Hva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen?

13.4K visninger
9 minutter lesetid
79

Massevaksinering er i full sving. Nå er det 12-årige norske jenter som skal beskyttes mot virus som kan forårsake livmorhalskreft. Til nå har 80% av jentene, med samtykke fra sine foreldre, takket ja til vaksinen.

Om seks måneder får de sin tredje og siste dose med Gardasil.

I 2010 var det bare under halvparten som ville vaksinere seg. Hva skjedde? Har vi allerede glemt oppstyret da den omdiskuterte HPV-vaksinen skulle innføres?

HPV-vaksinen (human papilloma virus) skal beskytte mot to til fire av 100 potensielle virus som kan være med på å forårsake livmorhalskreft. Utenfor Norges grenser er vaksinen best kjent under navnet Gardasil.

Gardasil- vaksinen gis i tre doser. Dose nummer 2 settes to måneder etter dose en. Tredje dose settes seks måneder etter dose to. Norske vaksinerte jenter har i disse dager nettopp mottatt dose nummer to. Om et halvt år får de sine siste stikk. Hvilke konsekvenser det kan få for fremtiden deres gjenstår å se. De er med på et eksperiment.

 

Politikerne er blitt lurt

– Det er fortsatt ikke dokumentert at vaksinen reduserer risikoen for livmorhalskreft, sier Meryl Sønderbø Lillenes til NRK. Hun har skrevet en masteroppgave i bioteknologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap, om HPV-vaksinen.

Hun påstår politikerne blir lurt.

Arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert, sier Sønderby Lillenes.

– Det er mange usikkerheter rundt vaksinen. Det å utsette så mange unge jenter for risiko når det er så få som dør av livmorhalskreft, er ganske alvorlig, sier hun til NRK.

I sin masteroppgave redegjør hun for en rekke kritiske forhold som omhandler både selve vaksinen, og omstendighetene rundt innføringen av Gardasil-vaksinen i barnevaksinasjons- programmet.

 

 • Det finnes flere antatt kreftfremkallende HPV-typer og vaksinen beskytter kun mot to.
 • Vil andre og eventuelt mer aggressive HPV-typer ta over for de to vi bekjemper?
 • Vil kroppens naturlige forsvar mot HPV forstyrres? I dag går de fleste HPV-infeksjonene over av seg selv.
 • Hvor lenge varer vaksinen, og trenger barna påfyll? Én studie har vist en varighet på kun tre år.
 • Hvilken effekt har vaksinen på 12-åringer? Selv om det er jenter i den alderen som nå får tilbudet, er det ikke forsket på det.
 • Vaksinen er heller ikke blitt risikotestet. Det er ikke testet om den er kreftfremkallende.

Hun peker på at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen på massevaksinasjonsprogrammet.

– Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus, sier Sønderby Lillenes.

Hun mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

Masteroppgaven hennes kan du lese her: http://hpv-vaksine.info/about/

Hvis man bare vil lese det viktigste kan du gjøre det her på Fritt helsevalg http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=652

 

Bioteknologinemda ville stanse Gardasil-programmet

I forkant av avgjørelsen om å innføre vaksinen i barnevaksinasjons- programmet,  ytret Bioteknologinemda sine klare bekymringer.

Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda.

I 2009 påpekte  Bioteknologinemda i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinen må utsettes. Årsaken er at de savner god nok dokumentasjon på vaksinens effekt og sikkerhet, og vil ha en ordentlig debatt før vaksinetilbudet trer i kraft.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069 

 

2011: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda, er bekymret for fremtidige komplikasjoner som følge av vaksineringen.

Vi lurer på hvilke forsikringer som kan gis om at denne vaksinen ikke har skadelige effekter hos barna som får den, sier han til NRK.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7798425

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) advarer 

Norsk forening for allmennmedisin advarte i februar 2008, mot å ta en hasteavgjørelse i saken.

– Vi er usikre på om vaksinen ut ifra tilgjengelige kunnskapsoppsummeringer bør anbefales. Vi kan ikke se at det haster med en slik innføring.

