Terrorangrepet i USA 11. september 2001

10.2K visninger
29 minutter lesetid
47

Sist oppdatert: 1. august 2013.

Enten 911-regissørene var Neocon-kabalen som sto bak Bush/Cheney-regjeringen eller det var et ukjent men uhyre mektig nettverk, var det definitivt Neocon-kabalen som for det første utnyttet terrorangrepet maksimalt for å realisere sin imperialistiske og totalitære agenda som var ferdig utarbeidet før valget i 2000, og som for det andre sto ansvarlig for coverup-versjonen (den offisielle versjonen) som hevder at 19 muslimske menn gjennomførte terrorangrepet i regi av Osama bin Laden. Artikkelen består av 16 punkter.

 

 

1) 2,3 billioner dollar forsvunnet inn i Black budgets?

Forsvarsminister Donald Rumsfeld avholdt den 10. september 2001 en pressekonferanse der han kunngjorde at Pentagon pga. sitt store byråkrati ikke kunne gjøre rede for interne transaksjoner for 2,3 billioner dollar ($2,300,000,000,000)! Dette var en velegnet eller heldig dag for å offentliggjøre skandaler som ville bli glemt dagen etterpå.

 

2) Krigs- og antiterrorøvelser den 11/9

Ifølge Webster Griffin Tarpleys bok 9/11 Syn­thetic Terror: Made in USA (4. utg. 2007) er det vanlig prosedyre ved stats­sponset terrorisme at terrorangrepet skjer i skjul av, og med hjelp av, offisielle krigs- og antiterror­øvelser. Med andre ord: Først planlegges terrorangrepet, deretter plan­legges en relevant antiterrorøvelse som i tid og sted skal sammen­­falle med terrorangrepet. En av fordelene er at data- og kommunikasjons­utstyr som brukes til ordinær overvåkning først lånes ut til øvelsen, for så å bli tatt over av dem som regisserer terror­angrepet. I dét øyeblikk infrastrukturen for øvelsen først har blitt satt opp, trengs bare noen små justeringer før øvelsen kan trans­formeres til et virkelig drama.

 

Rundt 15 forskjellige krigs- og antiterrorøvelser ble enten holdt den 11/9 eller var direkte relatert til begivenheter som da skjedde. Dette er rekord­høyt. Øvelsene involverte statlige og militære organer som US Air Force, NORAD, CIA, National Recon­naisance Office (NRO), Federal Aviation Admini­stration og FEMA (Federal Emergency Management Agency).

 

Krigs- og antiterrorøvelser som ble holdt den 11/9-2001

National Recon­naissance Office Styrte fly inn i bygninger
Amalgam Virgo Luftforsvar mot kjeltringstater/ krysserraketterfra terrorister, flykapringer
Global Guardian Kjernekrigkamp, ”Armageddon”
Vigilant Guardian Luftforsvar mot flykapring
Northern Guardian Luftforsvar
Vigilant Warrior NORAD øvelse
Northern Vigilance NORAD utplasserer kampfly i Alaskaog det nordlige Canada
Amalgam Warrior ”Live”-luftforsvar og avskjæringer av fly
Apollo Guardian ”Live”-luftforsvar og avskjæringer av fly
Crown Vigilance Luftkamp-kommandoøvelse
AWACS AWACS over Florida, Washington DC
Fort Meyer, Virginia Brannmenn (Pentagon), øvelse for flystyrt
TRIPOD II, Manhattan Respons på biokjemisk angrep
Timely Alert II Alarmrespons på bombeangrep

* * *

 

Se Bildegalleri 1 for punktene 3-5.

 

3) WTC Plaza: Gigantisk tapsprosjekt og potensiell gullgruve

World Trade Center (WTC), som omfattet syv bygninger, var et økonomisk tapsprosjekt som befant seg på en av verdens mest verdifulle eiendommer. Det var et krav fra helse­myndighetene at de over hundre tonn med kreftdannende asbest i WTC-bygningene måtte fjernes, men alle visste at prisen for dette arbeidet ville bli uakseptabel høy. For flere store økonomiske investorer i New York City, både private og offentlige, ville det være en velsignelse dersom WTC-komplekset ble destruert i en katastrofe. Den offisielle versjonen hevder at:

  • tvillingtårnene kollapset pga. skadene og konsekvensene av at to Boeing passasjer­fly fløy inn i dem.
  • WTC 3-6 ble totalskadet pga. tungt nedfall fra tvillingtårnene.
  • WTC-7 trolig kollapset som et resultat av brannene som oppsto i ti etasjer, og som ble utløst av skadene fra nedfallet under WTC1-kollapsen.

 

 

4) Destrueringen av WTC-bygningene: Det nye årtusenets største vitenskapelige mysterium

Hvordan WTC-bygningene ble destruert er det desidert største teknologiske og energimessige mysterium i det nye årtusen. Myndighetenes totale coverup av dette mysterium – både i form av NISTs endelige granskningsrapport fra 2005 og i form av å kuppe 911-sannhetsbevegelsen – har resultert i at 911-sannhetsbevegelsen frem til i dag uvitende har ridd på en blåhval mens de har kranglet og slåss internt om årsakene til at de bare ser småfisk i sjøen. Representanter for (og desinformasjonsagenter innad i) 911-sannhets­bevegelsen har fremmet den ene teorien etter den andre om hvilke typer eksplosiver som kan ha blitt brukt for å destruere WTC-bygningene, uten først å analysere hva som faktisk skjedde og ikke skjedde med dem, med det omgivende ”badekaret” som holder vannet fra Hudson River ute, med menneskene som befant seg inne i bygningene, samt med de ca. 1400 bilene langs Lower Manhattan som ble destruert og deformert på høyst bisarre måter. bygningene. Teoriene om eksplosiver omfatter alt fra thermite og thermate, til suitcase nuke (mini-atombombe) og ordinære eksplo­siver som brukes ved kontrollert konvensjonell nedrivning (CCD).

 

Det store mysteriet som all diskusjon rundt destrueringen av WTC-bygningene må forankre seg i, er det faktum at minst 80 % av bygningsmassene til tvillingtårnene, hver av dem på ca. 500.000 tonn, aldri nådde bakken på WTC Plaza. Disse minst 80 % av bygningsmassene ble i løpet av destruksjonstiden på ca. ti sekunder forvandlet til støvskyer som ekspan­derte både horisontalt og loddrett oppover, for så å blåse sørover og legge seg som et skyteppe over hele Lower Manhattan.

 

Både den offisielle versjonen og mainstream-spekulasjonene innad i 911-sannhetsbevegelsen har ignorert dette betydningsfulle faktum, og har i stedet tatt for gitt at tvillingtårnene var gjenstand for gravitasjonsstyrt kollaps. Med gravitasjons­styrt kollaps menes at en strukturell svikt oppsto i bygningenes treffsone slik at tyngdekraften alene sørget for at etasjene raste sammen (”pannekake-modellen”). Da all evidens utelukker en gravitasjonsstyrt kollaps, blir hele den tekniske diskusjonen irrelevant om hvilke strukturelle skader bygningene ble påført av eventuelle fly og av de lokale brannene som oppsto. De tre viktigste parameterne ved WTC-destrueringene som man bør fokusere på, er:

a) Destrueringstiden: Hvor mange sekunder tok det å forvandle tvillingtårnene til støv?

b) Seismisk signatur: Hva var styrken på de seismiske signaler under destrueringen, og hva ville de ha vært dersom hvert av tårnene på 500.000 tonn hadde kollapset med all sin potensielle energi ned i sine egne fotavtrykk?

c) Nedfallsmengden: Hva ble liggende igjen på Ground Zero etter destrueringen?

