Hva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen?

13.4K visninger
9 minutter lesetid
79

Massevaksinering er i full sving. Nå er det 12-årige norske jenter som skal beskyttes mot virus som kan forårsake livmorhalskreft. Til nå har 80% av jentene, med samtykke fra sine foreldre, takket ja til vaksinen.

Om seks måneder får de sin tredje og siste dose med Gardasil.

I 2010 var det bare under halvparten som ville vaksinere seg. Hva skjedde? Har vi allerede glemt oppstyret da den omdiskuterte HPV-vaksinen skulle innføres?

HPV-vaksinen (human papilloma virus) skal beskytte mot to til fire av 100 potensielle virus som kan være med på å forårsake livmorhalskreft. Utenfor Norges grenser er vaksinen best kjent under navnet Gardasil.

Gardasil- vaksinen gis i tre doser. Dose nummer 2 settes to måneder etter dose en. Tredje dose settes seks måneder etter dose to. Norske vaksinerte jenter har i disse dager nettopp mottatt dose nummer to. Om et halvt år får de sine siste stikk. Hvilke konsekvenser det kan få for fremtiden deres gjenstår å se. De er med på et eksperiment.

 

Politikerne er blitt lurt

– Det er fortsatt ikke dokumentert at vaksinen reduserer risikoen for livmorhalskreft, sier Meryl Sønderbø Lillenes til NRK. Hun har skrevet en masteroppgave i bioteknologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap, om HPV-vaksinen.

Hun påstår politikerne blir lurt.

Arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert, sier Sønderby Lillenes.

– Det er mange usikkerheter rundt vaksinen. Det å utsette så mange unge jenter for risiko når det er så få som dør av livmorhalskreft, er ganske alvorlig, sier hun til NRK.

I sin masteroppgave redegjør hun for en rekke kritiske forhold som omhandler både selve vaksinen, og omstendighetene rundt innføringen av Gardasil-vaksinen i barnevaksinasjons- programmet.

 

 • Det finnes flere antatt kreftfremkallende HPV-typer og vaksinen beskytter kun mot to.
 • Vil andre og eventuelt mer aggressive HPV-typer ta over for de to vi bekjemper?
 • Vil kroppens naturlige forsvar mot HPV forstyrres? I dag går de fleste HPV-infeksjonene over av seg selv.
 • Hvor lenge varer vaksinen, og trenger barna påfyll? Én studie har vist en varighet på kun tre år.
 • Hvilken effekt har vaksinen på 12-åringer? Selv om det er jenter i den alderen som nå får tilbudet, er det ikke forsket på det.
 • Vaksinen er heller ikke blitt risikotestet. Det er ikke testet om den er kreftfremkallende.

Hun peker på at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen på massevaksinasjonsprogrammet.

– Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus, sier Sønderby Lillenes.

Hun mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

Masteroppgaven hennes kan du lese her: http://hpv-vaksine.info/about/

Hvis man bare vil lese det viktigste kan du gjøre det her på Fritt helsevalg http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=652

 

Bioteknologinemda ville stanse Gardasil-programmet

I forkant av avgjørelsen om å innføre vaksinen i barnevaksinasjons- programmet,  ytret Bioteknologinemda sine klare bekymringer.

Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda.

I 2009 påpekte  Bioteknologinemda i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinen må utsettes. Årsaken er at de savner god nok dokumentasjon på vaksinens effekt og sikkerhet, og vil ha en ordentlig debatt før vaksinetilbudet trer i kraft.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069 

 

2011: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda, er bekymret for fremtidige komplikasjoner som følge av vaksineringen.

Vi lurer på hvilke forsikringer som kan gis om at denne vaksinen ikke har skadelige effekter hos barna som får den, sier han til NRK.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7798425

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) advarer 

Norsk forening for allmennmedisin advarte i februar 2008, mot å ta en hasteavgjørelse i saken.

