Breivik var neppe alene om 22 juli terroren

27.2K visninger
21 minutter lesetid
23

På nytt er 22. juli terroren og Anders Behring Breivik i offentlighetens søkelys, nesten 5 år etter at terroren rammet Norge. 

For å sette 22. juli terroren i perspektiv presenterer Nyhetsspeilet her en sammenstilling av 22. juli terroren i 2011 med drapet på Sveriges statsminister Olof Palme i 1986 og drapet på USAs president John F. Kennedy i 1963, som er to rystende politiske attentater som har ligget innhyllet i tåke i tiår etter tiår.

Hver av aksjonene blir belyst ved at følgende spørsmål er søkt besvart:

1. Ble etterforskning sabotert eller ikke iverksatt?
2. Ble vitnemål neglisjert?
3. Ble gjerningsmann/syndebukk (patsy) utpekt før etterforskning var gjennomført?
4. Var flere skyttere involvert på drapsåstedene?
5. Hadde aksjoner karakter av militær operasjon?
6. Var etterretningstjenester og/eller Stay behind krefter involvert?
7. Ble kommisjon nedsatt istedet for at politietterforskning ble gjennomført?
8. Hvis sannheten om hva som faktisk skjedde skulle komme ut – ville befolkningen kunne takle det?

Punktene er gått gjennom i denne rekkefølgen:
A. Kennedy-drapet
B. Palme-drapet
C. 22. juli terroren.

1. Ble etterforskning sabotert eller ikke iverksatt?

A. Kennedy-drapet
Elementære rutiner for CSI – Crime Scene Investigation – ble ikke fulgt av politiet på Dealey Plaza i Dallas om formiddagen fredag 22. november 1963 etter at president Kennedy var blitt skutt og dødelig såret. Krimåstedet ble ikke umiddelbart avsperret og systematisk gjennomgått for å sikre alle tekniske bevis. Et bevis på dette er at James Files, en 21-årig profesjonell skarpskytter fra Chicago-mafiaen, etter å ha fyrt av et skudd mot presidentens bilkortesje fra bak plankegjerdet på gressbakken som er kjent som “The Grassy Knoll”, tok tomhylsen ut av kammeret på sitt håndvåpen Remington Fireball XP-100, bet tomhylsen sammen mellom tennene og satte den fra seg på gjerdet. Denne tomhylsen ble funnet mange år senere av noen amatører med metalldetektor.

B. Palme-drapet
Etter at Sveriges statsminister Olof Palme var blitt skutt midt i Stockholm sentrum fredagskvelden den 28. februar 1986, reagerte politiet svært langsomt, prioriterte andre oppgaver og unnlot å sikre spor m.v. Her er et utdrag fra denne artikkelen på Nyhetsspeilet om drapet på Olof Palme:
01-Palme


C. 22. juli-terroren

Allerede på mandag 25 juli konkluderte KRIPOS-sjefen Odd Reidar Humlegård etterforskningen av Norgeshistoriens verste drapsmassakre på Utøya. Praktisk talt uten å ha gjennomført noen etterforskning. Senere er den daværende KRIPOS-sjefen blitt forfremmet til politidirektør.
Allerede på mandag 25 juli –  den første arbeidshverdagen etter 22. juli-terroren – konkluderte KRIPOS-sjefen Odd Reidar Humlegård etterforskningen av Norgeshistoriens verste drapsmassakre. Praktisk talt uten å ha gjennomført noen etterforskning.
Senere er daværende KRIPOS-sjef Humlegård blitt forfremmet til politidirektør.

 

 2. Ble vitnemål neglisjert?

A. Kennedy-drapet
Det var mange vitner på Dealey Plaza i Dallas som sier at de hørte at det kom skudd fra gressbakken the grassy knoll som befant seg foran på høyre side av presidentens limousine da Kennedy ble skutt. En av dem er Jean Hill:

Vitnet Jean Hill, kjent som "the lady in red" befant seg svært nær presidentens limousine da skuddene falt
Vitnet Jean Hill, kjent som “the lady in red” befant seg svært nær presidentens limousine da skuddene falt

B. Palme-drapet
Stockholm-politiet viste svært liten eller ingen interesse for å intervjue vitner som hadde vært i umiddelbar nærhet av drapsåstedet i Sveavägen i Stockholm sentrum mellom kl. 23 og 24 på kvelden 28.02.1986 da Palme ble skutt og drept.

Mange vitner – hvis vitnemål er blitt skaffet til veie og formidlet av journalister og NB! ikke av politi – har uavhengig av hverandre berettet om at de hadde observert menn i “agent-alder” (25 – 40 år) med walkie talkier på ulike lokasjoner av betydning for Palmedrapet samme dag eller få dager i forveien: Utenfor Palmes bosted i Stockholm, like ved drapsåstedet, inne i en politibil (praksis på den tiden var at politi i biler kommuniserte via politiradio og ikke via walkie talkie) og inne i Skandiahuset (der den hemmelige svenske Stay behind organisasjonen hadde sitt tilhold) som var like ved drapsåstedet.

I denne tyske dokumentarfilmen som ble produsert i 1996 – 10 år etter drapet på Palme – fremstår en rekke nøkkelvitner med sine observasjoner. Vitnemål som svensk politi valgte å neglisjere…
http://www.vaken.se/mord-stockholm-vem-skot-olof-palme-det-forbjudna-sparet/

C. 22. juli-terroren
Det var mange ungdommer som overlevde drapsmassakren på Utøya som rapporterte at de hadde sett og hørt flere skyttere. Deres vitnemål er konsekvent blitt utelatt fra politiets etterforskning og den påfølgende 22 juli rettssaken.

Lokal-TV stasjonen TV8 Buskerud publiserte dette intervjuet med vitner som fortalte om flere drapsmenn på Utøya:

3. Ble gjerningsmann/syndebukk (patsy) utpekt før etterforskning var gjennomført?

A. Kennedy-drapet
Den CIA-tilknyttede Lee Harvey Osvald ble utpekt som gjerningsmannen som hadde skutt og drept president Kennedy før det var blitt foretatt noen etterforskning. Osvald ble pågrepet i inne i en teaterbygning i Dallas sentrum ikke lenge etter at John F. Kennedy var blitt skutt. To dager senere, mens Osvald var i Dallas-politiets varetekt, ble han skutt og drept av Jack Ruby, som var tilknyttet Chicago-mafiaen og hadde svært gode kontakter innenfor Dallas-politiet. Osvalds død ble benyttet som påskudd for å henlegge etterforskningen av drapet på president Kennedy og anse skyldspørsmålet som avklart i det oppsiktsvekkende politiske attentatet som rystet nasjonen USA og sendte sjokkbølger ut i verden forøvrig.

Dette beviste på ingen måte hverken at Osvald hadde skutt mot eller var mannen som hadde drept president Kennedy. Bare en profesjonelt gjennomført politietterforskning ville ha avklart om Lee Harvey Osvald på noen måte kunne knyttes til drapet på presidenten eller ikke. Noen slik etterforskning fant aldri sted…(!)

At etterforskningen ble henlagt umiddelbart etter drapet til tross for at Osvald ikke var gjerningsmannen innebar at den eller de som faktisk skjøt og drepte president Kennedy unnslapp såvel etterforskning som påtale.

B. Palme-drapet
Det ble ikke utpekt noen hovedmistenkt gjerningsmann umiddelbart etter drapet.

Lederen for Stockholms-politiet Hans Holmér, som etter mange solemerker hadde en tilknytning til det svenske Stay behind-systemet, valgte å fokusere på det halvt absurde kurdersporet (PKK), kanhende som en måte å stagge medias store interesse på og som en avledningsmanøver.

