Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer

3.7K visninger
10 minutter lesetid
4

Oppdatert: 22. november 2014.

På 1980-tallet var den indiske immunologen Gursaran Talwar ledende i forskningen med å utvikle en steriliseringsvaksine som danner antistoffer mot hCG-hormonet. Vaksinen var ferdig utviklet og klinisk utprøvd i 1994. Vaksinen ble så på midten av 1990-tallet brukt på millioner av kvinner i Nicaragua, Mexico og Filippinene, kamuflert som en ordinær tetanusvaksine. Disse vaksine­kampanjene ble overvåket av WHO. Den 4. november 2014 utstedet Kenya Catholic Doctors Association en offisiell meddelelse der de anklager WHO, UNICEF og den kenyanske regjeringen for å ha sterilisert 1 million kenyanske kvinner, kamuflert som en tetanusvaksine-kampanje.

 

1) Vaksine-steriliseringskampanjene på midten av 1990-tallet

J. A. Miller, korrespondent for den US-baserte romersk-katolske aktivistorganisasjonen Human Life International (HLI), publiserte sommeren 1995 den oppsiktsvekkende artikkelen Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?. I første halvdel av 1990-tallet var Verdens helseorganisasjon (WHO) hovedansvarlig for flere massevaksinasjonskampanjer mot tetanus (der stivkrampe er det karakteristiske symptomet) i flere utviklingsland, bl.a. Nicaragua, Mexico og Filippinene. I 1994 ble en representant for HLI i Mexico mistenksom ang. formålet med denne vaksinekampanjen, og fikk innholdet i vaksinen undersøkt av flere kjemikere. Det viste seg at vaksinen inneholdt graviditets­­hormonet hCG, som forekommer naturlig i kroppen og som forhøyer østrogen­nivået under hele svangerskapet (Wiki: Humant chorion-gonadotropin).

 

To spørsmål meldte seg umiddelbart: 1) Hva gjorde hCG-hormonet i en vaksine som ble presentert som en ordinær tetanusvaksine? 2) Hvorfor ble tetanusvaksinen kun gitt til kvinner i fruktbar alder; og ikke til menn eller barn?

 

Mens kroppens eget hCG er essensielt for svangerskapet, vil eksternt tilført hCG under visse betingelser oppleves av kroppen som et fremmedlegeme (antigen). Kroppen reagerer da med å produsere antistoffer mot antigenet. Disse antistoffene angriper da også kroppens eget hCG, hvilket har en abortfremmende virkning.

 

Den mexicanske HLI-avdelingen rapporterte sine funn til HLIs hovedkvarter, og derfra ble funnene sendt videre til avdelinger og medlemmer i over 60 land. Det kom da inn lignende rapporter fra Filippinene der 3-4 millioner kvinner nylig hadde blitt vaksinert, og fra Nicaragua der myndighetene siden 1993 hadde gjennomført sin egen vaksinasjonskampanje. Også på Filippinene og i Nicaragua hadde vaksinen som ble presentert som tetanus­vaksine bare gitt til kvinner i fruktbar alder.

 

Hvordan WHO og de nasjonale myndigheter forsvarte seg mot anklagene, og ble drevet fra skanse til skanse der de stadig måtte komme med nye innrømmelser, kan den interesserte lese mer om i Millers artikkel.

 

I 1996 innrømmet en person, Antonio de los Reyes, som tidligere hadde vært ansatt i en offentlig filippinsk organisasjon for befolkningskontroll, at han hadde deltatt i slike eksperi­menter, Former population control official affirms Philippine vaccine scandal (The Interim, 1996). Reyes uttaler bl.a:

 

”Utviklingshjelp ble ofte bare gitt til de myndigheter som godtok befolknings­kontrolltiltak”.

