Folkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi

10087 visninger
13 minutter lesetid
68

Norge forbereder seg på en ny omgang med massevaksinering mot en kommende influensa som få kjenner til. Helsemyndighetene har ikke bestemt hvilken vaksine som eventuelt skal benyttes. 

– Vi forbereder oss med dette på en ny mulig pandemi, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Årsaken til massevaksineringsplanene skal være frykt for at en ny runde med influensa skal ramme landet, står det i en artikkel på NRK nyheter.

Det hadde vært mer forståelig om årsaken gjaldt at en faktisk epidemi herjet landet, men vi snakker altså her om en frykt for influensa, og kun i følge FHI.

Hva slags influensa det blir, og når den eventuelt kommer, vet man ikke, opplyser Folkehelseinstituttet. Samtidig mener de likevel at denne nye «epidemien» (som foreløpig befinner seg på fryktstadiet) kan ligne på svineinfluensa. Det ville vært svært så beleilig om den nye epidemien liknet svineinfluensa ( H1N1), ettersom Norge skal ha et lager på 2,9 millioner ubrukte Pandemix-vaksiner (den typen som fremkaller narkolepsi hos barn og unge) til en verdi av over 200 millioner kroner, i følge VG.

Disse vaksinene skal ifølge folkehelseinstituttet destrueres men de opplyser ingenting om når dette skal skje eller om når vaksinene går ut på dato og må destrueres som farlig spesialavfall.

 

Får massiv kritikk

Norske helsemyndigheter får mye kritikk etter forrige massevaksinasjon mot svineinfluensa. Både for å ha brukt en vaksine mange mente ikke var godt nok testet og for å ha kjøpt inn altfor mange vaksinedoser. Det ble kjøpt inn 2 doser til hver nordmann.

Likevel er norske helsemyndigheter nå i gang med å planlegge en ny runde med vaksinering for å «forhindre» en ny, liknende influensaepidemi.

Toppen av arroganse er at nyheten om massevaksineringsplanene kommer som et drypp midt oppi en vanvittig oppvask fra den forrige svinesprøyte-skandalen, som resulterte i at mange barn er blitt kronisk syke. Det kan også nevnes at vårt naboland Sverige også er i full gang med planer om massevaksinering.

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8000776

Vaksinepresset øker

I denne tidligere artikkelen på Nyhetsspeilet er planene om det nye nasjonale vaksineregisteret beskrevet, sammen med det økende vaksinepresset som foreldre og barn nå utsettes for gjennom media og det offentlige.

Artikkelen tar for seg anbefalingene til folkehelseintituttet av nyere dato.

 

Pampers-bleier med innebygget «vaksine-støtte» sjokkerer

I et samarbeid med UNICEF lover nå pampers at de skal «spandere en vaksine» for hver solgte pakke med bleier.

Med FN-organet UNICEF som tillitsskapende trekkplaster reklameres det på bleie-pakkene Pampers med at "et barn vil få en vaksine-injeksjon (som ellers ikke ville ha blitt gitt) som en følge av at DU har kjøpt en pampers-pakke.

Gå i butikken og se selv. Galskapen vil ingen ende ta. Slik skal foreldre lures eller tvinges til å finansiere vaksinering av barn via et uskyldig bleieinnkjøp. Det står ingenting om hvilke vaksiner det eventuelt måtte gjelde, men mottager-ofrene vil være barn som så ofte ellers.

 

Heroin-vaksine på trappene

En kan undre seg om den globale makteliten på denne måten ønsker å ta ansvar for sin kontroll av narkotikahandel verden over (som bl.a. er beskrevet her). Vaksinen utvikles med økonomisk støtte fra den meksikanske regjeringen og fra det nasjonale instituttet for narkotikamisbruk i USA, ifølge Reuters.

Vaksinen skal gjøre at man ikke lenger får en rus av heroinen. De har foreløpig kun gjort tester på mus, men visstnok med stor suksess, ifølge dem selv. Nå forbereder de tester på mennesker. I Norge jobbes det i hvertfall med lignende prosjekter.

Kilde: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8012718

Vaksine mot nikotinavhengighet

Et annet påfunn knyttet til avhengighet (publisert i 2008) er «nikotinvaksinen» som da ble annonsert og som ingen har sett snurten av foreløpig.

Er det mulig at den ikke virker helt som den skal? Det er naturlig å spørre.

Kilde: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.6253111

I mellomtiden har mange benyttet legemidlet Champix, populært kalt ”antirøykepillen”. Dette har ført til at over 80 personer har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller blitt innlagt på sykehus etter bruk, bare i Norge.

Anvendelse av midlet skal være økende. Kan det kanskje ha sammenheng med de grusomme advarslene på røykpakkene, av typen «Røyking dreper» (uten spørsmålstegn)?

En svært konspiratorisk teori om antirøykekampanjer er at litt nikotin-tjære i lungene beskytter mot barium-støv og eventuelt også mykoplasma-partikler fra chemtrails. Hva tror du?

