Operasjon coup d'etat, overskrift Spiegel: Om kupp-fantasiene til de tyske riksborger-bevegelsen_Operation Staatsstreich, Die Putschfantasien der »Reichsbürger«-Truppe, https://www.spiegel.de/politik/deutschland/reichsbuerger-truppe-um-heinrich-xiii-prinz-reuss-operation-staatsstreich-a-909a7d84-aed9-4243-89bb-fb9caa68c71d

Oppfordring til borgerlig revolusjon

1.1K visninger
9 minutter lesetid
6
“Statskupp-aksjonen har samme duft som “Celler Loch”-affæren, akkurat som angrepet på Riksdagen og den angivelig Lauterbach-bortføringen. Intet nytt under solen siden RAF-terroristenes tid. Innlandsterror-rammene blir vel igjen avgjørende for den videre utbygging av det statlige sikkerhetsapparat”, foto her. BundesNachrichtenDienst består av tungrodde overbemannede etterretningskontor med mange kokker, slik alle sosialistiske maktapparat er. De har mange stygge hendelser bak seg, NSU-affæren er en av dem, hvor det viste seg at hele den tyske nynazistiske bevegelse var opprettet og utstyrt av etterretningstjenesten. De har ofret mange mennesker på sine alter.

artikkel-forfatter

Politisk-sosiale hendelser i Tyskland har stor betydning for oss få her oppe i det kalde nord, da Tyskland er hjertet i Europa, også vi henter vår  livskraft fra dette kontinent. Og hadde ikke vi nordboerne fra gammelt av et meget nærmere slektskap med tyskerne enn med de engelsktalende Allierte? Var ikke til og med vårt språk en germansk dialekt? Og hadde ikke Rand-rapporten rett, begynner ikke tyskerne selv å se at de på ny er i midt inne i en krig solgt på bedrag og løgn, og nå skal Tysklands rygg knekkes for godt? Er ikke vi i nord forpliktet til å støtte våre nære slektninger og venner i denne krigen?


For det er lenge siden sist vi var på lignende oppdrag på det Mellomeuropeiske kontinent.


Tenker statsmakten i Tyskland fikk store, forskrekkede øyne da de så tittelen på boken til Markus Krall, en godt skolert økonom og uredd tenker. Boken ble utgitt i januar 2020, kort tid før Covidpandemien skulle slå til og marxistenes tyranni skulle prøvekjøres. Var det hele den tyske nasjons sjel som hadde sørget for boken i det avgjørende øyeblikk (?), for salgstallene fór i været som kanonskudd, de to første opplag ble utsolgt på to uker. Står Markus Krall og riksborgerbevegelsen alene, uten støtte i den øvrige tyske befolkning? Nei, det tror jeg ikke et eneste øyeblikk.

Det er den tyske middelstand som utgjør ryggen og bærekraften i Tyskland, de som ennå ikke har omgjort sine formuer til aksjer. En tysk gründer og fabrikkeier bak en middels stor bedrift som har klart å overvinne den seige motstand det er i markedene mot dem som vil bygge bedrifter som tjener befolkningens vel og vel, vil aldri finne seg i at dumme riksdagspolitikere tar innersvingen på dem og lar dem blø ut, men vil forsvare sitt livsverk med nebb og klør, etter min oppfatning.

Etter Covid- og Ukraina-kaos i Tyskland siden 2020, etter de omfattende demonstrasjoner og kamper mot myndighetenes hjelpeløse, men hånlig og frekke politikk, hvor tusener på tusener av våkne folk engasjerte seg, er jeg meg sikker på at mange leste boken til Markus Krall med stor apetitt og dyp hunger. Det måtte ha kommet som et sjokk på mange at noen få hadde forberedt seg, gjort seg klare lenger fremme på slagmarkene.