 

2) Gursaran Talwars arbeid med steriliseringsvaksiner

Sjefsforskeren på hCG-prevensjonsvaksine har siden 1980-tallet vært den indiske immuno­logen Gursaran P. Talwar (født 1926). Talwar og medarbeidere publiserte i 1994 en artikkel der de annonserte at vaksinen var ferdig utviklet og klinisk utprøvd, A vaccine that prevents pregnancy in women.

 

Talwars arbeid er ingen hemmelighet, på den medisinske databasen PubMed kan man søke på hans navn («Talwar GP») og få opp en liste på 397 artikler pr. november 2014. På 1990-tallet fikk han publisert 15-20 artikler pr. år, omtrent halvparten av dem er relatert til eksperimenter med en vaksine for fødselskontroll. I 1997 publiserte han artikkelen Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage (Human reproduction Update). Her diskuterer han flere typer hCG-vaksiner som er under utprøvning på mennesker, der et tetanus- eller difteritoksoid brukes som bærer av de aktive ingrediensene. Et toksin er et gifstoff som utskilles av en bakterie. En modifisert versjon av giftstoffet der toksiteten er fjernet, men evnen til å fremkalle en immunrespons er beholdt, kalles et toksoid.

Gursaran P. Talwar har siden 2006 gjenopptatt arbeidet med hCG-vaksinen.

 

Var det en slik type hCG-prevensjonsvaksine, med et tetanustoksoid inkludert som bærer, som ble brukt på kvinner i fruktbar alder i Nicaragua, Mexico og Filippinene, kamuflert som en tetanusvaksine? Det hele overvåket av WHO?

 

I en artikkel fra 2007 i online-magasinet Outlook kan man lese at Talwar ble tvunget til å skrinlegge forsøksfasen av hCG-vaksinen på 1990-tallet, men at han siden 2006 har gjenopptatt arbeidet, Immaculate Injection? A new anti-pregnancy vaccine may yet be a trusted contraceptive (29. oktober 2007). Ifølge artikkelen har kvinnelige aktivister i skarpe ordelag kritisert at under forsøksfasen på 1990-tallet ble kvinnene som ble vaksinert villedet om hva vaksinen gjaldt.

 

3) US-milliardærenes store iver til å vaksinere og befolkningskontrollere Den tredje verden

Milliærdærene i USA står i kø for å pushe vaksiner og prevensjonskontroll på befolk­ningene i utviklingsland, mens de fortsetter den økonomiske utplyndringen som før. Milliardærer som Bill Gates, Ted Turner, Warren Buffett etc. har samlet seg i GAVI Alliance, et samarbeids­prosjekt med WHO og myndighetene hvis formål er å vaksinere flest mulig i Den tredje verden (Wiki: GAVI Alliance). På den elitære TED-konferansen i 2010 uttalte Bill Gates (video-snutt):

“The world today has 6.8 billion people. That’s heading up to about nine billion. Now if we do a really great job on NEW VACCINES, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent!”

Milliardærer som Bill Gates vil gjerne redusere befolkningsveksten med bl.a. nye vaksiner.

 

Den generelle forståelsen av formålet med vaksiner og helsetjenester er at de skal forlenge liv, forbedre livskvaliteten, hindre barnedødelighet, slik at flere skal kunne nå voksen alder og repro­dusere seg. Men i kunnskapsuniverset til Bill Gates er det visst motsatt. Når ble vaksiner et instrument for å stoppe befolkningsveksten?

 

All erfaring viser at de tre viktigste betingelsene for å få kvinner til ikke å ønske flere enn 2-3 barn, er kjønnslikestilling, utdanning og økonomi. Først når kvinnene har blitt hjulpet ut av kjønnsundertrykning, uvitenhet og fattigdom, begynner de å priori­tere hvilken livskvalitet de kan gi barna sine fremfor å ville sikre familiens økonomi ved å få flest mulig barn i håp om at noen vokser opp og kan bidra. Men ingenting tyder på at den amerikanske milliardær­klubben prøver å bekjempe nyliberalistisk politikk eller prøver å avvikle regional og global frihandel, hvilket er de fremste instrumentene for å holde Den tredje verden nede i fattigdommen. Hva gjør den amerikanske milliardærklubben for å fremme kvinnenes likestilling og gi dem utdanning?