– Vi er usikre på om vaksinen ut ifra tilgjengelige kunnskapsoppsummeringer bør anbefales. Vi kan ikke se at det haster med en slik innføring.

NFA vil sterkt fremheve betydningen av godt planlagte og gjennomførte prospektive studier som kartlegger den langsiktige effekten og eventuelle bivirkninger av vaksinen. – Vi finner det likevel vanskelig å akseptere at vi antar at ukjente negative effekter av vaksinen på lang sikt ikke finnes, mens vi antar at en ukjent positiv effekt av vaksinering, nemlig redusert cancerforekomst, før eller siden vil komme til syne.

Norsk Forening for allmennmedisin har registrert at Finland følger opp sine randomiserte studier og beklager at de er avbrutt i mange andre land, før de har påvist reell effekt på kreft som sykdomsmål.

Vi mener det er avgjørende viktig at en stiller seg slik at resultatene av en eventuell innføring av vaksinasjonsprogrammet, lar seg evaluere.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sier-nei-til-hpv-vaksine/

 

Folkehelseinstituttet svarer

Riktig å ta den i bruk

Folkehelseinstituttet (FHI) er en av instansene som har anbefalt Gardasil-vaksinering fra høsten.

Det er alltid ubehagelig å ikke ha svar på alle spørsmål. Men slik er det alltid når vi tar i bruk nye vaksiner. Vi må vurdere gevinsten vi går glipp av sammenlignet med risikoen, og vår vurdering er at det er riktig å ta vaksinen i bruk nå. Alternativet er å vente i 10-20 år. Hvis vi venter vil flere hundre kvinner dø unødvendig, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen til NRK.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

 

Ekspertene fikk godtgjørelser

I 2007 avdekket VG at flere av medlemmene i ekspertgruppen som anbefalte regjeringen å innføre vaksinen, fikk direkte godtgjørelser fra vaksineprodusenten, Merck.

Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppen som skulle gi helseminister Sylvia Brustad råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=167501

 

Et eksperiment

en informasjonsside om HPV-vaksinen, som drives av anonyme foresatte, skriver de bl.a. at:

Det har foregått spill på høyt politisk og økonomisk nivå for å få innført HPV-vaksinen i Norge. Vaksinene er ikke prøvd ut på barn før.”

 

Norske jenter er med i et gigantisk forsøksprosjekt, men myndighetene er ikke villige til å innrømme det.


Tygg litt på dette: Det ble inngått avtale mellom Merck og FDA (Food and Drug Administration) i USA om at de fikk godkjent vaksinen mot å gjennomføre et forskningsprosjekt også med yngre jenter. Norske, Spanske og Australske jenter er blant de som er med i prosjektet, men de Norske jentene er spesielt nevnt i godkjenningen fra FDA.

Ett spørsmål som tvinger seg fram, er som følger: Hvorfor finansierer vi et forskningsprosjekt som Merck uansett hadde måttet gjennomføre?

Det er bevilget 57 millioner til innføringen av HPV-vaksinen.

Det er innmeldt både dødsfall, lammelser og andre, skremmende bivirkninger til VAERS (tilsvarende SYSVAK i Norge). Register for innmelding av bivirkninger av vaksiner. Hittil har legemiddelprodusentene unndratt seg å undersøke om det er sammenheng mellom disse og vaksinen.

Legemiddelprodusentene hevder at “det er ikke bevist at bivirkningene har sammenheng med vaksinen, og derfor går myndighetene ut og sier at vaksinen er helt trygghttp://hpv-vaksine.info/about/

 

Inhabilitet i alle ledd

Njål Lønningen er egentlig menneskerettighetsforkjemper. Som gjesteskribent i Norsk leges tidskrift i 2009, skriver han blant annet:

Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke.”

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange.

 • Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp.
 • Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer.
 • Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen.
 • Statsministerens søster Camilla Stoltenberg er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål.
 • Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene.
 • Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
http://tidsskriftet.no/article/1809620

 

Svin på skogen

Gardasil-produsenten Merck “har vært ute i hardt vær ”, tidligere.

