MMR-vaksinen og regressiv autisme

9K visninger
15 minutter lesetid
31

Artikkelen presenterer den beste evidensen for at MMR-vaksinen forårsaker mange tilfeller av regressiv autisme/CDD. Det er primært vaksinevarianten av meslingeviruset som synes å være den skyldige.

I. Introduksjon

Spørsmålet om vaksineformen av meslingeviruset, enten i den separate meslinge­vaksinen eller i MMR-trippelvaksinen, kan forårsake regressiv autisme, har vært et kontroversielt emne siden Wakefield-teamets artikkel ble publisert i The Lancet i 1998 (se min artikkel Wakefield-affæren). At meslinge­viruset i sin villvariant kan forårsake autisme under fosterperioden, er det enighet om.

 

«Autismespekterforstyrrelser» er en diagnosegruppe som omfatter flere enkeltdiagnoser (Wiki: Pervasive developmental disorder). Noen av enkeltdiagnosene har en sterk genetisk kompo­nent; for diagnosen infantil autisme er det mer korrekt å snakke om en genetisk sårbarhet som må utløses av eksterne faktorer (f.eks. virus og toksiner); og for Asperger syndrom (som regnes som den mildeste og mest høytfungerende varianten innen autismespekteret) har man ikke funnet et genetisk substrat. Wakefield (2010, s. 40 ) mener at Asperger syndrom ikke bør betraktes som en mild form for autisme, selv om de har noen av de samme atferdsmessige trekkene. Det er mange faktorer som kan bidra til de forskjellige enkeltdiagnosene i autisme­spekteret, og disse faktorene kan slå inn (med varierende styrke) alt fra første trimester i foster­perioden og frem til det fjerde leveåret.

 

Prevalensen av autisme har verden over økt dramatisk siden 1980, og den fortsetter å stige i dramatisk grad. Mens de forskjellige enkeltdiagnosene innen autismespekteret har et varierende genetisk substrat, er det klart at den dramatiske økningen i forekomst ikke har noe med genetikk å gjøre. Det finnes ingen genetisk epidemi. I media ser man forsøk på å forklare økningen med endringer i diagnostisk praksis og/eller økt oppmerksomhet på fenomenet, men det er heller ikke tilfredsstillende forklaringer.

 

En oversiktsartikkel fra 2012 estimerte den mediale globale prevalensen for autismespekteret til å være 62:10.000 (Elsabbagh et al., 2012). Prevalensen for enkelte nasjoner:

 

1 pr. 196 barn i Norge (51:10.000) (Isaksen et al., 2012).

1 pr. 68 barn (147:10.000) av 8-åringene i USA (Baio et al.. 2014). I 2012 var prevalensen 1:88 barn, hvilket var en økning på 23 % siden rapporten fra 2009, og en økning på 78 % siden rapporten fra 2007 [CDC: Autism Spectrum Disorders: Data Statistics (rev. mars 2014)].

1 pr. 64 barn i Storbritannia (157:10.000) (Baron-Cohen et al., 2009).

1 pr. 38 barn i Sør-Korea (Kim et al., 2013). Dette er den høyest målte prevalensen i verden.

 

II. Regressiv autisme

I denne artikkelen er hovedfokus på regressiv autisme, som betraktes som en senvariant av infantil autisme (Wiki: Infantil autisme; Regressive autism). Både infantil og regressiv autisme må betraktes som en systemisk sykdom, et syndrom, som affiserer sentralnervesystemet, immunsystemet, tarmen, forskjellige metabolske prosesser, som sterkt påvirker de psykiske og psykososiale funksjoner, og som har atferdsmessige konse­kvenser.

 

Infantil autisme, som første gang ble beskrevet i 1943 av barnepsykiatriens far Leo Kanner (1896-1981), har ingen innledende periode med normal psykomotorisk utvikling. Regressiv autisme debuterer typisk i 15-30 måneders alder, etter en psykomotorisk normalutvikling, og resulterer til foreldrenes forferdelse i tap av nylig utviklede kognitive, språklige, sosiale og motoriske evner. Regressiv autisme er altså ikke bare en stans i normalutviklingen, men en hurtig degenerasjon. Ordforrådet svinner hen, og etter vellykket pottetrening inntreffer sekundær fekal og urinal inkontinens, som kan vare for resten av livet. Barnet blir mer klumsete.

 

En interessant forskjell mellom infantil og regressiv autisme er at mens førstnevnte typisk rapporteres som «fjerne» og «uten affekt», beholder den sistnevnte gruppen den affekten de rakk å utvikle. Når den regressive tilstanden vedvarer, blir den til slutt diagnostisert som barne­autisme. Det finnes en egen diagnose under autisme­spekter­forstyrrelser som er definert nettopp ved en slik regresjon, nemlig «disintegrativ forstyrrelse i barn­dommen». Den engelske beteg­nelsen er «childhood disintegrative disorder», hvis forkortelse CDD vi heretter bruker (Wiki: Childhood disintegrative disorder). CDD ble første gang beskrevet i 1908 av den østerrikske pediater Theodor Heller (1869-1938). CDD-diagnosen blir svært sjeldent brukt.