 

a) En biljardkule ville i vakuum ha brukt 9,22 sekunder på å falle fra et av takene på tvillingtårnene ned til bakken. De ytre bygnings­paneler til WTC-1 traff bakken etter 11 sekunder, mens de ytre bygningspaneler til WTC-2 traff bakken etter 9 sekunder. Disse destruksjonstidene er altså fritt fall-tider (null motstand underveis), hvilket ikke lar seg forene med gravitasjonsstyrt kollaps. De seismiske signalene ved det ene tvillingtårnets destruksjon, målt av Seismology Group ved Palisades New York, varte imidlertid enda kortere enn biljardkulen i fritt fall i vakum ville ha brukt. De seismiske signalene under destrueringen av WTC-1 ble målt til M=2.3, og varte i 8 sekunder. De seismiske signalene under destrueringen av WTC-2 ble målt til M=2.1, og varte i 10 sekunder. Da topp-etasjene på WTC-2 i begyn­nelsen av destrueringen var iferd med å tippe over, syntes et katastrofalt fall og brak i bakken å være uunngåelig. Likevel, noen sekunder senere, hadde toppseksjonen blitt fullstendig forvandlet til støv. [Wood 2010, kap. 6]

En gravitasjonsstyrt kollaps i fritt fall-hastighet ville innebære at de to bygningstoppene når bakken samtidig.
En gravitasjonsstyrt kollaps i fritt fall-hastighet ville innebære at de to bygningstoppene når bakken samtidig.

 

 

b) Den 26. mars 2000 ble Seattle Kingdome gjenstand for konvensjonell kontrollert nedrivning (CCD), og var da volummessig verdens største bygning som endte på denne måten. Ved å ta i betraktning en rekke faktorer som bygningens flateinnhold, masse, underlag og styrken på de seismiske signalene under CCD (M=2.3), kan man beregne nokså presist styrken på de seismiske signalene som hvert av tvillingtårnene ville ha resultert i dersom de med all sin potensielle energi og masse/m2 hadde kollapset etter pannekake-modellen. Hvert av tvillingtårnene hadde 30 ganger (3000 %) høyere potensiell energi enn Seattle Kingdome, og burde derfor ha resultert i seismiske signaler med styrke ca. M=4. Tross dette var altså de seismiske signalene under destrueringen av WTC-2 svakere, og for WTC-1 det samme, som under destrueringen av Seattle Kingdome. [Wood 2010, kap. 6]

 

c) Etter at WTC-1 hadde blitt truffet av et flyvende objekt, parkerte en ambulansebil rett utenfor inngangs­partiet. Denne ambulansen ble tilsynelatende ikke skadet under destruk­sjonen av WTC-1. På en rekke fotografier kan man se ambulansen fortsatt stå der etter destruk­sjonen, riktignok dekket av mye støv. Poenget er at man ser ingen nedfallshaug der WTC-1 skulle ha stått, i det minste ingen nedfallshaug som går høyere enn taket på ambu­lansen! Støv, papir og et par enkeltstående fasadestrukturer var spredd utover, men ingen ”pannekake”-nedfallshaug bestående av kollapsede gulv liggende oppå hverandre. Dette mirakuløse fraværet av nedfallshaug og bygningsmasse ble kommentert av mange, inkludert nyhets­reportere, før mirakelet så ble et tabu i Establishment-media. Alt inventar, gulver, vinduer, mennesker, over 1500 toaletter… var sporløst forsvunnet. Dette gjaldt også for WTC-2. Altså to tårn, hver på 110 etasjer og med bygningsmasse på 500.000 tonn. [Wood 2010, kap. 9]

 

I desember 2005 ble NISTs avsluttende rapport om tvilling­tårnenes destruksjon ferdig, Final Report… on the Collapses of the World Trade Center Towers. NIST hadde da brukt tre år på denne rapporten på 248 sider; den kostet skatte­betalerne 16 millioner dollar. Rapporten har ingen diskusjon av de tre viktigste parameterne, og den tar for gitt at bygningene var gjen­stand for gravitasjonsstyrt kollaps. Rapporten er derfor irrelevant, og i sin irrelevans er den verdiløs.

 

Judy Wood – tidligere professor i ingeniørvitenskap med B.S. i Civil Engi­neering Science (Struc­tural Engineering) (1981), M.S. i Engine­ering Mechanics (1983), og Ph.D. i Materials Engine­ering Science (1992) – utga i 2010 en 540-siders praktbok, Where did the Towers go. Hun lanserte boken samtidig med web-basen Where did the Towers go? På denne web-basen ligger de beste video-opptakene og bildene som viser at tvillingtårnene ble forvandlet til støv ovenfra og ned. Dette er altså noe hver og en kan se og bekrefte med egne øyne. Judy Wood diskuterer i sin bok en rekke andre anomalier og merkverdigheter som skjedde ved World Trade Center og de inntilliggende områder den 11/9.

 

Opptil 1200 mennesker kan ha hoppet ut fra tvillingtårnenes øvre etasjer. De var desperate og i panikk, ja, likevel er det uklart hvorfor mange valgte en slik fryktelig utvei som var den sikre død.

 

WTC-3, WTC-4, WTC-5 og WTC-6 var også gjenstand for fenomener som ikke lar seg forklare med dagens vitenskap og kjente teknologi. WTC-5 og WTC-6 hadde etter tvilling­tårnenes disintegrasjon vertikale hull (”kratere”, ”cut-outs”) som gikk dypt ned i kjeller­etasjene, der kjernen i bygningene skulle ha vært. Det var som om en laserståle eller kniv hadde kommet ovenfra og skjært ut og dematerialisert bygningenes kjerner. I bunnen av disse hullene lå det minimalt med nedfall. WTC-5 lå ikke inntil noen av tvillingtårnene, og var slik sett det minst sårbare bygget for nedfallsskader. Det var tydeligvis et sterkt ønske fra 911-regissørene at alle WTC-bygningene ble så skadet (dog på uforklarlig vis) at de etterpå måtte rives.

 

Mange av de stålbjelkene i WTC-bygningene som ikke ble forvandlet til støv, ble bøyd og forskrudd på merkelige måter som utelukker at mekaniske krefter sto bak. De synes å ha vært gjenstand for molekylær disassosiasjon.

 

Noenlunde samtidig med tvillingtårnenes disintegrasjon ble 1400 biler langs Lower Manhattan destruert på høyst bisarre måter, bl.a. ved partiell avskrelling av lakk, groteske forvridninger av karosseri, samt diverse (ikke-verdifulle) bildeler som forsvant. De bisarre deformeringene kan ikke forklares som nedfalls­skader, og noen av bilene befant seg hele syv kvartaler fra WTC Plaza. Det ble observert at flere biler kom spontant i brann, mens papir, trær og mennesker som var like i nærheten ikke begynte å brenne.

 

Judy Wood advarer mot tendensen til å ville sette et kjent navn på den ukjente teknologien som ble brukt som våpen på WTC-bygningene. Likevel, bokens undertittel er: Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11.

