposisjon til de anerkjente forskerne,men de er aldri i søkelyset hos vanlig media.At de er holdt nede med vilje,er det vel liten tvil om.Det er bare slik det bestandig har vært det! Om en anerkjent forsker kommer ut med et resultat som er i sterk opposisjon til det «godkjente»,da forsvinner han fra medias søkelys,eller så forsvinner han helt!.Alternativt; han/hun blir diskreditert,eller bare nevnt i bisetninger i main stream-media. Et eneste hederlig unntak i en gal vitenskapsverden er Steven Hawking,og hva som holder ham i live-er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Uenur, det er derfor det er nyttig å forstå hva vitenskap er og hvordan det fungerer. Vi er mennesker, forskjellige individer, vi påvirker og påvirkes av alt og alle, forskere inkludert…., men over tid går det riktig vei, om den som «holdes nede» faktisk har rett, så kommer det for en dag uansett, fordi framskritt er avhengig av det.
Og de som er anerkjent og høster all ære overlever ikke lenge dersom de ikke har rett, et godt eksempel er Trofim Lysenko.

Najam Samiuddin
Abonnent
13 år siden

None-ting vil forandre seg, om dumme folk fortsetter hele tiden å velge inn og ha konger av samme folket.

David Cameron’s Roots in Jewish Banking, Opium
http://www.henrymakow.com/david_camerons_roots_in_opium.html

Yaudi means Jewish in Arabic. Saudi is just a variant of that word.
http://just-another-inside-job.blogspot.com/2008/12/zionist-rulers-of-arabia.html

The Internet is abuzz regarding the 2008 moving «Knowing» that includes a scene in which actor Nicolas Cage is watching the news on television. The clock shows 11:59 when the anchor announces a devastating fire burning out of control in the gulf. Then the clock flips to 12:00, and the anchor says «that story leads our headlines at the top of the hour.»

Midnight has long been associated with end times. With the «doomsday clock», the closer the clock is to midnight, the closer the world is estimated to be to global disaster.

One of the interesting things about the New World Order connivers is that for some reason they believe they must announce what they’re going to do before they do it to you.

Often, this predictive programming is done through the medium of Hollywood.

Nicholas Cage i film Knowing
http://www.youtube.com/watch?v=ZaR0mKPHnSU#t=1m11s

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Terje S

Ditt problem er at du innbiller deg at det som blir presentert som «det siste nye» (iphones, LCD TV, hybridbiler og annet tøys) virkelig er det siste nye.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Hva er det du snakker om egentlig?

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Myndigheter og deres profitterende medløpere har gjennom flere år fulgt en sexsidig strategi

– Det utvikles stadig mere effektive metoder til å overvåke enkeltmennesker

– En beslutter stadig tettere overvåkningstiltak mot enkeltmennesker der teknologien tas ibruk.

– En utvider stadig mer definisjonene på hva som er sykelig eller kriminelt.

– En hisser opp frykt mot sykdom, pysykisk syke, avvikere og kriminelle hvor en bruker de sterkt utvidete definisjonene.

– En bruker fykten til å skape aksept for overvåkning og frihetsberøvelse.

– En bruker kampanjesakene og den skapte frykten og hysteriet for å avlede folks oppmerksomhet bort fra tiltak myndighetene iverksetter og fra virkelige problemer i samfunnet.

——————————————————————————————

De områdene som en stadig har utvidet definisjonene og stadig mer opphisset til hysterie for å skape aksept for overvåkning, er følgende i kronologisk orden-

– En begynte med området sexualle overgrep mot barn og barneporno, hvor en systematisk har løyet om omfang og skadevirkninger, samtidig som en har utvidet definisjonene til det absurde og hisset opp et generalt hysteri.

– Det neste området en gikk igang med var terrorisme hvor en også systematisk har hisset opp en generell frykt og også her utvidet definisjonene på terrorisme til det absurde.

– Så manet en frem globaloppvarmingsspøkelset for å skape hysteri.

– Så begynte en å skape frykt og hysteri mot smittsomme sykdommer.

– Nå er en fullt igang med å utvide definisjonene på sinnsykdom slik at alle mennesker som er originale eller individualister kommer under en eller annen sykdomsdefinisjon, samtidig som at en også her hiser opp til en almen frykt.

Det som er felles for disse sakene, er at de alle inneholder en snev av sannhet, kanskje ca 20%, og denne sneven av sannhet bruker myndighetene tuk å få folk til å tro de 80 % løgn som serveres.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Thomas,
Du må ta kommando over dette kommentarfeltet, ellers blir alt annet enn fordypelse i NWO-emnet diskutert her.

For de som vil diskutere vitenskap, er kommentarfeltet til denne artikkelen mer egnet?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/er-vitenskapen-styrt-av-paradigmer-dogmer-eller-nwo-direktiver/

Jonny
Jonny
Abonnent
13 år siden

Skal ikkje vere noko til matamatikker for og skjønne at kabalen ikkje går opp. Her i landet har ein sagt i over 50 år, et opp maten din , tenk på dei som sultar i afrika. Vel ingenting har skjedd. Er det da rett styre? Vi har styrt skuta slik at vi ikkje har mat til oss sjølv eingong lenger. Er det da styre i heile tatt?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Terje S sier:
30. 05. 2010 klokken 00:47

«Hva er det du snakker om egentlig?»

Virkeligheten.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Det fikk du ikke fram i tilfelle, jeg leste bare en tvetydig påstand.

« Forrige artikkel

Galskapen er komplett-pulsen på jorden idag

Neste artikkel »

Demonstrasjon mot politistat og masseovervåkning

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x