Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Spektakulære romskip-shows over Mexico siden 2004

Ufologen Santiago Yturria har hatt mer enn nok av sensasjonelle saker å etterforske og rapportere siden 2004.

Planeten Erra: Natur og kultur

Informasjon om humanoide kulturer på andre planeter kan være inspirerende og gi positive visjoner av hvordan vårt eget verdenssamfunn kan bli.

Mars: Biovennlig med vegetasjon og gnagere

Hva gjør en rotte på Mars? Ett avslørende bilde som unngår sensuren kan rive ned 50 års coverup-arbeid.

Har Fobos en aktiv ET-base?

Mars med sine to måner Deimos og Fobos.

Oligarkhistorie I: Introduksjon

Alle demokratier er i virkeligheten en blanding av demokrati og oligarki. I Establishment-media blir den demokratiske komponenten fremhevet, mens den oligarkiske komponenten sjeldent nevnes.

Sexmagi, tantra og O.T.O

Hvordan oppsto og utviklet sexmagi seg i Vesten? Virker det, eller er bønn et like bruktbart alternativ?

Velg D3-kilder fremfor influensavaksinen

Den sesongbetonte influensaen skyldes den sesongbetonte vitamin D3-mangelen. Hvorfor anbefaler FHI en risikofylt symptombehandling (vaksiner) fremfor en enkel og billig årsaksbehandling?

1 2 3 4 5 6 12