 

 

5. WTC-7: Anomalier og forhåndskunnskap

WTC-7 var en 190 meter høy 47-etasjers bygning som veide 240.000-250.000 tonn. På bygningens tak lå et lite vestlig takhus og et større østlig takhus for maskineri. Bygningen ble evakuert i 10-tiden på morgenen da tvillingtårnene ble pulverisert. WTC-7 kollapset først syv timer senere, kl. 17:20. Kollapsen besto av to tilsynelatende adskilte sekvenser. Først kollapset det østlige takhuset. 6,9 sekunder etterpå kollapset selve bygningen på ca. 6,5 sekunder. Kollapsen av selve bygningen hadde flere anomalier:

 

  • De 2,5 første sekundene av kollapsen var fullstendig lydløs. Ingen eksplosive lyder ble hørt. Dette bekreftes av video- og lydopptak. Dette er et interessant argument mot teorien om konvensjonell kontrollert nedrivning (CCD).
  • De øvre ca. 90 % av WTC-7 sin innside ble forvandlet til fint støv, som ikke nådde bakken. Nedfallshaugen var alt for liten, og mye av den besto av mudder og søle [Judy Wood 2010]
  • De seismiske signalene ble målt ved fem seismografiske stasjoner til M=0.6, som varte i 18 sekunder. Disse signalene var med andre ord så svake, ikke signifikant sterkere enn bakgrunnsstøyen, at de utelukker en pannekake-kollaps med bygnings­massens full tyngde.

 

NIST la ut en online kladdeversjon av Final Report den 21. august 2008, for å få tilbake­meldinger som kunne integreres i Final Report. I kladdeversjon hevdet hovedforfatteren Shyam Sunder at video-opptak viser at taklinjen på WTC-7 falt ned 18 etasjer på 5,4 sekunder, hvilket er 40 % lengre enn frittfall-tid. Videoer viser bare de 18 øverste etasjene kollapse, hvilket er grunnen til at man bruker dette som utgangspunkt.

 

En kritiker, David Chandler, innvendte under en åpen spørrerunde at denne tidsberegningen ikke stemmer. Han hevdet at video-opptakene viser en plutselig begynnelse av kollapsen i fritt fall-hastighet (altså ingen gradvis aksellerasjon), og at kollapsen de 2,5 første sekundene skjer i frittfall-hastighet.

 

NIST kom i november 2008, over syv år etter den 11/9, ut med den endelige rapporten om kollapsen til WTC-7, Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7. Denne rapporten på 130 sider ignorerer de interessante anomaliene ved kollapsen. I rapporten kan man lese at nedfallet av materialer fra WTC1-kollapsen resulterte i ”relativt lite skade på det indre av WTC-7”. Syv ytterbjelker på den sørvestlige fasaden løsnet, og noen vinduer på den sørlige siden knuste. Rapporten gir brannene inne i bygningen nesten all skyld for kollapsen. Minst ti etasjer var på et eller annet tidspunkt, i en eller annen grad, i brann. Etasjene 12 og 13 var verst rammet av brann, som varte frem til kollapsen. På det tidspunktet hadde brannene i alle de andre etasjene dødd ut av seg selv. NIST presenterer sin forklaring på WTC7-kollapsen hovedsakelig som en arbeidshypotese, muligens for å unngå søksmål på at de fronter desinformasjon og nonsens.

 

I den endelige rapporten har kritikken fra David Chandler til en viss grad blitt tatt hensyn til. Shyam Sunder inndeler kollapsen i tre faser, og erklærer at Fase 2 (”Stage 2”) som ifølge ham varte i 2,25 sekunder hadde frittfall-tempo (dvs. null motstand)! David Chandler laget da en ny video: WTC-7: NIST Finally Admits Freefall (Part I, Part II, Part III). Chandler viser her hvordan den såkalte ”Fase 1” på 1,5 sekunder er en fabrikasjon fra NIST sin side, fordi på disse 1,5 sekundene skjer ingenting. Kollapsen begynner først med ”Fase 2”. Altså frittfall-hastighet fra første øyeblikk.

 

WTC7-kollapsen er uansett unik ved å være den aller første stålrammede skyskraperen i historien som skal ha totalkollapset hoved­sakelig pga. ukontrollerte branner.

 

* * *

Forhåndskunnskap om nedrivningen av WTC-7 ble avslørt på mange vis. Ca. 11:30 fikk brann­­menn beskjed om å holde seg unna WTC-7 av sikkerhetsmessige grunner. Det var imidlertid da ingen grunn til å tro at bygningen skulle kollapse av seg selv. I 16-tiden ble området rundt WTC-7 evakuert fordi brann­mennene hadde fått beskjed om at bygningen snart skulle kollapse!

 

To nyhetsreportere avslørte ufrivillig forhåndskunnskap om at bygningen kom til å kollapse. Først ute var CNN-reporter Aaron Brown, som 16:15 fortalte at WTC-7 ”has collapsed or is collapsing”. Deretter kom BBC-reporter Jane Standley som 16:54 fortalte at WTC-7 har kollapset. Hun sto da med ryggen til den stående bygningen, som alle fjernsynsseerne kunne se. I tillegg til disse to reporter-flausene kom tabben til Larry Silverstein, som til dokumentar­programmet America Rebuilds (sendt i september 2002) hevdet at han sammen med brannsjefen den 11/9 hadde blitt enige ut på dagen om å rive (”pull it”) bygningen.

* * *

 

Effektiv coverup. I The 9/11 Commission Report, som ble publisert i juli 2004, er det ikke en gang nevnt at WTC-7 kollapset. En Zogby-undersøkelse utført i mai 2006 viste at 43 % av den amerikanske befolkningen ikke var klar over at WTC-7 hadde kollapset. Et dramatisk eksempel på denne uvitenheten kom tre år senere, i september 2009, da dommer Edward Lehner i en rettssak i New York City som var relatert til 911-angrepene på byen hans, utbrøt: ”Building what?” Heller ikke han var klar over at WTC-7 hadde kollpset (Griffin, 2010).

 

WTC7-kollapsen kan betraktes som et interessant argument for at 911-regissørene og coverup-flokken var to vidt forskjellige grupper. 911-regissørene holdt sitt show i åpent dagslys, for hele verdens øyne, mens coverup-flokken har i over ti år klart å holde dette showet unna media at 40 % av befolkningen ikke har hørt om det.

 

David Ray Griffin fikk i 2009 utgitt en 320-siders bok om WTC7-kollapsen, The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False. For en kortversjon, se hans artikkel Building What? How SCADs Can Be Hidden in Plain Sight (datert 27. mai 2010).

* * *

Se Bildegalleri 2 for punktene 6-7.

 

6) Fløy et Boeing passasjerfly inn i WTC-1?

Når det gjelder American Airlines Flight 11, der en Boeing 767-223ER med halenummer N334AA ifølge den offisielle versjonen styrtet inn i det nordlige tvillingtårnet, er følgende kommen­tarer relevante:

 

a) Et søk i Bureau of Tran­sportation Statistics (BTS)-databasen, der man finner statistikk over samtlige flyavganger, viste helt frem til november 2003 at det ikke var noen Flight 11 den 11. september 2001.

 

b) Et søk i Federal Aviation Administration (FAA)-databasen, der man finner informasjon og status for samtlige fly, viste at det spesifikke Boeing-flyet først ble avregistrert den 14. januar 2002. FAA-reglementet krever avregistrering innen 24 timer.