 

Selv om infantil autisme og regressiv autisme/CDD kan ha de samme årsaker og kanskje bør ses på som et spekter der alvorlighetsgraden blir avgjort av faktorer som genetisk sårbarhet, hvor tidlig fosteret eller barnet eksponeres for de aktuelle patogener (f.eks. virus), samt dosen av disse patogener, er det åpenbart lettere å finne de utslagsgivende årsaker ved regressiv autisme/CDD enn ved infantil autisme. I svært mange tilfeller av regressiv autisme har debuten skjedd innen to uker etter MMR-vaksinasjon, og man har ikke funnet andre mulige årsaker. Et sterkt argument for at MMR-vaksinen (og særlig meslingeviruset) er den skyldige, er den såkalte «rechallenge effect» (Wiki: Challenge–dechallenge–rechallenge). Denne effekten går ut på at når et antatt patogen gis på nytt, f.eks. for andre eller tredje gang, og man da ser en forverring av de symptomer som man mistenkte var virkningen av patogenet da det ble innført i kroppen første gang, så er dette et sterkt argument for en kausal sammenheng.

 

En meta-analyse fra 2012 viser at regressiv autisme nå utgjør hele 32 % av autismespekteret (Barger, Campbell, McDonough, 2012). Hvis vi bare fokuserer på forholdet mellom infantil autisme og regressiv autisme, ser det enda mer dramatisk ut. Fra den interessante artikkelen til Ewing (2009) om regressiv autisme:

 

«I 1985 hadde insidensen av regressiv autisme kommet opp på høyde med [infantil autisme]. I 1997 hadde begge typene økt i hyppighet, men den regressive formen utgjorde nå over 75 % av den totale forekomsten. Dette indikerer at en ervervet [postnatal] tilstand hadde passert fødselsdefekter og rent genetiske forhold [som årsaksfaktor til autisme]».

 

Flere epidemiologiske studier har ganske så definitivt avvist eksistensen av et slikt MMR-utløst syndrom. Her er noen eksempler på slike studier fra 2002-2010:

Mrozek-Budzyn, Kieltyka, Majewska (2010): Lack of association between measles-mumps-rubella vaccination and autism in children: a case-control study. Pediatr Infect Dis J., 2010 May; 29(5):397-400.

Uchiyama, Kurosawa, Inaba (2007): MMR-vaccine and regression in autism spectrum disorders: negative results presented from Japan. J Autism Dev Disord., 2007 Feb; 37(2):210-7.

DeStefano (2007): Vaccines and autism: evidence does not support a causal association. Clin Pharmacol Ther., 2007 Dec;82(6): 756-9. Epub 2007 Oct 10.

DeStefano & Thompson (2004): MMR vaccine and autism: an update of the scientific evidence. Expert Rev Vaccines, 2004 Feb;3(1):19-22.

Madsen et al. (2002): A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med., 2002 Nov 7;347(19):1477-82.

Taylor et al. (2002): Autism and MMR vaccination in North London; no causal relation­ship. Mol Psychiatry. 2002;7 Suppl 2:S7-8.

 

Grunnen til at disse studiene ikke har funnet noen som helst sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, er ganske enkelt den at autisme-diagnosen ikke blir oppført i syke­journalene! I stedet oppføres korrekte men ufullstendige diagnoser som «hjerneskade» og «hjernebetennelse». For en lege er det tabu å sette opp vaksinasjon som årsak til autisme. Wakefield forteller om sine personlige erfaringer med dette i sin selvbiografiske dokumentar (2010). Legenes eufemistiske praksis på dette området er hovedtemaet i en artikkel vi kommer tilbake til, Mary Holland et al. (2011), Unanswered questions from the Vaccine Injury Compen­sation Program: A review of compensated vaccine-induced brain injury.

 

Statistiske undersøkelser kan altså ikke oppdage en diagnose som ikke har blitt ført opp i journalen. Og hvis man ikke vil finne noe, prøver man heller ikke å trenge bakom det første sløret av ufullstendig diagnostisering.

 

Når forskerne så utfører meta-analyser av alle disse studiene som ikke har funnet noen sammenheng, beveger man seg enda lengre inn i et fiktivt tallunivers som kort kan opp­summeres på denne måten: «Verdiløs input = verdiløs output». Det ferskeste eksempelet på en slik meta-analyse ble publisert i juni 2014:

 

 

III. Evidens på sammenheng mellom MMR-vaksinen og regressiv autisme

 

Andrew J. Wakefield

 1. Thompson et al. (1995): Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel disease?. Lancet 345 (8957): 1071–4.

“Increased prevalence of inflammatory bowel disease, but not coeliac disease or peptic ulceration, was found in the vaccinated cohort compared with their partners. These findings suggest that measles virus may play a part in the development not only of Crohn’s disease but also of ulcerative colitis.”

 

 1. Wakefield et al. (1998): Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, Volume 351, Issue 9103, Pages 637 – 641, 28 Feb 1998.

Artikkelen som utløste Wakefield-affæren, til tross for at artikkelen primært er en beskriv­else av hva som kan være et nytt syndrom. At åtte av barnas foreldre så en sammenheng mellom debuten av dette syndromet og MMR-vaksinasjon, var både sekundært og obliga­torisk å inkludere i artikkelen.