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8030596

 

Rotavirus-vaksinen: Siste skrik i barnevaksinasjonsprogrammet

Nyheten om enda en ny vaksine til barn har forlengst hatt sine oppslag i media. Denne gangen er det ufarlig omgangssyke som skal forebygges. Det opplyses at  rotavirusvaksinen gir bare gir 75-80 prosents beskyttelse mot rotavirus, men kan ikke love å forhindre omgangssyke. Selv om vaksinen blir innført, vil vi fortsatt ha mange tilfeller av omgangssyke, opplyser folkehelseinstituttet.

Nyhetsspeilet har tidligere gjort grundige undersøkelser rundt innføring av hpv – vaksinen (human papilloma virus) som angivelig skulle beskytte mot forstadiet  til livmorhalskreft.  Sjokkerende funn og bred faglig uenighet var urovekkende. Det faller seg naturlig at vi også tar en nærmere titt på innføring av rotavirusvaksinen i pågående fase.

Rotavirusvaksinen

Vaksinen må gis til barn mellom seks uker og seks måneder hvis den skal virke, og den må gies i to doser for å ha en effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler alle barn å ta vaksinen. . Forslaget er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) anbefaler innføring av vaksinen i sin rapport. Selv om rapporten bekrefter at å innføre vaksinen vil medføre betydelige kostnader, konkluderer den samtidig med at å innføre vaksinen likevel kan være kostnadsbesparende i form av at foreldre ikke får fravær fra jobb ved at barna unngår rotavirus-forårsaket omgangssyke.

Dette er høyst usikre spekulasjoner fra «Kunnskapsenteret», og påstanden blir ikke dokumentert i rapporten.

«Kunnskapssenteret» har heller ingen medisinsk-faglig utredning eller vurdering av om den økte totalbelastningen av vaksine-ingredienser på små barn kan få negative totaleffekter for noen eller mange av barna.

Rapporten er skrevet på bestilling fra folkehelseinstitutttet, og den heter ”Kostnadseffektivitet ved å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.” Det er tankevekkende at det kan forhåndsbestilles konklusjoner basert på kostnadseffektivitet (som om folkehelseinstituttets kompetanse nå er høyere på samfunnsøkonomi enn på klinisk medisin).

Et spørsmål som melder seg er: «Er det mulig at totaleffekten av svekket immunforsvar som følge av massive og tildels hodeløse massevaksinasjoner vil utgjøre en samfunnsøkonomisk kostnad i mangemilliarersklassen?» (Enten økt antall legekonsultasjoner og økt legemiddelsalg pga. økt sykelighet legges inn i regnestykket eller ikke – på pluss-siden eller på minus-siden, stryk det som ikke passer)

I rapporten unngås det å prøve å finne ut om denne vaksinen vil være et rent pengesluk.

I samme rapport står det også at kunnskapssenteret ikke har klart å bestemme seg for om de foretrekker vaksinen Rotarix â(GlaxoSmihKline), eller Rotateq Ò (Merck) (dette er en subtil liten finesse for å fremme inntrykket av at en rotavirus-vaksine skal innføres, selv om det vil stride imot praktisk talt enhver fornuft dersom hensynet er å unngå å gi barn svekket helse).

Hvis folkehelseinstituttet hadde bestilt en rapport som skulle avdekke merutgifter ved å innføre vaksinen, så hadde kunnskapssenteret utvilsomt kunnet levere dette også, med en konklusjon som bestilt.

Det må antas at en slik rapport ville ha vært mer troverdig og bedre begrunnet enn hvis den skulle bli utarbeidet av FHI selv.

Eksempler på fantasifulle tall i rapporten:

– Foreldre til vaksinerte barn vil få en reduksjon i sykefravær på mellom 69 og 73 %

– Staten vil spare kr. 66 000 pr. unngåtte sykehusinnleggelse pr barn.

– Staten vil spare kr 682 000 pr. vunnet kvalitetsjusterte leveår pr barn.

Ingenting av dette kan dokumenteres. Det er ikke redegjort for selve definisjonen av såkalte ”kvalitetsjusterte leveår». De nevnte svekkelser som følge av økt vaksine-ingrediens-mottak hos hvert barn, samt redusert (ikke økt!) livskvalitet og levealder pga. svekket immunforsvar pga. vaksine-ettervirkninger er naturlig nok ikke tatt med i dette høyst spekulative «tenk-på-et-tall» regnestykket, som er praktisk talt uten medisins-faglig forankring.

Legg merke til påstanden om den nette sum av 682.000 kr i kostnadsbesparelse. På omgangsyke? Er det mulig? Hva med jobbfravær pga. barn med forkjølelse? Kunnskapsenteret skriver selv i rapporten at tallene er spekulative. Det er gjerne det eneste i rapporten som er sant.

Les rapporten her (anbefales da det er både tankevekkende og underholdende lesning).

 

Grisevirus funnet i vaksinen

I 2010 skal FDA (food and drug-administration i USA) ha gjort grisete funn i både rotateq Ò og rotarix Ò, som er aktuelle vaksiner for Norge.

Produsentene tar det hele med stor ro, og selv om de ikke vet hvordan grisevirus havnet i vaksinen tror de ikke det er farlig.

Et lite utdrag fra teksten:

«The U.S. Food and Drug Administration reported May 6 2010 that fragments of two types of pig viruses were found in Merck & Co.’s Rotateq vaccine.