De er kjent for det anti-inflammatoriske legemiddelet Vioxx.

Vioxx ble tatt av markedet i September 2004 etter å ha forårsaket 30 000 hjerteinfarkt og mange kardio-relaterte dødsfall.

Merck, var fullstendig klar over at Vioxx var livsfarlig da de lanserte produkter. Det dukket nemmelig opp interne Merck-dokumenter der Edward Scolnick, sjefen for forskning, tilstår at Vioxx har en klar risiko for kardio-relaterte problemer. Denne tilståelsen er særlig interessant fordi den ble skrevet før produktet ble lansert. Merck truet og trakasserte forskere og kjøpte “forskningsrapporter” skreddersydd for å skjule sannheten for å få plassert ett produkt de visste var livsfarlig på markedet.

http://www.naturalnews.com/002155.html#ixzz1cTxp6bL0

 

Gardasil øker risikoen for kreft

At norske myndigheter velger å kalle vaksinen HPV-vaksinen, i stedet for Gardasil er kanskje ikke så rart, for hvis du bruker søkemotoren, og søker på: “Merck Gardasil”, dukker det opp urovekkende informasjon.

Blant annet at vaksinen i stedet for å forhindre livmorhalskreft, faktisk øker risikoen for livmorhalskreft med ca. 40 %.

http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/hpv.aspx

 

Warning, Gardasil may cause increased risk of cervical cancer
http://www.examiner.com/vaccines-in-national/warning-gardasil-may-cause-increased-risk-of-cervical-cancer
According to Information the manufacturer of this vaccine presented to the FDA prior to approval, if a person has already been exposed to HPV 16 or 18 prior to injection Gardasil increases the risk of precancerous lesions, or worse, by 44.6%. (See VRBPAC Background document, bottom of page 13) This documentation was presented on the 18th of May 2006.
Merck sier selv at man må ha vært smittet med HPV 16 eller 18 OG ha gjennomgått en infeksjon. Infeksjoner kan være helt symptomfri.

 

Gardasil forbundet med plutselige dødsfall

Gardasil Tied to 16 Additional Deaths
http://www.newsinferno.com/pharmaceuticals/gardasil-tied-to-16-additional-deaths/

 

• A 19-year-old girl with no medical history except occasional bronchitis received Gardasil and in 53 days, had “Headache, Nausea, dizziness, chilling, tiredness, shortness of breath, complained of chest plain, severe cramps.” She experienced an Acute Cardiac Arrhythmia. Attempts to resuscitate her resulted in a sternal fracture, but were unsuccessful and the patient died. — V. 356938

• A 13-year-old girl was vaccinated on July 17th, 2009. Ten days later, she developed a fever and was treated; however, “the patient did not recover and was admitted to the hospital on [August 8th] … She developed dyspnoea and went into a coma…she expired [that day] at around 9:00 pm. The cause of death was determined as ‘death due to viral fever.’ … This event occurred after 23 days of receiving first dose of Gardasil. — V. 380081

• Thirteen days after vaccination, a 10-year-old girl developed “progressive loss of strength in lower and upper extremities almost totally…. Nerve conduction studies [showed Guillain Barre Syndrome].” Case was “considered to be immediately life-threatening.” — V. 339375

 

• One mother of a 13-year old girl who died 37 days after receiving the vaccination noted in a report:
I first declined getting her the vaccination but her doctor ensured me that it was safe…

After her daughter complained of a severe headache, no feeling in her foot, and a tingling feeling in her leg, a doctor’s appointment was set for October 23, 2009. “My daughter never made it to Oct[ober] 23rd, which is also her birthday,” the mother noted. “She passed on Oct[ober] 17th, I found her cold, unresponsive in her room at 7am….”

Informasjonsfilm

Denne lille filmen kan anbefales til alle som vil ha en kjapp innføring om vaksinen.

http://www.thinktwice.com/HPV9.swf


0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

79 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Nyhetsspeilet har lenge advart mot HPV-vaksinen Gardasil.