Noe senere ble den svenske “tusseladden” Christer Pettersson (ifølge Wikipedia en kjent svensk alkohol- og narkotikamisbruker) tauet inn i det svenske rettssystemet der han ble såvel dømt som frikjent for drapet på Olof Palme. Den enstemmige frikjennelsen var begrunnet med manglende bevis og feil begått under vitnekonfrontasjon. Dette kan ses i lys av at svensk politi forspilte bevis fortløpende fra drapet fant sted og unnlot å lokalisere og forhøre vitner som kunne ha gjort viktige observasjoner i tilknytning til omstendighetene rundt drapshandlingen.

Forøvrig er det svært lite sannsynlig at såvel kurdiske immigranter bosatt i Sverige som alkohol- og narkotikabrukeren Christer Pettersson skulle ha disponert “en liten armé” av profesjonelle menn utstyrt med walkie talkies som “hjelpeapparat” for å begå et drap på Sveriges statsminister.

C. 22. juli-terroren
Nordmannen Anders Behring Breivik ble pågrepet på Utøya ved slutten av massakren og umiddelbart knyttet til ikke bare drapshandlingene på Utøya men også sprengningen av det norske regjeringskvartalet samme dag. Dette ble umiddelbart kommunisert via norske media.

Dette videoklippet viser den såkalte bombemannen komme ut av en hvit kassevogn som ble parkert helt inn til Høyblokka i det norske regjeringskvartalet. Det er ikke bevist at det er Anders Behring Breivik som kommer ut av bilen. Hverken høyde, kroppsbygning, ganglag eller det faktum at personen som kommer ut av bilen ikke bærer en hjelm med visir på hodet tilsier at personen som forlater bilen er Anders Behring Breivik. Såvidt vites er det ikke foretatt noen uavhengig og profesjonell granskning for å slå fast om personen som forlater kassevogna er Anders Behring Breivik eller ikke.

Norske media har ukritisk lagt til grunn at dette bildet av en person som er iført en slags uniform (ikke dykkerdrakt) og bærer en hjelm med visir på hodet er den samme personen som kom ut av den hvite kassevogna. Dette kan ikke anses som bevist. Forøvrig er bildet et stillbilde fra et av overvåkingskameraene i regjeringskvartalet. Videofeeden fra dette - eller andre overvåkingskameraer i regjeringskvartalet er ikke blitt offentliggjort. Det hører med til bildet at konturene til personen er meningsløst "blurry", mao. uskarpe. Et stillbilde fra en videofeed - om det så er en amatørvideo på YouTube - blir skarpt i kantene som et bilde, og ikke med hakkete og svært uskarpe konturer av personen som er avbildet som her.
Norske media har ukritisk lagt til grunn at dette bildet av en person som er iført en slags uniform (ikke dykkerdrakt) og bærer en hjelm med visir på hodet er den samme personen som kom ut av den hvite kassevogna. Dette kan ikke anses som bevist.
Forøvrig er bildet et stillbilde fra et av overvåkingskameraene i regjeringskvartalet. Videofeeden fra dette – eller andre overvåkingskameraer i regjeringskvartalet – er ikke blitt offentliggjort. Det hører med til bildet at konturene av personen på bildet er meningsløst “blurry”, mao. uskarpe. Et stillbilde fra en videofeed – om det så er en amatørvideo på YouTube – blir skarpt i kantene som et bilde, og ikke med hakkete og svært uskarpe konturer av personen som er avbildet som her.

 

4. Var flere skyttere involvert på drapsåstedene?

A. Kennedy-drapet
Både åstedsvitnet Jean Hill og andre har berettet om at de hørte mange skudd i løpet av kort tid, og flere av skuddene traff. Både president Kennedy og Texas-guvernøren John Connally, som befant seg sammen i president-limousinen ble truffet av flere skudd. Det er fremkommet på ulike måter at det var flere som skjøt mot presidentens bilkortesje i Dallas sentrum da John F. Kennedy ble drept.

Charles Harrelson som var på drapsåstedet har innrømmet å ha skutt mot president Kennedy:
https://youtu.be/K_lCJrkPuOM

Charles Harrelson ble pågrepet ved drapsåstedet Dealey Plaza kort tid etter drapet. Etter at kort avhør på politistasjonen like ved Dealey Plaza ble Harrelsen sluppet fri, uavhengig av om han han hadde skutt mot president Kennedy eller ei.
Charles Harrelson ble pågrepet ved drapsåstedet Dealey Plaza kort tid etter drapet. Etter et kort avhør på politistasjonen like ved Dealey Plaza ble Harrelson sluppet fri, uavhengig av om han han hadde skutt mot president Kennedy eller ei.

Den profesjonelle drapsmannen Malcolm Wallace ble observert i et vindu oppe i skoleboklageret like før skuddregnet mot president Kennedy startet:

Charles "Chuckie" Nicoletti fra Chicago-mafiaen hadde som oppgave å skyte mot president Kennedy fra Dal-Tex bygningen på hjørnet av Houston Street og Elm Street
Charles “Chuckie” Nicoletti fra Chicago-mafiaen hadde som oppgave å skyte mot president Kennedy fra Dal-Tex bygningen på hjørnet av Houston Street og Elm Street

James Files fra Chicago-mafiaen forteller om hvordan han skjøt presidenten fra bak plankegjerdet på The Grassy Knoll:
https://youtu.be/Hbcxd4NX-zw

To nøkkelvitner som er enige om hvor det dødelige skuddet traff John F. Kennedy: Skuddet ble avfyrt forfra og traff Kennedy i høyre tinning. Charles Crenshaw (til h.) var kirurg ved Parkland Memorial Hospital i Dallas og tok imot den døende Kennedy på operasjonsbordet. James Files (til v.) var skarpskytter for Chicago-mafiaen og avfyrte det dødelige skuddet fra The Grassy Knoll. I de to videoene nedenfor forteller hhv James Files om da han skjøt president Kennedy og Charles Crenshaw om da han tok imot den hardt skadde presidenten på sykehuset i Dallas.
To nøkkelvitner som er enige om hvor det dødelige skuddet traff John F. Kennedy: Skuddet ble avfyrt forfra og traff Kennedy i høyre tinning. Charles Crenshaw (til h.) var kirurg ved Parkland Memorial Hospital i Dallas og tok imot den døende Kennedy på operasjonsbordet. James Files (til v.) var skarpskytter for Chicago-mafiaen og avfyrte det dødelige skuddet fra The Grassy Knoll.
I  videoen over forteller  James Files om da han skjøt president Kennedy (de facto en detaljert tilståelse) og i videoen nedenfor forteller Charles Crenshaw om da han tok imot den hardt skadde presidenten på sykehuset i Dallas. Han vet hva han så og hvor Kennedy var blitt dødelig truffet.

Det var også andre personer som skjøt mot presidenten da han ble drept, bl.a. Roscoe White, som var iført en politiuniform.

B. Palme-drapet
Olof Palme ble skutt og drept av to skudd avfyrt i rask rekkefølge som traff ham i ryggen og gikk inn i hjerteregionen. Det var samme person som avfyrte skuddene.

Den britiske etterretningsagenten Simon Hayward, Palmes sannsynlige drapsmann.
Den britiske etterretningsagenten Simon Hayward, Palmes sannsynlige drapsmann.

Det er sannsynlig at det var andre black ops agenter i nærheten da Palme ble myrdet som også var satt opp med våpen, mao. instruert om å være backup og steppe inn og drepe Palme dersom det første drapsforsøket ikke var dødelig. Minst en person som var observert med walkie talkie ble oppfattet også å holde i et skytevåpen. På en måte er problemstillingen av teoretisk interesse, ettersom det ikke er utvetydig bevist at så er tilfelle samt det faktum at kun en person løsnet skudd mot Olof Palme. For mer info om omstendighetene rundt drapet på Olof Palme, se denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

C. 22. juli-terroren
Drapsmassakren på Utøya fant sted om ettermiddagen fredag 22.07.2011, og allerede samme kveld ble det meldt av riksmedia at det hadde vært flere skyttere: http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

Overlevende fra Utøya fortalte at det hadde vært flere skyttere på Utøya
Overlevende fra Utøya fortalte at det hadde vært flere skyttere på Utøya

Også vitner som befant seg på landsiden av Tyrifjorden rapporterte at det var flere som skjøt på Utøya:

Fotografier av gjerningsmenn tatt på Utøya under eller like etter drapsmassakren 22. juli 2011
Fotografier av gjerningsmenn tatt på Utøya under eller like etter drapsmassakren 22. juli 2011. Bildet til venstre er tatt utendørs på Utøya kort tid etter at massakren var over. Bildet i midten er tatt mens massakren pågikk (fra et NRK-helikopter) og bildet til høyre er tatt inne i hovedhuset på Utøya samme ettermiddag / kveld.

