Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Om pedofili, hebefili, barnepornografi og seksuell lavalder

Fra Stanley Kubricks filmatisering av Vladimar Nabokovs roman ”Lolita” (1955), der en middelaldrende professor innleder et seksuelt forhold med en pubertal 12-åring.

Den sosialdemokratiske ideologi

Sosialdemokratiets ”far” Eduard Bernstein (1850-1932) på sin 80-års dag i 1930.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del V

Naomi Klein ser nærmere på hvordan naturkatastrofer blir kynisk utnyttet av katastrofekapitalismekomplekset, og vi ser nærmere på noe av responsen på boken hennes.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del IV

Under den neocon-styrte Bush/Cheney-regjeringen var den imperialistiske og totalitære agendaen mer utilslørt enn noen gang tidligere, selv om agendaen offisielt var begrunnet med ”krigen mot terror”.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del III

Naomi Kleins gjennomgang av nyliberalismen på 1990-tallet inkluderer ’finansiell krigføring’ av institusjonelle spekulanter.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del II

Naomi Kleins bok ”Sjokkdoktrinen” er uten tvil den viktigste politisk-økonomiske analyse av tiden siden 1980 som har blitt utgitt, men i Norge gikk den fort i glemmeboken noen uker etter at alle hadde skrevet sine høflige anmeldelser.

John Perkins, bekjennelser fra en økonomisk leiemorder.

John Perkins: Bekjennelser fra en økonomisk leiemorder

John Perkins har levert et viktig bidrag til forståelsen av hvordan US-oligarkene driver økonomisk imperialisme med de amerikanske myndigheter som nyttig verktøy.

Naomi Klein: “Sjokkdoktrinen”. Del I

Naomi Klein har siden sin første bok ”No Logo” (2000) vært venstresidens viktigste intellektuelle forfatter, men venstresiden virker for paralysert til å forstå og følge opp hennes forfatterskap.

Israels politisk-økonomiske kursendringer 1993 og 2000

Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasser Arafat signerte Oslo-avtalen 13. september 1993. Hva utløste de kommende kursendringer?

Økologi/økonomi-marerittet: Mot global kollaps

De forskjellige økonomiske regioner vil i ulik takt gå mot økologisk og økonomisk kollaps de neste 20-40 årene.