Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Epigenetikk: hvordan du og omgivelsene styrer genene

Det er ikke genene som styrer hva de selv brukes til, men signaler fra omgivelsene, hvilket inkluderer psyken og troen til organismens eier.

Intervju med NWO-forskeren Will Banyan

Eliten i USA har alltid vært splittet i synet på transnasjonale organer som Folkeforbundet og FN, en splid som de færreste NWO-forskere har fått med seg.

Påskens opphav i Egypt for 3600 år siden

Påske, fra hebraisk P-S-H, "å passere". Ved å smøre blod på dørstolpene ville Herren eller rottene passere huset, fremfor å trenge inn i det.

Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer

Millioner av kvinner i tre utviklingsland trodde på midten av 1990-tallet at de fikk vaksine mot stivkrampe,
men fikk i stedet en vaksine på prøvestadiet som fremmer abort. I 2014 hevder kenyanske katolske leger og biskoper at historien gjentas i Kenya.

Sekulær humanisme – ”skeptisisme” – konspirasjonsfornektelse-bevegelsen

CSI/Skepsis-bevegelsen liker tryllekunstnere, ut fra den logikk at alt som KAN fakes MÅ være fake.

Ningforumet Bakkemannskapet åpnes!

Ning-plattformen er genial som diskusjonsforum og sosial møteplass, og kan formes til å bli et lite online-akademi.

Starchild Skull DNA-testet: ikke fra Jorden!

Starchild-skallen til venstre; Homo sapiens voksen kvinne til høyre. Begge er 900 år gamle og ble funnet sammen i en forlatt mexicansk gruvetunnel.

ET-mumie funnet i Peru

Skjelettets mange særegenheter utelukker at dette er Homo sapiens med et syndrom.

1 4 5 6 7 8 12