NFA vil sterkt fremheve betydningen av godt planlagte og gjennomførte prospektive studier som kartlegger den langsiktige effekten og eventuelle bivirkninger av vaksinen. – Vi finner det likevel vanskelig å akseptere at vi antar at ukjente negative effekter av vaksinen på lang sikt ikke finnes, mens vi antar at en ukjent positiv effekt av vaksinering, nemlig redusert cancerforekomst, før eller siden vil komme til syne.

Norsk Forening for allmennmedisin har registrert at Finland følger opp sine randomiserte studier og beklager at de er avbrutt i mange andre land, før de har påvist reell effekt på kreft som sykdomsmål.

Vi mener det er avgjørende viktig at en stiller seg slik at resultatene av en eventuell innføring av vaksinasjonsprogrammet, lar seg evaluere.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sier-nei-til-hpv-vaksine/

 

Folkehelseinstituttet svarer

Riktig å ta den i bruk

Folkehelseinstituttet (FHI) er en av instansene som har anbefalt Gardasil-vaksinering fra høsten.

Det er alltid ubehagelig å ikke ha svar på alle spørsmål. Men slik er det alltid når vi tar i bruk nye vaksiner. Vi må vurdere gevinsten vi går glipp av sammenlignet med risikoen, og vår vurdering er at det er riktig å ta vaksinen i bruk nå. Alternativet er å vente i 10-20 år. Hvis vi venter vil flere hundre kvinner dø unødvendig, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen til NRK.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

 

Ekspertene fikk godtgjørelser

I 2007 avdekket VG at flere av medlemmene i ekspertgruppen som anbefalte regjeringen å innføre vaksinen, fikk direkte godtgjørelser fra vaksineprodusenten, Merck.

Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppen som skulle gi helseminister Sylvia Brustad råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=167501

 

Et eksperiment

en informasjonsside om HPV-vaksinen, som drives av anonyme foresatte, skriver de bl.a. at:

«Det har foregått spill på høyt politisk og økonomisk nivå for å få innført HPV-vaksinen i Norge. Vaksinene er ikke prøvd ut på barn før

 

Norske jenter er med i et gigantisk forsøksprosjekt, men myndighetene er ikke villige til å innrømme det.


Tygg litt på dette: Det ble inngått avtale mellom Merck og FDA (Food and Drug Administration) i USA om at de fikk godkjent vaksinen mot å gjennomføre et forskningsprosjekt også med yngre jenter. Norske, Spanske og Australske jenter er blant de som er med i prosjektet, men de Norske jentene er spesielt nevnt i godkjenningen fra FDA.

Ett spørsmål som tvinger seg fram, er som følger: Hvorfor finansierer vi et forskningsprosjekt som Merck uansett hadde måttet gjennomføre?

Det er bevilget 57 millioner til innføringen av HPV-vaksinen.

Det er innmeldt både dødsfall, lammelser og andre, skremmende bivirkninger til VAERS (tilsvarende SYSVAK i Norge). Register for innmelding av bivirkninger av vaksiner. Hittil har legemiddelprodusentene unndratt seg å undersøke om det er sammenheng mellom disse og vaksinen.

Legemiddelprodusentene hevder at «det er ikke bevist at bivirkningene har sammenheng med vaksinen, og derfor går myndighetene ut og sier at vaksinen er helt trygg«http://hpv-vaksine.info/about/

 

Inhabilitet i alle ledd

Njål Lønningen er egentlig menneskerettighetsforkjemper. Som gjesteskribent i Norsk leges tidskrift i 2009, skriver han blant annet:

«Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange.

 • Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp.
 • Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer.
 • Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen.
 • Statsministerens søster Camilla Stoltenberg er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål.
 • Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene.
 • Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
http://tidsskriftet.no/article/1809620

 

Svin på skogen

Gardasil-produsenten Merck “har vært ute i hardt vær ”, tidligere.

De er kjent for det anti-inflammatoriske legemiddelet Vioxx.

Vioxx ble tatt av markedet i September 2004 etter å ha forårsaket 30 000 hjerteinfarkt og mange kardio-relaterte dødsfall.

