Verre løgner skal man lete lenge etter, kristensionistene i Norge, Rustads Document og Norgesdemokratenes Ugland Jacobsen med Stortingets rikspolitikere tror på røverhistoriene til Netaybyahu, om Det utvalgte folk i Det lovede land, hvor mye skal de måtte sluke rått før de får summet seg (?), foto herfra: https://comeandreason.com/israel-and-the-promised-land-today/

Folkene bak staten Israel

1.2K visninger
19 minutter lesetid
17

Vi står alle for øyeblikket midt oppe i en ulykke av ukjente, men store dimensjoner som finner sted i Gaza, som tilsynelatende skal spre seg utover verdenen og skape død, sykdom og elendighet for tusener og tusener av mennesker. Og det helt unødvendig. Men bare hvis Netanyahus bakmenn får det som de vil. Har folkene bak staten Israel endelig vist hele verden tydelig og klart hvem de egentlig er?

“Den største fornærmelsen mot vårt minne om Holocaust er ikke å fornekte det, men å bruke det til å begå folkemord mot det palestinske folk,” Norman Finkelstein (1953), Brooklyn, New York.

At de alltid har opptrådt ekstremt hensynsløst, vært iskaldt brutale, har avvist menneskehetens utviklingshistorie, fordi de ennå mener at det er bare er makt som gjelder, som i gamle, gamle dager. For de er et gammelt folk som en gang i tiden også hadde mye makt, fordi de hadde kontroll på pengene. Akkurat det er sionistene i et nøtteskall.

De har myrdet tusenvis av barn, kvinner og menn i Gaza, Palestina med sin IDF og etterretningsvesen, de har vist seg som ekstreme. Disse ulykksalige hendelser og deres bakgrunner ble presentert omverdenen av de israelske myndigheter, mens andre uavhengige iakttagere som undersøkte de samme hendelser, kom frem til helt andre konklusjoner.

De peker nemlig en helt annen vei; at en situasjon ble kunstig satt i scene for å få anledning å få utrydde en sterkt hatet folkegruppe. Faktisk. Derfor var det mange spørsmål knyttet til dette. Kanskje var det slik det skjedde: New York Times (NYT), en tungvekter i mediaverdenen, ba om samtaler med soldater, offiserer og mossadagenter, de israelske myndigheter kunne ikke si nei. Og NYT-teamet er på jakt etter sannheten. For også de har en kultur i ryggen av å ville lete seg fram i løgnenes mulm og mørke, finne en tråd og vikle den ut på veien frem til det som er sant. Eller har de det?

New York Times på besøk

Et større journalist-team reiste til Israel og ville undersøke saken grundig, intervjue folk, militære, eksperter, fikk også tilgang til noe som kalles Pandoramaterialet, videoer og rapporter lagd av IDF-soldater og offiserer, de snakket ikke bare med spesialistene, med også med soldater som ville forbli anonyme, fordi de ikke hadde sine foresattes tillatelse til å snakke.

Fra Netanyahus telefonsamtale med Joe Biden, den 11. oktober 2023, 4rde dagen etter “overfallet” av Hamas på Israel, han understreket i samtalen begrepet Holocaust (14:54), hvilket oversatt betyr at han offentlig ovenfor hele verden knyttet Gaza-folkemordet direkte til Holocaust (video, her).

I forgrunnen sto spørsmålet om hva som egentlig hadde skjedd den lørdagen den 7ende oktober 2023? Det hadde i kort tid i etterkant av Hamasangrepet blitt offentligjort flere troverdige vitnemål fra tidligere etterretnings-vernepliktige og IDF soldater at angrepet slik det var fremstilt, ikke var troverdig, at IDFs grensesoldater hadde fått en standdown-ordre;

de var sogar alle blitt beordret bort fra Gazas grenser. Grenseovergangene var alle ubevoktet denne morgenen, så Hamas hadde egentlig fått fritt leide. Mon tro om de som ikke et øyeblikk trodde på Netanyahus fremstilling av hendelsesforløpet den 7. oktober, igjen får rett (se her)?

Hvorfor? At Netanyahu og hans folk aldri nevnte det, gjør det ikke bedre, ingen kan tause seg bort fra et faktum, heller ikke en som opptrer som en uavhengig reporter online, amerikaneren Scott Ritter, har nevnt det, det var som om det ikke hadde skjedd. Jeg hadde blitt meget skeptisk. Var det et forsøk på å villede meg? Netanyahu hadde latt seg filme under telefonsamtalen med Joe Biden.