 

Hvor mange Utøya-skyttere er avbildet her? En, to eller tre? Hvis fotografiene ble sendt til uavhengig granskning for å få slått fast hvor mange ulike personer det dreier seg om, hva ville da resultatet ha blitt?
Hvor mange Utøya-skyttere er avbildet her? En, to eller tre?
Hvis fotografiene ble sendt til uavhengig granskning for å få slått fast hvor mange ulike personer det dreier seg om, hva ville da resultatet ha blitt?

5. Hadde aksjoner karakter av militær operasjon?

A. Kennedy-drapet
USAs Central Intelligence Agency; kjent som CIA eller “The Agency” hadde på under 20 år rukket å etablere en infrastruktur for å utføre statskupp i andre land. Eksempler på dette er statskuppene i Iran i 1953 og i Guatemala i 1954. Helt siden sin etablering hadde CIA ikke vært under kontroll av USAs myndigheter(!), men av det mektige hemmelige selskapet Malteserordenen (Knights of Malta).

Tidlig på 1960-tallet var det spenninger mellom det revolusjonære Castro-regimet på Cuba, som bl.a. manifesterte seg i den mislykkede CIA-riggede Bay of Pigs-invasjonen i april 1961 og under Cuba-krisen i oktober 1962. Selv om president Kennedy hadde kunngjort at han ønsket å vingeklippe CIA etter Bay of Pigs-affæren i 1961 så førte spenningene som var bygget opp mot Cuba til at Kennedy-brødrene (John som var president og Robert som var justisminister) stille samtykket i at det ble bygget opp en hemmelig rogue armé som ble trent og kalibrert for å styrte Cubas president Fidel Castro, uten at det forelå noen umiddelbare planer om dette.
Denne hemmelige hæren med vide fullmakter, bl.a. til å rekruttere og trene profesjonelle drapsmenn som 0gså omfattet eksilcubanere fikk kodenavnet Operation Mongoose.

Leder for Operation Mongoose var generalmajor Edward Lansdale, som omtales som USAs første terror guru. Lansdale var medlem av Malteserordenen, noe som innebar at hans edsvorne lojalitet og plikt til å utføre enhver ordre han måtte bli pålagt av sine overordnende i M-Ordenen var vesentlig viktigere enn å adlyde USAs valgte ledelse. CIA-sjefen John McCone og den forhenværende CIA-sjefen Allen Dulles var også medlemmer av Malteserordenen.

Etter alle solemerker ble general Lansdale kommandert av sine overordnede i Ordenen – eller høyere – til å benytte Operation Mongoose kommandostrukturen til å utføre statskupp i sitt eget land USA, naturligvis sikret straffrihet for seg selv og alle andre involverte.

Lederteamet i Operation Mongoose hadde alle CIA-tilknytning
Lederteamet i Operation Mongoose hadde alle CIA-tilknytning

 

General Lansdale på drapsåstedet i Dallas. Selv med ryggen til ble "lansdale-lusen" kjent igjen på gangen og utpekt av sin mangeårige offiserskollega Fletcher Poultry.
General Lansdale på drapsåstedet i Dallas. Selv med ryggen til ble “lansdale-lusa” gjenkjent på gangen og utpekt av sin mangeårige offiserskollega Fletcher Poultry.

 

Mongoose-kolleger på plass på drapsåstedet i Dallas: George H W Bush og Edward Lansdale
Mongoose-kolleger på plass på drapsåstedet i Dallas: George H W Bush med sin lett gjenkjennelige profil og Edward Lansdale

I dette videoklippet impliserer James Files CIA-mannen – og medlem av Operation Mongoose-teamet David Atlee Phillips (nr. 2 fra v. i Mongoose-kvartetten over) – som delaktig i planleggingen av drapet på president Kennedy:
https://youtu.be/v65tFk3dWUU
Summa summarum: Drapet på president Kennedy var organisert og ble gjennomført som en militær operasjon. Kommandostrukturen som ledet planleggingen og gjennomføringen av drapet var ledet av en general (generalmajor). Det ble utplassert mange skarpskyttere på og rundt drapsåstedet Dealey Plaza i Dallas. Noen av dem tilhørte Chicago-mafiaen (James Files og Charles Nicoletti), noen var CIAs egne (Roscoe White), én var noens personlige hitman (Malcolm Wallace), noen var Mongoose-skyttere og andre hadde annen tilhørighet (ex. Harry Weatherford som lå på taket av fengselsbygningen ved Dealey Plaza og plaffet løs, trolig traff han Texas-guvernøren John Connally og ikke presidenten).

B. Palme-drapet
Ole Dammegaard, som har etterforsket Palme-drapet i 30 år har beskrevet hendelsen som at den hadde karakter av å være en militær operasjon.

I Nyhetsspeilets artikkel om drapet på Olof Palme er dette oppsummert slik:

“Hvem drepte sveriges statsminister Olof Palme? Det var det beste teamet sørafrikanske og britiske spesialstyrker kunne oppdrive. De hadde støtte av svenske Stay Behind.”

C. 22. juli-terroren

Det ble observert soldater - som kan ha vært black ops agenter iført soldatuniformer - på og like ved terroråstedet i Regjeringskvartalet.
Det ble observert soldater – som kan ha vært black ops agenter iført soldatuniformer – på og like ved terroråstedet i Regjeringskvartalet. De var iført blå hansker og oppførte seg målbevisst, som om de utførte oppgaver på åstedet som de var blitt instruert om på forhånd – før terroren inntraff.

Et annet soldatteam befant seg i Karl Johans gate da det smalt. De oppførte seg instrumentelt; de virker ikke overrasket eller interessert i å finne ut hva som hadde skjedd eller å hjelpe. De utenlandsk utseende personene i uniformer oppførte seg som om de var utplassert for anledningen for å ivareta visse oppgaver.
Et annet soldatteam befant seg i Karl Johans gate da det smalt i regjeringskvartalet like ved. De oppførte seg instrumentelt; de virker ikke overrasket eller interessert i å finne ut hva som hadde skjedd eller å hjelpe. De utenlandsk utseende personene i uniformer oppførte seg som om de var utplassert for anledningen for å ivareta visse oppgaver.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lT6gnLGbsI

To sorte helikoptre fotografert i lufta over Utøya mens massakren pågikk
To sorte helikoptre fotografert i lufta over Utøya mens massakren pågikk

 

Det var mange uavhengige observasjoner av uvanlig militær helikoptertrafikk, særlig sør for Tyrifjorden og Utøya i ukene og månedene før 22. juli:

smurfen sier:

26. 05. 2011 kl. 15:30

Sist uke så var det 2 sorte umerkede helikoptre som fløy i lav høyde over huset her med ca 50-60 m lange kabler på slep med en sort klump på enden, så nesten ut som et slag lodd

Den økte militære aktiviteten siste tiden tyder uansett på at noe er på gang……

Observasjon fra Konnerud

3 sorte helikopter over Konnerud i Drammen retning kongsberg ca. kl 18:00.