Merck, var fullstendig klar over at Vioxx var livsfarlig da de lanserte produkter. Det dukket nemmelig opp interne Merck-dokumenter der Edward Scolnick, sjefen for forskning, tilstår at Vioxx har en klar risiko for kardio-relaterte problemer. Denne tilståelsen er særlig interessant fordi den ble skrevet før produktet ble lansert. Merck truet og trakasserte forskere og kjøpte “forskningsrapporter” skreddersydd for å skjule sannheten for å få plassert ett produkt de visste var livsfarlig på markedet.

http://www.naturalnews.com/002155.html#ixzz1cTxp6bL0

 

Gardasil øker risikoen for kreft

At norske myndigheter velger å kalle vaksinen HPV-vaksinen, i stedet for Gardasil er kanskje ikke så rart, for hvis du bruker søkemotoren, og søker på: «Merck Gardasil», dukker det opp urovekkende informasjon.

Blant annet at vaksinen i stedet for å forhindre livmorhalskreft, faktisk øker risikoen for livmorhalskreft med ca. 40 %.

http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/hpv.aspx

 

Warning, Gardasil may cause increased risk of cervical cancer
http://www.examiner.com/vaccines-in-national/warning-gardasil-may-cause-increased-risk-of-cervical-cancer
According to Information the manufacturer of this vaccine presented to the FDA prior to approval, if a person has already been exposed to HPV 16 or 18 prior to injection Gardasil increases the risk of precancerous lesions, or worse, by 44.6%. (See VRBPAC Background document, bottom of page 13) This documentation was presented on the 18th of May 2006.
Merck sier selv at man må ha vært smittet med HPV 16 eller 18 OG ha gjennomgått en infeksjon. Infeksjoner kan være helt symptomfri.

 

Gardasil forbundet med plutselige dødsfall

Gardasil Tied to 16 Additional Deaths
http://www.newsinferno.com/pharmaceuticals/gardasil-tied-to-16-additional-deaths/

 

• A 19-year-old girl with no medical history except occasional bronchitis received Gardasil and in 53 days, had “Headache, Nausea, dizziness, chilling, tiredness, shortness of breath, complained of chest plain, severe cramps.” She experienced an Acute Cardiac Arrhythmia. Attempts to resuscitate her resulted in a sternal fracture, but were unsuccessful and the patient died. — V. 356938

• A 13-year-old girl was vaccinated on July 17th, 2009. Ten days later, she developed a fever and was treated; however, “the patient did not recover and was admitted to the hospital on [August 8th] … She developed dyspnoea and went into a coma…she expired [that day] at around 9:00 pm. The cause of death was determined as ‘death due to viral fever.’ … This event occurred after 23 days of receiving first dose of Gardasil. — V. 380081

• Thirteen days after vaccination, a 10-year-old girl developed “progressive loss of strength in lower and upper extremities almost totally…. Nerve conduction studies [showed Guillain Barre Syndrome].” Case was “considered to be immediately life-threatening.” — V. 339375

 

• One mother of a 13-year old girl who died 37 days after receiving the vaccination noted in a report:
I first declined getting her the vaccination but her doctor ensured me that it was safe…

After her daughter complained of a severe headache, no feeling in her foot, and a tingling feeling in her leg, a doctor’s appointment was set for October 23, 2009. “My daughter never made it to Oct[ober] 23rd, which is also her birthday,” the mother noted. “She passed on Oct[ober] 17th, I found her cold, unresponsive in her room at 7am….”

Informasjonsfilm

Denne lille filmen kan anbefales til alle som vil ha en kjapp innføring om vaksinen.

http://www.thinktwice.com/HPV9.swf


Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

79 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
11 år siden

Velkommen som ny forfatter her på NS! Etter $vineinfluensa-vaksinens store bivirkninger og den skandale som fulgte rundt WHOs innblanding bak fasaden, er jeg blitt ganske så sikker på at nektiser er ikke en gjeng man kan stole på hele tiden. Kjente norske nektiser benektet gang på gang som holocaustfornektere å akseptere noe som helst årsakssammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi. Illusjonsverdenen til tullingene fra NTNU ble knust i fillebiter da FMI (Folkemordinstituttet) selv kom til samme konklusjonen:
«Det finske folkehelseinstituttet har den 1. september i år publisert en pressemelding der de bekrefter resultater fra to tidligere interimsrapporter om Pandemrix-vaksinen og økt antall tilfeller av narkolepsi blant barn og unge i Finland.