Han omtalte Hamasangrepet som det verste som hadde skjedd siden Holocaust. Vi skjønner at uttalelsen skulle filmes og offentliggjøres, vidt og bredt. Holocaust? Hvorfor dro han Holocaust-kortet inn i bildet? Holcaust var jo avsluttet for 78 år siden? For hva hadde Holocaust med dette å gjøre?

En som har gjort et stort arbeidet med Holocaust er jøden Normann Finkelstein, bosatt i Brooklyn, New York, særlig gjennom sin bok, The Holocaust Industry, hvor hans spydspiss traff midt i det ømfindtligste. Staten Israel har levd et rikmannsliv på unyttelse av Holocaust. Finkelsteins bok var et stort blinkskudd.


Hør Netanyahus telefonsamtale med Joe Biden, 14:39, Holocaust nevnt, 14:54, her.


Kibbutz Be’ eri

Skadede biler fra Ravepartyet, vi kan iaktta at flere biler ble fullstendig utbrent, truffet av prosjektiler som Hamas-geriljaen egentlig ikke (skulle ha hatt) hadde tilgang til, eller var det, det kunne stemme som noen hevdet, at det var Hellfireraketter fra IDF helikopter? (foto, her, se annen video av utbrente biler, Twitter, her).

Angrepet ble ledet av brigadegeneral Barak Hiram: Under et intervju gjengitt av The Electronic Intifada (se Youtube 07:50, her) lyver han iflg kommentatorene intervjueren rett i ansiktet angående nettopp dette angrepet og de avgjørelser han har vært med på å bestemme. Han forteller ting som ikke stemmer, men er funnet opp. Og det er den slags løgner vi har blitt avspist med hele tiden, som en slags skyggeboksing hvor etterretningsvesenet mente det var de som skulle bestemme hvor skapet skal stå.

Foto av brigadenegeral Barak Hiram, anvarlig for angrepet på kibbutz Be’eri. “Plutselig så vi et IDF helikopter skyte på en iraelsk kibbutz,” forteller redningsmann Erz Tidhar bestyrtet, “og så så vi en tank som kom buldrende nedover veien mot kibbutzen og løsnet skudd med kanonen mot et hus der. Hendelser som dette er meget vanskelig å begripe” (Telegram, her).

Hendelsene med Rave festen var også blitt slått stort opp. Iflg avisene var 260 unge voksne drept av Hamas (her). Men festen hadde blitt flyttet av myndighetene til et usikret område to dager før den skulle begynne. Hva skulle det bety? Lå det et motiv bak dette? Det gikk rykter om at det ikke var Hamas’ verk. Hvem sto i virkeligheten bak drapene? Det samme gjaldt angrepet på kibbutzen Be’eri, hvor mange sivile israelere ble drept av eksplosiver skutt fra israelske tanks. Ifgl Wikipedia ble alt i alt 100 mennesker drept der i oktober 2023. I 2021 hadde de registrert 1047 mennesker boende.

De har ikke fått det med seg at også andre er interessert i virkeligheten og har en medfødt rett til få sannheten på bordet (intervju, Youtube, her). Artikkelen fra NYT gjengitt hos Alison Weir gir for mitt vedkommende et helt klart bilde av hva som egentlig har skjedd. Informasjonene fra de troverdige vitner om at IDF grensestyrkene hadde fått standdown order, at de hadde blitt beordret bort fra Gazas grenser, har sikket mellom steinene og ned i den internasjonale jord og begynner å bli plagsomme for både Netanyahu og den israelske regjering.

Det lukter bortforklaring og distraksjon lang vei, de vil narre folk til å tro på deres unnskyldninger…ufattelig naivt, de har kaldblodig myrdet tusener av barn og kvinner med sine raketter og bomber, foretatt tilfeldige henrettelser på gatene i Gaza, arrestert og torturert både barn, ungdommer, kvinner og de menn de fikk fatt i…
Men alikevel er det som om de ikke evner å begripe hva de har forårsaket, de forstår ikke alvoret av sine egne gjerninger; hvor befinner disse mennesker seg, som har latt seg forlede til å hate og avsky alle andre slags mennesker enn sine egne? Hvis dette virkelig er et forsøk på bortforklaring, bekrefter det samtidig hvem som sto bak alle grusomhetene (foto, her).

Dette faktum er nemlig helt avgjørende for hele folkemordsoperasjonen troverdighet og har med alle midler blitt holdt så langt unna offentligheten som mulig, men nå går det ikke lenger, nå har det begynt på brenne, alle myndighetenes brannmannskaper er i alarmberedskap og står klare til å slukke den verste brann noen sinne, men de vet ikke hvordan de skal takle dette.

