Folkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi

10.2K visninger
13 minutter lesetid
68

Norge forbereder seg på en ny omgang med massevaksinering mot en kommende influensa som få kjenner til. Helsemyndighetene har ikke bestemt hvilken vaksine som eventuelt skal benyttes. 

– Vi forbereder oss med dette på en ny mulig pandemi, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Årsaken til massevaksineringsplanene skal være frykt for at en ny runde med influensa skal ramme landet, står det i en artikkel på NRK nyheter.

Det hadde vært mer forståelig om årsaken gjaldt at en faktisk epidemi herjet landet, men vi snakker altså her om en frykt for influensa, og kun i følge FHI.

Hva slags influensa det blir, og når den eventuelt kommer, vet man ikke, opplyser Folkehelseinstituttet. Samtidig mener de likevel at denne nye “epidemien” (som foreløpig befinner seg på fryktstadiet) kan ligne på svineinfluensa. Det ville vært svært så beleilig om den nye epidemien liknet svineinfluensa ( H1N1), ettersom Norge skal ha et lager på 2,9 millioner ubrukte Pandemix-vaksiner (den typen som fremkaller narkolepsi hos barn og unge) til en verdi av over 200 millioner kroner, i følge VG.

Disse vaksinene skal ifølge folkehelseinstituttet destrueres men de opplyser ingenting om når dette skal skje eller om når vaksinene går ut på dato og må destrueres som farlig spesialavfall.

 

Får massiv kritikk

Norske helsemyndigheter får mye kritikk etter forrige massevaksinasjon mot svineinfluensa. Både for å ha brukt en vaksine mange mente ikke var godt nok testet og for å ha kjøpt inn altfor mange vaksinedoser. Det ble kjøpt inn 2 doser til hver nordmann.

Likevel er norske helsemyndigheter nå i gang med å planlegge en ny runde med vaksinering for å “forhindre” en ny, liknende influensaepidemi.

Toppen av arroganse er at nyheten om massevaksineringsplanene kommer som et drypp midt oppi en vanvittig oppvask fra den forrige svinesprøyte-skandalen, som resulterte i at mange barn er blitt kronisk syke. Det kan også nevnes at vårt naboland Sverige også er i full gang med planer om massevaksinering.

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8000776

Vaksinepresset øker

I denne tidligere artikkelen på Nyhetsspeilet er planene om det nye nasjonale vaksineregisteret beskrevet, sammen med det økende vaksinepresset som foreldre og barn nå utsettes for gjennom media og det offentlige.

Artikkelen tar for seg anbefalingene til folkehelseintituttet av nyere dato.

 

Pampers-bleier med innebygget “vaksine-støtte” sjokkerer

I et samarbeid med UNICEF lover nå pampers at de skal “spandere en vaksine” for hver solgte pakke med bleier.

Med FN-organet UNICEF som tillitsskapende trekkplaster reklameres det på bleie-pakkene Pampers med at "et barn vil få en vaksine-injeksjon (som ellers ikke ville ha blitt gitt) som en følge av at DU har kjøpt en pampers-pakke.

Gå i butikken og se selv. Galskapen vil ingen ende ta. Slik skal foreldre lures eller tvinges til å finansiere vaksinering av barn via et uskyldig bleieinnkjøp. Det står ingenting om hvilke vaksiner det eventuelt måtte gjelde, men mottager-ofrene vil være barn som så ofte ellers.

 

Heroin-vaksine på trappene

En kan undre seg om den globale makteliten på denne måten ønsker å ta ansvar for sin kontroll av narkotikahandel verden over (som bl.a. er beskrevet her). Vaksinen utvikles med økonomisk støtte fra den meksikanske regjeringen og fra det nasjonale instituttet for narkotikamisbruk i USA, ifølge Reuters.

Vaksinen skal gjøre at man ikke lenger får en rus av heroinen. De har foreløpig kun gjort tester på mus, men visstnok med stor suksess, ifølge dem selv. Nå forbereder de tester på mennesker. I Norge jobbes det i hvertfall med lignende prosjekter.

Kilde: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8012718

Vaksine mot nikotinavhengighet

Et annet påfunn knyttet til avhengighet (publisert i 2008) er “nikotinvaksinen” som da ble annonsert og som ingen har sett snurten av foreløpig.

Er det mulig at den ikke virker helt som den skal? Det er naturlig å spørre.

Kilde: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.6253111

I mellomtiden har mange benyttet legemidlet Champix, populært kalt ”antirøykepillen”. Dette har ført til at over 80 personer har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller blitt innlagt på sykehus etter bruk, bare i Norge.

Anvendelse av midlet skal være økende. Kan det kanskje ha sammenheng med de grusomme advarslene på røykpakkene, av typen “Røyking dreper” (uten spørsmålstegn)?

En svært konspiratorisk teori om antirøykekampanjer er at litt nikotin-tjære i lungene beskytter mot barium-støv og eventuelt også mykoplasma-partikler fra chemtrails. Hva tror du?

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8030596

 

Rotavirus-vaksinen: Siste skrik i barnevaksinasjonsprogrammet

Nyheten om enda en ny vaksine til barn har forlengst hatt sine oppslag i media. Denne gangen er det ufarlig omgangssyke som skal forebygges. Det opplyses at  rotavirusvaksinen gir bare gir 75-80 prosents beskyttelse mot rotavirus, men kan ikke love å forhindre omgangssyke. Selv om vaksinen blir innført, vil vi fortsatt ha mange tilfeller av omgangssyke, opplyser folkehelseinstituttet.

Nyhetsspeilet har tidligere gjort grundige undersøkelser rundt innføring av hpv – vaksinen (human papilloma virus) som angivelig skulle beskytte mot forstadiet  til livmorhalskreft.  Sjokkerende funn og bred faglig uenighet var urovekkende. Det faller seg naturlig at vi også tar en nærmere titt på innføring av rotavirusvaksinen i pågående fase.

Rotavirusvaksinen

Vaksinen må gis til barn mellom seks uker og seks måneder hvis den skal virke, og den må gies i to doser for å ha en effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler alle barn å ta vaksinen. . Forslaget er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) anbefaler innføring av vaksinen i sin rapport. Selv om rapporten bekrefter at å innføre vaksinen vil medføre betydelige kostnader, konkluderer den samtidig med at å innføre vaksinen likevel kan være kostnadsbesparende i form av at foreldre ikke får fravær fra jobb ved at barna unngår rotavirus-forårsaket omgangssyke.

Dette er høyst usikre spekulasjoner fra “Kunnskapsenteret”, og påstanden blir ikke dokumentert i rapporten.

“Kunnskapssenteret” har heller ingen medisinsk-faglig utredning eller vurdering av om den økte totalbelastningen av vaksine-ingredienser på små barn kan få negative totaleffekter for noen eller mange av barna.

Rapporten er skrevet på bestilling fra folkehelseinstitutttet, og den heter ”Kostnadseffektivitet ved å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.” Det er tankevekkende at det kan forhåndsbestilles konklusjoner basert på kostnadseffektivitet (som om folkehelseinstituttets kompetanse nå er høyere på samfunnsøkonomi enn på klinisk medisin).

Et spørsmål som melder seg er: “Er det mulig at totaleffekten av svekket immunforsvar som følge av massive og tildels hodeløse massevaksinasjoner vil utgjøre en samfunnsøkonomisk kostnad i mangemilliarersklassen?” (Enten økt antall legekonsultasjoner og økt legemiddelsalg pga. økt sykelighet legges inn i regnestykket eller ikke – på pluss-siden eller på minus-siden, stryk det som ikke passer)

I rapporten unngås det å prøve å finne ut om denne vaksinen vil være et rent pengesluk.

I samme rapport står det også at kunnskapssenteret ikke har klart å bestemme seg for om de foretrekker vaksinen Rotarix â(GlaxoSmihKline), eller Rotateq Ò (Merck) (dette er en subtil liten finesse for å fremme inntrykket av at en rotavirus-vaksine skal innføres, selv om det vil stride imot praktisk talt enhver fornuft dersom hensynet er å unngå å gi barn svekket helse).

Hvis folkehelseinstituttet hadde bestilt en rapport som skulle avdekke merutgifter ved å innføre vaksinen, så hadde kunnskapssenteret utvilsomt kunnet levere dette også, med en konklusjon som bestilt.

Det må antas at en slik rapport ville ha vært mer troverdig og bedre begrunnet enn hvis den skulle bli utarbeidet av FHI selv.

Eksempler på fantasifulle tall i rapporten:

– Foreldre til vaksinerte barn vil få en reduksjon i sykefravær på mellom 69 og 73 %

– Staten vil spare kr. 66 000 pr. unngåtte sykehusinnleggelse pr barn.

– Staten vil spare kr 682 000 pr. vunnet kvalitetsjusterte leveår pr barn.

Ingenting av dette kan dokumenteres. Det er ikke redegjort for selve definisjonen av såkalte ”kvalitetsjusterte leveår”. De nevnte svekkelser som følge av økt vaksine-ingrediens-mottak hos hvert barn, samt redusert (ikke økt!) livskvalitet og levealder pga. svekket immunforsvar pga. vaksine-ettervirkninger er naturlig nok ikke tatt med i dette høyst spekulative “tenk-på-et-tall” regnestykket, som er praktisk talt uten medisins-faglig forankring.

Legg merke til påstanden om den nette sum av 682.000 kr i kostnadsbesparelse. På omgangsyke? Er det mulig? Hva med jobbfravær pga. barn med forkjølelse? Kunnskapsenteret skriver selv i rapporten at tallene er spekulative. Det er gjerne det eneste i rapporten som er sant.

Les rapporten her (anbefales da det er både tankevekkende og underholdende lesning).

 

Grisevirus funnet i vaksinen

I 2010 skal FDA (food and drug-administration i USA) ha gjort grisete funn i både rotateq Ò og rotarix Ò, som er aktuelle vaksiner for Norge.

Produsentene tar det hele med stor ro, og selv om de ikke vet hvordan grisevirus havnet i vaksinen tror de ikke det er farlig.

Et lite utdrag fra teksten:

The U.S. Food and Drug Administration reported May 6 2010 that fragments of two types of pig viruses were found in Merck & Co.’s Rotateq vaccine.

One virus is the same one found in GlaxoSmithKline PLC’s Rotarix vaccine in March. The FDA, at the time, recommended doctors stop using that vaccine and use Rotateq instead, even though the agency said it didn’t think the virus posed any safety risks to humans.”

Sikkerheten til både Rotateq og Rotarix, har blitt sporet av FDA siden en annen vaksine av samme stoffet ble trukket av markedet i 1999. Vaksinen ble knyttet til en økt forekomst av tarminvaginasjon, som er en vridning eller obstruksjon av tarmen som kan være dødelig.

For mer informasjon, klikk her.

 

Vaksiner kan forårsake Kawasakis syndrom

Tilfeller av Kawasakis syndrom som følge av vaksinering er påvist.

Et lite utdrag fra teksten der dette er beskrevet:

The FDA reports that five cases of Kawasaki syndrome have been identified in children less that 1 year of age who received the RotaTeq vaccine during clinical trials conducted before the vaccine was licensed. Three reports of Kawasaki syndrome were detected following the vaccine’s approval in February 2006 through routine monitoring using the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). After learning about these Kawasaki syndrome reports, CDC identified one additional unconfirmed case through its Vaccine Safety Datalink project. The vaccine label has been revised to notify healthcare providers and the public about the reports of Kawasaki syndrome following RotaTeq vaccination.”

Les mer http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/rotavirus.html

Kawasakis syndrom er en febersykdom hos barn, med utslett, slimhinneforandringer og lymfeknuteforstørrelse. Det foreligger betennelse i kroppens blodårer (vaskulitt). Tilstanden er selvbegrensende og går over av seg selv. Selv om tilstanden går over av seg selv, kan man få senvirkninger uten behandling. Det utvikles utposninger (aneurismer) på hjertets kransårer (koronararteriene) hos 20-25% dersom man ikke får behandling. På sikt kan slike utposninger gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommen ble første gang beskrevet i Japan på 1960-tallet.

Sykdommen rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, 85% er under fem år. Enkelttilfeller hos voksne er beskrevet. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 tilfeller per 100.000 under fem år. Forekomsten av sykdommen varierer i løpet av året, med topper vinter og vår. Syndromet er hyppigst hos asiater, litt sjeldnere blant fargede og lavest blant hvite.* Forekomsten i Vesten er imidlertid økende. *I forbindelse med vaksinering kanskje ?

Kilde: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/kawasakis-syndrom-12878.html

 

Inhabilitet i ekspertgruppen som anbefaler innføring av Rotavirusvaksinen

Arbeidsgruppen er sammensatt av 8 personer. Av de åtte skal to ha betydelige interessekonflikter i form av betalte foredrag sponset av legemiddelfirmaer, deltakelse på kongresser i utlandet betalt av legemiddelprodusenter, osv. Dette i følge folkehelseinstituttet. Se detaljert liste under:

Astrid Realfsen, helsesøster, Bergen (Landsgruppen for helsesøstre, Norsk sykepleierforbund). Ingen interessekonflikter.

Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter.

Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus.

Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag.

Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter

Blank løgn eller et definisjonspørsmål?

Ved nærmere ettersyn synes det merkelig at Folkehelseinstuttet skriver at deres egne representanter i gruppen ikke har interessekonflikter. I 2006 ga Norges Forskningsråd til Folkehelseinstituttet den nette sum av 9 millioner kroner til et forskningsprosjekt om effekten av vaksinering mot rotavirus. Dengang var Geir Stene-Larsen både direktør for Folkehelseinstituttet og styreleder i Forskningsrådet

– Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner, uttalte Elmira Flem, prosjektleder ved Folkehelseinstituttet. Elmira Flem sitter i ekspertgruppen over og har åpenbart interessekonflikter hvis det å være prosjektleder i million og verdensklasse kan virke attraktivt.

Kilde: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:61185::1:5569:5:::0:0

En liten titt i andre dokumenter viser at også en annen representant fra folkehelseinstituttet – Kirsti Vainio – åpenbart er med på å disponere forsknings – millionene. Her har hun skrevet en artikkel om prosjektene sammen med Elmira Flem: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58524::0:5667:1:::0:0

Synne Sandbu, overlege Avdeling for vaksine, folkehelseinstituttet er også med å disponere forskningsmidler for flere millioner, og publiserer denne i 2007 forbindelse med forskningsprosjektet som skal ”bringe Folkehelseinstituttet, helt til verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner” . Vil ikke disse representantene kunne ønsket å sikre sine egeninteresser, både i form av arbeidsplass, lønn, tittel, million-prosjekter og verdensprestisje? Hvis ja, hvordan kan de da være habile? Se: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58864::0:5667:1:::0:0

Hvis habilitet i dette tilfellet vurderes utifra en forhåndsbestemt definisjon som lar disse ”ekspertene” passere fritt, så er det fullt mulig å gjennomføre, men det gir fortsatt ikke bedre troverdighet. Man kan ikke unngå det faktum at FHI tjener grovt på hver eneste vaksine.

Astrid Realfsen, representanten for Landsgruppen av helsesøstre støttet ikke forslaget. Hun mener at det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirus-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. Verdt å nevne i den sammenheng er at hun også var en av de få i gruppen som ikke hadde betydelige økonomiske interessekonflikter.

 

Konklusjon

Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land.

Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske mennesker.

Folkehelseinstituttet var opprinnelig et privat salgsledd for vaksiner for Rockefeller-kapitalen. Dette "sitter i veggene" der ennå.

Kontrollspørsmålet lyder: Har FHI noen gang gått ut og beklaget ikke bare helseskadelige bivirkninger i enkelttilfeller, men også den immunsvekkende virkningen som massiv bruk av vaksiner har på den oppvoksende generasjon?

 

Folkehelseinstituttet svarer og svarer ikke

Undertegnede har stilt en del spørsmål rundt FHI’s vurderinger rundt habilitetspørsmålet i ekspertgruppen som anbefalte vaksinen, og fikk dette generelle svaret fra FHI.

Innføring av rotavirus- prosjektet er støttet av Norgesforskningsråd og har som formål å skaffe kunnskap om rotavirussykdom i tre land i Sentral-Asia: Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Prosjektet er ikke finansiert av legemiddelindustrien og handler ikke om rotavirusvaksineinnføring i Norge.

Målet med dette prosjektet er å kartleggeomfanget av rotavirussykdom i deltakerlandene, beregne kostnader av sykdomsbehandling og kostnader ved å vaksinere, samt beregne mulig effekt av rotavirusvaksinasjon dersom landets helsemyndigheter beslutter å innførevaksinen.

Fra Folkehelseinstituttets side har Elmira Flem jobbet som prosjektleder med dette prosjektet og Kirsti Vainio som prosjektmedarbeider.

Med vennlig hilsen
Bjørn G. Iversen
Avdelingsdirektør / Department Director
Folkehelseinstituttet

I alle tilfeller er det slik at FHI ikke anser seg selv som en del av legemiddelindustrien, og derfor velger å ærklære seg habile? Er det godt nok?

La oss bare for ordens skyld navngi spaden. Folkehelseinstituttet er definitivt en vesentlig del av legemiddelindutrien.

Som en kuriositet kan det nevnes at undertegnede sendte en del andre spørsmål rundt vaksine-ingrediensen phenol. Samt spørsmål om hvilke vaksiner Camilla Stoltenberg, Synne Sandbu og Elmira Flem tok sist. Dessverre unnlot FHI å  besvare henvendelsene…

 

Virkestoffet Phenol

Rotavirusvakinen inneholder virkestoffet ”phenol” (fenol). Fenol er et svært giftig og etsende stoff som utvinnes fra stenkulltjære, og  som blir brukt i produksjon av desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler, plast, bakteriedrepende midler og konserveringsmidler. Eksponering kan føre til systemisk forgiftning, svakhet, svetting, hodepine, sjokk, spenning, nyreskader, krampetrekninger, hjerte- eller nyresvikt, og død. Gjentatt eksponering kan også føre til oppkast og mentale forstyrrelser. Fenol anses å være etsende på hud og det er kjent for å være en protoplasmisk gift, dvs. giftig for alle celler. Tester viser at fenol faktisk hemmer phagocytisk aktivitet.

Bruken av fenol i vaksinepreparater introduserer det giftige og etsende stoffet i kroppen. Siden det også hemmer phagocytisk aktivitet, bidrar det faktisk å svekke, snarere enn å stimulere immunresponsen. Fagocytter fungerer som kroppens første forsvarslinje mot antigen aktivitet: de sluker og fordøyer antigener og får de andre elementene i immunsystemet til å bli aktivert. Siden vaksiner er ment å stimulere en immunrespons, så motsier bruk av phagocytisk-hemmende fenoler grunnleggende rasjonale for bruk av vaksiner. Videre kan skade muligens ikke unngås når det er forstått at samtidig som patogener blir innført i kroppen, er fenoler tilsatt for å hindre en hensiktsmessig immunrespons.

Kilde: http://www.whale.to/v/phenol.html

Interessant om genotyper – ekspertenes rapport

Både i Norge og andre land varierer forekomsten av ulike rotavirusgenotyper fra år til år og fra område til område [31]. Innføring av rotavirusvaksine mot visse genotyper kan i teorien også føre til økt forekomst av andre genotyper i befolkningen. Generisk protokoll anbefaler at 10 % av rotaviruspositive prøver per måned genotypes [113]. *Uavhengig av om rotavirusvaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet eller ikke, anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et system som sikrer løpende overvåkning av hvilke genotyper av rotavirus som forekommer i Norge. Dette kan best gjøres ved et referanselaboratorium.

Etter å ha lest hele rapporten skjønner man at arbeidsgruppen utelukkende har jobbet med å argumentere for å innføre vaksinen, og ikke så mye for å gjøre gode objektive vurderinger. De ønsker å være med på banebrytende prosjekter, og håper å få prestisje-forskning “i verdenstoppen” som forutsetter at norske barn først blir utsatt for eksperimentet, med eller uten grisevirus-infiserte rotavirus-vaksiner.

Som Elmira Flem sier:

Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner.

Hun sier ikke at:

Denne vaksinen vil redde hundretusenvis av barn fra en fryktelig sykdom med svært alvorlige komplikasjoner.

Les rapporten i sin helhet her: http://www.fhi.no/dav/c17d367b09.pdf

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

68 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Kikhostevaksinerte smitter de som ikke er vaksinerte:

http://www.naturalblaze.com/2015/05/whooping-cough-invades-vaccinated.html

Dette fant forøvrig svenske helsemyndigheter ut allerede på 1960-tallet…

trackback
9 år siden

[…] Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter. Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus. Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag. Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter. Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter. Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter. Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land. Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske “mennesker”: http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/folkehelseinstituttet-planlegger-ny-vaksine-epidemi/ […]

trackback
9 år siden

[…] Folkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Four People in Colorado Caught the Plague http://www.thewire.com/national/2014/07/four-people-in-colorado-caught-the-plague/374699/ & Scientists recreate the plague

Se opp for nye giftige aksjoner via massemedia, regjeringer, helsevesen og frimureriet

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The hokey pokey clinic, FHI http://postimg.org/image/9cavhic5h/ In facebook http://tinyurl.com/nsszjqu

Google { hokey pokey dictionary https://www.google.no/search?q=hokey+pokey+dictionary } -> Urban dictionanry http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hokey+Pokey Quote: hokey pokey: a satanic ritual which requires one to put the right foot in and then the right foot out.Put the right foor in and shake it all about. Do the hokey pokey and you turn yourself around. And thats what it all about. Teachers in schools perform satanic rituals by making students do the hokey pokey.

Det er riktig å kalle en spade for en spade

“HPV infeksjon kan ramme hvem som helst ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment/comment-page-6/#comment-106453

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Scientist exposes flu shots lies and doom-and-gloom media propaganda http://www.naturalnews.com/043575_scientist_flu_shot_lies_media_propaganda.html

Quote: (NaturalNews) The mainstream media has utterly abandoned science in the push for more flu shot propaganda, entirely failing to mention any of the risks associated with vaccines. According to nearly every story published in the mainstream media, flu shot vaccines offer almost certain protection against the flu while carrying absolute zero risk (risk is never mentioned). Such a position is utterly anti-scientific. All medical interventions carry inherent risk, and this is especially so when vaccines admittedly contain mercury, MSG, formaldehyde and aluminum http://www.naturalnews.com/037653_vaccine_additives_thimerosal_formaldehyde.html all potent neurotoxic chemicals or heavy metals. This is why vaccines routinely cause seizures in children, fevers, vomiting, comas and even death. The risk of this becoming known to the public is so great that a private, unconstitutional court called the “vaccine court” was established in order to pay off parents of vaccine-damaged children while requiring them to sign non-disclosure agreements to force them into silence. (Click here to see the astonishing video revealing this http://www.naturalnews.com/042013_vaccines_autism_canary_party_video.html ) Media stories that don’t mention flu shot risks are irresponsible and may cause harm to the public ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

UNICEF is promoting warfare with vaccines in a Christmas video, and increases the effect by presenting a controversial Santa Claus, typical hegelian dialectic strategy, to divide and conquer http://postimg.org/image/bxcj22bpb/ In facebook http://tinyurl.com/poolghl

Protest-storm mot UNICEFs slemme nisse http://www.nrk.no/norge/rasar-mot-reklame-om-slem-julenisse-1.10505534 gt ~ Protest storm towards UNICEF’s naughty Santa Claus http://tinyurl.com/na5dal2

Unicef – Santa http://www.youtube.com/watch?v=ZF3Aqdbruy8 Julklappar som räddar barns liv http://unicef.se/

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

Google { paul walker + drone + Philippines + vaccine + sterilize + weather weapon https://www.google.no/search?q=+paul+walker+%2B+drone+%2B+Philippines+%2B+vaccine+%2B+sterilize+%2B+weather+weapon }

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Den nye rotavirus-vaksinen vil være sykdomsfremkallende:
Rise of New Rotaviruses Induced by the Vaccine! And Whooping Cough!
http://www.youtube.com/watch?v=ETbQ7iqyobA

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Statsminister Stoltenberg; “Vaksinenes Jens” har det travelt med å trappe opp snikforgiftningen av den oppvoksende norske generasjon nå som han er på vei ut planken med kun få dager igjen på regjerings-taburetten:

“Alle barn skal få vaksine mot omgangssyke.

En vaksine mot rotavirus, som kan forhindre at norske barn får alvorlig omgangssyke, skal nå inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det har regjeringen besluttet.”

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/09/27/alle-barn-skal-fa-vaksine-mot-omgangssyke

Det enkleste og beste som kan sies om det planlagte rotavirus-komplottet er at det er KOMPLETT UNØDVENDIG…

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

BBC News Removes False News Claims About Measles Epidemic “after being busted” http://nsnbc.me/2013/05/14/bbc-news-removes-false-claims-about-measles-epidemic-after-being-busted/ Quote: .. Welsh Health officials were first caught out when the British media discovered that the figures being given out to them were of only suspected cases and that doctors massively over-report measles cases. ..

Gardasil: the journey no one should take… http://sanevax.org/gardasil-the-journey-no-one-should-take/

Vaccines Cause Cancer http://gdsajj.wordpress.com/2010/06/27/vaccines-cause-cancer/

What is Causing Breast Cancer in Young Women? More Younger Women Getting Breast Cancer http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/05/21/breast-cancer-young-women.aspx

“Små- og storfolk leker * Children and adults playing ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/47740/comment-page-5/#comment-98778

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Swine flu jab wrecked our children’s health: It was rushed in amid fears of a global pandemic. Now it’s linked to an illness that makes victims sleep 19 hours a day http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2300205/Swine-flu-jab-wrecked-childrens-health-It-rushed-amid-fears-global-pandemic-Now-linked-illness-makes-victims-sleep-19-hours-day.html

“Jeg har blitt sperra fra å poste og kommentere i facebook-gruppa ‘Arbeiderpartiets vanstyre’ ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/et-fors%C3%B8k-pa-revolusjon-i-norge/comment-page-8/#comment-97043

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Frykter SARS-lignende virus

* 12 personer syke på verdensbasis
* Ber helsepersonell teste mulige tilfeller
* Risikovurdering: Økt trussel
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10107551

Håper de finner en vaksine FORT.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mystisk dødsvirus oppdaget i England

Det var en variant av coronaviruset som forårsaket sars-utbruddet i 2003, men dette nye viruset har mutert.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/mystisk-doedsvirus-oppdaget-i-england-3995724.html

Mutert og sluppet løs???

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Video med Camilla Stoltenberg på EPH (Environmental and Public Health) konferanse i København.

Her kan vi se en liste over 33 “helse” evenement som “eliten” har arrangert i 2012, og som planlegges i 2013:

http://www.conferencealerts.com/topic-listing?topic=Public%20Health

Og dette handler IKKE om en bedre helse for folk.

I det hele tatt skal man vokte seg vel, for elite- utdannede fagfolk, forskere og eksperter, som representerer myndigheter, eller kjente vare- merke organisasjoner, som snakker om “helse”.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Jeg savner èn eneste vitenskapelig og uavhengig rapport, som kan bevise at sårbarhet for depresjon henger sammen med gener. Denne nazi- propagandaen begynner å minne om rase- eugenikk. Den som er mest motstandsdyktig mot elektrosmog, vaksiner, tetramaster, stråling fra mobiltelefonmaster, etc. etc. skal få leve videre, uanfektet. Men det stiles KRAV til produksjonsevne.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Pressemelding fra folkehelseinstituttet:

Sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med hvor tilfredse vi er med livet. Denne sammenhengen kan i stor grad tilskrives gener.

Dette viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forskerne sammenlignet informasjon fra eneggede og toeggede tvillinger for å undersøke hvordan sårbarhet for alvorlig depresjon henger sammen med tilfredshet med livet.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Area_5774&MainArea_5661=5565:0:15,2336:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5774:0:15,2336:1:0:0:::0:0&Area_5774=5544:99892::1:5776:1:::0:0

Åpenbart mer ulovlig propaganda fra “folkehelse” instituttet, grunnlagt av Rockefeller Foundation.

Som selvsagt mangler vitenskapelige kilder, evt. kriterier for falsifikasjon.

Simon says: Eneste form for tiltakt for folk med “depresjon”: Giftstoffer fra farmasia. Og gir du antygning til din fastlege om at du lider av depresjoner, så har “helsenorge” gått så langt, som til næremst å tvinge “pasientene” inn i det groteske psykiatriske systemet.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Én person er allerede død etter å ha blitt smittet av virus som ligner på fugleinfluensaen som skremte en hel verden i 2003. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

Den kritisk syke 49 år gamle mannen fra Qatar ble innlagt på sykehus i Doha 7. september, men etter en akutt luftveisinfeksjon og nyresvikt, ble han fraktet til London med luftambulanse 11. september, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ny-skrekkvariant-av-fugleinfluensaen-kan-ha-smittet-flere-3884674.html
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/avsløring-av-politiske-planer-om-a-avbefolke-jorden/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Ny skrekkvariant av fugleinfluensaen kan ha smittet flere

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ny-skrekkvariant-av-fugleinfluensaen-kan-ha-smittet-flere-3884674.html

The world’s most dangerous strain of the H5N1 virus, or avian bird flu, may only exist inside laboratories, but the medical community still fears the virus will wind up in the wrong hands.