 

c) Gitt at det ikke var en Flight 11 den 11/9, er det ingen overraskelse at verken myndig­hetene eller flyselskapet aldri har offentliggjort en offisiell passasjer­liste. Istedet har de sendt ut til media 5-10 forskjellige ”partielle passasjer­lister” med motstridende opplys­ninger. Selv om noen av de oppførte passasjerene på de partielle listene er genuine og døde den dagen på ukjent vis, indikerer flere typer data at andre av dem som sto oppført på listene var fiktive.

 

d) Når det gjelder hva som penetrerte det nordlige tvillingtårnet, foreligger vitne­beskrivelser samt video-opptaket til Naudet-brødrene. Bare ti vitner har blitt funnet som har antydet størrelsen på det flyvende objektet. Bare tre av disse hevder at de så et stort kommersielt passasjerfly. To av disse, Sean Murtagh og Mark Obenhaus, hadde topp­stillinger innen CNN og ABC News [kilde: Marcus Icke: WTC1 Witness Reports]. Video-opptaket til Naudet-brødrene har blitt analysert av Marcus Icke i web-notatet What hit WTC1? og av Simon Shack i videoen September Clues Part G. Alle disse data utelukker et Boeing passasjerfly. Muligens var det en stor spesialbygd krysserrakett som penetrerte WTC-1. I September Clues, Part D (som kommer etter Part E) går det frem at nærmest samtlige av de øyevitnene som fikk uttale seg i fjernsynsprogrammene den 11/9, var nyhetsprodusenter og nyhetsreportere.

 

 

7) Fløy et Boeing passasjerfly inn i WTC-2?

Når det gjelder United Airlines Flight 175, der en Boeing 767-222 med halenummer N612UA ifølge den offisielle versjonen styrtet inn i det sørlige tvillingtårnet, er følgende kommentarer relevante:

 

a) Et søk i BTS-databasen viste at det var en UA Flight 175 den 11/9. Ifølge FAA-databasen ble det nevnte Boeing-flyet først avregistrert den 28. september 2005. FAA-reglementet krever som nevnt avregistrering innen 24 timer.

 

b) Selv om noen av de oppførte passasjerene på passasjerlisten var genuine og døde den dagen på ukjent vis, indikerer flere typer data at andre av dem som sto oppført på listen var fiktive. Ellen Mariani, hvis mann omkom i Flight 175, har ikke klart å oppspore noen av slektningene til de andre omkomne.

 

c) Når det gjelder kringkastingsselskapenes forskjellige ”live-opptak” av fly som flyr inn i WTC-2, kommer den beste avsløringen av disse ”opptakene” fra den norsk-svenske Simon Shack, som har over tyve års erfaring med video/audio-teknologi. I videoen September Clues dokumen­terer han åpenbart bedrag fra de fem store kringkastings­selskapene ABC, CBS, CNN, Fox-5 og NBC. Innledningsvis kan det sies at en kraftig rystelse gjorde et seismisk utslag i WTC-2 kl. 09:02:54, mens den offisielle tiden for treffet (ifølge ”live”-sendingene) var kl. 09:03:11. I September Clues, Part E, viser Shack hvordan kringkastings­selskapene hadde en planlagt og koordinert 17-sekunders forsink­else i deres ”live”-sendinger, som må ha vært styrt fra et felles kontrollrom. Denne forsinkelsen innledes i alle send­ingene med et synkronisert audielt ”beep-beep”. De fem store kringkastingsselskapene viste antage­lig bare tre ”live-opptak” som ble sendt 17 sekunder etter sanntid. To av disse opptakene var mani­pulerte med hvert sitt 2-sekunders klipp med et CGI-fly (animasjonsfigur-fly) lagt inn. Det tredje opptaket var genuint, der kan man ikke se noe fly, men man kan skimte et rakett­lignende objekt dale ned.

 

Her er noen av de ”rykende pistoler” på at de fem store kringkastings­selskapene var medaktive hjelpere i 911-konspirasjonen:

 

1.Fox/NY Good Day helikopteropptaket ser vi et fly penetrere den ene siden av bygningen, og at flynesen kommer uskadet ut på den andre siden av bygningen (se September Clues, Part A, ”Nose in, Nose out”-sekvensen). Dette er ganske enkelt absurd, og avslører at det er et CGI-fly. Denne tabben prøvde de å maskere ved umiddelbart å tone skjermen til svart, men de var 0,28 sekunder for sent ute. Denne tabben ble aldri senere vist på fjernsyn, men kan studeres av alle som tok programmet opp på video. Da CNN seks minutter senere sendte det samme opptaket, hadde de maskert ”nese-tabben” ved å plassere CNNs navnelogo over. Også CNN tonet skjermen et øyeblikk til svart.

2. ”Live-opptakene” til CNN, CBS og ABC kan være identiske, og kan ha blitt tatt opp og CGI-redigert av den profesjonelle video-animatoren Devin M. Clark fra firmaet ”Wave Express”. Opptaket skal ha blitt tatt fra en kontor­bygning i One Penn Plaza, og gitt gratis til CNN som hadde kontorer like ved. Se Shacks video­snutt 911 Amateur, Part 1. Timothy David Whidden, en kollega av Clark, har antagelig også vært delaktig. Clark sto også bak det beste opptaket av WTC2-pulveriseringen.

3. På NBCs morgensending befinner kameramannen seg i ”Live Chopper 4”, og gir oss et storslagent zoomout-syn på WTC-2 og luftrommet rundt. Vi verken ser eller hører noe fly da eksplosjonen og flamme­havet utløses. Vi kan imidlertid skimte et hvitt objekt (en ”ball”) skråne ned fra himmelen og utløse eksplosjonen og flammehavet! Da NBC sendte dette opptaket i reprise utover kvelden den 11/9, hadde følgende redigeringer blitt gjort: a) det hvite dalende objektet hadde blitt fjernet; b) et CGI-fly hadde blitt lagt inn; og c) en sterk fargebakgrunn hadde blitt lagt inn som gjør at man ikke lenger ser New York City i bakgrunnen. Dette kan studeres nærmere i September Clues, Part B.

4. I CBS News’ ”live”-sending prater nyhetsankeret Bryant Gumbel på telefon med et ”vitne” av at WTC-1 blir truffet, Theresa Renaud. Hun viser seg å være hustruen (!) til hans egen sjef, CBS-produsenten Jack Renaud. Hun befinner seg i en bygning 3 km unna, i Chelsea. Bygningen er dessuten vendt mot nordsiden av WTC-2, mens det flyvende objektet kommer inn fra sørsiden. Mens Theresa prater om WTC1-hendelsen, ser vi på skjermen eksplo­sjonen i WTC-2. Theresa hevder at hun ser et fly styrte inn i bygningen. Dersom Theresa Renaud ikke er utrustet med over­menneskelig syn og hørsel, er det nærliggende å tro at en ”insider” som var tilstede sammen med henne veiledet henne. Se September Clues, Part A.

5. Hvorfor har alle de fem store kringkastingsselskapene lagt inn hver sine sterke fargebakgrunner? Morgenen den 11/9 var en meget klar dag hvor vi skulle kunne se meget klart New York City i bakgrunnen, som på det originale morgenopptaket til NBC. Disse innlagte sterke fargebakgrunnene blir vist og diskutert i September Clues, Part E.

