Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Den sosialdemokratiske ideologi

Sosialdemokratiets ”far” Eduard Bernstein (1850-1932) på sin 80-års dag i 1930.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del V

Naomi Klein ser nærmere på hvordan naturkatastrofer blir kynisk utnyttet av katastrofekapitalismekomplekset, og vi ser nærmere på noe av responsen på boken hennes.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del IV

Under den neocon-styrte Bush/Cheney-regjeringen var den imperialistiske og totalitære agendaen mer utilslørt enn noen gang tidligere, selv om agendaen offisielt var begrunnet med ”krigen mot terror”.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del III

Naomi Kleins gjennomgang av nyliberalismen på 1990-tallet inkluderer ’finansiell krigføring’ av institusjonelle spekulanter.

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del II

Naomi Kleins bok ”Sjokkdoktrinen” er uten tvil den viktigste politisk-økonomiske analyse av tiden siden 1980 som har blitt utgitt, men i Norge gikk den fort i glemmeboken noen uker etter at alle hadde skrevet sine høflige anmeldelser.

John Perkins, bekjennelser fra en økonomisk leiemorder.

John Perkins: Bekjennelser fra en økonomisk leiemorder

John Perkins har levert et viktig bidrag til forståelsen av hvordan US-oligarkene driver økonomisk imperialisme med de amerikanske myndigheter som nyttig verktøy.

Naomi Klein: «Sjokkdoktrinen». Del I

Naomi Klein har siden sin første bok ”No Logo” (2000) vært venstresidens viktigste intellektuelle forfatter, men venstresiden virker for paralysert til å forstå og følge opp hennes forfatterskap.

Israels politisk-økonomiske kursendringer 1993 og 2000

Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasser Arafat signerte Oslo-avtalen 13. september 1993. Hva utløste de kommende kursendringer?

Økologi/økonomi-marerittet: Mot global kollaps

De forskjellige økonomiske regioner vil i ulik takt gå mot økologisk og økonomisk kollaps de neste 20-40 årene.

Lovbasert pengesystem og Hitlers økonomiske mirakel

Nasjonal suverenitet inkluderer økonomisk suverenitet. Da må staten selv utstede penger fremfor å ta opp lån fra en uavhengig sentralbank eller fra det private marked.