Eller hadde de det? Kanskje var hele et tafatt statlig statskupp, et kupp av den egne etterretningstjenestens 3000 mann; mot 25 middelaldrende menn og pensjonister? For på et tidlig tidspunkt å bremse og stoppe alle som i lønndom hadde gjort seg egne tanker? Det ser sånn ut. Men er det nok? Selv tror jeg ikke det er nok, ikke i det hele tatt. Men, som Markus Krall hevder; ikke bare den tyske middelstand sover, også vi i Det høye nord sover i velstandens lune rede. Heller ikke vi ser farene som truer. Kommer vi, folk flest, til å våkne opp og skue det som foregår? Jeg vet det ikke.


Tyske kommentarer til statskupp; dette er mer troverdig enn statskupp, her, av engasjerte tysklandsboende, på tysk, 12:58, her og 59:08, her, Christoph Hörstel, det politiske parti Neue Mitte, 02:03, her.


Forsøk på statskupp, coup d’etat, i Tyskland?
Utpekt som leder for de tyske riksborgerne, Heinrich XIII Prinz Reuß, født 1951, hør også klipp fra en av hans taler, også foto fra video, her.

Planen til de 25 arresterte og deres dusinvis av støttespillere så ut til å være klar: “Så vidt vi vet har foreningen satt seg som mål å eliminere den eksisterende statsorden i Tyskland, den frie og demokratiske grunnorden, ved bruk av vold og militær midler”. Slik beskrev riksadvokat Peter Frank årsakene som førte til den store razzia mot tilhengere av den såkalte riksborger- og querdenker-bevegelsen denne uken.

Eliminere den fri-demokratiske grunnordenen – hva betyr det? Det kan bety å angripe politikere, storme Forbundsdagen, styrte den føderale regjeringen, oppløse rettsvesenet, overta militæret. Er noe slikt i det hele tatt mulig i Tyskland, med sitt 75 år gamle demokrati, med grunnlov, med faste strukturer og maktfordeling?

Også arrestert, dommer og tidl. riksdagsrepresentant for det nye tyske politisk parti AfD, Birgit Malsack-Winkemann, foto her.

“Staten er godt forsvart, det absolutte flertallet av innbyggerne føler seg ikke bare demokratiske, de synes også demokrati er verdt å beskytte,” sa Andreas Zick, leder av Institutt for tverrfaglig forskning om konflikt og vold ved Bielefeld-universitetet, til DW. Og Timo Reinfrank, administrerende direktør for Amadeu Antonio-Stiftelsen, som har som mål å styrke sivilsamfunnet mot høyreekstremisme, bekreftet overfor DW: «Et ekte statskupp kan neppe lykkes i Tyskland, statsordenen og grunnloven er for solid for det.”

De arresterte er ikke bortkomne høyreekstremister og likevel: Zick, Reinfrank og mange andre eksperter advarer mot å undervurdere de arresterte og den tilhørende militante scene. Gruppen er utrolig farlig, advarer kriminalpolitisk talsmann for sosialdemokratene, Sebastian Fiedler. Terrorekspert Peter R. Neumann er enig i at Reichs borgerbevegelse som helhet er kapabel og villig til å utføre alvorlige terrorangrep mot staten.

Blant de arresterte er en dommer som satt i Forbundsdagen for det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD), tidligere soldater, aristokrater og tidligere medlemmer av politistyrken. Altså mennesker som har kontakter, innsikt i demokratiske institusjoner og økonomiske ressurser. Noen er kjent med eller trent i våpen. Flere våpen ble beslaglagt under raidet. Oversatt fra tysk, foto og tekst herfra, her.


Intervju Markus Krall, på tysk, fra 6. desember 2019, Thekentalk, foto fra video, her.

Ville de kaste sosialismen på hodet av av samfunnet, samt deres kulturmarxisme, den dyptgående korrupsjons spirituelle forutsetning, som skjærer all mennesker ett hode kortere, kler de opp i like uniformer, slik at også de små grådige skal rekke opp til bordkanten, mens de forsyner seg uhemmet av kakefatet og blir til de verste narsissistiske blodsugere? Spennende at en Markus Krall dukker opp i rette øyeblikk, en som forstår hva som har skjedd historisk og har innsikt å tilby, det er klart at slikt må slå gnister.