Diane Harper, en av utviklerne av Gardasil advarer nå sterkt mot Gardasil-komplottet:

http://asheepnomore.net/2017/02/22/lead-developer-of-hpv-vaccines-comes-clean-warns-parents-young-girls-its-all-a-giant-deadly-scam/

Kari Lossius
Kari Lossius
Abonnent
7 år siden

En ingrediens det er mye av i Gardasil-vaksinen(e) er aluminium! Her er noen illustrasjoner om hvordan mus oppfører seg når de får injisert aluminium:

Liten grunn til å tro at aluminium er noe positivt inne i en menneskekropp.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Kari Lossius
7 år siden

Samt stor grunn til å tro at G A R D A S I L brukes som symbolikk til A SAD GIRL, som nevnt tidligere her… Bare å stokke litt om på bokstavene i GARDASIL.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Få har meldt seg til HPV-vaksinering… Har stadig flere oppvakte nordmenn nå begynt å gjennomskue HPV-komplottet…?

Få har meldt seg til HPV-vaksinering: – Veldig overraskende

Det er nesten en måned siden kommunen åpnet for påmelding til HPV-vaksinering. Så langt har rundt 400 kvinner bestilt time.

http://itromso.alda.no/

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

HPV-skandalen: Överläkare och immunolog anklagar danska Socialstyrelsen för vilseledning

http://newsvoice.se/2016/06/11/hpv-skandalen-overlakare-och-immunolog-anklagar-danska-socialstyrelsen-for-vilseledning/

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

VG har på forsiden idag en beretning om en norsk jente som har fått alvorlige helseskader som høyst sannsynlig skriver seg fra HPV-vaksinen Gardasil.

Nyhetsspeilet advarte allerede mot HPV-vaksinen Gardasil for mer enn 6 år siden.

Jeg og sikkert flere enn meg setter pris på at VG nå tar tak i noe som er viktig og som berører mennesker i Norge.

Her er artikkelen på VG Nett:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/maria-18-har-vaert-alvorlig-syk-i-fem-aar/a/23517356/

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Svensk aksjon for å stoppe HPV-vaksinering!

http://www.thenhf.se/stoppa-hpv-vaccinering/

For mer info om den usikrede HPV-vaksinen Gardasil, se f.eks.
http://www.hansgaarder.info/produkter/vaksiner-vaksinering-trippelvaksine-hpv-vaksine/

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Overlæge advarer fysisk aktive kvinder mod HPV-vaccinen pga. bivirkninger – TV2-Nyhederne

https://www.youtube.com/watch?v=yRAIZzM2t_k

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Gardasil-vaksineringen ER allerede en skandale…

http://sanevax.org/rivasi-addresses-gardasil-scandal-europe/

Vit at det norske Folkehelseinstituttet (FHI) er de siste som vil innrømme dette…

Mer om de 3 store norske vaksine-skandalene her:
http://www.hansgaarder.info/produkter/vaksiner-vaksinering-trippelvaksine-hpv-vaksine/

Dette er:
– Meningokokkvaksine-skandalen
– Svineinfluensavaksine-skandalen
– HPV-vaksine (Gardasil) – skandalen

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det er viktig å være føre var i vaksine-spørsmål. Det finnes ingen angre-rett, som hvis du har kjøpt et møbel på IKEA, puttet det inn i hjemmet ditt og funnet ut at du ikke er fornøyd med resultatet.

Det er bedre å “hoppe over” en vaksine-mulighet, fremfor å angre resten av livet på et serum som har vist seg skadelig for kroppen til en du er glad i…

Enhver som har hoppet på den goebbels-aktige hpv-vaksine-propagandaen fra mase-media bør se dansk TV2s film “De vaccinerede piger” før de utsetter sine døtre for de ukjente langtidsvirkningene av Gardasil-serumet.