– De norske tallene viser samme bilde som det våre finske kolleger går ut med. Norge deltar i en stor europeisk studie (VAESCO) der åtte land deltar. Her vil resultatene publiseres senere i høst, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Divisjon for smittevern i Folkehelseinstituttet.

Flere større forskningsprosjekter pågår nå i mange land for å finne ut hvorfor vi ser den sammenhengen mellom vaksinen og narkolepsi som tallene viser.

– Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen har understreket at videre undersøkelser er nødvendige før man kan konkludere om sammenheng og mulig årsaksforklaring til den økte forekomsten av narkolepsi blant barn og unge som fikk Pandemrix-vaksinen, sier divisjonsdirektør Nøkleby.»
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:91657::1:5569:2:::0:0

Moralen bak dagens vaksine-tragedie er at vitenskapelige ekstremister ala. nektiser og skeptikere har tatt over de livsnødvendige helseinstitusjonene som har sin mandat fra befolkningen til å beskytte dem helsemessig. Legemiddelindustriens eiere er i seng med helseinstitusjonenes ledere.
Men galskapen slutter ikke der. Selv etter flere lands uavhengig forskning på Pandemrix-vaksinen, kommer til samme konklusjonene, blir ikke nektiser fornøyd med at troen deres på vaksiner som like trygge som vann er knust. Istedenfor å akseptere resultater fra uavhengige medisinske organger, krever maktkåte idiotene nå flere og flere eksperimenter inntil det motsatte (forhånds bestenmt tro) er bevist. Og dette er konklusjonen til dagens såkalte skepsis-bevegelse, som sin berømte leder Tjomlid har til tross for å være et åpen sinn skeptiker, benektet alle forskningsresultater som bekreftet sammenheng mellom Svine-vaksinen og narkolepsi. Hans nærmest fanatisk ekstremistisk «tro» på vaksinen som den perfekte legemiddel er godt dokumentert på hans egen blogg:
http://blog.tjomlid.com/?s=narkolepsi&submit=Search

Når har t.o.m EMA (European Medicines Agency) kommet på banen og bekreftet engang for alle at skeptikere / nektiser er men nyttige idioter for grådige og mektige korporasjonene:
«In persons under 20 years of age Pandemrix to be used only in the absence of seasonal trivalent influenza vaccines, following link to very rare cases of narcolepsy in young people. Overall benefit-risk remains positive.
The CHMP considered that the epidemiological studies relating to Pandemrix in Finland and Sweden were well designed and the results show an association between Pandemrix vaccination and narcolepsy in children and adolescents in those countries. The results indicate a six- to 13-fold increased risk of narcolepsy with or without cataplexy in vaccinated as compared with unvaccinated children and adolescents, corresponding to about an additional three to seven cases in every 100,000 vaccinated subjects. This risk increase has not been found in adults (older than 20 years).»
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/07/news_detail_001312.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Legg godt merke til at høytutdannede galninger «fortsatt» anbefaler Pandemrix til folk over 20 år, selv etter bivirkninger til deres mest solgte vaksina er bekreftet og anerkjent av dem selv! Slike tilstander er vanlige når samfunnet styres av en gjeng med kunn fortjenestesøkende skapninger man kaller: forskere! :D

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Velkommen hit og takk for glimrende artikkel som jeg håper blir lest av de som virkelig behøver disse opplysningene. :-)

Lillian Sivertsen spør, med god grunn ja! Hva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen?

Svar:

Foruten ødelagt helse for de som får giftsprøytene…

Well here are the largest 10 pharmaceutical companies worldwide with the sales in the BILLIONS:

Company Sales
1.) Pfizer $41.7
2.) Novartis $36.7
3.) Sanofi-Aventis $35.1
4.) GlaxoSmithKline $34.3
5.) AstraZeneca $33.2
6.) Roche $31.3
7.) Johnson & Johnson $26.9
8.) Merck & Co $25.0
9.) Eli Lilly $19.6
10.) Abbott $19.4
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/comment-page-34/#comment-75147

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

At norske jenter nå benyttes som forsøkspersoner er sikkert og visst – Gardasil innebærer at det spilles russisk rullett med deres fruktbarhet og muligheter for å føde velskapte barn.

