Bla i tag

vaksiner- Side 5

Alle mennesker skal samles på utpekte områder for bærekraftig utvikling.

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete

Agenda 21 er dokumentasjon på at den Nye Verdens Orden er en syk plan som er vedtatt av nesten alle verdens regjeringer.

Ta ansvar og avstå fra denne vaksinen og krev at myndighetene skal trekke den tilbake.

Nordmenn skal massevaksineres unødig

For 650 millioner kroner skal en unødvendig og tvilsom vaksine sprøytes inn i alle nordmenn.

Svineinfluensa erklæres enda farligere

Svineinfluensa planlegges å eskaleres fra fase 5 til 6. Enda mer ulv, ulv.

Svineinfluensa

Svineinfluensa skapt med baktanker?

Er svineinfluensaen skapt med vilje av mennesker?

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?

Tabu-oversikten for norske redaktører

Norsk presse er strengt sensurert. Vi tar her for oss tabuer som norske media konsekvent unnlater å omtale.

1 3 4 5