Litt pussig er det jo at bokstavene G-A-R-D-A-S-I-L kan stokkes om til de 3 ordene A SAD GIRL… Det finnes ingen angre-rett for vaksiner…

Nå er det kommet en ny Facebook gruppe: Si nei til HPV-vaksine:
https://www.facebook.com/groups/63419783130/

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Watch dr. Humphries pick the HPV vaccine apart.

The HPV vaccine only works on 4 strains out of 40 for a specific venereal disease that dies on its own in a relatively short period. 70% heal within a year, 90% within two years. The pap test is a 60-year old trusted method of detecting cervical cancer and it can in most instances be reversed with proper diet and vitamins.

http://youtu.be/e3J6VPRJndM

PS Finnes det noen Gardasil-kritiske leger i Norge? Som har gjort sine medisinsk-faglige hjemmelekser uten å få penger for det…

Please stå frem!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Å be med please om noe i dette nazi senil dementia sjelsevneveike befolkede landet er det mikroskopisk eller ingen hensikt i. Antall positive responser blir som vanlig norsk 0. Med kvalifisert sjanse for å bli umiddelbart og varig rammet av janteloven, følgende tabu beskriver bl.a. mangelen på sjelsevner hos såkalte nordmenn, innvandrerne som amerikanerne kallte for squareheads, forøvrig, legg merke til at ‘Tommel opp’ funksjonen ikke blir overforbrukt når sannheten fortelles, vi er jo verdensmestere og bor i verdens rikeste land, ikke sant? :)

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Se framsida i dagens utgave av adresseavisen, kriminelle adressa, i facebook

Foto avisside http://postimg.org/image/rriyd8ljj/

Tornerose syndrom kaller de sykdommen https://www.google.no/search?q=tornerose+syndrom I google søkeresultatet kommer representanter for mafia hovedfronten i massemedia opp, dagbladet, vg, abcnyheter, nrk m.fl.. Jeg har i skrivende stund ikke lest artiklene og annen informasjon om temaet, men jeg antar kvalifisert ut fra erfaringsmateriale at det er 99+% sjanse for at sykdommen er forårsaket av en såkalt vaksine og at dette walt disney pregede begrepet tornerose syndrom er narkolepsi, forårsaket av en giftsprøyte. Jeg antar også kvalifisert at ordet vaksine ikke engang er nevnt, som kjent serveres løgnene, svindelene, så komplett som mulig. Det er ille tilstander, de fleste burde vite dette idag, etter kriminelle prosjekt som pandemrix, gardasil, polio, mmr med altfor mange fler såkalte vaksiner, og det stadig økende og planlagte problemet med at barn blir påført autisme.

Google { narcolepsy site:naturalnews com https://www.google.no/search?q=narcolepsy+site:naturalnews.com , narcolepsy site:mercola com https://www.google.no/search?q=narcolepsy+site:mercola.com }

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Vi trenger, jeg krever, at sikkerhetstjenester i forsvaret og andre intervenerer umiddelbart. Hvis så ikke skjer, beviser disse at de deltar aktivt i dette kriminelle komplekset. Effektiv aktivitet må i så måte foreligge innen juli 2015

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Mandatory Vaccine Scam of 2015 Special Warning http://revolutiontelevision.net/video/mandatory-vaccine-scam-of-2015-special-warning/

Quote: Published on June 28, 2015 by Revolution Television http://revolutiontelevision.net/author/revolution-television/ Mandatory Vaccine Scam of 2015 Special Warning. Opposing Consumer Fraud. *Vaccination Genocide Alert* Produced and presented by Dr. Leonard G. Horowitz. America is threatened with radical risks from mandatory vaccinations politically imposed by drug industrialists with direct links to the Nazis of World War II. After all these years, the poisoning of people’s bodies and minds for profit and population control–global genocide–is alive and well in the “National Public Health Service” and Centers for Disease Control & Prevention (CDC) complicit with Big Pharma in committing mass murder and consumer fraud. In this Special Warning–a public service message–from world leading vaccine industry whistleblower, Dr. Leonard Horowitz (a Harvard-trained public health and consumer safety activist), reveals the outrageous truth about vaccination risks grossly neglected, and purposely concealed, by health officials, politicians, and the corporate-controlled media promoting mandatory vaccinations for all school children. Look around you. See the children and families who have already suffered irreparable harm from vaccine poisonings–immunological intoxications and widespread nervous system pollutions–leaving victims often brain damaged, or otherwise suffering from more than eighty (80) auto-immune diseases and new forms of cancer; all profiting drug industrialists who fund depopulation policies and politics. ..