Dette bekreftes av dokumenter som involverer produsenten Merck, FDA (USAs legemiddelverk) og det norske Kreftregisteret ved nå pensjonert ex-direktør Frøydis Langmark (se nedenfor).

Komplottet går i korthet ut på at registeret over Gardasil-vaksinerte skal samkjøres med det norske fødselsregisteret for å registrere andelen Gardasil-injiserte som føder barn med misdannelser!

Teksten nedenfor, som er hentet fra Fritt Helsevalgs nettsider, er ikke til å ta feil av. Det er akkurat dette som står!

«I et brev fra det amerikanske legemiddelverket FDA til produsenten Merck er det forutsatt at norske helsebyråkrater, allerede før den politiske behandlingen av saken, hadde forpliktet nasjonens døtre til å bli forsøksrotter i det store Gardasil-eksperimentet. Her heter det bl.a. at det skal gjennomføres en studie, i samarbeid med Norges regjering, for å måle effekten av HPV-vaksinering i Norge i forhold til ulike kriterier, bl. a. i forhold til mengden av erfarte MISDANNEDE FOSTRE, som det klokkeklart fremgår av punkt e)

3. You have committed to conduct a study in collaboration with the Norwegian Government, if GARDASIL® is approved in the European Union and the Government of Norway incorporates HPV vaccination into its national guidelines, to assess the impact of HPV vaccination in the following in Norway

e) The interaction between administration of GARDASIL® and pregnancy utcomes, especially congenital anomalies, by linking the vaccination registry with the Medical Birth Registry.

(Klippet fra: Side 27 i Kreftregisteret, Institutt for Populasjonsbasert Kreftforskning, PP presentasjon «Redegjørelse for Kreftregisterets rolle i utviklingsprosjektet og forholdet til produsenten av HPV-vaksinen» (Frøydis Langmark, Høringsmøte 13 juni 2007, http://www.kreftregisteret.no/nyheter/hpv_vaksine/langmark_foredrag.ppt.)»

Hentet fra: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=552&type=2

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Riktig Hans og Norge har jo tidligere også gjennom vaksinering brukt sine unge til forsøksrotter, og her er hvordan det gikk, se kommentar fra Ursus:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/svineinfluensavaksinen-%e2%80%93-et-uklokt-valg/comment-page-5/#comment-9336

Videoene han linker til sier mye om FHI’s skitne rolle i dette.

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Etter jentenes tur er det guttenes tur, om Big Pharma får fortsette!

I USA er det CDC (Center for Decease Control) som vil vaksinere 11-12 år gamle gutter og muligens også 9 år gamle.

Begrunnelsen er at den skal forhindre at disse smitter jentene !

http://www.brasschecktv.com/videos/vaccines/cdc-recommends-hpv-vaccine-for-boys-but-will-it-be-mandatory-.html

I distriktet Columbia i Washington er det allerede på en skole innført tvungen vaksinering for deres elever.

Hvor skal dette ende om informasjonen ikke nå kommer i hende foreldre som er med på å velge for sine barns fremtidige helse?

Dette er en informativ artikkel som bør spres.
Godt jobbet Sivertsen og velkommen.

MortenB
MortenB
Abonnent
11 år siden

Jeg husker første gangen jeg hørte om vaksinen på nyhetene, en kvinnelig lege lot seg intervjue og sa hun aldri ville gitt sin datter vaksinen. Når en lege står frem og sier dette på TV og tar støyten som legemiddelindustrien gir henne da, om ikke folk tenker da gjør de de aldri tenkte jeg !
Og de gjorde de ikke…. Dette er bare trist egentlig

ubu
ubu
Abonnent
11 år siden

Sjelden glimrende artikkel, som ikke sier mer enn den kan referere. Denne artikkelen øker verdien til Nyhetsspeilet med mange hakk, og den diskuterer et tema mange har en føling med.

En artikkel som gir grunnlag for diskusjon i det offentlige rom. …til forskjell fra mye annet som nyhetsspeilet desverre slipper igjennom.