Maarit M. Hanssen sier:

26. 05. 2011 kl. 20:18

De fløy her over Kobbervikdalen i Drammen ved seks tiden, ja. Jeg reagerte på at de fløy så lavt og det bråkte voldsomt. Drammens Tidende har en bortforklaring hvor avisen skriver at politihelikopter var i aksjon på denne tiden:
http://dt.no/nyheter/helikopterjakt-pa-hyttetyver-1.6264832
Fra tid til annen opplever jeg sorte helikoptere her i Kobbervikdalen i Drammen

Observasjoner fra Lier

«Jeg bor i vakre Lierdalen utenfor Drammen, har nå vært hjemme noen måneder grunnet fedrepermisjon. Min kone hadde sin permisjon før meg.

Under denne tiden observerte vi fra mars/april til juni, 2 stk. militærhelikoptre som kom inn fra Drammen, relativt jevnlig. Vi har bodd her i mange år, men aldri tidligere observert militær aktivitet i området.

Det er veldig mye flytrafikk i området, stort sett små sivile, men disse helikoptrene fløy den samme ruten hele tiden, mot Sylling og Holsfjorden, som er en del av Tyrifjorden. Helikoptrene liknet på typen Bell.

Noen få ganger landet ett av helikopterne  på andre siden av dalen ikke så langt fra oss, men stort sett mot fjorden, og ikke lang tid etterpå fløy de tilbake igjen retning Drammen.

Dette er kanskje tilfeldig men ville informere for kanskje å fylle inn noen biter i puslespillet.

Det som er interessant er at på kvelden den 22 juli, kanskje 7-8 tiden eller litt tidligere, fløy de samme helikoptrene samme rute igjen, men da kom de tilbake en del senere. Til info fløy ambulansehelikoptrene skytteltrafikk rett over vårt hus.»

Et helikopter i lav høyde over Utøya sent på ettermiddagen 22. juli. Hvorfor var helikopteret der, og hva bedrev det? Det var kun 2 hensyn som var av presserende viktighet på dette tidspunktet: Å få fraktet redningspersonell raskest mulig til Utøya for å komme de skadde til unnsetning og yte redningspersonellet best mulig assistanse slik at de kunne redde flest mulig liv og bringe de skadde raskest mulig til sykehus. Det er ikke rapportert at militære helikoptre ydet livreddende nødhjelp til de skadde ungdommene på Utøya. Sorte helikoptre yter ikke assistanse.
Et helikopter i lav høyde over Utøya sent på ettermiddagen 22. juli.
Hvorfor var helikopteret der, og hva bedrev det?
Det var kun to hensyn som var av presserende viktighet på dette tidspunktet: Å få fraktet redningspersonell raskest mulig til Utøya for å komme de skadde til unnsetning og å yte redningspersonellet best mulig assistanse slik at de kunne redde flest mulig liv og bringe de skadde raskest mulig til sykehus.
Det er ikke rapportert at militære helikoptre ydet livreddende nødhjelp til de skadde ungdommene på Utøya.
Sorte helikoptre yter ikke assistanse.

 

Militære helikoptre ankom Utøya lenge etter at massakren var over. Det kunne de ha spart seg. I tillegg til livreddende førstehjelp var det viktig å sikre de tekniske bevisene på Utøya som krimåsted. Dette er en POLITI-OPPGAVE og IKKE en militær oppgave på noen måte.
Militære helikoptre ankom Utøya lenge etter at massakren var over. Det kunne de ha spart seg.
I tillegg til livreddende førstehjelp var det viktig å sikre de tekniske bevisene på Utøya som krimåsted.
Dette er en POLITI-OPPGAVE og IKKE en militær oppgave på noen måte.

Den erfarne og nå avdøde kirurgen Colin Poole ved Ringerike sykehus konstaterte at Utøya-ofre var skutt med en sjelden form for ammunisjon, som sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker. Dette ble meldt av Aftenposten få dager etter Utøya-massakren:
ammo-poole2

 

At Utøya-ofre var skutt og drept av vevsoppløsende ammunisjon, som ifølge kirurg Colin Poole sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker, var konsekvent utelatt fra rettsdokumentene. Tiltaltedokumente som disse anonymiserte utdragene er hentet fra ble i sin tur ble forsøkt unndratt offentligheten mens 22. juli rettssaken pågikk i 2012.
At Utøya-ofre var skutt og drept av vevsoppløsende ammunisjon, som ifølge kirurg Colin Poole sannsynligvis var en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker, var konsekvent utelatt fra rettsdokumentene. Tiltaledokumentet som disse anonymiserte utdragene er hentet fra ble i sin tur forsøkt unndratt offentligheten mens 22. juli rettssaken pågikk i 2012.

Det er ikke kjent om tidligere leder for Rettsmedisinsk Kommisjon, den nå avdøde Tarjei Rygnestad, hadde synspunkter på at ammunisjonstype som forårsaket at døden inntraff var utelatt fra rettsdokumentene, i strid med etablert praksis, ei heller det faktum at mange nære pårørende ble nektet innsyn i obduksjonsrapportene til sine barn som ble drept på Utøya, noe som ble rapportert av Aftenposten:
obduksjonsrapporter

 

6. Var etterretningsorganisasjoner og/eller Stay behind organisasjoner involvert?

A. Kennedy-drapet
Det var USAs etterretningsorganisasjon CIA som organiserte og gjennomførte drapet på president Kennedy i Dallas i 1963.
Den operasjonelle kommandostrukturen som besørget gjennomføringen besto av generalmajor Edward Lansdale (CIA), George Herbert Walker Bush (CIA), David Atlee Phillips (CIA) og William King Harvey (CIA).

Chicago-mafiaen hadde et innarbeidet samarbeid med CIA i årene forut for Kennedy-drapet, som bl.a. sprang ut av Bay of Pigs-aksjonen.  Chicago-mafia boss Sam Giancana til sin halvbror Chuck: “Du skulle ha sett ansiktet på president Kennedy da jeg fortalte ham at vi samarbeider med CIA!

President Kennedys drapsmann James Files hadde to arbeidsgivere: CIA (The Agency) og Chicago-mafiaen (The Family). Files hadde David Atlee Phillips – som tilhørte Operation Mongoose-teamet, jfr. over – som som føringsoffiser i CIA.
https://youtu.be/pM-ouRZY6Fg

CIAs involvering i Kennedy-drapet er ikke blitt formidlet via hovedmedia, men er kjent for svært mange via andre kanaler. Dette skyldes det tradisjonelle sensur/lojalitet forholdet mellom vestlig etterretning (primært CIA) og vestlige redaktører. Det er vestlig etterretning som  dikterer hva vestlige hovedmedia IKKE får lov å formidle i forbindelse med terror, krig og politiske drap…

B. Palme-drapet
Det er blitt rimelig klart at den svenske etterretningsorganisasjonen Säpo og den svenske Stay behind organisasjonen var delaktige i såvel planlegging som dekkoperasjon, og trolig også gjennomføringen av Palme-drapet. Dette fremgår blant annet av Nyhetsspeilets artikkel om Palme-drapet.

C. 22. juli-terroren
Det er ikke kjent om vestlig etterretning eller den operative norske Stay behind organisasjonen var delaktige i 22. juli terroren.

Enkelte utenlandske eksperter har “spottet etterretnings-lusa på gangen” i forbindelse med såvel sprengningen av regjeringskvartalet som Utøya-massakren 22 juli 2011, bl.a. nå avdøde Bob Chapman, som selv hadde bakgrunn fra etterretningen:

Forøvrig var det altfor mange svikter i den offentlige anti-terror beredskapen den ene dagen det behøvdes til at det kan ha hatt tilfeldige årsaker. Det smaker mer av planlagt sabotasje og Stay behind-overstyring, før, under og etter terroren.

Nyhetsspeilets oversikt over mange av sviktene (oversikten er ikke komplett) ligger her:
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/27-svikter-i-den-offentlige-innsatsen-for-og-under-22-juli-terroren/

 

7. Ble kommisjon nedsatt istedet for at politietterforskning ble gjennomført?

A. Kennedy-drapet
Det ble ikke gjennomført noen reell etterforskning av drapet på president Kennedy. Fokus ble satt inn på å underslå bevis som indikerte at det var flere skyttere og at noen hadde skutt fra the grassy knoll. Dette gikk helt til topps i FBI, der FBI-sjefen Hoover så det som sin oppgave å gjøre det han kunne for å forhindre oppklaring av drapet på landets president.