 

 

d) Private video-opptak og fotografier som alle eksklu­derer hverandres genuinitet. På Internet finner man over 30 private video-opptak samt en rekke fotografier av fly som enten flyr mot eller flyr inn i WTC-2. De beste analysene av disse finner vi i Marcus Icke sin web-artikkel The WTC2 Media Hoax (2006) og i Simon Shacks September Clues Part C. Begge har kommet til samme konklusjon: De aller fleste fotografiene og video-opptakene kan avvises som fabrikasjoner og CGI-manipulerte opptak. De ekskluderer hverandres genui­nitet når det gjelder den eksakte formen på flyet, når det gjelder flyets bane og når det gjelder flyets hastighet. Noen av produktene er så amatørmessig laget at de eksklu­derer seg selv. Det synes å ha vært mange forfalskere som har laget hver sin forfalskning. Hver forfalsker har gjort sine personlige valg og småfeil; ingenting tyder på at de har samarbeidet med hverandre.

 

e) Øyevitneskildringer. Marcus Icke har i artikkelutdraget WTC2 Witness Reports (2006) funnet frem til ca. 30 vitner. De aller fleste bekrefter at de så et fly. Bare 13 antyder noe om flyets størrelse og/eller type. Bare to identifiserte vitner hevder at de så noe som kan ha vært en Boeing 767: Stanley Praimnath og Richard Polatchek. Ni av de andre antyder at flyet var mellomstort eller lite, eller av militær eller ukjent type. Flere vitner bemerker at flyet kom fra sørsiden (fra Statue of Liberty), at det foretok en U-sving, og at de var over­rasket over at flyet så lett penetrerte bygningsfasaden.

 

Vår konklusjon. Muligens var det en stor spesialbygd krysserrakett som penetrerte WTC-2. Dersom 911-regissørene hadde sendt et Boeing passasjerfly inn i WTC-2, ville ingen­ting ha vært enklere enn å gi oss krystallklare live-opptak fra alle tenkelige vinkler av den virkelige hendelsen.

 

* * *

Se Bildegalleri 3 for punktene 8-9.

 

8) Fløy et Boeing passasjerfly inn i Pentagon?

Når det gjelder American Airlines Flight 77, der en Boeing 757-223 med halenummer N644AA ifølge den offisielle versjonen styrtet inn i Pentagons vestlige fløy, er følgende kommentarer relevante:

 

a) Et søk i BTS-databasen viste helt frem til november 2003 at det ikke var noen Flight 77 den 11/9. Ifølge FAA-databasen ble det nevnte Boeing-flyet først avregistrert den 14. januar 2002.

 

b) Utelukkende på basis av fysiske og kvantitative mål kan det fastslås at ingen Boeing 757 styrtet inn i Pentagon. Verken inni eller utenfor bygningen ble Boeing-vrakrester funnet. Det var heller ingen spor av at flyvingene eller flyhalen til en Boeing 757 hadde påført bygningen noen som helst skader eller merker. For analyse, se web-artikkelen til Dewdney & Longspaugh, The Missing Wings (2004).

 

c) En kraftig bombe­eksplosjon rystet Pentagons vestfløy slik at både veggur og armbåndsur stanset og således avslørte den eksakte tiden 09:31:40. Dette er godt dokumen­tert i Barbara Honeggers artikkel The Pentagon Attack Papers (oppdatert 2011), som er en meget solid og interessant artikkel. Den offisielle versjonen vil ikke akseptere dette tids­punktet. Den offisielle versjonen, representert av 9/11-Kommisjons­rapporten (2004), hevder at Flight 77 fløy inn i Pentagon kl. 09:37:46. Dette var tidspunktet for den andre kraftige eksplosjonen i Pentagon. Med referanse til de to dokumentarfilmene produsert av Citizen Investigation Team (CIT) – The Penta­Con, The Smoking Gun Edition (2007) og The Pentagon Flyover: How They Pulled It Off (2008) – støtter vi den såkalte “over­flyvnings­teorien”.

 

Filmene viser at mange vitner med 100 % sikkerhet så et stort grått/sølvaktig fly komme inn meget lavt fra nordsiden av Citgo-bensinstasjonen og fly rett mot vestfløyen. Den offisielle versjonen er at flyet kom inn fra sørsiden av bensinstasjonen, rev ned fem lyktestolper langs veien, og penetrerte vestfløyen i 45º vinkel. Da flyet kom fra nordsiden, er konklusjonen at flyet ikke kan ha styrtet i Pentagon men må ha fløyet like over taket eller ha tatt av til venstre rett før, i et nøye iscenesatt show som skulle danne illusjonen av at Flight 77 styrtet i Pentagon. Personer på begge sider av Pentagon (Citgo-vitnene på den ene siden; Scott Cook og Steve Chaconas på den andre siden) var overbevist om at et fly hadde styrtet inn i Pentagon. Chaconas bekrefter at flyet kom inn fra østsiden av Potomac-elven. Filmteamet CIT har funnet et vitne, Pentagon politibetjent Roosevelt Roberts Jr., som hevder at han rett etter eksplosjonen i Pentagon løp ut av bygningen og så et fly som svært lavt fløy bort fra Pentagon. For hva dette vitnet uttalte i et intervju med myndig­hetene, og i mai 2008 uttalte i en telefonsamtale med CIT, se Part II av The North Side Flyover (2008).

 

d) Det finnes ingen offisiell passasjerliste. En ufullstendig passasjerliste ble imidlertid ”lekket” til CNN og offentliggjort av dem. Det er grunn til å tro at mange på denne listen er fiktive.

 

e) Som enda et eksempel på at de viktigste nyhetskanalene var aktive medhjelpere i 911-dramaet, kan vi her nevne Mike Walter, en reporter fra USA TODAY. Den 11/9, og siden i flere intervjuer som han måtte følge opp, har han hevdet at han så et Boeing-passasjerfly styrte inn i Pentagon. Ikke bare så han flyets AA-navnelogo, han kunne også fortelle verden hva som skjedde med flyvingene. Da flyet penetrerte bygningen skal vingene ha blitt foldet bakover og sammen som i et trekkspill, og fulgte med flyet inn i bygningen! Hvem som ga Mike Walter dette dumme manuskriptet er uklart, men i dag føler han seg nok alene i verden om å måtte holde fast på denne forklaringen. Se September Clues, Part B.

 

 

9) Stupte et Boeing passasjerfly i bakken nær Shanksville?

Når det gjelder United Airlines Flight 93, der en Boeing 757-222 med halenummer N591UA ifølge den offisielle versjonen skal ha stupt i bakken ved en skogs­grense nær Shanksville i Pennsylvania, er følgende kommentarer relevante:

 

a) Et søk i BTS-databasen har bekreftet at det gikk en UA Flight 93 den 11/9. Et søk i FAA-databasen viste at det nevnte Boeing-flyet først ble avregistrert den 28. september 2005. En ytterligere bekreftelse på at dette flyet var i drift lenge etter den 11/9, har kommet fra en person ved navn Dave Friedman. Han hadde som hobby å registrere i en privat database alle detaljer om de flyene han var passasjer på. Den 10. april 2003 tok han Flight 1111 til Los Angeles. Det var en Boeing 757-222 med halenummer N591UA!