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
11 år siden

Her kan dere lese hva den kjente Tim O’Shea skriver om HPV-vaksinen i et nylig nyhetsbrev:
http://www.thedoctorwithin.com/vaccines/hpv-california-bill/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Nov_01_2011_Email&utm_medium=email

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

NB! Lethal Injection: The Story Of Vaccination
http://www.youtube.com/watch?v=UioC6ARoLEM&feature=player_embedded

irene
irene
Abonnent
11 år siden

lydige nordmenn.

Michelle
Skribent
11 år siden

AVSLUTT iNDUSTRiENS FORSKNiNG NÅ!
Hva iall verden skal vi med mere industri og forskning?
Det virker som noe industri må vi ha, som å lage vannbrønner og frakte mat, og bare en ørliten del av forskning er positiv, som forskning på å fjerne forurensning fra industrien ironisk nok.
For meg virker det som at så å si all industri og forskning skiller oss fra naturen og er basert på uvitenhet, business og makt. Det gjør oss deprimerte og syke.

FOR Vi VET ALT Vi TRENGER Å ViTE NÅ!!!!!!!!!!!!!!!!
Som en vakker gammel dame så klokt sa:
– If you eat the trea of life, you will live forever ♡

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Michelle
11 år siden

Hva slags forsking mener du er negativ? Er det negativt å forske på kreft, HIV og andre kjipe sykdommer, grønn energi, fri energi, framkomstmidler, kommunikasjonsmidler, gener, mulighetene for å skape kroppsdeler i laboratorier til mennesker som feks har måttet amputere en kroppsdel?
Er det negativ forskning å prøve å framstille kjøtt i en lab? Noe som vil redusere utslippene av drivhusgasser …

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  Cavalli
11 år siden

Du sier at forskning er basert på uvitenhet, men er det ikke nettopp derfor vi forsker? Fordi vi ikke vet, og vil lære mer, vite hvordan ting fungerer? Hvordan ting virker inn på hverandre osv.?

Michelle
Skribent
Svar til  Cavalli
11 år siden

Ja dessverre er det negativt å forske på disse tingene, fordi de vil aldri få vite sannheter sånn som industri tenker nå, handler, forsker og forurenser.

Vi vet jo alle svarene på alle sykdommer selvsagt, og for å unngå de, så må forurensning først fjernes og tankene fylles med kjærlighet. En intensjon om å virkelig ville hjelpe. Ren luft , rent vann og økologisk mat til alle.

Nå ser vi bare at de som kommer med fri energi blir likvidert etc. Mange tar beslag på naturområder og hindrer andre og dyr i det som er ment å være gratis for alle.
Kjøttindustrien plager dyrene og vil ikke la noe komme på markedet som kommer iveien for deres business.

Men en vakker dag når mennesker virkelig vil samarbeide med naturen og dyrene, og ikke forurense, da vil vi forstå ting som hjelper oss videre, da vil vi få all den kunnskap og teknologi vi knapt kunne drømme om ♡

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Relatert
*
Såkalt svineinfluensa forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed http://tinyurl.com/2u3fw3s

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

I 1990 pushet WHO (med støtte fra Rockefeller Foundation og Norges regjering) en abort-/steriliseringsvaksine kamuflert som «Tetanus». Det rare var at den bare ble gitt til kvinner i fruktbar alder, mens det var gutter som var mest tilbøyelig til å bli rammet av tetanus-viruset:

«In the 1990’s the UN’s World Health Organization launched a campaign to vaccinate millions of women in Nicaragua, Mexico and the Philippines between the ages of 15 and 45, allegedly against Tentanus, a sickness arising from such things as stepping on a rusty nail. The vaccine was not given to men or boys, despite the fact they are presumably equally liable to step on rusty nails as women.

Because of that curious anomaly, Comite Pro Vida de Mexico, a Roman Catholic lay organization became suspicious and had vaccine samples tested. The tests revealed that the Tetanus vaccine being spread by the WHO only to women of child-bearing age contained human Chorionic Gonadotrophin or hCG, a natural hormone which when combined with a tetanus toxoid carrier stimulated antibodies rendering a woman incapable of maintaining a pregnancy. None of the women vaccinated were told.

It later came out that the Rockefeller Foundation along with the Rockefeller’s Population Council, the World Bank (home to CGIAR), and the United States’ National Institutes of Health had been involved in a 20-year-long project begun in 1972 to develop the concealed abortion vaccine with a tetanus carrier for WHO. In addition.