 

Så hva ligger bak disse årlige donasjonene på milliarder av dollar for å få Den tredje verden mest mulig vaksinert? Er det frykten for at befolkningene selv skal konsumere landenes råvarer, hvilket oppfattes som en trussel mot USAs vitale interesser? Det er ikke befolknings­størrelsene i seg selv som plager milliardærene, men hva befolkningene konsumerer av begrensede råvarer.

 

4) 2014: Sniksterilisering med “tetanusvaksine” i Kenya?

Globalt dør ca. 58.000 nyfødte og et ukjent antall mødre hvert år pga. tetanus. Pr. juni 2014 er disse dødsfallene begrenset til 24 land, og i regi av WHO foregår en internasjonal vaksine-kampanje for å utrydde maternal og neonatal tetanus. Denne kampanjen er omtalt nærmere i en artikkel fra august 2014 i The Lancet av Thwaites et al., Maternal and neonatal tetanus.

 

Grunnen til at mor vaksineres, er at antistoffer som mor danner mot vaksineantigenet overføres i morkaken fra mor til fosteret, slik at barnet fødes med beskyttelse og unngår stivkrampe som nyfødt. Det holder ikke å vaksinere det nyfødte barnet, da barnet ikke vil kunne opparbeide seg en immunitet raskt nok for den første, sårbare tiden. Vaksine til spedbarn vil imidlertid gi beskyttelse mot senere eksponering for bakterien som kan gi stivkrampe. Slik vaksinering er praksis i mange u-land hvor det er vanlig å føde utenfor fødeinstitusjon/sykehus, og hvor det er vanskelig/umulig å ha samme hygieneforhold under og etter fødsel som man for eksempel prakti­serer på norske sykehus.

 

Våren 2014 ble kenyanske katolske leger mistenksomme når det gjaldt en pågående nasjonal tetanusvaksine-kampanje sponset av regjeringen. De sendte inn seks eksemplarer av vaksinen til to medisinske laboratorier, ett i Nairobi og ett i Sør-Afrika. Det viste seg at alle de seks eksemplarene inneholdt spor eller komponenter av hCG-vaksinen.

 

Kenya Catholic Doctors Association utstedet den 4. november 2014 en offisiell meddelelse via Matercare International, Catholic Doctors Speak: Tetanus vaccination campaign is all about population control‏. Deres talsperson, Dr. Muhame Ngare, som er gynekolog og fødselslege ved Mercy Medical Centre i Nairobi, uttalte i meddelelsen:

“Dette bekreftet vår verste frykt, at denne WHO-kampanjen ikke dreier seg om å utrydde neonatal tetanus, men er en grundig koordinert og ressurssterk øvelse i populasjonskontroll gjennom massesterilisering ved bruk av en bevist fertilitetsregulerende vaksine. Denne evidensen ble presentert for helseministeren før den tredje runden med vaksinering begynte, men ble ignorert.»

 

De kenyanske katolske legene og biskopene er pro-vaksinasjon, så dette er ikke et antivaksinasjonsutspill. Som Ngare selv uttaler:

“Enten lyver vi, eller så lyver regjeringen. Men spør deg selv: «Hvilken grunn skulle katolske leger ha for å lyve? Den katolske kirke har vært her i Kenya og sørget for helseomsorg og vaksinasjon i over hundre år, lengre enn Kenya har eksistert som en nasjon.”