One virus is the same one found in GlaxoSmithKline PLC’s Rotarix vaccine in March. The FDA, at the time, recommended doctors stop using that vaccine and use Rotateq instead, even though the agency said it didn’t think the virus posed any safety risks to humans

Sikkerheten til både Rotateq og Rotarix, har blitt sporet av FDA siden en annen vaksine av samme stoffet ble trukket av markedet i 1999. Vaksinen ble knyttet til en økt forekomst av tarminvaginasjon, som er en vridning eller obstruksjon av tarmen som kan være dødelig.

For mer informasjon, klikk her.

 

Vaksiner kan forårsake Kawasakis syndrom

Tilfeller av Kawasakis syndrom som følge av vaksinering er påvist.

Et lite utdrag fra teksten der dette er beskrevet:

«The FDA reports that five cases of Kawasaki syndrome have been identified in children less that 1 year of age who received the RotaTeq vaccine during clinical trials conducted before the vaccine was licensed. Three reports of Kawasaki syndrome were detected following the vaccine’s approval in February 2006 through routine monitoring using the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). After learning about these Kawasaki syndrome reports, CDC identified one additional unconfirmed case through its Vaccine Safety Datalink project. The vaccine label has been revised to notify healthcare providers and the public about the reports of Kawasaki syndrome following RotaTeq vaccination.»

Les mer http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/rotavirus.html

Kawasakis syndrom er en febersykdom hos barn, med utslett, slimhinneforandringer og lymfeknuteforstørrelse. Det foreligger betennelse i kroppens blodårer (vaskulitt). Tilstanden er selvbegrensende og går over av seg selv. Selv om tilstanden går over av seg selv, kan man få senvirkninger uten behandling. Det utvikles utposninger (aneurismer) på hjertets kransårer (koronararteriene) hos 20-25% dersom man ikke får behandling. På sikt kan slike utposninger gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommen ble første gang beskrevet i Japan på 1960-tallet.

Sykdommen rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, 85% er under fem år. Enkelttilfeller hos voksne er beskrevet. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 tilfeller per 100.000 under fem år. Forekomsten av sykdommen varierer i løpet av året, med topper vinter og vår. Syndromet er hyppigst hos asiater, litt sjeldnere blant fargede og lavest blant hvite.* Forekomsten i Vesten er imidlertid økende. *I forbindelse med vaksinering kanskje ?

Kilde: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/kawasakis-syndrom-12878.html

 

Inhabilitet i ekspertgruppen som anbefaler innføring av Rotavirusvaksinen

Arbeidsgruppen er sammensatt av 8 personer. Av de åtte skal to ha betydelige interessekonflikter i form av betalte foredrag sponset av legemiddelfirmaer, deltakelse på kongresser i utlandet betalt av legemiddelprodusenter, osv. Dette i følge folkehelseinstituttet. Se detaljert liste under:

Astrid Realfsen, helsesøster, Bergen (Landsgruppen for helsesøstre, Norsk sykepleierforbund). Ingen interessekonflikter.

Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter.

Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus.

Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag.

Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter

Blank løgn eller et definisjonspørsmål?

Ved nærmere ettersyn synes det merkelig at Folkehelseinstuttet skriver at deres egne representanter i gruppen ikke har interessekonflikter. I 2006 ga Norges Forskningsråd til Folkehelseinstituttet den nette sum av 9 millioner kroner til et forskningsprosjekt om effekten av vaksinering mot rotavirus. Dengang var Geir Stene-Larsen både direktør for Folkehelseinstituttet og styreleder i Forskningsrådet

– Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner, uttalte Elmira Flem, prosjektleder ved Folkehelseinstituttet. Elmira Flem sitter i ekspertgruppen over og har åpenbart interessekonflikter hvis det å være prosjektleder i million og verdensklasse kan virke attraktivt.

Kilde: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:61185::1:5569:5:::0:0

En liten titt i andre dokumenter viser at også en annen representant fra folkehelseinstituttet – Kirsti Vainio – åpenbart er med på å disponere forsknings – millionene. Her har hun skrevet en artikkel om prosjektene sammen med Elmira Flem: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58524::0:5667:1:::0:0

Synne Sandbu, overlege Avdeling for vaksine, folkehelseinstituttet er også med å disponere forskningsmidler for flere millioner, og publiserer denne i 2007 forbindelse med forskningsprosjektet som skal ”bringe Folkehelseinstituttet, helt til verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner” . Vil ikke disse representantene kunne ønsket å sikre sine egeninteresser, både i form av arbeidsplass, lønn, tittel, million-prosjekter og verdensprestisje? Hvis ja, hvordan kan de da være habile? Se: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58864::0:5667:1:::0:0

Hvis habilitet i dette tilfellet vurderes utifra en forhåndsbestemt definisjon som lar disse ”ekspertene” passere fritt, så er det fullt mulig å gjennomføre, men det gir fortsatt ikke bedre troverdighet. Man kan ikke unngå det faktum at FHI tjener grovt på hver eneste vaksine.