 

b) Det er ingen tvil om at Flight 93 landet ved Cleveland Hopkins International Airport ca. 10:45. Passasjerene ble fraktet ut av flyet ca. 11:15 og ført til en evakuert bygning like ved, NASA Glenn Research Center. Her forsvinner alle spor av passasjerene, ingen har sett mer til dem. Myndighetene har prøvd å skape forvirring rundt dette ved å hevde at man har forvekslet Flight 93 med Delta Flight 1989, som landet ved Cleveland kl. 10:10. De 69 passasjerene fra Flight 1989 måtte sitte i flyet frem til 12:30. De ble da ført til FAAs hovedkvarter hvor de ble forhørt i tre timer før de fikk gå.

 

Landingen til Flight 93 ble for det første bekreftet i en pressemelding som ble sendt ut kl. 11:43 av Clevelands borger­mester Michael R. White, Plane Lands In Cleveland; Bomb Feared Aboard. Flere ansatte ved flyplassen, som ikke kjente til konspirasjonen, bekreftet til lokal­aviser og lokalradioer at passasjerene fra Flight 93 ble fraktet til den tomme NASA-bygningen. Den beste analysen av begiven­hetene er en web-artikkel fra 2006 av Woodybox, The Cleveland Airport Mystery.

 

c) Ifølge den offisielle versjonen stupte Boeing-flyet loddrett ned i 48 sekunder før det skapte et krater ved en skogsgrense i Shanksville. Skrogets fremste halvpart skal umiddelbart ha blitt pulverisert, mens skrogets bakpart skal ha begravd seg dypt ned under jorden og etterlatt seg krateret. Kraterets størrelse, form og eksakte posisjon, samt fraværet av Boeing-vrakdeler og kroppsdeler i og rundt krateret, utelukker at krateret kan ha blitt dannet ved en Boeing-styrt.

 

d) En analyse av ca. 25 øyevitne­skildringer antyder et iscenesatt show for å danne illusjonen av en flystyrt, på lignende måte som ved Pentagon. Krateret hadde antagelig blitt laget flere dager i forveien, og eksplosiver hadde blitt forhåndsplassert nedi krateret, klar til å utløses på et elektronisk signal. Et kommersielt fly som tilsynelatende hadde alvorlige motorproblemer ble sett komme lavt over tretoppene. I det flyet noen sekunder forsvinner bakom tretoppene høres en eksplosjon, og de som hadde mistet flyet av syne antok da at flyet hadde styrtet. Ca. 12 vitner så et lite hvitt, umerket fly, muligens et ubemannet fly (UAV), som fløy rundt kraterområdet før og etter eksplosjonen. Dette flyet kan elektronisk ha utløst eksplosivene. Vi anbefaler å se intervjuet med vitnet Susan McElwain fra 2007, Susan McElwain: Uncut 9/11 Shanksville Eyewitness Testimonial.

 

Shanksville-showet inkluderte et sideshow. Fra et annet fly ble diverse skrot, personlige eiendeler og bøker sluppet ned fra himmelen over området Indian Lake Marina, hvilket skulle skape en rivaliserende teori om at Flight 93 hadde blitt skutt ned. Hva FBI i ettertid hevder å ha funnet nedi krateret, som f.eks. et hånd­skrevet brev fra ”ringlederen” Mohamed Atta samt et uskadet rødt bandana-skjerf som skal ha tilhørt en av de andre flykaprerne, greier få å ta seriøst.

* * *

Se Bildegalleri 4 for punktene 10-17.

 

10) Ble USAs luftforsvar holdt nede i 105 minutter, eller var det ingen flykapringer å respondere på?

I det foregående har diverse fakta blitt nevnt som indikerer at bare de to United Airlines-avgangene (Flights 175 og 93) var reelle, mens de to American Airlines-avgangene (Flights 11 og 77) var fabrikasjoner. Vi har også nevnt fakta som indikerer at de to United Airlines-avgangene verken ble kapret eller styrtet. Muligens ble pilotene beordret til å lande på en evakuert flyplass, der besetningen og passasjerene kan ha blitt avlivet. Fra dette perspektivet er det ikke nødvendig å argumentere for at USAs billiondollar-luftforsvar ble holdt nede i 105 minutter, da det ganske enkelt ikke var noen kaprete fly som luftforsvaret burde respondere på.

 

Hvis man skulle tro på myndighetenes offisielle versjon at fire Boeing’er ble kapret av arabisk-muslimske terrorister, måtte vi samtidig tro at USAs billiondollar-luftforsvar bevisst ble holdt nede i 105 minutter. Dersom den offisielle versjonen hadde vært riktig, ble det den 11/9 gjort så mange og så alvorlige feil – av NORAD, av Federal Aviation Administration (FAA), av flygerne som ble sendt opp i luften og av flygerne som allerede var i luften – at man burde forvente at mange høytstående personer i de kommende uker ville miste jobben og evt. bli straffeforfulgt for den alvorligste svikten i det amerikanske luftforsvarets historie. To personer som særlig burde ha fryktet straffe­forfølgelse var general Richard Myers som da var Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, og Ralph Eberhart som da var øverst­kommanderende for NORAD.

 

I stedet ble de to forfremmet! Myers ble forfremmet den 1. oktober 2001 til Chairman of the Joint Chiefs of Staff, som ved lov er den høyest rangerte militære stilling i USA. Denne stilling innebærer at man blir den øverste militære rådgiver for presidenten. Eberhart ble i oktober 2002 forfremmet til å bli den første øverst­kommanderende for det nyopprettede Northern Command.

 

 

11) Myten om de 19 flykaprerne

Hvis ingen Boeing-fly styrtet den 11/9, var der heller ingen flykaprere. Konklusjonen er at den offisielle versjonens fortellinger om de 19 flykaprerne er intet annet fabrikasjoner. Vi henviser til at det eneste FBI har på sin web-base om 11/9-dramaet er den opprinnelige pressemeldingen fra den 27. september 2001 der 19 flykaprere blir presentert, 9/11 Investi­gation (PENTTBOM). Ifølge FBI-direktør Robert Mueller skulle denne listen være korrekt, og fri for feil som f.eks. at kaprerne hadde lånt andres identiteter. FBI har unnlatt å oppdatere sin web-side til tross for at syv av de identifiserte personene på listen er i live idag og er fritatt for all mistanke. Denne unnlatelsessynden kan tolkes som en fallitt-erklæring, at den offisielle versjonen er så skjør at den ikke tåler revisjon.

 

 

12) al Qaeda: Et instrument skapt og styrt av CIA

Zbigniew BrzezinskiNational Security Advisor for president Jimmy Carter (1977-81) og sammen med David Rockefeller grunnlegger av the Trilateral Commission (1973) – har den tvilsomme æren av å være initiativtakeren til dannelsen av terroristnettverket al Qaeda (betyr ”Basen”) sommeren 1979, gjennomført med hjelp av CIA, MI6 og Pakistans etter­retningsorganisasjon Inter-Services Intelligence. Det var i denne forbindelse at kontakt mellom CIA og bin Laden ble opprettet. CIA har hele tiden, via diskrete mellomledd, brukt al Qaeda som et instrument for USAs utenrikspolitikk. Dette emnet har Nafeez Mosaddeq Ahmed, akademiker og undersøkende journalist, tatt for seg i boken The War on Truth: 9/11, Disinformation and the Anatomy of Terrorism (2005).

