Viser tag

Regressiv autisme

11656

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Noen har medfødt redusert evne til å utskille kvikksølv via avføring, urin og hår i førskolealderen; disse utgjør en risikogruppe for å utvikle autisme etter å ha mottatt vaksiner som inneholder tiomersal.

MMR-vaksinen og regressiv autisme

Hannah Poling sammen med moren Terry og faren Jon Poling.