 

Ngare stiller mange spørsmål. Hvorfor gis vaksinen bare til jenter fra 15 år og opp, og til kvinner i fruktbar alder? Foreløpig har 1 million jenter og kvinner i Kenya fått vaksinen. Planen er at 1,3 millioner kvinner til skal vaksineres. Hvorfor er det så mye hemmelighets­skremmeri rundt dette vaksineprosjektet, fremfor den vanlige fanfaren i offentlige media som følger med de nasjonale vaksinekampanjer? Hvorfor deles ikke vaksinene ut til de lokale medisinske stabene? I stedet blir vaksinasjonen utført av egne operatører som kommer og forlater stedet med politieskorte!

 

Biskopene for Den katolske kirke i Kenya – ledet an av biskopen av Embu, Paul Kariuki Njiru – har nå gitt de katolske legene sin støtte og følger opp saken.

 

Oppdateringer:

1) Den 10. november 2014 kom WHO med et foreløpig svar: TT Vaccine Controversy by the Catholic Church of Kenya. Her informerer de bl.a. om at dette ikke er en tetanusvaksine-kampanje rettet mot hele befolkningen, men en kampanje for å forhindre maternal og neonatal tetanus. Dette skal være forklaringen på at bare kvinner i alderen 15-49 år får vaksinen. Kampanjen består av tre faser: Fase 1 begynte i september 2013, Fase 2 begynte i mars 2014, og Fase 3 begynte i oktober 2014. De hevder at resultatene av laboratorie-analysene ikke gir grunnlag for å anta at noe galt eller suspekt har foregått.

 

2) Helseministeren har opprettet et team av lab-eksperter som sammen med de interesserte parter skal foreta tester på den kontroversielle vaksinen. KBC (12. november 2014): Govt to jointly test controversial Tetanus Vaccine.

 

3) Dr. Ahmed Kalebi, som er ansatt i et av laboratoriene som testet noen av vaksinene, forteller til Daily Nation at vaksinene ble testet og tolket som om de var menneskelige prøver, da staben ikke ble informert om at disse prøvene var fra vaksiner. «Vi testet disse prøvene som om vi ble bedt om å bestemme graviditet… «en tallverdi i én test kan ikke tolkes til å bety nærværet eller fraværet av et element i en annen test». Vaksineprøvene burde i stedet ha blitt sendt inn til andre labora­torier som har etablerte prosedyrer for å analysere innholdet i vaksiner. Testene på de aktuelle vaksinene ble altså utført på feile premisser og i inadekvate laboratorier. Daily Nation (15. november 2014): Church mis­interpreted test results: Doctor.

 

Informasjonen fra Kalebi om at vaksinene ble testet og tolket som om de var menneskelige prøver, forklarer det noe merkelige svarbrevet fra WHO den 10. november 2014. Det synes som om WHO har antatt at vaksineprøvene som ble sendt inn til laboratoriene var menneskelige prøver av dem som hadde mottatt de suspekte vaksinene, og så har tolket labresultatene i lys av dette. Men det er ingen grunn til at tetanus­vaksinene skal inneholde spor eller komponenter fra hCG-hormonet, så konspirasjonsanklagene står fremdeles sterkt.

 

4) Jeg sendte følgende spørsmål inn til ZetaTalk Chat for å få zetaenes kommentar på saken: «Blir kenyanske kvinner nå sterilisert, kamuflert som en vaksinekampanje for å utrydde maternal og neonatal tetanus?» Følgende svar ble publisert i ZetaTalk Chat 22. november 2014:

 

“Eksperimenterer Verdens helseorganisasjon (WHO) med å sterilisere kvinner i Den tredje verden med tetanusvaksine? Nei, men dette er en enorm organisasjon, som omfavner mange land med varierende agendaer og som rekrutterer assistanse fra mange organer med varierende agendaer. WHO er et koordinerende organ, ikke et sammenholdende organ, og oversikt svikter. Populasjonskontroll er et eget tema, ellers vil resultatet være hungersnød. I India betales nå kvinner for at de lar seg sterilisere, hvilket nylig nådde pressen da rottegift ved et uhell ble gitt via antibiotiske tabletter til disse pasientene. Kina har i flere tiår hatt en ett-barn-politikk da landet ikke kan fø sin enorme befolkning.

Befolkningskontroll er en nøkkelagenda-sak blant verdens elite, som ser at regioner i verden uten etablerte praksiser i svangerskapsprevensjon har en eksplosiv folkeøkning. Dette truer verden, på mange måter. Det er kjent at i tungt industrialiserte land har populasjons­veksten falt til under null da for mange barn truer levestandarden. Dette er tilfelle i Japan, det meste av Europa, Russland, og senest i USA. Men i nasjoner der innbyggerne lever i tyngende fattigdom – som på Filippinene, i Midt-Østen, Sør-Amerika, og spesielt i Afrika, er befolkning­sveksten eksplosiv.

Den katolske kirke, som ikke en gang tillater gifte par i å frigjøre seg fra seksuell spenning eller dele deres kjærlighet slik det var Guds mening dersom dette ikke kan resultere i unnfangelse, er definitivt imot en hver form for prevensjon. Kirken er dominerende på Filippinene og i Sør-Amerika og forsøker å presse seg frem i Afrika. Det bør ikke komme som noen overraskelse at et steriliserings­eksperiment – en serie med tetanus­injeksjoner i løpet av en kort tidsperiode – vil provosere Den katolske kirke. Steriliserings­programmer, kamuflert på alskens måter, vil ikke opphøre, heller ikke Den katolske kirke. Men det vil være jordskorpe­forskyvningen og hungersnød i stor skala som kommer til redusere verdens­­befolkningen i den nære fremtid.”

 

Kilder og ressurser:

Kenya høsten 2014:

* ZetaTalk Chat 22. november 2014.

* Daily Nation (15. november 2014): Church misinterpreted test results: Doctor.

* KBC (12. november 2014): Govt to jointly test controversial Tetanus Vaccine.

* WHO (10. november 2014): TT Vaccine Controversy by the Catholic Church of Kenya. 8 sider.

* LifeSite (6. nov. 2014): ‘A mass sterilization exercise’: Kenyan doctors find anti-fertility agent in UN tetanus vaccine.

* Matercare International (4. nov. 2014): Catholic Doctors Speak: Tetanus vaccination campaign is all about population control‏.

* Kenya Today (4. nov. 2014): CATHOLIC church WARNING: Neonatal tetanus Vaccine by WHO is DEADLY and bad for women reproductivity.

* The Liberty Beacon (20. okt. 2014) v/ Christina England: Kenya Government Caught Using Tetanus Vaccinations to Sterilize Women.

 

Millidærene som fronter vaksinasjon og befolkningskontroll:

* Engdahl, F. William (2010): Bill Gates talks about ‘vaccines to reduce population’.

* Taylor, Daniel (2010): Vaccinate the World: Gates, Rockefeller Seek Global Population Reduction.

 

Gursaran Talwar og hans steriliseringsvaksine:

* Outlook India.com (2007): Immaculate Injection. Om arbeidet til Talwar.

* Talwar, GP (1997): Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage.

 

Vaksine-steriliseringskampanjer på midten av 1990-tallet:

* The Interim (1996): Former population control official affirms Philippine vaccine scandal.

* Miller, JA (1995): Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?.

* WHO (1993): Fertility Regulating Vaccines. 60 siders rapport fra et møte i Geneve, Sveits, 17.-18. august 1992.

 

 

Artikkelen over inngår i Rolf Kenneth Myhres vaksine-essay

Vaksine­­paradigmet og vaksiner (2014)

 ******

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Fint at du oppdaterer med saken fra Kenya. Dette føyer seg inn i rekken av “avsløringer” på flere plan. Ser vi begynnelsen på slutten til denne monstrøse konspirasjonen mot menneskeheten tro?

« Forrige artikkel

Folkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi

Neste artikkel »

Toulouse-skytingen: Den offisielle historien om drapet på Mohamed Merah er en løgn

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x