Astrid Realfsen, representanten for Landsgruppen av helsesøstre støttet ikke forslaget. Hun mener at det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirus-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. Verdt å nevne i den sammenheng er at hun også var en av de få i gruppen som ikke hadde betydelige økonomiske interessekonflikter.

 

Konklusjon

Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land.

Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske mennesker.

Folkehelseinstituttet var opprinnelig et privat salgsledd for vaksiner for Rockefeller-kapitalen. Dette "sitter i veggene" der ennå.

Kontrollspørsmålet lyder: Har FHI noen gang gått ut og beklaget ikke bare helseskadelige bivirkninger i enkelttilfeller, men også den immunsvekkende virkningen som massiv bruk av vaksiner har på den oppvoksende generasjon?

 

Folkehelseinstituttet svarer og svarer ikke

Undertegnede har stilt en del spørsmål rundt FHI’s vurderinger rundt habilitetspørsmålet i ekspertgruppen som anbefalte vaksinen, og fikk dette generelle svaret fra FHI.

«Innføring av rotavirus- prosjektet er støttet av Norgesforskningsråd og har som formål å skaffe kunnskap om rotavirussykdom i tre land i Sentral-Asia: Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Prosjektet er ikke finansiert av legemiddelindustrien og handler ikke om rotavirusvaksineinnføring i Norge.

Målet med dette prosjektet er å kartleggeomfanget av rotavirussykdom i deltakerlandene, beregne kostnader av sykdomsbehandling og kostnader ved å vaksinere, samt beregne mulig effekt av rotavirusvaksinasjon dersom landets helsemyndigheter beslutter å innførevaksinen.

Fra Folkehelseinstituttets side har Elmira Flem jobbet som prosjektleder med dette prosjektet og Kirsti Vainio som prosjektmedarbeider.

Med vennlig hilsen
Bjørn G. Iversen
Avdelingsdirektør / Department Director
Folkehelseinstituttet»

I alle tilfeller er det slik at FHI ikke anser seg selv som en del av legemiddelindustrien, og derfor velger å ærklære seg habile? Er det godt nok?

La oss bare for ordens skyld navngi spaden. Folkehelseinstituttet er definitivt en vesentlig del av legemiddelindutrien.

Som en kuriositet kan det nevnes at undertegnede sendte en del andre spørsmål rundt vaksine-ingrediensen phenol. Samt spørsmål om hvilke vaksiner Camilla Stoltenberg, Synne Sandbu og Elmira Flem tok sist. Dessverre unnlot FHI å  besvare henvendelsene…

 

Virkestoffet Phenol

Rotavirusvakinen inneholder virkestoffet ”phenol” (fenol). Fenol er et svært giftig og etsende stoff som utvinnes fra stenkulltjære, og  som blir brukt i produksjon av desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler, plast, bakteriedrepende midler og konserveringsmidler. Eksponering kan føre til systemisk forgiftning, svakhet, svetting, hodepine, sjokk, spenning, nyreskader, krampetrekninger, hjerte- eller nyresvikt, og død. Gjentatt eksponering kan også føre til oppkast og mentale forstyrrelser. Fenol anses å være etsende på hud og det er kjent for å være en protoplasmisk gift, dvs. giftig for alle celler. Tester viser at fenol faktisk hemmer phagocytisk aktivitet.

Bruken av fenol i vaksinepreparater introduserer det giftige og etsende stoffet i kroppen. Siden det også hemmer phagocytisk aktivitet, bidrar det faktisk å svekke, snarere enn å stimulere immunresponsen. Fagocytter fungerer som kroppens første forsvarslinje mot antigen aktivitet: de sluker og fordøyer antigener og får de andre elementene i immunsystemet til å bli aktivert. Siden vaksiner er ment å stimulere en immunrespons, så motsier bruk av phagocytisk-hemmende fenoler grunnleggende rasjonale for bruk av vaksiner. Videre kan skade muligens ikke unngås når det er forstått at samtidig som patogener blir innført i kroppen, er fenoler tilsatt for å hindre en hensiktsmessig immunrespons.

Kilde: http://www.whale.to/v/phenol.html

Interessant om genotyper – ekspertenes rapport

Både i Norge og andre land varierer forekomsten av ulike rotavirusgenotyper fra år til år og fra område til område [31]. Innføring av rotavirusvaksine mot visse genotyper kan i teorien også føre til økt forekomst av andre genotyper i befolkningen. Generisk protokoll anbefaler at 10 % av rotaviruspositive prøver per måned genotypes [113]. *Uavhengig av om rotavirusvaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet eller ikke, anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et system som sikrer løpende overvåkning av hvilke genotyper av rotavirus som forekommer i Norge. Dette kan best gjøres ved et referanselaboratorium.

Etter å ha lest hele rapporten skjønner man at arbeidsgruppen utelukkende har jobbet med å argumentere for å innføre vaksinen, og ikke så mye for å gjøre gode objektive vurderinger. De ønsker å være med på banebrytende prosjekter, og håper å få prestisje-forskning «i verdenstoppen» som forutsetter at norske barn først blir utsatt for eksperimentet, med eller uten grisevirus-infiserte rotavirus-vaksiner.

Som Elmira Flem sier:

Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner.