NYT-journalistene er brannslokningsteamet, det beste for anledningen og mest berømte i verden: De skriver den 30. desember 2023: “The full reasons behind the military’s slow response may take months to understand. The government has promised an inquiry.

But a New York Times investigation found that Israel’s military was undermanned, out of position and so poorly organized that soldiers communicated in impromptu WhatsApp groups and relied on social media posts for targeting information. Commandos rushed into battle armed only for brief combat. Helicopter pilots were ordered to look to news reports and Telegram channels to choose targets.”

Netanyahu meddelelser fra den 9ende oktober 2023, altså to dager etter Hamas “overfall” på Israel, se 14:01 – 14:25 (video, her)

Oversatt: “De fullstendige årsakene bak militærets langsomme respons kan ta måneder å forstå. Regjeringen har lovet en utredning. Men en New York Times-undersøkelse fant at Israels militære var underbemannet, ute av posisjon og så dårlig organisert at soldater kommuniserte i improviserte WhatsApp-grupper og stolte på sosiale medier for å få ut målrettet informasjon. Kommandosoldatene som stormet inn i kamp var kun bevæpnet for kortere kamper. Helikopterpiloter hadde blitt beordret til å lese nyhetsrapporter og Telegram-kanaler for å velge ut sine mål. ”
At brannslokning finner sted impliserer for mitt vedkommende at alle ryktene om den ekstreme brutalitet som har funnet sted kan ha vært sanne. Mitt og andres spørsmål er om det Israels IDF og deres spesialister har stått for, var akkurat det de beskyldte Hamas for i de første dager (hør telefonsamtale mellom Netanyahu og Joe Biden, 14:39, her). Begynner omverdenen å skjønne at dette kan ha vært sant, selv om det tok hele 3 måneder?

Israelsk general Barak Hiram fabrikerte beskyldninger om at palestinerne hadde bundet hendene på barn og siden henrettet dem i en kibbutz den 7ende oktober – det var en dødelig løgn som Netanyahu fortalte videre til Joe Biden, dette ble brukt som grunnlag for folkemordet i Gaza (se Twitter, her).

Våkne mennesker fra hele den vestlige verden har reagert på den manglende logikk i israelske mydigheters fremstilling av enkelthetene under den systematiske gjennomføring av folkemord. Mange treffende spørsmål har blitt stilt.

Electronic Intifada har også i disse spørsmål samarbeidet med den jødiske journalist og aktivist David Sheen som i en årrekke har levert et kvalitetesarbeid på høyt nivå hva forståelse av Israels virkelighet som apartheidstat angår.

Det kan se slik ut: Israels regjering med Netanyahu har selv innsett at dette har de ikke klart å få til og nå prøver de å ro hele forferdelsen i land igjen, før det går riktig galt, i første omgang ved hjelp av NYT. Men problemet for dem er at de har løyet, narret og trikset så mye at de ikke lenger vet hvor de befinner seg.

De er på dypt vann og ser ikke land. Det skal by på mange utfordringer å komme i havn med en slik ekstremt brutal preget holdning og forhistorie.


For det er alvorlig, det er som om bunnen i båten plutselig falt ut (IDFs standdown ordren) og de måtte alle klamre seg fast i båtripa på innsiden av båten, i høy sjø…det er ikke på noen måte enkelt, særlig ikke for en Benyamin Netanyahu.


NYT skriver videre: “And perhaps most damning: The Israel Defense Forces did not even have a plan to respond to a large-scale Hamas attack on Israeli soil, according to current and former soldiers and officers. If such a plan existed on a shelf somewhere, the soldiers said, no one had trained on it and nobody followed it. The soldiers that day made it up as they went along.

David Sheen intervju om Benyamin Netanyahu fra 11. juni 2021, en viktig og høyt respektert stemme i forståelsen av hva som skjer i og rundt Israel, se video, her. Se en annen fra 10. mai 2021 hvor David Sheen med Rania Khalek diskuterer hvorfor de Israel koker over av brutalitet, her.

“In practice, there wasn’t the right defensive preparation, no practice, and no equipping and building strength for such an operation,” said Yom Tov Samia, a major general in the Israeli reserves and former head of the military’s Southern Command.”

Oversatt: “Og kanskje det mest fordømmende, Israels forsvarsstyrker 1hadde ikke engang en plan for å svare på et storstilt Hamas-angrep på israelsk jord, ifølge nåværende og tidligere soldater og offiserer. Hvis en slik plan fantes på en hylle et sted, sa soldatene, hadde ingen trent på den og ingen fulgte den. Soldatene den dagen tok sine egne avgjørelser langs den veien de gikk.

