Bla i tag

vaksiner- Side 2

Vaksinasjon: De sentrale spørsmålene

Bildet fra 1901 av Syracuse, New York, viser slummen med kloakken rennende rett utenfor husene. I hvilken grad påvirket dette infeksjonssyksdommenes insidens, morbiditet og dødelighet?

Dette ble sagt av Hans Gaarder om vaksine-risiko på NRK Radio

Det har vært en del fokus på Nyhetsspeilet-skribent Hans Gaarder i kjølvannet av hans deltagelse i en radio-debatt om risiko ved vaksiner. Ettersom hva Gaarder (til høyre på bildet over) faktisk sa pussig nok er blitt neglisjert i oppstyret etterpå, gjengis det ordrett her på Nyhetsspeilet.

Zombie-takter fra mase-media for å tåkelegge vaksine-risiko

Norske hovedmedia har denne uka publisert som en samling zombier. Er det noe håp for dem?

MMR-vaksinen og regressiv autisme

Hannah Poling sammen med moren Terry og faren Jon Poling.

Likheter mellom terrorspøkelset og svineinfluensa-spøkelset

Det er noe uvirkelig over det som skjer i Norge nå. Fellesnevneren er fravær av elementær nøkternhet hos de ansvarlige partene; media og myndigheter. Opphaussingen av en svært vag påstått ytre trussel minner stygt om svineinfluensa-spetakkelet som herjet Norge høsten 2009.

Litt grunnleggende info om vaksiner

Fryktbasert og ukritisk propaganda for vaksiner dominerer ennå det norske mediebildet. Nyhetsspeilet gir her en grunnleggende medisinsk-faglig innføring i vaksiners ingredienser, virkninger og risiko.

Medisinsk-faglig om vaksiner

Vaksinering er i Norge preget av fryktskaping og propaganda og fordommer av typen "noen tror at". Denne artikkelen inneholder en grundig og lettfattelig gjennomgang av vaksineproblematikken av typen "kjekt å kjenne til før sprøyta settes i en man er glad i"...

Organisert og systematisk nettmobbing fra Human-Etisk Forbund og foreningen Skepsis

Selv om regjeringen har iverksatt tiltak mot nettmobbing, fortsetter provokative personer med tilknytning til skepsis-nettverket å bedrive sjikanøs nettmobbing mot enkeltpersoner som har uttrykt velbegrunnet skepsis mot vaksiner og åpenhet i forhold til alternative/komplementære behandlingsformer.

Massevaksinering bør ut av skolene

Skolens oppgave er å drive undervisning og vaksinering er en frivillig sak, der barnas foreldre har det avgjørende ordet. Dette er viktige prinsipielle forhold som tilsløres av den bevisstløse massevaksineringen som pågår i norske skoler.

Folkehelseinstituttet lyver

Norge har hatt tre store vaksine-skandaler i moderne tid: Svineinfluensa-vaksinen, HPV-vaksineringen (som pågår for fullt ennå) og meningokokk B-vaksinen. Nyhetsspeilet viser hvordan Folkehelseinstituttet lykkes i å lyve seg bort fra ansvar for å ha vaksineforgiftet hundrevis av friske mennesker.