 

 1. Wakefield & Montgomery (1999): Autism, viral infection and measles-mumps-rubella vaccination. Isr Med Assoc J, 1999, 1:183–187.

 

 1. Wakefield (1999): MMR vaccination and autism. Lancet, Vol. 354, Issue 9182, Pages 949 – 950, 11 September 1999.

Dette er et brev der Wakefield mener at Taylor et al. (1999) i deres artikkel har ekskludert betydningsfulle data for å skjule en åpenbar sammenheng mellom MMR og autisme. Introduksjonen av MMR-vaksinen i California i 1988 og i nordvest-London i 1998 resulterte i en dramatisk økning i antall tilfeller av autisme.

 

 1. Bradstreet et al. (2004): Detection of Measles Virus Genomic RNA in Cerebrospinal Fluid of Children with Regressive Autism: a Report of Three Cases. J Am Physicians and Surgeons, Vol. 9 Nr 2.

Artikkelen presenterer tre tilfeller der meslingeviruset i MMR-vaksinen synes å være den direkte årsaken til regressiv autisme.

 

 1. Wakefield (2010): Callous Disregard: Autism and Vaccines, The Truth Behind a Tragedy. Dette er Wakefields selvbiografiske dokumentar som går i detalj når det gjelder Wakefield-affæren, men hvor han også klarer å gi en mer levende og tredimensjonal fremstilling av hvilken tragedie hvert enkelt tilfelle av regressiv autisme er, og at foreldrenes egne innsikter og tolkninger av årsaken hertil bør tas på alvor. Wakefield presenterer også innsikter og sammenhenger på en lettfattelig måte, som ikke er like lett å plukke opp i de kliniske artiklene. På copyright-siden inne i boken har det amerikanske forlaget skrevet med store fete bokstaver: «NOTE TO ALL CUSTOMERS: NOT FOR SALE IN THE UNITED KINGDOM».

 

 1. Wakefield (2012): Waging War on the Autistic Child: The Arizona 5 and the Legacy of Baron von Munchausen.

Wakefield forteller den tragiske innside-historien om en fembarnsfamilie i Arizona der alle barna har autisme. De desperate foreldrene forsøkte å hjelpe barna så godt de kunne, men dette ble feiltolket av sosialarbeidere, offentlig helsepersonell og rettsapparatet, med den følge at de ble dømt for barnemishandling.

callous-disregard.com: Web-basen for Wakefields to bøker.

 

 

Robert E. Weibel

 1. Weibel et al. (1998): Acute Encephalopathy Followed by Permanent Brain Injury or Death Associated With Further Attenuated Measles Vaccines: A Review of Claims Submitted to the National Vaccine Injury Compensation Program. Pediatrics Vol. 101 No. 3 March 1, 1998. pp. 383 -387.

 

Forfatterne går gjennom 48 erstatningssøksmål som ble sendt inn til «National Vaccine Injury Compensation Program», der anklagen var at meslingevaksinen som ble gitt separat eller i MMR som en del av barnevaksinasjonsprogrammet hadde forårsaket hjerne­betennelse med autisme. Vaksinene ble gitt i perioden 1970-1993, og hjernebetennelse hadde oppstått innen 15 dager etter vaksinasjon, uten kjent årsak. Forfatterne konkluderer at det synes å være en årsakssammenheng mellom meslingevaksinen og hjernebetennelse. Kusma- og rubellavaksinene går fri fra mistanke.

 

 

Vijendra K. Singh

Vijendra K. Singh er amerikansk nevroimmunolog, og har fått publisert over 100 viten­skapelige publikasjoner (Wiki: Vijendra K. Singh). Han er for tiden tilknyttet Neuro Immune Biotechnology Solutions som vitenskaps­direktør, og han er medlem av Autism Autoimmunity Project. Hans forskning ledet ham i 2002 til den konklusjon at patogenesen ved autisme er en hjerne-spesifikk autoimmunitet, forårsaket av et virus. Hans laboratoriefunn viste at meslinge­komponenten i MMR-vaksinen er den trolige årsak. I de senere artikler har han fulgt dette sporet.

 

 1. Singh et al (2002): Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. J Biomed Sci., 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.

 

 1. Singh & Jensen (2003): Elevated Levels of Measles Antibodies in Children with Autism. Pediatric Neurology 2003; 28(4): 1-3.

 

 1. Singh (2009): Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): A major subset of autism. Annals of Clinical Psychiatry 2009:21(3): 148-161.

 

 

Jon Poling

Jon Poling er lege med ekspertise i autoimmune nevrologiske forstyrrelser og nevromuskulære forstyrrelser ved Johns Hopkins Hospital (Wiki: Jon Poling). Hans hustru Terry Poling er sykepleier. En dag i juli 2000 fikk deres 19 måneder gamle datter Hannah (født 1999) fem sprøyter inneholdende totalt ni vaksinedoser. Hun fikk umiddelbart kraftige reaksjoner, og utviklet så regressiv autisme. En medisinsk undersøkelse viste at Hannah hadde en mitokondrie­sykdom, men ingen kunne si noe sikkert om når den hadde debutert. Mitokondrie­sykdommen kunne ha vært der før vaksinasjonen, og den kunne ha oppstått som et resultat av de fem vaksinene. 5-20 % av dem med autismespekteret har mitokondrie­sykdom.

