Bla i tag

autisme

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Noen har medfødt redusert evne til å utskille kvikksølv via avføring, urin og hår i førskolealderen; disse utgjør en risikogruppe for å utvikle autisme etter å ha mottatt vaksiner som inneholder tiomersal.

MMR-vaksinen og regressiv autisme

Hannah Poling sammen med moren Terry og faren Jon Poling.

Hvorfor er nøytral info om vaksiners ingredienser og virkninger mangelvare?

Nøytral informasjon om vaksiners virkninger (både positive og negative), ingredienser og risiko er blant det ”opplyste” Norges største mangelvarer. I Norge forberedes forskning for å kartlegge medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet. Hvorfor får ikke unge jenter (og deres foreldre) informasjon om at HPV-vaksinen Gardasil gir økt risiko for fosterskader som

Vaksiner – overtro og medisinske virkninger

Nyhetsspeilet-skribent og helseforsker Hans K. Gaarder holder foredrag om vaksiner tirsdag 15. november.

Robert F. Kennedy Jr. avslører en av vaksineindustriens stygge hemmeligheter

Robert F Kennedy Jr. avslører i sin rolle som advokat hva han har oppdaget om forbindelsen mellom bruk av Thimerosal i vaksiner og farlige nevrologiske skader hos barn.

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?