Under intervjuet i Thekentalk forteller Krall om den gigantiske misnøye med landets regjering blant de tyske borgere. Men enten folk flest sitter for lenge på baken, reiser seg ikke opp eller er intellektuelt belastet og foretrekker å lufte sin misnøye i de lukkede kretser, som en akademisk øvelse. Forsetter de med det, er det helt sikkert at båten går uten dem. Han understreker at sosialismens forutsetning, som de dekker bak løgnaktige overskrifter, er å føre samfunnet tilbake til føydalismen, til fattigdom, hunger og til slutt folkemord, uten unntak.

Boken med oppskrift på statskupp og revolusjon.

I Norge kjenner vi dette som virkeligheten bak Arbeiderparti-demokratiet: “Vi er alle like, men noen er likere” (korrupsjonens spirituelle grunnlag, opprinnelig fra Animal Farm av George Orwell).

Markus Krall fremhever at i et samfunn hvor den enkeltes frihet og ansvar står i sentrum; er dens begrensning kun der hvor den andres frihet, rettigheter og ansvar begynner. En klar forutsetning for et ethvert fritt samfunn, er å ikke frykte friheten og det dertil tilhørende personlige ansvar, fra intervjuet:

“Wenn ich die Überzeugung bin, dass der Menschen frei sein soll, und wenn ich die Überzeugung bin das es ein politischer Program ist dass der Mensch frei sein soll, dann muss ich den Hintern hoch bekommen, und die meisten Liberalen bekommt den Hintern nicht hoch, das muss ich ganz brutal sagen. Der echte Liberalismus, nicht der politische Liberalismus, der fuer eine freiheitliche Ordnung eintritt, wird nie Mehrheit finden werden weil die Menschen sich vor der Freiheit fürchten, weil man  Verantwortung tragen muss; wer so saghaft mit seiner Überzeugung umgeht, der kann nicht wirklich verändern”(45:49, her).

Oppfordring til borgerlig revolusjon av Markus Krall

Hvem er han? Hans yrkeskarriere er preget av et menneske som en Espen Askeladd, reisende med skreppe på ryggen fra sted til sted, gjør seg erfaringer, danner oppfatninger og drar videre til neste, en lærevei. At han er usedvanlig våken og intelligent, har koblet årsak og virkning temmelig nøyaktig, gir et menneske hvis skarpe oppfatninger og meninger ikke alltid er velkomne, særlig ikke hvis det er sjefen som spør.

Hans boktittel passer for godt inn i dagens bedrageriske pandemi- og vaksinepolitikk, hvor statsapparatet i langsom kino, antagelig siden 2001, har blitt overtatt av maktglade, kulturmarxistiske sosialister. Altfor mange tyskere skulle gjerne sett seg befridd fra dagens sosialistiske riksdagspolitikere, som har manøvrert seg langt ut på dumhetens glattis og lar seg bruke, mens de selv ikke er utrustet godt nok til å inneha innsikt. Er hans bok en resept, en oppskrift på statskupp, har også riksdagspolitikerne skjønt det? Mitt inntrykk er at Krall har tenkt på mangt og meget i sin bok, den ligger nært å være en huskeliste. Men det må være et fredelig statskupp, ubevæpnet. Mange mener at det ikke lar seg gjøre uten å ha de militære med på laget.

Utdrag:


— Vår regjering gjør narr av oss, da. Ja, det er dems eget coup d’etat, se her.

“Denne kritikken ble hovedsakelig utløst av min tvil angående partidemokrati, en fornektelse av folkemord, utløst av et pensjons- og sosialsystem designet for å omfordele godene fra de barnerike familier til de uten barn, men også vidåpen dører for bruk av abort, om den politiske lære om det “geo-strategiske vakum” og min avvisning av ukontrollert innvandring av fundamentalistisk orientert islam, samt min oppfordring til en folke-militia med verneplikt basert på den sveitsiske modellen” (s. 12).

På biblioteket i Berlin, – harr’u et-eller-annet possitivt om stats-sikkerhetstjenesten? Se, her.

Under kapitlet Eine bürgerliche Revolution in Deutschland, skriver Krall følgende: “Tyskland har 1989/90 takket være innbyggerne i de nye, unge bundesland, fordi de var modige i sin vellykkede og fremfor alt ikke-voldelig revolusjon, jaget bort den «eksisterende sosialismen» –  som sett utenfra virket så ufattelig solid med de skarpe bajonetters sovende kraft. Den som vil vite hvordan en revolusjon fungerer, må spørre våre medborgere i Øst- og Midt-Tyskland. Deres viktigste våpenet var at de sto oppreist, at de var oppriktige og modige. Med dette opprør beviste borgerne mellom Østersjøen og Sachsen det tyranniske regime at de var modne for forandring” (s. 130).

“For meg står eksempelet Chemnitz derfor for mot og kjærlighet til sannheten, fordi medborgere i Øst-Tyskland trosset myndighetenes forsøk på å forvrenge virkeligheten” (s. 131).

“Demokratisk modenhet kommer ikke automatisk av å ha fått privilegiet å bli født inn i et fungerende demokrati. Men demokratisk modenhet oppnås absolutt ved å vise styrke i møte med motsigelser, ubehag og trussler om ulemper, selv i møte med vold, tortur og fengsel. Dette er sann holdning, i motsetning til den typen i-giv-akt-stående foran myndighetene som disse venstreorienterte kretsene på biblioteket: frekt prøver å selge oss som holdning” (s. 131).

“Ideen om frihet er langt overlegen ideen om sosialisme, og dette blir tydelig når den kan iakttaes i en tilsvarende sammenheng. Tilhengerne av sosialismen har vært de sterkere agitatorene og propagandistene i fortiden. Grunnen til dette er enkel; den intellektuelle tomhet i deres ideologi tvinger dem til å markedsføre sine dårlige produkt mer aggressivt. De har også erfaring med å bruke kriser til å ta makten. Det beste eksemplet var den bolsjevikiske revolusjonen i Russland etter første verdenskrig” (s. 134).

Under avsnittet (ut)dannelse og ytelse (s. 144) skriver han: “En frihetsrepublikk kan ikke fungere uten prestasjoner og ytelse. I en verden av teknologiske fremskritt er ytelse ikke mulig uten (ut)dannelse. På få områder har venstresidens maurflittighet forårsaket så mange omfattende skader som her. Under overskriften å ville gjøre alle like ble konkurranse og ideen om prestasjoner utestengt fra utdanningssystemet, samtidig mens skolenes infrastruktur fikk gå i forfall og systemet ble oversvømmet av hjernevaskede, venstrefanatiske lærere. Det som var den tidligere utdanningselite i verden, fikk nå fra konkurrentene i Kina og Silicon Valley bare et slitent, medlidende smil.”


Vi slår fast at Det norske militære for tiden søker etter snushaner, provokatører og spioner; i samarbeid med britiske MI6. De betaler ungdommen godt som kanskje først senere i livet skal måtte oppdage at de har levd i forrige århundredes bevissthet, den destruktive maktbevissthet, se annonse på Finn, her, om Markus Krall på tysk, her, boken kan kjøpes som e-bok, her eller hos adlibris.no, her.

 

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

Mistanker om skittent spill fra sikkerhetstjenesten i Tysklands høyreekstreme «kupp»
https://steigan.no/2023/02/mistanker-om-skittent-spill-fra-sikkerhetstjenesten-i-tysklands-hoyreekstreme-kupp/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Ønsker alle i Det Nye Norge godt nyttår. Alle i Den Nye Jorden også. Det er på tide å legge det gamle bak. Rense seg fra møkk som globalister har spredd i lang tid. Få ut propagandaen fra hodet. WEF og alt av 2030-agendaen som psykopatene har planlagt. Man må tenke at alt blir bedre og bedre. Selv om de presser oss med økonomisk nedgang og høye priser. Det blir veldig bra etterhvert. Alt som skjer er gode tegn. Litt fødselssmerter. Jeg er ikke lenger en del av det gamle. Vi må ha fred. Alt for Det Nye Norge! 
https://tenor.com/view/fireworks-new-year-new-years-eve-new-years-party-firework-gif-19771376

Perj
Perj
Anonym
1 år siden

Også folket i Norge trenger en “revolusjon” for å bedre tilstanden for “vanlige folk” (valgslogan – AP). Vi kan begynne med å si farvel til den digitale økonomi, ta tilbake kontantoppgjør for arbeid utført, kun bruke kontanter ved kjøp og salg, avskjære mest mulig skatt og avgifter fra “moder stat” som kun misbruker innbyggernes innbetalte midler.
Det er ikke ulovlig å betale i eller ta imot kontanter, slikt er faktisk påbudt i henhold til Norges valutalover, kontanter er “gangbar” valuta og MÅ aksepteres av alle som betaling.
I “gamle” dager fikk arbeideren sin lønningskonvolutt hver fredag, bank/finans (og den bakenforliggende makt) var svært misfornøyd med denne ordningen, og greide å hjernevaske innbyggerne med propaganda om “hvor flott” det var å få pengene rett på konto, og at familiefar derved ikke kunne “drikke opp lønna”.
Det de ikke sa noe om var hvor stor kontroll de derved fikk over hele den norske befolkning, samt hvor mye de selv ville tjene på å fjerne det meste av kontanter og hvor enkelt det ble for dem å skape “penger” av luft, med et tastetrykk på datamaskinen, med tilhørende ågerrenter.
Hvis folk tok økonomien sin tilbake, ville de også ha gjort livet “svært vanskelig” for bank/finans/politikere/byråkrati, men som sagt mye enklere for seg selv. Byråkrati måtte blitt slanket, politikere måtte oppført seg slik som folket bestemte, en vinn-vinn situasjon for alle befolkninger verden rundt.
Dessuten hadde “prosjekter” som det “grønne” skiftet gått konkurs, NGO’er forsvunnet “over natten”, og folk hadde fått et bedre og mer sannferdig forhold til sin egen “arbeidersvette” omregnet i penger. 

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Perj
1 år siden

Veldig bra!
Det foregår en stille revolusjon. Det er nok mange som venter på et alternativ. Da er det bra at noen evner å gjøre det. Å fremskynde endringer og revolusjon er det bare globalistenes agenter som tjener på. Bygger man et alternativ, så går man bare fredelig over. Derfor må man aldri gjøre opprør og ta til våpen. Da går man bare i fella. Vi trenger et paradigmeskifte. Vi må bort fra byene og få makten i lokallaget. Vi må tviholde på vår identitet og kultur. Jeg mener vi burde ta en ny nasjonalsang. Det ville være noe som samler oss i “Det Nye Norge”. Jeg liker både Nordmannen/Mellom Bakkar Og Berg, og Norge I Rødt Hvitt Og Blått. Det er fart i begge. Det er mer glede. Jeg liker ikke rødt, hvitt og blått i assosiasjon til de allierte, men fargene er hentet fra naturen i sangen, så det er ikke så farlig. Kongesangen er ihvertfall ikke norsk. Kanskje man kan bruke begge? Så er det greit med “Nordmann”. Drite i alt av Woke. Det heter Ola og Kari Nordmann, og dessuten er likestillingskamp en del av vår historie. Vi skal ikke slette det som ikke er bra. Vi skal ta lærdom av det. Så får det være frivillig og opp til hver enkelt å definere roller og organisering.

Det Nye Norge. John Holden har ideer om hvordan man kan gå frem. Han vil samle bønder. Andre vil ha nytt pengesystem. Man må ha et marked. Ikke alle kan være bønder, men alle kan bidra. Man kan bake brød fra melet. Man kan fiske i havet og i ferskvann. Man kan plukke bær. Strikke og sy. Man kan lage fiskekaker og syltetøy. Man kan gjøre servicearbeid. Kanskje hjelpe bonden mot betaling i poteter. Man kan gå sammen og lage store kjøkkenhager. Kanskje kjøpe en traktor. Da kan man tilby brøyting og annet arbeid også. Kanskje kan man begynne innad i familien? Man kan dyrke i det ville. Man kan så urter og busker utenfor sin egen eiendom. Snakke med grunneiere eller bruke statens. Alt er vårt. Besteforeldre kan bidra med bakst eller småtteri. Tilbake kan de få noe de har behov for. Det viktigste er å snu tankegangen. Bort fra de rammene som er satt for oss. Helt rolig og fredelig. Men vi kan vise oss. Vi kan gå i tog. Vi kan ha våre sanger og egen identifikasjon. Når det er et alternativ, vil folk gå over. Å snakke sannhet har i den siste tiden vært satt på som opprør. In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. Det har vært Orwelliske tider. Man trenger ikke sensurere og manipulere om man snakker sant. Sannheten står alene. Det er steder i USA man ikke tillater kjøkkenhager. Noen kan dyrke til eget bruk, men ikke bruke det til gjester. Vi er ikke der.

Det virket som om det kom nyhet om statskupp, men ikke så mye mer. For å forstå disse tyrannene så må man forstå psykopater. Vi må bruke empati og kjærlighet til svar. Et språk de ikke kjenner. Jeg oppdaget metodene tidlig. Også til amerikansk politi. At de vil gjerne vise frem eksempler. En gjeng med studenter feiret på en samling og det ble litt høylytt på et hotell. De advarte oss. Vi fikk ikke forlate rommene. Det ble ikke mindre morsomt av det. Så folk snek seg rundt og inn på andre rom. Da tok de et par stykker i håndjern og dyrket litt pepperspray. Så gikk de dør til dør med dem, for å advare. Så det er en psykologisk krigføring der ute. Med medier og rettsapparatet. Det virket som en annen vri på January 6th. De bygget opp det i lang tid. Storm is coming. Antifa og BLM fikk herje vilt i gatene. De brant ned bygninger på oppfordring av politikere og Soros sitt Open society. De ledet folk inn i rådhus og statsbygninger. Så brukte de CIA, FBI, Antifa og kanskje også Azov-nazister fra Ukraina. Folk påstår det. At vanlige demonstranter prøvde å ro ned folket og advare om statlige agenter. Dermed var motstanden stoppet. Spørsmålet man må stille seg er om Trump var med på det. Hvordan visste han at det måtte bygges mur for å stoppe millioner av migranter? Muren hans har sluste inn store masser gjennom hullene i muren. USA er det nye Roma. Romulus bygde Roma ved å slippe inn kriminelle. Trump forventer 15 millioner de neste to årene. Og folk venter i to år på Trump. Det samme systemet med en ny keiser. amerikanere må ut av Romerriket. De må ut av drømmen og hjernevasken. Det er så mye tull og tøys der. Så mye nasjonalistisk propaganda. De må ned på jorda.
Jon Holden har fått et stort publikum.

Vi burde organisere oss, men ikke politisk. Bare nye måter å handle på. Skape egen identitet og samhold. Skape markeder. Finne ut hva folk trenger og gi dem et tilbud. Vi må gjøre noe for den eldre befolkningen også. Engasjere flere. Identitet på lokalt nivå. Ikke nasjonalistisk. Ikke -ismer. Skap tilhørighet lokalt og engasjement rundt markedet. Vi må også se på alternative skoler. Og vi må organisere folk som bryr seg om vår helse. Folk som verdsetter integritet. Vi trenger ikke være i organisasjon. Bare organisere. Organisasjoner og politikk vil de ha kontroll på. Banken vil vite om du er politisk aktiv. Et tiltak mot korrupsjon, sier de. Psykopatene. Alt er for din beskyttelse.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

ESG er om å redusere forbruk av enegi … dvs tilbake til 1900-1930. Alle skal bidra med å kutte ned på forbruk av bil og fly og plastikk. “Revisjon” idag er blitt omdefinert til å regne ut carbon footprint for ESG bedriftene.
Så Norge beveger seg akkurat i den retningen alle politikere drømmer om.
Jeg ser ferge over Vestfjorden nå skal bli en ferge som går på “fri energi” – verdens dyreste ferge. Bort med diesel.

« Forrige artikkel

Strømsalg, med kriminell energi

Neste artikkel »

Kardemomme jul i Kardemomme land

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x