 

Foreldrene sendte et erstatningssøksmål til Vaccine Injury Compen­sation Program (“VICP”), der saken havnet i en samling sammen med over 5000 lignende saker som ventet på behandling. VICP hadde bestemt av disse sakene først skulle gjennom en felleshøring, Omnibus Autism Proceeding (OAP). Jon Poling og tre andre spesialister fikk i 2006 publisert en artikkel der hans datters sykdomsforløp ble usedvanlig grundig dokumentert og profesjonelt beskrevet, Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a child with autism (J of Child Neurology). Helsemyndighetene visste at denne saken sto for sterkt til at de kunne avslå den, men de fryktet også for konsekvensene ved å innrømme at vaksinasjon hadde vært årsaken til Hannahs autisme. Helsemyndighetene valgte derfor en annen strategi.

 

Etter at Poling-saken hadde ligget hos OAP i fem år siden oktober 2002, ble den i all hemmelighet fjernet derfra og i stedet behandlet av Department of Health and Human Services (DHHS). Sommeren 2008 vedtok DHHS at Poling-familien skulle gis et erstatningsbeløp, men insisterte på at saken skulle holdes hemmelig for media. Saken slapp likevel ut i media. Etter over to år med krangling om erstatningsbeløpet, ble det i september 2010 endelig avgjort at Poling-familien kom til å motta $1,5 millioner for det første året alene, og så kunne komme til å motta over $20 millioner totalt for Hannahs levetid.

 

Jon Poling har således fått oppleve hvordan hans eget barn rett etter vaksinasjon utviklet regressiv autisme, og man kan regne med at han vil bli en betydningsfull talsperson og oppdatert ekspert på vaksineutløst regressiv autisme.

 

 1. Poling et al. (2006): Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a child with autism (J of Child Neurology).

 

 1. Poling (7. august 2008): Vaccines and Autism Revisited. Et svarbrev til Paul Offit i i The New England Journal of Medicine.

 

 1. Poling (22. juli 2008): Dr. Jon Poling to Dr. Steven Novella: Don’t Attack the Moms (Age of Autism). Et svarbrev til Steven Novella.

 

 1. Poling (13. mars 2009): Blinders Won’t Reduce Autism. Opprinnelig postet i Atlanta Journal-Constitution. Et oppgjør med myten om at økningen av autisme bare er tilsyne­latende og kan forklares med bedre diagnostisering. «Autism is best redefined as an environmental disease with genetic susceptibilities.” Poling gir også et spark til Offit.

 

Om fusket til «Vaccine Injury Compen­sation Program» (VICP)

 1. Mary Holland et al. (2011): Unanswered questions from the Vaccine Injury Compen­sation Program: A review of compensated vaccine-induced brain injury. 65-siders artikkel publi­sert i Pace Environmental Law Review, januar 2011.

 

Kortversjonen av artikkelen er at VICP, USAs eneste organ for å vurdere vaksineskadesøksmål og evt. foreta utbetalinger, siden dets dannelse i 1988 har utbetalt erstatningsbeløp i 83 tilfeller der vaksinasjon har resultert i hjerneskade med autisme, men har skjult koblingen mellom vaksinasjon og autisme ved kun å betone selve hjerne­skaden.

På bakgrunn av en lov som Kongressen i USA opprettet i 1986 ble Vaccine Injury Compen­sation Program (VICP) opprettet i 1988, med myndighet til å avgjøre alle erstatningssøksmål for vaksine­skader. Søkerne må dokumentere at skadene har oppstått innen 30 dager etter vaksinering. Maksimumbeløpet som kan VIPC kan utbetale var i 1988 $250.000, selv ved tilfeller av alvorlig livsvarig skade eller død. I 2014 er maksimumsbeløpet fremdeles $250.000. Standarden for avgjørelse skulle være «mer sannsynlig enn ikke». Avgjørelsene til VICP har derfor ingen juridisk tyngde ang. tilsvarende saker som legges frem for en statlig eller føderal domstol.

 

Rett før publisering av Holland-teamets artikkel, var status for VICP følgende:

* 13.755 innsendte erstatningssøksmål

* 5.277 saker hadde blitt avslått

* 5.857 saker venter på individuell behandling (hovedsakelig tilhørende OAP-saken)

* 2.621 har fått innvilget erstatningsbeløp

 

Holland-teamet gikk nøye gjennom saksbehandlingsdokumentene for de 2.621 tilfellene der erstatnings­beløp hadde blitt utbetalt, de kontaktet barnas foreldre pr. telefon, og de fulgte opp med et spørreskjema dersom foreldrene bekreftet at barna hadde utviklet autisme etter vaksina­sjon. Holland-teamet fant 83 tilfeller der erstatningsbeløp hadde blitt utbetalt pga. dokumen­terte hjerneskader etter vaksinasjon, men hvor autismen som var en følge av hjerneskaden ble fortiet eller var et ikke-emne! Diskusjons­delen i Holland-teamets artikkel gjelder spørsmålet om hvorfor autismen i disse tilfellene ble ignorert. Er denne systematiske fortielsen politisk-økonomisk motivert?

