Hadde noen tuklet med vannstanden i demningene? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2BleGl/hadde-ikke-kartlagt-omraade-saa-gikk-skredene

Var ekstremværet Hans ekstremt?

808 visninger
6 minutter lesetid

Vi har fått ekstremvær. Det regner så det spruter over dager og netter, elevene strømmer, de drønner og rumler av kraft, meget sterkere enn de har gjort før og flommer over, jorder og marker blir oversvømmet, veier raser ut, det går ras i fjellsidene, kvikkleire kommer i bevegelse og hus og mennesker og dyr blir truffet. Det koster meget.

VG skriver: «Langs Strandafjorden i Ål ligger gårdene og husene på rad og rekke. VG har snakket med flere av naboene, som sier at det aldri har vært snakk om skredfare her. På tirsdag løsnet jordmassene flere steder og skylte med seg alt de fant på veien. Enkelte steder ser veiene ut som de er skåret over med kniv. – Det har vært veldig store skred, det er tre hus som har gått fyken. Det setter ting i perspektiv, med slike naturhendelser som vi ikke i våre villeste fantasier kunne sett for oss, sier ordfører Solveig Vestenfor (Ap).»


Men var det virkelig slik NRK, VG og Dagbladet presenterte det? Var dette et naturgitt ekstremvær? Var dette et ekstremvær på grunn av global oppvarming? Skjedde dette virkelig pga klimaendringene? Og lå ansvaret for dette virkelig hos kommunene (se Stortingsmelding fra 2012, her)?


Kommunene har jo ikke lenger skatteinntekter fra egne ligningskontorer, og kortreist billig strøm har man heller ikke. Er ikke ansvar uten egne penger undertrykkelse og plyndring fra Oslo. Kortreist er strømmen ennå rent fysisk til tross for enorme ledningsnett for å frakte strøm lengst mulig vekk fra bygdene. Og bygdenes strømregning for egen strøm er slett ikke billig fordi hele strømregningen er langreist og maksimalt påplusset. Siden vinteren 2023 er vår strømpris satt i euro, noe som svekker den norske kronas troverdighet fra og med dette året.

Olav Thon er Hallingdals egen nasjonalhelt, uten å ha gjort mye mer for realøkonomien til Norges utkanter enn å selge reveskinn og gi en masse penger til Turistforeningens hytter, som langreiste folk utenfor bygdene liker best. Pengene han har skaffet seg har hovedsakelig ynglet inne i Oslos overopphetede eiendomsmarked. At Olav Thon opplever at hans egen hjemkommune Ål rammes av flom og skred må for Olav Thon være en meget ubehagelig 100-årsfeiring en måned for sent – der det skåles og hikkes rundt ham i Oslos dypstat. Hurra for Oslo, vi har jo ingen flom her. Akerselva renner normalt som den gamle og grå. Og bygdenes realverdier sopes sammen slik at finansverdier og politisk undertrykkelse er det eneste Oslo har å gi tilbake til resten av landet.

Statistikk fra NVE, om magasinfylling, demningene

Snøsmelting bidrar til kraftmagasinfylling helt til ny snø faller i fjellet fra midten av september. Det er altså en måned for tidlig til det, og ikke noe behov for mye strøm til utlandet, annet enn til aircondition, som er ren luksus. At magasinene ikke fylles når snøen fortsatt smelter, er merkelig. Det kom jo ganske mye regn. Kanskje noen var så forutseende at de tappet ned magasinene i lavlandet før den voldsomme nedbøren kom, slik at Mjøsa og andre innsjøer hadde lav vannstand? Vi vil jo aldri få flom av betydning dersom man bygger tilstrekkelig med demninger og tapper dem ned i forkant av masse regn (foto her)..

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Eller hadde noen tuklet med vannstanden i demningene?

Noen som vil at vi skal ha litt mere klimaendringer? Noen som ikke er fornøyd med farten på klimaendringene, men som vil trykke på gasspedalen? At det skal gå litt fortere, slik at det går opp for folk hvor alvorlig dette egentlig er? Og som er de egentlig ansvarlige for flommen? Ble flommen og klimafrykten på Østlandet rett før Arendalsdagene, konstruert?

Ble østlandsbøndenes normale oktober-nedbør forskjøvet til august? Den som normalt skulle komme lenge etter at kornet hadde blitt tresket og alle potetene var tatt opp av åkeren? I oktober ville bøndene ha fått unnagjort unna dette sesongarbeidet som nå i august blir maksimalt skadelidende. Og det rareste av alt er at helt normale nedbørsmengder for oktober skal utløse katastrofeflom når den kommer to måneder tidligere. Den frodige naturen i august har jo større evne til å absorbere nedbøren i enn oktobernaturens dvaletilstand har.

Hvordan lage storflom, oppskrift

Det finnes en metode for å lage kunstig storflom, som neppe har vært brukt tidligere i Norge: Det er å slippe ut vann fra de store demningen i høyfjellet, og tette igjen demningene i lavlandet. Gjøres dette, så er det bare to vassdrag som kan få kvikke, men konstruerte katastrofeflommer: Vassdragene med utløp i Fredrikstad og Drammenfjorden. Og alle nyheter tilsier at det kun er disse to vassdragene som har katastrofal flom!

Store nabovassdrag har ikke flom til tross for mye nedbør: Telemark-vassdraget har ikke storflom. Numedalslågen har ikke storflom. Heller ikke Trysil-vassdraget fra Femunden, Nordens største vassdrag med utløp i Gøteborg. Ekstremværet Store-Hans er ekstremt slemt i hele Innlandet og halve Viken mellom Geilo og Østerdalen. Men det samme ekstremværet Lille-Hans er snilt som et lam sør for Hardangervidda, vestenfor Numedal og hele veien langs svenskegrensa.

Ekstremvær dengang og ekstremvær nå, det samme, skriver Holen, hvorfor hausser media opp tingene, hva vil de egentlig oppnå, er det Climat Lockdown? Foto fra Facebook.

Et bekjent skriver:

«Det er veldig lett å sjekke om noen har laget «klimaendringer». Rettere sagt konstruert flommen for å ha klimaendringer å skylde på. Nedtapping av magasiner oppå høyfjellet er det man kan gjøre for å lage flom, når man samkjører dette med å tette igjen magasinene i lavlandet, akkurat når det regner mye. De som står bak dette ser på en slik nedtapping av høyfjellsmagasiner som en vinn-vinn-situasjon (som selvfølgelig er tap-tap for befolkningen):

• Det produseres ikke strøm ved denne nedtappingen, slik man har gjort før også, man lot vann renne gjennom demningene uten å produsere strøm, med unormalt høy strømpris.

• Ved å tappe ned magasiner uten å produsere strøm, beholder man en høy gjennomsnittlig strømpris nå, og reduserer den «farlige» vinterforsyningen. Negativ strømpris kaller man det å tappe ned magasinene uten å produsere fordi man får så mye strøm tilbake fra utlandet (også bare bløff).

• Satsingen på strøm i stedet for gass i rør i Norge gjør at man kan manipulere med nedtapping av magasiner uten å produsere strøm. Dette blir ofte ikke lagt merke til lokalt, men magasinfyllingen til NVE lyver ikke: Når fyllingen ikke stiger – med lite strømbehov og både mye snøsmelting pluss regn – så er nedtapping uten produksjon den eneste logiske forklaringen.

• Vannkraft og vindkraft er de to energiformene som legger opp til å svindle befolkningen: At man kan unnlate å produsere strøm, eller attpå til forbruke strøm ved å spinne vindpropeller (slike motorer har alle vindkraftverk).

• Vannkraft og vindkraft krever også enorme vekselstrømsnett med transformatorer. Dette er et monopolsystem som gir muligheter for de enorme nettleieprisene, som alene gir en strømutgift som et fornuftig drevet samfunn ville ha som brutto maksimumspris. «Framtida er elektrisk» er det hjernedøde mantraet som vi teppebombes med.

Er storflommen med flomtoppene som nå beveger seg nedover mot utløpene ved Drammen og Fredrikstad laget på kunstig vis av NVE? Det er bare å sjekke magasinfyllingen i høyfjellsdemningene. Jeg har en stygg og begrunnet mistanke om at økonom Kjetil Lund som aldri skulle ha vært sjef i NVE har sørget for nedtapping av høyfjellsmagasinene for å skape ekstra flom.

Det som i alle fall er sikkert, er at man IKKE har gjort jobben med forhånds-nedtapping av Mjøsa, Øyeren, Randsfjorden og alle de store innsjøene i lavlandet, da værmeldingen om det kraftige regnværet var kjent. Da har man i alle fall 10 dager på seg for å unngå flom, og at «flomtoppen» er på vei nedover i disse vassdragene er nokså avslørende.

Økonom Kjetil Lund samkjører energi og vassdrags-forvaltning, trykket han på gal knapp, dro i feil håndtak? foto her.

Vi hører ingenting om flom i Trysilelva (som er Nordens største vassdrag) og Femunden er ikke engang regulert. Flommen er konsentrert til kun to vassdrag som ender i Drammen og Fredrikstad – samme fylke Viken med samme statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, oppvokst i Hardanger! Hun vet ingenting om viktigheten av nedtapping av magasinene i lavlandet for å unngå flom.

Det burde være en gigantisk flom i Numedalslågen, men det er det ikke. Elvas vann kommer stort sett fra monsterfylket Viken, men har utløp i Larvik. Hvorfor er det ikke storflom i Telemarksvassdraget? Der er det et meget stort nedslagsfelt langt innpå Hardangervidda. Forklaringen er at det ikke finnes demninger hvor man kan foreta en diskret nedtapping for å lage flom.

Hardangervidda er nokså flat på 1100-1200 meter der den dreneres mot Skien. Møsvatn er et svært reservoar, men det er betydelig biltrafikk langs innsjøen, og nedtapping for å lage flom ville ha blitt avslørt. Oslo burde også ha hatt problematisk stor vannføring i Akerselva, men den er nokså normal.»


Så, var det ikke ekstremværet som skulle ha skyld for dette, alikevel? Var det NVE? Kommer Kjetil Lund ut med en pressemelding, snart? Hva sier Bondelaget nå? Hva sier Småbrukarlaget? Hva sier alle bøndene som har fått jorder, skog og enger ødelagt? Hva sier våre Stortingspolitikere? Skal dere sitte der med henda i fanget? Er ikke opplegget nokså tydelig? Er ikke tiden inne å undersøke dette, nå?


0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

De første som hopper i sjøen

Neste artikkel »

Angrepsmakten NATO: Fra Norges indre historie

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x