Warren-kommisjonen ble nedsatt av den tidligere visepresident Lyndon B Johnson (LBJ), som hadde rykket opp til å bli president etter drapet på president Kennedy. LBJ var selv delaktig i planleggingen av drapet (se video med vitnemål fra Johnsons elskerinne Madeleine Brown nedenfor).
Warren-kommisjonen ble nedsatt av Kennedys visepresident Lyndon B Johnson (LBJ – tili v.), som hadde rykket opp til å bli president etter drapet på president Kennedy. LBJ var selv delaktig i planleggingen av drapet (se video med vitnemål fra Johnsons elskerinne Madeleine Brown nedenfor). Den tidligere CIA-sjefen Allen Dulles (til h.) var den drivende kraften i Warren-kommisjonens forfalsknings- og desinformasjonsarbeid. Hovedhensikten med “arbeidet” som ble utført av Warren-kommisjonen var å fjerne alle spor av CIAs medvirkning til Kennedy-drapet. FBI-sjefen J. Edgar Hoover medvirket aktivt til dette.

Om kvelden den 21 november 1963, dagen før drapet på president Kennedy JFK assassination, fant det sted et planleggingsmøte på oljebaronen Clint Murchisons ranch utenfor Dallas. Visepresident Lyndon B Johnson ankom noe sent til møtet, og med engang han ankom gikk han inn i et møterom sammen med noen andre menn hvoretter dørene ble lukket.

Da Johnson kom ut fra møtet var han rød i toppen og sa følgende til sin elskerinne Madeleine Brown som var tilstede: “Etter i morgen er det siste gang at de … SOBs… (Kennedy-brødrene) skal få gjøre meg flau. Og det er ikke en trussel, det er et løfte. ”

Malcolm Wallace, den profesjonelle drapsmannen som ble observert i et vindu oppe i boklageret, var visepresident Johnsons personlige hitman. Hvis dette faktum hadde fremkommet av Warren-kommisjonens rapport, ville det ha knyttet Lyndon B Johnson personlig til drapsplanleggingen og drapshandlingen. Det er naturlig at den ferske president Johnson – som var medskyldig i Kennedy-drapet – valgte ut medlemmer til  kommisjonen som var tilbøyelige til “å se en annen vei” for ikke å medvirke til å sende sin oppdragsgiver til den elektriske stol sammen med bl.a. Allen Dulles, som selv fikk mulighet for å fjerne alle spor av sin egen medvirkning gjennom sin deltagelse i kommisjonen.

Rammen rundt Warren-kommisjonens rapport var med andre ord at noen av gjerningsmennene bak en drapshandling fikk anledning til “å etterforske seg selv”, naturligvis med sikte på å unndra seg selv fra enhver form for mistanke. Resultatet ble Warren-kommisjonens makkverk-rapport som har en sannhets-autoritet som er lik null …

Warren-kommisjonen gav inntrykk av å gjennomføre etterforskning, men bedrev i virkeligheten det stikk motsatte: Bevisforspillelse, omskrivinger og manipulasjon av ulike fakta som var stred mot “den offisielle versjonen”: At president Kennedy døde etter å ha blitt skutt i ryggen av Lee Harvey Osvald fra et vindu oppe i boklageret. Dette skjedde ikke. Det er bevist at skuddet som drepte Kennedy kom på skrå forfra.

B. Palme-drapet
Det ble ikke nedsatt noen kommisjon etter Palme-drapet.

Etterforskningen ble effektivt forpurret og sabotert av etterforskningslederen Hans Holmér, som hadde vært politimester i Stockholm da drapet skjedde.

C. 22. juli-terroren

Det ble ikke gjennomført en grundig, uavhengig og profesjonell politietterforskning av 22. juli terroren. 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt hadde - noe som bl.a. er blitt påpekt av tidligere statssekretær Norulv Øvrebotten - ikke som sitt reelle mandat å gjennomføre noen form for etterforskning.
Det ble ikke gjennomført en grundig, uavhengig og profesjonell politietterforskning av 22. juli terroren. 22. juli-kommisjonen som ble nedsatt hadde – noe som bl.a. er blitt påpekt av tidligere statssekretær Norulv Øvrebotten – ikke som sitt reelle mandat å gjennomføre noen form for etterforskning.

Rapporten fra 22. juli kommisjonen med den tekniske tittelen NOU 2012:14 er tilgjengelig her.

 

8. Hvis sannheten om hva som faktisk skjedde skulle komme ut – ville befolkningen kunne takle det?

A. Kennedy-drapet

James Files sa - mens han ennå var på frifot - at DERSOM SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE PÅ DEALEY PLAZA I DALLAS DA PRESIDENT KENNEDY BLE DREPT SKULLE KOMME UT - så ville ikke folk være i stand til å takle det...
James Files sa – mens han ennå var på frifot – at DERSOM SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE PÅ DEALEY PLAZA I DALLAS DA PRESIDENT KENNEDY BLE DREPT I 1963 SKULLE KOMME UT – så ville ikke folk være i stand til å takle det…

 

James Files (hvis virkelige navn er James Sutton) tilsto i 2003 å ha drept president Kennedy, og hans beskrivelse av omstendighetene rundt drapet er så detaljert og spekket med informasjon som bevismessig blir bekreftet av såvel tekniske funn som andre vitnemål at det er mer enn  tilstrekkelig til å bli stilt for retten og dømt i enhver domstol som ikke er overstyrt og instruert om å utelate viktig bevismateriale av betydning for skyldspørsmål og gjerningsmenn.
https://www.youtube.com/watch?v=EAFlJGwCO4w&feature=youtu.be

Files konstaterer selv at ingen ønsker å tiltale ham for drapet på president Kennedy. FOR AT IKKE SANNHETEN SKAL KOMME UT?

B. Palme-drapet

Sjefsetterforsker med ikke-etterforskning og hemmelighold som hovedoppgave: etterforsker Hans Holmér skal ha sagt til Dagens Nyheter i 1986: "Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar."
Sjefsetterforsker med ikke-etterforskning og hemmelighold som hovedoppgave: Palme-drapets sjefsetterforsker Hans Holmér skal ha sagt til Dagens Nyheter i 1986: “Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.”

C. 22. juli-terroren

Daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård beordret beslagleggelse av alle "tekniske vitnemål" fra Utøya: Mobiltelefoner, fotoapparater osv. For at ikke sannheten skulle komme ut?
Daværende KRIPOS-sjef Odd Reidar Humlegård beordret beslagleggelse av alle “tekniske vitnemål” fra Utøya: Mobiltelefoner, fotoapparater, datamaskiner, minnepinner osv. For at ikke sannheten skulle komme ut? Såvidt vites er ingen tekniske bevis fra de beslaslagte foto-, video og lydopptaksenhetene blitt gjort tilgjengelig for offentligheten eller fremlagt under rettssaken i 2012.