Hun sier ikke at:

Denne vaksinen vil redde hundretusenvis av barn fra en fryktelig sykdom med svært alvorlige komplikasjoner.

Les rapporten i sin helhet her: http://www.fhi.no/dav/c17d367b09.pdf

Abonnere
Varsle om
guest

68 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Falcon
Falcon
11 år siden

Sitat: I løpet av studiet fant jeg oppsiktsvekkende nok ut at ingen vaksiner fungerte som markedsføringen påsto men ofte stikk motsatt, mange kan forårsake alt fra svake til alvorlige bivirkninger, enten temporært eller varig. http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/#comment-79818
۞
En e-post jeg har sendt med noen spørsmål og beskjeder, Emne: Nyhetstips, forespørsel til legemiddelindustriforeningen, folkehelseinstituttet og alle ansvarlige, med fler, Dato: 11. mars 2012 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/overgrep-mot-snasamannen-gjerstad/comment-page-3/#comment-83457

Kommentar: De forespurte har hittil ikke svart på forspørselen. Så langt er status maksimal frekkhet og uhøflighet overfor oss kunder og rettmessige eiere av disse institusjonene inklusive arbeidsplasser, som er permanent og vanlig holdning over år. I privat sektor ville dette totalt sett umiddelbart ført til oppsigelser og konkurs
۞
Tidligere artikler med kommentarer,
Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/
Svineinfluensa-vaksineringen ett år etter http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/
۞
New World Order: Blueprint of Madmen http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/er-alle-hoyrefolk-potensielle-terrorister-na/comment-page-28/#comment-83358 * Bl.a. om depopulasjon agenda, Bill Gates, planned parenthood, «Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible.» – Bertrand Russell: 1953, etc

Illustrasjon inklusive et informasjonskompleks

۞
Quote: I encourage you to boycott controlled and censored mainstream media to force them to abandon their nazi-marx lies and deceit, i.e. don’t buy their newspapers and TV channels * Copy message and distribute to make it viral

MrKennedy
MrKennedy
11 år siden
Svar til  Falcon

Rett gjerne på meg hvis jeg tar feil, jeg har ikke så veldig god greie på FHI. Men er ikke de en del av offentlig etat? Isåfall er de pliktig til å svare på henvendelser, om ikke annet, så ihvertfall «henvendelsen er mottatt»-svada. Oppfyller de ikke sin plikt burde du sende anmeldelse til sivilombudsmannen, de har ikke anledning til å vurdere om forespørselen din er «verdt» et svar.

DaffeDoffen
DaffeDoffen
10 år siden

Du tar feil her som i stort sett alt annet du kvekker ut av deg. FHI er ett Organisasjonsledd i Helse- og Omsorgsdepartementet. Men det er jo klart at hvis mystikken blir borte så har jo ikke du noe å skrive om.

MAJA
11 år siden

Tusen takk for en meget bra artikkel.
Finnes det ingen grenser for hvor langt disse menensker går for å ofre barn og voksne inn i vaksinehysteriet .
Det verste er at det finnes en god del menensker i detet landet med en usvikelig tro på at leger og myndigheter ikke har den fjerneste baktanke med det de gjør , og hvor er samvittigheten til leger som oppfordrer foreldre til å la sine barn vaksineres .
Jeg er rett og slett målløs over denne holdningen til fagfolk som går over lik for profitt .

tothestars
tothestars
11 år siden
Svar til  MAJA

Quote:»…hvor er samvittigheten til leger som oppfordrer foreldre til å la sine barn vaksineres »

De har ingen.

Quote:»Finnes det ingen grenser for hvor langt disse menensker går for å ofre barn og voksne inn i vaksinehysteriet »

Nei. De kaller seg ikke illuminati (tidligere kjent som Hell Raisers Club) for ingenting.

Det finnes betraktelig mye verre ting enn dette som skjer blant eliten i de lukkede rom.

Og noen tror mennesker ikke kan være onde……
Naivitet og frykt er mennesket verste fiende.

intuisjon og ubetinget kjærlighet er de beste :)

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden

Dette er bare begynnelsen på det helsediktaturet som er planlagt. De som ikke tar et visst antall vaksiner vil bli nektet trygd og barn nektet undervising. Uten et visst antall vaksiner vil utenlandsreise bli ulovlig. Enkelte områder vil være utilgjengelig for personer uten et visst antall vaksiner. De som ikke har tatt et visst antall vaksiner vil få yrkesforbud i enkelte bransjer. Hvor mange vaksiner er det snakk om? Et sted mellom 30 og 50..

Vaksiner som (seriøst) er vurdert fremstilt: vaksine mot sinne, vaksine mot depresjoner, vaksine mot mentale forstyrrelser, vaksine mot lus, vaksine mot CO2, vaksine mot nysgjerrighet, vaksine mot urolighet, vaksine mot rastløshet, vaksine mot bivirkninger av vaksiner, vaksine mot blodansamling, vaksine mot el-stråling, vaksine mot kåthet, vaksine mot egoisme, vaksine mot annerledestenkende, vaksine mot kortvoksthet, vaksine mot avhengighet, vaksine mot sukker, vaksine mot THC, vaksine mot dominans, vaksine mot GMO-bivirkninger, vaksine mot flass, vaksine mot øyesykdommmen stær, vaksine mot astma, vaksine mot pollen, vaksine mot biestikk, vaksine mot kjønnssykdommer, vaksine mot HIV, vaksine mot AIDS, vaksine mot fantasi, vaksine mot dysleksi og vaksine mot bilsyke. Om alle disse blir utviklet og lagt ut på markedet er tvilsomt, men en del av dem vil komme.