VICP opprettet en felleshøring, Omnibus Autism Proceeding (OAP), for over 5.000 tilfeller der erstatningssøksmålet gjaldt påstand om at autismen var forårsaket av tiomersal eller MMR-vaksinering. OAP valgte ut tre «testtilfeller» for å undersøke gyldigheten av MMR-forklaringen, samt tre «testtilfeller» for å undersøke gyldigheten av tiomersal-forklaringen. Den 12. februar 2009 ble MMR-forklaringen funnet ugyldig; ingen kompensasjon ble utbetalt til de tre testtilfellene. Sommeren 2010 hadde OAP også avvist tiomersal-forklaringen som gyldig; ingen kompensasjon ble gitt til de tre testtilfellene. De over 5.000 som hadde gått til erstatnings­søksmål mottok brev fra VICP med beskjed om at de måtte endre årsakforklaringen dersom søksmålet skulle bli stående. Holland-teamets kritiske spørsmål er: Hva skiller Poling-saken fra de over 5.000 tilfellene som VICP har avvist, samt de over 5.000 tilfellene som fortsatt venter på individuell behandling?

 

 1. David Kirby (14. januar 2013): Vaccine Court Awards Millions to Two Children With Autism (Huffington Post). Flere utbetalinger i milliondollar-klassen fra VICP/HHS til hjerneskadde med autisme.

Etter at Poling-familien i september 2010 fikk utbetalt erstatningsbeløp på flere millioner dollar etter en lengre rettsprosess, har det samme skjedd med to andre familier i januar 2013. Det gjelder barna Ryan Mojabi og Emily Moller, som begge utviklet regressiv autisme kort tid etter MMR-vaksinering. Strategien til VICP/HHS er å innrømme at vaksineutløst encefalopati (uspesifikk betegnelse for hjerneskade eller hjernesykdom) har skjedd, men å avvise en sammenheng mellom encefalo­patien og den regressive autismen. Denne strategien er imidlertid så skjør at HHS har valgt å gjøre domsdokumentene konfidensielle, og familiene har måttet inngå en avtale der de ikke får gå ut i media med saken. VICP/HHS har nå praktisk talt satt seg selv sjakkmatt. Det eneste som gjenstår er en formell erklæring der VICP/HHS erkjenner at tilfellene av regressiv autisme var utløst av vaksiner. Men en slik erkjennelse har helsemyndighetene i USA ganske enkelt ikke råd til.

 

 1. Conte, Louis (2014): The Autism War: A Novel.

Louis Conte var en av medforfatterne av Mary Holland et al. (2011): Unanswered questions from the Vaccine Injury Compen­sation Program. I april 2014 fikk han utgitt romanen The Autism War, en thriller der over 90 % av innholdet skal være erfaringsbasert og/eller faktabasert. Noen ganger er romanformen den beste løsningen for å avlevere en rapport fra virkeligheten til almenheten, i hvertfall hvis man ønsker å nå ut til et bredt publikum og samtidig vil unngå en rekke søksmål pga. injurierende påstander. Denne romanen kan i innhold for så vidt sammenlignes med Wakefields selvbiografiske dokumentar Callous Disregard (2010), men Conte kan tillate seg å være enda mer frittalende. Conte er far til trillinger, to av dem har autisme. Hovedpersonen i romanen, Tony Colletti som er politi­mann i en forstad og som har en sønn med autisme, er i all hovedsak Conte selv.

Melanie Baldwin (som døde av kreft i oktober 2014) har skrevet en lang anmeldelse av boken, delvis basert på en totimers telefonsamtale med Conte, The Autism War: Fiction or True Crime? (Thinking Moms’ Revolution, 6. aug. 2014).

 

Bokomslag
Bokomslag

 

 

Brian S. Hooker

Brian S. Hooker (8. august 2014): Measles-mumps-rubella vaccination timing and autism among young african american boys: a reanalysis of CDC data (Translational Neuro­degeneration).

 

Dette er en reanalyse av dataene i artikkelen til DeStefano et al. (2004), som fikk ny oppmerksomhet høsten 2014 da en av DeStefanos medforfattere, William W. Thompson som er seniorforsker ved CDC, den 27. august 2014 sendte ut en pressemelding der han innrømmet at de hadde unnlatt å bemerke statistisk signifikante funn, at afroamerikanske guttebarn hadde økt relativ risiko for å få autisme-diagnosen etter MMR-vaksinering. Denne unnlatelsen hadde plaget Thompson sterkt i alle de årene som siden hadde gått, og han beklaget overfor Wakefield at han hadde bidratt til at denne informasjonen hadde blitt holdt tilbake.

 

I reanalysen til Hooker (2014) hadde afroamerikanske gutte­barn som fikk sin første MMR-dose innen 24 måneders alder en relativ risiko (RR) på 1.73 for å få autisme-diagnosen, mens afroamerikanske gutte­barn som fikk sin første MMR-dose innen 36 måneders alder hadde en relativ risiko på hele 3,36 (!) for å få autisme-diagnosen.

