Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Den nordiske modellen: Vellykket demokratisk blandingsøkonomi

Kalle Moene, professor i økonomi og leder for ESOP, er den mest markante forsker og talsperson for Den nordiske modellen. Foto: Knut Fjeldstad.

PROUT-visjonen: Blandingsøkonomi med fokus på kooperativer og økobevissthet

Hvilken økonomisk politikk tjener befolkningsflertallet og hensynet til miljøet og naturen best? Hvilken økonomisk politikk ønsker du å finne i samfunnet på den andre siden av elven?

Reinert identifiserer hovedfaktorene i evolusjonær nasjonaløkonomi

Erik S. Reinert beskriver hovedfaktorene som har gjort de rike landene rike.

Giza-komplekset fotografert fra vestsiden, med Kairo på østsiden og Den store pyramiden helt til venstre.

Giza-komplekset: Hvem, når, hvordan, hvorfor?

Giza-komplekset fotografert fra vestsiden, med Kairo på østsiden og Den store pyramiden helt til venstre.

HIV-testenes verdiløshet og vilkårlighet

I denne andre av foreløpig fire artikler om HIV-AIDS ser vi nærmere på HIV-testene. Den amerikanske tungvektsbokseren Tommy Morrison måtte gi opp karrieren etter å ha testet positivt i 1996. I 2007 tok han opp igjen hanskene etter å ha testet negativt fire ganger, og utfordrer HIV=AIDS-dogmet.

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse

Vi ser nærmere på hva en holistisk modell for helse og sykdom innebærer, og hvorfor skolemedisinens metafysikk må avvises.

Ancient Aliens: Sesong 4

Sesong 4 består av ti nye episoder med dykk inn i fortidens mysterier som etablissementet har valgt å ignorere eller latterligjøre.

1 3 4 5 6 7 12