I det amerikanske forsvaret er det vaksineplikt, og i følge soldater har de minst 30 vaksiner i kroppen før de går inn i militær kamp.

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Balle Clorin

THE MATRIX, MELANIN, THE BLACK DOT AND MIND CONTROL, DR PHIL VALENTINE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=151#M6669 + extra

«Metaphysics is going to have to be the ‘religion’ of tomorrow, if it isn’t, you’re fucked, totally and absolutely.» – Dr Phil Valentine

Direkte referanse,
THE MATRIX, MELANIN, THE BLACK DOT AND MIND CONTROL, DR PHIL VALENTINE http://www.youtube.com/view_play_list?p=B009D471C88BE4B9&playnext=1&playnext_from=PL
۞
«It’s all about the blood.» – Falcon

Tore B. Krudtaa
11 år siden

Kanskje på tide å ‘vaksinere’ AS Norge (landet som sådan) mot korrupsjon. En vaksine med sunn fornuft, vel og merke. Det ville vært mye bedre enn alle disse meningsløse massevaksinasjonene. En slik totalt meningsløs massevaksinering var vaksinen mot svineinfluensaen.

Flere av våre regulerende myndigheter har alt for tette bånd til industrien. I disse organene, sitter dessverre alt for mange mennesker i viktige posisjoner, som samtidig er propagandister for samme næring de skal regulere.

For å få litt innblikk i hvorfor våre myndigheter og FHI forsøkte å få oss til å vaksinere oss mot svineinfluensaen , og grunnene til det… bør man se dette korte foredraget (ikke akkurat bra reklame for Bilderberger-Jens og FHI dette her):

Jon Rappoport exposes yet more dirty secrets of the vaccine industry:
http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=E1C9BAD6FB584124B3B82D8B1047994D

Ulven
Ulven
11 år siden

WHO er privat og finansiert av Rockefeller!

Dette står i den nyeste boka til Per-Aslak Ertresvåg, den han ikke fikk fortelle om på Alt.Messen:
«Det er viktig å være klar over at WHO, Verdens helseorganisasjon, er en privat institusjon finansiert av Rockefeller, ikke en ordinær FN-institusjon».

Rockefeller er hovedeier i verdens vaksineindustri. Så når WHO går ut og sier «Nå trengs masse-vaksinering!» så klinger pengene i Rockefeller-kassen.

Både WHO og Folkeforgiftningsinstituttet (FHI) er tilnærmet 100% INHABILE i spørsmålet om vaksiner.

Kan norske helsemyndigheter igjen begynne å ta ansvar for vår helse (og ikke for vaksineindustriens profitt og skjulte agendaer), please?

Ulven
Ulven
11 år siden

Ukrainerne har sunne instinkter. Da «vi må bli 500 millioner igjen på jorden» Ted Turner i 2009 «forærte» ukrainerne noen millioner vaksinedoser «helt gratis» ble de mange pallene med vaksiner sendt i retur.

«Hundreds of thousands of fearful Ukrainians have refused vaccines for diseases such as diphtheria, mumps, polio, hepatitis B, tuberculosis, whooping cough and others this year, according to official estimates. Authorities have canceled a U.N.-backed measles and rubella vaccination campaign funded by U.S. philanthropist Ted Turner, and will have to collect and incinerate nearly 9 million unused doses in coming months.

«I never thought I’d see the day where perfectly good vaccines are being destroyed,» said Michael Bociurkiw, a spokesman for UNICEF.

http://www.usatoday.com/news/world/2009-03-25-ukraine-vaccines_N.htm

Så påfallende at en representant for UNICEF har ingen motforestillinger mot vaksiner. Skulle nesten tro han var på lønningslisten til Rockefeller. Det er jo slettes ikke umulig.

Thunder
Thunder
11 år siden

Poliovaksinen(dyrket fra aper) ble spredd i Kongo fra 1957 – 1960. Et ukjent virus ble funnet i vaksinen og i 1959 dukket første tilfelle av HIV opp i Kongo som stammer fra SIV- APevirus.
Origins of AIDS:
http://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY
Det er også en link mellom ape poliovaksine og kreft.
http://www.forskning.no/artikler/2004/april/1080740282.43
Nå starter den enorme vaksineringen av mer enn 111 millioner barn i vest og sentral africa. Ser ut som motstanden i Nigeria er smuldret opp. Nesten 60 millioner barn under 5 år vil bli vaksinert nå. Uten vaksineringskort blir de vel snart låst inne i huset, husarrest…
http://allafrica.com/stories/201203211302.html
Snart kan du få vaksinen din direkte på Rema 1000 i drikkeyoghurt eller banan. 5 om dagen? Biola med Influensavirus eller HIV. mmmmm!
http://www.youtube.com/watch?v=4btm8ss1qC4
Orwellisk grøss.