The Government of Norway donated $41 million to develop the special abortive Tetanus vaccine.»

http://2012yayas.com/HowBoutAShot.html

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Gardasil inneholder genmodifisert forurensning:

Gardasil HPV vaccines found contaminated with recombinant DNA that persists in human blood.

In seeking answers to why adolescent girls are suffering devastating health damage after being injected with HPV vaccines, SANE Vax, Inc decided to have vials of Gardasil tested in a laboratory. There, they found over a dozen Gardasil vaccine vials to be contaminated with rDNA of the Human Papillomavirus (HPV). The vials were purchased in the United States, Australia, New Zealand, Spain, Poland and France, indicating Gardasil contamination is a global phenomenon.

This means that adolescents who are injected with these vials are being contaminated with a biohazard — the rDNA of HPV. In conducting the tests, Dr. Sin Hang Lee found rDNA from both HPV-11 and HPV-18, which were described as «firmly attached to the aluminum adjuvant.»
That aluminum is also found in vaccines should be frightening all by itself, given that aluminum should never be injected into the human body (it’s toxic when ingested, and it specifically damages the nervous system). With the added discovery that the aluminum adjuvant also carries rDNA fragments of two different strains of Human Papillomavirus, this now reaches the level of a dangerous biohazard — something more like a biological weapon rather than anything resembling medicine.

As SANE Vax explains in its announcement, these tests were conducted after an adolescent girl experienced «acute onset Juvenile Rheumatoid Arthritis within 24 hours» of being injected with an HPV vaccine. (http://sanevax.org/sane-vax-inc-dis…)

rDNA found in Gardasil is genetically engineered
The rDNA that was found to be contaminating Gardasil is not «natural» rDNA from the HPV virus itself. Rather, it is a genetically engineered form of HPV genetic code that is added to the vaccines during their manufacture.

http://www.naturalnews.com/033585_Gardasil_contamination.html

Sverke Bolme
Sverke Bolme
Abonnent
11 år siden

For én gangs skyld må jeg berømme lillian Sivertsen for en utfyllende, informativ og saklig kritisk artikkel. Det spørs om privatkapitalismen på godt og vondt viser sitt sanne ansikt når det gjelder vaksinasjon av barn. Jeg tør ikke tenke på hva som foregår i den 3 verden. Alle utvalg og komitéer stoler blindt på farmasøyt-gigantene, noe som igjen viser at en økt økonomisk globalisering kun fører til privatkapitalisering av menneskers helse. Ringen er på mange måter sluttet.
Vi er tilbake i 1800-tallet, men med mye sterkere virkemidler.
Hadde noen i denne industrien ønsket å utrydde sykdommen AIDS i Afrika, hadde de gjort det. De gjør det her. Her hvor folk kan betale for seg.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The Truth About the Gardasil Vaccine by Dr. Sherri Tenpenny http://www.youtube.com/watch?v=Rh_Qb0B0QKg
Dr. Sherri Tenpenny on the Gardasil Vaccine Hoax

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

En url i artikkelen fungerer ikke, mnyttet til dødsfall forårsaket av gardasil. Her er et google-søk om emnet:

Gardasil Tied to Deaths i google http://www.google.no/#hl=no&sugexp=ppwl&cp=17&gs_id=r&xhr=t&q=Gardasil+Tied+to+Deaths&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=Gardasil+Tied+to+Deaths&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b577c67cdae16560&biw=1440&bih=738&bs=1
*
Relatert
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://tinyurl.com/36becc7 Information in english language. Swine flu and vaccine fraud, a crime syndicate operating globally

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Nancy Banks on Vaccines http://www.youtube.com/watch?v=5F_yj1T8Qu8&feature=share

Nancy Banks speaks out on the problems with vaccination.
See more in-depth conversations and investigative reports at http://garynull.tv

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden
Sandy
Skribent
11 år siden

Glimrende artikkel!
Jeg sendte følgende brev til norske helsemyndigheter og media, men har ikke mottatt svar:

GARDASIL: ”KREFTVAKSINE” ER EN VILLEDENDE BETEGNELSE.
Det noteres at Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, media m.fl. ofte betegner Gardasil som ”kreftvaksine”, «vaksine mot livmorhalskreft» o.l. Dette er feil og villedende. Det finnes ikke dokumentasjon for at Gardasil forhindrer kreft. Det blir heller ikke kjent før om mange år om vaksinen faktisk beskytter mot kreft.

