Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

ET-mumie funnet i Peru

Skjelettets mange særegenheter utelukker at dette er Homo sapiens med et syndrom.

Ertresvågs tredje bok i NWO-trilogien

Per-Aslak Ertresvåg har nå fullført sin NWO-trilogi.

Ny elektrodynamikk, 4D-fysikk og fri energi

Oppdagelsen av partikler med høyere enn lysets hastighet tvinger frem erkjennelsen av høyere energiplan, som kan være kilden til såkalt ”fri energi”.

Ancient Aliens: Sesong 3

Sesong 3 gir oss 16 nye episoder om menneskehetens undertrykte historie.

2011: 100 Days of Disaster

Har vi en fragmentert forståelse av ”Earth Changes”, eller holdes noe skjult for oss?

AIDS-spektre og risikogrupper. Del II

I denne fjerde av foreløpig fire artikler om HIV-AIDS, ser vi nærmere på to av risikogruppene. Og vi spør hvorfor stoffrie prostituerte IKKE er en risikogruppe for HIV/AIDS.

AIDS-spektre og risikogrupper. Del I

I denne tredje av foreløpig fire artikler om HIV/AIDS, ser vi nærmere på hva AIDS er. Vi tar for oss tre av risikogruppene for å utvikle AIDS. Freddie Mercury (1946-1991) representerte alle tre.

HIV-viruset: Fiksjon eller realitet?

I denne første av foreløpig fire artikler om HIV/AIDS, tar vi for oss det eksistensielle spørsmålet om HIV-virusets væren eller ikke-væren. Det er flere grunner til å betvile at Montagnier-teamet i 1983 isolerte et virus overhodet.

Jerusalems aller helligste

Muslimenes Klippedom på Tempelhøyden er bygget rundt og over jødedommens aller helligste objekt.

1 5 6 7 8 9 12