“I praksis var det ikke den rette defensive forberedelsen, ingen øvelse, og ingen utstyr og styrkebygging for en slik operasjon,” sa Yom Tov Samia, generalmajor i de israelske reservene og tidligere sjef for militærets sørkommando.”

Javel, akkurat det er det aller første gang jeg hører. Aldri før har jeg hørt at de har skrudd ned nivået av selvvskryt, til absolutt minimum. Ikke mye skryt igjen, her, nei.

De åpnet grensene

Sjefsredaktør Joseph Kahn, New York Times, foto, her.

Det er langt frem. Det kommer til å ta tid før de innrømmer at de slapp inn Hamas i Israel, at de egenhendig hjalp dem inn, at de lot grensene være åpne. Electronic Intifadas undersøkelser med David Sheen peker hen på at Israels egen tankkommando drap israelske innbyggere Kibbutz Be’ eri i Sør-Israel. Mange spørsmål har blitt stilt rundt akkurat det, og flere hendelser tyder på at det dessverre ikke var en ulykkelig enkelthendelse.

At flere spurte etter the Hannibal directive, er logisk (les mere om det, her). Men myndighetene besvarte aldri spørsmålene, for det ville ha betydd at de åpent innrømmet å ha drept sine egne innbyggere, israelere med vilje og viten. Og har de gjort det i en hendelse ligger det nære å spørre om de har gjort det andre hendelser, også… Den tyske forfatter Gerhard Wisnewski diskuterer nettopp det spørsmålet i sin nye bok. Jeg har oversatt et utdrag av denne.

Men hva var forhistorien til en artikkel om dette i NYT? Kunne det kanskje ha skjedd slik (?): At det begynte å demre for Netanyahu at noe måtte gjøres, han tok en telefon til sjefredaktør av NYT, Joseph Kahn, og ba ham sende et team av jornalister som skulle hjelpe ham og regjeringen ut av den tunge hengemyra (av løgner, min kommentar) de hadde å komme opp i, til halsen.

Hele artikkel NYT, gratis tilgang her, hos NYT bak betalingsmur (her).


Den tyske forfatter Gerhard Wisnewski har i sin nye bok formulert spørsmål til det de israelske myndigheter har hevdet, her et oversatt utdrag:

Det stinker lang vei av denne historien

Den tyske forfatter Gerhard Wisnewski

Kanskje nettopp derfor må vi spørre noen som skulle vite det nøyaktig, nemlig journalisten Efrat Fenigson fra Tel Aviv, som ikke bare har vært i den tisraelske hær, men også i etterretningsvesenet: “Jeg kjenner sikkerhetsøvelsene, jeg kjenner de forskjellige forsvarsnivåene, men også de forsvaret på bakkenivå, forteler hun i et youtube-intervju (på kanalen til Marc Friedrich , 09.10. 2023). “Jeg kjenner de forskjellige divisjonene, som egentlig skulle vært alarmert og skulle ha nøyaktig viten om akkurat slike ting.”

Her hennes (forkortede) fortelling: “Vi har fått opplysninger fra folk som bor rundt Gazastripen. Det er folk som ble sperret innen i husene sine. Det begynte med 4-5 timer uten hjelp. Det varte opp til 8-9 timer. Noen ble sperret inn i husene sine i hele 24 timer. Ingen hjalp dem, det fantes ikke politi, ingen militære, ingen sivil hjelp. Det hele var meget merkelig,” fortalte hun.


“Det som skjedde var meget forunderlig, man må stille et stort spørsmålstegn ved det hele, hvor var egentlig den israelske etterretningstjeneste?”


Journalist, tidligere plikttjeneste i etterretnings-grensebevoktnings-troppene, Efrat Fenigson.

“For en Hamas soldat hadde under forhør fortalt at de hadde forberedt seg i ett helt år. Det er jo helt usannsynlig at den israelske etterretningstjeneste, Mossad, Schabak ikke visste om dette”, forteller Fenigson. “Det tok 5 timer før Israel begynte å skyte på oss”, hadde han fortalt. Og det er sant. For i hele 5 timer, skjedde ingenting. Grensesperringene var fullstendig åpne.

Grenseportene ble ødelagt på 15 forskjellige steder, alikevel kom ingen helikopter, ingen droner, intet artilleri besøkt inntrengerne, ingenting skjedde…mannen som ble tatt til fange, fortalte:” vi kom med 1000 geriljakrigere og klarte å få gjennombrudd på 15 steder av de høye grensegjerder. Vi var både overrasket og sjokkert at IDF (Israeli Defence Force) ikke var der og ventet på oss. Hva hadde skjedd med den sterkste hær i verden”, spurte Fenigson, “hvordan kunne det skje at grenseovergangene alle var vid åpne?”

Hvor var etterretningstjenesten?

Tja, hvor var egentlig den israelske etterretningstjeneste? “Jeg tjente dengang for 25 år siden nært Gazas grense”, fortalte Fenigson. “Idag er alle tekniske forordninger meget mere nyansert. Alikevel hadde dengang, da jeg hadde tjeneste der, til og med en katt alarmert grensemannskapene. Idag finnes det automatiske maskingevær som skyter på absolutt alt som nærmer seg grensemuren. De bruker helikopter, droner, og, som jeg allerede har fortalt, egentlig alt mulig.

Og så i det avgjørende øyeblikk fungerte ingenting?

Et godt spørsmål: Det finnes folk som snakker om cyberangrep på de militære tropper, men alikevel skulle egentlig vaktmannskapene ha vært der. I tillegg hadde “Hamas offentliggjort videomaterial”, forteller Fenigson, “hvor de helt nøyaktig hadde beskrevet sine angrepsplaner hvordan de hadde tenkt å komme gjennom grensepostene inn i Israel for å kunne angripe. Og reporteren som hadde gjenfortalt dette spurte seg også det samme spørsmål som jeg hadde: “Hvor var den israelske etterretningstjenesten?”

Var dette en “inside job?”

Mellom 1947 0g 1987 drepte israelske okkupasjonsstyrker mere enn 50 000 sivilister. Hamas var resultatet av 40 år med brutal invasjon og folkemord. Idag beskylder Israel Hamas for å få rettferdiggjort deres folkemord på palestinerne. Fra en privat facebookside.

Større deler av den israelske militærmakten som skulle ha besatt Gazastripen, hadde blitt forlagt til ndre deler av Israel. Hele Gazabataljonen hadde blitt flyttet til områder i Samara og Judea, altså rundt Jerusalem, fordi det fantes behov for sikkerhet akkurat der. Det betyr ganske enkelt at store deler av områdene ikke var sikret.

De snakket om at 60-80% av stridsmakten hadde blitt flyttet. Det var med andre ord tydelig mindre forsvar der, akkurat da, enn det det normalt sett pleier å være. Det er meget, meget merkelig. Jeg vet ikke hva grunnene er til det, men en ting kan jeg med sikkerhet si, det finnes ingen sjanse for at etterertningstjeneste ikke visste om dette.

Hør på meg, og hør nøye etter: Det er umulig å nære seg grensen uten at vi vaktmannskaper vet det, fortalte en annen tidligere vaktsoldat i en video: Jeg tjenestegjorde i Gazadivisjonen under Gazakrigen i 2014. Overvåkning foregår i 4 timers-vakter i bunkere og det er forbudt å flytte blikket fra skjermen. Det får rett og slett ikke finne sted. Vi så i fire timer på skjermen i strekk og så alt som skjedde.

I tillegg var det umuliggjort å se vekk. Og de var 400 (ment var vel Hamaskrigerne, G.W.). Hør hva jeg har å si, jeg ble vekket om natten, fordi noen hadde sett en due. En gang nærmet det seg en stork grensemuren, man kunne si at alarmen gikk hvis til og med en kakerlakk kom krypende. Og så skal vi tro på at 400 geriljakrigere skal kunne komme ubemerket over?


“Nei, jeg skal fortelle dere at ikke engang en due kan fly ubemerket over grensemuren. Det finnes bare en mulighet: Noen har faktisk bidratt til at dette kunne skje”.


Et ønsket fyrverkeri?

Spørsmål om den israelske-palestinske konflikt har mange stilt seg i lengere tid. Angivelig sendte Hamas i løpet av de første krigsdager intet mindre enn 3200 raketter (fra NZZ.ch, 9/10-23). Men mens vestens mennesker under begrepet rakett forstår moderne high tech-raketter med automatisk navigasjon og styring, dreier det seg i virkeligheten om selvbygger-raketter uten nevneverdig elektronikk, med ytterst beskjedne muligheter, nærmest lignende nyttårsraketter.

Istedenfor å føye skade til staten Israel, slår bortimot 70% av Qassam-rakettene ned i Gazas eget territorium, ifølge den palestinske historiker og arkeolog Nazmi Jubeh (taggeschau.de, 7/7-2006). Hamas og Qassam-brigadene beskjøt altså etter hans angivelser sitt eget landomårde, Gazastripen. Derimot traff og drepte av 8600 raketter skutt ut mot Sør-Israel mellom 2001 og 2008, 28 mennesker – på syv år (heldigvis, selvfølgelig; BBC-online, 18/01-2009).

Naturligvis er dette uønskede hendelser, for de etterlatte er dette en tragedie, men sammenlignet med 364 trafikkdrepte pr år i Israel (2021; israelnetz.com 19/08-2022) er dette statistisk sett for ingenting å regne. Vi undrer oss ikke at mange Israeli har vent seg til rakettene (bild.de, 07/10-2023) og at beskytningen på Israel om morgenen den 7. oktober ikke utløste noe som helst panikk. Den kom først da Hamaskrigerne dukket opp på forskjellige steder i Israel.

Stevnemøte med Hamas

Mens vi snakker om landområder. Hvordan kunne det ha seg at det skulle feires en festival, et Ravi party rett i nærheten av Gaza-stripen? Egentlig skulle arrangementet ha funnet sted en helt annen plass, i sør-Israel. Festen “skulle opprinnelig ikke finne sted på landområdene til Re’im (i nærheten av Kibbutz), men ble i siste liten 2 dager før angrepet flyttet, da man ikke fikk bruke området i Sør-Israel (billboard.com, 08/10-2023).

Men – dette var ikke den eneste forflytning: For samtidig ble grensetroppene flyttet fra Gazastripen til West Jordan, akkurat slik som Fenigson hadde fortalt (se ovenfor). Festivaldeltagerne ble meddelt den ny plassen “bare noen få timer før det skulle begynne , på fredag omkring kl. 2200 (Frankfurter Rundschau, online, 10/10-2023). Så snublet så og si Hamas nesten tvangsmessig etter sitt gjennombrudd inn til Israel over Festivalområdet. Det var praktisk, for det gikk bare en vei forbi, det var lettvint å sperre denne.

Med andre ord så det ut som om et stevnemøte hadde blitt arrangert mellom Hamas og festivaldeltagerne som disse naturligvis ikke hadde den minste anelse om. Man kunne tro at festivaldeltagerne hadde blitt plassert der nettopp som en slags lokkemat for Hamas. Og mens Hamas ganske raskt kom frem til festivalområdet, brukte de israelske spesialsoldater og hæren ifølge kilder mange timer før de dukket opp (se også billboard.com).

Det så ut til å ha blitt tilrettelagt for drapsmennene: “Ravi-fest-deltagerne hadde blitt anvist å ikke ta med skytevåpen og heller ingen skarpe gjenstander til festivalområdet. De var alle trøtte og forsvarsløse da angrepet begynte, fanget på et stort, flatt festivalområde, som ikke hadde mange steder man kunne gjemme seg på (Frankfurter Rundschau, online, 10/10-2023). Altså var festivaldeltagerne et lett bytte for angriperne, feirende sivilister, ubevæpnet, trøtte og kanskje hadde de også drukket alkohol. Den som måtte tro noe galt om dette, må være en klovn (“ein Schelm, wer Böses dabei denkt”).

Israel og Hamas

Ikke bare Hamas, men også Israel hadde allerede viten om hva som var iferd med å skje. Og akkurat derfor hadde de ikke engang bruk for sin egen etterretningstjeneste:

“Vi vet, at Egypt advarte israelerne allerede 3 dager før angrepet, at noe slikt kunne være iferd med å skje,” mente formannen i utenrikskomiteen i US Congressen, Michael McCaul. Og: “Det ble sendt et advarsel, jeg mener det er spørsmål om på hvilket beslutningsnivå dette ble sendt (Der Spiegel online, 13/10-2023).

Så? Men kanskje var det ikke engang nødvendig, for forholdet mellom Israel og hennes kjæreste fiende var jo meget tett. Mange overensstemmende beretninger fortalte om akkurat dette, at Hqamas ble grunnlagt av Israel. Men – det kan jo være en antisemittisk sammensvergelse, en antisemittisk konspirasjonsteori? Hvis det stemmer, kan vi lese om en av dem i Wikipedia:

“I de senere 1980-årene hadde Israel støttet opprettelsen av Hamas, for å svekke Fatah, den verdslige nasjonalt pregede organisasjonen til Jassir Arafat, ifølge den israelske professor for internasjonale forbindelser, Avi Shlaim (originalkilde The Guardian online, 07.01.2009).””I de senere 1980-årene hadde Israel støttet opprettelsen av Hamas, for å svekke Fatah, den verdslige nasjonalt pregede organisasjonen til Jassir Arafat, ifølge den israelske professor for internasjonale forbindelser, Avi Shlaim (originalkilde The Guardian online, 07.01.2009).” Fra Wisnewskis bok 2024, Das andere Jahrbuch.


Vi står i et hav av løgn, opp til halsen og litt til. Det krever sitt å orientere seg om hva som egentlig skjer. Noen ganger kan et foto være en nøkkel. Jeg mener å ha funnet et slikt foto. Det ble tatt rett etter Charlie Hebdoe- hendelsen i Paris, en stor terroraksjon; med Mossad og NATOs terrorkontor sentralt i planleggingen og utførelse. Ifølge Wikipedia ble det drept 12, 11 ble såret og lemlestet. Jeg har ikke gått denne hendelse etter i sømmene, men denne ofte brukte falsk-flagg-taktikk og falsk-flagg-strategi peker klart på hvem som står bak. Han står faktisk her midt i fotoet, i første rekke.

Og så stilte de for en gangs skyld opp, de hadde reist til Paris fra fjern og nær for ett fotos skyld. Det er påfallende hvem som stilte seg i midten av dette foto, meget påfallende. Hadde han trukket i trådene for arrangementet? Det virker sånn. Men hva var det egentlige motiv for fotoet, hvis vi ser bort fra løgnfrasen som ble brukt for medias skyld, medlidenhet med Charlie Hebdo-ofrene?

Fotoer tatt rett etter terroraksjonen i tidsskriftet nylig oppkjøpt av Rothschilds, Charlie Hebdo-redaksjonen den 7ende januar 2015. 12 mennesker ble drept, iflg Wikpedia. Mannen sentralt i fotoet, Benyamin Netanyahu, har vært mannen som har hatt overoppsynet med alle terroraksjoner, som beundrer og disippel av den polsk khazarjødiske terrorist Menachem Begin.

Han har denne gang ved å ta på seg ansvaret for folkemordet i Gaza bevist omverdenen at han ikke kjenner innholdet av ordet medlidenhet, en verre brutal og iskald tyrann skal man måtte lete etter i verdenshistorien. Det synes meg å ha vært ham som inviterte til demonstrasjonen så Europas folk med egne øyne kunne se at han sto i midten, mitt inntrykk er at han har hold om tøylene for hele Europa, billedlig uttrykt (foto, her).

Så derfor er det kanskje noe i ryktene om at han også står i spissen for NWO, The New World Order? Og at svindelen med pandemi og vaksinering er en bestanddel av denne, for de har alltid stått frem som eugenikere? At det hele er deler av samme plott, en sammensvergelse?


Netanyahus menn og kvinner, i skjønn forening. Ikke særlig menneskevennlige folk, se her.

Dette er ikke folk som har medlidenhet med andre. Ingenting. Særlig ikke mannen som stilte seg selv i midten; en maktperson som mente at det var en selvfølge at han sto i midten, omgitt av sine egne europeiske politiske undersåtter, vi ser også noen av hans utsendte infiltratører fra norsk politikk, på fotoet. Idag ville Sylvi Listhaug fra FrP og Erna Solberg fra Høyre også ha stått der, for var ikke partiene kun et narrespill for å villede velgerne?

Netanyahus makt er idag sikret i alle vesteuropeiske land, også USA. Kanskje sogar noen østeuropeiske, selv om de fikk lære leksene under Stalins jernregime. Det vi bevitner er det verste hykleri, de later som om de bryr seg, mens det i virkeligheten bare dreier seg om penger og politisk makt for dem, de er gjennomsyret av grådighet og et evig sug etter makt. Altfor mange av dem er av natur spyttslikkere, hvis de møter folk som står høyere på makt-rangstigen enn dem, står de lavere, så sparker de.

Mens Netanyahu har en agenda som hans følgere i alle viktige statsposisjoner i Europeiske regjeringer og statsapparat jobber for å virkeliggjøre, det har de gjort i en årrekke allerede.


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

4.9 12 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
4 måneder siden

“Det er som forventet at trigger-happy amerikanske politikere – fra begge partier – nå tar til orde for at USA må angripe Iran”: https://thenorwegianibnbattuta.substack.com/p/texas-og-det-ville-vesten-i-midtsten?utm_source=share&utm_medium=android&r=391a3t

Timmy
Timmy
Anonym
4 måneder siden

Har vi to sider i Norge? høyre er frimurere og Ap er Jesuitter ? hvem er nazistene? ap?

Russia Today
Russia Today
Abonnent
5 måneder siden

Fjern propaganda om satan-utvalgte judar og “lovede” land israhell fra forsiden!
Hvem har lovet judar fra ruseland, jewropa og resten av planeten
Palestinernes land?
Judar skal tvangs-steriliseres og kastreres om de ikke slutter frivillig å forplante seg som kakerlakker.

S Vang
S Vang
Anonym
5 måneder siden

Den globale bevissthet om israels forbrytelser mot menneskeheten øker nå for hver dag.I dag startet Sør Afrika sin bevisføring for planlagt folkemord mot Palestinerne i domstolen i Haag.Ble nettopp vist på NRK 1 i beste sendetid.(bra NRK dere kommer etter !) På 3 måneder har Israel drept over 9000 barn-det tilsvarer akkurat 130 Utøya massakrer på uskyldige unge på 3 mnd.Hvordan er det fortsatt mulig for deler av eliten i Norge å se på dette uten å gå til boikott og sanksjoner mot Israel.Hatet i det norske sinn mot Breivik er fortsatt veldig tilstede.Burde ikke da hatet mot Israel vært 130 ganger større.Finnes det noen større forbrytelse enn drap på uskyldige barn?

S Vang
S Vang
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Ja det må ha noe å gjøre med den superrike makt elitens grep om globalistpolitikerne på Stortinget å gjøre.Denne eliten er sannsynlig i kompaniskap med Khazarmafiaen i Norge.De kan i verste fall ha satt politikereliten i en slags form for gisselsituasjon.Tror AP og Høyre toppene vet mest om dette da de er for lunkne i kritikken mot Israel.Ellers er det ikke lett å finne ut av hva som egentlig foregår bak kulissene på den Norske scenen.Vil ellers benytte anledningen til å takke alle sjelsfrender her på Nyhetsspeilet for deres innsats for å belyse hva som foregår av konspirering mot folket.

eee
eee
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Det var/er nok mer enn en øy brukt til lignende ymse aktiviteter som Epstein og CO.

eee
eee
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Cuba og Jamaica er av interesse. Jeg forsøkte å finne ut hvor mange steder i verden som heter “Trench” fant Latvia og Jamaica, men det er nok flere. Det som jeg fikk øye på da jeg så litt nærmere på Jamaica, var “Kingston” som var et navn jeg fikk inn på “min første sak”: Antonette Cayedito. Jeg tenkte den gang at det pekte på sølv minene, men hvem vet.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
5 måneder siden

… våknet også med et bilde av en slags avløp/sluk luke ned i fortau/asfalt. Lignet på den gule luka jeg har sett før som var nesten nedsnødd. Men denne var rustfarget/brunaktig. (På en bar vei/fortau)Tror kanskje det er gammeldagse sluser, virket som om den var halvt lukket og et par sprinkler på ande halve. Den var rund. Fikk inntrykk av at det kunne ha sammenheng med med noe jeg har fått inn før med fortau og Syria område eller nedi gryta der. Aner ikke om det betød slavearbeid på fortau av noe slag, eller stein brukt til fortau. Denne gangen fikk jeg inntrykk av at det var noen holdt “fanget” under der, men kanskje jeg misoppfattet.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
5 måneder siden

SINNSYKT:
https://brazilreports.com/183-people-disappear-daily-in-brazil-yet-the-country-has-no-national-registry-for-the-missing/

De fleste som forsvinner er 12-17.
183 personer forsvinner DAGLIG i Brasil.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  S Vang
5 måneder siden

Hva annet kan man forvente av selvgode jewropeiske satans zombier enn full støtte og sponsing av sine broder-judemordere med våpen fra Kongsbergs fabrikker og drivstoff fra oljereserver?

Ruselands regime har i hvert fall gjort en eneste god sak – viste til hele verden hvilket motbydelig monster skjuler seg bak masker på hvite tryne.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
5 måneder siden

Ikke bare skurker i maktpyramiden, men hele jævla vestlig biomassen støtter israhell
fordi de vet at srahell er vestens militær base i Midt Østen for å sikre ran av naturressurser slik at umettelige
vestlig biomasse kunne fortsette å forbruke og forsøple planeten for å behage sine skitne lave ego.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Hvor ble det av denne styrken og storheten?

Var det verdt å bytte vakre sjel mot billig dritt servert dere av reptils løpegutter judar?

« Forrige artikkel

10 spådommer for 2024

Neste artikkel »

Ta ansvar for å stoppe folkemordet

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x