Bla i tag

lungepest

Lungepest-epidemi i Ukraina bortforklares

Lungepest-epidemien som har brutt ut i november 2009 i Ukraina bortforklares offisielt som svineinfluensa av myndighetene og WHO.

Svineinfluensaen: En kronologi

Svineinfluensaviruset A(H1N1) var ikke bare et designet labvirus, det ble også plantet ut blant mennesker.