Den korrekte betegnelsen for Gardasil er ”Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV-vaksinen)”

Det er ikke tillatt i Frankrike å betegne Gardasil som anti-cancer vaksine. Villedende informasjon vedrørende HPV-vaksiner er også blitt tatt opp bl.a. i UK og i India.

http://sanevax.org/cervarix-armed-for-life-united-kingdom-says-%e2%80%98no%e2%80%99-as-they-battle-false-advertising/

http://vactruth.com/2010/02/02/cervarix-hpv-vaccine-adverts-are-untrue-and-should-be-banned/

Derfor er betegnelsen ”kreftvaksine” o.l. også villedende legemiddelinformasjon i Norge og det stilles spørsmål ved lovligheten. I Norge er det ikke tillatt å publisere udokumenterte egenskaper når det gjelder legemidler.

Saken har vært diskutert flere ganger i media her:
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=554203

– Dette er en vaksine mot HPV-virus og ikke mot kreft, understreker Ødegård.
Han viser til Bioteknologinemndas åpne møte om HPV-vaksinen 1. april i år.

Der konkluderte direktør Gro Ramstein Wesenberg i Statens Legemiddelverk krystallklart: «HPV-vaksinene er ikke kreftvaksiner».

Noen eksempler på villedende informasjon:

i) Informasjonsbrosjyre fra Folkehelseinstituttet.
http://www.fhi.no/dokumenter/70edf036dd.pdf
Tittel: ”Vaksine for forebygging av livmorhalskreft – tilbud til jenter i 7. klasse”

ii) Artikkel i Aftenposten 16. august med tittel ”Flere jenter tar kreft-vaskine”.

iii) Lommelegen.no:
http://www.lommelegen.no/829398/hpv-vaksinen-myter-og-fakta

En del punkter som betegnes som myter/fakta er kontroversielle blant flere seriøse, selvstendige fageksperter.

Siste setning, er et grelt eksempel på misvisende skremselspropaganda som er blitt flittig publisert i diverse avisdiskusjoner, både i papir- og nettversjoner:
”Det er dumt å la kvinner dø unødig når livmorhalskreft kan forebygges ved hjelp av HPV-vaksinen”.

Det bes med dette om følgende:
– at helsepersonell inklusiv helsesøstre informeres skriftlig om bruk av korrekt betegnelse for vaksinen, både når den beskrives skriftlig og muntlig.
– at ”mainstream media” underrettes med informasjon og retningslinjer vedrørende korrekt betegnelse.
– at all skriftlig materiale, inklusiv brosjyrer og informasjon i internett med ukorrekte, villedende og muligens ulovlige betegnelser ”kreftvaksine” o.l. inndras eventuelt slettes.
– at denne saken behandles snarest mulig da det er utvilsomt at noen jenter lar seg vaksinere basert på ukorrekte, villedende og skremmende ”fakta”.

Sandy
Skribent
11 år siden

Vi tror at vaksineprodusenter vet alt om deres vaksiner, men der tar vi sørgelig feil.

Her er 27 ubesvarte spørsmål om Gardasil, relevante ting som hverken Merck, Gardasilprodusenten eller andre Gardasilpushere inklusiv helsemyndighetene kan svare på:

http://vactruth.com/2011/11/04/27-dirty-little-vaccine-secrets/

AUTOKANNIBAL
AUTOKANNIBAL
Abonnent
Svar til  Sandy
11 år siden

Sandy, her er offentlige dokumenter mellom FDA og Merck-produsenten av Gardasil som viser at norske jenter er med i et prøveprosjekt.

http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-03-04/fda-approved-gardasil-without-safety-testing-proof-in-fda-document/

Les spesielt det som er gulet ut pluss et avsnitt lenger ned!!!!!!!!

« Forrige artikkel

22. Juli. Illuminati utpresser norske myndigheter?

Neste artikkel »

Ertresvågs tredje bok i NWO-trilogien

79
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x