 

Det er forskjell på å unnlate å bemerke statistisk signifikante funn som man av en eller annen grunn tolker som uinteressante, og det å aktivt forhindre at statistisk signifikante funn blir gjort kjent. Når det gjelder forfatterne av DeStefano-studien (2004) kan man til nød hevde det første. Men Thompson opplevde også at han ble aktivt forhindret i gjøre det statistisk signifikante funnet kjent, og det av selveste Dr. Julie Gerberding, som fra 2002 til 2009 var CDCs direktør. Trond Skaftnesmo skriver om dette i artikkelen ”VACCINE­­GATE”: CDC har fått sin egen Snowden (25. september 2014).

 

«Thompson var ennå ikke klar til å begrave de ”problematiske” funnene, men fant grunn til å varsle direktøren om at han ”ble nødt” til å presentere dem. Gerberding kunne her ha støttet Thompson, og stilt seg i spissen for en ærlig – om enn ”problematisk” – gjennomgang av de faktiske data. Hun gjør det motsatte: Thompson får en reprimande. Han tas av talerlisten for IOM-møtet, og blir en måned senere overført til administrative oppgaver. Og resten er historie, så å si.”

 

Andrew Wakefield forteller denne historien i en kortdokumentar fra 2014, CDC Whistle­blower revealed (Vimeo, 9:30 min.).

 

Den 3. oktober 2014 ble redaktørene i Translational Neuro­degeneration presset eller tvunget til å trekke Hookers artikkel tilbake (Retraction). Den formelle begrunnelsen var at Hooker hadde udeklarerte interesse­konflikter. Dermed er sirkelen fra Wakefield-teamets Lancet-artikkel fra 1998 sluttet, og sirkuset begynner på nytt! Studier der statistisk signifi­kante relasjoner oppdages mellom MMR-vaksinasjon og regressiv autisme, og som er gjenstand for stor oppmerksomhet i media, blir trukket tilbake.

 

November 2014, Anne Dachel: «The Big Autism Cover-Up”

Anne Dachel, redaktør av web-magasinet Age of Autism, kommer i november 2014 ut med en bok på 336 sider, The Big Autism Cover-Up: How and Why the Media Is Lying to the American.

 

* * *

Artikkelen er et utdrag fra Rolf Kenneth Myhres essay

Vaksineparadigmet og vaksiner.

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

31 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Espen
Espen
Abonnent
7 år siden

Dette med at MMR-vaksinen forårsaker autisme, er reinspikka vås. Det bygger på et forfalsket forskningsresultat. Nå kommer meslingene tilbake for fullt, bare fordi mange folk tror på alt de leser på nettet. På tide at dere begynner å faktasjekke artiklene FØR dere publiserer dem.

Skepsis
Skepsis
Abonnent
7 år siden

Dr. Theresa Deisher ved Stanford er inne på at autismeraten gikk opp etter at man begynte å bruke MMR-vaksine som er dyrket på menneskelig DNA, fra fostre (sic!), i motsetning til da den var dyrket på “ting” fra dyr. Da debatten om Wakefield og MMR-vaksinen gikk på sitt mest intense, gikk autismeraten ned, men hans antydninger ble kraftig slått tilbake av sterke krefter. Da slappet foreldrene av igjen, i forhold til MMR-vaksinen og autisme, og autismeraten gikk opp igjen. Hør selv på foredraget om hva hun er inne på: http://vaxxter.com/stanford-scientist-claims-human-fetal-dna-fragments-in-vaccines-cause-autism/ Akk ja, og denne vaksinen anbefaler helsemyndighetene at folk skal ta nå i sommervarmen!

Kringle
Kringle
Abonnent
7 år siden

På CDC (Center for Disease Control) visste de allerede i 2003 at det var store sjanser for å pådra seg autisme av MMR-vaksinen. I stedet for å få ut informasjonen, ble forskerne presset til å forbli tause om dette til et intetanende publikum, spesielt da foreldre til små barn. Fælt å tenke på alle som betaler prisen for slik feighet og unnfallenhet. DET ENESTE FORNUFTIGE VILLE VÆRE Å FORBY VAKSINEN FRA DAGS DATO såfremt ingen kan fremlegge bevis for at vaksinen er trygg, og at forskningen som fremkommer med et slikt resultat, er uavhengig. Dvs. at det ikke står pengeinteresser bak, men å tro på et slikt forbud er vel som å tro på julenissen — i skjønne mai måned.
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1164794

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

Ville skape debatt om autisme og vaksinasjon.
De Niro støttet kontroversiell film – nå trekker han den
http://www.dagbladet.no/2016/03/27/kultur/film/vaksine/helse/dokumentar/43655003/

Ble vel truet da.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

New York’s Tribeca Film Festival will not show Vaxxed, a controversial film about the MMR vaccine, its founder Robert De Niro says.
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-35906470

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Andrew Wakefield om vaksine-autisme sammenhengen: CALLOUS DISREGARD (Ufølsom ignorering)

http://www.callous-disregard.com

Espen Franck-Nielsen
Espen Franck-Nielsen
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
7 år siden

Dette med vaksine og autisme er reinspikka vås.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Mariettes klassevenninne ble også syk etter MMR-vaksinen
Fikk diagnose ME. To av tolv vaksinerte i samme klasse ble alvorlig syke.

http://www.dagbladet.no/2009/07/14/nyheter/innenriks/pasientskader/rettssak/vaksine/7194750/

Hvem i Arbeiderpartiet bryr seg vel om hvordan det går med de barna som det viser seg at kommer til å tåle trippelvaksinen MMR (“meslinge-vaksinen”) svært dårlig?