Mole
Mole
11 år siden

Ny vaksine kan redde nyfødte

Hvert år blir mellom 40 og 50 nyfødte smittet av gruppe B-streptokokker. En del av barna dør – enda flere får svært alvorlige og varige skader.

– Det vi ser er at mødre med lavt antistoff har større risiko for å få barn som er mer utsatt for å bli smittet, sier Brigtsen.

Funnet gjør at de kan sette disse mødrene på antibiotika og dermed forhindre at barna blir syke.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ny-vaksine-kan-redde-nyfoedte-3741656.html

16. 03. 2012 kl. 15:11
Bakterier har blitt så motstandsdyktige mot antibiotika at hvert eneste antibiotikum som noensinne er utviklet kan bli ubrukelig.

Et skrubbsår på kneet kan bli dødelig
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/03/16/et-skrubbsar-pa-kneet-kan-bli-doedelig

Hva med å heller prøve å forebygge lavt antistoff hos kommende mødre istedet for å bidra til at fler og fler blir immune mot antibiotika?!?

Mortemann
Mortemann
11 år siden
Svar til  Mole

» Hva med å heller prøve å forebygge lavt antistoff hos kommende mødre istedet for å bidra til at fler og fler blir immune mot antibiotika?!? »

Det er vel det lureste. Men da må du benytte en alternativterapeut om du trenger råd og hjelp. Lege og sykehus har lite å stille opp med her.

Det finnes vel egentlig ingen medisin som ikke virker forgiftende på kroppen, og svekker dens egne forutsetninger til å hamle opp med uønskede inntrengere.

Heldigvis har vi alternativer. Og alternativbransjen nøyer seg med en brøkdel av de verdier helsevesenet forsyner seg med av felleskassa. Jeg tror ikke alternativbransjen belaster den i det hele tatt.

Michelle
11 år siden

Fire linker som naturlig helbreder alle typer sykdommer:
1 http://huldaclark.com
2 http://gerson.org
3 http://doctorsaredangerous.com
4 http://miraclemineral.org/helpful-links/

Fra manisk Depresjon, piller, terapi og aggresjon
– til Frihet, Uavhengighet og Kreativitet ved hjelp av
Økologisk Rå Vegetarisk kost:

På jorden foregår det et spill der sjeler hele tiden beveger seg ned og opp i frekvenser. De sjeler som er i naturen og dyr, er oftest naturlig på høyere frekvenser. Mange mennesker sover og dras unødvendig ned i frekvens (mind-control, negative energier, negativ sirkel). Mens noen våkner og gjør alt de kan for å høyne sin egenfrekvens, som igjen hjelper andre og jorden selv: kjærlighet, positive tanker, omsorg, forståelse, tilgivelse, renere mat, miljøvennlighet, snillhet dyr og naturen, musikk osv..

Det handler om Detox: fjerne alle kunstige kjemikalier, gmo og
enda verre NANO-partikler (

) ,
til en renere økologisk verden i samklang med Naturen ♡

Men er menneskene virkelig klare for Den Nye Jorden?
Vil man virkelig endre sitt liv bare fordi man har fått en ny planet?
Når skal menneskene forstå at det de gjør mot andre,
gjør de også mot seg selv?
Er vi egentlig selv klar for Den Nye Jorden?

På et indre plan tror jeg vi alle snart er klar,
sammens med våre venner dyrene, naturen og kjære jorden selv..
Vi er Alle 1 ♡
http://youtube.com/watch?v=x9GPFsVJuu4

trackback

[…] De fleste linker i forrige blogginnlegg ( http://aspergman.com/?p=9095 ) er hentet fra kommentarfeltet i denne artikkel på Nyhetsspeilet; http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/folkehelseinstituttet-planlegger-ny-vaksine-epidemi/ […]

Illusions
Illusions
11 år siden

Shockingly Craven Behavior in Vaccine Experiment on Babies: Adding Drug to Improve Response
Babies are now being drugged with powerful medications to reduce potential pain and fever before being vaccinated with multiple vaccinations. This is said to aid sleep which according to experts maximizes the vaccines response.

Linda Franck and her colleagues at the University of California, San Francisco discovered that drugging and vaccinating 8 week old babies with multiple vaccinations in the afternoon helps them sleep better. http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-03-30/shockingly-craven-behavior-in-vaccine-experiment-on-babies-adding-drug-to-improve-response/

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden

Vaksine mot følelser, i henhold til Pentagon: http://www.youtube.com/watch?v=nADFJlAggnY

Falcon
Falcon
11 år siden

Utah 1 in 47 Children Have Autism: Rates Now Epidermic National 1 in 88 or Higher! Please share http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8166 + extra

Direkte referanse,
Utah 1 in 47 Children Have Autism: Rates Now Epidermic National 1 in 88 or Higher! Please share http://www.youtube.com/watch?v=7EUrgvysb1I