 

CIA sto bak, via diverse mellommenn, en al Qaeda-terroristcelle ledet av dobbelagenten Mohamed Atta som fikk i oppdrag å utføre en flykapring. Forberedelsene til Zacarias Moussaoui og Mohamed Atta-gruppen inngikk i overvåkningsøvelsene til fraksjoner innen CIA, FBI og ­Pentagon (Barbara Honegger: The Pentagon Attack Papers). Både Atta og Moussaoui ble godt beskyttet og til tider hjulpet av frak­sjoner innen CIA, FBI og Pentagon. Morgenen den 11/9 ble Atta-gruppen stoppet i siste øyeblikk og eliminert, for så å bli gjort til syndebukker for 911-terrorangrepet som etterpå utfoldet seg. Noen av de personer som tilhørte den reelle patsy-gruppen kan altså ha forberedet seg på å kapre fly, men man blir ikke flykaprer før man faktisk kaprer et fly.

 

 

13) Forhånds­advarsler, forhåndskunnskap, innsidehandel

Et argument som noen ganger fremsettes, er at dersom 911-angrepet hadde vært en innside-jobb så ville det ha vært mange lekkasjer på forhånd. Dette argumentet er merkelig da det kan fremsettes uansett hvem som sto bak 911-angrepet. La oss legge til de mange forhånds­­advarsler som Bush/Cheney-regjeringen mottok fra etter­retnings­organisasjoner og stats­ledere verden over det siste halve året før den 11/9, samt den voldsomme innsidehandelen som fant sted dagene før den 11/9. For mer om dette, se mitt kildedokument 911-dramaet: Linker, Punkt 9: Forhånds­advarsler, forhåndskunnskap, innsidehandel.

 

 

14) Neocon-kabalen: Imperia­listisk og totalitær agenda

Neocon-kabalen, som sto bak Bush/Cheney-regjeringen, hadde en nærmest psykopatisk imperia­listisk og totalitær mindset og agenda før de kom i regjering. De utnyttet 911-terrorangrepet maksimalt til å fremme deres egen agenda. Ville deres manglende empati ha gjort dem istand til å regissere og gjennomføre 911-angrepet? Ja, definitivt. Dette er grunnen til at alle som avviser coverup-versjonen (dvs. den offisielle versjonen) ikke opplever å ha noe valg når det gjelder å peke ut de ansvarlige.

 

Hvordan Neocon-kabalen via Bush/Cheney-regjeringen utnyttet 911-angrepet til å trans­formere USA hurtigst mulig i retning av en totalitær politistat med total overvåkning av alle sine borgere, med sterke innskrenkninger både av borgerrettigheter og menneskerettigheter, og med langt sterkere kontroll over media, er et eget stort emne som vi ikke følger opp her. Aldri før (eller etter) Bush/Cheney-regjeringen har demokratiet og grunnloven i USA til de grader vært i større fare å bli avviklet. Dette er et faktum som nesten er fullstendig fraværende i den offentlige debatt, i det minste i Europa og Norge. Konspirasjonsmiljøene har under Bush/Cheney-regjeringen opplevd en voldsom vekst, med forsøk på å bekjempe et Neocon-diktert ”New World Order”. For litteratur om Neocon-kabalen, se mitt kildedokument 911-dramaet: Linker, Punkt 11: Neocon-kabalen: Imperialisme og totalitarisme.

 

15) Hva sier zetaene?

Som et alternativ til den rådende og mest plausible teorien om at Neocon-kabalen, via Bush/Cheney-regjeringen og de øverstkommanderende innen Pentagon og Flyvåpenet, sto bak 911-terrorangrepet, kan nevnes at zetaene via web-basen ZetaTalk har kommet med flere hint om at 911-regissørene var en europeisk bank/finans-elite som ønsket å gi Neocon-kabalen et tydelig signal om ikke å gå for langt i deres imperialistiske planer. Hintene antyder, uten å nevne navn, at ledelsen i verdens største bank, Deutsche Bank, var involvert. Zetaene antyder at ett av målene med angrepet på tvillingtårnene var å ramme den amerikanske investeringsbanken Morgan & Stanley [Wiki], som hadde kontorer lokalisert i totalt 24 etasjer i WTC-1, WTC-2 og WTC-5. 13 av deres ansatte omkom under terrorangrepet. Deutsche Bank kjøpte opp i 1998 Bankers Trust, som i 1997 hadde kjøpt opp investeringsbanken Alex. Brown & Sons der A.B. “Buzzy” Krongard [Wiki] satt som styreformann. Det er kjent at Krongard hadde en sentral rolle i innside-handelen den 11/9. I mars 2001 ble Krongard utnevnt til den tredje høyeste stillingen innen CIA.

 

Zetaene hevder også at den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad hadde forhånds­kunnskap om, men ikke var delaktige i, 911-terrorangrepet. De advarte på forhånd Bush/Cheney-regjeringen, samt sendte ut signaler til israelere/jøder som arbeidet i tvilling­tårenene om å holde seg hjemme den 11/9. For relevante ZetaTalk-notater, se mitt kilde­dokument 911-dramaet: Linker, Punkt 12: ZetaTalk.

 

 

16) ”La oss aldri tolerere vanvittige konspirasjonsteorier…”

Det er dessverre et faktum at de mest autoritative vitenskapelige, politiske og nyhets­formidlende bastioner i Europa og Norge i den grad synes styrt av ideologi, konformitet eller frykt, at de ikke vil gå inn i en fordomsfri dialog som erkjenner sakens fakta. Venstresiden har sviktet like mye som høyresiden. Inntil myndighetene er villige til å gå inn i en fordomsfri dialog som erkjenner sakens fakta, kan de takke seg selv for at konspirasjonsmiljøet vokser raskt og kraftig, og at tilliten til myndighetene stadig synker.

 

Følgende appell fra president George W. Bush til FNs General­forsamling i en tale han holdt den 10. november 2001, bør vi alle slutte oss til, Bush Addresses the U.N. – tells the world no 911 discussions:

 

“Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th., malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.”

 

Kilder og ressurser

Myhre, Rolf Kenneth: 911-dramaet: Linker.

Myhre, Rolf Kenneth: 911-bildegalleri #1, #2, #3, #4.

Myhre, Rolf Kenneth: Oligarkportal.

 

************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

47 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Roger Næss
Roger Næss
Anonym
2 år siden

Siterer: d) En analyse av ca. 25 øyevitne­skildringer antyder et iscenesatt show for å danne illusjonen av en flystyrt, på lignende måte som ved Pentagon. Krateret hadde antagelig blitt laget flere dager i forveien, og eksplosiver hadde blitt forhåndsplassert nedi krateret, klar til å utløses på et elektronisk signal.

Har forfatteren noen gang vært utenfor Pentagon? Det å lage et krater foran en slik bygning er det samme som å gjøre det foran Slottsplassen i Oslo uten at noen merker at det graves.

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
8 år siden

Alle kommentarer borte?

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Alister Crowley
8 år siden

Kommentarene her her. Du er på side 2 av 42 kommentarer. Bytt mellom sidene i høyrekanten der kommentarene starter. Jeg vil legge inn samme lenke nederst her også så det kommer frem begge steder.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Alister Crowley
8 år siden

Linjen med sideantall på kommentarer og mulighet for å velge neste kommentarside er nå på plass.

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
8 år siden

Det skjer mye for tiden. Ukraina, syria, iran, hellas. Ja til og med filmene nå er “ett hakk opp” enn det de var før, noen som f.eks har sett Kingsman, der nesten hundrevis av folk blir slakte/slakter seg selv inne i en kirke. (dette var før det skjedde på ordenltig i Charleston.

Må da være mulig å få opp noen nye artikkler nå, i disse dager da alt virker som det skjer på en gang..

http://www.obamaphone.com/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

Where Did The Towers Go, Dr Judy Wood (Part 1 of 4 )

Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
9 år siden

Denne linken er video av:Dr Judy Wood : Evidence of breakthrough energy technology on 9/11

Den første linken er radioprogram ,men går i det samme angående 9/11

Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

Report: U.S. Government and NATO Worked with Bin Laden and His Top Lieutenant 3 Months AFTER 9/11
Posted on May 2, 2013 by WashingtonsBlog
FBI Translator Alleges that Bin Laden and His Number 2 Worked as Part of Operation Gladio

MvH tOM

http://www.washingtonsblog.com/2013/05/report-u-s-government-worked-with-bin-laden-and-his-top-lieutenant-2-months-after-911.html

Monica Waade
Forfatter
10 år siden

Bevis på at World Trade Center var inside-job. Her er en video av den høyeste bygningen i Europa som er revet på samme vis… http://www.vgtv.no/#!/video/77290/skyskraper-jevnes-med-jorden-paa-syv-sekunder

Sist gang jeg så en skyskraper falle såpass kontrollert var 11 september 2001.

Magnus Halle
Magnus Halle
Abonnent
10 år siden

Her har dere mannen som så det komme http://www.youtube.com/watch?v=KMlE6aiDFfY denne radio sendingen er fra 28 juni 2001 av William Cooper som ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt den 5 november 2001.

Nordic Eagle
Abonnent
10 år siden

Her er en artikkel fra Veterans Today om en Cruise Missile som treffer Pentagon,og ikke et fly(fjerde video).
Tredje videoen er også interessant m.h.t. hvor fort du kan fly nær bakken.

http://www.veteranstoday.com/2012/05/01/the-fbi-role-in-911-conning-america/

Samme emne fra Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=Ypc4ieJO0pg

http://www.youtube.com/watch?v=c7KDbHOUso8

H2O
H2O
Abonnent
10 år siden

2 kansje viktige momementer som kan bidra til den allerede gode researchen som er fremmet i artikkelen.

1. Maurice Cotterell beskriver anti gravity teknologi som får materie til “å gå av henslene”
” In Maurice’s book FutureScience he explains how anti-gravity radiation causes molecular disintegration of matter”
http://www.goodreads.com/book/show/13581415-future-science

Se mer i intervjuene på rediceradio den 16.juni, 2013
http://www.redicecreations.com

2. Har noen “fått med seg” symbolikken i gamle diverse dollar-seddler?
Vel og merke når du bretter den… In your face!!! hvor klart kan du få det?
http://rationalwiki.org/wiki/U.S._dollar_bill_folding_tricks#.245_dollar_bill

God lesing.

Lucc30
Lucc30
Abonnent
10 år siden

Interessante vinklinger av nye mulige fasetter av den store, velykkede testen. Nå har vel designerene av 911 virkelig fått belyst hva de gjorde feil slik at neste generalforestilling er tilnærmet perfekt?
Men som nevnt har designfeilene vekket en stor andel sjeler som stiller spørsmål ved det meste, også det tilsynelatende perfekte.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Angående metoder som har blitt brukt i nedrivingen: Kanskje vi må huske på at det er nå ca. 70 år siden atombomben ble funnet opp og med den farten teknologisk utvikling har gått kan man jo filosofere om hva slags våpen som finnes hemmelig i dag. Kanskje mange varianter av en videreutviklet kjernefysisk reaksjon eller lignende som er et produkt av alle de trillionene som er blitt lurt unna i de hemmelige budsjettene ( som nettopp Donald Rumsfield beklaget han ikke kunne gjøre rede for dagen før 9/11). Rent amartørmessig kan man f.eks tenke seg en slags lazer el lignend energi med en frekvens som sprer seg med lysets hastighet i bare stål eller noe i den retning og smelter alt på et blunk. På 70 år med mesteparten av skattepengene til hele usa sin sivilbefolkning kan mye ha skjedd.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Til Jens. Kan vi være sikre på at norsar og norske myndigheter ikke holder tilbage data? Jeg tror at i mangt er norske myndigheter nærmest totalt kneblet av USA og NATO

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Ok da så. Bare synd at de aller fleste, tror jeg, betrakter de offisielle forklaringene som de mest sannsynlige, selv om de er jo helt spinnville. Og på meg virker det som om det ofte er høyt utdannede folk som tror blindt på offentligheten og ofte mindre utdannede folk som gjerne er mer i ferd med å våkne litt. Jeg lurer ofte HVORDAN vekke en mistanke i folk om at myndighetene lyver. Det er veldig vanskelig. Jeg tilbyr en gang i blant lesestoff som f. eks. Makten bak makten. men folk flest er ikke en gang interessert, og noen som leser den ser ut til å betrakte sånne skriverier som verdiløse. Så HVORDAN skal man gå frem?

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Bra artikkel. men jeg blir litt forvirret når du på slutten sier at vi må slutte oss til George W. Bush sin uttalelse at vi må ikke tolerere noen ville konspirasjonsteorier. Det er for meg det samme som å si: Ingen etterforskning her takk. Vi har allerede bestemt hvem som får skylden. Er dette en glipp fra deg Myhre eller er det jeg som helt misforstår ordbruken her?

Anark
Anark
Anonym
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Da hadde de ikke hatt en unnskyldning for å innføre de sikkerhets-rutinene vi nå ser på alle verdens flyplasser. Det faktum at det var fly samtidig med at flyreiser blir kraftig subsidiert, er nødvendig for å gjøre folk vant til og akseptere “sikkerhet”. Det neste blir fenglser, tog, buss, offentlige rom, skoler, arbeidsplasser, til vi alle har en chip under huden. For din sikkerhet selvsagt. Ett steg av gangen så fort som mulig. Alt det som har skjedd etter 9/11 var en del av planen, og hvert steg var nødvendig. 9/11 var ikke en isolert hendelse, det var bare et lite skritt på veien.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Takk for svært bra artikkel Rolf Kenneth. Hadde du droppet sedvanlige zeta, hadde den vært enda bedre. Fint at du i størst mulig utstrekning unngår navn, ettersom dette er en usedvanlig komplisert “suppe” med ulike agenda. Jeg vil tro noen utførte, noen viste og noen var passive tilskuere, der alle hadde sine “fordeler” av det som skjedde. Et vesentlig punkt er at med så mange involverte personer som det må ha vært her, vil nødvendigvis sannheten komme for en dag før eller senere. Jeg er overasket over at det nå, så mange år etter ikke har kommet lekkasjer fra impliserte.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Takk for flott artikkel Rolf Kenneth :-)
(Hvis du hadde utelatt Zeta hadde det vært excellent).

Det som gjør dette bedre enn øvrige artikler om samme tema er at du konsentrerer deg om sak, og ikke spekulerer i personer.

« Forrige artikkel

Myndigheters Falsk flagg-operasjoner og løgner

Neste artikkel »

Ungdommene inspireres til vold i humanistmiljøet

47
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x