“Det gikk et jubelbrøl gjennom landsmøtesalen da Aps landsmøte overraskende gikk inn for et forsøk med påbudt vaksinering av alle barn i Oslo.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Ap-vil-teste-vaksinepabud-i-Oslo-7986336.html

Nå har landsmøtet i A-Partiet vedtatt tvangsvaksinering (“sprøytevoldtekt”) med MMR-sprøyter av barn som er så uheldige å bo i Oslo.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Siste fra vaksine-fronten: Meslinger som spres via MMR-vaksinerte. CDC (Centre for Disease Control) som omtaler MMR-vaksine skapt meslinger i sine interne dokumenter tilsvarer det norske Folkehelseinstituttet.

http://www.sott.net/article/292116-The-vaccinated-spreading-measles-according-to-WHO-Merck-CDC-documents

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Nå viser det seg at behandling med GcMAF har særdeles god effekt på autisme. GcMAF er et protein som samvirker med vitamin D3 og har en immunstyrkende effekt. Ved å styrke immunforsvaret heles altså pasienter med autisme. Slik jeg forstår det er årsaken til autisme et fordøyelsessystem som er totalt ute av lage som følge av sopp, bakterier og varierende giftstoffer.

https://www.youtube.com/watch?v=NtRxBC3MUow

Er dette riktig, forstår man også hvorfor MMS har så sensasjonell virkning på MMS pasienter.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Svensk dokumentär om dr Andrew Wakefield som fann en koppling mellan trippelvaccin och autism.

http://newsvoice.se/2014/08/29/ny-svensk-dokumentar-om-dr-andrew-wakefield-som-fann-en-koppling-mellan-trippelvaccin-och-autism/

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Rolf Kenneth:

Professor dr Marco Ruggiero kommer opp med en helt ny forståelse om kreft og mye annet, om ikke en ny paradigme, der han også tar for seg autisme og behandling av den. Han viser til flere peer review publikasjoner. Vedlagte timelang foredrag/intervju i en serie på 4 timelange anbefaler jeg deg å se. Han tar opp emner som du har skrevet en del om.

https://www.youtube.com/watch?v=6IsCnhqG0YE

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Vaksine mot diabetes: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/diabetes-kan-skyldes-virus/a/23343942/

Disse gærningene har overmåtelig tro på seg selv, sine ferdigheter og sin proffesjon.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Her en annen fremstilling med kort historisk gjennomgang av Wakefiled.
Dette bekrefter den massive kriminelle virksomheten vaksinebransjen står for.
https://www.youtube.com/watch?v=gg2M7nphmFw.

Jeg vil bare kort vise til at også i Kenya har det foregått kriminell aktivitet satt i scene av vaksinebransjen. Dog ikke med trippelvaksinen.

https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Beklager.. Hadde helt glemt den artikkelen. God artikkel forøvrig.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

I september i år lekket en seniorforsker Dr. William W. Thompson hos CDS at MMR vaksinen er sterkt korrelert til forekomsten av regressiv autisme. Disse opplysningene har vært skult for offentligheten i mer enn 10- år. http://www.youtube.com/watch?v=oNN4ODNOg-I

Time Magazine gikk ved et uhell ut med disse oplsyningene: http://jonrappoport.wordpress.com/2014/09/02/time-magazine-accidentally-reveals-greater-autism-fraud/

Dr Thompsom gikk angivelig ut med disse opplysningene etter Dr. Brian Hooker from the Focus Autism Foundation gikk med forskning som indikerte at autisme kunne ha sin årsak i MMR vaksinen i en ny studie.

Også tidligere forskere hos Merck har gått ut og rapportert om vitenskapelig kriminalitet i vaksinebransjen. http://www.naturalnews.com/036328_Merck_mumps_vaccine_False_Claims_Act.html

dr Wakefield har vært vært i flere intervju og det sysnes som om han nå får sin oppreisning. I et foredrag under autismONE i Chicago i vår annonserte dr Kalcker et fremtidig samarbeide med dr Wakefield.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Glemte å legge ved siden til dr Kalker der regressiv autisme blir nevnt. Siden inneholder også henvisning til vitenskapelig data.

In Autism One , the world biggest conference about autism in Chicago 2013 he presented the new concept of : Parasitological Vaccinosis, toxins released by parasites are the real cause of the symptoms known as regressive autism. He developped a groundbreaking new protocol that prooved that autism can be cured.

http://www.andreaskalcker.com/en/biography.html

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Rolf Kenneth.
Det jeg vil frem til er artikkelen du har presentert ikke er relevant sett i lys av den nye innsikten som er i ferd med å manifistere seg.. Om du kontakter forsknigsgruppen, kan de hjelpe deg med dokumentasjonen så langt..