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Gardasil Firestorm in Denmark!

Det er nå kjent at hundrevis av danske jenter har fått liv og helse ødelagt av HPV-vaksinen Gardasil.

Her er et eksempel på symptomer:
“One of the seriously injured cannot be left home alone because of daily seizures and hour-long periods of unconsciousness…”

http://sanevax.org/gardasil-firestorm-in-denmark/

Det er på høy tid at det tas affære og at HPV-vaksineringen stanses også her i Norge. Norge er trolig et av landene i verden med de mest hodeløst uansvarlige vaksine-regimer supplert av hodeløse journalister og bølle-bloggere som fungerer som løpegutter og løperjenter for den uansvarlige og ultra-kyniske legemiddelindustrien…

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Følgende postering i facebook avstedkom en interessant utveksling inklusive kjente trekk av desinformasjonsagenter som aldri presenterer dokumentasjon fra etterrettelige kilder https://www.facebook.com/groups/177890005726/10155780492325727/?notif_t=group_coment sitat:
+{
Husk at vaksinen er kun terror og at de som står bak inklusive ansvarlige i staten vet det

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1
}+

How to recognize intelligence service agents, in forums, news groups http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=847&start=1

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Etter vaksinering finnes ingen angrerett :(

HPV vaccine support group concerned at side-effects
Regret group believes vaccine causes long-term health problems in their daughters

http://www.irishtimes.com/news/health/hpv-vaccine-support-group-concerned-at-side-effects-1.2221556

Det er kanskje bedre å være vaksine-føre-var…?

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Bill Gates Insane Quest To Sterilize And Depopulate The World Revealed (VIDEO)

Geri Ungurean | February 13, 2015
Bill Gates dream of population control is being accomplished through the extensive use of vaccines and …

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=30774

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Vi blev syge efter HPV-vaccinen Gardasil: Læs 47 pigers historier

Astrid har kronisk svimmelhed. Camilla sidder nu i kørestol, mens Simone besvimer og ikke sover om natten.

Tre historier af mange. De 47 piger har det fællestræk, at de er blevet syge efter at være blevet vaccineret for HPV. I TV 2-dokumentaren ‘De Vaccinerede Piger – Syge og Svigtede’ står de frem og fortæller om en anderledes og problemfyldt hverdag, efter at de alle blev stukket og vaccineret.

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-26-vi-blev-syge-efter-vaccinen-laes-47-pigers-historier

Nyhetsspeilet fikk “FULLT HUS” etter å ha advart mot svineinfluensavaksinen.

Nyhetsspeilet har også vært tidlig ute med å advare mot HPV-vaksinen Gardasil.

Hvorfor betale avisene for å få tak i snikforgiftende vaksine-propaganda – når det finnes god vaksine-info her på Nyhetsspeilet, som attpåtil er gratis…?

Man må vel ikke være dum – selv om man lever i norge – der den halvt åndssvake lavpanne-pressen ennå får vesentlig mer oppmerksomhet og tillit enn den fortjener…

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Gardasil-leger Fikk betalt av vaksineprodusent

“Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12
år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske
legemiddelgiganten Merck.”

http://www.vg.no/nyheter/
innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/

« Forrige artikkel

22. Juli. Illuminati utpresser norske myndigheter?

Neste artikkel »

Ertresvågs tredje bok i NWO-trilogien

79
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x