Millioner av kvinner i tre utviklingsland trodde de fikk stivkrampesprøyte, men fikk trolig hCG-prevensjonsvaksine som var i prøvefasen.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  25.03.2012 17:34   (Oppdatert 07.07.2012 16:42)

Prevensjonsvaksine presentert som stivkrampevaksine testet ut på kvinner i utviklingsland

Siden 1986 har den indiske immunologen Talwar ledet forskningen med å utvikle en hCG-prevensjonsvaksine. Den ble prøvd ut tidlig på 1990-tallet, trolig på millioner av kvinner i Nicaragua, Mexico og Filippinene som trodde de fikk en ordinær stivkrampe­vaksine. Disse vaksinekampanjene ble overvåket av Verdens helseorganisasjon. Milliar­dærer i USA vil gjerne vaksinere hele Den tredje verden. Hvorfor?

 

1) Artikkel av JA Miller (1995)

J. A. Miller, korrespondent for den US-baserte romersk-katolske aktivistorganisasjonen Human Life International (HLI), publiserte sommeren 1995 den oppsiktsvekkende artikkelen Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?. I første halvdel av 1990-tallet var Verdens helseorganisasjon (WHO) hovedansvarlig for flere massevaksinasjonskampanjer mot stivkrampe i flere utviklingsland, bl.a. Nicaragua, Mexico og Filippinene. I 1994 ble en representant for HLI i Mexico mistenksom ang. formålet med denne kampanjen, og fikk innholdet i vaksinen undersøkt av flere kjemikere. Det viste seg at vaksinen inneholdt graviditets­­hormonet hCG, som forekommer naturlig i kroppen og som forhøyer østrogen­nivået under hele svangerskapet (Wiki-artikkel: Humant chorion-gonadotropin). 

To spørsmål meldte seg umiddelbart: 1) Hva gjorde hCG-hormonet i en stivkrampevaksine som ble presentert som kun en stivkrampevaksine? 2) Hvorfor ble stivkrampevaksinen kun gitt til kvinner i fruktbar alder; og ikke til menn eller barn? 

Mens kroppens eget hCG er essensielt for svangerskapet, vil eksternt tilført hCG under visse betingelser oppleves av kroppen som et fremmedlegeme (antigen). Kroppen reagerer da med å produsere antistoffer mot antigenet. Disse antistoffene angriper da også kroppens eget hCG, hvilket har en abortfremmende virkning.

Den mexicanske HLI-avdelingen rapporterte sine funn til HLIs hovedkvarter, og derfra ble funnene sendt videre til avdelinger og medlemmer i over 60 land. Det kom da inn lignende rapporter fra Filippinene der 3-4 millioner kvinner nylig hadde blitt vaksinert, og fra Nicaragua der myndighetene siden 1993 hadde gjennomført sin egen vaksinasjonskampanje. Også på Filippinene og i Nicaragua hadde vaksinen som ble presentert som stivkrampe­vaksine bare gitt til kvinner i fruktbar alder. 

Hvordan WHO og de nasjonale myndigheter forsvarte seg mot anklagene, og ble drevet fra skanse til skanse der de stadig måtte komme med nye innrømmelser, kan den interesserte lese mer om i Millers artikkel. 

I 1996 innrømmet en person, Antonio de los Reyes, som tidligere hadde vært ansatt i en offentlig filippinsk organisasjon for befolkningskontroll, at han hadde deltatt i slike eksperi­menter, Former population control official affirms Philippine vaccine scandal (The Interim, 1996). Reyes uttaler bl.a: 

”Utviklingshjelp ble ofte bare gitt til de myndigheter som godtok befolknings­kontrolltiltak”.

 

Muligens ikke direkte relatert til hCG-vaksinen, i 2004 kom en rapport om en UNICEF-vaksinasjonskampanje i Nigeria mot polio der det ble avslørt at vaksinene var kontaminerte på en slik måte at de hadde en steriliserende virkning, UNICEF Nigerian Polio Vaccine Contaminated with Sterilizing Agents Scientist Finds

 

2) Artikkel av GP Talwar (1997)

Sjefsforskeren på hCG-prevensjonsvaksiner synes å være den indiske immunologen G. P. Talwar. Hans mange artikler om arbeidet med denne vaksinen går i hvert fall tilbake til 1986 (her), og i 1997 publiserte han artikkelen Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage (Human reproduction Update). Vaksinen inneholder en stivkrampe- eller difteritokosid som brukes som bærer av de aktive ingrediensene (toksoid: et tilført avgiftningsstoff som brukes i vaksiner). 

Professor GP Talwar har siden 2006 gjenopptatt arbeidet med hCG-vaksinen.

 

Var det denne hCG-prevensjonsvaksinen som på forsøksstadiet ble prøvd ut på kvinner i fruktbar alder i Nicaragua, Mexico og Filippinene, maskert som stivkrampevaksine, og over­våket av Verdens helseorganisjon? 

I en artikkel fra 2007 i et tabloid online-magasin kan man lese at Talwar ble tvunget til å skrinlegge forsøksfasen av hCG-vaksinen på 1990-tallet, men at han siden 2006 har gjenopptatt arbeidet (kilde). Ifølge artikkelen har kvinnelige aktivister kritisert i skarpe ordelag at under forsøksfasen på 1990-tallet ble kvinnene som ble vaksinert villedet om hva vaksinen gjaldt. 

 

3) US-milliardærer i kø for å vaksinere Den tredje verden

Milliærdærene i USA står i kø for å pushe vaksiner og prevensjonskontroll på befolk­ningene i utviklingsland, mens de fortsetter den økonomiske utplyndringen som før. Milliardærer som Bill Gates, Ted Turner, Warren Buffett etc. har samlet seg i GAVI Alliance, et samarbeids­prosjekt med WHO og myndighetene hvis formål er å vaksinere flest mulig i Den tredje verden (Wiki-artikkel: GAVI Alliance). På den elitære TED-konferansen i 2010 uttalte Bill Gates (video-snutt): 

«The world today has 6.8 billion people. That’s heading up to about nine billion. Now if we do a really great job on NEW VACCINES, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent!» 

Milliardærer som Bill Gates vil gjerne redusere befolkningsveksten med bl.a. nye vaksiner.

 

Den generelle forståelsen av formålet med vaksiner og helsetjenester er at de skal forlenge liv, forbedre livskvaliteten, hindre barnedødelighet, slik at flere skal kunne nå voksen alder og repro­dusere seg. Men i kunnskapsuniverset til Bill Gates er det visst motsatt! Når ble vaksiner et instrument for å stoppe befolkningsveksten? All erfaring viser at de tre hovedfaktorene for at kvinner setter en grense ved å få 2-3 barn, er kjønnslikestilling, utdanning og økonomi. Først når kvinnene har blitt hjulpet ut av kjønnsundertrykning, uvitenhet og fattigdom, begynner de å priori­tere hvilken livskvalitet de kan gi barna sine fremfor å ville sikre økonomien ved å få flest mulig barn i håp om at noen vokser opp og kan bidra. Men ingenting tyder på at den amerikanske milliardær­klubben prøver å bekjempe nyliberalistisk politikk eller prøver å avvikle regional og global frihandel, hvilket er de fremste instrumentene for å holde Den tredje verden nede i fattigdommen. Hva gjør den amerikanske milliardærklubben for å fremme kvinnenes likestilling og gi dem utdanning? Så hva ligger bak disse årlige donasjonene på milliarder av dollar for å få Den tredje verden mest mulig vaksinert? Er det frykten for at befolkningene selv skal konsumere landenes råvarer, hvilket oppfattes som en trussel mot USAs vitale interesser? Det er ikke befolkningsstørrelsene i seg selv som plager milliardærene, men hva befolkningene konsumerer av begrensede råvarer? 

 

Kilder og ressurser:

* Engdahl, F. William (2010): Bill Gates talks about ‘vaccines to reduce population’.

* Taylor, Daniel (2010): Vaccinate the World: Gates, Rockefeller Seek Global Population Reduction.

* Outlook India.com (2007): Immaculate Injection. Om arbeidet til Talwar.

* Talwar, GP (1997): Fertility regulating and immunotherapeutic vaccines reaching human trials stage.

* The Interim (1996): Former population control official affirms Philippine vaccine scandal.

* Miller, JA (1995): Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?

 

Rolf Kenneths helseside

 

********************************************************************

 

GD Star Rating
a WordPress rating system
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (102) | Forfatters nettstedKommentarer

1 kommentar

 1. MAJA sier:

  Takk for en god og meget opplysende artikkel , skulle ikke tro så mye forundret en lengre angående stadig nye måter å lure folk inn i vaksinehysteriet .
  Jeg leste at Finnland hadde fjernet krybbedøden nesten totalt ved å vente med vaksineringen av små barn til de var 2 år og at de dessuten hadde en annen sammensetning enn hva dagens trippelvaksine inneholder .
  Selv fikk jeg en almmelse i beina da jeg fikk en vaksine på barneskolen i en alder av 12 år , noe som brakte meg på sykehus i alnge tider , men ingen tenkte på at det kunne vœre vaksinens feil på den tiden.
  Vi ahdde en klokkeklar tro på legen, presten og lensmannen.

  GD Star Rating
  a WordPress rating system

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

MMR-vaksinen og regressiv autisme

Samfunn

MMR-vaksinen og regressiv autisme


Begivenheten og Generalen

Bevissthet

Begivenheten og Generalen


Utenomjordisk weekend i Bergen

Kosmos

Utenomjordisk weekend i Bergen


Martin Luther – 500 år etter

Video

Martin Luther – 500 år etter