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Rolg Kenneth Myhre
1) Jeg fant ikke en eneste artikkel av Andreas Kalcker i Medline.

Det foregår grunnleggende forskning på MMS nå, og det tas sikte på å stable på bena et større studie og forhåpentlig en peer review prosess.

Men så lang er det sensasjonelle resultater ved bruk av MMS/CDS.

Jeg og min familie samt mange kjente har selv brukt dette stoffet i mange år. Resultatene på rask fjerning av virusykdommer og bakteriell infeksjon er rett ut fantastisk.
Jeg oppfordrer deg å se nærmere på dette. Jeg er i en arbeidssituasjon som umuliggjør dypere analyser som det du presterer.

Jeg er klar over at det brukes mange enkeltdiagnoser på autisme, men jeg tror årsaken uansett diagnose er presis den samme. Derfor er spekteret av diagnoser overflødig og en konsekvens av at det famles i blinde. Men for all del, jeg som alle kan ta feil.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  sjarl
9 år siden

Her er forresten en artikkel fra hjemmesiden til Andreas Kalcker. http://www.andreaskalcker.com/images/documentos/Dioxido_cloro_evaluacion_clinica_humanos.pdf

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Artikkelen er relevant i den forstand at det er gjort vitenskapelige studier med naClO2 som underbygger det jeg har skrevet om autisme. Autisme var ikke tema i artikkelen. Det var først på 2000-tallet autisme og MMS ble et tema. Behandling med MMS har vist forskningsteamet et den rådende forståelsen som du også tar utgangspunkt i er feil. Den innsikten som teamet så langt har kommet opp med er at uansett hvilken diagnose som er satt på autismen barnet lider av, blir friske med et stoff som tar livet av bakterie, virus og fungus. Dert betyr at vitenskapen i dag ikke har snøring på årsakssammenhengen og derav grunnløs famling.om typer autisme. OK? Om du skal kommer videre med dette, må du innom Andreas Kalcker forskning.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

ette var en fin gjennomgang av MMR vaksinen og autisme.

Jeg la merke til at det NRK programmet “Folkeopplysningen” hadde et innslag sist søndag om vaksinasjon. Der ble Wakefield “avslørt” som svindler. Jeg antar det ikke lå særlig mye etterforsking til grunn for påstanden som seg bør og hør i et slikt tendensiøst opplegg de har. Har du undersøkt dette?

Det andre jeg vil nevne er at MMS/CDS synes å ha dramatisk god virkning på healing av autisme. dr Andreas Kalcker og hans team bedriver nå forskning på temaet og jeg oppfordrer deg å se nærmere på dette. Jeg nøyer meg med å poste den siste konferansen de hadde om temaet MMS: http://www.youtube.com/watch?v=6MPFDOmoO8E

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Har lest artikkelen din nå og har følgende kommentarer:
1.
Teksten røper at man ikke helt vet hva som forårsaker autisme, og definisjonene av infantil versus regressiv autisme synes derav overflødig med tanke på ny innsikt.
2
Den nye innsikten er basert på forskningen til biofysikeren dr Andrea Kalcker og teamet rundt ham. dr Kalcker sier følgende: Det er ulogisk at vaksiner generelt og MMR vaksinen spesielt, i seg selv forårsaker autisme. Det er viktig å forstå at mange 100 millioner unger får disse vaksinene. og skulle indikere at langt flere skulle få autisme. Iflg dr Kalcker er årsaken dette: Pga generelt mangelfull kvalitet på kostholdet, overdreven sukkerforbruk mm. forårsaker opphopning av patogener, fungus og bakterier i barnets fordøyelsessystem. Barnets immunforsvar er allerede i en posisjon som ikke takler vaksinen og dens gift boost, og autisme oppstår. Det som er sensasjonelt er at MMS ble testet på over 30 barn og alle disse ble friske over noen uker. MMS er en oksyderende væske (natriumkloritt NaClo2). Når denne aktiveres med sitronsyre omdannes væsken ved at de frie radikalene frigjøres fra klorinen. Væsken er helt uten bivirkninger.
3
Her må man merke seg at MMS er et middel som tar livet av sopp, bakterier og virus uten at andre deler av organismen berøres. Noe annet gjør ikke stoffet, og når unger med autisme blir friske av stoffet, forstår man at microorganismer i kroppen er årsaken til autisme.
http://www.andreaskalcker.com/en/
http://cdautism.org/andreas-kalcker
http://ropeworms.com/andreas-kalcker-talks-worms-autism-hunting-game/

Kriminelle aktører i den farmasøytiske industrien har satt i verk en voldsom desinformasjonskampanje på nettet og i mange tilfeller har paypal, amazon og ebay fjernet MMS fra websindene.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

«Folkeopplysningen» med Andreas Wahl er som du sier. Det er bare skvalder, propaganda og halvsannheter. Sannheten er dog at de viser hvordan de selv manipulerer undersøkelser og data, for det er ikke hva programmet forteller som gjør det interessant, men hva det ikke forteller.

« Forrige artikkel

Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program?

Neste artikkel »

Hva feiler det NRK?

31
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x