Falcon
Falcon
11 år siden

Dr. Russell Blaylock interview on mandatory vaccine trials, fraudulent vaccine science, and vaccine ethics – March 2012 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8188 + extra * Quote: The Health Ranger interviews neurosurgeon, author and researcher Dr. Russell Blaylock, the foremost authority on excitoxins such as MSG and aspartame. Dr. Blaylock is the author of «Excitotoxins: The Taste that Kills.» In this interview, Dr. Blaylock covers: * How the vaccine industry’s insistence on mandatory participation in vaccine trials is a violation of Nuremburg medical code (or our protection as citizens) * Why Dr. Blaylock compares the corrupt logic and attitudes of the vaccine industry to Nazi Germany * How most of the damage done by vaccines is hidden * The truth about the real number of vaccine reactions and serious complications (esp. from Gardasil) And more! Learn more at: BlaylockWellnessCenter.com and RussellBlaylockMD.com Check us out at NaturalNews.com

Direkte referanse,
Dr. Russell Blaylock interview on mandatory vaccine trials, fraudulent vaccine science, and vaccine ethics – March 2012 http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=DFBE7C32CBDBF43B7342333B7D827EB0

Falcon
Falcon
11 år siden

Study: Unvaccinated children far less prone to allergies and disease than vaccinated children http://www.naturalnews.com/033858_unvaccinated_children_health.html
.
On gardasil.com, one of their sites, see the all-seeing eye in the logo, and 666, the mark of the beast, lucifer. 666 in the logo is red-white-black, yellow-white-black, blue-white-black http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8218

Autism and vaccines, related. Autisme og vaksiner, relatert http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1774&start=1

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language http://tinyurl.com/yz4kayw

Sandy
11 år siden

I følge artikkelen (se link) er det lav immunitet fra Rotavirusvaksinen:

http://www.healio.com/pediatrics/vaccine-preventable-diseases/news/online/%7BD95F2474-B888-41C6-B106-547DA50868A7%7D/Extending-vaccine-benefits-to-developing-world-will-require-innovation

‎»Shedding» (secondary transmission) fra Rotavirusvaks. (De som er vaks smitter de som ikke er vaks). Se også min kommentar der om shedding.
http://vactruth.com/2011/02/03/vaccinated-sibling-transmits-rotavirus-to-unvaccinated-brother-gets-rotavirus-gastroenteritis/

Alle som ikke ønsker at deres barn skal injiseres med grise-DNA bør informeres:
http://www.greenmedinfo.com/blog/rotavirus-vaccines-still-contamined-pig-virus-dna

Sandy
11 år siden

Forskningsrådets legitimitet. Habilitet og kvalitet i søknadsbehandlingen.
Rapport fra et utvalg oppnevnt av Hovedstyret i Norges forskningsråd (”Smith-rapporten”) Oslo, februar 2004

Sakset fra sammendraget:
”Reglene om habilitet i offentlig forvaltning gjelder også i Norges forskningsråd. Men reglene og deres formål ser ikke ut til alltid å være tilstrekkelig kjent eller forstått”.

Falcon
Falcon
10 år siden

Jane Burgermeister – pandemic update 25 June 2012 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=176#M8312 + extra * Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=ebcG_WcsezY

Quote:

+{

Jane Bürgermeister’s blog: http://birdflu666.wordpress.com
Hundreds of reports have appeared in the mainstream media in the past couple of days hyping the danger of a new bioengineered bird flu virus which is transmissible between humans as the Globalists try to condition humanity to accept a new pandemic emergency and a mass vaccination campaign with a toxic pandemic jab.
http://www.sciencemag.org/content/336/6088/1534.short
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9348581/Bird-flu-pandemic-just-three-mutations-away-scientists-show.html
Yet again, the people of the world are facing the monolithic threat of a mass vaccination campaign with a pandemic vaccine now proven beyond a doubt to cause harm.
In 2011, the danger of a new pandemic emergency declaration was increased when Big Pharma was allowed to get significant control of the WHO pandemic virus warning system.
http://www.gsk.com/media/pressreleases/2011/2011-pressrelease-404323.htm
In a clear conflict of interest, Big Pharma is now in a perfect position to hype a new virus and also call for speedy vaccinations which the drugs companies also stand to profit the most from.
In 2009, Baxter created a similar type of deadly bioweapon when it contaminated 72 kilos of the transmissible seasonal flu with the deadly bird flu virus in its biosecurity level 3 facilities in Orth an der Donau and sent it to 16 labs in four countries. A police investigation was halted in September 2009 just before a mass pandemic vaccination campaign with a vaccine now confirmed by the governments of Ireland, Sweden, Finland and Norway to have caused narcolepsy.
The way Big Pharma used its financial clout to influence WHO to declare a pandemic emergency level 6 in 2009 has been well documented.
In spite of the scandal, the world is facing the same national pandemic plans. Once more we are facing forced vaccination with the same toxic jab and quarantine.
The mainstream media and the false flag alternative media led by Alex Jones are once more hyping the new super virus as a killer and downplaying the vaccine danger.
The new bird flu virus is no killer.
The whole story: http://birdflu666.wordpress.com/2012/06/23/emergency-update-signs-globalists-plan-new-pandemic-hype-and-vaccination-campaign/

}+

« Forrige artikkel

Fri energi undertrykkes brutalt

Neste artikkel »

Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer