Du leser nå
Folkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi

17 minutter lesetidFolkehelseinstituttet planlegger ny vaksine-epidemi

Folkehelseinstituttet advarer mot kommende influensapandemi. Norge forbereder en ny massevaksinering.

Norge forbereder seg på en ny omgang med massevaksinering mot en kommende influensa som få kjenner til. Helsemyndighetene har ikke bestemt hvilken vaksine som eventuelt skal benyttes.

– Vi forbereder oss med dette på en ny mulig pandemi, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Årsaken til massevaksineringsplanene skal være frykt for at en ny runde med influensa skal ramme landet, står det i en artikkel på NRK nyheter.

Det hadde vært mer forståelig om årsaken gjaldt at en faktisk epidemi herjet landet, men vi snakker altså her om en frykt for influensa, og kun i følge FHI.

Hva slags influensa det blir, og når den eventuelt kommer, vet man ikke, opplyser Folkehelseinstituttet. Samtidig mener de likevel at denne nye «epidemien» (som foreløpig befinner seg på fryktstadiet) kan ligne på svineinfluensa. Det ville vært svært så beleilig om den nye epidemien liknet svineinfluensa ( H1N1), ettersom Norge skal ha et lager på 2,9 millioner ubrukte Pandemix-vaksiner (den typen som fremkaller narkolepsi hos barn og unge) til en verdi av over 200 millioner kroner, i følge VG.

Disse vaksinene skal ifølge folkehelseinstituttet destrueres men de opplyser ingenting om når dette skal skje eller om når vaksinene går ut på dato og må destrueres som farlig spesialavfall.

 

Får massiv kritikk

Norske helsemyndigheter får mye kritikk etter forrige massevaksinasjon mot svineinfluensa. Både for å ha brukt en vaksine mange mente ikke var godt nok testet og for å ha kjøpt inn altfor mange vaksinedoser. Det ble kjøpt inn 2 doser til hver nordmann.

Likevel er norske helsemyndigheter nå i gang med å planlegge en ny runde med vaksinering for å «forhindre» en ny, liknende influensaepidemi.

Toppen av arroganse er at nyheten om massevaksineringsplanene kommer som et drypp midt oppi en vanvittig oppvask fra den forrige svinesprøyte-skandalen, som resulterte i at mange barn er blitt kronisk syke. Det kan også nevnes at vårt naboland Sverige også er i full gang med planer om massevaksinering.

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8000776

Vaksinepresset øker

I denne tidligere artikkelen på Nyhetsspeilet er planene om det nye nasjonale vaksineregisteret beskrevet, sammen med det økende vaksinepresset som foreldre og barn nå utsettes for gjennom media og det offentlige.

Artikkelen tar for seg anbefalingene til folkehelseintituttet av nyere dato.

 

Pampers-bleier med innebygget «vaksine-støtte» sjokkerer

I et samarbeid med UNICEF lover nå pampers at de skal «spandere en vaksine» for hver solgte pakke med bleier.

Med FN-organet UNICEF som tillitsskapende trekkplaster reklameres det på bleie-pakkene Pampers med at "et barn vil få en vaksine-injeksjon (som ellers ikke ville ha blitt gitt) som en følge av at DU har kjøpt en pampers-pakke.

Gå i butikken og se selv. Galskapen vil ingen ende ta. Slik skal foreldre lures eller tvinges til å finansiere vaksinering av barn via et uskyldig bleieinnkjøp. Det står ingenting om hvilke vaksiner det eventuelt måtte gjelde, men mottager-ofrene vil være barn som så ofte ellers.

 

Heroin-vaksine på trappene

En kan undre seg om den globale makteliten på denne måten ønsker å ta ansvar for sin kontroll av narkotikahandel verden over (som bl.a. er beskrevet her). Vaksinen utvikles med økonomisk støtte fra den meksikanske regjeringen og fra det nasjonale instituttet for narkotikamisbruk i USA, ifølge Reuters.

Vaksinen skal gjøre at man ikke lenger får en rus av heroinen. De har foreløpig kun gjort tester på mus, men visstnok med stor suksess, ifølge dem selv. Nå forbereder de tester på mennesker. I Norge jobbes det i hvertfall med lignende prosjekter.

Kilde: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8012718

Vaksine mot nikotinavhengighet

Et annet påfunn knyttet til avhengighet (publisert i 2008) er «nikotinvaksinen» som da ble annonsert og som ingen har sett snurten av foreløpig.

Er det mulig at den ikke virker helt som den skal? Det er naturlig å spørre.

Kilde: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.6253111

I mellomtiden har mange benyttet legemidlet Champix, populært kalt ”antirøykepillen”. Dette har ført til at over 80 personer har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller blitt innlagt på sykehus etter bruk, bare i Norge.

Anvendelse av midlet skal være økende. Kan det kanskje ha sammenheng med de grusomme advarslene på røykpakkene, av typen «Røyking dreper» (uten spørsmålstegn)?

En svært konspiratorisk teori om antirøykekampanjer er at litt nikotin-tjære i lungene beskytter mot barium-støv og eventuelt også mykoplasma-partikler fra chemtrails. Hva tror du?

Kilde: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8030596

 

Rotavirus-vaksinen: Siste skrik i barnevaksinasjonsprogrammet

Nyheten om enda en ny vaksine til barn har forlengst hatt sine oppslag i media. Denne gangen er det ufarlig omgangssyke som skal forebygges. Det opplyses at  rotavirusvaksinen gir bare gir 75-80 prosents beskyttelse mot rotavirus, men kan ikke love å forhindre omgangssyke. Selv om vaksinen blir innført, vil vi fortsatt ha mange tilfeller av omgangssyke, opplyser folkehelseinstituttet.

Nyhetsspeilet har tidligere gjort grundige undersøkelser rundt innføring av hpv – vaksinen (human papilloma virus) som angivelig skulle beskytte mot forstadiet  til livmorhalskreft.  Sjokkerende funn og bred faglig uenighet var urovekkende. Det faller seg naturlig at vi også tar en nærmere titt på innføring av rotavirusvaksinen i pågående fase.

Rotavirusvaksinen

Vaksinen må gis til barn mellom seks uker og seks måneder hvis den skal virke, og den må gies i to doser for å ha en effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler alle barn å ta vaksinen. . Forslaget er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) anbefaler innføring av vaksinen i sin rapport. Selv om rapporten bekrefter at å innføre vaksinen vil medføre betydelige kostnader, konkluderer den samtidig med at å innføre vaksinen likevel kan være kostnadsbesparende i form av at foreldre ikke får fravær fra jobb ved at barna unngår rotavirus-forårsaket omgangssyke.

Dette er høyst usikre spekulasjoner fra «Kunnskapsenteret», og påstanden blir ikke dokumentert i rapporten.

«Kunnskapssenteret» har heller ingen medisinsk-faglig utredning eller vurdering av om den økte totalbelastningen av vaksine-ingredienser på små barn kan få negative totaleffekter for noen eller mange av barna.

Rapporten er skrevet på bestilling fra folkehelseinstitutttet, og den heter ”Kostnadseffektivitet ved å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.” Det er tankevekkende at det kan forhåndsbestilles konklusjoner basert på kostnadseffektivitet (som om folkehelseinstituttets kompetanse nå er høyere på samfunnsøkonomi enn på klinisk medisin).

Et spørsmål som melder seg er: «Er det mulig at totaleffekten av svekket immunforsvar som følge av massive og tildels hodeløse massevaksinasjoner vil utgjøre en samfunnsøkonomisk kostnad i mangemilliarersklassen?» (Enten økt antall legekonsultasjoner og økt legemiddelsalg pga. økt sykelighet legges inn i regnestykket eller ikke – på pluss-siden eller på minus-siden, stryk det som ikke passer)

I rapporten unngås det å prøve å finne ut om denne vaksinen vil være et rent pengesluk.

I samme rapport står det også at kunnskapssenteret ikke har klart å bestemme seg for om de foretrekker vaksinen Rotarix â(GlaxoSmihKline), eller Rotateq Ò (Merck) (dette er en subtil liten finesse for å fremme inntrykket av at en rotavirus-vaksine skal innføres, selv om det vil stride imot praktisk talt enhver fornuft dersom hensynet er å unngå å gi barn svekket helse).

Hvis folkehelseinstituttet hadde bestilt en rapport som skulle avdekke merutgifter ved å innføre vaksinen, så hadde kunnskapssenteret utvilsomt kunnet levere dette også, med en konklusjon som bestilt.

Det må antas at en slik rapport ville ha vært mer troverdig og bedre begrunnet enn hvis den skulle bli utarbeidet av FHI selv.

Eksempler på fantasifulle tall i rapporten:

– Foreldre til vaksinerte barn vil få en reduksjon i sykefravær på mellom 69 og 73 %

– Staten vil spare kr. 66 000 pr. unngåtte sykehusinnleggelse pr barn.

– Staten vil spare kr 682 000 pr. vunnet kvalitetsjusterte leveår pr barn.

Ingenting av dette kan dokumenteres. Det er ikke redegjort for selve definisjonen av såkalte ”kvalitetsjusterte leveår». De nevnte svekkelser som følge av økt vaksine-ingrediens-mottak hos hvert barn, samt redusert (ikke økt!) livskvalitet og levealder pga. svekket immunforsvar pga. vaksine-ettervirkninger er naturlig nok ikke tatt med i dette høyst spekulative «tenk-på-et-tall» regnestykket, som er praktisk talt uten medisins-faglig forankring.

Legg merke til påstanden om den nette sum av 682.000 kr i kostnadsbesparelse. På omgangsyke? Er det mulig? Hva med jobbfravær pga. barn med forkjølelse? Kunnskapsenteret skriver selv i rapporten at tallene er spekulative. Det er gjerne det eneste i rapporten som er sant.

Les rapporten her (anbefales da det er både tankevekkende og underholdende lesning).

 

Grisevirus funnet i vaksinen

I 2010 skal FDA (food and drug-administration i USA) ha gjort grisete funn i både rotateq Ò og rotarix Ò, som er aktuelle vaksiner for Norge.

Produsentene tar det hele med stor ro, og selv om de ikke vet hvordan grisevirus havnet i vaksinen tror de ikke det er farlig.

Et lite utdrag fra teksten:

«The U.S. Food and Drug Administration reported May 6 2010 that fragments of two types of pig viruses were found in Merck & Co.’s Rotateq vaccine.

One virus is the same one found in GlaxoSmithKline PLC’s Rotarix vaccine in March. The FDA, at the time, recommended doctors stop using that vaccine and use Rotateq instead, even though the agency said it didn’t think the virus posed any safety risks to humans

Sikkerheten til både Rotateq og Rotarix, har blitt sporet av FDA siden en annen vaksine av samme stoffet ble trukket av markedet i 1999. Vaksinen ble knyttet til en økt forekomst av tarminvaginasjon, som er en vridning eller obstruksjon av tarmen som kan være dødelig.

For mer informasjon, klikk her.

 

Vaksiner kan forårsake Kawasakis syndrom

Tilfeller av Kawasakis syndrom som følge av vaksinering er påvist.

Et lite utdrag fra teksten der dette er beskrevet:

«The FDA reports that five cases of Kawasaki syndrome have been identified in children less that 1 year of age who received the RotaTeq vaccine during clinical trials conducted before the vaccine was licensed. Three reports of Kawasaki syndrome were detected following the vaccine’s approval in February 2006 through routine monitoring using the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). After learning about these Kawasaki syndrome reports, CDC identified one additional unconfirmed case through its Vaccine Safety Datalink project. The vaccine label has been revised to notify healthcare providers and the public about the reports of Kawasaki syndrome following RotaTeq vaccination.»

Les mer http://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/rotavirus.html

Kawasakis syndrom er en febersykdom hos barn, med utslett, slimhinneforandringer og lymfeknuteforstørrelse. Det foreligger betennelse i kroppens blodårer (vaskulitt). Tilstanden er selvbegrensende og går over av seg selv. Selv om tilstanden går over av seg selv, kan man få senvirkninger uten behandling. Det utvikles utposninger (aneurismer) på hjertets kransårer (koronararteriene) hos 20-25% dersom man ikke får behandling. På sikt kan slike utposninger gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommen ble første gang beskrevet i Japan på 1960-tallet.

Sykdommen rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, 85% er under fem år. Enkelttilfeller hos voksne er beskrevet. I Sverige har man funnet en årlig forekomst på 6,2 tilfeller per 100.000 under fem år. Forekomsten av sykdommen varierer i løpet av året, med topper vinter og vår. Syndromet er hyppigst hos asiater, litt sjeldnere blant fargede og lavest blant hvite.* Forekomsten i Vesten er imidlertid økende. *I forbindelse med vaksinering kanskje ?

Kilde: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/kawasakis-syndrom-12878.html

 

Inhabilitet i ekspertgruppen som anbefaler innføring av Rotavirusvaksinen

Arbeidsgruppen er sammensatt av 8 personer. Av de åtte skal to ha betydelige interessekonflikter i form av betalte foredrag sponset av legemiddelfirmaer, deltakelse på kongresser i utlandet betalt av legemiddelprodusenter, osv. Dette i følge folkehelseinstituttet. Se detaljert liste under:

Astrid Realfsen, helsesøster, Bergen (Landsgruppen for helsesøstre, Norsk sykepleierforbund). Ingen interessekonflikter.

Dianne Steenberg, kommuneoverlege i Oppegård (Lege i samfunnsmedisinsk arbeid). Ingen interessekonflikter.

Astrid Rojahn, overlege, Oslo universitetssykehus, Barneklinikken, Ullevål, (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: Fra 2008 medlem av styret for Infeksjonsforum Øst-Norge, et forum sponset av GSK og Pfizer via ViiV healthcare. Har holdt betalte foredrag i Infeksjonsforum og for GSK. Har deltatt på kongresser i utlandet betalt av Wyeth, Pfizer og GSK. Tilbud om deltagelse i kongressene ble gitt til arbeidsgiver, Oslo Universitetssykehus.

Henrik Døllner, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Trondheim (Norsk barnelegeforening). Mulige interessekonflikter: 2001-2006 medlem av styret for Infeksjonsforum Midt-Norge, et forum som var sponset av GSK. Har holdt betalte foredrag.

Elmira Flem, overlege, PhD, Avd. for infeksjonsovervåkning, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kirsti Vainio, Seniorforsker dr. scient., Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Kine Willbergh, cand. Pharm., Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter.

Synne Sandbu, overlege, spesialist i barnesykdommer, Avd. for vaksine, Folkehelseinstituttet. Ingen interessekonflikter

Blank løgn eller et definisjonspørsmål?

Ved nærmere ettersyn synes det merkelig at Folkehelseinstuttet skriver at deres egne representanter i gruppen ikke har interessekonflikter. I 2006 ga Norges Forskningsråd til Folkehelseinstituttet den nette sum av 9 millioner kroner til et forskningsprosjekt om effekten av vaksinering mot rotavirus. Dengang var Geir Stene-Larsen både direktør for Folkehelseinstituttet og styreleder i Forskningsrådet

– Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner, uttalte Elmira Flem, prosjektleder ved Folkehelseinstituttet. Elmira Flem sitter i ekspertgruppen over og har åpenbart interessekonflikter hvis det å være prosjektleder i million og verdensklasse kan virke attraktivt.