The “Birds, Biology and Bioterrorism” discussion hosted by Dickinson College on Oct. 9 will delve directly into this controversy, bringing to light the ethical and moral implications of the publication of scientific data on artificially created, mutated avian flu viruses.

Kathleen Vogel, a professor from Cornell University, will lead the discussion. Vogel received her doctorate in biochemistry from Princeton University and researches the social and technological impact of biochemical weapons, as well intelligence assessments involving weapons of mass destruction.

Earlier this year, the results of a study, sponsored by the World Health Organization, to genetically modify the H5N1 virus to increase transmission rate among mammals was published, causing an international uproar over the bio-security threat. In the article, researchers described the five mutations necessary for creating a virus that easily transmitted through the air between a group of ferrets, a discovery that if compromised, could potentially trigger a pandemic.

The discussion will begin at 7 p.m. on Tuesday, Oct. 9, in the great room at the Stern Center on West Louther Street, located between West and College streets. The discussion is free and open to the public. For more information please visit http://www.clarkeforum.org or call 717-245-1875.
http://cumberlink.com/news/local/will-the-most-dangerous-strain-of-avian-bird-flu-be/article_3de87124-041b-11e2-b1de-0019bb2963f4.html

A new and “very toxic” strain of Bird Flu emerges in Vietnam
http://www.asianews.it/news-en/A-new-and-very-toxic-strain-of-Bird-Flu-emerges-in-Vietnam-25763.html

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Dette er vel den typen Baxter forsøkte å sende ut til 18 Europeiske land i januar 2009, men ble oppdaget av testpersonellet i Tjekkia. Hanne Nøkleby ved FHI, leste bare en av 8 linker som hun fikk i saken, men likevel forandret hun innholdet i hva hun ble varslet om. Hun svarte: “jeg vet ikke hvorfor pressen holder fingrene av fatet i en slik viktig sak, men NRK Puls ringte meg for 5 min siden”…

>Her er hva NRK PULS skrev om Fugleinfluensaen;
http://fil.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6515693

Det var ikke testvaksine jeg varslet om 6. mars 2009

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Verdens helseorganisasjon slår Ebola-alarm i Kongo

Frykter dødsviruset skal spre seg til store byer.
http://www.dagbladet.no/2012/09/13/nyheter/utenriks/ebolautbrudd/23398686/

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

A DOCTOR IN SWEDEN HAS FOUND THE TOXIC METALS ARSENIC AND TIN IN PANDEMRIX SWINE FLU VACCINE

Dette kommer i tillegg til de 32 andre stoffene som ble funnet……

http://birdflu666.wordpress.com/2011/08/19/toxic-metals-found-in-pandemrix-swine-flu-vaccine-by-swedish-doctor/

På tide å begynne å tenke selv,

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Her er vaksineprodusenten som Folkehelsa sa vi skulle stole på:
Og ingen blir fly forbanna??? er vi vaksinert mot det også???

GlaxoSmithKline to pay $3billion fine after pleading guilty to healthcare fraud – the biggest in U.S. history

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167742/GlaxoSmithKline-pay-3b-fine-pleading-guilty-healthcare-fraud.html#ixzz24sSeipDH
A UK drugs firm has been hit with a $3billion penalty after admitting to the ‘biggest healthcare fraud in history’.
GlaxoSmithKline paid U.S. medics to prescribe potentially dangerous medicines to adults and children.
It handed out cash as well as everything from Madonna concert tickets to pheasant-hunting trips. Authorities branded GSK as ‘cheaters who thought they could make an easy profit at the expense of public safety, taxpayers, and millions of Americans’

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167742/GlaxoSmithKline-pay-3b-fine-pleading-guilty-healthcare-fraud.html#ixzz24sSnlfgx

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2167742/GlaxoSmithKline-pay-3b-fine-pleading-guilty-healthcare-fraud.html

« Forrige artikkel

Fri energi undertrykkes brutalt

Neste artikkel »

Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer

68
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x