 

Står de sammen for å skåne befolkningen for sannheten om 22. juli-terroren? Politidirektør Odd Reidar Humlegård (til v.) og riksadvokat Tor-Aksel Busch (til h.). Med Humlegård, som var sjef for KRIPOS 22. juli 2011 og "22. juli propellen" Busch som øverste ledelse for henholdsvis politisektoren og rettsapparatet i Norge er nok Norge og norges folk sikret mot at 22. juli saken skal bli gjenopptatt for at relevant bevismateriale skal innarbeides og spørsmålet om Anders Behring Breivik var gjerningsmann og/eller patsy skal bli underkastet en grundig og uavhengig granskning basert på foreliggende bevis. Det er nok å konstatere at riksadvokat Busch ennå har klart å blokkere og trenere en gjenopptagelse av Scandinavian Star saken, til tross for økende press og bevismengde som tilsier dette...
Står de sammen for å skåne befolkningen for sannheten om 22. juli-terroren? Politidirektør Odd Reidar Humlegård (til v.) og riksadvokat Tor-Aksel Busch (til h.).
Med Humlegård, som var sjef for KRIPOS 22. juli 2011 og riksadvokat Busch som øverste ledelse for henholdsvis politisektoren og rettsapparatet i Norge er nok Norge og norges folk sikret mot at 22. juli saken skal bli gjenopptatt for at relevant bevismateriale skal innarbeides og spørsmålet om Anders Behring Breivik var gjerningsmann og/eller patsy skal bli underkastet en grundig og uavhengig granskning basert på foreliggende bevis.
Det er nok å konstatere at riksadvokat Busch ennå har klart å blokkere og trenere en gjenopptagelse av Scandinavian Star saken, til tross for økende press og bevismengde som tilsier dette…

 

Bevisanalyse av 22 juli terroren på DVD

En fyldig og detaljert presentasjon av fakta-bevis fra 22 juli terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya er tilgjengelig på DVD.
En fyldig og detaljert presentasjon av fakta-bevis fra 22 juli terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya er tilgjengelig på DVD.

DVD med bevisanalyse av 22. juli terroren er tilgjengelig her:
http://www.hansgaarder.info/produkter/22-juli-terror/

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jan Helge
Jan Helge
Anonym
3 år siden

Selv om jeg på generelt grunnlag er veldig skeptisk til og ikke får konspirasjonsteorier til å stemme, så er jeg jo fascinert over hvilken virkelighetsoppfatning dere kan sause sammen i deres eget hode, ofte etter eget forgodtbefinnende og med manglende krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. At innholdet er tatt ut av sin sammenheng, altså ikke blir representativt da måten det presenteres på er alt annet enn riktig, så er jeg like fult fascinert og spør meg jo hvem dere er, dere som fanges i et nettverk av et så sprøtt verdensbilde.

Spurt meg selv mang en gang, om det er tilfeldig hvem som tror på konspirasjonsteorier, og oss som ikke gjør det. Men har jo lagt merke til at dere som tror på slik, og jeg har sågar noen i min egen krets som tidvis tenderer til å tro det villeste, ofte registrerer jeg at det er en del av en person sin personlighet. For jeg registrerer jo at de som er konspirasjonsteoretikere kan ha alternative syn på vidt forskjellige ting… I mine øyne blir det en mild form for paranoia, for dere tegner veldig ofte opp en samfunnskritisk vinkling med skepsis mot autoriteter og hvor det hintes om at vi alle blir lurt.

Terroren som rammet Norge er en gal manns verk, å insinuere at dette skal ha vært planlagt av høytstående og at flere er involvert gir ingen mening for min del. Så jeg fordømmer Andres Behring Breivik som er den som stod bak dette, bare synd han ikke ble fanget opp tidligere så dette kunne vært unngått. Men har såpass tro på systemet at jeg tenker at vi har lært noe av de feilene som skjedde før, under og etter denne terroren. Men er heller ikke så naiv, at jeg tror det blir enkelt å håndtere noe lignende igjen dersom det skulle komme, slike ting vil alltid vært noe man er litt uforberedt på dessverre.

Tenker at Politiet nok gjorde sitt beste, og føler at både dem og staten har gjort hva dem kan for å få forståelse rundt det som skjedde. Altså en grunn til å ha tillit til stat og system i mine øyne, urealistiske krav og forventninger om at alt skal håndteres riktig kan ingen ha slik jeg ser det, vi er tross alt bare mennesker og vi kan begå feil selv om vi gjør hva vi kan etter beste evne.

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
8 år siden

Den belgiske regjering innrømmer alvorlig feil da de ble advart om terroraksjon.

Av alle ting i main stream media, men neppe noen der som våger å avdekke sannheten, inntil videre:
http://www.ft.com/cms/s/0/65c89c22-f1cb-11e5-aff5-19b4e253664a.html#axzz44Z9PnWD4

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
8 år siden

Det meste av terroren i verden er statsfinansiert, les gjerne denne.
http://henrymakow.com/2015/11/most-terror-is-state-sponsored.html

Hvor i Norge er sentralen?

Justisdepartementet?
E-tjenesten?
Okkulte organisasjoner = frimurerer (=jødisk kabbalah og hedenske menneskeoffer osv) = OTO
Bilderberger? (sjekk de som er med)
PWC
DLA Piper

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
8 år siden

Leder av IS og ISIL er Mossad-agent?
http://respect-discussion.blogspot.no/2015/01/mossad-visits-charlie-hebdo-office-in.html

Og her fra OSLO-terror 22.7.2011 (= 33 = okkult = stort maktapparat), Aftenposten avslører falsk flagg – og etterpå er de musestille – for de har avdekket noe de ikke skulle?
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Trente-pa-Utoya-scenario-22-juli-6285004.html

P. Dahlgren
P. Dahlgren
Abonnent
8 år siden

Breivik er mest sannsynlig en syndebukk. Styrt av et etterretningsapparat. Klekket ut i London. Apparatet rundt ham, som trenger slike syndebukker for å få folk til be om mer overvåkning, er:

Serco
Mossad
Nato i Brüssel (CIA + MI6 + fransk etterretning + norsk og dansk)

Det kommer nok mer fra den kanten. Vi tipper dessverre en ny hvit utgave med manus fra MK-Ultra UNA bomber eller Syria-farer med IS-pass. Spørsmålet er hvor langt tid det tar før den jevne mann gjennomskuer oppskriften?

Maarit M.Hanssen
Forfatter
8 år siden

Denne dagen var den fjerde og siste dag for rettsaken “Anders Behring Breivik” mot Staten Norge og saken hans er nå til doms hos tingrettdommer Helen Andenæs Sekulic, som administrerte den fire dager lange retten. Dommen kommer i april-mai 2016.
“Breiviks” advokat Øystein Storrvik sa, at “Breivik” tror at han kommer til å tape i alle rettsinstanser og han da skal begynne med sivil ulydighet i fengselet for å bli hørt. Han klager for ned verdigende behandling i fengselet.
Storrvik brukte formiddagen for å belyse omstendighetene rundt “Breiviks” soning og kom med forbedringsforslag, som lignet mest på forslag fra en kommunal psykososial team hos første linje psykiatri. “Breivik” måtte få tilgang til en medfange kompis, som han kunne drikke kaffe sammen og småprate fordi “Breivik” etter alle himmeltegn blir sittende i fengsel resten av livet, som utfordrer minimumsstandarden i EMK (den europeiske menneskerettighetskommisjonens punkt 3 og 8).
Rettsaken er helt i Arbeiderpartiets ånd: en med en psykiatrisk diagnose oppfordres til å sysselsette seg i sin egen sak for å forbedre og opplyse situasjonen for andre i samme situasjon (jmf. oppfordre en med paykiatrisk diagnose å gå inn i arbeiderpartiorganisasjon Mental Helse og ta opp kampen derfra, jmf. kreftsaken osv.).
Storrvik mente, at “Breivik” lider av mental sårbarhet fordi han som leder av et nasjonalsosialistisk parti blir styrt av Odin. Helt absurd for folk flest. Advokaten sier, at isolasjonen kan ikke fremsettes som evig men ingen har tatt stilling til hav som skjer med “Breivik” i fremtiden.
Staten hadde to prosessfullmektige, advokatene Adele Mestad og Marius Emberland, som rettsakens første dag sa, at “Breivik” er en svært farlig mann, som verken er eller har vært underlagt umenneskelig behandling, men at han er en knekt mann !!??
Emberland brukte ettermiddagen til å gå til selve kilden, artikler 3 og 8 i EMK. Han sa, at “Breivik” er godt rustet for soningsregime psykisk og fysisk tatt i betraktning hans alvorlige psykiatriske diagnoser og hvordan han har opplevd soningsforholdene og hatt det i snart 5 år.
“Breivik” klager på hodepine, som ligner på “gummihette”. Det er helt klart for, at CIA ønsker nå å sette i gang forsterket soft killing-regime hos sin spesialagent doublen “Anders Behring Breivik”. Mind Control og stråling, som etter hvert kommer til å ligne på fullstendig sensorisk isolasjon med mindre og mindre kontakt med uteverden og andre mennesker.
Emberland avslørte ved glipp en hemmelighet, når han sa, at “Breivik” har egen post i statsbudsjettet. En trenger ikke å være en rakettforsker for å gjette at pengene kommer gjennom svarte budsjetter fra Pentagon og CIA.
Til slutt ba Emberland retten om å frifinne Staten ved Justis-, og beredskapsdepartementet og tilkjenne saksomkostningene.
Jeg tror, at hvis “Breivik” overlever mind controllen og strålingen samt isolasjonen i 10 år, så er han en fri mann.

Maarit M.Hanssen
Forfatter
8 år siden

“Så er den tredje dagen i en ny rettsak for “Breivik” ferdig. Det ble ingen TV-overføring i dag, men det var ikke forbudt for media å notere fra rettsaken. Noen av vitnene for Staten fikk forklare seg.
Doublen “Anders Behring Breivik” soner på SHS (særlig høyt sikkerhetsnivå) hvor isolering er en av virkemidlene for sikkerhetsmessige årsaker. “Breivik” har stevnt Staten for å lempe på “isolasjonsskader”. Dette er likevel et begrep, som ikke er kjent hos helsepersonalet hos “Breivik” fordi det er ikke forsket rundt det. Likevel underrapporterer “Breivik” slike skader fordi hans nazi-ideologi ønsker, at han fremstår som sterk. (Det er forsket på isolasjonsskader kun når fanger er fratatt sansemessige syns,-og hørselsinntrykk).
“Breivik” er blitt rapportert fortellende, at “han kan ta ut, nøytralisere, fengselsansatte med 10-15 dødelige våpen, som han kan lage av materialet tilgjengelig i cellen hans, også uten våpen fordi han er trent i kampsport”. Dette forteller etter min mening, at han er en spesialagent hos CIA, som forresten betaler utgiftene for rettsaken for doublen “Breivik”. Fengselslegen vitnet i dag, at “Breivik” virker frisk psykisk og fysisk, har ikke hallusisasjoner og har blikkontakt, men at han kan bli farlig hvis han ikke får oppmerksomhet (i media). Han er høflig og hyggelig tross trusler fra de andre innsatte, som må låses inn når “Breivik” skal luftes.
Hele opplegget for denne retten vitner mer og mer om skuespill, som CIA betaler for for å promotere nazismen i Norge og i utlandet.
I dag har 2 kjente fanger blitt sluppet fri. Første mannen var russisk nynazist (også oppholdt seg i Oslo) V. Datsik, som ble satt fri i Sibir. Litt før klokken 16 i ettermiddagen ble KREKAR funnet uskyldig i Lagmannsretten og satt fri øyeblikkelig.”
En tidligere Mossad-sjef (2002-2011) Meir Dagan (født i Novosibirsk i Russland 1945) døde i dag av leverkreft 71 år gammel. Da må det være slikt, at det var han som planla Operasjon 22.7 men det var hans etterkommer Tamir Pardo, som gjennomførte terroren i Oslo og Utøya. Dagans kolleger uttalte om ham følgende:”ekstremt kreativ, på grensen til det hensynsløse”. CIA har sagt om Dagan:”et skikkelig drapsinstinkt”. Privat var Dagan vegetarianer og kunstinteressert. Siden han fikk leverkreft på høsten 2012 så tror jeg at den norske E-tjenesten stod bak for å straffe Mossad. Den norske E-tjenesten har spesialisert seg for å tilføre galopperende leverkreft på ofre. Mossad-sjefen Dagan fikk operert inn en ny lever allerede i 2012, men kreften hadde spredd seg allerede”.

Rolf
Rolf
Anonym
8 år siden

Nå vet vi ikke om de tre uniformerte gutta har noen tilknytning til terrorangrepet, men det må tilføyes at camoen ligner på Slovakias ørkencamo.
http://www.candcms.co.uk/products.asp?id=7

Agendadetektiven
Agendadetektiven
Abonnent
8 år siden

Veldig bra Hans, bra jobbet. Dette er en grundig analyse som gir ethvert oppegående menneske et ønske om å komme til bunns i denne tragedien.
Det er så mange løse tråder at ingen bør forsøke seg på å bortforklare/nedvurdere disse til å være av liten eller ingen verdi. Det er hele er en stor skam og viser nok en gang at Norge er et land som råtner på rot når det gjelder moral, etikk og korrupsjon hva staten og deres instanser angår..

Teddy Fjerdingstad
Teddy Fjerdingstad
Abonnent
8 år siden

Nitupsar. Selvfølgelig vil folket takle sannheten. De som vil få problemer blir AP. Riksrettsaker vil bli gjennomført, og offergeiter bli slakta mens ALFA fortsatt vil fortsette og være en grå eminense i bakgrunnen og fortsette som før. Gravende journalistikk har avgått ved døden og den 4. statsmakt er nå kun logrende bikkjer på statsstøtte. Et par kjøttbein vil bli kastet til dem og de sakene bli blåst opp så svært at det glemmes hva som det skulle konsentreres om.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Teddy Fjerdingstad
8 år siden

Det gjelder å ikke miste motet! Sannheten kommer alltid for en dag og jo flere som arbeider for å bringe den fram i lyset og jo hardere det jobbes jo før skjer det!

hallvard viken
hallvard viken
Abonnent
Svar til  Teddy Fjerdingstad
6 år siden

Det flere må gjøre, er å dele artikler som denne på Facebook, selv om det kan være en mental belastning. Hvor stor andel av befolkningen tør i dag å si rett ut at de tror 22. juli var en innsidejobb?

Maarit M.Hanssen
Forfatter
8 år siden

Legger her kopier av mine innlegg i Facebook om den nye rettsaken “Breivik” mot Staten Norge:
“Jeg har tenkt å følge rettsaken “Anders Behring Breivik” mot Staten Norge i massemedia for å få analysert videre doublen “Anders”. Som jeg har skrevet tidligere så tror jeg, at den originale Anders Behring Breivik, patsyen, ble skutt og drept av PST/CIA/MOSSAD/MI6 natten mot 23. juli 2011 og dumpet i Tyrifjorden. Etter det fikk vi ikke se “Breivik” før i rettsaken mot ham på våren 2012. Utifra bilder av ham i rettsaken så var det helt klart, at denne mannen var ikke Anders. Kroppen og ansiktet var mer muskuløs og kraftig enn det Anders hadde. Ansiktet var gått gjennom plastisk kirurgi for å etterligne Anders.
I dag startet rettsaken “Breivik” mot Staten Norge ved justisdepartementet. “Breivik” anklager Staten for brudd på den europeiske menneskehetsrettighetkonvensjonen.På bilder fra i dag er “Breivik” enda mer muskuløs og kraftig og glattbarbert for å understreke hans hilsen til Staten Norge, en Nazihilsen på starten. Ved hilsenen var ikke ansiktuttrykket hans med. Dette vitner om, at hilsenen var ment som en hilsen til nazister i justisdepartementet, Oslo Tingrett og i Staten Norge. Nazihilsenen hans gikk over hele verden via media klokken 8.50. Resultatet blir, at vi får se flere høyreekstreme terrorhandlinger, fask flagg, terrorhandlinger i Norden og i resten av Europa de neste dagene. Allerede klokken 8 i dag i Berlin gikk en bilbombe og eksploderte hos en uskyldig og intetanende sjåfør, som kjørte i sentrum av Berlin. Dette er bare begynnelsen.”
“I dag er det den andre dagen av rettsaken i Oslo Tingrett “Anders Behring Breivik” mot Staten Norge ved Justisdepartementet. På formiddagen er det “Breivik” selv som har anledning til å forklare seg.
“Breivik” sier at han har vært nasjonalsosialist, nazi, siden han var 12 år gammel og at Kriminalomsorgen i fengselet har nektet ham å gifte seg med en kvinne som deler hans politiske oppfatning.
Han forteller videre, at han har nå en besøksvenn, en major i Forsvaret, som han får besøk av hver 14. dag. Men, han sier, at majoren er høyt sikkerhetsklarert og har som oppdrag å bearbeide “Breivik”. Jeg tipper, at majoren driver forskning på “Breivik” i oppdrag av FFI (Forsvarets forskningsinstitusjon i Horten) og rapporterer til det militære etterretningen (E-tjenestene). Samt driver med spionasje mot CIA-agenten “Breivik”. “Breivik” forteller, at hans eget arbeid er å fungere som partisekretær i partiet Den Nordiske Stat”, og at han sysselsetter seg selv med dette arbeidet i fengselet.
“Breivik” sier, at denne rettsaken fra statens side dreier seg om om staten skal drepe ham eller ikke med den sosialdemokratiske venstre-elitens konspirasjon mot hans politiske overbevisning.
“Breivik” sier, at isolasjonsskadene hos ham er nå på det punktet, at han holder på å knekke sammen siden desember. Han har øresus og sviktende luktesans (akkurat disse er tegn på, at han muligens er forsøkt mind controllert og strålt fra en elektromagnetisk strålingskilde som en satellitt).
Jeg ser denne saken som kampen mellom CIA (ved hjelp av topphemmelig agent “Breivik”) og norsk militær etterretning. CIA har fått for seg å propagandere nazisme i Norge og i Europa og USA via media, som dekker denne saken i massemedia. “Breivik” fikk fritt forklare seg om nasjonalsosialisme til norsk og internasjonal media i retten på formiddagen uten å bli brudd av dommeren en eneste gang. Det er CIA, som dirigerer retten.
På bildet den originale Anders Behring Breivik.”
“Ettermiddagen på retten var sirkus, når “eksperten” og psykiateren til “Breivik” fikk utfolde seg fritt. “Breivik” ble uskadeligjort med uttalelser som “umoden”, “bløffmaker”, “vanskelig å ta ham på alvor” og han skal ha sagt om oppholdet i fengsel, at “har aldri kjent meg lykkeligere”. “Breiviks” overgang til ikke-voldelige nasjonalsosialisme 4 år siden og at han bekjenner seg til Odin, som er den eneste guden, ble gehørig diskutert. Toppen på kransekaken var psykiaterens (Randi Rosenqvist) sukk:”Hva denne mannen koster for Norge”, når Pentagon og CIA betaler hele oppholdet i fengselet.”

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Et av indisiene på at staten har noe å skjule i denne saken er det forhold at Breivik nå på det femte året sitter i isolasjon uten mulighet til å kommunisere med andre enn statens tjenestemenn og statsansatte.

Dette kan nemlig ikke begrunnes ut ifra det sikkerhetsmessige da det ikke eksisterer en innsatt som er mindre farlig enn ham. Å rømme er uakstuellt da han øyeblikkelig ville bli gjenkjent. Selv om han, God forbid, ble overført til åpen soning/frigang ville han ikke ha mulighet til å gjøre noen fortred før alarmen gikk. Hvis han tok det minste mistenkelige skritt ville en sverm av politifolk rykke ut og igjen arrestere ham. Å begrunne det strenge soningsregimet med sikkerhetsmessige forhold er absurd. En grunn til isolasjonen er at staten ikke vil at han skal kunne påvirke andre innsatte, men dette er heller ikke holdbart. Alle i Norge vet allerede hva han står for ideologisk.

Den siste muligheten til å holde ham isolert og incommunicado som gjenstår er hva han kan fortelle om det som egentlig skjedde på Utøya og ved regjeringskvartalet. (Hvis han i det hele tatt befant seg ved regjeringskvartalet.) Det gjelder først og fremmst sannsynligheten for at det fantes flere skyttere på Utøya. Han var selv midt oppe i det og må ha registrert om det ble avfyrt skudd fra andre enn ham selv. Dette ene punktet er i seg selv nok til at hele den offisielle historien vil falle sammen som et korthus.

hallvard viken
hallvard viken
Abonnent
Svar til  Nitupsar
6 år siden

Kan det tenkes at Breivik sin celle for det meste står tom og at han lever livets glade dager i en anonym tilværelse på en stillehavsøy?

Darious Pajeski
Darious Pajeski
Anonym
Svar til  hallvard viken
4 år siden

Han har en ubemannet flyplass rett ved fengslet Halvard. meget sannsynlig at den cella står tom.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Darious Pajeski
4 år siden

Klart den er tom, det sa jeg allerede de første dagene etter 22.7, Breivik var frimurere og de tar vare på sine egne og spesielt de som ofrer seg for saken.
Første han sa da hans losjebrør i politiet hentet han var: Oppdrag utført på vegne av Tempelridderne, som de fleste vet så er Frimurerne en Tempelridder sekt.
Hans stormester Ivar Skar var nærmeste nabo til Utøya, av 5 millioner så var han nærmest og så det hele fra panorama utsikt. Hva er oddsen `
Dommerne hilste på han med frimurerhåndtrykk.
Han er offisielt i Isolat der bare noen få losjebør har tilgang.
I dagene før 22,7 besøkte han 40 losjer i Europa og reiste rundt og ble hyllet.
Han hadde 5 millioner i kr til tross for null i inntekt.
I 22 juli kommisjonen satt Frimurere og skulle etterforske seg selv.
I den laaange rettsaken så ble ikke medlemskapet hans i verdens mest ekstreme og største terroristgruppe i verden Frimureriet nevnt med et ord, derimot brukte de halve rettsaken til å snakke om et dataspill som halve verden spilte World Of Worldcraft.

Sånn kan man forsette og forsette. verden vil bedras.

Bjarne Kjærstad
Bjarne Kjærstad
Anonym
Svar til  hallvard viken
4 år siden

Svært sannsynlig. Det forklarer sikkerhetshysteriet, og “egen” fløy, samt at “ingen” får besøke ham.

seitasis
seitasis
Abonnent
8 år siden

Satser på Smurfen, eller en annen, som seriøst går igjennom det som er blitt skrevet av kommentarer, tolker dem og skriver, da blir saken meget klar, ikke som nå med masse ikke bevisene argumenter, fører kun til forvirring,

seitasis
seitasis
Abonnent
8 år siden

Dessverre Hans Gaarder, hovedbeviset i slow motion er ikke der, heller ingen ting om forspillet, eller bildene fra utøya, fra fly, når det ble levert inn ,skuffet.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Som de sier på engelsk, “It stinks to the high heavens!” Det er tydelig at vi ikke har fått høre sannheten om 22. juli. Takk for en god artikkel. Det eksisterer to muligheter: enten er staten med regjeringen og poltiet involvert og delaktig, eller så opererer det krefter uavhengig av statsapparatet som gjennomfører slike aksjoner mens staten ser en annen vei. I begge tilfelle har vi en stat som ikke tjener oss ogvåre interesser.
” Hvis sannheten om hva som faktisk skjedde skulle komme ut – ville befolkningen kunne takle det?” Svaret er: Joda, vi ville takle det langt bedre enn å bli løyet for. Bare gi oss en sjanse til å bevise det! De ansvarlige for dekkoperasjonen må anmeldes og stilles for retten.

Teddy Fjerdingstad
Teddy Fjerdingstad
Abonnent
8 år siden

Drepte ALFA, Auf-ungdom for å skape en oponion og massesuggerere folket pk-vennlig til å ta imot nye Apvelgere som er fiendtlig innstilt til alt pro-vestlig?

« Forrige artikkel

Kurt Oddekalv møter nettrollet Øivind Bergh

Neste artikkel »

George Carlin advarer menneskeheten

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x