Kilde: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:61185::1:5569:5:::0:0

En liten titt i andre dokumenter viser at også en annen representant fra folkehelseinstituttet – Kirsti Vainio – åpenbart er med på å disponere forsknings – millionene. Her har hun skrevet en artikkel om prosjektene sammen med Elmira Flem: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58524::0:5667:1:::0:0

Synne Sandbu, overlege Avdeling for vaksine, folkehelseinstituttet er også med å disponere forskningsmidler for flere millioner, og publiserer denne i 2007 forbindelse med forskningsprosjektet som skal ”bringe Folkehelseinstituttet, helt til verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner” . Vil ikke disse representantene kunne ønsket å sikre sine egeninteresser, både i form av arbeidsplass, lønn, tittel, million-prosjekter og verdensprestisje? Hvis ja, hvordan kan de da være habile? Se: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:58864::0:5667:1:::0:0

Hvis habilitet i dette tilfellet vurderes utifra en forhåndsbestemt definisjon som lar disse ”ekspertene” passere fritt, så er det fullt mulig å gjennomføre, men det gir fortsatt ikke bedre troverdighet. Man kan ikke unngå det faktum at FHI tjener grovt på hver eneste vaksine.

Astrid Realfsen, representanten for Landsgruppen av helsesøstre støttet ikke forslaget. Hun mener at det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirus-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. Verdt å nevne i den sammenheng er at hun også var en av de få i gruppen som ikke hadde betydelige økonomiske interessekonflikter.

 

Konklusjon

Med disse funn viser det seg at fem av åtte eksperter i arbeidsgruppen har betydelige interessekonflikter etter en nøktern skala.. Hvis det tas utgangspunkt i folkehelseinstituttet sine interessekonflikter – siden de forvalter forskningsprosjekter i millionklassen, hvor et av dem går ut på å jobbe med innføring av rotavirusvaksiner i andre land, er det naturlig å anta og et godt salgsargument at vaksinen først er blitt innført i eget land.

Det Rockefeller-etablerte FHI lever tross alt av å medisinere friske mennesker.

Folkehelseinstituttet var opprinnelig et privat salgsledd for vaksiner for Rockefeller-kapitalen. Dette "sitter i veggene" der ennå.

Kontrollspørsmålet lyder: Har FHI noen gang gått ut og beklaget ikke bare helseskadelige bivirkninger i enkelttilfeller, men også den immunsvekkende virkningen som massiv bruk av vaksiner har på den oppvoksende generasjon?

 

Folkehelseinstituttet svarer og svarer ikke

Undertegnede har stilt en del spørsmål rundt FHI’s vurderinger rundt habilitetspørsmålet i ekspertgruppen som anbefalte vaksinen, og fikk dette generelle svaret fra FHI.

«Innføring av rotavirus- prosjektet er støttet av Norgesforskningsråd og har som formål å skaffe kunnskap om rotavirussykdom i tre land i Sentral-Asia: Usbekistan, Kirgisistan og Kasakhstan. Prosjektet er ikke finansiert av legemiddelindustrien og handler ikke om rotavirusvaksineinnføring i Norge.

Målet med dette prosjektet er å kartleggeomfanget av rotavirussykdom i deltakerlandene, beregne kostnader av sykdomsbehandling og kostnader ved å vaksinere, samt beregne mulig effekt av rotavirusvaksinasjon dersom landets helsemyndigheter beslutter å innførevaksinen.

Fra Folkehelseinstituttets side har Elmira Flem jobbet som prosjektleder med dette prosjektet og Kirsti Vainio som prosjektmedarbeider.

Med vennlig hilsen
Bjørn G. Iversen
Avdelingsdirektør / Department Director
Folkehelseinstituttet»

I alle tilfeller er det slik at FHI ikke anser seg selv som en del av legemiddelindustrien, og derfor velger å ærklære seg habile? Er det godt nok?

La oss bare for ordens skyld navngi spaden. Folkehelseinstituttet er definitivt en vesentlig del av legemiddelindutrien.

Som en kuriositet kan det nevnes at undertegnede sendte en del andre spørsmål rundt vaksine-ingrediensen phenol. Samt spørsmål om hvilke vaksiner Camilla Stoltenberg, Synne Sandbu og Elmira Flem tok sist. Dessverre unnlot FHI å  besvare henvendelsene…

 

Virkestoffet Phenol

Rotavirusvakinen inneholder virkestoffet ”phenol” (fenol). Fenol er et svært giftig og etsende stoff som utvinnes fra stenkulltjære, og  som blir brukt i produksjon av desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler, plast, bakteriedrepende midler og konserveringsmidler. Eksponering kan føre til systemisk forgiftning, svakhet, svetting, hodepine, sjokk, spenning, nyreskader, krampetrekninger, hjerte- eller nyresvikt, og død. Gjentatt eksponering kan også føre til oppkast og mentale forstyrrelser. Fenol anses å være etsende på hud og det er kjent for å være en protoplasmisk gift, dvs. giftig for alle celler. Tester viser at fenol faktisk hemmer phagocytisk aktivitet.

Bruken av fenol i vaksinepreparater introduserer det giftige og etsende stoffet i kroppen. Siden det også hemmer phagocytisk aktivitet, bidrar det faktisk å svekke, snarere enn å stimulere immunresponsen. Fagocytter fungerer som kroppens første forsvarslinje mot antigen aktivitet: de sluker og fordøyer antigener og får de andre elementene i immunsystemet til å bli aktivert. Siden vaksiner er ment å stimulere en immunrespons, så motsier bruk av phagocytisk-hemmende fenoler grunnleggende rasjonale for bruk av vaksiner. Videre kan skade muligens ikke unngås når det er forstått at samtidig som patogener blir innført i kroppen, er fenoler tilsatt for å hindre en hensiktsmessig immunrespons.

Kilde: http://www.whale.to/v/phenol.html

Interessant om genotyper – ekspertenes rapport

Både i Norge og andre land varierer forekomsten av ulike rotavirusgenotyper fra år til år og fra område til område [31]. Innføring av rotavirusvaksine mot visse genotyper kan i teorien også føre til økt forekomst av andre genotyper i befolkningen. Generisk protokoll anbefaler at 10 % av rotaviruspositive prøver per måned genotypes [113]. *Uavhengig av om rotavirusvaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet eller ikke, anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et system som sikrer løpende overvåkning av hvilke genotyper av rotavirus som forekommer i Norge. Dette kan best gjøres ved et referanselaboratorium.

Etter å ha lest hele rapporten skjønner man at arbeidsgruppen utelukkende har jobbet med å argumentere for å innføre vaksinen, og ikke så mye for å gjøre gode objektive vurderinger. De ønsker å være med på banebrytende prosjekter, og håper å få prestisje-forskning «i verdenstoppen» som forutsetter at norske barn først blir utsatt for eksperimentet, med eller uten grisevirus-infiserte rotavirus-vaksiner.

Som Elmira Flem sier:

Dette prosjektet vil bringe oss helt i verdenstoppen i forskning på rotaepidemiologi og innføring av rotavaksiner.

Hun sier ikke at:

Denne vaksinen vil redde hundretusenvis av barn fra en fryktelig sykdom med svært alvorlige komplikasjoner.

Les rapporten i sin helhet her: http://www.fhi.no/dav/c17d367b09.pdf

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
13%
Opplysende
50%
Inne på noe
13%
Usikker
13%
Dårlig
13%
Om forfatter
Lillian Sivertsen

68 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *